PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Almindelige anliggender og eksterne forbindelser. Almindelige anliggender. Bruxelles, den 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Almindelige anliggender og eksterne forbindelser. Almindelige anliggender. Bruxelles, den 7."

Transkript

1 Europaudvalget almindelige anl. Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13621/05 (Presse 273) (OR. en) PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet Almindelige anliggender og eksterne forbindelser Almindelige anliggender Bruxelles, den 7. november 2005 Formand Jack STRAW Det Forenede Kongeriges minister for udenrigs- og Commonwealth-spørgsmål * samling vedrørende eksterne forbindelser er omhandlet i en separat pressemeddelelse (13622/05 Presse 274) PRESSE Rue de la Loi 175 B 1048 BRUXELLES Tlf.: +32 (0) / 6319 Fax: +32 (0) /05 (Presse 273) 1

2 Vigtigste resultater af Rådets samling Rådet drøftede den fremtidige finansiering af EU's budget for første gang siden juni og gennemgik navnlig tre vigtige spørgsmål - udgifternes struktur, modernisering af budgettet og EU's egne indtægter - som det vil være nødvendigt at arbejde videre med, så Det Europæiske Råd kan nå til enighed på sit møde den december /05 (Presse 273) 2

3 INDHOLD 1 DELTAGERE... 5 PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT TOPMØDET PÅ HAMPTON COURT - OPFØLGNING... 7 EU's BUDGETRAMME FOR FUGLEINFLUENZA - Rådets konklusioner... 9 ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK Moldova - EU's særlige repræsentant - Ændret mandat...11 EU-strategi for bekæmpelse af ulovlig handel med håndvåben...11 Cambodja - Håndskydevåben og lette våben...11 EU-støtte til international fred og sikkerhed - Rådets konklusioner...12 Det nordlige Uganda - Rådets konklusioner...14 Afghanistan - Nyt partnerskab...15 HANDELSPOLITIK Saudi-Arabien - Tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen...16 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER Storm i Nordeuropa - Bistand fra EU's solidaritetsfond...16 DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDE Samarbejde på særlige områder - Sikrere brug af internettet Når Rådet formelt har vedtaget erklæringer, konklusioner eller resolutioner, angives dette i overskriften for det pågældende punkt, og teksten er sat i anførselstegn. Dokumenter med en dokumentreference er tilgængelige på Rådets internetsted Asterisk ved en afgørelse betyder, at der er fremsat offentligt tilgængelige erklæringer til optagelse i Rådets protokol; disse erklæringer findes ligeledes på Rådets internetsted eller kan fås ved henvendelse til Pressetjenesten /05 (Presse 273) 3

4 RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Europol/Canada - Samarbejdsaftale...17 Albanien - Tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse...17 Ukraine - Visumlempelsesordning...17 Schengen - Kommunikationsinfrastruktur...18 Regionale beskyttelsesprogrammer - Rådets konklusioner...18 ALMINDELIGE ANLIGGENDER Drøftelserne i andre rådssammensætninger...21 INSTITUTIONELLE SPØRGSMÅL Anvendelse af supplerende sprog i Rådet - Administrativ ordning med Spanien...21 ÅBENHED Aktindsigt /05 (Presse 273) 4

5 DELTAGERE Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således: Belgium: Karel DE GUCHT Didier DONFUT Den Tjekkiske Republik: Cyril SVOBO Vladimír MÜLLER Danmark: Per Stig MØLLER Tyskland: Klaus SCHARIOTH Estland: Urmas PAET Grækenland: Petros MOLYVIATIS Ioannis VALINAKIS Spanien: Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ Alberto NAVARRO GONZÁLES Frankrig: Philippe DOUSTE-BLAZY Catherine COLONNA Irland: Dermot AHERN Italien: Gianfranco FINI Cypern: George IACOVOU Letland: Artis PABRIKS Litauen: Antanas VALIONIS Luxembourg: Jean ASSELBORN Nicolas SCHMIT Ungarn: Ferenc SOMOGYI Etele BARÁTH Malta: Richard CACHIA-CARUANA Nederlandene: Bernard BOT Atzo NICOLAÏ Statssekretær for Europaspørgsmål under udenrigsministeren Viceudenrigsminister med ansvar for EU-spørgsmål Statssekretær, iet Statssekretær for udenrigsspørgsmål Udenrigs- og samarbejdsminister Statssekretær for spørgsmål vedrørende Den Europæiske Union Viceminister med ansvar for Europaspørgsmål Vicepremierminister og udenrigsminister Vicepremierminister samt udenrigs- og indvandringsminister Viceminister med ansvar for udenrigsspørgsmål og indvandring Minister uden portefølje med ansvar for Europaspørgsmål Fast repræsentant Minister for Europaspørgsmål 13621/05 (Presse 273) 5

6 Østrig: Ursula PLASSNIK Hans WINKLER Polen: Stefan MELLER Jaroslaw PIETRAS Portugal: Fernando DE OLIVEIRA NEVES Slovenien: Dimitrij RUPEL Marcel Koprol Slovakiet: Eduard KUKAN Finland: Erkki TUOMIOJA Mari KIVINIEMI Sverige: Lars NIELSSON Hans HLGREN Det Forenede Kongerige: Jack STRAW Douglas ALEXANDER Forbundsudenrigsminister Statssekretær, Forbundsudenrigsministeriet Statssekretær, chef for Kontoret for Udvalget for Europæisk Integration Statssekretær for Europaspørgsmål Statssekretær, Premierministerens kontor Minister for udenrigshandel og udvikling Statssekretær under statsministeren Statssekretær, iet Minister for udenrigs- og Commonwealth-spørgsmål Viceminister for Europaspørgsmål Kommissionen: Margot WALLSTRÖM Dalia GRYBAUSKAITÉ Næstformand Medlem Generalsekretariatet for Rådet: Javier SOLANA Generalsekretær/højtstående FUSP-repræsentant De tiltrædende staters regeringer var repræsenteret således: Bulgarien: Ivailo KALFIN Meglena KUNEVA Rumænien: Mihai-Razvan UNGUREANU Anca BOAGIU Viceministerpræsident og udenrigsminister Minister for Europaspørgsmål Minister for europæisk integration 13621/05 (Presse 273) 6

7 PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT TOPMØDET PÅ HAMPTON COURT - OPFØLGNING Formandskabet orienterede kort Rådet om opfølgningen af det uformelle møde mellem stats- og regeringscheferne på Hampton Court (Det Forenede Kongerige) den 27. oktober 2005 (13991/ /05) /05 (Presse 273) 7

8 EU's BUDGETRAMME FOR Rådet drøftede EU's budgetramme for perioden og indkredsede nogle områder, der skal arbejdes videre med, for at Det Europæiske Råd kan nå til enighed på mødet den december Det besluttede at fortsætte arbejdet og vende tilbage til spørgsmålet på samlingen den november Debatten var koncentreret om de tre vigtigste spørgsmål, som er indeholdt i en note fra formandskabet 1 : EU-udgifternes struktur modernisering af budgettet, herunder en tidsplan for revision systemet med EU's egne indtægter Kommissionen oplyste, at den vil fremkomme med yderligere oplysninger om, hvordan dens idéer om en globaliseringstilpasningsfond og øremærkning af midler til fremme af økonomiske reformmål skal udmøntes i praksis. Det Europæiske Råd kunne på mødet den juni 2005 ikke nå til enighed om den nye budgetramme, selv om det noterede sig, at der var gjort betydelige fremskridt under det luxembourgske formandskab. Det opfordrede det britiske formandskab til at bringe drøftelserne videre, idet der bygges på de fremskridt, der er gjort indtil nu, med henblik på at afklare alle de elementer, der er nødvendige for at nå frem til en samlet aftale så hurtigt som muligt. Siden da har formandskabet haft bilaterale konsultationer med alle medlemsstaterne og Kommissionen for at gøre det muligt at nå til enighed i december. De Faste Repræsentanters Komité vil behandle udgifternes struktur og moderniseringen af EU's budget på mødet den 9. og 17. november / /05 (Presse 273) 8

9 FUGLEINFLUENZA - Rådets konklusioner Kommissionen orienterede kort Rådet om situationen med hensyn til udbredelsen af fugleinfluenza og risikoen for en pandemisk influenza. Rådet noterede sig en situationsrapport om arbejdet med at udarbejde en EU-handlingsplan og om bistand til tredjelande. Rådet vedtog følgende konklusioner: "1. Rådet havde en drøftelse om fugleinfluenza og human pandemisk influenza, hvorunder formandskabet og Kommissionen orienterede om den seneste udvikling. Rådet udtrykte tilfredshed med disse redegørelser. 2. Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) mindede om, at det under de seneste drøftelser om dette emne den 18. oktober 2005 havde besluttet at følge situationen nøje og vende tilbage til den, hvis omstændighederne kræver det. Rådet anså denne samling for en passende lejlighed til at gøre dette. 3. Kommissionen orienterede Rådet om de seneste begivenheder, herunder om påvisningen af H5N1-virusen i Kroatien og det isolerede tilfælde af H5N1 hos en fugl i karantæne i Det Forenede Kongerige. Kommissionen briefede endvidere Rådet om det forslag, den havde forelagt den 25. oktober, og som medlemsstaterne enstemmigt havde godkendt, om at suspendere importen af levende fugle, bortset fra fjerkræ og produkter heraf, fra tredjelande, der i øjeblikket kan eksportere til EU. Rådet noterede sig, at suspensionen løber indtil den 30. november 2005, men at den vil kunne revideres inden da. 4. Rådet tog til efterretning, at dette spørgsmål siden Rådets drøftelse den 18. oktober også var blevet drøftet på sundhedsministrenes uformelle møde den oktober og på samlingen i Rådet (landbrug) den oktober. 5. Rådet udtrykte tilfredshed med disse udbytterige diskussioner. Det noterede sig, at sundhedsministrene på det uformelle møde havde konkluderet, at det er overordentlig vigtigt med en effektiv koordination mellem medlemsstaterne, at det samme gælder for en klar, rolig og konsekvent kommunikation, og at det internationale samarbejde med WHO bør videreføres. Rådet noterede, at sundhedsministrene også så frem til at drøfte spørgsmålet yderligere på samlingen den 9. december i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik). Rådet bemærkede, at Kommissionen har til hensigt inden rådssamlingen den 9. december at vedtage en meddelelse om planlægning af Fællesskabets beredskab og indsats over for influenzapandemier [en opdatering af dokumentet fra marts 2004] og en meddelelse om øget koordination i forbindelse med planlægning af generisk beredskab i tilfælde af kriser på folkesundhedsområdet i EU /05 (Presse 273) 9

10 6. Rådet noterede sig de nyttige opdateringer, som Kommissionen og flere medlemsstater gav på samlingen i Rådet (landbrug) den 24. oktober. Det noterede sig endvidere landbrugsministrenes konklusioner om, at der vil blive lejlighed til at vende tilbage til spørgsmålet om fugleinfluenza på de kommende samlinger. Endelig noterede Rådet sig, at Rådet (landbrug) forventer at kunne afslutte behandlingen af det nye direktiv om fugleinfluenza i december. 7. Rådet udtrykte tilfredshed med det første dokument om principper og prioriteringer for bistand til tredjelande og med det igangværende samarbejde med Kommissionen om at udarbejde en samlet plan for truslen om fugleinfluenza og human pandemisk influenza, som formandskabet havde udarbejdet, og som medlemsstaterne drøftede på mødet i Gruppen af Formandskabets Venner den 28. oktober. Rådet ser frem til en snarlig færdiggørelse af den samlede plan. 8. Rådet udtrykte ligeledes tilfredshed med, at Kommissionen og medlemsstaterne lægger vægt på tredjelandenes behov og på, at Kommissionen og medlemsstaterne skal støtte de relevante multilaterale organisationers (FAO, OIE, WHO) og FN's systemkoordinator Dr. David Nabarros roller, mandater og prioriteter, navnlig som led i forberedelsen af FNmødet den november 2005 i Genève. 9. Rådet besluttede på ny, at det vil følge situationen nøje og vende tilbage til den, hvis omstændighederne kræver det /05 (Presse 273) 10

11 ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK Moldova - EU's særlige repræsentant - Ændret mandat Rådet vedtog en fælles aktion om ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Moldova, Adriaan Jacobovits de Szeged, for at tage hensyn til oprettelsen af en EUgrænsemission for Moldova-Ukraine (13058/05). Oprettelsen af denne mission imødekommer en anmodning fra Moldovas præsident Voronin og Ukraines præsident Jusjtjenko i juni 2005 om bistand fra Den Europæiske Union til indførelsen af international toldkontrol ved Transdnestrien-segmentet af statsgrænsen mellem Moldova og Ukraine samt til oprettelsen af en effektiv international overvågningsmekanisme ved dette segment af grænsen. EU's fælles aktion omfatter styrkelse af støttegruppen for Jacobovits de Szeged med henblik på udførelse af de nye opgaver i forbindelse med EU's grænsemission. Den finder anvendelse i tre måneder indtil den 28. februar Der vil blive stillet EUR til rådighed for grænsegruppen. EU-strategi for bekæmpelse af ulovlig handel med håndvåben Rådet godkendte en EU-strategi for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med håndvåben og lette våben (SALW) med henblik på vedtagelse på Det Europæiske Råds møde i december. EU-strategien tager sigte på at bidrage til gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi på grund af den skadelige indvirkning, som SALW har på talrige konflikter i verden. Cambodja - Håndskydevåben og lette våben Rådet vedtog en afgørelse om forlængelse med et år af Rådets afgørelse 1999/730/FUSP om bekæmpelse af ophobning og spredning af SALW i Cambodja. Formålet med afgørelsen er at fortsætte arbejdet efter den 15. november 2005, hvor afgørelse 1999/730/FUSP skulle udløbe, så de hidtil opnåede resultater kan konsolideres. Det finansielle bidrag beløber sig til EUR /05 (Presse 273) 11

12 EU-støtte til international fred og sikkerhed - Rådets konklusioner Rådet vedtog følgende konklusioner: "Rådet mindede om den europæiske sikkerhedsstrategi og gennemgik EU s støtte til international fred og sikkerhed inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) og noterede sig, at fællesskabsprogrammer yder et vigtigt bidrag til disse mål. Fredsprocessen i Mellemøsten Rådet mindede om sit tilsagn om at støtte Den Palæstinensiske Myndighed i at tage ansvaret for lov og orden og navnlig i arbejdet med at forbedre det palæstinensiske civile politis kapacitet samt retshåndhævelseskapaciteten. I denne forbindelse besluttede Rådet at iværksætte en civil ESFPpolitimission i de palæstinensiske områder, der skal fortsætte det arbejde, der er udført af Den Europæiske Unions koordinationskontor for støtte til det palæstinensiske politi (EU COPPS). Denne mission skal støtte Den Palæstinensiske Myndighed i at etablere holdbare og effektive politiforhold. Den nye mission, som får et treårigt mandat, skal bistå med gennemførelsen af det palæstinensiske civile politis udviklingsplan, rådgive og være mentor for seniormedlemmer af det palæstinensiske civile politi og strafferetssystemet, samt samordne EU-bistand og om fornødent international bistand til det palæstinensiske civile politi. Den vil handle i nært samarbejde med Det Europæiske Fællesskabs programmer for institutionsopbygning samt andre internationale bestræbelser inden for sikkerhedssektoren, herunder en reform af strafferetssystemet. Sudan/Darfur Rådet fordømte på det kraftigste drabet den 8. oktober i Darfur på fem AMIS-medarbejdere (Den Afrikanske Unions mission i Sudan) og to civile ansatte og kondolerede Den Afrikanske Union (AU). Rådet udtrykte dyb bekymring over andre alvorlige sammenstød, der for nylig har været i Darfur tilsyneladende mellem medlemmer af de væbnede oprørsbevægelser, Sudans regering og arabiske militser. Rådet gav på ny udtryk for dyb bekymring over de krænkelser af menneskerettighederne og international folkeret, der begås mod civilbefolkningen i Darfur. Rådet appellerede til alle parter om at holde deres medlemmer under kontrol og respektere våbenstilstanden. Rådet tilskyndede Den Afrikanske Union til hurtigt at afslutte sin efterforskning af volden, at offentliggøre resultaterne og at stille sine oplysninger om gerningsmændene til rådighed dels for FN's Ekspertkomité med henblik på overvejelse af, om der bør træffes sanktioner, dels for Den Internationale Straffedomstol /05 (Presse 273) 12

13 Rådet noterede sig med tilfredshed det engagement, der blev lagt for dagen af parterne i sjette runde af de AU-ledede inter-sudanske fredsforhandlinger om Darfur i Abuja, som blev afsluttet den 20. oktober. Rådet appellerede til alle parter om at sikre, at de, når forhandlingerne genoptages den 20. november, har gjort alle nødvendige forberedelser, således at der hurtigst muligt kan forhandles en retfærdig og varig fredsaftale for Darfur. Rådet appellerede derfor til lederne af Sudan People's Liberation Movement om at mødes og bilægge deres stridigheder, før forhandlingerne genoptages. Rådet noterede sig yderligere fremskridt i gennemførelsen af EU's aktion til støtte for AMIS II. Rådet noterede sig med glæde det fortsatte nære samarbejde med andre internationale aktører, især FN og NATO. Rådet vedtog at forlænge aktionen til støtte for AMIS II i endnu seks måneder og konstaterede, at der er enighed om, at det vil være politisk hensigtsmæssigt at frigøre endnu 70 mio. EUR fra den afrikanske fredsfacilitet. Rådet noterede sig med tilfredshed den positive karakter af den seneste runde af EU's dialog med Sudans regering og appellerer til sidstnævnte om hurtigt at nedsætte den evalueringskommission, der er omhandlet i den omfattende fredsaftale. Rådet understregede betydningen af en fortsat EU-indsats, herunder at EUSR for Sudan inddrages i forhandlingerne og i evalueringskommissionen. Den Demokratiske Republik Congo (DRC) Rådet noterede sig, at situationen i Den Demokratiske Republik Congo, navnlig i den østlige del af landet, stadig udgør en risiko for regional fred og sikkerhed. Rådet noterede sig den vigtige rolle, som EUSEC RD Congo, EUPOL Kinshasa og Det Europæiske Fællesskab spiller for støtten til overgangsprocessen i DRC, herunder reformen af sikkerhedssektoren. Rådet noterede sig med tilfredshed EUSEC RD Congos halvårsrapport og mærkede sig især den centrale koordinerende rolle, som missionen spiller med hensyn til reformen af sikkerhedssektoren. EU vil fortsætte operationerne i DRC i nært samarbejde med MONUC og andre relevante partnere med henblik på reform af sikkerhedssektoren samt afvæbning, demobilisering og reintegration, Rådet forventede at vedtage, at man i den nærmeste fremtid iværksætter et projekt for betalingsstrømme, der skal være til hjælp ved moderniseringen af det finansielle forvaltningssystem i DRC's forsvarsministerium. Rådet vedtog også at forlænge det nuværende mandat for EU-politimissionen i Kinshasa (EUPOL KINSHASA) med ét år. Rådet gentog, at det er fast besluttet på at støtte valgprocessen i DRC og bemærkede, at valget vil være et vigtigt skridt hen imod at sikre fred og skabe grundlag for en demokratisk og ansvarlig regering. Rådet opfordrede de congolesiske myndigheder til at stå fast i deres bestræbelser på at styrke god regeringsførelse /05 (Presse 273) 13

14 Den afrikanske beredskabsstyrke Rådet noterede sig EU's og medlemsstaternes støtte til udvikling af den afrikanske beredskabsstyrke under Den Afrikanske Unions ledelse, og især støtten til AU-workshops til fastlæggelse af politik og praksis for centrale områder af styrkens struktur. Gennemførelse af UNSCR 1325 som led i ESFP Rådet noterede sig med tilfredshed dokumentet om gennemførelse af UNSCR 1325 om kvinder, fred og sikkerhed som led i ESFP. Rådet opfordrede medlemsstaterne, Generalsekretariatet for Rådet og alle andre relevante EU-organer til at gennemføre de foreslåede foranstaltninger og bemærkede, at Generalsekretariatet for Rådet vil tage gennemførelsen heraf op til revision på grundlag af en undersøgelse, der skal foretages af Instituttet for Sikkerhedsstudier, og på baggrund af de indvundne erfaringer." Det nordlige Uganda - Rådets konklusioner Rådet vedtog følgende konklusioner: "1. Rådet bekræfter, at det er bekymret over, at den 19 år gamle konflikt i det nordlige Uganda stadig varer ved, og over den alvorlige humanitære situation, idet over 1,4 mio. mennesker fortsat lever i lejre for internt fordrevne. 2. Rådet opfordrer Ugandas regering til så hurtigt som muligt at sikre, at alle landets borgere er beskyttet og har til dagen og vejen. Den pludselige stigning i antallet af voldelige angreb i det nordlige Uganda for nylig har fået FN til at suspendere sine feltmissioner. Dette giver anledning til alvorlig bekymring. 3. EU er rede til at hjælpe Ugandas regering i dens bestræbelser på at genbosætte de internt fordrevne i deres hjemområder, når sikkerhedssituationen tillader det, og til at støtte forsoningsbestræbelserne. Rådet opfordrer Ugandas regering til aktivt at fremme den økonomiske og sociale udvikling i den nordlige del af landet og den fulde inddragelse af den ugandiske befolkning i landets politiske proces. 4. Rådet hilser velkommen, at den sudanske regering for national enhed og især vicepræsident Salva Kiir gentagne gange har udtalt, at Sudan vil bidrage aktivt til at bekæmpe LRA (Herrens Modstandshær) på sudansk område /05 (Presse 273) 14

15 5. Rådet noterer sig, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) den 13. oktober udstedte sin første arrestordre på fem LRA-ledere. Rådet gentager, at det kraftigt støtter ICC, og opfordrer alle involverede til at hjælpe med til at få anholdt disse fem personer. Rådet betragter ICC's arrestordre som et historisk første skridt og gentager, at der ikke bør være straffrihed for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. 6. Rådet opfordrer indtrængende Ugandas regering til at træffe ekstraordinære foranstaltninger, bl.a. en klar og aktiv oplysningskampagne, for at tilskynde alle medlemmer af LRA, der ikke er tiltalt af ICC eller en national ret, til at søge amnesti, forsoning og reintegration i deres samfund og endelig for at skabe betingelser, der fremmer en sådan tilbagevenden. Der bør tages hensyn til, at børn, der har været involveret i en væbnet konflikt, har særlige behov. 7. EU fortsætter med at støtte og aktivt arbejde for en fredelig løsning på konflikten i det nordlige Uganda. En fredelig løsning her vil i høj grad bidrage til at fremme varig fred og sikkerhed i De Store Søers Område. EU opfordrer derfor indtrængende alle parter til at intensivere deres bestræbelser på at fremme regionalt samarbejde, sikkerhed og stabilitet, bl.a. ved at vise alle landene i De Store Søers Område fuld respekt for deres suverænitet og territoriale integritet." Afghanistan - Nyt partnerskab Rådet godkendte et udkast til fælles erklæring fra EU og Afghanistan, hvori EU giver tilsagn om et nyt partnerskab mellem EU og Afghanistan, som skal undertegnes med Afghanistan den 16. november /05 (Presse 273) 15

16 HANDELSPOLITIK Saudi-Arabien - Tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen Rådet nåede til enighed om Fællesskabets og medlemsstaternes holdning på mødet i WTO's Almindelige Råd i spørgsmålet om Saudi-Arabiens tiltrædelse af WTO. Holdningen er at godkende Saudi-Arabiens tiltrædelse. ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER Storm i Nordeuropa - Bistand fra EU's solidaritetsfond Rådet vedtog en afgørelse om at bevilge 92,2 mio. EUR til Estland, Letland, Litauen og Sverige som finansiel bistand i forbindelse med en voldsom storm, der ramte disse lande i januar 2005 (12151/1/05), og anmodede formandskabet om at fremsende dokumenterne til Europa-Parlamentet. Den finansielle bistand fra EU's Solidaritetsfond vil blive fordelt som følger: 81,7 mio. EUR til Sverige, 9,5 mio. EUR til Letland, 1,3 mio. EUR til Estland og EUR til Litauen. Den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 giver mulighed for at anvende EU's Solidaritetsfond gennem en fleksibilitetsmekanisme inden for et årligt loft på 1 mia. EUR (jf. EFT C 283 af ) /05 (Presse 273) 16

17 DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDE Samarbejde på særlige områder - Sikrere brug af internettet Rådet godkendte et udkast til afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg om indarbejdelse af afgørelse nr. 854/2005/EF 1 om et flerårigt fællesskabsprogram til fremme af en sikrere brug af internettet og nye onlineteknologier i aftalen (13224/05). Af hensyn til retssikkerheden og ensartetheden i det indre marked skal Det Blandede EØS-Udvalg indarbejde al relevant EF-lovgivning i EØS-aftalen. RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Europol/Canada - Samarbejdsaftale Rådet bemyndigede direktøren for Europol til at indgå en aftale mellem Europol og Canada om samarbejde med henblik på at afsløre, forebygge, bekæmpe og efterforske kriminalitet og terrorisme. Albanien - Tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse Rådet godkendte indgåelsen af en aftale mellem EU og Albanien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (12361/05). Tilbagetagelsesaftalen blev undertegnet den 14. april 2005 i Luxembourg. Ukraine - Visumlempelsesordning Rådet vedtog en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at forhandle en visumlempelsesordning mellem EU og Ukraine. 1 EUT L 149 af , s /05 (Presse 273) 17

18 Schengen - Kommunikationsinfrastruktur Rådet vedtog ændringsbudgettet for 2005 vedrørende oprettelse og drift af kommunikationsinfrastrukturen i Schengen-sammenhæng, SISNET (10371/05). Regionale beskyttelsesprogrammer - Rådets konklusioner Rådet vedtog følgende konklusioner: "RÅDET henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors den oktober 1999, der understreger behovet for en samlet strategi for migration og asyl, og hvori både EU og medlemsstaterne opfordres til at bidrage til at skabe større sammenhæng mellem EU's interne og eksterne politikker på dette område. Det fremhæves, at partnerskab med de berørte tredjelande er en afgørende forudsætning for, at en sådan politik kan gennemføres tilfredsstillende, henviser til Rådets konklusioner om meddelelsen fra Kommissionen fra maj 2003 om integration af migrationsanliggender i Den Europæiske Unions forbindelser med tredjelande, der understreger, at migrationspolitik er en strategisk prioritet for Den Europæiske Union, og opfordrer Kommissionen til bl.a. at udvikle konkrete forslag til at fremskaffe mere støtte for at bistå flygtningene i området og reducere fattigdommen i værtssamfundene, henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den juni 2003, hvori Kommissionen anmodes om at undersøge alle parametre for at sikre en mere velordnet og styret indrejse i EU af personer, der har behov for international beskyttelse, og undersøge, hvordan beskyttelseskapaciteten i hjemregionerne kan styrkes med henblik på inden juni 2004 at forelægge Rådet en samlet rapport med forslag til de foranstaltninger, der skal træffes, herunder deres retlige konsekvenser, henviser til Rådets konklusioner af 2. november 2004 om styret indrejse i EU af personer, der har behov for international beskyttelse, og styrkelse af beskyttelseskapaciteten i hjemregionerne, "bedre adgang til holdbare løsninger", hvori Rådet anmoder Kommissionen om senest i juli 2005 at forelægge en handlingsplan for et eller flere regionale beskyttelsesprogrammer, der bør være situationsbestemte, beskyttelsesorienterede og komplementære i forhold til den videre udvikling af et fælles europæisk asylsystem, 13621/05 (Presse 273) 18

19 henviser til Haag-programmet af 4. og 5. november 2004, hvori Det Europæiske Råd tilslutter sig Kommissionens meddelelse om "bedre adgang til holdbare løsninger" og opfordrer Kommissionen til at udarbejde regionale beskyttelsesprogrammer på EU-plan i partnerskab med de berørte tredjelande og i nært samråd og samarbejde med UNHCR. Disse programmer skal bygge på de erfaringer, der gøres i pilotbeskyttelsesprogrammer, der skal igangsættes inden udgangen af Programmerne skal omfatte en række relevante instrumenter, der primært fokuserer på kapacitetsopbygning, og indeholde et fælles genbosættelsesprogram for medlemsstater, der ønsker at deltage i et sådant program, henviser til, at Haag-programmet på ny fremhævede behovet for at sikre en samlet migrationsstrategi og indtrængende henstillede til Rådet, medlemsstaterne og Kommissionen at fortsætte koordinerede, stærke og effektive arbejdsrelationer mellem de ansvarlige for migrations- og asylpolitikker og de ansvarlige for andre politikområder, der er relevante for disse problemkredse. OG VEDTAGER FØLGENDE KONKLUSIONER: 1. Rådet støtter den strategi, der foreslås i Kommissionens meddelelse af 1. september 2005 om regionale beskyttelsesprogrammer, og erkender, at sådanne programmer er et første skridt på vejen til hurtigst muligt at forbedre adgangen til beskyttelse og holdbare løsninger for personer, der har brug for international beskyttelse, så tæt på deres hjem som muligt. 2. Rådet gentager, at det er vigtigt at arbejde i tæt partnerskab og samarbejde med tredjelande i hjem- og transitregionerne, når det drejer sig om at udvikle regionale beskyttelsesprogrammer. Rådet anerkender også behovet for en samlet regional strategi, der er situationsbestemt og beskyttelsesorienteret og omfatter aktiviteter, der kan forbedre adgangen til holdbare løsninger, dvs. hjemsendelse, lokal integration og genbosættelse, hvor det er relevant, med fokus på beskyttelsesorienterede aktiviteter for de regionale beskyttelsesprogrammer på pilotbasis, som led i et bredere partnerskab med oprindelseslande og -regioner. Aktiviteter under de regionale beskyttelsesprogrammer bør eventuelt også omfatte projekter, der gavner den lokale befolkning, der er vært for flygtningene, f.eks. ved at behandle mere generelle problemer, der berører både flygtningene og værtsbefolkningen. I det videre arbejde med disse spørgsmål peger Rådet endvidere på betydningen af at fortsætte det tætte samarbejde med UNHCR og, hvor det er relevant, andre internationale organisationer og af at drage nytte af erfaringerne med kapacitetsopbygning inden for EU, hvor dette er relevant. Regionale beskyttelsesprogrammer bør i kraft af en koordineret indsats være sammenhængende med den generelle udviklingsbistand og humanitære bistand /05 (Presse 273) 19

20 3. Rådet støtter forslaget om at overveje regionale beskyttelsesprogrammer på pilotbasis for de vestlige nye uafhængige stater (Ukraine, Moldova og Belarus) og Afrika syd for Sahara (især De Store Søers Område/Østafrika). 4. Rådet opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse "bedre adgang til holdbare løsninger" at intensivere sit arbejde med relevante partnere og orientere Rådet om detaljerede planer for gennemførelse af de foreslåede pilotprogrammer senest ved udgangen af november Rådet ser frem til at modtage en evaluering af pilotprogrammerne så tidligt som muligt i Inden for disse rammer fremhæver Rådet betydningen af at anvende erfaringerne fra de regionale beskyttelsesprogrammer på pilotbasis i disse og andre transit- og oprindelsesregioner som f.eks. Nordafrika, Afrikas Horn, Afghanistan-regionen og det vestlige Balkan. 5. Rådet understreger behovet for at sikre en passende og holdbar finansiering af de i gangværende og fremtidige initiativer under de regionale beskyttelsesprogrammer, bl.a. som led i arbejdet med den fremtidige finansiering af EU's politikker. Under hensyn til den målrettede og strategiske anvendelse af genbosættelse noterer Rådet sig, at Kommissionen ifølge meddelelsen agter snarest muligt at forelægge et forslag til ændring af Rådets beslutning om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond." 13621/05 (Presse 273) 20

21 ALMINDELIGE ANLIGGENDER Drøftelserne i andre rådssammensætninger Rådet noterede sig en rapport fra formandskabet om drøftelserne i andre rådssammensætninger (13743/05 + COR 1). INSTITUTIONELLE SPØRGSMÅL Anvendelse af supplerende sprog i Rådet - Administrativ ordning med Spanien Rådet besluttede at indgå en administrativ ordning med Spanien for at åbne mulighed for anvendelse i Rådet af andre sprog end spansk/castiliansk, hvis status er anerkendt i den spanske forfatning (13887/05). Ordningen er den første af sin art, der er omfattet af Rådets konklusioner af 13. juni 2005 om officiel anvendelse af supplerende sprog i Den Europæiske Unions institutioner og organer. Ifølge disse konklusioner kan der gøres begrænset brug på EU-niveau af andre end de 21 officielle sprog og arbejdssprog, hvis status er anerkendt i en medlemsstats forfatning, eller hvis anvendelse som nationalt sprog er lovfæstet. I henhold til denne ordning afholder den spanske regering alle omkostninger ved gennemførelsen af ordningen. Den blev undertegnet i tilknytning til Rådets samling. ÅBENHED Aktindsigt Rådet vedtog et svar på genfremsat begæring nr. 39/c/01/05, idet den svenske delegation stemte imod (13026/05) /05 (Presse 273) 21

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland Europaudvalget 2006 2764 - økofin Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 15215/06 (Presse 323) PRESSEMEDDELELSE 2764. samling i Rådet Økonomi og finans Budget Bruxelles, den 21. november

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 3136. samling i Rådet. Udenrigsanliggender. Handel. Genève, den 14. december 2011

PRESSEMEDDELELSE. 3136. samling i Rådet. Udenrigsanliggender. Handel. Genève, den 14. december 2011 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE 3136. samling i Rådet Udenrigsanliggender Handel 18685/11 (OR. en) Genève, den 14. december 2011 PRESSE 498 PR CO 80 Formand Hanna TROJANOWSKA Understatssekretær,

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 2637. samling i Rådet. Almindelige anliggender og eksterne forbindelser. Eksterne forbindelser. den 31. januar 2005 i Bruxelles

PRESSEMEDDELELSE. 2637. samling i Rådet. Almindelige anliggender og eksterne forbindelser. Eksterne forbindelser. den 31. januar 2005 i Bruxelles Europaudvalget 2005 2636+2637 - almindelige anl. Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 5535/05 (Presse 15) (OR. fr) PRESSEMEDDELELSE 2637. samling i Rådet Almindelige anliggender og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Almindelige anliggender. Bruxelles, den 18 juli 2011

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Almindelige anliggender. Bruxelles, den 18 juli 2011 Europaudvalget 2011 3106+3107 - Almindelige anl. Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE 3107. samling i Rådet Almindelige anliggender Bruxelles, den 18 juli 2011 13019/11

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD EU S STRATEGISKE INSTITUTION Det Europæiske Råd er drivkraften bag Den Europæiske Union. Det fastlægger dens retningslinjer og dens politiske

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 2687. samling i Rådet. Almindelige anliggender og eksterne forbindelser. Eksterne forbindelser. Bruxelles, den 7.

PRESSEMEDDELELSE. 2687. samling i Rådet. Almindelige anliggender og eksterne forbindelser. Eksterne forbindelser. Bruxelles, den 7. Europaudvalget 2005 2686+2687 - almindelige anl. Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13622/05 (Presse 274) (OR. en) PRESSEMEDDELELSE 2687. samling i Rådet Almindelige anliggender

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 3245. samling i Rådet. Udenrigsanliggender Handel. Luxembourg, den 14 June 2013 P R E S S E

PRESSEMEDDELELSE. 3245. samling i Rådet. Udenrigsanliggender Handel. Luxembourg, den 14 June 2013 P R E S S E RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO PRESSEMEDDELELSE 3245. samling i Rådet Udenrigsanliggender Handel 10862/13 (OR. en) Luxembourg, den 14 June 2013 PRESSE 250 PR CO 31 Formand Richard Bruton Irlands beskæftigelses-,

Læs mere

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3466. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER),

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

- RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER -

- RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER - 7555/04 (Presse 94) (OR. en) Ekstraordinær samling i Rådet - RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER - den 19. marts 2004 i Bruxelles Formand: Michael McDOWELL, TD Irlands justitsminister og minister for ligestilling

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Ekstraordinær samling i Rådet. Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) Luxembourg, den 27.

PRESSEMEDDELELSE. Ekstraordinær samling i Rådet. Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) Luxembourg, den 27. Europaudvalget 2011 Ekstraordinært konkurrenceevne 27/6-11 Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE Ekstraordinær samling i Rådet 11831/11 (OR. en) PRESSE 184 PR CO 45

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD BRUXELLES FORMANDSKABETS KONKLUSIONER

DET EUROPÆISKE RÅD BRUXELLES FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 21 DET EUROPÆISKE RÅD BRUXELLES FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 24. og 25. oktober 2002 BILAG 17 BILAG I RESULTATET AF ARBEJDET I RÅDET (ALMINDELIGE ANLIGGENDER OG EKSTERNE FORBINDELSER) Budgetmæssige

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2016 COM(2016) 700 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Første statusrapport om rammen for partnerskaber

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 2596. samling i Rådet Almindelige anliggender og eksterne forbindelser - Almindelige Anliggender - Bruxelles, den 12.-13.

PRESSEMEDDELELSE. 2596. samling i Rådet Almindelige anliggender og eksterne forbindelser - Almindelige Anliggender - Bruxelles, den 12.-13. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION C/04/215 Bruxelles, den 12.-13. juli 2004 11104/04 (Presse 215) PRESSEMEDDELELSE 2596. samling i Rådet Almindelige anliggender og eksterne forbindelser - Almindelige Anliggender

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

10393/16 ipj 1 DG C 1

10393/16 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 20. juni 2016 (OR. en) 10393/16 COAFR 187 ACP 94 CFSP/PESC 509 RELEX 540 MIGR 119 POLMIL 64 CIVCOM 119 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt PDF udgave (141 KB) merne af Folketingets Europaudvalg stedfortrædere Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 1. juni 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5321/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 6. februar 2017 til: delegationerne MAMA 12 CFSP/PESC 23

Læs mere

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 30. august 2014 (OR. en) EUCO 163/14 CO EUR 11 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Ekstraordinært møde i Det Europæiske

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans BUDGET. Bruxelles, den 14. juli Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans BUDGET. Bruxelles, den 14. juli Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland Europaudvalget 2006 2742 - økofin Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 11320/06 (Presse 208) (OR. en) PRESSEMEDDELELSE 2742. samling i Rådet Økonomi og finans BUDGET Bruxelles, den

Læs mere

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2640+2641 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. februar 2005 Til underretning

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING DET EUROPÆISKE RÅD Det Europæiske Råd, som består af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Bruxelles, den 9. marts 2017 (OR. EN) Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Det Europæiske Råd drøftede vedlagte dokument. Det fik støtte fra 27 medlemmer af Det Europæiske Råd, men samlede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) 12295/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 47 JAI 684 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3411. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 21. oktober 2016 (OR. en) EUCO 31/16 CO EUR 8 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (20. og 21.

Læs mere