Østnordisk filologi nu og i fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østnordisk filologi nu og i fremtiden"

Transkript

1 Østnordisk filologi nu og i fremtiden Redigeret af Jonathan Adams SELSKAB FOR ØSTNORDISK FILOLOGI - 1 -

2 Jonathan Adams (red.): Østnordisk filologi nu og i fremtiden Selskab for østnordisk filologi, nr. 1 Universitets-Jubilæets danske Samfund, nr. 587 Tilsyn: Eva Skafte Jensen Bogen har desuden været underkastet anonym fagfællebedømmelse Udgivet med støtte fra Lillian og Dan Finks Fond Printed in Denmark by Tarm Bogtryk a/s ISBN Kommissionær: Syddansk Universitetsforlag Omslagsdesign: Niels Jørgen Pedersen Omslag: Cod. Holm. K 47, bl. 1r; prologen til Ivan Løveridder. Se Originalen tilhører Kungliga biblioteket, Stockholm. Selskab for østnordisk filologi ostnordiskfilologi.wordpress.com Universitets-Jubilæets danske Samfund Christians Brygge København K ujds.dk Syddansk Universitetsforlag Campusvej Odense M Tlf universitypress.dk 4

3 1. INDLEDNING: ØSTNORDISK FILOLOGI NU OG I FREMTIDEN JONATHAN ADAMS Det kan godt være, at de gamle østnordiske sprogområder ikke kan prale af en overleveret litteratur på niveau med digtningen og sagaerne fra Island og Norge, men den østnordiske litteratur omfatter ikke desto mindre en bred vifte af teksttyper fra krøniker til lovtekster, fra videnskabelige skrifter til religiøs poesi som alle, til forskel fra Brennu-Njáls saga og Snorra Edda, faktisk udgør fundamentet for den senere danske og svenske litteratur og skriftsproget. Litterære højdepunkter indbefatter ridderromaner som Herr Ivan/Ivan Løveridder og Flores och Blanzeflor/Flores og Blanseflor, rimkrøniker som Karls krönikan, Eriks krönikan og Rimkrøniken, prosahistorieskrivning som Gesta Danorum, videnskabelige værker som Henrik Harpestrængs læge-, sten- og urtebøger, samt landskabslove som Västgötalagen og Jyske Lov fra den sidstnævnte får vi jo det velkendte udtryk med lov skal land bygges. Langt størstedelen af de overleverede religiøse tekster som helgenlegender (især Fornsvenska legendariet), bønnebøger og prædikener giver os et enestående indblik i almindelige menneskers bekymringer og hvordan la religion veçue ( den levede religion ) faktisk blev dyrket i middelalderens Norden. Åbenbaringerne og bønnerne, skrevet af den hellige Birgitta (Sveriges første bestsellerforfatter), giver os et væld af oplysninger om skrivning og læsning blandt kvinder, mysticisme, politik og sociale forhold i det fjortende århundrede. Når vi læser tekster på gammeldansk og fornsvensk går vi således ind i en verden, der både føles eksotisk fremmed og underlig bekendt. På trods af denne rigdom er østnordisk længe blevet anset som den norrøne filologis fattige slægtning. Mens den vestnordiske filologi har fortsat sin fremgang som forsknings- og undervisningsfelt, oplevede den østnordiske en lang periode med tilbagegang efter storhedstiden i den sidste halvdel af det 19. århundrede. Gammeldansk og (i mindre grad) fornsvensk sprog og litteratur er i vid udstrækning blevet forsømt ved de nordiske universiteter. En bedrøvelig følge heraf er fx, at moderne lære- og håndbøger stort set er ikkeeksisterende. Men de seneste år har vidnet om begyndelsen af en genoplivning: der udbydes nye universitetskurser, fx de kurser, der findes ved Københavns universitet i forbindelse med den internationale kandidatuddannelse i Viking and Medieval Norse Studies; der lægges nye redskaber ud på nettet, fx den online Fornsvenska bibliografin, og der udvikles banebrydende metoder for at præsentere og formidle østnordisk litteratur, fx Middelalderens danske sprog og litteratur formidlet til nutiden. 11

4 For at gøre status over situationen arrangerede Henrik Williams og jeg konferencen Østnordisk filologi nu og i fremtiden ved Uppsala Universitet i sommeren Med cirka tredive deltagere fra otte forskellige lande og femten forskellige institutter og selskaber bød konferencen på en samlet oversigt over igangværende forskning og de seneste udviklinger inden for faget. I alt blev der holdt seksten foredrag. Konferencen tjente også som forum for diskussioner om fagets fremtid og om muligheder for samarbejdsprojekter i fremtiden. Det blev også besluttet, at Università Ca Foscari i Venedig bliver mødestedet for den næste konference i Desuden blev der etableret det nye Selskab for Østnordisk Filologi. Selskabet har til formål at fremme studiet af de østnordiske sprog og litteratur gammeldansk, fornsvensk og gammelgutnisk gennem at afholde konferencer som regel hvert andet år samt møder med foredrag og diskussion. Derudover sigter Selskabet på at synliggøre sit arbejde og sprede information som vedrører østnordisk filologi gennem at drive en hjemmeside 1 og udgive konferencerapporter og proceedings m.m. Selskabet er åbent for medlemskab for enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. Denne bog er således kun ét af resultaterne fra konferencen i Kapitlet Perspektiver indeholder overvejelser og refleksioner omkring den østnordiske filologi skrevet af fem etablerede forskere: Stephen Mitchell, Bridget Morris, Per-Axel Wiktorsson, Henrik Williams og Lars Wollin. Disse korte bidrag giver en del stof til eftertanke og de behandler spørgsmål om fagets vigtighed, udvikling, tendenser, styrker, svagheder og fremtid. De følgende tretten artikler er samlet i tre afsnit. Det første Østnordisk filologi - hvordan og hvorfor? begynder med Britta Olrik Frederiksens mesterlige gennemgang af den østnordiske udgivelseshistorie: Udgivelse af østnordiske middelaldertekster et historisk tilbageblik. Den følgende artikel af Ingela Hedström forsøger at svare på det altafgørende spørgsmål: Vem är intresserad av östnordiska texter? Simon Skovgaard Boeck fremstiller de tidligere udkomne lærebøger i Sten eller frugter? Hjælpemidler i studieudgaver af østnordiske tekster, mens Marita Akhøj Nielsen præsenterer et nyt redskab for studiet af gammeldanske tekster i Gammeldansk formidlet til den digitale tidsalder. I fortsættelse af temaet om nye metoder diskuterer Lasse Mårtensson spændende udviklinger inden for computeranalyse og -læsning af middelalderlige håndskrifter fra Norden: Maskinell identifiering av skrivtecken i medeltida handskrifter ur ett språkvetenskapligt perspektiv. 1 Se Hjemmesiden blev oprettet og vedligeholdes takket være den store indsats af Ingela Hedström (Svenskt diplomatarium, Stockholm). 2 Med undtagelse af Britta Olrik Frederiksen, Stephen Mitchell og Per-Axel Wiktorsson holdt alle bidragsyderne til denne bog et foredrag under konferencen. Anne Mette Hansen (Blandingshåndskrifter og brugstekster) og Inger Lindell (En handskrifts funktion) holdt også foredrag, men de er ikke taget med her. Ellers afspejler Østnordisk filologi nu og i fremtiden omfanget af de emner, som blev diskuteret under konferencen. Da konferencens fokus var filologi og arbejdet med håndskrifter indeholder bogen ikke nogen artikler af runologer, litteraturvidenskabsmænd, navneforskere eller lingvister. 12

5 Det andet afsnit Håndskriftstudier indeholder tre artikler, der beskæftiger sig med bestemte håndskrifter. I sin artikel Stemmatologi och textförändring undersøger Roger Andersson med friske øjne forholdet mellem de forskellige håndskrifter, der indeholder Birgittas åbenbaringer på fornsvensk. I Schacktavelslek och intertextuell dialog i AM 191 fol. och Cod. Holm. D 3 sammenligner Massimiliano Bampi den fornsvenske version af værket De Ludo schacorum i to forskellige håndskrifter. Nils Dverstorps grundige undersøgelse af skriverne i Cod. Holm. B 137 i En senmedeltida laghandskrift och dess förlaga, skrivare och ägare giver os ny indsigt i dette håndskrift. De sidste fem artikler er samlet i afsnittet Tekster og kulturhistorie. Mikko Kauko forholder sig til latinsk-svensk sprogblanding i Jöns Budde skrifter i Verbalis saepe translatio. Om de latinska citaten i Jöns Buddes skrifter. Fulvio Ferrari skriver om Karlskrönikan och utvecklingen av det senmedeltida svenska litterära systemet, og i Late Medieval Reading of Marian Sculptures from Swedish Parish Churches minder Jonas Carlquist os om vigtigheden af den tværfaglige tilgang for at forstå middelalderens materielle og skriftlige kultur. I Om att bryta gränser: Gudsordet på skandinaviska folkspråk från mission till reformation præsenterer Karl G. Johansson et kommende projekt om de forskellige nordiske bibeloversættelser. Til sidst omtaler Regina Jucknies kulturelle tendenser og indflydelser sydfra i sin artikel Handskriftsvandringar: Ett projekt om senmedeltida text- och handskrifters transmission från syd till nord. Artiklerne afspejler tilsammen den brede vifte af arbejder, der foregår for tiden, og afdækker, hvordan faget østnordisk filologi er i gang med at udvikle og forny sig. Redaktøren håber, at Østnordisk filologi nu og i fremtiden selv på en beskeden måde kan bidrage til og hjælpe med at fremme ny forskning i de mange emner og spørgsmål, der bliver behandlet og rejst i de følgende artikler. 13

6 14

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Redigeret af: Lotte Bøgh Andersen Peter Bogetoft Jørgen Grønnegård Christensen Torben Tranæs

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere