Sundhed, krop og bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed, krop og bevægelse"

Transkript

1 Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

2 Anne Brus, Charlotte Sandberg Christensen, Karin Siff Munck, Charlotte Eli Pedersen og Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse 1. udgave, 2. oplag, Dafolo Forlag og forfatterne Lay-out: Lars Pedersen, Anblik Grafisk Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Forlagsredaktør: Signe Holm-Larsen og Astrid Holtz Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket, kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn Tlf Fax Varenr. kf7982 ISBN

3 Indhold Sundhed og trivsel i et tids- og kulturperspektiv 7 Sundhed: Nyt grundlag og nye former for samarbejde 8 Pædagoger og institutioner som aktive medspillere 10 Sundhedens idé 13 Oldtiden mytologi og humorallære 13 Middelalderen straf og frelse 17 Renæssancen sind og materie 18 Oplysningstiden kroppen som maskine 19 Det moderne industralisering og opbrud 20 Det senmoderne samfund, sundhed og trivsel 24 Samarbejde om børn og unges sundhed 31 Forebyggelse og sundhedsfremme 33 Sundhedspolitik 36 Tværfaglighed 37 Styr på egen faglighed i et professionsperspektiv 42 Indsigt i andres faglighed 43 Samarbejdskultur 43 Andre former for samarbejde 45 Bevægelse i børnemiljøet 49 Børnemiljøet og børnemiljøvurderingen 49 Børnemiljøet og beslægtede områder 52 Hvilket miljø har børn brug for i udviklingen af deres kropslighed? 57 Krop og bevægelse som redskab til at erobre verden 57 Krop og bevægelse som sanselig tilgang til verden 65 Krop og bevægelse som grundlag for kommunikation og samhandling 68 Krop og bevægelse som tilgang til egen personlighed og identitet 71 Børnemiljøvurderingen og det gode bevægelsesmiljø 74 Sundhed, krop og bevægelse 3

4 Indhold Bevægelseslege i førskolealderen 82 Kropserfaring og kropsbevidsthed 85 Sundhed og livskvalitet 87 Bevægelseslegen og det legende i legen 89 Bevægelseslegen som mål og middel 92 Idræt, krop og bevægelse i dagtilbud 95 Historisk tilbageblik 96 Når idræt og børnehave bliver til idrætsbørnehave 99 Forskningen indtil nu 102 Pædagogiske konsekvenser 109 Rummet som den tredje pædagog 111 Idrætspædagogikkens grænser for rummelighed? 115 Litteratur 119 Web-adresser 132 Bidragydere 134 Stikord Sundhed, krop og bevægelse

5 Forord En ny lov for pædagoguddannelsen er trådt i kraft august Det betyder bl.a., at fagene pædagogik og dansk er styrket, og at der er indført linjefag. Fagenes indhold beskrives af Undervisningsministeriet i mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder, såkaldte CKF er. Disse CKF er ligger til grund for udformningen af serien Pædagoguddannelsen i fokus. Teksterne, der konkretiserer CKF erne i de enkelte fag, er alle skrevet af erfarne fagfolk, der deltager i den nyeste udvikling på deres fagområde. Seriens bøger har som hovedsigte at belyse indholds- og metodetilegnelse, så den studerende opnår kompetence i at forholde sig til, ændre og udvikle praksis og dermed til at udføre udviklingsarbejder, hvor forskningsresultater inddrages i arbejdet med forandringsprocesser. Uddannelsens forskningstilknytning skal understøtte de studerendes læring. Seriens bøger belyser derfor også disse metoder og kompetencer. Serien fokuserer især på de obligatoriske fag og linjefagene og omfatter følgende bøger: - Pædagogik og pædagoger - Dansk, kultur og kommunikation - Individ, institution og samfund - Sundhed, krop og bevægelse - Udtryk, musik og drama - Værksted, natur og teknik - Praktik i pædagoguddannelsen - Pædagogisk arbejde med tosprogede børn I Sundhed, krop og bevægelse sættes fokus på forestillinger og begreber om sundhed og sammenhænge mellem sundhed og muligheder for at bruge kroppen i bl.a. dagtilbud. Problemstillinger om krop, sundhed og trivsel er tværfaglige og kan ikke rummes inden for fx en socialmedicinsk forståelse. Der er brug for at udvikle faglige opfattelser, som bygger på mange former for faglighed. I dagtilbuddenes kontekst har børns sundhed i høj grad at gøre med både kost, fysiske rammer og Sundhed, krop og bevægelse 5

6 Forord mulighed for at bruge kroppen men også med kontakten til pædagogerne og den forståelse, de har for, hvad sundhed og trivsel egentlig er for størrelser. I bogens kapitler gives en række bud på faglige overvejelser, pædagoger må gøre sig i arbejdet med børn i dagtilbud og skolestart. Karin Siff Munch skriver i det indledende kapitel Sundhed og trivsel i et tids- og kulturperspektiv om skiftende sundhedsforestillinger og sætter dermed sundhedsbegrebet ind i en historisk ramme. Kapitlet rummer også overvejelser over trivselsbegreber, og hvilken betydning det har, at pædagoger er i stand til at forholde sig til børns trivsel. Charlotte Eli Pedersen skriver i kapitlet Samarbejde om børns og unges sundhed om, at sundhed ikke på en produktiv måde kan opfattes ud fra et enkeltfagligt perspektiv. Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde om børns sundhed beskrives og analyseres bl.a ud fra et magtperspektiv: Hvem afgør egentlig, hvad der sundt? Charlotte Sandberg Christensens bidrag Bevægelse i børnemiljøet handler om det fysiske miljøs betydning for børns muligheder for at udfolde sig kropsligt. I kapitlet beskrives og diskuteres, hvordan pædagoger kan inddrage det fysiske rum som en aktiv del af pædagogikken, og hvordan børn kan være med til selv at tage stilling til det fysiske miljø. De to følgende kapitler drejer sig om pædagogisk arbejde med børns bevægelse. Eva Rose Rechhagel skriver i Bevægelseslege i førskolealderen om betydningen af at arbejde målrettet med at give børn de bedste bevægelsesmuligheder, ligesom hun kommer ind på diskussionen om forhold mellem leg, målrettet arbejde med bevægelse og idræt. Kroppen har kompetencer og ressourcer, som gennem det pædagogiske arbejde med bevægelseslegen kan udvikles i et sundhedsmæssigt perspektiv. I kapitlet Idræt, krop og bevægelse i dagtilbud beskriver Anne Brus forskellige forestillinger om betydningen af børns bevægelser, og hun kommer med eksempler på udviklingsprojekter i dagtilbud, der har børn bevægelsesmuligheder i fokus. Pædagoguddannelsen rummer mulighed for en specialisering med hensyn til en målgruppe, som kan være børn og unge, mennesker med funktionsnedsættelse eller mennesker med sociale problemer. Bogserien tager udgangspunkt i det store, brede børneområde, hvor samfundsmæssige ændringer stiller skærpede krav til pædagogens kompetence dels til at planlægge, udføre og koordinere pædagogiske arbejde, dels til refleksion, dokumentation og evaluering af pædagogiske processer. Intentionen med serien er således at give aktuelle og kvalitetsbetonede materialer ikke kun til en ændret pædagoguddannelse, men til en professionsuddannelse, der er basal i et velfærdssamfund i hastig forandring et samfund, som pædagoger ikke blot skal virke i, men være med til at skabe. Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen 6 Sundhed, krop og bevægelse

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn Pædagoguddannelsen i fokus Mette Ginman Eva Gulløv Jan Kampmann Vibe Larsen Peter Mikkelsen Vibeke Schrøder Anna-Vera Meidell Sigsgaard Üzeyir Tireli Trine Øland Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Læs mere

Pædagogisk idræt. i vuggestue og børnehave

Pædagogisk idræt. i vuggestue og børnehave Jane Abildskov Barenholdt, Gitte Bendix, Henriette Sofie Blangsted, Balder Brøndsted, Ulla Gottschalck, Christina H. Jensen, Annie Thyrri Jørgensen, Torben Maarbjerg Jepsen, Morten Melgaard Madsen, Ronni

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

ledelse Delegeret i skolen

ledelse Delegeret i skolen 1 Delegeret ledelse i skolen Anette Grønholt Andersen, Peter Gottlieb, Claus Hjortdal, Signe Holm-Larsen, Maybritt Jonassen, Anita Jørgensen, Morten Kliim-Due, Ulla Blom Kristensen, Peter Nødskov, Torben

Læs mere

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Maria-Christina Secher Schmidt (red.) Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Thomas Binderup, Morten

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle B D Implementering, videndeling og fortsat udvikling Afprøvning og eksperimentering OPSTART Evalueringsloop Elevarbejde Formidlingsloop,59º,2 C cosa=0,76 sina=0,65 0,4 0,6 0,8 1 C tana=0,86 E 1,2 # 4 4

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis 1. udgave, 1. oplag, 2009 2009 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars

Læs mere

Relationspsykologi i praksis

Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt Annette Groot Finn Godrim Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt, Annette Groot, Finn Godrim og Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Pædagogisk mindfulness

Pædagogisk mindfulness Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle B D Implementering, videndeling og fortsat udvikling Afprøvning og eksperimentering OPSTART Evalueringsloop Elevarbejde Formidlingsloop,59º,2 C cosa=0,76 sina=0,65 0,4 0,6 0,8 1 C tana=0,86 E 1,2 # 4 4

Læs mere

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion Thomas Binderup (red.), Lisbeth Donnerborg, Janne Lund Jensen, Kurt Johannesen, Tanja Gammelgaard Just, Maja Dam Kjærgaard, Helle Kristensen, Karen Skyum og Mads Thyde Sammen om inklusion Tre perspektiver

Læs mere

Jeg vil lære dansk før skolestart!

Jeg vil lære dansk før skolestart! Margareth Sandvik og Marit Spurkland Jeg vil lære dansk før skolestart! Sprogudvikling i den flerkulturelle børnehave Oversat af Ea Tryggvason Bay Dansk bearbejdelse af Lis Klausen Margareth Sandvik og

Læs mere

Leg med tal og former

Leg med tal og former Rose-Marie Eriksson Leg med tal og former sjove aktiviteter i naturen Oversat af Anna Garde Rose-Marie Eriksson Leg med tal og former sjove aktiviteter i naturen 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Den myndige lærer. Niklas Luhmanns blik på uddannelse og pædagogik

Den myndige lærer. Niklas Luhmanns blik på uddannelse og pædagogik Den myndige lærer Niklas Luhmanns blik på uddannelse og pædagogik Lars Qvortrup Den myndige lærer Niklas Luhmanns blik på uddannelse og pædagogik Lars Qvortrup Den myndige lærer. Niklas Luhmanns blik

Læs mere

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen 3. udgave 3. udgave, 2. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og redaktionen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss, Signe Holm-Larsen Forlagsredaktør:

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Anerkendende klasserumsledelse

Anerkendende klasserumsledelse Anerkendende klasserumsledelse Bodil Wennberg og Sofia Norberg Anerkendende klasserumsledelse 1. udgave, 1. oplag, 2007. 2007 Dafolo Forlag og forfatterne 2004 Bokförlaget Natur och Kultur. Makt, känslor

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere