Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv"

Transkript

1

2

3 Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

4 Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, udgave, 1. oplag Forlagsredaktion: Christine Ploug Lindberg Grafisk tilrettelægning og sats: Brian Langhoff, Bording A/S Bogen er trykt hos: Bording A/S Printed in Denmark 2011 ISBN: Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. En udgivelse i serien UCC Aktuel Forlaget UCC

5 Indhold Indledning...6 Lone Bæk Brønsted og Unni Lind: 1. Udvikling gennem afvikling Et eksempel på moderniseringsprocesser i pædagoguddannelsen...8 Lene Storgaard Brok: 2. Uddannelsesudviklere En case fra læreruddannelsen Blaagaard/KDAS...22 Christine Pilegaard Larsen: 3. Praksistilknytningsprojekter på Læreruddannelsen Zahle En fortælling om teori og praksis set fra Linnésgade 2, 1361 Kbh. K...40 Lars Jakob Muschinsky: 4. Trainee i læreruddannelsen En ny måde at uddanne lærere på?...58 Mette Rose: 5. Udvikling af praksisforankret sundhedsuddannelse At skabe møder mellem fagligheder...68 Niels Erik Hulgård Larsen: 6. Udvikl eller afvikl! Uddannelsesudvikling med markedet som makker...82 Indhold 5

6 Indledning Den første artikel i denne udgivelse bærer titlen Udvikling gennem afvikling og den sidste artikel Udvikl eller afvikl! De to titler signalerer det spændingsfelt, inden for hvilket uddannelsesudvikling foregår på landets professionshøjskoler. Nogle gange er uddannelsesudviklingen deltagerstyret, andre gange ledelsesinitieret. Nogle gange foregår udviklingen med tanke på uddannelsessteders vaner, traditioner og historik, andre gange er den markedsstyret med fokus på tilpasning til de faktiske forhold i kommuner eller professioner. Nogle gange foregår uddannelsesudvikling i et netværkssamarbejde med repræsentanter fra praksis og uddannelse, andre gange har den udgangspunkt i uddannelsernes egne logikker. Vi placerer os som undervisere og konsulenter ved professionshøjskolerne i en position, hvor vi aktivt medvirker til at udvikle uddannelser. Vi er selv aktører i uddannelserne, og samtidig formulerer vi fremtidens bud på nye professionsuddannelser. Vi etablerer et professionsfagligt perspektiv. Eksisterende grunduddannelser som lærer-, pædagog- og sygeplejeuddannelser skal styrke deres praksisforankring. Helt nye diplomuddannelser skal udvikles, beskrives og certificeres. Vi forhandler betydning og retning i disse uddannelser og er med til at sætte dagsordenen for fremtidens professionsuddannelser og professionspraksisser. I denne udgivelse fokuseres på beskrivelser og analyser af disse uddannelsesudviklingsprocesser. Hvad sker der, når nye initiativer og nyt indhold introduceres i uddannelserne? Hvad vil det sige, at en uddannelse skal knyttes mere til praksis, end den tidligere har været? Hvilke konsekvenser får det i uddannelserne, når studerende forlader monoprofessionerne og mødes i tværprofessionelle fora? Hvad ligger der i at koble praksis og teori eller teori og praksis? Hvilken betydning får det for os som undervisere og konsulenter, at vi som ansatte i professionshøjskolerne også er uddannelsesudviklere? Det er nogle af de professionsfaglige diskussioner, der tages op i artiklerne. Artiklerne er skrevet af kolleger i UCC, som det seneste år har deltaget i processer eller projekter, hvor uddannelse skulle udvikles. Oplægget til skribenterne var, at artiklerne skulle sætte fokus på nyeste tanker om uddannelsesudvikling og gerne tage udgangspunkt i konkrete idéer, eksperimenter eller udviklingsprojekter. Hvad bokser man med i de forskellige uddannelser i UCC, og hvordan gør man det? 6 Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

7 Artiklerne formidler kultur og praksisser og viser i hvilke retninger, vores professionsuddannelser bevæger sig i disse år. God fornøjelse med læsningen! Lene Storgaard Brok, fagredaktør Indledning 7

8 Lone Bæk Brønsted og Unni Lind Udvikling gennem afvikling Et eksempel på moderniseringsprocesser i pædagoguddannelsen 8 Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

9 Indledning Uddannelsesudvikling i professionshøjskolen UCC er en kompleks størrelse, bl.a. fordi udvikling i dag foregår lokalt, dvs. på den enkelte uddannelsesinstitution og centralt i UCC. Uddannelsesudvikling kan foregå i mange forskellige sammenhænge, fx som udvikling af faget DKK (Dansk, Kultur og Kommunikation) eller som et UCC-program for ledelsesudvikling. Denne artikel behandler emnet uddannelsesudvikling med fokus på pædagoguddannelsen. Med afsæt i vores erfaringer fra en arbejdsgruppe i professionshøjskolen UCC, der skulle arbejde med organiseringen af UCC s kommende tværmoduler, giver vi i denne artikel et indblik i, hvordan man på pædagoguddannelsen kan arbejde med uddannelsesudvikling. For al uddannelsesudvikling gælder det, at en lang række forskellige aktører er impliceret. Disse indgår med hver deres historik i et fællesskab for en afgrænset periode. Fællesskabet etableres med henblik på udvikling, men en stor del af udviklingsarbejdet kommer også til at handle om afvikling og søgning efter mening og relevans. Dette er kendetegnende, når initiativer til uddannelsesudvikling sker lokalt eller centralt, frivilligt eller under tvang. I denne artikel argumenterer vi for, at afvikling af det gamle er en del af udviklingen af det nye, og at denne afvikling også kan rumme et kritisk potentiale. For hvis vi anskuer udviklingen af vores uddannelser gennem historiske og kulturelle briller, vil vi se, at det er gennem erindringerne og erfaringerne med det tidligere, at nye sammenhænge og muligheder opstår. En UCC-fortælling En sommermorgen i august 2009 mødtes vi, otte engagerede undervisere fra fem forskellige uddannelser i Professionshøjskolen UCC 1, på institutionens matrikel i Buddinge Hovedgade. Anledningen var det første møde i den centrale globaliseringsgruppe 1 2, der bl.a. var nedsat for at komme med forslag til organisering af 1 Følgende uddannelsessteder var repræsenterede: Læreruddannelsen Zahle, Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, Pædagoguddannelsen Strandvejen, Pædagoguddannelsen Frøbel, Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland, Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland samt Tekstilformidleruddannelsen. 2 De centrale globaliseringsgrupper blev nedsat af UCC i 2009 med det formål at undersøge mulighederne for tilvalg for studerende på tværs af UCC s forskellige uddannelser. Grupperne var sammensat af undervisere på tværs af UCC s uddannelser. Udvikling gennem afvikling 9

10 tilvalg på tværs af UCC s forskellige uddannelser 3. I gruppen opstod der hurtigt enighed om, at vi måtte præsentere os og vores forskellige uddannelser for hinanden for at få et bedre overblik over de forskellige uddannelsers organisering. Præsentationerne vakte en del latter og eftertanke. Sætninger blev startet med: Jeg kommer fra Frøbelseminariet, eller hedder vi nu Frøbel skråstreg Hovedstaden?. Ja, vi kalder os Højballe, eller: Jeg kommer fra enheden eller er det afdelingen..?. Kort sagt: det blev hurtigt tydeligt, at vi alle på forskellig vis var forvirrede over vores tilhørsforhold, samtidig med at vi nu sammen skulle forsøge at finde meningen i vores gruppeopgave. For overhovedet at kunne pege på konkrete tiltag og organiseringsmodeller på tværs af uddannelserne, var det derfor nødvendigt, at vi brugte tid på ikke blot at fortælle om traditionerne bag vores uddannelser, men også om den aktuelle situation, som flere af uddannelsesstederne befandt sig i nu og her. En situation, hvor flere af uddannelsesstederne var ramt af sammenlægninger, lederskift, ombygning, nye bekendtgørelser og fyringer. Dertil kommer, at nye kolleger hen ad vejen er kommet til fra andre seminarier med andre traditioner. Og så skal vi ikke glemme etableringen af professionshøjskolerne, som gjorde de forholdsvist selvstændige seminarier til afdelinger eller enheder under en UCCparaply. Ikke overraskende havde hele denne historik stor betydning for forståelsen af uddannelserne og deres interesse i tilvalg. Nu, et år efter, hvor idéen om tilvalg er blevet konkretiseret som obligatoriske tværmoduler for alle UCC-studerende, kan vi sige om dette gruppearbejde, at det dels var en forvirrende proces, hvor vi til tider havde svært ved at gennemskue vores roller og funktioner i UCC, dels et interessant og spændende samarbejde mellem undervisere fra forskellige uddannelser. Samarbejdet viste sig nemlig at kunne virke eksemplarisk i forhold til de idéer, vi arbejdede med i relation til de forskellige tilvalg. Ved dermed at arbejde sammen på tværs af uddannelserne oplevede vi det meningsfulde i sammen at finde frem til vores fælles mødesteder i uddannelserne. Vi gjorde det både fysisk ved at besøge hinandens uddannelsessteder, men også på et mere abstrakt plan gennem faglige diskussioner og udvikling af diverse mere eller mindre tydelige figurer og modeller, der kunne vise, hvor uddannelserne organisatorisk kunne skabe mødesteder for de studerende. 3 Netop dette udviklingsarbejde var i udgangspunktet frivilligt, da vi alle havde meldt os under fanerne af egen interesse. Dog kan man indvende, at arbejdet i nogen grad var blevet pålagt os som konsekvens af det politiske krav om, at professionshøjskolerne skal være tværprofessionelle. 10 Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE 1 INDLEDNING Du har nu taget fat på at læse en guide, med bud på, hvordan man

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

At lære at blive lærer med en teknologi

At lære at blive lærer med en teknologi At lære at blive lærer med en teknologi Af Ann-Thérèse Arstorp & Tobias Heiberg UCC, januar 2014 Tak til KMD for deres støtte til DigiGuides! 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Fag og faglighed i bevægelse

Fag og faglighed i bevægelse Fag og faglighed i bevægelse Bennyé D. Austring og Jimmy Krab (red.) Forskning og Innovation University College Sjælland Copyright: University College Sjælland 2013 Udgiver: University College Sjælland

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

også Vi gjorde noget ved volden!

også Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 også Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra ni arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere