Nyt fra Museumsforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Museumsforeningen"

Transkript

1 August Årgang nr. 3 Nyt fra Museumsforeningen Hvem gætter fotografiet? Her ses et af Hørsholm Lokalarkivs mange fotos. Hvad er det, man ser på fotografiet sted og årstal?

2 Nyt fra Museumsforeningen Udgivet af Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn. Redaktion: Steen Fich Andersen (ansvarshavende) og Lona D. Brockmann. Tryk: DanGraphia oplag: 500. Deadline for indlæg til næste nummer: 20. november Indlæg sendes til Steen Fich Andersen mail: Arrangementsgruppen: Annoncer: Steen Fich Andersen Medlemsbladet udkommer 3 gange årligt i januar, april og august. Bladet kan tillige læses af medlemmerne på og kan afhentes på Biblioteket og Rådhuset samt på de lokale Ældrecentre. Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn. Postadresse: Sdr. Jagtvej 2-4, 2970 Hørsholm. Bestyrelse: Erling Olsen (formand), Jens Th. Hansen (næstformand), Poul Væver (kasserer), Peter Brandi, Thorkild Gruelund, Steen Fich Andersen (redaktør) og Preben Kay. Suppleanter: Lona Dencker Brockmann og Torben Frelsvig. Museum Nordsjælland - Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2-4, 2970 Hørsholm. Indhold Kære læsere.. Referat fra generalforsamlingen Hørsholm Savværk. Portræt af Hørsholm for 50 år siden. Forelsket i Tykke Niels. Nyt fra Museum Nordsjælland Kommende arrangementer: Museum Nordsjælland Museumsforeningen Bagsiden Svar på gættekonkurrencen fra forsiden: Hovedgaden 20 årg Vi er i Hørsholms Hovedgade (den nuværende gågade) i Kvinden med cyklen står ud for nr. 20. Den lave bygning med Privatbanken blev revet ned året efter og en moderne ejendom blev opført i stedet. Der er stadig bank på stedet i dag Nordea. Udstillinger: tirsdag søndag kl Gratis adgang på Lokalarkivet: tirsdag kl , onsdag kl samt efter aftale. Kontortid: Hverdage kl Telefon: Med mindre andet fremgår, er eftertryk af bladets artikler tilladt med tydelig kildehenvisning. Foto årg

3 Kære læsere Som tidligere nævnt i april nummeret kan bladet - sålænge oplag haves - afhentes på Museet, Biblioteket i Hørsholm og Nivå, Hørsholm Rådhus og på Ældrecentrene i Hørsholm. Vi efterlyser fortsat gode lokale fortællinger henvendelse til redaktøren. Årbogens udgivelse annonceres senere forventet i midten af november.. Referat fra Generalforsamlingen den 3. maj 2016: Velkomst ved formand Erling Olsen, som orienterede om foredrag kl ved Ida Rosenstand Klahn. afdelingsleder ved Museum Nordsjælland, Hørsholm Afdeling. 1) Valg af dirigent. Erik Wetche valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 2) Dagsorden. Godkendt. 3) Formandens beretning. Bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har i 2015 ligesom de foregående år afholdt 5 bestyrelsesmøder. Jeg vil i øvrigt gerne her benytte lejligheden til at sige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (som jo deltager i alle bestyrelsesmøder - dog uden stemmeret, hvis vi skulle komme så vidt) en stor tak for et godt samarbejde i det forgangne år. 3 Årbogsudlevering. Museum Nordsjælland besluttede sig for at flytte udgivelsen af årbogen fra august til november. Vi valgte derfor at gøre det lettere for medlemmerne at hente bogen ved at udlevere den i bibliotekets forhal lørdag den 21. november og derved spare ublu porto og så kombinere dette med 3 foredrag som reklame for museet og foreningen. Stor succes for foredragene mere beskedent i udleverede årbøger, men vi prøver igen i 2016! Så dele af bestyrelsen måtte agere postbude. Arrangementer i ture og 1 foredrag: * 28/02. Politigården * 18/04. Rytterskolen i Avderød * 05/05. Teglværkerne omk. Hørsholm * 13/06. Bustur til Sorø/Sydsjælland * 08/09. Rundvisning i Barokhaven * 03/10. Lyngby-og Garderhøjfortet * 31/10. Politihistorisk museum Stor tak for et rigtig godt samarbejde med Jens T. Hansen og Klaus Thiesen, hvor sidstnævntes iderigdom og imponerende kontakt-netværk er grundlaget for de mange specielle arrangementer så TAK for hyggelige og produktive timer sammen! Medlemsbladet. Medlemsbladet er udkommet 3 gange i Steen og Lona redigerer og layout er selv og sparer foreningen for rigtig mange penge også på selve trykke-omkostningerne.

4 Stor tak til redaktionen for deres store arbejde! Tilstedeværelse på web og Facebook. Vores web-site er omdrejningspunkt for bestyrelsens administration af foreningen samt vores nyheds-søjle over for medlemmerne. Stærkt styret af Lone, som nu har valgt at trække sig tilbage som webmaster efter at have ydet en kæmpeindsats i jobbet i 10 år. Vores tilstedeværelse på Facebook har været holdt levende af Lisbet Hein, som fortjener stor tak og ros herfor. Medlemstallet. Foreningen har ca. 420 husstande som medlemmer, hvilket skønnes at omfatte godt 600 enkeltmedlemmer. Vi kunne godt ønske os flere medlemmer, og jeg vil derfor opfordre jer til hver især at skaffe et nyt medlem og gerne yngre! evt. ved at invitere børnebørnene med til arrangementerne. Tak til museet. Tak til Ole Lass for at bruge tid på at deltage i bestyrelsesmøderne med et min indlæg om rigets stilling samt til alle hans medarbejdere museumsinspektører såvel som administrativt personale for stor velvilje over for foreningen! Ingen bemærkninger til formandens beretning - blev godkendt, 4.1) Regnskab for Kassereren, Poul Væver gennemgik regnskabet, som var vist i bladet for 4 april ingen bemærkninger herefter godkendt. 4.2) Budget for Kassereren, Poul Væver gennemgik budgettet for 2016, som udviste et forventet overskud på kr. 5) Kontingent Uændret ligeledes godkendt. 6) Forslag fra bestyrelse. Ingen forslag. 7) Forslag fra medlemmer, Ingen forslag. 8) Valg af: a. formand (Ikke aktuelt for 2016). b. bestyrelsesmedlemmer Thorkild Gruelund genvalgt. Lone Puge ønsker ikke at fortsætte og Preben Kay blev valgt. c. suppleanter Lona Dencker Brockmann og Torben Frelsvig blev valgt. d. revisor Erik Wetche genvalgt 9) Eventuelt * Forslag til at opfordre ejendomsmæglerne til at orientere om foreningen og eventuelt give et medlemskab med i købene. * For at få flere medlemmer blev der foreslået at medlemmerne kunne forære medlemskaber til deres børn. * Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at tage børnebørnene med til foreningens arrangementer det er gratis.

5 * Orientering ved museumsdirektør Ole Lass Jensen: Museum Nordsjællands årsberetning er tilgængelig på hjemmesiden www. Museumns.dk. Museum Nordsjælland og Jagt-og Skovbrugsmuseet afholder fælles familiearrangement den kl Æbelholt Klostermarked den juni kl entre opkræves. Husk at alle medlemmer af foreningen kan få kort udleveret på museet, som giver gratis adgang på Museum Nordsjællands lokaliteter. Lokalesituationen for museet er afklaret med overtagelse af det gamle elværk i Hillerød plus bygninger som tidligere har huset teknisk forvaltning i Hillerød. Den gule bygning i Hørsholm kommer til at huse nyere tid. Lokalarkivet fortsat i vognbygning som nu. for endnu engang at have ledt os gennem en generalforsamling. Efter en mindre pause med forfriskninger foredrag om Usserød Sygehus.v/ Ida Rosenstand Klahn. Hørsholm Savværk fortalt af Bjarne Jensen Tekst: Elisabeth Just Møller og Lene Bruunsgaard Museum Nordsjælland, Hørsholm ligger ikke inde med særlig meget materiale om Hørsholm Savværk, der tidligere lå på Selmersvej. Bjarne Jensen, nuværende vagtmester på Jagt og Skovbrugsmuseet, arbejdede imidlertid i en årrække på Hørsholm Savværk frem til dets lukning i Historien her bringer os også til ejendommen Fredheim på Fredheimvej i Vedbæk. Gilleleje: Pyramiden er solgt og udstillinger forventes placeret i Bibliotek i Kulturhavnen. Der er en master plan for museumsstrøget ved det gamle fiskerhus og Øster Alle. Formanden sluttede med at takke Lone Puge for hendes store engagement og indsats for foreningen. Dirigenten lukkede generalforsamlingen og formanden takkede Erik Wetche 5 Foto: Hørsholm Savværk, Selmersvej 28. År Museum Nordsjælland, Hørsholm. Hørsholm Savværk lå på Selmersvej. I

6 dag ligger der blandt andet den lille rækkehusbebyggelse Selmersvænge. Den høje ejendom øverst til højre på billedet findes stadig, og Bjarne Jensen fortæller, at den blev kaldt Frikadellely, men også Valdemars Hus og blev bygget af hans oldefar som afholdshjem. (Hvis der er læsere, der ved mere om ejendommen, hører Elisabeth Just Møller meget gerne herom) Den tomme grund ved siden af (og nogle af villagrundene) er i dag bebygget med aktivitetscentret Selmersbo og de tilhørende boliger. Tiden på Hørsholm Savværk Bjarne Jensen ville gerne have haft en uddannelse som tømrer, men sådan gik det ikke, og i stedet måtte han adlyde forældrene og fik en læreplads som blikkenslager. Faktisk blev Bjarne Jensen taget ud af skolen som 15-årig og kom i lære hos Kjeld Nielsen, hvorfra han blev udlært i Bjarne Jensen blev ansat på Hørsholm Savværk i 1968 efter overstået militærtjeneste som sergent ved Flyvevåbnet. På Hørsholm Savværk havde han ansvaret for ekspeditionerne på telefon og de kunder, der henvendte sig direkte. Dette job varetog Bjarne Jensen sammen med førstemanden Jørgen Jensen fra Fredensborg. Kundekredsen talte fortrinsvis de 6 lokale håndværksmestre, hvoraf Bjarne Jensen husker Oluf Andersen, Johansen, Rosenø og John Frederiksen. På savværket blev skåret træ, der kom fra skovene i Nordsjælland. To savskærere var ansat, og savskærer var et håndværk det var ikke bare at skære men også at ordne og behandle klingerne. Bjarne Jensen husker en speciel episode på savværket. Sammen med Henning (den ene af de to savskærere) holdt han pause fra arbejde med stabling af forskallingsbrædder, og de to satte sig på tværs på en stak brædder og fik sig en vand. Hennings bror Niels kom ind på pladsen og nærmede sig de to bagfra, og for at drille trak Niels i brædderne. Det fik konsekvenser for Bjarne Jensens bagdel brædderne var fyldt med splinter, og Bjarne Jensen måtte fortrække hurtigst muligt til en lille sidebygning med kundetoiletter. Her blev bukserne trukket ned og Hennings bror hjalp til med at få splinterne ud af bagdelen. Just som dette foregik nærmede en kunde sig, der ville benytte kundetoilettet, men kunden blev så forskrækket over den noget prekære situation, at han lukkede døren til og ikke viste sig igen. Men arbejdet på Hørsholm Savværk satte også på anden vis sit mærke på Bjarne Jensen, idet han mistede 5

7 fingre på venstre hånd. Bjarne Jensen fortæller: En dag fik vi en ordre fra en kunde, der skulle bruge stk. '1x5 træ, der skulle høvles på kanterne. Jeg husker det som i går. Jeg var vel kommet igennem halvdelen af stakken, og det skulle gå lidt kvikt, da det var i februar måned, og det var koldt. Med en lille børste med olie på, fjernede jeg spånerne mellem landet og skærevalsen men på et tidspunkt brugte jeg bare hånden og så gik det galt. Jeg opdagede det ikke i første omgang men på vej over på den anden side af høvlen, opdagede jeg pludselig, at der var en masse blod. I et splitsekund så jeg, at der kun sad manchetten tilbage af min arbejdshandske på min hånd - og jeg gik totalt i chok og begyndte at løbe. Så hvis ikke Per Bruhn (indehaveren af savværket) var kommet ud af kontoret og stoppet mig, var jeg nok fortsat ud på vejen. Min hånd var lammet, og jeg mærkede egentlig ikke noget. Fingrene blev aldrig fundet de var blevet til spåner: Politiet ledte i spånrummet, men uden resultat. Bjarne Jensen arbejdede på savværket frem til lukningen i 1974 kun afbrudt af en kortere periode som greenkeeper i Kokkedal Golfklub, som lige var startet. Indehaveren af Hørsholm Savværk var for god af sig og gav kunderne kredittid i op til 3 måneder og gerne på veksler, der blev fornyet. I forbindelse med oliekrisen måtte mange mindre håndværksmestre lukke, og mange private selvbyggere betalte ikke til tiden, og Hørsholm Savværk kunne ikke inddrive deres udeståender og dermed var en lukning af savværket en realitet. Barndommen og opvæksten i Hørsholm Inden Bjarne Jensen kom til Hørsholm Savværk i 1968 havde han sin barndom og ungdom i Hørsholm / Usserød, som vi nu skal have lidt mere indblik i. Bjarne Jensen blev født på Usserød Sygehus i 1947 som ældste søn af tømrer Vilfred Morten Jensen og Eva Gunhild Jensen, født Eriksen, bosiddende Ørbæksvej 20. Vilfred Morten Jensen fødtes i 1920 på Ørbæksvej. Bjarne Jensens mor, Eva Gunhild Eriksen blev født i Dageløkke ved Humlebæk i 1925 og kom som 14-årig i 1939 i huset i Kavalerboligen nr. 19 hos malerinden Elisabeth Jerichau. Foto: Min mor og far med mig, Bjarne Klaus Jensen, i barnevognen på tur 7

8 rundt om Dronningedammen kvisten i flere år. Her var hun i 5 år, og det var i disse år, at Bjarne Jensens forældre mødte hinanden. Året efter, at Bjarne Jensen kom til verden dvs. i 1948 flyttede Bjarne med forældrene til Dronningvej 20, hvor Bjarne Jensens mor boede i stuen indtil sin død i oktober I 1950 blev en bror, Flemming Leif Jensen, født og i 1955 en lillesøster, Susanne Jensen. I begyndelsen boede den lille familie på kvisten, men efter ca. et halvt år flyttede de ned i stuen. Bjarne Jensens far blev en slags vicevært for Dronningvej 20, der var ejet af fru Ellen Nielsen fra Hillerød og blev administreret af sagfører L.C. Larsen, som havde kontor i Hovedgaden. Huset rummede tre lejligheder, på 1. sal boede på dette tidspunkt Hans og Jytte Eriksen og deres to børn Karin og John. På kvisten boede Kaj og Ruth Nielsen, som også havde 2 børn Svend og Annelise. På et tidspunkt fraflyttede familien Eriksen 1. salen, og derefter flyttede familien Werner og Grethe Tidemand ind. De havde datteren Lene og fik senere en pige til. Efter dem (de flyttede til Kokkedal), kom et ungt par Erik og Gerda. Bjarne Jensen kan ikke erindre, hvornår de flyttede fra Dronningvej 20, men Bjarnes lillesøster Susanne Jensen købte huset i 1981 og rykkede ind på 1. salen og udlejede 8 Foto: Min farfar og farmor i hjemmet på Ørbæksvej Privateje. Stueetagen bestod af to rum på hver knap 16m2 og et lille køkken med adgang til en kælder på 5m2. I stuen ud mod vejen stod der en køjeseng, hvor lillebror Flemming og lillesøster Susanne sov. Ved den modsatte væg i stuen ud mod vejen havde Bjarne Jensen en divan med løs ryg og imellem stod spisebordet. I stuen ud mod haven havde forældrene en sovesofa. Det var også her, at kakkelovnen stod, og der blev fyret med både koks og brænde. Bjarne Jensen husker således vintrene som meget kolde, og isen på indersiden af vinduerne, der i løbet af dagen langsomt tøede. Køkkenet var meget lille, men alligevel var der plads til et bord med jernstel og fliser, hvor der stod to gasblus. Gasmåleren hang på væggen ved siden af kælderdøren, og her skulle puttes penge i, hvis man ville bruge gas. Far havde lavet en lille

9 udtræksplade under køkkenbordet, så her kunne sidde tre personer og drikke en kop kaffe 2 på taburetter og en på bordet. Det var altid meget hyggeligt især om tirsdagen, for så var der helt nybagt møllens sigtebrød med knasende sprød skorpe, som blev købt hos brødudsalget Madsen på Ørbæksvej. Når man åbnede døren til kælderen, var der en lille trappe med fire trin op til et rum under trappen på 1. sal. Trappen kunne svinges op, så man fik adgang til kælderen, som var ca. 1½ m bred og knap 160 cm høj og gik i hele husets bredde. I den del, der gik under køkkenet, var der tremmehylder på begge sider, som blev brugt til opbevaring af æbler og løg. I gården var der tre lokummer samt et lille brænderum til hver lejlighed samt et fælles vaskeskur med gruekedel. Da Bjarne Jensens far var vicevært havde familien den fordel at have et ekstra skur og kunne råde over ca. 100m2 have, hvor der blev dyrket en smule grøntsager og blomster. Senere fik familien en kolonihave på Marievej ved den katolske kirke (nu nedrevet). I kolonihaven blev dyrket alle slags grøntsager samt solbær-stikkelsbær og ribsbuske samt et enkelt æbletræ, der var lidt specielt, idet det var podet med tre forskellige slags æbler. tydelige erindringer om Hørsholm, hvor Ridebanen var centrum for cirkus, dyremarked og sommermarked med meget mere. Ved Hørsholm Hotel var der en grusbelagt plads på ridebanen, hvor forfatterinden Karen Blixen sommetider sad i hjørnet og fik en kop the og en småkage. Nogle gange gav hun børnene en småkage, og så fortalte hun en historie. Bjarne Jensen oplevede hende en enkelt gang og husker hendes lidt mærkelige stemme og den store hat, som hun bar. Børnene var nok en smule bange for hende og opfattede hende som lidt af en heks. Foto: Susanne, far, mor, mig og Flemming i stuen, Dronningvej Privateje. Fra 6-7 års alderen har Bjarne Jensen 9

10 Skoletiden på Hørsholm Skole Bjarne Jensen kom i Hørsholm Skole i 1953, hvor klasselæreren var Aase Frederiksen (Rikke) gift Ehlers Christensen. Aases far var kapelmusiker og en kendt violinist, og Aase spillede også violin. Klasselæreren boede i Dronninghus, Kohave Alle (i dag Rungstedvej) på 1. sal, og i 3. klasse blev Bjarne Jensen efter at have spurgt, om han måtte komme på besøg, inviteret hjem til hende og fik kakao og småkager Bjarne Jensen var en smule forelsket i hende, indrømmer han. Aase underviste blandt andet i dansk. Bjarne Jensen mener, at Aase Ehlers Christensen nu er omkring 80 år og bor i området ved Mortenstrupvej. En anden lærer var historielæreren Rosted, som brændte for Hørsholms historie. Bjarne husker fx, at klassen under Rosteds kyndige vejledning var med til at grave en brønd ud, der stammede fra Hirschholm Slot. Ganske vist gav udgravningen ikke nogen fund, men klassen fik i tilgift hele historien om Hirschholm Slot. Fra omkring 8 års alderen var Bjarne Jensen efter skoletid bydreng for Schweizer konditoriet og nogle år senere også om morgenen, hvor han kørte morgenbrød ud til hotellerne i området Hørsholm Hotel og Rungsted Kro. Derudover var der 3 andre kunder, der også skulle have leveret 10 morgenbrød, og hvis der var mere tid tilovers, inden Bjarne Jensen skulle møde i skolen, hjalp han også med at rense plader i bageriet. Bjarne Jensen kunne i det hele taget godt lide at gå i skole og var derfor ked af, at han blev taget ud af skolen for at komme i lære som blikkenslager i 4½ år. Derefter knapt 1 år som svend inden militærtiden, der afsluttedes som sergent ved raketbasen i Gunderød. Bjarne Jensen stoppede efter godt 2 år ved militæret på grund af nedskæringer, hvor det ikke var muligt at forlænge kontrakten. Ungdomsårene I 1970 blev Bjarne Jensen gift med Else Merete Andersen, som han havde kendt siden Else Merete boede på Fredheimvej i ejendommen Fredheim, hvor hendes far var gartner og boede i portnerboligen hos Lau Lauritzen (filmmand) og Lisbeth Movin, skuespiller. Artikelserie fra tidsskriftet Madame nr Langs Øresunds kyst nr. II af H.C. Rosted,deri fortæller om ejendommen Fredheim, beliggende Fredheimvej 25, 2950 Vedbæk: Ejendommen er områdets ældste bygning opført omkring 1800-tallet sammen med en senere, længst nedrevet

11 bygning, kaldet 'Toldgården' fordi den var toldsted ved kysten før oprettelsen af Alexandria i Vedbæk. I 1810 erhvervede forfatteren Thomas Thaarup stedet og levede her fra 1810 til sin død i Han omdøbte stedet til Sophiehøj efter sin kone, men en norsk ejer i forrige århundrede kaldte som tidligere nævnt huset Fredheim, og det har stedet heddet siden. Huset har gennem de mange år haft talrige prominente ejere og lejere. I nyere tid har huset været ejet af Erik Reinhardt, der var direktør i Otto Mønsted. I dørtræet mellem to rum er der indlagt en elefant. Det siges, at Lau Lauritzen havde en forkærlighed for elefanter, og at det ene rum var fyldt med disse i alle mulige former og farver. Ejendommens have blev brugt ved optagelserne til "Vagabonderne på Bakkegaarden", "Far til fire på Bornholm" og "Kampen om Næsbygård". Efterskrift: Senere har filmparret Lau Lauritzen og Lisbeth Movin boet her, og endelig ejedes huset af Peter Tholstrup fra I dag ejes huset af Kim Vibe-Petersen. Bjarne Jensen kom næsten dagligt i portnerboligen i 10 år, og på et tidspunkt overtog Ole Tholstrup boligen, og der kom et helt nyt liv der huskes mange sjove fester. Bjarne Jensen hjalp 11 nogle gange til i køkkenet og fik i den forbindelse sin første smoking. Ved en sikkert meget morsom fest var 6 smokingklædte herrer hoppet i swimmingpoolen, og efter at de 6 smokinger var blevet tørre igen, viste det sig, at de på grund af det klorholdige vand havde fået en mærkelig farve. Under alle omstændigheder tog ejerne dem ikke med sig igen, så Bjarne Jensen reddede sig et eksemplar, der blev renset og syet om hos skrædder Koplev i Dronninghus og dermed blev ganske anvendelig igen. Jagt- og Skovbrugsmuseet Efter tiden på Hørsholm Savværk fulgte en periode med ansættelse ved Hørsholm Postvæsen, efterfulgt af et enkelt års tid hos malermester Freddy Nexø. Den 1. maj 1977 blev Bjarne Jensen ansat på Jagt- og Skovbrugsmuseet og flyttede året efter ind i tjenesteboligen Folehavevej 17A. I 1977, hvor Bjarne Jensen fik ansættelse på Jagt- og Skovbrugsmuseet, var Knud Paludan inspektør, og derudover var der 3 ansatte samt en halvdags kontordame. I årene var Per Ole Olesen inspektør på Jagt-og Skovbrugsmuseet og blandt andet i 1980 blev der ansat en konservator samt en medarbejder, der tog sig af skolebørn og formidling af udstillingerne. Efter Per Ole Olesen kom Jette Baagøe til.

12 Vi er nu nået frem til 2015, hvor denne historie slutter. Bjarne Jensen forventer at gå på pension i 2017 og flytte til Philippinerne, hvor hans ægtefælle Nelia Tavera Jensen og fire adoptivbørn bor. Vi slutter artiklen med et familiefoto tilbage til Bjarne Jensens oldeforældre. Foto: fra venstre min oldemor. min farbror Erik Jensen, oldefar, farfar Rasmus Jensen, farmor Johanne Jensen, farbror Svend Jensen og min far ca Privateje. 12 Portræt af Hørsholm for 50 år siden Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein Vi fortsætter den lille serie af artikler om Hørsholm igennem de sidste 100 år med at kikke nærmere på tiden omkring 1966 altså for 50 år siden: Fuld fart på Hørsholm I 1960 erne var Hørsholm inde i en periode med både forandring og vækst. Det er især tydeligt, når man ser på befolkningstallet, der i 1960 lå på , mens det i 1970 var steget til I 1960 var Danmark efterhånden kommet sig oven på efterkrigstidens smalhals, og mange familier fik råd til at flytte fra en lejlighed i København til et hus i forstæderne. Hørsholm var eftertragtet, fordi man stadig kunne købe hus eller grund til en rimelig pris, samtidig med at den kommunale skat var relativt lav. Desuden gjorde de gode trafikforbindelser med tog og bil det realistisk at flytte til Hørsholm, selv om ens arbejdsplads lå i eller omkring København. Endelig var der herlighedsværdierne som de grønne områder og beliggenheden ved Øresundskysten. I 1960 erne slog denne udvikling for alvor igennem, og Hørsholm udviklede sig hurtigt til en integreret del af Hovedstadsområdet.

13 I det følgende skal vi nævne nogle markante træk fra 1960 ernes udvikling, som stadig præger Hørsholm: Forlængelsen af Usserød Kongevej Bilismen slog for alvor igennem i 1960 erne, særligt i kommuner som Hørsholm, hvor en stor del af den erhvervsaktive befolkning var pendlere med arbejde uden for kommunen. Trafikpresset på Hørsholm by var et reelt problem, og intet sted var det mere mærkbart end i det stykke af Hovedgaden, der senere blev til gågade. Stort set al trafik gennem byen skulle passere den smalle gade, og samtidig betød de mange butikker, at der i begge sider var parkerede biler på hver en meter. I 1962 begyndte arbejdet med at etablere en omfartsvej, der forlængede Usserød Kongevej, så den kom til at forløbe parallelt med Hovedgaden, fra Hørsholm Klædefabrik i nord til Ridebanen i syd. Den nye vej fik trafikken til at glide lettere, men blottede bagsiden af Hovedgadens huse og skabte dermed et uharmonisk gadebillede, der endnu skæmmer bymidten. Kommunens køb af Kokkedal 1963 Foto: Forberedelserne til omfartsvejen øst for Hovedgaden, Foto: Kokkedal Slot og avlsbygningerne, luftfoto fra 1950 erne. I begyndelsen af 1960 erne var flertallet i Hørsholms kommunalbestyrelse overbevist om, at den store vækst i befolkningstallet entydigt var til gavn for kommunen. Den konservative borgmester Sven Jørgensen talte på et tidspunkt om, at et indbyggertal på kunne være et rimeligt tal at nå op på ad åre (i dag har Hørsholm et befolkningstal på knap ). Væksten øgede skatteindtægterne, så det blev muligt at modernisere kommunen uden større stigninger i skatteprocenten. Hørsholm Kommune havde siden 1920 erne bestræbt sig på at opkøbe landbrugsjord, der kunne frigives til

14 byggeri når det passede i den samlede planlægning. Derfor var det naturligt, at kommunen meldte sig på banen, da ejeren af Kokkedal, grosserer P. M. Daell, omkring 1960 ønskede at sælge såvel hovedbygningen (senere benævnt Kokkedal Slot) som de store landsbrugsarealer med de tilhørende avlsbygninger. I 1963 gik handlen igennem, og kommunen købte Kokkedal for ca. 9 millioner kroner. Kommunens interesse var først og fremmest at skaffe jordreserver til kommende års boligbyggeri, men Daell havde i samarbejde med fredningsmyndighederne betinget sig, at der kun måtte bygges på 1/3 af arealet, mens resten skulle være offentligt tilgængelige grønne områder. I nogle henseender blev ejerskabet af Kokkedal et vendepunkt i kommunens vækstpolitik: Der rejste sig nemlig røster mod den planlagte tætte bebyggelse, og modstand mod kommunens tilladelse til etablering af en golfbane i området. Også hovedbygningens skæbne blev en kilde til mange års diskussioner og kritik. Opmærksomheden omkring Kokkedal bredte sig til andre områder, hvor borgere i Hørsholm følte at naturværdier eller historiske minder led under kommunens udbygning, og vækstpolitikken blev herefter betydeligt afdæmpet. Hørsholm Jernstøberi 1965 Foto: Sidste støbning på Hørsholm Jernstøberi, I begyndelsen af 1960 erne var der stadig industrivirksomheder midt i Hørsholm by, først og fremmest den store Hørsholm Klædefabrik i Hovedgaden. Ved Hørsholm Mølle lå der et mindre industrikvarter, udover møllen var der et mejeri og Hørsholm Jernstøberi, der både kunne høres og lugtes i kvarteret. Men industrien var på vej ud af Hørsholm, og den 23. december 1965 gennemførte arbejderne på jernstøberiet den sidste støbning fabrikken blev kort efter revet ned, og i 1970 erne blev ejendommen Rådhusparken opført på stedet. Med lukningen af klædefabrikken i 1976 var den tunge industri endegyldigt ude af Hørsholms bymidte. 14

15 Kirstineparken 1966 Ådalsparken Foto: Kirstineparken under opførelse, I 1960 erne bredte boligområderne i Hørsholm sig på bekostning af det åbne landskab. Flere af de gamle gårde forsvandt (f.eks. Opnæsgård i 1966) eller gårdbygningerne blev liggende, mens jorden blev udstykket (f.eks. gården Kirstinedal). Tidligere var det hovedsageligt enfamilieshuse, der blev opført i Hørsholm, men i 1960 erne kom der også et par store lejlighedskomplekser samt flere markante række- og kædehusbebyggelser. Et eksempel på det sidste er bebyggelsen Kirstineparken, som her i august 2016 fejrer sit 50års-jubilæum. Bebyggelsen er tegnet af arkitekterne Bo og Wohlert og er især blevet rost for den måde, husene er placeret på i landskabet og for valget af fine materialer i facader og tage. 15 Foto: Ådalsparken tager form, I 1965 lød en overskrift i Frederiksborg Amts Avis: Planer for kæmpebyggeri i Usserød. Kæmpebyggeriet var ejendomskomplekset Ådalsparken, et almennyttigt boligbyggeri, der blev opført et par år senere. Med lokale øjne var byggeriet virkelig stort det rummede 700 nye lejligheder i en kommune, hvor der i forvejen kun boede personer. Ikke bare størrelsen var usædvanlig, tankegangen bag byggeriet var ny: Der var fællesfaciliteter som restaurant (der skulle servere hverdagsmad til en rimelig pris), selskabslokaler, vaskeri og hotel. Der var indkøbsmuligheder i selve bebyggelsen, daginstitutioner som vuggestue, børnehave og fritidshjem og sågar en kirke. En skole (Kokkedalskolen) blev

16 planlagt og opført lige ved bebyggelsen i Tanken bag det hele var, at moderne familier består af travle, udearbejdende forældre plus et eller flere børn. Lejlighederne skulle være nemme at bo i, og de daglige behov skulle kunne dækkes i eller lige omkring bebyggelsen. I de første år gik det langsomt med udlejningen, først og fremmest pga. den relativt høje husleje senere opstod der lange ventelister. Gågaden Foto: Den nye gågade spærres for trafik, I 1964 blev Strøget i København til gågade, og efterhånden fulgte en række af landets provinsbyer efter og sendte bilerne ud af større eller mindre dele af bykernen. I Hørsholm var handelslivet vant til konkurrencen fra stormagasiner og specialbutikker i København, men i 1960 erne oplevede man, at kunderne også opsøgte dagligvarebutikker i Helsingør, Hillerød, Lyngby og andre bycentre nord for København. For at gøre Hørsholm til et mere attraktivt sted at handle, omdannede kommunen i 1969 den nordlige del af Hovedgaden (strækningen mellem rådhuset og klædefabrikken) til gågade. Biltrafikken blev forvist til Usserød Kongevej, og Hovedgadens bagbygninger, baggårde og haver blev efterhånden ryddet for at skaffe plads til parkering for kunderne. Det tog et par år, før den nye gågade for alvor tog form med ny belægning, bænke, blomsterkummer mv. I 1972/73 fik gågaden sin nuværende afslutning mod nord, da der blev anlagt et torv foran det nyopførte Hørsholm Midtpunkt. En del af gågadens forretninger valgte at flytte til det nye butikscenter, og især den sydlige del af gågaden blev efterhånden svigtet af kunderne. Der er sket meget i Hørsholm i de 50 år, der er gået siden 1966 men der er ikke tvivl om, at netop 1960 erne var det årti, der forandrede kommunen og byen fra provins til forstad. 16

17 FORELSKET I TYKKE-NIELS af Benedicte Barding layout: Klaus Thiesen Bakkehuset, Hørsholm 1. Forord Tiden står ikke stille, og samfundet ændrer sig konstant i takt med udviklingen ernes samfund og nutidens samfund er meget forskellige. Dermed tænker jeg ikke specielt på de mange moderne tekniske hjælpemidler, som er kommet til i de seneste 80 år, men på det klasseopdelte samfund, som eksisterede og levede glimrende i de føromtalte 1930 ere, men som i dag er så godt som forsvundet. En af de mange, men mere muntre beskrivelser om dette gamle klasseopdelte samfund, indgår i Niels Levinsen (sen.) s ungdomsbøger Skolehistorier af Tykke Niels (17 bind) og i Niels Levinsen (jun.) s Pillerik-bøgerne (10 bind) Bøgernes handling foregår i et lokalsamfund, en mindre stationsby med gymnasium og ca. 20 min. s kørsel med tog til Østerport Station. Stationsbyen ligger i nærheden af stranden. I bøgerne beskrives forskellige familier, handlende, byens øvrighed samt personer, som er ansat indenfor skolevæsenet. 17 For os i dag kan historierne ligne hinanden, men da min søn og jeg genlæste disse for nogle år siden for at få et stort grin, slog den tanke ned i mig, at alle historierne foregik i Rungsteds villakvarterer og i den dengang lille by Hørsholm, og straks blev min interesse større, for man kunne gennem historierne genkende visse bygninger, veje og andre lokaliteter; i øst Øresund, i nord Nordstrand og Nivaagaard, mod vest æbleplantagen (som i dag er delt af Helsingørmotorvejen ved fra-/tilkørsel til Hørsholm S.) og mod syd Fole-havekvarteret. Byen har ikke ændret sig så meget, siden den første Tykke-Niels bog udkom i 1938 og den sidste i 1970 erne. Pillerik -bøgerne er skrevet over samme model af Niels Levinsens søn, Niels Levinsen jun. Endvidere fandtes der fortsatte Tykke-Niels historier i Dansk Familieblad og i Skipper Skræk. Jeg har personlig kendt Niels Levinsen jun., født i Han har fortalt, at han, der som dreng var polioramt, som 16-årig har skrevet alle sine Pillerikbøger fra en kørestol, mens han opholdt sig på Sicilien. Hvorledes han kunne beskrive dette lokalsamfund så godt på så lang en afstand er ubegribeligt, men selvfølgelig har der været hjælp fra hans fædrene ophav. I vores samtaler kom han aldrig ind på dette og heller ikke at historierne var henlagt til Hørsholm/Rungsted måske har han

18 ikke engang vidst det. De senere år i sit liv boede han i Paris og døde for nogle år siden. 2. Præsentation af hovedpersonen Tykke-Niels Tykke-Niels (Niels Brun) er en 15-årig gymnasieelev, han er enebarn og søn af en velstående landsretssagfører (advokat). Han drejer sin mor og den i huset fastboende faster om sin lillefinger. Familien bor i en stor hvid villa på Parkvej, ikke langt fra Latinskolen (Statsgymnasiet), hvor Tykke-Niels går. Han driver sine lærere til vanvid, han er barnlig, men kvik osv. o.s.v. Hans spisevaner og hans sprogvaner er unikke. Hans skolekammerater er naturligvis også beskrevet ganske godt. Det samme er hans lærere, især matematiklæreren lektor, mag.scient. Julius Th. Mortensen kaldet Sjakalen, samt mange andre personer, der indgår i bøgernes handling. Bøgernes historier er sjove, og personerne er gennem de morsomme beskrivelser gjort til ejendommelige personligheder. Bøgerne er som før omtalt interessante på grund af vort lokalsamfund. Men hvorledes er beskrivelserne fra forfatternes side af samfundet? Lokaliteter Forfatteren Niels Levinsen (sen.) er født den 18.december Han voksede op i Stockholmsgade på Østerbro i København, hvorfor han gik i Østre Borgerdyd skole, som lå på hjørnet af nævnte gade og Østerbrogade (nuværende Dag Hammerskjölds Allé). Modellen til Tykke-Niels gymnasieskole er Ø.B. Det var en skole Niels Levinsen kendte godt, og havde i frisk erindring, da han skrev sin første Tykke-Niels bog i 1935 (udgivet 1938). I denne skole skulle Tykke-Niels gå i de af forfatteren vante omgivelser. Skolens motto var: Non Scolae sed vitae discismus. Bl.a. er Ø.B. s morgensangssal på 4.sal be-skrevet og gamle Ø.B. Er nikker genkendende til beskrivelsen af Tykke-Niels skole og dens indretning. Feriesangen fra Ø.B. (skrevet til Ø.B. s skoleårsafslutning i sommeren 1888) blev genanvendt i Tykke-Niels skolehistorier. Men Niels Levinsen (sen.) ville gennem Tykke-Niels bøgerne have Tykke-Niels på sin dengang aktuelle hjemmebane, nemlig i en lille hyggelig stationsby, hvor han også selv havde hjemme, nemlig Rungsted, som han i mellemtiden var blevet bekendt med. Muligvis var han flyttet herop, muligvis havde han gennem sin barndom boet i Rungsted om sommeren i alle tilfælde: han befandt sig godt her i

19 Rungsted/Hørsholm. Men byen skulle i bøgerne ikke være gen-kendelig. Vejnavne måtte laves om. Gymnasieskolen (Latinskolen eller anstalten, som den også blev kaldt i bøgerne) skulle omplantes til Hørsholm kommune, og hvad var mere naturligt end at putte Tykke-Niels ind i den daværende Rungsted Private Realskole s røde bygning, som blev indviet 5/ (nuværende Fritidshus) overfor Rungsted Station. (Østre Borgerdyd skole var også en rød bygning). flyttede i midten af 1970 erne og blev til Rungsted Gymnasium, overtog Rungsted Private Realskole bygningerne). Et grønt anlæg (Østre Anlæg, som lå over-for Ø.B.) blev flyttet med op til Latinskolen, og derfor ligger dette fiktive anlæg overfor denne og er i virkeligheden en del af det nuværende golfareal. Dette anlæg sammen med den røde bygning er de eneste fiktive enheder, som er flyttet herop fra Østerbro. Som arkitekt V. Jørgensen forestillede sig bygningerne på Vestre Stationsvej i Bygningernes endelige udseende svarer stort set til denne tegning bortset fra venstre fløj. Da historierne også går ud på løjer og ballade, var det oplagt, at der skulle være en mod-pol en pigeskole. Den blev placeret i den daværende Rungsted Statsskole s grå bygninger på Vallerød Banevej. (Da Statsskolen 19 I nærheden af Latinskolen ligger et lille forretningscentre, hvor der bl.a. er en bager og en slikmutter -forretning, som tit besøges af Latinskolens drenge i spisefrikvarteret. Der er her tale om de forretninger samt biografen, som lå på Vestre Stationsvej, hvor Rungsted Bytorv i dag ligger. Tykke-Niels boede på Parkvej, som i virkeligheden er Bolbrovej, idet han boede i det store hvide hus nr. 63A (det næstsidste hus inden Bukkeballevej), som husede sagfører-familien, bygget i Tykke-Niels havde værelse øverst oppe under taget, og kunne se ud af det lille runde vindue ud mod Bolbrovej. Landsretssagførerens søster, tante Amalie, som boede hos familien, havde også værelse øverst oppe med altan ud mod haven, og hendes værelse lå i forløb med Tykke-Niels værelse. I

20 dag er væggen, som delte de to værelser, revet ned, således at der i dag er et stort værelse. nede i haven. I dag er grunden udstykket i 2 parceller, så haven er derfor mindre. Bolbrovej 63 A Når man læser bøgerne, synes huset beskrevet som stort: stor spisestue, opholdsstue med karnap mod haven og et mindre arbejdsværelse i forlængelse af opholdsstuen med trin ned en portiere gør det muligt for landsretssagfører Aksel Brun at få arbejdsro, når han havde møder derhjemme. Første salen rummer en del soveværelser og som sagt øverst to værelser. Når man i dag kommer ind i huset virker det set med nutidens øjne ikke specielt stort (263 m 2 fordelt på 3 etager). Huset har i bøgerne meget stor have, og Tykke-Niels og hans kammerater sidder tit i Linde-lysthuset længere 20 Huset ligger som nævnt som det næstsidste hus på Bolbrovej inden Bukkeballevej, som i bøgerne hedder Stationsvej meget nærliggende, da den fører direkte ned til Rungsted Station. Forfatteren (Niels Levinsen sen.) er lidt uenig med sig selv, om bøgernes anden hovedperson, nemlig Latinskolens frygtede matematiklærer, lektor, mag.scient. Julius Th. Mortensen bor på Stationsvej nr.14 eller nr.19. Sjakalen, som lektoren omtales som, uden at han selv har kendskab til dette frygtelige øgenavn, ser med henblik på leje på 2 sammenhængende værelser på Stationsvej 14 i bogen Tykke-Niels triumferer. Han er tilfreds med, at nærbanens spor ligger forenden af husets baghave, hvilket gør den lille lejlighed mere ugenert, da banelegemet ligger mellem huset og nabogrunden på den anden side af jernbanen. (Her må der være en fejl, da nr. 14 ligger på den anden side af Bolbrovej, væk fra banelegemet). I de senere bøger flytter Sjakalen til Stationsvej 19, her med altan. I samme bog (Tykke-Niels triumferer) vil Tykke-Niels og hans tro væbner Valdemar (Valde) overraske Sjakalen i dennes baghave med en drengestreg. Det

21 bliver umuligt at komme ind fra Stationsvej og op ad havegangen, idet værtinden, som er enke efter en toldassistent Nielsen, har konstant opsyn med havegangen fra sit vindue. Hvad gør Tykke-Niels og Valde? De baner sig vej gennem haverne, som løber parallelt med Stationsvej, og vupti! Er de to drenge i Sjakalens baghave Stationsvej 19. under-vist i svømning ved den nærliggende strand, hvor der var bygget en badeanstalt, hvortil der var adgang via en bro fra fastlandet. Rungsted badeanlæg selvfølgelig! Drengene tog op-stilling og marcherede to og to til stranden fra Latinskolen (Vestre Stationsvej) og fra badebroen undervist i udspring og svømning mod Hven! 4. Hvilket beviser er der for, at bøgernes handling er henlagt til Rungsted og Hørsholm I historierne oplyses, at der er ca. 10 min. s gang fra Tykke-Niels hus på Parkvej (Bolbrovej 63A) til Rungsted Station. Som nævnt i forordet foregår handlingen i et lokalsamfund, en mindre stationsby med gymnasium og ca. 20 min. s kørsel med tog til Østerport Station (Østre Borgerdyd skole). F.eks. gik toget om eftermiddagen fra Østerport Station kl med stop i Klampenborg og ankomst til Rungsted Station Stabssergent Petersen underviser Selvom Tykke-Niels var søn i en økonomisk velstillet familie, havde han ofte lommesmerter. Men så tog han småjobs: Stationsbyen ligger i nærheden af stranden. Drengene (det var en drengeskole, og der var kun mandlige lærerkræfter) blev undervist i gymnastik af stabssergent Petersen en børste og i den grad en drengeplager. Drengene blev kun om sommeren 21

22 rationering. Han bygger en kabine og anbringer en af familiens kasserede lænestole i denne og fastspænder foretagendet til sin cykel. Han har flere kunder, lige indtil hans forældre en aften bliver kunder hos ham, og så er den indtjeningsmulighed forbi. Landsretssagføreren brød sig ikke om, at hans søn skulle arbejde for andre. På vej til Kukhuset på Gøgevang. Han fik 25 øre for at slå folks græsplæne, og han og Valde var tit især i sommerferien dragere (kuffertbærere) for de sommergæster, der ankom med tog fra København til stationen. De 2 drenge tog opstilling ved perronen og tilbød de ankomne at transportere deres kufferter til de pågældendes bestemmelsessted selvfølgelig mod passende betaling. I en af historierne bærer Tykke-Niels og Valde tunge kufferter for to damer fra stationen til Kukhuset, der lå på Gøgevang på den anden side af skoven og omtales som et sommerhusområde. I bogen Tykke-Niels tjener penge, som foregår under krigen, får han den udmærkede idé at ernære sig som cykeltaxa-chauffør, da der var benzin- I en af Pillerik-bøgerne tjener Tykke-Niels penge som lektiehjælp, og det foregår på Frederiksberg. Denne genistreg blev også opdaget, idet faderen til den pågældende, der modtog lektiehjælp, var en af Tykke-Niels fars klienter. Bedre stillede familiers børn arbejdede dengang ikke for andre en dårlig økonomi var en privatsag. En tredje hovedperson, en frygtindgydende 4-årig dreng Buldermand søn af fuldmægtig Toft, boende Stationsvej 25, går på danseskole. Danseskolen har lejet sig ind på Hotel Harmonien, som er det gamle Hørsholm Hotel, i dag lægehus, der ligger ved siden af Heiberg-gården, overfor Hørsholm Sognegård på den modsatte side af Ridebanen. En bekendt af mig, som er født i 1950 erne, gik også til dans på det gamle hotel, som også husede byens selskabslokaler. I Tykke-Niels tid blev der i disse lokaler afholdt basarer m.v. 22

23 Det blev brugt til hotel og restauration under navnet Bakkehave eller Bakkehaven vist nok fra I 1970 indrettedes Den spanske Grill. Sjakalen og Buldermand Sjakalen bliver en dag betroet at passe Buldermand, inden Buldermand skal følges til dans på Hotel Harmonien På vej dertil vil Sjakalen flotte sig og inviterer det gennem-uartige og udspekulerede barn til chokolade og flødeskumskage på Restaurant Udsigten, som er beliggende på en hovedfærdselsåre på vej til Hotel Harmonien. Der er her tale om den tidl. Spanske Grill, nuværende domicil for en række firmaer på Rungstedvej 41. Huset er opført i 1879, Arkitekten var Martin Nyrop. Det fik en tilbygning i Ejendommen havde oprindelig et jordtilliggende på 17 tdr. land og havde navnet Bakkehave. Bygherren var grosserer Harald Petersen. Siden gik det i arv til datteren Johanne, gift med kulgrosserer W. Trock. 23 En af de også fuldstændige vanvittige fortællinger er flytningen af kilometerstenene, som foregår langs Omkørselsvejen, som grænser op til skoven, hvor et langt stendige adskiller fortov og skov (her er der tale om Rungstedvej). Flytning af én af kilometerstenene På et tidspunkt i en sommerferie vil Tykke-Niels besøge sin flamme (ikke kæreste) Jytte, som af sin forældre er tvangsindlagt til i 14 dage at frekventere en husholdningsskole, Strandagergaard, styret af en meget stram husholdnings-lærerinde. Denne ondartede skole er identisk med Nivaagaard. En godsejer Hage (med forhøjet blodtryk) ejer et nabogods.

24 Husholdningsskolen har egen strand, som eleverne må benytte, når tilladelse gives. I dag går der race-kvæg på strandengene. Søpromenaden indgår også i historierne her har der været tænkt på Dronningedam-men, som dengang havde en større udbredelse end i dag, evt. også på dammene i Hørsholm Slotshave. Var der mon dengang en hundesagskvinde i Hørsholm/Rungsted? I bøgerne er denne påtrængende dames navn: Fru Vander-Vander-sen. En festlig begivenhed fandt sted et optog i historiske dragter. I åben landauer sidder fru Vander-Vandersen og Sjakalen, udklædt som Grevinde Danner og Frederik d. 7. Køretøjet var blevet kørt til Rådhusets have, hvor op-toget starter. (Ved siden af det gamle Hørholm Rådhus var oprindelig en have eller et lille anlæg, senere en parkeringsplads og nu bygges der en Netto). Forinden vinkede grevinden og kongen til folket fra Rådhuset balkon, inden optoget satte sig i bevægelse op ad Hovedvejen (nuværende gågade). 5. Afslutning Dette er en kort beskrivelse af en samling ungdomsbøger, skrevet måske i Hørsholm og på Sicilien og som foregår i vores lokalområde. Historierne kunne i princippet foregå et vilkårligt sted. Hovedpersonerne hører til det absolut bedre borgerskab. Ingeniører, advokater, generalkonsuler, læger, direktører, magistre, rektorer osv. er i bøgerne de gennemgående personer, sekunderet af deres fruer og håbefulde afkom. Tykke-Niels blev nok også advokat, ligesom sin far og farfar. Middelklassen, især den lavere, optræder ikke; dårligt nok som bipersoner. Forfatterne beskriver disse med en lettere hovedrysten og latterliggørelse. Tiden var snobbet. Men historierne er sjove og idérige og hvor har jeg grinet, når jeg har læst om Tykke-Niels. Borgerne har deres egen lokalsprøjte, lige som vi i dag har Ugebladet. I Tykke-Niels tid hed den: Borgernes blad. 24

25 Nyt fra Museum Nordsjælland Nye lokaler nye udstillinger Af museumsdirektør Ole Lass Jensen I 2015 arbejdede museet sammen med vore tre hjemkommuner Gribskov, Hillerød og Hørsholm ihærdigt på at finde lokaler til Museum Nordsjællands administration. Flere lokaliteter har været i spil, og i slutningen af året blev stedet for de nye kontorer udpeget. Museets administration bliver i fremtiden placeret i Frederiksgade 9 i Hillerød, en bygning, som indtil for nogle år siden husede kommunens tekniske forvaltning. Bygningen er nabo til museets nuværende bygning i Frederiksgade 11, det tidligere elværk, hvor museet i dag har både kontorer og udstillinger, så der bliver faktisk tale om et helt museumskompleks centralt i Hillerød by. Der bliver god plads i den nye bygning, så vi samler også museets arkæologiske medarbejdere her, foruden afdelingen Bevaring & teknik et par og tyve medarbejdere i alt. I tilknytning til kontorerne indrettes der et arkæologisk værksted, hvor håndteringen af de arkæologiske fund fra museets mange udgravninger vil foregå. Samtidig er det tanken, at nabobygningen Elværket skal anvendes til en ny arkæologisk udstilling, som vil 25 være en kombination af skiftende og mere permanente udstillinger. Indflytningen i Frederiksgade 9 sker i foråret Inden da skal bygningen gennemgå en omfattende istandsættelse. Det er Hillerød Kommune, som afholder udgiften på 5 mio. kr. til renoveringen, mens Hørsholm og Gribskov kommuner hver betaler en tredjedel af huslejen, når bygningen tages i brug. Når bygningen er renoveret og indrettet, vil vi stå med en fuldt opdateret og særdeles funktionel kontorbygning. Og hvad sker der så med bygningerne i Hørsholm? Ja, museet beholder heldigvis de dejlige gule bygninger på Sdr. Jagtvej, og her vil der fortsat summe af aktivitet. Planen er, at museets afdeling Nyere tid, altså museets historikere, samles her. Lokalarkivet vil fortsat være placeret i nabobygningen, den gamle vognremise. Ligesom i Hillerød tilknyttes kontorerne helt nye udstillinger i hovedbygningens stueetage. Udstillingstemaet bliver sandsynligvis Nordsjælland i 1700-tallet, hvor også historien om Hirschholm Slot og Struensee inddrages. I Gilleleje er det Gribskov Kommunes plan at frasælge bygningen Pyramiden, som i dag rummer Gilleleje Bibliotek samt kontorer og udstillinger for Museum Nordsjælland. Biblioteket

26 flyttes til den nye Kulturhavn Gilleleje, der er under opførelse, og det er tanken, at der her skal foregå aktiv museumsformidling i et samarbejde mellem Gilleleje Bibliotek og Museum Nordsjælland baseret på digital formidling, små skiftende udstillinger, foredrag og skoleundervisning. Samtidig arbejder Gribskov Kommune, Gilleleje og Omegns Museumsforening og Museum Nordsjælland med planer om at opføre en ny museumsbygning centralt i Gilleleje, som bl.a. skal omhandle kystfiskeriets historie og redningen af de danske jøder i oktober Der er rigtig meget nyt i gære, ikke mindst når vi taler om museets formidling. Formidlingen omfatter ikke blot udstillinger, men også foredrag, markeder og aktivitetsdage, hjemmeside og andre digitale medier, bøger og tidsskrifter og ikke mindst markedsføring. Vi kan se, at de planer, vi lagde for dette arbejde, da de tre museer i Gilleleje, Hillerød og Hørsholm fusionerede til Museum Nordsjælland for to år siden, allerede er ved at blive overhalet af virkeligheden. Med de kommende lokaleløsninger opstår der nye muligheder, samtidig med at vi på museet har født flere nye ideer. Derfor vil Museum Nordsjælland udarbejde en helt ny og sammenhængende formidlingsstrategi, som vi præsenterer senere på året. Museumsdag var et pletskud Søndag afholdt Jagt- og Skovbrugsmuseet og Museum Nordsjælland den årlige museumsdag, hvor mere end 1000 børn og voksne lagde vejen forbi. Årets tema var jagt, som er et emne begge museer beskæftiger sig med. På museumsdagen kom deltagerne vidt omkring i jagtens verden lige fra de ældste tider og frem til i dag. Man kunne opleve sporhunde og jagthunde på arbejde, følge flåningen af et rådyr, høre koncert for jagthorn og se, hvordan flinthuggeren fremstillede sine jagtredskaber for tusinder af år siden. Og så var der masser af aktiviteter for både børn og voksne. Der blev blandt andet malet jagtmotiver fra stenalderen, skrabet hjorteskind, skudt med luftbøsse og bue og pil. Det er 7. gang, at museumsdagen løb af 26

27 stablen. Det bliver desværre nok også sidste gang, at arrangementet finder sted i hvert fald i den form, det har haft hidtil. For i løbet af næste år flytter Jagt- og Skovbrugsmuseet til Djursland. Det betyder også, at bygningerne og haverne, som ejes af Kulturministeriet, skal sælges, og så bliver museumsdagen jo hjemløs. Billedtekst: Ringridning med trillebørsheste var en stor succes på museumsdagen. Kommende arrangementer fra Museum Nordsjælland Midt 1950 erne havde Hørsholm endnu karakter af provinsby med sit eget præg i forhold til Usserød, Rungsted og Vallerød. Sidst i 70 erne var byen vokset sammen med boligkvartererne, industrien var rykket ud af centrum og handels- og servicefagene ind. Trafikken var ført uden om bymidten, og Hovedgaden var blevet til. Lisbet Hein ledsager sit foredrag med billeder, der viser Hørsholm Bys forvandling. Tirsdag d. 25. oktober kl Spændende lokalhistoriske foredrag I efteråret og vinteren 2016/2017 afholder Museum Nordsjælland fem lokalhistoriske foredrag i samarbejde med Hørsholm Bibliotek. Onsdag d. 21. september kl Man hører ofte udtrykket Du er, hvad du spiser, og set med en arkæologs øjne passer det langt hen ad vejen mad og fødevareproduktion siger meget om os og om vores liv. Museumsinspektør Mette Palm beretter, hvad vi ved om mad i middelalderen på grundlag af arkæologiske undersøgel-

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Et besøg på Håndværktøjsmuseet

Et besøg på Håndværktøjsmuseet Et besøg på Håndværktøjsmuseet Vi benyttede søndag den 15. juni til et besøg på Håndværktøjsmuseet i Hørsholm. Når det lige blev den dag, er årsagen den, at den 3 søndag i juni er Mølledag overalt i landet,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen. Bramsnæs Lokalhistoriske Forening Co/Biblioteket i Kirke Hyllinge Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge E-mail: blf.bramsnaes@live.dk Webadresse: www.bramsnaeslokalhistorie.dk Referat Ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Arrangementer/aktiviteter 2014. En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Ole Lenler-Eriksen og Kristian Pedersen fortæller om byen, som den var engang, og som de husker den. Af Inger Merstrand

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

Slangerupsgade forsvinder

Slangerupsgade forsvinder 10 Slangerupsgade forsvinder Lars Mørch Skynd dig, kom! Om føje år Slangerupsgade som en betonvæg står Dette omskrevne citat indrammer gruopvækkende nok den omvæltning, der foregår i disse år i Slangerupsgade.

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE

LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE Notat fra generalforsamlingen d. 3. april 2013 1. Velkomst Desværre var både Lisbeth og Karen fra Beboerrepræsentationen. Fraværende Så jens stod for hele dagsordenen.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Esther Kirstine Pedersen, 1920-2000

Esther Kirstine Pedersen, 1920-2000 Esther Kirstine Pedersen blev født den 5. marts 1920 i Usserød, som dengang hørte til Birkerød kommune. Hendes forældre er Søren Pedersen og Karen Marie Sørensen, og hun er deres andet barn, idet hendes

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00.

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. REFERAT Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. Der var 41 fremmødte. 1. Dirigent : Hanne Johansen blev valgt 2. Referant : Ulla Ljørring

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Karlebo Lokalhistoriske Forening Generalforsamling 2016 Bestyrelsens beretning for 2015 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i 2015 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Derudover har formanden udsendt 5 orienteringer

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Mødelokalet 2. sal Danasvej 30B 2000 Frederiksberg

Mødelokalet 2. sal Danasvej 30B 2000 Frederiksberg Årgang 21 Nr. 2/2012 Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 2. februar 2012 kl. 14.30 Mødelokalet 2. sal Danasvej 30B 2000 Frederiksberg Månedens emne: Trolde Side 2 Kære

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere