Forsikringsbetingelser. for. Villaforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser. for. Villaforsikring"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Villaforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf Cvr.nr % coverholder for Alpha Insurance A/S, Reg.nr Betingelser for Villaforsikring, version Side 1 af 20

2 Kundeinformation vedr. Villaforsikringen Formidler MINFORSIKRING Strandgade København K Tlf: CVR: Forsikringen indeholder dækning for: Dit hus ved følgende skader: o Brand og kan udvides med følgende tilvalg: Bygningskaskodækning o Retshjælpsdækningen er inkluderet i bygningskaskodækningen Svampe- og insektdækning Rør- og stikledningsdækning Dit hus- og grundejeransvar Selvrisiko Den på policen anførte selvrisiko, ligesom der vil være selvrisici anført i forsikringsbetingelserne under de enkelte dækninger. Ovennævnte oplysninger er generelle. De præcise regler for dækning og undtagelser kan ses i betingelserne, som er tilgængelige på vores hjemmeside minforsikring.dk eller kan rekvireres direkte hos MINFORSIKRING. Skadeanmeldelse Skader anmeldes til MINFORSIKRING Skadebehandling Anmeldte skader behandles og afgøres af MINFORSIKRING Forsikringens løbetid Forsikringen bliver automatisk fornyet ved hovedforfald. Hovedforfald vil fremgå af policen. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer der er 14 dages fortrydelsesret. Opsigelse Du kan opsige din forsikring med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et mindre gebyr. Det er gratis at opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen. Ophør Forsikringen ophører ved opsigelse. Forsikringsformidling Formidleren agerer som agent for Alpha Insurance Services A/S. Såvel formidleren som Agenten er registreret i den officielle Agent- og Underagentliste der fremgår af registreringen hos Finanstilsynet. Provision Formidleren modtager provision eller andet vederlag for formidlingen af denne forsikring og oplyser på skriftlig opfordring størrelsen heraf. Kontaktinformation I tilfælde af skade eller spørgsmål kontaktes MINFORSIKRING på telefon Klagemuligheder MINFORSIKRING, Strandgade 4C, 1401 København C, Att: Legal Department Ankenævnet for forsikring, Anker Heegardsgade 2, 1572 København V, tlf (kl ). Betingelser for Villaforsikring, version Side 2 af 20

3 FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 001/2013 AFTALEGRUNDLAG Forsikringsaftalen med MINFORSIKRING udgøres af policen, eventuelle policetillæg og Forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. YDERLIGERE OPLYSNINGER På forsikring og pensions hjemmeside, og på ankenævnet for forsikringers hjemmeside, er der redegjort for praksis på områder, der erfaringsmæssigt giver anledning til spørgsmål. Betingelser for Villaforsikring, version Side 3 af 20

4 FORTRYDELSESRET Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a) Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b) Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a) Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b) Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: MINFORSIKRING, Strandgade 4C, 1401 København K Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. Kort opsigelse. Du kan opsige din forsikring hos MINFORSIKRING med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et mindre gebyr. Det er gratis at opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen. Hvis forsikringen har været hos MINFORSIKRING mindre end et år, opkræves et væsentligt højere gebyr. Aktuelle gebyrsatser fremgår af vores hjemmeside Betingelser for Villaforsikring, version Side 4 af 20

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BYGNINGSKASKODÆKNING Tyveri og hærværk Storm Sky- og tøbrud Frostsprængninger Påkørsel og væltende eller nedstyrtende genstande Udstrømning af vand, olie og kølevæske Anden pludselig skade Ansvar Retshjælp SVAMPEDÆKNING Svampedækningen omfatter: Svampedækningen omfatter ikke INSEKTDÆKNING Insektdækningen omfatter Insektdækningen omfatter ikke GLASDÆKNING Glasdækningen omfatter Glasdækningen omfatter ikke KUMMEDÆKNING Kummedækningen omfatter Kummedækningen omfatter ikke BYGNINGSBRANDDÆKNING Brand, tilsodning, tørkogning og sprængning Eksplosion, direkte lynnedslag, nedstyrtning af fly m.m Følgeskade ved brand El-skader RØR- OG KABELDÆKNING Rør- og kabeldækningen omfatter Rør- og kabeldækningen omfatter ikke Selvrisiko STIKLEDNINGSDÆKNING Hvad omfatter Stikledningsdækningen? Hvilke skader er dækket? BYGNING UNDER OPFØRELSE Brand, tilsodning, tørkogning og sprængning Eksplosion, direkte lynnedslag, nedstyrtning af fly m.m Følgeskade ved brand Storm Husejeransvar Retshjælp Betingelser for Villaforsikring, version Side 5 af 20

6 10. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket under visse betingelser? Hvem er dækket? Hvornår dækker forsikringen ikke? Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade? Hvordan opgøres erstatningen? Følgeudgifter ved en skade Moms Skader på el-drevne genstande, herunder hårde hvidevarer Skader på antenner Skader på Olie-, gas- og biobrændselsfyr, varmtvandsbeholdere, kedler og varmevekslere Skader på haveanlæg Hvad gælder omkring selvrisiko? Hvornår skal præmien m.m. betales? Hvordan indeksreguleres forsikringen? Hvad skal MINFORSIKRING have besked om? Krigs-, jordskælvs- og atomskader m.v Hvordan bringes forsikringen til ophør? Forsikring i et andet selskab Opstår der uenighed Betingelser for Villaforsikring, version Side 6 af 20

7 1. BYGNINGSKASKODÆKNING Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1. Tyveri og hærværk Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk er beskadigelser, der er foretaget med vilje og med det formål at lave skade Forsikringen dækker ikke, hvis skaden er begået af de personer, der bor i huset, ejere, medhjælp, lejere, logerende, gæster eller andre personer, som kan ligestilles med disse Storm Forsikringen dækker skader ved en storm eller skypumpe med en vindhastighed på mindst 17,2 meter pr. sekund. Den dækker desuden nedbørsskader, som er en umiddelbar følge af stormskaden på bygningen Sky- og tøbrud Forsikringen dækker vandskader fra voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb, og det derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger. Forsikringen dækker ikke skade som følge af vand, der trænger igennem utæt tag, væg eller gulv Frostsprængninger Forsikringen dækker o skader ved frostsprængning af rør, der fører vand og varme ind i eller ud af bygningerne o røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vand- og sanitetsinstallationer og varmesystem og dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer Forsikringen dækker ikke o skader efter frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning o frostskader på tagrender, nedløbsrør eller udendørs vandinstallationer, fx springvand, svømmebassin, spaog boblebad og udekøkken o udgifter til optøning Påkørsel og væltende eller nedstyrtende genstande Forsikringen dækker skader ved påkørsel og væltende eller nedstyrtende genstande, der beskadiger bygningerne udefra Udstrømning af vand, olie og kølevæske Forsikringen dækker o skader ved pludselig og uforudselig udstrømning af vand, olie og kølevæske fra røranlæg, herunder akvarier, køle-og fryseanlæg, samt fra beholdere med et rumindhold på 20 liter eller mere Forsikringen dækker ikke o skader, der er sket efter frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning o skader, der er opstået under opfyldning af eller aftapning fra olietank samt køle-og fryseanlæg og andre beholdere o skader, der er forårsaget af oversvømmelse fra grundvand, kloakvand, tagrender og nedløbsrør o skader, der er sket ved dryp eller udsivning o udgifter til reparation af tærede røranlæg m.m. og udgifter til lokalisering af utætheden. Betingelser for Villaforsikring, version Side 7 af 20

8 1.7. Anden pludselig skade Forsikringen dækker en pludseligt opstået skade, der ikke er nævnt i de foregående dækninger eller undtagelser. Ved en pludseligt opstået skade forstås en skade, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal altså ske samtidigt og ikke over et tidsrum, som fx vandskade forårsaget af dryp eller udsivning. Revnedannelser eller afskalninger på grund af frost, bygningens sætning eller rystelser fra trafik regnes ikke som pludselig skader Forsikringen dækker ikke skader, der er sket ved almindelig brug, fx stænk eller spild af fødevarer og væsker skader, der er forvoldt af dyr skader, der er forvoldt ved grov uagtsomhed Ansvar Forsikringen dækker, hvis du som husejer eller bruger af en ejendom er juridisk erstatningsansvarlig for en skade på andre personer eller på deres ting eller dyr. Du kan være juridisk erstatningsansvarlig, hvis skaden er sket på grund af fejl eller forsømmelse fra din side. Forsikringen dækker det ansvar, du har pådraget dig, mens dækningen var i kraft, også selv om kravet først bliver rejst, når dækningen er ophørt Ansvarsforsikringen udbetaler ikke erstatning, hvis du som husejer eller bruger af ejendommen er uden skyld i skaden, da du ikke er ansvarlig for hændelige skader. Du skal straks underrette MINFORSIKRING, når der bliver eller er ved at blive rejst erstatningskrav mod dig, hvorefter MINFORSIKRING vurderer hvorledes kravet skal behandles. Ansvarsforsikringen dækker i øvrigt ikke skader, der er: o forvoldt med vilje o forvoldt under påvirkning af alkohol, narkotika eller lignende o forvoldt i forbindelse med erhvervsvirksomhed, der drives i eller på ejendommen o forvoldt i forbindelse med indgåede kontrakter o forvoldt på ting, som tilhører husstanden. Tingene må heller ikke være lånt, lejet, til opbevaring, under transport eller af andre grunde være i husstandens varetægt o forvoldt af et motordrevet køretøj, bortset fra haveredskaber under 25 hk. Hvis sikrede er ansvarlig efter færdselsloven, dækker vi med de forsikringssummer, der er nævnt i færdselsloven. o forvoldt på ting sket ved udgravnings- eller opgravningsarbejde, nedbrydnings- eller nedramningsarbejde, jord- eller grundvandssænkning eller ved brug af sprængstoffer o forvoldt på ting, når skaden er sket under nybygning, ombygning eller tilbygning til de forsikrede bygninger Der dækkes med følgende summer ved hver ansvarsskade: o 10 mill. kr. ved skade på person(er) o 2 mill. kr. ved skade på ting og dyr Omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes, når de afholdes efter aftale med MINFORSIKRING, selv om forsikringssummen overskrides Retshjælp Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til Bygningskaskoforsikringen. Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter. Får du brug for forsikringens dækning, bør du rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Du kan til enhver tid rekvirere de fuldstændige forsikringsbetingelser, som kan rekvireres hos MINFORSIKRING eller hentes på vores hjemmeside Den maximale dækningssum er kr. inkl. moms. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst kr. Betingelser for Villaforsikring, version Side 8 af 20

9 2. SVAMPEDÆKNING Gælder kun, hvis det fremgår af policen. Hvordan vedligeholdes træ? Træ, der indgår i bygningskonstruktioner, skal altid vedligeholdes på den rigtige måde, så det ikke udsættes for fugt. Det er en forudsætning for at få dækning, at bygningen løbende er blevet vedligeholdt hensigtsmæssigt. Det vil sige, o at tage og inddækninger holdes tætte o at tagrender og nedløb holdes tætte og rensede o at vinduespartier og udvendige døre forsegles ved glaslister og overfladebehandles med egnede produkter efter gældende anvisninger fra f.eks. producenter, leverandører eller MINFORSIKRING o at træfacader overfladebehandles med egnede produkter efter gældende anvisninger fra f.eks. producenter, leverandører eller MINFORSIKRING. o at utilsigtede åbninger og revner lukkes eller afdækkes o at nødvendige ventilationsåbninger holdes åbne og frie Svampedækningen omfatter: udgifter til reparation i forbindelse med direkte skade på bygningsdel af træ eller murværk, når der har været angreb af træ ødelæggende svampe, og hvis træet er nedbrudt. Råd som følge af svampeangreb er ligeledes dækket følgeskader på bygningen i forbindelse med skaden. Den træ-ødelæggende svamp skal beskadige de forsikrede genstande og være hurtigt forløbende i forhold til konstruktionens forventede funktions tid. Skader skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil tre måneder efter dækningens ophør (ved ejerskifte i indtil tre måneder efter overtagelsesdatoen), medmindre der er tegnet forsikring i andet selskab Svampedækningen omfatter ikke skader, der er forårsaget af råd eller af tømmersvampens borebille eller rådborebille skader i kælderbeklædninger, det vil sige gulv- og vægbeklædninger med tilhørende underlag af træ skader i åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind. Ved åbne trækonstruktioner forstås trapper, verandaer, terrasser, drivhuse, flagstænger, altaner, balkoner, svalegange, solafskærmninger, pergolaer, plankeværker og stakitter skader på bygninger, der ikke er opført på betonblokke, støbt, muret eller syldstens fundament skader på træpilotering, samt skader der stammer herfra skader i sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister og udhængslister skader på og i forbindelse med uafdækkede spær-, bjælker og remender skader af kosmetisk art, f.eks. misfarvninger, blåsplint samt skimmel- og mugbelægninger. 3. INSEKTDÆKNING Gælder kun, hvis det fremgår af policen 3.1. Insektdækningen omfatter skade på de forsikrede bygninger forårsaget ved angreb af træødelæggende insekter, hvis skaden har betydet en nedsættelse af træværkets bæreevne, og det er nødvendigt at foretage en udskiftning eller forstærkning af træværket. Endvidere betales udgifter til bekæmpelse af husbukkeangreb. Betingelser for Villaforsikring, version Side 9 af 20

10 Dækningen omfatter de skader, der konstateres og anmeldes i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter dækningens ophør (ved ejerskifte i indtil 3 måneder efter overtagelsesdatoen), medmindre der er tegnet forsikring i andet selskab Insektdækningen omfatter ikke o skader, der er forårsaget af rådborebiller (tømmersvampens borebiller) o skader, der er forårsaget af murbier. 4. GLASDÆKNING Har du bygningskasko er denne inkluderet i din forsikring Glasdækningen omfatter Glas som bliver ubrugeligt pga. brud, afskalning eller ridser. Det er en forudsætning, at de forsikrede ting er endeligt monteret på deres blivende plads i bygningen. Med glas menes glas, spejle eller lignende materialer i vinduer, døre, brusekabiner, indbyggede skabe, kogeplader, ovne samt indmurede spejle Glasdækningen omfatter ikke o skader, der er sket ved ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller lignende o skader på drivhuse samt punktering af termoruder og utætheder i samlinger. MINFORSIKRING betaler, hvad det koster at udskifte det beskadigede med noget tilsvarende nyt. Kan det ikke skaffes, udbetaler MINFORSIKRING en erstatning, der svarer til det, det koster at udskifte glasset. Glasset skal være i samme standard og være almindeligt anvendt på skadetidspunktet. Hvis genstandene bliver repareret, erstattes reparationsudgifterne. Disse må ikke overstige udgifterne til genanskaffelse og montering. 5. KUMMEDÆKNING Har du bygningskasko er denne inkluderet i din forsikring Kummedækningen omfatter skader på WC-kummer og cisterner, bideter, håndvaske og badekar, keramiske køkkenvaske, når der er brud, afskalning, ridsning eller lignende, som gør, at genstanden er ubrugelig. Genstandene skal inden skaden være monteret på deres plads i de forsikrede bygninger, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand Kummedækningen omfatter ikke o skader, hvis de er sket ved ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande o skader, hvis de skyldes frostsprængning, medmindre der er tale om tilfældigt svigtende varmeforsyning o skader på tilbehør, f.eks. toiletsæder og vandhaner o skader på keramiske køkkenvaske som følge af slitage eller dagligt brug. MINFORSIKRING betaler, hvad det koster at udskifte det beskadigede med noget tilsvarende nyt. Kan det ikke skaffes, udbetaler MINFORSIKRING en erstatning, der svarer til det, det koster at udskifte genstandene. Disse skal være i samme standard og være almindelig anvendt på skadetidspunktet. Hvis genstandene bliver repareret, erstattes reparationsudgifterne. Disse må ikke overstige udgifterne til genanskaffelse og montering. Hvis eksisterende toiletsæder og vandhaner ikke kan genbruges af konstruktionsmæssige årsager, dækker forsikringen også nyt sæde/nye haner i samme standard. Betingelser for Villaforsikring, version Side 10 af 20

11 6. BYGNINGSBRANDDÆKNING Gælder kun, hvis det fremgår af policen. Hvad omfatter Bygningsbranddækningen? 6.1. Brand, tilsodning, tørkogning og sprængning Forsikringen dækker skader efter brand samt tilsodning, der opstår pludseligt fra en efter reglerne korrekt indrettet pejs, brændeovn, gas- eller petroleumskamin (fast eller flytbar) og lignende, tørkogning af kedler til rumopvarmning og sprængning af dampkedler Forsikringen dækker ikke, hvis skaden er sket på grund af løbesod, svidning, forkulning, overophedning og smeltning, som ikke skyldes en brand. Dette kan f.eks. være gløder fra ildsteder eller tobak Eksplosion, direkte lynnedslag, nedstyrtning af fly m.m Forsikringen dækker skader efter eksplosion, direkte lynnedslag og nedstyrtning af fly eller flydele samt genstande, der tabes eller kastes ud fra fly. Ved et direkte lynnedslag skal der kunne ses spor i form af gnist- eller brandmærker, og der skal være sket beskadigelser på bygningsdele og ting på forsikringsstedet. Skaderne skal være en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning ved lynstrømmens afledning i jord Forsikringen dækker ikke o skader, der er en følge af lynnedslag uden for den forsikrede ejendom eller af atmosfæriske forstyrrelser, hvor vandrespændinger fra lynet eller de atmosfæriske forstyrrelser har medført skade. o skader efter nedstyrtning af fly eller flydele, hvis ulykken skyldes, at flyet har medbragt sprængstoffer Følgeskade ved brand Forsikringen dækker, hvis der i forbindelse med en brand er sket skade på det forsikrede ved slukning, nedrivning eller andre rimelige foranstaltninger, som blev foretaget for at forebygge eller begrænse en brandskade. Forsikrede genstande, som forsvinder under en brandskade, er også dækket El-skader Forsikringen dækker: skader på el-installationer og el-drevne genstande (inkl. hårde hvidevarer), når skaden skyldes kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. Det er en betingelse, at genstandene lovligt kan forhandles eller anvendes i Danmark. El-installationer og el-drevne genstande erstattes efter reglerne i Fællesbestemmelserne, pkt Forsikringen dækker ikke: 1. hvis der er dækning fra en garanti- eller serviceordning, eller skaden skyldes manglende vedligeholdelse, slid eller tæring 2. hvis der er fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der er sket under reparation 3. hvis genstanden er blevet overbelastet eller brugt i strid med dens bestemmelse eller konstruktion 4. hvis genstanden udelukkende er bestemt til anvendelse udendørs 5. skader, der er sket på el-varmekabler. Betingelser for Villaforsikring, version Side 11 af 20

12 7. RØR- OG KABELDÆKNING Gælder kun, hvis det fremgår af policen. Hvad omfatter Rør- og kabeldækningen? 7.1. Rør- og kabeldækningen omfatter skader på skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el-varmekabler, som findes i den forsikrede ejendoms bygninger. Rør og el-varmekabler skal befinde sig i vægge, mure eller gulve eller være gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum eller lignende lukkede hulrum. Reparationer og udgifter til sporing af utætheder i de skjulte rør og brud eller kortslutning i el-varme-kabler dækkes, hvis der træffes aftale med MINFORSIKRING, før reparationen igangsættes. Forsikringen dækker også direkte skader på bygninger og haveanlæg som følge af utætheder, herunder udsivning, når skaden konstateres, samtidig med reparationen Rør- og kabeldækningen omfatter ikke o kedler, beholdere, radiatorer og solfangere samt rør i disse genstande o installationer til udendørs springvand, svømmebassiner, spa- og boblebad eller udekøkken o skader som følge af frost i lokaler, medmindre skaden skyldes en tilfældigt svigtende varmeforsyning o skader, forårsaget af opstigende grundvand eller kloakvand samt vand fra tagrender og nedløbsrør Selvrisiko Der er en selvrisiko på 10 % af skaden, dog max kr.(2013). For huse opført efter 1990 er der ingen selvrisiko. Gælder en højere generel selvrisiko for policen, vil den generelle selvrisiko være gældende. 8. STIKLEDNINGSDÆKNING Gælder kun, hvis det fremgår af policen Hvad omfatter Stikledningsdækningen? Dækningen omfatter udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, olie-, gas- og afløbsledninger samt elkabler, når forsikringstageren har vedligeholdelsespligten. Dækningen gælder fra de forsikrede bygninger til hovedledning i vej. Hvis ejendommen ikke er tilsluttet et fælles kloakanlæg, er der dækning fra bygning og til egen septiktank eller renseanlæg under forudsætning af, at bygningsreglementet er overholdt, og at der ikke er tale om fejl ved fremstillingen eller arbejdets udførelse Hvilke skader er dækket? Stikledningsdækningen omfatter o reparationer og udgifter til opsporing af utætheder i vand-, varme-, olie- og gasrør samt brud på afløbsledninger og brud eller kortslutning i el-kabler, såfremt ledningens funktion er væsentligt nedsat. o Reparation må kun udføres efter forudgående aftale med MINFORSIKRING. o direkte skade på bygninger og haveanlæg som følge af dækningsberettiget skade på vand-, gas-, olie- og afløbsledninger samt el-kabler, når skaden konstateres, samtidig med reparation af ledningerne Stikledningsdækningen omfatter ikke o skader på drænrør o skader på installationer til udendørs springvand, svømmebassin, spa- og boblebad, udekøkken, belysning og lignende. o Almindelig vedligeholdelse, såsom oprensning og rodskæring Selvrisiko. Der er en selvrisiko på 10 % af skaden, dog max kr. (2013). For huse opført efter 1990 er der ingen selvrisiko Gælder en højere generel selvrisiko for policen, vil den generelle selvrisiko være gældende. Betingelser for Villaforsikring, version Side 12 af 20

13 9. BYGNING UNDER OPFØRELSE Gælder kun, hvis det fremgår af policen. Dækningen omfatter bygningerne under opførelse og dækker skader som følge af brand eller storm. Dækningen omfatter også materialer, der er på byggepladsen, og som skal monteres i bygningen, se dog pkt. 10 De skal meddele MINFORSIKRING, når bygningen er færdig og bliver taget i brug Hvilke skader er dækket? 9.1. Brand, tilsodning, tørkogning og sprængning Forsikringen dækker skader efter brand samt tilsodning, der opstår pludselig fra en efter reglerne korrekt indrettet pejs, brændeovn, gas- eller petroleumskamin (fast eller flytbar) og lignende, tørkogning af kedler til rumopvarmning og sprængning af dampkedler Forsikringen dækker ikke, hvis skaden er sket pga. løbesod, svidning, forkulning, overophedning og smeltning, som ikke skyldes en brand. Dette kan f.eks. være gløder fra ildsteder eller tobak Eksplosion, direkte lynnedslag, nedstyrtning af fly m.m Forsikringen dækker skader efter eksplosion, direkte lynnedslag og nedstyrtning af fly eller flydele samt genstande, der tabes eller kastes ud fra fly. Ved et direkte lynnedslag skal der kunne ses spor i form af gnist- eller brandmærker, og der skal være sket beskadigelser på bygningsdele og ting på forsikringsstedet. Skaderne skal være en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning ved lynstrømmens afledning i jord Forsikringen dækker ikke skader, der er en følge af lynnedslag uden for den forsikrede ejendom eller af atmosfæriske forstyrrelser, hvor vandrespændinger fra lynet eller de atmosfæriske forstyrrelser har medført skade skader, der skyldes nedstyrtning af fly eller flydele, hvis ulykken skyldes, at flyet har medbragt sprængstoffer Følgeskade ved brand Dækningen omfatter, hvis der i forbindelse med en brand er sket skade ved slukning, nedrivning eller andre rimelige foranstaltninger, som blev foretaget for at forebygge eller begrænse en brandskade. Forsikrede genstande, som forsvinder under en brandskade, er også dækket Storm Dækningen omfatter skader efter en storm eller skypumpe med en vindhastighed på mindst 17,2 meter pr. sekund. Den omfatter nedbørsskader, som umiddelbart er en følge af stormskaden på bygningen. Forsikringen dækker ikke skader på glas og kummer, medmindre disse genstande er monteret i bygningen Husejeransvar. Er omfattet af dækningen Bygning under opførelse, se pkt Retshjælp. Er omfattet af dækningen Bygning under opførelse, se pkt. 1.9 Betingelser for Villaforsikring, version Side 13 af 20

14 10. FÆLLESBESTEMMELSER Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? Forsikringen dækker: Bygningerne på forsikringsstedet inkl. sokkelsten eller fundamenter. MINFORSIKRING kan foretage eftersyn af ejendommen og indhente oplysninger om ejendommen i BBRregisteret for at vurdere risikoen Drivhuse (ekskl. glas), hegn, plankeværker og stakitter, der er forsvarligt fastgjort til enten nedgravede stolper, muret eller støbt fundament eller sokkelsten Flagstænger, antenner til ikke-erhvervsmæssig brug, parabolantenner (dog max kr. (2013)) samt grundvandspumper Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Det er en forudsætning, at bassinerne er støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så de bevarer stabiliteten, når de bliver tømt Forsikringen dækker ikke over- eller tildækning til svømmebassiner Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter El-installationer, herunder stikledninger og hovedtavler. Lysinstallationer og faste armaturer er dækket, men ikke pærer, lysstofrør, lysskilte og lysreklamer Gas-, olie- og vandinstallationer, rumtemperatur- og rum ventilationsanlæg, kloakanlæg, hårde hvidevarer og anlæg til brand-, vand- og tyverisikring af bygninger Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet til gulvet eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Udsmykning på bygningen, men kun for den håndværksmæssige værdi dog maksimalt kr. (2013) Glas og kummer Sol- og jordvarmeanlæg samt varmepumpeanlæg Følgende kan medforsikres efter særlig aftale: vindmøller eller andre anlæg som ikke er nævnt ovenfor Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket under visse betingelser? Hvis skaden er opstået o som følge af brand o som direkte følge af en dækningsberettiget skade på den forsikrede bygning eller på naboejendommes bygninger o som følge af forurening fra olietank, når forureningen er sket uventet og pludseligt og under forudsætning af, at gældende regler for oplagring af olie i olietank er overholdt, og under forudsætning af, at der ikke er noget grundlag for at bebrejde ejer eller bruger, at forureningen er sket, er følgende bygninger og genstande dækket: 1. Haveanlæg, herunder haveskulpturer. Udgifterne dækkes med op til kr. (2013), for så vidt forsikringstager ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. For beplantning dækkes kun udgifter til nyplantning. Planterne erstattes med højst 4-årige planter. Erstatningen bortfalder, hvis retablering ikke finder sted. 2. Drivhuse, hegn, plankeværker og stakitter, også selvom de ikke er fastgjort til nedgravede stolper eller opført på muret eller støbt fundament eller sokkelsten. 3. Gårdbelægninger. Betingelser for Villaforsikring, version Side 14 af 20

15 10.3. Hvem er dækket? Forsikringen dækker følgende personer: Ejer eller bruger af ejendommen Medhjælp under Bygningskaskodækningens ansvarsdækning pkt Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold Logerende er ikke dækket På dækningen Bygning under opførelse er byggeriets entreprenører meddækket med det dækningsomfang, der fremgår af disse betingelser Hvornår dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller udførelsen, som du har eller burde have kendskab til. Skaden må heller ikke skyldes alder, slid, mangelfuld vedligeholdelse, manglende opfyldelse af bygningslovgivningens bestemmelser eller andre vejledninger. Skader dækkes i øvrigt ikke, o hvis der kan opnås erstatning på forhandler- eller leverandørgaranti eller hos reparatør o hvis ejendommen forlades helt eller delvist eller ligger ubenyttet hen uden tilsyn, eller hvis det skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb o nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger, der ikke skyldes en dækningsberettiget skade o uagtsomhed af håndværker under arbejde, hvis håndværkeren er ansvarlig for skaden. Ved brandskader gælder dette afsnit ikke over for tinglyste panthavere i ejendommen. Hvis der i forbindelse med din overtagelse af den forsikrede ejendom er udarbejdet en tilstandsrapport, er enhver skade/et hvert forhold nævnt i tilstandsrapporten, undtaget fra dækning, medmindre du kan godtgøre, at de i rapporten nævnte forhold er blevet udbedret før den aktuelle skadebegivenheds indtræden. Bygninger der er i så dårlig stand at de ikke er omfattet af huseftersynet er ligeledes undtaget af forsikringen Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade? Afværgelse af skade Det er din pligt at forsøge at afværge skader. Når der alligevel er sket en skade, skal du begrænse den mest muligt. MINFORSIKRING har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger Anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til MINFORSIKRING, så vi kan bistå med råd og vejledning Anmeldelse til politiet Det er en betingelse for dækning, at tyveri og hærværk straks anmeldes til politiet. Dette skyldes, at en forsinket anmeldelse kan påvirke opklaringen Udbedring af skade Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede må ikke finde sted, før MINFORSIKRING har givet tilladelse Hvordan opgøres erstatningen? Hvordan opgøres erstatningen på bygning? Hvordan kan skaden erstattes? I tilfælde af en skade kan MINFORSIKRING erstatte denne ved at: o sætte beskadigede genstande i så vidt mulig samme stand som før skaden o overtage genstandene mod at levere genstande der svarer til de skaderamte (ved nyværdi tilsvarende nye genstande) o overtage genstandene mod at betale kontant erstatning. Betingelser for Villaforsikring, version Side 15 af 20

16 Nyværdierstatning Nyværdi er det beløb, det umiddelbart efter skaden vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede med almindelig bygge-måde og på samme sted. Erstatningen kan ikke baseres på dyrere byggematerialer eller på byggemetoder, der ikke er almindeligt anvendt på skadetidspunktet. Beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem det erstattede og de resterende genstande bliver ikke erstattet, se dog punkt Fradrag for værdiforringelse Der bliver foretaget fradrag for værdiforringelse, hvis værdien af det beskadigede pga. slid, ælde eller andre individuelle omstændigheder er forringet med mere end 30 % af nyværdien på skadetidspunktet. Det bliver bl.a. vurderet, hvilket forhold der er mellem genstandens alder og den formodede levetid. De vejledende regler, som fremgår af Levetidstabeller udarbejdet af Forsikring og Pension, bliver brugt. Du kan få vejledningen hos MINFORSIKRING. Beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem det erstattede og de resterende genstande bliver ikke erstattet, se dog punkt Bygninger bestemt til nedrivning Erstatning for bygninger, som inden skaden var bestemt til nedrivning, bliver opgjort til materialeværdien og udgifter til oprydning. Dog bliver de sparede nedrivningsomkostninger trukket fra. Hvis nedrivning ikke var umiddelbart forestående, giver MINFORSIKRING en passende erstatning for afsavn Forladte bygninger For bygninger, der ligger forladt, fastsætter MINFORSIKRING erstatningen med fradrag for både værdiforringelse på grund af slid og ælde og for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi, og der bliver ikke givet erstatning for restværdi og lovliggørelse Erstatning til fri rådighed I visse tilfælde, hvor bygningen ikke bliver repareret eller genopført, kan erstatningen udbetales til fri rådighed (kontanterstatning). I disse tilfælde fratrækkes for eventuel værdiforringelse på grund af slid og alder og for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi umiddelbart før skaden. Det er en forudsætning, at du har en skriftlig accept fra de tinglyste rettighedshavere i bygningen Følgeudgifter ved en skade Redning, bevaring og oprydning I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betaler MINFORSIKRING rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning, herunder omkostninger til fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges Flytteomkostninger, merudgifter ved fraflytning og erstatning for mistet lejeindtægt. Hvis forsikringsstedet ikke kan bruges på grund af en skade, som er omfattet af dækningen, så dækker forsikringen: o nødvendige udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af husstandens private indbo. o dokumenteret tab af lejeindtægt, men ikke indtægtstab, der skyldes, at der på forsikringsstedet har været erhverv. o udgifter til leje af lokaler svarende til de lokaler, som forsikringstageren benytter i sin helårsbeboelse samt rimelige merudgifter som følge af skaden. o rimelige merudgifter til ferie i tilsvarende fritidshus og periode. Husstandens ferie skal være påbegyndt eller o umiddelbart forestående. Erstatningen gives i op til en måned efter, at skaden er udbedret, dog højst i 12 måneder efter at skaden er sket. Hvis skaden ikke bliver repareret, eller hvis bygningen bliver genopført i en anden skikkelse, gives der kun erstatning for det tidsrum, det ville have taget at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Hvis du selv er skyld i, at udbedringen forsinkes, erstatter forsikringen ikke merudgifter eller huslejetab i den periode, udbedringen er forsinket Restværdierstatning Hvis en dækningsberettiget skade på bygningen eller bygningerne udgør mere end 50 % af nyværdien, kan du i stedet for reparation vælge at få nedrevet de anvendelige rester og få opført en tilsvarende ny bygning. Betingelser for Villaforsikring, version Side 16 af 20

17 Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker efter forsikringens regler se pkt Hvis du vælger at få opført en ny bygning, dækker forsikringen også nødvendige udgifter til nedrivning og fjernelse af anvendelige bygningsrester. Erstatning udbetales dog kun, hvis bygningsresterne er nedrevet, og hvis erstatningen anvendes til genopførelse. Den værdi, resterne eventuelt har til anden anvendelse, fratrækkes restværdierstatningen Lovliggørelse Der gives kun erstatning for de udgifter, der går til at istandsætte eller genopføre det beskadigede i samme skikkelse og anvendelse og på nøjagtig samme sted Moms I forbindelse med en dækningsberettiget skade betales forøgede byggeudgifter dog, når det gældende bygningsreglement kræver det. Nyere bestemmelser kan nemlig betyde, at bygninger ved større beskadigelser skal repareres eller genopbygges efter de nye bestemmelser. Det kan fx. dreje sig om krav til kraftigere tagkonstruktion, bedre isolering mm. Udgifter til lovliggørelse er for hver bygning begrænset til 10 % af nyværdien, dog max kr. (2013). Forøgede byggeudgifter bliver kun dækket, hvis: o udgifterne vedrører de dele af bygningen, der gives erstatning for o det ikke er muligt at opnå dispensation fra de ændrede byggebestemmelser o bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30 % af nyværdien o istandsættelse eller genopførelse finder sted. Forsikringen dækker ikke udgifter til lovliggørelse, hvis en lovliggørelse af bygninger var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden. Der er heller ikke dækning, hvis udgiften skyldes manglende vedligeholdelse af bygningerne. Moms betales af MINFORSIKRING. Hvis du er momsregistreret, gælder følgende: 1. Ved udbetaling af kontant erstatning bliver momsen trukket fra erstatningsbeløbet, hvis din virksomhed kan trække momsen fra. 2. Ved reparationer lægger MINFORSIKRING momsen ud ved at betale for reparationen; men du skal betale MINFORSIKRING momsbeløbet tilbage Skader på el-drevne genstande, herunder hårde hvidevarer Skaden bliver opgjort til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Hvis genstanden ikke kan repareres, bliver erstatningsprisen beregnet som prisen for en ny identisk eller tilsvarende genstand med fradrag for alder. Beløbet kan ikke overstige genstandens værdi efter den følgende tabel: Alder Erstatning 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år og derover 20 % Skader på antenner Antenner og udgifter til reparation erstattes med følgende sats af nyværdien: Alder Erstatning under 3 år 100 % under 4 år 70 % under 5 år 60 % under 6 år 50 % under 7 år 40 % under 8 år 30 % under 9 år 20 % under 10 år 10 % over 10 år ingen erstatning Betingelser for Villaforsikring, version Side 17 af 20

18 Skader på Olie-, gas- og biobrændselsfyr, varmtvandsbeholdere, kedler og varmevekslere. Alder Erstatning 0-10 år 100 % år 70 % år 50 % år 40 % Over 25 år 20 % Skader på haveanlæg Der dækkes: o Brandskader o Skader, der er en direkte følge af en skade dækket af forsikringen, fx hvis tagsten pga. storm falder ned og ødelægger dit springvand eller blomsterbed. o Skader der er en direkte følge af en skade på en anden ejendoms bygninger, fx hvis tagsten pga. storm falder ned fra naboens tag og ødelægger dit springvand eller blomsterbed. Det er en betingelse, at skaden på den anden ejendom ville have været dækket af din forsikring, hvis skaden var sket på dit eget hus. Vi erstatter med udgiften til nyplantning af højst 4 år gamle blomster/planter/buske/træer m.m. Vi betaler kun erstatning, hvis skaden udbedres. Den samlede erstatning kan ikke overstige kr. (2013). Beløbet indeksreguleres. Denne dækning inkluderer haveanlæg som fx beplantning, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og havegange Hvad gælder omkring selvrisiko? Selvrisiko er den del af en skade, du selv skal betale. Selvrisikoens størrelse står på policen, og den trækkes fra, når erstatningen udbetales. Se også pkt. 1.3 og pkt. 2.3 Der er ikke selvrisiko på husejeransvars-dækningen. For retshjælpsdækningen gælder en særlig selvrisiko. Se pkt Hvornår skal præmien m.m. betales? Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. De følgende præmier skal betales på de aftalte betalingsdatoer. Eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgebyrer skal betales sammen med præmien. MINFORSIKRING sender inden betalingsdatoen en opkrævning på præmien, herunder evt. afgifter og gebyrer. Hvis du ikke betaler rettidigt, får du en påmindelse med oplysning om konsekvensen af at betale for sent. MINFORSIKRING har ret til at opkræve ekspeditionsgebyr og renter. Ved manglende rettidig betaling af den første præmie er den almindelige opsigelsesregel i forsikringsaftaleloven fraveget. MINFORSIKRING kan i øvrigt kræve gebyr for at udskrive dokumenter (f.eks. policer) og for andre serviceydelser. MINFORSIKRING forbeholder sig ret til at ændre de nævnte gebyrer for serviceydelser, hvis betalingerne ikke dækker MINFORSIKRING s udgifter. MINFORSIKRING offentliggør generelle forhøjelser på selskabets hjemmeside Forhøjelsen gennemføres først for ydelser, der opkræves, efter at forhøjelsen har været tilgængelig på MINFORSIKRING s hjemmeside i én måned Hvordan indeksreguleres forsikringen? Forsikringen bliver indeksreguleret. Regulering af forsikringssummer, erstatnings-, maksimums- og minimumsbeløb samt selvrisikobeløb reguleres pr. 1. januar. Præmien reguleres ved forsikringens hovedforfaldsdato. Præmier og selvrisikobeløb ændres med den procent, som indekset er steget eller faldet i forhold til det indekstal, der står på policen. Erstatningssummerne og selvrisikobeløb for Ansvarsdækning og Retshjælpsdækning reguleres ikke Hvad skal MINFORSIKRING have besked om? Ændring af risiko Betingelser for Villaforsikring, version Side 18 af 20

19 Du skal underrette MINFORSIKRING, hvis o oplysningerne i policen er forkerte o der sker ændring i bygningernes anvendelse (for eksempel fra fritidsbolig til helårsbolig) o der begyndes opførelse af bygninger eller tilbygninger o der foretages ændringer i terrænforhold eller i bygningernes konstruktion o der foretages efterisolering eller brandsikring o tagbelægningen ændres o der etableres et nedgravet svømmebassin o de benyttede energikilder ændres - dog ikke ved skift fra oliefyring til gasfyring og omvendt o Boligen lejes ud MINFORSIKRING kan herefter tage stilling til, om forsikringen kan fortsætte, på hvilke betingelser og til hvilken præmie. Hvis du ikke oplyser MINFORSIKRING om de nævnte forhold, kan det medføre, at en eventuel erstatning nedsættes eller helt bortfalder Ejerskifte Ejerskifte skal straks meddeles til MINFORSIKRING. Efter overdragelse af ejendommen er den nye ejer dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i 4 uger efter overtagelsesdagen Krigs-, jordskælvs- og atomskader m.v. Forsikringen dækker ikke skader eller udbredelse af skade, der er en direkte eller indirekte følge af: o krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder o jordskælv eller andre naturforstyrrelser o udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Forsikringen dækker dog skader i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen har været forskriftsmæssig og ikke stået i forbindelse med reaktoreller acceleratordrift Hvordan bringes forsikringen til ophør? Opsigelse og ændring Forsikringen er tegnet for etårige perioder og løber, indtil enten du eller MINFORSIKRING opsiger den skriftligt med mindst en måneds varsel til en forsikringsperiodes ophør. Hvis MINFORSIKRING ændrer forsikringsbetingelser eller tarif, kan disse ændringer gennemføres for denne forsikring med en måneds varsel til nærmeste forfaldsdato. En indeksering er ikke en ændring Opsigelse og ændring i utide Forsikringen kan opsiges og/eller ændres i utide af følgende årsager: 1. Efter enhver skade kan både du og MINFORSIKRING ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Dette skal meddeles skriftligt inden 14 dage efter udbetaling af erstatning eller afvisning af skade. 2. Kort opsigelse. Se side Særligt vedr. Bygningsbranddækning Du kan kun opsige Bygningsbranddækningen, hvis: o der er en skriftlig godkendelse fra samtlige tinglyste panthavere i ejendommen o ejendommen forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikring, uden at panthaveres retsstilling forringes herved. MINFORSIKRING kan kun opsige Bygningsbranddækningen for bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare og for bygninger, som henligger forladt. Forsikringen kan da ophæves med øjeblikkelig virkning. Panthavere skal dog have 14 dages varsel Forsikring i et andet selskab Hvis du har en tilsvarende forsikring i et andet selskab, og hvis dette selskab har taget forbehold om, at dækningen bortfalder og reduceres, hvis der er tegnet forsikring i et andet selskab (altså i dette tilfælde MINFORSIKRING), så gælder samme forbehold denne forsikring. Det vil sige, at du får en forholdsvis dækning fra hvert selskab Opstår der uenighed Betingelser for Villaforsikring, version Side 19 af 20

20 Er du ikke enig i MINFORSIKRING s afgørelser i din sag, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte direktionen, som er vores klageansvarlige afdeling. MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Telefon Fører henvendelse til direktionen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet For Forsikring Anker Heegaards Gade København V. Tlf: mellem kl En klage til ankenævnet skal indsendes på et specielt klageskema, som du kan få hos MINFORSIKRING eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr at få afgjort en sag i Ankenævnet. For aftalen gælder dansk lovgivning, herunder eksisterende lov om forsikringsaftaler. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved de danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Ved en evt. uoverensstemmelse omkring en skades opgørelse har forsikringstager mulighed for at kræve, at skaden opgøres endeligt af upartiske vurderingsmænd. Denne mulighed eksisterer kun for kasko skader. Dette er et alternativ til at indbringe sagen for domstolene. Forsikringstager og MINFORSIKRING vælger hver sin vurderings mand, og inden sagen påbegyndes vælger de en opmand. Ved en evt. uenighed herom udpeges opmanden af Det Danske Voldgiftsinstitut. Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke kan enes om opgørelsen, og afgør da erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse og i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser, herunder de skadesopgørelsesprincipper, der er fastsat af Forsikring og Pension. Voldgiftsretten beslutter selv, hvordan voldgiftens omkostninger skal fordeles, og begrunder i sin kendelse, hvorledes resultatet nås. Efter enhver parts begæring skal voldgiftsretten fremlægge de beregninger, der ligger til grund for kendelsen. Aftales en voldgiftsafgørelse efter at uoverensstemmelsen er opstået, er aftalen bindende for begge parter. Betingelser for Villaforsikring, version Side 20 af 20

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Indholdsfortegnelse for Bygningsforsikring 1. Fællesbetingelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Kolonihavehusforsikring

Kolonihavehusforsikring Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk.

Læs mere

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen?

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen?

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk.

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Husforsikring

Forsikringsbetingelser for Husforsikring Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Landbrugsbygningsforsikring

Forsikringsbetingelser for Landbrugsbygningsforsikring Forsikringsbetingelser for Landbrugsbygningsforsikring (Beboelsesdelen) Betingelsesnummer: L06-01-1.1.2011 beboelsesdelen Nærværende betingelsessæt gælder alene for forsikrede beboelsesbygninger 1. Bygningsbranddækning

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring 16.06.2016 Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Indholdsfortegnelse for Bygningsforsikring 1. Fællesbetingelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sommerhusforsikring

Forsikringsbetingelser for Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelser for Sommerhusforsikring Indholdsfortegnelse for Sommerhusforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2. Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kolonihavehusforsikring

Forsikringsbetingelser for Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser for Kolonihavehusforsikring P23 Kolonihavehus 28.12.2010 Indholdsfortegnelse for Kolonihavehusforsikring 1. Bygningsbranddækning 2. Anden bygningsskadedækning 3. Indbodækning Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sommerhusforsikring

Forsikringsbetingelser for Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelser for Sommerhusforsikring 28.12.2010 Indholdsfortegnelse for Sommerhusforsikring 1. Bygningsbranddækning 2. Anden bygningsskadedækning 3. Svamp- og insektdækning 4. Rådskadedækning

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING PRIVAT HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING Beregnet ud fra det beboede areal 01 1 Privat HVORDAN UNDGÅR MAN AT BETALE FOR ET AREAL, MAN IKKE HAR? Hos Codan er fordelene klare. Vi beregner f.eks. prisen på Hus-

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Har du spørgsmål, ændringer til din forsikring eller ønsker du at anmelde en skade, er du meget velkommen til at ringe til os på

Har du spørgsmål, ændringer til din forsikring eller ønsker du at anmelde en skade, er du meget velkommen til at ringe til os på Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Michael Møller Mortensen Erantishaven 13 Smørumnedre 2765 Smørum Tlf. 33 55 55 55 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus Pas godt på dit hus med en husforsikring Forsikringer til helårshus og fritidshus Få en husforsikring, der passer præcis til jeres hus eller fritidshus Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor

Læs mere