Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære"

Transkript

1 Marte Meo metodens principper At følge initiativ At positiv bekræfte initiativ At sætte ord på egne og andres initiativer Turtagning Positiv ledelse at skabe en følelsesmæssig god atmosfære at følge, bekræfte og benævne initiativer, tage ture at lave struktur i forhold til udviklingsniveau

2 At følge initiativ At følge initiativ styrker: Måder at følge initiativ på: følelsesinitiativer handleinitiativer verbale initiativer Individualitet Selvværd Selvtillid Selvstændighed Socialitet Vitalitet og lyst til udfordringer Styrker barnet i dets udviklingszone Styrker opmærksomhed og koncentration Styrker empatiudvikling Styrker evnen til at være opmærksom, accepterende og lyttende Styrker oplevelsen af at være betydningsfuld og have indflydelse på egen livssituation Styrker og uddyber kendskab til hinanden Ved at dele opmærksomhed ved øjenkontakt Ved at lytte Ved at komme med engagementmarkører (kikke, nikke, smile, komme med lyde etc.) Ved at dele fælles opmærksomhed Ved fysisk nærhed og øjenkontakt Ved at spejle Ved at imitere følelsesudtryk, lyde, handlinger og ord Ved at vente og fokusere Ved at uddybe og /eller spørge ind til initiativet Ved at strukturere Ved at udvælge Ved at verbalisere handlinger og følelser Ved at handle passende på initiativet

3 At positiv bekræfte initiativ At positiv bekræfte initiativ styrker: Måder at positiv bekræfte initiativ på: Selvværd og selvtillid i det man oplever sig set og have betydning Udvikler tryghed og tillid til verden og mennesker, fordi det gennem den andens opmærksomhed oplever sig støttet og set Selvstændighed fordi man følges og opmuntres i sin livsudfoldelse Samarbejdskompetencer grundet erfaringer med at mennesker støtter og opmuntrer hinanden Fremmer oplevelsen af at føle sig og være et kompetent og anerkendt menneske grundet et erfaringsgrundlag med mennesker, der gennem positive bekræftelser fremmer ønsket adfærd. Ved at se og fokusere på den anden Ved at dele fælles opmærksomhed Ved at smile anerkendende Ved at fokusere og nikke Ved at rose Ved at lytte Ved at komme med engagementsmarkører (signalere interesse og engagement) Ved at videreføre initiativet Ved at imitere handlinger, følelser og ord Ved at affektive (følelsesbetonet) afstemninger Ved at forstørre initiativer Ved at spørge uddybende ind Ved at udvælge muligheder

4 At sætte ord på egne og andres initiativer At sætte ord på egne og andres initiativer styrker: Udvikles og styrker de sproglige kompetencer Skaber forudsigelighed, struktur og følelsesmæssig atmosfære i samspillet, hvilket fremmer oplevelsen af tryghed og tillid (tryghed og tillid er forudsætning for at kunne samarbejde). Opmærksomheden og koncentrationsevnen udvikler evnen til selvregistrering og indre styring (Selvregistreringen er forudsætningen for selvkontrol forstået på den måde, at barnet kan registrere, at det eksempletvis er vredt. På den måde lærer barnet følelsen at kende, samtidig med, at det lære at sætte ord på følelsen og kommunikere det ud. At kunne verbalisere sine følelser reducere fysiske konfrontationer, og udvikler og styrker impulskontrollen). Lærer barnet at benævne egne initiativer, hvilket er forudsætningen for at kunne indgå i lege og andre sociale fællesskaber. Evnen til at se på sig selv og andre ud fra andres perspektiver. Anerkendes følelser og følelsesudbrud. Dette styrker empatiudviklingen. Styrker trianguleringsprocessen. Måder at sætte ord på egne og andres initiativer på: Ved at sætte ord på egne tanker, handlinger og ord Ved at sætte ord på den andens handlinger og følelser Ved at gentage Ved at gentage, men med rigtig udtale af ordet Ved at spørge eller komme med uddybende spørgsmål Ved at konstatere Ved at være sprogligt afstemt i forhold til udviklingsniveau Ved at skabe følelsesmæssig atmosfære Være opmærksom på tonerne i sproget, ordre-, informations- eller følelsestoner Ved verbalt at uddybe handlinger, følelser og ord

5 Turtagning Turtagning styrker: Evnen til at se på sig selv og andre ud fra andres perspektiver. Trygheden og tilliden i gruppen, idet alle inddrages. Opmærksomheden og koncentrationsevnen øges. Evnen til at være nærværende og aktivt lyttende i forhold til andre. Evnen til fordybelse samt indsigt og kendskab til omverdenen At alle får mulighed for at være givende og modtagende i samspillet. Forhandlingsevner og demokratiske samværsformer. De refleksive kompetencer. Tolerance og accept af forskelligheder. Sociale kompetencer, som eksempelvis ansvarlighed, empati og engagement. Oplevelsen af at have indflydelse og være betydningsfuld. Positive tilknytninger mellem mennesker, og fremmer positive forventninger til samværet med mennesker generelt Etablering og styrkelse af venskaber Måder at turtage på: Ved at være social opmærksom i/ på gruppen. Ved at skærpe den enkeltes opmærksomhed på sig selv og andre Ved at styrke fordybelsen og koncentrationen omkring et emne/samvær Ved at fordele opmærksomhed i forhold til stærke og svage i gruppen Ved at holde nakken i bevægelse Ved at have øjenkontakt Ved at bruge navn Ved at understøtte Ved at binde sammen

6 Positiv ledelse At skabe en følelsesmæssig god atmosfære At følge, bekræfte og benævne initiativer, tage ture At lave struktur i forhold til udviklingsniveau Positiv ledelse styrker: At der skabes tydelige rammer for tryghed, som dermed danner grundlag for samarbejde. Den voksne har en tydelig kommunikation ift. at fordele opgaverne. Der en forhandlingsevne. Respekt og anerkendelse bliver en del af måden barnet er sammen med andre på. Styrker både den enkeltes integritet og fællesskabet. At se muligheder frem for begrænsninger. Fremmer kompetence udviklingen generelt. Inddragelse fremmer kompetence og ansvarsfølelsen. Måder at lave positiv ledelse på: Ved at være kontaktende Ved at have gode toner Ved både at være tydelig i tonerne omkring information, følelser og ledelse. Ved at gøre glæden større og sorgen mindre. Ved at gøre glæden større og sorgen mindre. Ved at holde en positiv cirkel Ved at lave stemning med smil. Ved at anerkende med nik, glade øjne og berøring. Ved at lave sjov. Ved at afstemme barnets initiativer. Ved at spejle, imitere og forstærke mestringsoplevelser. Ved at spejle, imitere det som er svært for barnet. Ved at have fokus på kontakten under opgaven. Ved at have fokus på barnets følelser i kontakten. Ved at gøre det tydeligt ved opgavens start og slut. Ved at gauide barnet så det matcher barnets udviklingsniveau. Ved at have fokus på det man gerne vil have frem for det man ikke vil have. Ved at se muligheder fremfor begrænsninger. Ved at være udviklingsstøttende i kommunikationen.

7 Følge initiativ Individualitet Selvværd Selvtillid Selvstændighed Barnet Socialitet Vitalitet Opmærksomhed og koncentration Empatiudvikling Opmærksom, accepterende og lyttende At være betydningsfuld Indflydelse på egen livssituation Uddyber kendskab til hinanden Initiativ Respons Betydningsfulde Voksne

Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT

Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT Marianne Malmquist, musik- og Marte Meo-terapeut Annette Hedegaard, socialpædagog og Marte Meo-terapeut Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger

Læs mere

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

Marte Meo-metoden. Indhold

Marte Meo-metoden. Indhold Marte Meo-metoden Indhold Marte Meo ved egen kraft... 2 Definition på Marte Meo... 2 Hvordan arbejder vi med Marte Meo?... 4 Hvad er et initiativ?... 5 Elementernes betydning for barnets udvikling... 5

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

1 Her tænker jeg på de mange artikler og TV udsendelser, der har været om den pædagogiske indsats på

1 Her tænker jeg på de mange artikler og TV udsendelser, der har været om den pædagogiske indsats på Marte meo metoden som både et forebyggende og behandlende tiltag i forhold til udsatte børn og deres familier, herunder børn og unge som er anbragt udenfor hjemmet. Vi har i de seneste måneder været vidner

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Det gode børneliv i dagplejen

Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger, som dagplejen i Silkeborg gerne vil kendes på. Det er værdier og holdninger, som vi tænker ind i alt arbejde

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Spørgeguide I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Forudsætninger Fortæl kort om, hvad du har lavet før du startede her - fritidsaktiviteter, job, højskoleophold - opgaver

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere