Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd."

Transkript

1 Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72 vil vi fællesskabet og den fælles identitet. Vi vil frivillige og medlemmer, som har en klar oplevelse af, at BS 72's ungdomsafdeling har nogle linier og en retning, der ikke kun eksisterer i papirform, men i lige så høj grad i praksis. Dette er grundlaget for Den Gule Tråd. Det er bestyrelsens vision, at Den Gule Tråd, ligesom Velkommen i Klubben, skal være et nærværende og dynamisk redskab. I denne forbindelse ønsker vi at tilknytte en ungdomskonsulent, til daglig varetagelse af elementerne i Den Gule Tråd, og som mellemled mellem trænere/ledere i ungdomsafdelingen og klubbens bestyrelse. Ungdomskonsulenten er BS 72's faglige garant for kontinuitet i klubbens arbejde med at udvikle talenter, og for at disse inkorporeres i vores seniorafdeling på en god og konstruktiv måde. I det følgende : 1. Politik for ungdomsfodbold i BS 72 - Den Gule Tråd. 2. Ungdomskonsulentens profil. 3. Ungdomskonsulent stillingens formelle indhold. Ad 1 : BS 72's samlede politik for ungdomsfodbold - Den Gule Tråd : Værdigrundlaget for ungdom er: - Sammenhold - Fair play - Synlighed - Udvikling - Fodboldpassion BS 72's ungdomsafdeling vil være associeret med følgende: Spillere og hold som: - Har en seriøs grundholdning til sin sport - Er gode kammerater, passer sin træning og udviser god opførsel - Udviser respekt for andre, holdånd, klubånd og fair play - Mestrer grundlæggende tekniske færdigheder og kompetencer - Mestrer grundlæggende taktiske færdigheder

2 - Mestrer presspil - Mestrer offside - Mestrer gennembrudsspil og afslutninger - Mestrer hurtigt pasningsspil - Har fodboldpassion Trænere som: - Er vejledende, spørgende, lyttende og forlangende - Er tydelig i sit engagement - Tager ansvar - Møder velforberedt til træning og kamp - Er et godt forbillede - Viser interesse og omsorg for sine spillere, og ikke accepterer mobning - Agerer med overblik i trænings- og kampsituationer - Vil dygtiggøre sig som træner - Har fokus på at udvikle sine spillere, frem for ensidigt at fokusere på resultater - Har styr på sine praktiske opgaver - Er loyal overfor klubben og elementerne i Den Gule Tråd - Udviser fair play - Har fodboldpassion Forældre som: - Bakker sit barn op - Bakker holdet op - Bakker træneren op - Bakker klubben op - Udviser fair play - De 10 forældre-bud : 1. Mød op til træning og kamp dit barn ønsker det. 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen ikke bare dit eget barn. 3. Giv opmuntringer i både med- og modgang giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. Det kan være nyttigt med tavshed fra trænerens side, hvor man ser hvad spillerne selv kan finde ud af. 4. Respekter trænerens brug af spillerne forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. 5. Se på dommeren som en vejleder kritiser ikke hans/hendes afgørelser. 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage pres ikke. 7. Spørg om kampen var spændende og sjov ikke kun om resultatet. 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke. 9. Vis respekt for arbejde i klubben bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement. 10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig. En bestyrelse som: - Har visioner

3 - Handler - Er lyttende, spørgende, vejledende og forlangende - Tager ansvar - Har styr på sine praktiske opgaver - Bakker sine spillere, hold og trænere op - Viser interesse for sine medlemmer - Udviser fair play BS 72's Den Gule Tråd for ungdomsfodbolden, har en social del og en sportslig del. Det sociale: Tryghed og tillid er nøgleordene, når man vil skabe et miljø, hvor der skal være plads til alle. Det kan virke temmelig åbenlyst, men måske fordi det er så åbenlyst, oplever man tit, at det ikke bliver ordentligt indarbejdet på holdet. Det viser sig typisk, når et hold er ved at tabe holdets koncept går i opløsning, mens spillerne skændes med hinanden. Det at skabe et miljø, hvor alle befinder sig godt, er en balancegang, hvor spillerne skal have lov til at være forskellige, uden at de kan gøre lige hvad der passer dem. Det er først og fremmest trænerne, forældrene og ungdomskonsulenten, der har ansvaret for at det fungerer. Det er dem, som er de gode eksempler. Egne ambitioner og opdragelsesmæssige principper kan ikke overføres direkte til et fodboldhold. Hver træner/leder/forælder må sætte sig ind i de spillere han/hun har med at gøre. Hvordan er deres personlighed, hvad er deres alder, hvad synes de er spændende? og så må de stille krav til spillerne om, at der er nogle retningslinier, der skal overholdes. De sociale forhold på et hold viser sig ikke kun udenfor banen. Rent faktisk kan man nemmest forklare deres betydning ved at beskrive et holds forhold til at vinde og tabe. Man kan enten spille for at undgå at tabe eller satse på at vinde. I det første er man ofte vidner til en spiller, der krampagtigt sørger at undgå at tage chancer. Omvendt er den spiller, der satser på at vinde, villig til at tage chancer. Denne spiller er ikke låst af frygt for fiasko, men præget af tillid til sig selv og holdet, både sportsligt og socialt. Der er skabt et miljø på holdet, hvor fejl accepteres og spillerne tør prøve noget både i kamp og til træning. Man kan sige, at det at turde tabe er første skridt på vejen til at vinde. Træneren skal lægge linien for, hvordan miljøet på holdet skal udvikle sig. Her er nogle gode råd: Legen skal være ledetråd for arbejdet på holdet. Her finder man både indlevelsen, ønsket om at blive bedre, det sociale fællesskab og glæden. Man skal agere ens overfor spillere, hvis forældre er til stede, og spillere, hvis forældre ikke er til stede. Det giver tryghed, at der er nogle klare rammer for, hvordan miljøet på holdet skal fungere. Søg både at udvikle spillerne selvstændighed og fælles ansvarsfølelse. Vær tydelig i krav til spillerne. Hold hvad du lover. Spillerne skal have tillid til det som bliver sagt, og kunne gennemskue hvad du mener. Måden at vise på, at man tager spillet seriøst, er at afspejle glæde og engagement man kan råbe højt, men attituden skal være konstruktiv og positiv. Det er fundamentalt at sprede selvtillid.

4 Det er okay at fejle. Også af træneren. Alle spillere har brug for opmærksomhed tag vare om de svage. Tal med spillerne om deres oplevelser på banen, hvad enten følelsesbarometeret er i top, bund eller midt imellem. Tal også med dem om deres liv udenfor fodboldbanen, så de bekræftes i, at de er mere end fodboldspillere. Tal med spillerne, hvis der er et problem. Om samtalen skal være med den enkelte eller med en gruppe er forskelligt fra gang til gang. Vær ærlig og neutral; og tag fat om problemet! Ved en svær situation tal med forældre og ungdomskonsulenten. Uventede situationer er en del af at være træner. Derfor må man også være klar til at handle forskelligt fra situation til situation. At vælge hvornår der er tid til at være autoritær eller mere demokratisk, er nødvendigt. Evaluér miljøet på holdet, så der kan rettes eller fastholdes. Brug ungdomskonsulenten til evalueringer, overordnet planlægning og generel varetagelse af Den Gule Tråd. Det sportslige: Skal man udvikle en spillers evne, må man have en plan. De tilfældige øvelser fra gang til gang eller fra kamp til kamp er ikke nok. Det gælder om at tænke langsigtet. BS 72 ønsker at alle trænere løbende udvikler deres kompetencer, og får inspiration og input, og vi vil gå langt for at imødekomme dette. Vi ønsker at trænerne benytter ungdomskonsulenten som sparring. Planlægningen er en forudsætning for enhver træners succes, hvad enten det drejer sig om Superligaen ellers mikrofodbold. Og så gør den arbejdet lettere. Der skal være orden i træningen. Spillerne skal føle at de bliver bedre, og hvis træneren er velforberedt, og i stand til at gennemføre en veltilrettelagt og relevant træning, så skaber det en positiv spiral af god udvikling. Som helt ny træner er der mange ting at tage fat på. Derfor er afsnittet delt op i to (A og B). Først kommer nogle retningslinier som giver en fornemmelse for, hvordan en træning altid skal gennemføres (A). Derefter gives nogle råd, som er centrale for at blive en god træner, men som man skal have lidt erfaring for at kunne bruge (B). A: 1. Legen skal være ledetråd for arbejdet på holdet. Her finder man både indlevelsen, ønsket om at blive bedre, glæden og det sociale fælleskab. 2. En god præstation skal måles ud fra om en spiller gør sit bedste, og ikke ud fra om han/hun vinder, taber eller fejler. For at turde vinde er glæden vigtigere end præstationen. 3. Husk at rose. Alle skal roses, når de laver noget godt; uanset niveau. Spillerne skal lære at koncentrere sig om deres egen kvaliteter ikke andres. Det betyder ofte, at de enkelte spillere skal roses for noget forskelligt. 4. Ros konstruktivt. Spillerne skal have forklaret hvad der er godt. 5. Husk at være realistisk. Ros meget, men ikke for meget. Spillerne bliver utrygge, hvis de kan mærke, at man ikke står inde for det man siger. 6. Konkurrence er en del af fodbold. Brug den til at motivere, men gør det indenfor de sociale rammer på holdet. 7. Niveauet for en spiller svinger. Man kan derfor ikke forvente det samme af en spiller hver gang. Det gælder fra træning til træning, men der sker også svingninger, som varer lang tid specielt når børn vokser. 8. Øvelsen/legen vælges ud fra emnet/målet med dét, der skal trænes.

5 9. Des yngre spillere, des mindre kompliceret skal øvelsen/legen være. Selv de yngste spillere skal kunne bevare overblikket. Det kræver ofte, at bane, antal spillere, regler etc. er begrænsede. 10. Man skal ændre en øvelse, hvis den ikke fungerer også selvom den er i gang. Der er et utal af måder, at tilpasse en øvelse til spillerne. 11. Som træner skal du være til stede ikke kun fysisk, men også mentalt. I den tid træningen tager, skal opmærksomheden være rettet 100 % på spillerne undgå f.eks. at sidde ned eller stå og snakke med forbipasserende. B: 1. Husk, altid at tage udgangspunkt i den enkelte spillers udviklingsniveau. Nogle spillere starter med fodbold før andre; mens nogle spillere udvikler sig hurtigere, både hvad angår kunnen og vækst. Det afgørende for et godt resultat er, at alle niveauer gennemgås i rækkefølge. 2. Før træningen skal dit mål med øvelsen være på plads. En del øvelser kan bruges til at træne flere ting. F.eks. et spil med 4 mod 2 i en firkant. Her kan bl.a. trænes forsvarernes samarbejde, boldholdernes boldberøringer eller deres bevægelser for hinanden. Det bliver uoverskueligt, hvis alle tingene skal trænes på én gang. Træn med andre ord et enkelt eller nogle få principper ad gangen. 3. I forberedelsen kan det være en god ide selv at afprøve øvelsen. Det er ofte svært at udføre en teknisk detalje eller forestille sig en øvelse, hvis man ikke selv har set den afprøvet ude på banen. 4. Instruktionerne skal være korte og præcise. Ved at forenkle forklaringerne er du mere sikker på, at den enkelte spiller tænker det samme som dig. Arbejd med fikspunkter. Dvs. at du før træningen skriver nogle punkter ned, som kort og præcis beskriver, hvad spillerne skal tænke på, når de udfører øvelsen. Brug derefter fikspunkterne, så spillerne fra gang til gang ved, hvad du taler om. 5. Ethvert træningsmoment skal foregå efter Vis Forklar Vis metoden. Sæt øvelsen i gang ved at VISE den, brug kun et minimum af mundtlige instruktioner. Spillerne har altid nemmere ved at forstå en øvelse, hvis man viser den i stedet for at forklare den. Når øvelsen er i gang kan man afbryde og FORKLARE fikspunkter og hensigter. Hvis der stadig er tvivl så VIS det. 6. Bevidstgør spillerne om det I træner. Det er godt for motivationen at forstå, at der er mål og mening med træningen. Dette skal selvfølgelig også tilpasses spillernes niveau/alder. En god idé er at stille spørgsmål efter hver træning eller øvelse, om hvad det er I har trænet. Fokusér igen på fikspunkterne. 7. Byg en øvelse op. Start simpelt og arbejd derefter hen imod at gøre den naturlig/automatisk og at kombinere den med flere punkter. Hvis man går for hurtigt frem lærer spillerne ikke noget også træneren skal være tålmodig i sit arbejde. 8. Skulle en øvelse kræve intens instruktion, så overvej om det er for tidligt i udviklingen den bruges. Ellers gør i det mindste spillerne opmærksomme på det, så de forbliver tålmodige. 9. Rettelser skal gøres konstruktive. Det betyder, at fejlen skal forklares til og forstås af spilleren. Forklaringen skal være positiv: Ikke lad vær med - men, gør sådan i stedet for, eller det er godt at du gør sådan, men gør mere af det. 10. Afbryd øvelser når der er eksempler på en typisk fejl eller noget rigtigt godt (det er meget vigtigt også at understrege når noget lykkes). Dette er med til at bevidstgøre spillerne. (Visforklar-vis). 11. Den individuelle instruktion er meget vigtig. Prøv at lave øvelserne, så du har mulighed for at få et kig på hver enkelt spillers udførelse. Ret eller ros konstruktivt. 12. Lad være med at rette alle fejl. Der skal være et vist flow i en øvelse, hvis interessen skal fastholdes. Desuden er det vigtigt, at spillerne selv får lov at gøre sig erfaringer, udvikle deres kreativitet og selv tager ansvar. 13. Variation i træningen er vigtig, fordi fodbold er kendetegnet ved, at der hele tiden skal tages nye beslutninger. Desuden skal de fleste ting gentages et utal af gange, så for at fastholde interessen er variation vigtig. Variation betyder ikke tilfældighed. Man kan sagtens træne samme fikspunkter ved flere forskellige øvelser. Variationen skal bestå i, at det samme

6 princip skal mestres i evigt vekslende situationer. 14. Skab succesoplevelser ved at presse spillerne hen imod deres grænser uden at overskride dem. Spillernes grænser er individuelle. 15. Træn både styrker og svagheder hos spillerne. De komplette spillere/hold skal være specialister i meget og gode til resten. (F. eks. skal en komplet spiller kunne bruge begge ben). 16. Oplæg til kampe skal være korte og præcise og tage udgangspunkt i træningen. Ellers kan spillerne ikke følge med. 17. Evaluér hver træning, så du får det bedste ud af den og udvikler dig selv. Gør aktivt og konstruktivt brug af ungdomskonsulenten. 18. Husk at klubben meget gerne støtter med trænerkurser, ligesom at det forventes af dig, at du har interesse i at dygtiggøre dig. Din udvikling som træner er både i din egen og klubbens interesse. Ungdomskonsulenten i BS 72. Ad 2 : Ungdomskonsulentens profil : Ungdomskonsulenten i BS 72 skal have : En naturlig autoritet og gennemslagskraft En træneruddannelsesmæssig baggrund, der aftvinger respekt Erfaring med træning på forskellige niveauer Gode kommunikative evner Gode samarbejdsmæssige evner Loyalitet overfor klubben, samt være indstillet på at arbejde med udgangspunkt i Den Gule Tråd Have fodbold-passion Ad 3 : Ungdomskonsulentens formål : Formålet med ansættelse af en ungdomskonsulent er : At udvikle klubbens ungdomsafdeling såvel organisatorisk som sportsligt. At fastholde ungdomsspillerne til fodboldspillet i BS 72.

7 At medvirke til varetagelse af Den Gule Tråd. At fastholde og udvikle kvalificerede trænere og ledere i klubbens ungdomsafdeling uanset spillernes og holdenes sportslige niveau. At medvirke til at udvikle klubbens ungdomsspillere. Ungdomskonsulentens arbejdsopgaver i BS 72 : Arrangere og deltage i møder med trænere og ledere. Søge at få et godt kendskab og samarbejde med trænere og ledere, og dermed være ajour med, hvad der rører sig blandt trænere og ledere. Ansvarlig for, i samarbejde med bestyrelsen, vejledning af trænerne i ungdomsafdelingen. Herunder : Vejledning af nye trænere om forhold i relation til træningen. Samarbejde med klubbens ungdomstrænere om opstilling af målsætninger for de enkelte hold. Eksempler på træningsplanlægning. Eksempler på faktuel gennemførelse af træning, i forhold til niveau. Evaluering af træningsforløb, i forhold til opstillede målsætninger. Initiere og medvirke til at organisere samarbejder mellem ungdoms- og seniorafdelingen, fx indkøring af unge spillere. Være tilgængelig for generel sparring for ungdomstrænerne. Sammen med bestyrelsen, at tage initiativ til fælles inspirationsforløb, der samler ungdomsafdelingen.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere