Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx"

Transkript

1 Indgående post uge 41 ( oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Gas bus værksted_vejlevej 119_AGA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Referat fra Sundhedsstrategisk Forums møde den 25. september Sundhedsstrategisk Forum referat - ssf pdf Prisregulering fra Bravida på ABA-anlæg ikrafttrædelse 1/ ABA anlæg i Fredericia kommune skal udbydes Mail - supplerender til færdigmelding af byggesag, som udført THOMAS SØNDERGAARD THOMSEN Købmagergade 72, 7000 Fredericia kloakplan Mail - anmeldelse samt færdigmelding af byggesag, tegninger som THOMAS SØNDERGAARD THOMSEN Købmagergade 72, 7000 Fredericia udført m.v Erklæring om kommunegaranti LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, renovering i afd 312, Nestlégården, Kongensstræde 1-11, Boligkontoret Fredericia Prinsessegade 46 - Brandsikkerhed Prinsessegade 46, 7000 Fredericia Handlingsplan for nedbringelse af EDTA m.fl Danbovej 2, 7000 Fredericia Embedslægerapport Ulleruphus 2014.pdf Embedslægetilsyn j.nr Sti ved Sivvænget - Igangsætningsmeddelelse Ændring af privat sti til privat fællessti på Sivvænget Mail - Forespørgsel om afslutning af hegnsynssag med klipning/oprydning Erling Poulsen Hegnsynsag: Septembervej 19 og Fællesvej Septembervej - Grundejerforeningen af 1956 v/formand Erling Poulsen Røde Banke 16, 7000 Fredericia mails vedr. mulig årsag til konstateret jord og grundvandsforurening Svar på Naboindsigelser mod dispensation til etablering af rampe Trelde Næsvej 183, 7000 Fredericia til garage Regulering af den årlige leje pr. 1. november 2014 DATEA A/S Leje af lokaler i det gamle Rådhus i Vendersgade 30D priser KomUdbud sorteret oktober 2014_rettet jf. mail den Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx på kaffe, te og maskiner Mail fra lodsejer Frits C angående adgangsforhold i anlægsfasen Tilløb til Gammelby Mølleå SV: Anøgning til Realdania Kongensgade 111, 7000 Fredericia VS: Anøgning til Realdania Kongensgade 111, 7000 Fredericia Fwd: Sanddalparken - råden over vej Sanddal Bakke 10 råder over Sanddalparken Tillæg til forpagtningskontrakt underskrevet af alleparter Brandsøvej, 35, 7000, Fredericia Brandsøvej 35, 7000 Fredericia Orientering fra FredericiaC om igangsætning af magelæg Vurdering af arealer på FredericiaC Vinoble forespørgsel om udbud Julegaver SV: Distributionsliste, Rådhuset Julegaver Indsigelse Kongensgade telefonnotat Kommuneplantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Indsigelse Dronningensgade 45 - telefonnotat Kommuneplantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Indsigelse Kolding Landevej telefonnotat Kommuneplantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Ønske om højeste værdi - Voss hovedbygning Vester Voldgade Kommuneplantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1,

2 15 Bevaringsværdige bygninger Vedr.: SV: Ang. afprøvning af nødkald uge 49 og KomUdbud - Tryghed - udbud - nødkald Vedr.: SV: Ang. afprøvning af nødkald uge 49 og 50h KomUdbud - Tryghed - udbud - nødkald Ang. afprøvning af nødkald uge 49 og KomUdbud - Tryghed - udbud - nødkald Re[2]: SV[3]: Opsætning af "Nabohjælp" skilte Vejrmosegårds Allé - opsætning af nabohjælp skilte Fra rådgiver Fasanvej 21. Sags-ID: 14/ byggesagsbehandler Fasanvej 21, 7000 Fredericia Fr. Bente Ammitzbo Fasanvej 21. Sags-ID: 14/ byggesagsbehandler Fr. Bente Fasanvej 21, 7000 Fredericia Ammitzbo Forespørgsel fra Würh Kolding, Christian Status Würth Ny klassificering og mærkning af kemikalier KomUdbud - kontrakt på rengøringsmidler og rekvisitter 2014 hos Stadsing Betalte regninger Per Rasmussen Prinsensgade 39A, 7000 Fredericia Vedr. høring om parkeringsforbud på Solbakken Ansøgning og p-forbud på Solbakken Betalte regninger Prinsessegade 35, 7000 Fredericia Opstillingstidspunkt Opstilling af lift ved Dalegade Dalegade 81, 7000 Fredericia Opstilling af lift ved Dalegade Svar på henvendelse vedr. film på aktivitetscentrene Anvendelsen af film i aktivitetscentre - ophavsretsloven og licens til offentlig fremvisning Skilte Ansøgning om nabohjælpsskilte i Grundejerforeningen Skansen Suppl. materiale vedr. Elborg 4 REV A Elborg 4, 7000 Fredericia SV: Branddør mellem haller Teknikervej 2, 7000 Fredericia Henvendelse vedr. glasparti mellem haller Teknikervej 2, 7000 Fredericia Re: Mountainbike løbet - søndag d mountainbikeløb, MBK Mail - færdigmelding af kloak samt kloakplan som udført P.H. JENSEN ApS Martine Christoffersens Vej 63, 7000 Fredericia Kopi af mail til Naturklagenævnet med bemærkninger samt Knud Lybecker Steffensen Trelde Næsvej 183, 7000 Fredericia koteplan SV: Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. 14- dages rapportering Egeskovvej 265, 7000 Fredericia vedr. oprensning af CAT II Anmeldelse om påbegyndt VVS-arbejde og om fuldført MO Byggefirma v/osme Misaljevic Gothersgade 47, 7000 Fredericia byggearbejde på Godthersgade pdf (udgået) servitut om flugtvejsdør Købmagergade 12A, 7000 Fredericia Bestyrelsesliste for Dansk Blindesamfund Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold SV Jette R.: Tilsynsbesøg Gigtforeningens m. fl Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold SV DBS: uddybende spørgsmål vedr. tilsynsbesøget Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold SV: DOF Skærbæk - Tilsynsskema - kommentar vedr. svømmehold Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold Tilsynsbemærkning Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold Placering af bump Vejbump - Fasanvej

3 70285 SV: Bump på Fasanvej Vejbump - Fasanvej SV: Bump på Fasanvej Vejbump - Fasanvej Tak - Ungdommens Røde Kors.pdf Uddeling af 18 midler, 1. runde Vedr. tilsyn med gravearbejde, afværgeanlæg Shell Skanseodde Kongensgade 113, 7000 Fredericia Jordhåndteringsplan Kongensgade 113, 7000 Fredericia Udstedelse af Garantinr.: 01G NIELS KRUSE A/S Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia Returnering af afleveringsattest afl på Jens Kromanns Jens Kromanns Vej 12, 7000 Fredericia vej Kopi af tilladelse til oplag af brandfarlige væsker_blytækkervej Blytækkervej 3, 7000 Fredericia _Bilag 1 - Tilbudsliste - Sl&oslash.xlsx;jd naturfag og KomUdbud naturfag og sløjd eftersyn.xlsx _Udbudsmateriale - Materialer til sl&oslash.docx;jd og KomUdbud naturfag og sløjd naturfag samt lovpligtigt eftersyn af tr&aelig.docx;bearbejdningsmaskiner.docx Referat af spørgemøde oktober KomUdbud naturfag og sløjd Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr 2 til kommuneplan _Føns plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr 2, kommuneplan Føns, Middelfart Kommue Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Udstykning/arealoverførsel, matr.nr. 4af, 5a, 6c og 6e Tårup By, Taulov - ADP bilag 1 mageskifte EGIF klubhus, Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde NØRGAARD HUSET ApS Industrivej 20, 7000 Fredericia Nyt pr om idriftsættelse af Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal Natur- og Miljøklagenævnet Digital Klageportal til indsendelse af klager til Naturog Miljøklagenævnet SV: Vedr. kursus i dag Kursus i regnskabsark og mellemkommunal refusion for aftenskolerne Sammenfatning - Gennemgang af tilbudslite KomUdbud Tandbehandling Genudbud Udbud med "forhandling" KomUdbud Tandbehandling Genudbud Til orientering, Nye væsentlige oplysninger Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Bemærkninger, til Fredericia kommunes redegørelse, Udtalelse fra Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Fredericia Kommune vedr. vikarydelser Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: vedr. vikarydelser Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: tillæg til aftale med LB datatek Kontrakt IT og Service til afdelingen Hjælpemidler og Kommunikation LB Erhverv Kontrakt tillæg.pdf Kontrakt IT og Service til afdelingen Hjælpemidler og Kommunikation LB Erhverv RE: Afgørelse på ansøgning om overkørselstilladelse til Nordre Nordre Kobbelvej 36, 7000 Fredericia Kobbelvej VS: Postdanmarks ejendom Indre Ringvej Hul i privat fællesvej - Indre Ringvej SV: Vedr. Elinstallationer på Hyrdevej CONSEL ApS Hyrdevej - El tjek SV: Honoresvej 25, lunke i asfalten, Fournaisevej 1, retablering Fournaisevej, asfaltering efter opgravning Fournaisevejens Vejfond Fournaisevej, asfaltering Fornaisevejens vejsag Fournaisevej, asfaltering

4 70791 Fournaisevejs Vejsag Fournaisevej, asfaltering Shell s kommenterer til udkast til fornyet midlertidig Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia tilslutningstilladelse Vedr. A/S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet. Analyser for fosfor og Egeskovvej 265, 7000 Fredericia nitrat på CAT II tilgang og Cat II midt RE: Arbejdspapir- udkast til tilladelse Egeskovvej 265, 7000 Fredericia FW: Arbejdspapir- udkast til tilladelse Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Udbedring af kloak ENTREPRENØR JAN STERNDORFF Nørrebrogade 72, 7000 Fredericia Udbedring af kloak ENTREPRENØR JAN STERNDORFF Nørrebrogade 72, 7000 Fredericia Ansøgning Ungdommens Røde Kors Ungdommens Røde Kors Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning om støtte Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Sløjfning af nedgravet olietank, Sanddal Bakke 11, Fredericia Sanddal Bakke 11, 7000 Fredericia Skolevejsvurdering Børup Skovvej Skolevejsvurdering VS: Skolevejsvurdering af Taulov Skovvej Skolevejsvurdering Skolevejsvurdering af Taulov Skovvej Skolevejsvurdering Skolevejsvurdering af Kolding Landevej Skolevejsvurdering Skolevejsvurdering af Mogens Lebechs Vej Skolevejsvurdering SV: Udledning fra Arla Danbovej 2, 7000 Fredericia SV: Udledning fra Arla Danbovej 2, 7000 Fredericia SV: JFK - Kort status Etablering af 150 kv-kabelforbindelser mellem Jylland og Fyn Re: Vedr. etablering af regnvandsanlæg Lærkevej 8, 7000 Fredericia SV: Ændring af husnumre i forbindelse med vejvending Antonio Costas Vej 5, 7000 Fredericia Forespørger hvordan der går med sagen, høringsfristen var den Kongensgade 69, 7000 Fredericia vedr. Kongensgade 69, 1. tv Mail - kopi af Byfornyelsesnævnets protokol af Statsforvaltningen Damsbovænget 36, 7000 Fredericia Anmodning om tilladelse til at få adgang til nabo grund Lis Holst Johannesen Strandagervænget 15, 7000 Fredericia Mail - anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Michael Stavensø Hansen Smedevænget 6A, 7000 Fredericia Vejeseddel Drift og aktiviteter på de kommunale genbrugspladser, Bundgårdsvej 2 og Industrivej 28, Micodan A/S, serviceaftale Drift og aktiviteter på de kommunale genbrugspladser, Bundgårdsvej 2 og Industrivej 28, Micodan A/S, serviceaftale Drift og aktiviteter på de kommunale genbrugspladser, Bundgårdsvej 2 og Industrivej 28, Spørgsmål om slidlag på Teglværksvej Teglværksvej 29, 7000 Fredericia VS: Workplus DSB tog billetter Workplus VS: Workplus DSB tog billetter Workplus Anmeldeskemaer olietanke Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde på Nymarksvej Nymarksvej 215, 7000 Fredericia pdf Anmeldelse om påbegyndelse af sanitetsarbejde, VVS ALPEDALENS V V S A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

5 69657 Re: SV: J.nr Martine Christoffersens Vej 11 - revideret Martine Christoffersens Vej 11, 7000 Fredericia afsætningsplan Vedr. brand i biler på mark tilhørende ejendommen Tuevej 22, Tuevej 22, 7000 Fredericia matrikel nr. 2g, Stoustrup, Fredericia Jorder.docx VS: au2parts Midlertidigt arrangement, MesseC, VS: Vedr. svar på tilsynsbrev Nordensvej 3, 7000 Fredericia Udvidelse af Rema 1000, Erritsø - Byggelinje Strevelinsvej 1, 7000 Fredericia Udvidelse af Rema 1000, Erritsø - Ansøgning om dispensation Strevelinsvej 1, 7000 Fredericia Beregning udvidelse Rema Strevelinsvej 1, 7000 Fredericia Bekræftelse på at der på nuværende tidspunkt ikke vises spillefilm i kommunens idrætshaller MOTION PICTURE LICENSING COMPANY DENMARK A/S Anvendelse af film i idrætshaller - Ophavsretsloven og licens til offentlig fremvisning indkørsel Børupvej 84, 7000 Fredericia Bøgeskov Strand 37, Fredericia. Liljehus sag 3854 Henrik Toghøj Bøgeskov Strand 37, 7000 Fredericia Bøgeskov Strand 37, Fredericia. Liljehus sag 3854 Henrik Toghøj Bøgeskov Strand 37, 7000 Fredericia Information om indberetninger til kort over randzonebærende vandløb- og søer - frist Miljøministeriet - Naturstyrelsen Randzoneloven - Information om opdatering af Randzonearealkortet kopi af afvigelsesrapport ifm. ekstern audit Strandvejen 220, 7000 Fredericia Lukning af Den Gamle Lillebæltsbro ifm. Motionscykelløbet Aarhus- Odense-Kbh 12. sept Råden over vejareal - motionscykelløb Århus- Odense-København, Kloak udbedret Herslev Kirkevej 39, 7000 Fredericia Mail: henvendelse om status på byggeansøgning KM TELECOM DANMARK A/S Dronningensgade 97, 7000 Fredericia Motas - nyt punkt til dagsorden for brugergruppemøde den 9. okt Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S, 2013, VS: Motas relaterede spørgsmål i skema fra digitaliseringsstyrelsen Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S, 2013, Udfyldt ans.skema vedr. terrænændring ud mod Dan Kristensen Bytoften 14A, 7000 Fredericia Byvangen/støttemur på Bytoften 14 A Idekatalog - afleveret af Jacob Yde d. 7. okt 2014.pdf Forhåndsundersøgelse af mulighederne for en permanent placering af cirkus i Madsby Legepark oversigtsplan Klippehagevej 23, 7000 Fredericia høringssvar brand Klippehagevej 23, 7000 Fredericia nærmere beskrivelse ifm. Vurdering af behov om 8 ansøgning, Klippehagevej 23, 7000 Fredericia gulv blok Prisreguleringer pr. 1/ Kontrakt/aftale med Peter Larsens Kaffe A/S om levering af kaffe og te ved KomUdbud Prisreguleringer pr. 1/ Kontrakt/aftale med Peter Larsens Kaffe A/S om levering af kaffe og te ved KomUdbud Overførelse af kr til delvis indfrielse af Fondens tilsagn af 2. januar 2013 A.P.Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene Fondsmidler - Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia Formaa Svar fra OS - rapport Flourstoffer i grundvandet Undersøgelser for PFAS-forbindelser (perfluorerede stoffer) i jord og grundvand Miljøministeriet - Naturstyrelsen Flourstoffer i grundvandet

6 70614 referat af byggemøde 3. oktober 2014.pdf Gudsø Mølleå Mail - revideret materiale Lomholt Byggerådgivning v/ Gert Damsbovej 15, 7000 Fredericia Lomholt Mail - byggeansøgning med bilag af (digitalt) samt AKADEMIINGENIØR SVEND POULSEN Vejlevej 38, 7000 Fredericia supplerende/revideret materiale af (digitalt) A/S VS: Åbningstid nytårsnat Åbningstider nytårsnat, restaurationer SV: Til indehavere af alkoholbevilling i Fredericia Kommune Åbningstider nytårsnat, restaurationer Anm. om skriftlig redegørelse for evt. afslag om opførelse af skur Tina Lorenz Jensen Mosegårdsvej 62, 7000 Fredericia på Mosegårdsvej Fuldmagr til projekt. ansøgning, samt beskrivelse af legeredskaber Børnehaven Stendalen Ullerupdalvej 10, 7000 Fredericia Anmoder om at blive kontaktet telefonisk vedr. byggetilladelse til Ullerupdalvej 10, 7000 Fredericia Daginst. stendalen høringssvar for Klippehagevej 22, Skærbæk, 7000 Fredericia, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Matr. nr 4d, Skærbæk by, Toulov. lok nr illustration af skilt.pdf Gothersgade 49, 7000 Fredericia ansøgning.pdf Gothersgade 49, 7000 Fredericia Godersgade Gothersgade 49, 7000 Fredericia SV: Tildeling af dokumentansvar for dokumentet: 67533/ Oplag og salg af fyrværkeri, Silvan, Nordre Ringvej 7 Ansøgning kloakken Nymarksvej Nymarksvej 6 ST, 7000 Fredericia Renovering af kloak Nymarksvej 6 ST, 7000 Fredericia svar fra nabo Frederik 3.s Vej 11, 7000 Fredericia SV: Klage over lejeforhøjelse i Boiligkonterets afd Klage over forhøjelse af husleje m.v. i afd Midgårdsvej, Vølundsvej, Ydunsvej, Fenrisvej og Huslodsvej VS: Herslev Idrætsforening - medlemstal Herslev Idrætsforening - ansøgning om tilskud Re: Herslev Idrætsforening - møde mandag Herslev Idrætsforening - ansøgning om tilskud Herslev Idrætsforening - HIF lejekontrakt s Herslev Idrætsforening - ansøgning om tilskud Herslev Idrætsforening - HIF lejekontrakt s Herslev Idrætsforening - ansøgning om tilskud Herslev Idrætsforening - HIF lejekontrakt s Herslev Idrætsforening - ansøgning om tilskud VS: Herslev Idrætsforening Herslev Idrætsforening - ansøgning om tilskud Tegning & mål af ny carport og materialeliste samt situationsplan Niels Jensen Eskildsen Snoghøjvej 37, 7000 Fredericia Brev til TVIS om to behandlinger af vedtægtsændringer Ændring af TVIS vedtægter Ændring af adresse Danmarksstræde 26, 7000 Fredericia Danmarksstræde 26, 7000 Fredericia NMK orientering om afgørelse ikke truffet endnu - LP Natur- og Miljøklagenævnet Klage - Lokalplan 310 og Kommuneplantillæg KPT 14 - Annebergvej 2 - ikke mijøvurdering SV: Vedr. Købmagergade Købmagergade 65, 7000 Fredericia Anmeldelse modtaget hos Gjensidige Skade, Brandvæsen, , VY92045, 12, Anmeldelse modtaget hos Gjensidige Skade, Plejen, , EG24308, 11, Ny invitation til informationsmøder om prøven i idræt (genfremsendelse med bilag) Undervisningsministeriet - Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen Ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver til fagene idræt, madkundskab samt håndværk og design Ny invitation til informationsmøder om prøven i idræt Undervisningsministeriet - Kvalitets Ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver til fagene

7 og Tilsynsstyrelsen idræt, madkundskab samt håndværk og design Tefax Aps - kontraktudkast.pdf Vintertjenesten 2014/ P. Fournaise - Codan forsikring - Vinter pdf Vintertjenesten 2014/ Entreprisekontrakt rute 3 og 4 - P. Fournaise.pdf Vintertjenesten 2014/ Entreprisekontakt rute 11 og 18 - Jan Sterndorf.pdf Vintertjenesten 2014/ Gjendsidige forsikring - vinter pdf Vintertjenesten 2014/ Entrepricekontrakt - Kloakmester Henneberg - Vinter pdf Vintertjenesten 2014/ Entreprisekontakt rute 11 og 18 - Jan Sterndorf.pdf Vintertjenesten 2014/ Entreprisekontrakt disponibel rute - Niels Ladegaard Jensen.pdf Vintertjenesten 2014/ Vognmand Eskildsen - Forsikringspolice Topdanmark - Vinter Vintertjenesten 2014/ pdf Entreprisekontrakt rute 1 - vognmand Eskildsen - Vinter Vintertjenesten 2014/ pdf VS: Gravetilladelse Ref: Ref: Follerup møllevej Klage og svar - afstemningsformen Frokostvalg klager Klage og svar jf. afstemning - Fyrtårnet Frokostvalg klager Budget for ansagningsperioden, Fredericia Musikforening FREDERICIA MUSIKFORENING Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist Budget Madsby Legeparks Venner Kulturpuljen 2015, ansøgningsfrist VS: Ønske om tilbud på ny gittermast (eller lignende), Fredericia Kommune Forsikringssag Vestre Ringvej gittermast påkørt (G11 tavler) nær Strandvejen Mail fra Jan Schrøder Re: Vedr.: Vindmølleekskursion Henvendelse om vindmølleekskursion kombineret med virksomhedsbesøg hos LM Wind Power Skriftlig høring ved arbejdstilsynstilsyn d (anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler ved manuel håndtering af Arbejdstilsynet Arbejdstilsynsbesøg Pro-Aktiv, Entreprenørvej 2 sengeliggende borgere) SV: Tilladelse til bade- og bådebro?. Limen 16, 7000 Fredericia Limen 16, 7000 Fredericia Re: Solceller på Mosegårdsvej 37A 7000 Fredercia Mosegårdsvej 37A, 7000 Fredericia Høringssvar jord Klippehagevej 23, 7000 Fredericia revideret høringssvar vedr. affald Klippehagevej 23, 7000 Fredericia midlertidig aktivitet Klippehagevej 23, 7000 Fredericia høringssvar affald Klippehagevej 23, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse nedbrydning af siloer på Klippehagevej 22 DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 23, 7000 Fredericia (23) SV: Skærbækværket: Vurdering af behov om 8 ansøgning, gulv Klippehagevej 22, 7000 Fredericia blok Skærbækværket: Vurdering af behov om 8 ansøgning, gulv blok Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Anmeldelse om nedrivning af tidl. beboelses på Herslev Bygade 22 Søren Clemmentin Hansen Herslev Bygade 22, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til overnatning Erritsø Idrætscenter Midlertidigt arrangement, Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 40, til Mail fra DOF-lokal Illegal fangst af stillits Undersøgelse af flygtninge med traumer HVIDOVRE HOSPITAL Undersøgelse af screeningspraksisser af flygtninge med traumer Anmeldeskema Autoværksted Glarmestervej 4C, 7000 Fredericia

8 69703 Udsendelse af orientering om brevstemmeafgivning til det grøndlandske valg d. 28. november 2014 Økonomi- og Indenrigsministeriet Brevstemmeafgivning til det grøndlandske Landstingsvalg Ansøgning om ændring af højde på lysmaster og belysning på Taulov Terminalen ApS Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia Dronningens Kvarter Løn og personaleadministration, fællesanmeldelse Fællesanmeldelser Datatilsynet Økonomi og regnskab, fællesanmeldelse Fællesanmeldelser Datatilsynet VS: vedlagt fil Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia Anmodning om redegørelse Jonna Zimmermann Overgade 3, 7000 Fredericia Re: Vedr. Overgade 3, Skærbæk, 7000 Fredericia Overgade 3, 7000 Fredericia Situationsplan efter aftale Jytte Kongskov Eskildsen Jasminvej 6, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse tl nedrivning - Jasminvej 6 Jytte Kongskov Eskildsen Jasminvej 6, 7000 Fredericia Sø hos Fredericia Spildevand NBL 3, Røde Banke 16, sløjfning af sø på rensningsanlægget Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan , Middelfart Kommune Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Lærke Skovvang Jespersen Råden over vejareal - sponsor-cykelløb for eleverne på Fjordbakkeskolen, Aktindsigtsanmodning fra Ekstra Bladet - PRÆCISERING Ekstra Bladet Aktiindsigt i hvilke apps til smartphones/tablets kommunen har udviklet/udvikler i perioden oktober Aktindsigtsanmodning fra Ekstra Bladet Ekstra Bladet Aktiindsigt i hvilke apps til smartphones/tablets kommunen har udviklet/udvikler i perioden oktober Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands politi Skade, Kompetencecenter Treldevej til , branchenr., skadenr Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands politi Skade, Brohaven, , 31, skadenr Kvittering Rettidig modtagelse af ansøgning om nationalt tilskud NaturErhvervstyrelsen Nationalt tilskudsordning vedr. randzoner Supplerende materiale vedr. Lumbyesvej Lumbyesvej 30, 7000 Fredericia Ansøgning om etabl. af legeplads/legeredskaber ved Labyrinten, Labyrinten NA Lumbyesvej 30, 7000 Fredericia Lumbyesvej Der kan bookes tider til de frivillige nationale test fra den Undervisningsministeriet - Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen Frivillige nationsle test i efteråret undervisning på grundskoleniveau Orientering om digitale selvrettende prøver i 2015 Undervisningsministeriet - Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen Pilotforløb med digital prøve i dansk læsning og retskrivning og frivillig digital prøve i matematiske færdigheder - prøve Anmodning om erklæring om mulighed for udstykning til LMO I/S Vejlby Kirkevej 1, 7000 Fredericia selvstændig bebyggelse Aktive Unge i Kommunen BONNIER PUBLICATIONS A/S I Form Løbet kampagne for deltagelse af unge Manglende skiltning Birger Dyrby Jensen Manglende skiltning om regler for cykling i gågaden ved Danmarksgade/Prinsessegade samt "hund i snor" ved Østerstrand Forespørgsel om tom skole til tv-serie Deluca Film A/S Henvendelse om tom lukket skole til filmproduktion Træer langs skel ved Nørre Allé Dennis Jeppesen Beskæring af træer i skel - Nørre Allé og Lange

9 Müllers Vej Ansøgning om tilladelse til overnatning Lasse Svane Weimar Midlertidigt arrangement, Kirstinebjergskolen Indre Ringvej 175, til Beskæring af træer i fredsskov Ruth Storgaard Kring Beskæring af træer i fredsskoven ved Mosegårdsvej Ankestyrelsen sender den sagsrelaterde post til Digital Post Ankestyrelsen Ankestyrelsen - kommunikation med virksomheder/myndigheder via den digitale postkasse VS: De brændte børn eksistere stadig Henvendelse om de brændte børn dokumentar SV: priser på strømpe på/aftagere Mediq frivillig aftale på strømpe af/påtagere 2014/ Risikovurdering Hyby Strand Risikovurderingsrapporter, - badesikkerhed Bolig, Gothersgade 48, st. th Gothersgade 48, 7000 Fredericia Ansøgning om opførelse af ny beboelse m/carport Halmøvænget 3D FORM ApS Halmøvænget 3, 7000 Fredericia 3,7000 Fredericia VS: Ejendomsadministration overgået til Lejerbo Ejendomsadministration overgået til Lejerbo Mail - høringssvar, indsigelse mod forslag til ændring af adresse Mogens Lykkegård Petersen Chr. Winthers Vej 2. Ukendt adresse i BBR for Vejlevej Aktindsigt Børup Sande Havbrug Anmodning om aktindsigt, Skærbæk Havbrug - Snaptun Fisk Export A/S Aktindsigt i Flækøjet Havbrug Anmodning om aktindsigt i Flækøjet Havbrug Anmodning om tegninger Fælledvej 56, 7000 Fredericia bilag 1 pris på udgravning til springfaciliteter Springgrav bilag 2 springgrav.pdf Springgrav ATT: praksiskonsulenten Sundhedsstyrelsen Influenzavaccinationskampagne Mail til kommunerne om influenzavaccination Sundhedsstyrelsen Influenzavaccinationskampagne Henvendelse vedr. Fortove og veje Engtoften 25 - hul ved siden af brønddæksel Genfremsendelse af adgangsoplysninger til tidligere opgavesæt Undervisningsministeriet - Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen Online-adgang til anvendte prøveopgaver - folkeskolens afsluttende prøver VS: Dårlig belægning (defekt brønd på pf. vej) Skippervænget 23 - defekt rendestensrist på privat fællesvej Opsætning af stillads samt kortvarig spærring af Holmemarksvej Spærring af Holmemarksvej Suppl. oplysninger vedr. Vigøvej _v1_Byggesag Daginstitutionen Fyrtårnet Vigøvej 2, 7000 Fredericia kvitteringsbrev med mangler(2) Byggeansøgning til Ny legeplads til Børnehaven Fyrtårnet, Vigøvej Daginstitutionen Fyrtårnet Vigøvej 2, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , KF22408, 12, revideret indretningsplan Børupvej 84, 7000 Fredericia VS: Støbetilladelse på ny halbygning Børupvej 84, 7000 Fredericia VS: Beskrivelse af halbygning Børupvej 84, 7000 Fredericia VS: 7 m høj lysmast Børupvej 84, 7000 Fredericia Opførelse af ny bygning til folkerum på Børupvej 84 samt Anneberg transport A/S Børupvej 84, 7000 Fredericia opstilling af 4 lysmaster Skadeanmeldelse Skade, Vejlevej 14, , AH38130, 12,

10 Returnering af registreringsattest - hører ikke til Fredericia Spildevand & Energi A/S FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/S Police, policenr?., institutionsnavn?, reg.nr. AM4186, branchenr Returnering af registreringsattest - hører ikke til Fredericia Spildevand & Energi A/S FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/S Police, policenr., Entreprenørgården, reg.nr. AN36509, branchenr Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov, , Ansøgning om lovliggørelse af indretning i kælder til beboelse på Bjørn Ravn Kühlmeier Erritsø Bygade 56, 7000 Fredericia Erritsø Bygade Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov, , Anmdining om aktíndsigt i tilladelse til opførelse af skur, carport Tina Lorenz Jensen Mosegårdsvej 70, 7000 Fredericia etc nærmere skel end 5 m på Mosegårdsvej, Fredericia Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Taulov, , Faktura Skade 49, 10'ende, 18-19/ , Skadeanmeldelse Skade 49, 10'ende, 18-19/ , Anmodning om aktíndsigt i tilladelse til opførelse af skur, carport Mosegårdsvej 68, 7000 Fredericia etc nærmere skel end 5 m på Mosegårdsvej, Fredericia Faktura Skade 49, 10'ende, , Skadeanmeldelse Skade 49, 10'ende, , Skadeanmeldelse Skade 49, 10'ende, , Skadeanmeldelse Skade 49, 10'ende, , Faktura Skade 49, Lyng skole, , Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Lyng skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Lyng skole, , Anmodning om aktíndsigt i tilladelse til opførelse af skur, carport Tina Lorenz Jensen Mosegårdsvej 66, 7000 Fredericia etc nærmere skel end 5 m på Mosegårdsvej, Fredericia Orientering om 1-års eftersyn - renovering R254-S1 BYGGESKADEFONDEN års eftersyn af Boligkontoret Fredericia i Afd. 503, Korskærparken, Ullerupdalvej Faktura Skade 49, Lyng skole, , Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Lyng skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Lyng skole, , Faktura Skade 49, Lyng skole, ,

11 70585 Skadeanmeldelse Skade 49, Lyng skole, , Faktura Skade 49, Lyng skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Lyng skole, , VS: Gravetilladelse Ref Danmarksgade- Vendersgade Vendersgade Ref Julehjælp 2014, Ansøgningsskema Dansk Folkehjælp Ansøgningsskema om Julehjælp Meddelelse om forrentning af lån til betaling af ejendomsskatter for 2015 Økonomi- og Indenrigsministeriet Meddelelse om forrentning af lån til betaling af ejendomsskatter for Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet Re: Jyllandsgade 42 Opstilling af container Opstilling af container ved Jyllandsgade Jyllandsgade 42 Opstilling af container Opstilling af container ved Jyllandsgade Retursvar vedr. opsigelse Have nr. 15 Smalagervej / Thulesvej VS: Vejbelysning Ekkodalen 25 - Defekt gadelys Kopi af hev. til Kulturstyrelsen vedr. Kongensgade Bent Hammeken Kongensgade 25, 7000 Fredericia Fredericia, gavlproblem Bekræftelse på udbedring af kloak Castorvænget 19, 7000 Fredericia Meddelelse om opsigelse af rottebekæmpelsesaftale Anticemex A/S Herslev Kirkevej "firmanavn" - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Ansøgning om fornyelse af till. til ændret anv. af de orange haller FREDERICIAC Sønder Voldgade 7, 7000 Fredericia til kold til haller på Sønder Voldgade 7 AREALUDVIKLINGSSELSKAB P/S VS: beton bom ved sti ved Vegavænget Vegavænget 6 - Henvendelse ang betonklodser spørgsmål om mulighed for udstykning Kolding Herred Landboforening Lyngsoddevej 68, 7000 Fredericia VS: Hjælp fra Kommunen Henvendelse om hjælp til håndværkerfradrag Forespørgsel vedr. lagerbygning/dæklager v/autocentralen på FELTHAUS ARKITEKTER A/S Korskærvej 35, 7000 Fredericia Korskærvej Orientering om indberetning til Musikskoler Danmarks Statistik Orientering om indberetning til Musikskoler Vedr. klage over Krisecenter for Mænd Henrik Asmussen Christiansen Klage over Krisecenter for Mænd Dispensation BBYG, Center for Høretab, Merkurvænger Anmeldelse for opførelse af ny dobbelt carport på Langesøvej 6, Sten Graversen Pedersen Langesøvej 6, 7000 Fredericia 7000 Fredericia ilbud om samarbejde vedr. anbringelse af børn og unge Den Selvejende Inst Ehlershjemmet Ehlershjemmets Børnehus tilbud om samarbejde vedr. anbringelse af børn og unge Nybyggeri færdigbygget i 2013 Danmarks Statistik Undersøgelse af Nybyggeri færdigbygget i Længdeprofil - regulativkontrol med vandspejlsberegning Erritsø Bæk Tværsnitsprofiler af Erritsø Bæk Erritsø Bæk Klage til Natur- og Miljøklagenævnet over forbud af Videncentret for Landbrug Vejlbyvej 30, 7000 Fredericia Bekymring for træer og bygningsskader i gågaden Niels Henry Andersen Gothersgade 12 - bekymring for træer i gågaden og eventuelle bygningsskader Herslev Kirkevej 59, Herslev Herslev Kirkevej 59, 7000 Fredericia Larm fra havnen! Susse Olander Cevin Klage over støj fra byggeri på havnen / FredericiaC Afklaring af tilbud Erritsø Bæk Udkast - tilbud om gennemgang af Erritsø Bæk, GrontMij.pdf Erritsø Bæk

12 70779 Trafiktælling på Børup Skovvej Grethe Nørholm Ærensgaard Børup Skovvej - trafiktælling Regulativkontrol - længdeprofil af Erritsø Bæk Erritsø Bæk Tværsnitsprofiler, Erritsø Bæk Erritsø Bæk Ejendomssektionen - almenstyringsdialogen Kenn Jørgensen Almenstyringsdialogen - forespørgsel om råd i forbindelse med praksisser Anmodning om aktindsigt vedr. Mosegårdsvej 48 m.fl. - i tilladelse Tina Lorenz Jensen Mosegårdsvej 48, 7000 Fredericia - Aktindsigt til opførelse af skur, carport etc nærmere skel end 5 m på Mosegårdsvej, Fredericia Ansøgning om tilladelse til overnatning Kitt Øhlenschlæger Flarup Midlertidigt arrangement, Lyng Fritidscenter Højmosevej 11, Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Registering af fredskov matr.nr. 7d Follerup By, Herslev m.fl Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Vestre Ringvej 101, Fremsendelse af undringslister fra Udbetaling Danmark sættes i bero Udbetaling Danmark Evaluering af undringslisterne fra Udbetaling Danmark Bestilling og ændring af renovation Helle Bramsen Devantier Knud Rasmussens Vej 23, 7000 Fredericia Anmodning om aktíndsigt vedr. mosegårdsvej 44 m.fl. tilladelse til Tina Lorenz Jensen Mosegårdsvej 44, 7000 Fredericia opførelse af skur, carport etc nærmere skel end 5 m på Mosegårdsvej, Fredericia Brev om den nationale trivselsmåling Undervisningsministeriet Udmøntningen af den nationale trivselsmåling i folkeskolerne Asylcenter - spørgsmål om driftsleder og opstartsdato Spørgsmål til eventuelt kommende asylcenter i Bülows Kaserne Anmeldelse af sløjfning af tank Stig Krautwald Bøgelund Mosegårdsvej 52, 7000 Fredericia Kirstinebjergskolen, underskreven aftale, Vintertjeneste Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej Aftale om vintertjeneste på skoler 2014/ Ansøgning om tilladelse til overnatning Natasja Gam Mejdal Midlertidigt arrangement, Kirstinebjergskolen Høgevej 5, til Anmodning om aktindsigt vedr. Mosegårdsvej 18 - aktíndsigt i Tina Lorenz Jensen Mosegårdsvej 18, 7000 Fredericia tilladelse til opførelse af skur, carport etc nærmere skel end 5 m på Mosegårdsvej, Fredericia Højdedraget 44, 7000 Fredericia - Sag: 609E Højdedraget 44, 7000 Fredericia Ansøgning om dispensation til udskiftning af vandrør på WESENBERG RÅDG. INGENIØR Højmosevej 2, 7000 Fredericia Højmosevej 2 FIRMA APS Kvittering for lån af nøgle Plejen - Vejlevej Lån af nøgle til DSR s depotrum mm Mail - beliggenhedsplan samt betingelse for byggeskadeforsikring Martine Christoffersens Vej 64, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus med Martine Christoffersens Vej 64, 7000 Fredericia integreret carport på Martine Christoffersensvej Ny registreringsattest på køretøj SKAT Skattecenter Høje-Tåstrup Police, policenr.?, institutionsnavn?, reg.nr. RV97951, branchenr Anmeldelse vedr. nedrivning af bygning på Jesper Banks Vej 7 FREDERICIA HAVN EJENDOMME I Jesper Banks Vej 7, 7000 Fredericia A/S Registreringsmeddelelse U Referencenr. MK Geodatastyrelsen Nyberegning af vejareal matr.nr 1e Follerup by,

13 Herslev Affaldsanmeldelse af bygge og anlægsaffald - Fjordbakkeskolen - KINGO KARLSEN A/S Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia Tilbagebetaling af ejendomsskat Niels Henry Andersen Norgesgade 2, Norgesgade 4 og Norgesgade Ansøgning om tilladelse til opstilling af pavillon til Skansevejens A/S DALSGAARD SKURVOGNE Skansevej 54, 7000 Fredericia børnehave, Skansevej Ansøgning om byggetilladelse til opdeling af 1 sal i 2 lejligheder, Thomas Thomsen DanskeArk Jyllandsgade 10 1, 7000 Fredericia Jyllandsgade Brev til borgmesteren om vielse i Hillerød Kommune Hillerød kommune Tilladelse til at foretage vielser i Hillerød Kommune Afgørelse (afslag) fra NAER angående realisering af projektet Tilløb til Gudsø Mølleå Tilbagemelding fra Niras angående økonomi Tilløb til Gudsø Mølleå Indstilling (afslag) vedr. ansøgning om realisering af Miljøministeriet - Naturstyrelsen Tilløb til Gudsø Mølleå vandløbsprojekt Frilægning af rørlagt forløb i Tilløb til Gudsø Mølleå Returpost ubekendt på adressen Jernbanegade 29, 2 th. Kolding Udskiftning af "Otto-affaldsbeholdere" vedr.bøgeskov Strand 11, Returpost ubekendt på adressen Fænøvej 30, Syrenvej Udskiftning af "Otto-affaldsbeholdere" Henvendelse fra Skærbæk Vv Vandråd, Kontaktudvalg, vandværker, møder, m.m Re: Hækkelunden 8 - sagsnr. 13/ Hækkelunden 8, 7000 Fredericia Hækkelunden 8 - sagsnr. 13/ Hækkelunden 8, 7000 Fredericia Mail til NST fra Sekretariatskommunen med forslag til indsatsprogram, samt mindretalsudtalelse Indsatsprogram til vandområdeplan for Lillebælt / Jylland - Vandråd KMD Viva aftale Pleje og Sundheds IT-kontrakter/KMD CARE InterHotline Ønske-ID (CARE - Installation): Installation af Pleje og Sundheds IT-kontrakter/KMD CARE NemSMS, Fredericia (Afventer accept ) SV: Kontraktvinder - kompetencecentret Udbud på kørsel med kølemad Rapport AR-14-CA udtaget , Skærbæk EUROFINS MILJØ A/S Overgade 9, 7000 Fredericia Vandværk Ledningsnet Rapport AR-14-CA udtaget , Plejecenter, EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Lumbyesvej Mail fra vandværk - Bestilling af opfølgende drikkevandsprøver Pjedstedvej 70, 7000 Fredericia VARSLING om overskridelse af kravværdier EUROFINS MILJØ A/S Pjedstedvej 70, 7000 Fredericia VARSLING om overskridelse af kravværdier EUROFINS MILJØ A/S Pjedstedvej 70, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA udtaget , EUROFINS MILJØ A/S Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Skærbækværket Vandværk Vandværket Afgang Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ordre Nr af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af analyseresultater CAT II d Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

14 70620 Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia analyseresultater CAT II d Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ordre Nr af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell- Raffinaderiet. Udledte spildevandsmængder til Fredericia Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Spildevand og Energi A/S for september Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af analyseresultater Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II d Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Projekt Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Projekt Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af analyseresultater Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II d Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Vedr Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Oprensning i Cat II A fra Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Mandag d Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af analyseresultater A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II d RAFFINADERIET Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve (8. oktober 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia dages analyser af LURGI-døgnprøver (4., 5. & 6. oktober 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve (7. oktober 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Spildevandsudledning i undersøgelsespreioden DONG E&P DK A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA vedr. Rexam Beverage Can EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia Udløbsbrønd att: Susanne Sandgaard tømning og prøvetagning af spildevand Fabriksvej 1, 7000 Fredericia FW: Transportkontrol Spildevand Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Analyse udtaget Fredericia Idrætscenter, ALS DENMARK A/S Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia / Analyse udtaget Skansevejens skole, /14 ALS DENMARK A/S Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia Angående kontrakt om Landinspektørydelser - forlængelse Forlængelse med LIFA Ansøgning om udsættelse af kloarkering Kolding Landevej 24, 7000 Fredericia Kloakering af Skærbækvej Skærbækvej 3, 7000 Fredericia Samtykke fra politiet Parkering på Frederik den 3. Vej afregning for assistance ydet Fredericia Kommune i retssagen Codex Advokaterne Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia omkring forureningsuheldet knyttet til branden ved Jysk Miljørens VS: Samtank Fredericia - Foreløbig materiale i forbindelse med Anders Flindt Rasmussen Risikosag, Samtank A/S, Vesthavnsvej 31.

15 opgradering iht. nye tekniske forskrifter for brandfarlig væsker Årligt eftersyn august 2014 Strevelinsvej Fredericia Inspektionsrapport vedr Sprinkleranlæg Fredericia Rådhus Bilag 1 Kommuneplantillæg_forslag_Fredericia.pdf Kommuneplanrevision 2013

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ejendommens administrator bestrider at tankanlægget 330-2015-215724 er utæt 24-04-2015 Center for Teknik og Miljø 12460007 Administration 2000 Ad v/jan Ge... 330-2015-213870 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-02-2014 Oplysningsskema - side 2.jpg - 33384 hamo 2482 18-02-2014 Oplysningsskema -

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 3 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 4 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 15. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30240 Zederkof_ABA-rapport.pdf 11-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter 30124 Elbo Logistik-Partner

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 19-10-2014 "Musikforeningen www.branderocker.dk" Dokumenttitel Låneansøgning + tilmelding

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 1. 5. september 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60469 Rykker for svar på ansøgning, Halfordeling, EGIF Tennis Gunnar Ravn 01-09-2014 Fordeling af

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard Åben postliste 19. marts 2015 Sagsnr. Overskrift Dokument nr 2011-49263 7956 7950 7507 11682 Følgemail - Status for VOCbekendtgørelsen 2011-2013 Følgemail - Ansøgning om udstykning - Grimshavevej 7 / Grimshavevej

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 )

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 41879 Blok 12, Sønderparken, Fredericia, matr.nr. 316i, Fredericia 23-06-2014 Søndermarksvej 24, 7000

Læs mere

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015-

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015- 14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 32008 Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD 3/2015 59708 Seniorråd PLEJE DFLAQ - Lene 7615 12096 Påbegyndelse 59597 Re: Træfældning mm.

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 18 ( 28. april 2. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 29799 SV: Tilbagemelding vedr. timer i svømmeområder næste sæson 01-05-2014 Fordeling af timer

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 02.34.02-P19-257-14 Rønhegnet 9 -svar vedr. partshøring byggesag Rønhegnet

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Familierådgivning Dokumentdato 30-08-2012 Dokumenttitel 11 2009 Netværk gavner unge sindslidende Sagsnr. 2012/45490 Dokumentnr. 2012/45490 009 Journalnummer

Læs mere

31789680 Vemmelev Fodboldklub

31789680 Vemmelev Fodboldklub Mail til NAVN: SV: Mulighed for sø på matrikel 12 Hulby By, 330-2015-139042 Tårnborg 18-03-2015 Center for Teknik og Miljø Rana-consult 330-2015-136917 Tilladelse til brug af Soldatens Lod 18-03-2015 Center

Læs mere

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring.

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring. Åben postliste 8. marts 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Afslag fra.pdf - lssc 5085 10-års beholderkontrol - ibni 11957 Ansøgning om _v1_tilladelse(1).tif - laly 5155 Ansøgning om - laly 5155 Bilernes

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 )

Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 ) Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 24981 Ny dato for dialog- og timefordelingsmøde 20-04-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05.

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05. Indgående post uge 19 ( 6. 10. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30769 DS SmithPackaging_Fejl og mangler udbedret.pdf 06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 30768

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 26960

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 26960 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- 26960 E-mail + Ansøgning om støtte til projekt Stabat Mater 779-- 4260 KULTURFRI VJKEL Mette Østergaard og Tine Fenger

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell Indgående post uge 28 ( 6. 10. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46017 G 94 - nyt vedr. Gymnastiksalen på Indre Ringvej 07-07-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 11-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia A/S DANSK SHELL SHELL-

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 11-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia A/S DANSK SHELL SHELL- Indgående post uge 33 ( 10. 14. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 52874 VS EIC: Kontrakt for 2015-2016 11-08-2015 Halkontrakter 2015-2016 for de selvejende haller

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150 Åben postliste 1. oktober 2012 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Skyggevurdering.pdf - tosn 9640 Ansøgers kommentarer.pdf - tosn 9640 Bemærkninger

Læs mere

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde PPR Vestgruppen;Sønderhusevej 6;7430 Ikast Dokumenttitel Aftale til underskrift. Sagsnr. 2013/29198 Dokumentnr. 2013/29198 002 Journalnummer Andre

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2 ( 5. 9. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 736 Klage vedr. deltagere ved tilsynsbesøg 06-01-2015 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet i

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 21 ( 18. 22. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 31381 SV: Møde om Aktiv Tirsdag og skolernes brug af EIC 18-05-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 123603 Lejernes høringssvar - Havnevej 9-11, Skive - huslejenævn - BYSEKR VJKLUN Lejernes Landsorganisation - 123147 15377

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere