Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 33 ( August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel michael steenholdt - Torvegade aug Diverse parkeringstilladelser michael steenholdt - Torvegade 6-8 august Diverse parkeringstilladelser Afgørelse fra Trafikstyrelsen vedr. Skærbæk Havn Aktindsigt i årsregnskaber for Skærbæk Fiskerihavn, garanti stillet af Fredericia Kommune over for Skærbæk Fiskerihavn / Skærbæk Havnegade Øster Elkjær, SSA til aftenvagt, maj Stillingsannoncer, offentliggjorte, Re: Deres sag. 14/321 og 2395 Bilag 37-1 tilbud om at Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia fremskaffe dokumentation Svar på Høringsbrev, sags id.: 14/ Tilladelser til udeservering Høringsbrev - udendørs servering ved Café Mums/Thomas Skriver Tilladelser til udeservering 2014 Nielsen Gothersgade 42, st. th Gigtforeningens aftenskole Fredericia.xlsx - rettet af Børge J Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler Mail fra Børge J. vedr. Gigtforeningens aftenskole Fredericia.xlsx Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler Betalingsaftale STU organisering og andet synet i dag Krogsagervej 40, 7000 Fredericia Færdigmelding - Nørrebrogade 88 Steen Sørensen Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndelse af vvs arbejde Nørrebrogade 88 Steen Sørensen Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia Kloak- as.built tegning samt Anmeldelse - Nørrebrogade 88 ESE ENTREPRISE A/S Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia VS: Bookingløsning - ønske fra Børn & Unge Valg af nyt bookingsystem Info fra NST ifm omfordeling af midler mellem hovedvandoplande Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Svar til Top - vi har ingen billeddok Skade, Uddannelsescentret, , 32, Brev fra Top vedr. billeddok Skade, Uddannelsescentret, , 32, Sagsnr. 14/1367: færdigmelding Snaremosevej 65, 7000 Fredericia Uddybende beskrivelse af det ønskede princip for opførelse af boliger samt sagens historik.pdf Forespørgsel vedr. mulighederne for at opføre små huse, mødelokaler, helsecenter, økologisk butik, undervisningscenter, m.m Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia VS: Vedr. Taulov Terminalen Aps, sags-id 14/1613 (anmodning om forlængelse af frist) Vedr. Taulov Terminalen Aps, sags-id 14/1613 (anmodning om Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia forlængelse af frist) Sammenhæng mellem N, P og COD Lotte Bay Rasmussen Danbovej 2, 7000 Fredericia Vs: SV: SV: sikkerhedsstillelse projekt "Gammelby Mølle Å" Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering Forespørgsel vedr. udbud på vintertjeneste Treldenæs Træservice Udbud af vintertjenester SV: Atlasvænget 12, 7000 Fredericia VS: Atlasvænget 12, 7000 Fredericia Erindring om udeståender vedr. Almenstyringsdialog.dk LANDSBYGGEFONDEN Boligforeninger om udeståender vedr. Almenstyringsdialog.dk Besked til Entreprenørgården - forsikring behandler ikke sagen Skade 52, , Vej&Park, ,9, Ryttervænget 14

2 56865 GJ kan ikke behandle sagen pga. undtagelse i betingelser Skade 52, , Vej&Park, ,9, Ryttervænget SV d. 4.8.: Vedr. fjernelse af træstub ved Lyngsoddevej Dykkerklubben Aktiv - anmodning om hjælp til fjernelse af træstub SV: Fjernelse af træstub hos Dykkerklubben Aktiv - klubhusgrunden Lyngsoddevej Dykkerklubben Aktiv - anmodning om hjælp til fjernelse af træstub Tilbagekaldelse af fødevare Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater VVS-kort Gothersgade 42, 7000 Fredericia Manglende byggetilladelse for mellembygning Gothersgade 42, Gothersgade 42, 7000 Fredericia mod Gothersgade Færdigmelding Gothersgade Gothersgade 42, 7000 Fredericia Re Kurt Hansen: Kursusbilag fra Fredeicia ordningen Samlet evaluering af gennemførte tilsynsbesøg hos foreninger i sæson 2013/ Naboindsigelser mod dispensation til etablering af rampe til ADVOKATGRUPPEN FREDERICIA Trelde Næsvej 183, 7000 Fredericia garage Brev om rammer (overførsel) august 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Udgiftsramme til bygningsfornyelse/byfornyelse i Erritsø Bygade Sti ved Erritsø Bygade, Erritsø Bygade VS: Ejendommen Erritsø Bygade 35 tilgrænsende privat fællessti i Sti ved Erritsø Bygade, Erritsø Bygade 35 Fredericia Kommune SV: Kongensgade Kongensgade 111, 7000 Fredericia Kongensgade 111(Den Kreative Skole afventer status) Kongensgade 111, 7000 Fredericia RE: Fælledvej 82 - Færdigmelding Fælledvej 82, 7000 Fredericia Svar på forespørgsel vedr. SVL og revideret udgave af kommuneplantillægget Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord SV: Handleplan for reduktion af støj fra ADP's aktiviteter på Kaj Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia SV: Referat af møde afholdt den 10. juni 2014 vedrørende Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia støjdæmpende foranstaltninger adp støj Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia Brev til Økonomiudvalget - ansøgning om forlængelse af Lis Juel Brandsøvej 35, 7000 Fredericia forpagtningskontrakt til at omfatte 2016 og eventuelt også Re: SV: SV: Gårdvænget Gårdvænget - grundejerforeningens overtagelse af vejen (vedligeholdelse m.v.) Fw: SV: Gårdvænget Gårdvænget - grundejerforeningens overtagelse af vejen (vedligeholdelse m.v.) Afgørelse fra Gjensidige Skade 52, , Natur&Miljø, , Mosegårdsvej 35B Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Glenn Lorentsen Agertoften 13, 7000 Fredericia Annulering af udbud på Levering af Tryghedsalarmer til KomUdbud - Tryghed - udbud - nødkald KomUdbud Udbetaling af tilskud til Sommerrock ansøgning om tilskud til sommerrock Forespørgsel om udvalgsmøde og byrådsmøde i forhold til Ole Osiier Markmann #PLL 19 Dispensation fra lokalplan 280

3 Østerby projekt boligområde vest for Østerby Aflysning af ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den Socialdirektørforum august Aflysning af ekstraordinært møde i Socialdirektørforum den Socialdirektørforum september Afsætningsris Erritsø Bygade 25, 7000 Fredericia Afventer møde i grundejerforeningen Vejrmosegårds Allé - opsætning af nabohjælp skilte Ok med skilte Vejrmosegårds Allé - opsætning af nabohjælp skilte Fakturaer sendt til taksator Skade, Kristinebjergskolen afd. Bøgeskovvej, , 32, , Fakturaer Skade, Kristinebjergskolen afd. Bøgeskovvej, , 32, , Re: SV: Ansøgning om etablering af overkørsel på Treldevej Treldevej 146, 7000 Fredericia Høringssvar Opstilling af kajak, biler og skilte på Snoghøj Landevej og Navervej RE: VS: vedr. sag 14/ Inddragelse af stald til stue samt Mølleskovvej 50, 7000 Fredericia lovliggørelse af overdækninger Erstatningsopgørelse i forbindelse med arkæologiske Kolding Herreds Landbrugsforening Jordlejeaftale, 3 U Tårup, 27 F Kongsted udgravninger på forpagtede arealer Faktura til taksator Skade, Herfordparken, , 32, Den sidste faktura Skade, Herfordparken, , 32, vejledninger til gevinstrealisering vedr. bølge Råden over vej - Bølge VS: Spørgsmål vedr. Råden over vej-løsning Råden over vej - Bølge Svar fra Grontmij Råden over vej - Bølge Højrup Østervej Højrup Østervej 16, 7000 Fredericia Højrup Østervej Højrup Østervej 16, 7000 Fredericia Rev. tegn. vedr. overdækning bag carport Norgesgade 26B, 7000 Fredericia SV EGIF S: Medlemstal Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten Sv vedr. medlemstal EGIF Svømning - fra Kurt Hansen, Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten hovedkasserer SV EGIF Svømning: Medlemstal Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten SV: Gl. Ribevej Gl. Ribevej 19, 7000 Fredericia Kolding Landevej Fredericia Kolding Landevej 25, 7000 Fredericia FDF Fredericia Søndermarken - ansøgning fra sekr Fredericia Ordningen 1. halvår BUS foreninger Ansøgning fra FDF Fredericia Søndermarken pdf - formand Fredericia Ordningen 1. halvår BUS foreninger Ansøgning fra FDF Fredericia Søndermarken xls - formand Fredericia Ordningen 1. halvår BUS foreninger Ansøgning fra FDF Fredericia Søndermarken - formand Fredericia Ordningen 1. halvår BUS foreninger SV: Bûlow gruppe - gruppeleder Fredericia Ordningen 1. halvår BUS foreninger udkast til fælles planstrategi for Trekantområdet Planstrategi 2015

4 57079 SV: Høring vedr. HannerupVænget 4[Sagsnr.:14/5441] Hannerupvænget 4, 7000 Fredericia [Dok.nr.:] SV: Høring vedr. HannerupVænget 4[Sagsnr.:14/5441] Hannerupvænget 4, 7000 Fredericia [Dok.nr.:] - image003.gif Regnskabsrapport pr ASSOCIATED DANISH PORTS A/S ADP regnskabsrapport SV: EUC Lillebælt (Team Industri) Teknikervej 2, 7000 Fredericia EUC Lillebælt - projektmateriale Teknikervej 2, 7000 Fredericia SV: Byggesagsnr Teknikervej 2, 7000 Fredericia Udfyldt oplysningsskema Niels Nielsen Bøgeskovvej 7, 7000 Fredericia Vedr. opfølgning på tilladelse efter Jordforureningslovens 8 til Søndre Kobbelvej 162B, 7000 Fredericia udlægning af 15 cm jord på Søndre Kobbelvej Høringssvar Museerne i a..pdf Gl. Tårupvej 55, 7000 Fredericia Oversigt over indkomne forslag (samt svar) - forslagskasse til servicetilpasninger og effektiviseringer Forslagskasse til budgettilpasninger og effektiviseringer - Budgetlægning Indkomne forslag samt svar - Forslagskasse servicetilpasninger og effektiviseringer Forslagskasse til budgettilpasninger og effektiviseringer - Budgetlægning Oversigt over indkomne forslag - Forslagskasse servicetilpasninger og effektiviseringer Forslagskasse til budgettilpasninger og effektiviseringer - Budgetlægning Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Arealoverførsler af matr.nr. 10c Krybily, Taulov, 1u, 19 og 37s Tårup By, Taulov samt 14m Erritsø By, Erritsø Sv: Rotter, kloak og beplantning på ejendommen Egeskov Bygade Klage over forhold på grund - evt. rotter - Egeskov Bygade Badevandsanalyse udtaget , Trelde Næs Blå Flag ALS DENMARK A/S BADEVANDsDATA badevandsanalyser SV: _v1_Miljøtilsyn hos Maimburg Servicecenter, Eske Eske Hedegårds Vej 2, 7000 Fredericia Hedegårds Vej 2, 7000 Fredericia færdigmelding Vejlevej 119, 7000 Fredericia Nørrevoldgade 12, 7000 Fredericia.-opstart byggearbejde Nørre Voldgade 12, 7000 Fredericia Angående hegnsyn Fælledvej 46 og 48A Hegnsynsag: Fælledvej 48A og Fælledvej Vs: Fastholdelse af hegnsyn Fælledvej 48 A og Hegnsynsag: Fælledvej 48A og Fælledvej SV: [Sagsnr.:14/6066] - Hegnsyn Fælledvej 48 A og Hegnsynsag: Fælledvej 48A og Fælledvej SV: VS: 14/ Vejledende svar vedr. Egumvej Egumvej 46, 7000 Fredericia Brevforkyndelse - indkaldelse til retsmøde Retten i Kolding - Strafferetten Røde Banke 100, 7000 Fredericia Registreringsmeddelelse U Referencenr. MK Geodatastyrelsen Arealoverførsel, matr.nr. 3a Tårup by, Taulov m.fl. - 37ao og 37bl overføres til 3a m.fl SV: Tilladelse til opstilling af lift ved Spindler i Jyllandsgade den august Tilladlese til opstilling af lift ved Spindler i Jyllandsgade den 10. juni VS: Tilladelse til opstilling af lift ved Spindler i Jyllandsgade Tilladlese til opstilling af lift ved Spindler i Jyllandsgade den 10. juni SV: Tilladelse til opstilling af lift ved Spindler i Jyllandsgade Tilladlese til opstilling af lift ved Spindler i Jyllandsgade den 10. juni Re: Programopdatering fra GeoSite (FOTAJOUR) Program til vedligehold af FOT-data SV: Sag vedr. salg af vejrreal Carl Roses Vej/Sanddal Bakke kommunens sagsnummer 14/ Køb af vejareal ved Carl Roses Vej og Sanddalvej af Carl Roses Vej 2a

5 55792 SV: Udlån af kommunale lokaler ud over Folkeoplysningsloven Udlån af kommunale lokaler ud over Folkeoplysningsloven Forslag til datoer Gigtforeningens oplysningskreds Fredericia Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold Bankudskrift med foreløbig tilskud for 2014 og endelig regulering af tilskud for Tilskud til kommuner vedr. grundskyld /renter for Skærbækværket og jordforurening Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Afgørelse om ændret offentlig indsat i forhold til overfladevand Klippehagevej 22, 7000 Fredericia vedr. tilbagemelding om modtagelse af salgsaftale fa.kommune Anmodning om aktindsigt vedr. salg af bynet til TDC Yo see Henviser til tidligere fremsendt anmodning om salgsaftale. Evald Richardt Lauridsen Anmodning om aktindsigt vedr. salg af bynet til TDC Fredericia kommune --TDC Udkast til 8 tilladelse til etablering af afværgeanlæg Kongensgade 113, 7000 Fredericia Suppl. materiale vedr. ny kvist på Norgesgade th. Ny Kvist Norgesgade 18, 7000 Fredericia Supplerende materiale til ansøgningen ARKITEKTERNE BIRCH & Norgesgade 18, 7000 Fredericia SVENNING A/S Ansøgningsskema samt suppl. oplysningerb vedr. Kvistprojekt på ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING Norgesgade 18, 7000 Fredericia Norgesgade th, 7000 Fredericia. A/S Arbejde på jernbanebroen den 19. august Snoghøj Landevej - rep. af jernbanebro Bankudskrift vedr. foreløbig tilskudsbeløb Tilskud til kommuner vedr. grundskyld/renter for dagsorden - møde nr. 2 vedr. myndighedsbehandling i Klippehagevej 22, 7000 Fredericia byggefasen (DOK ) Fuldmagt Jesper Ege Nielsen Anholtvej 11, 7000 Fredericia Udbedring af kloak Karensvej 3, 7000 Fredericia SV: Ang. kloakdefekt - sags.id.: 14/ Karensvej 3, 7000 Fredericia VS: Carport på Parcelcvej Parcelvej 19, 7000 Fredericia Carport på Parcelcvej Parcelvej 19, 7000 Fredericia Re: SV: Message from "Brandstationen-1sal" Parcelvej 19, 7000 Fredericia Momsrefusion: Udskydelse af indsendelse af fornyede Økonomi- og Indenrigsministeriet Momsrefusion for udgifter til plejefamilier revisionspåtegninger Pontoppidansvej Pontoppidansvej 24 - forskellige forhold Forlængelse af aftale Ricoh leasingaftaler multifunktionsmaskiner Kortbilag med indtegnet carport Max Bendix Madsen Svanevej 5, 7000 Fredericia Rep. af huller i Dannevirkevej ml. nr. 5 og Forhold vedr. Vejlevej ved Dannevirkevej Kloakskade udbedret Kampmannsvej 10, 7000 Fredericia Ansøgning FitDeal Idrætskort Ansøgning Idrætskort fra arbejdsgruppen - Haller+SIF Idrætskort Børupvej 84, Taulov Børupvej 84, 7000 Fredericia Yderligere oplysninger RUM A/S Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia Mail fra Fredericia Spildevand Udbedring af kloakudløb - Sydlige del af Kampmannsvej ved den store trappe RE: oprydning på Grønkjærsvej 32, 7000 Fredericia efter asbest forurening Grønkjærsvej 32, 7000 Fredericia

6 57099 SV: oprydning på Grønkjærsvej 32, 7000 Fredericia efter asbest Grønkjærsvej 32, 7000 Fredericia forurening Info fra tovholder Kontrakt - Høretekniske hjælpemidler (KomUdbud) - Calundan VS: Referat fra opfølgningsmøde Kontrakt - Høretekniske hjælpemidler (KomUdbud) - Calundan Mail - fuldmagt fra ejer HANSEN EL A/S Industrivej 20, 7000 Fredericia Fuldmagt Hansen El A/S - Ove Hansen Industrivej 20, 7000 Fredericia Supplerende materiale - Industrivej 20 Hansen El A/S - Ove Hansen Industrivej 20, 7000 Fredericia Mail - bemærkninger til indsendelse af supplerende oplysninger HANSEN EL A/S Industrivej 20, 7000 Fredericia Opsigelse - udtrådt af bestillingskontoret pr TAXA FYN Adm Aflevering af taxitilladelse Mail fra Hybyhus, ekstra analyse Legionella-tilfælde på Hyhyhus Plejehjem Mail fra Hybyhus, vedhæftet analyseresultater Legionella-tilfælde på Hyhyhus Plejehjem VS: sero-/subgruppebestemmelse af Legionella kulturer - vedr. Mette Louise Ravn Christiansen Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia Østerstrand Mail - svar på partshøring, Skansevej 33 (nedjustering af Carsten Hald Skansevej 33, 7000 Fredericia belægningskoten) Vejledning til aftenskolerne vedr udenbys deltagere word Kursus i regnskabsark og mellemkommunal refusion for aftenskolerne Vejledning til aftenskolerne vedr udenbys deltagere Kursus i regnskabsark og mellemkommunal refusion for aftenskolerne Re GOK: Mulige datoer for kursus Kursus i regnskabsark og mellemkommunal refusion for aftenskolerne SV AMO: Mulige datoer for kursus Kursus i regnskabsark og mellemkommunal refusion for aftenskolerne SV Leif: Mulige datoer for kursus Kursus i regnskabsark og mellemkommunal refusion for aftenskolerne Brev fra Gjensidige vedr. skade , Skade, Kompetencenter, , CW95982, 12, Brev fra Gjensidige Skade, Kompetencenter, , CW95982, 12, Brev fra Gjensidige vedr. skade , Skade, Kompetencecentret, , OP95570, 12, Automatisk svar: Beplantning ud mod Baldersvej - Varsel om Baldersvej 1 - Beplantning til gene på fortov påbud - sags ID 14/ SV: Dronningens Kvartèr, cykelstien Dronningens Kvarter - cykelsti tilgroet i græs/ukrudt SV: Spørgsmål - EU udbud 2014 om levering af materialer til Steffen Kaas Rasmussen KomUdbud Tandbehandling Genudbud tandbehandling SV: De 2 linier udgår Steffen Kaas Rasmussen KomUdbud Tandregulering Genudbud SV: Udbud af materialer til Tandregulering til KomUdbud Steffen Kaas Rasmussen KomUdbud Tandregulering Genudbud rev. tegning Midlertidig arrangement, Køreteknisk Anlæg, Parallelvej VS: Risikovurdering Midlertidig arrangement, Køreteknisk Anlæg, Parallelvej 5

7 56866 Endelige risikovurdering Midlertidig arrangement, Køreteknisk Anlæg, Parallelvej Sikker mail: Byfornyelsessag udsættelse af høringsfrist til Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Sikker mail: Byfornyelsessag, fremsendelse af sag fra Statsforvaltningen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Statsforvaltningen Situationsplan med korrekt areal på carport samt oplysning om Lars Chresten B Zachariassen Dalsvinget 11, 7000 Fredericia allerede etableret vandafledning på grunden SV: Anmodning om arkivarisk kontrol af lokalplanområde ved Vejlevej, Fredericia Kommune Arkivalsk kontrol af lokalplanområde ved Vejlevej, matr.nr. 1hh, 1 dc, m.fl. Stovstrup, Fredericia Jorder VS: sikring af arbejdsmiljø Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Vedrørende forurening med jernchlorid efter brud på tank V Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 9943X på DONG Oil Pipe A/S' Råolieterminal ved Fredericia Midlertidig skiltning i Fredericia Kommune Tilladelser til ophængning af plakater Sv: VS: Rotter, kloak og beplantning på ejendommen Egeskov Egeskov Bygade 61 - Renhold af fortov/beplantning Bygade Varsel om påbud vedr. Egeskov Bygade Egeskov Bygade 61 - Renhold af fortov/beplantning Kopi af brev til KL om Sympatikonfliktvarsel udsat til Faglig Fælles Forbund - 3F Sympatikonfliktvarsel, Til støtte for den af Spillerforeningen lovligt varslede konflikt Anbefalet brev. Kopi af brev til KL om Sympatikonfliktvarsel udsat til Faglig Fælles Forbund - 3F Sympatikonfliktvarsel, Til støtte for den af Spillerforeningen lovligt varslede konflikt SV: Orientering om videresendelse af klage(klager kan ikke åbne Hans Tausens Vej 1, 7000 Fredericia fil) NMKN - Autosvar Hans Tausens Vej 1, 7000 Fredericia Høring, Overskridelse af markblokkens areal - Fællesskema 2014 NaturErhvervstyrelsen EU arealstøtte Fællesskema RE: Jyllandsgade 6/Norgesgade 18 - råden over vej Råden over vejareal - renovering af ejendommen Norgesgade 18 og Jyllandsgade 6, til kontakt til spildevandet mht. data Lotte Bay Rasmussen Danbovej 2, 7000 Fredericia SV: Tjek af El Christian Eugen Bertelsen Zoffmann Hyrdevej - El tjek Bekræftelse på udbedring af kloak HJ ENTREPRENØR & KLOAKSERVICE Riegelsvej 7, 7000 Fredericia A/S Anmodning om forhøjelse af grænseværdi på suspenderet stof Egeskovvej 265, 7000 Fredericia VS: Er skaden udbedret? Syrenvej 7, 7000 Fredericia Høringssvar Langesøvej 31, 7000 Fredericia SV: Tidsplan for renovering, Danmarksgader 19 Dorte Lindbjerg Danmarksgade 19, 7000 Fredericia Svar til Topdanmark Skade 52, , Entreprenørgården, , Snoghøj Landevej Spørgsmål fra GJ samt svar retur Skade 52, , Entreprenørgården, , Madsby Park uddybende materiale YARA PRAXAIR A/S Røde Banke 120, 7000 Fredericia SV: Brandsøvej 17, Fredericia Brandsøvej 17, 7000 Fredericia SV: Brandsøvej 17, Fredericia Brandsøvej 17, 7000 Fredericia

8 56996 Returnering af underskrevet lejekontrakt Domea Futura Lundingsvej , 7000 Fredericia Relæsendt: SV: Anmeldelse af udvidet hundehold Tornsagervej 38, 7000 Fredericia Re: Vedr. faskine Odinsvej 40, 7000 Fredericia Mail - genfremsendelse af mail med oversigtsplan m.v. - DONG E&P DK A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia henvisning til korrekt referancenr. C DEOP-FREK-EM Vejlbyvej Mail - oversigtsplan samt oplysning om ejerforhold DONG E&P DK A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Opsætning af skilt om nabohjælp Erik Hartwell Ansøgning om nabohjælpskilt i Vigøvejs Grundejerforening Manglende sikring af afløbsriste på sidevænget på Vigøvej. Erik Hartwell Sikring af afløbsristene på Vigøvej, mangler i sidevænget Ansøgning om dispensation til mulig ombytning af anlæg - til underskrift Energinet.dk Dispensation for selskabsudskillelse til ombytning af kommunale solcelle-anlæg Spørgsmål fra tilflytter vedr. børnehave og skole Spørgsmål om tilmelding af børn i skole og børnehave Mail til Beskæftigelsesudvalget - Den snigende folkesygdom Information til medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget om en forholdsvis ukendt folkesygdom (Stofskiftesygdomme) SV: Skal Trelde Næsvej 225 med i tømningsordningen fra og med Trelde Næsvej 225, 7000 Fredericia Skal Trelde Næsvej 225 med i tømningsordningen fra og med Trelde Næsvej 225, 7000 Fredericia Refusion i villaolietankssager Miljøstyrelsen Refusion i villaolietanksager/tilskud til dækning af udgifter ved oprensning af jordforurening fra villaolietanke - Miljøstyrelsen orienterer SV: Opmærkning med GUL markering på asfalten på Skovbakken _001.pdf Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud SV: Opmærkning med GUL markering på asfalten på Skovbakken. - Opmærkning af vej.docx Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud Skovbakken Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud VS: Opmærkning med GUL markering på asfalten på Skovbakken Skovbakken, ændring af vejforløb (sving) ophævelse af p-forbud Anmeldelse af midlertidig aktivitet JH.Byg v/jesper Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Torvegade 12 Herlufsen Bestilling og ændring af renovation Per Henning Eskildsen Jasminvej 8, 7000 Fredericia Møde KL og 3F Konfliktvarsel 3F, buschauffører ved Brand og Redning Møde KL og 3F Fredericia og Roskilde - overenskomstvalg - transport/beredskab Konfliktvarsel 3F, buschauffører ved Brand og Redning Råd fra KL Konfliktvarsel 3F, buschauffører ved Brand og Redning Møde med 3F Transportgruppen den Konfliktvarsel 3F, buschauffører ved Brand og Redning

9 55896 Mail - Fredericia og Roskilde Kommuner - overenskomstvalg - konfliktvarsel, KL vender tilbage ift. evt. mødetidspunkt Konfliktvarsel 3F, buschauffører ved Brand og Redning Mail - Fredericia og Roskilde Kommuner - overenskomstvalg - konfliktvarsel Konfliktvarsel 3F, buschauffører ved Brand og Redning Ansøgning til salg af fyrværkeri vedhæftet Løvbjerg, fyrværkeri, Strevelinsvej Orientering om forureningsundersøgelse på Kaltoftevej 13 m.fl. Region Syddanmark Kaltoftevej 13, 7000 Fredericia Orientering om forureningsundersøgelse på og Hestehaven 42 Region Syddanmark Hestehaven 42, 7000 Fredericia m.fl Orientering om forureningsundersøgelse på Tømrervænget 10 Region Syddanmark Tømrervænget 10, 7000 Fredericia m.fl Orientering om forureningsundersøgelse på Hestehaven 36 m.fl. Region Syddanmark Hestehaven 36, 7000 Fredericia Orientering om forureningsundersøgelse på Hestehaven 38 mfl. Region Syddanmark Hestehaven 38, 7000 Fredericia Orientering om forureningsundersøgelse på Hestehaven 40 m.fl. Region Syddanmark Hestehaven 40, 7000 Fredericia Orientering om forureningsundersøgelse på Tømrervænget 12 Region Syddanmark Tømrervænget 12, 7000 Fredericia m.lf Orientering om forureningsundersøgelse på Hestehaven 44 m.fl. Region Syddanmark Hestehaven 44, 7000 Fredericia Parkering for tæt ved port Knud Erik Martinussen Dalegade 44 - parkering tæt ved port hindrer ind- /udkørsel fra parkeringspladser i gården, afd. 408, Boligkontoret Det velfærdsteknologiske landkort er nu klar til dit bidrag KL Database over velfærdsteknologiske løsninger i kommunerne - velfærdsteknologisk landkort Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner AKTIVITETSHUSET DEPOTGÅRDEN Alarmens kontaktpersoner, Depotgården, Lollandsgade Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Institutionen Skovlodden Alarmens kontaktpersoner, Skovlodden - Bredstrup/Pjedsted, Skolesvinget Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Entreprenørgården Alarmens kontaktpersoner, Fredericia Kommune Affald og Genbrug, Industrivej Nordsjællands politi, anholdelse og sigtelse Henvendelse vedr. behandling af borger i landets jobcentre OPRÅP: Danmarks egen Breivik på vej? - Desparationens og afmagtens handlingsmuligheder Henvendelse vedr. behandling af borger i landets jobcentre Møde vedr. Jylland-Fyn kabel Etablering af 150 kv-kabelforbindelser mellem Jylland og Fyn VS: Møde vedr. Jylland-Fyn kabel Etablering af 150 kv-kabelforbindelser mellem Jylland og Fyn Christoffer R. S.: input til Kursusaften Kursus for Folkeoplysningsrådet d Sv Kai R: mere vedr. program Kursus for Folkeoplysningsrådet d Kursusaften - Hvordan håndteres arbejdet i Kursus for Folkeoplysningsrådet d Folkeoplysningsudvalget og andre.docx Kai Ravn: vedr. Kursusaften Kursus for Folkeoplysningsrådet d Til Byrådet og ledelsen ved Fredericia Kommune Jimmy Rasmussen Henvendelse vedr. folkeskolebørnenes fysiske forhold i klasserne Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Godkendelse af oplagring af presset spildevandsslam Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

10 56839 Godkendelse af oplagring af presset spildevandsslam. Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RE: Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. anmeldelse af affald Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RE: Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. anmeldelse af affald. Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. anmeldelse af affald Egeskovvej 265, 7000 Fredericia restfraktion fra Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia VS: Godkendelse ATM i Holland (tysk, engelsk, hollandsk) Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. anmeldelse af affald. Egeskovvej Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia overgroet have. Kirsten Toft Caroc Hegnsynsag: Forespørgsel Agertoften 19 og "Adressen" Sikker mail: OIB Borger - HE900 - Anmodning om afholdelse af hegnssyn Jacob Hansens Vej Fredericia Hegnsynsag: Jacob Hansens Vej 10 og Jacob Hansens Vej Hyundai Håndværkervej 18, 7000 Fredericia Ansøgning om tilaldelse til opsætning af solcelleanlæg på EJENDOMSSELSKABET OH ApS Håndværkervej 18, 7000 Fredericia Håndværkervej Mailkorrespondance vedr.erstatning af lamper og dør Skade, Hybyhus, , Politikvittering Skade, Hybyhus, , Skadeanmeldelse Skade, Hybyhus, , Korrespondance med regionen vedr. Smedevænget 6a Smedevænget 6A, 7000 Fredericia VS: Smedevænget 6A, 7000 Fredericia Smedevænget 6A, 7000 Fredericia VS: Smedevænget 6A, 7000 Fredericia Smedevænget 6A, 7000 Fredericia Bekræftelse på udbedring af kloak Skolevej 35, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til opførelse af garager på Vesterbrogade NIELS KRUSE A/S Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til udvidelsenaf midlertidig pavillon Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia på Tonne Kjærsvej VS: Satser/takster på folkeoplysningsområdet Satser eller takster på folkeoplysningsområdet Træer, Vendersgade Gothersgade - Klager over manglende beskæring af træer Re: Vedr. etablering af regnvandsanlæg Lærkevej 8, 7000 Fredericia Vedr. etablering af regnvandsanlæg Lærkevej 8, 7000 Fredericia VS: Standardanmeldelseafmidlertidigearrangementer Norgesgade, Musikfestival, Days of Fury, midlertidigt arrangement Parter i sagen.xlsx Antonio Costas Vej 5, 7000 Fredericia SV: Ændring af husnumre i forbindelse med vejvending Antonio Costas Vej 5, 7000 Fredericia VS: Projekt Antonio Costas Vej. Sags id 13/ Antonio Costas Vej 5, 7000 Fredericia Meddelelse om ophør af rottebekæmpelsesaftale Mortalin Stakkesvang 35-37, DHL Express - ophør af sikringsordning / rottebekæmpelse Jeres BF Skade, Alléskolen spec.afd., , BF92800, 11, VS: emmelie de forest Midlertidigt arrangement, Jyllandsgade, Gothersgade, Emely de Forest Klage over dårlig/manglende vedligeholdelse af Kongensgade 69, Else Damsgaard Kongensgade 69, 7000 Fredericia 1. tv., 7000 Fredericia Svineri på vej - nedfaldsæbler/-blade Dorte Eriksen Fynsgade - renholdelse af fortov og vej

11 56254 Nabohjælp Ansøgning om opsætning af nabohjælpsskilt på Stævnebogårdsvej opkørsel ved havelåge Sanddalvej 16, 7000 Fredericia anmodning om aktindsigt Anmodning om aktindsigt i udgifter til fotografering Anmeldelse for opstilling af skur på Martine Christoffersens vej 9 Fatmir Gasi Martine Christoffersens Vej 9, 7000 Fredericia Konfliktsøgning Martine Christoffersens Vej 9.pdf Martine Christoffersens Vej 9, 7000 Fredericia Kortbilag til Varmeplan TVIS TVIS-TREKANTSOMRÅDETS VARMEADMINISTRATIONSSELSKAB I/S Samarbejde om varmeplanlægning og Varmeplan TVIS Varmeplan TVIS - udarbejdet af COWI TVIS-TREKANTSOMRÅDETS VARMEADMINISTRATIONSSELSKAB I/S Samarbejde om varmeplanlægning og Varmeplan TVIS Indbydelse til samarbejde om varmeplanlægning TVIS TVIS-TREKANTSOMRÅDETS VARMEADMINISTRATIONSSELSKAB I/S Samarbejde om varmeplanlægning og Varmeplan TVIS Overdækket terrasse Sonnesvej 66, 7000 Fredericia Anmodning om udtalelse samt kopi af sagens akter vedr. afg. af Statsforvaltningen Damsbovænget 36, 7000 Fredericia vedr. Damsbovænget BBR-oplysning rettelser Bygvænget 3, 7000 Fredericia Tegning med facadebekædning m.m. vedr. strandagervænget 15 Lis Holst Johannesen Strandagervænget 15, 7000 Fredericia Anmeldelse vedr. ny carport med redskabsrum på Lis Holst Johannesen Strandagervænget 15, 7000 Fredericia Strandagervænget Forespørgsel vedr. etablering af hegn samt oplag indenfor dette Bent Hammeken Prangervej 105, 7000 Fredericia på Prangervej Bestilling og ændring af renovation Carsten Schou Nielsen Finsensvej 15, 7000 Fredericia Telefonnotat svar på henvendelse Chr. Palms Vej 6, 7000 Fredericia Mødenotat - henvendelse fra Carsten Lundsgaard Chr. Palms Vej 6, 7000 Fredericia Billeder, samt Andelsboligforeningens henv. til Lundsgaard Chr. Palms Vej 6, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til etabl. af 3 altaner, 1 på hhv. THOMAS SØNDERGAARD THOMSEN Viaduktvej 25, 7000 Fredericia Viaduktvej 25, 27 og anmeldelse om tilstoppet kloak Ved Trekanten Fredericia Ved Trekanten 2, anmeldelse om tilstoppet kloak Vej forhold gennem Gl Pjedsted Karina Stephan Vej forhold gennem Gl Pjedsted Bestilling og ændring af renovation Mette Skovmand Juul Treldevej 12, 7000 Fredericia spørgsmål om beskæring Jacob Nielsen Beskæring af Fredede træer på Toldbodvej Ansøgning om lovliggørelse af opført udestue på Vandværksvej 6 DOMISIL ApS Vandværksvej 6, 7000 Fredericia Resultat af tilsynsbesøg Arbejdstilsynet Plejen - Arbejdstilsynsbesøg d Distrikt 19 - Øster Elkjær Demens, Erritsø Bygade 85A Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af solcelleanlæb på maskinhus, Kolding Landevej 44 Preben Madsen Kolding Landevej 44, 7000 Fredericia Utilfredshed med udført tilsyn og tilsynsrapport udarbejdet af Udviklingsforum DAGMARGAARDEN Den private institution Dagmargården - utilfredshed med udført tilsyn og tilsynsrapport udarbejdet af Udviklingsforum VS: klage over lysskilt Julivej 30, 7000 Fredericia Byggemodningen af Bjørnøvænget, Skærbæk Byggemodning Bjørnøvænget (og Langelandsvej) - spørgsmål vedrørende garantistillelse Ansøgning om tryknedsivning Vejlby Kirkevej 43, 7000 Fredericia Lugtgener fra Cafe Mums Gothersgade 42 kl, 7000 Fredericia

12 56771 Lugtgener fra Cafe MUMS Gothersgade 42 kl, 7000 Fredericia Bekræftelse af ejerforhold Jens Ole Andersen Martine Christoffersens Vej 7, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af parcelhus Martine Christoffersens Vej 7, 7000 Fredericia m/integreret carport på Martine Christoffersens Vej 7 byggeansøgning del Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af parcelhus Luli Adra Martine Christoffersens Vej 7, 7000 Fredericia m/integreret carport på Martine Christoffersens Vej 7 del Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Møllebo Alle` - Beplantning hænger ud over off. vej Forespørgsel om bopælsplig/flexbolig Svanevej 13B, 7000 Fredericia BBR ejd.nr Kongensstræde 2, 7000 Fredericia _Mail_DEP_modtaget_Rettelsesblad 1 vedr Havepladsvej 175, 7000 Fredericia Totalentreprisekonkurrence på Multihal til Kirstinebjerg skolen afdeling Havepladsvej _Mail_Dansk Halbyggeri_spørgsmål til Havepladsvej 175, 7000 Fredericia udbudsmaterialet_multihal ved Kirstinebjergskolen på Havepladsvej i Fredericia - Totalentreprisekonkurrence Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement DET BRUUNSKE PAKHUS Midlertidigt arrangement, Kirkestræde 3, Afgørelse om V2 kortlægningsbrev Læsøvej Fredericia.doc Læsøvej 1, 7000 Fredericia Regionen varsler V2 korllægning af del af ejendommen Læsøvej Læsøvej 1, 7000 Fredericia Slotsstien 3C Slotsstien 3C, 7000 Fredericia Anmeldelse af rotter Judith Ortrud Damgaard Holtebakken 19 - anmeldelse af rotter Vedr. eventuel jordforurening på Shell - Havneterminalen, Kongensgade 113, 7000 Fredericia Fredericia Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Orientering om fund af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia forurening bag Dieselstander ved parkeringsplads Kvittering for dokumentation for oprensning af udslip ved BOB Egeskovvej 265, 7000 Fredericia den 28. maj Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Renbundsrapport for spild i Egeskovvej 265, 7000 Fredericia rørtræk ved vej Henvendelse vedr. manglende information Henvendelse vedr ny skolegang Henvendelse vedr. fejl ved lyskrydset Vester Ringvej / Strandvejen Tommy Ohlsen Henvendelse vedr. fejl ved lyskrydset Vester Ringvej / Strandvejen VS: hvilende vejgæld Hvilende vejgæld Adelvej VS: Spørgsmål/uddybning af svar afgivet til Hvilende vejgæld Adelvej 41 ejendomsdatarapporten for Adelvej SV: Spørgsmål/uddybning af svar afgivet til Hvilende vejgæld Adelvej 41 ejendomsdatarapporten for Adelvej SV: Spørgsmål/uddybning af svar afgivet til Hvilende vejgæld Adelvej 41 ejendomsdatarapporten for Adelvej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Den selvejende Institution "Ulleruphus" Alarmens kontaktpersoner, Ulleruphus Personale Nødtryk, Lumbyesvej tegninger vedr. udvidekse af frishop, Røde Banke Røde Banke 99, 7000 Fredericia

13 57023 vejfest Vejfest den 30. august Olafsvej spærring af vej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Den Selvejende Plejebolig- Institution Ulleruphus Alarmens kontaktpersoner, Plejecenter Ulleruphus, Lumbyesvej VS: Anmeldelse af arrangement + situationsplan Midlertidigt arrangement, Fælles spadestik, FredericiaC, Prinsessegade, Oldenborggade VS: opkrævning af dagrenovation/ejendomsskat A/S HERLUF NIELSEN INVEST Vendersgade 13 og Vendersgade 15 - administrator Anmodning om udpegning af bestyrelsesmedlem Udpegning af bestyrelsesmedlem på Ullerupdal Anmeldelse vedr. etablering af overdækket terrasse på Ellipsen Rudi Engelbrecht Hansen Ellipsen 12, 7000 Fredericia Tegning - Enggårdsparken 13.pdf Enggårdsparken 13, 7000 Fredericia festuge og kulturnat, risikovurdering mv Midlertidigt arrangement, Kulturnat 2014, FredericiaC, Midtby Ændring af BBR-oplysninger, Anders Billes Vej 14 Mads Bøndergaard Kobbersmed Anders Billes Vej 14, 7000 Fredericia Indstilling fra GJ samt svar retur Skade 52, , Vej & Park, , Snaremosevej SV: Sagsnr forlængelse af frist UD i Fredericia SV: Øsdal Bæk Øsdal Bæk SV: Tilbud på udtagning af sedimentprøver ved Skovbæk Mølle Øsdal Bæk Anmeldelse om fuldført byggearbejde NOVA 5 ARKITEKTER A/S Ladegårdsvej 2, 7000 Fredericia SV: Thygesminde Allé - orienterende jordforureningsundersøgelse Dispensation fra taghældning på 48 enfamiliehuse SV: Thygesminde Allé - orienterende jordforureningsundersøgelse Dispensation fra taghældning på 48 enfamiliehuse Re: SV: Hej Gitte. Hvad sker der i sagen????, Dispensation fra taghældning på 48 enfamiliehuse SV: Hej Gitte. Hvad sker der i sagen????, Dispensation fra taghældning på 48 enfamiliehuse Hej Gitte. Hvad sker der i sagen????, Dispensation fra taghældning på 48 enfamiliehuse SV: revurdering af kortlægning af arealer i tilknytning til ejendommen Vejlevej 100, 7000 Fredericia Dispensation fra taghældning på 48 enfamiliehuse Ikke til stede: revurdering af kortlægning af arealer i tilknytning til ejendommen Vejlevej 100, 7000 Fredericia Dispensation fra taghældning på 48 enfamiliehuse SV: revurdering af kortlægning af arealer i tilknytning til ejendommen Vejlevej 100, 7000 Fredericia Dispensation fra taghældning på 48 enfamiliehuse SV: Sag: revurdering af kortlægning af arealer i tilknytning til ejendommen Vejlevej 100, 7000 Fredericia Dispensation fra taghældning på 48 enfamiliehuse Autosvar - Ikke til stede: revurdering af kortlægning af arealer i tilknytning til ejendommen Vejlevej 100, 7000 Fredericia Dispensation fra taghældning på 48 enfamiliehuse Sag: revurdering af kortlægning af arealer i tilknytning til ejendommen Vejlevej 100, 7000 Fredericia Dispensation fra taghældning på 48 enfamiliehuse Ikke til stede: Thygesminde Allé Dispensation fra taghældning på 48 enfamiliehuse

14 56327 VS: Thygesminde 41-43, Fredericia Dispensation fra taghældning på 48 enfamiliehuse Mail angående praktisk opstart , samt kontaktinfo og Gudsø Mølleå referat af første byggemøde Mail - anmeldelse om fuldført byggearbejde Rambøll Ullerupdalvej 83, 7000 Fredericia RE: Supplerende oplysninger til jordhåndteringsplan Oldenborggade 40, 7000 Fredericia kanaludgravning vest Projekt Antonio Costas Vej. Sags id 13/ Godkendelse af vejanlæg - Antonio Costas Vej - byggemodning Antonio Costa - udstykning Godkendelse af vejanlæg - Antonio Costas Vej - byggemodning Re: SV: SV: SV: SV: SV: VS: Taulov Skole Kontrakt - vask og leje af måtter (KomUdbud - Berendsen) Re: SV: SV: SV: SV: VS: Taulov Skole Kontrakt - vask og leje af måtter (KomUdbud - Berendsen) SV FOF: Tilbagebetaling af tilskud for Godkendelse af tilskudstilsagn og lokaletilskud til aftenskolerne i SV FOF: Tilbagebetaling af tilskud for Godkendelse af tilskudstilsagn og lokaletilskud til aftenskolerne i SV DOF Skærbæk: Tilbagebetaling af tilskud til undervisning for Godkendelse af tilskudstilsagn og lokaletilskud til aftenskolerne i SV: Samlet skema til anvisning af genfordeling juli-august 2014.xlsx Godkendelse af tilskudstilsagn og lokaletilskud til aftenskolerne i VS: genfordeling af aftenskolemidler mm Godkendelse af tilskudstilsagn og lokaletilskud til aftenskolerne i Tidsplan for aflevering af årsregnskaber for foreninger og klubber Reviderede regnskaber 2013, Idrætten Årsregnsab 2013 Kipa/Silverflight Reviderede regnskaber 2013, Idrætten Samarbejdsaftale handicap doc tilsyn - ny tilsynslov VS: Underskrivelse af "fuldført byggearbejde" Bragesvej 7, 7000 Fredericia Anmoder om udbetaling af støtte til facaderenovering af Steen Philip Klejnstrup Sørensen Nørre Voldgade 18, 7000 Fredericia Missionshuset Sporfornyelse Taulov Station - Miljønotat Europavej 28, 7000 Fredericia Møls transport tilbud.pdf Udbud på kørsel med kølemad Universal transport tilbud.pdf Udbud på kørsel med kølemad Indledning-kontakt.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag C Registrering Fødevarestyrelsen.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag B Egenkontrolprogram varm og kold.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag A Personalepolitik.pdf Udbud på kørsel med kølemad Udfyldt Bilag 1-5.pdf Udbud på kørsel med kølemad Minimumskrav - pkt. 21.pdf Udbud på kørsel med kølemad kontrolrapport MT pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag 2 - Økonomisk og finansiel formåen.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag 1 - Tro og love erklæring.pdf Udbud på kørsel med kølemad PostNord - Tilbudsbrev.pdf Udbud på kørsel med kølemad

15 Bilag 10 - PostNord Logistics - Støtteerklæring.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag 9 - Daglig egenkontrol.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag 8 - Egenkontrol biler.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag 7 - ISO certificeringer PostNord AB.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag 6 - PostNord Logistics - Personalepolitik.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag 5 - Service mv.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag 4 - Tilbudsliste.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag 3 - Referenceliste.pdf Udbud på kørsel med kølemad EGENKONTROL XJ docx Udbud på kørsel med kølemad TJEKLISTE EGENKONTROL.docx Udbud på kørsel med kølemad RENGØRING MM AF KØLEBIL.docx Udbud på kørsel med kølemad EKSEMPEL PÅ TJEKLISTE.pdf Udbud på kørsel med kølemad ) SCAN AF UNDERSKRIFTER.pdf Udbud på kørsel med kølemad ) JOHN OG NIELS.JPG Udbud på kørsel med kølemad ) KØLEBIL FOTOS.docx Udbud på kørsel med kølemad ) FOTOS TEMPTJEK ID.docx Udbud på kørsel med kølemad ) SYNSRAPPORTER.pdf Udbud på kørsel med kølemad ) TILLADELSE TIL KØRSEL.pdf Udbud på kørsel med kølemad ) REVISORERKLÆRING 2014.pdf Udbud på kørsel med kølemad ) BILAG 1-5.docx Udbud på kørsel med kølemad ) TILBUD KØLEMAD 2014.docx Udbud på kørsel med kølemad ) UDBUDSMATRIALE KØLEMAD 2014.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag 2.pdf Udbud på kørsel med kølemad Tro & love erklæring.pdf Udbud på kørsel med kølemad Tilbud på kørsel med kølemad.pdf Udbud på kørsel med kølemad Personalehåndbog.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag 5.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag 4.pdf Udbud på kørsel med kølemad Bilag 3.pdf Udbud på kørsel med kølemad Rapport AR-14-CA udtaget , Sygehus EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding att: CVR Rapport AR-14-CA udtaget , Plejecenter, EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Lumbyesvej Rapport AR-14-CA udtaget , Pjedsted EUROFINS MILJØ A/S Pjedstedvej 70, 7000 Fredericia Vandværk Ledningsnet Østerskovvej 9, Udtaget til , Ordre Nr : "Cat 2 - Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Projekt Rapportering af analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia k Analyseresultater CAT II d opdateret med senest Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia modtagne analyseresultater Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

16 56558 Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af analyseresultater Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II d Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Analyseresultater CAT II d opdateret med A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia vandmængde. RAFFINADERIET Rapportering af analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Analyseoversigt CAT II B , opdateret med Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia vandmængder Udledte spildevandsmængder til Fredericia Spildevand og Energi A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia A/S for juli RAFFINADERIET FW: Vedr. Shell- Raffinaderiet. Analyseoversigt CAT II B Egeskovvej 265, 7000 Fredericia , opdateret med vandmængder Rapportering af analyseresultater CAT II d A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia analyseresultater CAT II d Redegørelse for udledning af spildevand fra CAT II B til Fredericia Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Kommune d og RE: Manglende analyseresultat, COD og Flo Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Outlet to Kommune fra CAT II B bassin den A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Nitrifikationshæmning - ref. Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: " af Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af analyseresultater A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II d RAFFINADERIET Flowtal fra uge 32, Dong Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyse resultater fra LURGI-prøve (14. august 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyse resultater fra LURGI-prøve (15. august 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyse resultater fra LURGI-prøve (12. august 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia dages analyser af LURGI-prøver (9., 10. og 11. august 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Indskærpelse, Overskridelse af vilkår i tilslutningstilladelser Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Redegørelse for udlednign af spildevand fra CAT II B til Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Kommune d og o8. august RE: Dagens analyse resultater fra LURGI-prøve (14. august 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Indskærpelse af vilkår 21 i supplement til tilladelse til Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia

17 afledning af spildevand af 17. november 2010, DONG Oil Pipe A/S, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia, CVR-nr VS: prøver fra DONG Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia prøveudtagningstidspunkt Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Opfølgning af vilkår af undersøgelses påbud DONG E&P DK A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Inspektion af spildevandsbassin uge 32 Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Øget forbrug af Horolith V Lotte Bay Rasmussen Danbovej 2, 7000 Fredericia Øget forbrug af Horolith V Lotte Bay Rasmussen Danbovej 2, 7000 Fredericia Analyserapport 50 m bassin, udtaget , Fredericia ALS DENMARK A/S Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia Idrætscenter, / Analyserapport udtaget , MyCamp Trelde Næs, ALS Denmark A/S Trelde Næsvej 297, 7000 Fredericia 89674/ Analyserapport bassin udtaget , Skansevejens skole, Als Denmark A/S Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia 89643/ Opkrævning af adm.gebyr for erhvervsaffald til likvideret selskab, BlueSolar Erhverv ApS Generelt administrationsgebyr 2014 for erhvervsaffald vedr. ansøgning Prinsessegade 39B, 7000 Fredericia Besked til Ejendomsafd Skade, Bofællessk.Jupitervej 30, , 30, Erstatning på gl. regning modtaget Skade, Bofællessk.Jupitervej 30, , 30, Kontraktstillæg - VENT-ordning KomUdbud på ventilationsservice Returnering af underskrevet garantierklæring for pantebrev til BRFkredit LANDSBYGGEFONDEN Boli.nu, afdeling 12, Aktivitethus i Sønderparken, Søndermarksvej 74A Sikker mail: Opdatering af samarbejde vedr. God Løsladelse Samarbejde med Kriminalforsorgen om God Løsladelse BAT for biogasanlæg - Fredericia Spildevand og Energi A/S Røde Banke 16, 7000 Fredericia Færdigmelding af byggeri Søren Kongsted Niels Bohrs Vej 47, 7000 Fredericia Afvist at tinglyse påtegning på servitut på grund af manglende rids over delnr Tildeling af dokumentansvar for dokumentet: 18883/14 - Orientering om 1-års eftersyn - nye boliger N117-S1 (607-S107) - valg af firma til udførelse af eftersyn Arealoverførsel af matr.nre. 8ac, 8d, 8e Børup by, Taulov samt matr.nre. 3af, 20k, 20l og 20m Taulov by, Taulov arealoverføres til matr. nr. 67a Taulov by, Taulov (4. jernbanespor ved Taulov) Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia års gennemgang af Kobbelgården Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: 1 års gennemgang af Kobbelgården Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: 1 års gennemgang af Kobbelgården Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia Vedr. 1 års Byggeskade tilsyn Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia års gennemgang 23. april Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: Vedr. 1 års Byggeskade tilsyn Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: Koppelgården Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia VS: Koppelgården Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia Re: VS: Koppelgården Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia

18 56204 vedr. Møde imorgen Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: vedr. Møde imorgen Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia Tildeling af dokumentansvar for dokumentet: 45857/ Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia Anmodning om nedskrivning af garanti Thygesminde Alle - Indkaldelse til 1. års eftersyn Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: Thygesminde Alle - Indkaldelse til 1. års eftersyn Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia VS: Thygesminde Alle - Indkaldelse til 1. års eftersyn Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia Link til N Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: Thygesminde Alle - Indkaldelse til 1. års eftersyn Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: Thygesminde Alle - Indkaldelse til 1. års eftersyn Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 14. 18. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 48068 Indtægts-/Udgiftsbilag 16-07-2014 Skade, Proaktiv, 07.01.2014, 41 47996 Brev fra Sydøstjyllands

Læs mere

330-2015-516400 Bekymrings og Klageskrivelse - grødeskæring i Tude Å 02-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

330-2015-516400 Bekymrings og Klageskrivelse - grødeskæring i Tude Å 02-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ønsker ikke at deltage i projektet Tude Ådal men har 330-2015-517103 bemærkninger til fredning og 73 04-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-516955 Færdigmelding fra autoriseret mester 04-10-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af Center for Arbejdsmarked og 330-2015-111366 Opsigelse Hosting af www.fleksjobslagelse.dk 04-03-2015 Integration Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af 330-2015-110774 udestue 04-03-2015

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-17060 Svar til NST: Afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Matrikel 105b Slagelse Markjorder, Slagelse Kommune 09-01-2015 Center for Teknik

Læs mere

2007 Fredericia Status

2007 Fredericia Status 2007 Oplandsskema for Fredericia Udskrevet den 12-06-2007 Side 1 F3-01 K Hannerup Brovej S 13,15 0,20 2,63 50 50 0,1 0,1 0,2 1 SE F30101U Lillebælt F3-02 K Søndermarksvej Syd S 34,94 0,30 10,48 1.020 1.020

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 330-2015-98633 Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 service 330-2015-98394 Bekræftelse på modtagelse af klage 24-02-2015 service 330-2015-97684 Bekræftelse på modtagelse

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2016-280359 Kloak-færdigmelding 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-280354 Svar fra NAVN - Træffetidspunkter 19-05-2016 Center for Kommunale Ejendomme

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 16 ( 14. 18. April 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 27393 Svar fra Shell på lokalplanforslag Egeskovvej 265 7000 Fredericia 16-04-2014 Lokalplan 330,

Læs mere

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte Bekræftelse fra ejendomsmægler om udbud af 330-2015-539777 udlejningsejendomme 14-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 330-2015-539719 Indretning af restaurant 14-10-2015 Beredskab Oplyses af modtager

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-488511 Ansøgning om lovliggørelse af eksisterende ridebane 21-09-2015 Center for Teknik og Miljø Borger Fremsendes nyt kortbilag nr. 4 som erstatter det 330-2015-488358 tidligere fremsendte 21-09-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 32 ( 4. 8. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 55697 Øster Elkjær, Barselsvokar SSH, Frist 0108.14 08-08-2014 Stillingsannoncer, offentliggjorte,

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2016-599452 Ønske om miljøscreening 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599448 Fra ejer - mangler e-mail? 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599301

Læs mere

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard Åben postliste 19. marts 2015 Sagsnr. Overskrift Dokument nr 2011-49263 7956 7950 7507 11682 Følgemail - Status for VOCbekendtgørelsen 2011-2013 Følgemail - Ansøgning om udstykning - Grimshavevej 7 / Grimshavevej

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på ny klage fra NAVN NAVN NAVN vedr. 330-2016-577279 Afhentning af dagrenovation Parkvej Skælskør 04-10-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-577295 Partshøring - Storkevej 10 04-10-2016

Læs mere

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen 330-2015-431170 Indkaldelse til samtale 19-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-431174 Tilbagekaldelse af påbud 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-431155

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden 330-2015-301526 250615 11-06-2015 Center for Teknik og Miljø 25798376 Miljøstyrelsen Bestilling: Import

Læs mere

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-194059 Kvittering 18-04-2015 Center for HR og Udvikling Borger 330-2015-199581 spørgsmål om afstandskrav 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-196233 Forurening på Industrivej

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Sagsår Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Sagsansvarlig enhed

Sagsår Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Sagsansvarlig enhed Sagsår Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Sagsansvarlig enhed 2016 10983 07-03-2016 Svar STJERNEHØRING Landzone Byggesag 2016 11161 07-03-2016 Svar STJERNEHØRING Virksomhed Byggesag 2016 11161 07-03-2016

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-668501 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668512 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668472 Udtage

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 1. 5. september 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60469 Rykker for svar på ansøgning, Halfordeling, EGIF Tennis Gunnar Ravn 01-09-2014 Fordeling af

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-553331 Tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri 2015/16 22-10-2015 Beredskab Oplyses af afsender 330-2015-553355 Byggetilladelse 22-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-553220

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til 330-2015-422434 Ankestyrelsen 14-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Ankestyrelsen Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 237208 779-2015- 28200

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 237208 779-2015- 28200 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 237208 Høringssvar fra Glyngøre Vuggestue og Børnehave samt Harrevig Børnehus vedr. tilskud til private institutioner -

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål ang. underskriftsindsamling LEMR 7927

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål ang. underskriftsindsamling LEMR 7927 Åben postliste 7. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Spørgsmål ang. underskriftsindsamling - 83833 LEMR 7927 Anmodning om kommentarer til citat

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-382897 Meddelselse om Byggearbejde 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-382865 SV: Vedr. Ombygning af garage til beboelse 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Fælles Nordjysk spritkampagne jaol 8507

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Fælles Nordjysk spritkampagne jaol 8507 Åben postliste 13. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-05-2014 SV: Fælles Nordjysk spritkampagne - - 88846 jaol 8507 13-05-2014 SV: Fælles Nordjysk

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015-

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015- 14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 32008 Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD 3/2015 59708 Seniorråd PLEJE DFLAQ - Lene 7615 12096 Påbegyndelse 59597 Re: Træfældning mm.

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager 330-2016-678159 Mail fra advokat NAVN 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager 330-2016-677800 Invitation til borgmestermøde 13. januar 2017 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 20. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. VS: Udmelding af vejledende udgiftsrammer til byfornyelsesformål for 2014 - Bilag_2_2014.pdf

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-10-2015 Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-10-2015 Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380 Åben postliste 29/10-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380 - værktøjet på cykelservicestationen på - -

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Postliste Hjørring Kommune. den 29. marts 2016

Postliste Hjørring Kommune. den 29. marts 2016 Postliste Hjørring Kommune den 29. marts Modtaget breve: Sagsnummer Sagstitel Modtaget Dokumenttitel G01-31- G01-23597- G01-31- G01-423-16 G01-423-16 G01-23328- G01-23355- G01-23385- K08-3-16 06.11.01-

Læs mere

Guide til ansøgning i Byg & Miljø

Guide til ansøgning i Byg & Miljø Guide til ansøgning i Byg & Miljø Digital selvbetjeningsløsning Fra d. 1. december 2014 er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø ved ansøgning om byggetilladelse. Dette

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-03-2013 SV: Forespørgsel til - - Renovation - - - jecr 56

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-03-2013 SV: Forespørgsel til - - Renovation - - - jecr 56 Åben postliste 20. marts 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Forespørgsel til Renovation jecr 56 Kvittering for modtagelse af ansøgning

Læs mere

Post. Oprettet den 03-12-2014 08:52 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-12-2014 08:52 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.03G Forvaltning Børne- og Kulturområde Børn- og Kulturområde Dokumentdato 18-11-2014 Advodan Roskilde;Algade 43;4000 Roskilde;Att: Thorbjørn Thomsen Dokumenttitel Børn og unge-udvalgsmøde

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

340-2015-111535 Henvendelse Borgmester - Det gamle posthus -Bestyrelsen Byråd og Kultur

340-2015-111535 Henvendelse Borgmester - Det gamle posthus -Bestyrelsen Byråd og Kultur Postliste over post som er modtaget i Sorø Kommune den 30. juni Dokumentnr Overskrift Sagsoverskrift Afdeling 340--111934 Betaling af veste Borgmester - Bekæmpelse af indbrud i Sorø Kommune - Nabohjælp

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-527980 Svar fra NAVN 08-10-2015 Byrådssekretariatet Advokatanpartsselskabet Adduco 330-2015-527900 Ansøgningen annulleres 08-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om

Læs mere

Post. Journalnummer 18.14A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 18.14A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 18.14A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid kaigankarate@yahoo.com Dokumenttitel Aktivitetstilskud 2011- Manglende fremmødelister Sagsnr. 2012/11410 Dokumentnr. 2012/11410

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 13-12-2013 - kommentarer til udkast - 191291 jebn 24058

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 13-12-2013 - kommentarer til udkast - 191291 jebn 24058 Åben post 13. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 07-12-2013 Beskrivelse - boldbane - 191321 chaa 23870 13-12-2013 07-12-2013

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN,

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN, Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN, 330-2015-566115 Nørrevoldgade x. 29-10-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager 330-2015-565759 Indberetning vedr. leverance til SE. Nr. 16371874, for

Læs mere

Post. Oprettet den 13-03-2015 08:10 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 13-03-2015 08:10 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Andre virksomheder - 42-virksomheder Dokumentdato 11-03-2015 poula.larsen@fiberpost.dk Dokumenttitel Afbrænding Sagsnr. 2015/07225 Dokumentnr. 2015/07225 001 Journalnummer 07.00A Dokumentdato

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 18-09-2015 holstebro@force.dk Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. 2015/03690

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager 330-2015-427784 Svar fra NAVN NAVN 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-426660 Udtalelse fra SK Forsyning 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø 26863902 SK SERVICE A/S Forespørgsel

Læs mere

330-2015-257379 Svømmehal Stort bassin att: NAVN 18-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-257379 Svømmehal Stort bassin att: NAVN 18-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-255673 Næstformanden kan ikke 18-05-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 29967334 Korsør Frømandsklub Ansøgning om brug af vejareal - NAVN -- Container 18-05-2015

Læs mere

25-02-2013 Myndighedsbehandling af matrikulær sag laen 4313. 25-02-2013 Kommunalt spildevandsslam til: - ibni 4312

25-02-2013 Myndighedsbehandling af matrikulær sag laen 4313. 25-02-2013 Kommunalt spildevandsslam til: - ibni 4312 Åben postliste 25. februar Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Retur Ubekendt på adressen mhmt 11977 Ansøgning-renovering - tosn 6947 Støjsammenligningsnotat

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-08-2014 byggesag - sagsnr. 13-10837 - SCAN1914_000.pdf - 147332 doaa 10758

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-08-2014 byggesag - sagsnr. 13-10837 - SCAN1914_000.pdf - 147332 doaa 10758 Åben postliste 18. august 2014 Teknisk område - Pga. IT nedbrud på Frederikshavn kommune, er der ingen postliste for 15. august 2014 Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste 18. august 2008 Side 1 af 5. Åben postliste: Modtager: Afsender: E-post Overskrift: Beskrivelse:

Brønderslev Kommune. Postliste 18. august 2008 Side 1 af 5. Åben postliste: Modtager: Afsender: E-post Overskrift: Beskrivelse: Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Nybolig Anmodning om ejendomsværdipåtegning Borgerservice Advokatfirma Hjulmand Anmodning om ejendomsværdi- og Kaptain påtegning Borgerservice Advokatfirma Dahl

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 19-10-2014 "Musikforeningen www.branderocker.dk" Dokumenttitel Låneansøgning + tilmelding

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus Center for Teknik og Miljø Borger

Ansøgning om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-728926 Observation af rotter i kommunen 06-12-2016 Center for Teknik og Miljø 30 18 69 15 NOMUS A/S 330-2016-728920 Erhvervs lejemål i stueplan - Bredgade 3 06-12-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869 Åben postliste 20/10-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869 20-10-2015 Mail

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Bilka Slagelse. Tilladelse til salg og opbevaring af 330-2016-595685 fyrværkeri 10-10-2016 Beredskab Oplyses af afsender 330-2016-595639 Tillæg til byggetilladelse 10-10-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 )

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 41879 Blok 12, Sønderparken, Fredericia, matr.nr. 316i, Fredericia 23-06-2014 Søndermarksvej 24, 7000

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

330-2015-77687. 330-2015-77387 TDC overdragelse af mobil 13-02-2015 Center for IT og Digitalisering TDC

330-2015-77687. 330-2015-77387 TDC overdragelse af mobil 13-02-2015 Center for IT og Digitalisering TDC 330-2015-78250 Partshøring 13-02-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-78200 Byggetilladelse 13-02-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-77220 Telefonnotat; projektet reduceres yderligere 13-02-2015 Center

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-03-2015 - -tagnedløb til faskine i haven 57116 lacm 17360

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-03-2015 - -tagnedløb til faskine i haven 57116 lacm 17360 Åben postliste 25. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - -tagnedløb til faskine i haven 57116 lacm 17360 - -færdigmelding 57111 lacm 3599 Kommentarer

Læs mere

Post. Oprettet den 20-01-2012 13:30 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 20-01-2012 13:30 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer Landzonetilladelser Dokumentdato 09-01-2012 Lars Jakob Hauge;Givevej 61;Frisbæk, 8766 Nørre Snede Dokumenttitel Afgørelse om landzonetilladelse Sagsnr. 2012/00116 Dokumentnr. 2012/00116 005

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr RE: Supplerende oplysninger til sagen mamr 8977

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr RE: Supplerende oplysninger til sagen mamr 8977 Åben postliste 15. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 15-05-2014 RE: Supplerende oplysninger til sagen - 91039 mamr 8977 15-05-2014 Godt gået Bornholm!

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Olietanksblanket - Scan jpg hamo 7636

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Olietanksblanket - Scan jpg hamo 7636 Åben postliste 1. juli 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 01-07-2014 Olietanksblanket - Scan01072014.jpg - 121706 hamo 7636 01-07-2014 Mail fra olietank

Læs mere

Klient Fredericia Kommune (013928) Omsætning

Klient Fredericia Kommune (013928) Omsætning Klient Fredericia Kommune (013928) Omsætning Rækkenavne Sag Vedr Diverse bistand 013928-0007 Løbende bistand 013928-0166 Forældelse Ekspropriation 013928-0159 Overtagelsespligt (overtaksation) 013928-0164

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Sv.:Servicevejvisning til mome 14391

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Sv.:Servicevejvisning til mome 14391 Åben postliste 20. august 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Sv.:Servicevejvisning til - - 135938 mome 14391 - rettelse af BBR - Message from KMBT_C353.msg

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

06-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 onsdag kl. 16-17 kan afgøres 30764 Re DeltaSwim: Deltagertal for indeværende sæson i Baland

06-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 onsdag kl. 16-17 kan afgøres 30764 Re DeltaSwim: Deltagertal for indeværende sæson i Baland Indgående post uge 19 ( 5. 9. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30664 SV: Afventer yderligere oplysninger vedr. timefordeling 05-05-2014 Fordeling af timer i vådområder

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse om påbegyndelse af garage, Klochsvej 33, Bording Sagsnr. 2012/20026 Dokumentnr. 2012/20026 009

Post. Dokumenttitel Anmeldelse om påbegyndelse af garage, Klochsvej 33, Bording Sagsnr. 2012/20026 Dokumentnr. 2012/20026 009 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager Anita Larsen Dokumenttitel Anmeldelse om påbegyndelse af garage, Klochsvej 33, Bording Sagsnr. 2012/20026 Dokumentnr. 2012/20026 009 Journalnummer

Læs mere

04-11-2014 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2014 respirationsteamet, oktober 76826 Plejens Administration og vikarkorps, 3 SSA'ere og 2 SSH'ere,

04-11-2014 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2014 respirationsteamet, oktober 76826 Plejens Administration og vikarkorps, 3 SSA'ere og 2 SSH'ere, Indgående post uge 45 ( 3. 7. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 77111 SUK Fredericia - afmelding af time onsdag på Fredericia Sygehus 05-11-2014 Fordeling af timer

Læs mere

27-05-2014 De nye kørekortregler, kørekortregisteret kørekort med bilag 36241 Vedr. fremsendelse af høring med afgørelse i udkast til

27-05-2014 De nye kørekortregler, kørekortregisteret kørekort med bilag 36241 Vedr. fremsendelse af høring med afgørelse i udkast til Indgående post uge 22 ( 26. 30. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35990 Forbrugsregnskab el 2013 - Tingvejen 27-05-2014 Indberetning af oplysninger til fordelingsregnskab

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 )

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 20740 Rapport AR-15-CA-00288740-01 udtaget 25.03.2015 EUROFINS MILJØ A/S 30-03-2015 Vejlbyvej

Læs mere

Postliste Hjørring Kommune. den 16. februar 2017

Postliste Hjørring Kommune. den 16. februar 2017 Side 1 af 5 21-02- Postliste Hjørring Kommune den 16. februar Afsendte breve: Sagsnummer Sagstitel Afsendt Dokumenttitel G01-59-17 G01-59-17 01.02.05-P16-5- 01.02.00-P00-2-16 09.02.16-P19-2-16 Storehundsvej

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-08-2015 - rykker for afgørelse - 127168 knje 10654

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-08-2015 - rykker for afgørelse - 127168 knje 10654 Åben postliste 04.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-08-2015 - rykker for afgørelse - 127176 knje 10654 04-08-2015 - berigtigelse af placering af

Læs mere