Medlemsblad for de Socialdemokratiske vælgerforeninger i Viborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for de Socialdemokratiske vælgerforeninger i Viborg Kommune"

Transkript

1 Medlemsblad for de Socialdemokratiske vælgerforeninger i Viborg Kommune Nr. 100 Februar 2008 Viborg Kommune skal have et nyt rådhus. Det kommer til at ligge på kasernearealet. Viborgs første rådhus lå på sydsiden af Gammeltorv. Bygningen på billedet er rådhuset, som blev genopført efter den store brand i I dag huses det af Skovgårdmuseet.

2 Fællesledelsen Organisation Formænd/Forkvinder Tlf.: Mail: Partiforeningen i Karup Bent Sander Madsen Partiforeningen i Fjends Else Thorsager Pedersen Partiforeningen i Bjerringbro Willi Olrik Partiforeningen i Møldrup Elin Markvard Olsen Partiforeningen i TjeleEgnen Kjeld Gregersen Partiforeningen i Vestbyen Karen Thaagaard Partiforeningen i Midt/nord/syd Søren Panny Pedersen Partiforeningen i HOB Søren Bastholm Partiforeningen i Løgstrup Per Aastradsen Fællesledelsen i Viborg Theis Petersen DSU I Viborg Eva Rye Johansen Fællesledelsens forretningsudvalg Formand Theis Petersen Næstformand Willi Olrik Kasserer Hans Erik Lund Sekretær Stig Jensen Bladet Redaktionen Einer Jensen Redaktionen Henning Ringgaard Lauridsen Nyhedsbrevet Redaktionen Einer Jensen Hjemmesiden Redaktionen Einer Jensen Webmaster Baggrundsgrupper Baggrundsgruppe Tovholder Tlf. Mail Børne-Ungdomsudvalg Ole Trier Nørskov Kulturudvalget Elin Markvard Olsen Socialudvalget Karen Thaagaard Tekniskudvalg-miljøudvalget Stig Jensen Beskæftigelsudvalget Annette Kløjgaard Næste deadline på bladet er Artikler og og andet der skal i bladet sendes til adressen

3 Så er vi godt i gang med det nye og næsten ubrugte 2008 Sådan ved en ny start er der tradition for at der kigges bagud for at»se på«året der er gået, men der er også tradition for at kigge fremad. Hvilke opgaver har vi i 2008? Politisk var 2007 et turbulent år, hvor vore politikere som det borgmesterbærende parti har måtte træffe store og vanskelige beslutninger. Beslutninger der var og er en konsekvens af den nye kommunestruktur og de politiske beslutninger der er truffet af den siddende VK regering. Økonomi er træls- men uden en god og forsvarlig økonomisk politik, vil vi som socialdemokrater ikke være vores ansvar voksen. Det har givet uro blandt borgerne, men ingen tror vel at vore politikere om de så kommer fra by eller fra land handler egoistisk eller ud fra snævre lokale interesser! Den politiske»uro«har også smittet af på vores organisation. Der er fra flere af vores organisationsfolk/medlemmer givet udtryk for manglende forståelse for de politiske beslutninger. Det er selvfølgelig en naturlig ting at i et så stort parti som vores vil der være uenigheder og debat, men jeg håber, at der er vilje til at komme videre. Til at lytte til vore politikere og høre deres argumenter. Organisatorisk har vi i 2007 påbegyndt en strukturdebat om vores organisation. Med udgangspunkt i at vi skal have en organisationsform, der tilgodeser medlemmerne behov for informationer, medbestemmelse, valgparathed og som kan skabe aktiviteter i hele kommunen blev der afholdt en konference. Det er fællesledelsens hensigt at arbejde videre med vores organisationsform også i I det nye år vil der også blive arbejdet med at forbedre vores muligheder for at komme i medierne med socialdemokratiske budskaber. Vi har nedsat en lille gruppe som skal påbegynde dette arbejde. For os er det vigtigt, at vi også er synlige mellem valgene. I valgkampsituationen har vi heldigvis altid haft mulighed for at synliggøre os. Dette så vi sidst ved folketingsvalget, hvor vi heldigvis fastholdt Jens Chr Lund i folketinget på et personligt kanon godt valg. Meret Villsen blev ikke valgt, men fik også et personligt rigtig godt valgresultat. Det er mit håb at dette initiativ vil kunne ses i vores omtale i medierne i det nye år. Sidst på året starter vi forberedelserne til kommune- og regionsvalget i Vi skal gerne have et lige så flot resultat som vi fik ved sidste kommune- og regionsvalg. Socialdemokraterne er kendetegnet ved en vilje til at høre medlemmerne. Vi har som sagt skabt redskaber som hjemmeside, nyhedsbrev og dette blad af samme årsag. For at vi kan fastholde en levende organisation er det vigtig med aktive medlemmer. Brug hjemmesiden, nyhedsbrevet og bladet til at gøre vores debat levende. Brug din lokale vælgerforening til at få fortalt hvad du mener, der er vigtigt politisk at arbejde med i det nye år, hvad vi skal arbejde med i organisationen nu men også på den lidt længere bane. Rigtig godt nyt år til alle. Theis Petersen, Formand fællesledelsen

4 Et blik tilbage på kommunens første år og et lille kig ud i fremtiden v/ borgmester Johannes Stensgaard Viborg Kommune For godt et år siden, den 1. januar 2007, stod 98 kommunale skibe til søs i de danske farvande. De fleste var nybyggede, og blandt de største var Viborg Kommune. Vi havde brugt 2006 til at bygge vores nye store skib af de bedste dele fra de hidtidige små og mellemstore kommunale skuder. Tilføjet nødvendigt nyt udstyr og hyret en besætning bestående af over medarbejdere til at betjene de passagerer Og så må sammenligningen af kommunen med et skib så holde: En så stor og alsidig virksomhed som en kommune kan ikke sammenlignes med så enkel en mekanisme som et skib. En kommune er snarere en forening, hvor borgerne er medlemmerne og Byrådet bestyrelsen. Foreningens formål er gensidig hjælp og støtte og udvikling af kommunen som lokalsamfund. I en af Danmarks største virksomhedsfusioner havde næsten alle godt medarbejdere fra de hidtidige kommuner fået nye chefer, nye kolleger og/eller nye arbejdsopgaver. Og mange af arbejdsopgaverne var helt nye i den kommunale verden. Derfor valgte vi allerede i 2006 at prioritere»sikker drift«fra første dag: De steder hvor borgerne oftest møder kommunen i det daglige, i børnehaver, skoler, ældreplejen osv., skulle fungere fra dag ét. Set i bakspejlet tør jeg godt konstatere, at»sikker drift«lykkedes ikke mindst takket være en formidabel indsats fra kommunens medarbejdere og ledere. Fejl har ikke kunnet undgås, og organisation og ressourcer har måttet justeres undervejs. Og det vil der givet også blive brug for i den kommende tid. Noget andet er så og her bliver jeg nødt til at bruge nogle ord på noget så kedeligt og nødvendigt som penge at mange borgere undervejs har oplevet ændringer af den kommunale service. Det skyldes hovedsageligt to forhold: Den nødvendige harmonisering af de lidt forskellige serviceniveauer i de tidligere kommuner har betydet, at nogle borgere har oplevet små forbedringer, mens andre har oplevet små forringelser. Ikke uventet er det de små forringelser, der er blevet mest bemærket. Og mere afgørende: Undervejs blev vi tvunget til at planlægge og gennemføre forholdsvis store besparelser, især fordi en ny udligningsordning mellem kommunerne og mange nye opgaver kostede vores nye kommune ca. 100 mio kr årligt fra og med Det har langt fra givet vores nye kommune den start, vi havde forventet og ønsket. Men vi har ikke af den grund at mistet modet eller troen på, at vores nye fællesskab rummer masser af muligheder for at skabe et lokalsamfund præget af kvalitet og livskvalitet. For uanset de landspolitiske farver og prioriteringer, så har et enigt Viborg Byråd besluttet at arbejde for både økonomisk og kvalitetsmæssig vækst i vores kommune. I kort form udtrykt i overskriften for vores: Vilje, Vækst og Velfærd. I den sammenhæng har vores kommu-

5 ne nydt godt af og lad mig her benytte lidt Laudrupsk fodboldsprog nogle gode målgivende afleveringer i årene op til kommunesammenlægningen og i vores første leveår: Vores langsigtede indsats for at få samlet Midtjylland i en region fra kyst til kyst vandt gehør blandt de nationale beslutningstagere, og Viborg Kommune blev centralt placeret i en stor region med hvad deraf er fulgt og følger af vigtige regionale funktioner. Hertil kommer de mange virksomheder, som for alvor har fået øje på Viborgs centrale placering. Og resultatet er til at få øje på: 2007 bød på et rekordhøjt salg af erhvervsgrunde. Regionsfællesskabet har også ført til opbakning fra regionens øvrige kommuner og fra Regionsrådet til bedre statsveje omkring Viborg: Udbygning af rute 26 til Århus og langsigtet udbygning af rute 13 som motorvej er nu også på andres dagsorden senest på Infrastruktukommissio nens. Man kan ikke se tilbage på 2007 uden at huske de mange udtryk for følelser, som kom og kommer til udtryk ikke mindst i avisernes læserbreve fra borgere som følte sig ramt af besparelser og/eller forandringer. Tydeligst står protesterne mod besparelserne på skoleområdet, hvor Byrådets flertal valgte at spare på strukturen frem for at bruge salami-metoden på skolernes indhold og kvalitet. Ikke helt uventet men helt grundløst - så har skolelukningerne hos nogen næret en frygt for, at de store byer rager til sig på bekostning af de mindre bysamfund. Besparelserne på skoleområdet opnås ved en struktur med lidt færre helt små skoler, fordi de gennemsnitligt koster væsentligt mere pr. elev end store skoler. Og de mindste kommunale skoler findes blandt de 28 skoler i de mindre byer og landsbyer og ikke blandt de 11 skoler i de to store byer, Viborg og Bjerringbro, hvor de mindste kommunale skoler tidligere er lukket eller lagt sammen. Og selv om det har gjort ondt i de pågældende landsbyer, så har vi også efter lukning af 5 små skoler fortsat en meget decentral skolestruktur i Viborg Kommune. Og det skal der fortsat være råd til. Der kunne nævnes flere eksempler på misforstået opfattelse af, at Viborg by får på andre byers bekostning. Når det er sagt, så skal det også siges, at det er afgørende for hele kommunens fremtid, at vi fortsætter med at udvikle Viborg by som et attraktivt midtjysk vækstlokomotiv. Når Viborg by klarer sig godt i konkurrencen med de øvrige midtjyske købstæder, så smitter det af på alle kommunens bysamfund. Og dermed skabes en væsentlig del af grundlaget for liv og udvikling også i de mindre og små byer. Når dertil lægges en satsning på - og en markedsføring af Bjerringbro som center for den sydøstlige del af kommunen og af attraktive bomuligheder i 92 landsbyer - ja, så har vi alle muligheder for at skabe en midtjysk magnetkommune. I 2008 går vi for alvor i gang med at planlægge vores fælles fremtid: En udviklingsstrategi, en ny kommuneplan for hele kommunen, en midtbyplan for Viborg samt en række temaplaner for afgørende dele af kommunens virke er blandt de mange igangværende initiativer. Vi ønsker at inddrage borgerne aktivt i debatten for det er engagerede borgere, der er grundstenen i et levende demokrati også selv om de beslutninger, som Byrådet skal træffe efter debatten på alle borgeres vegne, kan gå én eller en gruppe af borgere imod. I 2007 var der fokus på EPO i cykelsporten. Jeg synes personligt, at der er

6 en tendens til lidt for megen EGO blandt danskerne. Vi har en både medmenneskelig og juridisk pligt til at hjælpe hinanden, når der er brug for hjælp. Og vi skal selvfølgelig også bruge det kommunale fællesskab til andet og mere end det mest nødvendige. Men vi skal samtidigt huske hinanden på, at når vi kræver noget til os selv af kommunen, ja så er det faktisk vore naboer, venner og øvrige medborgere, vi kræver det af. På trods af de oprørte vande, som forandringens vinde har skabt i kommunens første år, så er jeg sikker på, at vi har fået skabt en kommune, som vi har alle muligheder for at udvikle til en af de bedste og skønneste i Danmark. Vejen til både vækst og velfærd er at udvikle en kommune, der er kendetegnet ved sunde, kreative, socialt velfungerende og internationalt orienterede børn og voksne. Lad os hjælpe hinanden godt på vej. Jeg ønsker alle medlemmer af de Socialdemokratiske partiforeninger i Viborg Kommune et godt nyt år. Også på andre områder er der borgere, der mener at kunne se en forskelsbehandling mellem land og by. Et lille, men typisk eksempel er den i flere læserbreve gentagne forargelse over, at der bruges 12 mio kr til et borgerhus i Viborg by, men kun 1,2 mio kr årligt til de 67 forsamlingshuse i de mindre byer. Her overser kritikerne fuldstændigt, 1) at man ikke kan sammenligne en éngangs-udgift med årlige udgifter, 2) at der er i årenes løb er givet mange kommunale midler til forsamlingshusene, hvoraf en del er kommunalt ejet, 3) at et borgerhus i Viborg er til brug for andre og flere, end de der bor i Viborg by ikke mindst de mange studerende fra hele kommunen og udefra, og 4) at der i kommunens anlægsbudget er afsat 28 mio kr til tilskud til haller og kulturcentre i de mindre byer. Få S-nyheder via din ! Informationer skal nå hurtigt ud. Det har altid været et godt princip. Allerede for godt tusind år siden da Danmark blev samlet til ét rige, udpegede kongen en række bavnehøje, hvor folket skulle tænde blus, hvis fjender truede landet. Senere opfandt Chr. 4 postvæsenet. Så kom telegrafen og revolutionerede verden. Telefonen fulgte med. I dag er en den billige og superhurtige kommunikationsform. I fællesledelsen og på bladet vil vi gerne i kontakt med alle medlemmer via . Det sparer penge på postkontoen, og det gi r os mulighed for at holde alle jer medlemmer langt bedre orienteret med nyt fra byrådsgruppen, nyt fra fællesledelsen og nyt fra vores repræsentanter i regionsråd og folketing. Derfor en kraftig opfordring til alle, der har internetadgang om at indsende adresse til redaktionen. Adressen er:

7 Af MF. Jens Chr. Lund Året, der svandt, og året, der kommer Omkring nytår gør vi alle status. Dronningen holder sin nytårstale, som vi alle lytter til. Jeg vil også gerne komme med et bud på, hvad der var væsentligt i 2007, og hvad jeg forventer af : Mange har haft det godt i Arbejdsløsheden har været rekordlav. Mange har tjent flere penge end nogensinde, frynsegoder er blevet en normal ingrediens i lønforhandlingerne på de private og endog på nogle offentlige arbejdspladser. Det får beklageligvis den konsekvens, at de, der oplever gode tider, bliver egoistiske. Det går godt, lad os få nogle skattelettelser, så vil det gå endnu bedre, hører vi gentagne gange fra både regeringen og fra de bedre stillede danskere. Regeringen tog konsekvensen af sin egen terminologi, og gav skattelettelser til især de danskere, der har en højere indtægt. For at få skattelettelsen finansieret indførte regeringen nogle ekstra grønne afgifter, som skal betales af alle danskere også de svage, pensionisterne og de syge. 2008: Året, der kommer, bliver spændende. Infrastrukturkommissionens betænkning er på gaden. Kort sagt mener jeg det er gammel vin på nye flasker. Planen er traditionel, udbygning i trængselsområderne og absolut fokus på vejtransporten. Der mangler miljø, kollektiv trafik i trængselsområderne, bedre forhold for cyklister. Generelt er det uforståeligt, at der ikke tænkes mere på klimakonferencen i Var det ikke en god ide at gøre København til»miljøby«, når det er her konferencen er? Midt- og Vestjylland er ikke i fokus. Rute 26 er omtalt som en»hængsel«, og Den Midtjyske Motorvej er nævnt som et muligt analysemål. Der skal kæmpes, hvis vi skal med infrastrukturmæssigt bliver også året, hvor regeringen skal vise om deres vilje til samarbejde er noget, de mener, eller det bare som så meget andet var valgflæsk. Vi skal også i 2008 sikre os, at de svage får det bedre, at integrationen lykkes og at vi udnytter fremmed arbejdskraft på en god dansk måde. Vi må kæmpe for mindre bureaukrati, mere indflydelse til de ansatte og bedre miljø på plejehjem, hospitaler og bosteder. Vi må kæmpe for mere vedvarende energi, en bedre erhvervsmæssig udvikling i yderområderne og en bedre vedligeholdelse af vore veje og spor. Lokalt: Jeg håber, at jeg i den kommende periode får lejlighed til at drøfte politik med jer i Viborg Kommune. Det er væsentligt, at I inddrages i debatten til gavn for Danmark, men bestemt også for vort lokalområde.

8 Det første år med Region Midtjylland Her ved indgangen til 2008 vil jeg prøve at se tilbage på 2007 for at se, hvordan er det første år for Region Midtjylland er gået. Det har været meget travlt år med at få alt det organisatoriske på plads. Prøve at finde den nye politikerrolle, som var tiltænkt Regionrådsmedlemmerne. På det politiske plan har vi fortsat den udfordring, at få udfyldt de nye rammer, som kommunalreformen udstak for regionsrådene. Mange af os medlemmer savner den politiske platform, som en udvalgspost gav. De midlertidige udvalg kan måske på sigt give nye spændende politiske udfordringer, men om man kan vænde sig til den nye arbejdsform, er der jo kun tiden, der kan vise. En af opgaverne, som var tiltænkt regionsrådene var at få lavet en regional udviklingsplan i tæt dialog med de 19 kommuner. Der er blevet afprøvet nye former for borgerinvolvering i den indledende fase. Her tænker jeg på de 24 Anna Amaliaer, som holdt 130 tesaloner for over 2500 af regionens borgere. Det er der kommen mange konkrete forslag ud af, som kan være med til styrke den midtjyske region. Den 12. december 2007 behandlede regionsrådet forslaget til udviklingsplanen med henblik på at sende den i offentlig høring. Høringsfasen løber fra den 7. januar til den 3. marts Efter høringsfasen vil de indkomne høringssvar blive behandlet, og vi regner med at vedtage planen på Regionsmødet den 21. maj Vi har for øjeblikket psykiatriplanen i høring frem til den 25. januar. Som I sikkert har hørt foreslår admistrationen at lukke døgnhusene i Skive, Kjellerup og Viborg. Vi har allerede fået mange henvendelser om dette emne. Her i Viborg er vi meget handicappet af, at der ikke har været tilsvarende institutioner i de andre tidligere Amter, så der forestår et større oplysningsarbejde i at forklare de gode ting der er fulgt med Døgnhusene. Hvis det alene stod til mig, er der ingen af Døgnhusene der bliver lukket, men vi må vente og se om arbejdet vil blive frugtbart. Det skal for fuldstændighedens skyld nævnes, at der er rigtig mange gode tanker og ideer i det nye forslag til psykiatriplan for Region Midtjylland. Vi kommer ikke uden om, at den største beslutning i 2007 var forliget om akutberedskabet. Som I ved blev Viborg Sygehus et af de 5 steder med akutberedskab. Det er rigtig godt, for det betyder at vi her i Kommunen får et veludbygget sygehus med alle specialer repræsenteret. Jeg er også sikker på, at vi ikke får rekruteringsproblemer. Jeg vil arbejde hårdt på, at vi hurtigst muligt får udbygget sygehuset med de faciliteter der skal til. Det er bl.a. en ny akutmodtagelse samt et mediciner hus. Der foreligger allerede en plan for hvordan det kan gøres. Det næste store slagsmål kommer til at stå om hospitalsplanen, altså en fordeling af specialerne. Denne plan sendes i 8

9 høring engang i januar måned, men jeg afslører ikke noget ved allerede nu at sige, at krigen er brudt ud. Det er også en rigtig god ting, at det er lykkedes Region Midtjylland at være synlig i omverdenen. Det gælder ikke mindst planerne om at bygge et helt nyt Sygehus Vest, som har haft stor bevågenhed i medierne og befolkningen som helhed. Det er vigtigt, at Region Midtjylland er synlig som en aktør, der kan og tør tage de rigtige beslutninger, også selv om vi får kritik og ballade. Vi har jo fået forholdet mellem Herning og Holstebro tæt ind på livet. Skive - Viborg samarbejdet er jo det rene vand ved siden af. Der ligger også en anden stor udfordring i 2008 for Regionsrådet. Det er økonomien. Vi kom ud af 2007 med et underskud på 432 mill. kr. på sundhedsområdet. Vi undersøger i øjeblikket, sammen med revisionen, hvad årsagerne er til det. Regionsrådet holder sidst i januar måned et økonomi seminar for at beslutte hvilke aktiviteter der skal sættes i gang for at sikre balance. Vi vil, så snart vi kender årsagerne til, hvad der er gået galt, tage de nødvendige initiativer for at få balance i økonomien. Det er min forventning, at det nye år bliver lige så hektisk som det gamle år. Jeg kan allerede mærke, at vi bevæger os mod et nyt Regionsvalg, tonen bliver skærpet, og I vil nok se, at angrebene vil blive hårdere, der er jo nogen, der allerede er ved køre sig selv i stilling til en ny periode. Jeg vil ønske alle et rigtigt godt nytår. Med venlig hilsen Ernst Greve Der er møde i Baggrundsgruppen for beskæftigelsesudvalget I gang igen Baggrundsgruppen for beskæftigelsesudvalget holder møde i det nye år. Onsdag den 26. marts 2008, kl Astrid Neppers lokaler i Gothersgade sal i 3F s bygning indgang i porten. Husk tilmelding p.g.a. trængsel. Venlig hilsen Annette Kløjgaard Tlf.: Mail:

10 Der indkaldes hermed til generalforsamling i HOB mandag, den 18. februar 2008 kl i lokalet på Odshøjvej 12, kælderen Generalforsamlingen afsluttes senest kl Er dagsordenen ikke udtømt på dette tidspunkt indkaldes til fortsættende generalforsamling. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning. a) Partiforeningen v/ formanden (max. 15 min.) Skriftlig beretning er vedlagt denne indkaldelse b) Byrådsgruppen (max. 30 min.) 3. Fremlæggelse af regnskab Revideret regnskab fremlægges på mødet 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af folketingskandidat Merete Villsen indstilles til genvalg 7. Aktuel landspolitik MF Jens Chr. Lund giver en aktuel beretning fra Folketinget 8. Valg: a) Formand for 1 år: Søren Bastholm på valg, modtager genvalg b) Kasserer for 2 år: Ole Trier Nørskov på valg, modtager genvalg c) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Margit Pedersen og Allan Andersen på valg, Margit modtager genvalg. d) 2 bestyrelsessuppleanter: Hans Erik Lund, modtager genvalg e) 1 revisor og 1 revisorsuppleant: Olav Jepsen og John Jansson. f) 3 delegerede til Regionsrepræsentantskabet g) Indstilling til kongressen: næstformanden indstilles 9. Eventuelt På bestyrelsens vegne Søren Bastholm Fmd. HOB 10

11 MEP Dan Jørgensen Har inviteret socialdemokrater med ledsager i Viborg kreds Øst og Vest på besøg i Parlamentet i Brussel maj 2008 Oplev også Brussel som turist kun 1250 kr. 4 stjernet turistbus 4 stjernet hotel nær Grand Place Besøg i Kommissionen Besøg i Parlamentet Guidet rundfart i Brussel Besøg på: Chokoladefabrik, Basilica du Sacre-Couer, Atomium o.m.a. Incl. morgenmad, frokost, aftensmad og entreèr (med enkelte undtagelser) Tilmelding efter princippet»først til mølle«til kredskasserer Per Tørring Tlf Kun 35 pladser. Ved færre deltagere bliver det lidt dyrere! Personer der ikke tidligere har besøgt parlamentet har fortrinsret. Fællesledelsen søger web-master til hjemmesiden I øjeblikket er der kun en web-master. Det er meningen, at vi mindst skal være 2 personer. En web-master opdaterer, vedligeholder og redigerer for socialdemokraterne i Viborg Kommune. Henvendelse til: Fællesledelsen Web-master: Einer Jensen, Hedevænget 15, 8800 Viborg Tlf.: , Mobil.: , 11

12 Invitation til alle medlemmer af Socialdemokratierne i Viborg kommune HOB inviterer til Københavnertur til Christiansborg den 21. maj Vi starter med bus fra Houlkær Kirke kl præcis. God mulighed for at parkere bilen. Vi er i københavn ca. kl , hvor Jens Christian Lund vil modtage os og herefter vise os rundt på»borgen«. Efter rundvisningen spiser vi frokost i Snapstinget. Efter frokosten vil Jens Cristian fortælle om arbejdet i folketinget. Herefter vil der være et par timer til at besøge fx Strøget. Der er afgang fra København igen kl præcis. På hjemturen gøres holdt ved motorvejscafeteria, hvor vi kan købe noget at spise. Forventet hjemkomst til Houlkær Kirke senest kl Turen koster 250 kr. pr. person inkl. frokost i Snapstinget. Prisen inkluderer ikke aftensmad samt alle drikkevarer. Der er bindende tilmelding og betaling senest den 15/ til: Anne Vibeke Bager, tlf , mail: eller Annette Kløjgaard, tlf , mail: Konto nr. bliver oplyst ved tilmelding, hvis ikke beløbet afleveres personligt. Begrænset antal pladser, der fordeles efter»først til mølle«princippet. På gensyn Bestyrelsen i HOB 12

13 Af Willi Olrik Effektiv Kommunikation! I valgkampen blev en avisannonce for Merete Villsen kritiseret. Annoncen forsætter med at virke her lang tid efter valg. Som reklamemand kan jeg kun sidde tilbage og tænke, hvor var det en fantastisk idé og en god annonce. Desværre skaber reklamer også misforståelser, og derfor vil jeg forklare, hvad der ligger bag annoncen. Idéen opstod efter et TV indslag i TV-Midt/Vest om kvinder i politik, som Merete deltog i. I udsendelsen blev der talt om, hvorfor kvinder er så usynlige i politik. Fx viser tal fra valget 2005 en kønsfordelingen i Folketinget på 62,3 % mænd og 37,7 % kvinder. Samlet set for Danmark er kønsfordelingen 49 % mænd og 51 % kvinder. At der er en skæv fordeling mellem mænd og kvinder ses også i Videnskabsministeriets ligestillingsrapport fra 2005, der viser, at på de i alt 19 institutioner under Videnskabsministeriet er 85 % af topcheferne mænd. Alene af den grund synes jeg personligt, at det er OK at kæmpe for ligestilling. Annoncen forklaret kort. Annoncen var opsat efter den officielle socialdemokratiske designmanual (En designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i kommunikationen fra afsenderen). Der var dog udført en mindre ændring. Billeder skal efter designmanualen fylde 53 % af annoncen og teksten 47 %. Annoncen var sat op, så billedet fyldte ca. 47 % og teksten 53 %. På den måde kan man sige, at billede var mere nedtonet end normalt. Billede var af en elefant og Merete. Desuden lød annonceteksten således: Der er et alternativ til han-elefanterne! Stem personligt på Merete Villsen Mere fokus på børn, uddannelse og velfærd Annoncen blev bragt i Viborg Stift Folkeblad og Bjerringbro ugeavis og skabte lidt kaos, hvis jeg kan tillade mig at tolke nogle af de tilbagemeldinger, som jeg har fået. Men lad mig spørge om en ting, hvad er egentlig hensigten med en reklame? Når man som jeg har arbejdet med reklamer, markedsføring og kommunikation i mange år, handler det om at ramme menneskers følelser, det skal få dem til at reagere. Jeg plejer at beskrive det sådan her: Et grotesk udtryk vækker væmmelse eller nysgerrighed. Uanset kræver det din opmærksomhed. I en reklame er det ikke altid det primære mål, at udarbejde et pænt produkt. Målet er at få dig til at reagere. Du skal lære at blive bevidst. Bevidst på dig selv, på andre mennesker og på det fællesrum vi deler. Derfor tro jeg, at jo mere du føler, des tryggere bliver du ved dig selv. Først når du er tryg tør du kommer med dit eget særpræg, kan du selvstændige bidrag til verden. Det koster at give af sig selv. Man ved aldrig, hvordan andre reagerer. Den værste reaktion er alligevel fravalg af reaktionen. Ligegyldigheden som overser os. 13

14 Jeg kan derfor tillade mig, at sige annoncen fik folk til at reagere. Mange i målgruppen (kvinder) syntes, den var god og jeg har også hørt, at nogle han-elefanter syntes det modsatte. Jeg kan desværre ikke gøre ret meget ved den reaktion, folk vælger. Det ville i så fald betyde, at jeg placerede dem i en offerrolle og gjorde dem ude af stand til at tage ansvar for deres egen handlinger, og det er ikke OK i min bog. Når reklamer misforstås er det ærgerligt. Specielt når det er vore egne folk, der misforstår. Annoncen er ikke udarbejdet for at nedgøre Oberst Lund eller andre. Den var udarbejdet for at få folk til at tænke. Når der er mulighed for, at træffe et valg er det i Danmark lig med, at have muligheder. Muligheder for at vælge, hvad du som person føler er rigtigt. Oberst Lund fortjener det gode valg han fik, ingen tvivl om det. Da medlemsbladet Socialdemokraten udkom december 2007 forstod jeg lige pludselig på, hvilket grundlag Obersten og andre kunne misforstå annoncen og herved opfattet annoncen personligt. I præsentationen om sig selv skriver Obersten, at en yngre kvindelig kandidat havde sat en annonce i avisen med teksten: Der er et alternativ til en gammel han-elefant. Det var bare ikke det der stod i annoncen!!! Den rigtige annonce tekst var: Der er et alternativ til hanelefanterne! Jeg vil ikke komme ind på, hvilken forskel jeg synes, der er i de 2 versioner. Det mener jeg er helt åbenlyst. Som dokumentation har jeg lagt den op på min hjemmeside, så man kan se annoncen Nu ærgrer jeg mig over, at der blev brugt en tredjedel af Oberstens spalteplads til at skrive noget forkert, der når ud til vores ca medlemmer. Kære Oberst jeg kan sige med sikkerhed, det var ikke hensigten at såre dig. Med flest personlige stemmer og din arbejdsindsats mener jeg virkelig, at du er din plads værdig i folketinget. Hvordan reklamer kommer til at udformes i fremtiden er som at kigge ind i en krystalkugle. Jeg ser allerede nu det ikke er nok, at fortælle vore politiker er nogle dygtige mennesker. Der skal mere til og attesterer jeg også i den 100 sider rapport, jeg lige har skrevet om markedsføring rettet imod vores bevidste og ubevidste sanser på Internettet. Kommunikation er en balance på flere områder. Jeg tror selv på at jeg gør det så godt jeg kan.»den ædleste fornøjelse er glæden ved at forstå.«leonardo Da Vinci Jeg skriver dette her på vegne af mig selv og ikke andre. Bedste hilsner Willi Olrik Hej alle. I forbindelse ved valget oprettede Socialdemokraterne en konto, hvor medlemmerne kunne støtte valgkampen. Annette Kløjgaard, har været valgt som lykkens gudinde og har blandt de indbetalende lodder udtrukket: Gudmund R. Pedersen, Tjele Møllevej 12c, Vammen, 8830 Tjele, Tlf som vinder af en middag med Jens Chr. Lund. Vinderen kontaktes direkte. Med venlig hilsen Søren Bastholm 14

15 Generalforsamling Mandag den 3.3. kl afholder partiforeningen i Midt/nord/syd deres ordinære generalforsamling i 3Fs lokaler Gothersgade i Viborg. Dagsorden efter vedtægterne, der udsendes indkaldelse til alle medlemmer, der serveres et let traktement. På bestyrelsens vegne Søren Panny Pedersen formand Sct. Mathias Gade Viborg Tlf

16 special-trykkeriet viborg a-s

Medlemsblad for de Socialdemokratiske vælgerforeninger i Viborg Kommune NR. 98 APRIL 2007

Medlemsblad for de Socialdemokratiske vælgerforeninger i Viborg Kommune NR. 98 APRIL 2007 Medlemsblad for de Socialdemokratiske vælgerforeninger i Viborg Kommune NR. 98 APRIL 2007 ! Generalforsamling Generalforsamling i Fællesledelsen for Socialdemokraterne i Viborg Kommune torsdag den 31.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby 1 Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Viby Foreningen organiserer socialdemokraterne i: Socialdemokratiet i Aarhus kommune,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland, den 10. november 2014 Byrådet Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland, den 10. november 2014 Byrådet Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland, den 10. november 2014 Byrådet Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Påtænkt lukning af Holmbohjemmet i Kloster. Holmsland Sogneforenings bestyrelse har holdt møde om Byrådets/Social-

Læs mere

Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole

Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole En ny forening der ønsker at arbejde aktivt for Bjergby-Mygdal skole. Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole Foreningen vil arbejde med forskellige projekter

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Ikast-Brande esport. 1.2 Foreningen har hjemsted i Ikast-Brande Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er at skabe,

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Tirsdag 10. marts klokken 17.00

Tirsdag 10. marts klokken 17.00 Mødedato: Tirsdag 10. marts klokken 17.00 Mødested: Thorum Gamle Købmandsgård Guldkysten 12 7870 Roslev Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Lone Frandsen Karsten Villadsen Anne Berggreen Federer Henrik Gaarde

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Vallensbæk Senior Park

Vallensbæk Senior Park Vallensbæk Senior Park Vedtægter for Vallensbæk Senior Park 1 Foreningens navn er Vallensbæk Senior Park. 2 Foreningen er knyttet til Vallensbæk Boligselskabs afdeling 4904 Stationstorvet. 3 Stk. 1 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat nr. 04

Bestyrelsesmøde - referat nr. 04 Mødereferat nr. 04 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde - referat nr. 04 Mandag den 7. maj kl.10.00 på Kerteminde Turistbureau, Hans

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 04.11.2015 Indkaldelse og dagsorden TID: fredag den 18. november kl. 11.00 15.00 MØDESTED: Børnenes Bibliotek, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund. På årets

Læs mere