MINDERNES BRO MINNENAS BRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINDERNES BRO MINNENAS BRO"

Transkript

1 MINDERNES BRO MINNENAS BRO M I N D E R N E S B R O 1

2 2 M I N N E N A S B R O

3 MINDERNES BRO øjebliksbilleder fra livet i og 30erne MINNENAS BRO - ögonblicksbilder från och 30-talet M I N D E R N E S B R O 3

4 MINDERNES BRO MINNENAS BRO Øresundsgruppen: Eva Adolfson, Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborg Stad, Hanne Andersen, Socialforvaltningen, Helsingør Kommune, Bess Johansson, SPRF, Helsingborg, Benthe Knak Nygaard, Ældrerådet, Skævinge Kommune, Britt Nygren, SPF, Helsingborg, Jørgen Nørregaard, Ældrerådet, Fredensborg-Humlebæk Kommune, Erik Börjesson, SPF, Helsingborg, Rune Skoog, PRO, Helsingborg, Majgull Christensson, PRO, Helsingborg, Svend Erik Blaedel, Helsingør Kommunes Ældreråd. Projektkoordinator og redaktion: Ea Skibsted Nielsen Layout og Grafik: Line Flindt Grafik Oversættelse: Eva Blom-Andersen Fotos: Privateje medmindre andet er angivet. Tryk: Frederiksberg Bogtryk Oplag: 400. Distribueret til skoler, kommuner, ældreorganisationer, medier Øresundsgruppen Vård- och omsorgsförvaltningen Helsingborg Tlf Fax Forsidefoto: Helsingborg, isformationer vid Parapeten 1/ Killbergs Bokh., Hbg. Nr Dette projekt er delfinansieret gennem Interreg IIIA-Øresundsregionen, EUROPEISKE UNIONEN, Europeiske Socialfonden, Helsingør og Helsingborg kommuner samt Frederiksborg Amt. Bidragsydere til projektet: Anna-Lisa Olsson, Anna-Maria Kylberg, Artur Lindén, Birthe Persson, Bertil Casparsson, Bess Johansson, Birgitta Knutsson, Børge Hartelius, Börje Vingren, Britt Nygren, Dagmar Dinesen, Elsa Strand, Erik Börjesson, Erik Malmkvist, Grethe Andersen, Grete Mauritzon, Grethe Lundblad, Hans Kjellsson, Inga Ståhl, Inge Magnusson, Jenny Ebbersten, John Mikus, Karl Staf, Leila Andreasen, Lisa Hagström, Majgull og Sven Christensson, Malte Fäldt, Otto Pyk, Rita Larsen, Rune Skoog, Ruth Kronholm, Uno Gärdenfors, Vera Bremberg. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Dette projekt medfinansieres af INTERREG IIIA Øresundsregionen Samt Eva Adolfson, Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborg Stad, Hanne Andersen, Socialforvaltningen, Helsingør Kommune og Jytte Vestesen, konsulent i Ældremobiliseringen i Danmark. Vi har forsøgt at undersøge fakta i beretningerne, men må tage forbehold for evt. fejlagtigheder i teksten, som skyldes at beretningerne er personlige oplevelser. Vi har i möjligste mån undersökt fakta i berättelserna, men vill reservera oss för ev. felaktigheter då texten grundar sig på berättelser som är personliga upplevelser. 4 M I N N E N A S B R O

5 INDHOLD FORORD 6 RELATIONER OVER SUNDET 8 ARBEJDS- OG BOLIGFORHOLD 15 SKOLELIVET 28 FRITIDEN 34 HØJTIDERNE 40 MADEN 51 INNEHÅLL FÖRORD 6 RELATIONER ÖVER SUNDET 8 ARBETS- OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDEN 15 LIVET I SKOLAN 28 FRITIDEN 34 HÖGTIDERNA 40 MATEN 51 M I N D E R N E S B R O 5

6 FORORD Mindernes Bro er et erindringsprojekt. Projektet skal gennem personlige beretninger skildre, hvordan hverdagslivet så ud for nogle af de mennesker, som var børn og unge dengang. I dette hæfte fortæller en række ældre om deres barndom og ungdom i og 30ʼerne. Deres liv lignede det liv vi lever i dag: de gik i skole, legede, fik arbejde, de glædede sig til jul og tog nogle gange over på den anden side af Øresund. Men på mange måder var deres liv også meget anderledes dengang og ved at få kendskab til det, kan vi måske bedre forstå, hvorfor de ofte tænker så forskelligt fra børn og unge i dag. Hæftet er ment som inspiration: til at søge mere viden, til at tænke over relationerne, lighederne og ulighederne mellem de to lande og til at overveje forskellene mellem dengang og i dag. Måske kan det give anledning til, at nogen kan få bedsteforældre eller andre ældre til at fortælle deres historie. Bidragene til dette hæfte stammer fra beretninger fra ældre i Danmark og Sverige. De er på forskellig vis indsamlet af frivillige i Sverige er det sket gennem interview, mens beretningerne i Danmark er indsamlet gennem en erindringsgruppe. Beretningerne udgør et stort og forskelligartet materiale. Bidragene i dette hæfte er blevet redigeret og FÖRORD Minnenas Bro är ett minnesprojekt. Projektets ändamål är att genom personliga berättelser skildra hur vardagslivet såg ut för några av de människor som var barn och unga på den tiden. I detta häfte berättar äldre personer om sin barn- och ungdom på och 30-talet. Deras liv liknade det liv vi lever idag: de gick i skolan, lekte, fick arbete, de gladde sig till julen och åkte ibland över till den andra sidan av Öresund. Men på många sätt var deras liv ändå mycket annorlunda på den tiden och genom att få kunskap om detta kan vi kanske bättre förstå varför de ofta tänker så annorlunda än barn och unga gör idag. Häftet är ämnat för inspiration: till att söka mer kunskap, till att tänka på relationerna, likheterna och olikheterna mellan de två länderna och till att överväga skillnaderna mellan den tiden och idag. Kanske kan det ge anledning till att få sina mor- eller farföräldrar eller andra äldre människor att berätta sin historia. Bidragen till detta häfte härstammar från berättelser från äldre människor i Danmark och Sverige. De har samlats in på olika sätt av frivilliga i Sverige har det skett genom intervjuer, medan berättelserna i Danmark har samlats in via en minnesgrupp. Berättelserna utgör ett stort och olikartat material. 6 M I N N E N A S B R O

7 indgår i mange tilfælde kun som små uddrag. Desværre har det ikke været muligt at anvende alle de fantastiske og meget detaljerede historier. Men mange af dem kan findes på projektets hjemmeside. Mindernes Bro består udover dette hæfte af en video samt en læsevejledning. Begge dele kan findes på De små flag ved hver beretning viser, hvor fortælleren kommer fra. Udsigt over Helsingborgs tage mod havnen. Utsikt över Helsingborgs tak mot hamnen och Helsingör. Bidragen i detta häfte har redigerats och ingår i många fall endast som mindre utdrag. Tyvärr har det inte varit möjligt att använda alla de fantastiska och mycket detaljerade historierna. Men flera av dem finns på projektets hemsida. Minnenas Bro består utöver detta häfte av en video samt en studievägledning. Båda delarna finns på De små flaggorna vid varje berättelse visar var berättaren kommer ifrån. M I N D E R N E S B R O 7

8 RELATIONER OVER SUNDET Danmark og Sverige ligger tættest, netop hvor Helsingør og Helsingborg støder ud mod Øresund. Fra havnen i den ene by kan man spejde mod den anden og det tager ikke lang tid at sejle de 4 km. over til den modsatte side. Men nogle gange kræver det en særlig lejlighed, at bevæge sig derover eller bare en vis portion nysgerrighed. Sådan var det også i 1920ʼerne og 30ʼerne. Turen var måske lidt længere i hvert fald i overført betydning. Men der var alligevel mange forskellige anledninger til at besøge hinanden. Her fortæller en række personer små historier om at besøge nabolandet: CYKELRIDDERNE Senere tog mine søstre og jeg på vandretur til Ven og syd for Helsingør i Danmark, hvor vi fik nogle gode venner fra Dansk Vandrelav. Mange weekender cyklede vi til et bestemt sted på Söderåsen. Der havde vi indrettet to gamle jernbanevogne med træbænke, så de var gode at overnatte i. En dansk murer murede et åbent ildsted til os. Det tog ham flere weekender, hvor han cyklede fra København og vi synes selvfølgelig, at han var fantastisk. Vi cyklede også til Danmark, hvor det føltes som om cyklisterne ejede vejen. Vi overnattede på vandrehjem, som vi synes var ren luksus. Vi løb rundt i de danske bøgeskove og badede med RELATIONER ÖVER SUNDET Danmark och Sverige ligger närmast varandra just där Helsingör och Helsingborg möter Öresund. Från hamnen i den ena staden kan man titta över mot den andra och det tar inte lång tid att åka de 4 km över till andra sidan. Men ibland krävs det en speciell anledning för att ta sig över eller bara en viss portion nyfikenhet. Så var det även på och 30-talet. Turen var kanske lite längre åtminstone i överförd betydelse. Men det fanns ändå många olika anledningar till att hälsa på varandra. Här berättar en rad personer små historier om att besöka grannlandet: CYKELRIDDARNA Senare åkte mina systrar och jag på vandringstur till Ven och söder om Helsingör i Danmark, där vi fick några goda vänner från Dansk Vandrelav. Många helger cyklade vi till en bestämd plats på Söderåsen. Där hade vi inrett två gamla järnvägsvagnar med träbänkar, så de var bra att övernatta i. En dansk murare ordnade en öppen eldstad åt oss. Det tog flera helger för honom han cyklade från Köpenhamn och vi tyckte naturligtvis att han var fantastisk. Vi cyklade också till Danmark, där det kändes som om cyklisterna ägde vägen. Vi övernattade på vandrarhem, som vi tyckte var rena lyxen. Vi sprang runt 8 M I N N E N A S B R O

9 Sally Bauer var svensk svømmer og hørte i 1930 erne til eliten indenfor langdistancesvømning. Hun satte flere svenske svømmerekorder og i 1938 svømmede hun over Kattegat på 17 timer og 5 minutter. Hun var den første skandinav, som svømmede over Den Engelske Kanal og turen Helsingør-Helsingborg udgjorde hendes daglige træning. kurgæsterne ved Klampenborg Strand. Når vi havde løbet rundt i skoven, mødtes vi altid ved et langbord og sang alle de hyggelige sange fra den lille sangbog, som vi havde købt hos Dansk Vandrelav. Vi sang blandt andet: Lad det regne, lad det pjaske, lad det pøse.. Husk den lille sætning, hold trit og retning og I alt slags vejr. eller noget i den stil Vi talte alle dansk efter disse ture og vi følte os som halv-danskere. Strandvejen var vores cykelriddernes! SVØMME SOM SALLY BAUER Nogle af os piger skulle vise, hvad vi kunne og forsøgte at svømme over Sundet som Sally Bauer. Vi indbød Helsingørs Raghild Hveger og hendes svømmehold, der var så godt som professionelle, til en konkurrence mod et halvt dusin svenske piger. Jeg kom med, men jeg var jo ikke svømmer på konkurrenceplan. Vi tabte da også. Året har været omkring MED SEDDEL PÅ MAVEN Jeg er født i Danmark, men havde familie i Sverige blandt andet min mormor, som jeg ofte besøgte et par uger om sommeren. Jeg var ikke mere end 6-7 år, da jeg begyndte at rejse derover selv. Så blev jeg i de danska bokskogarna och badade med kurortsgästerna vid Klampenborg Strand. När vi hade sprungit runt i skogen samlades vi alltid vid ett långbord och sjöng alla de trevliga sångerna från den lilla sångboken, som vi hade köpt hos Dansk Vandrelav. Vi sjöng bland annat: Lad det regne, lad det pjaske, lad det pøse.. Husk den lille sætning, hold trit og retning och I alt slags vejr. eller något i den stilen Vi pratade alla danska efter dessa turer och vi kände oss som halvdanskar. Strandvejen var vår cykelriddarnas! SIMMA SOM SALLY BAUER Några av oss flickor skulle visa, vad vi kunde och försökte simma över Sundet precis som Sally Bauer. Vi bjöd in Helsingörs Ragnhild Hveger och hennes simmarlag, som var så gott som professionella, till en tävling mot ett halvt dussin svenska flickor. Sally Bauer var en svensk simmare och hörde på 1930-talet till eliten inom långdistanssimning. Hon satte flera svenska simrekord och 1938 simmade hon över Kattegat på 17 timmar och 5 minuter. Hon var den första skandinav som simmade över Engelska Kanalen och turen Helsingör-Helsingborg utgjorde hennes dagliga träning. Jag kom med, men jag var ju ingen simmare på tävlingsnivå. Vi förlorade naturligtvis också. Det var nog någon gång under MED LAPP PÅ MAGEN Jag är född i Danmark, men jag hade familj i Sverige bland annat min mormor, som jag ofta hälsade på ett par veckor på M I N D E R N E S B R O 9

10 sat på toget af mine forældre med en seddel på maven om, hvor jeg skulle af. Og på stationen stod min mormor så og tog imod mig. Jeg talte jo dansk, men forsøgte mig med det svenske om sommeren. Det var ikke let at tale det helt korrekt, men jeg lærte det nu efterhånden. ARBEJDE I DANMARK Ved et besøg hos sin storesøster på Ven i slutningen af 1. verdenskrig spurgte en dansk familie min mor, om hun ville komme til København for at arbejde. Det var vist almindeligt, at danskere kom til Sverige for at hverve arbejdskraft. Vi havde det ringere i Sverige og derfor var de svenske piger villige til at acceptere en lavere løn. Min mor tog med til København og trivedes rigtig godt. Men hun havde kun råd til at rejse hjem til Sverige og besøge familien én gang om året, Når man skulle til Dan mark skulle man i en periode have et særligt pas med. Dette pas blev brugt i 1927, da mine forældre skulle besøge min moster og onkel. Min moster var udvandret fra Sverige til Danmark og havde giftet sig med en dansk mand. så hun savnede selvfølgelig sine forældre og søskende. Efter 6-7 år flyttede den danske familie til Helsingborg. Min mor fulgte med, mødte min far og blev i Sverige. Men hendes danske tid har altid påvirket hende. Man kunne nogle gange høre det, når hun talte og hun sang danske sange for mig, når jeg skulle sove fx: Nu lukker sig mit øje. Hun kunne også fi nde på at synge Under den hvide bro sejler en båd med to Det betød også, at vi besøgte Køsommaren. Jag var inte mer än 6-7 år, när jag började resa över dit själv. Mina föräldrar satte mig på tåget med en lapp på magen om var jag skulle av. Och på stationen stod min mormor och tog emot mig. Jag talade ju danska, men försökte mig på svenska på sommaren. Det var inte lätt att tala det helt korrekt, men jag lärde mig det så småningom. ARBETE I DANMARK I samband med ett besök hos sin storasyster på Ven i slutet av 1:a världskriget frågade en dansk familj min mor om hon ville komma till Köpenhamn för att arbeta. Det var visst ganska vanligt att danskar kom till Sverige för att värva arbetskraft. Det var sämre ställt i Sverige och därför var de svenska fl ickorna villiga att acceptera en lägre lön. Min mor åkte med till Köpenhamn och trivdes väldigt bra. Men hon hade bara råd att resa hem till Sverige och hälsa på familjen en gång om året, så hon saknade naturligtvis sina föräldrar och syskon. Efter 6-7 år fl yttade den danska familjen till Helsingborg. Min mor följde med, träffade min far och stannade i Sverige. Men hennes tid i Danmark har alltid påverkat henne. Man kunde höra det ibland när hon pratade och hon sjöng danska sånger för mig när jag skulle sova, t ex: Nu lukker sig mit øje. Hon kunde också få för sig att sjunga Under den hvide bro sejler en båd med to Detta innebar också att vi besökte Köpenhamn fl era gånger om året. Jag kommer När man skulle åka till Danmark skulle man under en period ha et särskilt pass med sig. Detta pass använde man 1927 när mina föräldrar skulle hälsa på min moster och farbror. Min moster hade utvandrat från Sverige till Danmark och hade gift sig med en dansk man. 10 M I N N E N A S B R O

11 Passagererne strømmer om bord på færgen Asa-Thor, som sejlede mellem Helsingør og Helsingborg. Foto: Handelsog Søfartsmuseet på Kronborg. benhavn flere gange årligt. Jeg kan stadig huske, hvor fascineret jeg var af neonskiltene jeg kunne stå længe og se på, at Irmahønen lagde sine æg. Det synes jeg var meget mere spændende end både Tivoli og Zoologisk Have. Passagerarna strömmar ombord på färjan Asa-Thor, som gick mellan Helsingör och Helsingborg. Foto: Handelsog Søfartsmuseet på Kronborg. SØNDAG MED SØSTER Det var en smuk søndag i juni. Jeg var 12½ år. Min mor havde netop født en lille pige og jeg måtte derfor passe min anden lillesøster, som var 4 år. Ikke at det var sjovt slet ikke når man var en dreng på snart 13 år men man blev jo nødt til det. Jeg havde løbet ærinder for et bageri om morgenen, så jeg har nogle kroner på lommen hvilket var meget dengang. Så jeg tog min søster i hånden og vi gik lidt rundt og da vi boede inde midt i byen, havnede vi ret hurtigt nede ved Hamntorget. Dernefortfarande ihåg hur fascinerad jag var av neonskyltarna jag kunde stå länge och titta på när Irmas höna lade sina ägg. Det tyckte jag var mycket mera spännande än både Tivoli och Zoologiska Trädgården. SÖNDAG MED SYSTER Det var en vacker söndag i juni. Jag var jag 12½ år. Min mor hade precis fött en liten flicka och jag måste därför passa min andra lillasyster, som var 4 år. Inte för att jag tyckte det var roligt absolut inte, när man var en pojke på snart 13 år men man var ju tvungen att göra det. Jag hade gått ärenden för ett bageri på morgnarna, så jag hade några kronor i fickan vilket var mycket på den tiden, så jag tog min syster i handen och vi gick runt lite och eftersom vi bodde mitt inne i stan hamnade vi ganska snart nere vid Hamntorget. Där nere låg en båt ett gammalt svenskt fartyg. Jag hörde senare att det var en minläggare och att tyskarna lade beslag på den i Danmark. Vi gick ombord. Ingen frågade något det kom en pojke på 12 år med en flicka på 4 år, men ingen reagerade. Det var bara att betala vad det kostade att åka över. Vi gick i land i Helsingör. Köpte glass av en flicka på Brostræde och gick upp M I N D E R N E S B R O 11

12 de lå en båd et gammelt svensk fartøj. Jeg har senere hørt, at det var en mineudlægger og at den blev beslaglagt af tyskerne i Danmark. Vi gik ombord. Ingen spurgte om noget der kom en dreng på 12 år med en pige på 4 år, men ingen reagerede. Det var bare at betale, hvad det kostede at sejle over. Vi gik i land i Helsingør. Købte is af en pige i Brostræde og gik op i Stengade. Jeg tænkte over, hvorfor der ikke var nogle mennesker. Der var helt tomt stille og øde. Senere kom jeg til at tænke på, at de nok var på stranden, for det var så smukt vejr. Vi gik ned mod havnen igen og kiggede på Kronborg. Da vi skulle hjem igen var der mennesker med båden og nysgerrig som man var, så måtte man jo lytte. Foran mig stod der nogle unge mænd i lederhose (læderbukser) fra Tyskland. De snakkede jo tysk ikke at jeg kunne tysk, men jeg kunne høre, at det var tysk. Jeg har senere tænkt på, at Hitlerjügend sendte folk ud og at det var nogle af dem. Det var jo Billeder af Øresund fra Også i 1929 og 1940 var der isvinter. Bilder från Öresund, Även 1929 och 1940 var det isvinter. INDKØB Min mor havde købt sådan en lille pose sago-mel i Sverige, som man ikke kunne få i Danmark, fordi der var mangel på alting. Vi måtte ikke tage det med over, men hun bad mig om at bære det. Det var der en tolpå Stengade. Jag funderade över varför det inte fanns några människor. Det var alldeles tomt tyst och öde. Senare kom jag på att de nog var på stranden för det var mycket fint väder. Vi gick ner mot hamnen igen och tittade på Kronborg. När vi skulle hem igen var det människor med båten och nyfiken som man ju är så är man ju tvungen att lyssna. Framför mig stod några unga män i Lederhosen (läderbyxor) från Tyskland. De pratade ju tyska inte för att jag kunde tyska, men jag hörde att det var tyska. Jag har senare tänkt på att Hitlerjugend skickade ut folk och att det var några av dem. Det var ju INKÖP Min mor hade köpt en liten påse sagogrynsmjöl i Sverige som man inte kunde få i Danmark eftersom det var brist på allting. Vi fick inte ta med det över Sundet, men hon bad mig bära det. En tullare såg detta och han kom fram till oss på färjan och kastade mjölet överbord! Rakt ut i vattnet. Jag kommer tydligt ihåg det det var på Asa Thor. Och jag var endast fem-sex år gammal. 12 M I N N E N A S B R O

13 der, der så, og han kom hen til os på skibet. Så blev melet smidt over bord! Ud i vandet. Jeg kan lige så tydeligt huske det det var på færgen Asa Thor. Og jeg kun var femseks år. ISVINTER Det var isvinter og jeg ude og gå i Helsingborg med nogle venner. Vi havde taget skøjter på sådan nogle, som var skruet på skoene, for at de skulle sidde godt fast om fødderne. Vi var en lille gruppe, der bestemte os for at tage en tur på isen. Så vi gik ud på Sundet for at se os lidt omkring. Det gik godt vi kunne jo nå langt. Så var der én der fandt på, at vi skulle gå et smut over til Helsingør. Det kan man vel ikke sagde vi andre. Men lad os prøve. Så vi gik videre. Isen så fin ud, den knagede ikke og vi vidste intet om god og dårlig is. Tænkte ikke på, at det kunne være farligt. Så vi skøjtede hele vejen over til Helsingør. Der stod tolderne jo. De spurgte, hvad i ISVINTER Det var isvinter och jag var ute och gick i Helsingborg tillsammans med några vänner. Vi hade tagit skridskor med sådana som var skruvade fast på skorna, så att de kunde sitta ordentligt fast på fötterna. Vi var en liten grupp som bestämde oss för att åka en tur på isen. Så vi gick ut på Sundet för att se oss omkring lite. Det gick bra vi kunde ju åka långt. Så var det en som hittade på att vi skulle åka över till Helsingör. Det kan man väl inte sade vi andra. Men låt oss försöka. Så vi åkte vidare. Isen såg bra ut, den brakade inte och vi visste ingenting om bra och dålig is. Tänkte inte på att det kunde vara farligt. Så vi åkte skridskor hela vägen över till Helsingör. Här stod tullarna. De frågade vad i all sin dar vi gjorde isen kunde ju vara tunn och det kunde finnas stark ström. Man bad oss följa med på tullstationen och det gjorde vi. Tullarna var rara och vänliga och gav oss saft och karameller. De började undersöka när nästa båt gick till Helsingborg. Men vi ville åka skridskor tillbaka vi hade ju åkt över. Titta där uppe sade en av tullarna där kommer en isbrytare. Så det M I N D E R N E S B R O 13

14 alverden vi lavede der kunne jo være tynd is og stærk strøm. Vi blev bedt om at følge med på toldstationen og det gjorde vi. Tolderne var søde og venlige og gav os saftevand og karameller. De begyndte at undersøge, hvornår den næste båd til Helsingborg sejlede. Men vi ville skøjte tilbage vi var jo nået over. Se deroppe sagde en af tolderne der kommer en isbryder. Så det er nok bedst, at I tager færgen tilbage. Men vi var jo stadig iført de her skøjter, som sad skruet fast til skoene. Vi kom nu ombord på færgen. Det var værre, da vi nåede Helsingborg og skulle med bussen. Men også der fik vi lov til at komme med, selvom konduktøren vist ikke helt troede på vores historie om, at vi havde været over isen til Helsingør. I 1937 afholdt SSU en stor samling for unge fra Sverige, Norge og Danmark. Min far havde et cafeteria i de to store telte på billedet. Der blev også holdt en stor demonstration og samling på Sundstorget og i Folkets Park. är nog bäst att ni tar färjan tillbaka. Men vi hade ju fortfarande de här skridskorna på oss som var skruvade fast på skorna. Vi kom emellertid ombord på färjan. Det var värre när vi kom fram till Helsingborg och skulle vidare med bussen. Men även här fick vi lov att komma med, även om konduktören inte riktigt trodde oss när vi berättade att vi hade åkt över isen till Helsingör höll SSU en stor sammankomst för unga från Sverige, Norge och Danmark. Min far hade en cafeteria i de två stora tälten på bilden. I samband med detta höll man även en stor demonstration och samling på Sundstorget och i Folkets Park. 14 M I N N E N A S B R O

15 ARBEJDS- OG BOLIGFORHOLD At leve, bo og arbejde var helt anderledes i 1920ʼerne og 30ʼerne end det er i dag. Mange begyndte at arbejde efter at have gået i skole i 6 eller 7 år og blev ved med det til de blev pensionerede. Mange fik den samme slags arbejde som deres forældre havde eller tog, hvad de kunne få. For kvinder var forholdene meget forskellige fra i dag. Flere og flere begyndte at uddanne sig, men kun få piger tog en længere uddannelse. Kvinderne havde ansvaret for familien og hjemmet. Mange kvinder arbejdede ikke eller holdt op med at arbejde, når de blev gift. Men for mange andre kvinder var der intet valg. Selvom de skulle passe hjem og børn, måtte de også arbejde for at tjene penge til familien. Her fortæller en svensk kvinde om dengang hun arbejdede på Gummifabrikken Tretorn i Helsingborg. Arbejde ARBEJDE PÅ GUMMIFABRIKKEN I 1932 blev jeg ansat på gummifabrikken. Jeg var 15 år. Der var ikke så meget at vælge i mellem, når man ikke havde en længere skoleuddannelse. Min far var død og både min mor og mine to ældre brødre arbejdede på fabrikken. Det var også bedre betalt end mange ARBETS- OCH BOSTADS- FÖRHÅLLANDEN Att leva, bo och arbeta var helt annorlunda på och 30-talet än det är idag. Många började arbeta efter att ha gått i skolan i 6 eller 7 år och fortsatte med att arbeta tills de blev pensionerade. Många fick samma sorts arbete som deras föräldrar hade eller tog vad de kunde få. För kvinnor var förhållandena mycket annorlunda mot vad de är idag. Fler och fler började utbilda sig, men endast ett fåtal flickor fick en längre utbildning. Kvinnorna hade ansvaret för familjen och hemmet. Många kvinnor arbetade inte eller slutade arbeta när de gifte sig. Men för många andra kvinnor fanns det inget val. Även om de måste ta sig an hem och barn var de även tvungna att arbeta för att tjäna pengar till familjen. Här berättar en svensk kvinna om när hon arbetade på Gummifabriken Tretorn i Helsingborg. Arbejde ARBETE PÅ GUMMIFABRIKEN 1932 blev jag anställd på gummifabriken. Jag var 15 år. Det fanns inte så mycket att välja mellan när man inte hade någon längre skolutbildning. Min far var död och både min mor och mina två äldre bröder arbetade på fa- M I N D E R N E S B R O 15

16 andre steder og når skolen sluttede, stod der en hel kø af børn, som søgte arbejde. Det var svært at få job, så man blev glad bare man fik noget. Da jeg fyldte 18 blev jeg en af skotøserne. Det var ikke alle, som kunne fortsætte med at være ansat, når de fyldte 18. Det kostede jo mere i løn. Så en del blev fyret. Skotøserne tjente omkring 40 kroner om ugen. Mændene tjente mere selv hvis de lavede kvindearbejdet fik de én krone mere i timen. Nå, men jeg kom ned, hvor støvlerne blev samlet. Her sad vi ved samlebånd og satte de forskellige gummidele sammen til støvler. Tidligere havde hver kvinde (for der var flest kvinder i den afdeling) samlet støvlerne fra start til slut, men nu skete det på samlebånd. Nu var det de samme bevægelser, man gjorde igen og igen kun den samme lille del af støvlen lavede man. I frokostpausen kunne man gå op i kantinen. Der var én kantine til fabriksarbejderne og en anden til tjenestemændene. I deres blev der serveret varm mad ved bordene. I vores hentede man selv sin mad og her kunne man købe kaffe, smørebrød, kager og nogle gange risengrød. Men jeg spiste mest min madpakke ved samlebåndet. Det var der mange som gjorde, for vi havde kun et kvarters pause. Så købte jeg en flaske mælk af en mælkemand, der kom rundt og solgte til de ansatte en flaske kostede vel 8-10 ører. Overalt på fabrikken lugtede der af gummi. Lugten hang ved alting også når man kom hjem. Man hængte bare overtøjet på en knage inde i lokalet. Der var ikke arbejdstøj eller noget og heller ingen muligheder for at bade inden man tog hjem. Fordi hygiejnen ikke var så god fik man også tit en masse lopper med hjem. De bed så det kløede og jeg havde kradsemærker overalt. briken. Här betalde man också mer än på många andra ställen och när skolan slutade stod det en hel kö av barn som sökte arbete. Det var svårt att få arbete, så man blev glad bara man fick något. När jag fyllde 18 år blev jag en av skoflickorna. Det var inte alla som fick fortsätta att vara anställda när de fyllt 18 år. De kostade ju mer i lön, så en del fick sparken. Skoflickorna tjänade runt 40 kronor i veckan. Männen tjänade mer även om de utförde kvinnosysslor fick de en krona mer i timmen. Nåväl, jag kom ned till den plats där stövlarna monterades. Där satt vi vid det löpande bandet och satte ihop de olika gummidelarna till stövlarna. Tidigare hade varje kvinna (för der var mest kvinnor på den avdelningen) för sig monterat stövlarna från början till slut, men nu skedde det på det löpande bandet. Nu var det samma rörelser man gjorde om och om igen man arbetade bara med samma lilla del på stöveln. På lunchrasten kunde man gå upp i lunchrummet. Det fanns ett lunchrum för fabriksarbetarna och ett annat för tjänstemännen. I tjänstemännens serverades varm mat vid borden. I vårt hämtade man själv sin mat och här kunde man köpa kaffe, smörgåsar, kakor och ibland risgrynsgröt. Men för det mesta åt jag mitt matpaket vid det löpande bandet. Det var många som gjorde det, för vi hade bara en kvarts rast. Jag köpte en flaska mjölk av ett mjölkbud som gick runt och sålde mjölk till de anställda en flaska kostade väl 8-10 öre. Det luktade gummi överallt på fabriken. Lukten hängde i allting även när man kom hem. Man hängde bara sina ytterkläder på en hängare inne i lokalen. Det fanns inga arbetskläder eller något liknande och inte 16 M I N N E N A S B R O

17 AT KOMME I LÆRE Når man nærmede sig de 18 år var man gammel nok til at komme i lære. Jeg havde ganske vist min præliminær-eksamen, men den interesserede mig ikke særlig stærkt og sikkert heller ingen andre. Derimod ville jeg gerne passe børn og derfor fik jeg læreplads på et børnehjem i Klampenborg. Far og jeg var inde at se stedet, og det var rigtig positivt. Vi fik en liste over det tøj, vi elever skulle gå i til hverdag. At have mig i lære kostede kr. 60,- pr. måned vi boede jo på hjemmet og det var for kost og logi. Løn fik man ikke i læretiden og uddannelsen blev betalt med elevens arbejde. Spændende var det at skulle ind og købe uniformen, der bestod af blå og hvid stribet bomuldskjole, hvidt forklæde i den obligatoriske sygeplejefacon og et hvidt slør. Og spændt mødte jeg så op den 15. maj 1938 med min lille kuffert og en håndtaske. Hjemmet var en stor skøn monumental bygning. Den ene fløj havde indgangsparti, lederlejligheder og kontor og den anden indgik i børnestuerne, hvoraf der var 3 samt en legestue. Så var der 1. sal, der blev beboet af enlige mødre, der selv passede deres nyfødte børn og samtidig fungerede som køkkenpiger og stuepiger under økonomaens ledelse. Vi elever havde værelser oppe under taget, alle med hyggelige skrå vægge og kvistvindue. Vi mødte om morgenen klokke 7 og efter morgenmad og -sang gik vi i gang med vort arbejde. Vi havde hver 2 børn, en stor, der var ca. 1½ år og en mindre. Vi skulle lære at tage rigtigt på dem ved badning, tøjskift, bleskift o.s.v., og når de blev store nok til det, blev de sat på potte ved sengebenet, tøjret dertil med en ble om maven. Herligt syn stuen igennem. Sengene var højbenede metaltremmesenge, hvor den ene side blev slåheller någon möjlighet att tvätta av sig innan man gick hem. Eftersom hygienen inte var särskilt bra fick man även ofta en massa loppor med sig hem. De bet så det kliade och jag hade rivsår överallt. ATT KOMMA I LÄRA När man närmade sig 18 år var man tillräckligt stor eller gammal för att komma i lära. Jag hade ju tagit min preliminära examen, men den intresserade mig inte särskilt mycket och säkert heller inga andra. Däremot ville jag gärna passa barn och därför fick jag läroplats på ett barnhem i Klampenborg. Far och jag var inne för att se på platsen och det var riktigt positivt. Vi fick en lista över de kläder vi elever skulle ha på oss på vardagar. Att ha mig i lära kostade 60 kr. i månaden vi bodde ju på hemmet och det var för kost och logi. Lön fick man inte under lärotiden och utbildningen blev betald med elevens arbete. Det var spännande att åka in och köpa uniformen, som bestod av en blå- och vitrandig bomullsklänning, vitt förkläde i den obligatoriska sjuksköterskestilen och en vit slöja. Och det var spännande när jag infann mig den 15 maj 1938 med min lilla koffert och en handväska. Hemmet var ett stort, vackert och imponerande hus. Den ena flygeln innehöll hallen, ledarnas lägenheter och kontor och den andra innehöll i barnrummen, som det fanns 3 av samt ett lekrum. På första våningen bodde det ensamstående mödrar som själva passade sina nyfödda barn och samtidigt fungerade som kökspigor och husor under föreståndarinnans ledning. Vi elever hade våra rum uppe under taket, alla med mysiga snedtak och vindsfönster. Vi skulle börja klockan 7 på morgonen M I N D E R N E S B R O 17

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Indsendt fra Grundejere

Indsendt fra Grundejere 1 af 29 Indsendt fra Grundejere 2 af 29 Boderne 5... 3 Boderne 22... 4 Boderne 26... 5 Boderne28... 8 Boderne 30... 9 Boderne 33... 11 Boderne 35... 13 Boderne 39... 14 Boderne 39... 18 Boderne 42... 19

Læs mere

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med.

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med. Forord Jeg har ikke skrevet denne bog som et selvportræt eller som en biografi, men nærmere som en oplysning til de unge, som, jeg håber, vil kunne bruge min historie som en viden om, hvor sårbar man er,

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere