MINDERNES BRO MINNENAS BRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINDERNES BRO MINNENAS BRO"

Transkript

1 MINDERNES BRO MINNENAS BRO M I N D E R N E S B R O 1

2 2 M I N N E N A S B R O

3 MINDERNES BRO øjebliksbilleder fra livet i og 30erne MINNENAS BRO - ögonblicksbilder från och 30-talet M I N D E R N E S B R O 3

4 MINDERNES BRO MINNENAS BRO Øresundsgruppen: Eva Adolfson, Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborg Stad, Hanne Andersen, Socialforvaltningen, Helsingør Kommune, Bess Johansson, SPRF, Helsingborg, Benthe Knak Nygaard, Ældrerådet, Skævinge Kommune, Britt Nygren, SPF, Helsingborg, Jørgen Nørregaard, Ældrerådet, Fredensborg-Humlebæk Kommune, Erik Börjesson, SPF, Helsingborg, Rune Skoog, PRO, Helsingborg, Majgull Christensson, PRO, Helsingborg, Svend Erik Blaedel, Helsingør Kommunes Ældreråd. Projektkoordinator og redaktion: Ea Skibsted Nielsen Layout og Grafik: Line Flindt Grafik Oversættelse: Eva Blom-Andersen Fotos: Privateje medmindre andet er angivet. Tryk: Frederiksberg Bogtryk Oplag: 400. Distribueret til skoler, kommuner, ældreorganisationer, medier Øresundsgruppen Vård- och omsorgsförvaltningen Helsingborg Tlf Fax Forsidefoto: Helsingborg, isformationer vid Parapeten 1/ Killbergs Bokh., Hbg. Nr Dette projekt er delfinansieret gennem Interreg IIIA-Øresundsregionen, EUROPEISKE UNIONEN, Europeiske Socialfonden, Helsingør og Helsingborg kommuner samt Frederiksborg Amt. Bidragsydere til projektet: Anna-Lisa Olsson, Anna-Maria Kylberg, Artur Lindén, Birthe Persson, Bertil Casparsson, Bess Johansson, Birgitta Knutsson, Børge Hartelius, Börje Vingren, Britt Nygren, Dagmar Dinesen, Elsa Strand, Erik Börjesson, Erik Malmkvist, Grethe Andersen, Grete Mauritzon, Grethe Lundblad, Hans Kjellsson, Inga Ståhl, Inge Magnusson, Jenny Ebbersten, John Mikus, Karl Staf, Leila Andreasen, Lisa Hagström, Majgull og Sven Christensson, Malte Fäldt, Otto Pyk, Rita Larsen, Rune Skoog, Ruth Kronholm, Uno Gärdenfors, Vera Bremberg. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Dette projekt medfinansieres af INTERREG IIIA Øresundsregionen Samt Eva Adolfson, Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborg Stad, Hanne Andersen, Socialforvaltningen, Helsingør Kommune og Jytte Vestesen, konsulent i Ældremobiliseringen i Danmark. Vi har forsøgt at undersøge fakta i beretningerne, men må tage forbehold for evt. fejlagtigheder i teksten, som skyldes at beretningerne er personlige oplevelser. Vi har i möjligste mån undersökt fakta i berättelserna, men vill reservera oss för ev. felaktigheter då texten grundar sig på berättelser som är personliga upplevelser. 4 M I N N E N A S B R O

5 INDHOLD FORORD 6 RELATIONER OVER SUNDET 8 ARBEJDS- OG BOLIGFORHOLD 15 SKOLELIVET 28 FRITIDEN 34 HØJTIDERNE 40 MADEN 51 INNEHÅLL FÖRORD 6 RELATIONER ÖVER SUNDET 8 ARBETS- OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDEN 15 LIVET I SKOLAN 28 FRITIDEN 34 HÖGTIDERNA 40 MATEN 51 M I N D E R N E S B R O 5

6 FORORD Mindernes Bro er et erindringsprojekt. Projektet skal gennem personlige beretninger skildre, hvordan hverdagslivet så ud for nogle af de mennesker, som var børn og unge dengang. I dette hæfte fortæller en række ældre om deres barndom og ungdom i og 30ʼerne. Deres liv lignede det liv vi lever i dag: de gik i skole, legede, fik arbejde, de glædede sig til jul og tog nogle gange over på den anden side af Øresund. Men på mange måder var deres liv også meget anderledes dengang og ved at få kendskab til det, kan vi måske bedre forstå, hvorfor de ofte tænker så forskelligt fra børn og unge i dag. Hæftet er ment som inspiration: til at søge mere viden, til at tænke over relationerne, lighederne og ulighederne mellem de to lande og til at overveje forskellene mellem dengang og i dag. Måske kan det give anledning til, at nogen kan få bedsteforældre eller andre ældre til at fortælle deres historie. Bidragene til dette hæfte stammer fra beretninger fra ældre i Danmark og Sverige. De er på forskellig vis indsamlet af frivillige i Sverige er det sket gennem interview, mens beretningerne i Danmark er indsamlet gennem en erindringsgruppe. Beretningerne udgør et stort og forskelligartet materiale. Bidragene i dette hæfte er blevet redigeret og FÖRORD Minnenas Bro är ett minnesprojekt. Projektets ändamål är att genom personliga berättelser skildra hur vardagslivet såg ut för några av de människor som var barn och unga på den tiden. I detta häfte berättar äldre personer om sin barn- och ungdom på och 30-talet. Deras liv liknade det liv vi lever idag: de gick i skolan, lekte, fick arbete, de gladde sig till julen och åkte ibland över till den andra sidan av Öresund. Men på många sätt var deras liv ändå mycket annorlunda på den tiden och genom att få kunskap om detta kan vi kanske bättre förstå varför de ofta tänker så annorlunda än barn och unga gör idag. Häftet är ämnat för inspiration: till att söka mer kunskap, till att tänka på relationerna, likheterna och olikheterna mellan de två länderna och till att överväga skillnaderna mellan den tiden och idag. Kanske kan det ge anledning till att få sina mor- eller farföräldrar eller andra äldre människor att berätta sin historia. Bidragen till detta häfte härstammar från berättelser från äldre människor i Danmark och Sverige. De har samlats in på olika sätt av frivilliga i Sverige har det skett genom intervjuer, medan berättelserna i Danmark har samlats in via en minnesgrupp. Berättelserna utgör ett stort och olikartat material. 6 M I N N E N A S B R O

7 indgår i mange tilfælde kun som små uddrag. Desværre har det ikke været muligt at anvende alle de fantastiske og meget detaljerede historier. Men mange af dem kan findes på projektets hjemmeside. Mindernes Bro består udover dette hæfte af en video samt en læsevejledning. Begge dele kan findes på De små flag ved hver beretning viser, hvor fortælleren kommer fra. Udsigt over Helsingborgs tage mod havnen. Utsikt över Helsingborgs tak mot hamnen och Helsingör. Bidragen i detta häfte har redigerats och ingår i många fall endast som mindre utdrag. Tyvärr har det inte varit möjligt att använda alla de fantastiska och mycket detaljerade historierna. Men flera av dem finns på projektets hemsida. Minnenas Bro består utöver detta häfte av en video samt en studievägledning. Båda delarna finns på De små flaggorna vid varje berättelse visar var berättaren kommer ifrån. M I N D E R N E S B R O 7

8 RELATIONER OVER SUNDET Danmark og Sverige ligger tættest, netop hvor Helsingør og Helsingborg støder ud mod Øresund. Fra havnen i den ene by kan man spejde mod den anden og det tager ikke lang tid at sejle de 4 km. over til den modsatte side. Men nogle gange kræver det en særlig lejlighed, at bevæge sig derover eller bare en vis portion nysgerrighed. Sådan var det også i 1920ʼerne og 30ʼerne. Turen var måske lidt længere i hvert fald i overført betydning. Men der var alligevel mange forskellige anledninger til at besøge hinanden. Her fortæller en række personer små historier om at besøge nabolandet: CYKELRIDDERNE Senere tog mine søstre og jeg på vandretur til Ven og syd for Helsingør i Danmark, hvor vi fik nogle gode venner fra Dansk Vandrelav. Mange weekender cyklede vi til et bestemt sted på Söderåsen. Der havde vi indrettet to gamle jernbanevogne med træbænke, så de var gode at overnatte i. En dansk murer murede et åbent ildsted til os. Det tog ham flere weekender, hvor han cyklede fra København og vi synes selvfølgelig, at han var fantastisk. Vi cyklede også til Danmark, hvor det føltes som om cyklisterne ejede vejen. Vi overnattede på vandrehjem, som vi synes var ren luksus. Vi løb rundt i de danske bøgeskove og badede med RELATIONER ÖVER SUNDET Danmark och Sverige ligger närmast varandra just där Helsingör och Helsingborg möter Öresund. Från hamnen i den ena staden kan man titta över mot den andra och det tar inte lång tid att åka de 4 km över till andra sidan. Men ibland krävs det en speciell anledning för att ta sig över eller bara en viss portion nyfikenhet. Så var det även på och 30-talet. Turen var kanske lite längre åtminstone i överförd betydelse. Men det fanns ändå många olika anledningar till att hälsa på varandra. Här berättar en rad personer små historier om att besöka grannlandet: CYKELRIDDARNA Senare åkte mina systrar och jag på vandringstur till Ven och söder om Helsingör i Danmark, där vi fick några goda vänner från Dansk Vandrelav. Många helger cyklade vi till en bestämd plats på Söderåsen. Där hade vi inrett två gamla järnvägsvagnar med träbänkar, så de var bra att övernatta i. En dansk murare ordnade en öppen eldstad åt oss. Det tog flera helger för honom han cyklade från Köpenhamn och vi tyckte naturligtvis att han var fantastisk. Vi cyklade också till Danmark, där det kändes som om cyklisterna ägde vägen. Vi övernattade på vandrarhem, som vi tyckte var rena lyxen. Vi sprang runt 8 M I N N E N A S B R O

9 Sally Bauer var svensk svømmer og hørte i 1930 erne til eliten indenfor langdistancesvømning. Hun satte flere svenske svømmerekorder og i 1938 svømmede hun over Kattegat på 17 timer og 5 minutter. Hun var den første skandinav, som svømmede over Den Engelske Kanal og turen Helsingør-Helsingborg udgjorde hendes daglige træning. kurgæsterne ved Klampenborg Strand. Når vi havde løbet rundt i skoven, mødtes vi altid ved et langbord og sang alle de hyggelige sange fra den lille sangbog, som vi havde købt hos Dansk Vandrelav. Vi sang blandt andet: Lad det regne, lad det pjaske, lad det pøse.. Husk den lille sætning, hold trit og retning og I alt slags vejr. eller noget i den stil Vi talte alle dansk efter disse ture og vi følte os som halv-danskere. Strandvejen var vores cykelriddernes! SVØMME SOM SALLY BAUER Nogle af os piger skulle vise, hvad vi kunne og forsøgte at svømme over Sundet som Sally Bauer. Vi indbød Helsingørs Raghild Hveger og hendes svømmehold, der var så godt som professionelle, til en konkurrence mod et halvt dusin svenske piger. Jeg kom med, men jeg var jo ikke svømmer på konkurrenceplan. Vi tabte da også. Året har været omkring MED SEDDEL PÅ MAVEN Jeg er født i Danmark, men havde familie i Sverige blandt andet min mormor, som jeg ofte besøgte et par uger om sommeren. Jeg var ikke mere end 6-7 år, da jeg begyndte at rejse derover selv. Så blev jeg i de danska bokskogarna och badade med kurortsgästerna vid Klampenborg Strand. När vi hade sprungit runt i skogen samlades vi alltid vid ett långbord och sjöng alla de trevliga sångerna från den lilla sångboken, som vi hade köpt hos Dansk Vandrelav. Vi sjöng bland annat: Lad det regne, lad det pjaske, lad det pøse.. Husk den lille sætning, hold trit og retning och I alt slags vejr. eller något i den stilen Vi pratade alla danska efter dessa turer och vi kände oss som halvdanskar. Strandvejen var vår cykelriddarnas! SIMMA SOM SALLY BAUER Några av oss flickor skulle visa, vad vi kunde och försökte simma över Sundet precis som Sally Bauer. Vi bjöd in Helsingörs Ragnhild Hveger och hennes simmarlag, som var så gott som professionella, till en tävling mot ett halvt dussin svenska flickor. Sally Bauer var en svensk simmare och hörde på 1930-talet till eliten inom långdistanssimning. Hon satte flera svenska simrekord och 1938 simmade hon över Kattegat på 17 timmar och 5 minuter. Hon var den första skandinav som simmade över Engelska Kanalen och turen Helsingör-Helsingborg utgjorde hennes dagliga träning. Jag kom med, men jag var ju ingen simmare på tävlingsnivå. Vi förlorade naturligtvis också. Det var nog någon gång under MED LAPP PÅ MAGEN Jag är född i Danmark, men jag hade familj i Sverige bland annat min mormor, som jag ofta hälsade på ett par veckor på M I N D E R N E S B R O 9

10 sat på toget af mine forældre med en seddel på maven om, hvor jeg skulle af. Og på stationen stod min mormor så og tog imod mig. Jeg talte jo dansk, men forsøgte mig med det svenske om sommeren. Det var ikke let at tale det helt korrekt, men jeg lærte det nu efterhånden. ARBEJDE I DANMARK Ved et besøg hos sin storesøster på Ven i slutningen af 1. verdenskrig spurgte en dansk familie min mor, om hun ville komme til København for at arbejde. Det var vist almindeligt, at danskere kom til Sverige for at hverve arbejdskraft. Vi havde det ringere i Sverige og derfor var de svenske piger villige til at acceptere en lavere løn. Min mor tog med til København og trivedes rigtig godt. Men hun havde kun råd til at rejse hjem til Sverige og besøge familien én gang om året, Når man skulle til Dan mark skulle man i en periode have et særligt pas med. Dette pas blev brugt i 1927, da mine forældre skulle besøge min moster og onkel. Min moster var udvandret fra Sverige til Danmark og havde giftet sig med en dansk mand. så hun savnede selvfølgelig sine forældre og søskende. Efter 6-7 år flyttede den danske familie til Helsingborg. Min mor fulgte med, mødte min far og blev i Sverige. Men hendes danske tid har altid påvirket hende. Man kunne nogle gange høre det, når hun talte og hun sang danske sange for mig, når jeg skulle sove fx: Nu lukker sig mit øje. Hun kunne også fi nde på at synge Under den hvide bro sejler en båd med to Det betød også, at vi besøgte Køsommaren. Jag var inte mer än 6-7 år, när jag började resa över dit själv. Mina föräldrar satte mig på tåget med en lapp på magen om var jag skulle av. Och på stationen stod min mormor och tog emot mig. Jag talade ju danska, men försökte mig på svenska på sommaren. Det var inte lätt att tala det helt korrekt, men jag lärde mig det så småningom. ARBETE I DANMARK I samband med ett besök hos sin storasyster på Ven i slutet av 1:a världskriget frågade en dansk familj min mor om hon ville komma till Köpenhamn för att arbeta. Det var visst ganska vanligt att danskar kom till Sverige för att värva arbetskraft. Det var sämre ställt i Sverige och därför var de svenska fl ickorna villiga att acceptera en lägre lön. Min mor åkte med till Köpenhamn och trivdes väldigt bra. Men hon hade bara råd att resa hem till Sverige och hälsa på familjen en gång om året, så hon saknade naturligtvis sina föräldrar och syskon. Efter 6-7 år fl yttade den danska familjen till Helsingborg. Min mor följde med, träffade min far och stannade i Sverige. Men hennes tid i Danmark har alltid påverkat henne. Man kunde höra det ibland när hon pratade och hon sjöng danska sånger för mig när jag skulle sova, t ex: Nu lukker sig mit øje. Hon kunde också få för sig att sjunga Under den hvide bro sejler en båd med to Detta innebar också att vi besökte Köpenhamn fl era gånger om året. Jag kommer När man skulle åka till Danmark skulle man under en period ha et särskilt pass med sig. Detta pass använde man 1927 när mina föräldrar skulle hälsa på min moster och farbror. Min moster hade utvandrat från Sverige till Danmark och hade gift sig med en dansk man. 10 M I N N E N A S B R O

11 Passagererne strømmer om bord på færgen Asa-Thor, som sejlede mellem Helsingør og Helsingborg. Foto: Handelsog Søfartsmuseet på Kronborg. benhavn flere gange årligt. Jeg kan stadig huske, hvor fascineret jeg var af neonskiltene jeg kunne stå længe og se på, at Irmahønen lagde sine æg. Det synes jeg var meget mere spændende end både Tivoli og Zoologisk Have. Passagerarna strömmar ombord på färjan Asa-Thor, som gick mellan Helsingör och Helsingborg. Foto: Handelsog Søfartsmuseet på Kronborg. SØNDAG MED SØSTER Det var en smuk søndag i juni. Jeg var 12½ år. Min mor havde netop født en lille pige og jeg måtte derfor passe min anden lillesøster, som var 4 år. Ikke at det var sjovt slet ikke når man var en dreng på snart 13 år men man blev jo nødt til det. Jeg havde løbet ærinder for et bageri om morgenen, så jeg har nogle kroner på lommen hvilket var meget dengang. Så jeg tog min søster i hånden og vi gik lidt rundt og da vi boede inde midt i byen, havnede vi ret hurtigt nede ved Hamntorget. Dernefortfarande ihåg hur fascinerad jag var av neonskyltarna jag kunde stå länge och titta på när Irmas höna lade sina ägg. Det tyckte jag var mycket mera spännande än både Tivoli och Zoologiska Trädgården. SÖNDAG MED SYSTER Det var en vacker söndag i juni. Jag var jag 12½ år. Min mor hade precis fött en liten flicka och jag måste därför passa min andra lillasyster, som var 4 år. Inte för att jag tyckte det var roligt absolut inte, när man var en pojke på snart 13 år men man var ju tvungen att göra det. Jag hade gått ärenden för ett bageri på morgnarna, så jag hade några kronor i fickan vilket var mycket på den tiden, så jag tog min syster i handen och vi gick runt lite och eftersom vi bodde mitt inne i stan hamnade vi ganska snart nere vid Hamntorget. Där nere låg en båt ett gammalt svenskt fartyg. Jag hörde senare att det var en minläggare och att tyskarna lade beslag på den i Danmark. Vi gick ombord. Ingen frågade något det kom en pojke på 12 år med en flicka på 4 år, men ingen reagerade. Det var bara att betala vad det kostade att åka över. Vi gick i land i Helsingör. Köpte glass av en flicka på Brostræde och gick upp M I N D E R N E S B R O 11

12 de lå en båd et gammelt svensk fartøj. Jeg har senere hørt, at det var en mineudlægger og at den blev beslaglagt af tyskerne i Danmark. Vi gik ombord. Ingen spurgte om noget der kom en dreng på 12 år med en pige på 4 år, men ingen reagerede. Det var bare at betale, hvad det kostede at sejle over. Vi gik i land i Helsingør. Købte is af en pige i Brostræde og gik op i Stengade. Jeg tænkte over, hvorfor der ikke var nogle mennesker. Der var helt tomt stille og øde. Senere kom jeg til at tænke på, at de nok var på stranden, for det var så smukt vejr. Vi gik ned mod havnen igen og kiggede på Kronborg. Da vi skulle hjem igen var der mennesker med båden og nysgerrig som man var, så måtte man jo lytte. Foran mig stod der nogle unge mænd i lederhose (læderbukser) fra Tyskland. De snakkede jo tysk ikke at jeg kunne tysk, men jeg kunne høre, at det var tysk. Jeg har senere tænkt på, at Hitlerjügend sendte folk ud og at det var nogle af dem. Det var jo Billeder af Øresund fra Også i 1929 og 1940 var der isvinter. Bilder från Öresund, Även 1929 och 1940 var det isvinter. INDKØB Min mor havde købt sådan en lille pose sago-mel i Sverige, som man ikke kunne få i Danmark, fordi der var mangel på alting. Vi måtte ikke tage det med over, men hun bad mig om at bære det. Det var der en tolpå Stengade. Jag funderade över varför det inte fanns några människor. Det var alldeles tomt tyst och öde. Senare kom jag på att de nog var på stranden för det var mycket fint väder. Vi gick ner mot hamnen igen och tittade på Kronborg. När vi skulle hem igen var det människor med båten och nyfiken som man ju är så är man ju tvungen att lyssna. Framför mig stod några unga män i Lederhosen (läderbyxor) från Tyskland. De pratade ju tyska inte för att jag kunde tyska, men jag hörde att det var tyska. Jag har senare tänkt på att Hitlerjugend skickade ut folk och att det var några av dem. Det var ju INKÖP Min mor hade köpt en liten påse sagogrynsmjöl i Sverige som man inte kunde få i Danmark eftersom det var brist på allting. Vi fick inte ta med det över Sundet, men hon bad mig bära det. En tullare såg detta och han kom fram till oss på färjan och kastade mjölet överbord! Rakt ut i vattnet. Jag kommer tydligt ihåg det det var på Asa Thor. Och jag var endast fem-sex år gammal. 12 M I N N E N A S B R O

13 der, der så, og han kom hen til os på skibet. Så blev melet smidt over bord! Ud i vandet. Jeg kan lige så tydeligt huske det det var på færgen Asa Thor. Og jeg kun var femseks år. ISVINTER Det var isvinter og jeg ude og gå i Helsingborg med nogle venner. Vi havde taget skøjter på sådan nogle, som var skruet på skoene, for at de skulle sidde godt fast om fødderne. Vi var en lille gruppe, der bestemte os for at tage en tur på isen. Så vi gik ud på Sundet for at se os lidt omkring. Det gik godt vi kunne jo nå langt. Så var der én der fandt på, at vi skulle gå et smut over til Helsingør. Det kan man vel ikke sagde vi andre. Men lad os prøve. Så vi gik videre. Isen så fin ud, den knagede ikke og vi vidste intet om god og dårlig is. Tænkte ikke på, at det kunne være farligt. Så vi skøjtede hele vejen over til Helsingør. Der stod tolderne jo. De spurgte, hvad i ISVINTER Det var isvinter och jag var ute och gick i Helsingborg tillsammans med några vänner. Vi hade tagit skridskor med sådana som var skruvade fast på skorna, så att de kunde sitta ordentligt fast på fötterna. Vi var en liten grupp som bestämde oss för att åka en tur på isen. Så vi gick ut på Sundet för att se oss omkring lite. Det gick bra vi kunde ju åka långt. Så var det en som hittade på att vi skulle åka över till Helsingör. Det kan man väl inte sade vi andra. Men låt oss försöka. Så vi åkte vidare. Isen såg bra ut, den brakade inte och vi visste ingenting om bra och dålig is. Tänkte inte på att det kunde vara farligt. Så vi åkte skridskor hela vägen över till Helsingör. Här stod tullarna. De frågade vad i all sin dar vi gjorde isen kunde ju vara tunn och det kunde finnas stark ström. Man bad oss följa med på tullstationen och det gjorde vi. Tullarna var rara och vänliga och gav oss saft och karameller. De började undersöka när nästa båt gick till Helsingborg. Men vi ville åka skridskor tillbaka vi hade ju åkt över. Titta där uppe sade en av tullarna där kommer en isbrytare. Så det M I N D E R N E S B R O 13

14 alverden vi lavede der kunne jo være tynd is og stærk strøm. Vi blev bedt om at følge med på toldstationen og det gjorde vi. Tolderne var søde og venlige og gav os saftevand og karameller. De begyndte at undersøge, hvornår den næste båd til Helsingborg sejlede. Men vi ville skøjte tilbage vi var jo nået over. Se deroppe sagde en af tolderne der kommer en isbryder. Så det er nok bedst, at I tager færgen tilbage. Men vi var jo stadig iført de her skøjter, som sad skruet fast til skoene. Vi kom nu ombord på færgen. Det var værre, da vi nåede Helsingborg og skulle med bussen. Men også der fik vi lov til at komme med, selvom konduktøren vist ikke helt troede på vores historie om, at vi havde været over isen til Helsingør. I 1937 afholdt SSU en stor samling for unge fra Sverige, Norge og Danmark. Min far havde et cafeteria i de to store telte på billedet. Der blev også holdt en stor demonstration og samling på Sundstorget og i Folkets Park. är nog bäst att ni tar färjan tillbaka. Men vi hade ju fortfarande de här skridskorna på oss som var skruvade fast på skorna. Vi kom emellertid ombord på färjan. Det var värre när vi kom fram till Helsingborg och skulle vidare med bussen. Men även här fick vi lov att komma med, även om konduktören inte riktigt trodde oss när vi berättade att vi hade åkt över isen till Helsingör höll SSU en stor sammankomst för unga från Sverige, Norge och Danmark. Min far hade en cafeteria i de två stora tälten på bilden. I samband med detta höll man även en stor demonstration och samling på Sundstorget och i Folkets Park. 14 M I N N E N A S B R O

15 ARBEJDS- OG BOLIGFORHOLD At leve, bo og arbejde var helt anderledes i 1920ʼerne og 30ʼerne end det er i dag. Mange begyndte at arbejde efter at have gået i skole i 6 eller 7 år og blev ved med det til de blev pensionerede. Mange fik den samme slags arbejde som deres forældre havde eller tog, hvad de kunne få. For kvinder var forholdene meget forskellige fra i dag. Flere og flere begyndte at uddanne sig, men kun få piger tog en længere uddannelse. Kvinderne havde ansvaret for familien og hjemmet. Mange kvinder arbejdede ikke eller holdt op med at arbejde, når de blev gift. Men for mange andre kvinder var der intet valg. Selvom de skulle passe hjem og børn, måtte de også arbejde for at tjene penge til familien. Her fortæller en svensk kvinde om dengang hun arbejdede på Gummifabrikken Tretorn i Helsingborg. Arbejde ARBEJDE PÅ GUMMIFABRIKKEN I 1932 blev jeg ansat på gummifabrikken. Jeg var 15 år. Der var ikke så meget at vælge i mellem, når man ikke havde en længere skoleuddannelse. Min far var død og både min mor og mine to ældre brødre arbejdede på fabrikken. Det var også bedre betalt end mange ARBETS- OCH BOSTADS- FÖRHÅLLANDEN Att leva, bo och arbeta var helt annorlunda på och 30-talet än det är idag. Många började arbeta efter att ha gått i skolan i 6 eller 7 år och fortsatte med att arbeta tills de blev pensionerade. Många fick samma sorts arbete som deras föräldrar hade eller tog vad de kunde få. För kvinnor var förhållandena mycket annorlunda mot vad de är idag. Fler och fler började utbilda sig, men endast ett fåtal flickor fick en längre utbildning. Kvinnorna hade ansvaret för familjen och hemmet. Många kvinnor arbetade inte eller slutade arbeta när de gifte sig. Men för många andra kvinnor fanns det inget val. Även om de måste ta sig an hem och barn var de även tvungna att arbeta för att tjäna pengar till familjen. Här berättar en svensk kvinna om när hon arbetade på Gummifabriken Tretorn i Helsingborg. Arbejde ARBETE PÅ GUMMIFABRIKEN 1932 blev jag anställd på gummifabriken. Jag var 15 år. Det fanns inte så mycket att välja mellan när man inte hade någon längre skolutbildning. Min far var död och både min mor och mina två äldre bröder arbetade på fa- M I N D E R N E S B R O 15

16 andre steder og når skolen sluttede, stod der en hel kø af børn, som søgte arbejde. Det var svært at få job, så man blev glad bare man fik noget. Da jeg fyldte 18 blev jeg en af skotøserne. Det var ikke alle, som kunne fortsætte med at være ansat, når de fyldte 18. Det kostede jo mere i løn. Så en del blev fyret. Skotøserne tjente omkring 40 kroner om ugen. Mændene tjente mere selv hvis de lavede kvindearbejdet fik de én krone mere i timen. Nå, men jeg kom ned, hvor støvlerne blev samlet. Her sad vi ved samlebånd og satte de forskellige gummidele sammen til støvler. Tidligere havde hver kvinde (for der var flest kvinder i den afdeling) samlet støvlerne fra start til slut, men nu skete det på samlebånd. Nu var det de samme bevægelser, man gjorde igen og igen kun den samme lille del af støvlen lavede man. I frokostpausen kunne man gå op i kantinen. Der var én kantine til fabriksarbejderne og en anden til tjenestemændene. I deres blev der serveret varm mad ved bordene. I vores hentede man selv sin mad og her kunne man købe kaffe, smørebrød, kager og nogle gange risengrød. Men jeg spiste mest min madpakke ved samlebåndet. Det var der mange som gjorde, for vi havde kun et kvarters pause. Så købte jeg en flaske mælk af en mælkemand, der kom rundt og solgte til de ansatte en flaske kostede vel 8-10 ører. Overalt på fabrikken lugtede der af gummi. Lugten hang ved alting også når man kom hjem. Man hængte bare overtøjet på en knage inde i lokalet. Der var ikke arbejdstøj eller noget og heller ingen muligheder for at bade inden man tog hjem. Fordi hygiejnen ikke var så god fik man også tit en masse lopper med hjem. De bed så det kløede og jeg havde kradsemærker overalt. briken. Här betalde man också mer än på många andra ställen och när skolan slutade stod det en hel kö av barn som sökte arbete. Det var svårt att få arbete, så man blev glad bara man fick något. När jag fyllde 18 år blev jag en av skoflickorna. Det var inte alla som fick fortsätta att vara anställda när de fyllt 18 år. De kostade ju mer i lön, så en del fick sparken. Skoflickorna tjänade runt 40 kronor i veckan. Männen tjänade mer även om de utförde kvinnosysslor fick de en krona mer i timmen. Nåväl, jag kom ned till den plats där stövlarna monterades. Där satt vi vid det löpande bandet och satte ihop de olika gummidelarna till stövlarna. Tidigare hade varje kvinna (för der var mest kvinnor på den avdelningen) för sig monterat stövlarna från början till slut, men nu skedde det på det löpande bandet. Nu var det samma rörelser man gjorde om och om igen man arbetade bara med samma lilla del på stöveln. På lunchrasten kunde man gå upp i lunchrummet. Det fanns ett lunchrum för fabriksarbetarna och ett annat för tjänstemännen. I tjänstemännens serverades varm mat vid borden. I vårt hämtade man själv sin mat och här kunde man köpa kaffe, smörgåsar, kakor och ibland risgrynsgröt. Men för det mesta åt jag mitt matpaket vid det löpande bandet. Det var många som gjorde det, för vi hade bara en kvarts rast. Jag köpte en flaska mjölk av ett mjölkbud som gick runt och sålde mjölk till de anställda en flaska kostade väl 8-10 öre. Det luktade gummi överallt på fabriken. Lukten hängde i allting även när man kom hem. Man hängde bara sina ytterkläder på en hängare inne i lokalen. Det fanns inga arbetskläder eller något liknande och inte 16 M I N N E N A S B R O

17 AT KOMME I LÆRE Når man nærmede sig de 18 år var man gammel nok til at komme i lære. Jeg havde ganske vist min præliminær-eksamen, men den interesserede mig ikke særlig stærkt og sikkert heller ingen andre. Derimod ville jeg gerne passe børn og derfor fik jeg læreplads på et børnehjem i Klampenborg. Far og jeg var inde at se stedet, og det var rigtig positivt. Vi fik en liste over det tøj, vi elever skulle gå i til hverdag. At have mig i lære kostede kr. 60,- pr. måned vi boede jo på hjemmet og det var for kost og logi. Løn fik man ikke i læretiden og uddannelsen blev betalt med elevens arbejde. Spændende var det at skulle ind og købe uniformen, der bestod af blå og hvid stribet bomuldskjole, hvidt forklæde i den obligatoriske sygeplejefacon og et hvidt slør. Og spændt mødte jeg så op den 15. maj 1938 med min lille kuffert og en håndtaske. Hjemmet var en stor skøn monumental bygning. Den ene fløj havde indgangsparti, lederlejligheder og kontor og den anden indgik i børnestuerne, hvoraf der var 3 samt en legestue. Så var der 1. sal, der blev beboet af enlige mødre, der selv passede deres nyfødte børn og samtidig fungerede som køkkenpiger og stuepiger under økonomaens ledelse. Vi elever havde værelser oppe under taget, alle med hyggelige skrå vægge og kvistvindue. Vi mødte om morgenen klokke 7 og efter morgenmad og -sang gik vi i gang med vort arbejde. Vi havde hver 2 børn, en stor, der var ca. 1½ år og en mindre. Vi skulle lære at tage rigtigt på dem ved badning, tøjskift, bleskift o.s.v., og når de blev store nok til det, blev de sat på potte ved sengebenet, tøjret dertil med en ble om maven. Herligt syn stuen igennem. Sengene var højbenede metaltremmesenge, hvor den ene side blev slåheller någon möjlighet att tvätta av sig innan man gick hem. Eftersom hygienen inte var särskilt bra fick man även ofta en massa loppor med sig hem. De bet så det kliade och jag hade rivsår överallt. ATT KOMMA I LÄRA När man närmade sig 18 år var man tillräckligt stor eller gammal för att komma i lära. Jag hade ju tagit min preliminära examen, men den intresserade mig inte särskilt mycket och säkert heller inga andra. Däremot ville jag gärna passa barn och därför fick jag läroplats på ett barnhem i Klampenborg. Far och jag var inne för att se på platsen och det var riktigt positivt. Vi fick en lista över de kläder vi elever skulle ha på oss på vardagar. Att ha mig i lära kostade 60 kr. i månaden vi bodde ju på hemmet och det var för kost och logi. Lön fick man inte under lärotiden och utbildningen blev betald med elevens arbete. Det var spännande att åka in och köpa uniformen, som bestod av en blå- och vitrandig bomullsklänning, vitt förkläde i den obligatoriska sjuksköterskestilen och en vit slöja. Och det var spännande när jag infann mig den 15 maj 1938 med min lilla koffert och en handväska. Hemmet var ett stort, vackert och imponerande hus. Den ena flygeln innehöll hallen, ledarnas lägenheter och kontor och den andra innehöll i barnrummen, som det fanns 3 av samt ett lekrum. På första våningen bodde det ensamstående mödrar som själva passade sina nyfödda barn och samtidigt fungerade som kökspigor och husor under föreståndarinnans ledning. Vi elever hade våra rum uppe under taket, alla med mysiga snedtak och vindsfönster. Vi skulle börja klockan 7 på morgonen M I N D E R N E S B R O 17

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Mio min Mio Astrid Lindgren

Mio min Mio Astrid Lindgren Opgaver til kapitel 1. Han færdes gennem dag og nat. 1. Hvor gammel er Busse? 2. Hvor bor han? 3. Hvordan er hans forhold til plejeforældrene? 4. Hvorfor tror du de har taget Busse i pleje? 5. Find steder,

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa Fasiliteter / Faciliteter / Faciliteter Kjøkken / Köket / Køkken Separat dusj / Separat dusch / Seperat bad Hage -terrasse / Trädgård

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Brug byen! / Använd staden!

Brug byen! / Använd staden! dzidzo.dk Brug byen! / Använd staden! Evaluering Billede Bus Passing Stig Nygaard Brug byen! / Använd staden! Evalueringsrapport efter pilotprojekt Resume Pilotprojektet Brug byen! (se tekstboks) er blevet

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Page 1 of 9 RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Fra: (nakkedraget@hotmail.com) Sendt: 25. april 2009 07:46:27 Til: bock.jakt@spray.se Hej lars Din deadlines er lang overskredet og jeg har

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Jag har gått vilse. Ikke at vide hvor du er

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Jag har gått vilse. Ikke at vide hvor du er - Sted Jag har gått vilse. Ikke at vide hvor du er Kan du visa mig var det är på kartan? At spørge efter et bestemt på et kort Var kan jag hitta? At spørge efter en bestemt... en toalett?... en bank/ett

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Solstrålens sangbog. sangbog. - Sange for de helt små

Solstrålens sangbog. sangbog. - Sange for de helt små Solstrålens sangbog sangbog - Sange for de helt små Lille Peter Edderkop Lille Peter edderkop kravlede op ad muren, så kom regnen og skyllede Peter ned. Så kom solen og tørrede Peters krop, lille Peter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Hjemmefødsel på Violvej 96. Helle Seiersen, sekretær HF Mosevang. Huset SEBA, Violvej 96, Viby J

Hjemmefødsel på Violvej 96. Helle Seiersen, sekretær HF Mosevang. Huset SEBA, Violvej 96, Viby J Hjemmefødsel på Violvej 96 Helle Seiersen, sekretær HF Mosevang Deres udsendte mødte i forsommeren Jane Irming i en bus. Vi kørte ad Åhavevej, og jeg udpegede for min sidekammerat min kolonihave i HF Mosevang.

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere