Brug byen! / Använd staden!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug byen! / Använd staden!"

Transkript

1 dzidzo.dk Brug byen! / Använd staden! Evaluering Billede Bus Passing Stig Nygaard

2 Brug byen! / Använd staden! Evalueringsrapport efter pilotprojekt Resume Pilotprojektet Brug byen! (se tekstboks) er blevet evalueret. Til grund for evalueringen ligger en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende elever og lærere. Använd staden/brug byen Beskrivning av projektets elevaktivitet Elevaktiviteten gick till så här: Fyra klasser i grundskolan (årskurs 4-5), och fyra i gymnasiet rekryterades. I båda fallen var det två från dansk och två från svensk sida. Klasserna valde ett torg i sin hemstad och arbetade med det under ledning av undervisare från DAC (i København) och Miljöverkstaden (i Helsingborg). Sedan bytte de torg med en klass från andra sidan sundet och åkte dit för att undersöka det. De skulle sen utväxla sina resultat med varandra. Projekt Brug byen! var spændende for gymnasieeleverne - men måske var abstraktionsniveauet i projektet (eller evalueringsformen) lidt for højt for grundskoleeleverne De vurderer i hvert fald ikke projektet helt så spændende som andre projekter, og tekstsvar antyder, at deres udbytte ikke har været helt så mangefacetteret som gymnasieelevernes. Flere af gymnasieeleverne beskriver forskellige læringspunkter inden for projektpartnernes forskellige tilgange til arkitektur (historisk, sociologisk, teknisk), mens grundskoleeleverne nøjes med at beskrive læring i mere generelle termer ( Hus kan ha olika stilar och ålder ). Lærerne angiver, at de både har haft udbytte af undervisningsmaterialet, som gav en undervisningsramme, som jeg ikke selv ville have kunnet præsentere, hvilket optimerer mine undervisningsbetingelser og Den gode kontakt til svenske samarbejdspartnere. Næsten alle elever synes, at det er en god ide at modtage undervisning væk fra skolen, og de fleste synes endvidere, at det var mest spændende at besøge den anden side af sundet. Flere gymnasieelever skriver, at det er en fordel, at de ikke havde nogen forudindtagelse af pladsen på den anden side hvilket de ellers har om deres egen by. Eleverne og lærerne beskriver forskellige praktiske problemer i projektet flest nævner kulden i december. Mens vejret næppe står til projektpartnerne at ændre, nævner nogle elever, at man kunne have forberedt sig bedre hjemmefra. 2

3 En lærer kommenterer ligeledes, at en 2-3 siders artikel, man kunne havde arbejdet med før selve ekskursionen, ville være en fordel. En anden lærer er ked af, at opgaverne først blev udleveret på det konkrete torv. Fem ud af seks lærere angiver, at der ikke blev arbejdet med elevernes opgaveark forud for ekskursionen i egen by. Omvendt arbejdede fire ud af seks lærere med opgaverne forud for ekskursionen til den anden side af sundet. De fleste elever synes, at opgaverne var nemme at arbejde med. Sprogbarriererne har ikke været store: De fleste elever angiver, at de forstod underviseren, som talte et andet sprog. Dog er der et relativt stort mindretal af gymnasieelever, som beskriver, at sproget faktisk var et mindre problem. Set i det lys er det måske ikke troværdigt, at grundskoleeleverne ikke oplevede det samme problem? De fleste synes, at de kender deres egen by lidt bedre efter projektet. Endnu flere synes, de kender regionen bedre, om end dette i flere tekstsvar nuanceres til den konkrete by, man har besøgt på den anden side af sundet. Efter indholdsfortegnelsen gennemgås resultaterne nedenfor. Indhold Resume...1 Baggrund...3 Overordnet: Var det et godt projekt?...5 Udbytte...6 Ekskursionselementet...10 Øresundselementet...11 Sproglige barrierer...14 Appendiks...16 Køn og nationalitet...16 Tekstsvar elever...16 Tekstsvar lærere...30 Projektpartnere: Skoletjenesten Öresund, Dansk Arkitektur Center og Miljöverkstaden Evaluering gennemført af: dzidzo Projektet er økonomisk støttet af: Europeiska regionala utvecklingsfonden/-interreg IV A 3

4 Baggrund Skoletjenesten Öresund, Dansk Arkitektur Center og Miljöverkstaden i Helsingborg har med midler fra Europeiska regionala utvecklingsfonden/interreg IV A udviklet et undervisningsforløb for børn i grundskolen og unge i gymnasiet. Konsulentfirmaet dzidzo har bistået med evaluering og nærværende rapport. Der er tale om et pilotprojekt med kun få afsatte midler til evaluering. Evalueringen er derfor foretaget som en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og elever. Denne metode er væsentligt billigere end mere dybdegående evalueringsmetoder, som eksempelvis fokusgrupper. Den koordinerende lærer på hver skole fik via tilsendt dels et unikt link til et særligt lærerspørgeskema, dels et åbent link til et elevspørgeskema. Lærerskemaet var på dansk, mens elevspørgeskemaet fandtes i både en svensk og en dansk udgave. I den tilsendte mail blev lærerne opfordret til at lade eleverne udfylde skemaet i en undervisningssession. Særligt blev det understreget, at grundskoleeleverne måske ville få behov for hjælp til at besvare enkelte spørgsmål. Dels gennem kommunikation med specifikke lærere, dels på baggrund af antal besvarelser, tyder det dog på, at eleverne i de fleste klasser har besvaret spørgeskemaet alene, i deres fritid. Da kun få elever har deltaget i undersøgelsen, skal spørgeskemaresultaterne tages med forbehold. Selv om grafer er nemme at aflæse, er det vigtigt at huske, at kun relativt få elevers besvarelse ligger til grund for resultaterne. Flere resultater ser dog tilstrækkeligt entydige ud til, at de kan give et generelt fingerpeg. Endelig har spørgeskemaet gjort udstrakt brug af åbne svarfelter, hvori elever og lærere har kunnet uddybe deres holdninger mere kvalitativt. Med henblik på at understrege, at relativt få elever har besvaret skemaet, er y-aksen på alle figurer angivet i antal konkrete besvarelser, i stedet for procentvis. Deltagende skoler I alt otte danske og svenske institutioner, fire grundskoler og fire gymnasier, deltog i projektet. Nedenfor vises, hvor mange elever fra hver institution der har besvaret spørgeskemaet. 4

5 Figur 1: Figur 1 viser, at der for hver klasse er mellem 7 og 18 besvarelser. De enkelte skoler har ikke oplyst elev/deltagerantal for de to ekskursioner, som er indeholdt i projektet. Svarprocenten kan derfor ikke udregnes præcist. Alligevel må syv besvarelser fra fx Aurehøj Gymnasium opfattes som lavt. Omvendt er det typisk svært at få høje svarprocenter blandt elever, som udfylder skemaet i fritiden. Kønsfordelingen følger nogenlunde det forventede, omend der næsten ikke er nogle svenske gymnasieelever, som er drenge, og næsten ingen svenske grundskoleelever, som er piger. Alt i alt er der flere piger end drenge blandt gymnasieeleverne, mens fordelingen er nogenlunde lige blandt grundskoleeleverne. Flest grundskoleelever er fra Danmark (figur 10, appendiks ). Nedenfor gennemgås besvarelserne fra det relativt korte spørgeskema. Først gennemgås besvarelser vedrørende projektets mere overordnede succes. Dernæst gennemgås spørgsmål omkring det generelle ved at bruge ekskursion i undervisningen, og til sidst gennemgås spørgsmål omkring det specifikke i at besøge den anden side af Øresund. Rapporten afsluttes med et lille appendiks. 5

6 Overordnet: Var det et godt projekt? Var det spændende? Eleverne blev spurgt: Hvis du sammenligner med det sidste projektarbejde, du har haft i skolen, synes du da, at projektet Brug byen! var spændende? Eleverne blev specifikt bedt om at forholde sig til det sidste projektarbejde, de har haft. Denne måde at spørge på giver de mest valide svar, fordi sammenligningsgrundlaget er konkret og friskt i elevernes erindring. Fordi det sidste projektarbejde er forskelligt fra skole til skole, kan spørgsmålet tolkes som et udtryk for, om projektet gennemsnitligt har været mere eller mindre spændende end andre projekter. Figur 2 nedenfor viser, at tre ud af fem gymnasieelever fandt projekt Brug byen! mere interessant end andre projekter, og kun én ud af fem fandt projektet mindre interessant. For grundskoleeleverne gælder det, at 2/3 af eleverne synes, at projektet var mindre interessant end det sidste projektarbejde, de havde haft. Figur 2: Elevernes positive vurdering genfindes blandt lærerne, hvor fem ud af seks angiver, at de helt sikkert vil anbefale en kollega at deltage i et lignende interregionalt projekt. En enkelt lærer vil sandsynligvis anbefale lignende projekter. 6

7 Var opgaverne gode? Eleverne blev spurgt: Var opgaverne generelt nemme at arbejde med? Spørgsmålet blev stillet sammen med en række forhold omkring sprogbarrierer. Ved at stille separate spørgsmål til opgaveudformningen og sprogvanskeligheder fås det bedste udgangspunkt for at vurdere opgaverne direkte, renset for evt. sprogproblemer. Resultaterne fremgår af figur 3 nedenfor. Figur 3: Figur 3 ovenfor viser, at eleverne generelt vurderede opgavesættene positivt. Især gymnasieeleverne er næsten 100 % enige om, at opgaverne var gode. Udbytte To ud af seks lærere angiver, at projektet kun tog lidt tid i forhold til udbyttet, mens fire lærere angiver, at projektet tog tilpas tid i forhold til udbyttet. Dette må siges at være meget positivt. Et mål med projekt Brug byen! var at give eleverne mulighed for at lære deres region bedre at kende. I spørgeskemaet kunne eleverne derfor angive, om de som konsekvens af projektet i dag kender deres egen by og Øresundsregionen bedre end før. Kender du din egen by? Eleverne blev spurgt: 7

8 Synes du, at du kender din egen by lidt bedre nu? Figur 4 viser svarfordelinger for spørgsmålet vedrørende kendskab til egen by. Figuren viser, at de fleste elever i både grundskole og gymnasium mener, at de efter projektet kender deres egen by lidt bedre. Figur 4: Eleverne kunne uddybe deres svar ved at udfylde et lille tekstfelt. 12 grundskoleelever besvarede spørgsmålet. Seks besvarede spørgsmålet mere eller mindre positivt, to angav at være i tvivl, og 4 angav svar, som må fortolkes negativt. Eksempelvis jeg har boed der i hele mit liv.så JA. Selv om eleven angiver, at han/hun kender sin by bedre nu, er det tydeligt, at eleven i virkeligheden blot mener, at han/hun kender byen godt. Omvendt svarer en anden elev: ja jeg kænder den lidt bædre fordi at der var nogle der fortalte os om det. 20 gymnasieelever besvarede spørgsmålet. Langt de fleste var positive i deres besvarelser også dem, der gav udtryk for, at de udmærket kender deres egen by: Genom att titta på torget mer ingående lärde man känna det bättre, men samtidigt var torget i sig inte nytt för mig. og Historiskt sätt ja. og I stedet for bare at gå igennem byen, tænker jeg mere over hvad der ligger bag. Jeg er ydermere blevet informeret om projektet "det nye Nørreport". Samtlige besvarelser findes i appendiks. Fire ud af seks lærere angiver, at klassen ønskede at besøge flere byer i regionen. Én lærer ved ikke, mens en anden lærer angiver, at de ikke ønskede at besøge flere byer i regionen. Fem ud af seks lærere angiver, at eleverne ikke ønskede mere tid i deres egen by. Én enkelt lærer ved ikke. 8

9 Kender du Øresundsregionen? Figur 5 nedenfor viser svarfordelingen på spørgsmålet vedr. Øresundsregionen. Alt andet lige må man formode, at det er nemmere at lære eleverne noget nyt om en fremmed by end om den by, de bor i. Derfor er det rimeligt at forvente, at flere elever angiver, at de efter projektet kender Øresundsregionen bedre, end at de efter projektet kender deres egen by bedre. Dette er da også tilfældet. Figur 5: Ca. to ud af tre elever angiver, at de kender Øresundsregionen bedre i dag end før projektet. I lighed med spørgsmålet vedrørende egen by kunne eleverne uddybe deres svar. Flere af grundskoleeleverne angiver, at de ikke har deltaget i den ekskursion, der gik over sundet. Enkelte angiver, at de ikke har været i byen før, og at de derfor kender byen bedre nu. Gymnasieelevernes besvarelser er (rimeligvis) mere nuancerede. Mange bemærker, at én by ikke gør en hel region, fx: Förstår inte riktigt vad det har med hela öresundregionen att göra. Alla platser är unika och jag generelliserar inte. Enkelte gymnasieelever mener dog, at byen har åbnet op for en regional historie: Ja lidt, vi lærte lidt om byens historiske betydning i forhold til handel mm. Samtlige besvarelser findes i appendiks. Tre ud af seks lærere angiver, at klassen ønskede at besøge flere byer i regionen. Én lærer ved ikke, mens to lærere ikke ønskede at besøge flere byer i regionen. Fire ud af seks lærere angiver, at eleverne ikke ønskede mere tid på den anden 9

10 side af sundet. Én enkelt lærer ved ikke, mens en lærer angiver, at klassen gerne ville have haft mere tid. Hvad ved du nu om arkitektur? Partnerne i projekt Brug byen! har forskellige indgange til arkitektur og ville med projektet arbejde med konkret kundskabsoverføring. Der skulle arbejdes med etiske og filosofiske indgange såvel som tekniske og naturvidenskabelige indgange. Hertil desuden læreruddannelse og skolesamarbejde. Eleverne kunne angive, hvad de havde lært om arkitektur, i åbne svarfelter. Grundskoleeleverne angiver at have lært noget, men det er svært at gennemskue hvad: At der er MANGE detalijer., at husene nærmest har tøj på., att det finns olika stilar på hus og Hus har olika stilar mellan länderna. Flere gymnasieelever angiver at have fået øjnene op for flere af de forskellige tilgange til arkitektur. Nogle er simpelthen overraskede over, hvor kompleks arkitekturen kan være: At det er en kompleksitet, hvilket jeg ikke var klar over før. Jeg vidste ikke det rummede så mange overvejelser og teorier. Andre ser arkitekturen i en politisk sammenhæng: att det finns så många framtidsplaner för helsingborg och att de verkligen kämpade för att bli en stor miljöstad och att det fanns olika platser för miljö Mens nogle især har lagt mærke til historie og æstetik: en del om hvilke perioder der indeholdt byggekunst indenfor forskellige arter. Flere nævner, at byrum udfylder forskellige funktioner: Hvor mange forskellige funktioner et byrum skal opfylde, og hvordan de skifter i løbet af en dag. Hvor svært det må være at planlægge et nyt byområde, netop pga de mange krav til funktioner. Jeg har større indsigt i hvad der gør pladserne hyggelige/ubehagelige. Det var meget interessant at se, hvor lidt der skal til for at pladserne fungerer efter intentionen og opfylder arkitektens ønske om pladsens funktion. Og enkelte nævner også bæredygtighed: Jeg tænkte ikke rigtig over at man på den måde planlagde byrum. Hvor meget det betyder at det ikke roder i et byrum. At en by kan blive mere bæredygtig ved at man indretter byrum bæredygtigt. Komplette besvarelser findes i appendiks. 10

11 Hvad var det bedste? Vel vidende, at et spørgeskema ikke kan komme til bunds i evt. unikke og værdifulde oplevelser, havde eleverne mulighed for at svare helt frit på spørgsmålet: Hvad var det bedste ved projektet. Grundskoleeleverne angiver sjovt nok selve turen til Sverige som noget af det bedste. Mange angiver også øvelsen med at bygge huse i karton. For gymnasieeleverne var det bedste ifølge besvarelserne projektets praktiske karakter. Følgende citat er et godt eksempel: At det foregik udenfor skolen! At teorien blev praktisk, frem for udelukkende boglig! :) Komplette besvarelser findes i appendiks. Ekskursionselementet Er det en god ide at have undervisning ude i byen? Både grundskoleelever og gymnasieelever mener, det er en god ide at modtage undervisning uden for skolens normale lokaler. Dette fremgår tydeligt af figur 6. Både grundskoleeleverne og gymnasieeleverne svarer typisk, at det helt sikkert er en god ide at have undervisning uden for skolen. Kun en enkelt grundskoleelev og en enkelt gymnasieelev er lidt i tvivl og svarer nej, det tror jeg ikke. 11

12 Figur 6: Den afsatte tid i hjembyen Fem ud af seks lærere angiver, at eleverne ikke ønskede mere tid i hjembyen. En enkelt lærer ved ikke. Øresundselementet Var det mest spændende på den anden side af sundet? Eleverne blev spurgt: Hvis vi antager, at arbejdet i egen by var 4 ( spændende ), hvordan var det så at arbejde på den anden side af Sundet? Giv point fra 1-7. En ud af fire elever synes, det var mest spændende at arbejde i eget land (point fra 1-3), mens tre ud af fire elever synes, det var mest spændende at besøge den anden side af sundet (point fra 5-7). Dette fremgår af boxplottet i figur 7 nedenfor. 12

13 Figur 7: Figur 7 ovenfor viser et såkaldt boxplot en nem måde at se fordelingen af point på. Den hvide kasse angiver det interval, som 50 % af eleverne har givet point inden for. Værdier under kassen er givet af 25 % af eleverne. Værdier over kassen er givet af de sidste 25 procent. Stregen i midten angiver medianen, og den orange prik angiver gennemsnittet. Stregerne angiver minimum- og maksimumværdier, med mindre der er ekstreme datapunkter. I givet fald bliver de vist med sorte prikker. Figur 7 viser altså, at 25 % af både grundskole- og gymnasieelever har vurderet aktiviteten på den anden side af sundet som mindre spændende end på egen side af sundet (begge kasser begynder ved point 4). Hvad synes du om, at noget af undervisningen foregår på den anden side af Øresund? En ting er, at Brug byen! konkret var spændende, en anden ting er, om eleverne generelt synes, at det er en god ide at have undervisning på den anden side af sundet. Eleverne kunne uddybe deres holdning i et åbent tekstfelt. Skæver man til disse uddybninger, fremgår det tydeligt, at det kolde vejr har sat en dæmper på begejstringen for at modtage undervisning uden for skolen. Således handler næsten alle kommentarer om, at det var meget koldt at være på ekskursion i december (se appendiks 1.a for komplet udskrift). jeg synes det var sjovt det var bare meget koldt jeg synes at det var rart at vi kom lidt ud til et andet sted end vores by.vi får så lært lidt mere om sverige og om det er meget anderledes end i københavn 13

14 Rätt roligt men kallt Gymnasieelever: Bra eftersom vi tillhör Öresunds regionen och nu fick man mer än känsla av att det är så. Det er en god idé. Vi er alle borgere i verden og undervisning på tværs af landegrænser er en effektiv måde at nedbryde den grænseopdelte mentalitet vi, i disse tider, lider stærkt under. Jeg nærer respekt for sådanne projekter, om formålet er et andet end mit, gav det mig meget og jeg er dybt taknemmelig for den oplevelse jeg har fået. Det er rigtig fedt! - men man skulle nok have reseachet før man tog af sted. sådan som man vidste noget om byen og den plads man skulle besøge. vi fik det af vide på stedet, hvilket man kunne har sparet væk ved at have læst om det hjemmefra. specielt fordi det var MEGET koldt udenfor og svært at koncentrere sig om hvad læren sagde. Bra men bättre om man kunde suttit inne eller om det varit en varmare tid, hade också varit spännande om man fått träffa den danske klassen. Det kändes som att vi reste långt för att sedan inte vara på torget i Köpenhamn så länge. Men idén är god och bra men man kan kanske göra något mer samtidigt nästa gång. Tilføjer det nogen særlig værdi til projektet "Brug byen!", at I besøgte en anden by? De fleste grundskoleelever svarer bekræftende. Men om det tilføjer noget særligt sjovt eller noget særligt fagligt spændende er mere uklart: det er sjovt at komme til en ny by men ikke så maget mere sbendende og helt vildt anderledes og sjovt. Gymnasieeleverne er enige om, at det er nemmere at analysere en ukendt by end en kendt by: Det er en helt anden måde at møde et sted på. Et kendt sted er ofte associeret med forskellige vaner eller oplevelser hvorimod de ukendte rum/pladser sætter gang i andre tanker. Komplette svar findes i appendiks. Den afsatte tid på den anden side af sundet Fire ud af seks lærere angiver, at eleverne ikke ønskede mere tid i hjembyen. En enkelt lærer ved ikke, og én angiver, at eleverne gerne ville have haft mere tid. 14

15 Sproglige barrierer Forstod du underviseren? I forbindelse med projektet har projektgruppen overvejet, om sprogbarrieren kunne være et problem. Evalueringen har derfor eksplicit spurgt til, om eleverne forstod underviseren på den anden side af sundet. Resultatet fremgår af figur 8 nedenfor. Figur 8: Figur 8 viser, at et flertal forstod underviseren, omend der særligt for gymnasieeleverne er et relativt stort mindretal, som angiver, at der har været sprogbarrierer. Det er et åbent spørgsmål, hvorfor der ikke har været de samme sprogbarrierer blandt grundskoleeleverne. Adspurgt, om eleverne er blevet bedre til at tale dansk/svensk, ses det af figur 9, ikke overraskende, at effekten af en enkelt ekskursion er lille. 15

16 Figur 9: 16

17 Appendiks I appendikset vises relevante baggrundsoplysninger; fordelingen af køn samt nationalitet. Køn og nationalitet Figur 10: Tekstsvar - elever Nedenfor gengives samtlige tekstbesvarelser, opdelt efter skoletype (grundskole og gymnasium). Besvarelserne er ikke redigeret.1 Hvad synes du om, at noget af undervisningen foregår på den anden side af Øresund? Grundskole bra Bra der Det det det tøj det och kul var jeg ikke med. er fedt er fedt at man rejser i skoletiden. er nyt men jeg ville bare jem for jeg hade ikke det ratte på er sjovt at gå rundt i en by hvor man ikke går så tit. 1 Dog er ekstra mellemrum fjernet af formateringshensyn. Det vil sige, at denne være ændret til denne tekst. 17 tekst vil

18 Det er sjovt at komme til et andet land, i stedet for en by i Danmark det er sjovt at rejse med klasen for min skyld kunne vi godt tag til london DET FEDESTE TUR I MIT LIV OG VIL GERNE DER HEN IGEN!!!!! det var lidt svært at forstå fordi han talt svensk men det var sjovt det var sjovere at være væk fra de stæder man er vand til fin godt Intressant Intressant, se skillnader Jeg synes at det var lidt for langt væk, men det var også spændene at være der. jeg synes at det var rart at vi kom lidt ud til et andet sted end vores by.vi får så lært lidt mere om sverige og om det er meget anderledes end i københavn jeg synes det var sjovt det var bare meget koldt kul Lite långtråkigt mega fedt at opleve noget helt andet ;) Rätt roligt men kallt spændende,sjovt, og kreativt Vädret var kallt men annars lite skoj var ej med i K-hamn Var ej med i K-hamn Gymnasium amazon woman att det var ganska långt att åka, hade varit bättre om det var i helsingör Bra eftersom vi tillhör Öresunds regionen och nu fick man mer än känsla av att det är så. Bra, intressant att få se hur de i Danmark speglar sin kultur och så vidare. Kul att få insoration. Bra men bättre om man kunde suttit inne eller om det varit en varmare tid, hade också varit spännande om man fått träffa den danske klassen. den var bra! Det är roligare när man har projekt på andra ställen än man är van vid. Det er en god idé. Vi er alle borgere i verden og undervisning på tværs af landegrænser er en effektiv måde at nedbryde den grænseopdelte mentalitet vi, i disse tider, lider stærkt under. Jeg nærer respekt for sådanne projekter, om formålet er et andet end mit, gav det mig meget og jeg er dybt taknemmelig for den oplevelse jeg har fået. Det er fint - der skabes også socialt på den tur! Men umiddelbart minder Helsingborg og København meget om hinanden, så derfor kunne man måske bare have valgt en anden plads i København - men turen derovre var rigtig hyggeligt! 18

19 det er interessant, da man får lov til at komme væk og opleve noget ud over det sædvanelige Det er rigtig fedt! - men man skulle nok have reseachet før man tog af sted. sådan som man vidste noget om byen og den plads man skulle besøge. vi fik det af vide på stedet, hvilket man kunne har sparet væk ved at have læst om det hjemmefra. specielt fordi det var MEGET koldt udenfor og svært at koncentrere sig om hvad læren sagde. Det er rigtig spændende, at se og kende nye byrum på den anden side af øresund og se hvori forskelle og ligheder består. Det går ud over den øvrige undervisning, hvilket er ærgerligt. Det giver det noget ekstra, at man ikke kender stedet godt. Lidt mere 'eksotisk' :) Det har været fint, men der var nogle problemer med at forstå alt hvad der blev sagt, og problemer omkring hvad vi helt præcis skulle lave. Det kändes som att vi reste långt för att sedan inte vara på torget i Köpenhamn så länge. Men idén är god och bra men man kan kanske göra något mer samtidigt nästa gång. Det kommer på en måde til at betyde lidt mere fordi man rejser et stykke vej for at lave en analyse af et andet lands byrum. Det synes jeg var spændende og anderledes. Det var alletiders! Turen var rigtig hyggelig og 'guiden' var sød. Det var rart at komme ud og lave noget anderledes. Det var bra för omväxlingsskull så att man inte bara arbetar i samma miljö Det var intressant att se likheter och skillnader på de olika platserna. Det var intressant och lärorikt. Dock tycker jag att det var svårt med språket men förstod vad det gick ut på. Det var lite svårt att behålla fokus, speciellt på en sån plats med så mycket bakgrundsljud och med en "guide" som inte pratade svenska. Men det var roligt att utaforska ett ställe man aldrig varit på förr och själva undervisnngen var bra, men lite svårt attt höra/hänge med på allt. HAde varit bra med någon sal att träffas i först och efter kanske. Lite svårt att se helheten också. Borde fått enkarta eller nåt för att förstå riktigt var vi bafann oss och vad för nytta man har av norreport. Det var meget sjovt med udflugten til helsingborg, men det havde været endnu sjovere hvis havde haft mulighed for at udveksle ideer og tanker med den svenske klasse Det var roligare då det är ett annat land och ett annat tänk inom arkitekturen. Det var roligt att få resa lite och se andra platser. Det var roligt och omväxlande och det är roligt om det händer fler gånger. Det var sjovt at komme væk, men det var ikke meget tid vi havde. Dog var det nok! Det var svårt att uppskatta själva undervisningen i Danmark eftersom det var så fruktansvärt kallt. Men det var roligt att komma ifrån skolbänken och att göra något annorlunda. det var väldigt kallt och det var svårt att förstå danska, vi 19

20 tycker att det kunde ha lagts upp på ett lite annorlundare sätt kanske att vi hade fått göra lite mer själva istället för att bara stå lyssna, det hade varit roligare om vi fick lite mer fritt när vi va i danmark och fått jobba mer själv istället för att bara lyssna en gång går bra att åka över men flera gånger blir det lite jobbigt. Det gör att man måste gå tidigare från viktig lektion innan för att komma i tid till färgan vilket gör att det man missat på den lektionen är man tvungen att arbeta ikapp hemma. Ja, självklart är det kul att åka och göra saker på andra platser än där man brukar vara. Men i och med att denna lektionen alltid ligger på samma tid så drabbas samma lektioner varje gång vi ska åka iväg tidigare. Jeg følte ikke at det havde en stor effekt på det samlede projekt. Jeg synes at det er enormt givende at tage på den slags tur da det er spændende at sammenligne ens eget byrum med et andet lands. Genialt! Jeg synes at det var særdeles spændende. Men et andet byrum end det vi analyserede ville måske gøre besøget endnu mere spændende. WUW. Jeg synes det er en god idé at udveklse mellem Øresundsområderne, det kunne dog være sjovt at få lov til at møde eller bare sammenligne vores analyse med de svenske elevers, så man kan se om der er en forskel. Desværre brugte vi meget lang tid på transport, som vi kunne have sparet hvis vi var taget til Malmø i stedet. Jeg synes det er virkeligt god ide. Det er godt at komme ud og tage stilling til steder man ikke kender, dog var det sted vi kom frem til ikke det mest interessante. Jeg synes det var rigtig fedt. Jeg synes dog, at pladsen der var valgt, var meget kedeligt. Jeg synes det var rigtig spændende, og en anderledes måde at få undervisning på. Det er sjældent at man tage andre steder hen i skole tiden, og det er altid interessant. Mycket roligt som omväxling Rigtigt godt, fedt at høre nogle andres holdninger, og hvordan man kan se forskelligt på de samme steder. Spændende, selv vi har haft lidt problemer med at forstå alt hvad der blev sagt i vores interviews (specielt med ældre mennesker). Trevlig resa, men själva uppgiften var tråkig och ointressant. Trevligt att få åka till köpenhamn Tyvärr var det väldigt kallt och brusigt så det var svårt att höra och fokusera när man bara ville värma sig Kender du din egen by bedre nu? Grundskole altså ja det ved jeg ikke! 20

21 ikke rigtigt men lidt ja jeg kænder den lidt bædre fordi at der var nogle der fortalte os om det jeg har boed der i hele mit liv.så JA Jeg synes at et er ligesom om at man så en nu side af byen. JEPS kender den i forvejen ud og ind nej nej det syntes jeg ikke nej ikke så meget. ok Gymnasium amazon woman det var ju världens tråkigaste torg vi fick!!!! och ett torg alla i princip passerar daligen Genom att titta på torget mer ingående lärde man känna det bättre, men samtidigt var torget i sig inte nytt för mig. HAr redan upplevt min stad så pass mycket att bilden av den antagligen alltid kommer förbli som den är Historiskt sätt ja. I stedet for bare at gå igennem byen, tænker jeg mere over hvad der ligger bag. Jeg er ydermere blevet informeret om projektet "det nye Nørreport". Jag bor inte i Helsingborg och spenderar inte så mycket tid ute i stan och Mäster Palms plats är ett torg som jag känner till sen innan. Jag bor inte i stan utan lite utanför och känner därför inte stan lika bra som de som bor där men jag tycker att jag känner den lite bättre nu. Jag såg inget nytt och tänkte inte på något nytt. Kanske att man la märke till några nya detaljer. Ja, kender da lidt mere til pladsens historie og baggrund for hvorfor der ser ud som der gør i dag. Jeg har fået en del historisk information om området, som jeg ikke kendte til forinden. Jeg kender min egen by helt fint i forvejen. Jeg tænkte da over nogen ting ved nørreport jeg ikke havde tænkt over før (Jeg var desværre ikke med til feltarbejdet på Nørreport i Danmark med min klasse. Kender den lige så godt. Kendte Nørreport rigtig godt før projektet, så de tre kvarter i frost indeholdt ikke nogle meget actionfyldte overraskelser. :) Kun fordi jeg nu tænker over Nørreport på en lidt anden måde, en blot et gennemgangssted! Man får upp ögonen för detaljer man annars kanske missar Man ser det på ett annat sätt när man ska analysera det och blir mer uppmärksam. Man viste redan saker om Platsen 21

22 Platsen vi besökte kände jag till sedan innan. Jag har dock fått veta lite historia och så vidare om den. Kender du Øresundsregionen bedre nu? Grundskole det gør jeg ikke haha ja ja lidt Jeg har ikke været der så meget, måske var sidste gang jeg var der da jeg var lille. jeg har set byen Jeg kan ikke huske om jeg har været der før, men jeg kender byen meget bedre! ok slet ikke SORRY = UNDSKYLD var ej med. var ej med i K-hamn var ikke med.:)) Visste redan innan lite om regionen Gymnasium amazon woman Bara för man gör en resa behöver inte de betyda att man kan någonting bättre. Det var inte så mycket information om just Öresundsregionen utan mest Norreport. Eftersom jeg kendte stort set intet til stedet i forvejen, ved jeg mere nu. En lille smule, det var jo ikke ligefrem en dagsrejse rundt i Helsingborg, og det er heller ikke den sværeste by at finde rundt i, Sverige er jo trods alt vores naboland, der er ikke stor forskel. Förstår inte riktigt vad det har med hela öresundregionen att göra. Alla platser är unika och jag generelliserar inte. herre gud det handlar om torg!! inte något annat. känner regionen bättre? vi har kollat på torg!! vem har inte varit i köpenhamn tidigare menar jag? Inte bara genom att titta på ETT torg Ja det gør jeg. Jag kände regionen ganska bra redan innan, så det har inte förbättrats. Ja lidt, vi lærte lidt om byens historiske betydning i forhold til handel mm. Jeg har ihvertfald aldrig været i Helsingborg Jeg kender Helsingborg bedre end før ja. Det ville dog have været sjovt med lidt mere tid i byen. 22

23 Jo ja jo. ved jeg nu ikke. Deres bibliotek ved jeg hvor ligger. Men nok mest sproget! :) När jag har varit i Köpenhamn tidigare har jag aldrig reflekterat över torg och platser runtomkring de affärer, caféer eller andra platser jag besökt. Nej, jag kände till Öresundsregionen bra sedan innan. Vi har ikke arbejdet med øresundsregionen, Vi havde ikke så lang tid i Helsingborg, og fik ikke mulighed for at se pladsen i byens kontekst, men derudover synes jeg det var fint at få lov til at komme over sundet og skulle snakke med svenskere - det var dog i enkelte tilfælde lidt problematisk.. Hvad ved du nu om arkitektur? Grundskole??????? Annorlunda, såg de gamla husen i K-hamn mer, At der er MANGE detalijer. at der er morderne huse og mange andre at husene nærmest har tøj på. at hvor gamle huse endlig var at man tar rundt i byen og kigger på en hel masse huse att det finns olika stilar på hus byggemåderne på de nye og gamle det ved jeg ikke Hus byggs olika hus HAR OLIKA STILAR Hus har olika stilar mellan länderna Hus kan ha olika stilar och ålder ikke noget specielt ik noget Intet ja lidt ja vildt meget jeg tængker ikke så maget over det jeg tængte ikke så meget over det at husene havede navne og de kunne ligne gamle menesker MMMMMM... ser mer detaljer nu Tänkte inte innan på vad arkitekter egentligen gjorde ved ikke vet inte Har vetat om arkiteketer och att hus byggs olika Visste inte så mkt om olika byggstilar innan Gymnasium... 23

24 amazon woman Asså nu kan jag lättare lägga märke till olika platser hur dom ser ut. Man tittar då på hur platsen och byggnaderna ser ut och hur det påverkar intrycket av platsen. At det er en kompleksitet, hvilket jeg ikke var klar over før. Jeg vidste ikke det rummede så mange overvejelser og teorier. At forskellige byrum er designet, så de har forskellige funktioner Att allting har en tanke, en menad funktion. att det finns mycket som man enkelt kan förändra för att få det trevligare. att det finns så många framtidsplaner för helsingborg och att de verkligen kämpade för att bli en stor miljöstad och att det fanns olika platser för miljö Att det inte bara handlar om byggnader. Att det ligger en historia bakom och allt har en baktanke. bevægelsesmønstre, at tage højde for de forskellige ting Der ligger mange flere tanker bag opbyggelsen af bestemte byrum end jeg havde regnet med. en del om hvilke perioder der indeholdt byggekunst indenfor forskellige arter. Hur torg kan utvecklas Hvorfor at byrummene er konstrueret som de er. Hvor mange forskellige funktioner et byrum skal opfylde, og hvordan de skifter i løbet af en dag. Hvor svært det må være at planlægge et nyt byområde, netop pga de mange krav til funktioner. I helhet har jag fått en bättre inblick och att färg och grönska tilltalar oss väldigt mycket. Inte mycket. jag har aldrig reflekterat över vilka människor som använger vilka torg. Jag har blivit mer medveten som olika stadsrum och på vilket sätt de används och hur detta skiljer sig från hur de avr tänkta att användas Jag har börjat se fler möjligheter angående vad man kan göra och förnya när man ska förändra något. Jag vet inte så mycket, men det är väl just hur arkitekturen var runt 60 talet. Jag visste det mesta som vi gick igenom, eftersom jag går en profil som heter Arkiektur och Design. Ja jeg ved da lidt mere om byrum, og mine egne overvejelser omkring hvad de skal bruges til og hvad de kan bruges til. Jeg har aldrig før tænkt over pladsernes funktion, men jeg er ikke sikker på hvad jeg ligefrem har lært. Jeg har fået udvidet min horisont og er blevet klar over hvor mange funktioner en plads egentligt har. Jeg har ikke fået den helt store åbenbaring, men jeg har nok blevet bekræftet i at svenskerne sådanset bare er mennesker der bor på den anden side af Øresund og ikke et andet folk. Jeg har større indsigt i hvad der gør pladserne hyggelige/ubehagelige. Det var meget interessant at se, hvor 24

25 lidt der skal til for at pladserne fungerer efter intentionen og opfylder arkitektens ønske om pladsens funktion. Jeg lærte måske ikke så meget som jeg ikke vidste, men jeg synes det var spændende og jeg arbejdede helt klart med spørgsmål og ting, som jeg ikke havde tænkt over før. Jeg tænker i højere grad på hvordan pladsen udnyttes og om den bliver brugt til fulde. Jeg tænker, som skrevet, mere over byens arkitektur og hvordan der er blevet planlag.jeg vidste ikke at man gik ned i de helt små detaljer mht. bevægelsesmønstre osv. Jeg lærte også hvor meget natur og materialer betyder for en plads, samt hvilke tilbud (både transport og butikker) der er tilstede, da det tiltrækker bestemte segmenter. Vi blev også opmærksomme på at der var forskel på bygningerne arkitektur, hvilket førte til lidt stilforvirring. Vi fik også øjnene op for hvor meget det betyder hvad brugerne mener, og at det er en stor opgave at finde ud af hvad funktionen skal være. Jeg tænkte ikke rigtig over at man på den måde planlagde byrum. Hvor meget det betyder at det ikke roder i et byrum. At en by kan blive mere bæredygtig ved at man indretter byrum bæredygtigt. kan inte komma på något som jag inte visste innan Man tänker mer på syftet med byggnationen Nu ser jag torg och byggnader från ett helt nytt perspektiv. Jag kollar nu på vad som kan förändras t.ex. husfasader, grönska m.m. vilket jag absolut inte gjorde förut. tänkter inte så mycket på det. traffikken, bygninger hvilken tid de er fra. hvad man kunne gøre bedre ved det. udnyttelse, bevægelser, vigtigheden af planlægning og de store virkninger det har. kreative visioner og mange flere ting. vet ej Vi har läst om hur staden har utvecklats. Jag har även lagt märke till att fler aspekter än utseende är viktigt. Vilka faktorer i stadsrummen som påverkar människan och miljön Hvad var det bedste ved projektet? Grundskole af vi var i svergie at det var en anden by var i. at det var i et andet land at gå rundt på på fergen At komme til Sverige At man kunne se forskellige bygninger. at opleve byen at rejse at vi tog med færge og tog på kaffer og var oppe i den der ruin at vi ver ude at sejle 25

26 Bygga husen Bygga husen i kartonger Bygga hus i kartong Bygga hus och åka på utflykt det hvide hus det var ved jeg ikke det ved jeg ikke intet Kul att vara i K-hamn en huvudstad Lära sig mer om hus och Danmark. Hörde många tåg, det var lugnt där vi var, vi gick i staden, hann med nationalmuseum också lärde sig många saker och roliga utflykter nationalmuseumet svergie SVERIGE OG FÆRGEEEEEEN turen til svergie vara utanför skolan Vi fick vara ute och se nya hus Gymnasium amazon woman At det foregik udenfor skolen! At teorien blev praktisk, frem for udelukkende boglig! :) at det var en anden by var i. at det var i et andet land At få lov til selv at prøve at lave en byrumsanalyse: spørge brugerne, vurdere pladsen, se på bevægelsesmønster og til slut lave en vision. Jeg synes dog at pladsen i Helsingborg var svær da der tydeligvis var forskel på hvordan den var om sommeren og om vinteren. at gå rundt på på fergen At komme til Sverige At komme ud af klasselokalet og rent faktisk se og føle på det man arbejder med. Det var super! At man kunne se forskellige bygninger. at opleve byen at rejse att avsluta projektet! Vi missade ju fruktansvärt mycket i skolan som vi ligger efter med nu för det vi ska göra innan jul blir vi tvungna att göra innan jul i vilket fall som helst så detta tråkiga projektet sinkade bara!! att det var ett nytt sätt att arbeta på och det var ett bra grupparbete då man diskuterade mycket. Att få åka till Köpenhamn Att få komma ut ur klassrummet och besöka andra städer. Att få sen komma med åsikter om hur man vill det ska se ut i framtiden. Att komma ifrån klassrummet och att besöka Danmark. att man arbetade på lektionerna och inte hemma. kul med lite 26

27 klippa och klistra. lite ovanligare än andra skolarbeten. Att man fick vara i grupp och inte bara sitta i ett tråkigt klassrum. Att man fick vara ute och verkligen se själv, inte bara en massa teoretiskt arbete. Att man fick veta att staden har tänkt att förnya Mäster Palms Plats. Det är även ett kreativt projekt som får en att tänka. Att man inte behövde leta fakta utan fick ta vad man själv hade innanför pannbenet. att resa till danmark och att göra studiebesöken för det var jätte intressant och roligt At være ude og se virkelige pladser og torve. At vi fik en folder, så analyserne var nemme at gå til. At vi fik lov at arbejde med det på egen hånd. At vi kom til at arbejde udenfor i stedet for kun i klasseværelset. At vi skulle undersøge en plads som vi ikke kendte til i forvejen, selvom den var utroligt kedelig. At vi tegnede et kæmpe kort, det var GAG ON / Awesome. at vi tog med færge og tog på kaffer og var oppe i den der ruin at vi ver ude at sejle Bygga husen Bygga husen i kartonger Bygga hus i kartong Bygga hus och åka på utflykt Det bedste var at komme ud og se og analysere den by man selv bor i. det er sjældent man faktisk stopper op og ser på sine omgivelser, og danne sig en holdning til dem. Det bedste var at vi kom ud og opleve et andet byrum, det gør simpelthen det hele sjovere. Og når det bliver sjovt, bliver man også mere interesseret1 Det hele. At sammenligne en plads i KBH med en over sundet. det hvide hus Det var fedt at komme ud! Det var godt at vi tog til Sverige for at udforske en plads der. Det gav et godt perspektiv i forhold til den anden danske plads, da de var meget forskellige. Det var hyggeligt at tage til Helsingborg og se noget nyt. Synes jeg fik klart mest ud af besøget i Sverige, men det var måske fordi det var anden gang vi lavede en byrumsanalyse. Det var kul att åka iväg och göra saker självklart. Samtidigt kan det ta lite tid för själva undervisningen. Att vi gjorde plancherna tog även mycket tid som vi egentligen inte hade någon större nytta av. (endast vid öppet hus) Det var muligheden for at gøre noget anderledes i timen, og lave et projekt der ikke ligner andre men også indenholder et samarbejde på tværs af grænserne. Det var roligt att resa för att titta på "nya" saker. det var ved jeg ikke det ved jeg ikke Få vara på en annan miljö och arbeta och få jobba i grupp och 27

28 dra egna slutsatser. "felt arbejdet" intet Især vision-delen af opgaven! Det var rigtig sjovt at tænke hvad man selv ville gøre for at optimere stedet. Jag tyckte det bästa var att det öppnade nya dörrar och väckte planer jag inte tidigare hade. Jag tyckte det var roligt att kombinera arkitektur och hållbarutveckling. Just att man fick bearbeta och fokusera på hur det fungera och tänkandet för framtiden. kanske att man lärde sig en hel del! Kul att få komma med egna idéer Kul att vara i K-hamn en huvudstad Lära sig mer om hus och Danmark. Hörde många tåg, det var lugnt där vi var, vi gick i staden, hann med nationalmuseum också lärde sig många saker och roliga utflykter Man fick vara kreativ och besöka platser man aldrig varit på förut(nörreport) Man måtte købe slik på færgen nationalmuseumet Resan och sällskapet!!!! Sammenholdet man fik ved turen. Svensk kage. Mums!! svergie SVERIGE OG FÆRGEEEEEEN turen til Helsingborg. Tilføjer det nogen særlig værdi, at I besøgte en anden by? Grundskole der var jeg heller ikke med.:) det er godt med nye gader og huse man ikke er vandt til for normalt går man bare sin nomale vej det er sjovt at komme til en ny by men ikke så maget mere sbendende det var et andet land.det var sjovt at være der. helt vildt anderledes og sjovt ja Ja, bra, såg olika saker som man inte ser i Helsingborg ja det er meget sjovere og mere spændene. Ja, det var fedt og arbejde i en man ikke kender. ja! det var spændende. ja helt helt sikkert ja helt sikkert ja helt sikkert :):) ja, man ser mer och annorlunda saker jeg kan ikk komme på noget Lidt men ikke så meget. 28

29 man kunde se skillnader man ser olikheter Mer intressant man kunde jämföra MMMMMMMM... don't know(oversat)ved ikke Nej! såg skillnader Se likheter och skillnader Gymnasium Altså det tilføjer nogle aspekter at tage til en anden by fordi selvom byerne måske minder om hinanden er der altid forskel på dem og hvordan de bruges og af hvilke folk de bruges af. amazon woman Det betød meget at man ikke kendte til pladsen, eller havde et personligt forhold til den. Derfor havde vi heller intet forhåndsindtryk, der kunne have indflydelse på vores vurdering af pladsen.jeg synes dog at pladsen i Helsingborg var svær at vurdere, da der var forskel på hvordan den var om sommeren og om vinteren ud fra hvad brugerne fortalte. Det blev lidt mere særligt og vigtigt. Det var også sjovt at se forskelle på landene selvom der ikke var så stor forskel. det blev roligare och mer intressant Det er en helt anden måde at møde et sted på. Et kendt sted er ofte associeret med forskellige vaner eller oplevelser hvorimod de ukendte rum/pladser sætter gang i andre tanker. Det gjorde det hela lite mer levande och det var roligt att göra en helt annorlunda vision med tanke på kultur märkta delar och särskilda behov. De tillförde ju att man överhuvudtaget kunde göra projektet, utan att ha sett platsen hade det varit svårt att analysera den ju? Det sætter vores egen by i perspektiv. Min by er trods alt bare en by, om den så hedder Helsingborg eller København. Det er jo kun geografi. Det tror jag, man fick ett annat perspektiv av miljöproblem och hur just den platsen påverkar människor. Det var intressant att jämföra de två platserna Fick andra pespektiv. Helt klart, det fungerede godt, når man skulle sammenligne de to byer(pladser). ikke andet end at det er sjovt at sammenligne de to steder man besøgte med hinanden. Inte direkt, men det väckte mer intresse och det var roligt att fortsätta arbeta hemma. Ja. Jaa sådan da.. egentlig betød det ikke så meget hvor det var, men det var inspirerende at være et sted hvor man ellers ikke havde været før. Ja, det er godt at have variation og andre vinkler. Ja, det giver en større horisont og noget at kunne sammenligne 29

30 med og relatere til. Ja, det gjorde det. Ja, det gør det helt sikkert, man har noget at sammenligne med. ja, det gør det. Man får et større fokus på, at det man har lært er noget man kan bruge alle steder, det gør det mere levende. Det er spændende at komme ud og se andre steder, det skærper interessen! Ja, det synes jeg. Som sagt er det rart og mere inspirerende at se noget andet, end hvad man kender. Ja det tror jag. Arkitekten är aldrig densamma. Ja det var intressant att jämföra olika städer i öresundsregionen. ja, det ville være mindre interessant hvis det kun fandt sted i KBH ja, fordi vi ikke kendte til pladsen i forvejen og ikke havde en mening om den i forvejen. ja helt klart! specielt en by som mange af os aldrig rigtigt havde udforsket. Ja, helt sikkert. Det gav os mulighed for at sammenligne de to steder, og lære af vores tidligere erfaring med byrumanalyse. Derudover var det interesant at analysere et sted man ikke kendte til. Ja, man får ett annat perspektiv, Ja, man fick ett annat perspektiv och kunde göra en jämförelse Ja, man fick se att de flesta platser kan förbättras och även att det är intressant att engagera sig i förändring. Ja, man fick se hur det är i andra städer och få idéer och inspiration. Ja man kunde jämföra hur det ser ut på andra ställen. Ja, vi kunde ju jämföra lite med Danmark till hur det såg ut i Sverige. Jeg synes, den anden byrumsanalyse gik meget bedre end den første, men det var nok mindst lige så meget, fordi vi havde en bedre fornemmelse for, hvad vi skulle kigge undersøge og lægge mærke til. Derudover var det selvfølgelig meget anderledes at undersøge en by man ikke kender på forhånd,på en måde gav det lidt mere mening, fordi vi nok sagtens kunne have lavet den om Nørreport efter hukommelsen. Kan inte koma på något konkret men det är ju kul med nya platser. kanske, vet ej Man fick ju en annan stad än den man e vand vid att arbeta med. nej det tycker jag inte det var tillräckligt med en stad! Nej, egentlig ikke. Nej, ikke lige umiddelbart! Nej inte så speciellt mycket.. Sverige och Danmark är princip i samma stuk Vetskapen om att det finns andra lösningar än bara plana torg 30

31 Tekstsvar lærere Hvad fik dig til at deltage i projektet? Min kollega havde kontakt til DAC og vi var på geograflærerbesøg på DAC i september Jeg har tidligere kontaktet BIG - tegnestuen (Bjarke Ingels), har villet bygge "Klimatopiaer", men nåede det ikke sidste år. Mener at eleverne skal bruge byrummet mere på alle mulige måder! fick frågan från Miljöverkstaden samt att jag själv gåttt en kurs i utomhuspedagogik där vi vid ett tillfälle gjorde ngt liknande med pedagog från DAC i Köpenhamn. Muligheden for at eleverne kunne udveksle synspunkter/erfaringer med svenske kolleger Jeg ville gerne,at mine elever skulle hà indsigt i det svenske sprog og lære noget om Sverige. Projektet passade bra in i den kurs i miljökunskap som jag har. Kursen anordnas av Miljöverkstaden dör jag arbetar. Hvad har dit eget udbytte af projektet været? tja, jeg har fået kastet mine elever ud i at lave en podcast. Afprøve nogle metoder i praksis. Men det kunne være rart med en to-tre sides artikel, man kunne give til eleverne inden, målrettet på projektet og så lagde vægt på det metodiske (det er vi meget optaget af for tiden i gymnasiet Grundet årstiden (super kolde dage) var nydelsen/fornøjelsen lidt svær at "få øje på", men turen over sundet i socialt øjemed, har været rigtig god. At tage eleverne på længere ture, og at udfordre dem på emner, som ikke ligger lige for. Glæden ved at arbejde "ud af huset" har stor værdi for mig. At undervisningsrammen + indhold er placeret i en faglig kontekst(dac + Skoletjenesten), som jeg ikke selv ville have kunnet præsentere, hvilket optimere mine undervisningsbetingelser. Intressant sätt att närma sig arkitektur, och se skillander och likheter i regionen Fokus på nye aspekter af byudvikling Den gode kontakt til svenske samarbejdspartnere.det har åbnet mine øjne for, at der mange muligheder for at arb. med byen og for at arb. tværs over Sundet. Att lära mig ett sätt att analysera en del av staden.att träffa och utbyta ideer med både svenska och danska pedagoger. 31

32 Hvad skal der til, for at du vil arbejde i et interregionalt projekt en anden gang? At det ikke er i Helsingør (for lang transporttid) og at der er økonomisk tilskud. Vi har så få penge at gøre godt med på ekskursionskontoerne. Det er godt med en kontaktperson på projektet, så det ikke er afhængigt at lærernes evne til at holde kontakt. Vi har så travlt, at vi let falder tilbage på det vi kender og plejer at gøre. Gerne et bud af samme skuffe evt. vinklet i et andet perspektiv. Evt. historisk/politisk. Kulturelle oplevelser eller opgaver udført sammen med en anden klasse på stedet denne udveksling mellem elever er god og givende. Bra lärarstöd med hjälp av handledningar och ett forum för att utbyta tankar erfarenheter, via nätet och ev fysiskt möte Gerne større grad af inter-aktivitet. Her har det mere været parallel-aktivitet. Jeg har ikke været helt tilfreds med blev sat igang.det var svært for mig det ville hà været lettere, hvis jeg start. Vi fik dem først på Gråbrødre den måde,hvorpå det hele at få startet. Tænker, at havde haft opgaverne fra Torv. Att det ges tid och pengar till projektet. 32

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes 6. - 9. klasser, blev der

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget old people wanna rock all the way Vi kommer fra Lystrup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du vara snäll och hjälpa mig? At spørge efter hjælp Talar du engelska? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Talar du _[språk]_? At

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

86 responses. Oversigt. 1 af 10 15-03-2013 12:56

86 responses. Oversigt. 1 af 10 15-03-2013 12:56 1 af 10 15-03-2013 12:56 86 responses Oversigt 1. a Hvor tilfreds er du med maden, er der grøntsager og salat? 1 - tilfreds 16 19% 2 38 44% 3 23 27% 4 9 10% 5-0 0% tilfreds 1. b. uddyb For varriation Der

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse.

Tilfredshedsundersøgelse. Tilfredshedsundersøgelse. Vi har i år valgt at lave undersøgelsen med vægt på en anderledes uge nemlig vores årlige skitur til Skt. Johann i Østrig. Du kan i det nedenstående se, hvad eleverne blev spurgt

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Vi vill gratulera

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på Øresundsbillet Malmø(A)- Kastrup/ København C (F+L)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på Øresundsbillet Malmø(A)- Kastrup/ København C (F+L) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0180 Klageren: XX Malmø, Sverige Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på Øresundsbillet

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Superseniorerna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Læs mere

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Page 1 of 9 RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Fra: (nakkedraget@hotmail.com) Sendt: 25. april 2009 07:46:27 Til: bock.jakt@spray.se Hej lars Din deadlines er lang overskredet og jeg har

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk hilsen : ægteskab Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Frederik Grønbech Kure Ertel

FIRST LEGO League. Sorø Frederik Grønbech Kure Ertel FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget De unge grever Vi kommer fra Greve Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Greve Ungdomsskole Type

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0068 Klageren: xx SE 118 82 Stockholm Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Sociologiske aspekter

Sociologiske aspekter Sociologiske aspekter Crilles Bacher-Jensen Steffen M. Iversen Kjeld Bagger Laursen Lars Ulriksen Hovedspørgsmål Hvordan kan man ud fra et sociologisk perspektiv forstå, hvorfor drenge klarer sig dårligere

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål.

Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål. Resultatudtrækket er foretaget 24. oktober 2012 Følgende egne emner indgår i resultatvisningen: Udbytte af efterskoleopholdet Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Den Danske Husflidsefterskole

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Italiensk sprog, litteratur og kultur (2010-2013) Navn på universitet i udlandet: Università degli Studi di Siena Land: Italien Periode: Fra:

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Utvärdering av PraktikSwapØresund

Utvärdering av PraktikSwapØresund Utvärdering av PraktikSwapØresund Framtagen av: Instituttet for Fremtidsforskning 2005 EUROPEISKA UNIONEN Detta projekt är delfinansierat genom INTEREEG IIIA Öresundsregionen Indhold Forord...6 1. Indledning...7

Læs mere

Mio min Mio Astrid Lindgren

Mio min Mio Astrid Lindgren Opgaver til kapitel 1. Han færdes gennem dag og nat. 1. Hvor gammel er Busse? 2. Hvor bor han? 3. Hvordan er hans forhold til plejeforældrene? 4. Hvorfor tror du de har taget Busse i pleje? 5. Find steder,

Læs mere

Friluftsliv på havnen

Friluftsliv på havnen Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 1-2 timer 6.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET FRILUFTSLIV PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i tre typer mennesker, der færdes på havnen: A) Familien,

Læs mere

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 Børn og Skoles sekretariat Dato: Januar 2013 Sagsnr.: Sagsbehandler: acha Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 På baggrund af beslutning

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere