WINDVESTMENT. Regeringens energipolitik er uden. S.12 Forskel i dansk og tysk ret bag afskrivningstvivl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WINDVESTMENT. Regeringens energipolitik er uden. S.12 Forskel i dansk og tysk ret bag afskrivningstvivl"

Transkript

1 WINDVESTMENT Nr Nyt til alle investorer fra Global Wind Power Regeringens energipolitik er uden ambitioner S.24 Målrettet miljøsatsning er en god investering Eksklusivt interview med SF s partiformand Villy Søvndal. S.8 Bulgarien - nyt marked i udvikling Long Man er navnet på Global Wind Powers første vindmøllepark i Bulgarien flere er på vej. S.12 Forskel i dansk og tysk ret bag afskrivningstvivl Skatterådet omgør egen afgørelse efter nye oplysninger. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

2 VindStafetten Svend Auken Folketingsmedlem (S) Folketingets 1. næstformand Med energiaftalen af februar i år er der håb om, at der omsider igen kommer gang i vindinvesteringerne i Danmark. VKOflertallet har i sine 6 regeringsår gjort alt, hvad de kunne for at standse udbygningen med vindenergi i Danmark, og i de sidste 4 år, hvor Connie Hedegaard har været ansvarlig minister, er udbygningen gået helt i stå - og sidste år blev der faktisk nedtaget flere MW vindenergi, end der blev opsat. Selv aftalen fra 2004 om skrotning/udbygning er aldrig blevet ført ud livet. Danmark vil ikke kunne fremvise overbevisende nye vindenergianlæg ved klimapartsmødet i Engang var vi et foregangsland. Det skal vi være igen. Med aftalen sker der forhåbentlig noget. Regeringen har lovet, at i alt 800 MW nye havvindmøller (inkl. løfterne fra 2004) skal være idriftsat i 2012, og at der skal skabes plads, så der kan bygges 500 MW på land til idriftsættelse i Der kommer en vindenergilov, og presset på kommunerne er øget. De økonomiske vilkår med 25 øre i de første fuldlasttimer oven i elprisen uden loft er også blevet forbedret. Alle disse fremskridt skyldes oppositionen. Vi måtte kæmpe for hver eneste MW, men opfylder VK regeringen aftalen? Jeg håber det, men glem ikke de dårlige erfaringer med 2004 aftalen. Og husk også at de økonomiske ministre er arge skeptikere over for vindenergi. Det er en skam, for 90 ernes satsning på VE har været den største miljømæssige, energimæssige og økonomiske bedrift i danmarkshistorien. Måtte der blæse ny vind i de kommende år. Oppositionspartierne vil vogte nøje over ministrene. Den vandrende pen Lederne i Windvestment vil hver gang blive skrevet af kendte mennesker med en interessant vinkel på vind og investeringer. Skribenten modtager den vandrende Mont Blanc-pen og får sit navn indgraveret i låget til den eksklusive æske. Samtidig vælger skribenten, hvem der skal overtage pennen og skrive den næste leder. Svend Auken har til næste nummer valgt at give pennen videre til Anne Grete Holmsgaard. Venlig hilsen Svend Auken Folketingsmedlem w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

3 INDHOLD Udgiver: Global Wind Power A/S, Jernbanegade 11, DK-7700 Thisted Telefon , Fax , Ansvarshavende redaktør: Henrik Amby Journalist: Peter Lindbjerg Layout: Happy Advertising ApS Tryk: Wadmann Grafisk A/S Oplag: eksemplarer 4 Nye markeder og kompetencer Koncerndirektør Henrik Amby fortæller om nye muligheder i Østeuropa og om nye kompetence områder, f.eks. byggeledelse. 4 8 Bulgarien nyt marked i udvikling Etableringen af vindmølleparken Long Man ved Sortehavet er kun startskuddet for Global Wind Powers aktiviteter i Bulgarien Forskel i dansk og tysk ret bag tvivl om afskrivninger Efter et år i uvished kan danske investorer i tyske vindmøller ånde lettet op. Retten til afskrivninger er sikret. Vi går bag om Skatterådets afgørelse Nyt selskab skal sikre fokus og være på forkant med den globale udvikling Global Wind Power Management skal øge fokus på kernekompetencerne: Projektudvikling og driftsledelse Villy Søvndal: Regeringens energipolitik er uden ambitioner SF går efter 50% vedvarende energi i år

4 Herning bliver også rammen om vores nye satsning, byggeledelse. Det er en vare, vi køber i dag, men som vi gradvist ønsker at gøre til en intern kompetence. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

5 Fremtiden byder på nye markeder og udvidede kompetencer Der er sket meget i Global Wind Power siden sidste udgave af Windvestment. I Danmark og i udlandet. Juridisk, salgsmæssigt og på det strukturelle niveau. Og det skorter ikke på planer for fremtiden. Her er en kort orientering om nogle af de mange spændende områder, vi har fokus på. Andre områder bliver beskrevet i de øvrige artikler i dette magasin, bl.a. hele sagen om Skatterådets nye afgørelse, der betyder, at alle Global Wind Powers investorer i tyske vindmøller kan ånde lettet op. Afskrivningsretten er sikret. Det er en afgørelse, vi glæder os over og som vi havde forventet. Teknisk og kommerciel driftsledelse Den tekniske driftsledelse udgør en større og større del af administrationen, efterhånden som en vindmølle bliver ældre. I starten udgør den kommercielle driftsledelse ca. 80 procent, og senere handler det mere om, at møllen kører ordentligt, og om der er reparationer. Så er det den tekniske driftsledelse, der udgør 80 procent. For at styrke vores tekniske kompetencer inden for vindenergi har vi valgt at oprette et nyt datterselskab, Global Wind Power Management, der af praktiske grunde er placeret i Herning. Her er vi tæt på store medspillere som Vestas og Siemens, og vi er tæt på tekniske uddannelser samt virksomheder med højtuddannede teknikere og ingeniører. Det gør det lettere for os at tiltrække markedets dygtigste medarbejdere og dermed skabe forudsætningen for teknisk driftsledelse fra praktisk til ledelsesmæssigt niveau. Byggeledelse en ny kompetence Herning bliver også rammen om vores nye satsning, byggeledelse. Det er en vare, vi køber i dag, men som vi gradvist ønsker at gøre til en intern kompetence. Ikke fordi vi tror på, at der ligger en besparelse i selv at stå for bygge-, anlægs- og projekteringsarbejdet, men fordi vi ønsker at skabe mere sammenhæng og det bedst mulige overblik. Vi skal ud og finde de dygtige byggeledere, som kan sætte tingene i system, beskrive opgaver, holde licitationer ja, kort sagt styre hele byggeprocessen. Klar til udenlandske investorer For at gøre Global Wind Power mindre sårbar satte vi os for to år siden det mål, >>> Henrik Amby Koncerndirektør Global Wind Power 5

6 Fremtiden byder på nye markeder og udvidede kompetencer at vi ville sælge et projekt til en større udenlandsk investor. Tidligere har vi kun haft én afsætningskanal, nemlig danske investorer. Og det kan blive kostbart, hvis der opstår en dansk finanskrise, eller der kommer et lovindgreb, som ødelægger det danske marked. Det er nu lykkedes os at afslutte en handel med tyske Allianz, der er en af verdens førende virksomheder inden for forsikring, bank og finansiel forretning. Allianz har købt vindmølleparken Schönwalde, der består af 11 Vestas V90 2 MW vindmøller. Forhandlingerne tog tre måneder med en meget hektisk afslutning i Frankfurt, og resultatet faldt ud til begge parters tilfredshed. Vi ser det som en blåstempling, der danner grundlag for et videre samarbejde med Allianz og andre finansielle investorer i udlandet. Med blikket mod øst For os er Bulgarien et nyt og spændende marked, som rummer store muligheder her og nu. Vi har sat de fem første vindmøller i gang og er i færd med tekniske undersøgelser for to nye projekter på i alt 17 vindmøller. Og vi har flere projekter på hånden. Derfor har vi valgt at styrke medarbejderstaben, så vi kan blive lokale i Bulgarien. På grund af kulturelle og sproglige forskel- For os er Bulgarien et nyt og spændende marked, som rummer store muligheder her og nu. Vi har sat de fem første vindmøller i gang og er i færd med tekniske undersøgelser for to nye projekter på i alt 17 vindmøller. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

7 Foruden det tyske og bulgarske marked har vi rettet blikket mod lande, der kan blive vores næste markeder. Frankrig er interessant og ikke mindst Østeuropa. le, samt den lange geografiske afstand, er vi nødt til at være der. Vi har valgt at etablere os i Sofia, hvor vi kan være tæt på revisorer, advokater, banker og byggerådgivere. Foreløbig har vi to lokale medarbejdere, men hvis tendensen fortsætter, er vi nok 8-10 mand i Bulgarien i Foruden det tyske og bulgarske marked har vi rettet blikket mod, hvad der kan blive vores næste markeder. Frankrig er interessant og ikke mindst Østeuropa. Lande som Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Polen kan være meget attraktive. Vores rolle som det mellemled, der flytter ting fra ide til virkelighed, kommer for alvor til sin berettigelse i Østeuropa. Vi har fået masser af gode kontakter og projektmuligheder i foråret under og efter vores deltagelse i de to messer i Bruxelles og Bulgarien. Nu skal vi se på mulighederne i forhold til såvel den politiske som økonomiske stabilitet. Jeg tror helt sikkert på, at vores vækst og videre færd mod øst vil blive succesrig, slutter Henrik Amby. 7

8 Bulgarien Global Wind Powers nye marked Der er ingen tvivl om, at Bulgariens medlemskab af EU og at landet allerede nu er nået langt i forhold til at liberalisere elmarkedet har været en vigtig faktor. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

9 Etableringen af vindmølleparken Long Man ved Sortehavet er kun startskuddet for Global Wind Powers aktiviteter i Bulgarien. Flere projekter er allerede i støbeskeen. Global Wind Power har etableret sig i Bulgarien med hovedkontor i Sofia og de første lokale medarbejdere er ansat. Virksomhedens første vindmølleprojekt i landet går under navnet Long Man og ligger tre km inde i landet ved Kavarna. Der er tale om fem møller fra Vestas af typen V90 2 MW. Projektudvikling Vi hørte om Long Man projektet gennem en dansk kollega med kontakt til Bulgarien og tog herefter kontakt til projektudvikleren. På det tidspunkt var projektudviklingen så godt som på plads, og valget af vindmøllestørrelse og type var truffet og indarbejdet i byggetilladelsen. Vores rolle var i første omgang at få bestilt og koordineret leveringen af vindmøllerne samt at sørge for forfinansiering af disse, fortæller projektleder Nicky Mads Larsen fra Global Wind Power. Før Global Wind Power for alvor kastede sig ind i projektet, blev der som ved alle andre projekter foretaget en vindvurdering. Her blev det slået fast, at området var interessant, og den samlede risikovurdering viste, at der var god økonomi i at fortsætte. Foruden de praktiske opgaver omkring selve opførelsen påtog Global Wind Power sig ansvaret for installation, logistik, byggeledelse, salg og administration. Store og ansvarsfulde opgaver på et fremmed marked af samme grund har Global Wind Power valgt at etablere sig fysisk med kontor i Sofia og ansætte lokale medarbejdere, der kender sproget og kulturen. Long Man projektet er med andre ord et perfekt startskud på et nyt spændende marked. Faste regler for afregning i 12 år Ifølge Henrik Amby Jensen, chef for aktiviteterne i Bulgarien, er der flere årsager til, at det bulgarske marked er interessant for Global Wind Power. Der er ingen tvivl om, at Bulgariens medlemskab af EU og at landet allerede nu er nået langt i forhold til at liberalisere elmarkedet har været en vigtig faktor. Derudover spiller det en afgørende rolle, at der er sikret faste regler for afregningsprisen i en 12-års periode. Reglerne, der administreres af det statslige organ State Energy and Water Regulatory Commission, giver den prissikkerhed, der er en forudsætning for, at vi kan beregne rentabiliteten i et projekt og igangsætte det, siger Henrik Amby Jensen og fortsætter: Det er også et vigtigt aspekt, at bulgarerne har et velfungerende pantsætningssystem. Systemet betyder, at banker, der yder lån til opførelse af vindmøller, kan få pant i vindmøllerne som sikkerhed. Det gør det lettere at engagere bankerne i store finansieringstunge vindmølleprojekter. Også de relativt fornuftige jordpriser er med til at gøre det attraktivt at opføre vindmøller i Bulgarien. >>> 9

10 Et marked i udvikling Der er naturligvis flere og anderledes udfordringer i forbindelse med at opføre vindmøller i nye områder som Bulgarien. Da vindenergi er et relativt nyt interesseområde, er de bulgarske myndigheder stadig midt i en udviklingsproces af de metoder, som fremover skal bruges til håndtering af vindmølleprojekter. Områder som el-infrastruktur, sagsbehandling og lignende er således stadig under udvikling. Henrik Amby Jensen er dog ikke et sekund i tvivl om, at Global Wind Power Vestas følger kunderne til Bulgarien Global Wind Power er ikke alene om at se mulighederne på det bulgarske marked. Og heller ikke alene om at etablere sig fysisk med en lokal afdeling. Som bekendt anvender Global Wind Power udelukkende vindmøller fra Vestas, så det er perfekt for samarbejdet, at Vestas også etablerer sig i Bulgarien med både lagerfaciliteter og serviceafdeling. har de helt rigtige forudsætninger for at opbygge en stærk position inden for vindenergi i Bulgarien. De mange projekter i Tyskland og Danmark har givet Global Wind Power en indgående viden og erfaring med alle faser i et vindmølleprojekt. Erfaringer, der gør Global Wind Power til en attraktiv medspiller for projektudviklere i Bulgarien. I det tidlige forår deltog vi i en messe i Bulgarien, og vi blev mødt med stor interesse. Der bliver virkelig lagt mærke til, at vi kan tilbyde at stå for hele projektw w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

11 udviklingen, fra køb eller leje af jord og tekniske og juridiske forundersøgelser i forhold til projekt og marked til at stå for de praktiske opgaver med at opføre møller, anlægge veje og igangsætte andre byggeopgaver. Og til at stå for tilslutning til elnettet og tage ansvar for den løbende tekniske og administrative drift af vindmøllerne, siger han. Global Wind Power har skabt en selskabsstruktur i Bulgarien, som åbner for alle kategorier af investorer i vindprojekterne fra privatpersoner til store institutionelle investorer fra alle lande. Og virksomheden oplever stor interesse fra investorer både i og uden for Bulgarien. Og mens møllevingerne på Long Man projektet snurrer, arbejder Global Wind Power seriøst videre med nye bulgarske projekter. I første omgang skal to projekter tilføre i alt 17 nye vindmøller til det spirende bulgarske vindenergimarked. Det er vigtigt at skabe teams og udvikle de nationale afdelinger under den forudsætning, at der tages hensyn til det enkelte lands kultur. Man tænker ikke på samme måde i øst og vest, og man kan ikke bruge samme metoder i alle lande. Det er interessant og udfordrende, fortæller Andreas Thomas, der er General Manager i Vestas Central Europe, med kontor i Østrig. Normal procedure I efteråret 2007 ansatte Vestas en Technical Area Manager, der skal fungere som teamleder i den nye afdeling i Bulgarien. En lokal person, der i nogle år har arbejdet uden for Bulgarien, og som kan kombinere sin viden om det bulgarske marked med et indgående kendskab til den vestlige måde at tænke og handle på. I alt forventer Vestas, at der skal ansættes medarbejdere, heraf bliver hovedparten serviceteknikere, der skal operere i marken. Det er helt normal procedure for Vestas at etablere sig lokalt i de lande og områder, hvor koncernens møller sælges og opstilles. I langt de fleste tilfælde er serviceorganisationen faktisk på plads, før den første vindmølle sættes i drift. I Bulgarien er tingene imidlertid gået så hurtigt, at der allerede er rejst 21 Vestas møller, heraf fem i Global Wind Powers Long Man projekt nær Kavarna. Vi følger kunderne, og der kan blive tale om en større organisation i Bulgarien, hvis projekterne er store nok, fastslår Andreas Thomas. 11

12 w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

13 Forskel i dansk og tysk ret bag tvivl om afskrivninger Skatterådet omgør egen afgørelse og slår fast: Danske investorer er i deres fulde ret til at afskrive på investeringer i tyske vindmøller. Sicherungsübereignung. Er man ikke vant til at tale tysk, kan man nemt få ordet galt i halsen. På samme måde er det nødvendigt med et indgående kendskab til tysk ret for ikke at få selve begrebet Sicherungsübereignung galt i halsen. Det var netop, hvad der i første omgang skete for Skatterådet, da det i maj 2007 kom til den afgørelse, at man som dansk investor mister retten til at foretage skattemæssige afskrivninger på vindmøller i Tyskland, hvis man går ind på bankens krav om at underskrive en Sicherungsübereignung. Efterfølgende har Skatterådet fået alle oplysninger og juridiske sammenhænge vedrørende Sicherungsübereignung på bordet med det resultat, at afgørelsen er ændret pr. 22. april Det er med andre ord slået fast, at danske investorer roligt kan underskrive en Sicherungsübereignung i banken og samtidig bevare retten til at afskrive på deres investeringer i tyske vindmøller. Sagen er, at Skatterådet i første omgang traf en forkert beslutning på et mangelfuldt grundlag, fastslår advokat Nicolai Mallet, partner i advokataktieselskabet Horten i København. Nicolai Mallet har blandt andet specialiseret sig i rådgivning inden for tysk ret og er juridisk og strategisk rådgiver for nationale og internationale virksomheder. Herunder Global Wind Power. Vi har bedt ham forklare, hvorfor Skatterådet overhovedet har været i tvivl og dermed holdt mange danske vindmølleejere på pinebænken i næsten et år. Et spørgsmål om ejendomsret Umiddelbart lyder det ellers enkelt nok. Når en bank skal udlåne et større beløb til en vindmølleinvestor, kræver banken helt naturligt sikkerhed i vindmøllen. I Danmark foregår det som underpant i løsøre, men >>> Nicolai Mallet Advokat, partner Advokataktieselskabet Horten 13

14 Forskel i dansk og tysk ret bag tvivl om afskrivninger denne mulighed eksisterer ikke efter tysk lov. På den baggrund har der i Tyskland udviklet sig en helt særlig procedure eller retspraksis, som stort set har samme effekt: Sicherungsübereignung. Behovet for at kunne pantsætte store genstande som skibe og vindmøller findes naturligvis også i Tyskland. Derfor har man fundet på noget, der kan lukke dette hul. Det er Sicherungsübereignung. En juridisk konstruktion, som har udviklet sig i tysk retspraksis gennem mange år, og som har til formål at skabe samme sikkerhed, som en underpantsætning i løsøre vil udgøre efter dansk ret, forklarer Nicolai Mallet. Når vindmøllen fysisk er placeret på tysk jord, så gælder de tyske regler. Det vil sige, at banken, hvis der sker misligholdelse af finansieringslån, skal anlægge sager om tvangssalg af vindmøllen ved en tysk domstol. Og så er det underordnet, om investor er dansk eller tysk, og om investor får sit lån finansieret i en dansk eller tysk bank. Set med danske, juridiske øjne er problemet imidlertid, at man ved at underskrive en Sicherungsübereignung overlader ejendomsretten 100 procent til banken. Og her er den danske lov klokkeklar: Retten til skattemæssige afskrivninger på et aktiv følger ejendomsretten. Anderledes forholder det sig i Tyskland, hvor retten til afskrivninger retligt følger det reelle ejerskab, nemlig rådigheden over aktivet. Netop fraskrivelsen af ejendomsretten var derfor grundlaget for Skatterådets første afgørelse, som betød, at mange danske vindmølleejere i et lille år måtte leve i usikkerhed omkring deres afskrivningsret og dermed hele investeringens rentabilitet. Skelner mellem formelt og reelt Ved at underskrive en Sicherungsübereignung overdrager investor som nævnt ejendomsretten til banken, der dermed opnår 100 procent sikkerhed. Hele pointen i den tyske model er, at råderetten i samme dokument straks bliver givet tilbage til låntageren i dette tilfælde vindmølleinvestoren. Det betyder, at banken udelukkende er formel ejer af vindmøllen eller vindmølleandelen, mens ansvar, administration og hele den økonomiske risiko stadig ligger hos investor, da det efter tysk ret følger råderetten. Det betyder, at retten til afskrivninger efter tysk ret også bliver hos investor, selvom han har underskrevet en Sicherungsübereignung. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

15 Det centrale er, at det kun er den formelle ejendomsret, der overdrages, og at råderetten forbliver. Det vil sige, at også den økonomiske driftsrisiko og dermed retten til at afskrive forbliver hos investor, forklarer Nicolai Mallet og fortsætter: Dermed er vi ved selve kernen i den konklusion, Skatterådet har nået i anden omgang efter at have modtaget nye, uddybende oplysninger. Her har man set på den økonomiske realitet frem for den formelle ejendomsret at alt det væsentlige i ejendomsretten bliver hos den oprindelige ejer. Populært sagt har Sicherungsübereignung og underpant i løsøre altså samme virkning, opnået ad forskellige veje. De bygger blot på forskellige traditioner i dansk og tysk lovgivning, slutter Nicolai Mallet. Det helt centrale er, at det kun er den formelle ejendomsret, der overdrages, og at råderetten forbliver. 15

16 SKAT har blåstemplet den tyske model O G K D N E Nu er Sicherungsübereignung blevet prøvet og godkendt. På den måde er det positivt og kan ses som en blåstempling af hele vores måde at sætte tingene op på i Tyskland. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m T D

17 Der er ikke noget nyt i, at danske vindmølleinvestorer underskriver en Sicherungsübereignung i forbindelse med et banklån til finansiering af vindmølleprojekter i Tyskland. Proceduren har fungeret fint i flere år og investorerne har uden problemer foretaget deres skattemæssige afskrivninger. Sagen hos Skatterådet opstod, da en potentiel vindmølleinvestor for et års tid siden blev opmærksom på, at han muligvis fraskrev sig ejendomsretten til sin vindmølle ved at underskrive dokumentet. Han kom i tvivl om sin afskrivningsret og henvendte sig derfor til SKAT for at få et bindende svar om afskrivningsretten. SKAT kontaktede Skatterådet, og som bekendt kom Skatterådet i første omgang til den afgørelse, at retten til afskrivninger forsvandt med underskriften og så stod en lang række investorer, som havde underskrevet en Sicherungsübereignung, pludselig i en meget ubehagelig situation. De kunne forvente, at SKAT ville indkalde dem og se på de afskrivninger, der var foretaget op til tre år tilbage. Derfor anbefalede vi vores investorer, at de med banken drøftede andre sikringsmuligheder end Sicherungsübereignung, og at dette burde ske inden 31/ for på den måde at kunne sikre sig afskrivningsretten for 2007, fortæller Michael Nymann, afdelingsleder i Global Wind Powers investoradministration. På et chefmøde mellem Global Wind Power og en række andre danske investeringsselskaber blev det besluttet at stå sammen for at få Skatterådets afgørelse omstødt. Der blev tilvejebragt ny, fyldestgørende dokumentation, og i oktober oplyste Skatterådet, at sagen ville blive genovervejet. På den baggrund valgte SKAT at afvente ligningen, til sagen var behandlet igen. Nu er Sicherungsübereignung blevet prøvet og godkendt. På den måde er det positivt og kan ses som en blåstempling af hele vores måde at sætte tingene op på i Tyskland. Alt vedrørende afskrivninger og transport til pengeinstitutter er vendt og godtaget af SKAT, siger en tilfreds Michael Nymann. Michael Nymann Afdelingsleder Global Wind Power 17

18 Nyt selskab skal sikre fokus og være på forkant med den globale udvikling Global Wind Power har oprettet nyt datterselskab, Global Wind Power Management. Det sker for at skabe en klar opdeling og dermed øge fokus på virksomhedens to kernekompetencer: Projektudvikling og driftsledelse. Projektudvikling og salg forbliver i hovedafdelingen i Thisted, der også fortsat vil huse hele den økonomiske administration. Det nye datterselskab har derimod fået adresse i Herning, og det er der en ganske enkel og praktisk forklaring på, forklarer administrerende direktør Michael Ariel Nielsen. Det er helt sikkert attraktive omgivelser for ingeniører og folk med teknisk baggrund, siger Michael Ariel Nielsen. Selve Innovatorium-bygningen rummer en lang række mindre virksomheder, bl.a. et par stykker med relation til vindmøllebranchen. På den anden side af vejen ligger Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (AU-HIH). Vi er helt tæt på nogle spændende uddannelsesinstitutioner, og vi håber på en interaktion, hvor vi både kan trække på nogle af deres kompetencer og rekruttere medarbejdere blandt de nyuddannede. Attraktivt område for teknikere Vi har valgt at placere hele den tekniske del af virksomheden i Herning for lettere at kunne tiltrække dygtige ingeniører og vindmølleteknikere. Vi har i længere tid forsøgt at rekruttere kvalificerede folk til Thisted, men har ganske enkelt ikke kunnet trække nok til. Med den forventede vækst er rekruttering af nye medarbejdere en af Global Wind Powers helt store udfordringer i de kommende år. Med den nye adresse i vækstcentret Innovatorium ved Herning har Global Wind Power Management fået en attraktiv adresse tæt på andre teknikerog ingeniørkrævende virksomheder midt i et innovativt erhvervs- og uddannelsesmiljø. Management på to strenge Global Wind Power Management i Herning er delt op i to afdelinger. Teknisk driftsledelse, der tidligere lå i Thisted og en ny afdeling: Engineering. Teknisk driftsledelse fortsætter som hidtil dog med den tilføjelse, at afdelingen fremover også vil satse målrettet på at udbyde og tilbyde driftsledelse af projekter, som Global Wind Power ikke selv har udviklet. En helt naturlig udvikling, forklarer Michael Ariel Nielsen. Der er helt klart en efterspørgsel, så det er naturligt, at vi gearer organisationen til også at kunne klare den type opgaver. Vi har allerede overtaget driftsledelsen af den første vindmøllepark, som ligger i Tyskland, siger Michael Ariel Nielsen. >>> w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

19 Vi er helt tæt på nogle spændende uddannelsesinstitutioner, og vi håber på en interaktion, hvor vi både kan trække på nogle af deres kompetencer og rekruttere medarbejdere blandt de nyuddannede. 19

20 Nyt selskab skal sikre fokus og være på forkant med den globale udvikling Det handler om at indgå samarbejde med projektudviklerne om, at vi overtager driftsledelsen af hele parker og dermed fritager dem for en tung og til tider besværlig opgave. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

21 Michael Ariel Nielsen understreger, at Global Wind Power ikke vil gå på strandhugst og kapre vindmølleejere fra andre projektudviklere. Det handler om at indgå samarbejde med projektudviklerne om, at vi overtager driftsledelsen af hele parker og dermed fritager dem for en tung og til tider besværlig opgave. Samtidig vil det være til fordel for den enkelte investor, at så mange som muligt samler den tekniske driftsledelse ét sted. Jo flere møller vi har, jo bedre forhold kan vi forhandle os frem til hos leverandører, forsikringsselskaber, banker og andre samarbejdspartnere. Vi opnår en større gennemslagskraft i forhold til priser og ydelser, og det er klart til fordel for investorerne, forklarer Michael Ariel Nielsen. Den tekniske driftsledelse kan Global Wind Power så at sige overtage fra dag til dag. Det kræver blot, at vindmøllerne er koblet på fjernovervågning og at hovedparten af vindmøllerne er Vestas møller, som er Global Wind Powers kernekompetence. Den købmandsmæssige side ved at overtage et projekt er straks mere tidskrævende. Det kræver en detaljeret gennemgang af det pågældende projekt, og vi skal sætte os ind i samtlige aftaler og kontrakter. Behov for engineering Global Wind Powers nye afdeling Engineering er med Michael Ariel Nielsens ord udsprunget af et behov, der er opstået hen ad vejen. Det handler om, at Global Wind Power har startet en proces, hvor brugen af eksterne, rådgivende ingeniørfirmaer skal erstattes af en stab interne ingeniører, fastansatte såvel som projektansatte. Det er et naturligt led i væksten og mod en stadig større professionalisme. At udvikle Engineering-afdelingen kan sagtens blive en længere proces, og vi vil fortsætte med at benytte eksterne samarbejdspartnere, indtil vi selv finder de rette medarbejdere, siger Michael Ariel Nielsen. Engineering-afdelingen har til formål at udvikle et standardiseret totalkoncept inden for infrastruktur til vindmølleparker, fra fundamenter og vejanlæg til elektrisk infrastruktur. Dertil kommer tekniske bereg ninger af bl.a. vindforhold, nettab og dimensionering. Kompetencerne skal dels benyttes internt, bl.a. til at understøtte den tekniske driftsledelse med rådgivning og beregninger. Og dels skal kompetencerne udbydes eksternt; som byggeledelse, hvor Global Wind Power påtager sig at styre hele opgaven igennem fra første spadestik til endelig aflevering og som serviceydelser inden for bl.a. vind- og produktionsberegninger. Foruden en fast stab af ingeniører og teknikere i Herning vil der blive ansat >>> Bagest fra venstre: Vinni Hynkemeier, Ole H. Nielsen, Jette Vistisen, Bo Schmidt, Bitten S. Madsen, Lene K. Kjærgaard, Ole Pedersen, Michael A. Nielsen, Jørgen F. Leth. 21

22 Nyt selskab skal sikre fokus og være på forkant med den globale udvikling lokale ingeniører og teknikere i de lande, Global Wind Power opererer i. Folk, der kender de lokale problemstillinger fra geografi til arbejdsgange, regler og kultur. Vores vækst vil primært foregå i udlandet, bl.a. Tyskland og Bulgarien, hvor vi vil ansætte lokale medarbejdere. I Herning skal vi samle kernekompetencer i form af eksperter, der kan træne og coache medarbejderne i de forskellige lande, bl.a. gennem udstationering i kortere eller længere perioder, fortæller Michael Ariel Nielsen. Ånden med i global udvikling Som administrerende direktør har Michael Ariel Nielsen flyttet sit kontor til Herningafdelingen, mens koncerndirektør Henrik Amby Jensen bliver i hovedkontoret i Thisted. Foruden selve arbejdet med at sikre den nødvendige ekspertise til vækst og nye opgaver er de begge meget bevidste om, at det kræver en indsats at sikre en fælles ånd i de to geografisk adskilte afdelinger. Ikke mindst da der er store forskelle på de tidshorisonter, der arbejdes under i afdelingerne. Projekt- og salgsafdelingen i Thisted arbejder typisk et til to år på et projekt. Så er det afsluttet, og man går videre til et nyt. Driftsledelsen har en helt anden tidshorisont, nemlig minimum 20 år. Vi har fokus på, at tingene skal have tid til at udvikle sig, og at der skal være en sammenhæng i ånden i alle vores afdelinger. Midt i den hurtige vækst skal vi sikre, at vi kan pleje den enkelte investor med empati og professionalisme. Global Wind Power Management er en investering i fremtiden en nødvendig proces i arbejdet for at blive en større global virksomhed, slutter Michael Ariel Nielsen. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22 TILLÆG TIL NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER 14. NOVEMBER 2013/ NO. 31 PP Uden OPP havde Randers Kommune ikke fået sit 6.700 m 2 store svømmeland, et af landets største OPP-projekter. Men flere eksperter

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 5 april 2011 Thy windpower Blæser til vækst med små møller INDBLIK: GLOBALISERING DUELLEN: INNOVATION: Drømmen om nye højder Nordjylland i rødt eller

Læs mere

Grund til forsigtig optimisme

Grund til forsigtig optimisme SIDE 1 Nr. 10 november 2013 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Salgets svære kunst: NemTilmeld har knækket koden. Nu har markedet fået øje på dem. Nordjysk fødevareerhverv: Fødevarer er

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Nye tider nye muligheder

Nye tider nye muligheder Nr. 9 marts 2010 Bevar optimismen - og vær realistisk... En moderne leder med gamle værdier... Bedre vilkår på vej for de lokale virksomheder... Plads til 45 iværksættere i Holbæks nye vækstfabrik... Ansæt

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk NTERFACE NNIT MEDARBEjDERBlAD I Nr. 18 I SEPTEMBER 2012 22 Næste station NNIT Nye DSB-kolleger taler ud 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk hårdtslående NNIT er 26 Claus er verdensmester

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES

NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES FOKUS: VÆKSTCENTRET NO.13 04 / Kollegaer og konkurrenter 06 / Vækstcentret 15 / Syddanmark I TAL 24 / Ham fra Danfoss 28 / Den mest ambitiøse plan 30 / Mindset og tillid 34

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere