WINDVESTMENT. Regeringens energipolitik er uden. S.12 Forskel i dansk og tysk ret bag afskrivningstvivl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WINDVESTMENT. Regeringens energipolitik er uden. S.12 Forskel i dansk og tysk ret bag afskrivningstvivl"

Transkript

1 WINDVESTMENT Nr Nyt til alle investorer fra Global Wind Power Regeringens energipolitik er uden ambitioner S.24 Målrettet miljøsatsning er en god investering Eksklusivt interview med SF s partiformand Villy Søvndal. S.8 Bulgarien - nyt marked i udvikling Long Man er navnet på Global Wind Powers første vindmøllepark i Bulgarien flere er på vej. S.12 Forskel i dansk og tysk ret bag afskrivningstvivl Skatterådet omgør egen afgørelse efter nye oplysninger. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

2 VindStafetten Svend Auken Folketingsmedlem (S) Folketingets 1. næstformand Med energiaftalen af februar i år er der håb om, at der omsider igen kommer gang i vindinvesteringerne i Danmark. VKOflertallet har i sine 6 regeringsår gjort alt, hvad de kunne for at standse udbygningen med vindenergi i Danmark, og i de sidste 4 år, hvor Connie Hedegaard har været ansvarlig minister, er udbygningen gået helt i stå - og sidste år blev der faktisk nedtaget flere MW vindenergi, end der blev opsat. Selv aftalen fra 2004 om skrotning/udbygning er aldrig blevet ført ud livet. Danmark vil ikke kunne fremvise overbevisende nye vindenergianlæg ved klimapartsmødet i Engang var vi et foregangsland. Det skal vi være igen. Med aftalen sker der forhåbentlig noget. Regeringen har lovet, at i alt 800 MW nye havvindmøller (inkl. løfterne fra 2004) skal være idriftsat i 2012, og at der skal skabes plads, så der kan bygges 500 MW på land til idriftsættelse i Der kommer en vindenergilov, og presset på kommunerne er øget. De økonomiske vilkår med 25 øre i de første fuldlasttimer oven i elprisen uden loft er også blevet forbedret. Alle disse fremskridt skyldes oppositionen. Vi måtte kæmpe for hver eneste MW, men opfylder VK regeringen aftalen? Jeg håber det, men glem ikke de dårlige erfaringer med 2004 aftalen. Og husk også at de økonomiske ministre er arge skeptikere over for vindenergi. Det er en skam, for 90 ernes satsning på VE har været den største miljømæssige, energimæssige og økonomiske bedrift i danmarkshistorien. Måtte der blæse ny vind i de kommende år. Oppositionspartierne vil vogte nøje over ministrene. Den vandrende pen Lederne i Windvestment vil hver gang blive skrevet af kendte mennesker med en interessant vinkel på vind og investeringer. Skribenten modtager den vandrende Mont Blanc-pen og får sit navn indgraveret i låget til den eksklusive æske. Samtidig vælger skribenten, hvem der skal overtage pennen og skrive den næste leder. Svend Auken har til næste nummer valgt at give pennen videre til Anne Grete Holmsgaard. Venlig hilsen Svend Auken Folketingsmedlem w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

3 INDHOLD Udgiver: Global Wind Power A/S, Jernbanegade 11, DK-7700 Thisted Telefon , Fax , Ansvarshavende redaktør: Henrik Amby Journalist: Peter Lindbjerg Layout: Happy Advertising ApS Tryk: Wadmann Grafisk A/S Oplag: eksemplarer 4 Nye markeder og kompetencer Koncerndirektør Henrik Amby fortæller om nye muligheder i Østeuropa og om nye kompetence områder, f.eks. byggeledelse. 4 8 Bulgarien nyt marked i udvikling Etableringen af vindmølleparken Long Man ved Sortehavet er kun startskuddet for Global Wind Powers aktiviteter i Bulgarien Forskel i dansk og tysk ret bag tvivl om afskrivninger Efter et år i uvished kan danske investorer i tyske vindmøller ånde lettet op. Retten til afskrivninger er sikret. Vi går bag om Skatterådets afgørelse Nyt selskab skal sikre fokus og være på forkant med den globale udvikling Global Wind Power Management skal øge fokus på kernekompetencerne: Projektudvikling og driftsledelse Villy Søvndal: Regeringens energipolitik er uden ambitioner SF går efter 50% vedvarende energi i år

4 Herning bliver også rammen om vores nye satsning, byggeledelse. Det er en vare, vi køber i dag, men som vi gradvist ønsker at gøre til en intern kompetence. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

5 Fremtiden byder på nye markeder og udvidede kompetencer Der er sket meget i Global Wind Power siden sidste udgave af Windvestment. I Danmark og i udlandet. Juridisk, salgsmæssigt og på det strukturelle niveau. Og det skorter ikke på planer for fremtiden. Her er en kort orientering om nogle af de mange spændende områder, vi har fokus på. Andre områder bliver beskrevet i de øvrige artikler i dette magasin, bl.a. hele sagen om Skatterådets nye afgørelse, der betyder, at alle Global Wind Powers investorer i tyske vindmøller kan ånde lettet op. Afskrivningsretten er sikret. Det er en afgørelse, vi glæder os over og som vi havde forventet. Teknisk og kommerciel driftsledelse Den tekniske driftsledelse udgør en større og større del af administrationen, efterhånden som en vindmølle bliver ældre. I starten udgør den kommercielle driftsledelse ca. 80 procent, og senere handler det mere om, at møllen kører ordentligt, og om der er reparationer. Så er det den tekniske driftsledelse, der udgør 80 procent. For at styrke vores tekniske kompetencer inden for vindenergi har vi valgt at oprette et nyt datterselskab, Global Wind Power Management, der af praktiske grunde er placeret i Herning. Her er vi tæt på store medspillere som Vestas og Siemens, og vi er tæt på tekniske uddannelser samt virksomheder med højtuddannede teknikere og ingeniører. Det gør det lettere for os at tiltrække markedets dygtigste medarbejdere og dermed skabe forudsætningen for teknisk driftsledelse fra praktisk til ledelsesmæssigt niveau. Byggeledelse en ny kompetence Herning bliver også rammen om vores nye satsning, byggeledelse. Det er en vare, vi køber i dag, men som vi gradvist ønsker at gøre til en intern kompetence. Ikke fordi vi tror på, at der ligger en besparelse i selv at stå for bygge-, anlægs- og projekteringsarbejdet, men fordi vi ønsker at skabe mere sammenhæng og det bedst mulige overblik. Vi skal ud og finde de dygtige byggeledere, som kan sætte tingene i system, beskrive opgaver, holde licitationer ja, kort sagt styre hele byggeprocessen. Klar til udenlandske investorer For at gøre Global Wind Power mindre sårbar satte vi os for to år siden det mål, >>> Henrik Amby Koncerndirektør Global Wind Power 5

6 Fremtiden byder på nye markeder og udvidede kompetencer at vi ville sælge et projekt til en større udenlandsk investor. Tidligere har vi kun haft én afsætningskanal, nemlig danske investorer. Og det kan blive kostbart, hvis der opstår en dansk finanskrise, eller der kommer et lovindgreb, som ødelægger det danske marked. Det er nu lykkedes os at afslutte en handel med tyske Allianz, der er en af verdens førende virksomheder inden for forsikring, bank og finansiel forretning. Allianz har købt vindmølleparken Schönwalde, der består af 11 Vestas V90 2 MW vindmøller. Forhandlingerne tog tre måneder med en meget hektisk afslutning i Frankfurt, og resultatet faldt ud til begge parters tilfredshed. Vi ser det som en blåstempling, der danner grundlag for et videre samarbejde med Allianz og andre finansielle investorer i udlandet. Med blikket mod øst For os er Bulgarien et nyt og spændende marked, som rummer store muligheder her og nu. Vi har sat de fem første vindmøller i gang og er i færd med tekniske undersøgelser for to nye projekter på i alt 17 vindmøller. Og vi har flere projekter på hånden. Derfor har vi valgt at styrke medarbejderstaben, så vi kan blive lokale i Bulgarien. På grund af kulturelle og sproglige forskel- For os er Bulgarien et nyt og spændende marked, som rummer store muligheder her og nu. Vi har sat de fem første vindmøller i gang og er i færd med tekniske undersøgelser for to nye projekter på i alt 17 vindmøller. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

7 Foruden det tyske og bulgarske marked har vi rettet blikket mod lande, der kan blive vores næste markeder. Frankrig er interessant og ikke mindst Østeuropa. le, samt den lange geografiske afstand, er vi nødt til at være der. Vi har valgt at etablere os i Sofia, hvor vi kan være tæt på revisorer, advokater, banker og byggerådgivere. Foreløbig har vi to lokale medarbejdere, men hvis tendensen fortsætter, er vi nok 8-10 mand i Bulgarien i Foruden det tyske og bulgarske marked har vi rettet blikket mod, hvad der kan blive vores næste markeder. Frankrig er interessant og ikke mindst Østeuropa. Lande som Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Polen kan være meget attraktive. Vores rolle som det mellemled, der flytter ting fra ide til virkelighed, kommer for alvor til sin berettigelse i Østeuropa. Vi har fået masser af gode kontakter og projektmuligheder i foråret under og efter vores deltagelse i de to messer i Bruxelles og Bulgarien. Nu skal vi se på mulighederne i forhold til såvel den politiske som økonomiske stabilitet. Jeg tror helt sikkert på, at vores vækst og videre færd mod øst vil blive succesrig, slutter Henrik Amby. 7

8 Bulgarien Global Wind Powers nye marked Der er ingen tvivl om, at Bulgariens medlemskab af EU og at landet allerede nu er nået langt i forhold til at liberalisere elmarkedet har været en vigtig faktor. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

9 Etableringen af vindmølleparken Long Man ved Sortehavet er kun startskuddet for Global Wind Powers aktiviteter i Bulgarien. Flere projekter er allerede i støbeskeen. Global Wind Power har etableret sig i Bulgarien med hovedkontor i Sofia og de første lokale medarbejdere er ansat. Virksomhedens første vindmølleprojekt i landet går under navnet Long Man og ligger tre km inde i landet ved Kavarna. Der er tale om fem møller fra Vestas af typen V90 2 MW. Projektudvikling Vi hørte om Long Man projektet gennem en dansk kollega med kontakt til Bulgarien og tog herefter kontakt til projektudvikleren. På det tidspunkt var projektudviklingen så godt som på plads, og valget af vindmøllestørrelse og type var truffet og indarbejdet i byggetilladelsen. Vores rolle var i første omgang at få bestilt og koordineret leveringen af vindmøllerne samt at sørge for forfinansiering af disse, fortæller projektleder Nicky Mads Larsen fra Global Wind Power. Før Global Wind Power for alvor kastede sig ind i projektet, blev der som ved alle andre projekter foretaget en vindvurdering. Her blev det slået fast, at området var interessant, og den samlede risikovurdering viste, at der var god økonomi i at fortsætte. Foruden de praktiske opgaver omkring selve opførelsen påtog Global Wind Power sig ansvaret for installation, logistik, byggeledelse, salg og administration. Store og ansvarsfulde opgaver på et fremmed marked af samme grund har Global Wind Power valgt at etablere sig fysisk med kontor i Sofia og ansætte lokale medarbejdere, der kender sproget og kulturen. Long Man projektet er med andre ord et perfekt startskud på et nyt spændende marked. Faste regler for afregning i 12 år Ifølge Henrik Amby Jensen, chef for aktiviteterne i Bulgarien, er der flere årsager til, at det bulgarske marked er interessant for Global Wind Power. Der er ingen tvivl om, at Bulgariens medlemskab af EU og at landet allerede nu er nået langt i forhold til at liberalisere elmarkedet har været en vigtig faktor. Derudover spiller det en afgørende rolle, at der er sikret faste regler for afregningsprisen i en 12-års periode. Reglerne, der administreres af det statslige organ State Energy and Water Regulatory Commission, giver den prissikkerhed, der er en forudsætning for, at vi kan beregne rentabiliteten i et projekt og igangsætte det, siger Henrik Amby Jensen og fortsætter: Det er også et vigtigt aspekt, at bulgarerne har et velfungerende pantsætningssystem. Systemet betyder, at banker, der yder lån til opførelse af vindmøller, kan få pant i vindmøllerne som sikkerhed. Det gør det lettere at engagere bankerne i store finansieringstunge vindmølleprojekter. Også de relativt fornuftige jordpriser er med til at gøre det attraktivt at opføre vindmøller i Bulgarien. >>> 9

10 Et marked i udvikling Der er naturligvis flere og anderledes udfordringer i forbindelse med at opføre vindmøller i nye områder som Bulgarien. Da vindenergi er et relativt nyt interesseområde, er de bulgarske myndigheder stadig midt i en udviklingsproces af de metoder, som fremover skal bruges til håndtering af vindmølleprojekter. Områder som el-infrastruktur, sagsbehandling og lignende er således stadig under udvikling. Henrik Amby Jensen er dog ikke et sekund i tvivl om, at Global Wind Power Vestas følger kunderne til Bulgarien Global Wind Power er ikke alene om at se mulighederne på det bulgarske marked. Og heller ikke alene om at etablere sig fysisk med en lokal afdeling. Som bekendt anvender Global Wind Power udelukkende vindmøller fra Vestas, så det er perfekt for samarbejdet, at Vestas også etablerer sig i Bulgarien med både lagerfaciliteter og serviceafdeling. har de helt rigtige forudsætninger for at opbygge en stærk position inden for vindenergi i Bulgarien. De mange projekter i Tyskland og Danmark har givet Global Wind Power en indgående viden og erfaring med alle faser i et vindmølleprojekt. Erfaringer, der gør Global Wind Power til en attraktiv medspiller for projektudviklere i Bulgarien. I det tidlige forår deltog vi i en messe i Bulgarien, og vi blev mødt med stor interesse. Der bliver virkelig lagt mærke til, at vi kan tilbyde at stå for hele projektw w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

11 udviklingen, fra køb eller leje af jord og tekniske og juridiske forundersøgelser i forhold til projekt og marked til at stå for de praktiske opgaver med at opføre møller, anlægge veje og igangsætte andre byggeopgaver. Og til at stå for tilslutning til elnettet og tage ansvar for den løbende tekniske og administrative drift af vindmøllerne, siger han. Global Wind Power har skabt en selskabsstruktur i Bulgarien, som åbner for alle kategorier af investorer i vindprojekterne fra privatpersoner til store institutionelle investorer fra alle lande. Og virksomheden oplever stor interesse fra investorer både i og uden for Bulgarien. Og mens møllevingerne på Long Man projektet snurrer, arbejder Global Wind Power seriøst videre med nye bulgarske projekter. I første omgang skal to projekter tilføre i alt 17 nye vindmøller til det spirende bulgarske vindenergimarked. Det er vigtigt at skabe teams og udvikle de nationale afdelinger under den forudsætning, at der tages hensyn til det enkelte lands kultur. Man tænker ikke på samme måde i øst og vest, og man kan ikke bruge samme metoder i alle lande. Det er interessant og udfordrende, fortæller Andreas Thomas, der er General Manager i Vestas Central Europe, med kontor i Østrig. Normal procedure I efteråret 2007 ansatte Vestas en Technical Area Manager, der skal fungere som teamleder i den nye afdeling i Bulgarien. En lokal person, der i nogle år har arbejdet uden for Bulgarien, og som kan kombinere sin viden om det bulgarske marked med et indgående kendskab til den vestlige måde at tænke og handle på. I alt forventer Vestas, at der skal ansættes medarbejdere, heraf bliver hovedparten serviceteknikere, der skal operere i marken. Det er helt normal procedure for Vestas at etablere sig lokalt i de lande og områder, hvor koncernens møller sælges og opstilles. I langt de fleste tilfælde er serviceorganisationen faktisk på plads, før den første vindmølle sættes i drift. I Bulgarien er tingene imidlertid gået så hurtigt, at der allerede er rejst 21 Vestas møller, heraf fem i Global Wind Powers Long Man projekt nær Kavarna. Vi følger kunderne, og der kan blive tale om en større organisation i Bulgarien, hvis projekterne er store nok, fastslår Andreas Thomas. 11

12 w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

13 Forskel i dansk og tysk ret bag tvivl om afskrivninger Skatterådet omgør egen afgørelse og slår fast: Danske investorer er i deres fulde ret til at afskrive på investeringer i tyske vindmøller. Sicherungsübereignung. Er man ikke vant til at tale tysk, kan man nemt få ordet galt i halsen. På samme måde er det nødvendigt med et indgående kendskab til tysk ret for ikke at få selve begrebet Sicherungsübereignung galt i halsen. Det var netop, hvad der i første omgang skete for Skatterådet, da det i maj 2007 kom til den afgørelse, at man som dansk investor mister retten til at foretage skattemæssige afskrivninger på vindmøller i Tyskland, hvis man går ind på bankens krav om at underskrive en Sicherungsübereignung. Efterfølgende har Skatterådet fået alle oplysninger og juridiske sammenhænge vedrørende Sicherungsübereignung på bordet med det resultat, at afgørelsen er ændret pr. 22. april Det er med andre ord slået fast, at danske investorer roligt kan underskrive en Sicherungsübereignung i banken og samtidig bevare retten til at afskrive på deres investeringer i tyske vindmøller. Sagen er, at Skatterådet i første omgang traf en forkert beslutning på et mangelfuldt grundlag, fastslår advokat Nicolai Mallet, partner i advokataktieselskabet Horten i København. Nicolai Mallet har blandt andet specialiseret sig i rådgivning inden for tysk ret og er juridisk og strategisk rådgiver for nationale og internationale virksomheder. Herunder Global Wind Power. Vi har bedt ham forklare, hvorfor Skatterådet overhovedet har været i tvivl og dermed holdt mange danske vindmølleejere på pinebænken i næsten et år. Et spørgsmål om ejendomsret Umiddelbart lyder det ellers enkelt nok. Når en bank skal udlåne et større beløb til en vindmølleinvestor, kræver banken helt naturligt sikkerhed i vindmøllen. I Danmark foregår det som underpant i løsøre, men >>> Nicolai Mallet Advokat, partner Advokataktieselskabet Horten 13

14 Forskel i dansk og tysk ret bag tvivl om afskrivninger denne mulighed eksisterer ikke efter tysk lov. På den baggrund har der i Tyskland udviklet sig en helt særlig procedure eller retspraksis, som stort set har samme effekt: Sicherungsübereignung. Behovet for at kunne pantsætte store genstande som skibe og vindmøller findes naturligvis også i Tyskland. Derfor har man fundet på noget, der kan lukke dette hul. Det er Sicherungsübereignung. En juridisk konstruktion, som har udviklet sig i tysk retspraksis gennem mange år, og som har til formål at skabe samme sikkerhed, som en underpantsætning i løsøre vil udgøre efter dansk ret, forklarer Nicolai Mallet. Når vindmøllen fysisk er placeret på tysk jord, så gælder de tyske regler. Det vil sige, at banken, hvis der sker misligholdelse af finansieringslån, skal anlægge sager om tvangssalg af vindmøllen ved en tysk domstol. Og så er det underordnet, om investor er dansk eller tysk, og om investor får sit lån finansieret i en dansk eller tysk bank. Set med danske, juridiske øjne er problemet imidlertid, at man ved at underskrive en Sicherungsübereignung overlader ejendomsretten 100 procent til banken. Og her er den danske lov klokkeklar: Retten til skattemæssige afskrivninger på et aktiv følger ejendomsretten. Anderledes forholder det sig i Tyskland, hvor retten til afskrivninger retligt følger det reelle ejerskab, nemlig rådigheden over aktivet. Netop fraskrivelsen af ejendomsretten var derfor grundlaget for Skatterådets første afgørelse, som betød, at mange danske vindmølleejere i et lille år måtte leve i usikkerhed omkring deres afskrivningsret og dermed hele investeringens rentabilitet. Skelner mellem formelt og reelt Ved at underskrive en Sicherungsübereignung overdrager investor som nævnt ejendomsretten til banken, der dermed opnår 100 procent sikkerhed. Hele pointen i den tyske model er, at råderetten i samme dokument straks bliver givet tilbage til låntageren i dette tilfælde vindmølleinvestoren. Det betyder, at banken udelukkende er formel ejer af vindmøllen eller vindmølleandelen, mens ansvar, administration og hele den økonomiske risiko stadig ligger hos investor, da det efter tysk ret følger råderetten. Det betyder, at retten til afskrivninger efter tysk ret også bliver hos investor, selvom han har underskrevet en Sicherungsübereignung. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

15 Det centrale er, at det kun er den formelle ejendomsret, der overdrages, og at råderetten forbliver. Det vil sige, at også den økonomiske driftsrisiko og dermed retten til at afskrive forbliver hos investor, forklarer Nicolai Mallet og fortsætter: Dermed er vi ved selve kernen i den konklusion, Skatterådet har nået i anden omgang efter at have modtaget nye, uddybende oplysninger. Her har man set på den økonomiske realitet frem for den formelle ejendomsret at alt det væsentlige i ejendomsretten bliver hos den oprindelige ejer. Populært sagt har Sicherungsübereignung og underpant i løsøre altså samme virkning, opnået ad forskellige veje. De bygger blot på forskellige traditioner i dansk og tysk lovgivning, slutter Nicolai Mallet. Det helt centrale er, at det kun er den formelle ejendomsret, der overdrages, og at råderetten forbliver. 15

16 SKAT har blåstemplet den tyske model O G K D N E Nu er Sicherungsübereignung blevet prøvet og godkendt. På den måde er det positivt og kan ses som en blåstempling af hele vores måde at sætte tingene op på i Tyskland. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m T D

17 Der er ikke noget nyt i, at danske vindmølleinvestorer underskriver en Sicherungsübereignung i forbindelse med et banklån til finansiering af vindmølleprojekter i Tyskland. Proceduren har fungeret fint i flere år og investorerne har uden problemer foretaget deres skattemæssige afskrivninger. Sagen hos Skatterådet opstod, da en potentiel vindmølleinvestor for et års tid siden blev opmærksom på, at han muligvis fraskrev sig ejendomsretten til sin vindmølle ved at underskrive dokumentet. Han kom i tvivl om sin afskrivningsret og henvendte sig derfor til SKAT for at få et bindende svar om afskrivningsretten. SKAT kontaktede Skatterådet, og som bekendt kom Skatterådet i første omgang til den afgørelse, at retten til afskrivninger forsvandt med underskriften og så stod en lang række investorer, som havde underskrevet en Sicherungsübereignung, pludselig i en meget ubehagelig situation. De kunne forvente, at SKAT ville indkalde dem og se på de afskrivninger, der var foretaget op til tre år tilbage. Derfor anbefalede vi vores investorer, at de med banken drøftede andre sikringsmuligheder end Sicherungsübereignung, og at dette burde ske inden 31/ for på den måde at kunne sikre sig afskrivningsretten for 2007, fortæller Michael Nymann, afdelingsleder i Global Wind Powers investoradministration. På et chefmøde mellem Global Wind Power og en række andre danske investeringsselskaber blev det besluttet at stå sammen for at få Skatterådets afgørelse omstødt. Der blev tilvejebragt ny, fyldestgørende dokumentation, og i oktober oplyste Skatterådet, at sagen ville blive genovervejet. På den baggrund valgte SKAT at afvente ligningen, til sagen var behandlet igen. Nu er Sicherungsübereignung blevet prøvet og godkendt. På den måde er det positivt og kan ses som en blåstempling af hele vores måde at sætte tingene op på i Tyskland. Alt vedrørende afskrivninger og transport til pengeinstitutter er vendt og godtaget af SKAT, siger en tilfreds Michael Nymann. Michael Nymann Afdelingsleder Global Wind Power 17

18 Nyt selskab skal sikre fokus og være på forkant med den globale udvikling Global Wind Power har oprettet nyt datterselskab, Global Wind Power Management. Det sker for at skabe en klar opdeling og dermed øge fokus på virksomhedens to kernekompetencer: Projektudvikling og driftsledelse. Projektudvikling og salg forbliver i hovedafdelingen i Thisted, der også fortsat vil huse hele den økonomiske administration. Det nye datterselskab har derimod fået adresse i Herning, og det er der en ganske enkel og praktisk forklaring på, forklarer administrerende direktør Michael Ariel Nielsen. Det er helt sikkert attraktive omgivelser for ingeniører og folk med teknisk baggrund, siger Michael Ariel Nielsen. Selve Innovatorium-bygningen rummer en lang række mindre virksomheder, bl.a. et par stykker med relation til vindmøllebranchen. På den anden side af vejen ligger Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (AU-HIH). Vi er helt tæt på nogle spændende uddannelsesinstitutioner, og vi håber på en interaktion, hvor vi både kan trække på nogle af deres kompetencer og rekruttere medarbejdere blandt de nyuddannede. Attraktivt område for teknikere Vi har valgt at placere hele den tekniske del af virksomheden i Herning for lettere at kunne tiltrække dygtige ingeniører og vindmølleteknikere. Vi har i længere tid forsøgt at rekruttere kvalificerede folk til Thisted, men har ganske enkelt ikke kunnet trække nok til. Med den forventede vækst er rekruttering af nye medarbejdere en af Global Wind Powers helt store udfordringer i de kommende år. Med den nye adresse i vækstcentret Innovatorium ved Herning har Global Wind Power Management fået en attraktiv adresse tæt på andre teknikerog ingeniørkrævende virksomheder midt i et innovativt erhvervs- og uddannelsesmiljø. Management på to strenge Global Wind Power Management i Herning er delt op i to afdelinger. Teknisk driftsledelse, der tidligere lå i Thisted og en ny afdeling: Engineering. Teknisk driftsledelse fortsætter som hidtil dog med den tilføjelse, at afdelingen fremover også vil satse målrettet på at udbyde og tilbyde driftsledelse af projekter, som Global Wind Power ikke selv har udviklet. En helt naturlig udvikling, forklarer Michael Ariel Nielsen. Der er helt klart en efterspørgsel, så det er naturligt, at vi gearer organisationen til også at kunne klare den type opgaver. Vi har allerede overtaget driftsledelsen af den første vindmøllepark, som ligger i Tyskland, siger Michael Ariel Nielsen. >>> w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

19 Vi er helt tæt på nogle spændende uddannelsesinstitutioner, og vi håber på en interaktion, hvor vi både kan trække på nogle af deres kompetencer og rekruttere medarbejdere blandt de nyuddannede. 19

20 Nyt selskab skal sikre fokus og være på forkant med den globale udvikling Det handler om at indgå samarbejde med projektudviklerne om, at vi overtager driftsledelsen af hele parker og dermed fritager dem for en tung og til tider besværlig opgave. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

21 Michael Ariel Nielsen understreger, at Global Wind Power ikke vil gå på strandhugst og kapre vindmølleejere fra andre projektudviklere. Det handler om at indgå samarbejde med projektudviklerne om, at vi overtager driftsledelsen af hele parker og dermed fritager dem for en tung og til tider besværlig opgave. Samtidig vil det være til fordel for den enkelte investor, at så mange som muligt samler den tekniske driftsledelse ét sted. Jo flere møller vi har, jo bedre forhold kan vi forhandle os frem til hos leverandører, forsikringsselskaber, banker og andre samarbejdspartnere. Vi opnår en større gennemslagskraft i forhold til priser og ydelser, og det er klart til fordel for investorerne, forklarer Michael Ariel Nielsen. Den tekniske driftsledelse kan Global Wind Power så at sige overtage fra dag til dag. Det kræver blot, at vindmøllerne er koblet på fjernovervågning og at hovedparten af vindmøllerne er Vestas møller, som er Global Wind Powers kernekompetence. Den købmandsmæssige side ved at overtage et projekt er straks mere tidskrævende. Det kræver en detaljeret gennemgang af det pågældende projekt, og vi skal sætte os ind i samtlige aftaler og kontrakter. Behov for engineering Global Wind Powers nye afdeling Engineering er med Michael Ariel Nielsens ord udsprunget af et behov, der er opstået hen ad vejen. Det handler om, at Global Wind Power har startet en proces, hvor brugen af eksterne, rådgivende ingeniørfirmaer skal erstattes af en stab interne ingeniører, fastansatte såvel som projektansatte. Det er et naturligt led i væksten og mod en stadig større professionalisme. At udvikle Engineering-afdelingen kan sagtens blive en længere proces, og vi vil fortsætte med at benytte eksterne samarbejdspartnere, indtil vi selv finder de rette medarbejdere, siger Michael Ariel Nielsen. Engineering-afdelingen har til formål at udvikle et standardiseret totalkoncept inden for infrastruktur til vindmølleparker, fra fundamenter og vejanlæg til elektrisk infrastruktur. Dertil kommer tekniske bereg ninger af bl.a. vindforhold, nettab og dimensionering. Kompetencerne skal dels benyttes internt, bl.a. til at understøtte den tekniske driftsledelse med rådgivning og beregninger. Og dels skal kompetencerne udbydes eksternt; som byggeledelse, hvor Global Wind Power påtager sig at styre hele opgaven igennem fra første spadestik til endelig aflevering og som serviceydelser inden for bl.a. vind- og produktionsberegninger. Foruden en fast stab af ingeniører og teknikere i Herning vil der blive ansat >>> Bagest fra venstre: Vinni Hynkemeier, Ole H. Nielsen, Jette Vistisen, Bo Schmidt, Bitten S. Madsen, Lene K. Kjærgaard, Ole Pedersen, Michael A. Nielsen, Jørgen F. Leth. 21

22 Nyt selskab skal sikre fokus og være på forkant med den globale udvikling lokale ingeniører og teknikere i de lande, Global Wind Power opererer i. Folk, der kender de lokale problemstillinger fra geografi til arbejdsgange, regler og kultur. Vores vækst vil primært foregå i udlandet, bl.a. Tyskland og Bulgarien, hvor vi vil ansætte lokale medarbejdere. I Herning skal vi samle kernekompetencer i form af eksperter, der kan træne og coache medarbejderne i de forskellige lande, bl.a. gennem udstationering i kortere eller længere perioder, fortæller Michael Ariel Nielsen. Ånden med i global udvikling Som administrerende direktør har Michael Ariel Nielsen flyttet sit kontor til Herningafdelingen, mens koncerndirektør Henrik Amby Jensen bliver i hovedkontoret i Thisted. Foruden selve arbejdet med at sikre den nødvendige ekspertise til vækst og nye opgaver er de begge meget bevidste om, at det kræver en indsats at sikre en fælles ånd i de to geografisk adskilte afdelinger. Ikke mindst da der er store forskelle på de tidshorisonter, der arbejdes under i afdelingerne. Projekt- og salgsafdelingen i Thisted arbejder typisk et til to år på et projekt. Så er det afsluttet, og man går videre til et nyt. Driftsledelsen har en helt anden tidshorisont, nemlig minimum 20 år. Vi har fokus på, at tingene skal have tid til at udvikle sig, og at der skal være en sammenhæng i ånden i alle vores afdelinger. Midt i den hurtige vækst skal vi sikre, at vi kan pleje den enkelte investor med empati og professionalisme. Global Wind Power Management er en investering i fremtiden en nødvendig proces i arbejdet for at blive en større global virksomhed, slutter Michael Ariel Nielsen. w w w. g l o b a l w i n d p o w e r. c o m

Samarbejde fører til optimalt afkast

Samarbejde fører til optimalt afkast Samarbejde fører til optimalt afkast Projektudvikling Projektsalg Projektadministration Grib vindens værdier Henrik Amby Jensen Koncerndirektør Hos Global Wind Power udvikler, sælger og administrerer vi

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Attraktive vindmøller til salg i 2012

Attraktive vindmøller til salg i 2012 Attraktive vindmøller til salg i 2012 Vi har en række attraktive vindmølleprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er kendte af os og møllerne er

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de Vi valgte at invitere jer til Ringkøbing, som ligger centralt i Vestjylland. Det er her og i den øvrige del af yder Danmark vi har fremtidens energikilder. Her fødes de nye ideer om at udnytte ressourcerne

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Opdateret 10/12 2012 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Opdateret 24/09 2013

Opdateret 24/09 2013 Opdateret 24/09 2013 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er placeret i Tyskland. Projekterne er

Læs mere

Vilsbæk Møllelaug I/S

Vilsbæk Møllelaug I/S Beretning til Generalforsamling i Vilsbæk Møllelaug I/S den 22. april 2009 på Holbøl Landbohjem kl. 19.30. Møllelaugets 3 møller har i 2008 produceret 3.432.681 kwh. Vindmæssigt er vi dermed tilbage på

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Finansiering - en mangelvare? Oles Smedeforretning A/S Uvildig finansiel rådgivning V/Per Hovmarkkjh

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere