Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning"

Transkript

1 Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde

2 Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig for kommunen - er klog langsigtet politik

3 Danskerne positive Gallup, 2007

4 Hvilke af følgende energiformer mener du Danmark bør satse på at udbygge frem til 2020? respondenter, besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vind Solenergi Jordvarme Bølgekraft Biomasse Halm Atomkraft Gas Olie Kul Ingen af ovenstående 33% 32% 27% 25% 45% 56% 68% 71% 87% 91% Ved ikke 2%

5 Udsagn om vindkraft 09. Vi skal udbygge med vindkraft i Danmark, også i mit lokalområde? 64% 21% 6% 4% 4% 2% 10. Vi skal udbygge med vindkraft i Danmark, men ikke i mit lokalområde? 6% 8% 10% 19% 54% 2% 11. Vil du overveje at stemme personligt på en kandidat, der ønsker flere vindmøller opstillet i din kommune? 20% 26% 24% 6% 11% 13% 12. Jeg foretrækker færre, men større og mere energieffektive vindmøller på land? 35% 32% 16% 6% 4% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig Ved ikke

6 Pressen

7 Regionsmøde

8 Afregning på havet Horns Rev I og Nysted I 45,3 øre/kwh i fuldlasttimer (+ op til 0,7 øre/kwh til indfødningstarif) Horns Rev II 51,8 øre/kwh i fuldlasttimer Nysted II 62,9 øre/kwh i fuldlasttimer Anholt/Djursland?

9 Hvorfor så lokale protester? 1. Tvivl om begrundelsen 2. Usikkerhed mangelfuld information 3. En anden placering i kommunen foretrækkes 4.Egentlig modstand mod vindkraft og møller?

10 Hvorfor lokale protester? 1. Tvivl om begrundelsen Er det nødvendigt med nye vindmøller? - Information om politiske beslutninger og fakta om forsyningssikkerhed, økonomi og miljø. 2. Usikkerhed pga. mangelfuld information Hvad betyder det for mig at få store vindmøller i nærheden? Støj? Skyggekast? Blink? Udsigt virkning i landskabet? 3. En anden placering i kommunen foretrækkes Hvorfor her? Hvorfor ikke alle på havet eller i nabokommunen? 4. Egentlig modstand mod vindkraft og møller (?)

11 Arbejdsdelingen er vigtig Energipolitiske beslutninger - er Folketingets ansvar Vindmølleplanlægning - er nu en del af kommuneplanen Ny vindkraft: - hvorfor? - hvor meget? - hvor? - hvordan?

12 Den rigtige udbygning Den rigtige vindkraftudbygning - og den forkerte Mange konflikter i forbindelse med vindmølleplanlægning kunne have været undgået

13 Det laveste gærde Den billigste, nemmeste og dårligste løsning er at lade forslag fra lodsejere og projektudviklere styre, hvad der politisk skal tages stilling til. Markedskræfterne kan styre nedtagning af møller, men kan ikke bruges til at fremkalde god vindmølleplanlægning. Kommunen skal styre en langsigtet planlægning med udgangspunkt i et samlet overblik.

14 Den gode proces Vigtige elementer i en succesfuld vindmølleplanlægning: - Politisk opbakning - Langsigtet planlægning - Undgå hovsa-beslutninger - Grundig og tidlig information - Tidlig borgerinddragelse og dialog - Lokalt medejerskab

15 Den gode proces Inspiration og konkrete ideer til den kommunale vindmølleplanlægning Fælles anbefalinger fra Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening

16 VE-lovens 4 nye incitamenter Erstatningsordning Forkøbsret for lokale - ny lovgivning om møllelav i VE-loven Garantifond v. oprettelse af møllelav Lokal grøn fond Regionsmøde

17 Eventuelt værditab Hvem kan få erstatning? I princippet kan alle naboer anmelde formodet værditab. Udgør værditabet 1 % eller mindre af ejendommens værdi, betales der ikke for værditab. Regionsmøde 2009

18 Svoldrup Kær Svoldrup Kær, Vesthimmerland. Taksationskommissionen: kr., kr. og 2 x 0 kr., Fem sager blev afgjort ved frivilligt forlig Afgørelserne gav anledning til en del debat i juli 2009

19 Lem Kær og Vester Barde Lem Kær, Ringkøbing-Skjern 22 ansøgninger om erstatninger - 11 x 0 kr. - 2 værditab mindre end 1% ( og kr) - 6 erstatninger på , , , , og kr. - Ingen frivillige forlig Vester Barde, Ringkøbing-Skjern - 1 værditab mindre end 1% ( kr)

20 de næste afgørelser.. Sønder Herreds Plantage, Morsø kommune Kappel, Lolland kommune (55 ansøg.) Rens Hedegaard, Aabenraa kommune Ejsing, Holstebro Kommune Holmen, Ringkøbing-Skjern kommune Quistup, Struer Kommune Vassingerød Nord, Allerød kommune Lønborg Hede, Ringkøbing-Skjern kommune Bindesbøl, Ringkøbing-Skjern kommune

21 erfaringer. Økonomien? Erstatningsniveau. Antal tilkendte erstatninger pr. projekt Den politiske virkning? Naboernes reaktioner på ordningen? Generelt en barriere eller ikke et stort problem? Betydningen for befolkningens syn på vindkraft?

22 Forkøbsret for lokale Udbud af ejerandele af mindst 20 % af vindmøllen til lokale personer Primært personer (over 18 år) med fast bopæl indenfor 4,5 km. fra møllen, sekundært fast bopæl i kommunen

23 Forkøbsret for lokale Annoncering i lokal avis (evt. samtidig med indkaldelse til offentligt møde om værditab) Mindst 4 ugers frist for køb, regnet fra annonceringstidspunkt Regionsmøde 2009

24 Erfaringer Erfaringer fra 4 projekter Ringkøbing-Skjern Kommune: Lem Kær, Vester Barde og Holmen Åbenrå Kommune: Rends Hedegaard - Grundig lokal information er afgørende for borgernes lyst til at købe andele

25 Hvorfor forskellig reaktion? Udbudsgiverens salgsarbejde? Annoncering og information. Andelsprisen? Udbudsmaterialets og revisorerklæringens vurdering af risikoen usikkerhed og tænkelige omkostninger og af forventede indtægter / elprisens udvikling. Lokalt kendskab til ejerskab af vindmølleandele - herunder erfaringer med deltagelse i I/S?

26 Lokalt ejerskab Alle kan eje vindmøller: Enkeltejere der bor i kommunen Lokalt baseret møllelav Investorer der betaler skat udenfor kommunen Kommunen Erfaring: Lokalt ejerskab = lokal interesse

27 Garantifond for nye møllelav Der kan stilles garanti til lokale vindmøllelav eller andre lokale initiativgrupper for lån, som optages til finansiering af forundersøgelser, herunder til undersøgelse af placeringer, tekniske og økonomiske vurderinger og forberedelse af ansøgninger til berørte myndigheder, med henblik på at opstille en eller flere vindmøller. Regionsmøde

28 Garantifond Fond på i alt 10 million kr. administreres af Energinet.dk Garanti (max kr.) kan stilles for lån til finansiering af forundersøgelser, fx VVM eller teknisk/økonomisk vurderinger Tilbagebetaling kun ved nettilslutning eller overdragelse af projektet til andre Regionsmøde 2009

29 Garantifond Lokalt vindmøllelav eller anden interessegruppe med min. 10 deltagere 4 garantier er udstedt indtil videre

30 Grøn fond Støtte til lokale aktiviteter, kommunen ønsker at iværksætte: Der er etableret en grøn ordning, som kan yde tilskud til initiativer, der iværksættes for at fremme lokal accept af opstillingen af nye vindmøller på land.

31 Grøn fond Fonden administreres af Energinet.dk og bliver for nye møller opstillet i kommunen tilført 0,4 øre pr. kwh for elproduktionen i de første fuldlasttimer. Pr. januar 2010 er den samlede ramme på i alt ca. 21,5 mill.kr. 5 tilsagn (Ringkøbing-Skjern, Jammerbugt, Vesthimmerland og to til Thisted) Udbetalingsrammer for alle kommuner er opgjort på

32 Grøn fond Hvad kan kommunen søge støtte til: Anlægsarbejder som styrker landskabelige eller rekreative værdier i kommunen. Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energi i kommunen.

33 Hvorfor? Kan vi ikke bare lade være? Regionsmøde

34 Vores energifremtid Givne rammer: Øget behov for energi Højere priser på energi Nødvendigheden af renere energiproduktion Regionsmøde

35

36 Selvforsyning slut om 9-11 år Regionsmøde

37 Forsyningssikkerhed To tredjedele af verdens kendte, fossile energireserver findes i Mellemøsten. Regionsmøde

38 Naturgasleverandører 2010 Regionsmøde

39 Naturgasleverandører 2025 Regionsmøde

40

41 Danmarks Vindmølleforening Foreningens formål at oplyse om vindkraft at varetage mølleejeres fælles interesser. Regionsmøde

42 Naturlig Energi Regionsmøde

43 Regionsmøde Fakta om vindenergi

44 Fakta om Vindenergi 30 faktablade 4 emneområder Miljø- og energipolitik Planlægning Økonomi Teknik og drift

45 Planlægning P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Vindenergi i Danmark Planlægning for vindmøller Vindmøller i landskabet Vindmøller på havet Vindmøller i kystområder Vindenergi og kystnærhed Støj fra vindmøller Skygger og blink fra vindmøller Vindmøller og dyreliv Husstandsmøller Udskiftning af vindmølle

46 Fakta om vindenergi Regionsmøde

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter!

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter! SUND FORNUFT VEDVARENDE ENERGI GOD SAMFUNDSØKONOMI UAFHÆNGIGHED FORSYNINGSSIKKERHED VINDMØLLER DANSKE ARBEJDSPLADSER SELVFORSYNING REN ENERGI LOKALT MEDEJER SKAB GRØN STRØM GODT NABOSKAB MEGET MERE END

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Analyse vedrørende kommunernes anvendelse af VE-lovens midler fra den grønne ordning

Analyse vedrørende kommunernes anvendelse af VE-lovens midler fra den grønne ordning Analyse vedrørende kommunernes anvendelse af VE-lovens midler fra den grønne ordning Marts 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Formål... 2 Metode... 3 Resultater... 3 Konklusioner... 11 Oversigt over

Læs mere

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de Vi valgte at invitere jer til Ringkøbing, som ligger centralt i Vestjylland. Det er her og i den øvrige del af yder Danmark vi har fremtidens energikilder. Her fødes de nye ideer om at udnytte ressourcerne

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke.

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke. Den 21. februar 2008 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk.

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. Foto: Sveigaard A/S VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. November 2014 Indledning Netværksgrupper formulerer er om energi fra sol og vind

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om vindmøller

Velkommen til informationsmøde om vindmøller Velkommen til informationsmøde om vindmøller Informationsmøde - Ingen debat - Spørgsmål besvares gerne - Spørgsmål fremsendes skriftligt til: jens@vesterbaek.com Spørgsmål og svar vil efterfølgende blive

Læs mere

DET BLÆSER I UDKANTSDANMARK

DET BLÆSER I UDKANTSDANMARK DET BLÆSER I UDKANTSDANMARK Der er et markant sammenfald mellem de områder, hvor det blæser mest, og de områder, der har de største udviklingsmæssige udfordringer, ofte kaldet den rådne banan. Der ligger

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Havmøllelaug Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Danmarks Vindmølleforening August 2001 1 Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen.

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere