347 Løn og arbejdsmarked. Invalidepensionister Folkepensionister m. fl. 2 el. fl. voksne l voksen. børn m. børn u. børn m. børn u. børn m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "347 Løn og arbejdsmarked. Invalidepensionister Folkepensionister m. fl. 2 el. fl. voksne l voksen. børn m. børn u. børn m. børn u. børn m."

Transkript

1 347 Løn og arbejdsmarked Tabel 289. Boligsikring til folke- og invalidepensionister m. fl. uden for kommunalt ejede pensionistboliger, /74. Rent subsidy to old-age, disablement and other pensioners not living in municipal homes for pensioners /74. Invalidepensionister Folkepensionister m. fl. 2 el. fl. voksne l voksen 2 el. fl. voksne 1 voksen Enkepensionist er u. børn m. børn u. børn m. børn u. børn m. børn Tilsammen s A. Antal husstande med boligsikring 31. marts... a. Hovedstaden... b. Hovedstadens omegnskommuner. c. Kommuner med indb. i sammenhængende byområder2. d. Kommuner med indb. i sammenhængende byområder2. e. Øvrige kommunere... B. Udbetalt boligsikring i alt / kr. C. Gennemsnitlig boligsikring pr. husstand /74... D. Boligsikring i pct. af huslejen / ,1 48,1 43,4 44,7 51,2 54,5 49,5 51,6 46,8 ' Eksklusive genhusning. s Antallet af indbyggere i sammenhængende byområder ved folketællingen KILDE: Materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HEADINO, Columns 1-2: Old-age pensioners etc.; 3-6: disablement pensioners; 7-8: widow's pensioners; 9: total; 1, 3 and 4: number of households with 2 or more adults; 2 and 5-8: number of households with 1 adult; 3, 5 and 7: without children; 4, 6 and 8: with children. FRONT COLUMN, A: number of households receiving rent subsidy March 3lst, ; a: the capital; b: neighbouring municipalities of the capital; c: municipalities with or more inhabitants in continuous urban areas; d: municipalities with to inhabitants in continuous urban areas; e: other municipalities; B: total rent subsidy, kr.; C: average rent subsidy per household, kr.; D: rent subsidy as per cent ofrent. Tabel 290. Den offentlige arbejdsformidling. Employment exchanges. Antal nyanmeldte ledige pladser Antal pladser besat gennem arbejdsformidlingen Antal pladser, der ved månedens udgang stod ubesatte Antal tilmeldte arbejdsledige' pr. sidste onsdag i måneden Pladser for mænd kvinder 1 2 I alt 3 Pladser for mænd 4 kvinder 5 Ialt 6 Pladser for mænd 7 kvinder 8 I alt 11 Mænd Kvinder I alt le Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Året i alt/ i gennemsnit Året i alt/ i gennemsnit ' Herunder fuldtidsforsikrede arbeidsløshedskassemedlemmer samt ikke-arbejdsløshedsforsikrede ledige. KILDE: Stat. Efterr. samt materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HEADINO, Columns 1-3: Number nf new vacancies registered: 1-2: vacancies for; 1: men; 2: women; 3: total; 4-6: Number of vacancies filled through the Employment Exchanges: 4-5: vacancies for; 4: men: 5: women: 6: total; 7-9: Number of vacancies remaining unfilled at the end of the month; 7-8: vacancies for; 7: men; 8: women; 9: total; 10-12: Number of unemployed registered on the last Wednesday of the month; 10: men; Il: women; 12: total.

2 348 Tabel 291. Arbejdsformidlingsvirksomheden. Erhvervsgrupper og landsdele. Employment exchanges. Industrial and geographical distribution. 1 Antal nyanmeldte ledige pladser 2 3 Antal besatte pladser 4 5 Året i gennemsnit 6 Jan. 7 Antal pladser, der ved Febr. 8 Marts 9 I. Erhvervsgrupper Landbrug m.v Mine- og grubedrift Fremstillingsvirksomhed i alt Næringsmiddelindustri m.v Tekstil- og beklædningsindustri Træ- og møbelindustri Papir- og grafisk industri Læder- og lædervareindustri Kemisk industri m.v Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri m.v Anden industri Bygge- og anlægsvirksomhed Offentlige værker Handel og omsætning Transport m.v. i alt Søtransport' , Anden transport m.v Servicevirksomhed i alt , Hotel- og restaurationsvirksomh Husligt arbejde for private Anden servicevirksomhed Samtlige erhvervsgrupper II. Landsdele København m.v Sjælland i øvrigt Lolland-Falster Bornholm Fyn Sydjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland Hele landet I Arbejdsløshedskasserne for sømænd og søfyrbødere har i henhold til lov om privat arbejdsanvisning m.v. tilladelse til at udøve egen arbejdsanvisning. hvilken anvisningsvirksomhed ikke er omfattet af statistikken. I Herunder området, der henhører under arbejdsformidlingskontoret for København, d.v.s. København og Frederiksberg kommuner samt Københavns amt.

3 349 Løn og arbejdsmarked månedens udgang stod ubesatte April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec s I. S. L O I i I. Industrial groups Agriculture, etc Mining and quarrying Manufacturing, total Food and beverages, etc Textile and clothing Wood and furniture Paper and printing Leather and leather goods 29 Chemical Stone, clay and glass 33 Iron and metal Other 39 Building and construction 40 Public works Trade and finane Transport, etc., total Sea transport , Other transport, etc Service industries, total Hotel and catering Domestic work for private 85.1 households Other 81-84, All industrial groups H. Provinces Copenhagen, etc. The rest of Zealand Lolland-Falster Bornholm Funen South Jutland East Jutland West Jutland North Jutland Denmark, total KILDE: Stat. Efterr. TRANSLATION. - HEAnINO, Columns 1-2: number of new vacancies registered; 3-4: number of vacancies filled; 5-18: number of vacancies remaining unfilled at the end of the month; 5-6: average for the year.

4 350 Tabel 292. Arbejdsformidlingsvirksomheden. Arbejdsformidlingskontor-områder. Employment exchanges. Distribution by labor exchange districts. Løbe nr. Kontorområder Antal nyanmeldte ledige pladser Antal besatte pladser Året i gennemsnit 1 i København Hillerød Roskilde Holbæk Slagelse Næstved Nykøbing F Nakskov Rønne Svendborg Odense Sønderborg Haderslev Esbjerg Kolding Vejle Horsens Herning Holstebro Århus Randers Viborg Skive Thisted Ålborg Hjørring Frederikshavn Hele landet KILDE: Stat. Efterr Tabel 293. Arbejdsløsheden opgjort som gennemsnit af ugeopgørelser. Unemployment. Averages based on weekly recordings, I alt Specialarbejdere' Byggefag' Mænd i øvrigt Kvinder I. Antal arbejdsløse t J I 2 I I Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Året i gennemsnit I Medlemmer af specialarbejdernes arbejdsløshedskasse (tidligere benævnt arbejdsmændenes og specialarbejdernes arbejdsløshedskasse). ' Medlemmer af blikkenslagernes El-faget, malersvendenes og murerfagets arbejdsløshedskasser samt glarmestersvende, bygningssnedkere og tømrersvende inden for snedker. og tømrerfagets arbejdsløshedskasse. KILDE: Stat. Efter. 5 7

5 l 351 Løn og arbejdsmarked Antal pladser, der ved månedens udgang stod ubesatte Jan. Febr. Marts Maj Juni Løbe nr TRANSLATION. - Itenomo, Columns 1-2: nutuber of new vacancies registered; 3-4: nutuber of vacancies filled; 5-18: nutuber of vacancies remsining unfilled at the end of the month; 5-6: average for the year. - FRONT COLUMN, labor exchange districts. I alt Specialarbejdere' Byggefags Mænd i øvrigt Kvinder 3 I I p ct. II. Arbejdsløshedsprocent Januar... 4,0 4,8 6,6 7,5 5,6 6,4 2,2 2,4 2,7 4,3 Februar... 3,6 3,9 6,0 5,9 4,7 5,1 2,0 2,1 2,4 3,5 Marts... 2,9 3,0 4,3 4,0 4,2 3,8 1,8 1,8 2,3 3,4 April... 3,6 3,0 5,2 3,5 6,2 3,7 2,1 1,8 3,1 4,3 Maj... 1,6 3,0 1,7 3,4 1,6 4,0 1,3 1,7 2,2 4,3 Juni... 1,2 3,1 1,1 3,7 0,9 3,9 1,1 1,8 1,7 4,4 Juli... 1,5 3,5 1,7 4,8 1,3 5,2 1,3 2,2 1,5 3,3 August... 1,3 4,4 1,2 5,6 0,8 6,4 1,1 2,7 1,8 5,3 September... 1,2 5,7 1,1 7,1 0,7 9,0 1,1 3,4 1,9 6,7 Oktober... 1,5 7,8 1,4 10,0 1,1 12,8 1,1 4,5 2,3 8,9 November... 2,2 9,2 2,9 11,7 2,9 15,2 1,3 5,4 2,6 10,2 December ,7 11,6 7,5 16,0 6,3 20,6 2,3 6,5 4,1 11,6 Året i gennemsnit... 2,4 5,2 3,3 6,9 3,0 7,9 1,6 3,0 2,4 5,9 TRANSLATION. - HEADINC, Columns 1-2: total; 3-4: unskilled male workers; 5-6: plumbers, electricians, painters, bricklayers and glaziers, joinen and carpenters; 7-8: other male workers; 9-10: female workers. - FRONT COLUMN. I: nutuber unemployed; Il: percentage of unemployment.

6 Tabel 295. (s ) 354 Arbejdsløsheden inden for arbejdsformidlingskontorernes tilsynsområder. Gennemsnit Unemployment within labour exchange districts. Averages based on weekly recordings. Antal fors ikrede Antal arbejdsløse Arbejdsløshedsprocent Løbe Kontorområder nr København ,0 2,1 3,8 2 Specialarbejdere ,0 2,4 5,4 3 Mænd i øvrigt ,1 2,2 3,5 4 Kvinder ,0 1,7 3,3 5 Hillerød , ,5 6 Specialarbejdere ,7 1,9 5,5 7 Mænd i øvrigt ,6 1,2 3,7 8 Kvinder ,6 1,5 3,5 9 Roskilde ,4 1,7 5,6 10 Specialarbejdere ,8 2,3 7,5 11 Mænd i øvrigt ,8 1,2 4,8 12 Kvinder ,5 1,5 4,0 13 Holbæk ,5 3,4 7,9 14 Specialarbejdere ,3 5,3 10,4 15 Mænd i øvrigt ,8 1,6 5,5 16 Kvinder ,4 2,0 6,3 17 Slagelse ,5 2,3 6,5 18 Specialarbejdere ,5 3,5 9,1 19 Mænd i øvrigt ,9 1,3 3,7 20 Kvinder ,9 1,9 7,1 21 Næstred ,7 2,1 6,1 22 Specialarbejdere ,8 3,3 9,1 23 Mænd i øvrigt ,0 1,1 4,2 24 Kvinder ,0 1,6 3,2 25 Nykøbing F ,1 3,2 6,6 26 Specialarbejdere ,0 5,1 7,6 27 Mænd i øvrigt ,8 1,6 4,3 28 Kvinder ,3 2,9 8,5 29 Nakskov ,4 2,8 4,4 30 Specialarbejdere ,0 5,0 5,8 31 Mænd i øvrigt ,6 0,9 1,8 32 Kvinder ,7 3,2 7,1 33 Rønne ,1 3,6 5,2 34 Specialarbejdere ,5 3,7 5,5 35 Mænd i øvrigt ,1 2,1 3,0 36 Kvinder ,6 6,4 8,9 37 Svendborg ,1 3,3 6,6 38 Specialarbejdere ,0 4,0 8,2 39 Mænd i øvrigt ,1 1,9 4,2 40 Kvinder ,4 4,6 8,2 41 Odense ,9 1,6 5,5 42 Specialarbejdere ,9 2,0 6,3 43 Mænd i øvrigt ,3 1,2 4,3 44 Kvinder ,6 1,8 6,5 45 Sønderborg ,0 1,2 2,4 46 Specialarbejdere ,3 0,7 1,6 47 Mænd i øvrigt ,9 0,8 2,3 48 Kvinder ,0 2,4 3,7 49 Haderslev ,0 1,9 4,3 50 Specialarbejdere ,8 2,6 5,4 51 Mænd i øvrigt ,8 1,1 3,1 52 Kvinder ,0 1,9 4,8 53 Esbjerg ,1 2,3 4,8 54 Specialarbejdere ,0 3,5 6,0 55 Mænd i øvrigt ,7 1,2 3,3 56 Kvinder ,0 1,9 5,0 Kams: Stat. Efterr. og materiale i Danmarks Statistik. pc t.

7 355 Løn og arbejdsmarked af ugeopgørelser. Jan. Arbejdsløshedsprocent Feb is Løbe ur. 3,0 3,0 2,6 3,5 4,3 3,2 4,0 2,9 2,5 3,8 2,6 3,2 3,1 5,0 4,8 3,7 2,6 2,1 1,8 6,9 2,5 1,9 1,9 1,5 3,1 4,1 5,4 7,1 8,8 3,9 3,4 2,7 2,7 2,7 3,1 3,5 4,9 6,1 9,9 10,9 13,6 5,9 5,5 4,2 3,9 3,8 4,4 5,3 7,2 8,1 12,6 12,8 17,1 3,0 2,5 2,0 2,2 2,1 2,6 2,8 3,7 5,4 9,4 10,7 11,5 2,5 1,9 1,9 1,5 2,0 2,2 1,9 3,8 4,4 6,3 8,2 11,9 7,3 5,8 4,7 4,7 4,8 4,7 5,5 6,7 8,0 11,9 13,6 17,7 11,5 9,0 6,8 6,5 6,3 6,8 7,9 8,9 9,9 14,8 15,7 20,9 3,8 3,3 2,6 2,7 2,6 2,5 3,4 4,7 6,1 9,1 11,3 15,0 3,9 2,9 3,6 4,0 5,0 3,8 3,3 5,1 6,6 9,9 12,7 15,0 6,3 5,8 5,1 4,4 3,5 3,8 4,1 5,5 6,6 9,4 10,6 14,0 10,1 9,5 8,1 6,0 4,4 5,0 6,2 7,4 8,2 12,8 13,6 18,1 3,2 2,3 2,0 1,9 1,5 1,5 2,2 3,2 4,2 5,9 7,1 9,8 5,2 5,3 5,3 5,9 5,3 5,7 3,8 6,1 7,9 9,5 11,3 14,2 6,1 5,4 4,0 3,4 3,0 3,2 3,6 4,7 6,3 9,2 10,8 13,8 10,4 9,3 6,7 5,4 4,5 4,8 5,5 7,0 8,5 12,9 15,4 19,8 2,9 2,5 1,9 1,9 1,9 2,3 2,7 3,6 5,3 7,3 8,5 10,6 2,9 2,4 2,1 1,9 1,8 1,4 1,3 2,2 3,4 5,0 5,8 7,7 8,0 6,4 5,0 4,8 3,9 3,7 3,6 4,7 5,8 8,6 10,1 14,7 13,1 10,0 6,4 5,6 4,5 3,8 3,9 4,5 5,1 7,7 9,7 16,2 3,7 3,0 2,7 2,6 1,7 2,0 2,6 2,9 4,5 7,0 8,3 11,4 7,1 6,3 6,6 6,9 6,1 6,2 4,6 7,4 8,5 12,0 13,2 17,2 5,9 4,6 3,2 2,9 2,5 2,1 2,5 2,7 4,1 5,5 6,1 10,2 10,8 8,8 5,0 4,8 3,6 2,5 3,1 3,0 3,6 4,2 6,5 12,6 2,0 1,4 1,1 0,7 0,9 0,9 1,8 0,9 1,9 2,4 2,4 5,5 5,8 4,2 4,5 4,3 4,0 3,9 3,1 5,6 9,1 13,0 12,3 15,1 6,1 3,5 2,1 2,2 2,1 3,0 2,7 4,0 5,7 9,0 9,9 11,9 7,0 3,1 1,5 1,6 1,8 2,7 2,9 3,9 6,2 10,3 10,8 14,0 4,1 2,4 1,2 0,9 0,8 0,6 1,0 1,4 2,6 5,5 6,7 8,9 7,9 6,7 5,3 5,8 5,3 8,8 5,8 9,4 10,9 13,4 14,4 13,4 7,1 5,0 3,8 3,7 3,5 3,4 4,4 5,4 6,5 8,9 12,5 15,6 9,8 6,7 4,6 4,0 4,0 4,0 5,4 6,1 7,6 10,9 15,5 20,2 3,9 2,3 1,8 1,7 1,5 1,8 3,0 3,9 4,6 6,5 8,9 11,1 8,0 6,8 6,2 6,9 6,3 5,3 5,1 7,2 7,9 9,7 14,1 15,8 4,5 3,2 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 4,5 6,1 9,2 10,4 13,3 6,2 4,8 3,0 2,8 2,5 3,1 4,0 4,9 6,4 10,6 12,0 15,9 3,7 2,5 1,9 2,0 2,2 2,7 3,1 3,6 4,6 6,9 7,9 10,6 3,9 2,6 2,9 3,9 4,8 4,0 2,8 5,7 8,2 11,5 12,9 14,8 2,1 1,5 1,1 1,1 1,0 1,0 1,8 1,8 2,4 3,8 4,3 6,9 1,8 1,1 0,8 0,6 0,6 0,6 1,6 0,8 1,2 2,4 2,3 5,4 1,9 1,1 0,8 0,8 0,9 0,7 1,8 1,6 2,2 3,8 4,6 7,5 3,1 2,7 2,0 2,3 1,8 1,9 2,1 3,7 4,5 5,8 6,9 8,1 4,6 3,2 1,7 1,7 1,7 1,6 3,0 2,9 4,1 6,9 8,7 11,8 6,9 5,2 2,6 1,9 1,5 1,7 4,1 3,0 4,3 7,5 10,5 15,8 2,5 1,6 0,9 1,1 1,2 1,3 2,2 2,2 3,1 5,3 6,3 8,9 4,2 2,2 1,7 2,7 3,3 2,3 2,3 4,1 5,4 9,2 9,9 10,0 5,3 2,8 1,9 2,1 2,1 2,3 3,5 3,4 5,2 6,6 9,2 12,7 8,1 4,2 2,7 2,1 2,5 2,9 4,6 3,8 5,6 7,5 11,2 16,1 2,8 1,4 0,9 1,1 1,2 1,1 2,8 2,6 4,2 4,7 6,7 9,8 4,0 2,4 1,9 3,5 3,1 3,5 2,5 4,0 5,9 8,1 9,6 11,5 TRANSLATION. - HttwnINo: see table 294.

8 356 Tabel 295. (a ) Arbejdsløsheden inden for arbejdsformidlingskontorernes tilsynsområder. Gennemsnit Unemployment within labour exchange districts. Av era ges base d on wee kly recordings. Antal forsikrede Antal arbejdsløse Arbejdsløshedsprocent L øb e Kontorområder nr. i Kolding ,1 2,0 6,1 58 Specialarbejdere ,9 2,5 7,2 59 Mænd i øvrigt ,1 1,2 3,9 60 Kvinder ,5 2,6 8,4 61 Vejle ,3 1,7 6,2 62 Specialarbejdere ,3 2,6 7,4 63 Mænd i øvrigt ,7 1,2 4,7 64 Kvinder ,1 1,6 7,1 65 Horsens ,9 1,6 5,2 66 Specialarbejdere ,8 1,9 5,2 67 Mænd i øvrigt ,1 1,2 4,3 68 Kvinder ,0 1,7 6,5 69 Herning ,9 2,1 6,0 70 Specialarbejdere ,8 2,9 7,5 71 Mænd i øvrigt ,9 1,3 4,5 72 Kvinder ,9 2,3 7,4 73 Holstebro ,3 2,4 5,7 74 Specialarbejdere ,0 3,6 6,6 75 Mænd i øvrigt ,9 1,1 3,6 76 Kvinder ,6 2,9 7,6 77 Århus ,9 1,8 4,5 78 Specialarbejdere ,9 2,0 4,5 79 Mænd i øvrigt ,7 1,6 3,9 80 Kvinder ,1 1,9 5,7 81 Randers ,3 2,8 6,6 82 Specialarbejdere ,9 3,5 6,9 83 Mænd i øvrigt ,2 2,1 5,6 84 Kvinder ,0 3,1 8,0 85 Viborg ,2 2,1 6,3 86 Specialarbejdere , ,9 3,3 6,6 87 Mænd i øvrigt ,8 1,3 4,7 88 Kvinder ,4 1,6 8,2 89 Skive ,0 2,4 6,5 90 Specialarbejdere ,2 2,9 7,6 91 Mænd i øvrigt ,4 1,6 5,3 92 Kvinder ,6 3,2 6,9 93 Thisted ,7 5,8 9,1 94 Specialarbejdere ,0 8,8 11,9 95 Mænd i øvrigt ,7 2,7 5,1 96 Kvinder ,2 5,0 10,1 97 Ålborg ,3 4,6 8,4 98 Specialarbejdere ,9 6,2 10,0 99 Mænd i øvrigt , ,5 100 Kvinder ,0 4,9 10,8 101 Hjørring ,3 6,0 9,4 102 Specialarbejdere ,9 8,6 12,0 103 Mænd i øvrigt ,8 2,6 5,3 104 Kvinder ,0 5,0 9,5 105 Frederikshavn ,7 4,6 6,1 106 Specialarbejdere ,2 5,6 6,7 107 Mænd i øvrigt ,2 2,0 3,0 108 Kvinder ,9 8,1 11,5 109 Hele landet ,6 2,4 5,2 110 Specialarbejdere ,5 3,3 6,9 Ill Mænd i øvrigt ,8 1,8 3,9 112 Kvinder ,9 2,4 5,9 pct. ----

9 357 Løn og arbejdsmarked af ugeopgørelser. Arbejdsløshedsprocent l Løbe Jan. Feb. Marts April Maj juni juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. I nr. I I '-- pct. - 4,6 3,6 3,0 3,6 3,7 3,8 4,7 6,3 7,1 9,3 10,7 13,6 57 6,7 5,6 3,7 3,2 3,3 4,1 6,5 6,7 7,5 9,8 11,9 16,9 58 2,4 1,9 1,6 1,5 1,8 2,0 3,1 4,0 4,6 6,6 7,7 9,7 59 5,6 3,6 4,4 7,4 7,2 6,2 4,9 9,4 10,5 12,7 13,9 15,5 60 4,5 3,4 2,5 2,4 2,8 3,8 4,4 5,9 7,5 9,9 12,3 15,6 61 5,9 4,5 2,6 2,3 2,9 3,7 6,3 6,7 8,4 11,9 14,5 19,5 62 3,1 2,2 1,5 1,5 1,9 2,7 3,3 4,6 5,9 7,8 10,4 12,5 63 5,1 4,0 3,9 3,9 4,0 5,8 3,9 7,0 8,8 10,8 13,0 15,9 64 3,5 2,4 1,4 2,3 2,5 3,0 3,4 4,1 6,1 8,7 10,4 13,9 65 4,2 2,7 1,0 1,5 2,0 2,1 3,8 3,8 6,4 9,2 10,4 15,1 66 2,7 2,0 1,2 2,0 2,1 2,0 3,0 3,8 5,3 7,4 8,9 11,3 67 3,9 2,8 2,4 4,0 4, ,4 5,3 7,1 10,3 12,8 16,6 68 5,6 2,9 2,4 2,7 3,2 3,6 3,9 5,3 7,8 9,5 10,8 13,0 69 8,2 4,3 2,2 2,0 3,2 3,7 5,0 6,1 9,5 11,6 14,4 19,2 70 3,7 2,0 1,9 1,8 2,2 2,6 3,5 3,7 5,5 6,8 7,8 9,6 71 5,3 2,6 3,7 5,5 5,4 5,5 3,1 7,8 11,0 12,9 13,0 12,7 72 6,6 4,8 2,6 3,0 3,1 3,4 3,5 4,0 6,1 8,5 9,7 13, ,4 7,6 3,1 2,6 3,1 2,9 4,0 3,6 5,4 8,2 10,7 16,8 74 3,4 1,8 1,4 1,9 2,2 1,9 2,6 3,0 4,7 5,8 6,4 8;1 75 5,2 5,6 3,8 5,1 4,3 6,4 4,4 5,9 9,2 13,0 13,3 15,6 76 3,2 2,6 2,0 2,4 3,0 2,9 3,0 3,7 4,6 7,4 8,7 10,8 77 3,9 3,2 1,9 1,8 2,1 2,2 3,7 3,8 4,4 7,3 8,4 11,9 78 2,8 2,4 2,0 2,2 2,3 2,2 2,9 3,5 4,4 6,0 7,3 9,5 79 3,1 2,1 2,1 3,8 5,5 5,1 2,5 4,1 5,5 10,3 11,7 12,5 80 5,8 4,6 3,3 3,5 3,5 3,7 4,1 5,5 7,6 10,7 11,8 15,2 81 8,3 6,2 3,6 3,1 3,1 2,9 4,1 5,3 6,9 10,9 11,4 16,9 82 3,8 3,2 2,4 2,7 2,8 2,9 4,0 4,8 6,4 9,7 10,9 13,7 83 5,5 4,6 4,6 5,8 5,4 6,2 4,3 7,2 10,9 12,2 14,2 15,3 84 6,1 3,9 2,9 3,2 3,7 4,0 4,4 5,6 7,5 9,5 11,0 14,5 85 9,1 5,9 3,3 2,6 3,6 3,4 4,3 4,8 6,8 8,6 10,6 16,6 86 3,7 1,8 1,4 1,7 1,9 2,0 3,8 4,7 6,1 8,1 9,2 12,4 87 4,9 4,0 4,4 6,4 6,4 7,9 5,3 8,1 10,8 12,9 14,2 14,2 88 5,3 4,0 2,7 3,1 4,0 4,5 4,6 5,8 7,4 9,1 11,8 16,0 89 8,7 5,9 3,5 3,5 4,1 4,7 5,2 6,2 7,9 10,0 13,4 18,8 90 2,9 2,4 1,7 1,9 3,0 3,8 4,2 5,4 6,8 8,4 10,1 13,0 91 4,1 3,7 3,1 5,0 5,8 5,4 4,4 5,7 7,7 9,2 12,3 16, ,5 7,5 4,5 4,7 6,1 6,1 6,4 7,6 10,4 12,1 14,0 18, ,1 11,2 6,9 6,1 7,6 7,2 9,0 9,0 13,7 14,8 16,9 23,8 94 5,7 3,3 1,8 1,7 2,5 2,3 3,3 4,4 6,7 7,3 9,1 12,6 95 6,9 6,8 4,2 7,2 9,4 10,5 6,1 10,2 9,9 15,1 16,7 18,0 96 8,3 6,9 5,5 5,5 5,7 5,5 5,6 7,4 9,4 11,6 13,1 16, ,1 9,7 6,7 5,9 5,9 5,8 6,3 8,2 10,3 13,5 15,6 20,7 98 4,8 3,6 2,9 2,7 3,0 3,0 4,2 5,1 6,8 8,0 9,2 12,3 99 8,3 7,9 8,1 9,5 9,9 9,4 7,0 10,2 12,3 14,7 15,9 17, ,4 9,2 6,8 6,5 6,0 5,7 6,3 7,2 9,8 11,3 13,0 19, ,3 13,3 9,3 7,4 7,1 6,8 8,4 9,0 12,0 13,5 14,9 24, ,0 3,8 2,5 2,9 3,0 2,4 3,3 4,1 6,0 7,9 10,0 13, ,3 7,5 7,6 10,3 7,9 8,0 6,1 7,7 10,5 11,0 13,0 15, ,7 5,5 4,4 4,9 4,6 4,2 4,2 4,1 6,1 7,4 8,4 12, ,2 7,1 5,0 5,1 4,8 4,5 4,6 4,3 5,9 7,8 7,9 13, ,3 2,4 1,5 1,5 1,6 1,4 2,1 1,9 2,5 4,2 5,1 8, ,9 8,7 9,0 11,9 10,4 9,2 7,6 8,4 13,8 13,1 16,2 18, ,8 3,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,5 4,4 5,7 7,8 9,2 11, ,5 5,9 4,0 3,5 3,4 3,7 4,8 5,6 7,1 10,0 11,7 16, ,2 2,6 2,2 2,2 2,1 2,2 2,7 3,4 4,4 6,0 7,2 9, ,3 3,5 3,4 4,3 4,3 4,4 3,3 5,3 6,7 8,9 10,2 11,6 112

10 I 358 Tabel S. 1.C. Arbejdsløsheden inden for erhvervsgrupper ved månedens udgang. Unemployment at the end of months. Distribution by industry groups. Antal forsikrede Årsgennemsnit Antal arbejdsløse $ 6 Arbejdsløshedsprocent 1 7! 8 I Landbrug m. v ,4 7,2 9, Fremstillingsvirksomhed ,7 1,9 4, Handel m.m ,1 2,3 3, Landtransport ,0 2,9 5,1 k Søtransport ,5 10,9 11, Hoteller og restaurationer ,8 5,8 9,6 Servicefag i øvrigts ,6 1,6 2, Forskellige andre erhvervs ,9 5,0 9, Tilsammen ,9 2,9 5, Specifikation af gruppen fremstillingsvirksomhed Næringstnidde1industri ,1 2,3 5,2 23 Tekstilindustri ,7 2,1 8,4 24 Beklædnings- og skotøjsindustri ,3 4,5 12, Træ- og møbelindustri ,5 1,7 6, Papir- og grafisk industri ,4 1,3 3,5 29 Læder- og lædervareindustri ,2 1,9 5, Kemisk industri m.m ,9 1,9 4,3 33 Sten-, ler- og glasindustri ,5 2,5 6, Jern- og metalindustri ,5 1,6 3,8 39 Anden og uspecificeret industri ,7 2,0 5,5 ' Herunder garturri, skovbrug og fiskeri. s Herunder bl.a. arbejdsløshedskasserne for frisører, funktionærer, funktionærer o tienestrtnænd. huslige arbejdere, ingeniører, jurister og økonomer, akademikere, kontorpersonale på off. kontorer samt grupper af ikke-faglærte. Omfatter væsenligst bygge- og anlægsvirksomhed. 4 Herunder drikkevare- og tobaksindustri. Tabel 297. Antal ledige ult. januar Inden for arbejdsløshedskasser fordelt efter ledighedens Numbers unemployed at the end of January in various unemployment insurance funds and by duration of Lø- Lø- nr 1-3 dage 4-9 dage dage Ledighedens varivhed' dage derovet antal personer 1 Arbejdsledere og værkstedsfunkt Bageri- og konditoriarbejdere m.fl Beklædningsarbejdere Blikkenslagere Bogbinderi- og papirvarearbejdere Bogtrykfaget Bryggeriarbejdere Chauffører De kvindelige arbejdere El-faget II Frisørfaget Funktionærer Gastronomisk arbejdsløshedskasse Handels- og kontorfunktionærer Hotel- og restaurationspersonale Huslige arbejdere Kristelig arbejdsløshedskasse Ti v. s. antallet af sammenhængende ledige dage i den aktuelle ledighedsperiode forud for og inkl. opgørelsesdagen. KILDE: Stat. Eftert. TRANSLATION. - HEADING, Columns 1-7: duration of unemployment 2: bakers and 8: number unemployed, total. - FRONT COLIIM!., l: work supervisors; 3: garment workers: 4: plumhers: 5: bookbinders etc.; 6: printing tralle; 7: brewery workers: 8: drivers; 9: unskilled female workers; 10: electricians; 11: hairdressers; 12: salaried employees; 13: cooks etc.; 14: commercial and clerical employees; 15: empl. of hotels Antal

11 359 Løn og arbejdsmarked,lam. Feb Månedstal Arbejdsløshedsprocent ultimo Marts April Maj Juni juli Aug. Sept. Okt. Nov. 12 I IS ( pct. 12,2 9,3 5,0 3,9 5,8 3,5 5,5 5,1 8,7 2,5 2,3 2,0 2,3 2,6 2,5 3,3 4,3 5,7 2,9 2,8 2,6 2,6 2,7 2,6 3,2 3,8 4,5 3,4 3,7 2,1 2,4 3,2 2,9 4,3 4,7 6,0 14,1 13,7 9,1 8,9 8,1 7,0 7,8 10,5 11,2 10,8 9,5 8,5 8,2 6,3 6,1 6,7 6,5 9,3 2,4 2,1 2,0 1,7 1,5 1,6 2,0 2,5 2,6 6,4 5,5 4,3 4,0 6,9 4,4 6,3 7,5 10,3 3,8 3,4 2,7 2,8 3,6 2,9 3,9 4,8 6,3 Dec ,6 13,3 26,2 Agriculture, forestry, fishing, etc ,9 9,3 13,8 Manufacturing ,4 5,9 7,0 Commerce, etc ,3 8,1 12,6 Road and rail transport, etc ,0 16,4 15,8 Water transport ,5 15,0 15,0 Hotels and restaurants Services n. e. s.... I1-19 Mining, building and construc- J 12,9 14,4 25,1 tion, public utilities... } ,2 9,4 14,2 Total Manufacturing ,8 2,6 2,4 2,4 2,7 2,4 3,5 4,6 6,2 8,3 10,0 14,8 Food, beverage, tobacco industry ,7 3,2 4,4 5,2 5,6 6,1 7,7 9,4 12,3 13,5 13,8 16,0 Textile industry ,7 4,9 5,8 11,6 11,9 10,7 8,7 10,2 12,7 23,8 24,0 25,5 Clothing and footwear industry 24 2,4 2,5 2,4 2,5 3,5 3,5 4,9 6,9 8,9 11,2 13,7 17,6 Wood and furniture industry ,4 1,4 1,2 1,6 1,6 1,5 2,1 2,8 4,2 6,2 7,9 9,8 Paper and graphic industry ,8 2,6 1,9 3,1 6,6 4,0 4,9 4,9 6,6 7,0 7,8 16,0 Leather and leath. Boods industry 29 2,2 2,2 1,7 1,5 1,9 1,9 2,8 3,4 4,8 7,3 8,7 12,9 Chemical industry ,2 3,3 2,4 2,1 2,9 2,4 4,1 5,4 7,5 9,3 11,8 19,8 Stone, clay, and glass industry 33 2,1 1,8 1,4 1,5 1,7 1,7 2,5 3,2 4,1 5,9 7,1 12,1 Metal industry ,2 2,9 3,0 3,0 2,6 2,2 3,0 3,9 7,0 8,3 11,3 15,0 Other and not specified industry 39 Ku.na: Stat. Et'terr. samt materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HFADING, Columns 1-9: annual averages; 1-3: number insured; 4-6: number unemployed; 7-9: percentages øf unemployment; 10-21: percentages of unemployment at the end of the months. varighed. unemployment. Ledighedens varighed' Lø be dage 1-3 dage 4-9 dage dage nr. derover antal personer 19 Malersvende Metalarbejdere Murerfaget Slagtere og kødindustriarbejdere Snedker- og tømrerfaget Specialarbejdere Søfyrbødere Sømænd Sø-restaurationspersonale Tekstilarbejdere Telefonstanden Tjenere Tobaksarbejdere Træindustriarbejdere Andre kasser ! alt and restaurants; 16: domestic servants; 17: engineers: 18: christian; 19: painters; 20: metalworkers; 21: bricklayers: 22: musicians and artists; 23 : upholsterers; 24: shoemakers: 25: butchers and workers of meat industry; 26: joiners and carpenters and glaziers; 27: unskilled male workers; 28: naval stokers; 29: seamen: 30: naval cooks etc.; 31: textile workers; 32: telephone employees; 33: waiters; 34: tobacco workers; 35: workers of wood industry; 36: other unemployment insurance funds; 37: total. Antal

12 Tabel Antal ledige ult. juli inden for arbejdsløshedskasser fordelt efter ledighedens varighed. Numbers unemployed at the end of July in various unemployment insurance funds and by duration of unemployment. Ledighedens varigheds Lø- Antal be dage nr. 1-3 dage 4-9 dage derover f S 6 7 l 8 antal personer 1 Akademikere Arbejdsledere tg værkstedsfunkt Bogtrykfaget Bryggeriarbejdere Chauffører De kvindelige arbejdere El-faget Frisørfaget Funktionærer Gastronom. arb.løshedskasse Handels- og kontorfunktionærer Hotel- og restaurationspersonale Huslige arbejdere Ingeniører Jurister og økonomer Kristelig arbejdsløshedskasse Magistre Malersvende Metalarbejdere Murerfaget Musikere og artister Reprofaget Sadelmagere og tapetserere Skotøisarbejdere Slagtere og kødindustriarbejdere Snedker- og tømrerfaget Specialarbejdere Stampersonellet Søfyrbødere Sømænd Sø-restaurationspersonale Tekstilarbejdere Telefonstanden Tjenere Tobaksarbejdere Træindustriarbejdere Andre kasser Talt I D.v.s. antallet af sammenhængende ledige dage i den aktuelle ledighedsperiode fortid for og inkl. opgørelsesdagen. KILDE: Stat. Efterr. TRANSLATION. - HEADINO, Columns 1-7: duration of unemployment (days); 8: number unemployed, total. - FRONT COLUMN, 1: academics; 2: work supervisors; 3: bakers and confectioners; 4: garment workers; 5: plumbers; 6: bookbinders etc.; 7: printing trade; 8: brewery workers; 9: drivers; 10: unskilled female workers; II: electricians; 12: hairdressers; 13: salaried employees; 14: cooks etc.; 15: commercial and clerical employees; 16: empl. of hotels and restaurants; 17: domestic servants; 18: enginers; t9: jurists and economists; 20: christian; 21: masters of arts and sciences; 22: painters; 23: metalworkers; 24: bricklayers; 25: musicians and artists; 26: reprotechnicians: 27: upholsterers; 28: shoemakers; 29: butchers and workers of meat industry; 30: joiners, carpenters and glaziers; 31: unskilled male workers; 32: employees of national defence; 33: naval stokers; 34: reamen; 35: naval cooks etc.; 36: textile workers; 37: telephone employees; 38: waiters; 39: tobacco workers; 40: workers of wood industry; 41: other unemployment insurance funds; 42: total. Tabel 299. Arbejdsstandsninger. Work stoppages. I 1968 I I I I I I Antal arbejdsstandsninger Number ol work stoppages Antal berørte arbejdere Number of workers involved Antal tabte arbejdsdage Number of working davs lost ANM. Opgørelsen, der er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra større arbejdsgiverorganisationer m.v., vedrører kun arbejdsstandsninger med over 100 tabte arbejdsdage. Ulovlige strejker indanket for arbejdsretten er medregnet. Både direkte og indirekte tabte arbejdsdage er medtaget. KILDE: Stat. Efterr. -

13 361 Løn og arbejdsmarked Tabel 300. Arbejdsulykker. Tilskadekomne fordelt efter ulykkens foregang, teknisk skadefaktor og beskæftigelse på ulykkestidspunktet. Accidents at work in : number of persons injured by type of accident, by object causing the accident and by kind of work at the time of the accident. I a Stødt Klemt imod af eller Fald på eller takt takt ell er fanget i samramt i ma- me ni- takt af gods, skin- veau af køretøj, dele (også e og lav el-spænkemi- gang Antal Pct. ding genstande liglen) Ben- organer tempo- korlier eller snub- ding M.V. nende stande ratur M.V S Il 12 I. Teknisk skadefaktor a. Kraftmaskiner, selvst. drivværker b. Arbejdsmaskiner, stationære og transportable... c. Transportmateriel... d. Trykbeh., lager- og transportbeholdere... e. Elektrisk apparatur, kem. appar. f. Håndværktøj, også mek. drevet.. g. Kemiske stoffer og produkter... h. Arealer og konstruktioner m.v... i. Gods, elementer og materialer.. j. Diverse, heru. dyr, træer m.v... k. Tilskadekomne i alt H. Beskæftigelse på ulykkestidspunktet 1. Almindelig vedligh., smøring m.v. m. Reparationsarbejde... n. Rensning af maskiner m.v... o. Rengøring af lokaler, pladser m.v. p. Klargøring af maskiner m.v... q. Håndtering af gods og materialer (uden tekn. hjælpemidler)... r. Opstilling, nedtagn. af stilladser, kraner m.v... s. Færden på arbejdspladsen... t. Produktionsarbejde i øvrigt... u. Anden beskæftigelse... v. Ikke oplyst... w. Tilskadekomne i alt I il ANM. Ved ulykkens foregang forstås den begivenhed, der indtraf for tilskadekomne i ulykkesøjeblikket. Ved teknisk skadefaktor forstås den genstand, der fortrinsvis har medvirket ved ulykken. Ved beskæftigelse på ulykkestidspunktet forstås den slags arbejde (handling), tilskadekomne var beskæftiget med i ulykkesøjeblikket. KILDE: Anmeldelser til arbejdstilsynet. Bearbejdet af Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HEADING, Column 1: hitting against or being hit by goods, vehicles, objects, etc.; 2: caught between or by parts of machinery, etc.; 3: falling at the same level; 4: falling to a lower level; 5: stepping on or other contact with sharp objects; 6: overstraining body or internat organs; 7: contact with high or low temperature; 8: contact with electric voltage; 9: contact with noxious chemicals, etc.; 10: other types of accident; 11-12: total; 11: number; 12: per cent. - FRONT COLUMN, I: object, etc., causing the accident; a: power engines, generators, etc.; b: production machinery, stationary or movable; c: transport equipment; d: pressure, storage or transport containers; e: electrical or chemical equipment; f: hand tools, whether or not mechanically operated; g: chemical substances or products; h: land or struttures, etc.; i: goods, fittings or similar materials; j: miscellaneous, incl. animals, trees, etc.; k: number of persons injured, total; II: kind of work at the time of the accident; 1: ordinary maintenance, lubricating, etc.; m: repair work; n: cleaning machinery, etc.; o: cleaning premises,etc.; p: preparing machinery for use, etc.; q: handling goodsormaterials(except operating mechanical equipment); r: erecting or dismounting scaffolding, tranes, etc.; s: moving about or calling at the place of work; t: other production work; u: other kind of work; v: not stated; w: number of persons injured, total.

14 362 Tabel 301. Arbejdsulykker 1. Tilskadekomne fordelt efter ansættelses- og lønform og erhverv. Accidents at work in : nutuber of persons injured by employment and pay conditions and by industry. Selvstændig erhvervs_ dr i- vende, I. S. I. C for- pagter, Funktionær, Lønarbejder Familiemedlem tjenestemand Faglært Ikke faglært til- (også (også lærling) Ikke hørende elev e ller op I alt lyst hus- butiks- standen og Ikke Ikke Akkord- bestyrer, land- bruger kontorlærling) lønnet Akkord - lønnet akkordlønnet akkord- lønnet I Landbrug, skovbrug m.v Råstofudvinding Fremstillingsvirksomhed i alt Næringsmiddelindustri Drikkevareindustri Tobaksindustri Tekstilindustri Fodtøjs- og beklædningsindustri Træindustri Møbelindustri Papir- og papirvareindustri Grafisk industri Læderindustri Gummiindustri I Kemisk industri Mineralolie- og kulproduktindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalværker inkl. støberier Jern- og metalvareindustri Maskinindustri Elektroindustri Transportmiddelindustri Anden fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed El-, gas-, varme-, vandfors. og renov Handel og pengeomsætning m.v Transportvirksomhed m.v Tjenesteydelser Samtlige erhverv arbejdsulykker, der er indberettet i, men sket i, er ikke medtaget i opgørelsen. KILDE: Anmeldelser til arbejdstilsynet. Bearbejdet af Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HEADING, Column I : self-employed persons, farmers, farm managers, etc.; 2: family workers; 3: salaried employees, civil servants, incl. trainees, etc.; 4-7: wage earners; 4-5: skilled (incl. apprentices): 6-7: not skilled; 4 and 6: under piece-work scheme; 5 and 7: not under piecework scheme: 8: not stated; 9: total. - FRONT COLUMN, 0: agriculture, forestry, hunting and fishing; 1: mining and quarrying; 2-3: manufacturing, total; 20: food manufacturing industries, except beverage industries; 21: beverage industries; 22: tobacco manufactures; 23: manufacture of textiles; 24: manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods; 25: manufactures of wood and cork, except manufacture of furniture; 26: manufacture of furniture and fixtures; 27: manufacture ofpaper and paper products; 28: printing, publishing and allied industries; 29: manufacture of leather and leather and fur products, except footwear and other wearing apparel; 30: manufacture of rubber products; 31: manufacture of chemicals and chemical products; 32: manufacture of products of petroleum and coal; 33: manufacture of non-metallic mineral products, except products of petroleum and coal; 34: basic metal industries: 35: manufacture of metal products, except machinery and transport equipment; 36: manufacture of machinery, except electrical machinery; 37: manufacture of electrical machinery, apparatus, appliances and supplies: 38: manufacture of transport equipment; 39: miscellaneous manufacturing industries; 4: construction; 5: electricity, gas, water and sanitary services; 6: commerce; 7: transport, storage and communication; 8-9: services, etc.; 0-9: all industries. Tabel 302. Den overenskomstmæssige timeløn for arbejdere i landbruget. The hourly wage/rate in agriculture according to wage agreement. Fast antagne arbejdere med mere end 3 års praktik Løsarbejdere med mere end 3 års praktik 1 2 april... 15,97 16,58 1. september... 17,20 17,82 I. april... 18,90 19,52 1. september... 20,60 21,22 I. april ,97 23,59 TRANSLATION. - HEADING, Column 1: permanent hired workers with more than 3 years practice; 2: Non-permanent hired workers with more than 3 years practice. kr.

15 1 363 Løn og arbejdsmarked Tabel 303. Arbejdslønnen i industri og håndværk m. v.. Wages in manufacturing industries etc.. A. a. Faglærte b. Ikke-faglærte a-b. I alt mænd... c. Kvindelige a-c. Samtlige B. Det øvrige land a. Faglærte b. Ikke-faglærte a-b. I alt mænd... c. Kvindelige a-c. Samtlige A-B. Hele landet a. Faglærte b. Ikke-faglærte a-b. I alt mænd... c. Kvindelige a-c ,3»» ,1 ansal. Timefortjeneste inclusive Forskellige tilæg ante] Anm1 arbejdsasbej- timer i timer i timer dere. af af h f i stati stats- stikken samtlige pct. I alt l d tillæg Gennemsnitlig timefortjeneste' og ti j. alt excl m ill pc t. 59,6 41,4 3, ,5 43,6 4, ,1 42,6 4, ,1 42,2 1, ,2 42,6 3, ,5 38,9 3, ,6 32,5 5, ,1 34,8 4, ,3 39,7 0, ,4 35,6 3, ,1 39,8 3, ,1 35,7 5, ,2 37,3 4, ,4 40,4 1, ,6 37,8 3, ,2 38,3 3, ANM rahw,len.,,n handler gennet'+nn at de,dnrtaltr lønninger inden for lønstaustikkens område, jfr. tabel 304 om standardberegning. I Inclusive feriepenge og andre tillæg, men exclusiv sygedagpenge. Kn.i, : Neddrh & Uaunk Arbetdsgivertoreuing. TRANSLATION. - HEADING, Column 1: average number of workers in the statistics of ; 2: total number of hours of work in the statistics of. 3: piece-work hours as perøtage of total hours; 4: overtime bours as percentage of total hours; 5-7: hourly earnings incl. pace index allowance; 5: piere-work pat'; 6: time pay; 7: total; 8-10: various supplements; 8: total; 9: for overtime; 10: for late shift; 11: vacation allowance and payment for church festival days; 12: hourly earnings, total'; 13-14: total hourly earnings excl. overtime pay. - FRONT COL V'.: sec table GENE~ NOTT the table rnrnpriw-s actal rarnivue nf workers in the wage statistics, cf. standard calculation of earnings in table 304. Nora: t incl, supplements and vacation allowance, excl. sick benefit. Tabel 304. Arbejdslønnen i industri og håndværk m. v. Standardberegning. Wages in manufacturing industries. Standard calculation. A. Hovedstaden a. Faglærte arbejdere... b. Ikke-faglærte arbejdere... a-b. I alt mænd... c. Kvindelige arbejdere... a-c. Samtlige arbejdere... B. Det øvrige land a. Faglærte arbejdere... b. Ikke-faglærte arbejdere... a-b. I alt mænd... c. Kvindelige arbejdere... a-c. Samtlige arbejdere... A-B. Hele landet a. Faglærte arbejdere... b. Ikke-faglærte arbejdere... a-b. I alt mænd... c. Kvindelige arbejdere... a-c. Samtlige arbejdere... Gnstl. antal arbejdsloshedskassemedlemmer 1962/ Arene 3 kvartal 2. kvartal 5 3. kvartal 0 4. kvartal 7 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 0 9 [El øre ANM. Gennemsnitslønnen er beregnet på grundlag af konstante arbejdertal for hvert fag s,arende til det gennemsnitlige antal arbejdsløshedskassemedlemmer i de enkelte fag i (Standardberegning). 1 Heri indbefattet feriepenge og andre tillæg, bortset fra overtidstillæg. KILDE: Stat. Efterr. TRANSLATION. - HaMaNO, Column 1: number of manual workers (insured merabers of trade union funds): 2-10: average hourly earnings; 2-3: years; 4-10: quarters. - FRONT COLUMN: A: the capital; B: the provinces; A-B: Denmark; a: skilled male workers: b: unskilled male workers; c: female workers: a-c all workers. - GENERAL NOTS: the calculations of the average hourly eamings are based on a constant number of workers nf each occupation group (standard calculation). - NoTE: 1 the figures include vacation allowance and other additional pay except for overtime and sick leave. 1.

283 Løn og arbejdsmarked

283 Løn og arbejdsmarked 283 Løn og arbejdsmarked Tabel 253. Statsanerkendte arbejdsiøshedskasser. State recognized unemployment insurance funds. 1972/79 1973/7 197/75 /76 Antal arbejdsløshedsk. (pr. 31. marts) 55 Nydende fuldtidsforsikrede

Læs mere

331 Løn- og arbejdsmarked. Folkepensionister m.fi. Invalidepensionister Enkepensionister. med børn. uden. børn

331 Løn- og arbejdsmarked. Folkepensionister m.fi. Invalidepensionister Enkepensionister. med børn. uden. børn Folkepensionister m.fi. Invalidepensionister Enkepensionister 2 eller flere voksne 1 voksen 331 Løn- og arbejdsmarked Tabel 280. Boligsikring til folke-, invalide- og enkepensionister m.fi.' /75. Rent

Læs mere

281 Løn og arbejdsmarked

281 Løn og arbejdsmarked 81 Løn og arbejdsmarked Tabel 5. Statsanerkendte arbejdsiøshedskasser. State recognized unemployment insurance funds. 197/7 197/75 /76 /77 Antal arbejdsløshedsk. (pr. 1. marts) Nydende fuldtidsforsikrede

Læs mere

319 Sociale forhold. Hovedstaden med 19 omegnskommuner indbyggere og derover i sammenhængende. byområde' Antal pladser

319 Sociale forhold. Hovedstaden med 19 omegnskommuner indbyggere og derover i sammenhængende. byområde' Antal pladser Tabel 9. Offentlig forsorg m. y. 97/7. S (3839) Public assistance, etc. 97/7. hovedpersoner,) der i årets løb modtog: Hovedstaden med 9 omegnskommuner Tabel 70. Den offentlige arbejdsformidling. Employment

Læs mere

i øvrigt 1967/68 1966/67 b. Applicants registered through arbejdsiøshedskasserne 1 394 9557 19639 30590 28311 the funds

i øvrigt 1967/68 1966/67 b. Applicants registered through arbejdsiøshedskasserne 1 394 9557 19639 30590 28311 the funds 316 Tabel 57. Arbejdsanvisningskontorerne 1967/68. Employment exchanges 1967/68. ICøben. havn og øerne Jylland Frederiksberg i øvrigt 1 3 Hele landet 1967/68 1966/67 4 5 A. kontorer 13 17 31 31 A. Number

Læs mere

Danmark... 35 4 238-4 238 3 967

Danmark... 35 4 238-4 238 3 967 Tabel 231. Hovedorganisationer for arbejdere tjenestemænd og funktionærer 1961. (s.284-285) Vocational organizations of wage-earners public servants and salaried employees 1961. 284 I. Hovedorganisationer

Læs mere

Industri FLERE TAL. Industri

Industri FLERE TAL. Industri FLERE TAL Konjunkturbarometer for en Ordre- omsætningsindeks for Produktionsindeks for Lagerbeholdninger ens omsætning fordelt på varer 1 Råvare- tjenesteundesøgelse for en 1 Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser:

Læs mere

Keramisk Forbund... 14 1 576 1 280 2 856 3 002

Keramisk Forbund... 14 1 576 1 280 2 856 3 002 275 Løn og arbejdsmarked Tabel 27. Hovedorganisationer for arbejdere, tjenestemænd og funktionærer 958. Vocational organizations of wage-earners, public servants, and salaried employees 958. I. Hovedorganisationer

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold FLERE TAL Byggeri og boligforhold Konjunkturbarometer for bygge og anlæg Beskæftigede i bygge og anlæg Byggeomkostningsindeks Omkostningsindeks for anlæg Byggevirksomhed Boligbyggeri Boligtælling 1 Bygningsopgørelse

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Nr. 6.03 September 1995 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Ledigheden i Århus Kommune er fortsat med at falde i 2. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus-området end i landet som

Læs mere

I alt total... 17 110 376 828 i. Risiko- og forsikringsforhold 1/1-3019 1949. Risk- and insurance conditions. å aa. n u C. tk.. h D. C o.

I alt total... 17 110 376 828 i. Risiko- og forsikringsforhold 1/1-3019 1949. Risk- and insurance conditions. å aa. n u C. tk.. h D. C o. tk... ' '' 30 62 432 våob l l ' ' TABEL 25. Den lovpligtige ulykkesforsikring' 953. Statutory accident insurance 953. 92 i. Antal anmeldte tilfældes number of accidents reported... 2. Afgjorte sager vedrørende

Læs mere

313 Løn og arbejdsmarked. Samlet I alt Tillægs- Heraf med ,0 27,6 66,5

313 Løn og arbejdsmarked. Samlet I alt Tillægs- Heraf med ,0 27,6 66,5 Tabel. Arbejdsmarkedets tillægspension pr. 1. marts 170. Labour-market supplementary pension scheme per 1 March 170. Samt- Registrerede lønmodtagere lhdt i perioden lige 1/ 188-1/ Udbetalt pension Indbetalt

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen...

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen... INDHOLD Nr. 11. 2. maj 1998 Side Eventuel henvendelse tlf.:. 33 66 28 39 Arbejdsløsheden i 1997... 1 Bent Regner Andersen... 33 66 28 16 Arbejdsløsheden i 1997 Ledighedsprocenten i var i 1997 11,9 mod

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 1995

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 1995 Nr. 6.07 Decemberr 1995 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 1995 Ledigheden i Århus Kommune er fortsat med at falde i 3. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus-området end i landet som

Læs mere

Tabel 277. Den offentlige arbejdsformidling Vacancies notified to public employment offices 1983.

Tabel 277. Den offentlige arbejdsformidling Vacancies notified to public employment offices 1983. Tabel 76. Statsaner kendte arbejdsiøshedskasser. State recognized unemployment insurance funds. 307 Løn og arbejdsmarked 1978' 1979 1980 1981 198 Antal arbejdsløshedsks. ult. finansåret 58 60 58 56 55

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Indkomst, forbrug priser Forbruger nettoprisindeks Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Ejendomssalgsstatistik Tvangsauktioner Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser: Indkomst, forbrug priser

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329)

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329) 409 Nationalregnskabet Nationalregnskabstallene bygger på en række statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og tjenester, tilvejebragt gennem

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds marts 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr..7 Aug. 3 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL 3 Fortsat stigning i ledigheden i forhold til sidste år. Der var i juni 3 en stigning i antallet

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark samme måned i 2006 samme måned i 2006 i % Ledigheds i forhold til arbejdsstyrken Assens 666-240 -26,5% 3,3% Faaborg-Midtfyn 616-376 -37,9% 2,5% Kerteminde 338-102

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education 27 3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education A. Brugers alder Ved den årlige landbrugs- og gartneritælling indhenter Danmarks Statistik oplysninger om fødselsdato, måned og år

Læs mere

Danmark

Danmark 29 Løn og arbejdsmarked Tabel 208. Hovedorganisationer for arbejdere, tjenestemænd og funktionærer. Vocational organizations of wage-earners, public servants, and salaried employees. L Hovedorganisationer

Læs mere

Renter... 36,2 18,5 Interest Andre indtægter... 3,4 3,2 Other revenue

Renter... 36,2 18,5 Interest Andre indtægter... 3,4 3,2 Other revenue 314 Tabel 257. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser. State recognized unemployment insurance funds. I 1967/68 /69 I Antal Arbejdsløshedskasser (pr. 31. marts):... 66 Nydende medlemmer... 763 923 Heraf

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

345 Nationalprodukt og nationalindkoms t. Samtlige erhverv. Øvrige. Landbrug. erhverv. Mill. k r.

345 Nationalprodukt og nationalindkoms t. Samtlige erhverv. Øvrige. Landbrug. erhverv. Mill. k r. 948 95 952 956 Tabel 299. Nettofaktorindkomsten 870-952. Net domestic product at factor cost 870-952. Nettofaktorindkomsten' i løbende priser. Øvrige Samtlige 6 3 345 Nationalprodukt og nationalindkoms

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned 2007 Kommuner i Syddanmark feb-07 gns. 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 941-283 -23,1 4,6 Billund 461-111 -19,4 3,4 Esbjerg

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned 2007 Kommuner i Syddanmark jun-07 fuldtids 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 667-142 -17,6 3,3 Faaborg-Midtfyn 621-308 -33,2 2,5

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i januar 2017 Den 3. marts 2017 Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse steg med 400 fuldtidspersoner fra december 2016 til januar 2017, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, september 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i september 9 på 5.335 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Medlemmer der betaler efterlønsbidrag

Medlemmer der betaler efterlønsbidrag Medlemmer der betaler efterlønsbidrag Efterlønsbidraget Nedenstående gengiver hovedreglerne for indbetaling af efterlønsbidraget. Ved gennemførelsen af de nye regler for at overgå til efterløn blev det

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Efterløns- og overgangsydelsesstatistik for 2000

Efterløns- og overgangsydelsesstatistik for 2000 Efterløns- og overgangsydelsesstatistik for 2000 27.812 personer overgik til efterløn i 2000, heraf 12.890 personer på ny efterløn 156.509 personer var på efterløn ultimo 2000 22.672 personer var på overgangsydelse

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

med

med Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Ledigheden falder i samtlige nordjyske kommuner, viser den seneste månedlige opgørelsee fra Danmarks Statistik. Samtidigtt stiger antallet af lønmodtagere med 1.079

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

Ledighedstal for september 2012

Ledighedstal for september 2012 Ledighedstal for september 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

... Tabel 268. Den offentlige arbejdsformidling 1979. Vacancies notified to public employment offices. 1979.

... Tabel 268. Den offentlige arbejdsformidling 1979. Vacancies notified to public employment offices. 1979. 291 Løn og arbejdsmarked Tabel 267. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser. State recognized unemployment insurance funds. (974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978' Antal arbejdsløshedsks. ult. finansåret...

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Heraf år... Heraf år... Statistisk Aarbog år og derover... Areal og befolkning 132. A. Mænd. B. Kvinder

Heraf år... Heraf år... Statistisk Aarbog år og derover... Areal og befolkning 132. A. Mænd. B. Kvinder Areal og befolkning 132 Tabel 134. Befolkningen fordelt efter køn, alder og arbejdsstilling ultimo november 1982. The Danish population at the end of November 1982, by employment status, sex and age. I

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Ledighedstal for december 2011

Ledighedstal for december 2011 Pkt. 4 Ledighedstal for december 2011 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontant-

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

El-, gas-, varme- og vand-electricity, gas, water

El-, gas-, varme- og vand-electricity, gas, water Tabel 111. ANM. Tilgang og afgang af registreringsenheder er ofte forårsaget af ejerskifte, men kan i visse tilfælde blot skyldes organisatorisk betingede ændringer af virksomhedernes registreringsforhold.

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Arbejdsmarked. Materialets omfang og gruppering. Definitioner og ordforklaringer. forholdene i en enkelt uge i november ud fra et

Arbejdsmarked. Materialets omfang og gruppering. Definitioner og ordforklaringer. forholdene i en enkelt uge i november ud fra et Arbejdsmarked Afsnittet omfatter oplysninger om arbejdsstyrken og dens sanunensætning bl.a. på beskæftigede og arbejdsløse. Endvidere bringes opgørelser over lønmodtagerorganisationernes medlemstal, antallet

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere