Indkomst, forbrug og priser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomst, forbrug og priser"

Transkript

1 FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks engros- råvareprisindeks samt tvangsauktioner. Mere detaljerede oplysninger offentliggøres i Indkomst, forbrug priser (Statistiske Efterretninger), i Nyt fra Danmarks Statistik på Se så Danmarks Statistiks hjemmeside på Årspublikationer: Statistisk Årb Statistisk Tiårsoversigt. Konjunkturstatistik 03:02 49

2 Tabel 29 Forbrugerforventninger Consumer expectations Forbrugertillidsindikator 1 Familiens økonomiske situation Danmarks økonomiske situation Anskaffelse af store forbrugsgoder I dag Om et år I dag Om et år Nu Næste 12 mdr. Priserne Arbejdsløshed om et år om et år Opsparing i næste 12 mdr nettotal (balance pct.) kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar TRANSLATION: 1: consumer confidence indicator. 2-3: financial situation of the family. 2: now. 3: 12 months from now. 4-5: general economic situation in Denmark. 4: now. 5: 12 months from now. 6-7: major purchases. 6: now. 7: over next 12 months. 8: prices 12 months from now. 9: unemployment level 12 months from now. 10: savings over the next 12 months. 50 Konjunkturstatistik 03:02

3 Tabel 30 Forbruger- nettoprisindeks Consumer price index and net price index Fødevarer ikkealkoholiske drikkevarer Alkoholiske drikkevarer tobak Beklædning fodtøj Bolig Forbrugerprisindeks Sundhed Transport Fritid kultur Boligudstyr husholdningstjenester Kommunikation Uddannelse Restauranter hoteller Andre varer tjenester Forbrugerprisindeks i alt Nettoprisindeks Vægte (jan. ) 13,23 4,78 5,11 28,73 5,98 2,67 12,94 2,07 10,05 0,81 5,65 7,95 100,00 = ,9 102,3 98,5 102,9 101,9 102,2 101,2 96,3 101,7 103,8 103,0 104,6 102,4 102,4 106,1 103,0 100,8 105,9 103,8 103,1 103,9 96,5 103,3 110,4 105,2 109,7 104,8 104,9 4. kvartal 100,4 101,7 103,4 101,0 100,5 101,7 100,2 97,3 100,6 102,4 100,9 100,8 100,8 100,9 1. kvartal 102,5 102,9 93,6 102,2 101,3 99,9 100,5 96,9 101,1 102,4 102,0 102,4 101,3 101,3 2. kvartal 104,8 102,7 101,7 102,7 102,1 98,5 102,1 96,2 102,2 102,7 102,7 104,2 102,6 102,8 3. kvartal 104,4 101,5 95,3 103,3 101,9 106,6 101,7 96,0 101,5 103,8 103,3 105,7 102,6 102,5 4. kvartal 103,9 102,3 103,5 103,4 102,4 103,7 100,6 96,1 101,8 106,2 103,9 105,9 102,9 102,9 1. kvartal 106,0 102,9 96,4 105,1 102,6 103,0 102,2 96,5 103,1 106,3 104,3 107,4 103,8 104,0 2. kvartal 106,6 102,4 103,4 106,1 104,1 101,0 103,9 96,7 103,4 106,3 105,0 109,0 105,0 105,1 3. kvartal 106,2 103,2 97,4 106,0 104,1 105,5 104,5 96,5 103,2 111,2 105,5 111,1 105,0 105,0 4. kvartal 105,8 103,4 105,9 106,3 104,5 102,8 104,9 96,4 103,5 117,9 105,9 111,2 105,6 105,6 Januar 101,8 102,8 90,4 101,4 100,7 99,9 99,9 97,1 101,0 102,4 101,6 102,2 100,6 100,4 Februar 102,4 102,8 91,3 102,6 101,4 99,9 100,9 97,0 101,1 102,4 102,1 102,3 101,3 101,4 Marts 103,2 103,0 99,1 102,6 101,7 99,9 100,8 96,6 101,2 102,4 102,2 102,8 101,9 102,0 April 104,3 102,9 101,8 102,6 102,0 98,5 101,6 96,4 101,7 102,4 102,4 103,4 102,4 102,5 Maj 104,9 103,0 101,9 102,7 102,0 98,5 102,9 96,2 102,6 102,4 102,8 104,1 102,8 102,9 Juni 105,2 102,1 101,3 102,8 102,2 98,5 101,8 96,0 102,4 103,2 102,9 105,0 102,7 102,9 Juli 104,7 101,7 93,4 103,0 101,8 106,6 101,5 96,0 101,6 103,2 103,1 105,7 102,4 102,4 August 104,9 101,8 90,9 103,4 101,7 106,6 101,5 95,9 101,3 103,2 103,3 105,8 102,4 102,3 September 103,7 101,0 101,5 103,4 102,1 106,6 102,0 96,0 101,7 104,9 103,4 105,7 102,9 102,8 Oktober 104,2 102,7 103,5 103,4 102,4 103,8 101,1 96,0 101,5 106,2 103,7 105,8 103,0 103,0 November 103,6 102,1 103,8 103,1 102,4 103,8 100,4 96,2 101,9 106,2 104,0 105,9 102,8 102,8 December 103,9 102,1 103,3 103,7 102,5 103,5 100,4 96,2 102,0 106,2 104,0 106,0 103,0 103,0 Januar 105,4 103,0 93,4 104,1 102,3 103,0 101,5 96,4 102,7 106,2 104,1 107,2 103,1 103,1 Februar 106,1 102,8 94,0 105,5 102,6 103,0 102,1 96,6 103,3 106,3 104,5 107,3 103,8 104,1 Marts 106,4 102,9 101,9 105,6 103,0 103,0 103,0 96,4 103,4 106,3 104,4 107,7 104,5 104,7 April 106,1 102,4 103,4 106,1 104,0 100,4 104,4 96,8 103,1 106,3 104,5 109,0 104,9 105,1 Maj 106,8 102,2 103,7 106,1 104,2 100,7 103,6 96,7 103,6 106,3 105,1 109,0 105,0 105,2 juni 106,9 102,5 103,2 106,0 104,2 101,8 103,6 96,7 103,4 106,3 105,3 109,1 105,0 105,1 Juli 106,5 102,6 94,1 105,9 104,0 105,8 104,2 96,6 103,2 108,5 105,3 111,0 104,7 104,8 August 106,2 103,6 94,4 106,0 104,0 106,1 104,5 96,5 103,1 108,5 105,6 111,1 104,8 104,8 September 105,8 103,3 103,7 106,1 104,2 104,7 104,7 96,5 103,3 116,7 105,7 111,1 105,4 105,5 Oktober 105,8 103,4 105,6 106,4 104,4 103,4 105,2 96,5 103,3 117,9 105,8 111,1 105,6 105,7 November 105,9 103,9 106,2 106,2 104,5 102,5 104,6 96,4 103,6 117,9 106,0 111,2 105,6 105,6 December 105,8 103,0 105,8 106,2 104,7 102,5 104,8 96,2 103,7 117,9 106,0 111,4 105,6 105,6 Januar 106,4 103,6 94,9 107,0 104,3 101,9 106,1 96,6 104,0 132,4 106,3 112,5 105,8 105,8 TRANSLATION: 1-13: consumer price index. 1: food and non-alcoholic beverages. 2: alcoholic beverages and tobacco 3: clothing and footwear. 4: housing 5: furnishings, household equipment and routine maintenance of the house. 6: health. 7: transport 8: communication. 9: recreation and culture. 10: education. 11: restaurants and hotels. 12: miscellaneous goods and services. 13: consumer price index total. 14: net price index Konjunkturstatistik 03:02 51

4 Tabel 31 Engrosprisindeks Wholesale price index Råvarer til landbrug Råvarer til øvrige erhverv Engrosprisindeks i alt Produktionsmidler Forbrugsvarer Danske varer Brændstoffer Maskiner I alt Animal- Fisk Vegeta- Nydel- Andre værkske føde- fiskeprobilskses- forbrugs- smøreolietransport tøj; varevarerdukter fødevaremidlevarer ekskl. fisk Importvarer Råvare- pris- I alt I alt I alt indeks i alt midler Vægte (1998) 3,88 43,91 3,48 15,04 66,31 6,90 1,73 3,39 3,09 18,58 33,69 44,10 55,90 8,56 100,00 = ,5 93,4 59,8 96,9 92,0 95,4 95,1 99,5 96,9 98,1 97,1 94,2 93,4 79,6 93, ,8 93,3 67,3 98,2 92,5 94,4 97,5 103,6 98,2 98,2 97,5 95,1 93,1 78,4 94,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,7 101,7 95,1 100,8 101,4 103,8 105,7 103,7 102,9 101,7 102,9 102,8 100,6 99,0 102,0 106,7 101,7 89,3 101,3 101,0 102,9 108,3 105,3 105,5 103,3 104,0 103,5 99,8 93,8 102,1 4. kvartal 103,7 101,7 111,0 100,3 102,2 100,9 101,2 100,3 101,5 100,7 100,9 101,5 102,0 106,3 101,7 1. kvartal 106,2 101,3 95,1 100,5 101,0 103,0 96,7 102,3 102,2 101,1 101,4 101,5 100,5 100,1 101,1 2. kvartal 108,3 102,5 102,3 100,6 102,4 106,4 104,2 104,1 102,7 101,5 103,5 103,5 101,6 103,7 102,8 3. kvartal 108,6 102,7 97,5 101,3 102,4 102,8 110,2 103,3 102,6 101,8 103,1 103,4 101,2 100,2 102,6 4. kvartal 107,5 100,4 85,4 100,7 99,8 103,2 111,5 105,1 104,1 102,3 103,8 102,7 99,0 91,9 101,3 1. kvartal 109,9 100,7 86,5 101,3 100,3 103,3 105,8 106,2 104,8 103,1 103,7 102,9 99,5 92,1 101,6 2. kvartal 109,4 101,8 90,4 101,6 101,4 103,4 107,4 107,6 105,3 103,2 104,2 103,6 100,3 94,9 102,4 3. kvartal 103,8 102,1 90,3 101,2 101,2 101,8 109,0 104,0 105,5 103,4 103,7 103,4 99,9 95,1 102,1 4. kvartal 103,8 102,0 90,0 101,0 101,0 103,3 110,9 103,4 106,2 103,7 104,5 104,0 99,4 93,2 102,3 Januar 105,8 101,2 92,4 100,8 100,7 101,6 94,1 102,7 102,2 101,2 100,8 100,9 100,5 99,1 100,8 Februar 106,2 101,7 98,1 100,4 101,4 102,1 96,6 101,3 102,2 100,9 101,0 101,5 100,9 101,9 101,2 Marts 106,7 101,0 94,9 100,3 100,8 105,2 99,4 102,8 102,3 101,2 102,4 102,1 100,2 99,2 101,4 April 107,7 101,5 101,2 100,6 101,7 105,9 104,2 103,6 102,7 101,4 103,3 103,0 101,1 101,7 102,3 Maj 107,6 102,7 103,2 100,5 102,5 106,6 98,4 104,0 102,7 101,4 103,0 103,3 101,7 104,6 102,7 Juni 109,6 103,2 102,6 100,6 103,1 106,6 109,9 104,8 102,7 101,6 104,2 104,3 102,0 104,9 103,5 Juli 111,4 102,9 96,6 101,3 102,6 103,3 108,9 104,0 102,7 101,6 103,1 103,5 101,5 101,7 102,8 August 109,2 102,6 95,3 101,3 102,2 103,0 111,8 101,0 102,6 101,8 103,1 103,4 101,2 99,4 102,5 September 105,2 102,5 100,5 101,2 102,3 102,0 109,9 104,9 102,6 102,1 103,0 103,4 101,0 99,4 102,6 Oktober 106,7 101,0 90,3 100,9 100,5 102,5 111,4 104,3 104,1 102,3 103,6 102,9 99,5 94,0 101,7 November 107,8 100,3 84,5 100,6 99,7 103,3 111,5 105,2 104,2 102,3 103,8 102,6 98,9 91,5 101,2 December 108,1 99,9 81,4 100,7 99,2 103,8 111,7 105,9 104,1 102,3 104,0 102,5 98,5 90,3 101,1 Januar 109,2 100,5 83,9 101,1 99,9 103,0 107,0 106,1 104,6 103,0 103,7 102,7 99,0 90,6 101,4 Februar 110,4 100,4 83,3 101,1 99,9 103,1 103,9 105,7 104,8 103,1 103,5 102,6 99,1 90,6 101,2 Marts 110,1 101,2 92,2 101,6 101,1 103,7 106,5 106,8 104,9 103,1 104,0 103,4 100,3 95,1 102,2 April 110,6 101,8 92,7 101,6 101,7 103,8 107,1 108,7 105,3 103,3 104,4 103,8 100,6 96,3 102,7 Maj 109,3 101,9 91,4 101,6 101,5 102,7 106,4 107,5 105,4 103,1 103,8 103,5 100,4 95,2 102,4 Juni 108,2 101,7 87,2 101,5 101,0 103,7 108,6 106,7 105,1 103,2 104,3 103,5 99,9 93,2 102,2 Juli 104,7 101,8 87,0 101,4 100,9 101,3 108,8 104,4 105,4 103,3 103,6 103,1 99,7 93,7 101,9 August 104,6 102,3 89,3 101,3 101,2 101,9 108,7 103,8 105,6 103,4 103,6 103,5 99,9 94,9 102,1 September 102,1 102,3 94,6 100,9 101,4 102,1 109,4 103,8 105,6 103,6 103,9 103,6 100,2 96,8 102,3 Oktober 102,9 102,4 94,9 100,9 101,5 103,1 108,6 103,0 106,1 103,7 104,2 104,1 99,8 95,2 102,5 November 104,4 101,6 84,2 101,1 100,3 103,2 113,7 103,6 106,3 103,8 104,7 103,8 99,0 90,9 102,0 December 104,2 102,1 90,8 100,9 101,1 103,6 110,5 103,7 106,3 103,5 104,5 104,1 99,4 93,4 102,4 Januar 105,1 102,5 92,8 100,7 101,5 102,9 107,0 103,7 106,7 104,0 104,4 104,3 99,7 93,7 102,7 TRANSLATION: 1-5: producers materials. 1: raw materials for agriculture. 2: raw materials for other industries. 3: fuels and lubricants. 4:machinery and tools; goods transport equipment. 5: total. 6-11: consumer goods. 6: foods of animal origin excl. fish. 7: fish and fish products. 8: foods of vegetable origin. 9: beverages and tobacco. 10: other consumer goods. 11: total. 12: Danish goods, total. 13: imported goods, total. 14: raw material price index, total. 15: wholesale price index, total. - Vægte: weights. 52 Konjunkturstatistik 03:02

5 Tabel 32 Omsætning af ejendomme i alm. fri handel Sales of real property in ordinary free trade Enfamiliehuse Ejer Sommerhuse Grunde under m 2 Landbrug med 2 med 3 med 4-8 med 9 derover Beboelses forretningsejendomme Forretningsejendomme Fabriks- lagerejendomme antal (number) kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Kvartal* Kvartal* Anm: Tallene revideres løbende. Endelige tal for et kalenderår fremstilles efter udløbet af 2. kvartal i det efterfølgende år. TRANSLATION: 1: one-family houses. 2: owner-occupied flats. 3: weekend cottages. 4: building sites under 2,000 m 2. 5: agricultural properties. 6: residential properties with 2 flats. 7: residential properties with 3 flats. 8: residential properties with 4-8 flats. 9: residential properties with 9 flats and over. 10: residential and business properties. 11: business properties. 12: industrial properties and warehouses. Note: Figures are continuously revised. Final figures for a calendar year are available after the end of the 2nd quarter of the previous year. Konjunkturstatistik 03:02 53

6 Tabel 33 Prisindeks for ejendomssalg Price index for sales of real property Enfamiliehuse Ejer Sommerhuse Grunde under m 2 Landbrug med 2 med 3 med 4-8 med 9 derover Beboelses forretningsejendomme Forretningsejendomme Fabriks- lagerejendomme = ,5 126,1 116,1 102,8 122,3 120,0 111,5 120,4 100,6 118,0 118,2 104, ,4 142,2 124,0 108,2 134,5 128,2 121,9 134,3 119,9 127,3 122,8 114, ,7 162,2 133,9 115,6 143,0 144,9 137,2 143,2 153,0 134,8 127,6 119,7 153,0 182,0 145,4 118,2 157,9 156,3 146,3 157,6 180,6 161,7 162,0 129,5 162,0 204,7 157,2 121,8 172,9 168,0 156,1 177,1 222,4 173,0 173,0 135, kvartal 95,5 94,7 98,5 98,9 95,7 96,8 98,8 99,4 93,2 97,7 97,3 93,4 2. kvartal 98,9 99,1 100,4 98,8 100,3 99,1 100,9 103,8 94,1 99,7 100,5 98,1 3. kvartal 101,4 101,7 99,3 99,8 100,8 101,6 97,9 95,9 94,4 99,8 89,5 98,0 4. kvartal 104,5 103,9 101,6 102,4 104,1 102,9 102,2 100,5 108,8 102,9 110,1 110, kvartal 106,1 106,2 104,4 101,0 103,2 105,1 101,3 100,5 106,8 102,3 90,7 106,8 2. kvartal 108,7 109,8 108,0 100,0 108,5 110,2 106,9 106,5 109,9 110,4 115,4 96,3 3. kvartal 112,0 113,1 107,6 98,6 112,9 107,1 103,2 106,7 88,4 110,9 97,6 92,9 4. kvartal 116,6 116,6 109,8 99,6 115,1 115,5 105,9 116,7 104,3 107,3 106,0 104, kvartal 119,4 120,5 113,6 104,7 115,7 120,6 110,1 119,8 104,9 118,1 108,4 103,4 2. kvartal 122,6 124,8 116,1 104,3 122,8 119,1 109,8 115,8 103,1 115,1 116,1 105,3 3. kvartal 125,4 128,2 117,4 100,4 127,1 121,0 112,6 122,8 88,5 117,2 120,2 101,7 4. kvartal 126,8 130,5 116,9 101,0 123,8 119,2 112,7 122,7 111,6 120,8 123,9 105, kvartal 129,2 134,0 119,2 102,1 125,9 120,1 112,5 123,9 102,1 123,9 116,6 108,2 2. kvartal 134,5 141,1 123,7 107,7 136,1 122,8 118,9 136,2 124,5 124,8 116,6 124,9 3. kvartal 136,5 145,3 126,5 110,5 139,4 133,6 125,1 123,2 136,8 131,2 126,0 102,8 4. kvartal 138,5 150,0 127,3 114,1 137,5 142,7 133,7 149,1 142,5 129,4 127,1 114, kvartal 140,7 155,9 128,0 109,8 138,0 140,9 135,3 133,6 160,1 132,1 117,6 116,1 2. kvartal 142,8 160,5 133,8 115,3 143,1 142,3 145,5 151,5 163,9 130,6 120,3 113,6 3. kvartal 145,6 165,9 138,7 117,0 147,6 142,4 133,3 140,0 155,8 136,4 135,9 118,1 4. kvartal 145,9 167,4 134,0 122,2 143,1 156,2 137,5 147,7 149,3 140,5 136,1 130,3 1. kvartal 147,9 174,4 137,1 115,0 149,5 149,4 136,4 156,3 191,3 160,0 159,0 131,2 2. kvartal 152,0 179,9 144,1 119,3 159,0 154,1 149,4 154,9 177,3 165,4 164,2 133,1 3. kvartal 155,5 184,3 151,2 120,7 158,5 160,4 144,6 165,1 127,2 159,2 156,2 129,5 4. kvartal 156,9 189,7 147,6 117,5 166,0 160,9 155,3 157,2 228,2 162,1 165,8 121,6 1. kvartal 159,7 196,8 152,0 119,5 161,8 157,0 155,4 175,9 230,4 170,8 172,6 124,8 2. kvartal 161,9 203,1 156,4 119,1 173,3 170,7 150,8 171,9 226,4 179,2 180,9 127,1 3. kvartal 163,8 209,6 161,5 124,4 176,3 168,8 152,4 183,0 218,1 170,1 153,7 126,5 4. kvartal 162,5 210,5 158,0 126,5 183,2 174,6 162,7 179,1 235,0 171,5 175,4 151,3 1. kvartal* 163,6 216,8 160,8 120,1 178,3 168,4 164,6 179,8 205,4 178,5 149,1 129,9 2. kvartal* 165,8 220,7 167,6 125,4 187,9 166,3 167,6 192,5 247,8 173,3 181,4 125,6 Anm 1. Ved beregningen er forholdet mellem den kontante købesum den kontante ejendomsværdi indekseret. Ved skift i vurdering fortages kædning på 1. kvartal i vurderingsåret. Anm 2. Tallene revideres løbende. Endelige tal for et kalenderår fremstilles efter udløbet af 2. kvartal i det efterfølgende år. TRANSLATION: 1: one-family houses. 2: owner-occupied flats. 3: weekend cottages. 4: building sites under 2,000 m 2. 5: agricultural properties. 6: residential properties with 2 flats. 7: residential properties with 3 flats. 8: residential properties with 4-8 flats. 9: residential properties with 9 flats and over. 10: residential and commercial properties. 11: commercial properties. 12: industrial properties and warehouses. Note 1: In estimating figures for the general assessment of property values the ratio between the cash purchase price and the assessed cash value is index-linked. Any changes in the general as-sessment imply that figures for the 1 quarter of the year of the general assessment are linked. Note 2: Figures are continuously revised. Final figures for a calendar year are available after the end of the 2nd quarter of the previous year. 54 Konjunkturstatistik 03:02

7 Tabel 34 Kundgjorte tvangsauktioner Announcements of forced sales of real property Enfamiliehuse Ejer Fritidsboliger Landbrugsejendomme Flerfamilieejendomme Ubebyggede grunde Kombinerede beboelses- forretningsejendomme Erhvervsejendomme Nedlagte landbrug kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar TRANSLATION: 1: agricultural properties. 2: one-family houses. 3: owner-occupied flats. 4: recreational homes. 5: multi-family properties. 6: combined residential and business properties. 7: undeveloped building sites. 8: commercial properties. 9: farm closures. 10: total. I alt Konjunkturstatistik 03:02 55

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Indkomst, forbrug priser Forbruger nettoprisindeks Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Ejendomssalgsstatistik Tvangsauktioner Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser: Indkomst, forbrug priser

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold FLERE TAL Byggeri og boligforhold Konjunkturbarometer for bygge og anlæg Beskæftigede i bygge og anlæg Byggeomkostningsindeks Omkostningsindeks for anlæg Byggevirksomhed Boligbyggeri Boligtælling 1 Bygningsopgørelse

Læs mere

Industri FLERE TAL. Industri

Industri FLERE TAL. Industri FLERE TAL Konjunkturbarometer for en Ordre- omsætningsindeks for Produktionsindeks for Lagerbeholdninger ens omsætning fordelt på varer 1 Råvare- tjenesteundesøgelse for en 1 Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser:

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329)

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329) 409 Nationalregnskabet Nationalregnskabstallene bygger på en række statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og tjenester, tilvejebragt gennem

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:7. Ejendomssalg. Sales of real property 1979 DAN MARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:7. Ejendomssalg. Sales of real property 1979 DAN MARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980 STATISTISKE MEDDELELSER 980:7 Ejendomssalg 979 Sales of real property 979 DAN MARKS STATISTIK Kobenhavn 980 Tidligere publikationer om ejendomssalg STATISTISKE MEDDELELSER 845-49:,, 5-7 948: 4, 37, 850-53:,,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance FLERE TAL Nationalregnskab og betalingsbalance Bruttonationalprodukt Privat forbrug og offentligt forbrug Investeringer Import og eksport Løn og beskæftigelse input-output

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Sikringsrum (private beskyttelsesrum). Air-raid shelters (private).

Sikringsrum (private beskyttelsesrum). Air-raid shelters (private). 67 Boligforhold Tabel 6. Sikringsrum (private beskyttelsesrum). Air-raid shelters (private). Pr. jan. Civilforsvarsområde Storkøbenhavn Storårhus Storodense Ålborg Esbjerg Randers rum Kapacitet 000 pers.

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Pristallene pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 11 4. Metode 15 5. Udgivelser 17 1. Formålet med prisstatistikken

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Hvor længe vil reallønnen lide?

Hvor længe vil reallønnen lide? 08-0998 - poul - 12.08.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvor længe vil reallønnen lide? Reallønnen har det ikke så godt for tiden. Årsagen er især stigende priser. Prisstigningerne

Læs mere

Boliger og byggeri - A.4

Boliger og byggeri - A.4 Boliger og byggeri - A.4 72 Boliger og byggeri Dwellings and construction Nr. (No.) Side (Page) Boliger og byggeri (tekst) Dwellings and construction (text) 73 Boliger Dwellings A 4.1 Boligforhold 1880-2002

Læs mere

Sikringsrum (private beskyttelsesrum). Air-raid shelters (private).

Sikringsrum (private beskyttelsesrum). Air-raid shelters (private). Boligforhold/Ejendomsforhold 68 Tabel 65. Sikringsrum (private beskyttelsesrum). Air-raid shelters (private). Pr. jan. Civilforsvarsområde - CFområder Storkøbenhavn Storårhus Storodense Ålborg Esbjerg

Læs mere

Reallønsfald for stort set alle

Reallønsfald for stort set alle 10-0719 - poul - 04.03.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reallønsfald for stort set alle Med tallene for lønudviklingen for 4. kvartal 2010 er der nu reallønsfald for alle sektorer

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Pristallene pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forbrugerprisindekset... 4 3. Reguleringspristallet... 9 4. Metode... 12 5. Udgivelser... 14 1. Indledning

Læs mere

7. Ejendomsbeskatningen

7. Ejendomsbeskatningen 131 7. Ejendomsbeskatningen 7.1 Grundlaget for ejendomsbeskatningen Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering

Læs mere

7. Privat konsum og investeringer. 7.1 Privat Konsum

7. Privat konsum og investeringer. 7.1 Privat Konsum Privat konsum og investeringer 161 7. Privat konsum og investeringer 7.1 Privat Konsum 7.1.1 Afgrænsning og definitioner Privat konsum er husholdningssektorens forbrug Det private konsum omfatter husholdningernes

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation Priser 2008:1 Pristallene pr. 1. januar 2008 Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 5,4 pct. i perioden 1. januar - 1. januar 2008. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf.

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation Priser :2 Pristallene pr. 1. juli Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 8,2 pct. i perioden 1. juli - 1. juli. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf. figuren. Det er først

Læs mere

83 Ejendomsforhold. Antal. Grund- mill. kr.

83 Ejendomsforhold. Antal. Grund- mill. kr. Tabel 60. Omvurdering af faste ejendomme i årene 966, 967 og 968. Re-assessment of real property in 966, 967 og 968. Omvurd. i årene 966,967 og 968 Antal ejendomme A. Hovedstaden i alt... 7 373 København...

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2001 af i alt 5.349.000 personer. Halvdelen

Læs mere

Bygge- og anlægsvirksomhed

Bygge- og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Afsnittet omfatter oplysninger om strukturen inden for bygge- og anlægsvirksomhed, herunder beskæftigelsen, løn- og regnskabsopgørelser, opførelse og bestand af byggeri, omkostningsudvikling

Læs mere

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 30. november Nationalregnskab, 3. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,5 0,5 0,3 0,9 1,1 1,6 0,8 1,1 Privat forbrug 2,0 1,9 2,1 2,7 1,6 1,9 2,1 1,6

Læs mere

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 1. marts 2017 Nationalregnskab, 4. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 0,5 0,3 0,9 1,4 1,9 1,1 1,1 1,9 Privat forbrug 1,9 2,1 2,5 1,2 2,4 2,1 2,1 2,4

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 2,2 0,6 0,0-0,3 1,0 1,0 0,4 1,0 Privat forbrug 2,0 2,4 2,2 1,6 2,4 2,3 2,0 2,4

Læs mere

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Priser Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2015 til januar 2016 steget med 0,7 pct., hvilket er mindre end i den tilsvarende periode for

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,4 1,9 2,9 3,5 1,9 1,7 2,7 1,9 Privat forbrug 2,8 1,1 2,4 2,7 1,9 2,1 2,3 1,9

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne )

Nationalregnskabet (Tabellerne ) 364 Nationalregnskabstallene bygger på en række forskellige statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og, tilvejebragt gennem enes produktion og

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

Priser 1. februar 2017

Priser 1. februar 2017 Priser 1. februar 2017 Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education 27 3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education A. Brugers alder Ved den årlige landbrugs- og gartneritælling indhenter Danmarks Statistik oplysninger om fødselsdato, måned og år

Læs mere

Maj 2012. Konkurser i sektorer. Analyse fra Soliditet

Maj 2012. Konkurser i sektorer. Analyse fra Soliditet Maj 2012 Konkurser i sektorer Analyse fra Soliditet 1 Konkurser i sektorer Der måles på antal selskaber som er opløst efter konkurs, og selskaber som er under konkurs. Sektorer inddeles i forhold til:

Læs mere

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Personer over 60 år har haft den største fremgang i forbruget de seneste ti år. Mens den reale vækst i forbruget for personer over 60 år har været på 13-15

Læs mere

Økonomisk Statistik. Erhvervsstatistik

Økonomisk Statistik. Erhvervsstatistik Annex 1 Personstatistik Kirsten Wismer Befolkning Anita Lange Uddannelse Karin Blix Arbejdsmarked Carsten Zangenberg Velfærd Carsten Torpe Personregistre Finn Spieker Interview og Markedsservice Isak Isaksen

Læs mere

Konjunkturstatistik. Danmarks Statistik Tlf Sejrøgade 11 Fax København Ø

Konjunkturstatistik. Danmarks Statistik Tlf Sejrøgade 11 Fax København Ø Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Illustration Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Løn, forbrug og priser - A.13

Løn, forbrug og priser - A.13 Løn, forbrug og priser - A.13 186 Løn, forbrug og priser Wages, consumption and prices Nr. (No.) Side (Page) Løn, forbrug og priser (tekst) Wages, consumption and prices (text) 187 Løn Wages A 13.1 Fortjeneste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Datagrundlaget for statistikken Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet udgiver i fællesskab Boligmarkedsstatistikken,

Læs mere

Konjunkturstatistik. Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø

Konjunkturstatistik. Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Hovedresultater af vurderingerne Hele landet. General assessments of real property. Principal data All Denmark.

Hovedresultater af vurderingerne Hele landet. General assessments of real property. Principal data All Denmark. 61 Ejendomsforhold Tabel 60. Fuldført antal sommerhuse 1977-1979. Week-end cabins completed in 1977-1979. Sommerhuse fuldført 1977 1978 1979 I. halvår t 2. halvår 2 Hele året 3 1. halvår 2. halvår 5 Hele

Læs mere

10. Main classifications used

10. Main classifications used 389 10. Main classifications used 10.1 Classifications by industry Table 140 shows the link between the national accounts' grouping by industry and the NACE Rev. 1. There are four levels for publication

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

ERHVERVSEJERLEJLIGHED I FREDERIKSSTADEN. Bredgade 51, parterre, 1260 København K Sag 138018 (NIT)

ERHVERVSEJERLEJLIGHED I FREDERIKSSTADEN. Bredgade 51, parterre, 1260 København K Sag 138018 (NIT) ERHVERVSEJERLEJLIGHED I FREDERIKSSTADEN Bredgade 51, parterre, 1260 København K Sag 138018 (NIT) BELIGGENHED Yderst attraktiv og eksklusiv beliggenhed med Marmorkirken som nabo og Amalienborg 100 meter

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1975:8. Ej endomssal g. Sales of real property 1974 DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1975 `,1

STATISTISKE MEDDELELSER 1975:8. Ej endomssal g. Sales of real property 1974 DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1975 `,1 STATISTISKE MEDDELELSER 975:8 Ej endomssal g 974 Sales of real property 974 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 975 `, Tidligere publikationer om ejendoms STATISTISKE MEDDELELSER 845-49:,, 5-7 946: 4, 30, 850-53:,,

Læs mere

Løn, forbrug og priser - A.13

Løn, forbrug og priser - A.13 Løn, forbrug og priser - A.13 178 Løn, forbrug og priser Wages, consumption and prices Nr. (No.) Side (Page) Løn, forbrug og priser (tekst) Wages, consumption and prices (text) 179 Løn Wages A 13.1 Fortjeneste

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW)

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW) ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059L (AW) BELIGGENHED DK Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Forbrugerprisindekset viser den gennemsnitlige prisudvikling for varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark.

Forbrugerprisindekset viser den gennemsnitlige prisudvikling for varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark. 7 1. Oversigt 1.1 Forbrugerprisindekset Hvad viser indekset? Anvendelse Prisbegreb Dækning af varer og tjenester Klassifikation Sammenligningsperiode Frekvens Stikprøven Indsamlingsperiode Forbrugerprisindekset

Læs mere

8 Detailomsætningsindekset

8 Detailomsætningsindekset 85 8 Detailomsætningsindekset 8.1 Grundlæggende information om indekset 8.1.1 Navn Detailomsætningsindekset. Der offentliggøres indeks for udviklingen i detailhandlen i alt samt for de tre hovedgrupper

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Brugerudvalget for Økonomisk Statistik Månedlig ejendomssalg

Brugerudvalget for Økonomisk Statistik Månedlig ejendomssalg Brugerudvalget for Økonomisk Statistik Månedlig ejendomssalg Juni 2012 Jakob Holmgaard, Priser og Forbrug Agenda 1. Den nye månedlige ejendomssalgsstatistik (konjunkturstatistik) 2. Ændringer i den kvartalsvise

Læs mere

Ejendomssalg. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1983

Ejendomssalg. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1983 Ejendoms 98 Sales of real property 98 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 983 Tidligere publikationer om ejendoms STATISTISKE MEDDELELSER 845-49: I,, 5-7 950: 4, 48, 850-53: I,, 95: 4, 5, 854-55:, 3, 7 95: 4,

Læs mere

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK De usynlige skatter er steget voldsomt under VK VK-regeringen har utallige gange advaret om, at en ny socialdemokratisk ledet regeringen vil bryde med skattestoppet, og at skatterne vil stige. Faktum er

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Sikringsrum (private beskyttelsesrum). Air-raid shelters (private).

Sikringsrum (private beskyttelsesrum). Air-raid shelters (private). Tabel. Sikrings (private beskyttelses). Air-raid shelters (private). Pr. jan. Civilforsvarsområde Storkøbenhavn Slorårhus Storodense Ålborg Esbjerg Randers Citet I 000 citet citel I 000 Anlal Kapacilet

Læs mere

LAGER/LOGISTIKLEJEMÅL. Telegrafvej 6, 2750 Ballerup Sag (sk)

LAGER/LOGISTIKLEJEMÅL. Telegrafvej 6, 2750 Ballerup Sag (sk) LAGER/LOGISTIKLEJEMÅL Telegrafvej 6, 2750 Ballerup Sag 163040 (sk) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende i Ballerups erhvervsområde Rigtig gode tilkørselsforhold Tæt på motorvejsnettet og Ring 4 En god

Læs mere

Samlet oversigt. General survey

Samlet oversigt. General survey Samlet oversigt General survey 48 - Samlet oversigt Tabel 1. Oversigt over befolkningens bevægelser 1931-1999 Summary vital statistics 1931-1999 i alt under 1 år Vielser Skilsmisser Middelfolketallet (1.000)

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

345 Nationalprodukt og nationalindkoms t. Samtlige erhverv. Øvrige. Landbrug. erhverv. Mill. k r.

345 Nationalprodukt og nationalindkoms t. Samtlige erhverv. Øvrige. Landbrug. erhverv. Mill. k r. 948 95 952 956 Tabel 299. Nettofaktorindkomsten 870-952. Net domestic product at factor cost 870-952. Nettofaktorindkomsten' i løbende priser. Øvrige Samtlige 6 3 345 Nationalprodukt og nationalindkoms

Læs mere

USERTEC BRUGERPRAKSIS, TEKNOLOGI OG BOLIGERS ENERGIFORBRUG

USERTEC BRUGERPRAKSIS, TEKNOLOGI OG BOLIGERS ENERGIFORBRUG USERTEC BRUGERPRAKSIS, TEKNOLOGI OG BOLIGERS ENERGIFORBRUG E N E R GIFORSK16 ODENSE CONGRESS C E N T E R 12 M A J 2016 K I R S T E N G R A M - H A N S S E N Hvad jeg vil sige. Energi effektivisering er

Læs mere

Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09

Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09 Kontanter (CHF) (FX = 6.8628) Tilgodehavende udbytteskat TILGUDBSKAT 6,389.70 6,389.70 6,389.70 0.00 43,851.48 0.00 Transaktionskonto (CHF) TRKONTO 10,524.24 10,524.24 10,524.24 0.00 72,226.15 0.00 SUM

Læs mere