Indkomst, forbrug og priser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomst, forbrug og priser"

Transkript

1 Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks engros- råvareprisindeks samt tvangsauktioner. Forbrugerprisindeks 106 Indeks, = J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Forbrugerprisindekset i alt Fødevarer ikke-alkoholiske drikkevarer Bolig Transport Konjunkturstatistik 01:06 39

2 Tabel 26 Forbrugerforventninger Consumer expectations Forbrugertillidsindikator 1 Familiens økonomiske situation Danmarks økonomiske situation Anskaffelse af store forbrugsgoder I dag Om et år I dag Om et år Nu Næste 12 mdr. Priserne om et år Arbejdsløs hed om et år Opsparing i næste 12 mdr nettotal (balance pct.) kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Anm. Årsgennemsnit er beregnet således, at manglende måneder indgår med værdien for den nærmeste forudgående måned. TRANSLATION: 1: consumer confidence indicator. 2-3: financial situation of the family. 2: now. 3: 12 months from now. 4-5: general economic situation in Denmark. 4: now. 5: 12 months from now. 6-7: major purchases. 6: now. 7: over next 12 months. 8: prices 12 months from now. 9: unemployment level 12 months from now. 10: savings over the next 12 months. Note: Annual figures are compiled in such a way that months with missing values are included in the annual averages with the value of the immediately preceding month. 40 Konjunkturstatistik 01:06

3 Tabel 27 Forbruger- nettoprisindeks Consumer price index and net price index Fødevarer ikkealkoholiske drikkevarer Alkoholiske drikkevarer tobak Beklædning fodtøj Bolig Forbrugerprisindeks Sundhed Transport Fritid kultur Boligudstyr husholdningstjenester Kommunikation Uddannelse Restauranter hoteller Andre varer tjenester Forbrugerprisindeks i alt Nettoprisindeks =100 Vægte (jan ) 13,88 5,25 5,22 28,69 6,00 2,64 14,29 1,50 10,38 0,78 4,78 6,60 100,00 1. kvartal 99,1 98,7 96,9 99,1 99,5 99,5 98,8 102,8 98,9 98,2 98,7 98,6 98,9 98,8 2. kvartal 100,3 99,4 103,2 99,6 100,0 99,3 100,2 102,2 99,8 98,9 99,7 100,1 100,1 100,1 3. kvartal 100,2 100,2 96,5 100,3 100,1 99,5 100,8 97,7 100,6 100,5 100,6 100,5 100,2 100,1 4. kvartal 100,4 101,7 103,4 101,0 100,5 101,7 100,2 97,3 100,6 102,4 100,9 100,8 100,8 100,9 1. kvartal 102,5 102,9 93,6 102,2 101,3 99,9 100,5 96,9 101,1 102,4 102,0 102,4 101,3 101,3 Januar 98,8 98,7 95,3 98,1 99,3 99,5 97,7 102,8 98,7 98,2 98,5 98,3 98,3 98,1 Februar 99,3 98,8 94,0 99,5 99,5 99,5 98,7 102,8 98,9 98,2 98,6 98,6 98,9 98,9 Marts 99,3 98,7 101,5 99,6 99,7 99,5 100,0 102,7 99,0 98,2 99,1 98,8 99,6 99,5 April 99,7 98,7 103,3 99,6 99,8 99,3 99,4 102,6 99,3 98,2 99,4 99,9 99,7 99,7 Maj 100,4 99,5 103,5 99,6 100,0 99,3 100,1 102,2 100,1 98,2 99,7 100,1 100,1 100,1 Juni 100,8 99,9 102,9 99,7 100,1 99,3 101,1 101,9 100,1 100,4 99,9 100,4 100,4 100,4 Juli 100,7 100,2 95,8 99,7 100,0 99,5 100,9 97,6 100,6 100,4 100,5 100,4 100,0 100,0 August 100,2 100,2 91,5 100,3 100,0 99,5 100,5 97,9 100,6 100,4 100,7 100,5 99,9 99,8 September 99,8 100,3 102,1 100,9 100,2 99,5 101,1 97,6 100,7 100,8 100,6 100,6 100,6 100,6 Oktober 100,3 101,4 103,4 101,1 100,4 101,7 100,6 97,3 100,4 102,4 100,7 100,7 100,8 100,8 November 100,3 101,8 103, ,5 101,7 100,5 97,4 100,7 102,4 100,9 100,8 100,9 101,0 December 100,5 101,8 103,1 100,9 100,7 101,8 99,5 97,1 100,8 102,4 101,2 100,9 100,8 100,9 Januar 101,8 102,8 90,4 101,4 100,7 99,9 99,9 97,1 101,0 102,4 101,6 102,2 100,6 100,4 Februar 102,4 102,8 91,3 102,6 101,4 99,9 100,9 97,0 101,1 102,4 102,1 102,3 101,3 101,4 Marts 103,2 103,0 99,1 102,6 101,7 99,9 100,8 96,6 101,2 102,4 102,2 102,8 101,9 102,0 April 104,3 102,9 101,8 102,6 102,0 98,5 101,6 96,4 101,7 102,4 102,4 103,4 102,4 102,5 Maj 104,9 103,0 101,9 102,7 102,0 98,5 102,9 96,2 102,6 102,4 102,8 104,1 102,8 102,9 TRANSLATION: 1-13: consumer price index. 1: food and non-alcoholic beverages. 2: alcoholic beverages and tobacco 3: clothing and footwear. 4: housing 5: furnishings, household equipment and routine maintenance of the house. 6: health. 7: transport 8: communication. 9: recreation and culture. 10: Education. 11: restaurants and hotels. 12: miscellaneous goods and services. 13: consumer price index total. 14: net price index Konjunkturstatistik 01:06 41

4 Tabel 28 Engrosprisindeks Wholesale price index Andre råstoffer Produktionsmidler Forbrugsvarer Danske varer Brænd- I alt I alt sel Engrosprisindeks i alt Landbrugsråstoffer Investe- rings-- varer Animalske fødevarer Fisk fiskeprodukter Vegetabilske fødevarer Nydelsesmidler Andre forbrugsvarer Importvarer Råvareprisindeks i alt Vægte (1990) 43,1 398,4 36,3 131,8 609,6 122,3 35,4 28,0 27,6 177,1 390,4 632,3 367,7 77, ,0 1990= ,7 104,5 93,0 107,8 104,5 97,5 87,6 111,2 119,8 107,2 103,6 105,0 102,7 94,1 104, ,5 106,4 98,3 109,0 106,5 101,8 93,0 109,7 123,0 107,3 105,6 106,8 104,8 99,6 106, ,6 106,2 84,5 110,5 105,3 96,2 104,2 116,0 125,5 108,1 105,8 106,3 104,1 90,2 105,5 94,9 106,0 95,1 111,9 105,8 95,2 106,9 120,8 127,2 108,3 106,3 107,3 103,8 88,7 106,0 100,1 113,6 141,3 114,0 114,4 100,8 109,6 116,6 129,5 110,2 109,0 112,8 111,4 113,2 112,3 1. kvartal 96,6 103,7 78,6 111,5 103,4 92,7 105,2 123,6 126,3 108,4 105,5 105,4 102,2 81,4 104,2 2. kvartal 95,5 104,8 87,1 111,8 104,6 94,3 107,8 124,1 127,0 108,1 106,2 106,6 102,9 84,7 105,3 3. kvartal 92,6 106,7 101,3 112,2 106,6 96,5 107,6 119,6 127,8 108,2 106,7 108,0 104,2 91,0 106,6 4. kvartal 95,0 108,6 113,5 112,3 108,7 97,4 107,2 116,0 127,5 108,4 106,7 109,2 105,8 97,8 108,0 1. kvartal 97,8 111,1 124,7 113,0 111,4 97,7 106,9 116,1 127,9 109,2 107,2 110,6 108,4 104,7 109,8 2. kvartal 99,9 113,3 134,7 113,9 113,7 101,4 107,8 117,5 128,7 110,0 108,9 112,4 110,9 110,9 111,8 3. kvartal 98,8 114,6 148,8 114,8 115,5 102,5 113,0 115,7 129,7 110,7 110,0 113,8 112,7 116,8 113,4 4. kvartal 103,8 115,5 156,9 114,4 116,9 101,7 110,9 116,9 131,4 111,0 110,0 114,5 113,6 120,4 114,2 1. kvartal 106,3 115,1 134,4 114,6 128,8 103,8 106,0 119,2 132,3 111,4 110,5 114,5 112,0 113,3 113,6 Maj 95,6 105,2 85,2 111,8 104,8 94,0 108,3 123,1 127,0 108,1 106,1 106,6 102,9 84,2 105,3 Juni 94,4 105,4 89,9 111,8 105,1 95,6 104,3 124,9 127,1 108,0 106,4 107,1 102,9 86,0 105,6 Juli 92,8 106,1 96,1 112,0 105,9 96,6 108,6 120,7 127,5 108,1 106,8 107,8 103,6 88,5 106,2 August 92,0 106,6 101,8 112,2 106,5 96,3 106,4 121,6 128,0 108,2 106,7 107,9 104,2 91,1 106,6 September 93,0 107,3 106,0 112,3 107,3 96,6 107,8 116,6 128,0 108,2 106,5 108,3 104,8 93,4 107,0 Oktober 93,9 107,7 102,8 112,3 107,4 97,1 106,8 115,6 127,5 108,5 106,6 108,3 105,0 94,2 107,1 November 94,9 108,6 116,4 112,3 108,9 97,0 103,3 115,6 127,4 108,4 106,2 109,2 105,6 97,9 107,9 December 96,3 109,5 121,4 112,3 109,9 98,0 111,4 116,7 127,5 108,3 107,3 110,1 106,7 101,3 108,9 Januar 96,6 109,8 120,3 112,5 110,1 97,3 103,3 116,2 127,7 108,9 106,6 109,8 106,8 101,4 108,7 Februar 98,2 111,7 123,9 113,2 111,8 97,5 106,4 116,2 128,0 109,2 107,1 110,7 108,8 105,7 110,0 Marts 98,7 111,9 129,8 113,3 112,3 98,2 110,9 116,0 128,1 109,5 107,9 111,2 109,5 107,1 110,6 April 99,8 112,3 127,2 113,4 112,5 100,0 109,7 117,2 128,4 109,5 108,4 111,5 109,9 107,2 110,9 Maj 99,8 113,5 138,0 114,0 114,1 101,8 105,0 117,7 128,7 110,0 108,8 112,4 111,4 112,6 112,0 Juni 100,0 114,0 138,9 114,3 114,6 102,3 108,6 117,7 129,0 110,4 109,5 113,2 111,5 113,0 112,6 Juli 98,6 113,5 133,7 114,7 113,9 102,6 113,9 116,5 129,6 110,5 110,1 113,0 111,5 111,7 112,4 August 98,0 114,7 148,6 114,6 115,5 102,4 113,6 115,1 129,8 110,7 110,0 113,8 112,7 116,5 113,4 September 99,7 115,5 164,0 115,0 117,2 102,6 111,5 115,6 129,8 110,8 110,0 114,6 114,0 122,2 114,4 Oktober 101,1 115,6 167,6 114,5 117,5 101,8 111,3 115,4 131,4 111,0 109,9 114,9 113,8 122,3 114,5 November 103,8 116,8 166,6 114,4 118,3 101,5 110,0 118,4 131,5 111,2 110,0 115,3 114,7 124,6 115,1 December 106,5 114,2 136,5 114,4 115,0 101,8 111,5 117,0 131,4 110,9 110,0 113,4 112,4 114,4 113,1 Januar 105,9 115,0 130,5 114,9 115,2 102,4 103,2 119,7 132,3 111,5 109,9 113,8 112,0 112,2 113,2 Februar 106,3 115,5 138,6 114,5 116,0 102,9 105,9 118,1 132,3 111,2 110,1 114,5 112,4 115,4 113,7 Marts 106,8 114,8 134,1 114,4 115,3 106,1 109,0 119,8 132,4 111,5 111,6 115,2 111,6 112,3 113,9 April 107,8 115,3 142,9 114,7 116,3 106,8 114,3 120,8 133,0 111,8 112,6 116,2 112,6 115,1 114,9 Maj 107,7 116,7 145,8 114,6 117,3 107,5 107,9 121,3 133,0 111,8 112,3 116,5 113,3 118,4 115,3 Anm. I april 1994 er indeksene blevet omlagt til 1990=100. Indeks fra før april 1994 er genberegnet ved kædning mellem gammelt nyt indeks for april TRANSLATION: 1-5: producers materials. 1: raw materials for agriculture. 2: raw materials for other industries. 3: fuels. 4: capital goods. 5: total. 6-10: consumer goods. 6: foods of animal origin. 7: fish and fish products. 8: foods of vegetable origin. 9: beverages and tobacco. 10: other consumer goods. 11: total. 12: Danish goods. 13: imported goods. 14: raw material price index, total. 15: wholesale price index, total. - Vægte: weights. Note: From April 1994 index numbers are rebased to 1990=100. Index numbers before April 1994 are recalculated by linking old and new index numbers for April Konjunkturstatistik 01:06

5 Tabel 29 Omsætning af ejendomme i alm. fri handel Sales of real property in ordinary free trade Enfamiliehuse Ejer Sommerhuse Grunde under m2 Landbrug med 2 med 3 med 4-8 med 9 derover Beboelses forretningsejendomme Forretningsejendomme Fabrik lagerejendomme antal (number) kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Anm: Tallene revideres løbende. Endelige tal for et kalenderår fremstilles efter udløbet af 2. kvartal i det efterfølgende år. TRANSLATION: 1: one-family houses. 2: owner-occupied flats. 3: weekend cottages. 4: building sites under 2,000 m 2. 5: agricultural properties. 6: residential properties with 2 flats. 7: residential properties with 3 flats. 8: residential properties with 4-8 flats. 9: residential properties with 9 flats and over. 10: residential and business properties. 11: business properties. 12: industrial properties and warehouses. Note: Figures are continuously revised. Final figures for a calendar year are available after the end of the 2nd quarter of the previous year. Konjunkturstatistik 01:06 43

6 Tabel 30 Prisindeks for ejendomssalg Price index for sales of real property Enfamiliehuse Ejer Sommerhuse Grunde under m2 Landbrug med 2 med 3 med 4-8 med 9 derover Beboelses forretningsejendomme Forretningsejendomme Fabrik lagerejendomme = ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,9 111,5 107,6 99,8 109,9 109,5 104,2 107,3 100,6 107,9 103,0 100, ,5 126,1 116,1 102,8 122,3 120,0 111,5 120,4 100,6 118,0 118,2 104, ,4 142,2 124,0 108,2 134,5 128,2 121,9 134,3 119,9 127,3 122,8 114,8 143,7 162,2 133,9 115,6 143,0 144,9 137,2 143,2 153,0 134,8 127,6 119, kvartal 95,5 94,7 98,5 98,9 95,7 96,8 98,8 99,4 93,2 97,7 97,3 93,4 2. kvartal 98,9 99,1 100,4 98,8 100,3 99,1 100,9 103,8 94,1 99,7 100,5 98,1 3. kvartal 101,4 101,7 99,3 99,8 100,8 101,6 97,9 95,9 94,4 99,8 89,5 98,0 4. kvartal 104,5 103,9 101,6 102,4 104,1 102,9 102,2 100,5 108,8 102,9 110,1 110, kvartal 106,1 106,2 104,4 101,0 103,2 105,1 101,3 100,5 106,8 102,3 90,7 106,8 2. kvartal 108,7 109,8 108,0 100,0 108,5 110,2 106,9 106,5 109,9 110,4 115,4 96,3 3. kvartal 112,0 113,1 107,6 98,6 112,9 107,1 103,2 106,7 88,4 110,9 97,6 92,9 4. kvartal 116,6 116,6 109,8 99,6 115,1 115,5 105,9 116,7 104,3 107,3 106,0 104, kvartal 119,4 120,5 113,6 104,7 115,7 120,6 110,1 119,8 104,9 118,1 108,4 103,4 2. kvartal 122,6 124,8 116,1 104,3 122,8 119,1 109,8 115,8 103,1 115,1 116,1 105,3 3. kvartal 125,4 128,2 117,4 100,4 127,1 121,0 112,6 122,8 88,5 117,2 120,2 101,7 4. kvartal 126,8 130,5 116,9 101,0 123,8 119,2 112,7 122,7 111,6 120,8 123,9 105, kvartal 129,2 134,0 119,2 102,1 125,9 120,1 112,5 123,9 102,1 123,9 116,6 108,2 2. kvartal 134,5 141,1 123,7 107,7 136,1 122,8 118,9 136,2 124,5 124,8 116,6 124,9 3. kvartal 136,5 145,3 126,5 110,5 139,4 133,6 125,1 123,2 136,8 131,2 126,0 102,8 4. kvartal 138,5 150,0 127,3 114,1 137,5 142,7 133,7 149,1 142,5 129,4 127,1 114,1 1. kvartal 140,7 155,9 128,0 109,8 138,0 140,9 135,3 133,6 160,1 132,1 117,6 116,1 2. kvartal 142,8 160,5 133,8 115,3 143,1 142,3 145,5 151,5 163,9 130,6 120,3 113,6 3. kvartal 145,6 165,9 138,7 117,0 147,6 142,4 133,3 140,0 155,8 136,4 135,9 118,1 4. kvartal 145,9 167,4 134,0 122,2 143,1 156,2 137,5 147,7 149,3 140,5 136,1 130,3 1. kvartal 147,9 173,3 137,1 115,0 149,6 149,6 136,4 156,4 191,3 159,6 158,1 131,7 2. kvartal 152,0 178,8 144,2 119,6 159,0 154,3 149,5 155,0 177,3 165,4 163,5 132,8 3. kvartal 155,3 183,2 151,2 120,9 158,6 161,1 145,0 166,0 127,2 159,1 154,7 132,5 4. kvartal 156,4 188,2 147,7 117,2 166,1 157,5 155,3 154,7 208,2 159,7 167,5 121,0 Anm 1. Ved beregningen er forholdet mellem den kontante købesum den kontante ejendoms-værdi indekseret. Ved skift i vurdering fortages kædning på 1. kvartal i vurderingsåret. Anm 2. Tallene revideres løbende. Endelige tal for et kalenderår fremstilles efter udløbet af 2. kvartal i det efterfølgende år. TRANSLATION: 1: one-family houses. 2: owner-occupied flats. 3: weekend cottages. 4: building sites under 2,000 m 2. 5: agricultural properties. 6: residential properties with 2 flats. 7: residential properties with 3 flats. 8: residential properties with 4-8 flats. 9: residential properties with 9 flats and over. 10: residential and business properties. 11: business properties. 12: industrial properties and warehouses. Note 1: In estimating figures for the general assessment of property values the ratio between the cash purchase price and the assessed cash value is index-linked. Any changes in the general as-sessment imply that figures for the 1 quarter of the year of the general assessment are linked. Note 2: Figures are continuously revised. Final figures for a calendar year are available after the end of the 2nd quarter of the previous year. 44 Konjunkturstatistik 01:06

7 Tabel 31 Kundgjorte tvangsauktioner Announcements of forced sales of real property Enfamiliehuse Ejer Fritidsboliger Landbrugsejendomme Flerfamilieejendomme Ubebyggede grunde Kombinerede beboelses- forretningsejendomme Erhvervsejendomme Nedlagte landbrug kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj TRANSLATION: 1: agricultural properties. 2: one-family houses. 3: owner-occupied flats. 4: recreational homes. 5: multi-family properties. 6: combined residential and business properties. 7: undeveloped building sites. 8: commercial properties. 9: farm closures. 10: total. I alt Konjunkturstatistik 01:06 45

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Hvor længe vil reallønnen lide?

Hvor længe vil reallønnen lide? 08-0998 - poul - 12.08.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvor længe vil reallønnen lide? Reallønnen har det ikke så godt for tiden. Årsagen er især stigende priser. Prisstigningerne

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329)

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329) 409 Nationalregnskabet Nationalregnskabstallene bygger på en række statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og tjenester, tilvejebragt gennem

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:7. Ejendomssalg. Sales of real property 1979 DAN MARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:7. Ejendomssalg. Sales of real property 1979 DAN MARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980 STATISTISKE MEDDELELSER 980:7 Ejendomssalg 979 Sales of real property 979 DAN MARKS STATISTIK Kobenhavn 980 Tidligere publikationer om ejendomssalg STATISTISKE MEDDELELSER 845-49:,, 5-7 948: 4, 37, 850-53:,,

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation Priser 2008:1 Pristallene pr. 1. januar 2008 Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 5,4 pct. i perioden 1. januar - 1. januar 2008. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf.

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation Priser :2 Pristallene pr. 1. juli Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 8,2 pct. i perioden 1. juli - 1. juli. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf. figuren. Det er først

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

7. Ejendomsbeskatningen

7. Ejendomsbeskatningen 131 7. Ejendomsbeskatningen 7.1 Grundlaget for ejendomsbeskatningen Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Brugerudvalget for Økonomisk Statistik Månedlig ejendomssalg

Brugerudvalget for Økonomisk Statistik Månedlig ejendomssalg Brugerudvalget for Økonomisk Statistik Månedlig ejendomssalg Juni 2012 Jakob Holmgaard, Priser og Forbrug Agenda 1. Den nye månedlige ejendomssalgsstatistik (konjunkturstatistik) 2. Ændringer i den kvartalsvise

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Løn, forbrug og priser - A.13

Løn, forbrug og priser - A.13 Løn, forbrug og priser - A.13 178 Løn, forbrug og priser Wages, consumption and prices Nr. (No.) Side (Page) Løn, forbrug og priser (tekst) Wages, consumption and prices (text) 179 Løn Wages A 13.1 Fortjeneste

Læs mere

7. Privat konsum og investeringer. 7.1 Privat Konsum

7. Privat konsum og investeringer. 7.1 Privat Konsum Privat konsum og investeringer 161 7. Privat konsum og investeringer 7.1 Privat Konsum 7.1.1 Afgrænsning og definitioner Privat konsum er husholdningssektorens forbrug Det private konsum omfatter husholdningernes

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

ERHVERVSEJERLEJLIGHED I FREDERIKSSTADEN. Bredgade 51, parterre, 1260 København K Sag 138018 (NIT)

ERHVERVSEJERLEJLIGHED I FREDERIKSSTADEN. Bredgade 51, parterre, 1260 København K Sag 138018 (NIT) ERHVERVSEJERLEJLIGHED I FREDERIKSSTADEN Bredgade 51, parterre, 1260 København K Sag 138018 (NIT) BELIGGENHED Yderst attraktiv og eksklusiv beliggenhed med Marmorkirken som nabo og Amalienborg 100 meter

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Equity Market Outlook June 2012

Equity Market Outlook June 2012 Equity Market Outlook June 2012 Arvid Jakobsen June 6 th, 2012 Overview 2 Overview GDP growth 2011 2012 2013 Pct. US Euro area US Euro area US Euro area Consensus 2.3-0.4 2.5 1.0 1.7 1.5 Maj Invest 2.0

Læs mere

Bygge- og anlægsvirksomhed

Bygge- og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Afsnittet omfatter oplysninger om strukturen inden for bygge- og anlægsvirksomhed, herunder beskæftigelsen, løn- og regnskabsopgørelser, opførelse og bestand af byggeri, omkostningsudvikling

Læs mere

Hovedresultater af vurderingerne Hele landet. General assessments of real property. Principal data All Denmark.

Hovedresultater af vurderingerne Hele landet. General assessments of real property. Principal data All Denmark. 61 Ejendomsforhold Tabel 60. Fuldført antal sommerhuse 1977-1979. Week-end cabins completed in 1977-1979. Sommerhuse fuldført 1977 1978 1979 I. halvår t 2. halvår 2 Hele året 3 1. halvår 2. halvår 5 Hele

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education 27 3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education A. Brugers alder Ved den årlige landbrugs- og gartneritælling indhenter Danmarks Statistik oplysninger om fødselsdato, måned og år

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Konjunkturstatistik. Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø

Konjunkturstatistik. Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2001 af i alt 5.349.000 personer. Halvdelen

Læs mere

Efter disse bestemmelser kan der i alle kommuner udskrives grundskyld af ejendommenes grundværdier efter fradrag for forbedringer og fritagelser.

Efter disse bestemmelser kan der i alle kommuner udskrives grundskyld af ejendommenes grundværdier efter fradrag for forbedringer og fritagelser. 139 (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ *UXQGODJHWIRUHMHQGRPVEHVNDWQLQJHQ Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering findes

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Løn, forbrug og priser - A.13

Løn, forbrug og priser - A.13 Løn, forbrug og priser - A.13 186 Løn, forbrug og priser Wages, consumption and prices Nr. (No.) Side (Page) Løn, forbrug og priser (tekst) Wages, consumption and prices (text) 187 Løn Wages A 13.1 Fortjeneste

Læs mere

Maj 2012. Konkurser i sektorer. Analyse fra Soliditet

Maj 2012. Konkurser i sektorer. Analyse fra Soliditet Maj 2012 Konkurser i sektorer Analyse fra Soliditet 1 Konkurser i sektorer Der måles på antal selskaber som er opløst efter konkurs, og selskaber som er under konkurs. Sektorer inddeles i forhold til:

Læs mere

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27 243 7DEHORYHUVLJW 'HQGDQVNHILVNHUIOnGH Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19 1.2 Fartøjer,

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Tøbrud Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Amerikansk økonomi i klar bedring Stigende boligpriser og færre boliger til salg Lempeligere kreditvilkår og stigende efterspørgsel efter nye lån

Læs mere

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT)

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT) YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL 12.000 M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

LAGER/LOGISTIKLEJEMÅL. Telegrafvej 6, 2750 Ballerup Sag (sk)

LAGER/LOGISTIKLEJEMÅL. Telegrafvej 6, 2750 Ballerup Sag (sk) LAGER/LOGISTIKLEJEMÅL Telegrafvej 6, 2750 Ballerup Sag 163040 (sk) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende i Ballerups erhvervsområde Rigtig gode tilkørselsforhold Tæt på motorvejsnettet og Ring 4 En god

Læs mere

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER i:\november 99\prisudviklingen-grupper-mh.doc Af Martin Hornstrup 23. november 1999 RESUMÉ PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER Dette notat udregner prisudviklingen for forskellige socioøkonomiske grupper

Læs mere

EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag (AW)

EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag (AW) EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059 (AW) BELIGGENHED Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr.

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Til mødet i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik, pkt. 2 Meddelelser 1. Nationalregnskabets november version Den 15. september

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

NYE BUTIKKER PÅ UNIK BELIGGENHED Islands Brygge 43, 2300 København S Sag 85044

NYE BUTIKKER PÅ UNIK BELIGGENHED Islands Brygge 43, 2300 København S Sag 85044 NYE BUTIKKER PÅ UNIK BELIGGENHED Islands Brygge 43, 2300 København S Sag 85044 BELIGGENHED / LOCATION Beliggende på Islands Brygge i først parket til vandet. Området er under udvikling og vil fremover

Læs mere

Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?

Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets? 26. september 2016 2016:13 Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets? Af Thomas Hjorth Jacobsen. 1 På grund af den danske fastkurspolitik overfor euroen, er det forventeligt, at inflationen

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Sikringsrum (private beskyttelsesrum). Air-raid shelters (private).

Sikringsrum (private beskyttelsesrum). Air-raid shelters (private). Tabel. Sikrings (private beskyttelses). Air-raid shelters (private). Pr. jan. Civilforsvarsområde Storkøbenhavn Slorårhus Storodense Ålborg Esbjerg Randers Citet I 000 citet citel I 000 Anlal Kapacilet

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. High ceiling. Toilets in the back. Common

Læs mere

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 30. november Nationalregnskab, 3. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,5 0,5 0,3 0,9 1,1 1,6 0,8 1,1 Privat forbrug 2,0 1,9 2,1 2,7 1,6 1,9 2,1 1,6

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi

Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi Ideen bag Gøre dansk vandekspertise og danske styrkepositioner internationalt kendte Udvikle dansk vandekspertise

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarkedet

Dansk økonomi og boligmarkedet Dansk økonomi og boligmarkedet Kilde: The Economist Jan Størup Nielsen, Odense, 3. oktober 213 Samspil mellem boligmarkedet og resten af økonomien Formue, tillid, byggeaktivitet, geografisk mobilitet,

Læs mere

Kontaktudvalget for prisindeks den 29. marts Producentprisindeks for varer (PPI)

Kontaktudvalget for prisindeks den 29. marts Producentprisindeks for varer (PPI) Kontaktudvalget for prisindeks den 29. marts 2011 Producentprisindeks for varer (PPI) 0. Indledning Rammerne Hvem kræver hvad af statistikken? Udvalgte kvalitetsproblematikker Hvilke problemer er der?

Læs mere

7 Statistik fra E-kontrollen og KIK

7 Statistik fra E-kontrollen og KIK 7 Statistik fra E-kontrollen og KIK Tabel 7.1.1. Udvikling i dækningsbidrag 2007-2011 For konsumægshøner pr. indsat høne pr. år og for slagtekyllinger pr. netto m 2 pr. år (nye/gamle huse) KONSumÆG Produktionssystem

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

mestre

mestre Bygge- og anlægsvirksomhed 240 Tabel 238. private bygge- og anlægsvirksomheder 1984. Fordeling efter beskæftigelsens størrelse (inkl. funktionærer m.v.). Private construction establishments 1984. Distribution

Læs mere

Prissammenligning mellem Grønland og Danmark

Prissammenligning mellem Grønland og Danmark ecember 2014 Prissammenligning mellem rønland og anmark Baggrund På foranledning af rønlands Statistik blev det i foråret 2014 aftalt, at der i samarbejde mellem rønlandsk Statistik og anmarks Statistik

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

USERTEC BRUGERPRAKSIS, TEKNOLOGI OG BOLIGERS ENERGIFORBRUG

USERTEC BRUGERPRAKSIS, TEKNOLOGI OG BOLIGERS ENERGIFORBRUG USERTEC BRUGERPRAKSIS, TEKNOLOGI OG BOLIGERS ENERGIFORBRUG E N E R GIFORSK16 ODENSE CONGRESS C E N T E R 12 M A J 2016 K I R S T E N G R A M - H A N S S E N Hvad jeg vil sige. Energi effektivisering er

Læs mere