Indkomst, forbrug og priser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomst, forbrug og priser"

Transkript

1 Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks engros- råvareprisindeks samt tvangsauktioner. Forbrugerprisindeks 106 Indeks, = J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Forbrugerprisindekset i alt Fødevarer ikke-alkoholiske drikkevarer Bolig Transport Konjunkturstatistik 01:06 39

2 Tabel 26 Forbrugerforventninger Consumer expectations Forbrugertillidsindikator 1 Familiens økonomiske situation Danmarks økonomiske situation Anskaffelse af store forbrugsgoder I dag Om et år I dag Om et år Nu Næste 12 mdr. Priserne om et år Arbejdsløs hed om et år Opsparing i næste 12 mdr nettotal (balance pct.) kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Anm. Årsgennemsnit er beregnet således, at manglende måneder indgår med værdien for den nærmeste forudgående måned. TRANSLATION: 1: consumer confidence indicator. 2-3: financial situation of the family. 2: now. 3: 12 months from now. 4-5: general economic situation in Denmark. 4: now. 5: 12 months from now. 6-7: major purchases. 6: now. 7: over next 12 months. 8: prices 12 months from now. 9: unemployment level 12 months from now. 10: savings over the next 12 months. Note: Annual figures are compiled in such a way that months with missing values are included in the annual averages with the value of the immediately preceding month. 40 Konjunkturstatistik 01:06

3 Tabel 27 Forbruger- nettoprisindeks Consumer price index and net price index Fødevarer ikkealkoholiske drikkevarer Alkoholiske drikkevarer tobak Beklædning fodtøj Bolig Forbrugerprisindeks Sundhed Transport Fritid kultur Boligudstyr husholdningstjenester Kommunikation Uddannelse Restauranter hoteller Andre varer tjenester Forbrugerprisindeks i alt Nettoprisindeks =100 Vægte (jan ) 13,88 5,25 5,22 28,69 6,00 2,64 14,29 1,50 10,38 0,78 4,78 6,60 100,00 1. kvartal 99,1 98,7 96,9 99,1 99,5 99,5 98,8 102,8 98,9 98,2 98,7 98,6 98,9 98,8 2. kvartal 100,3 99,4 103,2 99,6 100,0 99,3 100,2 102,2 99,8 98,9 99,7 100,1 100,1 100,1 3. kvartal 100,2 100,2 96,5 100,3 100,1 99,5 100,8 97,7 100,6 100,5 100,6 100,5 100,2 100,1 4. kvartal 100,4 101,7 103,4 101,0 100,5 101,7 100,2 97,3 100,6 102,4 100,9 100,8 100,8 100,9 1. kvartal 102,5 102,9 93,6 102,2 101,3 99,9 100,5 96,9 101,1 102,4 102,0 102,4 101,3 101,3 Januar 98,8 98,7 95,3 98,1 99,3 99,5 97,7 102,8 98,7 98,2 98,5 98,3 98,3 98,1 Februar 99,3 98,8 94,0 99,5 99,5 99,5 98,7 102,8 98,9 98,2 98,6 98,6 98,9 98,9 Marts 99,3 98,7 101,5 99,6 99,7 99,5 100,0 102,7 99,0 98,2 99,1 98,8 99,6 99,5 April 99,7 98,7 103,3 99,6 99,8 99,3 99,4 102,6 99,3 98,2 99,4 99,9 99,7 99,7 Maj 100,4 99,5 103,5 99,6 100,0 99,3 100,1 102,2 100,1 98,2 99,7 100,1 100,1 100,1 Juni 100,8 99,9 102,9 99,7 100,1 99,3 101,1 101,9 100,1 100,4 99,9 100,4 100,4 100,4 Juli 100,7 100,2 95,8 99,7 100,0 99,5 100,9 97,6 100,6 100,4 100,5 100,4 100,0 100,0 August 100,2 100,2 91,5 100,3 100,0 99,5 100,5 97,9 100,6 100,4 100,7 100,5 99,9 99,8 September 99,8 100,3 102,1 100,9 100,2 99,5 101,1 97,6 100,7 100,8 100,6 100,6 100,6 100,6 Oktober 100,3 101,4 103,4 101,1 100,4 101,7 100,6 97,3 100,4 102,4 100,7 100,7 100,8 100,8 November 100,3 101,8 103, ,5 101,7 100,5 97,4 100,7 102,4 100,9 100,8 100,9 101,0 December 100,5 101,8 103,1 100,9 100,7 101,8 99,5 97,1 100,8 102,4 101,2 100,9 100,8 100,9 Januar 101,8 102,8 90,4 101,4 100,7 99,9 99,9 97,1 101,0 102,4 101,6 102,2 100,6 100,4 Februar 102,4 102,8 91,3 102,6 101,4 99,9 100,9 97,0 101,1 102,4 102,1 102,3 101,3 101,4 Marts 103,2 103,0 99,1 102,6 101,7 99,9 100,8 96,6 101,2 102,4 102,2 102,8 101,9 102,0 April 104,3 102,9 101,8 102,6 102,0 98,5 101,6 96,4 101,7 102,4 102,4 103,4 102,4 102,5 Maj 104,9 103,0 101,9 102,7 102,0 98,5 102,9 96,2 102,6 102,4 102,8 104,1 102,8 102,9 TRANSLATION: 1-13: consumer price index. 1: food and non-alcoholic beverages. 2: alcoholic beverages and tobacco 3: clothing and footwear. 4: housing 5: furnishings, household equipment and routine maintenance of the house. 6: health. 7: transport 8: communication. 9: recreation and culture. 10: Education. 11: restaurants and hotels. 12: miscellaneous goods and services. 13: consumer price index total. 14: net price index Konjunkturstatistik 01:06 41

4 Tabel 28 Engrosprisindeks Wholesale price index Andre råstoffer Produktionsmidler Forbrugsvarer Danske varer Brænd- I alt I alt sel Engrosprisindeks i alt Landbrugsråstoffer Investe- rings-- varer Animalske fødevarer Fisk fiskeprodukter Vegetabilske fødevarer Nydelsesmidler Andre forbrugsvarer Importvarer Råvareprisindeks i alt Vægte (1990) 43,1 398,4 36,3 131,8 609,6 122,3 35,4 28,0 27,6 177,1 390,4 632,3 367,7 77, ,0 1990= ,7 104,5 93,0 107,8 104,5 97,5 87,6 111,2 119,8 107,2 103,6 105,0 102,7 94,1 104, ,5 106,4 98,3 109,0 106,5 101,8 93,0 109,7 123,0 107,3 105,6 106,8 104,8 99,6 106, ,6 106,2 84,5 110,5 105,3 96,2 104,2 116,0 125,5 108,1 105,8 106,3 104,1 90,2 105,5 94,9 106,0 95,1 111,9 105,8 95,2 106,9 120,8 127,2 108,3 106,3 107,3 103,8 88,7 106,0 100,1 113,6 141,3 114,0 114,4 100,8 109,6 116,6 129,5 110,2 109,0 112,8 111,4 113,2 112,3 1. kvartal 96,6 103,7 78,6 111,5 103,4 92,7 105,2 123,6 126,3 108,4 105,5 105,4 102,2 81,4 104,2 2. kvartal 95,5 104,8 87,1 111,8 104,6 94,3 107,8 124,1 127,0 108,1 106,2 106,6 102,9 84,7 105,3 3. kvartal 92,6 106,7 101,3 112,2 106,6 96,5 107,6 119,6 127,8 108,2 106,7 108,0 104,2 91,0 106,6 4. kvartal 95,0 108,6 113,5 112,3 108,7 97,4 107,2 116,0 127,5 108,4 106,7 109,2 105,8 97,8 108,0 1. kvartal 97,8 111,1 124,7 113,0 111,4 97,7 106,9 116,1 127,9 109,2 107,2 110,6 108,4 104,7 109,8 2. kvartal 99,9 113,3 134,7 113,9 113,7 101,4 107,8 117,5 128,7 110,0 108,9 112,4 110,9 110,9 111,8 3. kvartal 98,8 114,6 148,8 114,8 115,5 102,5 113,0 115,7 129,7 110,7 110,0 113,8 112,7 116,8 113,4 4. kvartal 103,8 115,5 156,9 114,4 116,9 101,7 110,9 116,9 131,4 111,0 110,0 114,5 113,6 120,4 114,2 1. kvartal 106,3 115,1 134,4 114,6 128,8 103,8 106,0 119,2 132,3 111,4 110,5 114,5 112,0 113,3 113,6 Maj 95,6 105,2 85,2 111,8 104,8 94,0 108,3 123,1 127,0 108,1 106,1 106,6 102,9 84,2 105,3 Juni 94,4 105,4 89,9 111,8 105,1 95,6 104,3 124,9 127,1 108,0 106,4 107,1 102,9 86,0 105,6 Juli 92,8 106,1 96,1 112,0 105,9 96,6 108,6 120,7 127,5 108,1 106,8 107,8 103,6 88,5 106,2 August 92,0 106,6 101,8 112,2 106,5 96,3 106,4 121,6 128,0 108,2 106,7 107,9 104,2 91,1 106,6 September 93,0 107,3 106,0 112,3 107,3 96,6 107,8 116,6 128,0 108,2 106,5 108,3 104,8 93,4 107,0 Oktober 93,9 107,7 102,8 112,3 107,4 97,1 106,8 115,6 127,5 108,5 106,6 108,3 105,0 94,2 107,1 November 94,9 108,6 116,4 112,3 108,9 97,0 103,3 115,6 127,4 108,4 106,2 109,2 105,6 97,9 107,9 December 96,3 109,5 121,4 112,3 109,9 98,0 111,4 116,7 127,5 108,3 107,3 110,1 106,7 101,3 108,9 Januar 96,6 109,8 120,3 112,5 110,1 97,3 103,3 116,2 127,7 108,9 106,6 109,8 106,8 101,4 108,7 Februar 98,2 111,7 123,9 113,2 111,8 97,5 106,4 116,2 128,0 109,2 107,1 110,7 108,8 105,7 110,0 Marts 98,7 111,9 129,8 113,3 112,3 98,2 110,9 116,0 128,1 109,5 107,9 111,2 109,5 107,1 110,6 April 99,8 112,3 127,2 113,4 112,5 100,0 109,7 117,2 128,4 109,5 108,4 111,5 109,9 107,2 110,9 Maj 99,8 113,5 138,0 114,0 114,1 101,8 105,0 117,7 128,7 110,0 108,8 112,4 111,4 112,6 112,0 Juni 100,0 114,0 138,9 114,3 114,6 102,3 108,6 117,7 129,0 110,4 109,5 113,2 111,5 113,0 112,6 Juli 98,6 113,5 133,7 114,7 113,9 102,6 113,9 116,5 129,6 110,5 110,1 113,0 111,5 111,7 112,4 August 98,0 114,7 148,6 114,6 115,5 102,4 113,6 115,1 129,8 110,7 110,0 113,8 112,7 116,5 113,4 September 99,7 115,5 164,0 115,0 117,2 102,6 111,5 115,6 129,8 110,8 110,0 114,6 114,0 122,2 114,4 Oktober 101,1 115,6 167,6 114,5 117,5 101,8 111,3 115,4 131,4 111,0 109,9 114,9 113,8 122,3 114,5 November 103,8 116,8 166,6 114,4 118,3 101,5 110,0 118,4 131,5 111,2 110,0 115,3 114,7 124,6 115,1 December 106,5 114,2 136,5 114,4 115,0 101,8 111,5 117,0 131,4 110,9 110,0 113,4 112,4 114,4 113,1 Januar 105,9 115,0 130,5 114,9 115,2 102,4 103,2 119,7 132,3 111,5 109,9 113,8 112,0 112,2 113,2 Februar 106,3 115,5 138,6 114,5 116,0 102,9 105,9 118,1 132,3 111,2 110,1 114,5 112,4 115,4 113,7 Marts 106,8 114,8 134,1 114,4 115,3 106,1 109,0 119,8 132,4 111,5 111,6 115,2 111,6 112,3 113,9 April 107,8 115,3 142,9 114,7 116,3 106,8 114,3 120,8 133,0 111,8 112,6 116,2 112,6 115,1 114,9 Maj 107,7 116,7 145,8 114,6 117,3 107,5 107,9 121,3 133,0 111,8 112,3 116,5 113,3 118,4 115,3 Anm. I april 1994 er indeksene blevet omlagt til 1990=100. Indeks fra før april 1994 er genberegnet ved kædning mellem gammelt nyt indeks for april TRANSLATION: 1-5: producers materials. 1: raw materials for agriculture. 2: raw materials for other industries. 3: fuels. 4: capital goods. 5: total. 6-10: consumer goods. 6: foods of animal origin. 7: fish and fish products. 8: foods of vegetable origin. 9: beverages and tobacco. 10: other consumer goods. 11: total. 12: Danish goods. 13: imported goods. 14: raw material price index, total. 15: wholesale price index, total. - Vægte: weights. Note: From April 1994 index numbers are rebased to 1990=100. Index numbers before April 1994 are recalculated by linking old and new index numbers for April Konjunkturstatistik 01:06

5 Tabel 29 Omsætning af ejendomme i alm. fri handel Sales of real property in ordinary free trade Enfamiliehuse Ejer Sommerhuse Grunde under m2 Landbrug med 2 med 3 med 4-8 med 9 derover Beboelses forretningsejendomme Forretningsejendomme Fabrik lagerejendomme antal (number) kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Anm: Tallene revideres løbende. Endelige tal for et kalenderår fremstilles efter udløbet af 2. kvartal i det efterfølgende år. TRANSLATION: 1: one-family houses. 2: owner-occupied flats. 3: weekend cottages. 4: building sites under 2,000 m 2. 5: agricultural properties. 6: residential properties with 2 flats. 7: residential properties with 3 flats. 8: residential properties with 4-8 flats. 9: residential properties with 9 flats and over. 10: residential and business properties. 11: business properties. 12: industrial properties and warehouses. Note: Figures are continuously revised. Final figures for a calendar year are available after the end of the 2nd quarter of the previous year. Konjunkturstatistik 01:06 43

6 Tabel 30 Prisindeks for ejendomssalg Price index for sales of real property Enfamiliehuse Ejer Sommerhuse Grunde under m2 Landbrug med 2 med 3 med 4-8 med 9 derover Beboelses forretningsejendomme Forretningsejendomme Fabrik lagerejendomme = ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,9 111,5 107,6 99,8 109,9 109,5 104,2 107,3 100,6 107,9 103,0 100, ,5 126,1 116,1 102,8 122,3 120,0 111,5 120,4 100,6 118,0 118,2 104, ,4 142,2 124,0 108,2 134,5 128,2 121,9 134,3 119,9 127,3 122,8 114,8 143,7 162,2 133,9 115,6 143,0 144,9 137,2 143,2 153,0 134,8 127,6 119, kvartal 95,5 94,7 98,5 98,9 95,7 96,8 98,8 99,4 93,2 97,7 97,3 93,4 2. kvartal 98,9 99,1 100,4 98,8 100,3 99,1 100,9 103,8 94,1 99,7 100,5 98,1 3. kvartal 101,4 101,7 99,3 99,8 100,8 101,6 97,9 95,9 94,4 99,8 89,5 98,0 4. kvartal 104,5 103,9 101,6 102,4 104,1 102,9 102,2 100,5 108,8 102,9 110,1 110, kvartal 106,1 106,2 104,4 101,0 103,2 105,1 101,3 100,5 106,8 102,3 90,7 106,8 2. kvartal 108,7 109,8 108,0 100,0 108,5 110,2 106,9 106,5 109,9 110,4 115,4 96,3 3. kvartal 112,0 113,1 107,6 98,6 112,9 107,1 103,2 106,7 88,4 110,9 97,6 92,9 4. kvartal 116,6 116,6 109,8 99,6 115,1 115,5 105,9 116,7 104,3 107,3 106,0 104, kvartal 119,4 120,5 113,6 104,7 115,7 120,6 110,1 119,8 104,9 118,1 108,4 103,4 2. kvartal 122,6 124,8 116,1 104,3 122,8 119,1 109,8 115,8 103,1 115,1 116,1 105,3 3. kvartal 125,4 128,2 117,4 100,4 127,1 121,0 112,6 122,8 88,5 117,2 120,2 101,7 4. kvartal 126,8 130,5 116,9 101,0 123,8 119,2 112,7 122,7 111,6 120,8 123,9 105, kvartal 129,2 134,0 119,2 102,1 125,9 120,1 112,5 123,9 102,1 123,9 116,6 108,2 2. kvartal 134,5 141,1 123,7 107,7 136,1 122,8 118,9 136,2 124,5 124,8 116,6 124,9 3. kvartal 136,5 145,3 126,5 110,5 139,4 133,6 125,1 123,2 136,8 131,2 126,0 102,8 4. kvartal 138,5 150,0 127,3 114,1 137,5 142,7 133,7 149,1 142,5 129,4 127,1 114,1 1. kvartal 140,7 155,9 128,0 109,8 138,0 140,9 135,3 133,6 160,1 132,1 117,6 116,1 2. kvartal 142,8 160,5 133,8 115,3 143,1 142,3 145,5 151,5 163,9 130,6 120,3 113,6 3. kvartal 145,6 165,9 138,7 117,0 147,6 142,4 133,3 140,0 155,8 136,4 135,9 118,1 4. kvartal 145,9 167,4 134,0 122,2 143,1 156,2 137,5 147,7 149,3 140,5 136,1 130,3 1. kvartal 147,9 173,3 137,1 115,0 149,6 149,6 136,4 156,4 191,3 159,6 158,1 131,7 2. kvartal 152,0 178,8 144,2 119,6 159,0 154,3 149,5 155,0 177,3 165,4 163,5 132,8 3. kvartal 155,3 183,2 151,2 120,9 158,6 161,1 145,0 166,0 127,2 159,1 154,7 132,5 4. kvartal 156,4 188,2 147,7 117,2 166,1 157,5 155,3 154,7 208,2 159,7 167,5 121,0 Anm 1. Ved beregningen er forholdet mellem den kontante købesum den kontante ejendoms-værdi indekseret. Ved skift i vurdering fortages kædning på 1. kvartal i vurderingsåret. Anm 2. Tallene revideres løbende. Endelige tal for et kalenderår fremstilles efter udløbet af 2. kvartal i det efterfølgende år. TRANSLATION: 1: one-family houses. 2: owner-occupied flats. 3: weekend cottages. 4: building sites under 2,000 m 2. 5: agricultural properties. 6: residential properties with 2 flats. 7: residential properties with 3 flats. 8: residential properties with 4-8 flats. 9: residential properties with 9 flats and over. 10: residential and business properties. 11: business properties. 12: industrial properties and warehouses. Note 1: In estimating figures for the general assessment of property values the ratio between the cash purchase price and the assessed cash value is index-linked. Any changes in the general as-sessment imply that figures for the 1 quarter of the year of the general assessment are linked. Note 2: Figures are continuously revised. Final figures for a calendar year are available after the end of the 2nd quarter of the previous year. 44 Konjunkturstatistik 01:06

7 Tabel 31 Kundgjorte tvangsauktioner Announcements of forced sales of real property Enfamiliehuse Ejer Fritidsboliger Landbrugsejendomme Flerfamilieejendomme Ubebyggede grunde Kombinerede beboelses- forretningsejendomme Erhvervsejendomme Nedlagte landbrug kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj TRANSLATION: 1: agricultural properties. 2: one-family houses. 3: owner-occupied flats. 4: recreational homes. 5: multi-family properties. 6: combined residential and business properties. 7: undeveloped building sites. 8: commercial properties. 9: farm closures. 10: total. I alt Konjunkturstatistik 01:06 45

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 147 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 99 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 97 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Det danske ejendomsmarked The Danish Property Market 2015 Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Dokk 1 - Aarhus Kommune Indhold Forord side 5 Dansk økonomi side 7 Ejendomsfinansiering side 19 Dansk

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

MARKET REPORT - RED PROPERTY ADVISERS

MARKET REPORT - RED PROPERTY ADVISERS MARKET REPORT - RED PROPERTY ADVISERS Issue III 2014 - Copenhagen The iconic brewery "Trekroner" is now in the market as a modern office building EXECUTIVE SUMMARY STILL HIGH DEMAND AND SECONDARY MARKETS

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2006

Fiskeristatistisk Årbog 2006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN 87-89--6 ISSN 0907-98 Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms

Læs mere

econstor zbw www.econstor.eu

econstor zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30.

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. juni 2013 32 nd

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/xzyg0196

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/xzyg0196 Skandinavisk Tobakskompagni A/S Annual Report and Accounts 1989/90 5 Years' Operation in Brief 1985/86 DK K million 1986/87 DK K million 1987/88 DKK million 1988/89 DK K million 1989/90 DK K million Net

Læs mere

Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2012

Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2012 Regnskabsstatistik for fiskeri 2012 Account Statistics for Fishery 2012 Regnskabsstatistik for fiskeri 2012 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2014 Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer 17/9/14 Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

nyhedsbrev Latinamerika

nyhedsbrev Latinamerika Danmarks Eksportråd nyhedsbrev Latinamerika November 2007 Velkommen til vores nyhedsbrev Kære Læser Velkommen til novemberudgaven af Danmarks Eksportråds regionale nyhedsbrev for Latinamerika. Årets sidste

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2013 30 June 2014 1. juli 2013 30. juni 2014

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 18. maj 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er stort set intet i nøgletalskalenderen i dag udover NAHB byggeaktivitetsindekset fra USA. Konsensus venter indekset en anelse

Læs mere

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation.

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation. rssn 03784398 Commission of the Eu ropea n Communities Kommissionen for De europeiske Fallesskaber h: Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community 4 1978 Diagrammer og kommentarer til den

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 16. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det tyske ZEW konjunkturbarometer offentliggøres i dag. Forventningsindekset er faldet tilbage de seneste otte måner, herunder

Læs mere