Indkomst, forbrug og priser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomst, forbrug og priser"

Transkript

1 Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks engros- råvareprisindeks samt tvangsauktioner. Forbrugerprisindeks 106 Indeks, = J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Forbrugerprisindekset i alt Fødevarer ikke-alkoholiske drikkevarer Bolig Transport Konjunkturstatistik 01:06 39

2 Tabel 26 Forbrugerforventninger Consumer expectations Forbrugertillidsindikator 1 Familiens økonomiske situation Danmarks økonomiske situation Anskaffelse af store forbrugsgoder I dag Om et år I dag Om et år Nu Næste 12 mdr. Priserne om et år Arbejdsløs hed om et år Opsparing i næste 12 mdr nettotal (balance pct.) kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Anm. Årsgennemsnit er beregnet således, at manglende måneder indgår med værdien for den nærmeste forudgående måned. TRANSLATION: 1: consumer confidence indicator. 2-3: financial situation of the family. 2: now. 3: 12 months from now. 4-5: general economic situation in Denmark. 4: now. 5: 12 months from now. 6-7: major purchases. 6: now. 7: over next 12 months. 8: prices 12 months from now. 9: unemployment level 12 months from now. 10: savings over the next 12 months. Note: Annual figures are compiled in such a way that months with missing values are included in the annual averages with the value of the immediately preceding month. 40 Konjunkturstatistik 01:06

3 Tabel 27 Forbruger- nettoprisindeks Consumer price index and net price index Fødevarer ikkealkoholiske drikkevarer Alkoholiske drikkevarer tobak Beklædning fodtøj Bolig Forbrugerprisindeks Sundhed Transport Fritid kultur Boligudstyr husholdningstjenester Kommunikation Uddannelse Restauranter hoteller Andre varer tjenester Forbrugerprisindeks i alt Nettoprisindeks =100 Vægte (jan ) 13,88 5,25 5,22 28,69 6,00 2,64 14,29 1,50 10,38 0,78 4,78 6,60 100,00 1. kvartal 99,1 98,7 96,9 99,1 99,5 99,5 98,8 102,8 98,9 98,2 98,7 98,6 98,9 98,8 2. kvartal 100,3 99,4 103,2 99,6 100,0 99,3 100,2 102,2 99,8 98,9 99,7 100,1 100,1 100,1 3. kvartal 100,2 100,2 96,5 100,3 100,1 99,5 100,8 97,7 100,6 100,5 100,6 100,5 100,2 100,1 4. kvartal 100,4 101,7 103,4 101,0 100,5 101,7 100,2 97,3 100,6 102,4 100,9 100,8 100,8 100,9 1. kvartal 102,5 102,9 93,6 102,2 101,3 99,9 100,5 96,9 101,1 102,4 102,0 102,4 101,3 101,3 Januar 98,8 98,7 95,3 98,1 99,3 99,5 97,7 102,8 98,7 98,2 98,5 98,3 98,3 98,1 Februar 99,3 98,8 94,0 99,5 99,5 99,5 98,7 102,8 98,9 98,2 98,6 98,6 98,9 98,9 Marts 99,3 98,7 101,5 99,6 99,7 99,5 100,0 102,7 99,0 98,2 99,1 98,8 99,6 99,5 April 99,7 98,7 103,3 99,6 99,8 99,3 99,4 102,6 99,3 98,2 99,4 99,9 99,7 99,7 Maj 100,4 99,5 103,5 99,6 100,0 99,3 100,1 102,2 100,1 98,2 99,7 100,1 100,1 100,1 Juni 100,8 99,9 102,9 99,7 100,1 99,3 101,1 101,9 100,1 100,4 99,9 100,4 100,4 100,4 Juli 100,7 100,2 95,8 99,7 100,0 99,5 100,9 97,6 100,6 100,4 100,5 100,4 100,0 100,0 August 100,2 100,2 91,5 100,3 100,0 99,5 100,5 97,9 100,6 100,4 100,7 100,5 99,9 99,8 September 99,8 100,3 102,1 100,9 100,2 99,5 101,1 97,6 100,7 100,8 100,6 100,6 100,6 100,6 Oktober 100,3 101,4 103,4 101,1 100,4 101,7 100,6 97,3 100,4 102,4 100,7 100,7 100,8 100,8 November 100,3 101,8 103, ,5 101,7 100,5 97,4 100,7 102,4 100,9 100,8 100,9 101,0 December 100,5 101,8 103,1 100,9 100,7 101,8 99,5 97,1 100,8 102,4 101,2 100,9 100,8 100,9 Januar 101,8 102,8 90,4 101,4 100,7 99,9 99,9 97,1 101,0 102,4 101,6 102,2 100,6 100,4 Februar 102,4 102,8 91,3 102,6 101,4 99,9 100,9 97,0 101,1 102,4 102,1 102,3 101,3 101,4 Marts 103,2 103,0 99,1 102,6 101,7 99,9 100,8 96,6 101,2 102,4 102,2 102,8 101,9 102,0 April 104,3 102,9 101,8 102,6 102,0 98,5 101,6 96,4 101,7 102,4 102,4 103,4 102,4 102,5 Maj 104,9 103,0 101,9 102,7 102,0 98,5 102,9 96,2 102,6 102,4 102,8 104,1 102,8 102,9 TRANSLATION: 1-13: consumer price index. 1: food and non-alcoholic beverages. 2: alcoholic beverages and tobacco 3: clothing and footwear. 4: housing 5: furnishings, household equipment and routine maintenance of the house. 6: health. 7: transport 8: communication. 9: recreation and culture. 10: Education. 11: restaurants and hotels. 12: miscellaneous goods and services. 13: consumer price index total. 14: net price index Konjunkturstatistik 01:06 41

4 Tabel 28 Engrosprisindeks Wholesale price index Andre råstoffer Produktionsmidler Forbrugsvarer Danske varer Brænd- I alt I alt sel Engrosprisindeks i alt Landbrugsråstoffer Investe- rings-- varer Animalske fødevarer Fisk fiskeprodukter Vegetabilske fødevarer Nydelsesmidler Andre forbrugsvarer Importvarer Råvareprisindeks i alt Vægte (1990) 43,1 398,4 36,3 131,8 609,6 122,3 35,4 28,0 27,6 177,1 390,4 632,3 367,7 77, ,0 1990= ,7 104,5 93,0 107,8 104,5 97,5 87,6 111,2 119,8 107,2 103,6 105,0 102,7 94,1 104, ,5 106,4 98,3 109,0 106,5 101,8 93,0 109,7 123,0 107,3 105,6 106,8 104,8 99,6 106, ,6 106,2 84,5 110,5 105,3 96,2 104,2 116,0 125,5 108,1 105,8 106,3 104,1 90,2 105,5 94,9 106,0 95,1 111,9 105,8 95,2 106,9 120,8 127,2 108,3 106,3 107,3 103,8 88,7 106,0 100,1 113,6 141,3 114,0 114,4 100,8 109,6 116,6 129,5 110,2 109,0 112,8 111,4 113,2 112,3 1. kvartal 96,6 103,7 78,6 111,5 103,4 92,7 105,2 123,6 126,3 108,4 105,5 105,4 102,2 81,4 104,2 2. kvartal 95,5 104,8 87,1 111,8 104,6 94,3 107,8 124,1 127,0 108,1 106,2 106,6 102,9 84,7 105,3 3. kvartal 92,6 106,7 101,3 112,2 106,6 96,5 107,6 119,6 127,8 108,2 106,7 108,0 104,2 91,0 106,6 4. kvartal 95,0 108,6 113,5 112,3 108,7 97,4 107,2 116,0 127,5 108,4 106,7 109,2 105,8 97,8 108,0 1. kvartal 97,8 111,1 124,7 113,0 111,4 97,7 106,9 116,1 127,9 109,2 107,2 110,6 108,4 104,7 109,8 2. kvartal 99,9 113,3 134,7 113,9 113,7 101,4 107,8 117,5 128,7 110,0 108,9 112,4 110,9 110,9 111,8 3. kvartal 98,8 114,6 148,8 114,8 115,5 102,5 113,0 115,7 129,7 110,7 110,0 113,8 112,7 116,8 113,4 4. kvartal 103,8 115,5 156,9 114,4 116,9 101,7 110,9 116,9 131,4 111,0 110,0 114,5 113,6 120,4 114,2 1. kvartal 106,3 115,1 134,4 114,6 128,8 103,8 106,0 119,2 132,3 111,4 110,5 114,5 112,0 113,3 113,6 Maj 95,6 105,2 85,2 111,8 104,8 94,0 108,3 123,1 127,0 108,1 106,1 106,6 102,9 84,2 105,3 Juni 94,4 105,4 89,9 111,8 105,1 95,6 104,3 124,9 127,1 108,0 106,4 107,1 102,9 86,0 105,6 Juli 92,8 106,1 96,1 112,0 105,9 96,6 108,6 120,7 127,5 108,1 106,8 107,8 103,6 88,5 106,2 August 92,0 106,6 101,8 112,2 106,5 96,3 106,4 121,6 128,0 108,2 106,7 107,9 104,2 91,1 106,6 September 93,0 107,3 106,0 112,3 107,3 96,6 107,8 116,6 128,0 108,2 106,5 108,3 104,8 93,4 107,0 Oktober 93,9 107,7 102,8 112,3 107,4 97,1 106,8 115,6 127,5 108,5 106,6 108,3 105,0 94,2 107,1 November 94,9 108,6 116,4 112,3 108,9 97,0 103,3 115,6 127,4 108,4 106,2 109,2 105,6 97,9 107,9 December 96,3 109,5 121,4 112,3 109,9 98,0 111,4 116,7 127,5 108,3 107,3 110,1 106,7 101,3 108,9 Januar 96,6 109,8 120,3 112,5 110,1 97,3 103,3 116,2 127,7 108,9 106,6 109,8 106,8 101,4 108,7 Februar 98,2 111,7 123,9 113,2 111,8 97,5 106,4 116,2 128,0 109,2 107,1 110,7 108,8 105,7 110,0 Marts 98,7 111,9 129,8 113,3 112,3 98,2 110,9 116,0 128,1 109,5 107,9 111,2 109,5 107,1 110,6 April 99,8 112,3 127,2 113,4 112,5 100,0 109,7 117,2 128,4 109,5 108,4 111,5 109,9 107,2 110,9 Maj 99,8 113,5 138,0 114,0 114,1 101,8 105,0 117,7 128,7 110,0 108,8 112,4 111,4 112,6 112,0 Juni 100,0 114,0 138,9 114,3 114,6 102,3 108,6 117,7 129,0 110,4 109,5 113,2 111,5 113,0 112,6 Juli 98,6 113,5 133,7 114,7 113,9 102,6 113,9 116,5 129,6 110,5 110,1 113,0 111,5 111,7 112,4 August 98,0 114,7 148,6 114,6 115,5 102,4 113,6 115,1 129,8 110,7 110,0 113,8 112,7 116,5 113,4 September 99,7 115,5 164,0 115,0 117,2 102,6 111,5 115,6 129,8 110,8 110,0 114,6 114,0 122,2 114,4 Oktober 101,1 115,6 167,6 114,5 117,5 101,8 111,3 115,4 131,4 111,0 109,9 114,9 113,8 122,3 114,5 November 103,8 116,8 166,6 114,4 118,3 101,5 110,0 118,4 131,5 111,2 110,0 115,3 114,7 124,6 115,1 December 106,5 114,2 136,5 114,4 115,0 101,8 111,5 117,0 131,4 110,9 110,0 113,4 112,4 114,4 113,1 Januar 105,9 115,0 130,5 114,9 115,2 102,4 103,2 119,7 132,3 111,5 109,9 113,8 112,0 112,2 113,2 Februar 106,3 115,5 138,6 114,5 116,0 102,9 105,9 118,1 132,3 111,2 110,1 114,5 112,4 115,4 113,7 Marts 106,8 114,8 134,1 114,4 115,3 106,1 109,0 119,8 132,4 111,5 111,6 115,2 111,6 112,3 113,9 April 107,8 115,3 142,9 114,7 116,3 106,8 114,3 120,8 133,0 111,8 112,6 116,2 112,6 115,1 114,9 Maj 107,7 116,7 145,8 114,6 117,3 107,5 107,9 121,3 133,0 111,8 112,3 116,5 113,3 118,4 115,3 Anm. I april 1994 er indeksene blevet omlagt til 1990=100. Indeks fra før april 1994 er genberegnet ved kædning mellem gammelt nyt indeks for april TRANSLATION: 1-5: producers materials. 1: raw materials for agriculture. 2: raw materials for other industries. 3: fuels. 4: capital goods. 5: total. 6-10: consumer goods. 6: foods of animal origin. 7: fish and fish products. 8: foods of vegetable origin. 9: beverages and tobacco. 10: other consumer goods. 11: total. 12: Danish goods. 13: imported goods. 14: raw material price index, total. 15: wholesale price index, total. - Vægte: weights. Note: From April 1994 index numbers are rebased to 1990=100. Index numbers before April 1994 are recalculated by linking old and new index numbers for April Konjunkturstatistik 01:06

5 Tabel 29 Omsætning af ejendomme i alm. fri handel Sales of real property in ordinary free trade Enfamiliehuse Ejer Sommerhuse Grunde under m2 Landbrug med 2 med 3 med 4-8 med 9 derover Beboelses forretningsejendomme Forretningsejendomme Fabrik lagerejendomme antal (number) kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Anm: Tallene revideres løbende. Endelige tal for et kalenderår fremstilles efter udløbet af 2. kvartal i det efterfølgende år. TRANSLATION: 1: one-family houses. 2: owner-occupied flats. 3: weekend cottages. 4: building sites under 2,000 m 2. 5: agricultural properties. 6: residential properties with 2 flats. 7: residential properties with 3 flats. 8: residential properties with 4-8 flats. 9: residential properties with 9 flats and over. 10: residential and business properties. 11: business properties. 12: industrial properties and warehouses. Note: Figures are continuously revised. Final figures for a calendar year are available after the end of the 2nd quarter of the previous year. Konjunkturstatistik 01:06 43

6 Tabel 30 Prisindeks for ejendomssalg Price index for sales of real property Enfamiliehuse Ejer Sommerhuse Grunde under m2 Landbrug med 2 med 3 med 4-8 med 9 derover Beboelses forretningsejendomme Forretningsejendomme Fabrik lagerejendomme = ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,9 111,5 107,6 99,8 109,9 109,5 104,2 107,3 100,6 107,9 103,0 100, ,5 126,1 116,1 102,8 122,3 120,0 111,5 120,4 100,6 118,0 118,2 104, ,4 142,2 124,0 108,2 134,5 128,2 121,9 134,3 119,9 127,3 122,8 114,8 143,7 162,2 133,9 115,6 143,0 144,9 137,2 143,2 153,0 134,8 127,6 119, kvartal 95,5 94,7 98,5 98,9 95,7 96,8 98,8 99,4 93,2 97,7 97,3 93,4 2. kvartal 98,9 99,1 100,4 98,8 100,3 99,1 100,9 103,8 94,1 99,7 100,5 98,1 3. kvartal 101,4 101,7 99,3 99,8 100,8 101,6 97,9 95,9 94,4 99,8 89,5 98,0 4. kvartal 104,5 103,9 101,6 102,4 104,1 102,9 102,2 100,5 108,8 102,9 110,1 110, kvartal 106,1 106,2 104,4 101,0 103,2 105,1 101,3 100,5 106,8 102,3 90,7 106,8 2. kvartal 108,7 109,8 108,0 100,0 108,5 110,2 106,9 106,5 109,9 110,4 115,4 96,3 3. kvartal 112,0 113,1 107,6 98,6 112,9 107,1 103,2 106,7 88,4 110,9 97,6 92,9 4. kvartal 116,6 116,6 109,8 99,6 115,1 115,5 105,9 116,7 104,3 107,3 106,0 104, kvartal 119,4 120,5 113,6 104,7 115,7 120,6 110,1 119,8 104,9 118,1 108,4 103,4 2. kvartal 122,6 124,8 116,1 104,3 122,8 119,1 109,8 115,8 103,1 115,1 116,1 105,3 3. kvartal 125,4 128,2 117,4 100,4 127,1 121,0 112,6 122,8 88,5 117,2 120,2 101,7 4. kvartal 126,8 130,5 116,9 101,0 123,8 119,2 112,7 122,7 111,6 120,8 123,9 105, kvartal 129,2 134,0 119,2 102,1 125,9 120,1 112,5 123,9 102,1 123,9 116,6 108,2 2. kvartal 134,5 141,1 123,7 107,7 136,1 122,8 118,9 136,2 124,5 124,8 116,6 124,9 3. kvartal 136,5 145,3 126,5 110,5 139,4 133,6 125,1 123,2 136,8 131,2 126,0 102,8 4. kvartal 138,5 150,0 127,3 114,1 137,5 142,7 133,7 149,1 142,5 129,4 127,1 114,1 1. kvartal 140,7 155,9 128,0 109,8 138,0 140,9 135,3 133,6 160,1 132,1 117,6 116,1 2. kvartal 142,8 160,5 133,8 115,3 143,1 142,3 145,5 151,5 163,9 130,6 120,3 113,6 3. kvartal 145,6 165,9 138,7 117,0 147,6 142,4 133,3 140,0 155,8 136,4 135,9 118,1 4. kvartal 145,9 167,4 134,0 122,2 143,1 156,2 137,5 147,7 149,3 140,5 136,1 130,3 1. kvartal 147,9 173,3 137,1 115,0 149,6 149,6 136,4 156,4 191,3 159,6 158,1 131,7 2. kvartal 152,0 178,8 144,2 119,6 159,0 154,3 149,5 155,0 177,3 165,4 163,5 132,8 3. kvartal 155,3 183,2 151,2 120,9 158,6 161,1 145,0 166,0 127,2 159,1 154,7 132,5 4. kvartal 156,4 188,2 147,7 117,2 166,1 157,5 155,3 154,7 208,2 159,7 167,5 121,0 Anm 1. Ved beregningen er forholdet mellem den kontante købesum den kontante ejendoms-værdi indekseret. Ved skift i vurdering fortages kædning på 1. kvartal i vurderingsåret. Anm 2. Tallene revideres løbende. Endelige tal for et kalenderår fremstilles efter udløbet af 2. kvartal i det efterfølgende år. TRANSLATION: 1: one-family houses. 2: owner-occupied flats. 3: weekend cottages. 4: building sites under 2,000 m 2. 5: agricultural properties. 6: residential properties with 2 flats. 7: residential properties with 3 flats. 8: residential properties with 4-8 flats. 9: residential properties with 9 flats and over. 10: residential and business properties. 11: business properties. 12: industrial properties and warehouses. Note 1: In estimating figures for the general assessment of property values the ratio between the cash purchase price and the assessed cash value is index-linked. Any changes in the general as-sessment imply that figures for the 1 quarter of the year of the general assessment are linked. Note 2: Figures are continuously revised. Final figures for a calendar year are available after the end of the 2nd quarter of the previous year. 44 Konjunkturstatistik 01:06

7 Tabel 31 Kundgjorte tvangsauktioner Announcements of forced sales of real property Enfamiliehuse Ejer Fritidsboliger Landbrugsejendomme Flerfamilieejendomme Ubebyggede grunde Kombinerede beboelses- forretningsejendomme Erhvervsejendomme Nedlagte landbrug kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj TRANSLATION: 1: agricultural properties. 2: one-family houses. 3: owner-occupied flats. 4: recreational homes. 5: multi-family properties. 6: combined residential and business properties. 7: undeveloped building sites. 8: commercial properties. 9: farm closures. 10: total. I alt Konjunkturstatistik 01:06 45

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

10. Main classifications used

10. Main classifications used 389 10. Main classifications used 10.1 Classifications by industry Table 140 shows the link between the national accounts' grouping by industry and the NACE Rev. 1. There are four levels for publication

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Prissammenligning mellem Grønland og Danmark

Prissammenligning mellem Grønland og Danmark ecember 2014 Prissammenligning mellem rønland og anmark Baggrund På foranledning af rønlands Statistik blev det i foråret 2014 aftalt, at der i samarbejde mellem rønlandsk Statistik og anmarks Statistik

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ EF-Tidende nr. C 084 af 06/04/1995 s. 0007 Forslag til Rådets forordning (EF) om harmoniserede

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Kap2: Internationale prissammenligninger

Kap2: Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Kap2: Internationale prissammenligninger Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg. Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen

Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg. Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen De fleste bliver glade af at bruge penge på sig selv Jeg bliver glad/opnår en følelse af tilfredshed,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Om Berlin IV. Ejendomsporteføljen og strategien

Om Berlin IV. Ejendomsporteføljen og strategien November 2014 AGENDA 1. Om Berlin IV A/S - overblik over porteføljen og strategien 2. Finansielle resultater og forventninger 3. Hvorfor investere i Berlin 4. Hvorfor investere i Berlin IV A/S 2 Om Berlin

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator

Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator DI Den 9. marts MISK Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator Forbrugsindikator DI har udarbejdet en forbrugsindikator, som har til hensigt at skønne over det samlede private forbrug et kvartal længere

Læs mere

Økonomikonferencen Nye udfordringer for realkredit og konsekvenser for finansieringen af landbruget

Økonomikonferencen Nye udfordringer for realkredit og konsekvenser for finansieringen af landbruget Økonomikonferencen Nye udfordringer for realkredit og konsekvenser for finansieringen af landbruget Jesper Berg Nykredit 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Banker og Realkredit Regulering og rating sætter

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Subtitel: Who will feed China?? edition: 12 10 16 Fredag den 26. Oktober: kl. 19:00 Check in I København lufthavn kl. 21:05 Afgang

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for ejendomssalgsstatistik

Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for ejendomssalgsstatistik Danmarks Statistik 5. juli 2013 Priser og forbrug Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for ejendomssalgsstatistik Sted og tid Deltagere Afbud Dagsorden Danmarks Statistik 14. juni 2013, kl. 13.00 Jan Hansen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi?

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? IT-drift Landsdækkende IT-service til landbrug Installation og drift af netværk IT support (via fjernbetjening) Softwareudvikling Datalogi Herd Management Statistik

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks for enfamiliehuse med et Laspeyres indeks,

Læs mere

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte university of copenhagen Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte Publication date: 214 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Hansen, H. O.,

Læs mere