Rapport om brugervenlighed på hjemmeside for Dansk Blindesamfund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om brugervenlighed på hjemmeside for Dansk Blindesamfund"

Transkript

1 Sune Alstrup Jannicke Dahl Jane Schjøth Dahl Jakobsen Teresa Schilder-Knudsen IT-højskolen I København, 2002.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...2 Om websitet...3 Sammenfatning af websitet...3 Resultater...5 Anvendte metoder...5 Websitets styrker...5 Websitets svagheder...5 Anbefalinger...7 Anbefalinger...7 Tekniske forbedringer...7 Indholdsmæssige forbedringer...8 Differentieret site...8 Metoder til fremtidig test at sitet:...9 Bilag 1 Kortsorteringsøvelse d. 4/ Bilag 2 Heuristisk analyse d. 11/ Bilag 3 Tænke-højt-test...20 Brugervenlighedstest med sygeplejerske d. 25/ Brugervenlighedstest med læge d. 2/ Bilag 4 - Interview med Christian Schou d. 9/ Side 1 af 30

3 Introduktion Denne rapport om brugervenlighed på hjemmesiden for Dansk Blindesamfund (www.dkblind.dk) er udarbejdet af fire studerende på IT-Højskolen i København i forbindelse med kurset Usability. Formålet med udviklingen af rapporten er, med udgangspunkt i Dansk Blindesamfunds website, at få et erfaringsgrundlag indenfor de mest anvendte brugervenlighedsmetoder, få forståelse for samarbejdet med kunden og udledning af deres behov samt fokus på præsentation og formidling af resultaterne. Side 2 af 30

4 Om websitet Vi vil indledningsvist sammenfatte Dansk Blindesamfunds website gennem følgende begreber: - Målgruppe - Målsætning - Tilgængelighed Sammenfatning af websitet Ved første øjekast på sitet var det svært at definere den samlede målgruppe. Det er tydeligt at Dansk Blindesamfund med sitet henvender sig til blinde, men det er uklart hvilke andre målgrupper, foreningen ønsker at appellere til. Vores første indtryk af websitet var meget tolerant, da vi var forberedte på, at de primære brugere af websitet har særlige behov mht. struktur og layout. For at få et entydigt grundlag for vores analyse af og anbefalinger til sitet afklarede vi disse forhold i et interview med Christian Schou. Vi kom frem til følgende: Målgruppe Dansk Blindesamfunds website har følgende målgrupper: 1. Medlemmer af Dansk Blindesamfund 2. Blinde, og svagtseende 3. Pårørende 4. Bidragsydere 5. Folk der er beskæftiget med blinde eller svagtseende 6. Journalister Målsætning Målsætningen med Dansk Blindesamfunds website er: at tilbyde tilgængelig information til blinde og svagtseende, at skaffe bidragsydere, at formidle generel information til pårørende og folk, der arbejder med blinde og svagtseende, at formidle nyhedsinformation til journalister. Desuden er det sitets målsætning gennem medlemsnettet (intranettet) at engagere blinde og svagtseende i blindesagen. Tilgængelighed Tilgængelighed er indarbejdet i Dansk Blindesamfund website for at sikre at blinde og svagtseende kan orientere sig på webstedet ved brug af talesyntese. Det har stor Side 3 af 30

5 betydning at webstedet har en stabil struktur, da de blinde brugere kan benytte webstedet ubesværet og orientere sig ved hjælp af genkendelse. Radikale ændringer i strukturen vil være til stort besvær for vante brugere. Side 4 af 30

6 Resultater Anvendte metoder For at foretage en bred brugervenlighedsundersøgelse af sitet har vi gjort brug af en række metoder, der tilsammen skulle dække analyse af struktur, indhold og brugssituationen: Card sort Heuristisk analyse Tænke-højt-test Derudover har vi interviewet webredaktør Christian Schou med henblik på at klarlægge sitets baggrund, målsætning og målgruppe og særlige forhold som bør medtages i den samlede vurdering af sitet. (se Om websitet). Websitets styrker Meget informativt site: Der ligger en masse gode informationer og blinde har adgang til mange dokumenter. Der er tænkt på tilgængeligheden. Referater og medlemsblade mm. ligger i flere formater. God ide at fremhæve væsentlige nyheder Godt med logo som også fungerer som tilbage til forsiden link Godt med engelsk tilgang til websitet, udnytter internettets globale karakter Informativt for flere målgrupper. Information som opdateres vil opfordre besøgende til at vende tilbage til sitet. Opdelingen i Intranet og Internet giver mulighed for at frasortere information, som er irrelevant for den aktuelle målgruppe. Generelt var det positive ved hjemmesiden, at der fandtes mange gode informationer, som var relevante for målgruppen. Det lykkedes for testpersonerne at løse størstedelen af de stillede opgaver, dog med en del forhindringer undervejs. Websitets svagheder Overordnet kan man sige, at det er en svaghed for sitet at det ikke appellerer til alle segmenter i målgruppen. Det er Dansk Blindesamfunds målsætning med sitet at henvende sig til bidragsydere og interessenter (journalister mm). Det er vores overbevisning, at sitet må differentieres for på tilfredsstillende vis at kunne henvende sig til disse grupper. På nuværende tidspunkt er sitet informationstungt og uoverskueligt for den mindre erfarne bruger. Gennem tests kom vi frem til følgende konkrete problemer og mangler: Søgefunktionen er vigtig, men svært tilgængelig. Uklar og ulogisk struktur. Inkonsistens i navigationen. Side 5 af 30

7 Menubaren nederst på siden kan ofte ikke ses på skærmen og man må scrolle for at opdage den! Farvekontrasterne er ikke velvalgt i forhold til svagtseendes præferencer. Der er ikke mulighed for at give et bidrag online. Fejl og problemer med logon (jf. heuristisk analyse). For at få en mere detaljeret gennemgang af disse problemer og mangler, se bilag 1-3 under resultater. Side 6 af 30

8 Anbefalinger Rapport om brugervenlighed I forbindelse med vores analyse af websitet er vi blevet opmærksomme på en del uhensigtsmæssigheder eller forhold, der blot kan gøres endnu bedre. Herunder findes nogle meget konkrete muligheder for forbedringer, men også nogle mere generelle og overordnede ting, der vil kræve betydeligt flere ressourcer at forfølge. Tekniske forbedringer Med udgangspunkt i vores tests og vurderinger har vi sammenfattet følgende prioriterede liste over mulige tekniske forbedringer til hjemmesiden, som kan gennemføres uden større ressourcetræk: 1. Home / tilbage til forsiden -funktion (brugerne opdager ikke logoets funktion). 2. Kontaktinformation (tlf.nr., adresse) på alle sider. 3. Søgefunktion på alle sider (eller som minimum på forsiden). 4. Menubar i bunden placeres et mere synligt sted (eks. Menu i venstre side), så den også er synlig i skærmopløsninger på 600x800. Dette kan være problematisk for blinde, da de så skal hvad alle punkter læst op før, men et site for seende bør gøre bruge af gængse konventioner med f. eks fast menu øverst eller i venstre side. 5. Gruppering af idræts-/fritidsklubber i relevante kategorier samt links til deres hjemmesider. 6. Menupunktet støt dansk blindesamfund skal ikke resultere i start af et videoklip, men i stedet indeholde den skriftlige information om at give bidrag. Som et underpunkt til dette kan det være muligt at se videoklippet, men brugeren skal gøres tydeligt opmærksom på dette. Dernæst har vi prioriteret en række mulige tekniske forbedringer, der er mere overordnede og derfor kræver betydeligt flere ressourcer: 7. Mulighed for onlinebetaling til støtte. 8. Differentiere sitet efter målgruppesegmenter: Dette vil åbne mulighed for mere præcist at henvende sig til seende ved at lave et grafisk strammere og mere konventionelt site, der sorterer noget af den tunge information fra og prioriterer generel information om Dansk Blindesamfund og mulighed for støtte højst. Dette kan samtidig sikre at strukturen på det gamle site bevares af hensyn til de blinde superbrugere. 9. Søgefunktion: giver for mange resultater og er ikke sorteret efter dato. 10. Nyt farvevalg, som er bedre egnet til svagtseende. 11. Bedre grupperinger af indhold/information, samt ordvalg til menupunkterne. 12. Generel forbedring af æstetikken, så målgruppen ikke tror siden er hjemmestrikket. Side 7 af 30

9 Indholdsmæssige forbedringer Til sidst er vi blevet opmærksomme på nogle mulige indholdsmæssige forbedringer: 1. Nemt tilgængelig og tydelig information omkring støttemuligheder herunder mulighed online betaling af bidrag. 2. Bedre information om det at være blind. 3. Gøre det muligt at få læst websitet højt, så seende kan få en opfattelse af hvordan blinde brugere oplever websitet? Resultatet kan være, at udbrede forståelsen for blindes interaktion med internettet og skabe et større engagement og interesse blandt de seende. 4. Forbedring af information for pårørende evt. med FAQ. 5. Mere sigende og intuitivt domænenavn (eks. Blind.dk) 6. Information om tilgængelighed og design af hjemmesider for blinde og svagtseende, f.eks. med henvisninger til layout af webside, W3C og Bobby? Differentieret site Vi foreslår en opdeling af sitet i en del, der henvender sig til blinde og medlemmer og deres hjælpere samt en del, der henvender sig til de seende segmenter. Dette åbner mulighed for i det store hele at bevare det nuværende sites struktur. Vi anbefaler dog at følge de af vores forslag som også blinde vil have gavn af. Vores overordnede forslag til et nyt site går på at trække relevant indhold ud af det eksisterende site og tilpasse det en mere overskuelig struktur og et mindre informationstungt site. Dette site bør formes efter eksisterende konventioner. Følgende er vigtigt: -Menuen skal være synlig hele tiden (ned til 800*600): Den bør placeres øverst og/eller til venstre på skærmen og være fast. -Det skal være nemt at støtte Dansk Blindesamfund -Sitet skal indeholde: Information om foreningen og det, at være blind. Kontaktinformation på alle sider. Medlemsinformation: hvilke muligheder, der er for medlemmer og hvordan man bliver medlem. information om tilgængelighedsproblematikken. Det er anbefalelsesværdigt at Dansk Blindesamfund skaber sig en visuel identitet for i højere grad at henvende sig til seende interessenter. Dette kan gøres i forbindelse med omlægningen og forbedringen af det eksisterende site samt udviklingen af det nye. Her er det vigtigt at overveje farvevalg. Logoet med sommerfuglen kan bevares, men sættes ind i mere afdæmpet farvekontekst. Den visuelle identitet bør være gennemgående på de to sites. Side 8 af 30

10 Metoder til fremtidig test at sitet: Vi anbefaler, at man holder øje med brugen af sitet og at man i forbindelse med nyudvikling af et site inddrager de potentielle brugere. Logfilsanalyse Vi anbefaler, at man bruger logfilsanalyse til at vurdere, hvilke sider, der er mest besøgt og hvilke, der evt. kunne nedprioriteres. Ved hjælp af sådanne logfilsanalyser kan man vurdere, om strukturen på et sitet er velvagt. Hvis alle brugere f. eks altid følger en meget lang sti for at komme frem til noget bestemt information, bør denne information gøres lettere tilgængelig fra forsiden. Logfilsanalyser kan også fortælle noget om antal unikke besøgende, hvor lang tid de enkelte brugere er på sitet (bruger sessions), hvor de kommer fra (andre sider) og hvor de forlader sitet. På denne måde kan man blandt andet se, om der er mange, der kun ser forsiden og så forlader sitet og det derfor ikke er attraktivt nok eller om problemet i virkeligheden er markedsføringen udadtil. Denne metode er billig, men kræver analysearbejde af webredaktøren eller en ekspert i webadfærd. Brugerregistrering I forvejen registreres medlemmer med brugernavn og adgangskode på hjemmesiden, så de kan få adgang til medlemsnettet. Da brugere dermed i forvejen skal afgive nogle oplysninger om dem selv, kunne det være optimalt samtidig at indhente yderligere data om brugerne. Sådanne data kunne bl.a. bestå af demografiske data og informationer om tilhørsforhold til målgrupper. På denne måde kunne man opbygge en medlemsdatabase, der kunne samkøres med logfiler. Det vil så være muligt ikke bare et se hvad brugerne foretager sig på hjemmesiden, men også hvem der gør hvad. Fokusgruppeinterviews/designseminar Vi anbefaler at man tester mock ups af et nyt site for målgruppen. Dette kan gøres som fokusgruppeinterviews, hvor man inviterer repræsentanter fra de forskellige målgruppesegmenter til at komme til designseminar, hvor de kan kommentere på sitets indhold og form. Brugertests (se ovenfor) Vi anbefaler også at man længere henne i udviklingsforløbet tester brugervenligheden af det nye site for at foregribe fejl og problemer. Dette er en mere ressourcekrævende metode, men det kan med garanti betale sig på længere sigt. Side 9 af 30

11 Bilag 1 Kortsorteringsøvelse d. 4/9-02 Metoden Card sort er en metode til at undersøge sitets strukturelle sammensætning. Det er målet at identificere uoverensstemmelser mellem brugernes forventninger til strukturen og den aktuelle struktur på sitet. Vi har på kort noteret hvert menupunkt på forsiden og derefter hvert af disse siders underpunkter (det, der svarer til kortlæggelsen af et sitemap på de to øverste niveauer). Menupunkterne skulle gerne give brugeren et billede af indholdet på den pågældende side og hvilke informationer, der findes (undermenupunkterne). Kortene med menupunkterne fra forsiden blev lagt på et bord. En testperson blev derefter bedt om at sortere kortene med undermenupunkterne under disse alt efter, hvor han forventede, det hørte hjemme. Resultatet af testen sammenlignedes med den faktiske struktur for at se om sitet er logisk struktureret for brugeren. Fordelen ved denne metode er at man hurtigt kan få en fornemmelse af om sitet er logisk struktureret og om der er menupunkter, der er misvisende og giver brugeren forkerte forventninger til den pågældende sides indhold. Ulempen er, at den ikke fortæller noget om indholdet på websitet og derfor er noget overfladisk isoleret set. Derfor suppleres denne metode med andre mere kvalitative metoder, der ser på indholdet af sitet: Opgave At komme med forslag til forbedringer af Dansk Blindesamfunds websites struktur og brug af menuer og overskrifter. Begrebsafklaring Det viste sig at være et problem at finde entydige, klare betegnelser for de forskellige menupunkter og links på de forskellige niveauer. Vi har ikke differentieret mellem overpunkter og underpunkter på forsiden, og når vi taler om niveauer mener vi vertikale niveauer i sitestrukturen. Et link eller menupunkt på forsiden er beskrevet som hovedmenupunkt, og et menupunkt på undersider er beskrevet som undermenupunkter. En label er brugt som betegnelsen for titlen på et menupunkt. Øvelsens forløb og resultat Vi lavede en kortsortering af sitets struktur på de to øverste niveauer: Forsiden og dennes undersider. Vi gennemførte testen med en informant, som først sorterede kortene med undermenuer og derefter betegnede kategorierne med egne labels og i anden omgang soretede med udgangspunkt i de eksisterende hovedmenupunkter. Side 10 af 30

12 Testens resultat: del: Vores informant inddelte undermenupunkterne efter helt andre og færre hovedmenupunkter og hans navngivning af disse adskilte sig også fra de nuværende. Han kategoriserede efter ordenes betydning pga. ringe domænekendskab. Han blev forvirret over dubletter i menupunkterne. del: Flere gange mente vores informant, at undermenupunkterne kunne kategoriseres under flere hovedmenupunkter, som han opfattede som havende samme betydning. Et af de områder som var kritiske ved websitet var at flere menupunkter på startsiden havde samme labels, men henviste til forskellige undersider, f.eks. menupunktet midt på startsiden: Stöt Blindeforeningen og deltag i en konkurrence og et andet menupunkt på startsiden Stöt Blindeforeningen. Af den grund, fandt vi det mere hensigstmässigt, at foreslå at slå hovedmenupunkterne sammen, f.eks. til et hovedmenupunkt. Derudover foreslår vi at hovedmenupunkterne 7 og 3, samt 4 og 14, 5 og 10 samt 11 og 12 bliver slået sammen til et hovedmenupunkt og med kortere labels. Desuden er det et problem, at der er så mange hovedmenupunkter på forsiden. Det giver for mange valgmuligheder og virker uoverskueligt for brugeren. Side 11 af 30

13 Side 12 af 30

14 Side 13 af 30

15

16 Bilag 2 Heuristisk analyse d. 11/9-02 Metoden Heuristisk analyse er en systematisk gennemgang af sitet med henblik på at identificere fejl og brugervenlighedsproblemer. En sådan gennemgang foretages som regel af professionelle Usabilityfolk i dette tilfælde medlemmerne af projektgruppen. Alle foretager en individuel undersøgelse af sitet og opstiller fejl og problemer ud fra en liste over guidelines (jf. bilag 2). Graden af disse problemer vurderes og anføres. Derefter diskuterer gruppen resultaterne med henblik på at opstille en samlet liste over problemerne (jf. bilag 2). Metoden er god til hurtigt at identificere alvorlige brugervenlighedsfejl og til at opstille en prioriteret liste over disse. Kritikken af metoden går på, at den ikke inddrager den egentlige bruger og dermed ikke siger noget om den faktiske brugssituationen. Benyttede heuristikker Resultatet af inspektionen gav følgende heuristikker, som er et udpluk af de heuristikker præsenteret i Pearrow, (Pearrow, 2000). De udvalgte heuristikker, fortolket og tilpasset for at matche webstedets profil, er følgende: 1) Konsistens og struktur (heuristik 1, 4 og add. Heuristik 1) 2) Tilpasning af systemet til brugernes begrebsverden og sikre sitets gfenkendelighed 3) Fejlforebygning samt afhjælpning af brugerne i forbindelse med fejl - også i forbindelse med formularer (heuristik 5 og 9) 4) Fleksibilitet og let at bruge (heuristik 7) 5) Betydningsfuld information skal være synlig på skærmen (add. Heuristik 3) 6) Eksterne links? Resultat Resultatet af de individuelle inspektioner af sitet er grupperet indenfor følgende områder (Pearrow, 2000): 1) Konsistens og struktur Det er svært at orientere sig på sitet, f.eks. at vide hvor mange niveauer man er nede. Links er placeret både i tekst samt i menubar. Det var svært at gennemskue struktureringen af menuknapperne; Adskillige crosslinks henviser ikke til samme side, f.eks. menuknappen Støt vores arbejde samt linket Støt Dansk Blindesamfund og deltag i konkurrence se det spot der udsendes på DK4. Den første menuknap henviser til en underliggende webside hvorimod linket åbner en medie-afspiller og begynder at afspille et filmklip. 2) Tilpasning af systemet til brugernes begrebsverden Side 15 af 30

17 Betegnelserne på diverse links og menuknapper stemmer ikke overens med inspektørernes (og brugernes) begrebsverden, hvilket medvirker til en del usikkerhed ved afdækning af evt. informationsbehov. 3) Fejlforebygning samt afhjælpning af brugerne i forbindelse med fejl - også i forbindelse med formularer Error 404 Problem v. logon Manglende tjek af formvariabler og problemer ved logon. 4) Fleksibilitet og let at bruge Savner følgende gennemgående funktionalitet: søgefunktion. 5) Betydningsfuld information skal være synlig på skærmen På skærmopløsning mindre end 1024x768 kan man ikke se den nederste menubar, desuden er den ikke synlig selv i skærmopløsning 1024x768 på mange af de underliggende sider. Der savnes kontaktinformationer eller link dertil når man navigerer rundt på sitet. Overvejelser og problemstillinger Er det overvejet at differentiere websitets målgruppe i f.eks. seende og ikke-seende med hensyn til opdelingen af det indholdsmæssige med henblik på forskellige informationsbehov? Forslag til forbedringer på baggrund af ovennævnte gennemgang af resultatet af inspektionen Placer menuknapper konsekvent og synligt på alle websiderne. Undgå at have både links og menuknapper med enslydende. Overvej placering af søgefunktion enten på alle siderne, eller med menuknap til søgefunktion på alle siderne eller placere søgefunktionen på forsiden Muliggør at man kan få overblik over hvor man befinder sig på sitet- f.eks. ved hjælp af sti eller et sitemap. Overvej at fjerne de mange crosslinks, da de besværliggør orienteringen på webstedet. Udarbejd en struktur for en konsekvent placering af undermenuer, der gik igen på alle et punkts undersider. Overvej at lave en kort-sorteringstest eller vær omhyggelige med at omdøbe menuknapperne så de bedre repræsenterer brugernes begrebsforståelse. Side 16 af 30

18 Heuristisk gennemgang af sitet Score er på en skal fra 1-5, hvor: 1: Et overfladisk problem behøver ikke bliver ordnet, kun hvis der er tid i overskud i projektet. 2: Mindre usabilityproblem ordning af problemet bør gives en mindre prioritet. 3: Betydningsfuld usabilityproblem det er vigtigt at ordne problemet, så det skal gives en høj prioritet. 4: Usability katastrofe: Det er nødvendigt at ordne dette problem før produktet frigives. URL Generelt: k/om_foreningen/vi_ kan_hjaelpe.htm Heuristik FEJL # Add. 1 Manglende gruppering af links, det virker som om de står helt tilfældigt 4 Consistency and Standards: Eksempel på en side, der lige pludselig ikke har links/menu placeret øverst og ikke gør brug af crosslinks, men kun placerer links løbende. Generelt Add. 3 important information above the fold: Logoet fylder toppen af siden og tager plads, der evident kunne bruges til links. måske er der en pointe med at de gennemgående links er placeret i bunden? (Så de ikke læses op hver gang?) Generelt 4 Consistency and Standards: Der er ikke konsistens generelt på sitet mht. links placering. SCORE Generelt 3 Manglende markeret tilbage til forsiden - funktion, udover den der er i sommerfuglen) Manglende tilbage til oversiden-funktion. Generelt 1 Der er ikke en klar navigationsstruktur man kan ikke se, hvor man er. Generelt 4 Inkonsistent brug af crosslinks/navigation 3 k/foreningen_lokalt/f oreningen_lokal.htm 2 4 k/foreningen_lokalt/f oreningen_lokal.htm Endnu et eksempel på at det ene menupunkt (de 23 lokalkredse i Danmark) har et hyperlink i teksten og at det andet (færø afdeling) ikke har. Generelt 4 Nogle steder er menuen forklaret andre 2s ikke. k/foreningen_lokalt/f aeroe.htm 5 Error prevention: HTTP Error Manglende undernavigation, der går igen på Side 17 af 30

19 k/om_foreningen/org anisationen/love/love.htm - k/om_foreningen/org anisationen/love/for maal.htm k/butikken/bestil_man den.htm k/butikken/bestil_broc hure.htms k/om_foreningen/pia nostemmere.htm#list e k/om_foreningen/pia nostemmere.htm#list e Generelt. Eksempel: k/tilbud/saerlige_ord ninger/saerlige_ordni nger.htm k/jaws/dokumentatio n.htm k/stoet/stoet_dansk_ blindesamfund.htm k/for_medlemmer/ext ranet.htm denne sides undersider. 1 & 5 Der er ingen kontrol af variable i bestillingsformularen. 1 & 5 Der er ingen kontrol af variable i Bestillingsformularen 5 pianostemmerskolen.htm Error 404s 4 Endnu et eksemple på inkonsistens: Her hopper man ned i teksten i stedet for til en ny side, når man klikker på et menupunkt. 4 Manglende overskrif ter på siden. Hvilken side er man inde på?? 4 Nogle steder som her er der et til forsiden -link andre ikke! 1 System status v. formular. Her får man en anden slags tilbagemelding end på de nævnte sider ovenfor. 5 Hvis man forsøger at lukke eller cancel logon-vinduet, får man en error-fejl. Generelt 2&3 Til toppen er misvisende det står på alle siderne, også når der ikke er behov for. 2 Uklare navn, må forklares flere trin ned i k/eforum/ hierarkiet. F.eks. ved Lister/E-forum eforum.htm Generelt 7 Ingen forskel på ny og gammel bruger eller blind/seende. 1&2 Kommer til denne via forsiden - k/nyheder_udgivelser her er der link til hjemmesiden?!??forvirret /Udgivelser/Brochurer over hvor man befinder sig. /foererhund.htm Side 18 af 30

20 k/om_foreningen/om _foreningen.htm k/extranet/generelt/h Breferater/ 1999/juni99. html 1&3 Klik på sommerfuglen??home. Ikke info om dette før på denne siden.s 9 Kun henvisning til systemadministrationen, ingen forslag til hvad man kan gøre. 3 2 Oversigt over samlede heuristikker præsenteret i Pearrow (Pearrow, 2000): #1: Visibility of the system status #2: Match the system to the real world knowledge in the world. #3: User control and freedom: exit, undo/redo #4: Consistency and Standards #5: Error prevention #6: Recognition rather than recall: genkendelse frem for hukommelse. #7: Flexibility tailoring #8: Minimalist design keep it simple.s #9: Help user to recover from errors: (klare) fejlbeskeder til brugeren. #10: Help and documentation #Add 1: Chunking: gruppering #Add 2: Inverted Pyramid Style #Add 3: important information above the fold. #Add 4: Avoid gratuitous use of features ikke overload. #Add 5: scannability #Add 6: Download and response time slow. Side 19 af 30

21 Bilag 3 Tænke-højt-test Metoden For at undersøge brugerens anvendelse af sitet har vi foretaget usabilitytests. Sådanne har til formål at finde ud af hvorledes en bruger opfatter og bruger sitet og om der er problemer med sitet i brugssituationen. For at undersøge dette formuleres en række opgaver, som testpersonen skal udføre og løse. Dette observeres af usabilityeksperter, der noterer hvad testpersonen gør og hvor lang tid, det tager at løse de enkelte opgaver. Dette kan videooptages, som vi gjorde det. Bagefter analyserer eksperterne, hvilke problemer, testpersonen havde med at løse opgaverne og hvad der bør gøres for at forbedre sitet. Vi gennemførte to tests med henholdsvis en sygeplejerske og en læge. Begge tests blev gennemført ved hjælp af tænke-højt -metoden, og dokumenteret ved videooptagelse og løbende manuel notering. På baggrund af vores tests har vi sammenfattet følgende prioriterede liste over mulige forbedringer til hjemmesiden: 1. Home / tilbage til forsiden -funktion (brugerne opdager ikke logoets funktion). 2. Kontaktinformation (tlf.nr., adresse) på alle sider. 3. Søgefunktion på alle sider (eller som minimum på forsiden). 4. Menubar i bunden placeres mere synligt sted (eks. Menu i venstre side). 5. Gruppering af idræts-/fritidsklubber, samt links til hjemmesider. 6. For meget scroll indholdet opdages ikke 7. Når de trykker på linket støt dansk blindesamfund får de en dialogboks, der spørger om den skal vise klippet inde I browseren eller separat. Brugeren er ikke forberedt på dette og ved ikke at de har klikket på et videolink. 8. Æstetikken: En af testpersonerne ville tro, han havde fået en forkert side, fordi den ligner en hjemmestrikket hjemmeside. 9. Søgefunktion: giver for mange resultater og er ikke sorteret efter dato. Sammenfattende: Mange gode informationer, der desværre ikke udnyttes optimalt pga. manglende struktur. Side 20 af 30

22 Brugervenlighedstest med sygeplejerske d. 25/9-02 Metodiske overvejelser Generelt: Vi testede i opløsningen 800*600, hvilket tager hensyn til en stor fællesnævner såsom svagtseende og folk med små skærme. Det kunne være interessant at teste på en højere opløsning med henblik på web-vante brugere såsom journalister. Dette vil sandsynligvis have stor indflydelse på resultatet, da menu linjen forsvinder v. 800*600. Det skal dog stadig huskes, at ca. 50% af alle brugere i Danmark stadig benytter skærmopløsning på 800x600 (Kilde: Gallup, uge ) Kamera og lyd: Det viste sig, at der ikke var mulighed for at tilslutte ekstra mikrofon til kameraet, hvilket giver en meget ringe lydkvalitet. Kameraet stod på den anden side i forhold til moderator og da hun vendte sig mod ham, blev lyden helt ringe (pga. indbygget mikrofon i kameraet). Optag hele forløbet. I forhold til moderator: Det er vigtigt at bede testpersonen om at fortælle, hvad han eller hun søger eller hvilke link han eller hun klikker på. Hun talte ikke særlig højt eller tydeligt, selv om vi havde bedt om det. Det er vigtigt at spørge ind til de ting, hun siger (papegøjemetoden) for at få det med. Fejlkilder: Testperson og moderator kendte hinanden, men testpersonen mente, at det netop var meget rart. Men moderator bemærkede, at det virkede unaturligt at sidde og interviewe en person han kendte. Der er altså både fordele og ulemper ved dette. Måske vil moderator have en tendens til at ville hjælpe sin bekendte eller testpersonen kan finde det ekstra pinligt at afsløre uvidenhed eller manglende evne til at løse en opgave, når det bliver observeret af en man kender. Kommentarer til interviewer rollen: Det virkede kunstigt at stille spørgsmålene på den formelle og neutrale måde, da jeg kendte hende i forvejen. Svært at holde talestrømmen i gang. For mange hvad sker der nu? ville virke anmassende. Glemte at kommentere ved indtastning i søgefeltet. Stor værdi i løs snak efter den formelle test er afsluttet. Godt at have papiret liggende, og telefonen som sikkerhedsventil. Resultater, Referant nr. 1 (Jannicke) Oppgave 1 Side 21 af 30

23 Har ikke sett sitet før. Riktig sti. Tid: 14 sek Pga oppløsningen kunne hun ikke se menyen nederst på siden, og unngikk å scrolle fordi Hjemmesiden er sist opdateret signaliserte at det var slutt på siden. Oppgave 2 Klikket på Søgning på siden - fikk opp dialogboks og Media Player. Ble usikker og nyskjerrig, og det var ikke det hun hadde forventet, og hun var også usikker på hva hun skulle gjøre med denne siden. Stoppet klokken her (1 min) og startet den igjen når hun var inne på sitet. Brukte i stedet søkefunksjonen med søkeordet bidrag hvor hun fikk fram tlf nummeret. Konkluderte med at hun ville ringe og be om å få støtte i stedet. Fant skjemaet etter 1min 50sek. Oppgave 3 Gikk rett til søkefunksjonen søkte på lov om folkeoplysning for blinde. Tid: 1min 01 sek Oppgave 4 Prøvde først på kontakt på startsiden, men gikk raskt over til søkefunksjonen hvor hun valgte tilmelding som søkeord. Vurderte også E-forum, men så ingen sammenheng mellom dette og mailingliste. Søkeordet heller ikke godt nok i andre forsøk prøvde hun med tilmelding til dansk blindesamfund, hvor resultatet var 250 treff. Fant så stien gjennom tilmelding til offentlige lister, men fant ikke noe av interesse. Under oppfordring tilmeldte hun seg en liste. Tid: 5min 50sek Oppgave 5 Prøvde søkefunksjonen først, men gikk raskt over til lokale aktiviteter og landsdækkende idrætsklubber. Likte godt at det var mailadresser så en kunne få dem til å kontakte henne videre Generelt Tilbake til start via browseren i stedet for sommerfuglen Oppløsningen Vurdering (1-5, 1 best): Estetisk: 2 (!), logisk: veldig god Kommentar om fargevalget for fargeblinde Side 22 af 30

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Usability eksamen. Case: Version2 www.version2.dk efterår 2007 04/01-2008. Britt Morelli Hansen. Cpr.nr.: xxxxxx-xxxx PC nr.

Usability eksamen. Case: Version2 www.version2.dk efterår 2007 04/01-2008. Britt Morelli Hansen. Cpr.nr.: xxxxxx-xxxx PC nr. Usability eksamen Case: Version2 www.version2.dk efterår 2007 [ 1/30 ] Indholdsfortegnelse 2. Spørgsmål 1...4 2.1. Den heuristiske evaluering...4 2.1.1. Metodens styrker...5 2.1.2. Metodens svagheder...6

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah Gruppeopgave uge 40 Redesign af website - Feelgood Bakery 2. oktober 2015 Link til site http://nannalauth.com/fgb/website.html Kode Brugernavn : keammd Adgangskode

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kort brugervejledning til Vindsiden

Kort brugervejledning til Vindsiden Kort brugervejledning til Vindsiden Vejledningen beskriver kun de mest anvendte funktioner, og er meget kortfattet. Vejledningen udvides efterhånden, som der sker ændringer i sidens opbygning og/eller

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden. Hvordan redigerer du en eksisterende side? Hent siden, mens du er logget på. Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID.

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. November 2015 Indhold Dokumentet indeholder anbefalinger og råd til integration

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

Klub-cms brugermanual

Klub-cms brugermanual 2013 Klub-cms brugermanual Andreas Helmer Herstedøster Idræts Club Sidst opdateret d. 03-04-2013 Indhold VELKOMST... 3 ADMINISTRATION... 4 Hold... 5 Spillere... 6 Kampe... 7 SIDEOPBYGNING... 10 Tekstsider...

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

F D F. Usabilityrapport af www.fdf.dk. af: Lars Nyberg, Lea Senderovitz, Michael Christoffersen og Stine Thøgersen

F D F. Usabilityrapport af www.fdf.dk. af: Lars Nyberg, Lea Senderovitz, Michael Christoffersen og Stine Thøgersen FDF F D F Usabilityrapport af www.fdf.dk af: Lars Nyberg, Lea Senderovitz, Michael Christoffersen og Stine Thøgersen Usabilitykursus forår 2003 1 Om rapporten...2 1.1 Opbygning...2 1.2 Baggrund og formål...2

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3

Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3 Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3 Præsentation af data: design og evaluering af brugergrænseflader v/ Egil Boisen, AAU, Institut for Sundhedsteknologi Restaurant Skoven, Odense,

Læs mere

Ahmad Celik, Garwun Jeffrey Lai og Besir Redzepi. 09-10-2009: 3. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 28/09-2009 Aflevering: 09/10-209

Ahmad Celik, Garwun Jeffrey Lai og Besir Redzepi. 09-10-2009: 3. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 28/09-2009 Aflevering: 09/10-209 Ahmad Celik, Garwun Jeffrey Lai og Besir Redzepi 09-10-2009: 3. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 28/09-2009 Aflevering: 09/10-209 Projektets produkt: http://www.abc-cykling.7effrey.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop susanne.lund.mikkelsen@koege.dk Køge Bibliotekerne Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014 Desktop Se brugertestvideoerne på usertribe.dk / Brugernavn: karenmonies@gmail.com / Adgangskode:

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Elev-manual til Køreklar e-læring

Elev-manual til Køreklar e-læring Version 2.0 September 2016 Elev-manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Læsevejledning til The User Index

Læsevejledning til The User Index Læsevejledning Læsevejledning til The User Index Herunder kan du finde en generel læsevejledning til User Index rapporterne. Læsevejledningen er en generel vejledning på tværs af brancher. Har du spørgsmål

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Lav din egen hjemmeside/blog. Dag 1 22-10-2015. Agenda d. 25. oktober 2015. Pc ere på nettet. Præsentation. Hvad er WordPress? Hvad er WordPress?

Lav din egen hjemmeside/blog. Dag 1 22-10-2015. Agenda d. 25. oktober 2015. Pc ere på nettet. Præsentation. Hvad er WordPress? Hvad er WordPress? Agenda d. 25. oktober 2015 Lav din egen hjemmeside/blog Dag 1 Præsentation af underviser og deltagere Pc erepå nettet Hvad er WordPress? Og hvad er forskellen på en blog og en hjemmeside Hej verden Kvik

Læs mere

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 Introduktion til ereolen Globals OverDrive app Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 HENT APP OG LOG IND: 1. App en til ereolen Global hedder

Læs mere

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Indhold Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Kontrolpanelet 2 Brugerniveauer 2 Log ud 3 Profil 4 Generel Info (vigtigt) 5 Tilføj nyt indlæg(1) 6 Tilføj nyt indlæg(2) 7 Tilføj nyt

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

WORKFLOW & PRODUKTION

WORKFLOW & PRODUKTION OPGAVE Jeg har lavet et fiktiv website for en hundekennel. Det er mit bud på hvordan sådan en eventuelt kan se ud. PROGRAMMER Photoshop Dreamweaver Illustrator WORKFLOW & PRODUKTION KENNEL BISCO Dokumentation

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere