NR. 2. MAJ ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2. MAJ ÅRGANG"

Transkript

1 NR. 2. MAJ ÅRGANG Indhold: 2. Bestyrelsen 3. Regnskab 4. Nyt fra bestyrelsen 5. Ekstraordinær generalforsamling 6. Sct. Hansfesten Fra Generalforsamlingen 13. Vedtægtsændringer

2 2 Bestyrelsen Efter generalforsamlingen den 24. marts 1998 har bestyrelsen konstitueret sig således: Bestyrelsen Formand: Harry L. Andersen Skovgårdsvænget 222 Tlf.: Kasserer: Kurt Hansted Skovgårdsvænget 324 Tlf.: og den opgaver: Formand, varetager foreningens interesser udadtil,samt koordinerer de øvrige arbejdsgruppers arbejde. Kasserer, fører foreningens regnskaber. Sekretær: Marianne Depenau Skovgårdsvænget 212 Tlf.: Ansvarsområde 1. Lene Christina Møller Jegstrupvænget 383 Tlf.: Sekretær, fører foreningens protokol. Ansvarsområde 1 - NÆSTFORMAND, der samtidig giver vejledning, hvad der angår forholdet mellem den enkelte grundejer og myndighederne. Ansvarsområde 2. Gert Gammelgaard Jegstrupvænget 591 Tlf.: Ansvarsområde 3. Michael Knudsen Jegstrupvænget 15. Tlf.: Ansvarsområde 4. Knud Dreier Skovgårdsvænget 210 Tlf.: Ansvarsområde 2 - varetager drift og vedligeholdelse af veje og fællesarealer, der er tilskødet grundejerforeningen. Ansvarsområde 3 - forestår foreningens miljøarbejde, tilrettelægger festarrangementer og andre arrangementer af underholdende art. Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør. 1. Suppleant: 2. Suppleant: Kontingentindbetaling. Omkring 83% af grundejerforeningens medlemmer indbetaler kontingentet via pengeinstituternes betalingsservice (PBS). Denne ordning er en stor lettelse for alle, idet kontingentet hermed bliver indbetalt automatisk til grundejerforeningen på sidste betalingsdato. Herved undgås for sent indbetaling, der medfører ekstra arbejde for kassereren, og i nogle tilfælde inkassosager. Er du endnu ikke tilmeldt denne ordning, så henvend dig til undertegnede eller dit pengeinstitut. Kurt Hansted

3 3 R E G N S K A B : Den så foreningens status således ud: Kassebeholdning...: kr. Girokonto...: kr. Bankbøger...: kr. Checkkonto...: kr. Ialt...: kr. V E J F O N D 122, , , , ,00 Bankaktier...: kr. Bankbøger...: kr. Aftaleindskud...: kr. Ialt...: kr , , , ,53 Udgifter vedr. hærværk år til dato kr. 0 Kurt Hansted Kasserer Tranbjerg afd. Kirketorvet 18. Tlf NB! HUSK! Pengeautomaten har åben alle ugens dage fra kl til 02.00

4 4 Grundejerforeningen VÆNGERNE Maj 1998 Nyt fra bestyrelsen På generalforsamlingen den 24. marts blev vores formand Harry Andersen genvalgt for de næste to år, Kurt Hansted overtog kassererjobbet efter Ole Fryland, der er flyttet udenfor Vængerne, Bent Pedersen overgik fra suppleant til bestyrelsesmedlem og overtog Kurts hidtidige område. Vi fik to nye suppleanter Gert Gammelgaard og Mette Steffensen. Den øvrige bestyrelse fortsatte uforandret. Imidlertid er Harry Andersen blevet alvorligt syg, og kan forvente et langt sygeleje med eftterfølgende optræning og rekreation. Som næstformand har jeg midlertidigt overtaget formandsopgaverne, men da der er lange udsigter til Harry igen kan fungere som formand, mener bestyrelsen, at der bør vælges en ny formand på en ekstraordinær generalforsamling. Herudover har Bent Pedersen trukket sig ud af bestyrelsen af arbejds- og helbredsmæssige grunde, og de grønne områder er overtaget af vor nyvalgte 1. suppleant Gert Gammelgaard. Endvidere har Mette Steffensen meddelt, at hun ønsker at trække sig ud af bestyrelsen som suppleant. Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt den 15. juni 1998 i Pyramidesalen i Lokalcenteret. Dagsordenens hovedpunkter vil være: Valg af formand og valg af to suppleanter til bestyrelsen. Vi beklager den usædvanlige situation, som ingen har kunnet forudse, men håber Grundejerforeningens medlemmer vil bakke op om bestræbelserne på igen at få en fuldtallig bestyrelse. Med venlig hilsen Lene Christina Møller

5 5 Grundejerforeningen VÆNGERNE Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling Mandag den 15. juni 1998 Kl i Pyramidesalen i Lokalcenteret, Torvevænget 3A Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2. Valg af formand 3. Valg af 2 suppleanter 4 Eventuelt

6 6 & Ejerlauget Jegstrup By's Sct. Hans Fest Til at stå for underholdningen på årets Sct. Hans fest har vi engageret duoen LASSE OG MATHILDE Lasse og Mathilde er en institution i dansk populærmusik, ikke kun fordi de som par har optrådt sammen i snart 13 år, men også fordi de har været i stand til, at tiltrække et publikum som består af snart sagt alle årgange og smagsretninger. De har også en kraftig baggrund at trække på: Mathilde begyndte allerede som 15 - årig at interessere sig for spillemandsmusik, og stod bl.a. i lære hos den legendariske spillemand Ewald Thomsen, i begyndelsen af 70 erne spillede hun i gruppen Hvalsøspillemændene med bl.a. Anders Roland og Steen (Sonny Soufflé) Rasmussen. I 1975 indledtes samarbejdet så med Lasse Helner, da pro ducer Peter Abrahamsen fandt ud af, at hendes stemme og Lasse Helners kompositioner ville passe sammen I forbindelse med tonsætning af Tove Ditlevsens digtsamling: Pigesind. Det kom til at passe. Lasse som var sat på opgaven som komponist, vidste ikke på det tids punkt, at det var indgangen til en hel ny og anden periode i hans til værelse som sanger og musiker. Han havde allerede været turen igennem. I midten af tresserne var han sammen med Frank Lauridsen kernen i Baronets, på det tidspunkt en af landets populæreste pigtrådsgrupper med stribevis af fans efter sig. Da Baronets blev opløst trak Lasse sig lidt desillusioneret tilbage fra rockmusikken for igen i begyndelsen af halvfjerdserne at vende tilbage med mere samfundsorienteret musik, bl.a. via samarbejde med Jan Toftlund og med en solo LP (nu samlerobjekt), hvorpå

7 7 klassikeren: Du sku møde mine venner er på. Et andet samarbejde med sportsjournalisten Jørn Mader og Sebastian resulterede i LP en: Moondust, og endelig en overgang en gendan nelse af Baronets.. og LP en: Gunpowder and Cannonballs, som alle kunne lide men ingen ville købe, fordi den var på engelsk, man sang nemlig udelukkende dansk på det tidspunkt. Men i løbet af den tid viste Lasse sig som en musiker med udpræget sans for enkle iørefaldende kompositioner, som samtidig havde den fordel ikke at vir ke trættende. Det blev til en introduktion til Tove Ditlevsen og til Mathilde. Efter et års professionelt samarbejde omkring Ditlevsen projektet, besluttede parret at udvide samarbejdet privat, og det resulterede i 1977 med duoens første LP sammen. Gennem 10 år og 6 LP er har institutionen Lasse og Mathilde turneret land og rige rundt, oftest alene, men når muligheden har været der også med vennerne. Den seneste LP giver dem nu også mulighed for at turnere med et fast band, hvor det er muligt. Lasse og Mathilde har ind imellem klogeligt holdt pauser og prøvet hver for sig. Mathilde gjorde den danske sang til hvermands eje ved, at flå den ned fra den piedestal hvor kunst staves med stort K, da hun udgav de to Rødt og Hvidt LP er. Lasse udgav en herlig fornyelse af den moderne vise med LP en Sort,hvid, fornyede sit gam le bekendtskab som rock musiker med Alene det og komponerede mu sik til en række Poul Henningsen tekster til en meget rest collage p& Odense Teater, hvor han også selv medvirkede. Sangene herfra er også kommet på vinyl. Lasse og Mathilde er tilbage igen - med nyt materiale, ny LP: Det er nu - det er her, nyt band og fremfor alt med en spillelyst og - glæde som aldrig før. ME GLAS ApS Madsen & Eriksen ALT GLARMESTER- ARBEJDE UDFØRES Privat adresse: Eigil Madsen Jegstrupvænget 363 Tlf Kontor: Elverdalsvej 44a Værksted: Oddervej 55 Tlf

8 8 & Ejerlauget Jegstrup By's Sct. Hans Fest NB! Gratis adgang Program: Kl Festpladsen åbner v/skovgårdsvænget Jim & Jeff spiller op i teltet Udlevering af snobrødsdej (gratis) husk pind Lasse & Mathilde Båltale v/ Harald Kvist Bålet tændes og heksen fl yver ca. kl Festfyrværkeri PLADSEN LUKKER NB! Tiderne er ca. tider og ret til ændringer forbeholdes Der kan købes sodavand, øl og vin på festpladsen, og i teltene. Endvidere vil der være salg af slik, is, popcorn og grillpølser på festpladsen.

9 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Her bringes et kort redaktionelt referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 24. marts Formanden Harry L. Andersen bød velkommen til de 35 fremmødte, og bad om forslag til aftenens dirigent, Peter Kaas blev foreslået og valgt. 9 Herefter supplerede formanden sin skriftlige beretning - trykt i forrige nummer af VÆNGERNE. Han omtalte blandt andet et par arrangementer - Fastelavnsfesten og teateraftenen, hvor Tranbjerg Amatør Teater havde opført "Når musen er ude". Endvidere nævnte han en forespørgsel fra bygningsinspektorat Syd, som havde rettet henvendelse til foreningen på baggrund af at en rækkehusejer havde henvendt sig, for at høre om muligheden for at fritligge sin tagrende - bygningsinspektoratet havde intet at indvende hertil. Bestyrelsen havde svaret, at den heller ikke havde noget at indvende. Efter formandens mundtlige beretning var der debat om denne. I denne debat blev vejenes tilstand drøftet, og det blev nævnt, at der fl ere steder var nogle revner i den nylagte asfalt.

10 10 Kurt Hansted oplyste, at han havde kontaktet Pankas som havde lagt slidlaget, og der var 5 års garanti på dette arbejde men da revnerne skyldes sætninger, er dette ikke dækket af garanti. Revnerne kan fyldes op med en gummimasse, men dette kan først ske når de er blevet bredere. I løbet af sommeren vil de på grund af varmen lukke sig igen. Der blev nævnt nogle problemer med vand på vejene, bestyrelsen lovede at kigge på dette. Det blev også nævnt, at der i den nordlige del af Jegstrupvænget havde været problemer med rotter, som man mente kom fra fjernvarmekanalerne, men varmeværket havde blankt afvist dette. Bestyrelsen havde ikke fået nogle henvendelser vedr. rotteproblemer men vil naturligvis være opmærksomme herpå. En grundejer nævnte også, at en skraldevogn var "røget" igennem asfalten, dette havde bestyrelsen heller ikke fået nogen meddelelse om, men ved nærmere præcisering af sted - kunne det konstateres, at det var på den kommunale vej, og derfor ikke var et anliggende for bestyrelsen. Der blev også rejst spørgsmål om beskæring af træer og buske langs Jegstrupvænget, hvor det nogle steder er vanskeligt at passere på fortovet for udhængende grene fra buske og træer. Bestyrelsen oplyste, at det er kommunen der skal holde fortovet men det er de pågældende grundejere som skal sørge for beskæring af buske og træer så de ikke generer fodgængerne. Det er et generelt problem, da hækkene mange steder vokser ud over fl iserne, og bestyrelsen skal hermed opfordre de pågældende grundejere til at sørge for at få beskåret hække m.v. så de ikke giver anledning til gener for fodgængere.

11 11 Der blev også givet udtryk for, at der køres med for høj hastighed på Orholt Alle, Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget, hvor der er hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Kommunen er opmærksom på dette og har foretaget målinger der viste at 85% kører med en hastighed på omkring 69 km/t, nogle har fået en bøde idet politiet også holder øje med hastigheden, og har haft et par fartkontroller, hvor nogle måtte betale til statskasen. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Herefter blev foreningens regnskab gennemgået og godkendt. Bestyrelsens forslag til revisor Coopers og Lybrand blev ligeledes godkendt. Under punktet indkomne forslag blev de fremsatte forslag til ændring af vedtægterne drøftet, for at kunne vedtage ændringerne krævedes det, at der var mødt mindst 50% af medlemmerne, da dette ikke var tilfældet skulle der en ekstraordinær generalforsamling til for vedtage ændringerne. De fremsatte forslag blev drøftet, og der var ønske om en tilføjes til 3. stk. 1. der lød således "Medlemskabet omfatter grundejerens ægtefælle og samlever". Endvidere var der ønske om at det fremgik af 9 stk. 1. at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. Det fremsatte forslag om fjernelse af fl askecontainer gav anledning til debat, og opfordring til alle om at tage deres plasticposer og papkasser med hjem, og ikke efterlade beskidte glas med madrester ved siden af containeren. Bestyrelsen lovede gennem VÆNGERNE, at opfordre til at man stopper dette svineri.

12 12 Det fremsatte budget, samt forslag om uædnret kontingent kr. 425 pr. halvår blev godkendt. Herefter var der valg til bestyrelsen, hvor Harry Andersen blev genvalgt som formand, Michael Knudsen og Knud Dreier blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, som kasserer blev valgt Kurt Hansted, endvidere blev Bent Pedersen valgt til bestyrelsen, som suppleanter blev valgt Gert Gammelgård, Jegstrupvænget 591, og Mette Steffensen, Skovgårdsvænget 220. Under punktet eventuelt blev snerydningen drøftet, og bestyrelsen oplyste, at der skal ryddes inden kl men først når der er minimum 7 cm. påvejene. Endvidere blev rallet på stierne drøftet. Der blev udtrykt en tak til bestyrelsen for et utroligt godt stykke arbejde, med et budget som er mere end overholdt i regnskabet, hvilket man syntes var fl ot. Red.

13 13 EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Vedtægtsændringer. På den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 1. april 1998, blev følgende ændringer til foreningens vedtægter vedtaget. Til den ekstraordinære generalfor-samling var der 14 deltagere. Der vil i løbet af sommeren blive trykt nye vedtægter, som vil blive omdelt til samtlige medlemmer af grundejerforeningen. 3 stk. 1. Foreningens medlemmer består af grundejere samt ægtefælle eller samlever, som indenfor bebyggelsen Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget ejer en selvstændig parcel, som ifølge tinglyst deklaration på ejendommen er pålagt medlemskab af foreningen. 3 stk. 2. Som medlem at grundejerforeningen er daginstitutionen Skovgårdsvænget 600, da institutionen er beliggende på matr nr. 3 sq.

14 14 5 stk. l. Generalforsamlingen er højeste ansvarlige myndighed i enhver henseende. 5 stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 15. februar. De indkomne forslag udsendes at bestyrelsen til samtlige medlemmer inden generalforsamlingen. 7 stk. 1. Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse, samt varetager foreningens interesser i det lokale samarbejde herunder Tranbjerg Fællesråd, idet hvert bestyrelsesmedlem tildeles et ansvarsområde. Bestyrelsen kan give de enkelte bestyrelsesmedlemmer prokura. Pkt. 3. Sekretær - fører foreningens protokol. 7 stk. 2 (tidligere 7 stk. 1 pkt. 8) Der gives bestyrelsesmedlemmer mulighed for at danne interessegrupper indenfor deres ansvarsområde. Beslutninger truffet inden for en interessegruppe skal forelægges den samlede bestyrelse til godkendelse. 8 stk. 1 Bestyrelsen vælges af og blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen består at 7 medlemmer, hvoraf formand og kasserer vælges sær skilt, mens de resterende ansvarsområder fordeles af bestyrelsen mellem de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer. 9 stk. 1 Ved generalforsamlingen har hver parcel, som er medlem i henhold til 3, to stemmer. En grundejers stemmeret fortabes såfremt et medlem er i restance med betaling af kontingent til foreningen. 9 stk. 6 - udgår l0stk. 5. Kontingentindbetaling kan ske til foreningens pengeinstitut og forfaldsdag = 14 dage. Er indbetalingen ikke foretaget senest forfaldsdag, er bestyrelsen berettiget til at

15 15 over give sagen til incasso uden yderligere varsel. Rykkergebyr ved for sent indbetaling af kontingent, dækkende de faktiske udgifter, fastsættes af bestyrelsen. 10 stk. 6 Foreningens midler henstår i foreningens pengeinstitut, som tegnes af formand og kasserer i fællesskab, eller af en af de forannævnte plus to øvrige bestyrelsesmedlemmer l0 stk. 7. Kun kassereren kan modtage indbetaling i form af kontant eller check, og som ikke direkte indsættes på foreningens konti. For sådanne indbetalinger skal der udstedes kvittering, og indbetalingerne skal indsættes på foreningens konti senest 7 dage efter modtagelsen. Dog kan bestyrelsen bemyndige de enkelte bestyrelsesmedlemmer til at modtage indbetalinger samt afholde udgifter ved enkeltstående arrangementer. Tranbjerg Hovedgade Bolig Syd - Tranbjerg Tranbjerg J.

16 16 Vidste du at 30 % af vores kunder finder deres nye bolig i udstillingen i Center Syd. at 10 % af vores kunder finder deres nye bolig på TeVefonen eller på Internet. at vi ofte sælger boligen via vores køberkartotek - dvs. uden annoncering og med færre omkostninger for sælger. Spørg home når du skal sælge din bolig. TRANBJERG Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg J Tlf EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK

17 17

18 18 Forstoppelse? Grundejerforeningen har rensebånd, kloakrenser og højtryksrenser, der kan lånes af VÆN- GERNES medlemmer til brug for rensning af kloak og afl øb på parcellen. Rensebånd, kloakrenser, og højtryksrenser kan lånes ved henvendelse til: Lene Møller Jegstrupvænget 383 Hvor udstyret også skal afl everes efter endt brug. Nærgenbrugspladsen på Birkegårdsvej 4. i Hasselager (sidevej til Jegstrupvej) holder åbent: Hverdage kl Lørdage Søndage detet Fra 1. oktober til 1. april holdes lukket om søndagen. Endvidere er der lukket på alle helligdage, samt jule- og nytårsaftensdag.

19 Bestyrelsen Efter generalforsamlingen den 24. marts 1998 har bestyrelsen konstitueret sig således: 19 Formand Harry Lindberg Andersen Skovgårdsvænget 222 Tlf Kasserer Kurt Hansted Skovgårdsvænget 324 Tlf Sekretær Marianne Depenau Skovgårdsvænget 212 Tlf Ansvarsområde 1 Lene Christina Møller Jegstrupvænget 383 Tlf Ansvarsområde 2 Gert Gammelgaard Jegstrupvænget 591 Tlf Ansvarsområde 3 Michael Knudsen Jegstrupvænget 15 Tlf Ansvarsområde 4 Knud Dreier Skovgårdsvænget 210 Tlf Suppleant 2. Suppleant

20 20 Udlejning / Udlån. Udlejning af telt og udlån af borde og stole samt Grill. Depositum for borde og stole kr. Depositum for Grill Leje af borde og stole Leje af telt u. borde og stole Leje af telt m. borde og stole Lejen samt depositum betales ved udlevering. Depositum tilbagebetales ved afl evering af lånte effekter i RENGJORT stand. Modtageren (grundejerforeningen) - af de udlånte effekter afgør alene om tingene er i orden. Der vil dog altid være mulighed for at låneren selv bringer tingene i orden, hvis vedkommende selv ønsker dette. Henvendelse bedst mellem kl Bedes venligst respekteret. til: Lene Møller Jegstrupvænget 383 Tlf.: NB! Udlån/leje af borde-stole og telt er kun for medlemmer af Grundejerforeningen "VÆN- GERNE", og kun til brug i foreningens område.

NR. 4. DECEMBER ÅRGANG

NR. 4. DECEMBER ÅRGANG NR. 4. DECEMBER 1999 26. ÅRGANG Indhold: 2. Bestyrelsen 3. Regnskab 4. Juletræsfesten 99 8. Snerydning 10. Beskæring 14. Knallertkørsel 16. Revyfesten 2 Bestyrelsen Efter den ordinære generalforsamlingen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender. Vedtægter for Grundejerforeningen Nørhede Øst Revision November 2015. 1. Foreningens navn er: Nørhede Øst Grundejerforening. Alle ejere af parcellerne nummer 1 til 265, beliggende Gråstensborgvej, Kaprifolievej,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde A. Foreningens navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker 1 Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker Foreningens navn er Grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker af 1970 1 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under retten i Randers, der er

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GRUNDEJERFORENINGEN SKÅDE HØJGÅRD".

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SKÅDE HØJGÅRD. Grundejerforeningen VEDTÆGTER FOR "GRUNDEJERFORENINGEN SKÅDE HØJGÅRD". NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skåde Højgård". 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune under

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted Vedtægter for Toftegaardens grundejerforening 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er: Toftegårdens Grundejerforening. Dens hjemsted er Mørkhøj by, Mørkhøj Sogn, Gladsaxe politikreds, og dens stiftelsesdag

Læs mere

VÆNGERNE. 1 marts 2 0 1 2 nyt fra din grundejerforening 39. årgang

VÆNGERNE. 1 marts 2 0 1 2 nyt fra din grundejerforening 39. årgang VÆNGERNE 1 marts 2 0 1 2 nyt fra din grundejerforening 39. årgang Generalforsamling med vedtægtsændringer 2 V æ n g e r n e 1 2 0 1 2 Bestyrelsen Formand: varetager bl.a. foreningens interesser udadtil

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-4 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 5 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VÆNGERNE. 3 december 2 0 1 2 nyt fra din grundejerforening 39. årgang. Ny formand Hvad er der i skuret? Sne og rydning af sne

VÆNGERNE. 3 december 2 0 1 2 nyt fra din grundejerforening 39. årgang. Ny formand Hvad er der i skuret? Sne og rydning af sne VÆNGERNE 3 december 2 0 1 2 nyt fra din grundejerforening 39. årgang Ny formand Hvad er der i skuret? Sne og rydning af sne 2 V æ n g e r n e 3 2 0 1 2 Bestyrelsen Formand: varetager bl.a. foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016

Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 Kap. 1. Foreningens oprindelse, navn og hjemsted 1. Foreningen er en fusion mellem de to hidtidige grundejerforeninger Gef. Lodskovvad (94 parceller)

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Ydelser til foreningen. 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ydelser til foreningen. 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 1. Navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holluf Pile. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som er fastlagt i partiel byplansvedtægt nr. 82 for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtaget ved stiftende Generalforsamling 19. maj 2010 Opdateret ved Ekstraordinær Generalforsamling 8. april 2015 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er. 2. Foreningens hjemsted er Kommune. KAP. 2. FORENINGENS FORMÅL OG OPGAVER 3. Grundejerforeningen forestår

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørbækhave. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere