BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR SKANDERBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE"

Transkript

1 Bilag 1 MA BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. APRIL 2014

2 EMNE: Ændring af: - 51.R.01 Idrætshal og idrætsanlæg - 51.B.11 Øst for og vest for Låsbyhallen - 51.O.02 Ældrecenter øst for REDEGØRELSE: Udarbejdelsen af kommuneplantillæg sker på baggrund af et konkret ønske om at etablere et kombineret regnvandsbassin og rekreativt areal ved Låsby Stadion. Ønsket er opstået gennem et projekt omkring klimatilpasning og håndtering af regnvand generelt i Låsby, hvor Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed sammen med borgere, institutioner og foreninger i Låsby har arbejdet med mulige fremtidige rekreative regnvandsløsninger i Låsby. I forbindelse med Skanderborg Kommunes Klimatilpasningsplan er der blevet udarbejdet et skybrudskort over Låsby. Kortlægningen af vandets strømning indikerer at den lavest liggende del af lokalplanområdet - den tidligere erhvervsejendom (Blochs grund) - ikke er egnet til boligbebyggelse. Områdets centrale placering gør det derimod til et velegnet sted at placere et regnvandsbassin til håndtering af regnvandet, samt til at lave klimatilpasningstiltag, som kan være med til at sikre Låsby med oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Samtidig vil et regnvandsbassin kunne tænkes ind i et samlet rekreativt område omkring idrætshal, fodboldbaner og svømmebad. Ændringer i kommuneplanen betyder, at: - Kommuneplanramme 51.B.11 inddrages under kommuneplanramme 51.R.01 - Anvendelsesbestemmelser for 51.R.01 udvides til at omfatte anlæg til klimatilpasning og håndtering af regnvand. KOMMUNEPLAN 13 2

3 ÆNDRINGER: Kommuneplanramme 51.B.11 føjes til kommuneplanramme 51.R.01, og plannavnet på kommuneplanramme 51.R.01 ændres til Låsby Stadion. En del af kommuneplanramme 51.O.02 føjes til kommuneplanramme 51.R.01, og plannavnet på kommuneplanramme 51.R.01 Låsby Stadion. I kommuneplanramme 51.O.02 tilføjes under Notat om områdeanvendelse anlæg til håndtering af regnvand og klimatilpasningsformål og under Notat om bebyggelsens placering og omfang Bebyggelse langs kan have bebyggelsesprocent på op til 70. Den nye kommuneplanramme 51.R.01 - Låsby Stadion udlægges som et samlet rekreativt område med mulighed for etablering af idræts- og friluftsfaciliteter samt anlæg til håndtering af regnvand og klimatilpasningstiltag, såfremt anlæggene til klimatilpasning og håndtering af regnvand kan kombineres med områdets anvendelse til rekreative formål. I den nye kommuneplanramme 51.R.01 vil der endvidere blive indskrevet en note om etablering af en nord-syd gående sti fra Lokalcenter Søndervang til Århusvej og en øst-vest gående sti fra ved Byskellet til Niels Bohrs Vej ved indkørslen til Låsbyhallen. Ænddringen af kommuneplanrammerne er i overensstemmelse med følgende retningslinjer i Kommuneplan 2013: - Retningslinje 2.1, stk. 4 og 6 omkring byfortætning og klimatilpasning. - Retningslinje 5.5 omkring muligheder for idrætsudøvelse og indretning af idræts- og friluftsfaciliteter. Nuværende og fremtidige rammer er vist på efterfølgende sider. 3 TILLÆG NR

4 RAMMEOMRÅDE 51.B.11 NUVÆRENDE RAMMER FREMTIDIGE RAMMER Distrikt: Låsby Byskellet Schrødervej Niels Bohrs Vej Plan nr. Plannavn Generelle anvendelse Specifikke anvendelse Konkrete anvendelse 51.B.11 Øst for og vest for Låsbyhallen Boligområde Boligområde - Tæt lav Tæt lav Notat om generelle anvendelse - Notat om områdeanvendelse Indenfor området kan der etableres institutioner til betjening af området. Notat om opholdsarealer Mindst 20% af området skal anvendes til større samlede friarealer fælles for området. Friarealer og stier skal fastholdes eller styrkes. Fælles friarealer skal inspirere til leg og bevægelse. Notat om bebyggelsens omfang og Bebyggelsesprocent tæt-lav 40 og anden bebyggelse 45 placering Bebyggelse %, angivet for ej angivet for Den enkelte ejendom Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde 8,5 Minimum miljøklasse - Maksimum miljøklasse - Notat om miljøforhold - Notat om infrastruktur Tæt-lav - 1½ p-plads pr. bolig. Daginstitutioner - Parkeringskravet fastsættes individuelt efter kommunens vurdering. Link til P-normen: Notat om område - Notat om støj og anden planlægning Inden for området skal det sikres, at vejledende grænseværdier for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra Fremtidig zone byzone Nuværende zone byzone Planstatus Vedtaget KOMMUNEPLAN 13 4

5 OMRÅDE 51.O.02 NUVÆRENDE RAMMER FREMTIDIGE RAMMER Distrikt: Låsby Niels Bohrs Vej Niels Bohrs Vej Plan nr. 51.O O.02 Plannavn Ældrecenter øst for Ældrecenter øst for Generelle anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Specifikke anvendelse Sociale institutioner Sociale institutioner Konkrete anvendelse Ældrecenter Ældrecenter Notat om generelle anvendelse - - Notat om områdeanvendelse Etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Ældreboliger med tilhørende fællesfaciliteter. Notat om opholdsarealer - - Notat om bebyggelsens omfang og placering Etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Ældreboliger med tilhørende fællesfaciliteter samt anlæg til håndtering af regnvand og klimatilpasningsformål. - Bebyggelse langs kan have bebyggelsesprocent på op til 70. Bebyggelse %, angivet for 40 for Den enkelte ejendom 40 for Den enkelte ejendom Maks. etager 2 2 Maks. bygningshøjde 8,5 8,5 Minimum miljøklasse - - Maksimum miljøklasse - - Notat om miljøforhold - - Notat om infrastruktur Plejehjem og ældreboliger evt. med tilknyttet dagcenter - 1 pplads/bolig. Kontor og administration -1 p-plads/50m2 etageareal. Link til P-normen: Plejehjem og ældreboliger evt. med tilknyttet dagcenter - 1 pplads/bolig. Kontor og administration -1 p-plads/50m2 etageareal. Link til P-normen: Notat om område - - Notat om støj og anden planlægning Inden for området skal det sikres, at vejledende grænseværdier Inden for området skal det sikres, at vejledende græn- for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra seværdier for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra Fremtidig zone byzone byzone Nuværende zone byzone byzone Planstatus Vedtaget Vedtaget 5 TILLÆG NR

6 RAMMEOMRÅDE 51.R.01 NUVÆRENDE RAMMER FREMTIDIGE RAMMER Distrikt: Låsby Rønnealle Byskellet Bakkevej Rønnealle Byskellet Bakkevej Hammelvej Hammelvej Skovbrynet Skovbrynet Skovvej Århusvej Skovvej Århusvej Hovedvejen Kratvej Hovedvejen Kratvej Plan nr. 51.R R.01 Plannavn Idrætshal og idrætsanlæg Låsby Stadion Generelle anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Specifikke anvendelse Idrætsanlæg Idrætsanlæg Konkrete anvendelse - Idræts- og friluftsfaciliteter samt anlæg til håndtering af regnvand og klimatilpasningstiltag Notat om generelle anvendelse - - Notat om områdeanvendelse Hal, idrætsanlæg og servicebygninger Hal, idrætsanlæg og servicebygninger, friluftsfaciliteter samt anlæg til håndtering af regnvand og klimatilpasningstiltag, såfremt anlæggene til klimatilpasning og håndtering af regnvand kan kombineres med områdets anvendelse til rekreative formål. Notat om opholdsarealer - - Notat om bebyggelsens omfang og - - placering Bebyggelse %, angivet for ej angivet for Den enkelte ejendom ej angivet for Den enkelte ejendom Maks. etager Maks. bygningshøjde Minimum miljøklasse - - Maksimum miljøklasse - - Notat om miljøforhold - - Notat om infrastruktur 1 p-plads/10 pers. hallen kan rumme- dog mindst 20 p- pladser. Link til P-normen: Notat om område Langs Niels Bohrsvej og områdets østlige afgrænsning skal der etableres et 10 m bredt beplantningsbælte/landskabelig overgang. Notat om støj og anden planlægning Inden for området skal det sikres, at vejledende grænseværdier for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra Fremtidig zone byzone byzone Nuværende zone byzone byzone Planstatus Vedtaget Vedtaget 1 p-plads/10 pers. hallen kan rumme- dog mindst 20 p- pladser. Link til P-normen: Der skal etableres en nord-syd gående sti fra Lokalcenter Søndervang til Århusvej og en øst-vest gående sti fra ved Byskellet til Niels Bohrs Vej ved indkørslen til Låsbyhallen. Langs Niels Bohrsvej og områdets østlige afgrænsning skal der etableres et 10 m bredt beplantningsbælte/landskabelig overgang. Inden for området skal det sikres, at vejledende grænseværdier for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra KOMMUNEPLAN 13 6

7 VEDTAGELSE VEDTAGELSE: Således vedtaget fremlagt som forslag til kommuneplantillæg nr af Skanderborg Byråd den 18. december ENDELIG VEDTAGELSE: Foranstående kommuneplantillæg er vedtaget endeligt i Skanderborg Byråd den 30. april TILLÆG NR

8

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere