REGIS T R E RIN G S T11) E N D E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIS T R E RIN G S T11) E N D E"

Transkript

1 REGIS T R E RIN G S T11) E N D E FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktoren for patent- og varemærkevæsenet, Kobenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fallesnia'rker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne registreringer. - Aljonnementsprisen for årgangen er 100 kr. Abonnement modtages af alle postkontorer. 1 direktoratet for patent- og vareni;rrkeva>senet. Kobenhavn, sælges enkelte numre for en pris af 1 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. Nr årgang 1963 ( ) Meddelelse Indeværende årgang af registreringslidende vil komme til at omfatte ialt 54 numre. Nr. 53 vil kiin indeiiolde bekendtgørelser af mærker anmeldt til registrering og nr. 54 bekendtgørelser vedrørende fornyede registreringer. Fremtidig vil registreringstidenden udkomme i to afdelinger (A og B). Afdeling A vil udkomme ugentligt og indeholde bekendtgørelser af mærker anmeldt til registrering og bekendtgørelser om stedfundne registreringer. Endvidere vil afdeling A indeholde l)ekendtgørelser om offentliggjorte mærker, der ikke førte til registrering, samt bekendtgørelser vedrørende registrerede kommune våben og -segl. Afdeling B vil udkomme månedligt og indeholde bekendtgørelser om fornyede registreringer samt bekendtgørelser vedrørende æ>ndringer i ejerforliold, fuldmagtsforliold og andre forhold vedrørende bestående registreringer samt bekendtgørelser om udslettede registreringer. Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgøre!sesdagen. VAREMÆRKER A 4103/62 Anmeldt den 4. december 1962 kl. 13 INAPSIN Johnson & Johnson, fabrikation og handel, 501, George Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, klasse 5; et neurolepticum.

2 ]414 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 2457/61 Anmeldt den 2. august 1961 kl. 12,42 DAFAS A/S Dansk Asfaltfabrik, fabrikation og handel, Østre Teglgade, København, klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige og industrielle formål ^^dog ikke hærde- og tørringspræparater), plastic i rå tilstand i form af væske, pulver eller masse, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål, affarvningsmidler til industriel brug, alkali, albumin, teknisk alkohol, appreturmidler, estere, baser, imprægneringsmidler til beton (undtagen maling), imprægneringsmidler mod brand og vand (undtagen maling), impra^gneringsmidler til læder og tekstilvarer, klor, teknisk glycerin, kasein, kondensationsprodukter af fenol og formaldehyd, naftalin, papirmasse, saccharin, salicylsyre, præparater til skorstensrensning, rensemidler til vand, stensalt, stivelse til industriel brug, æter til industriel brug, kunstig og syntetisk liarpiks, klasse 4: voks til industriel brug, fast brændsel, l^elysningsstoffer, brændstof til køretøjer, smøremidler, denatureret sprit, brændselsolie, støvbindemidler, fedt til industriel brug, lys, kogesprit, tørsprit, petroleum, paraffin, stearin, væger til lamper, xylol, narvolie, klasse 17: guttaperka, med asfalt impra'gneret l)alafa og erstatningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer bestående af asfalt i forl)indelse med fiber, hamp, vegetabiler og herred, asbest, glimmer og varer deraf, klasse 19, klasse 27: vænede gulvta'pper og løbere, vævede måtter, måtter af strå, siv eller halm, korktæpper, linoleum, linoleumsvarer, rejseta>pper (plaider), læderklæde, tapet af papir eller tra% voksdug, gulvbelægningsmaterialer, fugefri eller i fliser eller baner, fremstillet med bindemidler af naturlige eller kunstige bituminøse stoffer, evt. i forbindelse med tæpper og måtter af uorganiske fibre, vægbeklædningsmaterialer (som ikke er tekstilvarer). Registreringen omfatter ikke kaiitsjukvarer. A 2803/62 Anmeldt den 17. august 1962 kl. 10,53 ZARNELL Firmaet Lineta ved N. & P. M. Rasmussen, handel. Bredgade 32, København, klasse 17: færdigblandet pasta af plastic til støbemodeller. A 471/63 Anmeldt den 5. februar 1963 kl. 12,58 SNIP J. R. Geigy A.-G., kemisk fabrikation, Schwarzwaldallee 215, Basel, Schweiz, fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, klasse 5: midler til bekæmpelse og udryddelse af insekter.

3 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 1190/62 Anmeldt den 26. marts 1962 kl, 10,58 Sindicato Nacional de Frutos y Productos Horticolas, fabrikation og handel, Princesa 24, Madrid, Spanien, mærket er i henhold til anmeldelse af 15. januar 1962 registreret i Madrid den 31. juli 1963 under nr for nedennævnte vareart, fuldmægtig: Patentbureauet Wibert & Stocklund, København, klasse 31: frisk frugt. A 1423/62 Anmeldt den 11. april 1962 kl. 12,52 PETRONAFT Weisser & Co. GmbH., fabrikation og handel, Kattrepelsbriicke 1, Hamburg 1, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 1, herunder kemiske produkter til industrielle formål, herunder til brug i papirindustrien og tekstilindustrien, til galvanotekniske formål, til tekniske formål og til støberiformål, kemiske produkter til videnskabelige formål, til landbrugsformål, til fremstilling af plastic til forædling af tekstiler, klasse 2, herunder farver, lak, fernis, bejdse, maling, karbolineum og træbeskyttelsesmidler og bituminøs beskyttelsesmaling samt rustbeskyttelsesmidler, klasse 4, herunder mineralolier og mineralsmøreolier, klasse 17: isolerende maling, klasse 19, herunder bitumen. A 1047/63 Anmeldt den 14. marts 1963 kl. 9,12 Oliegården A/S, handel, Falkevej, Viborg, klasse 4.

4 1416 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 2301/63 Anmeldt den 24. juni 1963 kl. 12,58 Alberto-Culver Company, a corporation of the State of Delaware, fabrikation, 2525, Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, U.S.A., mærket er udført i farver, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasserne 3 og 5: præparater til hårets, hudens og hovedbundens pleje og behandling. A 3901/62 Anmeldt den 16. november 1962 kl. 12,52 POROMERIC E. I. du Pont de Nemours and Company, a corporation of the State of Delaware, fabrikation, 1007, Market Street, Wilmington, Delaware, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 16 (med undtagelse af stempler), klasse 17, klasse 18: læder samt en læderimitation i form af et mikroporøst og permeabelt læderagtigt arkmateriale bestående af et urethanpolymert stof forstærket med et syntetisk fibrøst materiale, samt varer fremstillet af denne læderimitation (ikke indeholdt i andre klasser). A 1241/63 Anmeldt den 26. marts 1963 kl. 9,04 GRETA Elsa Henriksen, groshandel, Kongedalen 9, Virum, klasse 33: vine. A 1965/63 Anmeldt den 24. maj 1963 kl. 12,58 RONSA Henkel & Cie G.m.b.H., fabrikation og handel, Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 3: stivelse og stivelsespræparater til vaskeformål.

5 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A1097/63 Anmeldt den 18. marts 1963 kl. 12,46 PONTESA Société de la Viscose Suisse, fabrikation og handel, Emmenbriicke, Schweiz, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasserne 24 og 25. A 1333/63 Anmeldt den 3. april 1963 kl. 12,59 ADOLA A/S Margarine-Compagniet M.C., fabrikation og handel, Otto Mønsteds Plads 9, København, klasserne 1 2, klasse 3: midler til rensning af tøj, pra'parater til rengøring, polering, fjernelse af pletter samt slibemidler, klasserne 4 7, klasse 8 fdog ikke apparater og redskaber til brug ved hår- og legemspleje), klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, kontrol, livredning og undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaskiner, kasseapparater og regnemaskiner, ildslukningsapparater, klasse 10, klasse 11: installationer til dampdannelse, kogning og vandledning, klasserne 12 20, klasse 21 (dog ikke apparater og redskaber til brug ved hår- og legemspleje), klasserne 22 24, klasse 25: undertøj, klasserne Registreringen omfatter ikke parfumeri- og toiletartikler. A 1081/62 Anmeldt den 17. marts 1962 kl. 9,02 VEB Buromaschinenwerk Sommerda, fabrikation og handel, Sommerda/Th., Østtyskland, mærket er i henhold til anmeldelse af 26. januar 1962 registreret i Østtyskland den 9. marts s. å. under nr i klasse 22 b bl.a. for nedennævnte varearter, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, Hellerup, klasse 9: regne-, additions-, fakturerings-, hulkort- og hulbåndsmaskiner og dertil hørende elektroniske databehandlings- og dataoverføringsanlæg. (Registreringen omfatter ikke elektronrør), klasse 16: skrivemaskiner.

6 1418 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 1755/63 Anmeldt den 7. maj 1963 kl. 12,56 PUREX A/S Dansk Akkumulator- & Elektromotorfabrik, fabrikation og handel, Ørstedsgade 10-22, Odense, klasse 7: maskiner til rengøring, herunder gulvvaskemaskiner, bonemaskiner og vådsugere, vaskemaskiner, rensemaskiner, bankemaskiner, børstemaskiner, pudsemaskiner og poleremaskiner, klasse 9: elektriske rengøringsapparater, herunder elektriske bonemaskiner til husholdningsbrug og elektriske støvsugere, klasse 11 (undtagen elektriske koge- og varmeapparater, sleriliseringsapparater samt køleskabe), klasse 21: redskaber og materialer til rengøringsformål, herunder ikke elektriske bonemaskiner til husholdningsbrug og ikke elektriske støvsugere. A 2333/63 Anmeldt den 26. juni 1963 kl. 12,51 Lufttechnische Gesellschaft mbh., fabrikation og handel, Wernerstrasse 119/ 129, Stuttgart-Zuffenhausen, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 7: anlæg (maskiner) til pneumatisk rensning og støvfjernelse ved tekstilmaskiner, klasse 9: anlæg (ikke maskiner) til pneumatisk rensning og støvfjernelse ved tekstilmaskiner samt elektroniske kontrol- og styreanlæg til anlæg til pneumatisk rensning og støvfjernelse ved tekstilmaskiner, klasse 11: luftbehandlings-, tørrings-, ventilations-, opvarmnings-, afkølings-, fugtnings- og affugtningsapparater og -anlæg, luftvaskere, nemlig dysekamre til fugtning og rensning af luft, luftledningskanaler, udluftningsorganer, dyser og armaturer til udluftningsanlæg, ventilatorer og luftfiltreringsanlæg. A 2653/63 Anmeldt den 26. juli 1963 kl. 12,57 SOS General Foods Corporation, a Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 250, North Street, White Plains, New York, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., København, klasse 21: sæbeimprægnerede puder til rengøringsformål.

7 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 2253/63 Anmeldt den 20. juni 1963 kl. 12,48 USTER, ^ anal^ierh Zellweger AG Apparate- und Maschinenfabriken Uster, fabrikation og handel, Uster (Ziirich), Schweiz, fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, klasse 22: tekstilvarer i form af snore, tovværk, reb, liner og net samt tekstilvarer i form af teltstoffer, klasse 23: af fiber- og tekstilmaterialer, især rene eller blandede, af bomuld, uld, bastfibre eller syntetiske fibre fremstillet tråd og garn, klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser) i form af halv- og helfabrikata, særlig vævede og strikkede stoffer, tekstilstoffer, såsom stoffer til beklædning, til senge- og bordlinned, til møbler og gardiner, til balloner og svævefartøjer, klasse 25: af fiber- og tekstilmaterialer, især rene eller blandede, af bomuld, uld, bastfibre eller syntetiske fibre fremstillede strikkede beklædningsgenstande og tekstilvarer i form af beklædningsgenstande, klasse 26: af tekstilvarer fremstillede kniplinger og broderier, af fiber- og tekstilmaterialer, især rene eller blandede, af bomuld, uld, bastfibre eller syntetiske fibre fremstillede bånd, klasse 27: af tekstilvarer fremstillede tæpper, løbere og forliggere. A 2392/63 Anmeldt den 2. juli 1963 kl. 12,43 BYKONOX Byk-Gulden, Lomberg, Chemische Fabrik GmbH., fabrikation og handel, Gottlieber Strasse 25, Konstanz, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, København, klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, klasse 3: toiletmidler til legems- og skønhedspleje, sæbe, klasse 5: lægemidler, kemiske produkter til helbredelsesformål og sundhedspleje, farmaceutiske droger, plastre, forbindsstoffer, midler til udryddelse af dyr og planter, afkimningsmidler og midler mod utøj (desinfektionsmidler). A 3047/63 Anmeldt den 24. august 1963 kl. 9,29 WOLF BERGSTRASSE PANITOS Joseph Wolf K.G. Gebåck Waffeln Schokolade, fabrikation og handel, Pfungstådter Strasse 6, Darmstadt-Eberstadt, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig; Varemærkekonsulent E. Henriksen, Virum, klasse 30: holdbare bagerivarer, derunder alle slags vaffelprodukter, bl. a. med chokoladeovertræk.

8 1420 Registreringstidende for vare- og fællesmærlcer. A2165/63 Anmeldt den 12. juni 1963 kl. 12,48 ANCHOR Colgate-Palmolive Company, a Corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, Colgate-Palmolive Building, 300, Park Avenue, New York, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 3: kosmetiske præparater. (Registreringen omfatter ikke vaskemidler). A 2855/63 Anmeldt den 12. august 1963 kl. 12,56 jnrwt A/S Beauvais, fabrikation og handel, Lyngbyvej 97, København, klasse 30: ketchup. A1242/63 Anmeldt den 26. marts 1963 kl. 9,05 DON PANCHO Elsa Henriksen, groshandel, Kongedalen 9, Virum, klasse 33: vine.

9 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 2860/63 Anmeldt den 13. august 1963 kl. 12,52 MASTERMATIC Rank Xerox Limited, fabrikation og handel, 37/41, Mortimer Street, London W. 1, England, fortrinsret er begært fra den 13. februar 1963, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i England, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 9: elektriske, elektroniske og elektrostatiske instrumenter og apparater, fotografiske, elektrofotografiske, fotomekaniske instrumenter og apparater, fotokopierings-, elektrofotokopierings- og foto-reproduktionsinstrumenter og -apparater, fotomekaniske, elektrostatiske og elektro-fotografiske trykkemaskiner og -apparater og -fremkaldelsesmaskiner samt apparater til brug i forbindelse hermed, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer. Registreringen omfatter ikke akkumulatorer. A 3193/63 i Anmeldt den 9. september 1963 kl. 9 Svend Larsen, handel, Snoghøj Allé 86, Kastrup, klasse 25: busteholdere, hofteholdere, roll-ons, strømpeholdere og korsetter.

10 1422 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 3195/63 Anmeldt den 9. september 1963 kl. 10,29 SCHAEFER Studebaker Corporation, fabrikation og handel, 635, South Main Street, South Bend 27, Indiana, U.S.A., fuldmægtig: Patentbureauet Wibert & Stocklund, København, klasse 11: iscreme-køleskabe, kasseformede køleskabe, lavtemperaturskøleskabe, køleskabe med to temperaturer, udstillingskøleskabe, køleskabe til frysning af iscreme, opbevaringsskabe med køleanlæg, udstillingsmontrer med køleanlæg, vægkøleskabe, kølediske til mejerivarer, kompressorer til køleanlæg, køleskabe til dybfrosne varer, mælkekølere. A 3539/63 Anmeldt den 5. oktober 1963 kl. 9 Scandinavian Air Trading- Co. A/S, handel med flyvemaskiner og flymateriel, Hangar 144, Københavns Lufthavn, Dragør, mærket er udført i farver, klasse 7: motorer til flyvemaskiner, klasse 12: komponenter og reservedele til flyvemaskiner (ikke indeholdt i andre klasser). A 3573/63 Anmeldt den 8. oktober 1963 kl. 13,04 COTORAN Ciba Société Anonyme, kemisk fabrikation, Klybeckstrasse 141, Basel, Schweiz, fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, klasse 5: præparater til udryddelse af dyr og planter, plantebeskyttelsesmidler. A 3605/63 Anmeldt den 11. oktober 1963 kl. 9,01 FÉME-NAL Matrand Skaftefabrik A/S, fabrikation og handel, Matrand, Norge, fortrinsret er begært fra den 16. april og 5. juli 1963, på hvilke dage de første anmeldelser af mærket er indleveret i Norge, fuldmægtig: Civilingeniør Th. Ostenfeld, København, klasse 6: skafter af metal, klasse 12: bådshager, klasse 20: skafter af træ samt plasticbelagte skafter, møbler, klasse 21: koste, klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgenstande).

11 1423 A 3323/63 Anmeldt den 17. september 1963 kl. 12,55 Elizabeth Arden Limited, fabrikation og handel, 76, Grosvenor Street, London W. 1, England, mærket er udført i farver, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasserne A 3725/63 Anmeldt den 19. oktober 1963 kl. 9,03 DIVINA CORONA N. Tørring Aktieselskab, fabrikation og handel, Vestergade 13, Odense, klasse 34. A 3741/63 Anmeldt den 21. oktober 1963 kl. 9,02 DEKOTEX Firmaet P. Baunsgaard, fabrikation, Nørreport 26, Århus, klasse 2. (Registreringen omfatter ikke belægning bestående af latex, cementpulver og granit til påsmøring på skibsdæk).

12 1424 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 3717/63 Anmeldt den 18. oktober 1963 kl. 12,54 COLMAN'S Jeroc A/S, fabrikation og handel, Nikolaj Plads 13, København, klasse 30: sennep. A 3723/63 Anmeldt den 19. oktober 1963 kl. 9,01 DIVINA - DANMARKS MODERNE KVALITETSCIGAR N. Tørring Aktieselskab, fabrikation, Vestergade 13, Odense, klasse 34. A 3724/63 Anmeldt den 19. oktober 1963 kl. 9,02 DIVINA- DEN MODERNE KVALITETSCIGAR N. Tørring Aktieselskab, fabrikation, Vestergade 13, Odense, klasse 34. A 3731/63 Anmeldt den 19. oktober 1963 kl. 9,09 RADIOVASK Firmaet Eva-Vask v/ Erik Larsen, vaskeri. Gladsaxevej 22-26, Søborg, klasse 37.

13 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3728/63 Anmeldt den 19. oktober 1963 kl. 9,06 A. W. Colding's Eftf. A/S, handel, Kalkbrænderihavnsgade 32, København, klasse 31: saltslikkesten tilsat mineralstoffer til foderbrug. A 3730/63 Anmeldt den 19. oktober 1963 kl. 9,08 SV^NEFODER Th. Larsen & Søn, handel, Allingaabro, mærket er udført i farver, klasse 31. A 3762/63 Anmeldt den 22. oktober 1963 kl. 9,03 COMETRENS H. Erik Holch, handel, Jernbane Allé 11, Espergærde, klasserne 37 og 40.

14 1426 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 3740/63 Anmeldt den 21. oktober 1963 kl. 9,01 John Hancke, groshandel, Elmebakken 6, Snekkersten, klasserne 29, 30 og 31. A 3752/63 Anmeldt den 21. oktober 1963 kl. 12,57 MOIR Honig Merkartikelen N.V., fabrikation og handel, Lagedijk 3, Koog aan de Zaan, Holland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 30. A 3764/63 Anmeldt den 22. oktober 1963 kl. 12,36 STOPTOMYCIN A/S Dumex (Dumex Limited), fabrikation og handel, Prags Boulevard 37, København, klasse 5. A 3765/63 Anmeldt den 22. oktober 1963 kl. 12,37 TRIPHYSOL A/S Dumex (Dumex Limited), fabrikation og handel, Prags Boulevard 37, København, klasse 5. A 3771/63 Anmeldt den 22. oktober 1963 kl. 12,50 PELASPAN The Dow Chemical Company, a corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel. Midland, Michigan, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasserne 1, 9, 16, 17, 19 og 21.

15 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3767/63 Anmeldt den 22. oktober 1963 kl. 12,39 EUROTEX Eurotex Strickwaren G.m.b.H., fabrikation og handel, Postfach 283, 7, Stuttgart 1, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Ghas. Hude, København, klasse 23: garn, klasse 24: bordlinned, sengelinned, vævede og strikvævede stoffer, filt, klasse 25: strømpevarer, beklædningsgenstande, vævede og strikkede beklædningsgenstande, linned til personlig brug, korsetter, slips, halstørklæder, seler, handsker. A 3775/63 Anmeldt den 23. oktober 1963 kl. 9,02 CHOKATOP Otto Nielsen Emballage A/S, fabrikation og handel, Nørgårdsvej 30, Kgs. Lyngby, klasse 16: poser af papir og plastic. A 3777/63 Anmeldt den 23. oktober 1963 kl. 9,04 ISOSEAL Aktieselskabet De Danske Sprængstoffabrikker, fabrikation, Kristianiagade 8, København, klasse 2. A 3784/63 Anmeldt den 23. oktober 1963 kl. 12,42 GLEES Mars Limited, fabrikation og handel, Dundee Road, Slough, Buckinghamshire, England, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer. A 3818/63 Anmeldt den 25. oktober 1963 kl. 12,46 AVERNOL Torsten Bergstrom, fabrikation og handel, Djaknegatan 2, Malmo, Sverige, fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, København, klasserne 1, 17, 19, 20 og 27.

16 1428 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 3785/63 Anmeldt den 23. oktober 1963 kl. 12,47 FLYMO AB Flymo, fabrikation, Adelgatan 5, Malmo, Sverige, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København, klasse 7, især maskiner og store redskaber til brug i landbrug og havebrug. A 3787/63 Anmeldt den 23. oktober 1963 kl. 12,53 British-American Tobacco Company, Limited, fabrikation og handel, Westminster House, 7, Millbank, London S.W., England, fuldma^gtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 34: cigaretter, shag- og røgtobak, skrå og snus. A 3792/63 Anmeldt den 23. oktober 1963 kl. 13 AlUDE Olin Mathieson Chemical Corporation, a corporation of the State of Virginia, fabrikation, 460, Park Avenue, New York 22, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., København, klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. A 3793/63 Anmeldt den 24. oktober 1963 kl. 9 SVEXICO Aktiebolaget Svexico, handel, Klara Norra Kyrkogata 26, Stockholm C, Sverige, fuldmægtig: Landsretssagfører Otto Lassen, København, klasse 17: gummivarer (ikke indeholdt i andre klasser), klasse 18: lædervarer (ikke indeholdt i andre klasser), klasse 25: skotøj.

17 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 3794/63 Anmeldt den 24. oktober 1963 kl. 9,01 Bonalin-Kompagniet A/S, fabrikation og handel, Bernhard Bangs Allé 17, København, klasse 2: spartelmasse, A 3801/63 Anmeldt den 24. oktober 1963 kl. 12,48 ROTOWA Heberlein & Co. A.G., fabrikation og handel, Wattwil (St. Gallen), Schweiz, fortrinsret er begært fra den 24. juli 1963, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Schweiz, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 7: tekstilmaskiner og dele deraf, apparater til våd behandling af tråd-, bånd- og baneformet materiale, i særdeleshed tekstilmateriale. A 3816/63 Anmeldt den 25. oktober 1963 kl. 12,44 BILIViSTAN Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Miillerstrasse 170/172, 1 Berlin 65, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 5: røntgenkontrastmidler.

18 1430 A 3823/63 Anmeldt den 26. oktober 1963 kl. 9,02 DER Firmaet E. Nobel, cigar- og tobaksfabrikation, Prinsessegade 62, København, klasse 34. A 3798/63 Anmeldt den 24. oktober 1963 kl. 11,37 The United Piece Dye Works Inc., handel, Nicholson Street, Lodi, New Jersey, U.S.A., fuldmægtig: Civilingeniør Th. Ostenfeld, København, klasse 24: tekstilstoffer, især farvede og trykte stoffer sammensat af naturlige eller kunstige fibre og/eller blandinger heraf. A 3817/63 Anmeldt den 25. oktober 1963 kl. 12,45 TENSIFEN Armour Pharmaceutical Company, fabrikation og handel, 401, N. Wabash Avenue, Chicago 90, Illinois, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 5.

19 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3820/63 Anmeldt den 25. oktober 1963 kl. 12,49 RIDGID The Ridge Tool Company, fabrikation og handel, 400, Clack Street, Elyria, Ohio, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasserne 4, 6, 7, 8 og 12. A 3812/63 Anmeldt den 25. oktober 1963 kl. 12,31 Firmaet Gottfried Kurth & Co., fabrikation, Koln-Schlachthof, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 25. maj 1963, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Tyskland, fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København, klasse 29: slagtede haner, høns, kalkuner og agerhøns. A 3819/63 Anmeldt den 25. oktober 1963 kl. 12,48 H. E. Jakobsen, fabrikation og handel, Kværkeby, Sjælland, klasserne 2, 6, 7, 8, 9, 11 og 19.

20 1432 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 3821/63 Anmeldt den 26. oktober 1963 kl. 9 FINTAN Astra Aktieselskab, fabrikation og handel, Kigkurren 8, København, klasse 5. A 3822/63 Anmeldt den 26. oktober 1963 kl. 9,01 ECOMER Astra Aktieselskab, fabrikation og handel, Kigkurren 8, København, klasse 5. A 3829/63 Anmeldt den 28. oktober 1963 kl. 9 MAGNEFIX Maskinfabriken»Optico«v/ B. H. Jensen, fabrikation, Stationsvej 12, Hjallese, klasse 8. A 3830/63 Anmeldt den 28. oktober 1963 kl. 9,01 HOMER Høiberg Trading v/ A. C. F. Høiberg, agentur i elektroniske artikler, Amagerbrogade 150, København, klasse 9. A 3831/63 Anmeldt den 28. oktober 1963 kl. 9,02 LEADER Høiberg Trading v/ A. C. F. Høiberg, agentur i elektroniske artikler, Amagerbrogade 150, København, klasse 9. A 3921/63 Anmeldt den 4. november 1963 kl. 13 Seifa Societa' Per Lo Sviluppo Dei Consumi Dei Fertilizzanti S.p.A., fabrikation og handel, 4, Piazza Duca d'aosta, Milano, Italien, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 1; kemiske produkter til anvendelse i landbruget, herunder gødning.

21 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3814/63 Anmeldt den 25. oktober 1963 kl. 12,33 Per Wenander, fabrikation, Filipstad, Sverige, fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København, klasse 16. A 3866/63 Anmeldt den 30. oktober 1963 kl. 12,26 OLISONIL J. R. Geigy A.-G., kemisk fabrikation, Schwarzwaldallee 215, Basel, Schweiz, fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, klasse 5: lægemidler, kemiske produkter til helbredelsesformål og sundhedspleje, præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr, desinfektionsmidler. A 3869/63 Anmeldt den 30. oktober 1963 kl. 12,50 IRIBÉLLE Alfred Heyn GmbH, fabrikation af og handel med parfumerivarer og kosmetiske artikler, Salzufer 9-10, Berlin-Charlottenburg, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 3, herunder parfumerivarer, skønhedsmidler, kosmetiske præparater til legemspleje, sæbe, klasse 5, herunder medicinske præparater til legemspleje.

22 1434 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 3845/63 Anmeldt den 28. oktober 1963 kl. 12,58 NORGÉSIC Riker Laboratories, Inc., a corporation of the State of Delaware, fabrikation, 19901, Nordhoff Street, Northridge, Californien, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5. A 3846/63 Anmeldt den 28. oktober 1963 kl. 12,59 ÉRADEX Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, Leverkusen-Bayerwerk. Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: midler til udryddelse af dyr og planter. 4 A 3848/63 Anmeldt den 29. oktober 1963 kl. 9,01 KØKKENET Deres køkken V/ARNE SØRENSEN Firmaet Moderne Hushjælp v/ Arne Sørensen, handel, Søborg Hovedgade 39, Søborg, klasse 20. A 3859/63 Anmeldt den 29. oktober 1963 kl. 12,58 BALOPTIK Bausch & Lomb Incorporated, a corporation of the State of New York, fabrikation, 635, St. Paul Street, Rochester, New York, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 9; øjenlinser. A 3873/63 Anmeldt den 31. oktober 1963 kl. 9 VALPIN Endo Laboratories Inc., fabrikation, 84-40, lolst Street, Richmond Hill 18, New York, U.S.A., fuldmægtig: Civilingeniør Th. Ostenfeld, København, klasse 5.

23 1435 Registrerede mærker VAREMÆRKER Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 23. november 1963 registreret under de anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. Tid. Pag. Reg. nr. Tid. Pag. Reg. nr. A 1543/62 (44/ ) 3066/63 A 620/61 (39/()3 1078) 310\3/63 A 2962/62 ( 5/63 124) 3067/63 A 3900/61 (39/ ) 3104/63 A 2831/62 (18/63 482) 3068/63 A 601/62 (39/ ) 3105/63 A 4147/62 (20/63 547) 3069/63 A 1530/62 (39/ ) 3106/63 A 4180/62 (21/63 577) 3070/63 A 3902/62 (39/ ) 3107/63 A 46/63 (26/63 702) 3071/63 A 685/63 (39/ ) 3108/63 A 1016/62 (35/63 965) 3072/63 A 2521/62 (39/ ) 3109/63 A 1418/62 (35/63 967) 3073/63 A 1714/63 (39/ ) 3110/63 na 3611/61 (36/63 991) 3074/63 A 3259/62 (39/ ) 3111/63 A 3898/61 (36/63 991) 3075/63 A 841/63 (39/ ) 3112/63 A 1213/62 (36/63 992) 3076/63 A 3795/62 (39/ ) 3113/63 A 920/63 (37/()3 1026) 3077/63 A 4259/62 (39/ ) 3114/63 A 1437/63 (38/ ) 3078/63 A 770/63 (39/ ) 3115/63 A 4266/62 (38/ ) 3079/63 A 65/63 (39/ ) 3116/63 A 1441/63 (38/ ) 3080/63 A 1685/63 (39/ ) 3117/63 A 1460/63 (38/ ) 3081/63 A 383/63 (39/ ) 3118/63 2)A 1479/63 (38/ ) 3082/63 A 1765/63 (39/ ) 3119/63 A 1493/63 (38/ ) 3083/63 A 820/63 (39/ ) 3120/63 A 1489/63 (38/ ) 3084/63 A 1547/63 (39/ ) 3121/63 A 1490/63 (38/ ) 3085/63 A 1503/63 (39/ ) 3122/63 A 1492/63 (38/ ) 3086/63 A 1646/63 (39/ ) 3123/63 A 1508/63 (38/()3 1057) 3087/63 A 1662/63 (39/ ) 3124/63 A 1520/63 (38/ ) 3088/63 A 1656/()3 (39/ ) 3125/63 A 1521/63 (38/ ) 3089/63 A 1669/63 (39/ ) 3126/63 A 1537/63 (38/ ) 3090/63 A 1679/63 (39/ ) 3127/63 A 1527/63 (38/ ) 3091/63 A 1810/63 (39/ ) 3128/63 A 1535/63 (38/ ) 3092/63 A 1680/63 (39/ ) 3129/63 A 1554/63 (38/ ) 3093/63 A 1684/63 (39/ ) 3130/63 A 1574/63 (38/63 10(H) 3094/63 A 1729/63 (39/ ) 3131/63 A 1583/63 (38/ ) 3095/63 A 1695/63 (39/ ) 3132/63 A 1647/63 (38/ ) 3096/63 A 1731/63 (39/()3 1097) 3133/63 A 1649/63 (38/ ) 3097/63 A 1710/63 (39/ ) 3134/63 A 1634/63 (38/ ) 3098/63 A 1711/63 (39/ ) 3135/63 A 1635/63 (38/ ) 3099/63 A 1990/63 (39/ ) 3136/63 A 1636/63 (38/ ) 3100/63 A 2279/63 (39/ ) 3137/63 A 1637/63 (38/ ) 3101/63 A 1730/63 (39/ ) 3138/63 A 1639/63 (38/ ) 3102/63 Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: Torsten Bergstrom, fabrikation og handel, Djaknegatan 2, Malmo, Sverige, 2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: klasserne 1-22, klasserne

24 1436 Fornyede registreringer VAREMÆRKER Varemærkeregistreringer fornyet i henh. til lov nr. 211 af 11. juni Nedenstående registreringer er i henhold til ovennævnte lovs 47 tilpasset den ved samme lovs 16, jfr. handelsministeriets bekendtgørelse nr. 335 af 21. september 1960, fastsatte klasseinddeling og er fornyet i det anførte omfang for den anførte mærkeindehaver. Reg. 117/53 Fornyet fra den 24. januar 1963 Cimbrer Staal A/S, fabrikation og handel, Jyllandsgade 16, Aalborg, klasse 6: beholdere til slagteribrug helt eller delvis fremstillet af rustfrit stål eller andet uædelt metal, klasse 7: pølsepressere (maskiner), blokskrabere (maskiner), klasse 8: pølsepressere (håndredskaber), blokskrabere (håndredskaber), klasse 11: beholdere til slagteribrug til kølehusopbevaring, klasse 12: vogne, klasse 20: huggeblokke, bordplader, forskæringsplanker, pølsemagerborde, sprøjteborde, saltningsborde, nedskæreborde, dyrlægeborde, ekspeditionsborde, klasse 21: beholdere til slagteribrug fikke indeholdt i andre klasser), kogekar. Reg. 242/53 Fornyet fra den 14. februar 1963 Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, handel og fabrikation, Njalsgade 15, København, klasse 1: imprægneringsmidler til beton (undtagen maling), imprægneringsmidler til læder og tekstilvarer, imprægneringsmidler mod vand og brand, syrer, klister til industriel brug, konserveringsmidler til cement, mursten og murværk (undtagen maling), til friske blomster, til frø fudsæd), til kautsjuk og til levnedsmidler (kemiske), sødetabletter og -pulver, klasse 2: fernis, lak, maling, ovnsværte, farvevarer, midler til beskyttelse mod rust, konserveringsmidler til træ, skosværte, klasse 3: blegemidler, kosmetisk badevand, badesalt (ikke medicinsk) til toiletbrug, blåelse, ovnpasta, pletaftagningsniidler, sæbe, skocreme, konserveringsmidler til læder, frugtessenser (æteriske olier), tandpasta, klasse 4: olie og produkter deraf til industrielle formål (^dog ikke spiseolier og æteriske olier), stearinlys, tran (ikke spiselig), konserveringsmidler til læder, klasse 5: afsvampningsmidler, medicinsk badevand og badesalt, hostebolcher, desinfektionsmidler til mejeri- og landbrugstekniske formål, lakrids (farmaceutisk), midler til udryddelse af planter og dyr, sprøjtemidler til træer, klasse 6: bygningsartikler af metal, isenkramvarer (ikke indeholdt i andre klasser), klasse 7: store landbrugsredskaber, kyllingemødre, elektriske artikler, klasse 8: barberblade, barbermaskiner, haveredskaber (dog ikke maskiner), små landbrugsredskaber, værktøj, klasse 9: regnemaskiner, elektriske støvsugere, elektriske artikler,

25 Registreringstidende for vare- og fællesmærker klasse 10: elektriske artikler, klasse 11: badeovne, belysnings-, opvarmnings- og kogeapparater, cisterner, elektriske lommelygter, elektriske artikler, klasse 14: ægte og uægte smykker, ure, lysestager, klasse 16: klister, pencils, spillekort, skrivemaskiner, frankeringsmaskiner, adresseringsmaskiner, blyantspidsemaskiner og kopieringsmaskiner, alt til kontorbrug, duplikatorer til kontorbrug, klasse 19: bygningsartikler (ikke af metal), cement- og stenvarer (ikke indeholdt i andre klasser), tagpap, alabastvarer (ikke indeholdt i andre klasser), klasse 20: korkvarer (ikke indeholdt i andre klasser), klasse 21: lerede varer, fajance, keramiske varer, lervarer og porcelæn (ikke indeholdt i andre klasser), lysestager, termoflasker, klasse 29: gelé, tørrede frugter, kakaosmør, konserves, kød-, fiske-, grøntog frugtkonserves, spiseolie og produkter deraf, salater, marmelade, næringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser), klasse 30: bagværk, buddingpulver, biscuits, børnesemoule, bolcher, chokolade samt varer fremstillet heraf, cremepulver, desserter (ikke indeholdt i andre klasser), eddike, gelatineringsmidler til næringsmidler, gryn, gær, honning, iscreme, jævningspulver, kaffetilsætning og -erstatning, kakaoerstatning, krydderierstatning, madkulør, konfekt, karameller, kiks, bageri- og konditorivarer, lakrids (ikke farmaceutisk), marcipan, mølleriprodukter, næringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser), ris samt produkter heraf (ikke indeholdt i andre klasser), sennep, sukker, sukkervarer, sirup, the og -erstatning, vanillepræparater, tapioca, kaffe, kakao, krydderier, sago, peber, mel, klasse 31: fiskemel til foderbrug, friske frugter, tilskudsfodermidler til husdyr, næringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser), klasse 32: ekstrakter til fremstilling af alkoholfrie bord- og læskedrikke, most, orangeade, læ^skedrikke, klasse 33: essenser til fremstilling af spirituosa, spirituosa, vin og likør, klasse 34: ildlændere (fyrtøjer), tobak samt varer fremstillet heraf, tændvæske til cigar- og cigarettændere. Reg. 268/53 Fornyet fra den 21. februar 1963 Smith & Nephew Scandinavia A/S, fabrikation og handel, Prags Boulevard 37, København, klasse 5: gipsbind. Reg. 269/53 Fornyet fra den 21. februar 1963 Smith & Nephew Scandinavia A/S, fabrikation og handel, Prags Boulevard 37, København, klasse 5: gipsbind. Reg. 344/53 Fornyet fra den 14. marts 1963 Svend Aage Østerby, groshandel, Østerbrogade 238, København, klasse 25: beklædningsgenstande (med undtagelse af herrehatte).

26 1438 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Reg. 316/53 Fornyet fra den 7. marts 1963 Smith & Nephew Scandinavia A/S, fabrikation og handel, Prags Boulevard 37, København, klasse 5: gipsbind. Reg. 336/53 Fornyet fra den 14. marts 1963 Radio Corporation of America, fabrikation, 30 Rockefeller Plaza, New York, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 7: motorgeneratorer, motorer og generatorer til radiosendeapparater og til centraliserede radio-, talemaskine- og lydspredningsanlæg, klasse 9; radiomodtagere, fjernsynsmodtagere, udstyr til radiomodtagere, udstyr til fjernsynsmodtagere, radiosendeapparater, radiomodtageapparater til kombination med elektrisk drevne talemaskiner, kombinerede radiomodtagere og elektrisk drevne talemaskiner, centraliserede radio-, talemaskineog lydspredningsanla^g, elektrisk drevne talemaskiner, elektrisk drevne talemaskiner til kombination med radio- og fjernsynsmodtagere samt tilbehør og dele til ovennævnte varearter, nemlig antenner, eliminatorer, drosselspoler, induktorer, kapacitorer, gitterafledere, jacks, højttalere, instrumentbrætter, potentiometre, fatninger, ledninger, lydledende og lydforstærkende apparater, invertere, omformere, strømafbrydere, elektriske strømvendere, apparater til potentialændring og ændring af elektrisk strøm, forstærkerstativer, ensrettere, vibratorer, skalaer, knapper, lydstyrkereguleringsorganer, fjernreguleringsindretninger, klangfarvereguleringsorganer, transformatorer, afbrydere, kabler, sikringer, membraner til højttalere, stikkontakter, elektriske pick-ups, nåle specielt til brug ved mikrofoner, mikrofoner, filterpakninger, relæaggregater, modstande, elektriske stopmekanismer, radioforstærkere, fjernsynsforstærkere, lydforstærkere, skærme, elektronrør, resonansindikatorer af katodestrålerørstypen, detektorer, forstærkerrør, oscillatorrør, ensretterrør, regulatorer og luftartsfyldte elektronrør, elektronrør af katodestrålerørstypen, resonansindikatorer, rørfatninger, afstemningsenheder og ledningstråd, grammofoner, grammofonjjlader og grammofonnåle, klasse 16: grammofonpladealbums. Reg. 354/53 Fornyet fra den 14. marts 1963 The British Heat Resisting Glass Company Limited, fabrikation, Phoenix Works, Loxdale Street, Bilston, Staffs., England, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København, klasse 9: glas og artikler af glas, herunder glasrør, glasstave, glasflasker og glasretorter til optisk og videnskabelig brug, klasse 10: artikler af glas til kirurgisk, medicinsk, odontologisk og veterinær brug, klasse 11: artikler af glas til belysnings- og opvarmningsbrug, klasse 17: artikler af glas til isolationsformål, klasse 21: artikler af glas (ikke indeholdt i andre klasser), glas og artikler af glas til teknisk brug (ikke indeholdt i andre klasser).

27 1439 Reg. 365/53 Fornyet fra den 21. marts 1963 Henkel & Cie G.m.b.H., fabrikation og handel, Schliessfach 1100, Dusseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Clias. Hude, København, klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, ildslukningsmidler, vandglas (kaliumsilikat), klæbestoffer og klister til industriel brug, kitmasse til laller, appretur- og garvemidler, soda til industriel brug, stivelse, midler til opløsning af fedt, klasse 3: blanksva*rle, l)onemasse, lanlerpudsemidler, parfumerivarer, kosmetiske artikler, badevand, æteriske olier, sæbe, sæbepulver, soda til husholdningsbrug, blegsoda, vaske- og blegemidler, rustfjerningsniidler, skuremidler, skylle- og opvaskemidler til huslioldningsbrug samt til køkkenredskaber, til maskindele, flasker og til løj, midler til rengøring af flasker, kander og fade, midler til rengøring af vinduer og tæpper, midler til opløsning af fedt, midler til fjernelse af olie samt til rengøring af metaller og porcelæn, stivelse og stivelsespræparater til vask. Reg. 411/53 Fornyet fra den 28. marts 1963 Laboratoire Garnier Société å Responsalibité Limitée, fabrikation og handel, 6, Place des Etats-Unis, Paris 16é, Frankrig, fuldma^gtig; Firmaet Chas. Hude, København, klasse 3: parfumeriprodukter og skønhedsmidler, toiletsæbe, kosmetiske produkter, kosmetiske lotions (l)adevandj og kosmetiske indgnidningsmidler til behandling af hovedbund og hårva^kst, kosmetiske pra'parater og shampooing, klasse 5: hygiejniske produkter (ikke indeholdt i andre klasser), medicinske produkter, medicinske lotions (badevand) og medicinske indgnidningsmidler til behandling af hovedbund og hårvækst. Reg. 473/53 Fornyet fra den 11. april 1963 Danske Farve- og Lakfabrikker A/S, fabrikation, Finsensvej 36, København, klasse 2: trykfarver, Reg. 507/53 Fornyet fra den 25. april 1963 Zoellner-Werke, Gesellschaft flir Farben- und Lack-Fabrikation m.b.h., fabrikation og handel, Gradestrasse 60-72, Berlin-Britz, fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy Andreasen, Odense, klasse 2: lak, bejdse, farver, maling. Reg. 683/53 Fornyet fra den 6. juni 1963 P. Chr. Petersens Eftf., Chokoladefabriken Elvirasminde A/S, fabrikation. Klostergade 34, Århus, klasse 30: konfekture, chokolade, sukkervarer, lakrids (ikke farmaceutisk), kiks og kager.

28 1440 Reg. 684/53 Fornyet fra den 6. juni 1963 Firmaet Hermetican v/ Arenth Skipper, fabrikation og handel, Nyelandsvej 33, København, klasse 17: tætningslister. Reg. 794/53 Fornyet fra den 4. juli 1963 Kango Electric Hammers Limited, fabrikation, Morden Factory Estate, Lombard Road, South Wimbledon, London S.W. 19, England, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 7: elektriske slagmaskiner i form af elektriske hamre samt værktøj til brug i forbindelse med elektriske hamre. Ændringer vedrørende ejendomsretten til mærket, mærkeindehaverens navn eller firma, erhverv, hjemsted, postadresse Overdragelse: eller fuldmægtig m.v. Reg. 1161/37, 1540/53, 859/54 til: UCB (Union Chimi(}ue-Chemische Bedrijven ) S.A., 4, Chaussée de Charleroi, Sainl-Gilles-lez-Bruxelles, Belgien, Reg. 402/39 til; Ove Arkil A/S, Aastrupvej 19, Haderslev, Reg. 268/53, 269/53, 316/53 til; Smith & Nephew Scandinavia A/S, Prags Boulevard 37, Køl)enhavn, Reg. 438/62 til; May & Baker Limited, Dagenham, Essex, England, Reg.1933/62 til: Cosden Oil & Chemical Company, a cori)oration of the State of Delaware, Big Spring, Texas, U.S.A. Begrænsning af varefortegnelsen: Reg. 93/45 På mærkeindehaverens begæring af 20. juni 1963 er registreringen begrænset til at angå; bygningsartikler og metaller i forarbejdet og uforarbejdet stand, alt bestemt for eksport. Reg.192/59 På mærkeindehaverens ])egæring af 16. maj 1963 er registreringen begrænset til ikke at angå; skinner til jernbane og sporveje, kæder, kabler og metaltråde, naturlige og kunstige sten, vejbygningsmalerialer, cement, kalk, mørtel, gips, grus, rør af ler eller cement, asfalt, beg, bitumen, transportable bygninger, varer af træ, kork og strå. Trykt i Bianco Lunos Bogtrj'kkeri A-S, Khhvn.

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 20 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tideiulen udgives af Direktoren for Patent- og Varetnærkevæseiiet, Køljenliavii. og iiuleliolder liekendlgørelse af registrerede Varemærker, Fællesinærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærltevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direlttøren for patent- og varemærltevæsenet, Købenliavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesma>rker, kommunevåben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 35 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen.

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærlcevæsenet, Købenliavn, og indeholder beltendtgørelse af regi Nr. 16 strerede varemærlter, fæliesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patent Tidende Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelige patentansøgninger 22 stk. 2... 766 Ansøgningsregister... 767 Navneregister...

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede mærker. Varemærker.

A. Registrerede mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. Ivøbenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 27 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER m Tidenden udgives af direlitøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Ugeliste Danske Varemærker

Ugeliste Danske Varemærker Ugeliste Danske Varemærker Nr. 01. 2001-12-31-2002-01-06. Ugeliste Danske Varemærker, DK Abonnementsprisen for årgangen er 450,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81,

Læs mere

Dansk Patent. Dansk. Patent Tidende. Tidende. Nr. 28. 104. årgang. 1998-07-13 Dansk Patenttidende

Dansk Patent. Dansk. Patent Tidende. Tidende. Nr. 28. 104. årgang. 1998-07-13 Dansk Patenttidende Dansk Dansk Patent Patent Tidende Tidende Nr. 28. 104. årgang. 1998-07-13 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelig... 775 Almindelige tilgængelige på begæring...

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og Indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER fe Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direictøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nt. 17 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 169. Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 5 1 Tidenden udgives at direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, Nr. 4 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Alger - Det grønne guld

Alger - Det grønne guld Ådalskolen Esbjerg Unge Forskere Alger - Det grønne guld 5.A Ådalskolen Esbjerg Unge Forskere 2015 Alger - det grønne guld 2 Hej jeg hedder Emil og jeg er 12 år og går i 5. klasse. Jeg har valgt at lave

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE for vare- og fællesmærker

REGISTRERINGSTIDENDE for vare- og fællesmærker REGISTRERINGSTIDENDE for vare- og fællesmærker Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommmievåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2008-12-22. årgang. 2009-01-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Pafenf- og Varemærkevæsenet, Nr. 11 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE L REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆI.LESMÆR K ER Tidenden udgives af dlreittøren for patent- og varemærlcevæsenet, København, og indeliolder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fa'llesma'rker,

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Kobenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Nr årgang Dansk Patenttidende

Dansk Patent Tidende. Nr årgang Dansk Patenttidende Dansk Patent Tidende Nr. 27. 104. årgang. 1998-07-06 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelig patentansøgninger 22 stk. 2... 770 Meddelte patenter... 771 Ansøgningsregister...

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Å REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direlttøren for patent- og varemærkevæsenet, Københiavn, og indeliolder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fa'llesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Komniunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og Indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere