KURSER 2016/17. - side 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER 2016/17. - side 1 -"

Transkript

1 KURSER 2016/17 - side 1 -

2 VELKOMMEN TIL CENTER FOR OLIGOFRENIPSYKIATRI Vi er meget glade for at kunne åbne dørene op for en ny sæson med spændende og udviklende kurser i relation til mennesker med udviklingshæmning og psykiske lidelser. Center for Oligofrenipsykiatri blev lukket i 2014, da psykiatrien i Region Midtjylland valgte at nedprioritere Oligofrenipsykiatrien, men nu er vi her igen i privat regi, genetableret med støtte fra Oligofreniforeningen. Vores fortsatte eksistens er afhængig af jeres støtte, og det er vores håb, at en masse deltagere vil strømme til de udbudte kurser i løbet af efteråret og i foråret Du kan støtte vores fortsatte virke ved at: Melde dig ind i Støtteforeningen, se mere på Tilmelde dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden Følge os på facebook Center for Oligofrenipsykiatri - side 2 -

3 FORMIDDAGS- KURSER Den almene psykopatologi er den del af psykiatrien, der beskriver de forskellige psykiatriske symptomer. På kurset gennemgåes en række symptomer, eksempelvis mani, depression, tvangshandlinger, hallucinationer og forfølgelsesforestillinger. Der vil være eksempler på cases og fokus på, hvordan symptomerne kommer til udtryk hos mennesker med udviklingshæmning. Psykiatriens grundbegreber for pædagoger Udviklingshæmning og psykose Udviklingshæmning og mani og depression Udviklingshæmning og demens UNDERVISERE: Kurt Sørensen, speciallæge i Psykiatri og leder af Center for Oligofrenipsykiatri. Ulla Jacobsen, læge. Begge undervisere har mange års erfaring fra Oligofreniklinikken, hvor de har varetaget behandlingen af udviklingshæmmede med psykiske lidelser. Kl Center for Oligofrenipsykiatri Stationsvangen 5, 8541 Skødstrup Pædagogisk og socialfagligt personale Kr. 495 pr. temadag eller samlet pris kr for alle fire formiddage - inkl. forplejning DELTAGERANTAL: Max 25 personer En uge før det enkelte arrangement - side 3 -

4 HELDAGS- KURSER JURA OG UDVIKLINGSHÆMNING - få styr på paragrafferne I arbejdet med udviklingshæmmede kommer man uundgåeligt ud for mange juridiske spørgsmål. På kurset gennemgås de vigtigste sociale love, de strafferetlige foranstaltninger, værgemålsloven og relevante bestemmelser om sterilisation og om samtykke til behandling, herunder inddragelse af pårørende. En række etiske dilemmaer i forhold til lovgivningen belyses. Der vil undervejs skabes mulighed for dialog deltagerne imellem samt inddragelse af deltagernes egne erfaringer. UNDERVISERE: Kurt Sørensen, speciallæge i Psykiatri og leder af Center for Oligofrenipsykiatri, medlem af Samrådet vedrørende voksne udviklingshæmmede lovovertrædere. Anne Marie Thyrring, jurist ved Aarhus Kommune og medlem af Samrådet vedrørende voksne udviklingshæmmede lovovertrædere. 2. november 2016, kl Center for Oligofrenipsykiatri Stationsvangen 5, 8541 Skødstrup Pædagogisk personale, ledere, sagsbehandlere, beslutningstagere og forstandere. Kr inkl. forplejning 26. oktober side 4 -

5 DEN PROFESSIONELLES POSITION I PÅRØRENDESAMARBEJDET - Når teori og hjerte spiller sammen Det gode samarbejde mellem pårørende og fagfolk er vigtigt for begge parter, ikke mindst i forhold til at skabe den bedst mulige trivsel for det barn eller den voksne som samarbejdet drejer sig omkring. Nogle gange kan samarbejdet desværre udvikle sig i den forkerte retning, hvor kommunikationen er gået skævt, og konflikterne skaber en række vanskeligheder, så samarbejdets parter er blevet modspillere frem for gode medspillere i komplekse pædagogiske problemstillinger. Kurset sigter på, ud fra en narrativ forståelsesramme, at give forståelse og værktøjer til at udvikle den gode kontakt til de pårørende og dermed skabe mere positive indfaldsvinkler i samarbejdet. Med en større forståelse for hinandens positioner, kan der skabes et gavnligt grundlag for trivsel og udvikling hos borgeren, der ellers risikerer at havne midt i konflikten mellem de mennesker, der har stor indflydelse på og betydning i borgerens liv. Der vil undervejs skabes mulighed for dialog deltagerne imellem samt inddragelse af deltagernes egne erfaringer. UNDERVISER: Unnur Vestergaard, autoriseret psykolog, indehaver af Unnur Vestergaard - Brobyggende psykologi og pædagogik. Unnur har mere end 25 års praksis erfaringer i det specialpædagogiske felt i forskellige positioner mellem psykologi og pædagogik. Unnur har solid teoretisk såvel som praktisk viden om hvad det kræver at skulle arbejde med autisme, udviklingshæmning, pårørendesamarbejde, inklusion og udvikle pædagogiske og organisatoriske tiltag på institutioner og i personalegrupper. Læs mere om underviseren på 23. november 2016, kl Diakonhøjskolen Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Pædagogisk og socialfagligt personale Kr inkl. forplejning 9. november side 5 -

6 SORG OG TAB HOS MENNESKER MED UDVIKLINGSHÆMNING Sorg har i en lang årrække været en overset og undervurderet faktor i udviklingshæmmedes liv. I mange år har professionelle troet, at udviklingshæmmede ikke sørgede, eller at deres sorg var noget ganske andet end den sorg, som normale oplever. Man har velmenende undladt at tale med det udviklingshæmmede menneske om sorgen, for at skåne ham eller hende for livets svære realiteter. Det betyder, at mange mennesker med udviklingshæmning har oplevet at stå alene i livets kriseperioder og fået utilstrækkeligt med støtte ved oplevelser af tab, svigt og sorg. I moderne tid er der kommet et andet og langt mere aktivt fokus på sorg og tab hos udviklingshæmmede. Der er kommet mere forskning og viden på området, og interessen for at praktisere en professionel og omsorgsfuld støtte til den udviklingshæmmede - (også) i en sorgproces - er blevet stor. Formålet med temadagen er at sætte fokus på sorg og de forskellige udtryksformer som sorgen kan have hos mennesker med udviklingshæmning, at ruste kursisten til bedre at kunne reflektere og kommunikere ift. emnet samt at præsentere konkrete redskaber i professionelt sorgarbejde med mennesker med udviklingshæmning. Temadagen vil foregå som en kombination af teoretiske oplæg, fortælling af cases fra det virkelige liv og præsentation af konkrete pædagogiske værktøjer som bl.a. sorgplan, mindehjul og livshistorie. UNDERVISERE: Camilla Bak Christensen, socialpædagog og Cand. Pæd. i Pædagogisk Psykologi. Ansat som Pædagogisk psykologisk konsulent på Sødisbakke og arbejder med undervisning, pædagogisk rådgivning og udredningsopgaver for VISO. Anne-Mette Støvring, ergoterapeut, MPH (Master Of Public Health) og coach. Ansat som specialpædagogisk konsulent på Sødisbakke og arbejder med undervisning, pædagogisk rådgivning og udredningsopgaver for VISO. 12. januar 2017, kl Sødisbakke, mødelokale 3 - Solstrålen Havndalvej 7-9, 9550 Mariager Pædagogisk og socialfagligt personale Kr inkl. forplejning 20. december side 6 -

7 PROBLEMSKABENDE ADFÆRD HAPS udviklingsmulighederne og få bedre interventionsmuligheder med funktionel analyse På dette kursus vil deltagerne blive introduceret til analyseværktøjet ABI (Antecedent-based Intervention), der kan give strategier og modeller til analyse af, hvad der i omgivelserne muligvis fremprovokerer bestemte reaktioner hos borgeren. Indledningsvis vil deltagerne blive præsenteret for HAPS-skemaet, der på en systematisk måde skal danne omdrejningspunktet for en fælles handicap- og individforståelse i personalegruppen, og de udfordringer personalet har med at skulle påvirke en borgers adfærd i en mere funktionel retning bl.a. ved at præcisere den adfærd og de reaktionsmønstre, som de ønsker at ændre på, og på hvad der i så fald også skal tages højde for pædagogisk og organisatorisk. Deltagerne får mulighed for at inddrage egne praksiseksempler og drage erfaringer fra hinandens praksis. For at sikre en nærhed med hverdagens eksempler, er der kun plads til et begrænset antal deltagere. Kurset kan også tilkøbes til institutioner. Efter kurset oprettes en facebookgruppe for deltagerne med henblik på erfaringsudveksling. UNDERVISER: Unnur Vestergaard, autoriseret psykolog, indehaver af Unnur Vestergaard - Brobyggende psykologi og pædagogik. Unnur har mere end 25 års praksis erfaringer i det specialpædagogiske felt i forskellige positioner mellem psykologi og pædagogik. Unnur har solid teoretisk såvel som praktisk viden om hvad det kræver at skulle arbejde med autisme, udviklingshæmning, pårørendesamarbejde, inklusion og udvikle pædagogiske og organisatoriske tiltag på institutioner og i personalegrupper. Læs mere om underviseren på 25. januar 2017, kl Diakonhøjskolen Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Pædagogisk personale og ledere Kr inkl. forplejning DELTAGERANTAL: Max 25 personer 11. januar side 7 -

8 PROBLEMSKABENDE ADFÆRD II HAPS udviklingsmulighederne - opfølgning og supervision På dette kursus tilbydes en opfølgningsdag på kurset i Problemskabende adfærd, hvor HAPS-skemaet blev introduceret. Tanken er at deltagerne på dette tidspunkt har gjort sig konkrete erfaringer med HAPS-skemaet i forhold til de borgere, hvis adfærd man har ønsket ændret. Kurset sigter på at udbygge deltagernes viden i forhold til værktøjet og konkrete udfordringer fra hverdagen. Vægten vil blive lagt på deltagernes egne cases og supervison i forhold til de konkrete eksempler og erfaringer. UNDERVISER: Unnur Vestergaard, autoriseret psykolog, indehaver af Unnur Vestergaard - Brobyggende psykologi og pædagogik. Unnur har mere end 25 års praksis erfaringer i det specialpædagogiske felt i forskellige positioner mellem psykologi og pædagogik. Læs mere om underviseren på 8. marts 2017, kl Diakonhøjskolen Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Pædagogisk personale og ledere Kurset kræver forudgående deltagelse i kurset PROBLEMSKABENDE ADFÆRD d. 25. januar Kr for begge kurser, inkl. forplejning. DELTAGERANTAL: Max 25 personer 22. februar 2017 NOTE: Der er også mulighed for en opfølgningsdag på jeres arbejdsplads med supervison og undervisning til det øvrige personale. - side 8 -

9 BAG HEGNET - temadag om domfældte udviklingshæmmede En lille gruppe udviklingshæmmede begår personfarlig kriminalitet, der er så voldsom, at de får en dom til sikret afdeling. Kofoedsminde er den eneste institution i Danmark for domfældte udviklingshæmmede, der har sikrede afdelinger. Her har der gennem en årrække været arbejdet ud fra principperne om low arousal. På temadagen vil der være fokus på: Hvad kendetegner målgruppen domfældte udviklingshæmmede? Hvordan ser dagligdagen på Kofoedsminde ud, og hvad beskæftiger man sig med bag hegnet? Hvordan løser personalet den til tider meget svære opgave? Hvordan er behandlingsindsatsen omkring den enkelte borger, hvilke tiltag og metoder anvendes? Hvilken indsats gøres der for, at de domfældte udviklingshæmmede kan vende tilbage til samfundet? Hvad vil det sige at arbejde på en institution som Kofoedsminde? Desuden vil der blive kastet lys på det store arbejde, der ligger i at sikre et godt arbejdsmiljø og personalets sikkerhed i en hverdag, hvor vold, trusler og udfordrende adfærd fylder meget. Der vil sidst på dagen være mulighed for en diskussion om de mange etiske dilemmaer, der ligger indlejret i arbejdet med domfældte udviklingshæmmede eksempelvis modsætningen mellem sociallovgivning og straffelov; borgerens udvikling, og ofrenes retssikkerhed; omsorg og kontrol. UNDERVISERE: Søren Holst, socialpædagog, cand. scient. soc i socialt arbejde. Dorte Lystrup, cand. mag i Pædagogik fra Københavns Universitet. Begge er Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet og ansat som udviklingskonsulenter på Kofoedsminde. De udfører VISO-rådgivning samt beskæftiger sig med udviklings- og forskningsopgaver. 22. marts 2017, kl Diakonhøjskolen Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Pædagogisk personale og ledere Kr inkl. forplejning 8. marts side 9 -

10 MED VOLD OG MAGT - Personalets robusthed i forhold til voldsomme hændelser I arbejdet med psykisk sårbare udviklingshæmmede mennesker kan personalet ofte opleve at stå i situationer, hvor situationen bliver uoverskuelig og voldsom, og det kan måske endda blive nødvendigt at bruge magt for at undgå at et menneske er til fare for sig selv eller andre. Dette kursus sigter på at øge personalets robusthed ved at give viden om, hvordan kroppen og psyken kan forventes at reagere, under og efter voldsomme hændelser i arbejdet, så eftervirkningerne kan reduceres og arbejdsevnen opretholdes. Kurset vil berøre: Debriefing og defusing Mentaliseringsevne Følehjerne og tankehjerne under og efter hændelser Mindfulness UNDERVISERE: Unnur Vestergaard, autoriseret psykolog, indehaver af Unnur Vestergaard - Brobyggende psykologi og pædagogik. Unnur har mere end 25 års praksis erfaringer i det specialpædagogiske felt i forskellige positioner mellem psykologi og pædagogik. Læs mere om underviseren på Allan Vestergaard, psykolog, indehaver af Saga Psykologerne og arbejder desuden som Chefkonsulent/ Erhvervspsykolog i Koncern HR Udvikling, Region Midtjylland. Læs mere om underviseren på 5. april 2017, kl Diakonhøjskolen Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Pædagogisk personale, ledere, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrepræsentanter Kr inkl. forplejning 22. marts side 10 -

11 MED KROPPEN I CENTRUM - Skab mere bevægelse i de udviklingshæmmedes hverdag De udviklingshæmmede halter bagefter, hvad sundhed angår. De har mere overvægt og lever kortere tid end gennemsnitsbefolkningen. Og mange mennesker med udviklingshæmning har ingen særlig erfaring med at være fysisk aktive. Men det kan lade sig gøre, og endda være til stor fælles glæde, når personalet kommer med på banen! På kurset gennemgås, hvordan pædagoger og andre med en daglig tilknytning til udviklingshæmmede kan blive klædt på til rent fagligt at byde på spændende fysiske aktiviteter for udviklingshæmmede. Der vil være lettere motionsaktiviteter og yoga inkluderet i undervisningen samt materialer til hjemmebrug. UNDERVISERE: Lene Puggaard Madsen er cand. mag. i idræt og kulturformidling og til daglig sundhedskonsulent i Assens Kommune hvor hun bl.a. arbejder med livsstilkurser målrettet overvægtige udviklingshæmmede. Dorte Eifer,cand. mag. og informationsmedarbejder på Center for Oligofrenipsykiatri. Læs mere på 19. april 2017, kl Diakonhøjskolen Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Pædagogisk personale Kr inkl. forplejning 5. april side 11 -

12 HUS-KURSER Centret tilbyder undervisning, supervision og kortere kurser arrangeret på bosteder og dagtilbud efter aftale. På et hus-kursus foregår undervisningen hos jer, og når det passer jer. Undervisningen skræddersys efter jeres behov med udgangspunkt i jeres beboere. Vi kan bl.a. undervise indenfor følgende områder i relation til udviklingshæmning: ADHD Autisme Angstlidelser DASH - screening for psykiske lidelser hos svært udviklingshæmmede De glemte børn på ventetidshjemmene - et historisk foredrag Demens og aldring Depression Med kroppen i centrum Når ikke det er psykiatri - om fysiske tilstande der minder om psykiatri OCD - tvangstanker, tvangshandlinger og ritualisering Personlighedsforstyrrelser Problemskabende adfærd Psykiatriske symptomer og psykiske lidelser Psykofarmaka og medicinhåndtering Psykiatriens grundprincipper for pædagoger Psykoser og skizofreni Seksualitet Undervisning i brug af demensskema DELTAGERANTAL: Vi anbefaler et deltagerantal på max. 25 deltagere. ½ dag: Kr transportudgifter (tid + km) 1 dag: Kr transportudgifter (tid + km) - side 12 -

13 TILMELDING PÅ Tilmeldingsfrist fremgår efter beskrivelse af det enkelte kursus. Ved afbud senest 6 uger før kursusstart refunderes det fulde kursusgebyr. Ved senere afbud refunderes kursusgebyret ikke. Ved eventuel aflysning fra vores side på grund af sygdom eller for få tilmeldinger refunderes det fulde kursusgebyr naturligvis. Vi forbeholder os retten til at aflyse et kursus 10 dage før afholdelse, hvis der er for få tilmeldinger. På formiddagskurser ydes rabat på 50 kr. til medlemmer af Oligofreniforeningen og medarbejdere fra medlemsinstitutioner. På heldagskurser ydes rabat på 100 kr. til medlemmer af Oligofreniforeningen og medarbejdere fra medlemsinstitutioner. Tilmeldingen foregår elektronisk på vores hjemmeside: - side 13 -

14 OVERSIGT DATO TEMA STED PRIS TILMELDING SIDE FORMIDDAGSKURSER Psykiatriens grundbegreber for pædagoger Skødstrup *) kr side Udviklingshæmning og psykose Skødstrup *) kr side Udviklingshæmning og mani og depression Skødstrup *) kr side Udviklingshæmning og demens Skødstrup *) kr side 3 HELDAGSKURSER Jura og udviklingshæmning - få styr på paragrafferne Skødstrup kr side Den professionelles position i pårørendesamarbejdet Højbjerg kr side 5 - når teori og hjerte spiller sammen Sorg og tab hos mennesker med udviklingshæmning Mariager kr side Problemskabende adfærd Højbjerg kr side 7 - HAPS udviklingsmulighederne med funktionel analyse Problemskabende adfærd II Højbjerg **) kr side 8 - HAPS udviklingsmulighederne - opfølgning og supervision Bag hegnet Højbjerg kr side 9 - temadag om de domfældte udviklingshæmmede Med vold og magt Højbjerg kr side 10 - Personalets robusthed i forhold til voldsomme hændelser Med kroppen i centrum - skab mere bevægelse i de udviklingshæmmedes hverdag Højbjerg kr side 11 *) Rabatpris for alle formiddage kr 1.495,- **) Prisen er for begge kurser, idet kurset kræver forudgående deltagelse i kurset Problemskabende adfærd. - side side 14 -

15 TILMELDING PÅ OLIGO.NU FOTO: HANNE ENGELSTOFT // PERNILLE GRANATH, GRAFISK DESIGN: - side 15 -

KURSER side 1 -

KURSER side 1 - KURSER 2017 - side 1 - VELKOMMEN TIL CENTER FOR OLIGOFRENIPSYKIATRI Vi er meget glade for at kunne åbne dørene op for en ny sæson med spændende og udviklende kurser i relation til mennesker med udviklingshæmning

Læs mere

KURSER side 1 -

KURSER side 1 - KURSER 2017 - side 1 - VELKOMMEN TIL CENTER FOR OLIGOFRENIPSYKIATRI Vi er meget glade for at kunne åbne dørene op for en ny sæson med spændende og udviklende kurser i relation til mennesker med udviklingshæmning

Læs mere

FORMIDDAGS- KURSER 2017

FORMIDDAGS- KURSER 2017 KURSUS KATALOG 2017 FORMIDDAGS- KURSER 2017 VELKOMMEN TIL CENTER FOR OLIGOFRENIPSYKIATRI PSYKIATRI FOR PÆDAGOGER 18. januar: Psykiatriens grundbegreber for pædagoger 1. marts: Udviklingshæmning og psykose

Læs mere

VELKOMMEN TIL CENTER FOR OLIGOFRENIPSYKIATRI

VELKOMMEN TIL CENTER FOR OLIGOFRENIPSYKIATRI KURSUS KATALOG 2018 VELKOMMEN TIL CENTER FOR OLIGOFRENIPSYKIATRI En ny sæson med spændende og udviklende kurser i relation til mennesker med udviklingshæmning og psykiske lidelser står for døren. Centrets

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT!

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! 'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! Underviser OBS! Arrangementet er nu meldt udsolgt! Ønsker du at deltage kan du sende en mail til dm@livakurser.dk og blive skrevet på venteliste.

Læs mere

Temadag Samrådene i Region Hovedstaden 5. december 2016

Temadag Samrådene i Region Hovedstaden 5. december 2016 Temadag Samrådene i Region Hovedstaden 5. december 2016 Hvad er Kofoedsminde? Eneste sikrede institution for udviklingshæmmede, der har begået alvorlig kriminalitet Modtagepligt Surrogat for varetægt Surrogat

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Dansk forskning om udviklingshæmmede og kriminalitet

Dansk forskning om udviklingshæmmede og kriminalitet Dansk forskning om udviklingshæmmede og kriminalitet Dorte Lystrup cand. mag. Ph.d. stud. Kofoedsminde / Aalborg Universitet & Søren Holst cand. scient. soc. Ph.d. stud. Kofoedsminde / Aalborg Universitet

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde Supervision LÆRINGSCENTER BREJNING 01 LæringsCenter Brejning har udviklet en supervision,

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2015 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

En introduktion til kompetencecentrene

En introduktion til kompetencecentrene Kompetencecentre for børn og unge med kriminel adfærd og komplicerede problemstillinger En introduktion til kompetencecentrene kompetencecentre.info Kompetencecentrenes formål Kompetencecentrenes væsentligste

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Lindholm Brygge 2-4 9400 Nørresundby Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Recoveryskolen Aarhus

Recoveryskolen Aarhus Recoveryskolen Aarhus Et undervisningstilbud for alle Kursuskatalog Foråret 2017 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Rammen for kurserne er recovery. Recovery handler om at komme sig, om at skabe en meningsfuld

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERS OPFATTELSE AF VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE MED DOM

SOCIALPÆDAGOGERS OPFATTELSE AF VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE MED DOM SOCIALPÆDAGOGERS OPFATTELSE AF VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE MED DOM K O N F E R E N C E D A G D. 2 9. J A N U A R 2 0 1 5, S Y D H AV N E N M E T T E R Ø M E R P Æ D A G O G, C A N D. S O C. O G P H. D. S

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Hvornår? Seminar I: 2 dage, 21.-22. november 2005 Seminar II: 2 dage, 16.-17. januar 2006 Seminar III: 2 dage, 13.-14. marts 2006 Seminar IV: 12. juni 2006 kl. 12.00-15.00 Øvrige

Læs mere

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010 Vidensteamets kurser I Forår 2010 Kurser Forår 2010 Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Vidensteamet er et landsdækkende netværk vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2015 Viden udfordrer demensen Undervisning efterår 2015 DemensCentrum

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Arrangementer for pårørende Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Døgntilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Temadage i Horsens 3. og 4. oktober Tilmelding til: e mail: Telefon:

Temadage i Horsens 3. og 4. oktober Tilmelding til: e mail: Telefon: Temadage i Horsens 3. og 4. oktober 2008 Sted: Højvanghallen, Højvangskolen Højvangsallé 20 Tilmelding til: e mail: buskjp@horsens.dk Telefon: 76 29 40 50 Layout og tryk: Grafisk Horsens Kommune, marts

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Erfaringerne fra pilotprojektet kan bruges til at vurdere, hvorvidt konceptet for kollegial debriefing skal udbredes yderligere.

Erfaringerne fra pilotprojektet kan bruges til at vurdere, hvorvidt konceptet for kollegial debriefing skal udbredes yderligere. Psykiatri og Social Administrationen Resumé af projektbeskrivelse om kollegial debriefing i Specialområde Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge til møde i HMU den 23. oktober 2015. Socialplanlægning

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Nænsom Nødværge Mindre magtanvendelse og større tryghed med Durewall-metoden

Nænsom Nødværge Mindre magtanvendelse og større tryghed med Durewall-metoden KURSER, UDDANNELSER, WORKSHOPS OG TEMADAGE: Nænsom Nødværge Mindre magtanvendelse og større tryghed med Durewall-metoden En human og moderne arbejdsmetodik Nænsom Nødværge med Durewall-metoden er en human,

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Bred viden om autisme

Bred viden om autisme Autismepilot Autismepiloten er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autisme, som er udviklet i et samarbejde mellem Special område Autisme, Region Midtjylland og Socialstyrelsen. Bred viden om autisme

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Årsmøde 2017 KVALITETSMODELLENS

Årsmøde 2017 KVALITETSMODELLENS Årsmøde 2017 KVALITETSMODELLENS Velkommen til årsmøde Den 18. maj 2017 samles socialtilsynet i Danmark på Scandic Byholm Park i Horsens. Årsmødet er en tilbagevendende tradition, hvor vi bruger en dag

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 40627 Udviklet af: Elisabeth Hefda Dyrnæsvej 6F 4700 Næstved Tlf.: 55734009 Januar 2009 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere