SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE Oeuvres publiees par le Bureau de statistique de l'etat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE Oeuvres publiees par le Bureau de statistique de l'etat"

Transkript

1 (5. R., XV SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE Oeuvres publiees par le Bureau de statistique de l'etat Statistisk Tabelværk. Litra A. Viede, fødte og døde , og (4de Række, Nr. 9; 5te Række, Nr. 2 og 6). Danmarks Haandværk og Industri ifølge Tællingen d. 25. Maj 1897 og d. 12. Juni 19o6 Nr. i og 7). Folketællingen i Kongeriget Danmark d. I. Februar Første og anden Del (5. R., Nr. 3 og 4). Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. Aarhundrede (5. R., Nr. 5). Ti. Den civile Retspleje i Aarene og 1896Igoo (5. R., Nr. I og 3). Strafferetsplejen i Aarene og (5. R., Nr. 2 og 4). Danmarks civile og kriminelle Retspleje i Aarene (5. R., Nr. 5). C. Danm. Jordbrug d. I. Januar 1895 (4. R., Nr. 9). D. Statistisk T abelværk. Lettre A. Mariages, naissances et deces , et (4me serie, no 9; 5me s., no 2 et 6). Metiers et industries du Danemark selon le recensement du 25 mai 1897 et du 12 juin 1906 (5me s., no i et 7). Population du Royaume de Danemark le jer fevrier Premiere et deuxieme partie. (5me s., no 3 et 4). La population du Danemark pendant le 19me siecle (5me s., no 5) B. Justice civile et (5me s., no i et 3). Justice criminelle et (5me s., no 2 et 4). Justice (5me s., no 5) C. Exploitations agricoles du Danemark le i er janv (4me s., no 9). Arealets Benyttelse i Danmark.d. 15. Juli 1896 Emploi de la terre en Dnm. le 15 juillet 1896 og d. 15. Juli 1907 (5. R., Nr. I og 3). et le 15 juillet 1907 (5me s., no i et 3). Kreaturholdet d. 15. Juli 1898 og d. 15. Juli Betail du Dnm. le 15 juillet 1898 et le 15 juillet 1909 (5. R., Nr. 2 og 5) (5me s., nos 2 et 5). Landbrugsforhold i Danmark siden Midten af L'agriculture en Danemark depuis le milieu det t9. Aarhundrede (5. R., Nr. 4). du 19e siecle (5me s., no 4). Danmarks Handelsflaade og Skibsfart 1895 D. La marine marchande et la navigation du Dnm (4. R., Nr. 27 og 29, 5. R., Nr. 1, 3, o (4me s., nos 27 et 29; 5mes., nos 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 Og 27). 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 et 27). Danmarks Vareindførsel og udførsel 1895 Importation et exportation du Dnm I91I (4. R., Nr. 28 og 30, 5. R., Nr. 2, 4, 1911 (4me s., nos 28 et 30; 5me nos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Iste 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Ire og 2det Hæfte, 29, iste og 2det Hæfte). et 2me livraison, 29, Ire et 2me livraison). E. Kommune og Havneregnskaber 189o1909/jo E. Comptes communaux et de ports /jo (4. R., Nr.4; 5. R., Nr. 1, 5 og 8). (4me s., no 4; 5me s., no 1, 5 et 8). Danmarks Statsfinanser i Aarene 1887/88190'`/0a Les finances du Danemark 1887/es1908/oa (5. R., Nr. 2). (5me s., no 2). Vurdering til Ejendomsskyld pr. I. Juli 1904 Impot sur les biens immeubles : evaluation de la og pr. i. Juli igo9 (5. R., Nr. 3 og 6). redevance immobiliere 1904 et 1909 (5me s., nos 3 et 6). Indkomst og Formueforh. efter Skatteansættel Revenus et fortune d'apres la taxation pour sen for Skatteaarene og et 19091o (5zne s., nos 4 et 7). (5. R., Nr. 4 og 7). Statistiske Meddelelser. 1) Communications statistiques.1) Betænkning om Bestemmelsen af Danmarks Fladeindhold Rapport sur la determination de la superficie du Danemark (4me s., t. 3, II). (4. R., 3. B. II). Danmarks Areal (4. R., 20. B. III). Superficie du Danemark (4me s., t. 20, III). Folketællingen 1/2 1901: Foreløbig Opgørelse; Folkemængden efter de vigtigste administrative Inddelinger preliminaires; population par villes, paroisses, depar Population du Danemark au jer fevrier 1901: Chiffres (4. R., 9. B. L; io. B. III). tements, dioceses etc. (4me S., t. 9, I et t. jo, III). Folkemængden 1/ og 1/ efter de vigtigste administrative Inddelinger (4. R., 21. B. I; 37. B. I). 19o6 et du jer fevrier 1911 (4me S., t. 21, I; t. 37, 1). La population du royaume de Danemark au jer fevrier Kom. Mandtal og Folketæll (3. R., 17. B. VI). Recensements communaux (3me s., t. 17, VI). ÆgteskabsStatistik (4. R., 18. B. I). Statistique des mariages (4me s., t. 18, I). Tuberkulosens Udbredelse i Danmark i Aaret 19o6 La frequence de la tuberculose en Danemark en 19o6 (4. R., 26. B. VIII). (4me S., t. 26, VIII). Selvmordene i Tiaaret (3. R., 18. B. II). Suicides (3me s., t. 18, II). Selvmord og Dødsfald ved ulykkelig Hændelse i Aarene Suicides et deces par accident 1896(1897)1905 (4mne s., 1896(1897)1905 (4. R., 23. B. VI). t. 23, VI). I) Den fulgte Ordning er den samme som den i Aarbogen anvendte (jfr. Aarbogens Indholdsfortegnelse). 1) La classification est celle de l'annuaire (cfr. la table des matieres).

2 XVI Ulykkestilfælde i Land og Skovbrug (4. R., 25. B. III). Ulykkestilf. paa Sjælland Sept.Dec. i898 (4.R., 7.B. III.) Befolkningens Erhvervsfordeling ved Folketællingen den i. Februar 1906 (4. R., 28. B. V). Danmarks jordbrug (4. R., 24. B. II). Oplysninger om Danmarks Ejendomme med Jordtilliggende 1901 (4. R., 14. B. VI). StatsHusmandsbrug, oprettede i Finansaarene 1900/oi 1970/u (4. R., 21. B. IV; 39. B. VI). Fæste, Leje og Tjenestehuse 1899 (4. R., 8. B. I). Arealets Benyttelse d. 15. Juli 1896, d. 15. Juli 1901 og d. 15. Juli 1907 (4. R., i. B. III; 12. B. VII; 28.B.I11). Anvendelsen af Landbrugsmaskiner m. v. i Danmark paa Grundlag af Arealopgørelsen af 1907 (4. R., 34. B. II). Danmarks Skovbrug ifølge Arealopgørelsen af 1907 (4. R., 32. B. III). Foreløbig Redegørelse f. Høstens Udfald (3. R., 16.B.II; 17. B. IV; 4. R., i. B. V; 4. B. I; 5. B. VI; 7.B. VI; Io.B.IV; 12.B.II; 13.B.VIII; 16.B.VIII; 22. B. III; 25. B. IV; 28. B. IV; 32. B. II; 35. B. H1; 37. B. III; 39. B. VII). Høstudbyttet (3. R., 16. B. IV; 18. B. III; 4. R., 3.B.I; 5. B. I ; 6. B. V; 9. B. IV; II. B. VI; 13. B. II; 16. B.11; 17. B. VI; 20. B. V ; 24.B. I ; 26. B. V ; 31.B.I; 34. B. III; 36. B. V; 39. B. IV). Høsten i Danmark. Reviderede Tabeller for hvert af Aarene og for (4. R., 2. B. III og 29. B. I). Kreaturholdet i Danmark d. 15. Juli 1898 og d. 15. Juli 1903 (4. R., 5. B. IV; 16. B. VI). Landbrugets Andelsvirksomhed (4. R., 22. B. V). Deltagelsen i Landbrugets Andelsvirksomhed 1909 (4. R., 36. B. IV). Salg af Landejendomme (3. R., 16. B. 1; 4. R., 9. B. V; 20. B. I; 36. B. I). Foreløbig Redegørelse for Danmarks Haandværks og Industrivirksomheder ved Tællingen den 25. Maj 1897 (4. R., 2. B. V); do. do. ved Tællingen den 12. Juni 1906 (4. R., 23. B. III). Produktionsstatistik: Næringsmiddelindustrien (4. R., 30. B. I); Tekstilindustrien (30. B. II); Beklædningsog Læderindustrien (30. B. III); Træindustri m. v. (30. B. IV) ; Sten, Ler og Glasindustri (30. B. V) ; Metalindustri in. v. (30. B. VI); Forskellige Industrier af teknisk og kemisk Art (30. B. VII); Papirindustri og grafisk Industri (30. B. VIII). Hjemmeindustrien i Hovedstaden (4. R., 33. B. I). Statskontrolerede Produktioner (Spiritus, Øl, Sukker og Margarine) i (For R., 3. B.V; S.B. II; 7. B. II; 9.B.VII; ii.b.viii; 13.B.IV; 16. B. IV ; 17. B. VII; 21.B. II; 24.B. IV; 26. B. VI; 31. B. III; 34. B. VI; 36. B. VI; 39. B. V; for 1895 og 1896 Stat. Tabely. 4. R., Litra D., Nr. 28 og 30,. Danmarks Vareomsætn. med Udl. samt indenlandsk Tilvirkning af Spiritus, Øl m. m (3. R., 16. B. III ; 17. B. VIII; 4. R., 2. B. IV; 4. B. V ; 6. B. 111; 9. B. II; ii.b.iv; 12. B. VI; 14.B.IV: 17. B. IV; 19. B. VII; 23. B. 1; 26. B. III; 29. B. V; 32. B. VI). Danmarks Vareomsætn. med Udl. ijan.marts (3. R., 17. B. I; 4. R., 1. B. 1; 3. B. III; 5. B. III; 7. B. 1; 9. B. VI; Ii.B.VI1; 13.B.III; 16.B.IlI; VIII; 21.B.Ill.; 24. B. III; 26. B. VII; 31. B. IV). Accidents dans 1'agriculture et la sylviculture (ome s., t. 25, III). Accidents en Seeland : septbr.decbr (4me s., t.7, III). Population par profession, recensement du ler fevrier 1906 (4me s., t. 28, V). Propristes territoriales en Danemark (4me s., t. 24, II). Exploitations agricoles du Danemark: stendue, genre de possession etc. (4me s., t. 14, VI). Petites fermes etablies aux exercices 1900/oi1910/ti (4me s., t. 21, IV; t. 39, VI). Maisons å tens, å louage ou å domesticite (4me s., t. 8, l). Emploi de la terre le 15 juillet 1896; le 15 juillet 1901 et le 15 juillet 1907 (4me s., t. I, III; t. 12, VII; t. 28, III). Emploi de machines dans 1'agriculture du Danemark selon le releve de l'emploi de la terre 1907 (4me s., t. 34, II). Sylviculture du Danemark selon le releve de l'emploi de la terre 1907 (4me s., t. 32, III). Caractere de la rscolte en Dnm (3me s., t. 16, II; t. 17, IV; 4me s., t. I, V ; t. 4, I ; t. 5, VI; t. 7, VI; t. to, IV; t. 12, II; t. 13, VIII; t. 16, VIII; t. 19, II; t. 22, III; t. 25, IV; t. 28, IV; t. 32, II; t. 35, III; t. 37, III; t. 39, VII). Recoltes en Dnm (3me s., t. 16, IV; t. 18, III; 4me s., t.3, I; L5,1; t.6, V; t. 9, IV; t. II, VI; t. 13, II; t. 16, II; t. 17, VI; t. 20, V; t. 24, I; t.26.v; t. 31, I; t. 34, III; t. 36, V; t. 39, IV). Recoltes en Dnm. Tableaux revises et par annse (4me s., t. 2, III et t. 29, I). Betail du Dnm. le 15 juillet 1898 et le 15 juillet 1903 (4me s., t. 5, IV; t. 16, VI). Cooperation dans 1'Agriculture (4me s., t. 22, V). La participation aux entreprises cooperatives de l'agriculture 1909 (4me s., t. 36, IV). Propristes territoriales vendues (3mes., t. 16, I; 4me s., t. 9, V; t. 20, I; t. 36, l). Industries du Danemark IC 25 mai 1897 et le 12 juin Compterendu preliminaire (4me s., t. 2, V ; t. 23, III). Statistique de la production industrielle: Industrie des aliments etc. (4me s., t. 30, I); Industrie textile (t. 30, II); Vetement et cuirs (t. 30, III); Industrie du bois etc. (t. 30, IV); Industries ceramiques et verrerie (t. 30, V); Industries des metaux etc. (t. 30, VI); Diverses industries techniques et chimiques (t. 30, VII); Papeterie, industries du livre ou polygraphiques (t. 30, VIII). L'industrie å domicile dans la capitale (4me s., t. 33, 1). Productions controlees (alcool, biere, sucre et beurre artificiel) (dont me s., t. 3, V; t. 5, II; t. 7, II; t. 9, VII; t. I1, VIII; t. 13, IV; t. 16, IV; t. 17, VII; t.21, II; t. 24, IV; t. 26, VI; t. 31, III; t. 36, VI; t. 39, V : Statistisk Tabelværk 4me s., Lettre D, nos 28 et 30). Import. et exp., production d'eaudevie, de biere etc (31Re s., t. 16, III; t. 17, VIII; 4me s., t. 2, IV; t.4, V; t. 6, III; t. 9, II; t. II, IV; t. 12, VI; t. 14, IV; t. 17, IV; t. 19, VII; t. 23, I ; t. 26, III; t. 29, V; t. 32, VI). Imp. et exp. du Dnm. au trim. de janv. 1896igo9 (3me s., t. 17, I; 4me s., t.1, I; t.3, III; t. 5, III; t.7,i; t.9, VI; t. II, VII; t. 13, III; t. 16, III; t. 17, VIII; t. 21, 111; t. 24, III; t. 26, VII; t. 31, IV).

3 XVII DanmarksVareomsætn. m. Udl. i AprilJuni 18961go9 (3. R., 17. B. II; 4. R., I. B. II; 3.B. VI; 5.B.V; 7.B.IV; io.b.l; 12.B.1; 13. B. V; 16. B. V; 19.B.I; 22. B. II; 25. B. I; 28. B. I; 31. B. VII). Danmarks Vareomsætn. m. Udl. i julisept (3.R., 17.B.III; 4.R., i.b.vi; 4. B. III; 5.B.VII; 8.B.II; II.B.I; 12.B.II1; 14.B.1; 17.B.I; 19.B.III; 22.B.IV; 25. B. V ; 28. B. VI; 32. B. IV). Danmarks Vareomsætn. med Udl. i Oktb.Decbr (3. R., 17. B. IX; 4. R., 2. B. VI; 4. B. VI; 6.B.IV; 9.B.III; II.B.V; 13.B.I; 16.B.I; 17.B.V; 2o.B.IV; 23. B. V ; 26. B. IV ; 31. B. II ; 34. B. V). Kapitelstakster (3. R., 16. B. II; 17. B. VII; 4.R.,2.B.II; 4. B. IV; 6.B.I; 8. B. III; ii.b.iii; 12. B. IV; 14. B. III; 17. B. III; 19. B. V; 22. B. VI; 26. B. I ; 29. B. III ; 32. B. V ; 35. B. V ; 39. B. I). Kapitelstakster i ældre og nyere Tid (4. R., 15. B. I). De danske Sparekasser i Femaaret 1891/921896/ 6 med et Tillæg for Aaret 1896/67 (4. R., 4. B. II); i Tiaaret 1896/9719C5/o6 (4. R., 25. B. VI). Arbejdsforholdene i Beværterfaget (4. R., 25. B. II). Sygelighedsstatistik paa Grundlag af Erfaringer fra (le anerkendte Sygekasser (4. R., 34. B. IV). Alderdomsunderstøttelsen i 1894, og (3. R., 17. B. V; 4. R., 2. B. I; 13. B. VII). StrejkerogLock'outs (4.R., 8.B.IV; 19. B.VI; 38. B. III). Arbejdstiden i Industrien ifølge Haandværks og Industritællingen af 12. Juni 1906 (4. R., 28. B. II). Lønningsforhold vedr. Statens dag og akkordlønnede Arbejdere (4. R., i. B. IV), vedr. Landbruget (4. R., 5. B. VIII; 20. B. II; 36. B. 111), ifølge Haandværks og Industritællingen 1897 (4. R., 6. B. II), ifølge Haandværks og Industritællingen 1906 (4. R., 32. B. I). Forbrugsforhold. Byarbejderfamiliers og Landarbejderfamiliers Forbrug (4. R., 6. B. VI; ii. B. II). Danske Husholdningsregnskaber: i. Byarbejdere (4. R., 40. B. 1). Enkemænd og Enker med Børn under 18 Aar (4. R., 37. B. II). Fattigvæsenet i Danmark i Aaret 1901 (4. R., 15. B. II.). De fattigunderstøttede i Danmark i Aaret 1901 (4. R., 18. B. II). Skolebesøgende Børns erhvervsmæssige Arbejde (4. R., 35. B. I). Folkeskolevæsenet m. m. uden for København i Aarene (4. R., 27. B. I; 29. B. IV; 33. B. II; 35. B. IV; 38. B. I) Danmarks Folkehøjskoler og Landbrugsskoler i 19 }/os og R., 23. B. IV ; 39. B. III). Kommunale Valg (4. R., 16. B. VII). Kommunale Valg i Aarene 1905 og 1906 (4. R., 23. B. II). De kommunale Valg i Marts 1909 (4. R., 31. B. V). Folketingsvalgene 9/4 1895, 6/4 1898, 3/4 1901, 16/6 1903, 29/5 1906, 15/ og 21/5 i91o med Supplerings og Omvalg (4. R., 3. B. IV; io. B. II; 13. B. VI; 22. B. I; 31. B. VI; 35. B. II). De nye Statsskatter i Skatteaaret (4. R., 17. B. 11). Ansættelserne til Formue og Indkomstskatten i Skatteaarene (4. R., i9. B. IV; 22. B. VII; 26. B. II; 29. B. II; 34. B. II; 36. B. II; 38. B. II). Folketællingen paa Island d. i. November 1901 (4. R., 14. B. II) ; (desuden en islandsk Udgave under Titelen Mantalio å Islandi hinn i. November 1go1). Id, au trimestre d'avril 18q6igog (3e s., t 17, 11, Ome s., t. I, II; t. 3, VI; t. 5, V; t. 7, IV; t. 10, I; t. 12, I; t. 13, V; t. 16, V; t. 19, I; t. 22, II; t. 25, I; t. 28, I; t. 31, VII). Id. au trimestre de juillet og (3me s., t. 17, 111, 4e s., t. 1, VI; t. 4, III; t. 5, VII; t. 8, II; t. ii, 1; t. 12, III; t. 14, I; t. 17, I; t. 19, III; t. 22, IV; t. 25, V; t. 28, VI; t. 32. IV). Id. au trimestre d'octobre (3me s., t. 17, IX 4me s., t. 2, VI; t.4, VI; t. 6, IV; t. 9, III; t. II, V. t. 13, I; t.16, I; t. 17, V; t. 20, IV ; t. 23, V ; t.26, IV ; t ; t. 34, V). Prix officiels des cereales etc. produites en (3mes., t. 16,11; t. 17,VII ; 4me s., t. 2, II ; L4, IV ; t.6,1; t.8, III; t. is, III; t.12, IV; t. 14, III; t. 17, III; t. 19,V, t. 22, VI; t. 26, I; t. 29, III; t. 32, V ; t. 35, V ; t. 39, 1) Prix officiels des cereales anciens et modernes (4me s., t. 15, l). Caisses d'epargne danoises å et un supplement (411e s., t. 4, Il); 1896/ /06 (4me s., t. 25, VI). Le travail chez les patrons limonadiers et restaurateurs (4me s., t. 25, II). Statistique de morbidite selon les renseignements des caisses autorisees de maladie (4me s., t. 34, IV). Subventions å la vieillesse (loi 1891) en 1894, en et en (3me s., t. 17, V ; 4me s., t. 2, I ; t. 13, VII). Greves en Danemark (4me s., t.8, IV; t.19,vi ; t. 38, III). Duree du travail dans 1'industrie selon le recensement du 12 juin 1906 (4me s., t. 28, II). Salaires des ouvriers de l'etat å la journee ou å la piece (4me s., t. i, IV), salaires de l'agriculture (4me s., t.5, VIII; t. 20, II; t. 36, III), salaires de l'industrie 1897 (4`"e s., t. 6, II), salaires de l'industrie 1906 (4me s., t. 32, I). Consommation des familles d'ouvriers urbains et campagnards (4me s., t. 6, VI; t. i1, II). Budgets de menage danois: i. Ouvriers urbains (4me s., t. 40, l), Veufs et veuves ayant des enfants d'audessous de 18 ans (4me s., t. 37, II). Assistance publique en Danemark 1901 (4me s., t. 15, II). Pauvres assistes en Danemark 1901 (4me s., t. 18, II). Travail non scolaire des enfants ecoliers (4me s., t. 35, I). Les ecoles primaires etc. hors de Copenhague en (4me s., t. 27, I; t. 29, IV; t. 33, II; t. 35, IV; t. 38,1) Les hautes ecoles des paysans et les ecoles agronomiques du Dnm. en 1904/o5 et 1910/11 (4me s., t. 23, IV; t. 39, III). Elections communales (4me s., t. 16, VII). Elections communales en 1905 et en 1906 (4me s., t. 23, II); id. en 1909 (4me s., t.31, V). Elections pour le Folketing le 9 avril 1895, le 5 avril 1898, le 3 avril 1901, le 16 juin 1903, le 29 mai 1906, le 25 mai 1909 et le 20 mai 1910 (4me s., t. 3, IV; t. to, II; t. 13, VI; t. 22, I; t. 31, VI; t. 35, II). Les nouveaux impots d'etat en (4me s., t. 17, II). Les impots d'etat sur la fortune et sur le revenu en (4me s., t. 19, IV; t. 22, VII; t.26, II; t. 29, II; t. 34, II; t. 36, II; t. 38, II). Population de I'Islande du ier novbr. i9o1 (4me s., t. 14, II).

4 i Antilles Sammendrag af statistiske Oplysninger om Island (4. R., 24. B. V). Folketællingen i Grønland d. i. Oktober 1901 (4. R., 14. B. V). Sammendrag af statistiske Oplysninger om Grønland (4. R., 39. B. II). De danskvestindiske Øers Ind og Udførsel af Varer 1/ /a 1894, medtill. tilaf/s 1896 (3. R., i8. B.I). Folketællingen paa de danskvestindiske Øer d. i. Februar 1901 med et Tillæg om Vareomsætn. i896/s7 1901/os (4. R., 12. B. V). Love og Cirkulærer m. v. vedrørende Bureauet, januar 1896Maj 1897 (3. R., 18. B. IV). Forhandlinger ved det fællesnordiske statist. Møde i Kbhvn (4. R., 7. B. V). Handelsstatistiske Meddelelser, I. Aargang, 1910, Nr. 1I2; 2. Aargang, 1911, Nr. II2; 3. Aargang, 1912, Nr. iii. Statistisk Aarbog Aargang IXVII ( ). Statistisk Bureaus Historie, et Omrids udarbejdet i Anledning af Bureauets 5oaarige Bestaaen. Dansk Statistiks Historie 18oo185o. Statistiske Efterretninger, I.4. Aargang Interskandinavisk Handelsomsætning i Aarene 1900 i 906. XVIII Resume des principaux faits statistiques de l'islande (4me s., t. 24, 5). Population du Groenland du jer octobre 1901 (4me s., t. 14, V). Resume des principaux faits statistiques du Groenland (4me s., t. 39, II). danoises : import. et export , et au 31 mars 1896 (3me s., t. 18, I). Population des Antilles danoises le jer fevrier Annexe: importation et exportation 1886/871961/62 (4me s., t. 12, V). Fonctionnement du Bureau: lois, circulaires etc. janv. 1896mai 1897 (3me s., t. 18, IV). Reunion scandinave de statistique, Copenh (4me s., t.7, V). Communications de statistique commerciale, Ireann6e, 1910, nos 112; 2deannee, 1911, nos 112; 3me annee, 1912, nos III. Annuaire statistique, annees IXVII ( ). Historique du Bureau de statistique, redige å l'occasion de son cinquant. ; avec un precis en francais. Historique de la statistique danoise o. Renseignements statistiques, Ire4me annee, Echange interscandinave Precis de statistique 1907, elabore å l'occasion de la Iie session de l'institut International de Statistique, tenue å Copenhague, aofit Cooperation dans l'agriculture en Danemark.

5 11912 har Bureauet udgivet: Statistisk Tabelværk (5te Række). Litra D. Nr. 28. Danmarks Vareindførsel og udførsel i Aaret 1910, 2det Hæfte. 29. Danmarks Vareindførsel og udførsel i Aaret 1911, Iste og 2detHæfte. E. 8. Kommune og Havneregnskaber 1905/ / Statistiske Meddelelser (ode Række). 38te Bind. Hæfte 2. Ansættelserne til Indkomst og Formueskatten i Skatteaaret 19/1/ Strejker og Lock'outs i Danmark te Bind. Hæfte i. Kapitelstakster for Afgrøden m. v af I. Februar Sammendrag af statistiske Oplysninger om Grønland..... Folkehøjskoler og Landbrugsskoler i I9/o7_1910/ Høsten i Danmark i Aaret Statskontrolerede Produktioner 1911 (Spiritus, Øl, Sukker og Margarine)..... StatsHusmandsbrug oprettede i Finansaarene 1900/o11910/1I Høstens Udfald i Danmark i (Foreløbig Redegørelse) ode Bind. Danske Husholdningsregnskaber. Hæfte i...byarbejdere Pris Kr. Øre 3 ' 4 3 ' Handelsstatistiske Meddelelser. 2det Bind (1911). Hæfte 12. Vareomsætningen med Udlandet i December 1911 samt foreløbig Aarsoversigt for Aaret die Bind (1912). Hæfte Iil. Vareomsætningen med Udlandet i JanuarNovember Ø Statistisk Aarbog, XVII, Statistiske Efterretninger, Ode Aargang, 1912, Nr. I» 2 n II lå lo Ø. Publications du Bureau en 1912: Statistisk Tabelværk (5me serie). Lettre D. No 28. Importation et exportation du banemark 191o, 2de livraison. 29. Importation et exportation du Danemark 1911, Ire et 2de livraison. E. 8. Comptes communaux et de ports 1905/01908/Is. Communications statistiques (ome serie). Tome 38. Livr. 2. Les impots d'etat sur les revenus et sur la fortune 1911I2. Greves en Danemark Tome 39. Livr. i. Prix officiels des coreales etc. produites 2. en Resume des principaux faits statistiques du Groenland. Les hautes ecoles des paysans et les dcoles agronomiques en 1906/071910/ Recoltes en Danemark s. Productions 191I (alcool, biore, sucre et margarine). 6. Petites fermes etablies aux exercices 1900/oI 19/0//1. Livr. i. Caractere de la rocolte en Danemark Tome 40. Budgets de menage danois. Ouvriers urbains. Communications de statistique commerciale. Tome 2 (1911). Livr. 12. Importation et exportation en decembre 1911 ainsi qu'un apergu preliminaire de l'annbe Tome 3 (1912). Livr Importation et exportation en janvier novbr Annuaire statistique, XVII, Renseignements statistiques, 4e ann6e, 1912, nos 112.

- E. Kommune- og Havneregnskaber t89o-19 4/os

- E. Kommune- og Havneregnskaber t89o-19 4/os XIV SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE 1896-191o. Oeuvres publiees par le Bureau de slatistique de t'l%'tat 1896-1910. Statistisk Tabelværk. Litra A. Viede, fødte og døde 1890-94,

Læs mere

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.'

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.' DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.' Les publications du Departement de la Statistique. Traduction en francais page XXII. I. Areal og Befolkning. I. Danmarks Areal 19o6: Betænkning 4,3,2; Beretning

Læs mere

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 XVI DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 Les publications du Departement de la Statistique. Tradnction en franyais page XX. I. Areal og Befolkning. 1. Danmarks Areal 19o6: Betænkning 4,3, Beretning

Læs mere

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 Les publications du Departeinent de Statistique.

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 Les publications du Departeinent de Statistique. DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 Les publications du Departeinent de Statistique. Traduction en francais page XXIII. I. Areal og Befolkning. I. Danmarks Areal 19o6: Betænkning 4,3,2; Beretning

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 16DE AARGANG 1911 ANNUAIRE STATISTIQUE 16ME ANNE 1911

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 16DE AARGANG 1911 ANNUAIRE STATISTIQUE 16ME ANNE 1911 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 6DE AARGANG 9 ANNUARE STATSTQUE 6ME ANNE 9 UDGVET AF STATENS STATSTSKE BUREAU PUBLtU, it4e STATSTQUE DE L'ETAT t KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER (GYLDENDALSKE

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 13DE AARGANG 1908 ANNUAIRE STATISTIQUE. I;Mg ANNE 19o8

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 13DE AARGANG 1908 ANNUAIRE STATISTIQUE. I;Mg ANNE 19o8 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 3DE AARGANG 908 ANNUAIRE STATISTIQUE I;Mg ANNE 9o8 UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU PUBLIE PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ETAT KØBENHAVN

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. I ITE AARGANG 19o6 ANNUAIRE STATISTIQUE 1IME ANNEE 1906

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. I ITE AARGANG 19o6 ANNUAIRE STATISTIQUE 1IME ANNEE 1906 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG TE AARGANG 9o6 ANNUARE STATSTQUE ME ANNEE 906 UDGVET AF STATENS STATSTSKE BUREAU PUBL$ PAR LE BUREAU DE STATSTQUE DE L'ETAT KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938 STATISTISK AARBOG 938 . STATISTIQUE DANMARKS STATISTIK DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 938 ANNUAIRE STATISTIQUE 938 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929 STATISTISK AARBOG 929 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 929 AN N UAI RE STATISTIQUE 929 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. 1 5 D8 AARGANG 1 91 o ANNUAIRE STATISTIQUE 15ME ANNEE 1910

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. 1 5 D8 AARGANG 1 91 o ANNUAIRE STATISTIQUE 15ME ANNEE 1910 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 5 D8 AARGANG 9 o ANNUARE STATSTQUE 5ME ANNEE 90 UDGVET AF STATENS S T BUREAU PUBLE` PAR LE BUREAU DE STAT L'RTAT KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER (GYLDENDALSKE

Læs mere

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession.

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession. INDHOLDSFORTEGNELSE I Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter i 2 3 4- s 6 7 8 9 I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942 STATISTISK AARBOG 942 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK.AARBOG 942 ANNUAIRE STATISTIQUE 942 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE I FEB. 043

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 940 ANNUAIRE STATISTIQUE 940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. page Kildeangivelse (S. XI). Fortegnelse over Bureauets Skrifter (S. XIV). I. Areal og Befolkning.... i. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed........

Læs mere

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal i INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Page Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2

Læs mere

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal.

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal. INDHOLDSFORTEGNELSE Side TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIV XVII Sources Les publications du Departement de la Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937 STATISTISK AARBOG 93 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 937 ANNUAIRE STATISTIQUE 937 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i.

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i. I INDHOLDSFORTEGNELSE! TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Forteanielse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold i Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolk- 2

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1915 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1915 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 95 ANNUARE STATSTQUE 95 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER g5 (GYLDENDALSKE

Læs mere

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo.

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIII XVI Sources - Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. og Igle efter Køn, Alder og ægteskabelig

TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. og Igle efter Køn, Alder og ægteskabelig INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I Areal og Befolkning I Det danske Monarkis Folkemængde, Areal 2 3- samt Befolkningstæthed Danmarks Areal

Læs mere

... Hoveddele... INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page. I. Superfleie et population Reunion des departements du Danemark.

... Hoveddele... INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page. I. Superfleie et population Reunion des departements du Danemark. INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse (S XII) Fortegnelse over Bureauets Skrifter (S XV) I Areal og Befolkning i Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2 Danmarks

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. Page

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. Page . INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. Page Kildeangivelse. Fortegnelse over Bureauets Skrifter. I. Areal og Befolkning........ i. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed........

Læs mere

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc.

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc. TABLE INDHOLDSFORTEGNELSE. i side I DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources. Les publications du Departement de Statistique. I. DET EGENTLIGE DANMARK. I.

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1917 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1917 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 97 ANNUARE STATSTQUE 97 t UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER 97 (GYLDENDALSKE

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943 STATISTISK AARBOG 943 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 943 ANNUAIRE STATISTIQUE 943 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13 INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2 Danmarks

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 935 ANNUAIRE STATISTIQUE 935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLI$ PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN H H THIELES BOGTRYKKERI

Læs mere

Areal og Befolkning... I. Danmarks Kystlinie og Areal Omraader af Aarene Folketællingen

Areal og Befolkning... I. Danmarks Kystlinie og Areal Omraader af Aarene Folketællingen INDHOLDSFORTEGNELSE i TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK XVII XXII Sources. Les publications du Departement de Statistique. L LE DANEMARK

Læs mere

mer

mer INDHOLDSFORTEGNELSE I TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK I LE DANEMARK PROPREMENT

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1932

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1932 STATSTSK AARBOG 932 Statistisk Aarbog 932 Statistisk Aarbog 932 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 932 ANNUARE STATSTQUE 932 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1928

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1928 STATSTSK AARBOG 928 Statistisk Aarbog 928 Statistisk Aarbog 928 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 928 AN N UA RE STATSTQUE 928 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT

Læs mere

DAN MARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. ANNUAIRE STATISTIQUE igi8 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DAN MARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. ANNUAIRE STATISTIQUE igi8 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DAN MARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 98 ANNUARE STATSTQUE igi8 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER 98 (GYLDENDALSKE

Læs mere

STATISTISK AARBOG 1926

STATISTISK AARBOG 1926 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 926 ANNUARE STATSTQUE 926 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE STATSTQUE r t' DT > T l' T `LKE,, OTEK KØBENHAVN H H THELES

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser...

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser... INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK. Areal og Befolkning.... i. Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed............

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944 STATISTISK AARBOG 944 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 944 ANNUAIRE STATISTIQUE 944 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951 STATSTSK ÅRBOG 95 Statistisk Aarbog 95 Statistisk Aarbog 95 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK URBOG 95 ANNUARE STATSTQUE 95 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE

Læs mere

STATISTISK AARBOG 1920

STATISTISK AARBOG 1920 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 920 ANNUARE STATSTQUE 920 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLL PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE '?Måfå*;; KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER 92

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1939

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1939 STATISTISK AARBOG 939 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 939 ANNUAIRE STATISTIQUE 939 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE r)fn KØBENHAVN

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1927

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1927 STATISTISK AARBOG 927 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 927 ANNUAIRE STATISTIQUE 927 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1946

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1946 STATSTSK AARBOG 946 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 946 ANNUARE STATSTQUE 946 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE STATSTQUE KØBENHAVN BANCO LUNOS BOGTRYKKER

Læs mere

bopæl Antal levendefødte pr kvinder i forskellige. årene tjeneste landsdele varighed

bopæl Antal levendefødte pr kvinder i forskellige. årene tjeneste landsdele varighed INDIIOLDSFORTEGNELSE I l TABLE DES MATIERES kildeangivelse Fortegnelse over Departementets skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK XVIII XXIV Areal og befolkning... 1-43 I. Meteorologiske forhold... I 2. Danmarks

Læs mere

STATISTISK AARBOG D E AARGANG 1902 ANNUAIRE STATISTIQUE 7ME ANNE 1902 UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU

STATISTISK AARBOG D E AARGANG 1902 ANNUAIRE STATISTIQUE 7ME ANNE 1902 UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU STATSTSK AARBOG 7 D E AARGANG 90 ANNUARE STATSTQUE 7ME ANNE 90 UDGVET AF STATENS STATSTSKE BUREAU PUBLE PAR LE BUREAU DE STATSTQUE DE L'ETAT KØBENHAVN THELES BOGTRYKKER (Gyldendalske Boghandel) FORORD

Læs mere

I,XXVIII)... TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. I A. OVERSIGT. A. APERCU. (Tabel XVI)... LXIX-LXX)...

I,XXVIII)... TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. I A. OVERSIGT. A. APERCU. (Tabel XVI)... LXIX-LXX)... INDHOLDSFORTEGNELSE. I TABLE DES MATIERES. Kildeangivelse. A. OVERSIGT. Mønt, Vægt og Maal. i. Areal, Folkemængde, Befolkningstæthed, Tilvækstforhold (Tabel I-III).......2. Befolkningens Fordeling efter

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1947

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1947 STATSTSK AARBOG 947 Statistisk Aarbog 947 Statistisk Aarbog 947 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 947 ANNUARE STATSTQUE 947 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

Danemark Journée n 6 31 août Dan Køge Aarhus GF 02:00 1 septembre Dan Viborg FF AB 02:01

Danemark Journée n 6 31 août Dan Køge Aarhus GF 02:00 1 septembre Dan Viborg FF AB 02:01 Danemark 2002 03 Journée n 1 27 juillet 143041 434345 01 Dan Silkeborg IF Brøndby IF 00:03 28 juillet 102501 0,54100 01 Dan Esbjerg fb Aalborg AB 01:02 411414 01 Dan AB Køge 02:02 101434 454554 01 Dan

Læs mere

Tal Tal... TABLE DES INDHOLDSFORTEGNELSE. et rurale. - Superficie. II B. Reunion des bailliages du Danemark proprement

Tal Tal... TABLE DES INDHOLDSFORTEGNELSE. et rurale. - Superficie. II B. Reunion des bailliages du Danemark proprement INDHOLDSFORTEGNELSE kildeangivelse Mønt, Vægt og Maal i Areal, Befolkningstæthed, Folkemængde, Tilvækstforhold I Det danske Monarkis Folkemængde (ifølge Tællinger), Areal samt Befolkningstæthed II A By-

Læs mere

Communieations de statistique

Communieations de statistique DANMARKS STATISTIK. STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISKE MEDDELELSER, TREDIE KÆKKE, BIO. Communieations de statistique 3^ série, tome 8\ UDGIVET AF DET STATISTISKE Publié par le Bureau de Statistique. BUREAU.

Læs mere

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Bauxit, Produktion, 248. Beboelseslejligheder i Byerne, 30; nyopførte,

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Bauxit, Produktion, 248. Beboelseslejligheder i Byerne, 30; nyopførte, EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Aarpenge for det kgl. Hus 179 Administrativ Inddeling 4. Afholds-foreninger Statsudgift til 180; -restaurationer 62. Aktie-selskaber 111 ff.; Afgang og Tilgang

Læs mere

Det danske Monarkis Folkemængde (ifølge Tællinger), Areal samt befolkningstæthed.

Det danske Monarkis Folkemængde (ifølge Tællinger), Areal samt befolkningstæthed. 734 ' par: TABEL I Det danske Monarkis Folkemængde (ifølge Tællinger), Areal samt befolkningstæthed Monarchie danoise: Population Superficie - Pop specifique 844 880 870 tota l total tota l Areal (888)

Læs mere

Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle For

Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle For F z 0 II 1 13 14 1 16 17 18 19 0 1 44 4 4 47 48 49 TABEL 1 14 A Indtægter recettes Løbende Indtægter recettes ordinaires Formue- og Erhvervsindtægter interits et exploitations industr Ejendomsskatter contributions

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Bauxit, Produktion, 242. Beboelseslejligheder i Byerne, 27; Areal, 28; nyopførte, 29; Udstyrelse, 28.

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Bauxit, Produktion, 242. Beboelseslejligheder i Byerne, 27; Areal, 28; nyopførte, 29; Udstyrelse, 28. EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Aandssvage, 13 ; Statsudgifter til, 171. Aarpenge for det kgl. Hus, 169. Abnorme, 13; -Skolevæsen, 171. Administrativ Inddeling, 4. Afholdsforeninger, Medlemmer

Læs mere

Samlet. Antal. Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad. total baignoire douche

Samlet. Antal. Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad. total baignoire douche 32 TABEL 33. Lejlighedernes Udstyrelse 935. des aj'7artements 935. Samlet Heraf havde dont munis de Antal Badeindretning bain Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad Vand varme to I alt bain

Læs mere

Generation X Ane nr. 1674/1675. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Adrianus De Westerlinck og Livina Aertsens 4 Kildemateriale 6

Generation X Ane nr. 1674/1675. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Adrianus De Westerlinck og Livina Aertsens 4 Kildemateriale 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Adrianus De Westerlinck og Livina Aertsens 4 Kildemateriale 6 Adriaan De Westerlinck & Maria Peersman Simoen Aertsens & Clara Van Eede Ane nr. 3348/3349

Læs mere

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Til stede : Skolens ledelse: Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene

Læs mere

... ... ... 5Overord.extraordin. :...

... ... ... 5Overord.extraordin. :... 64 TABEL 44 Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle For 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 A ndtægter recettes Løbende ndtægter recettes ordinaires Formue og Erhvervsindtægter

Læs mere

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Foto: Angel Films Fag: Fransk Niveau: 6.-7. Klasse Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Mål: Udvide ordforrådet til at kunne snakke og skrive om filmen Læse korte sætninger

Læs mere

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 6 x 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Titlen:

Læs mere

i. Superficie et population. Mouvement 1-31 III. Le Danemark proprement dit: Populations 9 I0 IO II VIII. Le Danemark proprement dit: population

i. Superficie et population. Mouvement 1-31 III. Le Danemark proprement dit: Populations 9 I0 IO II VIII. Le Danemark proprement dit: population INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES.. Kildeangivelse, Mønt, Vægt og Maal. Tabel: i. Areal og Befolkning. Folkemængdens Bevægelse m. m...... I. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed..

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU PUBLI6 PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'$TAT

STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU PUBLI6 PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'$TAT STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU PUBLI6 PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'$TAT {TIR 4.AMvA( T 3TCU 4 Det første»sammendrag af statistiske Oplysninger angaaende

Læs mere

De urørlige, scene 1-14

De urørlige, scene 1-14 De urørlige, scene 1-14 Delprøve 1 Navn og klasse:.. Varighed: 1 time Ingen hjælpemidler 1. Tekstgenre a) une lettre personnelle b) un extrait de roman c) une nouvelle d) un scénario e) un article dans

Læs mere

EMNELISTE (TALLENE ANGIVER SIDETALLET)

EMNELISTE (TALLENE ANGIVER SIDETALLET) EMNELISTE (TALLENE ANGIVER SIDETALLET) Aarpenge for det kgl. Hus 195. Administrativ Inddeling 2. Afgifter af udenlandsk Korn 117. Afgrødeenheder 47. Afholdsrestaurationer 78. Aktie-selskaber 135 f.; Afgang

Læs mere

Landets Hoveddele den i. Februar 1911. selon le recensement 1911 (suite).

Landets Hoveddele den i. Februar 1911. selon le recensement 1911 (suite). X 604 Landets Hoveddele den i Februar 9 selon le recensement 9 (suite) Landdistrikterne communes rumles 29 Hele Landet le Danemark Tyende og g og og Hus- Forsørgere Hus- Hus- 4 holdersker soutiens nourris

Læs mere

16o ... Løbende ordinaires...

16o ... Løbende ordinaires... z år I 3 4 6 7 8 10 11 TABEL 13 16o A Indtægter recettes Løbende Indtægter recettes ordinaires Formue og Erhvervsindtægter interets et entreprises publiques Ejendomsskatter contributions irnmobilieres

Læs mere

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET).

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Aandssvage, 13 ; Statsudgifter til, i8o. Hoveddele 1769-1921, 5; paa Øer Direkte Skatter, 172 f., 186 ff., 192. Aarpenge for det kgl. Hus, 175. og i Landsdele,

Læs mere

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Bagerier, 50, 52 ff. Bauxit, Produktion, 248. Beboelseslejligheder i Byerne, 27; nyopførte,

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Bagerier, 50, 52 ff. Bauxit, Produktion, 248. Beboelseslejligheder i Byerne, 27; nyopførte, EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Aarpenge for det kgl. Hus 177. Administrativ Inddeling 4. Afholdsforeninger Medlemmer i 133; Statsudgift til 178- Aktie-selskaber 116 ff. ; Afgang og Tilgang 116;

Læs mere

EMNELISTE (TALLENE ANGIVER SIDETALLET)

EMNELISTE (TALLENE ANGIVER SIDETALLET) EMNELISTE (TALLENE ANGIVER SIDETALLET) Aarpenge for det kgl. Hus 201. Administrativ Inddeling 2. Afgrødeenheder 47. Afholdsrestaurationer 75. Aftenskoler 168. Aktie-selskaber 136 f.; Afgang og Tilgang

Læs mere

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Hoveddele , 5; paa Øer og i Landsdele, 3; beregnet 18oo-

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Hoveddele , 5; paa Øer og i Landsdele, 3; beregnet 18oo- Aandssvage, 19 ; Statsudgifter til, 178. Aarpenge for det kgl. Hus, 173. Abnorme, 19; -Skolevæsen, 178. Administrativ Inddeling, 4. Afholdsforeninger, Medlemmer i, 132; Statsudgift til, 174. Aktie-selskaber,

Læs mere

SOMMAIRE... 0 AMENAGEMENT DU LITTORAL... 2 TOURISME... 2 Hébergement... 2 Croisires et plaisance... 2 Autres activités nautiques... 2 Pressions du secteur touristique... 2 Projets... 3 Conclusion... 3

Læs mere

C est parti! 2.1 Mes réponses. Cahier Intro. Je sais déjà. Mes attentes pour cette année. C est parti! Intro. 1 Bingo! 7.

C est parti! 2.1 Mes réponses. Cahier Intro. Je sais déjà. Mes attentes pour cette année. C est parti! Intro. 1 Bingo! 7. Mes attentes pour cette année Kig hele bogen igennem. Skriv lidt om, hvad du glæder dig til at arbejde med. Je sais déjà Skriv nogle ord og udtryk, du kan huske fra 5. og 6. klasse. Vælg noget, som du

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 4DE AARGANG 1899 ANNUAIRE STATISTIQUE 4 M E ANNEE 1899

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 4DE AARGANG 1899 ANNUAIRE STATISTIQUE 4 M E ANNEE 1899 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 4DE AARGANG 1899 ANNUAIRE STATISTIQUE 4 M E ANNEE 1899 UDGIVET AF STATENS JY IUREAU PUBLIE PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'$TAT KØBENHAVN

Læs mere

EMNELISTE (TALLENE ANGIVER SIDETALLET)

EMNELISTE (TALLENE ANGIVER SIDETALLET) EMNELISTE (TALLENE ANGIVER SIDETALLET) Aarpenge for det kgl. Hus 186. Administrativ Inddeling 2. Afgrødeenheder 48. Afholds-foreninger Statsudgift til 188; -restaurationer 73. Aktie-selskaber 125 f.; Afgang

Læs mere

05h47 06h42 07h19 07h30 08h06 08h30 (0) 09h23 (0) 10h08 (0) h48 06h43 07h20 07h31 08h07 08h31 (0) 09h24 (0) 10h09 (0) - -

05h47 06h42 07h19 07h30 08h06 08h30 (0) 09h23 (0) 10h08 (0) h48 06h43 07h20 07h31 08h07 08h31 (0) 09h24 (0) 10h09 (0) - - En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour mesurer la fréquentation de nos services afin de les améliorer. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies Réseau

Læs mere

EMNELISTE. Statistisk Aarbog 1930

EMNELISTE. Statistisk Aarbog 1930 EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Aandssvage, 13 ; Statsudgifter til, 173. Banker, 98. Dampskibe, Antal af, Si, 230f- Aarpenge for det kgl. Hus, 171. Bauxit, Produktion, 242. Danske i Udlandet,

Læs mere

Prénom: Classe: NOËL EN FAMILLE CAHIER. Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen

Prénom: Classe: NOËL EN FAMILLE CAHIER. Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen Prénom: Classe: CAHIER NOËL EN FAMILLE Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen Indhold Noël en famille - Intro... 1 Une chanson de Noël... 3 Moi et ma famille... 4 Les décorations de Noël... 6 La carte

Læs mere

06h08 07h07 (1) 07h43 08h05 (3) 08h31 09h05 (0) 06h09 07h08 (1) 07h44 08h06 (3) 08h32 09h05 (0) 06h10 07h09 (1) 07h45 08h07 (3) 08h33 09h06 (0)

06h08 07h07 (1) 07h43 08h05 (3) 08h31 09h05 (0) 06h09 07h08 (1) 07h44 08h06 (3) 08h32 09h05 (0) 06h10 07h09 (1) 07h45 08h07 (3) 08h33 09h06 (0) En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour mesurer la fréquentation de nos services afin de les améliorer. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies Réseau

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 5TE AARGANG 1900 ANNUAIRE STATISTIQUE 5ME ANNEE 1900

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 5TE AARGANG 1900 ANNUAIRE STATISTIQUE 5ME ANNEE 1900 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 5TE AARGANG 900 ANNUAIRE STATISTIQUE 5ME ANNEE 900 UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU PUBLI$ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ETAT KØBENHAVN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Fransk B fortsætter

Læs mere

bet danske Monarkis Folkemængde (ifølge Tællinger), Areal samt Befolkningstæthed.

bet danske Monarkis Folkemængde (ifølge Tællinger), Areal samt Befolkningstæthed. bet danske Monarkis Folkemængde (ifølge Tællinger), Areal samt Befolkningstæthed Monarchie danoise: Population - Superficie - Pop specifique 1890 1880 1870 1860 18401 18oi1 Areal (1888) superfzcie i890

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse.

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse. Tendres agneaux épisodes 7 à 12 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Alle billeder

Læs mere

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er - Sted Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? At spørge efter et bestemt på et kort Où puis-je trouver? At spørge efter en bestemt... des toilettes?... une

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 59. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Livsstilling med Angivelse af Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du e'

Læs mere

Д1Х3A vant-propos. Version Mac. Index

Д1Х3A vant-propos. Version Mac. Index Д1Х3 Д1Х3A vant-propos Ces polices ont t cr es pour les manuels d ѓenseignement de l ѓ criture, r pondant ainsi aux besoins exprim s par les diteurs. Elles conviennent galement tous travaux n cessitant

Læs mere

- les possibilités et les problèmes dans les banlieues. Der er arbejdet med ordforråd og sprogproduktion

- les possibilités et les problèmes dans les banlieues. Der er arbejdet med ordforråd og sprogproduktion Undervisningsbeskrivelse for: 3g FRF Fag: Fransk fors. B->A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 3g FRF 12 Termin: Juni 2013 Uddannelse: STX Lærer(e): Forløboversigt (8): 1 21.08.12

Læs mere

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א K K א א א K א W א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א K א א א א א : اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ K א א א א א א Résumé : La femme durant l époque Zianide Durant l époque

Læs mere

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min.

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min. Tema: Fag: Målgruppe: La Famille Fransk 5. til 6. klasse SVT2, 2011, 17 min. er en pige på ca. 10 år, der bor sammen med sin hippiefamilie, som kun tænker på at have det sjovt og more sig. er træt af det.

Læs mere

EMNELISTE (TALLENE ANGIVER SIDETALLET)

EMNELISTE (TALLENE ANGIVER SIDETALLET) EMNELISTE (TALLENE ANGIVER SIDETALLET) Aarpenge for det kgl. Hus 21 I. Arbejderulykkesforsikring 15I ; Statsud- Beboelsestætheden 29. Administrativ Inddeling 2. gift til 213. Befolkning i Danmark 4 ff.

Læs mere

Befokningens\F:or:-deling i 189o efter Køn og Alder for det egentlige,danmark: Absolutte Tal.

Befokningens\F:or:-deling i 189o efter Køn og Alder for det egentlige,danmark: Absolutte Tal. TABEL IV A. Befokningens\F:or:-deling i 189o efter Køn og Alder for det egentlige,: Absolutte Tal. Le Danemark proprement dit: population 1890 par åge et par sexe: nombres. Staden Provins- Landdistrikterne

Læs mere

Valg til Folketinget mandater og stemmetal

Valg til Folketinget mandater og stemmetal Valg til Folketinget - - og stemmetal Konservative Erhvervspartiet Slesvigsk parti Frie Dansk Samling Valgdelt. Folketingsmedlemmer /-.,.,.,.,, i /-.,.,.,.,. ii,.,.,, iii /-.,.,.,.,. iv,.,.,, + /-.,.,.,.,.

Læs mere

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Bagerier, 52 ff., 65. Bauxit, Produktion, 244. Beboelseslejligheder i Byerne, 28; nyopførte,

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Bagerier, 52 ff., 65. Bauxit, Produktion, 244. Beboelseslejligheder i Byerne, 28; nyopførte, MNLIST (TALLN ANGIVR SIDTALLT) Aandssvage 13 ; Statsudgifter til 175 Aarpenge for det kgl Hus 173 Abnorme 13; -Skolevæsen 175 Administrativ Inddeling 4 Afholdsforeninger Medlemmer i 130; Statsudgift til

Læs mere

Bedømmelse af de nye prøver

Bedømmelse af de nye prøver Bedømmelse af de nye prøver Delprøve 1 Vejledende opgave 1, fransk stx 6 multiple choice opgaver (opg. 1,2,3,5,6,9) 4 kombinationsopgaver (4,7,8,12) 3 formuleringsopgaver (10,11,13) 1 indsætning/bøjnings-opgave

Læs mere

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2 Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS Mardi 23 juin 2015 Langue vivante 2 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de

Læs mere