NORGES OFFICIELLE STATISTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGES OFFICIELLE STATISTIK"

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI DECEMBER (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO Pris : Kr

2 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI DECEMBER (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 el 1910 ) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1913

3 For tidligere utkomne statistiske verker se Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juni 1889 ". Kristiania Johannes Bjørnstads boktrykkeri.

4 Indhold. (Table des matières.) Side, Page. Norges Officielle Statistik, række III. (Statistique officielle de la Norvège, troisième série.) Norges Officielle Statistik, række IV. (Statistique officielle de la Norvège quatrième, série) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège quatrième, série) Andre statistiske verker, utgit av det Statistiske Centralbyraa. (Autres publications du Bureau central de Statistique.) Systematisk indholdsfortegnelse. (Table systématique des matières.) Register til systematisk indholdsfortegnelse Aperçu de la table systématique des matières Oversigt over antal verker, som horer til den Officielle Statistik

5 Forord. Nærværende fortegnelse indeholder en samlet oversigt over de verker av den Officielle Statistik, som er utgit i tidsrummet fra 1 juli 1889 til og med aaret 1910 (hele række III og IV samt række V nr ). Fortegnelse: omfatter tillike opgaver over andre statistiske verker, som utgives av byraaet, men som ikke henhører under den Officielle Statistik, saasom Statistisk Aarbok, Meddelelser, Socialt Tidsskrift m. v. Fortegnelsen ledsages av en systematisk indholdsfortegnelse samt register til denne. Forøvrig danner fortegnelsen en fortsættelse av den i 1889 utgivne, som omfatter tidsrummet juni Der har siden den tid og indtil nu med visse mellemrum været utgit særskilte tillægsfortegnelser. Det Statistiske Centralbyraa, Kristiania 21 februar A. N. Klær. Jonas Haanshus.

6 Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli december (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée du j er juillet 1889 au 31 décembre 1910.) Norges Officielle Statistik, række III. (Utgit av det Statistiske Centralbyraa, medmindre anderledes anført.) (Statistique officielle de la Norvège, troisième série.) (Nr se fortegnelse av 1889 og den systematiske indholdsfortegnelse i slutten av dette hefte.) (No voir le catalogue.de 1889 et la table des matières systématique à la fin de l'ouvrage.) Nr. 86. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1887 til 30 juni Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Les établissements pénitentiaires, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit 1889.» 88. Skiftevæsen 1886 tillikemed opgave over de efter overformynder-regnskaperne for aaret 1886 under rikets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit Fattigvæsen (Assistance publique.) Utgit Telegrafvæsen Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'ëtat, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit Handel (Commerce.) Utgit Kriminalstatistik (Justice criminelle.) Utgit D 95. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et médical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Aarsberetninger fra de Forenede Rikers konsuler Utgit efter foranstaltning av Departementet for det Indre. (Rapports consulaires, publiés par le Ministère de l'intérieur.) Utgit For tiden indtil 1 Juli 1889 henvises til den i 1889 utgivne Fortegnelse over Norges Officielle Statistik in. v. (Pour les années antérieures voir Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée en 1889.)

7 - 2 - Nr. 97. Fabrikailltug ved utgangen av aaret (Élablissements industriels.) Utgit Civil retsplcie (Justice (ivile.) Utgit Fiskerier (Grandes peches maritimes.) Utgit 1889.» 100. Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population) Utgit De offentlige jernbaner i terminen 1 juli juni Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Utgit 1890.» 102. Beretninger om amternes økonomiske tilstand i femaaret (Rapports sur l'état économique des préfectures.) Første bind (Kristiania by - Lister og Mandal). Utgit Andet bind (Stavanger - Finmarken). Utgit Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Kommunale finanser 1884 og (Finances des communes) Utgit Skibsfart (Navigation.) Utgit 1890.» 106. Foikenuengdens bevægelse Hovedoversigt. Mouvement de la population. (Aperçu général.) Ul git 1890.» 107. Rek rut eri ng Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Defense - Division de l'armée.) Utgit 1890.» 108. Fattigvæsen (Assistance publique.) Utgit 1890.» 109. Telegrafvæsen Utgit av telegrafdirektoren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit 1890.» 110. Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population) Utgit 1890.» 111. Sparebanker (Caisses d'épargne) Utgit 1890.» 112. Kommunale finanser (Finances des.communes.) Utgit 1890.» 113. Distriktsfængsler Utgit av etspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de l'administratio,n des Prisons.) Utgit 1890.» 114. Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit 1890.» 115. Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit 1890.» 116. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit 1890.» 117. Skiftevæsen 1887 tillikemed opgave over de efter overformynder-regnskaperne for aaret 1887 under rikets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit 1890.» 118. Handel (Commerce.) Utgit 1890.» 119. Kriminalstatistik (Justice criminelle.) Utgit 1890.» 120. Fiskerier (Grandes pêches maritimes) Utgit 1890.» 121. Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publiq ue.) Utgit Civil retspléie (Justice civile.) Utgit Kommunale finanser (Finances des communes) Utgit 1890.» 124. Aarsberetninger fra de Forenede Rikers konsuler Utgit efter foranstalt- Ding av Departementet for det Indre. (Rapports consulaires, publiés par le Ministère de l'intérieur) Utgit 1890.

8 - 3 - HI. Nr Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'ådministration des Affaires médicales.) Utgit 1890.» 126. Fattigvæsen (Assistance publique.) Utgit De affentlige jernbaner i terminen 1 juli juni Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Utgit Bergverksdrift (Mines et usines.) Utgit 1891.» 129. Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Défense - Division de l'armée.) Utgit 1891.» 130. Skibsfart (Navigation.) Utgit 1891.» 131. Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Utgit 1891.» 132. Handel (Commerce.) Utgit 1891.» 133. Skiftevesen 1888 tillikemed opgave over de efter overformynder-regnskaperne for aaret 1888 under rikets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit Statskassens finanser i budgetaarene 1 juli 1885 til 30 juni Utgit av Finans- og To1ddepartementet. (Finances de l'état, publié par le Ministère des Finances et des Douanes.) Utgit Strafarbeidsanstalter 1 juli 1888 til 30 juni Utgit av ek,peditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Les etablissements pénitentiaires, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit 1891.» 137. Veterinærvæsen Utgit av overlægen for det Civile Veterintervaesen. (Service vétérinaire, publics par le Directeur du Service vétérinaire civil) Utgit 1891.» 138. Distriktsfængsler Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de l'administration des Prisons-) Utgit 1891.» 139. Telegrafvæsen Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit 1891.» 140. Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit 1891.» 141. Kriminalstatistik (Justice criminelle.) Utgit 1891.» 142. Fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Utgit Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit 1891.» 144. Fattigvæsen (Assistance publique.) Utgit 1891.» 145. Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktoren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publie par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit 1891.» 146. Kommunale finanser (Finances des communes.) Utgit 1891.» 147. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli juni Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Utgit Civil retspleie (Justice civile.) Utgit 1892.» 149. Skibsfart (Navigation.) Utgit 1892.» 150. Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementetts Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Defense - Division de l'armée.) Utgit 1892.

9 III. Nr Skiftevæsen 1889 tillikemed opgave over de efter overformynder-regnskaperne for aaret 1889 under rikets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires) Utgit c 152. Kommunale finanser (Finances des communes) Utgit C 153. Veterinærvæsen Utgit av overlægen for det Civile Veterinærvæsen (Service vétérinaire, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Utgit Handel (Commerce.) Utgit 1892, 155. Folkemængens bevægelse (Mouvement de la population.) Utgit Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit Strafarbeidsanstalter 1 juli 1889 til 30 juni Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Les établissements pénitentiaires, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Telegrafvæsen Utgit av telegrafdirektøren. (Télépraphes de l'ptat, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit Distriktsfængsler Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de l'adminis stration des Prisons.) Utgit Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l' Administration des Postes.) Utgit «161. Spedalske i femaaret Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvfesen. (Lépreux en Norvège, publie par le Directeur de Administration des Affaires médicales.) Utga Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Fiskerier i Grandes pêches maritimes.) Utgit Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktoren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Bergverksdrift 1889 og (Mines et usines.) Utgit Civil. retspleie (Justice civile.) Utgit Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Utgit De offentlige jernbaner i terminen 1 juli juni Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Utgit Skibsfart (Navigation,) Utgit Fabrikanlæg (Établissements industriels.). Utgit Skiftevæsen 1890 tillikemed opgave over de efter overformynder-regnskaperne for aaret 1890 under rikets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Défense - Division de l'armée.) Utgit Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit Handel (Commerce.) Utgit Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit Telegrafvæsen Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'p.tat, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit

10 5..._ III. Nr Strafarbeidsanstalter 1 juli 1890 til 30 juni Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Les etablissements pénitentiaires, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Kommunale finanser (Finances des communes.) Utgit Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit Distriktsfængsler Utgit av ekspeditionsehefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de l'admini stration des Prisons.) Utgit Veterinærvæsen Utgit av overlægen for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire,publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Utgit Den almindelige Brandforsikrings-Indretning Utgit av Departementet for de Offentlige Arbeider. (L'institution générale des Assurances contre l'incendie, publie par le Ministère des Travaux publics.) Utgit Fiskerier (Grandes pêches maritimes) Utgit Kriminalstatistik (Justice criminelle) Utgit Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et médical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Civil retspleie (Justice civile.) Utgit De offentlige jernbaner i terminen 1 juli juni Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l' Administration des Chemins de ferd Utgit «188. Kriminalstatistik (Justice criminelle.) Utgit g 189. Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales) Utgit Skiftevwsen 1891 tillikemed opgave over de efter overformynder-regnskaperne for aaret 1891 under rikets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit «191. Handel (Commerce.) Utgit g 192. Skibsfart (Navigation.) Utgit g 193. Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit g 194. Distriktsfængsler Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit g 196. Kommunale finanser (Finances des communes.) Utgit C 197. Veterinærvæsen utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire, publie par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Utgit g 198. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1891 til 30 juni Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Les établissements pénitentiaires, publie par le Chef de l'administration des Prisons,) Utgit 1894.

11 HI. Nr Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Defense - Division de l'armée.) Utgit g 200. Telegrafvesen Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publie par le Directeur des Télégraphes.) Utgit Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit I 202. Folketællingen 1 januar Folkemængde i rikets forskjellige administrative inddelinger. (Recensement dii fer janvier 1891: Population des divisions administratives.) Utgit g 203. Fiskerier (Grandes pêches maritimes) Utgit g 204. Civil retspleie (Justice civile.) Utgit g 205. Fattigvæsen (Assistance publique.) Utgit g 206. Beretninger om amternes økonomiske tilstand i femaaret (Rapports sur l'état économique des prefectures.) Utgit I. (Smaalenene-Lister og Mandal.) II. (Stavanger-Finmarken.) g 207. Skiftevæsen 1892 tillikemed opgave over de efter overformynder-regnskaperne for aaret 1892 under rikets overformyndei iers bestyrelse henstaaende mid!er. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit «208. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1893 til 30 juni Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, public; par l'administration des Chemins de fer.) Utgit «209. Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direkteren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publie par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Fattigvæsen (Assistance publique.) Utgit Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Utv.it Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit «213. Skibsfart (Navigation.) Utgit «214. Distriktsfængsler Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fengselsvesenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit q 215. Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit C 216. Handel (Commerce.) Utgit Jordbruk og fædrift (Agriculture et élève du bétail.) Utgit Veterinærvæsenet og kjødkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Utgit Valgmandsvalgene og stortingsvalgene (Statistique electorate.) Utgit Strafarbeidsanstalter 1 juli 1892 til 30 juni Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Les établissements pénitentiaires, public; par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit G

12 III. Ni' Sundhestilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit g 223. Fattigvæsen (Assistance publique.) Utgit q 224. Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepai tementet. (Instruction publique, publie par le Ministère des Calks et de l'instruction publique.) Utgit Fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Utgit g 226. Telegrafvæsen Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit Kommunale finanser (Finances des communes.) Utgit Socialstatistik. I. Arbeids- og lønningsforhold ved skogdrift og tømmerfletning. (Statistique sociale et du travail. I. Travail forestier et flottage : Organisation et procédés du 'travail. Salaires.) Utgit Folketællingen 1 januar Bebodde hus og husholdninger samt folkemængde fordelt efter kjøn, alder og egteskabelig stilling. (Recensement du ler janvier 1891 : Maisons habitées et ménages. Population classée par sexe, par age et par état Utgit «230. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1894 til 30 juni Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Utgit C 231. Bergverksdrift 1891, 1892 og (Mines et usines.) Utgit Skiftevæsen 1893 tillikemed opgave over de efter overformynder-regnskaperne for aaret 1893 under rikets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires) Utgit Civil retspleie (Justice civile.) Utgit ' Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population) Utgit Rekrutering Utgit av Font varsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publie par le Ministère de la Defense - Division de l'armée.) Utgit Folketællingen 1 januar Folkemængde fordelt efter livsstilling. (Recensement du 1gr janvier 1891 : Population classée par professions) Utgit Strafarbeidsanstaltcr 1 juli 1893 til 30 juni Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Les etablissements pénitentiaires, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit «'238. Kriminalstatistik (Justice criminelle) Utgit «239. Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren fur det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publie par le Directeur de l'administration des Affaires medicates.) Utgit Skibsfart (Navigation.) Utgit Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit Telegrafvæsen Utgit av telegrafdirektoren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit Handel (Commerce) Utgit Faste ejendomme 1 januar (Propriétés foncières) Utgit Valgmandsvalgene og stortingsvalgene (Statistique électorale.) Utgit 1896.

13 - 8 - In. Nr Distriktsfængsler Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de l' Administration des Prisons.) Utgit Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit Veterinærvæsenet og kjodkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire Utgit Statskassens finanser i budgetaarene 1 juli 1890 til 30 juni Utgit av Finans- og Tolddepartementet. (Finances de l'ittat, publie par le Ministère des Finances et des Dianes) Utgit Fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Utgit Fattigvæsen (Assistance publique.) Utgit Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et médical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit c 253. Skiftevæsen 1894 tillikemed opgave over de efter overformynder-regnskaperne for aaret 1894 under rikets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires,) Utgit De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1895 til 30 juni Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer) Utgit A 255. Socialstatistik. II. Statistiske oplysninger om indttegts- og formuesforhold (Statistique sociale et du travail. II. Les revenus et les fortunes) Utgit Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Défense. - Division de l'armée) Utgit Civil retspleie (Justice civile) Utgit Socialstatistik. III. Arbeids- og lønningsforhold ved trtesliperier og cellulosefabrikker 1892 og (Statistique sociale et du travail. III. Fabriques de pate de bois mécanique et chimique : Organisation et procédés du travail. Salaires.) Utgit Folketællingen 1 januar Folkemængde fordelt efter livsstilling med angivelse av alder og egteskabelig stilling. (Recensement du ler janvier 1891: Professions avec l'indication de l'âge et de l'état civil.) Utgit Kriminalstatistik 1893: (Justice criminelle) Utgit Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique) Utgit Skibsfart (Navigation) Utgit Telegrafvæsen Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes) Utgit Handel (Commerce) Utgit Sparebanker (Caisses d'épargne) Utgit Strafarbeidsanstalter 1 juli 1894 til 30 juni Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Les établissements pénitentiaires, publié par le Chef de l'administration des Prisons) Utgit Kommunale finanser (Finances des communes) Utgit Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrute- ent, publié par le Ministère de la Defense - Division de l'armée) Utgit 1897.

14 - 9 - IH. Nr Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit Veterinærvæsenet og kjødkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Utgit Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit Distriktsfængsler Utgit av ekspeditionschen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires medicates.) Utgit Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit «275. Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger 1890 til 1894, Ulgit av Departementet for de Offentlige Arbeider. (L'Institution generate des Assurances contre l'incendie, publie par le Ministère des Travaux publics.) Utgit Folkemængdens bevægelse II. Sammendrag. Tillikemed nogen opgaver for (Mouvement de la population. II. Résumé pour la période quinquennale 1886 à 1890 avec quelques données pour les années 1876 à 1885.) Utgit Kriminalstatistik (Justice criminelle.) Utgit Folketællingen 1 januar Folkemængde fordelt efter nationalitet, fødested og trosbekjendelse. Blinde, døvstumme og sindssyke. Egteskaper mellem nierbeslegtede. Navnefortegnelse over personer, 95 aar og derover. (Recensement du 1er janvier 1891 : Population classée par nationalité, par lieu de naissance et par culte. Aveugles, sourds-muets et aliénés. Mariages consanguins. - Liste nominative des individus ages de 95 ans et au-dessus.) Utgit Fattigvæsen (Assistance publique) Utgit Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Utgit Fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Utgit De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1896 til 30 juni Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer). Utgit «283. Civil retspleie (Justice civile.) Utgit «284. De vigtigste resultater av de statistiske tabeller vedkommende Folketællingen 1 januar (Aperçu général du recencement du 1er janvier 1891.) Utgit Bergverksdrift 1894 og 1'895. (Mines et usines.) Utgit Strafarbeidsanstalter 1 juli 1895 til 30 juni Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Les établissements pénitentiaires, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Spedalske i femaaret Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvtesen. (Lépreux en Norvége, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Skibsfart (Navigation.) Utgit 1898.

15 10 - III. Nr Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Defense - Division de l'armée.) Utgit Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktoren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et médical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Kriminel retspleie 1892 og Utgit av Justis- og Politidepartementet. (Justice criminelle : Procedure, publie par le Ministère de la Justice.) Utgit 1898 I Distriktsfængsler Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Sparebanker (Caisses (l'épargne.) Utgit Telegrafvæsen Utgit av Telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des A//aires mé(iicales.) Utgit Handel (Commerce.) Utgit Fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Utgit Veterinærvæsenet og kjødkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publie par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Utgit Skiftevæsenet 1895 tillikemed opgave over de efter overformynderregnskaperne for aaret 1895 under rikets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit Kommunale Finanser (Finances des communes) Utgit Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Utgit Teknisk undervisningsvæsen Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Enseignement technique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) tttgit i< 304. Livs- og dødtabeller fra tiaaret 18 81/ :91. (Tables de mortalité et de survie.) Utgit FabrikanlEeg (Établissements industriels.) Utgit Valgmandsvalgene og stortingsvalgene (Statistique électorale.) Utgit De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1897 til 30 juni Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, public; par l'administration des Chemins de fer.) Utgit 1899, 308. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1896 til 30 juni (Les etablissements pénitentiaires, publie par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Distriktsfængsler Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Skibsfart (Navigation.) Utgit g 311. Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Utgit Civil retspleie (Justice civile) Utgit Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publie par le Ministère de la Defense. - Division de l'armée.) Utgit 1899.

16 III. Nr Jordbruk og fædrift (Agriculture et élève du bétail). Ulgit Beretning om amternes økonomiske tilstand (Rapports sur l'état économique des prefectures.) Utgit I. (Smaalenene-Lister og Mandal.) II. (Stavanger-Finmarken.) 316. Handel (Commerce.) Utgit Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktoren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Telegrafvæsen Utgit av Telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit g 319. Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit «320. Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit «321. Arbeidslønninger 1890 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.) Utgit «322. Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit «323. Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit «321. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publie par le Directeur du Service vétérinaire utgit fi 325. Fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Utgit c 326. Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger Utgit av Departementet for de Offentlige Arbeider. (L'Institution générale des Assurances contre l'incendie, publié par le Ministère des Travaux publics.) Utgit c 327. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Strafarbeidsanstalter 1 juli 1897 til 30 juni Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Les établissements pénitentiaires, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1898 til 30 juni Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Utgit g 330. Kommunale finanser (Finances des communes.) Ulgit «331. Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit C 332. Distriktsfængsler Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit «333. Skibsfart (Navigation.) Utgit «334. Skölevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit 1900.

17 HI. Nr Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Defense - Division de l' Armée.) Utgit c 336. Handel (Commerce.) Utgit «337. Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publie par le Ministère des Cultes et de l'instrucpublique.) Utgit «338. Postvæsen Utgit av Poststyrel3en (Statistique postale, publiée par l'a(lniinistration des Postes.) Utgit c 339. Kriminel retspleio Utgit av Justis- og Politidepartementet. (Justice criminelle : Procedure, publié par le Ministère de la Justice.) Utgit c 340. Bergverksdrift 1896, 1897 og (Mines et usines.) Utgit c 341. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire Utgit «342. De offentlige jernbaner 1 juli 1899 til 30 juni Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, public"! par l'administration des Chemins de fer.) Utgit c 343. Fagskoler Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Écoles professionnelles, publie par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) c 344. Sparebanker (Caisses (l'épargne.) Utgit C 345. Fiskerier (Grandes peches maritimes.) Utgit Norges Officielle Statistik, række IV. (Statistique officielle de la Norvège, quatrième série.) Nr. 1. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'étal sanitaire et medical, public; par le Directeur de l'administration des Affaires medicates.) Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publie par le Directeur de l'administration des Affaires medicates.) Utgit Telegrafvæsen 1899 og Isle kvartal Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.). Utgit Civil retspleie 1897 og (Justice civile.) Utgit Skibsfart (Navigation,) Utgit Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Utgit ( 7. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1898 til 30 juni Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Les établissements penitentiaires, publie par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Utgit 1901.

18 IV. Nr. 9. Kommunale finanser (Finances des communes.) Utgit Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling (Recrutement, publié par le Ministère de la Défense - Division de l'armée) Utgit Handel (Commerce.) Utgit Distriktsfængsler Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de Administration des Prisons.) Utgit Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit Kriminalstatistik 1895, 1896 og (Justice Utgit Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, pnbliée par l'administration des Postes.) Utgit Fattigvæsen (Assistance publique.) Utgit Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Utgit Skiltevæsen 1896, 1897 og 1898 tillikemed opgave over de efter overformynderregnskaperne for aarene 1896, 1897 og 1898 under rikets overformynderier bestyrelse henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger 1898 og Utgit av Departementet for de Offentlige Arbeider. (L'Institution générale des Assurances contre l'incendie, publié par le Ministère des Travaux publics.) Utgit Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit L Fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Utgit De offentlige jernbaner i terminen 1 april 1900 til 31 mars Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Utgit Private aktiebanker (Banques privées par actions) Utgit t 24. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Utgit Valgtingene og valgmandstingene (Statistique électorale.) Utgit Fattigvæsen 1896 og (Assistance publique.) Utgit Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire ei medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Telegrafvæsen 1 april 1900 til 31 mars Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Kommunale finanser (Finances des communes.) Utgit Strafarbeidsanstalter 1 juli 1899 til 31 mars Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Les établissements pénitentiaires, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Skibsfart (Navigation) Utgit Fattigvæsen (Assistance publique) Utgit Civil retspleie 1899 og (Justice Utgit 1902.

19 IV. Nr. 35. Statskassens finanser 1 juli 1895 til 31 mars Utgit av Final's- og Tolddepartementet. (Finances de l'état, publié par le Ministère des Finances et des Dananes.) Utgit Spedalske Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Lépreux en Norvège, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales ) Utgit Kriminel retspleie 1897 og Utgit av Justis- og Politidepartementet. (Justice criminelle : Procedure, publié par le Ministère de la Justice.) Utgit Handel (Commerce.) Utgit g 39 Folkemængdens bevægelse II. Sammendrag. (Mouvement de la popul(ltion. II. Résumé.) Utgit Fagskolestatistik , og Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Écoles professionnelles, public; par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit Skiftevæsenet 1899 tillikemed opgaver over de efter overformynderregnskaperne for aaret 1899 under rikets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) Utgit Sparebanker (Caisses (l'épargne.) Utgit Kriminalstatistik 1898 og (Justice criminelle.) Utgit Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l' Administration des Posies.) Utgit Fattigvæsen (Assistance publique ) Utgit Private aktiebanker (Banques privées par actions.) Utgit Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit Fiskerier (Grandes p'eches maritimes) Utgit Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Pecrutement, publics par le Ministère de la Defense - Division de l'armée.) Utgit Kommunale finanser (Finances des communes.) Utgit Folketællingen 3 december Første hefte: Folkemængde i rikets forskjellige administrative inddelinger m. v. (Recensement du 3 décembre I. Population des divisions administratives, etc.) Utgit Distriktsfængsler Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, public; par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit De offentlige jernbaner i terminen 1 april 1901 til 30 mars Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Utgit Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Telegrafvresen 1 april 1901 til 30 mars Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit Veterinærvæsenet og kjødkontroilen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Utgit Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénes, publié par le Directeur de?administration des Affaires médicales.) Utgit 1903.

20 Iv. Ni'. 59. Bergverksdrift 1899 og (Mines el usines.) Utgit Arbeidslønninger (Gages minuets des domestiques et salaires des ouvriers.) Utgit Strafarbeidsanstalter 1 april 1900 til 31 mars Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Les (tablissements péniteniiaires, publié par le Chef ( de l'administration des Prisons) Utgit Skibsfart (Navigation.) Utgit Kommunale-Finanser (Finances des communes.) Utgit Folkemmogdens bevægelse (Mouvement de la population.) Utgit Handel (C.ommerce) Utgit Skiftevæsen 1900 tillikemed opgaver over tie efter overformynderregnskaperne for aaret 1900 under rikets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit Private aktiebanker (Banques privées par actions) Utgit Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Defense - Division de l'armée) Utgit «69. Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Posies.) Utgit Veterinærvæsenet og kjødkontrollen. Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaireutgit Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit Jordbruk og fædrift (Agriculture et élève du bétail.) Utgit Folketællingen 3 december Andet hefte : Folkemængde fordelt efter kjøn, alder og egtcskabelig stilling. (Recensement du 3 décembre II. Population classée par sexe, par âge et par état civil.) Utgit Sindsykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administralion des Affaires médicales.) Utgit De offentlige jernbaner i terminen 1 april 1902 til 31 mars Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Utgit Fiskerier (Grandes pêches maritimes) Utgit Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktoren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Telegrafvæsen 1 april 1902 til 30 mars Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit Kriminalstatistik (Justice criminelle.) Utgit Fattigvæsenet (Assistance publique.) Utgit Kriminel retspleie 1899 og Utgit av Justis- og Politidepartemens et. (Justice criminelle : Procedure, publié par le Ministère de la Justice.) Utgit Folketællingen 3 december Tredje hefte: Bebodde hus og husholdninger. (Recensement du 3 décembre III. Maisons habitées et ménages Utgit Folkehellingen 3 december Fjerde hefte: Folkemamgde fordelt efter nationalitet, fødested og trosbekjendelse, blinde, døvstumme og sindsyke. (Recensement du 3 décembre IV. Population classée par nationalité, par lieu de naissance et par culte. Aveugles, sourds-muets et aliénés.) LIgit 1904.

21 Iv. Nr. 84. Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit Fagskolestatistik , og Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Écoles professionnelles, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique) Utgit Fængselsstyrelsens aarbok I. Meddelelser om det norske fængselsvæsen i det 19de aarhundrede. Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des Prisons, publié par le Chef de l'administration des Prisons. I. Notices historiques sur les prisons norvégiennes depuis le commencement du XIXième siècle.) Utgit Skibsfart (Navigation.) Utgit Skiftevæsen 1901 tillikemed opgaver over de efter overformynderregnskaperne for aaret 1901 under rikets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit Veterinærvæsenet og kjødkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire Utgit Handel (Commerce.) Utgit Civil retspleie 1901 og (Justice Utgit Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit Kommunale finanser 1900 med indledning omhandlende aarene (Finances des communes.) Utgit Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Defense - Division de l'armée.) Utgit Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publie par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit Fængselsstyrelsens aarbok II. A arsberetning Utgit av ekspeditionsehefen for Strafan talt- og Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des Prisons. II. Statistique des prisons, publiée par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit De offentlige jernbaner 1 april 1903 til 31 mars Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Utgit Riksforsikringsanstaltens industristatistik Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Statistique industrielle de l'office des Assurances de l'état.) Utgit Private aktiebanker (Banques privées par actions) Utgit Fiskerier Utgit av Norges Fiskeristyrelse. (Grandes pêches maritimes, publié par la Direction des Peches maritimes.) Utgit Bergen 1904, 102. Faste ejendomme 3 december (Fropriétés foncières.) Utgit Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Telegrafvæsen 1 april 1903 til 31 mars Utgit av Telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit 1904.

22 I V. Nr Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av medicinaldirektøren. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit «106. Beretninger om amternes økonomiske tilstand i femaaret 1896, (Rapports sur l'état économique des préfectures.) I. (Smaalenene-Lister og Mandal.) Utgit II. (Stavanger-Finmarken.) Utgit Skiftevæsenet 1902 tillikemed opgave over de efter overformynderregnskaperne for aaret 1902 under rikets overformynderiers regnskap henstaaende midler. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit Kommunale finanser (Finances des communes.) Utgit Valgtingene og valgmandstingene (Statistique électorale.) Utgit Skibsfart '1901' - (Navigation.) Utgit 111. Folketwilingen 3 december 1900 Femte hefte : Folkemængde fordelt efter livsstilling. (Recensement du 3 décembre V. Population classée par professions.) Utgit «112. Fattigvæsen 1901 og (Assistance publique.) Utgit «113. Bergverksdrift 1901, 1902 og (Mines et usines.) Utgit «114. Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og- UndervisningsdeparWmentet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit Handel (Commerce). Utgit «116. Veterinærvæsenet og kjodkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire Utgit «117. Folkemængdens bevægelse II. Sammendrag for aarene (Mouvement de la population. II. Résumé pour la période quinquennale ) Utgit ( 118 Livs- og dødstabeller for tiaaret 18 9 V92-19"/01. (Tables de mortalité et de survie.) Utgit «119. Rekrutering Utgit av Forsvarsdeparteinentets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Défense - Division de l'armée.) Utgit «120. Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Posies.) Utgit Private aktiebanker (Banques privées par actions.) Utgit Sparebanker 1904, (Caisses d'épargne) Utgit 1905.,123. Fiskerier Utgit av Norges Fiskeristyrelse. (Grandes pêches maritimes, publié par la Direction des Pêches maritimes.) Bergen Folketællingen 3. december Sjette hefte : Folkemængde fordelt efter livsstilling med angivelse av alder og egteskabelig stilling. (Recensement du 3 décembre VI. Professions avec indication de rage et de l'état Utgit De offentlige jernbaner i terminen 1 april 1904 til 31 mars Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Utgit «126. Kriminalstatistik 1901 og (Justice criminelle.) Utgit «127. Kommunale finanser (Finances des communes.) Utgit «128. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1903 med karter. 51de aargang. Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et médical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit

23 - 18 IV, Nr Telegrafvæsen for terminen 1 april 1904 til 31 mars Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit Skilsmisser og separationer. (Divorces et separations.) Utgit Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, cinquième série.) V. Nr. 1. Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Folkemængdens bevægelse 1901 og (Mouvement de la population.) Utgit Kriminel retspleie 1901 og Utgit av Justis- og Politidepartementet. (Justice criminelle : Procédure, publié par le Ministère de la Justice.) Utgit Folketælling 3 december Hovedoversigt. (Recensement du 3 décembre Apercu général.) Utgit Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Inst) uction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit Fagskolestatistik Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Écoles professionnelles, publiè par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Socialstatistik. IV. Arbeids- og lønningsforhold for syersker i Kristiania tillikemed oplysninger angaaende lønninger i andre kvindelige erhverv i Norge. (Statistique sociale et du travail. IV. Situation économique et sociale des couturières et Christiania, et salaires d'autres ouvrières en Norvège.) Utgit Norges handel (Commerce.) Utgit Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Armeavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Défense - Division de l'armée.) Utgit Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger Utgit av Departementet for de Offentlige Arbeider. (L'Institution générale des Assurances contre l'incendie, publié par le Ministère des Travaux publics.) Utgit Kommunale finanser (Finances des communes.) Utgit 1906.

24 V. Nr. 13. Skibsfart (Navigation.) Utgit Private aktiebanker (Banques privées par actions.) Utgit : Veterinærvæsenet og kjødkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Utgit Ulykkesforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail, publié par l'office des Assurances de l'état.) Utgit «17. Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit Fiskerier Utgit av Norges Fiskeristyrelse. (Grandes pêches maritimes, publié par la Direction des Pêches maritimes.) Utgit Fattigvæsenet 1903 og (Assistance publique.) Bergen Telegrafvæsen 1905/1906. Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit De offentlige jernbaner 1905/1906. Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Utgit Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et médical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Civil retspleie 1903 og (Justice civile.) Utgit Folkemængdens bevægelse Hovedoversigt. (Mouvement de la population. - Aperçu général.) Utgit Forsømte barn Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Traitement des enfants moralement abandonnés, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit Skolevæsenets tilstand Utgit av kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit , Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Prisons départementales, publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit 1907, 30. Skiftevæsen samt overformynderierne 1903 og (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit 1907, 31. Jordbruk og fædrift (Agriculture et élève du bétail.) Utgit De spedalske i Norge Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Lépreux en Norvège, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Bergverksdrift 1904 og (Mines et usines.) Utgit Folkemængdens bevægelse 1903 og (Mouvement de la population.) Utgit Handel (Commerce.) Utgit Veterinærvæsenet og kjødkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Utgit 1907, 37. Socialstatistik. V. Om barn, født utenfor egteskap. (Statistique sociale et du travail. V. Enfants illégitimes.) Utgit *

25 O 20 V. Nr. 38. Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recruternent, publié par le Ministère de la Défense - Division de l'armée.) Utgit Socialstatistik. VI. Arbeidsledighetstællinger i 1905 og (Statistique sociale et du travail. VI. Dénombrement du chômage en 1905 et 1906.) Uigit Kommunale finanser (Finances des communes.) Utgit Kriminalstatislik 1903 og (Justice criminelle.) Utgit Socialstatistik. VII. Arbeids- og lønningsforhold ved sagbruk og høvleriet. (Statistique sociale et du travail. VII. Scieries et établissements de rabotage: Organisation et procédés du travail. Salaires.) Utgit Private 'aktiebanker (Banques privées par actions.) Utgit Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit , Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit Fiskerier Utgit av Norges Fiskeristyrelse. (Grandes pêches maritimes, publié par la Direction des Pêches maritimes.) Bergen Skibsfart (Navigation.) Utgit Kriminel retspleie 1903 og Utgit av Justis- og Politidepartementet. (Justice criminelle: Procédure, publié par le Ministère de la Justice.) Utgit Stortingsvalget (Statistique électorale.) Utgit Telegrafvæsen 1906/1907. Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit Forsømte barn 1904 og Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Traitement des enfants moralement abandonnés, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit e 52. De offentlige jernbaner 1906/1907. Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'adminitration des Chemins de fer.) Utgit Civil retspleie (Justice civile.) Utgit Bergverksdrift (Mines et usines.) Utgit Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'étal sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvcesen, (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit e 57. Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Défense -- Division de l'armée.) Utgit Industristatistik Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Statistique industrielle, publiée par l'office des Assurances de l'état.) Utgit «59. Skiftevæsenet samt overformynderierne (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit Arbeidslønninger (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.) Utgit «s S 64. Kommunevalgene 1907 med oplysninger om valgene i 1901 og.delvis i (Élections pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit 1908.

26 V. Nr. 63. Handel (Commerce.) Utgit «64. Statskassens finanser,1900/ /1905. Utgit av Finas- og Tolddepartementet. (Finances de l'état, publie par le Ministère des Finances et des D3uanes.) Utgit 1908., S,, Veterinærvæsenet og kjedko.ntrollen Utgit av direktøren for 40 Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire - et inspection. de /a.viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Utgit Skibsfart (Navigation.) Utgit Private aktiebanker (Banques privées par actions). U. tgit, Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit Fiskerier Utgit av Norges Fiskeristyrelse. (Grandes pêches maritimes, publié par la Direction des Peches maritimes.) Bergen 1908., 70. Folkemrengdens bevægelse (Mouvement de la population.) Utgit Telegrafvæsen 1907/1908. Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit «, 72. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktørep for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et médical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires.médicales.) Utgit Skolevæsenets tilstand Utgit av Kirke- og Undervisning,departementet (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit De offentlige jernbaner 1907/1908. Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Çhemins de fer.) Utgit Kommunale finanser (Finances des communes)..utgit Bergverksdrift (Mines et usines.) Utgit Industristatistik Utgit av Riksforsikringsans_talten. (Statistique industrielle, publiée par l' Office des Assurances de l'état.) Utgit «78. Sindsykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for, det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit «79. Fattigvmsenet (Assistance publique.) Utgit «80. Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Strafan., talt- og Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des Prisons, publié par le Chef de l'administration des Prisons) Utgit «81. Skolevæsenets tilstand 1906 Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit «82. Skiftevæsenet samt overformynderierne 1906 og (Successions, faillites et biens pupillaires.) Utgit «83. Veterinærvæsenet og kjodkontrollen Utgit av, for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la ifiande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Utgit «84. Kommunale finanser (Finances des communes.) Utgit «85. JordbrukstEellingen 30 september Forste hefte : Utsæd, 'landbru4sredskaper, kreaturhold, steterbruk. (Recensement agricole du 30 septembre I. Semences, etc.) Utgit «86. Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Défense - Division de l'arme.),utgit 1909.

27 V. Nr. 87. Handel (Commerce.) Utgit Postvæsen Utgit av Poststyrelsen. (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit Skibsfart (Navigation.) Utgit Ulykkesforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail, publié par l'office des Assurances de l'état.) Utgit Kriminalstatistik 1905 og (Justice criminelle.) Utgit << 92. Civil retspleie 1906 og (Justice civile.) Utgit Beretning om amternes økonomiske tilstand I. (Rapports sur l'état économique des préfectures.) Utgit Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit Private aktiebanker (Banques privées par actions.) Utgit Forsømte barn 1906 og Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Traitement des enfants moralement abandonnés, publié par le Ministère de Cultes et del'instruction publique.) Utgit Industristatistik Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Statistique industrielle, publiée par l'office des Assurances de l'état.) Utgit Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et medical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit << 99. Ulykkesforsikring Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail, publié par l'office des Assurances de l'état.) Utgit Fiskerier Utgit av Norges Fiskeristyrelse. (Grandes pêches maritimes, publié par la Direction des Pêches maritimes.) Bergen Fagskolestatistik og Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Écoles professionnelles, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit 1909.» 102. Sindssykeasylernes virksomhet Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (Hospices d'aliénés, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit Telegrafvæsen 1908/1909. Utgit av telegrafdirektøren. (Télégraphes de l'état, publié par le Directeur des Télégraphes.) Utgit Socialstatistik. VIII. Skatternes fordeling efter indtægt og forsørgelsesbyrde. (Statistique sociale et du travail. VIII. Répartition des impôts en Norvège eu égard aux revenus et aux charges de famille des contribuables.) Utgit Fattigvæsen 1906 og (Assistance publique.) Utgit Aktieselskaper 1892 og (Sociétés par actions.) Utgit De offentlige jernbaner 1908/1909. Utgit av Styrelsen for Statsbanerne. (Chemins de fer publics, publié par l'administration des Chemins de fer.) Utgit Fiskerforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs, publié par l'office des Assurances de l'état.) Utgit Jordbrukstællingen 30 september Andet hefte: Arealet og dets anvendelse. Procentberegninger m. m. (Recensement agricole du 30 septembre II. Étendue des exploitations, superficie cultivée. Chiffres proportionnels, etc.) Utgit Rekrutering Utgit av Forsvarsdepartementets Arméavdeling. (Recrutement, publié par le Ministère de la Défense - Division de l'armée.) Utgit 1910.

28 V. Nr Bergverksdrift (Mines et usines.) Utgit «112. Veterinærvæsenet og kjodkontrollen Utgit av direktøren for det Civile Veterinærvæsen. (Service vétérinaire et inspection de la viande, publié par le Directeur du Service vétérinaire civil.) Utgit Norges folkemængde (Population de droit.) Utgit Postvæsen Utgit av Poststyrehen (Statistique postale, publiée par l'administration des Postes.) Utgit Skolevæsenets tilstand' Utgit av Kirke- og Undervisningsdepartementet. (Instruction publique, publié par le Ministère des Cultes et de l'instruction publique.) Utgit Handel (çommerce.) Utgit Skibsfart (Navigation.) Utgit Sparebanker (Caisses d'épargne.) Utgit Fængselsstyrelsens aarbok Utgit av ekspeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet. (Annuaire de l'administration générale des Prisons,.publié par le Chef de l'administration des Prisons.) Utgit Industristatistik Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Statistique industrielle, publiée par l'office des Assurances de l'état.) Utgit Kommunale finanser (Finances des communes.) Utgit «122. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene Utgit av direktøren for det Civile Medicinalvæsen. (L'état sanitaire et médical, publié par le Directeur de l'administration des Affaires médicales.) Utgit «123. Folkemængdens bevægelse II. Sammendrag. (Mouvement de la population. II. Résumé.) Utgit «124. Alkoholstatistik. I. Forbruk av brændevin, vin og ol i Norge (Statistique des boissons alcooliques: 1. Consommation de l'eau de vie, du vin et de la bière en Norvège, 1814 et 1909.) Utgit «125. Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger Utgit av Departementet for de Offentlige Arbeider. (L'Institution générale des Assurances contre l'incendie, publié par le Ministère des Travaux publics.) Utgit Ulykkesforsikringen Utgit av Riksforsikringsanstalten. (Assurances contre les accidents du travail, publié par l'office des Assurances de l'état.) Utgit Fiskerier Utgit av Norges Fiskeristyrelse. ( Grandes pêches maritimes, publié par la Direction des Pêches maritimes.) Bergen Stortingsvalgene (Statistique électorale.) Utgit Andre statistiske verker, utgit av det Statistiske Centralbyraa. (Autres publications du Bureau central de Statistique.) Statistisk Aarbok. Niende aargang (Annuaire statistique de la Norvège. Neuvième année ). - Tiende aargang (Dixième année ). - Ellevte aargang (Onzième année ). - Tolvte aargang (Douzième année ). - Trettende aargang (Treizième année ) - Fjortende aargang (Quatorzième année ) - Femtende aargang (Quinzième. année )

29 Statistisk Aarbok. Sekstende aargang Nittende aargang (Dix- (Seizième année ) neuvième année ) Syttende aargang (Dix-sep- - Tyvende aargang (Vingtième tième année ) année ) - Attende aargang (Dix-huitième - Enogtyvende aargang (Vingt et 'année ) unième année ) Statistisk Aarbok. Toogtyvende aargang (Vingt-deuxième année ) Gtafiske fremstillinger vedkommende Norges handel og skibsfart. Représentations graphiques concernant le commerce et la marine marchande de la Norvège.) - Treogtyvende aargang (Vingt-troisième année ) - Fireogtyvende aargang (Vingt-quatrième année ). Grafisk fremstilling vedkommende amternes flateindhold, samlede folkemængde og bybefolkning. (Représentation graphique concernant la superficie ei la population des prefectures et des villes.) -- Femogtyvende aargang (Vingt-cinquième année ) Grafiske fremstillinger vedkommende alkoholspørsmaalet med forklaringer. (Représentations graphiques concernant la question alcoolique.) - Seksogtyvende aargang (Vingt-sixième année ) Grafiske fremstillinger vedkommende antallet av norskfødte i utlandet i aaret 1900, samt Norges produktion, indførsel og forbruk av korn og poteter. (Représenlations graphiques concernant personnes nées en Norvège et se trouvant l'étranger en 1900; production, importation et consommation des céréales et des pommes de terre en Norvège.) - Syvogtyvende aargang (Vingt-septième année ) Grafiske fremstillinger vedkommende Norges arealsfordeling, antal arbeidere ved træ- og papirindustri, utførsel av trævarer og papir samt bergverksdriftens produktionsværdi. (Représentations graphiques concernant la superficie de la Norvège; industrie du bois, de la pâte de bois et du papier en Norvège: nombres des, ouvriers; valeur de l'exportation du bois, de la pâte de bois et du papier production des mines et us nes.) - Otteogtyvende aargang (Vingt-huitième année ) Grafiske fremstillinger vedkommende indtvegtsfordelingen, arbeidsledighetsstatistik m. v. (Representations graphiques concernant la repartition des revenus, chômage, etc.) - Niogtyvende aargang ( Vingt-neuvième année ). Grafiske fremstillinger vedkommende landbruksforhold. (Representations graphiques concernant l'agriculture) - Tretiende aargang (Trentième année ) Meddelelser fra det Statistiske Centralbyraa. (Journal du Bureau Central de Statistique.) Syvende bind Utgit (Septième année.) Med tillæg nr. 1 : Forhandlinger ved det i Kristiania den 4, 5 og 6 juli 1889 avholdte fællesnordiske statistiske mote. 2 : Statistik vedkommende valgmandsvalgene og stortingsvalgene Ottende bind Utgit (Huitiéme année.) Niende bind Utgit (Neuvième année.) Med tillæg : Norges Officielle Statistik med flere statistiske verker 1 juli 1889 til 31 december Tiende bind Utgit (Dixième annèe.) Med tillæg nr. 1 : Tommerflotning i de norske vasdrag i aarene (Flottage sur les cours d'eau et les lacs de la Norvège.) 2 : Statistik vedkommende valgmandsvalgene og stortingsvalgene 1891.

30 Meddelelser 'fra det Statistiske Centralbyraa. Ellevte bind Utgit (Onzième année.) - Tolvte bind: Utgit (Douziéme année.) Med tillæg nr. 1 : Forhandlinger ved det i Kristiania den 21, 22, 23 og 24 august 1894 avholdte nordiske statistiske mote. 2 : Norges Officielle Statistik med flere statistiske verker 1 januar 1892 til 31 december Trettende bind Utgit (Treizième année.) - Fjortende bind Utgit (Quatorzième année.) Med tillæg : Jordbruk i aarene Femtende bind Utgit (Quinzième année.) Med tillæg : Norges.Officielle Statistik med flere statistiske verker. 1 januar 1895 til 31 december Sekstende bind Utgit (Seizième année.) - Syttende bind Utgit (Dix-septième année) Med tillæg : Tømmerfløtning i de norske vasdrag i aarene (Flottage sur les cours d'eau et les lacs de la Norvège.) - Attende bind Utgit (Dix-huitième année.) Med tillæg : Norges Officielle Statistik med flere statistiske verker. 1 januar 1898 til 31 december Nittende bind Utgit (Dix-neuvième année.) Med tillæg : Historisk oversigt. (Apercu historique.) - Tyvende bind Utgit (Vingtième année.) Med tillæg Indsjo-, kanal- og elvedampskibe ved utgangen av (Navires et vapeur aux lacs, canaux et rivières ei la fin de l'année 1900.) - Enogtyvende bind Utgit (Vingt et unième année.) Med tillæg : Nr. 1 : Recensement de la population de la Chine. Formulaires et Instructions. (Extrait.) Nr. 2: Tømmerfløtning i de norske vasdrag i aarene (Flottage sur les cours d'eau et les lacs de la Norvège.) Nr. 3 : Norges Officielle Statistik med flere statistiske verker. 1 januar 1901 til 31 december (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège publiée du ler janvier 1901 au 31 décembre 1903.) - Toogtyvende bind Utgit (Vingt-deuxième année.) - Med tillæg : Nr..1 : Den fremmede reisetrafik i Norge (Fréquence des voyageurs étrangers en Norvège.) Nr. 2 : Forhandlinger ved det i Kristiania den 28 juni til 1 juli 1904 avholdte nordiske statistiske mote. Treogtyvende bind. '1905. Utgit (Vingt-troisième année.) Fireogtyvende bind Utgit (Vingt-quatrième année.) Femogtyvende bind Utgit (Vingt-cinquième année.) Seksogtyvende bind Utgit (Vingt-sixième année.) Syvogtyvende bind Utgit (Vingt-septième année.) Civile, geistlige og judicielle inddelinger. Avsluttet 31 oktober (Apercu de la division civile, ecclésiastique et judiciaire.) Norges Officielle Statistik med flere statistiske verker til 30 juni (Statistique officielle de la Norvège de 1828 ex ) Foreløbige resultater av Folketællingen 1 januar (Aperçu préliminaire des resultats du recensement du ler janvier 1891.) Statistique internationale. Navigation maritime. IV. Mouvement de la navigation. Utgit 1892.

31 Civile, geistlige og judicielle inddelinger. Avsluttet 31 januar (Aperçu de la division civile, ecclésiastique et judiciaire.) International skibsfartsstatistik. Tabeller vedkommende skibsfartsbevægelsen og handelsflaaterne Utgit Med grafisk fremstilling av de vigtigste lands maritime eksport og import i aaret Civile, geistlige og judicielle inddelinger. Avsluttet 16 juni (Aperçu de la division civile, ecclésiastique et judiciaire.) Tillæg nr. 1 (datert 10 februar 1903), tillæg nr. 2 (datert 27 februar 1904) og tillæg nr. 3 (datert 21 mars 1 905). Foreløbige resultater av Folketællingen 3 december (Aperçu préliminaire des résultats du recensement du 3 décembre 1900.) Utgit Arbeidsmarkedet. Forste og anden aargang (Bulletin du Travail. Première et deuxième année.) Utgit Tredje aargang (Troisième année.) Utgit Fjerde (Quatriéme année.) Utgit Femte (Cinquième année) Utgit Sjette (Seizième année.) Utgit Syvende (Septième annèe.) Utgit Konsulernes aarsberetninger. (Rapports consulaires.) Norges Officielle Statistik. Række III nr. 96 (1888)» 124 (1889) Amtmændenes femaarsberetninger. Række III nr. 102 ( ) 206 ( ) 315 ( ) IV «106 (1896-,-1900) V 93 ( )

32 27 Systematisk indholdsfortegnelse over række III, IV og delvis V. (Table systématique des matières.) 1. Befolkning. (Population.) a. Folketællinger. (Recensements.) Række III nr Resultaterne av de kommunale folketællinger i Norges byer 31 december (Recensement dans les villes.) Folkemængde i Rikets forskjellige administrative inddelinger 1 januar (Population des divisions administratives.) Bebodde hus og husholdninger samt folkemængde fordelt efter kjøn, alder og egtesliabelig stilling 1 januar (Maisons habitées et ménages. Population classée par sexe, par âge et par état civil.) Folkemængde fordelt efter livsstilling 1 januar (Population classée par professions.) Folkemængde fordelt efter livsstilling med angivelse av alder og egteskabelig stilling 1 januar (Professions avec indication de rage et de l'état civil.) Folkemængde fordelt efter nationalitet, fødested og trosbekj endelse. Blinde, døvstumme og sindssyke. Egteskaper mellem nærbeslegtede. Navnefortegnelse over personer, 95 aar og derover 1 januar (Population classée par nationalité, par lieu de naissance et par culte. Aveugles, sourds-muets et aliénés. Mariages consanguins. Liste nominative d'es individus âgés de 95 ans et au-dessus.) De vigtigste resultater av de statistiske tabeller vedkommende Folketællingen 1 januar (Apercu général du recensement du Jer janvier 1891.) Række IV nr. 52. Folkemængde i rikets forskjellige administrative inddelinger m. v. 3 december (Population des divisions administratives, etc.) 73. Folkemængde fordelt efter kjøn, alder og egteskabeiig stilling 3 december (Population classée par sexe, par âge et par état civil.) 82. Bebodde hus og husholdninger 3 december (Maisons habitées et ménages.) 83. Folkemængde fordelt efter nationalitet, fødested og trosbekjendelse, blinde, døvstumme og sindssyke 3 december (Population classée par nationalité, par lieu de naissance et par culte. Aveugles, sourds-muets et aliénés.) Folkemængde fordelt efter livsstilling 3 december (Population classée par professions.) 124. Ffolkemængde fordelt efter livsstilling med angivelse av alder og egteskabelig stilling 3 december (Professions avec indication de rage et de l'état civil.) Række V nr. 4. Hovedoversigt 3 december (Apercu général.)

33 28 b. Folkemængdens bevægelse.mouvement de la population) Række III nr. 12 aar 1883 Række IV nr. 6 aar « « « « « « « c sc c c « c 1888 Række V c 2 «1901 og « « « c 1903 cg it c c c « « « « «1895 C. Livs- og dødstabeller. (Tables de mortalité et de survie.) Række III nr. 68 Livs- og dødstabeller 1871/ / «1881; /91 Række IV c 118 c 1891/ /01 d Skilsmisser og separationer. (Divorces et séparations.) Række IV nr Skilsmisser og separationer. 2. Valgstatistik. ("Statistique électorale.) Række III nr Valgmandsvalgene og stortingsvalgene « «1897. Rækli e IV 25. Valgtingene og valgrnandstingene «1903. Række V 49. Stortingsvalget Kommunevalgene Stortingsvalget 1909.

34 Rekrutering. (Recrutement.) Række III nr. 15 Rekrutering 1884 Række III nr. 289 Rekrutering Række IV Række V q Det civile Medicinalvæsen. (Service de santé.) a. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene. (État sanitaire et médical.) Række III nr. 10 Sundhetstilstanden og medicinalforholdene « «< <, <, q «<, q «< « , q q._ Række IV «1 « c c << «1902 Række V «128 q _ e c q c c 1908 b. De spedalske. (Lépreux.) Række III nr. 71 Spedalske Række IV « Række V c

35 30 c. Veterinærvæsen. (Service vétérinaire). Række III nr. 137 Veterinærvæsen Veterinærvæsenet og kjodkontrollen c « c c c 1898 Række IV 4c 24 c c c c c 1903 Række V c 15 c c » c d. Sindssykeasylerne. ( Hospices d'aliénés.) Række III nr. 9 Sindssykeasylernes virksomhet Række IV « Række V «

36 31 5. Retsvæsen. (Justice.) a. Kriminalret. (Justice criminelle.) Række IlI nr Række IV « Række V «41 91 Kriminalstatistik 1882 «1883 «1884 «1885 « c 1886 «1887 « «1892 « «1895, 1896 og 1897 «1898 og «1901 og 1902 «1903 og og 1906 Række III nr Række IV «37 81 Række V «3 48 Kriminel retspleie 1892 og og og og og 1904 Er i 1907 indgaat i Kriminalstatistikken med aargangen b. Skiftevæsen. (Successions, faillites el biens pupillaires.) Række III nr. 5 Skiftevæsen Række IV , 1897 og Række V og T og 1907

37 32 C. Civilret. (Justice civile.) Række III nr. 78 Civil retspleie Række IV « og og og 1902 Række V « og og Strafarbeidsanstalter. Distrikisfeengsler. ' (Ëtablissements pénitentiaires Prisons départementales) a. Strafarbeidsanstalter. (Êtablissemenis pénitentiaires.) Række III nr. 8 Strafarbeidsanstalter , , , < Række IV Senere indgaat i Kriminalstatistikken. q « q « q « q « « ( « q b. Distriktsfængsler. (Prisons départementales) Række III nr. 56 Distriktsflengslee 1885 og « « « « « « q « q e « «1898 Række IV 12 « «1900 Senere indgaat i Kriminalstatistikken.

38 33 C. Fængselsstyrelsens aarbok. (Annuaire de l'administration générale des Prisons.) Række IV nr. 86 Fængselsstyrelsens aarbok I II Række V <, Række III Rvekke IV Række V 7. Fattigvæsen. (Assistance publique.) nr. 16 Fattigvæsen 1882 og og c og og 1902 c og og Skolevæsen. (Instruction publique) Række III nr. 27 Skolevæsenets tilstand Række IV « Række V

39 Fagskoler. (Écoles professionnelles.) Række III nr. 303 Fagskoler Række IV , og , og Make V og Faste eiendomme. Jordbruk. Skogvmsen. (Propriétés foncières. Agriculture. Fôrets) a. Faste ejendomme. (Propriétés foncières.) Række III nr. 73 Faste eiendomme januar 1891 Række IV, 102 «3 december 1900 b. Jordbruk, husdyrbruk. (Agriculture, bétail.) Række III nr Make IV 72 Række V 31 Jordbruk og fædrift C. Jordbrukstællingen (Recensement agricole) Hakke V pr. 85Utsæd, landbruksredskaper, kreaturhold, sæterbruk. 109 Arealet og dels anvendelse. Procentberegninger m. m.

40 Fiskerier. (Pêches). Bække III nr. 11 Fiskerier V_ Række IV « Række V Bergverker. (Mines et usines.) Række III nr Række IV « Række V « Bergverksdrift «< 1883, 1884 og og , 1892 og og , 1897 og og , 1902 og og Fabrikker, industrielle forhold, arbeidslon. (Industrie, salaires des ouvriers.) Fabrikanlwg. (Établissements industriels) Række IH nr. 97 Fabrikanlæg « « Række IV Make V Industristatistik ,

41 36 b. Ulykkesforsikring. (Assurances contre les accidents du travail.) Række V nr. 16Ulykkesforsikringen q « q 1907 C. Fiskerforsikring. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) Række V nr. 108 Fiskerforsikring Kommunikationsvæsen. (Communications.) a. Jernbaner. (Chemins de fer.) Række III nr. 14 De offentlige jernbaner q q q q q q q q q q q q q « Række IV 342 q «22 q q q q Række V q «22 q q q q

42 37 b. Rikstelegrafen. (Télégraphes de l'état.) Række III nr. 2 Telegrafvæsen q q q q 1898 Række IV 3 q og 1 kvartal Række V C. Postvæsen. (Postes.) Række III nr. 7 Postvæsen < , « « « , , , , ' _ q « _, _ q 1898 Række IV q 338 « , « « «1903 Række V «120 « « , q « q 1909

43 Handel og skibsfart. (Commerce et navigation) a. Handel. (Commerce) Række III nr. 4 Handel , , « , « , , « , , , « « « «1899 Række IV q 11 « s « , 1904 Række V 9 --, , ( , ( b. Skibsfart. (Navigation) Række III nr. 13 Skibsfart , , 1885 (indenriksk) 59 --, , , , , , ( , , , , , , 1898 Række IV «5 q , , , 1902 Række V ' q , « , « , «1908

44 Kreditanstalter etc. (Établissements de crédit, etc.) a. Sparebanker. (Caisses d'épargne.) Række III nr Række IV Række V Sparebanker,, b. Private aktiebanker. (BInques privées par actions.) Række 1V Række V nr. 23 Private aktiebanker q q q q 1908 C. Aktieselskaper. (Sociétés par actions.) Række V nr Aktieselskaper 1892 og 1906.

45 Sociale forhold. (Statistique sociale et du travail.) a. Socialstatistik. ( Statistique sociale.) Række III nr. 61. Arbeidslønninger 1875, 1880, 1885 samt delvis tidligere aar Arbeids- og lønningsforhold ved skogdrift og tømmerfløtning Statistiske oplysninger om indtægts- og formuesforhold Arbeids- og lonningsforhold ved trwsliperier og cellulosefabrikker 1892 og Arbeidslønninger 1890 og Række IV 60. Arbeidslønninger Hække V 8. Arbeids- og lønningsforhold for syersker i Kristiania tillikemed oplysninger angaaende lønninger i andre kvindelige erhverv i Norge. 37. Om barn, født utenfor egteskap. 39. Arbeidsledighetstællinger i 1905 og Arbeids- og lønningsforhold ved sagbruk og høvlerier. 60 Arbeidslønninger Skatternes fordeling efter indtægt og forsørgelsesbyrde. b. Forsømte barn. (Traitement des enfants moralement abandonnés) Række V nr. 26 Forsømte barn t 1904 og «1906 og 1907 C. Alkoholstatistik. (Statistique des boissons alcooliques.) Række V nr Forbruk av brændevin, vin og øl i Norge Assuranse. (Assurance) Række III nr. 23 Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning « (, (K Række IV 19 «1898 og 1899 Række V «11 « «

46 Finanser. (Finances.) a. Statskassens finanser. (Finances de l'état.) Række IIInr Række IV «35 Række V 64 Statskassens finanser / /1905 b. Kommunale finanser. (Finances des communes) Række III nr. 36 Kommunale finanser 1881, 1882 og «1884 og « ( « « q « Række IV «9 q « «1900* «1902 Make V «12 q * Med indledning omhandlende aarene

47 42 Register til systematisk indholdsfortegnelse over række III, IV og delvis V. (Aperçu de la table systématique des matières.) 1. Befolkning. Side a.folketællinger 27 b. Folkemængdens bevægelse. 28 C.Livs- og dødstabeller d. Skilsmisser og separationer Valgstatistik Rekrutering Det Civile Medicinalvæsen. a. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene. 29 b. De spedalske 29 C.Veterinærvæsen 30 d. Sindssykeasylerne Retsvæsen. a. Kriminalret 31 b. Skiftevæsen 31 C.Civilret Strafarbeidsanstalter. a. Strafarbeidsanstalter 32 b. Distriktsfængsler 32 C.Fængselsstyrelsens aarbok Fattigvæsen Skolevæsen Fagskoler Faste ejendomme. Jordbruk. Skogvæsen. a. Faste eiendomme 34 b. Jordbruk, husdyrbruk.. 34 C.Jordbrukstcellingen Fiskerier Bergverkcr Population. Pages a Recensements 27 b. Mouvement de la population 28 c. Tables de mortalité et de survie 28 d. Divorces et séparations.28 2 Statistique électorale 28 3 Recrutement Service de santé. a. État sanitaire et médical. 29 b. Lépreux 29 e. Service vétérinaire 30 d. Hospices d'aliénés Justice. a Justice criminelle 31 b. Successions, faillites et biens pupillaires 31 c. Justice civile Établissements pénitentiaires. a Établissements pénitentiaires 32 b. Prisons départementales.. 32 c. Annuaire de l'administration générale des Prisons Assistance publique 33 8 Instruction publique Écoles professionnelles Propriétés foncières. Agriculture. Forets. a. Propriétés foncières.. 34 b. Agriculture, bétail 34 c. Recensement agricole Pêches Mines et usines. 35

48 Fabrikker, industrielle arbeldsløn. a. Fabrikankeg b. Ulykkesforsikring C. Fiskerforsikring 14. Kommunikationsvæsen a. Jernbaner b. Rikstelegrafen C. Postvæsen 15. Handel og skibsfart. a. Handel b. Skibsfart 16. kreditanstalter etc. a. Sparebanker b. Pr;vate aktiebanker C. Aktieselskaper forhold, Side 1.3. Industrie, salaires des ouvriers. Pages 35 a. Établissements industriels b. Assurances contre les accidents du travail c. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs Communications. 36 a Chemins de fer b. Télégraphes de l' État C. Postes Commerce et navigation. 38 a Commerce b. Navigation Établissements de crédit, etc. 39 a Caisses d'épargne b. Banques privées par actions 39 39C. Sociétés par actions Sociale forhold. 17. Statistique sociale et du travail. 40 a. Socialstatistik a. Statistique sociale 40 b. Forsømte barn 40 b. Traitement des enfants moralement abandonnés. 40 C. Alkoholstatistik 40 c. Statistique des boissons alcooliques Assuranse Assurance Finanser. 19. Finances.. 41 a. Statskassens finanser. a. Finances de l'état 41 b. Kommunale finanser.. 41 b. Finances des communes. 41 Oversigt over antal verker, som henhører til Norges Officielle Statistik, utgit i hvert av aarene Aar 1889 (fra 1/7 ) : Antal 15 Aar 1900: Antal : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : 24 Tilsammen 519. Desuten Statistisk Aarbok 22 aarganger, Meddelelser fra det Statistiske Centralbyraa 21 aarganger, Arbeidsmarkedet 7 aarganger, Norges Officielle Statistik med flere statistiske verker , International skibsfartstatistik, Civile, geistlige og judicielle inddelinger 1889 og 1902, Foreløbige resultater av Folketællingene 1891 og 1900, Konsulernes aarsberetninger 2 aarganger, Amtmændenes femaarsberetninger

49

50

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) - Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-128 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910 Trykt 1911: Nr

Læs mere

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-18 se tidligere hetter Trykt 1911: Nr 19 Private aktiebanker 199 (Banques pricees par actions) - 1 Skolevæsenets

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o 1-85 findes opferte i Fortegnelse over orges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième sériej No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA.

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. STATISTISK AARBO G FO R KONGERIGET NORGE. TIENDE AARGANG. 1890. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938 STATISTISK AARBOG 938 . STATISTIQUE DANMARKS STATISTIK DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 938 ANNUAIRE STATISTIQUE 938 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 940 ANNUAIRE STATISTIQUE 940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א K K א א א K א W א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א K א א א א א : اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ K א א א א א א Résumé : La femme durant l époque Zianide Durant l époque

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession.

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession. INDHOLDSFORTEGNELSE I Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter i 2 3 4- s 6 7 8 9 I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942 STATISTISK AARBOG 942 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK.AARBOG 942 ANNUAIRE STATISTIQUE 942 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE I FEB. 043

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Trykt Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.)

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Rmkke No. 258. 1892 og 1893.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Rmkke No. 258. 1892 og 1893. . ; 0 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. SO Tredie Rmkke No. 58. sit I. I I. Arbeids- og Lonniugsforhold ved Tusliberier og Cellulosefabriker. 89 og 89. (Statistique sociale et du travail. III. Fabriques de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929 STATISTISK AARBOG 929 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 929 AN N UAI RE STATISTIQUE 929 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 59. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Livsstilling med Angivelse af Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du e'

Læs mere

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc.

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc. TABLE INDHOLDSFORTEGNELSE. i side I DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources. Les publications du Departement de Statistique. I. DET EGENTLIGE DANMARK. I.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetuinger fra de forenede Rigers Konsuler for A aret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13 INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2 Danmarks

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943 STATISTISK AARBOG 943 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 943 ANNUAIRE STATISTIQUE 943 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser...

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser... INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK. Areal og Befolkning.... i. Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed............

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMTENDE AARGANG. 1895. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANN U Al RE STATISTIQUE

Læs mere

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné - Général Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal.

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal. INDHOLDSFORTEGNELSE Side TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIV XVII Sources Les publications du Departement de la Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

mer

mer INDHOLDSFORTEGNELSE I TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK I LE DANEMARK PROPREMENT

Læs mere

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.'

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.' DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.' Les publications du Departement de la Statistique. Traduction en francais page XXII. I. Areal og Befolkning. I. Danmarks Areal 19o6: Betænkning 4,3,2; Beretning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 Les publications du Departeinent de Statistique.

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 Les publications du Departeinent de Statistique. DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 Les publications du Departeinent de Statistique. Traduction en francais page XXIII. I. Areal og Befolkning. I. Danmarks Areal 19o6: Betænkning 4,3,2; Beretning

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal i INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Page Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Trykt 1901. Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.).

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. page Kildeangivelse (S. XI). Fortegnelse over Bureauets Skrifter (S. XIV). I. Areal og Befolkning.... i. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed........

Læs mere

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951 STATSTSK ÅRBOG 95 Statistisk Aarbog 95 Statistisk Aarbog 95 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK URBOG 95 ANNUARE STATSTQUE 95 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE

Læs mere

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i.

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i. I INDHOLDSFORTEGNELSE! TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Forteanielse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold i Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolk- 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Areal og Befolkning... I. Danmarks Kystlinie og Areal Omraader af Aarene Folketællingen

Areal og Befolkning... I. Danmarks Kystlinie og Areal Omraader af Aarene Folketællingen INDHOLDSFORTEGNELSE i TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK XVII XXII Sources. Les publications du Departement de Statistique. L LE DANEMARK

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937 STATISTISK AARBOG 93 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 937 ANNUAIRE STATISTIQUE 937 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 935 ANNUAIRE STATISTIQUE 935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLI$ PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN H H THIELES BOGTRYKKERI

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. Page

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. Page . INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. Page Kildeangivelse. Fortegnelse over Bureauets Skrifter. I. Areal og Befolkning........ i. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed........

Læs mere

SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE Oeuvres publiees par le Bureau de statistique de l'etat

SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE Oeuvres publiees par le Bureau de statistique de l'etat (5. R., XV SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE 18961912. Oeuvres publiees par le Bureau de statistique de l'etat 18961912. Statistisk Tabelværk. Litra A. Viede, fødte og døde 189094,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944 STATISTISK AARBOG 944 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 944 ANNUAIRE STATISTIQUE 944 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1928

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1928 STATSTSK AARBOG 928 Statistisk Aarbog 928 Statistisk Aarbog 928 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 928 AN N UA RE STATSTQUE 928 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo.

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIII XVI Sources - Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) N Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Trykt 1901: Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. og Igle efter Køn, Alder og ægteskabelig

TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. og Igle efter Køn, Alder og ægteskabelig INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I Areal og Befolkning I Det danske Monarkis Folkemængde, Areal 2 3- samt Befolkningstæthed Danmarks Areal

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. -8 se tidligere hefter. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privées par actions.) - 0. Skolevæsenets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvège, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvège, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvège, troisième série.) No. 185 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

... Hoveddele... INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page. I. Superfleie et population Reunion des departements du Danemark.

... Hoveddele... INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page. I. Superfleie et population Reunion des departements du Danemark. INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse (S XII) Fortegnelse over Bureauets Skrifter (S XV) I Areal og Befolkning i Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2 Danmarks

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1917 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1917 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 97 ANNUARE STATSTQUE 97 t UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER 97 (GYLDENDALSKE

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1932

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1932 STATSTSK AARBOG 932 Statistisk Aarbog 932 Statistisk Aarbog 932 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 932 ANNUARE STATSTQUE 932 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT

Læs mere

Communieations de statistique

Communieations de statistique DANMARKS STATISTIK. STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISKE MEDDELELSER, TREDIE KÆKKE, BIO. Communieations de statistique 3^ série, tome 8\ UDGIVET AF DET STATISTISKE Publié par le Bureau de Statistique. BUREAU.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 16DE AARGANG 1911 ANNUAIRE STATISTIQUE 16ME ANNE 1911

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 16DE AARGANG 1911 ANNUAIRE STATISTIQUE 16ME ANNE 1911 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 6DE AARGANG 9 ANNUARE STATSTQUE 6ME ANNE 9 UDGVET AF STATENS STATSTSKE BUREAU PUBLtU, it4e STATSTQUE DE L'ETAT t KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER (GYLDENDALSKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvège, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88. (Rapports consulaires.).

Læs mere

DAN MARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. ANNUAIRE STATISTIQUE igi8 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DAN MARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. ANNUAIRE STATISTIQUE igi8 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DAN MARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 98 ANNUARE STATSTQUE igi8 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER 98 (GYLDENDALSKE

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1915 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1915 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 95 ANNUARE STATSTQUE 95 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER g5 (GYLDENDALSKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Trykt 19ca. Nr. I. Sundhedstilstanden og Medieinalforholdene 1898. (Rapport sur sanitaire et médical)

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. I ITE AARGANG 19o6 ANNUAIRE STATISTIQUE 1IME ANNEE 1906

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. I ITE AARGANG 19o6 ANNUAIRE STATISTIQUE 1IME ANNEE 1906 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG TE AARGANG 9o6 ANNUARE STATSTQUE ME ANNEE 906 UDGVET AF STATENS STATSTSKE BUREAU PUBL$ PAR LE BUREAU DE STATSTQUE DE L'ETAT KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902,

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. Iot AARGANG 19o5 ANNUAIRE STATISTIQUE. TOME ANNEE 19o5

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. Iot AARGANG 19o5 ANNUAIRE STATISTIQUE. TOME ANNEE 19o5 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG ot AARGANG 9o5 ANNUARE STATSTQUE TOME ANNEE 9o5 UDGVET AF STATEN, -STATSTSKE BUREAU PUBL$ PAR LE BUREAU'ESTÅTSTQUE DE L'ETAT KØBENHAVN HHTHELES BOGTRYKKER

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

I,XXVIII)... TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. I A. OVERSIGT. A. APERCU. (Tabel XVI)... LXIX-LXX)...

I,XXVIII)... TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. I A. OVERSIGT. A. APERCU. (Tabel XVI)... LXIX-LXX)... INDHOLDSFORTEGNELSE. I TABLE DES MATIERES. Kildeangivelse. A. OVERSIGT. Mønt, Vægt og Maal. i. Areal, Folkemængde, Befolkningstæthed, Tilvækstforhold (Tabel I-III).......2. Befolkningens Fordeling efter

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 13DE AARGANG 1908 ANNUAIRE STATISTIQUE. I;Mg ANNE 19o8

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 13DE AARGANG 1908 ANNUAIRE STATISTIQUE. I;Mg ANNE 19o8 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 3DE AARGANG 908 ANNUAIRE STATISTIQUE I;Mg ANNE 9o8 UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU PUBLIE PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ETAT KØBENHAVN

Læs mere

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Til stede : Skolens ledelse: Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 103. OVERWGT SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED AARET 1888. (Statistique des hospices d'alienes pour l'année 1888) EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETN INGER

Læs mere

STATISTISK AARBOG 1926

STATISTISK AARBOG 1926 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 926 ANNUARE STATSTQUE 926 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE STATSTQUE r t' DT > T l' T `LKE,, OTEK KØBENHAVN H H THELES

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v..182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

SOMMAIRE... 0 AMENAGEMENT DU LITTORAL... 2 TOURISME... 2 Hébergement... 2 Croisires et plaisance... 2 Autres activités nautiques... 2 Pressions du secteur touristique... 2 Projets... 3 Conclusion... 3

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere