Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året Novo Nordisks nettoresultat steg med 19% i 2003 Forventning om solid salgsvækst opgjort i lokale valutaer i 2004 Salget steg med 15% opgjort i lokale valutaer. Opgjort i kroner steg salget med 5%. Salget af diabetesprodukter steg med 16% opgjort i lokale valutaer, mens salget af insulinanaloger alene steg med 137%. Salget af NovoSeven steg med 20% opgjort i lokale valutaer. Resultat af primær drift steg med 7% til mio. kr., og nettoresultatet steg med 19% til mio. kr. Resultat pr. aktie (udvandet) steg med 21% til 14,14 kr. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 16. marts 2004 fremsætte forslag om en 22% stigning i udbyttebetalingen til 4,40 kr. pr. aktie a 2 kr. Adm. direktør Lars Rebien Sørensen udtaler: Resultatet for 2003 er bedre, end vi havde forventet. Væksten i salget kommer primært fra insulinanaloger og NovoSeven. Med disse strategiske produkter og en konkurrencedygtig platform i USA er der grundlag for fortsat solid vækst. For 2004 forventes en vækst i det underliggende resultat af primær drift på 15% opgjort i lokale valutaer. Resultat af primær drift for 2004 opgjort i kroner ventes at blive på niveau med Dette afspejler en betydelig negativ valutaeffekt og et lavere niveau for indtægter af engangskarakter for Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 1 af 30

2 Indhold Side Analyse af salgsvæksten 2 Regnskabsmeddelelse for året Resultater 4 Salgsudviklingen fordelt på segmenter 4 Diabetesbehandling 5 Biopharmaceuticals 6 Omkostninger, licensindtægter og andre driftsindtægter 8 Nettofinans og skat 8 Investeringer 8 Frie pengestrømme og finansielle reserver 8 Forventninger til Nyt fra forsknings- og udviklingsporteføljen 10 Egenkapital 12 God selskabsledelse 12 Bæredygtig udvikling 13 Telekonference 13 Udsagn om fremtiden 14 Finansiel kalender og kontaktoplysninger 15 Bilag: Bilag 1 3: Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 16 Bilag 4: Egenkapitalopgørelse 19 Bilag 5: Nettoomsætning fordelt på forretnings- og geografiske segmenter 20 Bilag 6 7: Kvartalstal i kroner og euro 21 Bilag 8 12: Overgang til IFRS 23 Bilag 13: Incitamentsordninger vedrørende 2003 og 2004 for koncerndirektionen og øvrige direktører i Novo Nordisk 28 Bilag 14: Ordliste 29 Analyse af salgsvæksten Salg Vækst Vækst Andel af som i lokale rapporteret valutaer 2003 mio. kr. væksten i lokale valutaer Diabetesbehandling Insulinanaloger % +137% 43% Human insulin og insulinrelateret salg (1%) +8% 30% Antidiabetika i tabletform (12%) (1%) - Diabetesbehandling i alt % +16% 73% Biopharmaceuticals Blødningsbehandling (NovoSeven ) % +20% 18% Væksthormonbehandling % +13% 7% Øvrige produkter (3%) +5% 2% Biopharmaceuticals i alt % +14% 27% Samlet salg % +15% 100% Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 2 af 30

3 Regnskabsmeddelelse for året 2003 Novo Nordisks regnskabspraksis er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og de regnskabsbestemmelser, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til (Beløb i mio. kr., undtagen resultat pr. aktie, foreslået udbytte og antal medarbejdere) Resultatopgørelse Udvikling i % 2002 til 2003 Salg % Bruttoresultat % Bruttomargin 72,0% 73,7% 74,9% 75,8% 74,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af salget 29,4% 29,7% 30,3% 30,1% 29,3% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af salget 15,8% 16,4% 16,7% 16,3% 16,7% Administrationsomkostninger (5%) I procent af salget 7,0% 7,7% 7,8% 9,0% 10,5% Licensindtægter og andre driftsindtægter % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 24,1% 23,7% 23,6% 23,1% 21,5% Nettofinans (178) 211% Resultat før skat % Nettoresultat % Overskudsmargin 18,3% 16,3% 16,3% 14,8% 12,2% Andre informationer Af- og nedskrivninger % Investeringer i materielle anlægsaktiver (42%) Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 73,3% 72,8% 69,7% 68,1% 68,8% Resultat pr. aktie (kr.) udvandet 14,14 11,72 11,10 8,82 5,59 21% Foreslået udbytte pr. aktie (kr.) 4,40 3,60 3,35 2,65 1,95 22% Gnsn. antal fuldtidsansatte % Rapportering på langsigtede finansielle mål Femårigt gennemsnit Vækst i resultat af primær drift 6,8% 6,5% 16,6% 36,5% 20,3% 17,3% Overskudsgrad 24,1% 23,7% 23,6% 23,1% 21,5% 23,2% Forrentning af investeret kapital 19,1% 20,1% 23,1% 22,0% 15,3% 19,9% Cash to earnings 79,2% 12,1% 4,8% 87,9% 76,6% 52,1% Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 3 af 30

4 Resultater Nettoresultatet steg med 19% til mio. kr. fra mio. kr. i Resultatet er væsentligt bedre end den forventede vækst på op mod 10%, som blev stillet i udsigt ved årets begyndelse til trods for en fortsat negativ påvirkning fra valutakursudviklingen året igennem. Den væsentligste årsag til, at resultatet overgår de oprindelige forventninger, er et bedre end forventet driftsmæssigt resultat både med hensyn til salg og omkostninger, understøttet af et højere niveau af indtægter af engangskarakter. Derudover har afdækning af kursrisikoen i de væsentligste valutaer afbødet den største effekt af valutakursernes indvirkning på resultatet af primær drift i Resultat pr. aktie (udvandet) steg med 21% til 14,14 kr. fra 11,72 kr. Denne stigning er baseret på: en stigning i salget på 15% opgjort i lokale valutaer og på 5% opgjort i kroner en stigning i de samlede driftsomkostninger på 5% en stigning i licensindtægter og andre driftsindtægter på 13% nettofinansindtægter på 999 mio. kr. mod 321 mio. kr. i 2002 en reduktion i skattesatsen fra 35% til 34% en reduktion i det gennemsnitlige antal udestående aktier på 1,6% til 343,5 mio. stk. Salgsudviklingen fordelt på segmenter For året 2003 levede Novo Nordisk op til det oprindelige salgsmål om en vækst i det rapporterede salg på mere end 5% til trods for en fortsat negativ påvirkning fra Novo Nordisks væsentligste faktureringsvalutaer året igennem. Salget steg med 15% opgjort i lokale valutaer. Væksten blev realiseret inden for begge segmenter, diabetesbehandling og biopharmaceuticals primært drevet af innovative og strategisk vigtige produkter som NovoRapid, NovoMix 30, NovoSeven og Norditropin SimpleXx. Salget fordelt på terapiområder Salget fordelt på geografiske områder Diabetesbehandling Blødningsbehandling (NovoSeven ) Japan & Oceanien ( - 1 % ) 1 6 % Væksthormonbehandling Hormonpræparater (HRT) International Operations ( + 3 % ) 1 6 % 4 4 % Europa ( + 7 % ) Nettoomsætning 2 4 % Lokal valuta vækst i % DKK vækst i % Nordamerika ( + 8 % ) Novo Nordisks salg kommer fra to segmenter, diabetesbehandling og biopharmaceuticals. Diabetessegmentet omfatter insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter samt diabeteslægemidler i tabletform. Segmentet biopharmaceuticals omfatter blødningsbehandling (NovoSeven ), væksthormonbehandling (Norditropin og Norditropin SimpleXx ) og øvrige produkter (hormonpræparater (HRT), GlucaGen og andre produkter). Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 4 af 30

5 Diabetesbehandling Salget af diabetesprodukter steg med 16% i forhold til 2002 opgjort i lokale valutaer og med 6% opgjort i kroner til mio. kr. Salget af insulinanaloger tegnede sig for knap 60% af væksten inden for diabetessegmentet i 2003 opgjort i lokale valutaer. Salget af insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter Salget af insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter steg med 17% opgjort i lokale valutaer og med 8% opgjort i kroner til mio. kr. Alle regioner bidrog til væksten opgjort i såvel lokale valutaer som i kroner. Salget af insulinanaloger steg med 137% opgjort i lokale valutaer og med 115% opgjort i kroner til mio. kr. i Novo Nordisks markedsandel fortsatte den positive udvikling i 2003 og udgør nu over 20% af verdensmarkedet for insulinanaloger. Der blev realiseret solide vækstrater i alle regioner med Nordamerika som den primære drivkraft for væksten, fulgt af Europa. Nordamerika og Europa tegnede sig for mere end 80% af væksten i salget af insulinanaloger. Væksten i salget af insulinanaloger er fortsat større end de øvrige produkter i diabetessegmentet og udgør nu næsten 15% af Novo Nordisks samlede salg af produkter til diabetesbehandling. Nordamerika Salget i Nordamerika steg med 37% opgjort i lokale valutaer i 2003 og med 15% opgjort i kroner, hvilket afspejler en gennemsnitlig svækkelse af den amerikanske dollar på 17%. Markedsandelen for insulin i USA fortsatte sin stigning også i 2003, og knap en tredjedel af den insulin, der anvendes i USA, leveres nu af Novo Nordisk. Salgsvæksten og den stigende markedsandel i Nordamerika er primært drevet af NovoLog og afspejler en øget markedsandel inden for detailsegmentet. Men også NovoLog Mix bidrager i stigende grad til væksten, understøttet af lanceringen af NovoLog Mix i hætteglas i USA i 2003 efter den initiale amerikanske lancering af NovoLog Mix i FlexPen i slutningen af Insulinanaloger udgør nu mere end en tredjedel af Novo Nordisks samlede insulinsalg i Nordamerika. Omkring 31% af insulinsalget i USA udgøres af insulin solgt i et doseringssystem. Det tilsvarende tal i 2002 var 28%, hvilket understreger det potentiale, der ligger i en opgradering af det amerikanske marked til mere avancerede doseringssystemer. Vækstmulighederne i USA er fortsat betydelige. Den fortsatte udbredelse i USA af Novo Nordisks portefølje af insulinanaloger giver betydelige muligheder for fortsat vækst. Grundlaget for forretningen er endvidere blevet styrket af en forbedret tilskudsstatus for Novo Nordisks strategiske insulinprodukter blandt Pharmacy Benefit Managers og Managed Careorganisationer. På denne baggrund har Novo Nordisk besluttet at udvide salgsstyrken inden for diabetes i USA med ca. 150 nye lægemiddelkonsulenter, så den i alt kommer op på over 800 personer. Disse skal fokusere på vigtige strategiske produkter som NovoLog, NovoLog Mix og FlexPen. Europa Salget i Europa steg med 13% opgjort i lokale valutaer i 2003 og med 10% opgjort i kroner, hvilket afspejler en svækkelse af især det britiske pund og den polske zloty. Væksten i Europa skyldes primært en fortsat stærk markedsindtrængning for både NovoRapid og NovoMix inden for de hurtigtvirkende og færdigblandede segmenter, som udgør omkring 70% af det europæiske marked. Insulinanalogernes vækst understøttes af Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 5 af 30

6 Novo Nordisks portefølje af nye doseringssystemer bl.a. FlexPen, som er blevet særdeles positivt modtaget af patienterne. Salgsvæksten blev dog også i 2003 dæmpet af prisreformer på sundhedsområdet i flere lande og et øget niveau af parallelhandel. Ved slutningen af året blev der i enkelte lande iagttaget en mindre lageropbygning hos grossister og patienter som følge af forventninger om ændring af reglerne om egenbetaling. Japan & Oceanien Salget i Japan & Oceanien steg med 11% i 2003 opgjort i lokale valutaer og med 2% opgjort i kroner. Dette afspejler en svækkelse af den japanske yen. I Japan fortsatte NovoRapid med at vinde markedsandele. Lanceringen af NovoMix 30 i Japan i december 2003 etablerede Novo Nordisk som den eneste virksomhed i Japan med både en hurtigtvirkende og en færdigblandet analog. I Japan udgør det hurtigtvirkende og færdigblandede segment omkring 80% af insulinmarkedet. Endvidere har Novo Nordisk nu lagt sig i spidsen for skiftet til engangssystemer, som tegner sig for omkring en tredjedel af markedet en stigning fra en fjerdedel i Denne stadig større brug af engangsdoseringssystemer er baseret på god accept af de nyeste doseringssystemer FlexPen og InnoLet. International Operations Salget inden for International Operations steg med 18% opgjort i lokale valutaer i 2003 og med 3% opgjort i kroner. Dette afspejler en svækkelse af især den brasilianske real, den tyrkiske lire og den kinesiske yuan. Novo Nordisk fortsætter sin introduktion af insulinanaloger i landene i International Operations. NovoRapid blev lanceret i ni lande i 2003 og er dermed lanceret i i alt 28 lande i International Operations. Endvidere er NovoMix nu lanceret i 25 lande og viser solid udvikling på en række vigtige markeder. Også Novo Nordisks insulindoseringssystemer vandt stadig større fodfæste på markederne i International Operations. Således udgjorde insulin solgt i doseringssystemer ca. 46% af insulinsalget, sammenholdt med 41% i Salget i 2003 var negativt påvirket af den ustabile politiske situation i Mellemøsten samt den negative valutakursudvikling i visse udviklingsmarkeder. Salget af diabeteslægemidler i tabletform Salget af diabeteslægemidler i tabletform faldt med 1% opgjort i lokale valutaer. Selv om den underliggende efterspørgsel fortsat er positiv, har en generel reduktion i grossisternes varelagre i Nordamerika af i løbet af året påvirket væksten i salget negativt. Som følge af svækkelsen af den amerikanske dollar faldt salget opgjort i kroner med 12% til mio. kr. Biopharmaceuticals Salget inden for segmentet biopharmaceuticals steg med 14% opgjort i lokale valutaer i forhold til 2002 og med 4% opgjort i kroner til mio. kr. Salget inden for blødningsbehandling (NovoSeven ) Salget af NovoSeven steg med 20% opgjort i lokale valutaer i forhold til Opgjort i kroner steg salget med 7% til mio. kr. Salgsvæksten for NovoSeven blev primært drevet af et solidt salg i Nordamerika fulgt af Europa. Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 6 af 30

7 Flere faktorer bidrog til væksten i salget af NovoSeven i På grund af produktets solide markedsposition for behandling af spontane blødninger hos patienter med medfødt inhibitorreaktion knytter hovedparten af væksten inden for inhibitorsegmentet sig til erhvervet hæmofili og brug af NovoSeven i forbindelse med planlagte operationer. Behandling af spontane blødninger hos patienter med medfødt inhibitorreaktion er fortsat den væsentligste anvendelse. Endelig har salget også været positivt påvirket af en øget eksperimentel anvendelse af NovoSeven. Salget inden for væksthormonbehandling (Norditropin og Norditropin SimpleXx ) Salget af væksthormonprodukter steg med 13% i forhold til 2002 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i kroner steg salget med 4% til mio. kr. Mere end 90% af salget stammer fra salg af det flydende væksthormon Norditropin SimpleXx i den tilhørende injektionspen. Salget uden for Japan steg med 22% opgjort i lokale valutaer, eller med 14% opgjort i kroner. Væksten knytter sig primært til den fortsatte markedsindtrængning for Norditropin SimpleXx i Nordamerika, International Operations og Europa. Knap 65% af det samlede væksthormonsalg realiseres uden for Japan. Salget i Japan steg med 1% opgjort i lokal valuta, mens salget opgjort i kroner faldt med 9% som følge af en negativ påvirkning fra den japanske yens svækkelse på 10% over for den danske krone. En positiv markedsvækst har modvirket effekten af myndighedernes reduktion af tilskudspriserne fra april Novo Nordisk lancerede den første engangspen med flydende humant væksthormon, NordiFlex, i i fjerde kvartal af NordiFlex bygger på erfaringerne fra udviklingen af insulinpennen FlexPen, som er blevet særdeles positivt modtaget blandt diabetikere. Salget af øvrige produkter Salget af øvrige produkter inden for segmentet biopharmaceuticals, primært hormonpræparater (HRT), steg med 5% opgjort i lokale valutaer og faldt med 3% opgjort i kroner. Øvrigt salg i segmentet, primært af GlucaGen, som er en motilitetshæmmer til brug i forbindelse med undersøgelser af mave-tarm-kanalen, steg med 4% opgjort i lokale valutaer. Opgjort i kroner faldt salget med 8% til 392 mio. kr., primært som følge af svækkelsen af den japanske yen. Salget af hormonpræparater (HRT) steg med 5% i forhold til 2002 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i kroner faldt salget med 1% til mio. kr. Salget i andet halvår af 2003 var positivt påvirket af ændringen i den amerikanske distribution af Novo Nordisks HRT-produkter og af en fortsat stigende markedsandel for lavdosisprodukterne Activelle og Vagifem. Uden for Nordamerika er salget faldet med 17% opgjort i kroner. Dette svarer stort set til den generelle nedgang i HRT-markedet i kølvandet på den amerikanske undersøgelse Women s Health Initiative (WHI), der blev indstillet før tid i midten af 2002, kombineret med de negative resultater af den britiske undersøgelse Million Women Study. Striden mellem Pfizer og Novo Nordisk i relation til Pfizers opsigelse af licensaftalen (oprindelig indgået af Pharmacia og Novo Nordisk) vedrørende visse HRT-produkter i USA er forligt. Parterne har aftalt ikke at oplyse om forligsvilkårene, men Novo Nordisk vil bogføre en mindre indtægt af engangskarakter under licensindtægter og andre driftsindtægter i I USA har Novo Nordisk nu indgået samarbejde med en kontraktsalgsorganisation om markedsføring af Novo Nordisks HRT-produkter. Kontraktsalgsstyrken omfatter omkring 100 lægemiddelkonsulenter, og Novo Nordisk leder dens indsats over for målgruppen på Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 7 af 30

8 læger. Activella og Vagifem har fastholdt deres position på det amerikanske marked trods den manglende aktive salgsindsats i andet halvår af Omkostninger, licensindtægter og andre driftsindtægter Produktionsomkostningerne steg med 12% til mio. kr., og bruttomarginen faldt således til 72,0% fra 73,7% i Denne udvikling skyldes den negative påvirkning fra de lavere gennemsnitskurser i 2003 for en række væsentlige faktureringsvalutaer i forhold til 2002, idet Novo Nordisks produktionsomkostninger primært afholdes i danske kroner eller euro. En yderligere medvirkende årsag er, at der i produktionsomkostningerne i 2003 er indeholdt omkostninger i relation til nedskrivning af aktiver samt lagertilpasning. Den underliggende bruttomargin viste fortsat en positiv udvikling som følge af fortsatte produktivitetsforbedringer og et bedre produktmiks. De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger steg med 2% til mio. kr. væsentligt under salgsvæksten. Denne udvikling afspejler påvirkningen fra svækkelsen af væsentlige valutaer over for den danske krone, men også en forsigtig overordnet omkostningsstyring. De samlede licensindtægter og andre driftsindtægter beløb sig til mio. kr. i 2003 mod 994 mio. kr. i Licensindtægter og andre driftsindtægter i 2003 indeholdt en betydelig indtægt vedrørende et patentforlig med Aventis i januar 2001, hvoraf hovedparten er indtægtsført i fjerde kvartal af Endvidere inkluderede fjerde kvartal indtægter i relation til den regnskabsmæssige effekt af ZymoGenetics yderligere udbud af nye aktier. Nettofinans og skat De finansielle poster udviste en nettoindtægt på 999 mio. kr. i 2003 mod 321 mio. kr. i Valutaafdækningsgevinster, som især knytter sig til afdækning af amerikanske dollar, japanske yen og britiske pund, bidrog med 927 mio. kr. i 2003 mod 311 mio. kr. i Den effektive skattesats for 2003 var 34% mod 35% i Den samlede udgiftsførte skat var således mio. kr. i Investeringer De samlede nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver i 2003 blev 2,3 mia. kr. noget lavere end oprindeligt forventet for året. Det skyldes primært ændret timing i en række projekter, hvor en større andel af ressourcerne nu ventes at blive realiseret i Den ændrede timing skyldes primært, at optimering af de eksisterende produktionsanlæg har givet Novo Nordisk mulighed for at iværksætte løbende kapacitetsinvesteringer lidt senere end oprindelig forventet, uden dog at bringe Novo Nordisks evne til at levere til markedet i fare. De væsentligste igangværende investeringer i 2003 var udvidelsen af FlexPen fabrikken i Hillerød og en ny finrensningsfabrik for insulin detemir i Kalundborg. Frie pengestrømme og finansielle reserver Novo Nordisk realiserede frie pengestrømme i 2003 på mio. kr. mod 497 mio. kr. i Dette er højere end oprindelig forventet og skyldes primært det lavere end forventede investeringsniveau og en reduktion i det gennemsnitlige antal kreditdage for varedebitorer. Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 8 af 30

9 Novo Nordisks finansielle reserver ved udgangen af 2003 udgjorde 2,7 mia. kr. mod 1,2 mia. kr. i Foruden de finansielle reserver har Novo Nordisk uudnyttede garanterede kreditfaciliteter på knap 9 mia. kr. Forventninger til 2004 Overgang til International Financial Reporting Standards Pr. 1. januar 2004 vil Novo Nordisks regnskabspraksis blive ændret til at følge de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Ændringen fra de historisk anvendte danske regnskabsregler tilsikrer, at Novo Nordisk overholder EU-kravet til børsnoterede selskaber om overgang til IFRS inden udgangen af De anførte forventninger i dette afsnit er udarbejdet på grundlag af IFRS. Overgangen til IFRS får ingen væsentlig indvirkning på den rapporterede vækst i resultat af primær drift, balancen eller det frie cash flow fra driften, men Novo Nordisk har til orientering inkluderet en kommentar til de IFRS-baserede forventninger, som angiver de tilsvarende forventninger, hvis de danske regnskabsregler havde været anvendt i Der henvises til bilag 8 12 for en nærmere gennemgang af effekten af overgangen til IFRS på regnskaberne for 2002 og Forventninger til 2004 En forventet stærk efterspørgsel for insulinprodukter generelt og den fortsatte markedsindtrængning for Novo Nordisks sortiment af insulinanaloger samt et forventet stigende salg af NovoSeven og Norditropin SimpleXx danner grundlaget for Novo Nordisks forventning om en salgsvækst på en tocifret procentpointsats i 2004 opgjort i lokale valutaer. Hvis det nuværende niveau for Novo Nordisks væsentligste valutaer fortsætter året igennem, ventes imidlertid en encifret salgsvækst i den høje ende af skalaen opgjort i kroner. Forventningerne til salgsvæksten ville have været tilsvarende, hvis danske regnskabsregler havde været anvendt for Opgjort i lokale valutaer og eksklusive indvirkningen fra indtægter af engangskarakter ventes væksten i resultat af primær drift for 2004 at leve op til Novo Nordisks langsigtede vækstmål på 15%. Resultat af primær drift for 2004 opgjort i kroner ventes at blive på niveau med 2003 som følge af en væsentlig negativ valutaeffekt og et lavere niveau for indtægter af engangskarakter i 2004 i forhold til Den forventede udvikling i resultat af primær drift ville have været tilsvarende, hvis danske regnskabsregler havde været anvendt for Da Novo Nordisk har afdækket forventede indtægter for 2004 i relation til dollar, yen og pund, vil den negative indvirkning på resultat af primær drift fra svækkelsen af disse nøglevalutaer i forhold til den danske krone delvis blive opvejet af valutaafdækningsgevinster inkluderet i nettofinans. Novo Nordisks rapporterede nettofinans vil blive påvirket af overgangen til IFRS fra og med Den primære ændring bliver, at Novo Nordisks andel af resultatet i både ZymoGenetics Inc. og Aradigm Corporation fremover indregnes i Andel af associerede virksomheders resultat under nettofinans. Novo Nordisks andel af nettotabet har efter de hidtil anvendte danske regnskabsregler været indregnet i Forsknings- og udviklingsomkostninger. På baggrund af overgangen til IFRS forventer Novo Nordisk, at nettofinans i 2004 vil udgøre en indtægt på 250 mio. kr., hvilket afspejler en finansiel nettoindtægt (eksklusive Novo Nordisks andel af resultatet i associerede virksomheder) på ca. 450 mio. kr., primært som følge af terminsforretninger indgået til afdækning af forventet fremtidig indtjening; og Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 9 af 30

10 en negativ påvirkning fra Novo Nordisks andel af resultatet i associerede virksomheder på ca. 200 mio. kr., hvilket afspejler forventninger om nettotab i ZymoGenetics Inc. og Aradigm Corporation. Forventningerne til nettofinans for 2004 ville have været en indtægt på 650 mio. kr., hvis danske regnskabsregler havde været anvendt for Det forventede højere niveau for nettofinans under danske regnskabsregler afspejler til dels to faktorer: den historiske behandling af Novo Nordisks andel af tab i associerede forskningsvirksomheder, som hidtil har været indregnet under forsknings- og udviklingsomkostninger, og muligheden for at udskyde bogføring af indtægter i relation til valutaoptioner til afdækning af forventet fremtidig indtjening til den periode, hvor den pågældende indtægt bliver realiseret. Skattesatsen for 2004 ventes at blive på 33%, 1 procentpoint lavere end den realiserede skattesats i Forventningerne til skattesatsen for 2004 ville have været tilsvarende, hvis danske regnskabsregler havde været anvendt for Novo Nordisk planlægger at investere omkring 3 mia. kr. i faste anlægsaktiver i 2004, og afog nedskrivninger ventes at blive på niveauet 1,8 mia. kr. Forventningerne til investeringer samt af- og nedskrivninger ville have været tilsvarende, hvis danske regnskabsregler havde været anvendt for Frit cash flow ventes at ligge på omkring 3 mia. kr. Forventningerne til frit cash flow ville have været tilsvarende, hvis danske regnskabsregler havde været anvendt for Alle ovenstående forventninger forudsætter, at valutakurserne forbliver på det nuværende niveau i Alt andet lige skønnes udsving i kurserne for de væsentligste valutaer at ville påvirke Novo Nordisks resultat af primær drift som vist herunder. Faktureringsvaluta Et 5% udsving i kursen påvirker Novo Nordisks resultat af primær drift i 2004 med USD 210 mio. kr. JPY 130 mio. kr. GBP 75 mio. kr. USD-relaterede 50 mio. kr. Note: USD-relaterede valutaer omfatter CNY, CAD, ARS, BRL, MXN, CLP, SGD, TWD, INR Nyt fra forsknings- og udviklingsporteføljen Diabetesbehandling I fjerde kvartal af 2003 modtog Novo Nordisk et såkaldt Approvable Letter fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, for insulin detemir. FDA krævede, at Novo Nordisk skulle adressere visse kliniske forhold og fremlægge supplerende information, før der kunne gives markedsføringsgodkendelse i USA. Efterfølgende drøftelser med FDA har vist, at de supplerende kliniske krav kan adresseres ved at gennemføre et farmakokinetisk og farmakodynamisk korttidsstudie, der fokuserer på etniske forskelle, og ved at indsende data fra et igangværende studie. Såfremt disse kliniske studier afsluttes med det ønskede resultat, forventer Novo Nordisk en godkendelse af insulin detemir i USA ved midten af Levemir (insulin detemir) er fortsat under registrering hos de europæiske myndigheder, og Novo Nordisk har undersøgt og indsendt svar på de resterende spørgsmål vedrørende prækliniske data og procesdokumentation. Novo Nordisk forventer at få en opinion fra EU s Udvalg for Farmaceutiske Specialiteter (CPMP) i første kvartal af Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 10 af 30

11 I fjerde kvartal af 2003 blev Levemir godkendt i Schweiz, og Novo Nordisk forventer at lancere Levemir i Schweiz i første kvartal af Biopharmaceuticals Fjerde kvartal af 2003 markerede et potentielt gennembrud for NovoSeven, idet Novo Nordisk opnåede klinisk bevis for effekt for anvendelse af NovoSeven til behandling af traumepatienter. Undersøgelsen viste, at patienter, der fik behandling med NovoSeven, havde væsentlig mindre behov for transfusion af røde blodlegemer end patienter, der modtog traditionel behandling. Data fra stumpe traumer tyder endvidere på, at patienter, der behandles med NovoSeven, har færre komplikationer og tilbringer mindre tid på intensivafdeling end patienter, der modtager traditionel behandling. Dødeligheden var generelt lavere i gruppen, der blev behandlet med NovoSeven. Da undersøgelsen imidlertid ikke var tilrettelagt med henblik på at afdække forskellene på disse parametre, skal disse resultater vurderes nærmere i en efterfølgende undersøgelse. Hvad angår sikkerhed, viste undersøgelsen ingen forskel mellem de to behandlingsgrupper (henholdsvis NovoSeven og placebo) med hensyn til antallet eller arten af alvorlige uønskede bivirkninger, herunder blodprop. Alle data fra undersøgelsen vil blive fremlagt på konferencer i Den første af disse er World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis i München den 5. marts Novo Nordisk er i gang med at forberede et studie, som skal bekræfte resultaterne inden for traumeindikationen. Studiet vil blive påbegyndt, så snart drøftelser med registreringsmyndighederne har fundet sted. I slutningen af januar 2004 viste et studie med i alt 183 patienter vedrørende brug af NovoSeven i forbindelse med levertransplantation, at væsentligt færre patienter havde behov for transfusion af røde blodlegemer ved behandling med NovoSeven end ved traditionel behandling. Hos patienter, der ved undersøgelsens start havde et normalt niveau for røde blodlegemer, reducerede NovoSeven væsentligt behovet for transfusion. Endelig blev der også i denne undersøgelse påvist en udmærket sikkerhedsprofil for NovoSeven, idet forekomst af blodpropper var ensartet for gruppen, der fik NovoSeven, og gruppen, der fik placebo. På baggrund af disse resultater har Novo Nordisk konkluderet, at der er opnået klinisk bevis for effekt. De seneste resultater fra udviklingsprogrammet for NovoSeven bekræfter Novo Nordisks vision om at etablere NovoSeven som det foretrukne hæmostatikum (blodstandsende middel) til klinisk signifikante blødninger. Denne vision forfølges via udviklingsprogrammet for NovoSeven, og Novo Nordisk forventer fortsat at kunne rapportere fra det igangværende studie vedrørende brug af NovoSeven i forbindelse med intracerebral blødning (ICH) i andet halvår af Novo Nordisk har besluttet at udvide udviklingsprogrammet med et studie, der fokuserer på rygsøjlekirurgi; dette ventes påbegyndt i første halvår af Herudover vurderer Novo Nordisk p.t. andre potentielle områder, hvor der kan iværksættes kliniske studier. Europa-Kommissionen har i slutningen af januar 2004 godkendt NovoSeven til standsning af blødninger hos patienter med faktor VII-mangel og Glanzmanns trombasteni, som er resistente over for blodpladetransfusion. Selv om der er tale om to sjældne, arvelige koagulationsforstyrrelser, giver godkendelsen Novo Nordisk mulighed for at tilbyde disse patienter en effektiv behandling. Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 11 af 30

12 Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af 2003, svarende til 73,3% af de samlede aktiver, mod 72,8% ved udgangen af december For en detaljeret redegørelse henvises til bilag 4. Foreslået udbytte Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 16. marts 2004 foreslå en udbyttebetaling for 2003 på 4,40 kr. pr. aktie a 2 kr. Det er en stigning på 22% i forhold til 2002 og svarer til en udbytteandel af nettoresultatet på 30,6%. Der udbetales ikke udbytte på selskabets beholdning af egne aktier. Aktietilbagekøbsprogram og beholdning af egne aktier Novo Nordisk har i 2003 tilbagekøbt egne aktier til en værdi af 1,6 mia. kr. svarende til stk. B-aktier og har dermed afsluttet det aktietilbagekøbsprogram, der blev offentliggjort i august Ved udgangen af 2003 og pr. 5. februar 2004 ejede Novo Nordisk A/S og dets 100%-ejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 4,66% af den samlede aktiekapital. Ledelsens beholdning af Novo Nordisk B-aktier Som det fremgår af Finansiel Årsrapport 2002 udløber kravet til nuværende og tidligere medlemmer af koncerndirektionen om at eje aktier i Novo Nordisk i henhold til spaltningsoptionsordningen i januar Som nævnt i regnskabsmeddelelserne for første halvår af 2003 og de første ni måneder af 2003 har nogle af deltagerne i spaltningsoptionsordningen meddelt bestyrelsen, at de har til hensigt at sælge en del af deres beholdning af Novo Nordisk B-aktier i det handelsvindue, der følger efter offentliggørelsen af helårsregnskabet i februar Ledelsens salg af aktier vil fremgå af fondsbørsmeddelelsen om insideres og disses nærtståendes handel med Novo Nordisk-aktier, der udsendes i løbet af februar måned. Endvidere vil meddelelsen om handel med aktier, der udsendes efter lukning af handelsvinduet i februar, indeholde en individualiseret opgørelse. God selskabsledelse Vedtægter For at tjene aktionærernes langsigtede interesser vil bestyrelsen på generalforsamlingen i marts 2004 foreslå en vedtægtsændring, der specificerer, at virksomheden vil tilstræbe at gennemføre sine aktiviteter på en økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig måde. Bestyrelse I marts 2003 blev Sten Scheibye, administrerende direktør for Coloplast A/S, indvalgt i bestyrelsen. Samtidig blev Niels Jacobsen og Jørgen Wedel genvalgt til bestyrelsen. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er hidtil blevet valgt for tre år ad gangen og har kunnet genvælges. På generalforsamlingen i marts 2004 vil bestyrelsen foreslå, at valgperioden nedsættes til ét år for at give bedre mulighed for succession. Kontinuiteten vil fortsat være sikret, idet forslaget ikke vil have nogen indvirkning på muligheden for at blive genvalgt. Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 12 af 30

13 Revisionskomite Bestyrelsen har hidtil ikke arbejdet med faste udvalg. I tråd med internationale tendenser og i overensstemmelse med Sarbanes-Oxley Act i USA vil bestyrelsen imidlertid i marts 2004 nedsætte en revisionskomite, som får ansvar for en række forud fastlagte opgaver, herunder at føre tilsyn med de eksterne revisorer og at forbedre muligheden for, at selskabet kan blive gjort opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Langsigtet aktiebaseret incitamentsordning Fra 2004 vil tildeling af aktieoptioner som langsigtet incitament for den øverste ledelse blive erstattet af en ny, præstationsbaseret incitamentsordning. Den indebærer, at der årligt vil blive overført Novo Nordisk B-aktier til en bonuspulje ved opnåelse af en række forud fastsatte overordnede forretningsmål. Der vil blive lagt loft over den maksimale årlige overførsel af aktier til bonuspuljen. Aktierne i bonuspuljen kan blive udbetalt til direktørerne efter en optjeningsperiode på tre år, såfremt koncernmålene bliver nået. For yderligere information om incitamentsordninger vedrørende 2003 og 2004 for koncerndirektionen og øvrige direktører i Novo Nordisk henvises til bilag 13. Bæredygtig udvikling Novo Nordisks strategi for global sundhed fokuserer på behovet for forbedret diabetesbehandling. Flere tiltag er iværksat, og resultaterne registreres løbende for at måle effekten. Der fokuseres på en fælles indsats i partnerskab med andre og med et langsigtet engagement. For at finde nye tilgange til behandling af diabetes og andre kroniske sygdomme og øge tilstedeværelsen på den offentlige dagsorden er Novo Nordisk gået sammen med University of Oxford og Verdenssundhedsorganisationen, WHO, om at skabe Oxford Vision I december samledes mere end 70 eksperter fra forskellige sektorer og områder til en konference i Oxford i Storbritannien. Konferencen gav startskuddet til en treårig proces, der sigter på at skabe konsensus og udarbejde anbefalinger til en ny, vidtspændende global tilgang til forebyggelse og regulering af diabetes og andre kroniske sygdomme. I 2003 har et stigende antal investorer, finansanalytikere og analysefirmaer henvendt sig til Novo Nordisk for at få information eller opfordre til dialog om koncernens styring af forretningsmuligheder og -risici. På baggrund af en veldokumenteret, solid indsats og lydhørhed over for væsentlige emner såsom miljøledelse, god selskabsledelse, menneskerettigheder, supply chain management, arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed var Novo Nordisk ved udgangen af 2003 optaget i de førende bæredygtighedsindekser. Disse omfatter bl.a. Dow Jones Sustainability World Index (nummer ét blandt farmaceutiske virksomheder), FTSE4Good og Nordic Sustainability Index. De bæredygtige forretningsresultater har medført, at stadig flere porteføljeforvaltere, primært i Storbritannien og USA, får øjnene op for Novo Nordisks aktier. Telekonference Der vil i dag kl blive afholdt en telekonference. Investorer vil have mulighed for at lytte med via et link på novonordisk.com under Investors Conference Call, hvor der også vil være mulighed for at hente præsentationsmateriale ca. en time før selve konferencen. Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 13 af 30

14 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ( forward-looking statements ) som defineret i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act of Disse udsagn omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedrørende begivenheder som introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og økonomiske resultater. De er kendetegnet ved, at de ikke er knyttet direkte til historiske eller aktuelle forhold. Der kan indgå ord som forudse, vurdere, forvente, planlægge, agte, påtænke, mene og andre ord og vendinger af lignende betydning i forbindelse med redegørelser for fremtidige forretningsmæssige eller økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger, og at alle vores udsagn om fremtiden i denne eller andre publikationer er forkerte. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er blandt andet rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, Novo Nordisks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, ændring af tilskudsregler og statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf samt uventede omkostnings- og udgiftsstigninger. For en mere udførlig redegørelse for disse og andre risici og usikkerhedsfaktorer henvises til en række rapporter indsendt af Novo Nordisk til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder selskabets Form 20-F, som blev indsendt den 27. marts Der henvises endvidere til afsnittet Finansielle risikofaktorer og finansiel risikostyring i Finansiel Årsrapport Novo Nordisk er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte udsagn om fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til aktuelle resultater, medmindre der er tale om et lovkrav. Bagsværd, den 5. februar 2004 Bestyrelsen Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 14 af 30

15 Finansiel kalender 6. februar 2004 Finansiel Årsrapport 2003 og Årsskrift 2003 tilgængelige på novonordisk.com i PDF-udgave 20. februar 2004 Finansiel Årsrapport 2003, Årsskrift 2003 og Bæredygtighedsrapport 2003 foreligger i trykt udgave 16. marts 2004 Ordinær generalforsamling 30. april 2004 Regnskabsmeddelelse for første kvartal af august 2004 Regnskabsmeddelelse for første halvår af oktober 2004 Regnskabsmeddelelse for de første ni måneder af januar 2005 Regnskabsmeddelelse for året 2004 Kontakt For yderligere information kontakt: Medier: Investorer: Uden for Nordamerika: Uden for Nordamerika: Mike Rulis Peter Haahr Tlf. (direkte) Tlf. (direkte) Palle Holm Olesen Tlf. (direkte) I Nordamerika: I Nordamerika: Susan T. Jackson Christian Kanstrup Tlf. (direkte) (+1) Tlf. (direkte) (+1) For yderligere information om Novo Nordisk se venligst selskabets hjemmeside på internettet: novonordisk.com. Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 15 af 30

16 Bilag 1: Resultatopgørelse (dansk regnskabspraksis) Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat ÅRETS RESULTAT Årets resultat pr. aktie (kr.) 14,24 11,81 11,18 Årets resultat pr. aktie udvandet (kr.) 14,14 11,72 11,10 Forretningssegmenter Mio. kr. Mio. kr. Diabetesbehandling Nettoomsætning Resultat af primær drift Biopharmaceuticals Nettoomsætning Resultat af primær drift Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 16 af 30

17 Bilag 2: Balance (dansk regnskabspraksis) AKTIVER 31. dec dec Mio. kr. Mio. kr. Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Øvrige finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Varedebitorer Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER Aktiekapital Egne aktier (33) (19) Overkurs ved emission Overført resultat Øvrig totalindkomst EGENKAPITAL I ALT Banker og andre kreditinstitutter Hensættelse til udskudt skat (netto) Hensættelse til pensioner Andre langfristede hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Bankgæld Gæld til leverandører Skyldig selskabsskat Andre kortfristede gældsforpligtelser Andre kortfristede hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 17 af 30

18 Bilag 3: Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver (dansk regnskabspraksis) Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Årets resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt: Selskabsskat Af- og nedskrivninger Renteindtægter og renteomkostninger (111) (68) (192) Andre poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (1.804) (2.266) (1.900) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital: (Stigning)/fald i varedebitorer og andre tilgodehavender (721) 312 (1.127) (Stigning)/fald i varebeholdninger (571) (1.131) (847) Stigning/(fald) i gæld til leverandører og anden gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer: Salg af dattervirksomheder Køb af dattervirksomheder 10 (448) - Salg af finansielle anlægsaktiver Køb af immaterielle og finansielle anlægsaktiver (11) (81) (305) Salg af materielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver (2.504) (3.957) (3.943) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (2.313) (4.384) (4.134) FRIE PENGESTRØMME Finansiering: Nye langfristede lån Afdrag på langfristede lån (23) (18) (39) Køb af egne aktier (1.619) (386) (24) Salg af egne aktier Betalt udbytte (1.243) (1.161) (916) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (2.394) (1.526) (945) NETTOPENGESTRØMME (1.029) (759) Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer, som indgår i likvide reserver (17) (24) (27) Likviditetsforskydning, netto (1.053) (786) Likvide reserver ved årets begyndelse Likvide reserver ved årets slutning Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter FINANSIELLE RESERVER VED ÅRETS SLUTNING Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 18 af 30

19 Bilag 4: Egenkapitalopgørelse (dansk regnskabspraksis) Øvrig totalindkomst Aktiekapital Mio. kr. Egne aktier Mio. kr. Overkurs ved emission Mio. kr. Overført resultat Mio. kr. Valutakursreguleringer Mio. kr. Udskudt gevinst /tab vedr. sikring af pengestrømme Mio. kr. Øvrige reguleringer Mio. kr. I alt Mio. kr Ved årets begyndelse 709 (19) Årets resultat Køb af egne aktier (14) (1.605) (1.619) Salg af egne aktier Vedtaget udbytte (1.243) (1.243) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder 6 6 Tilbageførsel af udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse (534) (534) Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved årets slutning Øvrige reguleringer Ved årets slutning 709 (33) Ved årets slutning er foreslået udbytte på mio. kr. inkluderet i overført resultat. Der udloddes ikke udbytte på egne aktier Ved årets begyndelse 709 (16) Årets resultat Køb af egne aktier (4) (382) (386) Salg af egne aktier Vedtaget udbytte (1.161) (1.161) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder (85) (85) Tilbageførsel af udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse (188) (188) Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved årets slutning Øvrige reguleringer (57) (57) Ved årets slutning 709 (19) Ved årets slutning er foreslået udbytte på mio. kr. inkluderet i overført resultat. Der udloddes ikke udbytte på egne aktier Ved årets begyndelse 754 (63) Årets resultat Reduktion af B-aktiekapital i året (45) 45 - Køb af egne aktier - (24) (24) Salg af egne aktier Salg af medarbejderaktier Vedtaget udbytte (916) (916) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder Tilbageførsel af udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse (327) (327) Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved årets slutning Øvrige reguleringer Ved årets slutning 709 (16) Ved årets slutning er foreslået udbytte på mio. kr. inkluderet i overført resultat. Der udloddes ikke udbytte på egne aktier. Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 19 af 30

20 Bilag 5: Nettoomsætning fordelt på forretnings- og geografiske segmenter (dansk regnskabspraksis) (Beløb i mio. kr.) Udvikl. i % Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 4. kvt kvt Nettoomsætning % Nettoomsætning pr. forretningssegment Insulin analoger % Humaninsulin og andre insulin relaterede produkter % Antidiabetika i tabletform % Diabetesbehandling i alt % Blødningsbehandling (NovoSeven ) % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Øvrig omsætning % Biopharmaceuticals i alt % Nettoomsætning pr. geografisk segment* Europa % Nordamerika % Japan & Oceanien % International Operations % (Beløb i mio. euro) Udvikl. i % Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 4. kvt kvt Nettoomsætning % Nettoomsætning pr. forretningssegment Insulin analoger % Humaninsulin og andre insulin relaterede produkter % Antidiabetika i tabletform % Diabetesbehandling i alt % Blødningsbehandling (NovoSeven ) % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Øvrig omsætning % Biopharmaceuticals i alt % Nettoomsætning pr. geografisk segment* Europa % Nordamerika % Japan & Oceanien % International Operations % Omregningen til euro er baseret på kursen pr. 31. december 2003, hvor 1 euro = 7,4446 kr. * Europa: EU, EFTA, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn og de baltiske lande. Nordamerika: USA og Canada Japan & Oceanien: Japan, Australien og New Zealand International Operations: Alle andre lande Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 20 af 30

21 Bilag 6: 2003 og 2002 kvartalstal i kroner (dansk regnskabspraksis) (Beløb i mio. kr., undtagen antal medarbejdere, resultat pr. aktie og antal udestående aktier) Udvikl. i % Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 4. kvt kvt Nettoomsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 70,4% 72,9% 72,3% 72,6% 72,4% 73,8% 74,3% 74,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af nettoomsætning 29,8% 28,8% 29,1% 29,8% 27,6% 28,3% 29,8% 33,7% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af nettoomsætning 16,1% 15,7% 15,4% 16,0% 16,4% 16,5% 15,6% 17,3% Administrationsomkostninger % I procent af nettoomsætning 6,7% 7,2% 6,4% 7,6% 8,6% 7,2% 6,9% 8,2% Licensindtægter og andre driftsindtægter % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 25,1% 24,4% 24,8% 21,6% 23,9% 23,6% 24,5% 22,8% Nettofinans % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 73,3% 68,7% 70,1% 70,9% 72,8% 68,5% 69,3% 69,0% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Udvandet resultat pr. aktie (kr.)* 3,96 3,30 3,74 3,15 3,35 2,87 3,15 2,36 18% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) - udvandet EPS 340,9 342,6 343,8 346,7 348,5 349,4 349,4 349,8-2% * For 4. kvt er udvandet resultat pr. aktie/adr á nominelt 2 kr., som inkluderer optioner på Novo Nordisks egne aktier med en udnyttelsspris under den nuværende markedsværdi, beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal aktier på stk. Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2004 Side 21 af 30

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Fondsbørsmeddelelse 2003-04-30 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 2003-02-06 Novo Nordisk venter, at nettoresultatet for 2003 vil vokse op mod 10% Salget steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 2005-04-28 Novo Nordisks salg steg med 11% i første kvartal af 2005 Opgjort i lokale valutaer steg salget i første kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 2005-08-11 Novo Nordisks salg steg med 14% i første halvår af 2005 Forventning til resultat af primær drift er nu øget til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 2006-08-02 Novo Nordisks salg steg med 20% i første halvår Forventning til vækst i resultat af primær drift for 2006 opjusteret

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 2006-10-27 Novo Nordisks salg steg med 16% og resultat af primær drift med 14% i årets første ni måneder Det rapporterede

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 2008-08-07 Novo Nordisks salg i første halvår steg med 13% opgjort i lokale valutaer, og det underliggende resultat af primær

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 2009-04-30 Novo Nordisks salg steg med 18% i første kvartal af 2009 Resultat af primær drift steg med 35% understøttet af

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 2007-10-31 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 11% i årets første ni måneder på baggrund af en 9% salgsvækst

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere