akkc.dk/desyngendetræer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "akkc.dk/desyngendetræer"

Transkript

1 hvidbog De Syngende Træer et projekt, der sætter fokus på en helt usædvanlig attraktion, der bare kan vokse og vokse og - især vokse sig langt større end tilfældet er i dag! Vækst Værdiskabende Velbesøgt Verdenskendt Vedvarende Voksende Vedkommende Værdig akkc.dk/desyngendetræer Europa Plads Aalborg Tlf Kontaktperson Susanne Kabel Tlf Man siger at ingen træer vokser ind i himlen men disse træer har altså potentialet hertil

2 Dear Sir Cliff Richard Aalborg, March 14, 2012 As you may remember, Aalborg has a tradition of asking big stars, who perform in Aalborg, to plant a tree in our park. Actually, the very first tree in this park of fame was planted by you on 28 November Since then, 76 trees have been added to the park, planted by artists like B.B. King, José Carreras, Prince, Stevie Wonder and Sting. Last year, the idea came up to let the trees sing! Through technical solutions worked out by sound engineers this idea is now coming true and Aalborg will see the world s first and very unique park of singing trees. It would be a great honour for the city of Aalborg, for the Aalborg Congress & Culture Centre and for me, if you, being the artist who planted the first tree, would mark the event by coming to Aalborg in late April or early May 2012, whatever would suit you better, to officially open the park of singing trees. We would of course be pleased to arrange and pay for all transport measures and other requirements regarding a visit in Aalborg. We can inform that it is possible to fly from London to Aalborg and back in one day. It is our sincere hope that you would consider the possibility of contributing to making history in Aalborg by coming to our city it would mean the world to us and we expect the story of the park of singing trees in Aalborg to hit the media around the world. We are looking very much forward to hearing from you. Best regards, Aalborg Congress & Culture Centre Ernst Trillingsgaard Managing Director DIGT af Piet Hein som kunstnerne modtager sammen med et diplom med Aalborgs gamle laksegl når de planter et træ. DU SKAL PLANTE ET TRÆ Du skal plante et træ. Du skal gøre én gerning, som lever, når du går i knæ, en ting som skal vare og være til lykke og læ. Du skal åbne dit Jeg. Du skal blive et eneste trin på en videre vej. Du skal være et led i en lod, som når ud over dig. Du skal blomstre og dræ. Dine frugter skal mætte om så kun det simpleste kræ. Du har del i en fremtid. For dén skal du plante et træ. Side I 2 Side I 27

3 Hvem er vi Partnere i projektet: Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) AKKC er landsdelens største kulturcenter og kendt i såvel ind- som udland som arrangør af shows, koncerter, messer, udstillinger og konferencer. AKKC har i 2013 fejret sit 60 års jubilæum, og har lige siden indvielsen af centret sat sit markante aftryk på oplevelseserhvervet og underholdningsbranchen. AKKC rummer en lang række faciliteter i form af teatersale, mødesale og møderum, foruden alt nødvendigt teknisk udstyr i forbindelse hermed. Hertil kommer en stor organisation indenfor salg, markedsføring og produktion og servicering af det omfattende bygningsværk. AKKC er den oprindelige initiativtager til plantningen af træerne og den efterfølgende tilsætning af musik til træerne, der har givet dem navnet De Syngende Træer. Det at sætte musik og sang til træerne, som relaterer sig til den eller de kunstnere, som i sin tid har optrådt i AKKC og efterfølgende personligt har plantet et træ som minde herom, er fra en spæd start nu vokset sig til langt mere end bare en sjov idé. Med knap 80 træer, som hver bærer på sin unikke historie og relation til en verdensstjerne eller et verdensensemble, er der med rette tale om en attraktion. Visit Aalborg (VAA) VAA er Aalborg Kommunes turistorganisation, og en af landets største og mest innovative turismefremmeorganisationer, når det gælder udvikling, salg og markedsføring af turismeprodukter. VAA arbejder målrettet med markedsføring og gæstetiltrækning inden for både ferie- og erhvervsturismesegmentet. Hertil kommer en omfattende udvikling, anvendelse og produktion af it-baserede markedsføringsmedier og platforme, hvor igennem turistrelaterede virksomheder markedsføres og profileres. Samarbejdet med sidstnævnte bæres af et stærkt og kommercielt baseret partnerskabskoncept, som sikrer dels medfinansiering af aktiviteterne, men også et klart defineret samarbejde med turisterhvervet. VAA har gennem sine internationale og nationale kontakter en meget bred berøringsflade med rederier, flyselskaber, turoperatører, presse og andre turismefremmeorganisationer, som samlet set medvirker til at understøtte aktiviteterne og bestræbelserne på at tiltrække gæster til Aalborg Kommune. Side I 3

4 INNOVATIONSNETVÆRK / VIDEN / OPLEVELSESØKONOMI Aalborg Kommune, Stadsgartneren, Teknik og Miljø (AAK) AAK er en af Aalborg Kommunes forvaltninger, og har via Stadsgartnerens afdeling det formelle ejerskab af byens parker og grønne områder. Herfra udvikles, vedligeholdes og administreres byens og kommunens omfattende grønne områder fra deciderede byparker til mere frie og uregulerede naturmæssige områder. De vedligeholdes alle efter forskellige parametre, der afspejler dels den daglige brug og dels anvendelsen af en række forskellige former for bæredygtig naturpleje. AAK sætter det miljømæssige helt i front, når det gælder om såvel at tilbyde grønne rekreative områder for kommunens borgere, som når det gælder vedligeholdelsen heraf. Der arbejdes således ud fra en stærk miljøpolitik, der forbyder eksempelvis anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler, og som tager sigte på at sikre en bæredygtig profil i forhold til anvendelse, vedligehold og fremtidssikring. InViO InViO Innovationsnetværk for Vidensbaseret Oplevelsesøkonomi er et nationalt netværk støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation, som har til formål at skabe vækst og innovation i dansk erhvervsliv med udgangspunkt i oplevelser af forskellig art. Netværket er et partnerskab imellem AAU, CKO, RUC og Teknologisk Institut, og rummer således nogen af de væsentligste faglige miljøer inden for oplevelsesøkonomien i Danmark samtidig med, at netværket er vindue til meget omfattende viden og netværk inden for oplevelsesøkonomien. InViO administreres fra Aalborg Universitet, som også huser sekretariatet. InViO kan bidrage til De Syngende Træer projektet med viden, idéudvikling, facilitering af koncept-udvikling, formidling og resurser i form af dialog med relevante uddannelser indenfor projektets faglige område, som kan bringes i spil i forhold til projektet. AAK har været med i processen omkring etableringen af en park med De Syngende Træer og har bidraget med indretning og tekniske installationer i forbindelse hermed. Parkområdet med De Syngende Træer er placeret mod øst i Kildeparken, og består nu af fuglekirsebærtræer. Side I 4 Side I 5

5 Baggrunden for det hele Hver årstid rummer muligheder Nogle kunstnere finder tid til at komme helt ud i parken og plante. Her er James Blunt på vej til den korte plantningceremoni. Baggrunden for denne hvidbog er at skabe overblik over de udviklingsmuligheder, som plantningen af De Syngende Træer rummer en vision om at gøre træerne til en attraktion for byens og områdets gæster og lokale indbyggere, og dermed en integreret del af Aalborgs branding, samt at stille en række forslag op til konkrete handlinger, der kan virkeliggøre visionen. På grundlag af denne ambitiøse baggrund har Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC), Innovationsnetværk for Vidensbaseret Oplevelsesøkonomi (InViO), Aalborg Kommune, Stadsgartneren (AAK) og VisitAalborg (VAA) igangsat et projekt, der skal forsøge at opfylde denne vision og at transformere en idé om plantning af kunstnertræer til en internationalt anerkendt attraktion og brandingheadline for Aalborg by. Der har været afholdt en række indledende møder blandt partnerne, hvilket har givet værdifulde input til den videre færd. Det er nu tid til at konkretisere de mange input og at gøre disse synlige for andre, hvilket gøres med denne hvidbog, der dels kan belyse muligheder, udfordringer og selve visionen, men samtidigt også danne baggrund for iværksættelse af tiltag, der kan udvikle, markedsføre og synliggøre De Syngende Træer. Formalia, ejerskab og forretningsmodel, som der også skal til Flere tv-programmer har beskrevet oplevelsen af træer og musik. Her giver en tilfældig forbipasserende den med luftguitar, mens et tv-hold følger Ernst Trillingsgaard, der i 1987 fik ideen til træerne fremfor en scrapbog. Cliff Richard afslørede i juni 2012 ved en stor presse- og publikumsbegivenhed, at træerne nu var blevet med musik. Ejerskabet I forhold til ejerskabet af træerne, arbejder vi ud fra følgende forudsætninger: AKKC har plantet træerne og etableret de tekniske installationer, der sætter musik og sang til træerne i samarbejde med AKK. Træerne er plantet i Kildeparken, som formelt tilhører AAK. Det antages på dette grundlag at træerne er en del af AAK s ejendom, idet vedligeholdelsen af træerne påhviler AAK. Vedligeholdelsen af de tekniske installationer bør ligeledes overdrages til AAK. En af projektets grundidéer er at udvide området for De Syngende Træer til at omfatte arealer også udenfor Kildeparken og at integrere disse i byens veje og gader samt at skabe en sammenhæng og andre grønne områder omkring byens unikke og markante Havnefront, hvilket også aktualiserer et ejerskab af AAK. Ovennævnte partnere (AKKC, InViO, AAK og VAA) indgår i et form for brandingkonsortium, der tager sigte på at udvikle idé og udbredelse, samt at markedsføre og øge kendskabet til træerne. Forholdet omkring kunstnerrettigheder er afklaret af AKKC, der i hvert enkelt tilfælde har aftalt med den Side I 6 Side I 7

6 plantende kunstner om dennes medvirken. Det samme gælder anvendelsen af de presseklip, optagelser og andre fotografiske medier, der er tilvejebragt og produceret i forbindelse med et stort antal af plantningerne. Vi kan selvsagt ikke markedsføre træerne under en enkelt eller flere kunstneres navne eller brands, men tanken er netop også at træerne skal stå alene i deres egen unikke tilblivelse og historie. Men historierne om de enkelte plantninger er tilgængelige og mulige at anvende fremadrettet. Forretningsmodellen hvordan ser den ud... og for hvem? Selvom De Syngende Træer er en oplevelsesinstallation i det offentlige rum, som ikke umiddelbart er tiltænkt at generere en egen profit, så tjener installationen alligevel et formål i forhold til forskellige parter ud fra et værdimæssigt perspektiv. For eksempel i forhold til at profilere byen. I de senere år er der blevet udviklet gode frameworks for forståelse af, hvad der egentlig er kernen i det værditilbud, som man tilbyder en kunde, gæst eller målgruppe. Bl.a. Alexander Osterwalders Business Model Canvas. Disse frameworks giver en god forståelse for de forskellige interessentgrupper der er med i et forretnings set-up, hvilke resurser der er til rådighed, hvem målgruppen er osv., hvilket også vil være relevant at få overblik over indledningsvist i en projektudviklingsproces med De Syngende Træer. Endvidere er selve forretningsmodellens designproces et godt sted at få nye idéer til det organisatoriske setup og fornemmelse af, hvem man henvender sig til. InViO har omfattende erfaring med facilitering af forretningsmodeller og designprocesser, og et oplagt middel til at gennemføre denne del er, at der tidligt i projektprocessen gennemføres en forretningsmodelworkshop, hvor der er deltagelse af de forskellige interessentgrupper bag De Syngende Træer. Kildeparkens historie og betydningen af at plante træer Kildeparken er Aalborgs ældste park og ligger lige midt i byen. Parken er populær til gåture, solbadning, ophold og gennemgang. Aalborg Kongres & Kultur Centers placering ved Kildeparken rummer en række muligheder for samspil med evt. kommende events med De Syngende Træer som omdrejningspunkt. Fakta: Sir Cliff Richard plantede det første træ, den 28. november I øvrigt har han som den eneste kunstner plantet 2 træer, da han også plantede et træ ved indvielsen af De Syngende Træer i Kildeparkens historie Kildeparken, der oprindeligt hed Kronprins Frederiks Kilde efter den daværende Kronprins Frederik, der besøgte byen ved parkens indvielse i 1802, er anlagt i som et landskabeligt udformet lystanlæg efter tegninger udført af general Moltke. Regimentets soldater udførte en stor del af arbejdet med at anlægge parken. En meget stor udvidelse af anlægget mod syd og anlæg af en lindeallé fandt sted i perioden Den snorlige allé er et element fra barokken og planen for udvidelsen blev udarbejdet af Københavns kommunegartner Høgh Hansen. Ved en renovering i 1913 blev bassinet skabt for at løse fugtproblemer på stedet og flere stier blev anlagt i parken. Parken er dog også blevet indskrænket gennem tiderne. Første gang i 1902, da der var behov for jord til sporanlæg ved den nye banegård og senest da Europahallen blev bygget i Arkitekten Einar Packness tegnede det hvide hegn mod vest og sydvest samt de 2 stråtækte huse, der er i parken i dag. Traditionen med musik i parken begyndte i 1842, da garnisonens musikkorps spillede regelmæssigt i parken. Side I 8 Side I 9

7 Betydningen af at plante træer Det er altid en positiv faktor for en by og et byområdes værdi, at der plantes træer. Nogle steder udgør de en central del af byområdernes attraktion, og de kan have betydelig indvirkning på værdien af det enkelte hus. Men også i tættere bebyggede byområder spiller de grønne arealer en betydende rolle for værdien af de oftest rigtigt mange boliger og etagebyggerier omkring dem. Det er derfor et oplagt element at inddrage, når der investeres i design af nye byområder og forbedringer af nuværende. Der er faktisk opstillet en tommelfingerregel af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet: Værdien af et hus stiger med 10 % i gennemsnit for hver ekstra 10ha park eller bynært naurareal der findes indenfor 500 meters gangafstand, og de 10ha øger værdien med op til 2 % helt ud til 1000 meters gangafstand. Fakta: Et voksent træ dækker ca. 180 m2 jordoverflade. Bladoverfladen udgør ca m2. Samme træ filtrerer op imod 1 ton støv om året og binder bakterier, sod osv. En stærkt trafikeret gade rummer ca sod og støvpartikler pr. liter luft. Et parkområde rummer kun ca partikler pr. liter luft. Og samme træ producerer i øvrigt nok luft til at dække et menneskes årsbehov. I september 2011 tog Aalborg Kommunes Park og Naturforvaltning fat på at renovere området og bl.a. fælde nogle af de store vintereg, der var plantet siden Ernst Trillingsgaard regnede i 1987 med, at 10 pladser fordelt på 4 rundeller var rigeligt til Kunsterlunden, som området var blevet døbt. 26 år senere var tallet af internationale stjerner, der havde plantet et træ på 79. Aalborg Kommune er kendt for at plante træer og for at fastholde en grøn profil. I tidligere tider var Kildeparken og Skovbakken gode eksempler herpå, men også vor tids etablering af Sydskoven og Østeraadalen er gode eksempler herpå. I de mere trange og bynære områder i Midtbyen, ses der også træer så vidt det er muligt på Gammel Torv, Sallings Torv, ved Stadsarkivet, på Boulevarden og senest ved indretningen og designet af den flotte og visionære Havnefront. Der er således mangeårige og gode traditioner for at plante træer og at vedligeholde det grønne aspekt i Aalborg. Endvidere hersker der i dag en klar opfattelse af, at træer, skove og parker udgør en betydelig faktor for folkesundheden og befolkningens mulighed for rekreativ udfoldelse. Et tryk eller to med et stort musiknavn kan højne oplevelsen for de fleste. I maj 2013 havde de pt. 46 plantede træer haft over klik på mindre end et år. Syngende træer i hele byen Efter en nødvendig renovering af området de seneste visualisere, at træerne breder sig til andre områder end år, er der pt. plantet ca. 40 træer i en blanding af de Kildeparken. De kunne dukke op igen på J. F. Kennedys Plads. Her skal træerne ikke konkurrere med den oprindelige vintereg og de nye fuglekirsebærtræer. Plads-problematikken er der også taget fat på, og i nuværende kreds af smukke træer, men fortsætte ned sommeren 2013 forventes det, at de ventende ca. 38 ad Boulevarden, som netop starter på den smukke træer kommer på plads i Kildeparken, når multibanen Plads. Tænk engang! syngende træer ned langs hele flyttes. Boulevarden, som allerede i dag på det øverste stykke har enkelte træer, der således kunne erstattes og Men det er en fristende tanke, at lade træerne brede sig udvides med syngende træer. Og lad os gøre tankeeksperimentet helt færdigt: Træerne kunne fortsætte helt udover Kildeparkens rammer, og det er nærliggende at se ind mod centrum af byen, når udvidelsesmulighederne skal identificeres. AKKC har allerede drøftet med Østeraa og billedligt talt lande nede på Toldbod Plads, ned forbi Borgmesterens Forvaltning og videre ned ad forvaltningen, hvis og når Østeraa åbnes, at lade nye hvorfra der igen kunne laves en visuel overgang af træer plante langs åbredden. træer der krydsede Strandvejen, således at træerne Måske kunne man også, via en kunstnerisk udsmykning gennem fodgængertunnelen under banelinjerne med Jomfru Ane Parken og Utzon bredte sig ud på Havnefronten i nær sammenhæng Parken. Side I 10 Side I 11

8 Alice Rodovsky trykkede som nummer i september 2012, og fik til sin store overraskelse overrakt buket og to fribilletter af Anders Jespersgaard, teknisk chef i AKKC. En række internationale, blinde stjerner har plantet træ. Her er det italienske Andrea Bocelli, der i november 2007 holdt sig inden døre til ceremonien. Vision Sikke en attraktion, der som et syngende grønt bånd af smukke træer binder Aalborgs århundrede gamle og smukke Kildepark sammen med den visionære og nutidige Havnefront. Hollywood har sin Sunset Boulevard Aalborg har the Streets of Singing Trees! Den gode historie Identificering og behandling af forskellige kildematerialer og historier I forbindelse med den langstrakte tilblivelsesproces af De Syngende Træer er der genereret en lang række historier og medieelementer, som på forskellig vis kan bringes i spil i forbindelse med markedsføring af og baggrundsinfo omkring De Syngende Træer. Som eksempler kan nævnes: Billeder af de forskellige kunstnere, der igennem tiden har plantet et træ Interviews i lyd og film af de forskellige kunstnere, der igennem tiden har plantet et træ Udtalelser fra Ernst Trillingsgaard m.fl. omkring idéen og evt. historier om de forskellige kunstnere og deres bidrag Pressemeddelelser, nyhedsindslag, avisomtale mv. Evt. andet f.eks. udtalelser, statements mv. fra de forskellige kunstnere Herudover er der en lang række historier og baggundsinformation om De Syngende Træer, som det kunne være interessant at få fastholdt. Det kan f.eks. være: Historier om hvordan de forskellige kunstnere er fundet og hvordan de er blevet overtalt til at være med Hændelser og anekdoter fra de forskellige forløb Hvordan er idéen bag De Syngende Træer blevet til? Hvordan er musikken til de enkelte kunstnere blevet udvalgt? Hvilke kriterier? Hvad er de videre planer med De Syngende Træer? Evt. statements og hilsener fra kunstnere, hvor de præsenter sig selv og deres musik etc. Alt dette materiale og især historierne om træerne, der endnu ikke er fortalt, repræsenterer på mange måder kernen i de elementer, som træerne i sig selv kan suppleres med. Anvendelsesmulighederne for materialet er derfor legio. Det kan f.eks. være i markedsføring, på hjemmeside, i mobile oplevelses app s, i forbindelse med presse, årsrapporter, film osv. Der er derfor behov for en systematisk afdækning af hvilket materiale der eksisterer og en udarbejdelse af et koncept for udvikling af yderligere materiale inden for de forskellige indholdsformater, dvs.: Skriftlige kilder Billeder Lydinterviews og andre filer Video mv. Web og sociale medier Der bør være en rød tråd imellem indholdskoncepterne og den anvendelsesform, som kilderne får på de forskellige platforme, som de kommer til at optræde i. Konceptudviklingen og den tentative afdækning af stoffet, samt ikke mindst forbindelsen til de øvrige oplevelseskoncepter omkring De Syngende Træer tænkes i første omgang dækket af en projektgruppe fra AAU som InVIO faciliterer og agerer som konsulent for, samtidig med at omkostninger til en professionel produktion af yderligere mediemateriale afdækkes gennem en etablering af kontakt til producenter af førnævnte indholdsformater. Side I 12 Side I 13

9 Hver gang en stor international stjerne er i Aalborg, og AKKC har fået et positivt svar på anmodning om træplantning, er der for pressen en unik mulighed for at komme tæt på og få et kort interview. Her er det Eros Ramazzotti i maj 2013 I julen 2012 fandt Aalborg Bibliotekernes musikafdeling julemusik frem til musikstanderne, og AKKC fik standerne med julemusik dekoreret og musikken installeret. Aalborg står Cliff Richards hjerte nær. Otte gange har han gæstet byen, og i 1987 var han den første store internationale stjerne, der plantede et træ. Events skal der til Idé- og eventudvikling i relation til de syngende træer I forbindelse med De Syngende Træers udformning samt deres placering og kontekst i Kildeparken og for den sags skyld også uden for denne, er der en lang række muligheder for at udvikle oplevelsesspinoff s og events, som både tjener til at markedsføre og profilere De Syngende Træer, men som også giver en markedsførings- eller brandingeffekt i forhold til Kildeparken, AKKC og Aalborg generelt. De Syngende Træer er en del af Kildeparken, som i sig selv er et attraktivt oplevelsesrum. Endvidere ligger parken meget centralt i forhold til det øvrige Aalborg, hvorfor der burde være yderligere potentiale for at tænke De Syngende Træer ind i en større sammenhæng. Der skal således arbejdes integrerende og udviklende med oplevelsesrummene og rammerne. Ved forholdsvist små indsatser og med forholdsvist beskedne midler kan der bygges en eventkultur op omkring De Syngende Træer, ligesom der kan udvikles oplevelsespakker eller elementer, der løbende reaktualiserer De Syngende Træer og samtidig giver den nære kontekst mere værdi. Det kunne f.eks. være kulinariske oplevelser og musik om sommeren. Restaurant Papegøjehaven pakker picnickurve, som passer til en række specifikke kunstnere, og drikkevarer tilsvarende. Der kunne også etableres udskænknings- eller serveringssteder i forbindelse med parken i sommermånederne. Som få eksempler kan nævnes: Oplevelsespakker Kulinariske oplevelser og musik om sommeren. Temabaserede picnickurve, som tager udgangspunkt i en kunstnerhistorie - Cliff s favourites - eller lignende Efterårsbryg udendørs festival for håndbryggere De Syngende Træers julemarked De Syngende Træer kunne blive et unikt omdrejningspunkt for events i Kildeparken. Hvad med f.eks. Musikken Blomstrer i maj, når kirsebærtræerne står i fuldt flor? Fakta: Kildeparken lagde navn til det kendte etablissement Restaurant Kilden, hvor der var musik og dans. Restauranten blev sprængt under krigen, men navnet er nu genopstået i Hotel Hvide Hus konferencefaciliteter, der hedder Det ny Kilden. Side I 14 Side I 15

10 Fakta: Aalborg Kongres & Kultur Center udvider med jævne mellemrum hallen helt ud i Kildeparken. Det sker ved store udstillinger som DanFish, hvor der sættes store telte op i parken for at rumme alle udstillerne. Konkrete forslag til Events De Syngende Træers kopibands dag Plant et træ dag udendørs havemesse Syng en sang dag amatørfestival Løbende presseevents nye plantninger Årsdage for særlige plantninger Musikken blomstrer (når træerne fuglekirsebær - blomstrer) Partnerne bag projektet har erfaring med oplevelsesinnovation og design og kan facilitere en indledende idéudviklingsworkshop og vil endvidere forsøge at facilitere, at der tilknyttes en projektgruppe fra oplevelsesdesignstudiet til at udvikle et optimalt idéudviklingskoncept, som kan anvendes i forhold til løbende udvikling og optimering af oplevelsespakker og events. Det er væsentligt, at man finder det rette mix af noget genkommende profil- og identitetsdannende og noget der hele tiden fornyr og giver en anderledes oplevelse af De Syngende Træer og deres kontekst. Idéerne kan være adskillige og skal fornys løbende, men det er væsentligt, at der er en overordnet indramning af aktiviteterne, så hele konceptet omkring De Syngende Træer både virker genkendeligt og autentisk. AKKC har i dag en samling af 6 forsølvede spader, som bruges til træplantningen. Her er det Katherine Jenkins, der håndterer spaden med navneplaketterne på. AKKC har planlagt at lave en permanent udstilling med bl.a. disse spader i centeret. Side I 16 Side I 17

11 Træplantning i parken De Syngende Træer Markedsføring må der til 28. november 1987 Cliff Richard Nr februar 1988 Peter Schaufuss Nr marts 1988 Nana Mouskouri Nr april 1988 Charlie McCoy Nr august 1988 Louis Jung (forplads) Nr november 1988 Oscar Peterson Nr november 1988 Mireille Mathieu Nr december 1988 Natalia Bessmertnova Nr marts 1989 Roger Whittaker Nr april 1989 Chris Barber Nr november 1989 Sissel Kyrkjebö Nr januar 1990 Mr. Acker Bilk Nr februar 1990 Ivan Rebroff Nr maj 1990 Lionel Hampton Nr maj 1990 Lill Lindfors Nr marts 1991 Victor Borge Nr januar 1992 Toots Thielemans Nr marts 1992 B. B. King Nr maj 1992 The Count Basie Orchestra Dirigent Frank Foster Nr oktober 1992 José Carreras Nr januar 1993 Montserrat Caballé Nr april 1993 Elaine Paige Nr november 1993 Barbara Hendricks Nr marts 1994 Randy Crawford Nr november 1994 Dame Edna Nr oktober 1995 Harry Belafonte Nr november 1995 Felicia Weathers Nr december 1995 Modern Jazz Quartet Nr april 1996 Status Quo Nr maj 1996 Willie Nelson Nr juni 1996 Dr. Hook Nr september 1996 Gheorghe Zamfir Nr november 1998 Kiri Te Kanawa Nr april 1999 Sarah Brightman Nr maj 1999 Kenny Rogers Nr oktober 1999 Angela Gheorghiu & Roberto Alagna Nr November 1999 Tommy Steele Nr januar 2000 Dionne Warwick Nr april 2000 Joe Cocker Nr maj 2000 James Last Nr oktober 2000 Helmut Lotti Nr februar 2001 Van Morrison Nr april 2001 André Rieu Nr april 2001 Sven Bertil Taube Nr november 2001 Ray Charles Nr april 2002 Jørgen Fog Nr. 46 Wiener Philharmonikerne 24. oktober 2002 Prince Nr november 2002 José Cura Nr januar 2003 Nello Santi Nr. 49 London Philharmonic Orchestra 13. maj 2003 Anne-Sophie Mutter Nr maj 2003 Tom Jones Nr marts 2004 Freddy Birset Nr juni 2004 Elton John Nr april 2005 Kylie Minogue Nr juni 2005 Rod Stewart Nr oktober 2005 Backstreet Boys Nr oktober 2005 Bob Dylan Nr november 2005 Melanie C Nr marts 2007 Shakira Nr maj 2007 Beyoncé Nr august 2007 Katie Melua Nr oktober 2007 Shakin Stevens Nr november 2007 Take That Nr november 2007 Andrea Bocelli Nr maj 2008 Paul Potts Nr september 2008 Stevie Wonder Nr oktober 2009 Teatro alla Scala Nr april 2010 Jethro Tull Nr juni 2010 Guns N Roses Nr juni 2010 KISS Nr oktober 2010 Katherine Jenkins Nr oktober 2010 John Cleese Nr november 2010 Sylvia Vrethammar Nr marts 2011 Hansi Hinterseer Nr juni 2011 Sting Symphonicity Nr oktober 2011 James Blunt Nr august 2012 Leonard Cohen Nr november 2012 Helene Fischer Nr maj 2013 Eros Ramazzotti Nr. 79 Det interaktive og mobile oplevelsesrum Kerneelementet i De Syngende Træer repræsenterer i sig selv en unik oplevelse for borgere, gæster og turister i Aalborg Kommune, som til stadighed bør være ryggraden i eventuelle yderligere oplevelses- og eventfeatures i forbindelse med De Syngende Træer. Der er dog meget oplagte muligheder for at udvide oplevelsen i forbindelse med De Syngende Træer via forskellige mobile og IT-understøttede løsninger. En mobil understøttelse af kerneoplevelsen i De Syngende Træer kunne f.eks. være medvirkende til at give besøget i Aalborg en uddybet informationsværdi og en tidsmæssigt længere relation til De Syngende Træer, som vil være med til at øge word-of-mouth - og genbesøgseffekten. Den mobile, digitale oplevelsesdimension giver så at sige muligheder for at levere teasere inden besøget, uddybende oplevelsespotentiale under besøget og mulighed for genbesøg og genoplevelse eller genfortælling i samvær med andre efter besøget. Det er væsentligt, at mobile og IT-understøttende oplevelseselementer i denne sammenhæng gemmer noget til brugeren, som kun kan opleves ved det fysiske besøg, så nysgerrigheden pirres og besøgsmotivationen er intakt. Nogen af disse muligheder kunne eksempelvis være: Indlejring i app og andre elektroniske medier på en måde, så De Syngende Træer fremstilles spændende og måske lidt mystisk. Informere om og afsløre dele af konceptet. Dette element kan evt. anvendes indlejret i andre turismefremmende kampagner. Teknologisk understøttelse af kerneoplevelsen, f.eks.: en app der giver yderligere oplysninger om de forskellige kunstnere man kan høre ved træerne, historien bag deres besøg og selve idéen bag De Syngende Træer osv. Hvis produktet bliver en mobil app, kan der f.eks. arbejdes med lokationsbaserede teknologier (Blue Tooth eller måske endnu mere spændende: Augmented Reality Guides), hvor mobiltelefonen aktiverer de enkelte træer, eller hvor tilstrækkelig nærhed ved et træ aktiverer en informationsside om kunstneren eller en virtuel guide. Understøttelse og udvidelse af kerneoplevelsen vha. f.eks. gamification, alternate reality games osv., hvor man indlejrer De Syngende Træer i en større fortælling eller koncept. Eventuelt en quiz, hvor man skal indhente oplysninger til svarene fra forskellige træer i installationen. På det mest simple plan kunne det f.eks. være en musikquiz, som løses med oplysninger fra de forskellige musikmedleys ved træerne. Det kunne også være en del af større og mere komplekse set-up s. Eller det kunne være i forhold til grønne, parkorienterede elementer i konceptet. F.eks. et spil, hvor man er med til at få træerne til at gro virtuelt naturligvis. Side I 18 Side I 19

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling plevelse Hvidbog om ApEx Hvidbog i-magination om Oplevelsesbaseret ApEx i-magination Hvidbog forretningsudvikling om Oplevelsesbaseret inden for kultur-, ApEx i-magination forretningsudvikling detailhandels-

Læs mere

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 nvio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Øvrige bidragydere til

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. Kreative byer i regionalt perspektiv

INSPIRATIONSKATALOG. Kreative byer i regionalt perspektiv INSPIRATIONSKATALOG Cities have one crucial resource their people. Human cleverness, desires, motivations, imagination and creativity are replacing location, natural resources and market access as urban

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Abstract... 1 Motivation... 3

Abstract... 1 Motivation... 3 #kreativtkød Skrevet Af: Anna-Cathrine Willaume Andersen Anne Marie Titian Jørgensen Arnela Raonic Nanna Moth Tofting Jacobsen Sarah Marie Jensen Sarah Weise Feilberg 1 Abstract This paper investigates

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat.

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117083 Formularens ID: 494 Sendt til: lve@skagensmuseum.dk Sendt: 15-12-2010 13:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet

Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet Rapporten er udarbejdet i juli og august 2012 af Stagis A/S Rapporten er udarbejdet i juli og august 2012 af Stagis A/S Stagis A/S Kompagnistræde 14b,

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Den livestreamede koncert

Den livestreamede koncert Den livestreamede koncert Den Livestreamede Koncert Roskilde Universitet Humanistisk-Teknologisk Basis (HumTek) - Hus 14.2 Semesterprojekt 3. semester 2010 Vejleder - Rikke Lybæk Jonas Koch, Kristian Bo

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid

Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid NR. 1. marts 2009A annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende Søndag 1. marts 2009 Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for side 2-3 Generalforsamling med udskiftninger og fokus på

Læs mere

Branding-projekt for Randers

Branding-projekt for Randers Branding-projekt for Randers Sjælen, profilen og omdømmet Opdagelser, strategi og anbefalinger Eleven Danes December 2003 Indholdsfortegnelse Opdagelser og analyse... 4 Om analysen... 4 Baggrund... 4 Metode...

Læs mere