akkc.dk/desyngendetræer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "akkc.dk/desyngendetræer"

Transkript

1 hvidbog De Syngende Træer et projekt, der sætter fokus på en helt usædvanlig attraktion, der bare kan vokse og vokse og - især vokse sig langt større end tilfældet er i dag! Vækst Værdiskabende Velbesøgt Verdenskendt Vedvarende Voksende Vedkommende Værdig akkc.dk/desyngendetræer Europa Plads Aalborg Tlf Kontaktperson Susanne Kabel Tlf Man siger at ingen træer vokser ind i himlen men disse træer har altså potentialet hertil

2 Dear Sir Cliff Richard Aalborg, March 14, 2012 As you may remember, Aalborg has a tradition of asking big stars, who perform in Aalborg, to plant a tree in our park. Actually, the very first tree in this park of fame was planted by you on 28 November Since then, 76 trees have been added to the park, planted by artists like B.B. King, José Carreras, Prince, Stevie Wonder and Sting. Last year, the idea came up to let the trees sing! Through technical solutions worked out by sound engineers this idea is now coming true and Aalborg will see the world s first and very unique park of singing trees. It would be a great honour for the city of Aalborg, for the Aalborg Congress & Culture Centre and for me, if you, being the artist who planted the first tree, would mark the event by coming to Aalborg in late April or early May 2012, whatever would suit you better, to officially open the park of singing trees. We would of course be pleased to arrange and pay for all transport measures and other requirements regarding a visit in Aalborg. We can inform that it is possible to fly from London to Aalborg and back in one day. It is our sincere hope that you would consider the possibility of contributing to making history in Aalborg by coming to our city it would mean the world to us and we expect the story of the park of singing trees in Aalborg to hit the media around the world. We are looking very much forward to hearing from you. Best regards, Aalborg Congress & Culture Centre Ernst Trillingsgaard Managing Director DIGT af Piet Hein som kunstnerne modtager sammen med et diplom med Aalborgs gamle laksegl når de planter et træ. DU SKAL PLANTE ET TRÆ Du skal plante et træ. Du skal gøre én gerning, som lever, når du går i knæ, en ting som skal vare og være til lykke og læ. Du skal åbne dit Jeg. Du skal blive et eneste trin på en videre vej. Du skal være et led i en lod, som når ud over dig. Du skal blomstre og dræ. Dine frugter skal mætte om så kun det simpleste kræ. Du har del i en fremtid. For dén skal du plante et træ. Side I 2 Side I 27

3 Hvem er vi Partnere i projektet: Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) AKKC er landsdelens største kulturcenter og kendt i såvel ind- som udland som arrangør af shows, koncerter, messer, udstillinger og konferencer. AKKC har i 2013 fejret sit 60 års jubilæum, og har lige siden indvielsen af centret sat sit markante aftryk på oplevelseserhvervet og underholdningsbranchen. AKKC rummer en lang række faciliteter i form af teatersale, mødesale og møderum, foruden alt nødvendigt teknisk udstyr i forbindelse hermed. Hertil kommer en stor organisation indenfor salg, markedsføring og produktion og servicering af det omfattende bygningsværk. AKKC er den oprindelige initiativtager til plantningen af træerne og den efterfølgende tilsætning af musik til træerne, der har givet dem navnet De Syngende Træer. Det at sætte musik og sang til træerne, som relaterer sig til den eller de kunstnere, som i sin tid har optrådt i AKKC og efterfølgende personligt har plantet et træ som minde herom, er fra en spæd start nu vokset sig til langt mere end bare en sjov idé. Med knap 80 træer, som hver bærer på sin unikke historie og relation til en verdensstjerne eller et verdensensemble, er der med rette tale om en attraktion. Visit Aalborg (VAA) VAA er Aalborg Kommunes turistorganisation, og en af landets største og mest innovative turismefremmeorganisationer, når det gælder udvikling, salg og markedsføring af turismeprodukter. VAA arbejder målrettet med markedsføring og gæstetiltrækning inden for både ferie- og erhvervsturismesegmentet. Hertil kommer en omfattende udvikling, anvendelse og produktion af it-baserede markedsføringsmedier og platforme, hvor igennem turistrelaterede virksomheder markedsføres og profileres. Samarbejdet med sidstnævnte bæres af et stærkt og kommercielt baseret partnerskabskoncept, som sikrer dels medfinansiering af aktiviteterne, men også et klart defineret samarbejde med turisterhvervet. VAA har gennem sine internationale og nationale kontakter en meget bred berøringsflade med rederier, flyselskaber, turoperatører, presse og andre turismefremmeorganisationer, som samlet set medvirker til at understøtte aktiviteterne og bestræbelserne på at tiltrække gæster til Aalborg Kommune. Side I 3

4 INNOVATIONSNETVÆRK / VIDEN / OPLEVELSESØKONOMI Aalborg Kommune, Stadsgartneren, Teknik og Miljø (AAK) AAK er en af Aalborg Kommunes forvaltninger, og har via Stadsgartnerens afdeling det formelle ejerskab af byens parker og grønne områder. Herfra udvikles, vedligeholdes og administreres byens og kommunens omfattende grønne områder fra deciderede byparker til mere frie og uregulerede naturmæssige områder. De vedligeholdes alle efter forskellige parametre, der afspejler dels den daglige brug og dels anvendelsen af en række forskellige former for bæredygtig naturpleje. AAK sætter det miljømæssige helt i front, når det gælder om såvel at tilbyde grønne rekreative områder for kommunens borgere, som når det gælder vedligeholdelsen heraf. Der arbejdes således ud fra en stærk miljøpolitik, der forbyder eksempelvis anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler, og som tager sigte på at sikre en bæredygtig profil i forhold til anvendelse, vedligehold og fremtidssikring. InViO InViO Innovationsnetværk for Vidensbaseret Oplevelsesøkonomi er et nationalt netværk støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation, som har til formål at skabe vækst og innovation i dansk erhvervsliv med udgangspunkt i oplevelser af forskellig art. Netværket er et partnerskab imellem AAU, CKO, RUC og Teknologisk Institut, og rummer således nogen af de væsentligste faglige miljøer inden for oplevelsesøkonomien i Danmark samtidig med, at netværket er vindue til meget omfattende viden og netværk inden for oplevelsesøkonomien. InViO administreres fra Aalborg Universitet, som også huser sekretariatet. InViO kan bidrage til De Syngende Træer projektet med viden, idéudvikling, facilitering af koncept-udvikling, formidling og resurser i form af dialog med relevante uddannelser indenfor projektets faglige område, som kan bringes i spil i forhold til projektet. AAK har været med i processen omkring etableringen af en park med De Syngende Træer og har bidraget med indretning og tekniske installationer i forbindelse hermed. Parkområdet med De Syngende Træer er placeret mod øst i Kildeparken, og består nu af fuglekirsebærtræer. Side I 4 Side I 5

5 Baggrunden for det hele Hver årstid rummer muligheder Nogle kunstnere finder tid til at komme helt ud i parken og plante. Her er James Blunt på vej til den korte plantningceremoni. Baggrunden for denne hvidbog er at skabe overblik over de udviklingsmuligheder, som plantningen af De Syngende Træer rummer en vision om at gøre træerne til en attraktion for byens og områdets gæster og lokale indbyggere, og dermed en integreret del af Aalborgs branding, samt at stille en række forslag op til konkrete handlinger, der kan virkeliggøre visionen. På grundlag af denne ambitiøse baggrund har Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC), Innovationsnetværk for Vidensbaseret Oplevelsesøkonomi (InViO), Aalborg Kommune, Stadsgartneren (AAK) og VisitAalborg (VAA) igangsat et projekt, der skal forsøge at opfylde denne vision og at transformere en idé om plantning af kunstnertræer til en internationalt anerkendt attraktion og brandingheadline for Aalborg by. Der har været afholdt en række indledende møder blandt partnerne, hvilket har givet værdifulde input til den videre færd. Det er nu tid til at konkretisere de mange input og at gøre disse synlige for andre, hvilket gøres med denne hvidbog, der dels kan belyse muligheder, udfordringer og selve visionen, men samtidigt også danne baggrund for iværksættelse af tiltag, der kan udvikle, markedsføre og synliggøre De Syngende Træer. Formalia, ejerskab og forretningsmodel, som der også skal til Flere tv-programmer har beskrevet oplevelsen af træer og musik. Her giver en tilfældig forbipasserende den med luftguitar, mens et tv-hold følger Ernst Trillingsgaard, der i 1987 fik ideen til træerne fremfor en scrapbog. Cliff Richard afslørede i juni 2012 ved en stor presse- og publikumsbegivenhed, at træerne nu var blevet med musik. Ejerskabet I forhold til ejerskabet af træerne, arbejder vi ud fra følgende forudsætninger: AKKC har plantet træerne og etableret de tekniske installationer, der sætter musik og sang til træerne i samarbejde med AKK. Træerne er plantet i Kildeparken, som formelt tilhører AAK. Det antages på dette grundlag at træerne er en del af AAK s ejendom, idet vedligeholdelsen af træerne påhviler AAK. Vedligeholdelsen af de tekniske installationer bør ligeledes overdrages til AAK. En af projektets grundidéer er at udvide området for De Syngende Træer til at omfatte arealer også udenfor Kildeparken og at integrere disse i byens veje og gader samt at skabe en sammenhæng og andre grønne områder omkring byens unikke og markante Havnefront, hvilket også aktualiserer et ejerskab af AAK. Ovennævnte partnere (AKKC, InViO, AAK og VAA) indgår i et form for brandingkonsortium, der tager sigte på at udvikle idé og udbredelse, samt at markedsføre og øge kendskabet til træerne. Forholdet omkring kunstnerrettigheder er afklaret af AKKC, der i hvert enkelt tilfælde har aftalt med den Side I 6 Side I 7

6 plantende kunstner om dennes medvirken. Det samme gælder anvendelsen af de presseklip, optagelser og andre fotografiske medier, der er tilvejebragt og produceret i forbindelse med et stort antal af plantningerne. Vi kan selvsagt ikke markedsføre træerne under en enkelt eller flere kunstneres navne eller brands, men tanken er netop også at træerne skal stå alene i deres egen unikke tilblivelse og historie. Men historierne om de enkelte plantninger er tilgængelige og mulige at anvende fremadrettet. Forretningsmodellen hvordan ser den ud... og for hvem? Selvom De Syngende Træer er en oplevelsesinstallation i det offentlige rum, som ikke umiddelbart er tiltænkt at generere en egen profit, så tjener installationen alligevel et formål i forhold til forskellige parter ud fra et værdimæssigt perspektiv. For eksempel i forhold til at profilere byen. I de senere år er der blevet udviklet gode frameworks for forståelse af, hvad der egentlig er kernen i det værditilbud, som man tilbyder en kunde, gæst eller målgruppe. Bl.a. Alexander Osterwalders Business Model Canvas. Disse frameworks giver en god forståelse for de forskellige interessentgrupper der er med i et forretnings set-up, hvilke resurser der er til rådighed, hvem målgruppen er osv., hvilket også vil være relevant at få overblik over indledningsvist i en projektudviklingsproces med De Syngende Træer. Endvidere er selve forretningsmodellens designproces et godt sted at få nye idéer til det organisatoriske setup og fornemmelse af, hvem man henvender sig til. InViO har omfattende erfaring med facilitering af forretningsmodeller og designprocesser, og et oplagt middel til at gennemføre denne del er, at der tidligt i projektprocessen gennemføres en forretningsmodelworkshop, hvor der er deltagelse af de forskellige interessentgrupper bag De Syngende Træer. Kildeparkens historie og betydningen af at plante træer Kildeparken er Aalborgs ældste park og ligger lige midt i byen. Parken er populær til gåture, solbadning, ophold og gennemgang. Aalborg Kongres & Kultur Centers placering ved Kildeparken rummer en række muligheder for samspil med evt. kommende events med De Syngende Træer som omdrejningspunkt. Fakta: Sir Cliff Richard plantede det første træ, den 28. november I øvrigt har han som den eneste kunstner plantet 2 træer, da han også plantede et træ ved indvielsen af De Syngende Træer i Kildeparkens historie Kildeparken, der oprindeligt hed Kronprins Frederiks Kilde efter den daværende Kronprins Frederik, der besøgte byen ved parkens indvielse i 1802, er anlagt i som et landskabeligt udformet lystanlæg efter tegninger udført af general Moltke. Regimentets soldater udførte en stor del af arbejdet med at anlægge parken. En meget stor udvidelse af anlægget mod syd og anlæg af en lindeallé fandt sted i perioden Den snorlige allé er et element fra barokken og planen for udvidelsen blev udarbejdet af Københavns kommunegartner Høgh Hansen. Ved en renovering i 1913 blev bassinet skabt for at løse fugtproblemer på stedet og flere stier blev anlagt i parken. Parken er dog også blevet indskrænket gennem tiderne. Første gang i 1902, da der var behov for jord til sporanlæg ved den nye banegård og senest da Europahallen blev bygget i Arkitekten Einar Packness tegnede det hvide hegn mod vest og sydvest samt de 2 stråtækte huse, der er i parken i dag. Traditionen med musik i parken begyndte i 1842, da garnisonens musikkorps spillede regelmæssigt i parken. Side I 8 Side I 9

7 Betydningen af at plante træer Det er altid en positiv faktor for en by og et byområdes værdi, at der plantes træer. Nogle steder udgør de en central del af byområdernes attraktion, og de kan have betydelig indvirkning på værdien af det enkelte hus. Men også i tættere bebyggede byområder spiller de grønne arealer en betydende rolle for værdien af de oftest rigtigt mange boliger og etagebyggerier omkring dem. Det er derfor et oplagt element at inddrage, når der investeres i design af nye byområder og forbedringer af nuværende. Der er faktisk opstillet en tommelfingerregel af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet: Værdien af et hus stiger med 10 % i gennemsnit for hver ekstra 10ha park eller bynært naurareal der findes indenfor 500 meters gangafstand, og de 10ha øger værdien med op til 2 % helt ud til 1000 meters gangafstand. Fakta: Et voksent træ dækker ca. 180 m2 jordoverflade. Bladoverfladen udgør ca m2. Samme træ filtrerer op imod 1 ton støv om året og binder bakterier, sod osv. En stærkt trafikeret gade rummer ca sod og støvpartikler pr. liter luft. Et parkområde rummer kun ca partikler pr. liter luft. Og samme træ producerer i øvrigt nok luft til at dække et menneskes årsbehov. I september 2011 tog Aalborg Kommunes Park og Naturforvaltning fat på at renovere området og bl.a. fælde nogle af de store vintereg, der var plantet siden Ernst Trillingsgaard regnede i 1987 med, at 10 pladser fordelt på 4 rundeller var rigeligt til Kunsterlunden, som området var blevet døbt. 26 år senere var tallet af internationale stjerner, der havde plantet et træ på 79. Aalborg Kommune er kendt for at plante træer og for at fastholde en grøn profil. I tidligere tider var Kildeparken og Skovbakken gode eksempler herpå, men også vor tids etablering af Sydskoven og Østeraadalen er gode eksempler herpå. I de mere trange og bynære områder i Midtbyen, ses der også træer så vidt det er muligt på Gammel Torv, Sallings Torv, ved Stadsarkivet, på Boulevarden og senest ved indretningen og designet af den flotte og visionære Havnefront. Der er således mangeårige og gode traditioner for at plante træer og at vedligeholde det grønne aspekt i Aalborg. Endvidere hersker der i dag en klar opfattelse af, at træer, skove og parker udgør en betydelig faktor for folkesundheden og befolkningens mulighed for rekreativ udfoldelse. Et tryk eller to med et stort musiknavn kan højne oplevelsen for de fleste. I maj 2013 havde de pt. 46 plantede træer haft over klik på mindre end et år. Syngende træer i hele byen Efter en nødvendig renovering af området de seneste visualisere, at træerne breder sig til andre områder end år, er der pt. plantet ca. 40 træer i en blanding af de Kildeparken. De kunne dukke op igen på J. F. Kennedys Plads. Her skal træerne ikke konkurrere med den oprindelige vintereg og de nye fuglekirsebærtræer. Plads-problematikken er der også taget fat på, og i nuværende kreds af smukke træer, men fortsætte ned sommeren 2013 forventes det, at de ventende ca. 38 ad Boulevarden, som netop starter på den smukke træer kommer på plads i Kildeparken, når multibanen Plads. Tænk engang! syngende træer ned langs hele flyttes. Boulevarden, som allerede i dag på det øverste stykke har enkelte træer, der således kunne erstattes og Men det er en fristende tanke, at lade træerne brede sig udvides med syngende træer. Og lad os gøre tankeeksperimentet helt færdigt: Træerne kunne fortsætte helt udover Kildeparkens rammer, og det er nærliggende at se ind mod centrum af byen, når udvidelsesmulighederne skal identificeres. AKKC har allerede drøftet med Østeraa og billedligt talt lande nede på Toldbod Plads, ned forbi Borgmesterens Forvaltning og videre ned ad forvaltningen, hvis og når Østeraa åbnes, at lade nye hvorfra der igen kunne laves en visuel overgang af træer plante langs åbredden. træer der krydsede Strandvejen, således at træerne Måske kunne man også, via en kunstnerisk udsmykning gennem fodgængertunnelen under banelinjerne med Jomfru Ane Parken og Utzon bredte sig ud på Havnefronten i nær sammenhæng Parken. Side I 10 Side I 11

8 Alice Rodovsky trykkede som nummer i september 2012, og fik til sin store overraskelse overrakt buket og to fribilletter af Anders Jespersgaard, teknisk chef i AKKC. En række internationale, blinde stjerner har plantet træ. Her er det italienske Andrea Bocelli, der i november 2007 holdt sig inden døre til ceremonien. Vision Sikke en attraktion, der som et syngende grønt bånd af smukke træer binder Aalborgs århundrede gamle og smukke Kildepark sammen med den visionære og nutidige Havnefront. Hollywood har sin Sunset Boulevard Aalborg har the Streets of Singing Trees! Den gode historie Identificering og behandling af forskellige kildematerialer og historier I forbindelse med den langstrakte tilblivelsesproces af De Syngende Træer er der genereret en lang række historier og medieelementer, som på forskellig vis kan bringes i spil i forbindelse med markedsføring af og baggrundsinfo omkring De Syngende Træer. Som eksempler kan nævnes: Billeder af de forskellige kunstnere, der igennem tiden har plantet et træ Interviews i lyd og film af de forskellige kunstnere, der igennem tiden har plantet et træ Udtalelser fra Ernst Trillingsgaard m.fl. omkring idéen og evt. historier om de forskellige kunstnere og deres bidrag Pressemeddelelser, nyhedsindslag, avisomtale mv. Evt. andet f.eks. udtalelser, statements mv. fra de forskellige kunstnere Herudover er der en lang række historier og baggundsinformation om De Syngende Træer, som det kunne være interessant at få fastholdt. Det kan f.eks. være: Historier om hvordan de forskellige kunstnere er fundet og hvordan de er blevet overtalt til at være med Hændelser og anekdoter fra de forskellige forløb Hvordan er idéen bag De Syngende Træer blevet til? Hvordan er musikken til de enkelte kunstnere blevet udvalgt? Hvilke kriterier? Hvad er de videre planer med De Syngende Træer? Evt. statements og hilsener fra kunstnere, hvor de præsenter sig selv og deres musik etc. Alt dette materiale og især historierne om træerne, der endnu ikke er fortalt, repræsenterer på mange måder kernen i de elementer, som træerne i sig selv kan suppleres med. Anvendelsesmulighederne for materialet er derfor legio. Det kan f.eks. være i markedsføring, på hjemmeside, i mobile oplevelses app s, i forbindelse med presse, årsrapporter, film osv. Der er derfor behov for en systematisk afdækning af hvilket materiale der eksisterer og en udarbejdelse af et koncept for udvikling af yderligere materiale inden for de forskellige indholdsformater, dvs.: Skriftlige kilder Billeder Lydinterviews og andre filer Video mv. Web og sociale medier Der bør være en rød tråd imellem indholdskoncepterne og den anvendelsesform, som kilderne får på de forskellige platforme, som de kommer til at optræde i. Konceptudviklingen og den tentative afdækning af stoffet, samt ikke mindst forbindelsen til de øvrige oplevelseskoncepter omkring De Syngende Træer tænkes i første omgang dækket af en projektgruppe fra AAU som InVIO faciliterer og agerer som konsulent for, samtidig med at omkostninger til en professionel produktion af yderligere mediemateriale afdækkes gennem en etablering af kontakt til producenter af førnævnte indholdsformater. Side I 12 Side I 13

9 Hver gang en stor international stjerne er i Aalborg, og AKKC har fået et positivt svar på anmodning om træplantning, er der for pressen en unik mulighed for at komme tæt på og få et kort interview. Her er det Eros Ramazzotti i maj 2013 I julen 2012 fandt Aalborg Bibliotekernes musikafdeling julemusik frem til musikstanderne, og AKKC fik standerne med julemusik dekoreret og musikken installeret. Aalborg står Cliff Richards hjerte nær. Otte gange har han gæstet byen, og i 1987 var han den første store internationale stjerne, der plantede et træ. Events skal der til Idé- og eventudvikling i relation til de syngende træer I forbindelse med De Syngende Træers udformning samt deres placering og kontekst i Kildeparken og for den sags skyld også uden for denne, er der en lang række muligheder for at udvikle oplevelsesspinoff s og events, som både tjener til at markedsføre og profilere De Syngende Træer, men som også giver en markedsførings- eller brandingeffekt i forhold til Kildeparken, AKKC og Aalborg generelt. De Syngende Træer er en del af Kildeparken, som i sig selv er et attraktivt oplevelsesrum. Endvidere ligger parken meget centralt i forhold til det øvrige Aalborg, hvorfor der burde være yderligere potentiale for at tænke De Syngende Træer ind i en større sammenhæng. Der skal således arbejdes integrerende og udviklende med oplevelsesrummene og rammerne. Ved forholdsvist små indsatser og med forholdsvist beskedne midler kan der bygges en eventkultur op omkring De Syngende Træer, ligesom der kan udvikles oplevelsespakker eller elementer, der løbende reaktualiserer De Syngende Træer og samtidig giver den nære kontekst mere værdi. Det kunne f.eks. være kulinariske oplevelser og musik om sommeren. Restaurant Papegøjehaven pakker picnickurve, som passer til en række specifikke kunstnere, og drikkevarer tilsvarende. Der kunne også etableres udskænknings- eller serveringssteder i forbindelse med parken i sommermånederne. Som få eksempler kan nævnes: Oplevelsespakker Kulinariske oplevelser og musik om sommeren. Temabaserede picnickurve, som tager udgangspunkt i en kunstnerhistorie - Cliff s favourites - eller lignende Efterårsbryg udendørs festival for håndbryggere De Syngende Træers julemarked De Syngende Træer kunne blive et unikt omdrejningspunkt for events i Kildeparken. Hvad med f.eks. Musikken Blomstrer i maj, når kirsebærtræerne står i fuldt flor? Fakta: Kildeparken lagde navn til det kendte etablissement Restaurant Kilden, hvor der var musik og dans. Restauranten blev sprængt under krigen, men navnet er nu genopstået i Hotel Hvide Hus konferencefaciliteter, der hedder Det ny Kilden. Side I 14 Side I 15

10 Fakta: Aalborg Kongres & Kultur Center udvider med jævne mellemrum hallen helt ud i Kildeparken. Det sker ved store udstillinger som DanFish, hvor der sættes store telte op i parken for at rumme alle udstillerne. Konkrete forslag til Events De Syngende Træers kopibands dag Plant et træ dag udendørs havemesse Syng en sang dag amatørfestival Løbende presseevents nye plantninger Årsdage for særlige plantninger Musikken blomstrer (når træerne fuglekirsebær - blomstrer) Partnerne bag projektet har erfaring med oplevelsesinnovation og design og kan facilitere en indledende idéudviklingsworkshop og vil endvidere forsøge at facilitere, at der tilknyttes en projektgruppe fra oplevelsesdesignstudiet til at udvikle et optimalt idéudviklingskoncept, som kan anvendes i forhold til løbende udvikling og optimering af oplevelsespakker og events. Det er væsentligt, at man finder det rette mix af noget genkommende profil- og identitetsdannende og noget der hele tiden fornyr og giver en anderledes oplevelse af De Syngende Træer og deres kontekst. Idéerne kan være adskillige og skal fornys løbende, men det er væsentligt, at der er en overordnet indramning af aktiviteterne, så hele konceptet omkring De Syngende Træer både virker genkendeligt og autentisk. AKKC har i dag en samling af 6 forsølvede spader, som bruges til træplantningen. Her er det Katherine Jenkins, der håndterer spaden med navneplaketterne på. AKKC har planlagt at lave en permanent udstilling med bl.a. disse spader i centeret. Side I 16 Side I 17

11 Træplantning i parken De Syngende Træer Markedsføring må der til 28. november 1987 Cliff Richard Nr februar 1988 Peter Schaufuss Nr marts 1988 Nana Mouskouri Nr april 1988 Charlie McCoy Nr august 1988 Louis Jung (forplads) Nr november 1988 Oscar Peterson Nr november 1988 Mireille Mathieu Nr december 1988 Natalia Bessmertnova Nr marts 1989 Roger Whittaker Nr april 1989 Chris Barber Nr november 1989 Sissel Kyrkjebö Nr januar 1990 Mr. Acker Bilk Nr februar 1990 Ivan Rebroff Nr maj 1990 Lionel Hampton Nr maj 1990 Lill Lindfors Nr marts 1991 Victor Borge Nr januar 1992 Toots Thielemans Nr marts 1992 B. B. King Nr maj 1992 The Count Basie Orchestra Dirigent Frank Foster Nr oktober 1992 José Carreras Nr januar 1993 Montserrat Caballé Nr april 1993 Elaine Paige Nr november 1993 Barbara Hendricks Nr marts 1994 Randy Crawford Nr november 1994 Dame Edna Nr oktober 1995 Harry Belafonte Nr november 1995 Felicia Weathers Nr december 1995 Modern Jazz Quartet Nr april 1996 Status Quo Nr maj 1996 Willie Nelson Nr juni 1996 Dr. Hook Nr september 1996 Gheorghe Zamfir Nr november 1998 Kiri Te Kanawa Nr april 1999 Sarah Brightman Nr maj 1999 Kenny Rogers Nr oktober 1999 Angela Gheorghiu & Roberto Alagna Nr November 1999 Tommy Steele Nr januar 2000 Dionne Warwick Nr april 2000 Joe Cocker Nr maj 2000 James Last Nr oktober 2000 Helmut Lotti Nr februar 2001 Van Morrison Nr april 2001 André Rieu Nr april 2001 Sven Bertil Taube Nr november 2001 Ray Charles Nr april 2002 Jørgen Fog Nr. 46 Wiener Philharmonikerne 24. oktober 2002 Prince Nr november 2002 José Cura Nr januar 2003 Nello Santi Nr. 49 London Philharmonic Orchestra 13. maj 2003 Anne-Sophie Mutter Nr maj 2003 Tom Jones Nr marts 2004 Freddy Birset Nr juni 2004 Elton John Nr april 2005 Kylie Minogue Nr juni 2005 Rod Stewart Nr oktober 2005 Backstreet Boys Nr oktober 2005 Bob Dylan Nr november 2005 Melanie C Nr marts 2007 Shakira Nr maj 2007 Beyoncé Nr august 2007 Katie Melua Nr oktober 2007 Shakin Stevens Nr november 2007 Take That Nr november 2007 Andrea Bocelli Nr maj 2008 Paul Potts Nr september 2008 Stevie Wonder Nr oktober 2009 Teatro alla Scala Nr april 2010 Jethro Tull Nr juni 2010 Guns N Roses Nr juni 2010 KISS Nr oktober 2010 Katherine Jenkins Nr oktober 2010 John Cleese Nr november 2010 Sylvia Vrethammar Nr marts 2011 Hansi Hinterseer Nr juni 2011 Sting Symphonicity Nr oktober 2011 James Blunt Nr august 2012 Leonard Cohen Nr november 2012 Helene Fischer Nr maj 2013 Eros Ramazzotti Nr. 79 Det interaktive og mobile oplevelsesrum Kerneelementet i De Syngende Træer repræsenterer i sig selv en unik oplevelse for borgere, gæster og turister i Aalborg Kommune, som til stadighed bør være ryggraden i eventuelle yderligere oplevelses- og eventfeatures i forbindelse med De Syngende Træer. Der er dog meget oplagte muligheder for at udvide oplevelsen i forbindelse med De Syngende Træer via forskellige mobile og IT-understøttede løsninger. En mobil understøttelse af kerneoplevelsen i De Syngende Træer kunne f.eks. være medvirkende til at give besøget i Aalborg en uddybet informationsværdi og en tidsmæssigt længere relation til De Syngende Træer, som vil være med til at øge word-of-mouth - og genbesøgseffekten. Den mobile, digitale oplevelsesdimension giver så at sige muligheder for at levere teasere inden besøget, uddybende oplevelsespotentiale under besøget og mulighed for genbesøg og genoplevelse eller genfortælling i samvær med andre efter besøget. Det er væsentligt, at mobile og IT-understøttende oplevelseselementer i denne sammenhæng gemmer noget til brugeren, som kun kan opleves ved det fysiske besøg, så nysgerrigheden pirres og besøgsmotivationen er intakt. Nogen af disse muligheder kunne eksempelvis være: Indlejring i app og andre elektroniske medier på en måde, så De Syngende Træer fremstilles spændende og måske lidt mystisk. Informere om og afsløre dele af konceptet. Dette element kan evt. anvendes indlejret i andre turismefremmende kampagner. Teknologisk understøttelse af kerneoplevelsen, f.eks.: en app der giver yderligere oplysninger om de forskellige kunstnere man kan høre ved træerne, historien bag deres besøg og selve idéen bag De Syngende Træer osv. Hvis produktet bliver en mobil app, kan der f.eks. arbejdes med lokationsbaserede teknologier (Blue Tooth eller måske endnu mere spændende: Augmented Reality Guides), hvor mobiltelefonen aktiverer de enkelte træer, eller hvor tilstrækkelig nærhed ved et træ aktiverer en informationsside om kunstneren eller en virtuel guide. Understøttelse og udvidelse af kerneoplevelsen vha. f.eks. gamification, alternate reality games osv., hvor man indlejrer De Syngende Træer i en større fortælling eller koncept. Eventuelt en quiz, hvor man skal indhente oplysninger til svarene fra forskellige træer i installationen. På det mest simple plan kunne det f.eks. være en musikquiz, som løses med oplysninger fra de forskellige musikmedleys ved træerne. Det kunne også være en del af større og mere komplekse set-up s. Eller det kunne være i forhold til grønne, parkorienterede elementer i konceptet. F.eks. et spil, hvor man er med til at få træerne til at gro virtuelt naturligvis. Side I 18 Side I 19

12 InViO har stor erfaring med udviklingsprocesser og brugerorienterede designprocesser i forhold til udvikling af mobile og IT-understøttede oplevelseskoncepter, som kan stilles til rådighed for en sådan proces. InViO s rolle kan være at bibringe viden og rådgivning om de digitalt understøttede oplevelser, oplevelsespakker og events i forbindelse med projektet. Det kunne f.eks. være igennem en række udviklingsworkshops og dialogmøder, hvor fokus er på, hvordan oplevelseskonceptet om De Syngende Træer udvikles og understøttes bedst via mobile og digitale medier. Endvidere har InViO dialog med en række kandidatuddannelser, hvor der netop arbejdes med interaktive digitale medier og IT-understøttede oplevelsesprodukter. Denne studenterresurse vil InViO påtage sig at forsøge at bringe i spil i forbindelse med projektet. Det første resultat af denne proces foreligger allerede, idet en gruppe på 7. semester Interaktive Digitale Medier har udarbejdet et projekt, som med omfattende empiriske undersøgelser giver et konceptforslag og designudkast til en mobil applikation, der via argumented reality understøtter oplevelseselementet ved De Syngende Træer. Handlingerne indenfor dette område vil således være: Løbende dialogmøder Udviklingsworkshops Studenterprojekter på kandidatniveau Rådgivning om kravspecifikation Fakta: Aalborg Kommune er landets næststørste kommune målt på turismeomsætning. Den andrager 2,8 mia. kr. hvert år, og udgør i øvrigt mere end en 1/3 af Nordjyllands samlede turismeomsætning. Trykte medier På trods af den teknologiske tidsalder vurderes det, at der også er behov for at producere trykte medier, der kan formidle historien om De Syngende Træer. I første omgang bør der laves en mindre flyer med beskrivelse af idéen, fremhævelse af enkelte træer og den tilhørende træplantning baseret på absolutte kendisser, en oversigt over alle træerne og gerne lidt paralleller til eksempelvis Walk of Fame og andre relaterede attraktioner på verdensplan. Pressemeddelelser Skal produceres og fremsendes til pressen ved følgende lejligheder: Hver gang der plantes et nyt træ Hver gang der rundes en årlig mærkedag, der knytter sig til træerne (forårsudspring, blomstring, løvfald, årsdagen for det første plantede træ, hvis et træ vandaliseres eller går til, nye teknologiske formidlinger m.fl.) Ved igangsætningen af events omkring træerne Bogudgivelse Det er oplagt at der på 30 års-dagen for plantningen af det første træ (november 2017), udgives en jubilæumsbog om idéen. Forfatteren bør være en person med interesse for det historiske aspekt i idéen, lidt forstmæssig indsigt og evnerne til at formidle den gode historie. Synopsis for en bog kunne indeholde følgende elementer: Baggrunden og idéen Betydningsfulde historier omkring enkelte plantninger (gerne alle, hvis materialet kan findes) La Scala operaen fra Milano besøgte for første gang et teaterhus i Skandinavien, og fandt også tid til at plante et træ en kold oktoberdag i Fakta: Presseomtale og betydning for AKKC De enkelte trætyper Andre parker i byen Oversigt alle træer/kunstnere Tilblivelsen af projektet, der skabte De Syngende Træer fra Kildeparken til Havnefronten Træers betydning for sundhed og velvære Kildeparken danner hvert år rammen om en række kulturelle arrangementer. Det største er absolut Aalborg Karneval, der omdanner parken til en kæmpe karnevalsfest. Sir Cliff Richard har som eneste kunstner to træer. Det oprindelig vintereg træ (foto) og så et nyt fuglekirsebærtræ med musik. Side I 20 Side I 21

13 Brandingeffekt for Aalborg, ja så absolut da Branding og den unikke oplevelse Etablering af De Syngende Træer som en international turistattraktion vil oplagt kunne give en markant branding-effekt af Aalborg som oplevelsesby og som byen med de skæve kunstneriske indslag. Hvis det samtidig håndteres rigtigt med de forskellige markedsføringsplatforme og understøttende og kontekstuelle oplevelsesplatforme, så vil der være en rød tråd i konceptet omkring De Syngende Træer, der giver det en stærkere og mere gennemslags-kraftig effekt hos de segmenter og målgrupper det henvender sig til. Endvidere vil den nuværende installation sammen med de forskellige understøttende og kontekstuelle tiltag yderligere kvalificere De Syngende Træer i forhold til modellen om Oplevelsens DNA se nedenfor. Oplevelsens DNA er en model udviklet af Christian Have, som betoner de elementer som produkter der sælger sig på oplevelsesdimensionen skal rumme. Modellen bekræftes mere eller mindre af flere andre oplevelsesteoretikere, hvorfor vi finder den plausibel i denne sammenhæng. De Syngende Træer er allerede autentiske (der er en historie bag), intime (man kan røre ved dem), unikke (konceptet findes ikke, os bekendt, andre steder i verden), spændende (man ved ikke hvilken sang de spiller), gennemsigtige/forståelige (indlæringskurven er ikke høj) og de har et meningsfuldt formål (delvist men kan nok betones mere), nærhed (de er nemt tilgængelige), aktiv involvering (brugerne trykker på knappen til musik). Der skal således udvikles en strategi- og værktøjskasse for en specifik brandingstrategi, der inkluderer De Syngende Træer. Det vil være oplagt, at koble en projektgruppe fra Kommunikationsuddannelsen på Aalborg Universitet på første del af denne opgave idet, der her arbejdes med både oplevelseskommunikation og brandingstrategi. Yderligere vil det være interessant at se på effekten af en bevidst markedsførings- og brandingindsats i forbindelse med De Syngende Træer ved at udføre nogle specifikke effektstudier. Målingsmæssigt vil dette optimalt set inkludere en førog eftermåling af en eller flere specifikke målgrupper for at afklare deres syn på de valgte indikatorer før og efter en eventuel kampagneindsats. Effektvurderingsdesignet, skal være en del af ovennævnte projektgruppes arbejde. Fakta: Kildeparken er indviet i 1802 og anlagt på initiativ af general Adam Ludvig Moltke, der dengang stod i spidsen for Falsterske Geworbne Infanteriregiment, der i 1779 blev indkvarteret i Aalborg, som dengang stort set ikke havde skov eller træer omkring eller træer i selve byen. Værdifuld øget værdi Spændende uforsigelig Aktiv involvering Meningsfuldt formål Gennemsigtig forståelse Nærhed Oplevelses DNA Unik Intim Autentisk ægte værdi Identitetsskabende Positiv forandring Andre dimensioner såsom identitetsskabende, forandringsskabende, øget værdi med videre, skal man måske i første omgang søge at uddybe, hvilket vil være muligt igennem de forskellige understøttende og kontekstualiserende oplevel-seslag. Men grundlaget er absolut til stede for at skabe en oplevelse, som opfylder de fleste af kriterierne i oplevelsens DNA. Derfor vurderes det også, at De Syngende Træer som attraktion vil kunne fungere som en markant brandingbrik i samspil med andre kultur- og oplevelsesfyrtårne i Aalborg. Christian Have: Oplevelsens DNA fra Det Store Sceneskift, 2008 Udvikling af bevidst strategi for brandingeffekt Design af effektmålingsstudie Tilknytning af relevant projektgruppe fra AAU til at løse opgaven Mariann Nørgaard, rådmand for Teknik & Miljø fik i 2011 overdraget området i Kildeparken af Ernst Trillingsgaard. På det tids-punkt havde kun 9 kunstnere en stander med musik. Først i 2012 fik alle 46 træer musik, og i 2013 plantes de resterende træer 33 træer og udstyres med musikstandere. Et unikt område som ikke findes andet steds i verden er fuldendt! Side I 22 Side I 23

14 Vi kommer ikke udenom økonomien Økonomi indtil nu Først lidt om den kendte økonomi i forbindelse med De Aalborg Samarbejdet: Udgøres af Aalborg, Jammerbugt og Rebild kommuner. Syngende Træer indtil nu! Generelt ydes tilskud til projekter der rammer indover alle 3 kommuner, men direkte og enkelt-kommune Den daglige drift af træerne er begrænset, idet disses ansøgninger ses også fremmet, især hvis de kan inde- vedligehold og pleje indgår i vedligeholdelsesplanerne holde et pilotprojekt-aspekt, der senere kan overføres for Kildeparken som administreres af AKK. til de andre kommuner. Hver enkelt nyplantning af et træ løber op i omkring kr. Tilskud er ikke betinget af medfinansiering, omend det Der er således anvendt ca. kr indtil fremmer en ansøgning. nu til plantninger, portal, kabler, standere, presse og Åbningen af parkområdet med De Syngende Træer i juni 2012 blev dækket tæt af den danske presse. Både tv, radio, aviser og magasiner var med. Arbejdet med at få de besøgende kunstnere til at plante kan være brolagt med genvordigheder. Men vedvarende indsats giver som regel et godt resultat, som f.eks. med Stevie Wonder i 2008, der plantede ved 1-tiden om natten i Gigantium. øvrige udgifter i forbindelse hermed. Den umiddelbare udvidelse af arealet, plantningen af de resterende træer, der pt. er på lager, inkl. flytning af multibane vil andrage i omegnen af kr i Der er ikke regnet på udgifterne til videreføring af Ansøgningsfrist er løbende. En ansøgning skal bæres af, at der her er tale om et unikt projekt, der fortjener en større opmærksomhed i forhold til synliggørelse og udbredelse som en offentlig attraktion. VisitNordjylland: Forvalter midler tildelt af Region Nordjylland specifikt til træerne via J.F. Kennedys Plads og helt ned til Havne- turismeudvikling. fronten. Det skal dog bemærkes at disse vil kunne fordeles over en årrække, idet plantningen af træerne Tilskud er betinget af medfinansiering ca. i forholdet 60 fortsat skal kobles sammen med optrædende kunst- % medfinansiering og 40 % tilskud. nere i AKKC, men måske på sigt også i forbindelse med Ansøgningsfrist er ikke aktuel, idet sagen bedst besøg af prominente personer i Aalborg by, eksempel- fremmes ved indarbejdelse i et turismeprojekt i samar- vis gældende for træerne plantet langs med og forbi bejde med VisitAalborg. Der ydes normalt ikke tilskud til Borgmesterens Forvaltning og byens Rådhus på Gam- enkeltstående projekter, men til en samlet turismeind- mel Torv. sats, hvori træerne muligvis kan indgå. Støttemuligheder Udover at såvel AKKC som AAK påtager sig en del af Ansøgning skal bæres af udvikling af en ny attraktion og specifik markedsføring heraf i forhold til en defineret De sidste detaljer inden den store åbning i 2012 med sir Cliff Richard drøftes af pressechef Susanne Kabel og Ernst Trillingsgaard ved indgangen til parkområdet, der markeres af en kunstportal udført af Bruno Kjær og Thorvald Odgaard. Take That var i november 2007 i Aalborg og gav to koncerter i Gigantium. Den berømte gruppe var meget beærede over at få deres eget træ i Aalborg. udgifterne ved de fremtidige træplantninger, findes der en række andre muligheder for finansiering af såvel etablering som den løbende profilering af træerne. Eksempelvis kan nævnes følgende: målgruppe det danske marked, det norske marked eller andre. Side I 24 Side I 25

15 Region Nordjylland Udbyder fra tid til anden såkaldte kulturpuljer, der støtter traditionelle kulturprojekter. Det vurderes vanskeligt at komme i betragtning hertil med det pågældende projekt, men en mulig indgangsvinkel er Kulturaftale Nordjylland. I givet fald er indgangsvinklen via Skole- og Kulturforvaltningen i AAK. Måske endda med det videre perspektiv at Kulturministeriet kunne inddrages med en af deres puljer til udvikling af kulturinitiativer. Måske er Shareplay Fonden en mulighed, som støttegiver omkring et cross-media projekt. Det forlyder at denne fond udløber inden for et års tid. Der kan givetvis findes flere muligheder. Måske muligheder via Regionens miljøarbejde, såfremt der forsat er dele heraf tilbage, som ikke er overført til kommunerne. Et andet alternativ er via Vækstforum, idet projektet kan ses som et erhvervsudviklingsprojekt under oplevelsesøkonomien. Fonde Mest oplagt er fonde, der traditionelt støtter projekter i Nordjylland, eller som på anden vis har deres udspring herfra. Eksempler herpå kan være: Det Obelske Familiefond, Spar Nord Fonden eller Hermann Sallings fond m.fl., men også nationale fonde, gerne med et grønt aspekt kan komme i spil. Fakta: Aalborg Kongres & Kultur Center kostede 17 mio. kr. at opføre i indvielsesåret 1953, hvilket dengang svarede til et helt års skatteindtægt i Aalborg Kommune. I 2012-tal ville det være en investering på 7,9 mia. kr.! Side I 26

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch First Hotel Europa Restaurant Papegøjehaven First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Store oplevelser i Aalborg - til små penge

Store oplevelser i Aalborg - til små penge AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch Saxogade Godt at vide og rejseinformation Kong Hans Gade Gode forbindelser med fly, tog, bus og bil gør det

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup dannede rammen om det andet inspirationsarrangement i udviklingsforløbet Hjerteblod og Bundlinje. Overskriften for arrangementet

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi

Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi Hvorfor skal du arbejde med oplevelser? Skil dig ud fra mængden 2 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi Væksterhverv Værdiskaber i øvrige erhvervsliv Regionaludvikling

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS 1 Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Se mere på godsbanens youtube kanal. 2 Hvad var godsbanen indtil år 2000? Godsbanen var godsbanegård

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Jon Sundbo, RUC Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Hvad er en oplevelse? 2 Hvad er oplevelsesøkonomi? Kaffen koster 100 kr + 50 kr oveni for musik Servicen

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

1.0 Projektbeskrivelse

1.0 Projektbeskrivelse Åben Vand i Rønde Forord Den selvejende institution Åben vand blev stiftet i 1996, med det formål at tilføre kunstværker af høj kvalitet til borgerne i den daværende Rønde kommune (nu Syddjurs Kommune),

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 Notat Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 I første halvdel af 2015 startes arbejdet med at udvikle en brandidentitet og de aktiviteter, der i 2015 skal være med til at sætte Assens Kommunes brand

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

MoOZ. Mobile OplevelsesZoner. Oplæg om projektet

MoOZ. Mobile OplevelsesZoner. Oplæg om projektet MoOZ Mobile OplevelsesZoner Oplæg om projektet Partnere ApEx, Aalborg Universitet tilsagnsmodtager Fårup Sommerland Nordsøen Oceanarium Karolinelund / Aalborg Zoo Skallerup Klit Feriecenter Formål Det

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

BOXMARKET POP-UP FASHION FESTIVAL

BOXMARKET POP-UP FASHION FESTIVAL 5 5 HVAD ER BOXMARKET? Boxmarket er en Pop-Up Fashion Festival der afholdes 16. - 17. september 2017 på Aarhus Havn. Boxmarket er en festival for mode- og livsstilsinteresserede, hvor brands mødes i øjen

Læs mere

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 Link til ansøgning I september 2015 afholdes det første internationale certificerede

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Mine to verdener u Innovation til alle tider Vinderkoncepter - Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling Hvordan identificerer vi fremtidens behov

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Konferencen NBEN. Ernst Trillingsgaard. Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center

Konferencen NBEN. Ernst Trillingsgaard. Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center Konferencen NBEN Ernst Trillingsgaard Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center Besøgstal for 2014 Møder og Kongresser 137.305 personer 1523 arrangementer Teater, koncerter og andre kulturelle arrangementer

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Få en oplevelse i Aalborg

Få en oplevelse i Aalborg Få en oplevelse i Aalborg First Hotel Europa First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne værelser og fire suiter. Alle værelser er indrettet med alt moderne komfort bl.a. gratis

Læs mere

Mobile applikationer i København nu og fremover. InfinIT, 9. juni 2010 Ole Kjær Mansfeldt, Wonderful Copenhagen

Mobile applikationer i København nu og fremover. InfinIT, 9. juni 2010 Ole Kjær Mansfeldt, Wonderful Copenhagen Mobile applikationer i København nu og fremover InfinIT, 9. juni 2010 Ole Kjær Mansfeldt, Wonderful Copenhagen /introduktion Wonderful Copenhagen < 100 medarbejdere + 400 virksomhedspartnere ca. 140 mio.

Læs mere

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Lone Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning, Skov & Landskab, Københavns Universitet Indholdet Noget Diaplan og dets organisering og

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere