akkc.dk/desyngendetræer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "akkc.dk/desyngendetræer"

Transkript

1 hvidbog De Syngende Træer et projekt, der sætter fokus på en helt usædvanlig attraktion, der bare kan vokse og vokse og - især vokse sig langt større end tilfældet er i dag! Vækst Værdiskabende Velbesøgt Verdenskendt Vedvarende Voksende Vedkommende Værdig akkc.dk/desyngendetræer Europa Plads Aalborg Tlf Kontaktperson Susanne Kabel Tlf Man siger at ingen træer vokser ind i himlen men disse træer har altså potentialet hertil

2 Dear Sir Cliff Richard Aalborg, March 14, 2012 As you may remember, Aalborg has a tradition of asking big stars, who perform in Aalborg, to plant a tree in our park. Actually, the very first tree in this park of fame was planted by you on 28 November Since then, 76 trees have been added to the park, planted by artists like B.B. King, José Carreras, Prince, Stevie Wonder and Sting. Last year, the idea came up to let the trees sing! Through technical solutions worked out by sound engineers this idea is now coming true and Aalborg will see the world s first and very unique park of singing trees. It would be a great honour for the city of Aalborg, for the Aalborg Congress & Culture Centre and for me, if you, being the artist who planted the first tree, would mark the event by coming to Aalborg in late April or early May 2012, whatever would suit you better, to officially open the park of singing trees. We would of course be pleased to arrange and pay for all transport measures and other requirements regarding a visit in Aalborg. We can inform that it is possible to fly from London to Aalborg and back in one day. It is our sincere hope that you would consider the possibility of contributing to making history in Aalborg by coming to our city it would mean the world to us and we expect the story of the park of singing trees in Aalborg to hit the media around the world. We are looking very much forward to hearing from you. Best regards, Aalborg Congress & Culture Centre Ernst Trillingsgaard Managing Director DIGT af Piet Hein som kunstnerne modtager sammen med et diplom med Aalborgs gamle laksegl når de planter et træ. DU SKAL PLANTE ET TRÆ Du skal plante et træ. Du skal gøre én gerning, som lever, når du går i knæ, en ting som skal vare og være til lykke og læ. Du skal åbne dit Jeg. Du skal blive et eneste trin på en videre vej. Du skal være et led i en lod, som når ud over dig. Du skal blomstre og dræ. Dine frugter skal mætte om så kun det simpleste kræ. Du har del i en fremtid. For dén skal du plante et træ. Side I 2 Side I 27

3 Hvem er vi Partnere i projektet: Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) AKKC er landsdelens største kulturcenter og kendt i såvel ind- som udland som arrangør af shows, koncerter, messer, udstillinger og konferencer. AKKC har i 2013 fejret sit 60 års jubilæum, og har lige siden indvielsen af centret sat sit markante aftryk på oplevelseserhvervet og underholdningsbranchen. AKKC rummer en lang række faciliteter i form af teatersale, mødesale og møderum, foruden alt nødvendigt teknisk udstyr i forbindelse hermed. Hertil kommer en stor organisation indenfor salg, markedsføring og produktion og servicering af det omfattende bygningsværk. AKKC er den oprindelige initiativtager til plantningen af træerne og den efterfølgende tilsætning af musik til træerne, der har givet dem navnet De Syngende Træer. Det at sætte musik og sang til træerne, som relaterer sig til den eller de kunstnere, som i sin tid har optrådt i AKKC og efterfølgende personligt har plantet et træ som minde herom, er fra en spæd start nu vokset sig til langt mere end bare en sjov idé. Med knap 80 træer, som hver bærer på sin unikke historie og relation til en verdensstjerne eller et verdensensemble, er der med rette tale om en attraktion. Visit Aalborg (VAA) VAA er Aalborg Kommunes turistorganisation, og en af landets største og mest innovative turismefremmeorganisationer, når det gælder udvikling, salg og markedsføring af turismeprodukter. VAA arbejder målrettet med markedsføring og gæstetiltrækning inden for både ferie- og erhvervsturismesegmentet. Hertil kommer en omfattende udvikling, anvendelse og produktion af it-baserede markedsføringsmedier og platforme, hvor igennem turistrelaterede virksomheder markedsføres og profileres. Samarbejdet med sidstnævnte bæres af et stærkt og kommercielt baseret partnerskabskoncept, som sikrer dels medfinansiering af aktiviteterne, men også et klart defineret samarbejde med turisterhvervet. VAA har gennem sine internationale og nationale kontakter en meget bred berøringsflade med rederier, flyselskaber, turoperatører, presse og andre turismefremmeorganisationer, som samlet set medvirker til at understøtte aktiviteterne og bestræbelserne på at tiltrække gæster til Aalborg Kommune. Side I 3

4 INNOVATIONSNETVÆRK / VIDEN / OPLEVELSESØKONOMI Aalborg Kommune, Stadsgartneren, Teknik og Miljø (AAK) AAK er en af Aalborg Kommunes forvaltninger, og har via Stadsgartnerens afdeling det formelle ejerskab af byens parker og grønne områder. Herfra udvikles, vedligeholdes og administreres byens og kommunens omfattende grønne områder fra deciderede byparker til mere frie og uregulerede naturmæssige områder. De vedligeholdes alle efter forskellige parametre, der afspejler dels den daglige brug og dels anvendelsen af en række forskellige former for bæredygtig naturpleje. AAK sætter det miljømæssige helt i front, når det gælder om såvel at tilbyde grønne rekreative områder for kommunens borgere, som når det gælder vedligeholdelsen heraf. Der arbejdes således ud fra en stærk miljøpolitik, der forbyder eksempelvis anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler, og som tager sigte på at sikre en bæredygtig profil i forhold til anvendelse, vedligehold og fremtidssikring. InViO InViO Innovationsnetværk for Vidensbaseret Oplevelsesøkonomi er et nationalt netværk støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation, som har til formål at skabe vækst og innovation i dansk erhvervsliv med udgangspunkt i oplevelser af forskellig art. Netværket er et partnerskab imellem AAU, CKO, RUC og Teknologisk Institut, og rummer således nogen af de væsentligste faglige miljøer inden for oplevelsesøkonomien i Danmark samtidig med, at netværket er vindue til meget omfattende viden og netværk inden for oplevelsesøkonomien. InViO administreres fra Aalborg Universitet, som også huser sekretariatet. InViO kan bidrage til De Syngende Træer projektet med viden, idéudvikling, facilitering af koncept-udvikling, formidling og resurser i form af dialog med relevante uddannelser indenfor projektets faglige område, som kan bringes i spil i forhold til projektet. AAK har været med i processen omkring etableringen af en park med De Syngende Træer og har bidraget med indretning og tekniske installationer i forbindelse hermed. Parkområdet med De Syngende Træer er placeret mod øst i Kildeparken, og består nu af fuglekirsebærtræer. Side I 4 Side I 5

5 Baggrunden for det hele Hver årstid rummer muligheder Nogle kunstnere finder tid til at komme helt ud i parken og plante. Her er James Blunt på vej til den korte plantningceremoni. Baggrunden for denne hvidbog er at skabe overblik over de udviklingsmuligheder, som plantningen af De Syngende Træer rummer en vision om at gøre træerne til en attraktion for byens og områdets gæster og lokale indbyggere, og dermed en integreret del af Aalborgs branding, samt at stille en række forslag op til konkrete handlinger, der kan virkeliggøre visionen. På grundlag af denne ambitiøse baggrund har Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC), Innovationsnetværk for Vidensbaseret Oplevelsesøkonomi (InViO), Aalborg Kommune, Stadsgartneren (AAK) og VisitAalborg (VAA) igangsat et projekt, der skal forsøge at opfylde denne vision og at transformere en idé om plantning af kunstnertræer til en internationalt anerkendt attraktion og brandingheadline for Aalborg by. Der har været afholdt en række indledende møder blandt partnerne, hvilket har givet værdifulde input til den videre færd. Det er nu tid til at konkretisere de mange input og at gøre disse synlige for andre, hvilket gøres med denne hvidbog, der dels kan belyse muligheder, udfordringer og selve visionen, men samtidigt også danne baggrund for iværksættelse af tiltag, der kan udvikle, markedsføre og synliggøre De Syngende Træer. Formalia, ejerskab og forretningsmodel, som der også skal til Flere tv-programmer har beskrevet oplevelsen af træer og musik. Her giver en tilfældig forbipasserende den med luftguitar, mens et tv-hold følger Ernst Trillingsgaard, der i 1987 fik ideen til træerne fremfor en scrapbog. Cliff Richard afslørede i juni 2012 ved en stor presse- og publikumsbegivenhed, at træerne nu var blevet med musik. Ejerskabet I forhold til ejerskabet af træerne, arbejder vi ud fra følgende forudsætninger: AKKC har plantet træerne og etableret de tekniske installationer, der sætter musik og sang til træerne i samarbejde med AKK. Træerne er plantet i Kildeparken, som formelt tilhører AAK. Det antages på dette grundlag at træerne er en del af AAK s ejendom, idet vedligeholdelsen af træerne påhviler AAK. Vedligeholdelsen af de tekniske installationer bør ligeledes overdrages til AAK. En af projektets grundidéer er at udvide området for De Syngende Træer til at omfatte arealer også udenfor Kildeparken og at integrere disse i byens veje og gader samt at skabe en sammenhæng og andre grønne områder omkring byens unikke og markante Havnefront, hvilket også aktualiserer et ejerskab af AAK. Ovennævnte partnere (AKKC, InViO, AAK og VAA) indgår i et form for brandingkonsortium, der tager sigte på at udvikle idé og udbredelse, samt at markedsføre og øge kendskabet til træerne. Forholdet omkring kunstnerrettigheder er afklaret af AKKC, der i hvert enkelt tilfælde har aftalt med den Side I 6 Side I 7

6 plantende kunstner om dennes medvirken. Det samme gælder anvendelsen af de presseklip, optagelser og andre fotografiske medier, der er tilvejebragt og produceret i forbindelse med et stort antal af plantningerne. Vi kan selvsagt ikke markedsføre træerne under en enkelt eller flere kunstneres navne eller brands, men tanken er netop også at træerne skal stå alene i deres egen unikke tilblivelse og historie. Men historierne om de enkelte plantninger er tilgængelige og mulige at anvende fremadrettet. Forretningsmodellen hvordan ser den ud... og for hvem? Selvom De Syngende Træer er en oplevelsesinstallation i det offentlige rum, som ikke umiddelbart er tiltænkt at generere en egen profit, så tjener installationen alligevel et formål i forhold til forskellige parter ud fra et værdimæssigt perspektiv. For eksempel i forhold til at profilere byen. I de senere år er der blevet udviklet gode frameworks for forståelse af, hvad der egentlig er kernen i det værditilbud, som man tilbyder en kunde, gæst eller målgruppe. Bl.a. Alexander Osterwalders Business Model Canvas. Disse frameworks giver en god forståelse for de forskellige interessentgrupper der er med i et forretnings set-up, hvilke resurser der er til rådighed, hvem målgruppen er osv., hvilket også vil være relevant at få overblik over indledningsvist i en projektudviklingsproces med De Syngende Træer. Endvidere er selve forretningsmodellens designproces et godt sted at få nye idéer til det organisatoriske setup og fornemmelse af, hvem man henvender sig til. InViO har omfattende erfaring med facilitering af forretningsmodeller og designprocesser, og et oplagt middel til at gennemføre denne del er, at der tidligt i projektprocessen gennemføres en forretningsmodelworkshop, hvor der er deltagelse af de forskellige interessentgrupper bag De Syngende Træer. Kildeparkens historie og betydningen af at plante træer Kildeparken er Aalborgs ældste park og ligger lige midt i byen. Parken er populær til gåture, solbadning, ophold og gennemgang. Aalborg Kongres & Kultur Centers placering ved Kildeparken rummer en række muligheder for samspil med evt. kommende events med De Syngende Træer som omdrejningspunkt. Fakta: Sir Cliff Richard plantede det første træ, den 28. november I øvrigt har han som den eneste kunstner plantet 2 træer, da han også plantede et træ ved indvielsen af De Syngende Træer i Kildeparkens historie Kildeparken, der oprindeligt hed Kronprins Frederiks Kilde efter den daværende Kronprins Frederik, der besøgte byen ved parkens indvielse i 1802, er anlagt i som et landskabeligt udformet lystanlæg efter tegninger udført af general Moltke. Regimentets soldater udførte en stor del af arbejdet med at anlægge parken. En meget stor udvidelse af anlægget mod syd og anlæg af en lindeallé fandt sted i perioden Den snorlige allé er et element fra barokken og planen for udvidelsen blev udarbejdet af Københavns kommunegartner Høgh Hansen. Ved en renovering i 1913 blev bassinet skabt for at løse fugtproblemer på stedet og flere stier blev anlagt i parken. Parken er dog også blevet indskrænket gennem tiderne. Første gang i 1902, da der var behov for jord til sporanlæg ved den nye banegård og senest da Europahallen blev bygget i Arkitekten Einar Packness tegnede det hvide hegn mod vest og sydvest samt de 2 stråtækte huse, der er i parken i dag. Traditionen med musik i parken begyndte i 1842, da garnisonens musikkorps spillede regelmæssigt i parken. Side I 8 Side I 9

7 Betydningen af at plante træer Det er altid en positiv faktor for en by og et byområdes værdi, at der plantes træer. Nogle steder udgør de en central del af byområdernes attraktion, og de kan have betydelig indvirkning på værdien af det enkelte hus. Men også i tættere bebyggede byområder spiller de grønne arealer en betydende rolle for værdien af de oftest rigtigt mange boliger og etagebyggerier omkring dem. Det er derfor et oplagt element at inddrage, når der investeres i design af nye byområder og forbedringer af nuværende. Der er faktisk opstillet en tommelfingerregel af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet: Værdien af et hus stiger med 10 % i gennemsnit for hver ekstra 10ha park eller bynært naurareal der findes indenfor 500 meters gangafstand, og de 10ha øger værdien med op til 2 % helt ud til 1000 meters gangafstand. Fakta: Et voksent træ dækker ca. 180 m2 jordoverflade. Bladoverfladen udgør ca m2. Samme træ filtrerer op imod 1 ton støv om året og binder bakterier, sod osv. En stærkt trafikeret gade rummer ca sod og støvpartikler pr. liter luft. Et parkområde rummer kun ca partikler pr. liter luft. Og samme træ producerer i øvrigt nok luft til at dække et menneskes årsbehov. I september 2011 tog Aalborg Kommunes Park og Naturforvaltning fat på at renovere området og bl.a. fælde nogle af de store vintereg, der var plantet siden Ernst Trillingsgaard regnede i 1987 med, at 10 pladser fordelt på 4 rundeller var rigeligt til Kunsterlunden, som området var blevet døbt. 26 år senere var tallet af internationale stjerner, der havde plantet et træ på 79. Aalborg Kommune er kendt for at plante træer og for at fastholde en grøn profil. I tidligere tider var Kildeparken og Skovbakken gode eksempler herpå, men også vor tids etablering af Sydskoven og Østeraadalen er gode eksempler herpå. I de mere trange og bynære områder i Midtbyen, ses der også træer så vidt det er muligt på Gammel Torv, Sallings Torv, ved Stadsarkivet, på Boulevarden og senest ved indretningen og designet af den flotte og visionære Havnefront. Der er således mangeårige og gode traditioner for at plante træer og at vedligeholde det grønne aspekt i Aalborg. Endvidere hersker der i dag en klar opfattelse af, at træer, skove og parker udgør en betydelig faktor for folkesundheden og befolkningens mulighed for rekreativ udfoldelse. Et tryk eller to med et stort musiknavn kan højne oplevelsen for de fleste. I maj 2013 havde de pt. 46 plantede træer haft over klik på mindre end et år. Syngende træer i hele byen Efter en nødvendig renovering af området de seneste visualisere, at træerne breder sig til andre områder end år, er der pt. plantet ca. 40 træer i en blanding af de Kildeparken. De kunne dukke op igen på J. F. Kennedys Plads. Her skal træerne ikke konkurrere med den oprindelige vintereg og de nye fuglekirsebærtræer. Plads-problematikken er der også taget fat på, og i nuværende kreds af smukke træer, men fortsætte ned sommeren 2013 forventes det, at de ventende ca. 38 ad Boulevarden, som netop starter på den smukke træer kommer på plads i Kildeparken, når multibanen Plads. Tænk engang! syngende træer ned langs hele flyttes. Boulevarden, som allerede i dag på det øverste stykke har enkelte træer, der således kunne erstattes og Men det er en fristende tanke, at lade træerne brede sig udvides med syngende træer. Og lad os gøre tankeeksperimentet helt færdigt: Træerne kunne fortsætte helt udover Kildeparkens rammer, og det er nærliggende at se ind mod centrum af byen, når udvidelsesmulighederne skal identificeres. AKKC har allerede drøftet med Østeraa og billedligt talt lande nede på Toldbod Plads, ned forbi Borgmesterens Forvaltning og videre ned ad forvaltningen, hvis og når Østeraa åbnes, at lade nye hvorfra der igen kunne laves en visuel overgang af træer plante langs åbredden. træer der krydsede Strandvejen, således at træerne Måske kunne man også, via en kunstnerisk udsmykning gennem fodgængertunnelen under banelinjerne med Jomfru Ane Parken og Utzon bredte sig ud på Havnefronten i nær sammenhæng Parken. Side I 10 Side I 11

8 Alice Rodovsky trykkede som nummer i september 2012, og fik til sin store overraskelse overrakt buket og to fribilletter af Anders Jespersgaard, teknisk chef i AKKC. En række internationale, blinde stjerner har plantet træ. Her er det italienske Andrea Bocelli, der i november 2007 holdt sig inden døre til ceremonien. Vision Sikke en attraktion, der som et syngende grønt bånd af smukke træer binder Aalborgs århundrede gamle og smukke Kildepark sammen med den visionære og nutidige Havnefront. Hollywood har sin Sunset Boulevard Aalborg har the Streets of Singing Trees! Den gode historie Identificering og behandling af forskellige kildematerialer og historier I forbindelse med den langstrakte tilblivelsesproces af De Syngende Træer er der genereret en lang række historier og medieelementer, som på forskellig vis kan bringes i spil i forbindelse med markedsføring af og baggrundsinfo omkring De Syngende Træer. Som eksempler kan nævnes: Billeder af de forskellige kunstnere, der igennem tiden har plantet et træ Interviews i lyd og film af de forskellige kunstnere, der igennem tiden har plantet et træ Udtalelser fra Ernst Trillingsgaard m.fl. omkring idéen og evt. historier om de forskellige kunstnere og deres bidrag Pressemeddelelser, nyhedsindslag, avisomtale mv. Evt. andet f.eks. udtalelser, statements mv. fra de forskellige kunstnere Herudover er der en lang række historier og baggundsinformation om De Syngende Træer, som det kunne være interessant at få fastholdt. Det kan f.eks. være: Historier om hvordan de forskellige kunstnere er fundet og hvordan de er blevet overtalt til at være med Hændelser og anekdoter fra de forskellige forløb Hvordan er idéen bag De Syngende Træer blevet til? Hvordan er musikken til de enkelte kunstnere blevet udvalgt? Hvilke kriterier? Hvad er de videre planer med De Syngende Træer? Evt. statements og hilsener fra kunstnere, hvor de præsenter sig selv og deres musik etc. Alt dette materiale og især historierne om træerne, der endnu ikke er fortalt, repræsenterer på mange måder kernen i de elementer, som træerne i sig selv kan suppleres med. Anvendelsesmulighederne for materialet er derfor legio. Det kan f.eks. være i markedsføring, på hjemmeside, i mobile oplevelses app s, i forbindelse med presse, årsrapporter, film osv. Der er derfor behov for en systematisk afdækning af hvilket materiale der eksisterer og en udarbejdelse af et koncept for udvikling af yderligere materiale inden for de forskellige indholdsformater, dvs.: Skriftlige kilder Billeder Lydinterviews og andre filer Video mv. Web og sociale medier Der bør være en rød tråd imellem indholdskoncepterne og den anvendelsesform, som kilderne får på de forskellige platforme, som de kommer til at optræde i. Konceptudviklingen og den tentative afdækning af stoffet, samt ikke mindst forbindelsen til de øvrige oplevelseskoncepter omkring De Syngende Træer tænkes i første omgang dækket af en projektgruppe fra AAU som InVIO faciliterer og agerer som konsulent for, samtidig med at omkostninger til en professionel produktion af yderligere mediemateriale afdækkes gennem en etablering af kontakt til producenter af førnævnte indholdsformater. Side I 12 Side I 13

9 Hver gang en stor international stjerne er i Aalborg, og AKKC har fået et positivt svar på anmodning om træplantning, er der for pressen en unik mulighed for at komme tæt på og få et kort interview. Her er det Eros Ramazzotti i maj 2013 I julen 2012 fandt Aalborg Bibliotekernes musikafdeling julemusik frem til musikstanderne, og AKKC fik standerne med julemusik dekoreret og musikken installeret. Aalborg står Cliff Richards hjerte nær. Otte gange har han gæstet byen, og i 1987 var han den første store internationale stjerne, der plantede et træ. Events skal der til Idé- og eventudvikling i relation til de syngende træer I forbindelse med De Syngende Træers udformning samt deres placering og kontekst i Kildeparken og for den sags skyld også uden for denne, er der en lang række muligheder for at udvikle oplevelsesspinoff s og events, som både tjener til at markedsføre og profilere De Syngende Træer, men som også giver en markedsførings- eller brandingeffekt i forhold til Kildeparken, AKKC og Aalborg generelt. De Syngende Træer er en del af Kildeparken, som i sig selv er et attraktivt oplevelsesrum. Endvidere ligger parken meget centralt i forhold til det øvrige Aalborg, hvorfor der burde være yderligere potentiale for at tænke De Syngende Træer ind i en større sammenhæng. Der skal således arbejdes integrerende og udviklende med oplevelsesrummene og rammerne. Ved forholdsvist små indsatser og med forholdsvist beskedne midler kan der bygges en eventkultur op omkring De Syngende Træer, ligesom der kan udvikles oplevelsespakker eller elementer, der løbende reaktualiserer De Syngende Træer og samtidig giver den nære kontekst mere værdi. Det kunne f.eks. være kulinariske oplevelser og musik om sommeren. Restaurant Papegøjehaven pakker picnickurve, som passer til en række specifikke kunstnere, og drikkevarer tilsvarende. Der kunne også etableres udskænknings- eller serveringssteder i forbindelse med parken i sommermånederne. Som få eksempler kan nævnes: Oplevelsespakker Kulinariske oplevelser og musik om sommeren. Temabaserede picnickurve, som tager udgangspunkt i en kunstnerhistorie - Cliff s favourites - eller lignende Efterårsbryg udendørs festival for håndbryggere De Syngende Træers julemarked De Syngende Træer kunne blive et unikt omdrejningspunkt for events i Kildeparken. Hvad med f.eks. Musikken Blomstrer i maj, når kirsebærtræerne står i fuldt flor? Fakta: Kildeparken lagde navn til det kendte etablissement Restaurant Kilden, hvor der var musik og dans. Restauranten blev sprængt under krigen, men navnet er nu genopstået i Hotel Hvide Hus konferencefaciliteter, der hedder Det ny Kilden. Side I 14 Side I 15

10 Fakta: Aalborg Kongres & Kultur Center udvider med jævne mellemrum hallen helt ud i Kildeparken. Det sker ved store udstillinger som DanFish, hvor der sættes store telte op i parken for at rumme alle udstillerne. Konkrete forslag til Events De Syngende Træers kopibands dag Plant et træ dag udendørs havemesse Syng en sang dag amatørfestival Løbende presseevents nye plantninger Årsdage for særlige plantninger Musikken blomstrer (når træerne fuglekirsebær - blomstrer) Partnerne bag projektet har erfaring med oplevelsesinnovation og design og kan facilitere en indledende idéudviklingsworkshop og vil endvidere forsøge at facilitere, at der tilknyttes en projektgruppe fra oplevelsesdesignstudiet til at udvikle et optimalt idéudviklingskoncept, som kan anvendes i forhold til løbende udvikling og optimering af oplevelsespakker og events. Det er væsentligt, at man finder det rette mix af noget genkommende profil- og identitetsdannende og noget der hele tiden fornyr og giver en anderledes oplevelse af De Syngende Træer og deres kontekst. Idéerne kan være adskillige og skal fornys løbende, men det er væsentligt, at der er en overordnet indramning af aktiviteterne, så hele konceptet omkring De Syngende Træer både virker genkendeligt og autentisk. AKKC har i dag en samling af 6 forsølvede spader, som bruges til træplantningen. Her er det Katherine Jenkins, der håndterer spaden med navneplaketterne på. AKKC har planlagt at lave en permanent udstilling med bl.a. disse spader i centeret. Side I 16 Side I 17

11 Træplantning i parken De Syngende Træer Markedsføring må der til 28. november 1987 Cliff Richard Nr februar 1988 Peter Schaufuss Nr marts 1988 Nana Mouskouri Nr april 1988 Charlie McCoy Nr august 1988 Louis Jung (forplads) Nr november 1988 Oscar Peterson Nr november 1988 Mireille Mathieu Nr december 1988 Natalia Bessmertnova Nr marts 1989 Roger Whittaker Nr april 1989 Chris Barber Nr november 1989 Sissel Kyrkjebö Nr januar 1990 Mr. Acker Bilk Nr februar 1990 Ivan Rebroff Nr maj 1990 Lionel Hampton Nr maj 1990 Lill Lindfors Nr marts 1991 Victor Borge Nr januar 1992 Toots Thielemans Nr marts 1992 B. B. King Nr maj 1992 The Count Basie Orchestra Dirigent Frank Foster Nr oktober 1992 José Carreras Nr januar 1993 Montserrat Caballé Nr april 1993 Elaine Paige Nr november 1993 Barbara Hendricks Nr marts 1994 Randy Crawford Nr november 1994 Dame Edna Nr oktober 1995 Harry Belafonte Nr november 1995 Felicia Weathers Nr december 1995 Modern Jazz Quartet Nr april 1996 Status Quo Nr maj 1996 Willie Nelson Nr juni 1996 Dr. Hook Nr september 1996 Gheorghe Zamfir Nr november 1998 Kiri Te Kanawa Nr april 1999 Sarah Brightman Nr maj 1999 Kenny Rogers Nr oktober 1999 Angela Gheorghiu & Roberto Alagna Nr November 1999 Tommy Steele Nr januar 2000 Dionne Warwick Nr april 2000 Joe Cocker Nr maj 2000 James Last Nr oktober 2000 Helmut Lotti Nr februar 2001 Van Morrison Nr april 2001 André Rieu Nr april 2001 Sven Bertil Taube Nr november 2001 Ray Charles Nr april 2002 Jørgen Fog Nr. 46 Wiener Philharmonikerne 24. oktober 2002 Prince Nr november 2002 José Cura Nr januar 2003 Nello Santi Nr. 49 London Philharmonic Orchestra 13. maj 2003 Anne-Sophie Mutter Nr maj 2003 Tom Jones Nr marts 2004 Freddy Birset Nr juni 2004 Elton John Nr april 2005 Kylie Minogue Nr juni 2005 Rod Stewart Nr oktober 2005 Backstreet Boys Nr oktober 2005 Bob Dylan Nr november 2005 Melanie C Nr marts 2007 Shakira Nr maj 2007 Beyoncé Nr august 2007 Katie Melua Nr oktober 2007 Shakin Stevens Nr november 2007 Take That Nr november 2007 Andrea Bocelli Nr maj 2008 Paul Potts Nr september 2008 Stevie Wonder Nr oktober 2009 Teatro alla Scala Nr april 2010 Jethro Tull Nr juni 2010 Guns N Roses Nr juni 2010 KISS Nr oktober 2010 Katherine Jenkins Nr oktober 2010 John Cleese Nr november 2010 Sylvia Vrethammar Nr marts 2011 Hansi Hinterseer Nr juni 2011 Sting Symphonicity Nr oktober 2011 James Blunt Nr august 2012 Leonard Cohen Nr november 2012 Helene Fischer Nr maj 2013 Eros Ramazzotti Nr. 79 Det interaktive og mobile oplevelsesrum Kerneelementet i De Syngende Træer repræsenterer i sig selv en unik oplevelse for borgere, gæster og turister i Aalborg Kommune, som til stadighed bør være ryggraden i eventuelle yderligere oplevelses- og eventfeatures i forbindelse med De Syngende Træer. Der er dog meget oplagte muligheder for at udvide oplevelsen i forbindelse med De Syngende Træer via forskellige mobile og IT-understøttede løsninger. En mobil understøttelse af kerneoplevelsen i De Syngende Træer kunne f.eks. være medvirkende til at give besøget i Aalborg en uddybet informationsværdi og en tidsmæssigt længere relation til De Syngende Træer, som vil være med til at øge word-of-mouth - og genbesøgseffekten. Den mobile, digitale oplevelsesdimension giver så at sige muligheder for at levere teasere inden besøget, uddybende oplevelsespotentiale under besøget og mulighed for genbesøg og genoplevelse eller genfortælling i samvær med andre efter besøget. Det er væsentligt, at mobile og IT-understøttende oplevelseselementer i denne sammenhæng gemmer noget til brugeren, som kun kan opleves ved det fysiske besøg, så nysgerrigheden pirres og besøgsmotivationen er intakt. Nogen af disse muligheder kunne eksempelvis være: Indlejring i app og andre elektroniske medier på en måde, så De Syngende Træer fremstilles spændende og måske lidt mystisk. Informere om og afsløre dele af konceptet. Dette element kan evt. anvendes indlejret i andre turismefremmende kampagner. Teknologisk understøttelse af kerneoplevelsen, f.eks.: en app der giver yderligere oplysninger om de forskellige kunstnere man kan høre ved træerne, historien bag deres besøg og selve idéen bag De Syngende Træer osv. Hvis produktet bliver en mobil app, kan der f.eks. arbejdes med lokationsbaserede teknologier (Blue Tooth eller måske endnu mere spændende: Augmented Reality Guides), hvor mobiltelefonen aktiverer de enkelte træer, eller hvor tilstrækkelig nærhed ved et træ aktiverer en informationsside om kunstneren eller en virtuel guide. Understøttelse og udvidelse af kerneoplevelsen vha. f.eks. gamification, alternate reality games osv., hvor man indlejrer De Syngende Træer i en større fortælling eller koncept. Eventuelt en quiz, hvor man skal indhente oplysninger til svarene fra forskellige træer i installationen. På det mest simple plan kunne det f.eks. være en musikquiz, som løses med oplysninger fra de forskellige musikmedleys ved træerne. Det kunne også være en del af større og mere komplekse set-up s. Eller det kunne være i forhold til grønne, parkorienterede elementer i konceptet. F.eks. et spil, hvor man er med til at få træerne til at gro virtuelt naturligvis. Side I 18 Side I 19

12 InViO har stor erfaring med udviklingsprocesser og brugerorienterede designprocesser i forhold til udvikling af mobile og IT-understøttede oplevelseskoncepter, som kan stilles til rådighed for en sådan proces. InViO s rolle kan være at bibringe viden og rådgivning om de digitalt understøttede oplevelser, oplevelsespakker og events i forbindelse med projektet. Det kunne f.eks. være igennem en række udviklingsworkshops og dialogmøder, hvor fokus er på, hvordan oplevelseskonceptet om De Syngende Træer udvikles og understøttes bedst via mobile og digitale medier. Endvidere har InViO dialog med en række kandidatuddannelser, hvor der netop arbejdes med interaktive digitale medier og IT-understøttede oplevelsesprodukter. Denne studenterresurse vil InViO påtage sig at forsøge at bringe i spil i forbindelse med projektet. Det første resultat af denne proces foreligger allerede, idet en gruppe på 7. semester Interaktive Digitale Medier har udarbejdet et projekt, som med omfattende empiriske undersøgelser giver et konceptforslag og designudkast til en mobil applikation, der via argumented reality understøtter oplevelseselementet ved De Syngende Træer. Handlingerne indenfor dette område vil således være: Løbende dialogmøder Udviklingsworkshops Studenterprojekter på kandidatniveau Rådgivning om kravspecifikation Fakta: Aalborg Kommune er landets næststørste kommune målt på turismeomsætning. Den andrager 2,8 mia. kr. hvert år, og udgør i øvrigt mere end en 1/3 af Nordjyllands samlede turismeomsætning. Trykte medier På trods af den teknologiske tidsalder vurderes det, at der også er behov for at producere trykte medier, der kan formidle historien om De Syngende Træer. I første omgang bør der laves en mindre flyer med beskrivelse af idéen, fremhævelse af enkelte træer og den tilhørende træplantning baseret på absolutte kendisser, en oversigt over alle træerne og gerne lidt paralleller til eksempelvis Walk of Fame og andre relaterede attraktioner på verdensplan. Pressemeddelelser Skal produceres og fremsendes til pressen ved følgende lejligheder: Hver gang der plantes et nyt træ Hver gang der rundes en årlig mærkedag, der knytter sig til træerne (forårsudspring, blomstring, løvfald, årsdagen for det første plantede træ, hvis et træ vandaliseres eller går til, nye teknologiske formidlinger m.fl.) Ved igangsætningen af events omkring træerne Bogudgivelse Det er oplagt at der på 30 års-dagen for plantningen af det første træ (november 2017), udgives en jubilæumsbog om idéen. Forfatteren bør være en person med interesse for det historiske aspekt i idéen, lidt forstmæssig indsigt og evnerne til at formidle den gode historie. Synopsis for en bog kunne indeholde følgende elementer: Baggrunden og idéen Betydningsfulde historier omkring enkelte plantninger (gerne alle, hvis materialet kan findes) La Scala operaen fra Milano besøgte for første gang et teaterhus i Skandinavien, og fandt også tid til at plante et træ en kold oktoberdag i Fakta: Presseomtale og betydning for AKKC De enkelte trætyper Andre parker i byen Oversigt alle træer/kunstnere Tilblivelsen af projektet, der skabte De Syngende Træer fra Kildeparken til Havnefronten Træers betydning for sundhed og velvære Kildeparken danner hvert år rammen om en række kulturelle arrangementer. Det største er absolut Aalborg Karneval, der omdanner parken til en kæmpe karnevalsfest. Sir Cliff Richard har som eneste kunstner to træer. Det oprindelig vintereg træ (foto) og så et nyt fuglekirsebærtræ med musik. Side I 20 Side I 21

13 Brandingeffekt for Aalborg, ja så absolut da Branding og den unikke oplevelse Etablering af De Syngende Træer som en international turistattraktion vil oplagt kunne give en markant branding-effekt af Aalborg som oplevelsesby og som byen med de skæve kunstneriske indslag. Hvis det samtidig håndteres rigtigt med de forskellige markedsføringsplatforme og understøttende og kontekstuelle oplevelsesplatforme, så vil der være en rød tråd i konceptet omkring De Syngende Træer, der giver det en stærkere og mere gennemslags-kraftig effekt hos de segmenter og målgrupper det henvender sig til. Endvidere vil den nuværende installation sammen med de forskellige understøttende og kontekstuelle tiltag yderligere kvalificere De Syngende Træer i forhold til modellen om Oplevelsens DNA se nedenfor. Oplevelsens DNA er en model udviklet af Christian Have, som betoner de elementer som produkter der sælger sig på oplevelsesdimensionen skal rumme. Modellen bekræftes mere eller mindre af flere andre oplevelsesteoretikere, hvorfor vi finder den plausibel i denne sammenhæng. De Syngende Træer er allerede autentiske (der er en historie bag), intime (man kan røre ved dem), unikke (konceptet findes ikke, os bekendt, andre steder i verden), spændende (man ved ikke hvilken sang de spiller), gennemsigtige/forståelige (indlæringskurven er ikke høj) og de har et meningsfuldt formål (delvist men kan nok betones mere), nærhed (de er nemt tilgængelige), aktiv involvering (brugerne trykker på knappen til musik). Der skal således udvikles en strategi- og værktøjskasse for en specifik brandingstrategi, der inkluderer De Syngende Træer. Det vil være oplagt, at koble en projektgruppe fra Kommunikationsuddannelsen på Aalborg Universitet på første del af denne opgave idet, der her arbejdes med både oplevelseskommunikation og brandingstrategi. Yderligere vil det være interessant at se på effekten af en bevidst markedsførings- og brandingindsats i forbindelse med De Syngende Træer ved at udføre nogle specifikke effektstudier. Målingsmæssigt vil dette optimalt set inkludere en førog eftermåling af en eller flere specifikke målgrupper for at afklare deres syn på de valgte indikatorer før og efter en eventuel kampagneindsats. Effektvurderingsdesignet, skal være en del af ovennævnte projektgruppes arbejde. Fakta: Kildeparken er indviet i 1802 og anlagt på initiativ af general Adam Ludvig Moltke, der dengang stod i spidsen for Falsterske Geworbne Infanteriregiment, der i 1779 blev indkvarteret i Aalborg, som dengang stort set ikke havde skov eller træer omkring eller træer i selve byen. Værdifuld øget værdi Spændende uforsigelig Aktiv involvering Meningsfuldt formål Gennemsigtig forståelse Nærhed Oplevelses DNA Unik Intim Autentisk ægte værdi Identitetsskabende Positiv forandring Andre dimensioner såsom identitetsskabende, forandringsskabende, øget værdi med videre, skal man måske i første omgang søge at uddybe, hvilket vil være muligt igennem de forskellige understøttende og kontekstualiserende oplevel-seslag. Men grundlaget er absolut til stede for at skabe en oplevelse, som opfylder de fleste af kriterierne i oplevelsens DNA. Derfor vurderes det også, at De Syngende Træer som attraktion vil kunne fungere som en markant brandingbrik i samspil med andre kultur- og oplevelsesfyrtårne i Aalborg. Christian Have: Oplevelsens DNA fra Det Store Sceneskift, 2008 Udvikling af bevidst strategi for brandingeffekt Design af effektmålingsstudie Tilknytning af relevant projektgruppe fra AAU til at løse opgaven Mariann Nørgaard, rådmand for Teknik & Miljø fik i 2011 overdraget området i Kildeparken af Ernst Trillingsgaard. På det tids-punkt havde kun 9 kunstnere en stander med musik. Først i 2012 fik alle 46 træer musik, og i 2013 plantes de resterende træer 33 træer og udstyres med musikstandere. Et unikt område som ikke findes andet steds i verden er fuldendt! Side I 22 Side I 23

14 Vi kommer ikke udenom økonomien Økonomi indtil nu Først lidt om den kendte økonomi i forbindelse med De Aalborg Samarbejdet: Udgøres af Aalborg, Jammerbugt og Rebild kommuner. Syngende Træer indtil nu! Generelt ydes tilskud til projekter der rammer indover alle 3 kommuner, men direkte og enkelt-kommune Den daglige drift af træerne er begrænset, idet disses ansøgninger ses også fremmet, især hvis de kan inde- vedligehold og pleje indgår i vedligeholdelsesplanerne holde et pilotprojekt-aspekt, der senere kan overføres for Kildeparken som administreres af AKK. til de andre kommuner. Hver enkelt nyplantning af et træ løber op i omkring kr. Tilskud er ikke betinget af medfinansiering, omend det Der er således anvendt ca. kr indtil fremmer en ansøgning. nu til plantninger, portal, kabler, standere, presse og Åbningen af parkområdet med De Syngende Træer i juni 2012 blev dækket tæt af den danske presse. Både tv, radio, aviser og magasiner var med. Arbejdet med at få de besøgende kunstnere til at plante kan være brolagt med genvordigheder. Men vedvarende indsats giver som regel et godt resultat, som f.eks. med Stevie Wonder i 2008, der plantede ved 1-tiden om natten i Gigantium. øvrige udgifter i forbindelse hermed. Den umiddelbare udvidelse af arealet, plantningen af de resterende træer, der pt. er på lager, inkl. flytning af multibane vil andrage i omegnen af kr i Der er ikke regnet på udgifterne til videreføring af Ansøgningsfrist er løbende. En ansøgning skal bæres af, at der her er tale om et unikt projekt, der fortjener en større opmærksomhed i forhold til synliggørelse og udbredelse som en offentlig attraktion. VisitNordjylland: Forvalter midler tildelt af Region Nordjylland specifikt til træerne via J.F. Kennedys Plads og helt ned til Havne- turismeudvikling. fronten. Det skal dog bemærkes at disse vil kunne fordeles over en årrække, idet plantningen af træerne Tilskud er betinget af medfinansiering ca. i forholdet 60 fortsat skal kobles sammen med optrædende kunst- % medfinansiering og 40 % tilskud. nere i AKKC, men måske på sigt også i forbindelse med Ansøgningsfrist er ikke aktuel, idet sagen bedst besøg af prominente personer i Aalborg by, eksempel- fremmes ved indarbejdelse i et turismeprojekt i samar- vis gældende for træerne plantet langs med og forbi bejde med VisitAalborg. Der ydes normalt ikke tilskud til Borgmesterens Forvaltning og byens Rådhus på Gam- enkeltstående projekter, men til en samlet turismeind- mel Torv. sats, hvori træerne muligvis kan indgå. Støttemuligheder Udover at såvel AKKC som AAK påtager sig en del af Ansøgning skal bæres af udvikling af en ny attraktion og specifik markedsføring heraf i forhold til en defineret De sidste detaljer inden den store åbning i 2012 med sir Cliff Richard drøftes af pressechef Susanne Kabel og Ernst Trillingsgaard ved indgangen til parkområdet, der markeres af en kunstportal udført af Bruno Kjær og Thorvald Odgaard. Take That var i november 2007 i Aalborg og gav to koncerter i Gigantium. Den berømte gruppe var meget beærede over at få deres eget træ i Aalborg. udgifterne ved de fremtidige træplantninger, findes der en række andre muligheder for finansiering af såvel etablering som den løbende profilering af træerne. Eksempelvis kan nævnes følgende: målgruppe det danske marked, det norske marked eller andre. Side I 24 Side I 25

15 Region Nordjylland Udbyder fra tid til anden såkaldte kulturpuljer, der støtter traditionelle kulturprojekter. Det vurderes vanskeligt at komme i betragtning hertil med det pågældende projekt, men en mulig indgangsvinkel er Kulturaftale Nordjylland. I givet fald er indgangsvinklen via Skole- og Kulturforvaltningen i AAK. Måske endda med det videre perspektiv at Kulturministeriet kunne inddrages med en af deres puljer til udvikling af kulturinitiativer. Måske er Shareplay Fonden en mulighed, som støttegiver omkring et cross-media projekt. Det forlyder at denne fond udløber inden for et års tid. Der kan givetvis findes flere muligheder. Måske muligheder via Regionens miljøarbejde, såfremt der forsat er dele heraf tilbage, som ikke er overført til kommunerne. Et andet alternativ er via Vækstforum, idet projektet kan ses som et erhvervsudviklingsprojekt under oplevelsesøkonomien. Fonde Mest oplagt er fonde, der traditionelt støtter projekter i Nordjylland, eller som på anden vis har deres udspring herfra. Eksempler herpå kan være: Det Obelske Familiefond, Spar Nord Fonden eller Hermann Sallings fond m.fl., men også nationale fonde, gerne med et grønt aspekt kan komme i spil. Fakta: Aalborg Kongres & Kultur Center kostede 17 mio. kr. at opføre i indvielsesåret 1953, hvilket dengang svarede til et helt års skatteindtægt i Aalborg Kommune. I 2012-tal ville det være en investering på 7,9 mia. kr.! Side I 26

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch First Hotel Europa Restaurant Papegøjehaven First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Store oplevelser i Aalborg - til små penge

Store oplevelser i Aalborg - til små penge AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch Saxogade Godt at vide og rejseinformation Kong Hans Gade Gode forbindelser med fly, tog, bus og bil gør det

Læs mere

Få en oplevelse i Aalborg

Få en oplevelse i Aalborg Få en oplevelse i Aalborg First Hotel Europa First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne værelser og fire suiter. Alle værelser er indrettet med alt moderne komfort bl.a. gratis

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

www.aalborgcity.dk Oplevelser og service - aldrig har det været vigtigere! Kære samarbejdspartner 20 12 I Aalborg City arbejder vi hver eneste dag året rundt hårdt på at arrangere events,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk.

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE område Horsensvej Vi har i område Horsensvej opstillet

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Hvem er vi og hvad vil vi? Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis almennyttige formål er plantning

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Opret en begivenhed og/el. tjekliste

Opret en begivenhed og/el. tjekliste TAG DEL byens funktioner Hvordan bruges TAG DELs forskellige funktioner INDHOLD Rediger udfordring Opret en begivenhed og/el. tjekliste Brug invitationssystemet Del din udfordring el. begivenhed på facebook

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovative Opplevelser (Norge) inviterer

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Iværksætter fra VIDEA fik pris for innovative arbejde

Iværksætter fra VIDEA fik pris for innovative arbejde Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 30. august 2013 10:50 Emne: EiUs nyhedsbrev august EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over EiU projektets status og

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

STUDIEREJSE TIL MUMBAI, DELHI OG DUBAI

STUDIEREJSE TIL MUMBAI, DELHI OG DUBAI STUDIEREJSE TIL MUMBAI, DELHI OG DUBAI 2. 9. NOVEMBER 2013 ICP s studierejse 2013 går til Mumbai, Delhi og Dubai hvor deltagerne skal ud og se det nyeste inden for detail og centerudviklingen og samtidig

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

www.aalborgcity.dk 1 TO Nytårsdag 1 1 SØ 1 SØ 2 FR 2 MA Gademøde 6 2 MA 10 3 LØ Fødevaremarked 3 TI Gademøde 3 TI Service Crew 4 ON Gademøde 4 ON 4 SØ 5 TO Gademøde 5 TO 5 MA 2 6 FR Gademøde 6 FR 6

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed?

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Faust Dyrbye Cases Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Som Danmarks eneste strategiske udstillingsbureau arbejder vi indædt for, at gøre danske virksomheders deltagelse på messer og udstillinger

Læs mere

Hvad er det vi vil..?

Hvad er det vi vil..? Hvad er det vi vil..? Målsætningen for det nye samarbejde er, at - skabe et attraktivt brand, der kan rumme alle aktører - gennemføre stærke markedsføringsaktiviteter... - der giver området stor synlighed

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere