Årsskrift Jysk børneforsorg/fredehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift 2001. Jysk børneforsorg/fredehjem"

Transkript

1 Årsskrift 2001 Jysk børneforsorg/fredehjem

2 Hovedkontorets administration: Lars Bundgaard, Hanne Vestergaard, Grethe Jessen, Susanne Nielsen, Ellen Johnsen, Pia Thomasen. Indhold: Jysk børneforsorg/ Fredehjem Forsiden: Poul Jacob. Julen 1946 fra Vejle Spædbørnshjem. Bagsiden: Projekt Kinder Not Dienst, Berlin. ÅRSSKRIFT 2001: Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem REDAKTION: Annelise Søndengaard (ansv.) Susanne Borup Nielsen Ellen M. Johnsen FOTOS: Mogens Gregersen, Erik Lund Nielsen, Knud Erik Bager Jensen, Ellen M. Johnsen. Diverse fotos indleveret fra: Jægergården Efterskole, Gødvad Efterskole, Familiebo PRODUKTION: Århus Amts Trykkeri DS/EN ISO miljøcertificeret og EMAS-registreret I begyndelsen... 3 v/annelise Søndengaard At være omsorgsfuld og reflekterende... 4 v/jette Hansen Præsentation af nye forstandere/ledere... 6 Når man tager det sure så får man også det søde... 9 v/ellen M. Johnsen Jubiii v/lars Bundgaard/Ellen M. Johnsen Studietur til Berlin oktober v/erik Lund Nielsen/Ellen M. Johnsen Ved dagens begyndelse...17 v/ Jens Nørgård, Knud Erik Bager Jensen og Ulla Nørager Bare se at få begyndt...20 v/lars Bundgaard Faktuelle oplysninger...22 Organisationsoversigt og institutionsfortegnelse Jysk børneforsorg/fredehjem er en sammenslutning af Jysk børneforsorg, der under navnet kvindehjælpen startedes i Århus af Ellen Schepelern i 1906 og Fredehjem, der startedes af pastor Jørgen Chr. Berthelsen i Harboøre på omkring samme tid. Jysk børneforsorg/fredehjem har som formål som en del af folkekirkens diakoni at udøve pædagogisk og støttende arbejde for svagtstillede børn, unge og familier. Formålet søges realiseret gennem driften af en række tilknyttede institutioner, der samarbejder med offentlige myndigheder, og gennem oprettelse og drift af socialpædagogiske alternativer. Hovedkontor: Ellengården, Bethesdavej 81, 8200 Århus N. Tlf , fax Hjemmeside: 2

3 I begyndelsen I begyndelsen var ordet. Sådan er det, vi skal høre det i den tilstundende jul. Vi skal høre om, at Gud blev menneske, høre den mærkelige, ældgamle fortælling om ordet, der var der før alt andet. Ikke bare var ordet der før alt andet, men alt andet blev også til ved ordet. Gud skabte verden og os i den med sit mægtige skaberord. Og derefter tog ordet form. Nej, hævder filosoffen ordet var ikke det første. Ordet kom først senere. Nej, råber han handlingen var der først. I begyndelsen var handlingen. Nej, råber komponisten førend alt andet var S et den rene lyd, og han komponerer sin rene skabelsesmusik. Strauss gjorde det, og musikken hed Also sprach Zarathustra, som blev brugt til den forrygende indledning til Kubrichs film Rumrejse Men lad nu bare alle disse diskuterende stemmer fortone. For jeg vil fortælle om, hvordan ordet bliver til form, ja endda til skulptur en skulptur, der skal fange formen i et øjeblik. Jeg vil fortælle om en skulptur, som står på Johannes Stiftung i Berlin, og som giver form til en af de kristne grundfortællinger fortællingen om den barmhjertige samaritan, som er grundfortælling for lige akkurat det kristne sociale arbejde. Fortællingen udfoldes i skulpturens form i samspil med de omgivelser, skulpturen er anbragt i. De to præster går alvorlige lige ud hen ad stenen uden at se til højre eller venstre, for lige forude ligger stiftelsens kirke, og det er den, de går hen imod, mens de ihærdigt overser den forslåede mand i grøften. Men omme på bagsiden i et sært lille hul, hvor alle ledninger og rørføringer til skulpturen er, dær er herberget, hvor samaritanen bringer den sønderslåede mand hen. Man skal se godt efter for at finde det sted på skulpturen. Det er imidlertid det sted, der er identifikationspunkt for hele den store flotte og rige stiftelse. Det siger noget om, at man på Johannes Stiftung godt ved, at træerne ikke vokser ind i himmelen. Det er sådan, vi skal se vort arbejde: et lille, forputtet sted uden formildende omstændigheder. Jesus fortalte bare historien om manden, der faldt blandt røvere. Vi giver den form. Så godt vi kan. Her midt i det hele. I begyndelsen var ordet. Afstanden er stor. Men forbindelsen er der. Glædelig jul og godt nytår Annelise Søndengaard Redaktøren i Komischer Oper i Berlin 3

4 At være omsorgsfuld og reflekterende Socialrådgiver Jette Hansen, formand for Jysk børneforsorg/ Fredehjem Udsynet på denne novemberdag er pludselig blevet et andet, fordi frosten har gjort sin entré og løsnet bladene, så træerne nu står nøgne. Længe har vi ellers i år kunnet nyde det farvestrålende løv, som fik ekstra liv på de dage, solens stråler satte gang i farvespillet. Naturen har sin orden, og træerne mister ikke blade for at gå ud, men for næste forår at vende styrket tilbage med ny kraft. Det er godt at tænke på. Sådan er det ikke med den globale samfundssituation - der er ingen forudsigelig orden har vist os dette med al tydelighed. Hvem havde forestillet sig en 11. september? Endnu kender vi ikke konsekvenserne af begivenhederne. Ved det årlige Nyborg Strand møde for de tre kirkelige børneforsorgsorganisationer i januar måned 2001 stod vi som arrangør. Temaet var nærværende for os alle - mødet med de fremmedkulturelle under overskriften: Grænser for solidariteten? med undertitlen»udfordringen og berigelsen fra de fremmede«. Et tema, der i løbet af året viste sig at blive endnu mere aktuelt end ved årets begyndelse. Det er siden september blevet langt vanskeligere at være muslim i det danske samfund. Selvom år 2001 af FN bl.a. blev gjort til temaår for året mod racisme, har vi oprustet, og i vort eget land ved det kommende folketingsvalg er det fremmedkulturelle et fremherskende valgspørgsmål. I oktober måned var forstandere og hovedbestyrelsesmedlemmer i Jysk børneforsorg/fredehjem på studietur til Berlin. For mit vedkommende var det første besøg i denne by. Det var bl.a. tankevækkende at se dele af muren og ikke mindre at forestille sig, hvordan det har været at leve i en by, der på den måde fuldstændig kategorisk var delt uden mulighed for kontakt med den ven, der boede på den anden side af muren. Den 9. november 1989 oplevede vi murens fald. At være i Berlin i oktober 2001 var med til at sætte fokus på de store historiske begivenheder - at der ikke kun findes dage som 11. september, men også dage som 9. november. Jysk børneforsorg/fredehjem vil nok også i Jysk børneforsorg/ Fredehjems historie komme til at fremstå som et specielt år, nemlig året for fusionen med den selvejende institution Solbakken. Solbakkens unge, en medarbejderskare og en række bygninger er dermed blevet tilknyttet Jysk børneforsorg/fredehjem. En ny forstander er tiltrådt, og Solbakken står over for forandringer. Vi håber, der kommer meget positivt og livgivende ud af dette med tilfredshed og vækst for de implicerede. 4 nye forstandere har vi budt velkommen i Set i lyset af at vi i sidste årsskrift præsenterede 6 nye ansigter, må vi konstatere, at forstanderkollegiet er bemandet med mange nye, men mit indtryk er, at alle har de kvaliteter med sig, som vi vægter i arbejdet. Et spændende tiltag fra forstandergruppens side er tilrettelæggelse af et kursus over emnet: Forstander i Jysk børneforsorg/ Fredehjem. Som hovedbestyrelse kan man kun være glad for en forstandergruppe, der med interesse vælger et kursus med denne titel har også været året med mange store byggesager under forberedelse, eksempelvis Holmstrupgård, Solbakken, Elmelund, Bo/Skole/Job, Borgmes- 4

5 terbakken og Ellenbo. Alt igangsættes ikke på én gang, men med disse planer er der tale om et udsyn, der rækker ind i fremtidens behov. Vi har igen i år haft mange festdage med indvielser og 10- og 20-års fødselsdage. Det har været gode dage, hvor der har været lagt megen energi i forberedelserne netop for, at de kunne fremstå som festdage og blive dage, der kan være med til at styrke hverdagsarbejdet. I det arbejde, der udføres i foreningen, går vi ikke i dvale som træerne for til foråret at vende styrket tilbage med ny kraft. Styrken henter vi kontinuerligt fra forskellige sider, men først og fremmest fra en holdning til at ville medmennesket og i troen på, at den guddommelige kærlighed eksisterer. Vores tilgang til arbejdet bør præges af omsorgsfuldhed, men også af refleksion. En kombination af disse egenskaber gør, at mennesket ses og mødes, at det særegne får sin plads, og at vi bliver nuancerende. Tak til alle, der på hver sin måde udgør en brik i det spil, der hedder Jysk børneforsorg/fredehjem. Det giver styrke og kraft at opleve et engagement og en hjælpsomhed fra så mange sider. Det er netop det, der også er med til at varme og med til at lade solens stråler spille, så foreningen kan være livfuld og fortsat arbejde uden at skulle gå i dvale. Jette Hansen gør det du er bedst til det gør vi 5

6 Præsentation af nye forstandere og ledere Ellen M. Johnsen Landssekretær i Jysk børneforsorg/fredehjem Den 17. september i år tiltrådte jeg den nyoprettede landssekretærstilling på Jysk børneforsorg/fredehjems kontor. Jeg blev færdig på Statskundskab i Århus i sommeren 1998 og var indtil september i år ansat ved Ældreforvaltningen i Århus Kommune. Mit ønske har hele tiden været at arbejde inden for børn- og ungeområdet, og såvel forinden som under min studietid arbejdede jeg som pædagogmedhjælper/vikar, var støtteelev på en institution for unge med forskelligartede problemer, var handicaphjælper samt arbejdede på et center for yngre handicappede. Desuden har jeg siddet i forskellige bestyrelser specielt inden for børneområdet. Min stilling som landssekretær i Jysk børneforsorg/fredehjem er en rigtig ønskestilling for mig, da den på én gang rummer mange af de elementer, der for mig er centrale for et godt job. Det er dejligt at arbejde i en holdningsbåren organisation, hvor det er sagen, der er det centrale, og hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Opbygningen omkring Jysk børneforsorg/fredehjem virker meget frugtbar, og det har altid været en god oplevelse at møde nye mennesker i Jysk børneforsorg/ Fredehjems regi, hvor alle har været meget imødekommende og engagerede. En af de ting, jeg som ny i foreningen har hæftet mig ved, er, at foreningen på en fornem måde har formået at få historie, traditioner og udvikling til at gå hånd i hånd. (At man som ny også kan studse over det lidt gammeldagsklingende og lange navn Jysk børneforsorg/fredehjem, kan jeg endnu ikke sige mig helt fri for). Jeg er 35 år, har tre skønne børn på henholdsvis 1 1 / 2, 7 og 9 år, bor i Åbyhøj og har det meste af mit liv boet i Århusområdet (med undtagelse af tre længerevarende udlandsophold et i USA og to i Østen). Jeg glæder mig til fortsat at arbejde i Jysk børneforsorg/fredehjem og ser frem til at få overblik over de mange institutioner, projekter, bestyrelser, arbejdsgange, lovgrundlag, baggrundshistorier m.m., der kan bevirke, at arbejdet vil skride lidt hurtigere og blive mere kvalificeret. Ellen M. Johnsen 6

7 Lone Barsøe Døgntilbudet Solbakken Den 1. september 2001 blev jeg forstander for Døgntilbudet Solbakken*. Jeg er uddannet socialrådgiver og har derudover en BA i dansk. Mine erfaringer er først og fremmest hentet fra freelance virksomhed og frivilligt arbejde inden for det sociale- og handicappolitiske område. Jeg har arbejdet som foredragsholder, underviser, forfatter, debattør, skuespiller, artikelskribent mv. Det frivillige arbejde har været koncentreret om Dansk Handicap Forbund, hvor jeg har haft en række tillidsposter, og har derudover været initiativtager og projektleder i forbindelse med opgaver af kulturel, politisk, organisatorisk og formidlingsmæssig karakter. Jeg håber i min nye rolle som forstander at kunne stå i spidsen for en udvikling af Døgntilbudet Solbakken, hvor jeg i samarbejde med de unge, Jysk børneforsorg/fredehjem, Amtet, kommunerne og handicaporganisationerne arbejder for at skabe et sammenhængende tilbud til unge med nedsat funktionsevne, der gennem socialpædagogisk støtte i et målrettet tilbud kvalificeres til en selvstændig voksentilværelse. Men først og fremmest satser jeg på, at Døgntilbudet Solbakken finder fodfæste i et helt nyt og åbent samarbejde med Jysk børneforsorg/fredehjem, Amtet, mig og hinanden. Privat bor jeg sammen med Niels, der er socialpædagog, og vores 2 døtre på henholdsvis 19 og 10 år. Jeg har en omfattende medfødt fysisk funktionsnedsættelse, men håber, at jeg i kraft af dette og mine personlige erfaringer kan fungere som rollemodel og inspirator i forhold til de unge, forældre, personale og andre samarbejdspartnere. Jeg er glad for at have fået mulighed for at påtage mig en stor og berigende udfordring. Lone Barsøe * Døgntilbudet Solbakken var indtil 1. januar 2001 en del af et samlet tilbud til børn og unge med fysisk funktionsnedsættelse, der ud over døgnophold tilbød specialbørnehave, behandlingscenter, rådgivning til hjemmeboende børn og unge mv. Børnehave og Behandlingscenter har i dag selvstændig driftsoverenskomst med Århus Amt. De øvrige tilbud - herunder døgntilbudet - er fusioneret med Jysk børneforsorg/fredehjem. 7

8 Jette Trentemøller Ellengårdens Børnehus Den 1. maj 2001 tiltrådte jeg stillingen som leder af Ellengårdens Børnehus. Jeg er 50 år og bor i Egå sammen med min mand Arne, der arbejder som broingeniør i Vejdirektoratet. Sammen har vi to voksne børn, nemlig Trine på 26 år og Thilde på 19 år. Trine er lige blevet færdiguddannet som lærer og arbejder i København, mens Thilde er i gang med Den fri Ungdomsuddannelse og er på vej til at»flyve fra reden«. Jeg er uddannet børnehavepædagog i 1974 og har siden 1981 arbejdet som leder af en selvejende børnehave under Børnenes Kontor i Århus. Jeg brænder for det tætte familiearbejde, og det førte til, at jeg i 1993 påbegyndte en 3-årig uddannelse inden for familierådgivning på Kempler Instituttet i Odder. Denne videreuddannelse har for mig været utrolig spændende og givende på såvel det faglige som det personlige plan. I slutningen af år 2000 tog jeg 3 måneders orlov fra min gamle arbejdsplads for sammen med min mand at rejse rundt i New Zealand. Herligt - jeg kan varmt anbefale dette, hvis andre skulle få lyst. Her på den anden side af jorden tog jeg beslutningen om at søge nye udfordringer og dermed sige vemodigt farvel til»mit 3. barn«- min gamle arbejdsplads. Først i januar så jeg så annoncen fra Ellengården. Det tiltalte mig at blive en del af et større arbejdsfællesskab, og samtidig faldt jeg for de dejlige udendørsfaciliteter, som netop Ellengårdens Børnehus rummer. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak for den måde, jeg er blevet modtaget på af såvel personalet i Børnehuset, bestyrelsen og ikke mindst af Jysk børneforsorg/fredehjem. Jeg glæder mig til det videre samarbejde. Jette Trentemøller Marianne Lis Nielsen, Jægergården Efterskole Ansat den 15. oktober 2001 på Jægergården Efterskole i Gjerrild på Djursland. Har rundet de 41 år, er så småt begyndt at få grå hår og har mange års erfaring med unge i alderen år. Født og opvokset i Solrød på Sjælland, ca. 25 km syd for København. Flyttede hjemmefra som 17-årig og rejste til USA. Har arbejdet med pædagogik halvdelen af livet i forbindelse med børn/unge i alderen 3 til 19 år med enkelte afbrydelser, hvor andet skulle afprøves. Uddannet lærer på Blågaard Lærerseminarium med liniefag i fysik og biologi. Er i sommeren 2001 vendt tilbage til Danmark efter 8 år i Grønland, hvoraf de sidste 4 år var som viceskoleinspektør på Narsaq skole i Sydgrønland. Har fået en hektisk start - to en halv måned inde i et nyt skoleår, nyt job, nye mennesker og nyt sted at bo. Er så småt kommet på benene og glæder mig over et livligt elevklientel, nye medarbejdere og en have fuld af småfugle. Deler bo med Bjarne, som er inkarneret træmand (tømrer), elsker natur, børn og dyr samt dyrker maleriet, smykkefremstilling og bøger. Marianne Lis Nielsen 8

9 Når man tager det sure så får man også det søde Portræt af en elev på Havredal praktiske Landbrugsskole Kristian Martin Christensen Kristian Martin Christensen er 20 år og har fra august i år været elev på Havredal praktiske Landbrugsskole, der er et bo- og uddannelsessted for bogligt svage unge med lyst til landbrug. At blive modtaget af Kristian på Havredal er en fornøjelse, og det fornemmes inden for de første sekunder, at det vil blive en god oplevelse at skulle interviewe ham. Han er ikke en, man skal hive ordene ud af, men er en meget glad, god og ivrig fortæller. Kristian starter med at give en guidet tur rundt på Havredal, der omfatter en staldbygning, de er ved at renovere, et maskinhus med værksted, en ny løsdriftsstald med 50 økologiske malkekøer, 50 kalve og moderne malkeanlæg. Og sidst, men ikke mindst er der stuehuset, hvor Kristian og 5 andre elever bor. Der er i alt 14 elever på Havredal 6 interne og 8 eksterne der for en måned ad gangen arbejder i henholdsvis stalden, marken og køkkenet. Kristian er i øjeblikket i marken, hvilket på denne årstid indebærer vedligeholdelse og reparation af maskinerne. Til januar skal han i 3 måneders praktik hos en landmand, og det glæder han sig meget til. Frank Krath, Mark Olsen, Berit Knudsen og Kristian Martin Christensen. Kristian er i det hele taget meget glad for at være på Havredal, for som han siger Jeg har altid kunnet lide dyr, og her får jeg lov til at arbejde med hænderne... Det gode ved det her sted er også, at man får en uddannelse, for det er bedst, når man skal have et arbejde. At bo sammen med andre unge passer ham fint der er altid nogle at snakke med (hvilket kan være lidt svært at løsrive sig fra, hvis der skal ryddes op på værelset). Hvis en eller flere af bofællerne er sure, vil Kristian meget gerne forsøge at hjælpe, for som han siger Vi skal være glade og ikke sure... Hvis man er sur over noget, skal man sige det med det samme... Jeg siger som min morfar, at hvis en skideballe skal falde, skal den falde med det samme. Kristian er generelt meget hjælpsom, giver gerne en hånd i det daglige og hjælper bl.a. ved arrangementer i borgerforeningen. I efterårsferien var han desuden medhjælper ved et stort arrangement for børn, hvor han var klædt ud som henholdsvis gorilla, tiger og et egern. Det var en god oplevelse, bl.a. fordi han er meget glad for at være sammen med børn. Kristian kan i det hele taget meget godt lide at være sammen med andre, og 9

10 han forklarer Det er lige meget, hvor gamle de er, bare de er søde. Hele sit liv har Kristian været meget aktiv. På de fire skoler, han har gået på, har han altid siddet i elevrådet og er netop blevet valgt ind i UFL s bestyrelse. (Unge For Ligeværd er en landsdækkende forening, hvor formålet er at udbrede kendskabet til de problemstillinger, der er for personer med særlige behov. Foreningen arrangerer også ture m.m. for denne målgruppe). Kristian deltager aktivt i møder og har en udpræget sans for at være ordstyrer. Læsningen kniber det med, og det kan være et problem at læse egne noter, men når skriften er stor og simpel, går det bedre. Det er en stor filmsamling, Kristian kan fremvise på sit værelse. Film er hans store interesse, og genren spænder bredt med titler som The Rock, Løvernes Konge og 9 måneder. At sidde sammen og se film nyder han meget og påpeger, at han gerne så, at lærerne i højere grad deltog. Kristian s største drøm er at blive dyrepasser, men da han har hørt, det er meget svært, er hans fremtidsønske at få en nedlagt landejendom med nogle dyr og så være ansat som medhjælper på en gård, for som han siger Jeg kan ikke få min egen gård, for jeg kan ikke finde ud af det med regnskaber og alt det der. Kristian skal nok få det bedste ud af tingene han har et godt gåpåmod og siger med et smil:»når man tager det sure, så får man også det søde«ellen M. Johnsen 10

11 JUBIII!! Institutionsjubilæer 2001 Dette efterår har stået i jubilæernes tegn. Ikke mindre end 4 af Jysk børneforsorg/fredehjems institutioner kunne markere runde dage Bo/Skole/Job fyldte 10 år Elever på Bo/Skole/Job underholder med musik og sang til receptionen. Den 1. august 2001 markeredes det, at det er 10 år siden, Bo/Skole/Job åbnede sine døre for sine første elever. Bo/Skole/Job opstod som led i et udviklingsprojekt med deltagelse af Silkeborg Ungdomsskole, AMU-Centret, Silkeborg Kommune, Gødvad Efterskole og Jysk børneforsorg/fredehjem, hvor den daværende kurator i Silkeborg, Preben Siersbæk, var idémageren. Dette udviklingsarbejde dannede baggrund for, at Jysk børneforsorg/fredehjem i 1991 turde satse og oprette det første bo- og uddannelsesprojekt, og et nyt bokollegium blev bygget på Stavangervej tæt på Gødvad Efterskole. Bo/Skole/Job har i disse 10 år været en udpræget succes og har givet mange unge sent udviklede det afgørende skub til en bedre voksentilværelse samt tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet er blevet større, idet man også har oprettet et bokollektiv på Ladelundsvej i Silkeborg, og i dag har Bo/Skole/Job et ret omfattende efterværnsarbejde med støtte til unge i egen bolig. Jubilæet blev fejret med en velbesøgt reception med forstander Jelva Fiskbæk og bestyrelsesformand Ellen Østergaard som værter. Ellen Østergaard har været formand for Bo/Skole/Job lige siden start. Jelva Fiskbæk er stedets tredje forstander. Ud over receptionen blev 10-året markeret med, at bestyrelsen fik udarbejdet en evalueringsrapport med titlen Livet efter Bo/Skole/Job, der var en interview- og spørgeskemaundersøgelse om, hvordan det er gået de tidligere elever fra Bo/Skole/Job. Ud over at rapporten tegnede et billede af en gruppe unge sent udviklede og de problemer, de har som sådan, viste den, at langt de fleste har arbejde, og at det betyder utrolig meget for dem. Tiden på Bo/Skole/Job står klart og positivt i erindringen hos dem som en afgørende igangsætter. I dag arbejder man med at etablere et bofællesskab for 4 unge, der er parate til at forlade Bo/Skole/Job. Erfaringerne har vist, at der er hårdt brug for disse boliger, da overgangen fra at være tilknyttet Bo/Skole/Job til at bo i egen bolig i mange tilfælde har været for voldsom for disse unge. Aftenfest med gamle elever. Botræner Keld Thomsen gi r den som rengøringsdame et meget festligt indslag. 11

12 Gødvad Efterskole fyldte 20 år Den 1. september 1981 er en mærkedag i Jysk børneforsorg/fredehjems historie. Denne dag åbnede Fredehjem den første efterskole i Danmark, der i sit idégrundlag og sin pædagogik direkte sigtede på at være et undervisnings- og efterskoletilbud til bogligt svage elever. Siden da er der startet mere end 15 lignende skoler rundt om i Danmark. Vi oprettede meget bevidst Gødvad Efterskole som en lille skole med plads til godt 30 elever, og her 20 år senere kunne man ved jubilæet se tilbage på en rivende udvikling på denne skole. Elevtallet er i dag 75, og på det bygnings- og indretningsmæssige område er der sket utrolig meget på dette gamle fredehjem, hvis historie som ramme om socialt arbejde går tilbage til 1920 erne. Det var derfor en meget tilfreds skolestyrelsesformand, provst Knud Erik Bager Jensen, der i sin jubilæumstale kunne konstatere, at dynamikken og udviklingsmulighederne fortsat er i højsædet på den 20-årige skole. Ikke kun skolen kunne markere et jubilæum - også forstanderparret, Kjeld og Ilse Bødker, kunne se tilbage på 20 års frugtbart arbejde som ledere for Gødvad Efterskole. Jubilæet blev fejret med manér - om eftermiddagen med et kæmpe arrangement, hvor alle værksteder viste frem og med masser af gæster. Én af de mange gæster var tidligere forstander Ole Rasmussen, der var formand for Gødvad Efterskole fra starten og en årrække frem, og som spillede en stor rolle for skolens positive udvikling. Om aftenen tog medarbejdere, skolestyrelsen og hovedbestyrelsen ud til en fin middag i Silkeborg med taler, sange og fornøjeligt samvær. 12

13 Jægergården Efterskole fyldte 10 år hvad der sker på Jægergården Efterskole, ligesom eleverne på skolen er en del af byens liv på en positiv måde. De lokale borgere i Gjerrild er fortsat godt repræsenteret i skolestyrelsen. Jægergården Efterskoles 10-års jubilæum blev fejret med et flot arrangement lørdag, den 10. oktober. Elever 10 år tilbage var inviteret, og skolens nuværende elever havde bl.a. lavet en kæmpelagkage, der var lige til Guiness Rekordbog. Også her var jubilæet markeret, dels med en åben reception, dels med en flot middag om aftenen, hvor ikke mindst serveringspersonalet fik megen ros (det var skolestyrelsens medlemmer). Jægergården Efterskole blev oprettet i 1991 med baggrund i, at Jysk børneforsorg/fredehjem gik sammen med en lokalstiftet skolekreds i det nordøstlige Djursland, og det tidligere hotel Jægergården blev købt til formålet. Lige siden starten har det lokale islæt været en afgørende ressource på Jægergården Efterskole, og befolkningen i Gjerrild by lever stadig med i, To af skolestyrelsens medlemmer har været gennemgående figurer på Jægergården Efterskole, idet de har været med siden skolens start. Den ene er Erik Lund Nielsen, der også har været skolestyrelsens formand de sidste 9 år. Den anden er tidligere formand for Landsforeningen Ligeværd, Lars Christensen. I øvrigt kunne lærer Grethe Jensen fejre 10-års jubilæum samtidig med skolen, og det blev naturligvis også markeret. Værten ved jubilæet var Jægergårdens populære konstituerede forstander, Kim Blach Pedersen (som eleverne fejrede ved at give buksevand), og højdepunktet ved jubilæet var en fantastisk flot elevoptræden, hvor især én elev viste, at hun vist godt kan søge ind på skuespillerskolen. I jubilæet deltog også Jægergårdens nyudnævnte forstander, Marianne L. Nielsen, der tiltrådte som ny forstander for Jægergården Efterskole 14 dage senere. Marianne kommer fra en viceskoleinspektørstilling i Grønland. 13

14 Familiebo fyldte 10 år Familiebo fejrede 10-års fødselsdag den 2. oktober. Mange var mødt op, heriblandt bykongen i Vejle, borgmester Flemming Christensen. Han roste arbejdet i Familiebo, og heller ikke han undlod at kommentere det smukke hus, der udstråler hjemlighed og hygge. Også frk. Dagmar Andersen på 87 år deltog aktivt i festlighederne. Hun var stedfortræder fra på Spædbørnehjemmet Overlæge Buchholtz Minde, som huset hed dengang. Festtalerne ved jubilæet blev holdt på trappen i husets flotte hall, præcis samme sted, som talerne blev holdt ved indvielsen 10 år tidligere. Familiebo s formand gennem alle 10 år, tidligere overlæge Poul E. Rasmussen, ledte slagets gang med sædvanlig humor og myndighed. Blandt gæsterne var selvfølgelig også forstanderparret fra Familiebo s første 7 år, Helle og Søren Ærø, der i dag driver deres eget opholdssted i Jelling. De seneste 3 år har Familiebo været ledet af forstanderparret Sanne og John Juhler Hansen, der bor i lederboligen i husets øverste etage. Siden starten i 1991 har Familiebo, der er oprettet som et socialpædagogisk opholdssted for familier, været igennem en meget positiv udvikling med flere knopskydninger. For ca. 7 år siden oprettedes Familiebo s børnehave, der er en lille puljedaginstitution for såvel børn boende på Familiebo som børn udefra. De sidste 5 år har Familiebo som anneks drevet det såkaldte Sct. Johannes Familiehus i en lejet ledig præstebolig længere oppe ad Jellingvej - i daglig tale kaldet Præstebo. I de seneste år har Familiebo intensiveret samarbejdet med især Vejle Kommune, ligesom man har arbejdet med en videreudvikling af den socialpædagogiske indsats. I anledning af 10-års jubilæet havde John Juhler Hansen skrevet bogen Familiebo - fra spædbørnehjemmet til socialpædagogisk opholdssted for familier. Det er en meget spændende bog, der beskriver husets lange historie fra 1926 og frem til Bogen indeholder såvel gode informationer som historier og ikke mindst billeder, der beskriver dagligdagen og det sociale arbejde på forskellige tidspunkter i perioden. Lars Bundgaard og Ellen M. Johnsen 14

15 Studietur til Berlin oktober 2001 I Jysk børneforsorg/fredehjem er der tradition for, at medlemmerne af hovedbestyrelsen og forstanderne på vore institutioner hvert tredje år er på studietur for at opleve andre måder og tilgange til socialt arbejde. Denne gang faldt valget på Berlin. At kende fortiden for at forstå nutiden Berlin er på mange måder en fantastisk spændende by. Man kan næppe finde en by i verden, der rummer mere historie i nyere tid. Man fornemmer historien, når man træder på den samme jord som de store kunstnere i 1920 erne, Hitler i 1930 erne, soldaterne i 1940 erne, Stasierne i 1961, da de byggede muren og det tyske folk, der i 1989 slog hul på muren og hermed også på det socialistiske styre. At Berlin s sorte fortid ikke fortrænges af imponerende nybyggeri og flotte nyrestaurerede bygninger gik op for mig, da jeg en eftermiddag var på et marked i det indre Berlin. Efter at være gået forbi boder med kunsthåndværk, bøger og gamle uniformer fra DDR-tiden, kom jeg til en bod proppet med sølvting og smykker. Nu har jeg været på temmelig mange markeder, hvor der også har været boder med sølv og smykker, og hvor jeg udelukkende har set varerne, men det var ikke det, der skete den dag i Berlin. Det, jeg så, var billeder fra Nazitiden, hvor jødernes værdigenstande var samlet. Det var en meget mærkelig oplevelse, idet jeg var i helt andre tanker, da disse billeder dukkede op. At man skal kende sin historie for at kende sig selv eller omskrevet, at man skal kende Berlin s historie for at forstå, hvad man oplever, giver megen mening, når man færdes i denne by. Undervejs på vores utallige busture gav Lars Bundgaard flere meget oplysende lektioner i Berlin s/tyskland s historie. Dette var meget givende og bandt mange ender sammen. Det moderne Berlin s arkitektur er i sig selv fascinerende. Efter murens fald var der et ryddet areal i 1 km s bredde gennem centrum, hvor der i dag er bygget fantastiske moderne bygninger, som alverdens arkitektskoler valfarter til for at studere. Også det gamle Berlin er imponerende - mest fordi det er lykkedes at genopbygge disse gamle bygninger efter den totale sønderbombning i Ellen M. Johnsen 15

16 ... Studietur til Berlin oktober 2001, fortsat Det sociale arbejde En af begrundelserne for at turen i år gik til Berlin var, at vi gerne ville høre om, hvordan det sociale arbejde i Øst- og Vesttyskland er foregået inden murens fald, hvordan de nu efter genforeningen arbejder sammen inden for det sociale område, og hvilke tanker der ligger bag de forskellige projekter, vi skulle opleve. Turen rummede mange interessante besøg på meget forskellige institutioner og projekter for sent udviklede og socialt truede børn, herunder opsøgende arbejde for gadebørn, computertilbud, musik-, teater- og dansetilbud, familiearbejde, kunstneriske fællesprojekter primært for indvandrerbørn, jobprojekt for sent udviklede samt krisehjælp til børn. Desuden besøgte vi to diakonistiftelser Stefanus Stiftung i det tidligere Østberlin og Johannes Stiftung i det tidligere Vestberlin. Sidstnævnte er en by i byen beliggende på ca. 110 tdr. land med 1400 ansatte, ca. 600 anbragte børn og unge, ca. 400 handicappede og et tilsvarende antal ældre med plejebehov. I Berlin er der en klar politisk holdning til at støtte og fremme private organisationers sociale arbejde. I dag er ca. 50% af alle institutionspladser til børn og unge drevet af private organisationer, og det fremtidige mål er 80%. Dette kan måske bl.a. begrundes i, at private organisationer selv skal fremskaffe 9% af driftskapitalen. Erik Lund Nielsen Bjørnen er fra gammel tid Berlin s vartegn. For tiden er byen fuld af fantasifulde bjørne udsmykket af kunstnere. Overskuddet fra salg af disse bjørne går til socialt arbejde. Vi mødte dernede mangen en engageret idealist, som givet i mennesker kan tænde en gnist men vi skal ikke derved gå og glemme den slags har vi heldigvis også i JBF herhjemme.!! 16

17 Ved dagens begyndelse i en bus i Berlin Uddrag af Knud Erik Bager Jensens morgenandagt Århusianernes rejselyst afløst af rejsefrygt stod der på forsiden af Århus Stiftstidende i onsdags og underteksten lød: Nogle vælger at aflyse charterrejsen, selvom pengene er tabt. Af selve artiklen fremgik, hvad vi alle kan tænke os til, at det er begivenhederne den 11. september, krigen i Afghanistan og flyulykken i Milano, der har dæmpet rejselysten. Vi er ikke desto mindre taget til Berlin. Og her vil jeg kaste blikket 160 år tilbage i tiden. Året er 1841, hvor Søren Kierkegaard brød med sin forlovede Regine og i denne efterårstid, den 25. oktober, i oprevet sindstilstand rejste han til Berlin og kastede sig ud i et af sine hovedværker Enten-Eller den del af det, som hedder Forførerens Dagbog. To år senere besøger han igen Berlin og skriver da på det lille, men bestemt ikke uvæsentlige skrift Gjentagelsen. (Citat om Berlin). Søren tænker tilbage han ser sig selv i det Berlin, han oplevede for to år siden og han ved godt, hvordan han dengang havde det. Det blev han ved med at huske for i en eller anden forstand kom han jo aldrig over det. Han havde det elendigt han kunne ikke finde ro og hvile for sin oprevede, splittede, mistrøstige og tungsindige sjæl. Og, som lige sagt, han fandt den vel i grunden aldrig heller ikke i Berlin. Men han skrev alligevel dengang følgende lille optegnelse: Det er dog velgjørende engang imellem at føle, at man er i Guds Haand og ikke evig og altid snige sig omkring i en velbekjendt Byes Kringelkroge, hvor man altid veed en Udvei. Fra København til Berlin det var for Søren Kierkegaard at komme fra den lille, velkendte, overskuelige verden ud i den store, ukendte og farlige den, vi alle lever i nu efter 11. september. Men: I Guds hånd i en usikker verden (hvor vi ikke altid veed en Udvei ) det er, hvad vi er. Og dér er det på én eller anden måde også altid godt og velgørende at være. (Det må vi godt lade Søren Kierkegaard fortælle os i dag.)... (Slutreplik af Karen Blixen.) 17

18 BDO ScanRevision hjælper virksomheder med at vokse. Vi ved, hvad der skal til for at skabe vækst i virksomheder, og hvordan virksomheder vokser i praksis. Vi kender faldgruberne og succeskriterierne. Så du behøver ikke gøre alle dine erfaringer selv, men kan trække på vores. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om vores praktiske erfaringer med at hjælpe virksomheder og personerne bag dem på vej til vækst. BDO ScanRevision er en landsdækkende revisions- og rådgivningsvirksomhed med 30 kontorer og 750 medarbejdere. Se også Veje til Vækst Statsautoriseret revisor Lars Kruse Statsautoriseret revisor Niels Enevoldsen Statsautoriseret revisor Harry Olesen Statsautoriseret revisor Per Kloborg Statsautoriseret revisor Poul Borghus %'2 BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Silkeborg Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg Tlf , Fax Uddrag af Jens Nørgård s morgenandagt OM VÆRDIER Hvad er det, som binder os til tilværelsen, til hinanden, til livet, til troen på, at der er en mening med tilværelsen? Jeg vil prøve at forklare det ved at overveje, hvad værdi er for noget. Et menneske uden værdier kan man ikke tale med eller stole på - det er som en hjemmelavet hundredelap, der ikke kan bruges til noget. Måske er moderens første kys på sit nyfødte barn den første prægning af værdier fulgt af fællesskabet gennem barneårene og følelsernes spirende vækst. Fælles værdier forbinder, og manglende værdier skaber splid. Værdier er noget andet end følelser, selvom der er slægtskab imellem dem. Følelserne er en slags modtager af værdierne, men de er mere letbenede end værdierne. Værdier kan slås i stykker, men følelser er troløse, ikke mindst som de præsenteres i TV, i salgskataloger og i aperitiffer i det menneskelige samfund. Troen rummer værdier i sig. Da Jomfru Maria første gang kyssede sin dreng, da skabtes der en forbindelse mellem den fjerne Gud og det nære menneske - en forbindelse, som vi i troen fastholdes i. Værdierne er fundamentet i vor menneskelighed, men hvor kommer de fra? De er som snefnug i vort liv. I mødet med andre værdier bliver vi klar over, hvilke værdier vi selv bygger på - det oplever mange i disse år, hvor en anden værdiform rører ved os, men sådan har det altid været. For disciplene var Jesus den altafgørende værdi for dem. Om ham skrev de til sene slægter, om ham fortalte de på den lange rejse rundt i verden fra Paulus vandring til nutidens missionærer. Takket være dem og millioner af andre har vi bygget et samfund. Takket være dem har hans budskab, hans ord og tanker givet os de værdier, vi kan leve på, og som vi har skabt en verden af. Det er ham, der har sendt os ud i verden med den opgave at leve vort liv i ansvar på samme tid i bundethed og frihed. Han har ikke sendt os ud med en bog under armen, men med den absolutte værdi, som han selv er. Ganske vist kan vi læse om ham, for de første disciple er jo borte for længst. Nogle af jer husker måske, at I engang fik et brev fra et kært menneske - læst af andre var det måske nogle mærkelige opstyltede ord, men læst af jer var det det skønneste og lifligste af alt, for der var en værdi bagved, nemlig kærligheden. Sådan er evangelierne et kærestebrev til os. 18

19 Morgenandagt af Ulla Nørager Der er ting, det er svært at skrive digte om uden at forfalde til klichéer. Det gælder kærligheden - det gælder naturen, årstiderne og meget andet. Og det gælder også glæden ved at vågne op til en ny, blank dag. For de herlige morgensalmer, som allerede findes i vores danske tradition, er de poetiske billeder ligesom brugt op. Dét er også det problem, digteren Benny Andersen støder på, da han en dag sætter sig for at skrive et digt om morgenglæden. Morgenstund kalder han det - og hør så her, hvordan det går! MORGENSTUND Morgen Et eneste ord har man nået at skrive: Morgen og straks har man alle de gamle skriverkarle på nakken forgængere angriber altid bagfra ser én over skulderen flår i papiret slås om kuglepennen enkelte kommer med hviskende forslag andre råber i munden på hinanden hvordan overhovedet få et ord indført ud over det ene man nåede at skrive For morgenstund har ikke bare guld i mund, den forgylder klippens top og bjergets side og mens jeg prøver at få øje på det åndssvage bjerg vågner alle Guds favre blomster og fugle små og gir sig til at titte til hinanden, titte til hinanden vifte med det ene bryn men de gamle skvadderhoder er langtfra færdige med at diskutere guld thi nok står der skrevet at som guld er den årle morgenstund men den spreder det også på sky mens sneglen med gyldentækket skjold på ryg må vandre frem og tilbage og tænke nok er jeg sløv og tålmodig men dette må snart få en ende Undskyld siger jeg det er egentlig mit digt hvis jeg bare kunne få lov til at skrive det Men så begynder nogle af de gamle rødder at springe op og spænde bælte mens andre slår løs på deres strenge og solen rinder op og ned ad østerlide Hvad med den rosenfingrede dagning spør en gammel blind indvandrer Næ næ svarer en anden jeg holder på jordens bold der skal gløde nu er vi med i VM-fodbold igen Hør her siger den tredje og skodder sin tolvte smøg: Jorden har vendt sig en omgang i sin store himmelseng Og så tager fanden ved dem Mens lysvæld efter lysvæld stiger af papirets skød ryger de gamle originaler i totterne på hinanden sparker hinanden over versefødderne kyler jamber gennem lokalet skanderer hinanden på det groveste giver hinanden en på sonetten jeg bliver nødt til at smide hele bundtet ud ærbødigt men bestemt Lukketid de herrer Tilbage til bogs til sengs, til sangs Nu skal her arbejdes Morgen foreløbig står der stadig kun det ene lille ord morgen men hvilke muligheder og dagen er kun lige begyndt. ( Morgenstund fra Benny Andersens: Samlede digte 1998) Ja, sådan ender digterens kamp for at finde nye, poetiske billeder: han ender med helt at give afkald på billeder og blot konstatere det helt enkle, at det er morgen, at dagen først lige er begyndt, og at den er fuld af muligheder. Men netop herved formår han at åbne vore øjne for det uselvfølgelige i det selvfølgelige - og at kalde en dyb og stille glæde frem - i hvert fald i mig! Glæden og taknemmeligheden over at få en ny dag skænket af livets Gud. 19

20 Bare se at få begyndt vi er her ikke kun til pynt! Det er ikke bare skidt Der er i disse år brug for os i Jysk børneforsorg/fredehjem. Der er mange opgaver, der trænger sig på - behov for nye pladser, behov for omlægninger, behov for bygningsændringer osv. Hos den brede offentlighed spores ofte det indtryk, at sociale problemer bliver større og større - tænk bare på indvandrerdebatten, som den forløb under den netop afsluttede valgkamp. Både blandt de professionelle socialarbejdere og den brede offentlighed er der en tendens til at overdimensionere de negative sider i den moderne samfundsudvikling - en tendens, der forstærkes af mediernes ensidige fokusering på negative tendenser. Hvis ikke man vidste bedre, måtte man få det indtryk, at antallet af voldtægter i Danmark var stærkt stigende. Rent faktisk har tallet været svagt faldende de seneste 10 år. Det samme gælder tallene for voldelige overfald. Og endnu mere slående: Man kunne sige, at et af de helt afgørende målestokke for, hvordan vi socialt fungerer som samfund, måtte være antallet af selvmord. I 1970 erne steg antallet af selvmord i Danmark, og vi havde frem til 1980 anden pladsen i antallet af selvmord pr. indbygger i Europa (kun overgået af Ungarn). Det blev taget som udtryk for dybe problemer i Danmark, og det var også i den periode, vi sommetider på ryggen af unge mennesker kunne læse slagordet no future. Mærkeligt nok er det et emne, man ikke diskuterer længere, og helt ubemærket er der sket en udramatisk ændring. I 1980 var der 1652 selvmord i Danmark, i 1998 var tallet en uhørt ændring til det bedre. Det giver ikke anledning til overskrifter i medierne, og der forskes ikke i det. En enkelt avis - Weekend Avisen - prøvede at undersøge sagen, men alle de forskere, man spurgte, måtte indrømme, at de ikke anede, hvad der lå bag. Min pointe er selvfølgelig ikke at gå over i den anden grøft, men kun at fremhæve det kendte faktum, at tingene altid er mere nuancerede, end de giver sig ud for at være, og det gælder også i socialt arbejde. Det moderne samfund og den moderne livsstil har nogle negative konsekvenser, men også en lang række positive. Gråzone mellem institution og virkelighed Under alle omstændigheder ved vi, at der er behov for en indsats i forhold til de svagest stillede børn, unge og familier, og efter beskeden evne prøver vi i foreningen at leve op til de klare behov, der er for flere pladser til børn og unge. Ikke mindst har vi oplevet et pres fra forvaltningerne omkring mangel på pladser til børn med behov for længerevarende ophold, og på ungeområdet drejer det sig især om unge med generelle udviklingsforstyrrelser eller psykiske problemer. Sidste år lykkedes det således at åbne 2 nye opholdssteder for at imødekomme disse behov - Opholdsstedet Fjorden ved Lemvig, der retter sig mod børn med be- 20

Jysk børneforsorg/fredehjems institutioner & projekter

Jysk børneforsorg/fredehjems institutioner & projekter Jysk børneforsorg/fredehjems institutioner & projekter Side 1 Jysk børneforsorg/fredehjem Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem har igennem mere end 100 år arbejdet for udsatte og vanskeligt stillede

Læs mere

Årsskrift. Jysk børneforsorg/fredehjem

Årsskrift. Jysk børneforsorg/fredehjem Årsskrift 2000 Jysk børneforsorg/fredehjem Leder Jens Erik Hougesen fra projekt Træ & Byg, der har modtaget årets Børnesagspris fra Børnesagens Fællesråd 2 Forsidebillede: Billeder af nogle af foreningens

Læs mere

Årsskrift 2005. Jysk børneforsorg/fredehjem

Årsskrift 2005. Jysk børneforsorg/fredehjem Årsskrift 2005 Jysk børneforsorg/fredehjem Julehygge på Elev Børnehjem i 1950 erne Forside: Børnemusikanter i Antananarivo, Madagaskar Bagside: Rapelling på sommerlejr i Tjekkiet ÅRSSKRIFT 2005: Foreningen

Læs mere

Jysk børneforsorg/ og drift af socialpædagogiske alternativer.

Jysk børneforsorg/ og drift af socialpædagogiske alternativer. Jysk børneforsorg/fredehjem Årsskrift 2006 Esben Kullberg Olie på lærred, 150x150 cm, "Uden titel" Forsiden: Maleri af Susanne Schneekloth. Acryl på lærred, 140x160cm, titel:" I festligt lag" ÅRSSKRIFT

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Højager Tidende december, 2014

Højager Tidende december, 2014 Højager Tidende december, 2014 1 I Redaktionen: Johnny (Køkkenet) Tonni (STU) Benjamin (STU) LEDER køer, grise og forskellige smådyr på gården. Nu er der igen dyr på gården: 9 får og en vædder, 6 silkehøns,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2008

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2008 Jysk børneforsorg Fredehjem Årsskrift 2008 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2008 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør) Susanne B. Nielsen Forsidefotos

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere