VYGOTSKY I PÆDAGOGIKKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VYGOTSKY I PÆDAGOGIKKEN"

Transkript

1

2 VYGOTSKY I PÆDAGOGIKKEN

3 Ivar Bråten I PÆDAGOGIKKEN Frydenlund

4 Ivar Bråten Vygotsky i pædagogikken J. W. Cappelens Forlag as, 1996 Frydenlund og forfatterne, 2006 ISBN: Omslag: Claus Nielsen Grafisk produktion: Pozkal, Polen Oversat fra norsk af Bodil Frederiksen Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Frydenlund Hyskenstræde 10 DK-1207 København K Tlf Fax

5 Indhold Forord Om Vygotskys liv og lære Af Ivar Bråten Indledning Liv og kontekst Biografisk skitse Intellektuelle kilder Sociopolitisk kontekst Teorien om de højere psykologiske processer Sociokulturelle processer i individets psykologi Internalisering Metode Hukommelse Opmærksomhed og beslutning Funktionelle læringssystemer Tænkning og sprog Pædagogiske aspekter ved Vygotskys teori Vygotsky i vores egen tid Det øvrige indhold i denne bog Litteratur Læring og udvikling i leg og undervisning Af Erling Lars Dale Tænkningens udvikling Overordnede perspektiver Det primitive stadium Det naive og det ydre tegns stadium Internaliseret tænkning Leg og undervisning som udviklingskilde Zonen for den nærmeste udvikling Frigørelse fra en situationsbundet handling Leg som en frigørelse fra en situationsbundet handling Undervisning som en frigørelse fra en situationsbundet handling Bevidstgørelse Legen som en bevidstgørelse af den sociale samhandlingsgrammatik 70 Undervisning som en bevidstgørelse af ens egen tænkning

6 Regulering kombineret med kreativitet Legen og selvregulering Kunst i skolen Litteratur Vygotsky som forløber for metakognitiv teori Af Ivar Bråten Indledning Hvad er metakognition? Metakognitionens rødder Verbale rapporter som data Udøvende kontrol Selvregulering Reguleret af andre Konklusion Vygotsky som metakognitivist Vygotsky om selvregulering Den sociokulturelle basis for selvregulering Forholdet mellem bevidsthed og kontrol i Vygotskys teori Vygotsky om forholdet mellem metakognition og kognition Afslutning Litteratur Forskellige sprogopfattelser, begrebskategorier og et undervisningsteoretisk perspektiv på den faglige læring i skolen Af Kamil Z. Øzerk Indledning Sprog som et lingvistisk system Sprog som et redskab for repræsentation en symbolsk kode Sprog som kommunikationsmiddel Sprog er tænkningens sociale redskab Spontane begreber og akademiske begreber Forholdet mellem spontane og akademiske begreber Pædagogiske implikationer Princippet om at gøre det forståeligt Forståelse i en undervisningsteoretisk sammenhæng Operationaliserbare pædagogiske principper Zonen for den nærmeste udvikling

7 Princippet om en optimal forskel Headfitting-princippet Stilladsprincippet Princippet a Afslutning Litteratur Den nærmeste udviklingszone som udgangspunkt for pædagogisk praksis Af Ivar Bråten og Anne Cathrine Thurmann-Moe Indledning Vygotskys udviklingsteori Den nærmeste udviklingszone Holistisk undervisning Medieret læring Ændring Den nærmeste udviklingszone som et pædagogisk begreb Vygotskys teori i moderne pædagogik Et konstruktivistisk syn på undervisning Pædagogisk tilrettelæggelse i sociohistorisk perspektiv Kognitiv træning Dynamisk vurdering Afslutning Litteratur Den historiske dimension i Vygotskys teori Af Anne Cathrine Thurmann-Moe Indledning Historiebegrebet i Vygotskys teori Mennesket som historisk væsen Forholdet mellem natur og kultur i den psykologiske udvikling Forholdet mellem generel historie og barnets udviklingshistorie Psykologiske redskaber Fossil adfærd Historie som metode Historiske analyser af processer under ændring Et evolutionistisk perspektiv Metode som praksis Historisk udvikling og undervisning

8 Undervisning som drivkraft i barnets udvikling Den nærmeste udviklingszone Afslutning Litteratur Vygotsky i forskningen af tosprogethed Af Kamil Z. Øzerk Indledning Et kort historisk tilbageblik Vygotskys positive syn på en tosproget opvækst Pessimismen dominerede i mellemkrigstiden Store metodiske svagheder De nøgterne konklusioner bliver synlige Leopolds studier gav tosprogetheden et ansigt Enkelte gruppers tosprogethed eller flersprogethed blev associeret med dannelse! erne var indledningen til en optimistisk periode i forskningen af tosprogethed Sammenhængen mellem en veludviklet tosprogethed og kognitiv fleksibilitet og kreativ tænkning Tærskelniveauhypotesen et argument for en veludviklet tosprogethed i barndommen Additiv tosprogethed og subtraktiv tosprogethed Additiv eller subtraktiv tosprogethed et spørgsmål om betingelser Tosproget opvækst et spørgsmål om nødvendighed og læringsbetingelser Fra Lev Vygotsky til Jim Cummins Er minoriteters tosprogethed en livsnødvendighed? Litteratur

9 Forord Denne bog udgives 100 år efter Vygotskys fødsel. Det sker, fordi vi mener, at en viden om Vygotskys teori er af væsentlig betydning for dagens studerende i pædagogik. Hans fokusering på læring og udvikling i en social og kulturel sammenhæng har klare praktisk-pædagogiske konsekvenser, og mange pædagogiske tiltag kan analyseres med udgangspunkt i hans forskning. Gennem engelske oversættelser har opmærksomheden for Vygotskys arbejder været stigende i Vesten fra slutningen af 1970 erne. Det er nu på høje tid med en bog om Vygotsky. Samarbejdet med de øvrige forfattere omkring denne bog har været en sand glæde for redaktøren. Det har min kontakt med Ester Moen i Cappelen Akademisk Forlag også været. Hun har udført et effektivt og professionelt job med at få manuskriptet gjort til en færdig bog. Ivar Bråten Forord til den danske udgave Interessen for Lev Vygotski er ikke blevet mindre efter at denne bog udkom på norsk. Specielt hans interesse for sammenhængen mellem tænkning og sprog samt begrebet zonen for den nærmeste udvikling har spillet en betydelig rolle i det sidste tiårs danske pædagogiske og psykologiske debat. 9

10 Bogen er valgt til oversættelse til dansk, fordi den på en eksemplarisk og meget kompetent måde i kort og introducerende form gennemgår de væsentligste sider af, hvad Vygotsky i sit korte liv nåede at beskæftige sig med. Forlaget Frydenlund overvejer i øjeblikket oversættelse og udgivelse af Harry Daniels»Vygotsky and Pedagogy«(2001) og Luis C. Moll (ed.):»vygotsky and Education«(1990/2004). Frydenlund 10

11 Ivar Bråten Om Vygotskys liv og lære Indledning Vygotsky er utvivlsomt et af pædagogikkens og psykologiens store genier. Stephen Toulmin (1978), den kendte amerikanske filosof og videnskabshistoriker, har kaldt ham psykologiens Mozart. Flere ledende vestlige forskere har tilsluttet sig Toulmins synspunkt og udtalt sig om Vygotskys helt exceptionelle originalitet og tankekraft (f.eks. Bruner 1985, Miller 1978, Wertsch 1984). Alexander Luria (1979), Vygotskys nære og senere meget berømte medarbejder, slog ganske enkelt fast, at Vygotsky var et geni, og at hans eget livsværk ikke var andet end en udvikling af Vygotskys tanker. I dette indledende kapitel vil jeg forsøge at vise noget af baggrunden for denne mildt sagt usædvanlige omtale af en for længst afdød forsker, der endnu er ukendt for mange mennesker. Jeg vil give en kort skitse af Vygotskys liv og af den intellektuelle og sociale kontekst, som han skabte sine tanker i. Derefter vil jeg introducere hans syn på de højere psykologiske processer, fordi dette aspekt ved hans teori, efter min mening, giver den bedste indfaldsvinkel til hans samlede psykologiske forskningsprojekt. Vygotskys vægtning af pædagogik er uløseligt knyttet sammen med eller vævet ind i hans syn på de højere psykologiske processer, og jeg vil forsøge at tydeliggøre nogle vigtige pædagogiske implikationer af hans psykologiske teori. (Som vi senere skal se, er det ikke særlig meningsfuldt at operere med pædagogik og psykologi som to adskilte fagområder ud fra Vygotskys perspektiv). Dette kapitel vil også give et lille indblik i den skæbne, som er overgået Vygotskys tanker efter hans tragi- 11

12 ske og alt for tidlige død i Til sidst vil de øvrige kapitler i denne bog blive præsenteret. Liv og kontekst Biografisk skitse1 Lev Samenowich Vygotsky blev født i byen Orsha i det nordlige Hviderusland i november Et år gammel flyttede han med sin familie, som tilhørte den jødiske middelklasse, til byen Gomel længere mod syd, hvor han tilbragte sin barndom og ungdom. Vygotsky begyndte sin videre skolegang på et offentligt gymnasium, men i de sidste to år gik han på en privat, jødisk skole, der havde et højere fagligt niveau, hvor han fulgte sine hovedinteresser inden for litteratur og filosofi. Ved Moskva universitet begyndte Vygotsky først at studere medicin, men skiftede til jura efter kun en måned. Gennem samtidige studier ved Shanyavsky folkeuniversitet forøgede han sin viden om litteratur og filosofi, og han fik også en solid basis i fag som historie og psykologi. I 1917, efter eksamen fra begge universiteter, flyttede Vygotsky tilbage til Gomel, hvor han de næste syv år arbejdede som lærer. Han underviste blandt andet i litteratur, filosofi og psykologi ved forskellige pædagogiske institutioner. Lidt efter lidt blev især psykologi Vygotskys vigtigste interesseområde, og han etablerede derfor et psykologisk laboratorium ved det pædagogiske institut i Gomel, hvor han også ledede en række undersøgelser af førskolebørn og skolebørn. I begyndelsen af 1924 introducerede Vygotsky imidlertid sine ideer til landets fagspsykologiske elite. I det år, som på mange måder repræsenterer et vendepunkt i Vygotskys liv og virke, deltog han nemlig i Den anden Psykoneurologiske Kongres i Leningrad, hvor han holdt en meget opsigts- 1 Indholdet i dette afsnit er for en stor del baseret på Blanck (1990). 12

13 vækkende forelæsning om forholdet mellem betingede reflekser og bevidst adfærd, og han hævdede med overbevisning, at den videnskabelige psykologi ikke længere burde overse eksistensen og betydningen af den menneskelige bevidsthed. På baggrund af dette ene indlæg blev Vygotsky inviteret til at slutte sig til personalet ved Moskvas psykologiske institut, og kun få uger efter var han på vej fra Gomel for at etablere sin bemærkelsesværdige karriere som psykologisk og pædagogisk forsker. I det projekt, han var begyndt på ved ankomsten til Moskva, med Luria og Leontiev som sine nærmeste medarbejdere, var sigtemålet intet mindre end skabelsen af en ny psykologi. I Moskva arbejdede Vygotsky ikke kun ved det psykologiske institut for defektologi (mental retardering og specialpædagogik). Efter et længere sygehusophold fortsatte Vygotsky sin forskning ved en lang række psykologiske, pædagogiske og medicinske institutioner, hvor han besad professorater og styrede virksomheden. Ud over sin deltagelse i forskningsprojekter og undervisning skrev Vygotsky nærmest uden ophør. For eksempel producerede han omkring 50 skriftlige arbejder alene i årene I 1931 flyttede Vygotsky og hans kolleger en del af deres virksomhed til byen Kharkov i Ukraine, hvor et nyt»psykoneurologisk«institut var blevet grundlagt. (Vygotsky selv flyttede ganske vist aldrig permanent til Kharkov, men rejste regelmæssigt den lange vej for at lede forskningsprojekter og for at forelæse der). På den tid blev Vygotsky faktisk igen optaget som medicinstuderende både i Moskva og Kharkov parallelt med mange andre gøremål. Ved slutningen af sit liv fik Vygotsky lederstillingen ved den psykologiske afdeling ved det nationale institut for eksperimentel medicin. Vygotsky døde i Moskva i juni 1934 af en tuberkulose, som han havde pådraget sig 15 år tidligere. I alle disse 15 år havde han arbejdet intenst i et kapløb med døden under stadig tilbagevendende sygdomsperioder, til tider med 13

14 en kreativ raptus som gør ham værdig til at blive sammenlignet med Mozart. Intellektuelle kilder Vygotskys psykologiske og pædagogiske teorier blev naturligvis ikke skabt i et intellektuelt vakuum. Tværtimod kan man hævde, at Vygotskys intellektuelle orientering var nær forbundet med andre centrale elementer i datidens russiske kultur og videnskab:»vygotsky was a legitimate representative of what was in many respects the most important period in the history of Russian culture and science«(davydov 1955, s. 14). For eksempel kan det nævnes, at Vygotsky allerede i Gomeltiden var blevet stærkt påvirket af den ukrainske sprogforsker Alexander Potebnya, som var den første, der konfronterede Vygotsky med det gådefulde i forholdet mellem sprog og tænkning, et forhold han senere selv blev så engageret i. I sit forsøg på at løse denne gåde hævdede Potebnya, at sprog og tænkning ikke er identiske, men at tænkning bliver til ved hjælp af sproget. Hos Potebnya mødte Vygotsky også tanken om sprogets ambivalens som noget objektivt og fælles for en bestemt gruppe og samtidig som noget subjektivt og individuelt hos det enkelte menneske. Vygotsky var desuden, som tidligere nævnt, helt fra sin ungdom levende optaget af litteratur. Et specielt træk ved den russiske intelligentsia var netop, ifølge Kuzulin, at de tillagde litterære arbejder en enorm betydning, både som kulturens yderste manifestation og som den meste fortættede ytringsform for selve livet. Under Vygotskys studietid i Moskva var den litterære debat særlig præget af en hård konfrontation mellem 1800-tallets»symbolister«og en ny retning, som senere skulle blive kendt under navnet»russisk formalisme«. Stridsspørgsmålet var først og fremmest, hvad der egentlig gør et bestemt værk til et kunstværk. Hos formalisterne fandt Vygotsky blandt andet et ønske om at studere sproget som et værktøj til forskellige menneskelige aktiviteter. Da han senere 14

15 gav sig i kast med de grundlæggende problemer inden for psykologien, som psykologisk udvikling og organisering af højere psykologiske processer til funktionelle systemer, indså han også, at disse problemer havde klare fælles træk med de litteraturteoretiske problemstillinger, som han kendte fra formalisternes skrifter (Kozulin 1990). I sin studietid publicerede Vygotsky for øvrigt hele tiden litteraturkritik i forskellige tidsskrifter, og i de følgende år i Gomel forsatte han med at fordybe sig i litterære værker og essays. Hegel havde også en vigtig indflydelse på den unge Vygotsky, hvilket ikke bør udelades i denne sammenhæng. Ifølge Kozulin var der flere af Hegels ideer, som gjorde et varigt indtryk på Vygotskys formulering af de videnskabelige problemer og hans forsøg på at løse dem. Blandt andet genfinder vi Hegels understregning af menneskets historiske natur i Vygotskys opfattelse af psykologien som en videnskab mere end som et abstrakt, universelt begreb. Og Hegels understregning af en dialektisk forandring påvirkede ganske givet Vygotsky til at koncentrere sig om udviklingen og selve dannelsen af de psykologiske processer mere end om udførelsen af dem. Det bør også nævnes, at behandlingen af»mediation«i Hegels filosofiske system udgjorde en del af den teoretiske kontekst for Vygotsky, når han senere definerede de højere psykologiske processer som»funktioner af medierede aktiviteter«(om mediation og medierede aktiviteter, se senere i kapitlet). I det gamle Rusland var psykologien betydeligt mindre udviklet end i Vesten. Da Vygotsky lidt efter lidt rettede sin hovedinteresse mod psykologien, fandt han det derfor nødvendigt at rette sit blik udad, først og fremmest mod Tyskland og USA. Inden for den tyske psykologi stiftede han bekendtskab med gestaltspsykologi og psykoanalyse, mens han i den amerikanske psykologi for eksempel studerede de centrale behaviorister som Watson og Thorndike. I schweizeren Piagets psykologiske teorier fandt Vygotsky betydningsfulde ideer om børns udvikling og fra 15

16 franskmanden Durkheims sociologiske teorier om den menneskelige kognition som social i sin oprindelse og i sit indhold. Naturligvis havde Vygotsky et indgående kendskab til den russiske refleksologis forskellige varianter, med Pavlovs teori om betingede reflekser som den mest betydningsfulde. Vygotsky var med andre ord bredt orienteret i sin samtids psykologi, og han bidrog også stærkt til at udbrede kendskabet til international psykologi ved at skrive forord i en række russiske oversættelser af kendte vestlige forfattere og ved at publicere kritiske essays om deres teorier. Ifølge Van der Veer og Valsiner (1994) bør man være klar over, at Vygotskys tanker overvejende står i et afhængighedsforhold til samtidige (og foregående) teoretikere i Europa og USA. Men samtidig er de vigtigt at understrege, at der i Vygotskys tilfælde ikke kun er tale om assimilerede og udvidede versioner af andres teorier, men om en ægte kreativ rekonstruktion af ideer inden for en original tankeramme, som hele tiden var i en stadig udvikling Sociopolitisk kontekst Vygotsky udformede sine tanker i en social kontekst præget af revolution, borgerkrig, udenlandsk intervention og økonomisk krise. Også denne kontekst er på mange måder reflekteret i hans arbejder, ikke mindst fordi pædagogisk forandring som et praktisk sigtemål er uløselig forbundet med hans psykologiske teorier. Et af de mest alvorlige problemer, som den nye stat stod overfor i tiden efter oktoberrevolutionen, gjaldt nemlig uddannelse. Kampen mod analfabetismen var en prioriteret opgave. Desuden var det en overordentlig stor udfordring, at tusindvis af børn i alle aldre drev rundt i gaderne i de russke byer som tragiske ofre for revolution og borgerkrig. Disse børn repræsenterede enorme medicinske, sociale, psykologiske og pædagogiske problemer, og de danner en væsentlig baggrund for Vygotskys vedvarende interesse for afvigende adfærd og forstyrret udvikling. Ud over 16

17 den opgave, som bestod i at finde frem til brugbare måder at identificere og rehabilitere børn med forskellige funktionsforstyrrelser på, var det et betydeligt problem, hvordan børn med så store forskelle med hensyn til baggrund, evner og andre psykologiske karakteristika kunne få tilpasset sig den obligatoriske skole, som den sovjetiske regering etablerede i årene omkring Som et forsøg på at løse dette sidste problem udviklede der sig et specielt praktisk og videnskabeligt arbejdsområde under navnet pædologi. Dette var et område, hvis hensigt var at studere udviklingen af barnet som et helt menneske, og pædologerne brugte blandt andet de vestlige psykodynamiske metoder for at bestemme den fysiologiske, psykofysiologiske og psykologiske udvikling hos små børn. Pædologien var meget populær i Sovjet i årene omkring , og mange kendte børnepsykologer, deriblandt Vygotsky, blev pædologer. Ifølge Kozulin (1990) var det imidlertid sådan, at pædologien tit blev reduceret til en udvikling og administration af enkle testbatterier og til udformning af bestemte retningslinjer for ønskværdige pædagogiske tiltag. Kozulin bemærker også, at pædologien ikke var noget entydigt område, og at Vygotsky åbent erklærede sig uenig med nogle af dens ideer og praktiske udtryk. I en yderligere sammenhæng kan man sige, at Vygotskys arbejde var knyttet til den store opgave, det var at skabe en ny psykologi for et nyt postrevolutionært samfund. Sådan blev Vygotskys teorier forstået af hans samtidige en forståelse han langt hen ad vejen delte. Inden for dette perspektiv var det nærliggende at tolke hans understregning af det kulturelle (dvs. en kulturel mediation af menneskelig adfærd) i retning af det sociale (dvs. som ensbetydende med social mediation). Dette giver imidlertid en noget ufuldstændig forståelse af hans teori om de højere psykologiske processer. Kozulin (1990) udtrykker det på denne måde:»vygotsky as the author was not necessarily always in accord with Vygotsky as interpreter of his own ideas«(s. 278). 17

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Almen Studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Henning Sørensen Almen studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Frydenlund

Læs mere

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED Rollespil for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil for børn og voksne Frydenlund og forfatterne, 2004 1. udgave, 2. oplag, 2006 ISBN 87-7887-449-1 Tryk: Pozkal, Polen

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Barnets sproglige miljø fra ord til mening

Barnets sproglige miljø fra ord til mening Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige miljø fra ord til mening Oversat af Anna Garde Bearbejdet af Birgit Svarre Barnets sproglige milj.indd 1 12/20/2010 11:36:31 AM Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Psykoanalyse og billedkunst

Psykoanalyse og billedkunst Psykoanalyse og billedkunst JØRGEN BRUUN PEDERSEN Psykoanalyse og billedkunst Omkring Picassos "Guernica" Roskilde Universitetsforlag Jørgen Bruun Pedersen Psykoanalyse og billedkunst Omkring Picassos

Læs mere

KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER

KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER A K A D E M I S K F O R L A G Læringsdiskurser og praktikker KAREN BORGNAKKE Læringsdiskurser og praktikker AKADEMISK FORLAG Læringsdiskurser og praktikker

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Erving Goffman. Om afvigerens sociale identitet DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL

Erving Goffman. Om afvigerens sociale identitet DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL Erving Goffman Om afvigerens sociale identitet DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL 1 2 HER STÅR FORFATTER I VERSALER OG 60 PCT. SORT Erving Goffman Stigma Om afvigerens sociale identitet På dansk ved Brian

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende

Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende Henning Sørensen Din studiekompetence: Problemer og løsninger Frydenlund Din studiekompetence: Problemer og løsninger 1. udgave, 1. oplag, 2004

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Professionsidentitet. i forandring. Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen

Professionsidentitet. i forandring. Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen Professionsidentitet i forandring Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen Professionsidentitet i forandring 2 Professionsidentitet i forandring Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du!

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! Med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips Trine Toft, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INDLEDNING AT SKRIVE VIDENSKABELIGT De større, akademiske opgaver,

Læs mere

Skolefilm/filmskole. Sådan laver klassen en film!

Skolefilm/filmskole. Sådan laver klassen en film! Skolefilm/filmskole Sådan laver klassen en film! Skolefi lm/filmskole Sådan laver klassen en film! Af Martin Schmidt Indeholder to nye noveller af Dennis Jürgensen lige til at filmatisere Frydenlund Skolefilm/filmskole

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN KONFLIKTEN OM DE NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN Konflikten om de nye danskere 2 Jens Peter Frølund Thomsen Konflikten om de nye danskere Om danskernes holdninger til etniske minoriteters

Læs mere

Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede

Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede 1 Sanne Jensen Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede 2 Tak til medarbejdere og personale på Erhvervs- og Aktivitetscentret Regnbuen. Uden jeres hjælp og støtte i arbejdet, havde

Læs mere

At gøre hinanden bedre

At gøre hinanden bedre David Kiær Nielsen At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik Frydenlund At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik 1. udgave, 1. oplag, 2009 Frydenlund ISBN 978-87-7118-196-8 Grafisk tilrettelæggelse: Jacob

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL 1 Knud Illeris er forfatter, medforfatter eller redaktør af bl.a. følgende bøger: Et deltagerstyret undervisningsforløb 1 og 2 (1973) Problemorientering og deltagerstyring

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

Fra enevælde til folkestyre

Fra enevælde til folkestyre Fra enevælde til folkestyre Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. TIM KNUDSEN Fra enevælde til folkestyre Dansk demokratihistorie indtil 1973 Fra enevælde til folkestyre

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

I TROLDKVINDENS VÆRKSTED

I TROLDKVINDENS VÆRKSTED I TROLDKVINDENS VÆRKSTED EN LILLE BOG OM KERSTIN EKMAN OG SKRIVEKUNSTEN AF BIRGITTE ANDERSEN I troldkvindens værksted Af Birgitte Andersen 1. udgave Forfatteren og Aalborg Universitetsforlag, 2016 Omslag

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Thomas Nielsen. Frydenlund

Thomas Nielsen. Frydenlund Thomas Nielsen Thomas Nielsen Frydenlund Sundhedspsykologi Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-404-1 ISBN 978-87-7887-404-7 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk produktion: Pozkal,

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 Psykologi Anvendt psykologi 5. udgave, 2007 ISBN 13 9788761619785 Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber dermed overblik over de forskellige

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Nye sociale teknologier i folkeskolen

Nye sociale teknologier i folkeskolen Nye sociale teknologier i folkeskolen kampen om dannelsen Lejf Moos (red.), Karen B. Braad, Klaus Kasper Kofod, Per Fibæk Laursen, Lars Holm, John Krejsler, Niels Kryger, Birte Ravn, Hanne Knudsen, Kirsten

Læs mere

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Mellemværende Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 2 Denne side er købt på www.ebog.dk

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

louise bøttcher & jesper dammeyer En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser

louise bøttcher & jesper dammeyer En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser louise bøttcher & jesper dammeyer En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser Louise Bøttcher og Jesper Dammeyer Handicappsykologi En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelse

Læs mere

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag AU Anders Skriver Jensen, postdoc., ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Hvad ligger der i pipelinen? Dannelse og didaktik i vuggestue

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Oplæg og forberedelse

Oplæg og forberedelse Pædagogik KUA Eksamensform: Mundtlig eksamen med forberedelse (Spørgsmålet trækkes 48 timer før eksamen) Underviser: Mie Plotnikof Censor: Signe Holm-Larsen Spørgsmål: Redegør for Piagets udviklingsteori

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Domstolens blinde øje

Domstolens blinde øje Jesper Ryberg Domstolens blinde øje Om betydningen af ubevidste biases i retssystemet Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Jesper Ryberg Domstolens blinde øje Om betydningen af ubevidste biases i retssystemet

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

I velfærdsstatens frontlinje

I velfærdsstatens frontlinje I velfærdsstatens frontlinje Matilde Høybye-Mortensen I velfærdsstatens frontlinje Administration, styring og beslutningstagning Hans Reitzels Forlag I velfærdsstatens frontlinje Administration, styring

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Når børn læser fiktion

Når børn læser fiktion BO STEFFENSEN Når børn læser fiktion Grundlaget for den nye litteraturpædagogik AKADEMISK FORLAG Når børn læser fiktion Grundlaget for den nye litteraturpædagogik Denne side er købt på www.ebog.dk og er

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring

Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring This page intentionally left blank 2 Thyge Winther-Jensen Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring Komparativ pædagogik faglig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Læring, metakognition & metamotivation

Læring, metakognition & metamotivation Læring, metakognition & metamotivation Fag: Psykologi Skriftligt oplæg til eksamen Vejleder: Dorte Grene Udarbejde af: Christian Worm 230930 Morten Nydal 230921 Frederiksberg Seminarium 2005 Indledning

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Workshop om kvalitet i legemiljøer

Workshop om kvalitet i legemiljøer Workshop om kvalitet i legemiljøer Plan Hvorfor legen er så vigtig? Hvordan kan man forbedre børnenes legemiljøer i praksis? Kategorierne i KIDS En legende holdning og indstilling Teorien om løse genstande

Læs mere

Poul Bitsch Olsen Lars Fuglsang & Jacob Dahl Rendtorff (red.) VIRKSOMHEDS- LEDELSE. Positioner, teorier og strategier

Poul Bitsch Olsen Lars Fuglsang & Jacob Dahl Rendtorff (red.) VIRKSOMHEDS- LEDELSE. Positioner, teorier og strategier Poul Bitsch Olsen Lars Fuglsang & Jacob Dahl Rendtorff (red.) VIRKSOMHEDS- LEDELSE Positioner, teorier og strategier 1 Poul Bitsch Olsen, Lars Fuglsang og Jacob Dahl Rendtorff (red.) Virksomhedsledelse

Læs mere

Denne side er købt på og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på  og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Carsten Nejst Jensen Psykologiske temaer BILLESØ & BALTZER Psykologiske temaer 2006 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Carsten Nejst Jensen Omslag: Frank Eriksen 1. udgave, 1. oplag ISBN 87-7842-191-8

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Dansk, kultur og kommunikation

Dansk, kultur og kommunikation Pædagoguddannelsen i fokus Dorthe Bleses Nina Christensen Thomas O. Madsen Hans Månsson Anna Poulsen Hans Vejleskov Dansk, kultur og kommunikation Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Kroghs

Læs mere

Claus Emmeche Jan Faye Redaktører. HVAD ER FORSKNING? Normer, videnskab og samfund

Claus Emmeche Jan Faye Redaktører. HVAD ER FORSKNING? Normer, videnskab og samfund Claus Emmeche Jan Faye Redaktører HVAD ER FORSKNING? Normer, videnskab og samfund Claus Emmeche og Jan Faye (red.) Hvad er forskning? Normer, videnskab og samfund Nyt fra Samfundsvidenskaberne Claus Emmeche

Læs mere

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Steen Hilling Lektor og specialist odkendt børneneuopsykolog EU-evaluator D. 24. august 2008 Oversigt på oplægget (1) Hvad er LifeQ i

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Christian Helms Jørgensen UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Bevægeleg. for forældre og deres spæde børn

Bevægeleg. for forældre og deres spæde børn Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Birte Servais Bentsen og Lea Bentsen Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Foto Susanne Mertz Frydenlund Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Frydenlund

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

menneskenære grundbegreber i social- og sundhedsprofessionerne Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.)

menneskenære grundbegreber i social- og sundhedsprofessionerne Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.) Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.) Denne bog istemmer kritikken, men går også skridtet videre og afsøger et nyt grundlag for mødet imellem den professionelle og borgeren. Som et alternativ til bureaukratisering

Læs mere

RETORIK. Jørgen Fafner. Jørgen Fafner RETORIK KLASSISK OG MODERNE

RETORIK. Jørgen Fafner. Jørgen Fafner RETORIK KLASSISK OG MODERNE 46304_om_retorik_r2 29/12/04 12:33 Page 1 Foto: Scanpix Jørgen Fafner, f. 1925, professor i retorik ved Københavns Universitet 1970-95. Fafner har arbejdet med både teori og praktisk analyse, fx i Strofer

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

Et arbejdsliv i acceleration. Og så giver bogen bud på, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af arbejdspladsens tidsmiljø.

Et arbejdsliv i acceleration. Og så giver bogen bud på, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af arbejdspladsens tidsmiljø. Bogen baserer sig på et forskningsprojekt, som i samarbejde med seks virksomheder har indsamlet erfaringer med og teoretisk viden om Tiden i det grænseløse arbejde. Derudover er der gennemført eksperimenter

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 2

Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Anna Skyggebjerg, Niels Dalgaard, Anette Steffensen, Helene Høyrup, Torben Weinreich, Bodil Kampp og Hans-Heino Ewers Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Roskilde

Læs mere

De mange Intelligenser og Læringsstile

De mange Intelligenser og Læringsstile De mange Intelligenser og Læringsstile Børn lærer på hver deres måde. Børn har forskellige styrkesider, potentialer og intelligenser. Hvert barn har sin unikke læringsstil og intelligensprofil. For at

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen i fokus Tina Düsterdich Birgitte Højberg Susanne Poulsen Charlotte Skafte-Holm Sara Vafai-Blom Praktik i pædagoguddannelsen Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Tina Düsterdich,

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

MARTIN LUTHER OM VERDSLIG ØVRIGHED PÅ DANSK VED SVEND ANDERSEN

MARTIN LUTHER OM VERDSLIG ØVRIGHED PÅ DANSK VED SVEND ANDERSEN MARTIN LUTHER OM VERDSLIG ØVRIGHED PÅ DANSK VED SVEND ANDERSEN Martin Luther Om verdslig øvrighed Martin Luther Om verdslig øvrighed På dansk ved Svend Andersen Aarhus Universitetsforlag Martin Luther

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere

Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere This page intentionally left blank 2 Lisbeth Sommerbeck Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det

Læs mere

Hans Søndergaard & Kim Frandsen (red.) og den menneskelige fysiologi F R Y D E N L U N D

Hans Søndergaard & Kim Frandsen (red.) og den menneskelige fysiologi F R Y D E N L U N D Hans Søndergaard & Kim Frandsen (red.) E K S T R E M S P O R T og den menneskelige fysiologi F R Y D E N L U N D Ekstremsport og den menneskelige fysiologi 1. udgave, 1. oplag 2004 Forfatterneog Frydenlund

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Fra regnorm til anakonda

Fra regnorm til anakonda Fra regnorm til anakonda Søren Ekman Fra regnorm til anakonda Den mandlige bækkenbunds muskler og funktion Frydenlund Fra regnorm til anakonda Den mandlige bækkenbunds muskler og funktion Frydenlund og

Læs mere