MIN MORFARS MORDER Undervisningsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIN MORFARS MORDER Undervisningsmateriale"

Transkript

1 MIN MORFARS MORDER Undervisningsmateriale Til læreren Om filmen Tilgivelse Straf og ansvar Dokumentargenren Mediedækningen Monas brev Litteratur og film Niveau: Fag: 8. til 10. klasse samt gymnasier og HF Dansk, historie, religion, samfundsfag, filosofi, film/tv og tysk TIL LÆREREN Introduktion til materialet Min morfars morder er en nuanceret dokumentarfilm, der kan bruges til undervisning på flere niveauer og desuden egner sig til tværfaglig undervisning. Materialet er derfor delt op efter temaer frem for fagområder, og flere af temaerne kan indgå i forskellige faglige sammenhænge. De fem hovedtemaer skal ses som forslag og inspiration, der tilbyder forskellige indgangsvinkler til filmen afhængigt af fagområdet, da det sandsynligvis ville blive for omfattende at inddrage samtlige temaer i den enkelte gennemgang af filmen. Dette undervisningsmateriale er tiltænkt elever i klasse samt elever i gymnasiet og HF. Fagområder Historie Religion Samfundsfag Filosofi Dansk Film og tv Tysk

2 Undervisningstemaer Dette undervisningsmateriale er opdelt i fem undertemaer, der tilbyder forskellige tilgangsvinkler til Min morfars morder og filmens mange aspekter: 1. Tilgivelse 2. Straf og ansvar 3. Dokumentargenren 4. Mediedækningen 5. Monas brev FILMEN Min morfars morder er en dokumentarfilm om det politiske mord på redaktør Carl Henrik Clemmensen under 2. Verdenskrig. Mordet blev begået af tre danske SSofficerer, og med i denne dødspatrulje var Søren Kam, som efter krigen flygtede til Tyskland, hvor han tildeltes tysk statsborgerskab. Søren Kam er således aldrig blevet udleveret til Danmark og dømt for den forbrydelse, han begik for 61 år siden. Carl Henriks datter, Mona Clemmensen, der kun var 13 år, da hendes far blev dræbt, har til gengæld måttet leve med tanken om, at hendes fars morder aldrig er blevet stillet for en dommer. Dette har naturligvis også præget Søren Faulis barndom, og han besluttede derfor at lave dokumentarfilmen Min morfars morder, som indeholder mange bevægende samtaler mor og søn imellem. Igennem disse samtaler udvikler der sig et nært og fascinerende drama, som rejser store spørgsmål omkring tilgivelse, konfrontationen med sin værste fjende, hvordan man kommer videre efter at have oplevet en stor sorg, og hvordan samfundet skal tackle det store antal krigsforbrydere, der stadig er på fri fod. Søren Fauli beslutter i Min morfars morder at opsøge Søren Kam ikke for aggressivt at konfrontere eller dømme ham, men for at få Søren Kam til at anerkende eksistensen af sit offers barnebarn. Turen byder på en drastisk overraskelse for Søren Fauli og skaber grobund for en fornyet debat omkring en politisk betændt sag, som har været behandlet af både presse og politikere i snart et halvt århundrede uden resultat. I filmen taler Søren Fauli med en række af de journalister, som har beskæftiget sig med sagen gennem årene og forsøger også få justitsminister Lene Espersen i tale omkring, hvorfor Justitsministeriet har accepteret, at Tyskland ignorerer en dansk efterlysning af Søren Kam. Søren Fauli og Mikala Krogh om filmen Vi har lavet en personlig film, der fortæller en universel historie om tilgivelse. Søren Fauli har aldrig kendt sin morfar, der blev myrdet under 2. verdenskrig, men er opvokset i skyggen af hans mord med en nervesvækket mor. En af morderne, Søren Kam, er den krigsforbryder, der er efterlyst længst tid i Danmarks historien, og jævnligt dukker der billeder op af ham i medierne.

3 Søren Fauli beslutter sig for, at han vil møde Søren Kam, der i dag bor i Sydtyskland. Hans håb er at opløse sin mors smerte og få sin familie til at forsone sig med morderen. Min morfars morder er en film, der handler om, at det kan være nødvendigt at bede om en undskyldning for at komme videre. Vi startede med at optage filmen uden at søge økonomisk støtte. Det vigtigste for os var at følge processen i Søren Faulis familie og først bagefter afgøre, om vi syntes, der var materiale til en film. Men efter 50 timers optagelser og en skelsættende rejse til Tyskland var vi ikke tvivl om, at vi havde en vigtig historie at fortælle. Søren Fauli (Instruktør) (f / København) Søren Fauli blev optaget på Den Danske Filmskoles instruktørlinie i 1985 og stod bag en række TV serier, musikvideoer og novellefilm i slut 80 erne og begyndelsen af 90 erne. I 1992 instruerede han novellefilmen De skrigende halse, og året efter stod han bag den fiktive dokumentarfilm Tvangsritualer om egne tvangsneuroser. I 1995 både skrev og instruerede han de to dokumentarprogrammer Supermaterealisme og Forsmåelse, og i 2000 debuterede han med sin første spillefilm komedien Grev Axel som Anders Thomas Jensen skrev manuskript til. Søren Fauli er også kendt som manden bag nogle af Danmarks mest elskede TV reklamer bl.a. reklamer for Kims, Tuborg, Mazda, Ekstra Bladet, Toms og sidst men ikke mindst Sonofon, som samtidig førte til hans anden spillefilm Polle Fiction fra Mikala Krogh (Instruktør) (f ) Mikala Krogh blev uddannet dokumentarfilmsinstruktør fra Den Danske Filmskole i Mikala Krogh fik sin debut som instruktør tilbage i 1992 med dokumentarfilmen Epilog, men slog for alvor igennem i 2001 med Omveje til Frihed om den 27-årige A a me Nameths liv efter 4 år i et Thailandsk fængsel. Filmen blev vist ved et utal af festivaler overalt i verden og blev bl.a. nomineret til Prix Europa Credits Instruktion...Søren Fauli... Mikala Krogh Klipper... Teis Schmidt Producer... Sigrid Dyekjær Produktion...Tju-Bang Film VARIGHED...60 min CENSUR... 7 år

4 1. TILGIVELSE Min morfars morder er, som undertitlen afslører, en film om tilgivelse. Eller som Søren Fauli selv udtrykker det, griflet ned på en pakke tysk chokolade: Vi ønsker ikke at tale om krig og skyld. Faulis projekt er i modsætning til de mange journalister, der har beskæftiget sig med sagen før ham og stik imod hvad man kunne forvente at tilgive Søren Kam. Dette meget humanistiske projekt åbner op for betydelige begreber som forsoning, forløsning og forladelse. Men det er også et projekt, der sætter spørgsmålstegn ved selve begrebet tilgivelse og som Faulis egen familie sætter spørgsmålstegn ved. Skriv ned hvilke vendinger, Søren Fauli bruger til at beskrive sine bevæggrunde for at gå i gang med dette projekt. Da Søren Fauli skriver brevet til Søren Kam, fremhæves enkelte ord grafisk. Hvilken effekt har dette? Skriv ned hvilke ord, du kan huske. Flere gange beskriver Søren Fauli sit billede af Søren Kam som et spøgelse eller en myte. Hvad mener han med det? Over for dette billede står det menneskelige. Hvordan skal det tolkes? Hvad er det, der er menneskeligt? Hvad er Monas indstilling til projektet? Hvad er storesøsteren, Mus indstilling til projektet? Hvad er din egen indstilling til projektet? Lykkes projektet for Søren Fauli efter din mening? Udarbejd et interview med minimum fem spørgsmål, du kunne tænke dig at stille filmens hovedpersoner: Søren Fauli, Mona og Søren Kam. Udspil evt. interviewet parvist i klassen. Ovenstående arbejdsopgaver og spørgsmål kan bruges som indledning til en mere generel diskussion om begreberne tilgivelse og forsoning. En sådan diskussion kan for eksempel beskæftige sig med mere overordnede spørgsmål, som disse: Er det muligt at tilgive nogen, der ikke angrer, fortryder eller ønsker tilgivelse? Er tilgivelse overhovedet noget, der foregår mellem mennesker, eller er det noget, der finder sted inde i det enkelte menneske? For hvis skyld skal man tilgive? I religionsundervisningen kan man desuden komme ind på de forskellige trosretningers syn på begrebet i form af kristendommens syndsforladelse og de østlige religioners tro på karma.

5 Sørens Faulis brev til Søren Kam Kære Søren Kam, Denne henvendelse er venligsindet. Jeg har ingen onde hensigter. Min mission er ikke at dømme Dem som morder. Jeg har mistet min morfar, De har mistet Deres fædreland. Min mor har altid været knust og nervesvækket over tabet af sin far. Det har naturligvis påvirket mig og min søster meget. Jeg har aldrig kendt min morfar - for mig er han en historisk og mytisk person. De, Søren Kam, er også en mytisk person i min bevidsthed. De er en del af historien om min morfar. Kræfter i Danmark ønsker Dem dømt det er ikke min mission. Min drøm er at opløse smerten, mit store ønske er at møde Dem. Med venlig hilsen Søren Fauli

6 2. STRAF OG ANSVAR Efter Anden Verdenskrig opstod en del problemer med at dømme folk, der havde begået forbrydelser under krigen. Det var simpelthen ikke klart, hvilken lovgivning de arresterede skulle anklages efter. Den 1. juni 1945 blev Straffelovstillægget vedtaget, imens Krigsforbryderloven vedtoges året efter. Dette betød blandt andet, at forbrydelser begået under krigen nu kunne straffes med tilbagevirkende kraft heriblandt med dødsstraf i form af henrettelser. At krigsforbrydere således blev dømt på et retsgrundlag, der først blev udformet efter krigen, var naturligvis problematisk og har været meget omdiskuteret. Flere krigsforbrydere blev dog aldrig straffet, idet de flygtede fra Danmark. Enkelte af disse lever stadig. Søren Kam er én af dem. Følgende research-opgaver kan enten foregå på biblioteket eller på internettet evt. i grupper: Undersøg hvad Nürnbergprincipperne fra handler om? Undersøg hvad Geneve-konventionerne fra 1949 går ud på - særligt den 4. konvention? Undersøg hvad Rom-Statutten fra 1998 er? Hvad er ICC? Hvilke problemer er forbundet med, at en straffelov først oprettes, efter forbrydelsen er begået? Diskuter hvorvidt forbrydelser begået efter ordre og under krig fortjener mildere straf end øvrige forbrydelser. Bør man kræve et individuelt ansvar blandt soldater og officerer? Diskuter om mordet på Carl Henrik Clemmensen kan betegnes som en krigsforbrydelse. I følge dansk lovgivning er et drab et drab, og det forældes aldrig. Alligevel har de drab, der blev begået af danske modstandsfolk under krigen en anden status. Diskuter hvorfor. Dette emne kan desuden bruges til at drage paralleller til mere nutidige eksempler på krigsforbrydelser, f.eks. Milosevic. En parallel kan ligeledes trækkes til Nelson Mandela, den sydafrikanske forsoningspolitik og temaer som kamp, hævn og forløsning.

7 Lighed for loven? Tre SS-officerer hentede Carl Henrik Clemmensen den 30. august 1943, kørte ham til Lundtoftevej i Lyngby og skød ham på klos hold. Flemming Helweg-Larsen blev henrettet ved krigens slutning, Jørgen Valdemar Bitsch forsvandt, og Søren Kam flygtede til Tyskland, hvor han gemte sig under falsk navn og fik tysk statsborgerskab. Som det ses i filmen, har debatten om Søren Kam og retsforfølgelse af krigsforbrydere fra Anden Verdenskrig været oppe at vende flere gange blandt folketingsmedlemmerne i Danmark. Følgende links er nogle af justitsministre Frank Jensen og Lene Espersens udtalelser om emnet: Læs de vedhæftede filer: Hvorfor er Søren Kam ikke blevet dømt eller udleveret til retsforfølgelse i Danmark? Hvad sker der, hvis Søren Kam forlader Tyskland? Hvad skete der med Jørgen Valdemar Bitsch den tredje morder? Erik Høgh-Sørensen, forfatteren til bogen om Søren Kam, stiller i filmen spørgsmålstegn ved retfærdigheden i, at den ene af de tre skyldige i mordet på redaktør Clemmensen henrettes brutalt, imens Søren Kam går fri. Diskuter begreberne retfærdighed og lighed for loven. Mona siger på et tidspunkt i filmen, at hun syntes, det havde været i orden, hvis det var hende, der havde affyret pistolen imod Flemming Helweg-Larsen. Hvad mener hun med det? Er du enig med hende? Diskuter begreberne hævnfølelse og selvjustits. Søren Kam var 16 år, da han blev nazist og 21 år, da han deltog i mordet på Carl Henrik Clemmensen. I dag er han 84. Diskuter om hans unge alder da han deltog i mordet samt hans fremskredne alder i dag, har nogen indflydelse på din personlige opfattelse af ham, hans ansvar og hans eventuelle straf. Synes du, at Søren Kam bør hentes til Danmark og stilles for en domstol?

8 3. DOKUMENTARGENREN Med sin behandling af aktuelt og virkeligt materiale placerer Min morfars morder sig inden for dokumentarfilmgenren. Dokumentarfilm er film, som handler om livet og virkeligheden, og som beskæftiger sig med centrale kulturelle, politiske, sociale eller kunstneriske spørgsmål. Filmene kan være politiske, poetiske, propagandistiske, observerende eller personlige. Det er film, som umiddelbart kan se meget forskellige ud. Men fælles for dem er, at de har et tæt forhold til virkeligheden. Den personlige fortælleform Ligesom man i spillefilm skelner imellem forskellige genrer, kan man skelne imellem forskellige former for dokumentarfilm ud fra, hvordan de fortæller deres historier. Der opereres normalt med fire forskellige fortælleformer i den dokumentariske fremstilling: den klassiske, den observerende, den poetiske og den personlige fortælleform. Alle dokumentarfilm er præget af instruktørens intention og synsvinkel. De senere år har man set en tendens til, at instruktøren i højere grad involverer sig selv eller går meget tæt på andres personlige historie. Et godt eksempel på denne tendens er Michael Moores Bowling for Columbine og Fahrenheit 9/11, hvor man ikke er i tvivl om, hvem der er afsenderen, og hvad hans personlige holdning er. I Min morfars morder er fortælleren også synlig. Det er Søren Faulis personlige målsætning at møde og tilgive Søren Kam, der skaber filmens fortællemæssige struktur. Hvordan placerer Min morfars morder sig inden for den personlige fortælleform? Man følger flere gange Søren Faulis familie helt tæt på f.eks. juleaften. Hvorfor er det vigtigt for historien at komme tæt på? Hvorfor mon Søren Fauli har valgt at optage sit projekt og lave det til en dokumentarfilm? Er hans historie universel? Kan du selv relatere til Sørens Faulis oplevelser? Er det privatpersonen Søren Fauli eller filminstruktøren Søren Fauli, der kommer til udtryk i filmen? Kan man skelne imellem Faulis personlige projekt og hans filmiske projekt? Hvis du selv skulle lave en film om din egen familie, hvad skulle filmen så handle om? Det er vigtigt at lægge mærke til, at fortælleformen styrer tilskuerens opmærksomhed og oplevelse af historien. Ofte blandes elementer fra flere fortælleformer i én og samme film. Instruktøren vælger mellem de redskaber, som bedst formidler historien. Ved at blive bevidst om, hvilken effekt det f.eks. giver at bruge en voice over i stedet

9 for et observerende kamera, kan man bedre analysere og forstå, hvordan forskellige fortælleelementer virker. Hvilke narrative elementer indgår i Min morfars morder? Voice over? Interview? Grafik? På hvilken måde er musikken med til at skabe en stemning i filmen? Hvilken funktion og effekt har disse virkemidler? Filmens brug af historisk arkivmateriale er blandt andet medvirkende til at fastslå filmens faktuelle tilhørsforhold. Kom med eksempler på, hvordan materialet bruges, og hvilken betydning det har for filmens udsigelse. Der inddrages en række nyhedsmedier i arkivmaterialet Klip fra TV- Avisen, udklip fra aviser osv. Hvilken fortællemæssig funktion har disse? Berettermodellen Mange dokumentarfilm benytter sig af en dramaturgi, som vi også kender fra spillefilmens måde at sætte historier sammen på. I Min morfars morder er der en række tydelige dramaturgiske punkter, der er med til at drive filmens fortælling fremad. I starten af filmen præsenteres man for et klart mål, der skaber rammen om den videre fortælling. For at beskrive filmens dramaturgiske forløb kan man benytte den såkaldte berettermodel. Kilde: 1. Filmen starter med et anslag, der fanger tilskuerens opmærksomhed fra starten. 2. Derefter en præsentation af konflikten og en beskrivelse af de vigtigste personer, lokaliteter og miljøet.

10 3. Ved uddybningen udvikles konflikten og seeren engageres yderligere. Ofte finder man vendepunktet i denne fase. 4. På et tidspunkt midtvejs i historien sker en altafgørende begivenhed, point of no return. Når dette punkt passeres, er konflikten ikke længere til at stoppe. 5. Nu optrappes konflikten, og hovedkarakteren skal overvinde en række forhindringer. Hver gang en forhindring er overvundet, dukker nye og større forhindringer op. 6. Den endelige konfrontation udløses i et klimaks, hvor hovedkonflikten får sin afklaring 7. Filmen toner ud, historien afsluttes og afrundes og løse tråde samles op. Benyt berettermodellen til at gennemgå Min morfars morders forløb fra start til slut. Hvad er filmens anslag? Hvilke personer præsenteres og hvordan? Hvilke scener er vigtige vendepunkter i filmen? Hvordan havde historien virket, hvis det ikke var lykkes at konfrontere Søren Kam? Det kan være svært at skulle planlægge en dokumentarfilm, fordi man ikke ved, hvad udfaldet af historien bliver, før filmen er færdig. Diskuter hvilke problemer det kan medføre at bruge berettermodellen i forhold til dokumentarfilm. Hvad synes du om, at Søren Fauli vælger at smide en æske chokolade ind af brevsprækken for at komme i snak med Søren Kam? På ligger et omfattende materiale om dokumentarfilm.

11 4. MEDIEDÆKNINGEN På grund af filmens relation til virkeligheden, dens politiske spørgsmål og Søren Faulis personlige vinkel er Min morfars morder en film, der rækker ud over lærredet og skaber omfattende medieomtale. Men hvilket billede, der tegner sig i det brogede medielandskab af filmen i særdeleshed og af sagen som helhed, er relevant at se nærmere på... Udvælg en række artikler om filmen og sagen til analyse. Hvilken vinkel præsenteres i den enkelte artikel? Beskæftiger de sig hovedsageligt med filmen Min morfars morder eller med sagen i det hele taget? Hvilken betydning har det, at Søren Fauli er en kendt person? Find frem til hvilket/hvilke af de fem nyhedskriterier: Væsentlighed, aktualitet, identifikation, konflikt og sensation, artiklerne fokuserer på i deres fremstilling af filmen. Er det relevant at bringe diskussionen om retsforfølgelse af krigsforbrydere og modstandsfolk fra Anden Verdenskrig op i dag? Overvej hvilken grad af objektivitet/subjektivitet de forskellige artikler præsenterer. Anmeldelser kan også inddrages. Lad eleverne skrive en anmeldelse af filmen. Artikler Ekstra Bladet d : Carl Johan Albrechtsen, Chokolade til morfars morder Ekstra Bladet d : Carl Johan Albrechtsen, Lad morderen slippe Morgenavisen Jyllands-Posten d : Peter Kronsted, Forsoning med en morder Berlingske Tidende d : Kasper Krogh, Er et mord altid et mord? Berlingske Tidende d : Jesper Eising, Chokoladeskildpadde og krigshistoriker Anmeldelser Berlingske Tidende d : Ann Lind Andersen, I en morders fodspor Politiken d : Kim Skotte, Tilgivelse er en æske fyldt chokolade Weekendavisen d : Bo Green Jensen, Tilgivelsen Kristelig Dagblad d : Palle Schantz Lauridsen, Bæstet er et menneske Jyllands Posten d : Johannes H. Christensen, Min morfar morder Fyens Stifttidende d : Jesper Mads Eriksen, En lille film om tilgivelse

12 5. MONAS BREV Monas brev til sin søn spiller en yderst væsentlig rolle i filmen. Det indvier os i hendes følelser og tanker om projektet, samtidig med at det opsummerer betydelige temaer som forløsningen, tilgivelsen og generationskløften imellem mor og søn. Desuden har brevet også en vigtig dramaturgisk funktion i filmen som den endelige og afsluttende kommentar. Brevet er vedlagt og kan bruges til uddeling og analyse blandt eleverne. Kære Søren, Afstanden imellem os i historisk tid og alder er så stor, at jeg, trods det sjældne åbne bånd af følelser imellem os, ikke kan forklare dig med hvilken gru, jeg så dig gå i gang med dette projekt. Men snart forstod jeg. Forstod, at du selv ville befries. Jeg indså, at du, af mig først uforståelige grunde, ville få dén ustraffede mand dernede i Kempten til at se min far, Carl Henriks, familie og erkende dens eksistens i skyggen af hans udåd. Måske føler du dig i dag fri af skyggerne fra din barndom. Men det kryber i mig af uheldsvanger panik når jeg ser min søn ydmyge sig i affabel høflighed foran hans dør, og kvalmen trykker sig op mod min strube ved at se ham, lyslevende og velkonserveret, stå der med disse besynderligt klare øjne, som er næsten uden naturlige blink og derfor svære at aflæse. Undskyld, siger han, som havde han trådt en dame over tæerne i bussen. Men hans gerninger kalder ikke på et undskyld. I et andet og ærligt hjerte kunne en bøn om tilgivelse fødes, og den kan for resten kun Gud give ham. Søren, nu har du truffet ham og faktisk modtaget hans malplacerede undskyldning. Du giver ikke min uforsonlighed videre til mine børnebørn det er jeg taknemmelig for, og så er ringen sluttet. I stor kærlighed og taknemmelighed Din mor Mona Hvad tror du, er Monas hensigt med brevet? Hvad er hendes budskab? I slutningen af brevet skriver Mona og så er ringen sluttet. Hvad tror du, hun mener med det? Hvordan understøttes dette på billedsiden? Redegør for din opfattelse af forholdet imellem mor og søn i filmen. Hvilken effekt har mordet haft på de tre generationer: Mona, Søren og børnebørnene? Hvilken dramaturgisk funktion har brevet i filmen? Sæt det ind i berettermodellen. Hvordan havde filmen efter din mening fungeret uden Monas brev?

13 LITTERATUR Erik Høgh-Sørensen: Dansk Dødspatrulje (1998) Peter Øvig Knudsen: Efter Drabet (2001) Nils Aage Jensen: Krigsforbrydelser: fra Nürnberg til Haag (2002) Jesper Nissen: Den strengeste straf : Dødsstraffens genindførelse i Danmark (2001) Søren Birkvad: Livet i Danmark. Dokumentarfilmen, fra Dansk Film , København (1997) Ib Bondebjerg: Dokumentarismen og den genstridige, sprængfarlige "virkelighed". Et historisk projekt. Fra Dolly, meddelelser fra Medielærerne for Gymnasiet og HF, Nr. 69. Årgang 0 John T. Lauridsen: Dansk Nazisme : og derefter. FILM Søren Kragh Jacobsen: Drengene fra Skt. Petri (1991) Søren Kragh Jacobsen: Øen i fuglegaden (1997) Johan Jacobsen: Den usynlige hær (1945) Morten Henriksen: De nøgne træer (1991) Jan Troell: Hamsun (Sverige, Norge, Danmark, 1996) Tony Kaye: American History X (USA, 1998) Wolfgang Petersen: Das Boot (Tyskland, 1981) Balling: Matador (1978) Dokumentarfilm Morten Henriksen og Peter Øvig Knudsen: Med ret til at dræbe (2003)

4. Berettermodellen:

4. Berettermodellen: 4. Berettermodellen: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Motion Comic - 3. Handling. 3. Handling:

Motion Comic - 3. Handling. 3. Handling: 3. Handling: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se, hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget op ud fra

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder):

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder): Lærerintroduktion 1) Formål med forberedelsen Formålet med de 4 timers forberedelse til workshoppen er at få udviklet et storyboard (elevark 4), som udgangspunkt for udviklingen af elevernes Motion Comic.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Star Wars Smartboard.notebook. January 22, 2013. 20 og 33 år. Luke Skywalker. Sherlock Holmes. Simba. Bank Aqua forum. jan 6 18:57

Star Wars Smartboard.notebook. January 22, 2013. 20 og 33 år. Luke Skywalker. Sherlock Holmes. Simba. Bank Aqua forum. jan 6 18:57 Luke Skywalker 20 og 33 år Sherlock Holmes Simba 1983 Bank Aqua forum jan 6 18:57 1 Genretræk ved science fiction fortællinger: Foregår ofte i en opdigtet fremtid. Historier der bygger videre på den videnskab

Læs mere

F-modul 1: Faglitteraturens genrer

F-modul 1: Faglitteraturens genrer F-modul 1: Faglitteraturens genrer Genre [sjangre] betyder egentlig slægt. Når vi har med tekster at gøre, er der tekster der kan grupperes efter nogle fælles træk. De er med andre ord i slægt med hinanden.

Læs mere

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores 6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores bror, det handler om tilgivelse. Og der bliver ikke lagt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2017 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Charlotte Degn Schubert Hold 2. MatFys 2015-16 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi.

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Overvejelser om hvordan en historie fortælles og i hvilken rækkefølge scenerne falder kaldes også for dramaturgi. Begyndelse, midte og slutning er en

Læs mere

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN?

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN? The Tale of the Three Brothers Punkt 1 Se filmen i gruppen. Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Se dokumentaren Døden er som at køre på cykel (følg linket) og læs artiklen Vi har ikke lært at dø (lidt

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Prædiken holdt af sognepræst Henning Wehner i Haderslev Domkirke / , s.e.Tr. 12. juli 2015 Dom kl Matt.

Prædiken holdt af sognepræst Henning Wehner i Haderslev Domkirke / , s.e.Tr. 12. juli 2015 Dom kl Matt. Prædiken holdt af sognepræst Henning Wehner i Haderslev Domkirke 754-397 - 396 / 277-287,2+3 52 6.s.e.Tr. 12. juli 2015 Dom kl.10.00. Matt. 5,20-26 BØN: I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn! Amen.

Læs mere

For meget og for meget?

For meget og for meget? For meget og for meget? 8 historier med kant om etik og livsfilosofi af Henrik Krog Nielsen Forlaget X Indledning Målgruppe Bogen henvender sig især til folkeskolens ældste klasser, efterskoler og ungdomsskoler.

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Hvad mon der sker, når man skal bort?

Hvad mon der sker, når man skal bort? Hvad mon der sker, når man skal bort? Shubidua stillede spørgsmålet i Den røde tråd og vi stillede spørgsmålet i 2.c på Engdalskolen. Et stort spørgsmål at stille en flok 8-9 årige skolebørn, men vi havde

Læs mere

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Analyse af Henning Mortensens novelle Miraklet fra novellesamlingen Ofelia skal ikke være fed. Historier fra sindets hundehuller. Gyldendal,

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog

Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog Dansklærertræf Glymur maj 2015 Peter Plys: Det var klogt, da det var inde i mit hoved, men så skete der noget på vejen ud. Program Indledning Klasserummet

Læs mere

LOGBOG KORTFILM. Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen

LOGBOG KORTFILM. Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen LOGBOG KORTFILM Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen Analysemodel til kortfilm SKA' VI VÆRE KÆRESTER? 1) Filmens dramaturgi A. Filmens handling og fortalte tid - Hvor lang tid varer kortfilmen (fortælletiden)?

Læs mere

aktiviteter Litteraturlæsning Tværfagligt projektsamarbejde med kultur/samfund Gruppearbejde Gruppefremlæggelser Skrivning af moderne ællingetekst.

aktiviteter Litteraturlæsning Tværfagligt projektsamarbejde med kultur/samfund Gruppearbejde Gruppefremlæggelser Skrivning af moderne ællingetekst. Fag:Dansk Hold:15 Lærer:Torben H. Kristensen Overordnede betragtninger, som vil gælde såvel den enkelte time som året som helhed: En stor målsætning for hele undervisningen er, at eleverne med baggrund

Læs mere

Opgaver til Med ilden i ryggen

Opgaver til Med ilden i ryggen Opgaver til Med ilden i ryggen Hvem er brevet til: Kapitel 1 Hvem er det fra? Der er 2 grunde til at han skriver brevet: Første grund: Anden grund: Hvem er Ines? Hvad er faderens arbejde? Hvad betyder

Læs mere

VORES FORHOLD TIL DØDEN

VORES FORHOLD TIL DØDEN R.I.P. - om døden i Danmark Når mennesker i Danmark dør sker det for 49% på hospital 25% på plejehjem eller i en beskyttet bolig 22% i eget hjem 4% et andet sted De fleste dør altså ikke i eget hjem. I

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Når man begår en forbrydelse, bliver man straffet. Men hvorfor straffer vi?

Når man begår en forbrydelse, bliver man straffet. Men hvorfor straffer vi? Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence Dagens program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence 2. Undervisningsforslag til film: - Drengen i kufferten - Bondegårdens

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Overordnede spørgsmål. Konkrete spørgsmål til teksten

Overordnede spørgsmål. Konkrete spørgsmål til teksten Drengen Friedrich af Hans Peter Richter Høst & Søn Forlag, 8. oplag, 1980. Originaludgivet 1963 Overordnede spørgsmål 1) Lav en liste over personerne i bogen. Giv en karakteristik af de vigtigste personer.

Læs mere

Formen. Kamera. Perspektiv: Normal perspektiv er oftest brugt i filmen. Der bliver brugt normal perspektiv forskudt.

Formen. Kamera. Perspektiv: Normal perspektiv er oftest brugt i filmen. Der bliver brugt normal perspektiv forskudt. Forrest Gump Berettermodel Formen Kamera Perspektiv: Normal perspektiv er oftest brugt i filmen. Der bliver brugt normal perspektiv forskudt. Vinkel: Der er meget total, halvtotal og nær. Der bliver brugt

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta

Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta Traditionen. Typer & genrer CFU Nordjylland marts 2011 Henrik Poulsen Dokumentarfilmen Program 13.00-14.15 Dokumentarfilmen: Tradition og genrer eksempler 14.25-15.00

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Hosekræmmeren. Genre: Genren er epik, som man kan kende på, at der er en tekst med en handling, der foregår i ukendt tid og sted. Der er en fortæller.

Hosekræmmeren. Genre: Genren er epik, som man kan kende på, at der er en tekst med en handling, der foregår i ukendt tid og sted. Der er en fortæller. Hosekræmmeren Forfatter: Forfatteren er Steen Steensen Blicher og har dermed skrevet fortællingen. 1 Steen Steensen Blicher blev født den 11. oktober 1782 og døde den 16. marts 1848. Han var dansk præst

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

SPILLEFILM PÅ FANØ. INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017

SPILLEFILM PÅ FANØ. INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017 SPILLEFILM PÅ FANØ INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017 KÆRE LÆSER På de følgende sider kan du læse diverse information om den spillefilm vi planlægger at optage på Fanø i begyndelsen af 2018.

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 16. marts 2005 Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 Birgit Kornum har ved mail af 4. januar

Læs mere

Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfudk

Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfudk Side 1 af 5 Tema: mobning, sammenhold og venskab Fag: dansk Målgruppe: indskolingen Produceret af Nordisk film Udsendelses år: 2005 Varighed: 65 min. Filmen, Fuglekrigen i kanøfleskoven, handler om to

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes?

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes? SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: Hvilken type fortæller er Agnes? Ville det være blevet en anden fortælling, hvis Sofie var fortælleren? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja på hvilken måde? Hvordan er Agnes

Læs mere

DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE

DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE PERKER NIVEAU: 9.-10.klasse, gymnasiet og HF GENRE: novellefilm LÆNGDE: 28 minutter, Danmark 2002 INSTRUKTØR: Dennis Petersen Dette undervisningsmateriale er en bearbejdet

Læs mere

ADOPTIVBARN BIOLOGISKE FORÆLDRE ADOPTIVFORÆLDRE

ADOPTIVBARN BIOLOGISKE FORÆLDRE ADOPTIVFORÆLDRE ADOPTIVBARN BIOLOGISKE FORÆLDRE ADOPTIVFORÆLDRE Baggrund Processen med at lave filmen: Grader af Åbenhed i Adoption - 2 mødre & 2 fædre Erfaringer med at lave filmen for Ankestyrelsen Adoption, Tilgængelighed

Læs mere

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 Lad os alle bede! Kære Herre, tak fordi Du er kærligheden og derfor vil du, at vi skal leve i din

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Giv din erindring en ny titel.

Giv din erindring en ny titel. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Verdenskrig og besættelsen af Danmark

Verdenskrig og besættelsen af Danmark Verdenskrig og besættelsen af Danmark Den 9. april 1940 besatte tyske tropper Danmark. De omdelte flyverblade med overskriften Oprop!, som informerede befolkningen om, hvad der foregik. Egentlig var Danmark

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl 1 RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl. 16.00 Emne: Kærlighed Præludium: Aldrig går du fra mig Indgangsbøn - FS3 105: Jeg undres over hans kærlighed hilse på hinanden (med musik fra klaver (+ band))

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer.

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 7. juni 2015 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 725 * 447 * 49 * 685 * 698 * 696,2 * 697 LL: 725 * 691 * 698 * 696,2 * 697 Kristendom

Læs mere

Filmtekniskevirkemidler

Filmtekniskevirkemidler Filmtekniskevirkemidler STIL OG GENRE Genre udgøres af fælles temaer behandlet med særlige stilistiske træk og fortælleform, for eksempel melodrama, farce, western og thriller. Den enkelte genre spiller

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

et undervisningsforløb

et undervisningsforløb et undervisningsforløb Her skal du arbejde med en af tidens helt store fortællinger, nemlig Lene Kaaberbøls Skammerens datter. Forløbet er som en tretrinsraket: Først skal du læse begyndelsen af romanen

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

De 7 synder Et undervisningsforløb København 2017

De 7 synder Et undervisningsforløb København 2017 De 7 synder Et undervisningsforløb København 2017 Hvad er prisen for at redde verden? Kære lærer I De 7 synder fra 2016 bruger romanen den klassiske fantasyfortælling til at fortælle den vedkommende becoming

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Fucking forelsket - af Nils J. A. Schou

Fucking forelsket - af Nils J. A. Schou Viborg, oktober 2008 Denne bog (og titel) deler vandene. Hvor nogle lærere finder sproget i bogen uegnet til undervisningsbrug, mener jeg, at Nils Schou fanger tidens tone blandt unge og fortæller med

Læs mere

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Period e Mål Eleverne skal: Klasse:6ab Lærer: HK Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluerin g Reformationen 33-34 Repetere viden om reformationen

Læs mere