MIN MORFARS MORDER Undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIN MORFARS MORDER Undervisningsmateriale"

Transkript

1 MIN MORFARS MORDER Undervisningsmateriale Til læreren Om filmen Tilgivelse Straf og ansvar Dokumentargenren Mediedækningen Monas brev Litteratur og film Niveau: Fag: 8. til 10. klasse samt gymnasier og HF Dansk, historie, religion, samfundsfag, filosofi, film/tv og tysk TIL LÆREREN Introduktion til materialet Min morfars morder er en nuanceret dokumentarfilm, der kan bruges til undervisning på flere niveauer og desuden egner sig til tværfaglig undervisning. Materialet er derfor delt op efter temaer frem for fagområder, og flere af temaerne kan indgå i forskellige faglige sammenhænge. De fem hovedtemaer skal ses som forslag og inspiration, der tilbyder forskellige indgangsvinkler til filmen afhængigt af fagområdet, da det sandsynligvis ville blive for omfattende at inddrage samtlige temaer i den enkelte gennemgang af filmen. Dette undervisningsmateriale er tiltænkt elever i klasse samt elever i gymnasiet og HF. Fagområder Historie Religion Samfundsfag Filosofi Dansk Film og tv Tysk

2 Undervisningstemaer Dette undervisningsmateriale er opdelt i fem undertemaer, der tilbyder forskellige tilgangsvinkler til Min morfars morder og filmens mange aspekter: 1. Tilgivelse 2. Straf og ansvar 3. Dokumentargenren 4. Mediedækningen 5. Monas brev FILMEN Min morfars morder er en dokumentarfilm om det politiske mord på redaktør Carl Henrik Clemmensen under 2. Verdenskrig. Mordet blev begået af tre danske SSofficerer, og med i denne dødspatrulje var Søren Kam, som efter krigen flygtede til Tyskland, hvor han tildeltes tysk statsborgerskab. Søren Kam er således aldrig blevet udleveret til Danmark og dømt for den forbrydelse, han begik for 61 år siden. Carl Henriks datter, Mona Clemmensen, der kun var 13 år, da hendes far blev dræbt, har til gengæld måttet leve med tanken om, at hendes fars morder aldrig er blevet stillet for en dommer. Dette har naturligvis også præget Søren Faulis barndom, og han besluttede derfor at lave dokumentarfilmen Min morfars morder, som indeholder mange bevægende samtaler mor og søn imellem. Igennem disse samtaler udvikler der sig et nært og fascinerende drama, som rejser store spørgsmål omkring tilgivelse, konfrontationen med sin værste fjende, hvordan man kommer videre efter at have oplevet en stor sorg, og hvordan samfundet skal tackle det store antal krigsforbrydere, der stadig er på fri fod. Søren Fauli beslutter i Min morfars morder at opsøge Søren Kam ikke for aggressivt at konfrontere eller dømme ham, men for at få Søren Kam til at anerkende eksistensen af sit offers barnebarn. Turen byder på en drastisk overraskelse for Søren Fauli og skaber grobund for en fornyet debat omkring en politisk betændt sag, som har været behandlet af både presse og politikere i snart et halvt århundrede uden resultat. I filmen taler Søren Fauli med en række af de journalister, som har beskæftiget sig med sagen gennem årene og forsøger også få justitsminister Lene Espersen i tale omkring, hvorfor Justitsministeriet har accepteret, at Tyskland ignorerer en dansk efterlysning af Søren Kam. Søren Fauli og Mikala Krogh om filmen Vi har lavet en personlig film, der fortæller en universel historie om tilgivelse. Søren Fauli har aldrig kendt sin morfar, der blev myrdet under 2. verdenskrig, men er opvokset i skyggen af hans mord med en nervesvækket mor. En af morderne, Søren Kam, er den krigsforbryder, der er efterlyst længst tid i Danmarks historien, og jævnligt dukker der billeder op af ham i medierne.

3 Søren Fauli beslutter sig for, at han vil møde Søren Kam, der i dag bor i Sydtyskland. Hans håb er at opløse sin mors smerte og få sin familie til at forsone sig med morderen. Min morfars morder er en film, der handler om, at det kan være nødvendigt at bede om en undskyldning for at komme videre. Vi startede med at optage filmen uden at søge økonomisk støtte. Det vigtigste for os var at følge processen i Søren Faulis familie og først bagefter afgøre, om vi syntes, der var materiale til en film. Men efter 50 timers optagelser og en skelsættende rejse til Tyskland var vi ikke tvivl om, at vi havde en vigtig historie at fortælle. Søren Fauli (Instruktør) (f / København) Søren Fauli blev optaget på Den Danske Filmskoles instruktørlinie i 1985 og stod bag en række TV serier, musikvideoer og novellefilm i slut 80 erne og begyndelsen af 90 erne. I 1992 instruerede han novellefilmen De skrigende halse, og året efter stod han bag den fiktive dokumentarfilm Tvangsritualer om egne tvangsneuroser. I 1995 både skrev og instruerede han de to dokumentarprogrammer Supermaterealisme og Forsmåelse, og i 2000 debuterede han med sin første spillefilm komedien Grev Axel som Anders Thomas Jensen skrev manuskript til. Søren Fauli er også kendt som manden bag nogle af Danmarks mest elskede TV reklamer bl.a. reklamer for Kims, Tuborg, Mazda, Ekstra Bladet, Toms og sidst men ikke mindst Sonofon, som samtidig førte til hans anden spillefilm Polle Fiction fra Mikala Krogh (Instruktør) (f ) Mikala Krogh blev uddannet dokumentarfilmsinstruktør fra Den Danske Filmskole i Mikala Krogh fik sin debut som instruktør tilbage i 1992 med dokumentarfilmen Epilog, men slog for alvor igennem i 2001 med Omveje til Frihed om den 27-årige A a me Nameths liv efter 4 år i et Thailandsk fængsel. Filmen blev vist ved et utal af festivaler overalt i verden og blev bl.a. nomineret til Prix Europa Credits Instruktion...Søren Fauli... Mikala Krogh Klipper... Teis Schmidt Producer... Sigrid Dyekjær Produktion...Tju-Bang Film VARIGHED...60 min CENSUR... 7 år

4 1. TILGIVELSE Min morfars morder er, som undertitlen afslører, en film om tilgivelse. Eller som Søren Fauli selv udtrykker det, griflet ned på en pakke tysk chokolade: Vi ønsker ikke at tale om krig og skyld. Faulis projekt er i modsætning til de mange journalister, der har beskæftiget sig med sagen før ham og stik imod hvad man kunne forvente at tilgive Søren Kam. Dette meget humanistiske projekt åbner op for betydelige begreber som forsoning, forløsning og forladelse. Men det er også et projekt, der sætter spørgsmålstegn ved selve begrebet tilgivelse og som Faulis egen familie sætter spørgsmålstegn ved. Skriv ned hvilke vendinger, Søren Fauli bruger til at beskrive sine bevæggrunde for at gå i gang med dette projekt. Da Søren Fauli skriver brevet til Søren Kam, fremhæves enkelte ord grafisk. Hvilken effekt har dette? Skriv ned hvilke ord, du kan huske. Flere gange beskriver Søren Fauli sit billede af Søren Kam som et spøgelse eller en myte. Hvad mener han med det? Over for dette billede står det menneskelige. Hvordan skal det tolkes? Hvad er det, der er menneskeligt? Hvad er Monas indstilling til projektet? Hvad er storesøsteren, Mus indstilling til projektet? Hvad er din egen indstilling til projektet? Lykkes projektet for Søren Fauli efter din mening? Udarbejd et interview med minimum fem spørgsmål, du kunne tænke dig at stille filmens hovedpersoner: Søren Fauli, Mona og Søren Kam. Udspil evt. interviewet parvist i klassen. Ovenstående arbejdsopgaver og spørgsmål kan bruges som indledning til en mere generel diskussion om begreberne tilgivelse og forsoning. En sådan diskussion kan for eksempel beskæftige sig med mere overordnede spørgsmål, som disse: Er det muligt at tilgive nogen, der ikke angrer, fortryder eller ønsker tilgivelse? Er tilgivelse overhovedet noget, der foregår mellem mennesker, eller er det noget, der finder sted inde i det enkelte menneske? For hvis skyld skal man tilgive? I religionsundervisningen kan man desuden komme ind på de forskellige trosretningers syn på begrebet i form af kristendommens syndsforladelse og de østlige religioners tro på karma.

5 Sørens Faulis brev til Søren Kam Kære Søren Kam, Denne henvendelse er venligsindet. Jeg har ingen onde hensigter. Min mission er ikke at dømme Dem som morder. Jeg har mistet min morfar, De har mistet Deres fædreland. Min mor har altid været knust og nervesvækket over tabet af sin far. Det har naturligvis påvirket mig og min søster meget. Jeg har aldrig kendt min morfar - for mig er han en historisk og mytisk person. De, Søren Kam, er også en mytisk person i min bevidsthed. De er en del af historien om min morfar. Kræfter i Danmark ønsker Dem dømt det er ikke min mission. Min drøm er at opløse smerten, mit store ønske er at møde Dem. Med venlig hilsen Søren Fauli

6 2. STRAF OG ANSVAR Efter Anden Verdenskrig opstod en del problemer med at dømme folk, der havde begået forbrydelser under krigen. Det var simpelthen ikke klart, hvilken lovgivning de arresterede skulle anklages efter. Den 1. juni 1945 blev Straffelovstillægget vedtaget, imens Krigsforbryderloven vedtoges året efter. Dette betød blandt andet, at forbrydelser begået under krigen nu kunne straffes med tilbagevirkende kraft heriblandt med dødsstraf i form af henrettelser. At krigsforbrydere således blev dømt på et retsgrundlag, der først blev udformet efter krigen, var naturligvis problematisk og har været meget omdiskuteret. Flere krigsforbrydere blev dog aldrig straffet, idet de flygtede fra Danmark. Enkelte af disse lever stadig. Søren Kam er én af dem. Følgende research-opgaver kan enten foregå på biblioteket eller på internettet evt. i grupper: Undersøg hvad Nürnbergprincipperne fra handler om? Undersøg hvad Geneve-konventionerne fra 1949 går ud på - særligt den 4. konvention? Undersøg hvad Rom-Statutten fra 1998 er? Hvad er ICC? Hvilke problemer er forbundet med, at en straffelov først oprettes, efter forbrydelsen er begået? Diskuter hvorvidt forbrydelser begået efter ordre og under krig fortjener mildere straf end øvrige forbrydelser. Bør man kræve et individuelt ansvar blandt soldater og officerer? Diskuter om mordet på Carl Henrik Clemmensen kan betegnes som en krigsforbrydelse. I følge dansk lovgivning er et drab et drab, og det forældes aldrig. Alligevel har de drab, der blev begået af danske modstandsfolk under krigen en anden status. Diskuter hvorfor. Dette emne kan desuden bruges til at drage paralleller til mere nutidige eksempler på krigsforbrydelser, f.eks. Milosevic. En parallel kan ligeledes trækkes til Nelson Mandela, den sydafrikanske forsoningspolitik og temaer som kamp, hævn og forløsning.

7 Lighed for loven? Tre SS-officerer hentede Carl Henrik Clemmensen den 30. august 1943, kørte ham til Lundtoftevej i Lyngby og skød ham på klos hold. Flemming Helweg-Larsen blev henrettet ved krigens slutning, Jørgen Valdemar Bitsch forsvandt, og Søren Kam flygtede til Tyskland, hvor han gemte sig under falsk navn og fik tysk statsborgerskab. Som det ses i filmen, har debatten om Søren Kam og retsforfølgelse af krigsforbrydere fra Anden Verdenskrig været oppe at vende flere gange blandt folketingsmedlemmerne i Danmark. Følgende links er nogle af justitsministre Frank Jensen og Lene Espersens udtalelser om emnet: Læs de vedhæftede filer: Hvorfor er Søren Kam ikke blevet dømt eller udleveret til retsforfølgelse i Danmark? Hvad sker der, hvis Søren Kam forlader Tyskland? Hvad skete der med Jørgen Valdemar Bitsch den tredje morder? Erik Høgh-Sørensen, forfatteren til bogen om Søren Kam, stiller i filmen spørgsmålstegn ved retfærdigheden i, at den ene af de tre skyldige i mordet på redaktør Clemmensen henrettes brutalt, imens Søren Kam går fri. Diskuter begreberne retfærdighed og lighed for loven. Mona siger på et tidspunkt i filmen, at hun syntes, det havde været i orden, hvis det var hende, der havde affyret pistolen imod Flemming Helweg-Larsen. Hvad mener hun med det? Er du enig med hende? Diskuter begreberne hævnfølelse og selvjustits. Søren Kam var 16 år, da han blev nazist og 21 år, da han deltog i mordet på Carl Henrik Clemmensen. I dag er han 84. Diskuter om hans unge alder da han deltog i mordet samt hans fremskredne alder i dag, har nogen indflydelse på din personlige opfattelse af ham, hans ansvar og hans eventuelle straf. Synes du, at Søren Kam bør hentes til Danmark og stilles for en domstol?

8 3. DOKUMENTARGENREN Med sin behandling af aktuelt og virkeligt materiale placerer Min morfars morder sig inden for dokumentarfilmgenren. Dokumentarfilm er film, som handler om livet og virkeligheden, og som beskæftiger sig med centrale kulturelle, politiske, sociale eller kunstneriske spørgsmål. Filmene kan være politiske, poetiske, propagandistiske, observerende eller personlige. Det er film, som umiddelbart kan se meget forskellige ud. Men fælles for dem er, at de har et tæt forhold til virkeligheden. Den personlige fortælleform Ligesom man i spillefilm skelner imellem forskellige genrer, kan man skelne imellem forskellige former for dokumentarfilm ud fra, hvordan de fortæller deres historier. Der opereres normalt med fire forskellige fortælleformer i den dokumentariske fremstilling: den klassiske, den observerende, den poetiske og den personlige fortælleform. Alle dokumentarfilm er præget af instruktørens intention og synsvinkel. De senere år har man set en tendens til, at instruktøren i højere grad involverer sig selv eller går meget tæt på andres personlige historie. Et godt eksempel på denne tendens er Michael Moores Bowling for Columbine og Fahrenheit 9/11, hvor man ikke er i tvivl om, hvem der er afsenderen, og hvad hans personlige holdning er. I Min morfars morder er fortælleren også synlig. Det er Søren Faulis personlige målsætning at møde og tilgive Søren Kam, der skaber filmens fortællemæssige struktur. Hvordan placerer Min morfars morder sig inden for den personlige fortælleform? Man følger flere gange Søren Faulis familie helt tæt på f.eks. juleaften. Hvorfor er det vigtigt for historien at komme tæt på? Hvorfor mon Søren Fauli har valgt at optage sit projekt og lave det til en dokumentarfilm? Er hans historie universel? Kan du selv relatere til Sørens Faulis oplevelser? Er det privatpersonen Søren Fauli eller filminstruktøren Søren Fauli, der kommer til udtryk i filmen? Kan man skelne imellem Faulis personlige projekt og hans filmiske projekt? Hvis du selv skulle lave en film om din egen familie, hvad skulle filmen så handle om? Det er vigtigt at lægge mærke til, at fortælleformen styrer tilskuerens opmærksomhed og oplevelse af historien. Ofte blandes elementer fra flere fortælleformer i én og samme film. Instruktøren vælger mellem de redskaber, som bedst formidler historien. Ved at blive bevidst om, hvilken effekt det f.eks. giver at bruge en voice over i stedet

9 for et observerende kamera, kan man bedre analysere og forstå, hvordan forskellige fortælleelementer virker. Hvilke narrative elementer indgår i Min morfars morder? Voice over? Interview? Grafik? På hvilken måde er musikken med til at skabe en stemning i filmen? Hvilken funktion og effekt har disse virkemidler? Filmens brug af historisk arkivmateriale er blandt andet medvirkende til at fastslå filmens faktuelle tilhørsforhold. Kom med eksempler på, hvordan materialet bruges, og hvilken betydning det har for filmens udsigelse. Der inddrages en række nyhedsmedier i arkivmaterialet Klip fra TV- Avisen, udklip fra aviser osv. Hvilken fortællemæssig funktion har disse? Berettermodellen Mange dokumentarfilm benytter sig af en dramaturgi, som vi også kender fra spillefilmens måde at sætte historier sammen på. I Min morfars morder er der en række tydelige dramaturgiske punkter, der er med til at drive filmens fortælling fremad. I starten af filmen præsenteres man for et klart mål, der skaber rammen om den videre fortælling. For at beskrive filmens dramaturgiske forløb kan man benytte den såkaldte berettermodel. Kilde: 1. Filmen starter med et anslag, der fanger tilskuerens opmærksomhed fra starten. 2. Derefter en præsentation af konflikten og en beskrivelse af de vigtigste personer, lokaliteter og miljøet.

10 3. Ved uddybningen udvikles konflikten og seeren engageres yderligere. Ofte finder man vendepunktet i denne fase. 4. På et tidspunkt midtvejs i historien sker en altafgørende begivenhed, point of no return. Når dette punkt passeres, er konflikten ikke længere til at stoppe. 5. Nu optrappes konflikten, og hovedkarakteren skal overvinde en række forhindringer. Hver gang en forhindring er overvundet, dukker nye og større forhindringer op. 6. Den endelige konfrontation udløses i et klimaks, hvor hovedkonflikten får sin afklaring 7. Filmen toner ud, historien afsluttes og afrundes og løse tråde samles op. Benyt berettermodellen til at gennemgå Min morfars morders forløb fra start til slut. Hvad er filmens anslag? Hvilke personer præsenteres og hvordan? Hvilke scener er vigtige vendepunkter i filmen? Hvordan havde historien virket, hvis det ikke var lykkes at konfrontere Søren Kam? Det kan være svært at skulle planlægge en dokumentarfilm, fordi man ikke ved, hvad udfaldet af historien bliver, før filmen er færdig. Diskuter hvilke problemer det kan medføre at bruge berettermodellen i forhold til dokumentarfilm. Hvad synes du om, at Søren Fauli vælger at smide en æske chokolade ind af brevsprækken for at komme i snak med Søren Kam? På ligger et omfattende materiale om dokumentarfilm.

11 4. MEDIEDÆKNINGEN På grund af filmens relation til virkeligheden, dens politiske spørgsmål og Søren Faulis personlige vinkel er Min morfars morder en film, der rækker ud over lærredet og skaber omfattende medieomtale. Men hvilket billede, der tegner sig i det brogede medielandskab af filmen i særdeleshed og af sagen som helhed, er relevant at se nærmere på... Udvælg en række artikler om filmen og sagen til analyse. Hvilken vinkel præsenteres i den enkelte artikel? Beskæftiger de sig hovedsageligt med filmen Min morfars morder eller med sagen i det hele taget? Hvilken betydning har det, at Søren Fauli er en kendt person? Find frem til hvilket/hvilke af de fem nyhedskriterier: Væsentlighed, aktualitet, identifikation, konflikt og sensation, artiklerne fokuserer på i deres fremstilling af filmen. Er det relevant at bringe diskussionen om retsforfølgelse af krigsforbrydere og modstandsfolk fra Anden Verdenskrig op i dag? Overvej hvilken grad af objektivitet/subjektivitet de forskellige artikler præsenterer. Anmeldelser kan også inddrages. Lad eleverne skrive en anmeldelse af filmen. Artikler Ekstra Bladet d : Carl Johan Albrechtsen, Chokolade til morfars morder Ekstra Bladet d : Carl Johan Albrechtsen, Lad morderen slippe Morgenavisen Jyllands-Posten d : Peter Kronsted, Forsoning med en morder Berlingske Tidende d : Kasper Krogh, Er et mord altid et mord? Berlingske Tidende d : Jesper Eising, Chokoladeskildpadde og krigshistoriker Anmeldelser Berlingske Tidende d : Ann Lind Andersen, I en morders fodspor Politiken d : Kim Skotte, Tilgivelse er en æske fyldt chokolade Weekendavisen d : Bo Green Jensen, Tilgivelsen Kristelig Dagblad d : Palle Schantz Lauridsen, Bæstet er et menneske Jyllands Posten d : Johannes H. Christensen, Min morfar morder Fyens Stifttidende d : Jesper Mads Eriksen, En lille film om tilgivelse

12 5. MONAS BREV Monas brev til sin søn spiller en yderst væsentlig rolle i filmen. Det indvier os i hendes følelser og tanker om projektet, samtidig med at det opsummerer betydelige temaer som forløsningen, tilgivelsen og generationskløften imellem mor og søn. Desuden har brevet også en vigtig dramaturgisk funktion i filmen som den endelige og afsluttende kommentar. Brevet er vedlagt og kan bruges til uddeling og analyse blandt eleverne. Kære Søren, Afstanden imellem os i historisk tid og alder er så stor, at jeg, trods det sjældne åbne bånd af følelser imellem os, ikke kan forklare dig med hvilken gru, jeg så dig gå i gang med dette projekt. Men snart forstod jeg. Forstod, at du selv ville befries. Jeg indså, at du, af mig først uforståelige grunde, ville få dén ustraffede mand dernede i Kempten til at se min far, Carl Henriks, familie og erkende dens eksistens i skyggen af hans udåd. Måske føler du dig i dag fri af skyggerne fra din barndom. Men det kryber i mig af uheldsvanger panik når jeg ser min søn ydmyge sig i affabel høflighed foran hans dør, og kvalmen trykker sig op mod min strube ved at se ham, lyslevende og velkonserveret, stå der med disse besynderligt klare øjne, som er næsten uden naturlige blink og derfor svære at aflæse. Undskyld, siger han, som havde han trådt en dame over tæerne i bussen. Men hans gerninger kalder ikke på et undskyld. I et andet og ærligt hjerte kunne en bøn om tilgivelse fødes, og den kan for resten kun Gud give ham. Søren, nu har du truffet ham og faktisk modtaget hans malplacerede undskyldning. Du giver ikke min uforsonlighed videre til mine børnebørn det er jeg taknemmelig for, og så er ringen sluttet. I stor kærlighed og taknemmelighed Din mor Mona Hvad tror du, er Monas hensigt med brevet? Hvad er hendes budskab? I slutningen af brevet skriver Mona og så er ringen sluttet. Hvad tror du, hun mener med det? Hvordan understøttes dette på billedsiden? Redegør for din opfattelse af forholdet imellem mor og søn i filmen. Hvilken effekt har mordet haft på de tre generationer: Mona, Søren og børnebørnene? Hvilken dramaturgisk funktion har brevet i filmen? Sæt det ind i berettermodellen. Hvordan havde filmen efter din mening fungeret uden Monas brev?

13 LITTERATUR Erik Høgh-Sørensen: Dansk Dødspatrulje (1998) Peter Øvig Knudsen: Efter Drabet (2001) Nils Aage Jensen: Krigsforbrydelser: fra Nürnberg til Haag (2002) Jesper Nissen: Den strengeste straf : Dødsstraffens genindførelse i Danmark (2001) Søren Birkvad: Livet i Danmark. Dokumentarfilmen, fra Dansk Film , København (1997) Ib Bondebjerg: Dokumentarismen og den genstridige, sprængfarlige "virkelighed". Et historisk projekt. Fra Dolly, meddelelser fra Medielærerne for Gymnasiet og HF, Nr. 69. Årgang 0 John T. Lauridsen: Dansk Nazisme : og derefter. FILM Søren Kragh Jacobsen: Drengene fra Skt. Petri (1991) Søren Kragh Jacobsen: Øen i fuglegaden (1997) Johan Jacobsen: Den usynlige hær (1945) Morten Henriksen: De nøgne træer (1991) Jan Troell: Hamsun (Sverige, Norge, Danmark, 1996) Tony Kaye: American History X (USA, 1998) Wolfgang Petersen: Das Boot (Tyskland, 1981) Balling: Matador (1978) Dokumentarfilm Morten Henriksen og Peter Øvig Knudsen: Med ret til at dræbe (2003)

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse Fag: Dansk Spilletid: 83 min. Om filmen og kapitelmærknigen: Handling»«er 3. film i Karla-serien, der er baseret på bøger af Renée Toft Simonsen, og på filmlærredet instrueret af Charlotte Sachs Bostrup.

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

KYS DET NU, DET SATANS LIV!

KYS DET NU, DET SATANS LIV! SKOLEMATERIALE KYS DET NU, DET SATANS LIV! TIL LÆRERNE. Skolematerialet til 'Kys det nu, det satans liv' har to overordnede formål: 1) At inspirere og levendegøre elevernes nysgerrighed i forhold til de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

I 7 sind i filmkundskab og mediefag

I 7 sind i filmkundskab og mediefag lærersider ı ı 169 I 7 sind i filmkundskab og mediefag 170 ı ı lærersider Det følgende, sidste kapitel giver mulighed for at anlægge en filmanalytisk vinkel på filmserien I 7 SIND. Her tages genrer, billeder

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! Præsentationspunkter o Tekstens titel og forfatter o Tekstens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Foto: Scanbox Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Formål: Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd Fremlægge og formidle stof Analysere og forstå brugen og betydningen

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

MENTORVÆRKTØJER PRODUCTS

MENTORVÆRKTØJER PRODUCTS HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER PRODUCTS DE PÅRØRENDE I SKYGGEN De pårørende i skyggen er en bevægende dokumentarfilm, som berører et relevant, men også tabubelagt emne. Det er historien om,

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne.

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne. Forord: DBU s Breddedommergruppe har bedt DBU s Rekrutterings og Fastholdelsesgruppe(R&F) om at se på, hvordan man bedst muligt kan rekruttere og fastholde vejledere og udviklere. Denne rapport giver ingen

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN

Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN HARRIE EMILY RICE TRE FALKE SKOLEN 10.I FS10 Synopseprøve 17 juni 2009 Fordybelsesområde:

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage

Læs mere

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES 18frames optager 18 nye elever fordelt på faglinjerne med 3 elever på hver linje. Linjerne er; instruktør, manuskriptforfatter, producer, klipper, tonemester & fotograf.

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE DEN GODE PRESSEMEDDELELSE Typer af pressemeddelelser Den eventbaserede Man får omtale ved at udsende en klassisk pressemeddelelse, der knytter sig til en begivenhed. Den analysebaserede Man får omtale

Læs mere

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater lærervejledning når BØRN slås når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser for regler børnesoldater og konsekvenser for børnesoldater d+ d+ Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning

Læs mere

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Mange fotografer oplever, at der kan gå lang tid mellem de spændende opgaver. Derfor er nogle gået over til også at instruere de film, de selv er fotografer

Læs mere

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Støttet af Kulturstyrelsens formidlingspulje 2013 1 Formål Da Arresten genåbnede med ny permanent

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter trinitatis, Matt. 5,20-26. 1. tekstrække.

Prædiken til 6. søndag efter trinitatis, Matt. 5,20-26. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 7. juli 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 6. søndag efter trinitatis, Matt. 5,20-26. 1. tekstrække. Salmer. DDS 743 Nu rinder solen op. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk du er aldrig alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk Forord Årets konfirmandtræf i Domkirken handler om, at konfirmanderne via rollespil skal sætte sig i Jesu disciples sted. Konfirmanderne

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Undervisningsmateriale - Grenzen

Undervisningsmateriale - Grenzen Undervisningsmateriale - Grenzen Idé og iscenesættelse: Moqi Simon Trolin Manuskript: Peter Hugge Medvirkende: Iben Dorner, Rebekka Owe, Jesper Riefenstahl, Morten Brovn og Christine Sønderris Musikalsk

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten Faktion: kapitel om reklameanalyse Det skal bare sælge om at analysere reklamer Verden er fuld af reklamer. Der er reklamer i blade og aviser, på internettet og i fjernsynet. Når vi venter på en bus, er

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere