Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave."

Transkript

1 Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave. Sammenhæng: Tidsrum: NOV 16 FEB 17 Institution: Stue: Arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier handler både om kultur forstået som æstetiske oplevelser, processer og aktiviteter og om kultur forstået som dannelse og relationer mellem mennesker. Det handler om kultur for børn, kultur med børn og kultur af børn. Børns kultur skal være omdrejningspunktet for dagtilbuddets arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier, men de voksne har en vigtig rolle som formidlere og kulturbærere. Børns kultur kan beskrives som en lege- og deltagelseskultur. Den rummer det perspektiv på livet og det sæt af kulturelle udtryksformer og værdier, børn selv kommer til dagtilbuddene med, og som den pædagogiske praksis skal bidrage til at udvikle og berige. Forskningen viser, at arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier kan understøtte børns kognitive, personlige og sociale udvikling. Børn skal have mulighed for at opleve kunst og kultur og for selv at være skabende i dagtilbuddet. Det giver dem mulighed for kropslige, sanselige og kognitive erfaringer, der understøtter både læring og dannelse. Samtidig skal børn møde andres kulturelle udtryksformer og værdier og lære, at kulturelle baggrunde fx sprog, vaner og levevilkår kan være forskellige. Ved at tage udgangspunkt i mangfoldighed som en grundlæggende værdi er dagtilbuddet med til at udvikle børnenes identitet, tolerance og respekt for kulturelle forskelle. Forskningen viser, at dagtilbuddets arbejde med at udvide børns kulturelle erfaringsramme og dannelse rummer et potentiale med hensyn til at styrke alle børns forudsætninger for at klare sig godt i uddannelsessystemet. Det gælder i særlig grad for børn, som ikke bliver introduceret til forskellige kulturelle udtryksformer, værdier og genrer hjemmefra. I dagtilbud Nordøst fokuserer vi på tre læringsområder, som dækker væsentlige dele af arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier, som en pædagogisk del af de nationale læringsplaner og temaet indgår i årshjulet for Dagtilbud Nordøst. Tema: 1.Kulturelle udtryksform er og værdier. 2. Sproglig udvikling Overordnet mål: (slet det I ikke har valgt) 1.3 Traditioner og værdier. 2.3 Skriftsprog: Specifikke mål: (slet det I ikke har valgt) 1.3 Børnene møder kulturel mangfoldighed og får erfaringer med og viden om egne og andres kulturelle værdier og traditioner. At børnene 2.3 1

2 Har begyndende viden om skriftsprog, læseretning og kendskab til ord som: forfatter og titel. Begynder at genkende, benævne og skrive bogstaver og enkelte ord. Begynder at forstå at lyd og bogstav hænger sammen og får alfabetisk kendskab. 3. Naturfænomener 4. Personlig udvikling 5. Sociale kompetencer. 3.2 Former og mønstre: 4.1 Selvværd: 5.3 Sociale færdigheder og handlen: At børnene: 3.2: At børnene: Ser efter og identificere former og mønstre i omgivelserne, genkende former og mønstre i bøger og vejskilte. Kan selv skabe former og mønstre i tegning, sand osv. Er opmærksomme på begreber for kategorier og begynder at opdele genstande ud fra fælles karakteristika. Er opmærksomme på og genkender/forstår nogle begreber for mål fx vægt/længde. 4.1 Er åben og vedholdende overfor nye udfordringer. Giver med ord udtryk for hvad det har brug for og lyst til, Tager initiativer. Har mod på at lære nyt og møde det ukendte. At børnene: 5.3 Indgår i sociale fællesskaber og samarbejder om leg og læringsaktiviteter. Har kommunikative færdigheder til dialog og håndterer konflikter. Kan tage medansvar og har respekt/accept af forskelligheder. Inklusion: I henhold til de nationale læreplaner og PLR9 skal inklusion tænkes ind i alle de læringsmiljøer vi arbejder med i institutionen, også børn med særlige behov. Alle børn skal kunne deltage på deres egne præmisser og aktiviteterne skal planlægges med dette for øje. 2

3 Når barnet føler sig inddraget, imødekommet, set og hørt, oplever barnet gradvis en større social og dermed personlig værdsættelse, ligesom selvværd udvikles gennem andres signaler, der viser at man betyder noget for dem og for andre. Der arbejdes bla. med Den pædagogiske bagdør, hvor reglerne kan laves om i legen/aktiviteten, - også undervejs - så den tilpasses alle aldre, udvikling og forståelse, også sprogligt. Samt differentieringsprincipper i Læringsstigen, som er strategier til at gøre aktiviteterne nemmere eller sværere alt efter det enkelte barns udvikling. Beskriv hvordan: Vi er bevidste om det enkelte barns udvikling og potentiale i gruppedannelser. Vi giver børnene forskellige muligheder for at danne relationer i kraft af arbejde i mindre grupper i børnehaven og på turene Vi arbejder både på tværs af huset og i basisgrupper/stuer Vi tilpasser aktiviteten så der er mulighed for justering efter det enkelte barns formåen. Vi har redskaberne pædagogisk bagdør samt læringsstigen med i vores arbejde med børnene både i det formelle og det uformelle rum. Barnet skal opleve at føle sig, som en del af fællesskabet igennem julebamsen som det har haft med hjemme og skal fortælle resten af børnegruppen om deres kulturelle værdier. Barnet skal både opleve sig set og betydningsfuld, igennem denne proces. Tiltag: Tema: Tiltag: (pædagogiske principper og fysisk læringsmiljø) Kulturelle udtryksformer og værdier (slet det I ikke har valgt) 1.1 Traditioner og værdier. Vi vil Organisere aktiviteter og processer, der tager udgangspunkt i børnenes individuelle udtryksformer og interesser. Være engagerede i og bevidste om at vi er kulturbærere, rollemodeller og formidlere af kulturelle udtryksformer og værdier. Tage udgangspunkt i og fremhæve kulturel mangfoldighed som noget positivt. Anerkende børns leg som æstetiske, kulturelle og skabende processer. Have fokus på at det skal være sjovt og give mening for børnene at opleve og skabe kulturelle udtryk. Processen er omdrejningspunktet og vigtigere end at børnene laver et smukt eller rigtigt produkt. Understøtte en skabende, eksperimenterende og udforskende tilgang til aktiviteter i det daglig fx ved at bruge ting omvendt og tænke ud af boksen. Indrette, inspirerende og kreative læringsmiljøer med plads til fordybelse i forskellige aktivitetsrum/områder. FX en læsekrog, lytte til musik, et teaterhjørne, kreative værksteder il billedkunst, områder med konstruktionslegetøj, steder med adgang til digitale medier osv. Gøre det nemt for børnene løbende at få adgang til materialer og redskaber. Materialerne er præsenteret så de er attraktive for børnene, der på eget initiativ kan udtrykke sig skabende og være skabende sammen. 3

4 Dokumentere synligt for børn og forældre, hvordan der arbejdes med kulturelle former og værdier via fx udstillinger. Beskriv specifikke tiltag/aktiviteter herunder digitale læreprocesser: Vi skal i traditionens tro til julegudstjeneste, hvor vi vil blive indviet i Jesus fødsels, på en fantastiske måde så børnene for en lille smugle ud af det. Vi skal også synge salmer. Børnene har også julepynt med til juletræet, som de selv har klippet og som de selv sætter på kirkens juletræ. Børnene vil igennem børnehavens nisse, få fortalt om Jesus fødsels igennem bordteater, vi skal synge flere salmer, julesange, som også kommer fra sækken og klippe forskelligt julepynt til stuen/ kirken, lave risengrød og jule bag, som vi skal bruge til bedsteforældre dag. Børnenes bedsteforældre vil komme til juleklip og hygge. Hvor vi laver julepynt til stuen. Der er mange børn som kan huske denne tradition fra tidligere år og de ser frem til denne dag. Vi skal ud og finde et juletræ som vi kan havde stående på legepladsen eller i vindfanget (for så kan vi pynte det og få en lyskæde på). Julemanden kommer på besøg med julebogbussen. Vi skal på Skolevæget og se Lucia optog. Børnene vil inden få historien om Lucia fortalt, som vores børnehave nisse kommer med. 2. Sproglig udvikling. 2.3 Skriftsprog. Vi vil benytte os af de digitale værktøjer vi har til rådighed, som tale klemmer, ipad og den interaktive væg. Vi vil: Have fokus på at benytte mere abstrakte ord og samtale længere tid af gangen. Planlægge og reflektere over det sproglige læringspotentiale i aktiviteterne. Arbejde bevidst med at udnytte potentialet for sproglig læring i rutiner og leg/spontant opståede aktiviteter. Være opmærksom på det sprog og kropssprog i som vi voksne bruger i hverdagen og bruge et rigt og varieret sprog overfor børnene. Forholde sig løbende til, hvor enkelt barn er i sin udvikling og både udfordre og lade dem øve det de kan. Sørge for at skriftsproget er synligt så vi viser det har betydning. sørge for at bøger er tilgængelige og gjort spændende/attraktive. sikre at bogvalget er reflekteret, så det understøtter de tre læringsområder indenfor sproglig udvikling. Indrettet med små rum i rummet med mulighed for ro og fordybelse og/eller særlige aktiviteter, hvor der er sprogunderstøttende materialer. 4

5 Beskriv specifikke tiltag/aktiviteter, herunder digitale læreprocesser: Vi har tilmeldt os musikleg Ju Huu- det jul, på biblioteket, hvor vi skal synge med biblioteksmusikanten, Peter Elmelund, både gamle julesange og måske nogle fra julekalenderen fra tv. Vi har tilmeldt os læseøer på biblioteket, hvor generationer mødes og vi vil blive præsenteret for forskellige børnebøre som bliver læst op af frivillige seniorer. Vi vil kontakte Åse Klit, som vi har brugt mange gange i vores børnehave. Hun vil fortælle juleeventyr for børnene på Dronningborg Bibliotek. Børnene skal havde stuens julebamse med hjem, og når de kommer tilbage dagen efter, med julebamsen skal de fortælle for resten af børnegruppen hvilke ting de har lavet med bamsen. Nissen på stuen vil i sin sæk, bla. havde julehistorier og julesange som vi på stuen bruger som en lille aktivitet. Vi vil låne bøger i bogbussen med børnene, julebøger, som vil blive tilgængelige for børnene, så de både kan kigge i dem på egen hånd og de kan med en voksne få læst en historie. Vi vil benytte os af dialogisk læsning, så børnene bliver en aktiv del af historien og hvor vi gær opmærksom på bla læseretning, forside/ bagside og forfatter. Alle tre stuer har indrette sig med en sofa/ madras som er et oplagt sted for læsning. Børnene skal i år lave en julegave, hvor det er deres begyndelses bogstav de skal arbejde med. Vi vil tale med børnene i gennem processen hvad der ellers starter med det bokstav. Børnene skal i sammenhæng med bogstavsprocessen synge enden ABC sangen eller goddag, goddag hvor børnene skal klappe deres navn i stavelser. Vi kan bla indtale jule rim, synge en julesang med børnene eller sige forskellige jule ord på dansk/ engelsk i vores tale klemmer og hænge dem op så de er tilgængelige for børnene selv. Den interaktive væg vil vi bruge til at sætte en masse julebilleder ind hvor børnene, så kan høre ordet på dansk og engelsk når de trykker på knappen. 3.Naturfænomener. Vi vil: Understøtte og være nysgerrig overfor børnenes nysgerrighed. Understøtte børnene i at have en undersøgende og kritisk tilgang. 5

6 3.2 Former og mønster Udfordre og opmuntre alle børn i nærmeste udviklingszone. Gå på jagt efter svarene på børnenes egne spørgsmål. Guide dem i at udforske spørgsmålene. Introducere børnene til faglige begreber. Introducere børnene til redskaber/materialer de kan bruge til at observere og lave undersøgelser. Anvende naturfaglige arbejdsmetoder fx observerer, hypoteser, undersøge, konkludere. Indrette rum og udearealer så de signalere interesse for naturfænomener. prioriterer Indretning der fremme børnenes udforskning med mange materialer, redskaber til at eksperimenter og undersøge. sikre at mængder, tal og former er synlige i institutionen. Beskriv specifikke tiltag/aktiviteter, herunder digitale læreprocesser: De skal igennem julegaveprocessen komme igennem flere processer hvor de skal klippe deres bogstav (fin motorisk), de kan vælge ud fra flere forskellige materialer at klister på (følesansen), det vil komme i en ramme, uden glas, så det bliver tredimensionelt. Tale om materialerne, hård, blød, ru, stift, tungt, let. Tale om mængden af materialer der kan være på ens bokstav. 4. Personlig udvikling. 4.1 Selvværd Vi vil: Anerkende barnets følelser og give tid og hjælp til at barnet forstår og får mulighed for at regulerer sine følelser. Være interesseret i at lære hver enkelt barn at kende som det særlige menneske det er. Være nysgerrig efter at se barnets initiativer og vise interesse for dem. Se og inddrage det barn, der ikke af sig selv er opsøgende og tager initiativ. Arbejde med at børnene kan selv kan nå legetøj og materialer. involverer børnene i at forme det fysiske rum og legemuligheder. Indrette så det gør det tydeligt hvad børnene kan og må, så de ikke kommer til at gøre noget forkert. Sikre mulighed for at sætte spor feks tegninger. Understøtte at børnene kan selv tage vand og mad, finde deres ting osv opfylde egne behov. Beskriv specifikke tiltag/aktiviteter, herunder digitale læreprocesser: At barnets indsats både i aktiviteter, hvor der forgår en proces og med et færdigt produkt, og i samspillet med andre børn, bliver set og anerkendt. Hver enkelt barn skal have en oplevelse af fællesskabsfølelse, føle sig betydningsfuld, opleve tryghed og føle sig set når de skal fortælle deres oplevers med julebamsen. 6

7 Hvert barn skal føle glæde og stolthed over de julegaver det har lavet til mor og far og når deres bedsteforældre kommer på besøg i børnehaven til juleklip. Børnene vil komme til at genkende og blive opmærksomme på forskelligheder hos hinanden igennem det fælles tredje, julebamsen. Barnet vil igennem de forskellige aktiviteter få mulighed for at rykke sine grænser og derved opleve succes. Vi voksne vil guide, opmuntrer og motivere børnene i de forskellige processer de vil komme til at skulle igennem i dette tema. Vi vil tage udgangs punkt i hvert enkelt barn og arbejde ud fra nærmeste udviklingszone. 5. Sociale kompetencer. 5.3 Social færdigheder og handlen. Vi vil: Benævne og italesætte børnenes behov og sociale handlinger. Sikre at alle børn har mindst en tæt voksenrelation og at alle får mulighed for at deltage i fællesskabet, Være nærværende og understøttende, samt tilrettelæggende i børns leg og læring, både i de tætte relationer og i det større fællesskab. Inddrage børnene aktivt i valg, valgmuligheder og beslutninger. Understøtter at der kan veksles mellem små og store børnefælleskaber. Sikre at børnene kan veksle mellem individuel fordybelse og nærhed, og fællesskaber om leg/læring Sørge for alsidigt legetøj og udstyr der sikre mulighed for parallellege, rollelege og sociale lege. Sørge for legetøj og udstyr der lægger op til at børnene kan løse opgaver og udforske sammen. Beskriv specifikke tiltag/aktiviteter, herunder digitale læreprocesser. Fri for mobberi på ugebasis med fokus på, at give børnene indsigt og respekt for hinandens forskellige kulturelle værdier og traditioner. Guide og give redskaber til børnene under konfliktløsninger. Veksle mellem forskellige gruppe dannelser af både det kende og mindre kendt. 6. Forældre deltagelse. Beskriv hvorledes I vil understøtte forældredeltagelse i temaet: - Forældrene skal i samarbejde med deres barn sørge for, at barnet har noget at fortælle i børnehaven, dagen efter bamsen har været med hjemme. - Bedsteforældrene bliver inviteret til juleklip i børnehaven i december måned. 7

8 Tegn og Evaluering: Tema: 1.Kulturelle udtryksforme r og værdier. (slet det I ikke har valgt) 1.1 Æstetiske oplevelser. 1.2 Skabende praksis. 1.3 Traditioner og værdier. Tegn på læring: (slet det I ikke har valgt) At børnene har fået 1.1 Oplevelser og erfaringer med forskellige æstetiske udtryksformer, en bred vifte af genrer og forskellige digitale medier og platforme. 1.2 Afprøvet forskellige æstetiske udtryksformer og har fået erfaringer med forskellige genrer, teknikker og redskaber. 1.3 Mødt kulturel mangfoldighed og fået erfaringer med og viden om egne og andres kulturelle værdier og traditioner. Tilføj mere specifikke tegn på læring ifht det tema I har valgt (se mål og tiltag): Evaluering: (Husk pædagogisk bagdør og læringsstigen) 2. Sproglig udvikling. 2.3 Skriftsprog. At børnene 2.1 Begynder at anvende og forstå mere abstrakte ord (tid følelser, tanker) Begynder at anvende og forstå mere komplekse sætninger bøjning i tid og med forskellige led. Begynder at indgå i en længere samtale om et emne. Begynder at kunne tilpasse talen til sociale forventninger 2.2 Begynder at kunne høre at ord lyder ens i slutningen rim og remser Begynder at kunne høre at to ord begynder med samme lyd. 8

9 Begynder at kunne finde ord, der begynder med en bestemt lyd. Begynder at kunne opdele ord i og sammensætte ord af mindre dele fx spise bord. 2.3 Har begyndende viden om skriftsprog, læseretning og kendskab til ord som: forfatter og titel. Begynder at genkende, benævne og skrive bogstaver og enkelte ord. Begynder at forstå at lyd og bogstav hænger sammen og får alfabetisk kendskab. Tilføj mere specifikke tegn på læring ifht det tema I har valgt (se mål og tiltag): Evaluering: (Husk pædagogisk bagdør og læringsstigen) 3 Naturfænomener. 3.2 Former og mønstre At børnene 3.1 Eksperimenterer med at genkende og sammenligne mængder. Eksperimenterer med at tælle objekter og forstå det totale antal. Udforsker tal, sammenligner tal og fortæller hvilket tal der er størst Ser efter og identificere former og mønstre i omgivelserne, genkende former og mønstre i bøger og vejskilte. Kan selv skabe former og mønstre i tegning, sand osv. Er opmærksomme på begreber for kategorier og begynder at opdele genstande ud fra fælles karakteristika. Er opmærksomme på og genkender/forstår nogle begreber for mål fx vægt/længde. Udforsker og undersøger. Observerer og beskriver den omkringliggende verden og sammenhænge fx at blæsten hvirvler blade op. 9

10 Begynder at forudse og opstille hypoteser. Fx hvad sker der hvis? Tilføj mere specifikke tegn på læring ifht det tema I har valgt (se mål og tiltag): Evaluering: (Husk pædagogisk bagdør og læringsstigen) 4. Personlig udvikling. 4.1 Selvværd At børnene 4.1 Er åbne og vedholdende overfor nye udfordringer. Giver med ord udtryk for hvad det har brug for og lyst til, Tager initiativer. Har mod på at lære nyt og møde det ukendte I rimelig grad kan afstemme følelser efter det mulige i situationen. Forstår egne følelser og kan benævne dem med ord. Indgår i samspil med andre med tydelig genkendelse af egne følelser og handlinger. Kan fokusere og fastholde sin opmærksomhed i længere tid af gangen. Viser engagement og optagethed i samspillet med andre. Kan være engageret i og optaget af leg og aktivitet over længere tid. Tilføj mere specifikke tegn på læring ifht det tema I har valgt (se mål og tiltag): Evaluering: (Husk pædagogisk bagdør og læringsstigen) 5. Sociale kompetencer. 5.3 Sociale færdigheder og handlen. At børnene 5.1 Forstår sig selv og andres behov og kan sætte sig i andres sted. 10

11 5.3 Kan sætte grænser for sig selv og kan forstå andres grænser. Forstår, udtrykker og kan sætte ord på egne og andres følelser. 5.2 Viser tillid og tryghed til børn og voksne i børnehaven. Inddrager og favner andre børn Indgår i og skaber og vedligeholder relationer med voksne og børn Indgår i sociale fælleskaber og samarbejder om leg og læringsaktiviteter. Har kommunikative færdigheder til dialog og håndterer konflikter. Kan tage medansvar og har respekt/accept af forskelligheder. Tilføj mere specifikke tegn på læring ifht det tema I har valgt (se mål og tiltag): Evaluering: (Husk pædagogisk dør og læringsstigen) 5. Forældredeltagelse. Evaluering: Dokumentation: Beskriv hvilken dokumentation I vil benytte: - Turene dokumenteres ved et fælles gruppen billede, som vil blive sat i barnets mappe. - Aktiviteter om temaet synliggøres i ord, billeder etc. på stuen og på gangen, som dokumentation tilbage til børnene. - Dokumentation i hverdagen på tabulex til forældrene. Børnemiljø: I følge de nationale læreplaner og PLR9 skal børnemiljøet tænkes ind i arbejdet med læreplaner, Beskriv her hvor og hvordan disse er en del af forløbet: Fysisk børnemiljø: Vi vil skabe rum til at børnene roligt og uforstyrret kan deltage i de planlagte aktiviteterne. 11

12 Psykisk børnemiljø: Æstetisk børnemiljø: Vi vil gennem de planlagte pædagogiske aktiviteter fremme børnenes læring og udvikling. Vi voksne giver udtryk for glæde og interesse under aktiviteterne. Børnene er sammen i en anden kontekst via grupperne, dette kan være med til at skabe nye relationer. Aktiviteterne skal være med til at skabe socialt fællesskab blandt børnene Vi giver børnene tid og rum til fordybelse i aktiviteterne så børnene får mulighed og læring igennem processen. Dokumentation af forskellig art tænkes samtidig som dekoration, så børnene får en følelse af at børnehaven er et inspirerende og motiverende sted at være. Udstillinger og diverse materialer på stuerne afspejler igangværende tema. 12

Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave.

Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave. Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave. Sammenhæng: Tidsrum: NOV 16 FEB 17 Institution: Børnehuset Harridslev Stue: Skolevænget Arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier handler både om

Læs mere

BAGGRUNDSOPLYSNINGER. Side 1 af 13. Forløb: Refleksionsgruppe: 0-2 år. Aldersgruppe: 3-6 år

BAGGRUNDSOPLYSNINGER. Side 1 af 13. Forløb: Refleksionsgruppe: 0-2 år. Aldersgruppe: 3-6 år BAGGRUNDSOPLYSNINGER Forløb: Refleksionsgruppe: Aldersgruppe: 0-2 år 3-6 år Aktivitetstema: Kulturelle udtryksformer og værdier Krop og bevægelse Natur Afhængigt det valgte aktivitetstema, aktiveres én

Læs mere

UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE

UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE PLANLÆGNING AF SUPPLERENDE LÆRINGSAKTIVITETER I HJEMMET Du bedes herunder udfylde nogle oplysninger om det pædagogiske aktivitetsforløb. Dine valg skal stemme overens med det

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER. Side 1 af 13 LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI

SOCIALE KOMPETENCER. Side 1 af 13 LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI SOCIALE KOMPETENCER LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI Her angiver du inden for hvert af læringstemaets tre læringsområder jeres vurdering af barnets udgangspunkt for at deltage i leg- og læringsaktiviteter. Læringsmålene

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Ramme og struktur for læreplansarbejdet i Mariagerfjord Kommunes daginstitutioner.

Ramme og struktur for læreplansarbejdet i Mariagerfjord Kommunes daginstitutioner. Ramme og struktur for læreplansarbejdet i Mariagerfjord Kommunes daginstitutioner. Lovgrundlag: Iflg. Dagtilbudslovens 8 skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan, hvor mål for børnenes

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER Indhold 3 Indledning 4 Naturfænomener i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Tal og mængder 8 Læringsområde Mønstre og former 10 Læringsområde

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 Pædagogiske læreplaner. 6. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Bandholm Børnehus 2011 Kulturel viden er det ubevidste blik, mennesker møder verden med. Først i mødet med de andre og det anderledes,

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015. 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, hvori målene er konkretiseret. Årshjulet findes på vores hjemmeside. Dokumentationen af arbejdet med de

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER EGEDAL KOMMUNE BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER OG ÅRSHJUL 2017-2018 Indholdsfortegnelse Samarbejdspartenere... 3 Alsidige personlige udvikling og Sociale Kompetencer... 4 Sproglige kompetencer...

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR Indhold 3 Indledning 4 Natur i Fremtidens Dagtilbud 5 Fokusområder 6 Pædagogiske principper 8 Eksempler på aktiviteter 9 Eksempel på pædagogisk

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Faktaoplysninger. Klostergade 11, 6760 Ribe. Telefonnummer Daglig pædagogisk leder. leder. Hanne Mathiasen. Billede. Telefon nr.

Faktaoplysninger. Klostergade 11, 6760 Ribe. Telefonnummer Daglig pædagogisk leder. leder. Hanne Mathiasen. Billede. Telefon nr. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Grundlæggende værdier... 5 Læringssyn pædagogisk tilgang... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Kulturelle udtryksformer og værdier:

Kulturelle udtryksformer og værdier: Modul 3 Børnehaven Kulturelle udtryksformer og værdier / sprog Fokuspunkter Fællesskab/ vores kerneydelser. Periode September-december 2016 Tovholdere Trine K., Josh, Brauer, Bente. Overordnede mål Kulturelle

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener Natur og naturfænomener De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handle-kompetencer i forhold til: At udvikle glæde ved at færdes i, udforske,

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Hermed evaluering af læreplanen i Simmerbølle Børnehave. Med udgangspunkt i læreplanen, er hvert enkelt tematiseret udviklingsområde gennemgået

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere