Hvordan kommer vi videre?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kommer vi videre?"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et samarbejde med myndighederne. Behovet for en opprioriteret indsats er i dag særdeles veldokumenteret, og det er helt afgørende, at dokumentationen snarest muligt omsættes til konkret handling, så vi undgår de invaliderende menneskelige og betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser af mange års underbehandling. Følgende kerneproblemstillinger er særligt aktuelle: 1. Der er meget forskellige behandlingstilbud til patienter med knogleskørhed afhængigt af, hvor de bor i landet. 2. Det nationale indikatorprojekt (NIP) for hoftefraktur er mangelfuldt og misvisende i forhold til behandling af knogleskørhed, idet dette projekt betragter et dagligt tilskud af calcium og vitamin D som behandling af knogleskørhed. I alle andre sammenhænge betragtes dette som placebo behandling. 3. De manglende nationale retningslinjer for diagnostik og behandling af knogleskørhed. Det er problematisk ikke mindst i relation til højrisiko-patienter, patienter med knoglebrud, der ikke sendes videre, patienter i steroidbehandling (binyrebarkhormon), der ikke undersøges og behandles for knogleskørhed, patienter med bryst- og prostatakræft, der får medicin, der øger risikoen for knogleskørhed, men oftest ikke tilbydes undersøgelser herfor osv. 4. Røntgenlægers manglende opmærksomhed på knogleskørhed. Når patienter får taget et røntgenbillede af hjerte og lunger kan knoglerne også ses, men selvom der er tydelige rygsammenfald beskrives disse ikke konsekvent. 5. DRG-systemet virker uhensigtsmæssigt. Osteoporose-afsnittene på sygehusene får en vis ydelse for at lave DXA-undersøgelser (knogleskanninger), men hvis de samme dag også laver VFA (den røntgenlignende undersøgelse af ryggen, som kan udføres ved hjælp af DXA skannere, og som medfører langt mindre stråling for patienten end et alm. røntgenbillede), tager undersøgelsen længere tid for bioanalytikeren og for den læge, der skal beskrive undersøgelsen, men osteoporoseafsnittet får ikke ekstra DRG. Hvis patienten imidlertid indkaldes igen den følgende dag, får osteoporoseafsnittet DRG-pointene!

2 Tilsvarende gælder, hvis en patient sendes til røntgen mhp. et røntgenbillede. Det giver patienten en stor mænge unødig stråling, men osteoporoseafsnittet får DRG-points. Systemet forhindrer altså et godt, smidigt, tids- og administrationseffektivt patientforløb. 6. Den ældgamle ordning med at al behandling, der gives på et sygehus, skal være gratis for patienten, er uhensigtsmæssig (hvorfor skal fx en Aclasta-behandling, som gives på syehuset, være gratis for patienten, mens patienten selv skal betale for Prolia, der gives hos den praktiserende læge?). Ordningen bør revideres, så patienterne får den behandling, som er optimal for dem og ikke blot den, der passer bedst ind i sygehusenes økonomi. 7. Der mangler en national standard for, hvorledes DXA-undersøgelser udføres: Fx at man skal være uddannet inden for DXA for at kunne udføre skanninger, at skanninger skal udføres efter bestemte retningslinjer, og at skanningerne altid skal beskrives og ledsages af en individuel vejledning til den henvisende læge.

3 Målsætninger for en national handlingsplan Forekomsten af underbehandling af patienter med knogleskørhed i Danmark skal nedbringes, hvis Danmark skal opfylde målene og ambitionerne i planen Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden Der bør oprettes et ekspertudvalg med deltagelse af en repræsentant for Dansk Knoglemedicinsk Selskab, førende eksperter fra relevante medicinske og kirurgiske specialer, repræsentanter for de praktiserende læger, patientforeningen og fx en ledende sundhedsøkonom, som kan forestå udarbejdelsen af et oplæg til en national handlingsplan, der sikrer, at barrierer og flaskehalse elimineres, og at man efter implementeringen fortsat vil monitorere og evaluere indsatsen. Udvalget skal inddrage videnskabelig dokumentation, internationale guidelines for udredning og behandling af osteoporose, egne erfaringer fra f.eks. klinisk praksis, livet som patient - i forslaget til den samlede nationale handlingsplan. Sygdommens mangeårige lave profil har bevirket, at der ikke er indsamlet viden om de nøjagtige økonomiske konsekvenser af sygdommen i Danmark. En styrket indsamling af viden vil kunne bidrage yderligere til at fokusere indsatsen og dirigere ressourcerne hen, hvor de har den største effekt. Ekspertudvalget skal, på baggrund af videnskabeligt dokumentationsmateriale og med inddragelse af f.eks. omkostningseffektivitetsberegninger af forskellige behandlings- eller forebyggelsesmetoder (f.eks. medicinsk behandling, brug af hoftebeskyttere etc.) evaluere de bedste forebyggende og behandlingsmæssige metoder og ud fra disse udstikke anbefalinger til en national handlingsplan. Udvalget skal ligeledes komme med anbefalinger, som tilsikrer, at handlingsplanen løbende opdateres af myndighederne, i takt med at der indsamles ny viden på området. Den nødvendige nationale handlingsplan bør indeholde følgende elementer: 1) Styrket samarbejde mellem medicinske og kirurgiske specialer samt almen praksis, med henblik på sammenhængende udrednings- og behandlingsforløb Det er afgørende at styrke samarbejdet mellem de specialer, som er involveret i diagnosticering, udredning og behandling af knogleskørhed. Det skal sikres, at frakturpatienter og patienter med øget risiko for udvikling af knogleskørhed udredes. I den forbindelse er der behov for, at ortopædkirurger, endokrinologer, reumatologer, geriatere

4 og andre relevante specialer i langt højere grad er opmærksomme på risikoen for knogleskørhed og aktivt medvirker til at sikre, at patienterne diagnosticeres med henblik på et sammenhængende behandlingsforløb. Et sådant samarbejde skal også inddrage de praktiserende læger, fx gennem øget efteruddannelse om knogleskørhed. 2) Bedre adgang til knoglescanning for patienter i risikogrupper, herunder bedre udnyttelse af eksisterende DXA-scannere De fleste dele af landet har installeret DXA-scannere, men disse scannere kan sandsynligvis udnyttes bedre mange steder. En af forklaringerne kan være manglende bemanding. Det er afgørende for en hensigtsmæssig allokering af ressourcerne, at opstillingen af scannere ledsages af de fornødne økonomiske og personalemæssige dispositioner, så ventetiden for patienterne minimeres. 3) Gennemgang af hensigtsmæssigheden af de nuværende regler for medicintilskud (enkelttilskud) til medicinsk behandling af osteoporose Ekspertudvalget skal vurdere, om de nuværende regler for medicintilskud (enkelttilskud) til medicinsk behandling af knogleskørhed fortsat er hensigtsmæssig. Behovet for en revision skal ligeledes ses i lyset af den af DSI dokumenterede massive underbehandling. Danmark er det eneste EU-land, som ikke automatisk giver generelt eller klausuleret tilskud til osteoporosemedicin. Det rejser ligeledes spørgsmålet om, hvorvidt enkelttilskudsordningen er en tidssvarende løsning på de udfordringer, som behandlingen af knogleskørhed i Danmark står over for. 4) Politiske tiltag med henblik på styrkelse af information af sundhedsfagligt personale og offentligheden om betydningen af fx motion, kalk og D-vitamin i forebyggelsen af knogleskørhed Forebyggelse er et uhyre væsentligt element i den langsigtede strategi. Motion, calcium og navnlig D-vitamin er afgørende for opbygningen af sunde og stærke knogler. Opsparingen i knoglerne afgør risiko og udvikling, når afkalkningen sætter ind efter 25- års alderen. Derfor bør den gavnlige effekt af sund og varieret kost, motion, calcium og D- vitamin i forebyggende øjemed kommunikeres til såvel offentlighed som sundhedsfagligt personale, så opbygning af stærke knogler (forebyggelse af knogleskørhed) bliver en naturlig og integreret del af det sunde liv.

5 Osteoporoseforeningen iværksætter i 2012 en kampagne om arvens betydning for udvikling af knogleskørhed, men foreningens ressourcer er utilstrækkelige til at sikre tilstrækkelig udbredelse af budskaberne og til at sikre en bredere tilgang til emnet. Der er således behov for en kampagne med råd om forebyggelse og risikofaktorer, og med en opfordring til borgere i risikogruppen om at konsultere deres praktiserende læge for en drøftelse af knogleskørhed. Set i lyset af den kraftige stigning, der pga. demografiske forhold kan forventes inden for knogleskørhed bør der snarest muligt med udgangspunkt i det rådgivende ekspertudvalgs anbefalinger og i samarbejde med fx de videnskabelige selskaber, DSAM, DADL og PLO iværksættes en specifik efteruddannelsesindsats målrettet læger og sundhedsfagligt personale. Et sådan initiativ er en fremtidsrettet og logisk investering, hvis målsætningen Sund hele livet, skal realiseres.

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Sundhedsaftale om osteoporose

Sundhedsaftale om osteoporose Marts 2015 Sundhedsaftale om osteoporose Sundhedsaftale om osteoporose Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Osteoporoseforeningen, repræsentanter fra de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Handlingsplan om diabetes

Handlingsplan om diabetes Handlingsplan om diabetes november 2003 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...2 2. Sygdommen diabetes og dens omfang...3 3. Status for den amtslige diabetesomsorg...5 4. Handlingsplanens indsatsområder og

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II DMCG.dk Til Sundhedsstyrelsen Att.: Naja Holten Møller Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II Kære Naja Holten Møller! Hermed høringssvar fra DMCG.dk

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren Apotekerne møder hver dag de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Blandt de svageste mennesker i samfundet er der en højere forekomst af fysiske og psykiske sygdomme, og mange har oveni sociale og

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere