Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider."

Transkript

1 Nyhedsbrev Nyhedsbrev 07 // 2012 Indeks side 2 Nyt udvalg skal se på fremtidens rekreative fiskeri Snæblen er unik og uerstattelig Indeks side 3 Superpopulistisk åleforslag Stadig store problemer med garnpirater Fiskehandlen flytter på havnen Indeks side 4 Klaus Balleby stopper hos Danmarks Sportsfiskerforbund Kontaktpersoner for aktivitetskoordinatorens arbejdsområder Brug instruktørsammenslutningen til det næste arrangement i din forening Indeks side 5 Hvervemateriale på vej DM i fluebinding Indeks side 6 Danmarks Sportsfiskerforbund i medierne Kursus i kasserer- og medlemssystem Gratis nyhedsbanner til foreningens hjemmeside Indeks side 7 Lystfiskertræf ved Karup Å Kurser & arrangementer Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.

2 Nyt udvalg skal se på fremtidens rekreative fiskeri Fødevareminister Mette Gjerskov har netop skrevet til Danmarks Sportsfiskerforbund, at hun ser meget positivt på forbundets forslag om nedsættelse af et udvalg vedrørende den fremtidige forvaltning af det rekreative fiskeri. Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker en overordnet og samlet gennemgang af hele forvaltningen, reguleringen og kontrollen af det rekreative fiskeri. Ønsket er at identificere mangler i forvaltningsgrundlaget, som begrænser mulighederne for en bæredygtig udvikling af fiskebestandene og af fiskeriets rekreative og økonomiske potentiale. Udvalgets arbejde skal udmunde i forslag til forbedringer af reguleringen og kontrollen af fiskeriet. Ministeren ønsker, som led i regeringens ønske om grøn omstilling, at iværksætte et egentligt projekt, hvor NaturErhvervstyrelsen kan overveje, hvordan man bedst inddrager Danmarks Sportsfiskerforbunds forslag til den fremtidige forvaltning af det rekreative fiskeri. Ministeren indkalder til møde i september, og inden mødet vil alle interessenter blive bedt om at indsende skriftlige bidrag. Du kan se Danmarks Sportsfiskerforbunds henvendelse til Fødevareministeren samt Ministerens svar her: Snæblen er unik og uerstattelig I det kommende nummer af medlemsmagasinet Sportsfiskeren giver Michael Møller Hansen, professor ved Aarhus Universitet, en forklaring omkring snæblens status som art. Snæblen er unik og uerstattelig, konkluderer han. Michael Møller Hansen fortæller i artiklen, at såfremt snæblen uddøde, ville man ikke kunne bytte den ud med en heltbestand, og man ville derfor have mistet en uerstattelig del af mangfoldigheden indenfor heltgruppen og en fisk med særlige egenskaber, tilpasset livet i Vadehavet. Derfor er EU-LIFE projektet, der skal redde snæblen, meget vigtigt. At det samtidig bliver til stor gavn for andre truede arter, såsom laks, stavsild, havlampret og i det hele taget en lang række fisk og andre dyr i vandløbene, gør bare investeringen endnu mere relevant.

3 Superpopulistisk åleforslag Dansk Folkeparti mener, at pensionisttilværelsen i Danmark er så kedelig, at hverdagen skal peppes op med lidt rusefiskeri efter ål og vel at mærke i den periode fra maj til juli, hvor der ellers er forbud mod at anvende ruser. Forbuddet er en del af ålehandlingsplanen, der skal redde den ekstremt truede fisk fra at uddø. DF mener imidlertid, at de ældre samt efterlønsmodtagere skal have lov til at hygge sig med ruserne og har derfor stillet følgende forslag i Folketinget: Folketinget pålægger regeringen at foretage de nødvendige ændringer af reglerne, så pensionister og efterlønsmodtagere får mulighed for også at fange ål med ruser i perioden fra den 10. maj til den 31. juli. Ændringerne skal træde i kraft den 1. januar Forslaget blev den 24. april førstebehandlet i Folketinget, og ingen partier fra højre til venstre side af salen bakkede det op. Fødevareminister Mette Gjerskov mindede forslagsstillerne om, at ålen er truet, og at forbuddet blandt andet er indført for at sikre, at der også er ål til de kommende generationer. Forlaget blev også skudt i sænk af blandt andre Eigil Andersen fra SF, der fra talerstolen kaldte forslaget superpopulistisk. Samme holdning havde Bjarne Lausten (S), der gik så vidt som til at udtale, at forslaget er det mest populistiske, han nogen sinde har hørt i de knap 16 år, han har siddet i Folketinget. På baggrund af partiernes udmelding tyder alt således på, at forslaget ikke vedtages. Ålehandlingsplanen skal evalueres i 2012, og Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at de nuværende regler bør skærpes væsentligt. Den gældende åleplan medfører nemlig i bedste fald en reduktion i ålefangsterne på 50 %, og ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd), vurderer, at fiskeriet skal reduceres med mindst 90 %, hvis ikke ålen skal uddø. Stadig store problemer med garnpirater Der er sket et mindre fald i det ulovlige fiskeri med garn og ruser, men antallet af ulovligheder er stadig så stort, at der er behov for en indsats for at gøre fiskeriet mere lovligt. Den konklusion kan læses i Fiskerikontrollens opgørelse over kontrollen med det rekreative fiskeri i 2011, som blev offentliggjort midt i april. Ud af mere end kontrollerede ruser og garn levede 53 % ikke op til reglerne. Det mest hyppige lovbrud er, at redskabet ikke er markeret med fiskerens navn. Det gælder 72 % af tilfældene, og det viser, at fiskerne helt bevidst bryder reglerne og sandsynligvis gør det, fordi de sælger fiskene sort. Der er sket en mindre stigning i antallet af garnfiskere, der ikke betaler fritidsfiskertegn fra 9 til 12 % mens det tilsvarende tal for lystfiskertegnet er faldet fra 8,5 til 6,8 %. Det er også positivt, at kontrollen har været ude 444 gange i 2011, hvilket er en stigning på 7 % i forhold til året før. Og set i forhold til 2008, hvor kontrolindsatsen var helt i bund, er de 444 inspektionsture en fremgang på næsten 40 %. Læs rapporten her: Fiskehandlen flytter på havnen Skilte med påbud om salg af fisk fra kajen kan blive et sjældent syn i fremtiden. Der er nemlig flere og flere erhvervsfiskere, som ønsker at sælge deres fisk direkte til forbrugeren. Det har fået Danmarks Fiskeriforening til at udarbejde en guide til deres medlemmer, så de lettere kan anskaffe sig de fornødne tilladelser. Årsagen er, at det for mange fiskere har været lettere at opnå en høj pris for fiskene, når de solgte den direkte.

4 Klaus Balleby stopper hos Danmarks Sportsfiskerforbund Efter godt ni år hos Danmarks Sportsfiskerforbund forlader Klaus Balleby den 1. maj jobbet som aktivitetskoordinator for at blive biolog og projektmedarbejder i Vejle Kommune. Han skal her arbejde med naturprojekter. Klaus Balleby blev i sin tid ansat som redaktionsassistent, hvor han gennem fire år arbejdede på medlemsmagasinet Sportsfiskeren. Siden blev han aktitvitetskoordinator, hvor han har stået for koordinering af forbundets kurser og aktiviteter blandt andet som projektleder af Lystfiskeriets Dag. Jobbet har dog været mangesidet, og Klaus Balleby har blandt andet fungeret som redaktør af magasinet Miljø- og Vandpleje, han har leveret en lang række populære artikler og foredrag, hvor fiskebiologi og sportsfiskersucces er knyttet sammen til en særdeles efterspurgt cocktail. Og som uddannet biolog har han rådgivet foreninger omkring fiskepleje og elfiskeri. Det er netop de faglige udfordringer, som kommende biolog og projektmedarbejder i Vejle Kommune, der nu trækker. Kontaktpersoner for aktivitetskoordinatorens arbejdsområder Det er endnu ikke afklaret, hvordan Klaus Ballebys arbejdsopgaver som aktivitetskoordinator skal fordeles og organiseres fremadrettet. Danmarks Sportsfiskerforbund er midt i en omstrukturering og indtil den ligger fast, vil der være følgende kontaktpersoner for et udvalg af aktivitetskoordinatorens arbejdsopgaver: Kurser og DM i fluekast: Nikolaj Korsholm, Bestilling af fiskesæt til juniorhvervning: Charlotte Kastrup Larsen, Ungdomsarbejde + Juniorlederkurset: Søren Astrup Jørgensen, Konkurrencesektioner: Frank Nielsen, Udlånsmateriale: Anne Holbæk, Lystfiskeriets Dag: Jakob Sørensen, Brug instruktørsammenslutningen til det næste arrangement i din forening Flere foredrag Instruktørerne i Danmarks Sportsfiskerforbund tilbyder en bred vifte af spændende foredrag for din lokalforening.

5 Hvervemateriale på vej Danmarks Sportsfiskerforbund er i disse dage i gang med at lægge sidste hånd på hvervemateriale til foreningerne. Materialet forventes klar til udsendelse sidst i uge 18. Hvervematerialet kan benyttes i forbindelse med Lystfiskeriets Dag og i forbindelse med foreningernes øvrige aktiviteter rettet mod nye medlemmer her i foråret. Pakken består af: Rent vand flere fisk (hæfte om det man får, når man bliver medlem hos Danmarks Sportsfiskerforbund) En god fangst (flier med tilmeldingskupon til foreningen) Foreningspræsentation (elektronisk word-skabelon til print. hvor I kan fortælle om jeres forening) Pressemeddelelse (elektronisk word-skabelon med ideer til pressemeddelelse fra jeres forening) Velkomstbrev (elektronisk word-skabelon med ideer til velkomstbrev til det nye medlem fra jeres forening) Vi har ikke koblet hvervegaver til nye medlemmer på denne pakke i første omgang. For det første fordi det ikke logistisk er muligt at få sendt enkeltvarer fra grossisten til privatadresser, og fordi forbundet ikke har pakkefaciliteter til at løfte denne opgave. Endvidere ønsker den nye bestyrelse en hvervekampagne, der skal forme sig anderledes. Mere om det senere. I forbindelse med foreningens hverveaktiviteter kan man også benytte følgende medlems-fremmende services fra Danmarks Sportsfiskerforbund: Fiskesæt til nye juniorer og medlemmer (Forbundet tilbyder ekstremt billige fiskesæt i virkelig god kvalitet som hvervegave til nye juniorer i foreningerne) Lystfiskeriets Dag med central hjemmeside samt Posters til print og PM er til udsendelse for de respektive foreninger inkl arrangementspræsentation i Sportsfiskeren.) Alle foreninger kan frit få deres åbne arrangementer (ikke klubaftener olign.) annonceret i Sportsfiskeren, på Sportsfiskeren.dk og på TV2 TTV Alle foreninger kan låne udstillingsmateriale (roll ups, beach flags, flag mv) Alle foreninger kan få Sportsfiskeren til gratis udlevering Alle foreninger kan få præsentation/reklame via www (Find din sportsfiskerforening her) DM i fluebinding I weekenden den april blev der afholdt DM i fluebinding i Odense. Lørdag den 14. var det juniorerne, der dystede om at binde de fineste fluer. Her trak Frederik Brink fra Aalborg det længste strå, og blev dermed ny danmarksmester foran Dennis Hynkemejer fra Askov og Claus Møller fra Bjerringbro på tredjepladsen. Om søndagen var det seniorernes tur, og her gentog Jonas Rygaard succesen og vandt for andet år i træk. Og det med smalleste mulige margin til Lars Fabrin fra Odense. Treer blev den tidligere DM-vinder Jonas Ribergaard fra Aarhus. Det er værd at bemærke, at både Jonas Rygaard og Jonas Ribergaard er instruktører tilknyttet Instruktørsammenslutningen under Danmarks Sportsfiskerforbund. Så medlemsforeninger i forbundet kan altså få særdeles velkvalificeret instruktion i fluebinding på en klubaften.

6 Danmarks Sportsfiskerforbund i medierne Hos Danmarks Sportsfiskerforbund bestræber vi os altid på at kommunikere forbundets holdninger, viden og aktiviteter samt resultaterne af vores politiske arbejde og miljøarbejdet og gerne så det også vækker interesse udenfor sportsfiskerverdenen. Vi bruger en internet-robot til at scanne nettet for nyheder, hvor Danmarks Sportsfiskerbund er nævnt. Derudover holder vi selv øje med de større, nationale medier. Vi kan dog ikke finde alt, så vi vil sætte stor pris på, hvis du giver os et tip, når Danmarks Sportsfiskerforbund er omtalt i din lokale avis, radio eller TV. Send os en mail på med information om indhold samt mediets navn og meget gerne et link eller måske endda udklip med omtalen. Her kan du se, i hvilke danske medier Danmarks Sportsfiskerforbund har været nævnt indenfor den sidste måned: 28/03/2012 fyens.dk (Web) Vandpleje Fyn omgylleudslip: - Deskal rammes hårdtpå pengepungen 29/03/2012 Fyns Amts Avis (Trykte medier) Gylleudslip bekymrer sportfiskere 29/03/2012 UgeAvisenOdense (Web) De skal rammes hårdt på pengepungen 31/03/2012 TV2 ØST (Web) Rovfisk truet 31/03/2012 DR P4 (Web) Gedden truet på Sydsjælland 03/04/2012 DR P4 (Web) Kom og se på fisk 03/04/2012 DR P4 (Radio) Sportsfiskeriets Hus 03/04/2012 Fredericia Dagblad (Trykte medier) Bliv klogere på fisk 05/04/2012 Nordjyske Stiftstidende (Trykte medier) Fiskene har det godt i Binderup Å 09/04/2012 Bornholm.nu (Web) Lystfisker fik bøde 11/04/2012 Fyens Stiftstidende (Trykte medier) Blød landing ved Lille Mølle 12/04/ timer (Trykte medier) En hyldest til de frivillige 13/04/2012 DR P4 (Radio) Laksesæsonen går i gang 18/04/2012 Sydsjællands Tidende (Trykte medier) Fiskere satte ørredyngel ud 24/04/2012 LokalAvisen Nyborg (Trykte medier) Årets måske værste dag for en gedde Kursus i kasserer- og medlemssystem Medlemsservice og bogholderiet hos Danmarks Sportsfiskerforbund holder løbende introkurser i det nye kasserer- og medlemssystem (k-sys). Har du som kasserer eller formand for en foreningen, brug for hjælp til at anvende det nye system, så er du meget velkommen til at kontakte enten Anne Holbæk i medlemsservice eller Charlotte Larsen i bogholderiet. Bemærk det foregår på forbundets adresse eller via telefonen. Gratis nyhedsbanner til foreningens hjemmeside Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet et nyhedsbanner til medlemsforeningernes hjemmeside. På denne måde kan foreningen hele tiden servicere sine medlemmer med seneste nyt fra Sportsfiskeren.dk Banneret kan frit rekvireres med installationsvejning ved at sende mail til

7 Lystfiskertræf ved Karup Å I Kr. Himmelfartsferien d maj afholder Danmarks Sportsfiskerforbund igen lystfiskertræf for hele familien. Træffet foregår som altid på Hessellund Sø-Camping ved Karup Å, hvor der er fine faciliteter til vores forskellige aktiviteter for store som små, erfarne og mindre erfarne. På programmet er blandt andet fluebinding, kasteundervisning i en- og tohåndsflue, børnehold, grejfremstilling, natfiskeri efter havørred med flue, kvindehold, fiskekonkurrence og meget mere. Aktiviteterne er gratis for beboerne på campingpladsen, undtagen den afsluttende konkurrence, hvor der er forskellige præmier. Instruktionen foretages af Danmarks Sportsfiskerforbunds egne instruktører. Se mere om instruktørene på: Kurser & arrangementer maj Landskamp i surfcasting mod Tyskland Give området maj 1. Landsholdsudtagelse i medefiskeri Gudenåen 9. maj Guidet kysttur Vestsjælland 12. maj Geddeflue fra flydering Maribo Søndersø 12. maj Tohånds fluekastekursus og fiskeskole Varde Å 12. maj Genopfriskningskursus i elfiskeri 12. maj Kredsmesterskab i havfiskeri kreds Jylland og Fyn 12. maj Kredsmesterskab i havfiskeri kreds Vestsjælland maj 1. Runde af Feeder-Landsholdsudtagelse Strandsøerne 13. maj Lystfiskeriets Dag 13. maj Kredsmesterskab i havfiskeri kreds Roskilde, Fredriksborg og København 15. maj Tohånds fluekastekursus København maj Hessellundtræf Karup Å 20. maj Minitræf for kørestolsbrugere Simested Å 20. maj DM i fluekast København juni 2. Landsholdsudtagelse i medefiskeri Vidåen 3. juni Kredsmesterskab i havfiskeri kreds Storstrøm 24. juni Vertical jigging efter sandart Tuel Sø Yderligere oplysninger:

September II 2007. Indeks side 7

September II 2007. Indeks side 7 Nyhedsbrev September II 2007 Indeks side 2 Pristillæg til Tangeværket reduceres Glem ikke underskrifterne Politiet skal kende de skærpede strafforanstaltninger i Ny teknologi skal forbedre problemer med

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS NYHEDSBREV Nyhedsbrev 6 // 2013 INDEKS SIDE 2 FISKETEGNSMIDLER 2013: FÆRRE KRONER MEN IKKE FÆRRE FISK FISHING ZEALAND NU MED ROSKILDE FISK GØR ÅERNE DÅRLIGERE INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Nummer. Ældrerådene på nettet

Nummer. Ældrerådene på nettet 9. årgang februar 2007 1 Nummer Nyhedsbrev Ældrerådene på nettet Årsskiftet 2006 / 2007 var skelsættende. 271 kommuner blev med et slag til 98 kommuner. 14 amter til 5 regioner. En kæmpe omstilling i Danmark,

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.1 / 2011

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.1 / 2011 Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.1 / 2011 Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 1 / 2011 Får du Sportsfiskeren? Det burde egentlig være et overflødigt spørgsmål, for når du er medlem af VSF,

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Foto fra årets El-fiskeri Beren-Bostel fik pokalen Garnvogter ved Fjorden Resultater fra International Stor effekt af stryget

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening

Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening Bestyrelsen? Formand: Niels Bo Sørensen Hjedsbækvej 470, Sønderup 9541 Suldrup Tlf. 6094 3688 Kasserer: Michael Amstrup Haverslevvej 4 9530

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Af Anne Kofod og Sigrid Hansen Center for Ungdomsforskning DPU Århus Universitet Center for Ungdomsforskning og DGI marts 2008 1 Forord Hermed

Læs mere

Fed fiskeferie for alle unge Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren

Fed fiskeferie for alle unge Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren Nyhedsbrev Juni 2009 Indeks side 2 Tre afgørelser tre sejre Bæveren stortrives i Vestjylland Grøn vækst kort fortalt Indeks side 3 Kommunerne utilfredse med grøn vækst Husdyr-rejsehold på rundtur til kommuner

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere