Om registreringen af de ældste jødiske gravsten Af Tom Brøndsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om registreringen af de ældste jødiske gravsten Af Tom Brøndsted"

Transkript

1 På opfordringer (en hel del endda!) fra JGS' formand Elsebeth Paikin vil jeg her fortælle lidt om det igangværende arbejde med at fotografere og registrere gravstenene på de jødiske kirkegårde i Danmark. Arbejdet omfatter alle kirkegårdene på nær de to yngste i København, og det foreløbige resultat kan beses på tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser Her i vintermånederne, hvor selve fotograferingsarbejdet ligger stille, er ca. 1/4 del af stenene "i hus". De er altså fotograferet og identificeret i den grad vi (dvs. Allan Falk og jeg) har kunnet tyde tilstrækkelig mange detaljer (navne, årstal osv.) af de til tider meget svært læsbare, hebraiske inskriptioner. I andre tilfælde har vi alene ud fra positionen måttet anslå stenenes sandsynlige identiteter. Da der er tale om et igangværende arbejde vil jeg ikke så meget fokusere på endelige konklusioner (stenenes tilstand samlet set, hvad der er gået tabt osv.), men mere på motivationen bag arbejdet. Nærmere bestemt vil jeg fortælle lidt om forløbet der førte til, at jeg gik i gang med arbejdet. Formål/Motivation: Genealogi/Religion/Kulturarv Lad det med det samme være sagt, at min motivation for registreringsarbejdet ikke så meget bunder i min interesse for genealogi, altså det forhold at gravstensinskriptionerne er en vigtig kilde til bestemmelse af slægtskabsforhold mellem jøder i det århundrede. Langt det meste af den genealogiske information, vi kan fravriste inskriptionerne, er vel nok allerede nedfældet i de trykte kilder, Allan Falk har anvendt til sin "Dansk Jødisk Genealogisk Database" (se JGS NYT nr. 4 vol. 7, nov. 2010). For så vidt skal vi heller ikke forvente, at arbejdet vil afdække væsentligt genealogisk nyt. Men lidt har også ret. Jeg vil tro, at Allan Falk, der har været meget hjælpsom med identifikationen af stenene, indtil nu hen ved 20 gange har foretaget et par småjusteringer af sin genealogiske database på baggrund af det, vi har fundet ud af. Men mere genealogi er det heller ikke blevet til! Motivationen bag registreringsarbejdet har for mig heller ikke noget med religion at gøre. Jeg er vel det man kalder kulturkristen (dog ikke medlem af Folkekirken), og idéen om at man som afdød til tid og evighed også længe efter forskydningen af de tektoniske plader har skabt nye kontinenter og Om registreringen af de ældste jødiske gravsten Af Tom Brøndsted Nr. 1 Vol. 8 Marts 2011 tilintetgjort andre skal ligge på samme sted, er mig noget fremmed. Men jeg respekterer naturligvis de religiøse følelser mange knytter til kirkegårdene. For mig er de jødiske kirkegårde og de op til over 300 år gamle gravsten først og fremmest en historisk kulturarv. De udgør ikke bare de danske jøders kulturarv. Der er tale om en dansk (eller for den sags skyld europæisk) kulturarv. Personligt har jeg som ikke jøde 22 direkte forfædre begravet i Møllegade i København. Jeg tror ikke der er mange nulevende troende jøder, der har en tilsvarende stor "aktiepost" i denne kirkegård. Og mon ikke størstedelen af nulevende efterkommere til de gravlagte i Møllegades carre X fra 1700 tallet er kulturkristne som jeg? Netop derfor er jeg også af den mening, at f.eks. udgifter til renovering og bevaring af i hvert fald sten fra 1700 tallet bør afholdes af Nationalmuseet, altså af vores fælles kasse. Ikke af Mosaisk Troessamfund, der økonomisk vist også har nok at se til med de noget yngre legatgravsteder, det har forpligtet sig til at vedligeholde. Men denne diskussion skal dog ikke føres her. Hvad findes der i forvejen af registranter? Hvis man som jeg primært betragter de ældre jødiske kirkegårde som en slags museer med bevaringsværdige mindesten, vil man nok også forvente, at der for længst er udarbejdet en registrant med fotografier og udførlige beskrivelser af eksperter i klasse med Josef Fischer, Julius Margolinsky eller andre. Indtil for ganske få år siden var jeg selv overbevist om, at en sådan (uudgivet) samlet registrant måtte findes et eller andet sted f.eks. i Mosaisk Troessamfund, på Nationalmuseet eller det Kgl. Bibliotek. Uden sammenligning i øvrigt: Vores runesten er jo velbeskrevet først og fremmest i de to tykke bind "Danmarks Runeindskrifter" af Lis Jacobsen og Erik Moltke fra 1941/42. Faktum er, at det nærmeste vi kommer en sådan registrant er Julius Margolinskys bog Jødiske Dødsfald i Danmark fra Denne bog desværre uden fotografier af gravstenene kendes vel stort set af alle, der interesserer sig for dansk jødisk genealogi. Kapitlerne om kirkegårdene i provinsen er et ordret genoptryk af Margolinskys tidligere udgivelse De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer fra 1957, hvor dog også et lille udvalg af hebraiske inskriptioner er afskrevet, 3

2 oversat og forklaret. Men heller ikke her med fotografier. Julius Margolinskys to udgivelser er øjensynlig udtog af hans håndskrevne kartotek Margoteket beskrevet af Allan Falk i JGS NYT nr. 3 vol. 5, sept Det er vigtigt at understrege dette, da der har vist sig at være rigtig mange afskrivningsfejl og misforståelser i bogudgivelserne. Margolinsky har helt sikkert ikke selv foretaget afskrifterne. Men herom nedenfor. Det håndskrevne kartotek må altså betragtes som primær i forhold til udgivelserne. Kartoteket er øjensynlig blevet til over en lang periode (måske 30 år), og ikke alt er kommet med i udgivelserne. Ældst er formodentlig den del, der vedrører provinskirkegårdene. På kartotekskortene og også i udgivelserne om provinsen er der mere biografisk information om de gravlagte end på de tilsvarende kartotekskort for Møllegade. Desuden har provinskortene på bagsiden afskrifter af alle længere, ikketrivielle hebraiske gravtekster (se fig. 1a b). En særlig del af kartoteket kaldt Systematisk indeholder kartotekskort for Møllegade ordnet efter carre, række og sten eller gravnummer. Ellers er resten af kartoteket ordnet som i udgivelserne efter kirkegård og herefter alfabetisk efter de gravlagtes efternavne. Fig. 1a b: T.v. Gravstenen for Elieser Lipmann begr i Ålborg A 3 5. Foto fra 2010 af undertegnede. T.h. J. Margolinskys afskrift vel nok fra omkring Det ses at de sidste 3 linjer af stenens inskription i dag er dækket af kulturlaget. Muligvis har Margolinsky måttet grave en smule, da han i sin tid foretog afskriften. Spørgsmålet om Margolinskys arbejder, specielt hans Jødiske Dødsfald, kan gøre det ud for en anvendelig registrant til gravstenene vil jeg besvare med et klart nej. Naturligvis nej! Dette svar er jo baggrunden for, at jeg i det hele taget har påbegyndt arbejdet beskrevet i denne artikel. Men lad mig forklare, hvorfor jeg siger nej: Derfor dur Jødiske Dødsfald ikke som registrant Personlige erfaringer For mig har det været en længere proces at forstå, hvorfor Julius Margolinskys Jødiske Dødsfald er 4 så lidt bevendt til at identificere gravsten på kirkegårdene. For at forklare processen vil jeg kort berette om mine tre første besøg i Møllegade. Måske vil mange kunne nikke genkendende til mine frustrationer: Omkring 1995 aflagde jeg med hans bog under armen mit første besøg i Møllegade med det formål at fotografere i det mindste et par af gravstenene til mine 22 forfædre omtalt ovenfor. Den venlige portner gav mig lov til at bruge ½ time, og den tid anvendte jeg til at prøve at finde sten nr. 17, række 15 i carre X. Her ligger ifølge Margo

3 linsky Rachel Fürst, død Men ifølge Josef Fischer er der tale om Rachel Rothenburg født Fürst, enke efter overrabbineren Moses Rothenburg i Hamborg. Og stenen skulle være velbevaret. De 30 minutter skulle altså bruges til at få afklaret dette spørgsmål. Hebraisk kunne jeg absolut ikke, men det burde jo ikke være så svært at finde carre X, tælle sig frem til sten nr. 17 i række 15 og fotografere den. Fotografiet jeg tog viste sig dog at gengive stenen for en mand! Ved mit andet besøg, vel nok omkring år 2000, var jeg bedre forberedt. Jeg havde bl.a. forsøgt at konstruere hebraiske stavemåder af de navne, jeg var interesseret i, men igen gik et eller andet helt galt. At tælle sten er ikke helt let, når mange af dem er væltet og ligger eller måske altid har ligget mellem rækkerne! Jeg søgte kun i carre X, og her er vildtvoksende æbletræer og takstræer for ikke nævne brændenælder også et problem. Papirlapperne med mine konstruerede hebraiske navne har jeg ikke gemt. Ellers ville jeg måske i dag, hvor jeg har lært mig lidt hebraisk, kunne forklare, hvorfor de viste sig nytteløse. Ved mit tredje besøg var jeg i gode hænder, i selskab med personer, hvis ekspertise jeg nærede ubegrænset tillid til. Det var afslutningen på besøget af JGS venskabsforening fra Hamborg i 2009, hvor bestyrelsen arrangerede et besøg i Møllegade. Forud for mødet havde bestyrelsen opfordret deltagerne til at fremsende lister med de sten, de var interesserede i, og jeg var ikke sen til at e mine 22 føromtalte forfædre. Min medfødte beskedenhed afholdt mig fra at tilføje sten også for søskende til mine forfædre på ønskesedlen. Dette ville ellers nok have bragt mig op på måske 100 sten, som ekspertpanelet skulle udpege for mig. Jeg tror nok bestyrelsen var lettere rystet, selv over den stærkt reducerede liste med kun 22 sten. I hvert fald fortalte Allan Falk senere, at min ønskeseddel internt var blevet omtalt som Tom s List, i kærlig erindring om Steven Spielbergs Schindler s List! Det tredje besøg var dog langt fra en fiasko, selvom vi slet ikke kom igennem min liste. Jeg kom vitterlig hjem med et 2 3 fotografier, som senere viste sig at være dem jeg søgte. Hertil kommer dog også en del svipsere (fig. 2a b). Men diskussionen mellem deltagerne, når vi stod ved en sten, vi mente var anført på en deltagers liste, overbeviste mig om, at vi her havde med et problem at gøre, som Jødiske Dødsfald ikke kunne løse. Vi havde brug for at kunne se opstillinger af de enkelte rækker i samlet overblik. Især havde vi behov for at se, hvad der burde være på gravpladserne før og efter den sten vi ledte efter og hvis tilstand vi ikke kendte. Denne kunne jo være bevaret kun som ulæselig grusbunke. Og så havde vi brug for flere landmarks end dem stierne mellem carre erne samt stenrækkernes endepunkter kunne yde. I hvert fald i de ældste afdelinger af kirkegårdene. Fig. 2a b: T.v. Gravstenen for Zerla Wallich i Møllegade X (fra 1775), som vi i 2009 fejlagtigt antog tilhørte Berend Moses Rothenborg død samme år. Fotoet er fra venskabsmødet i T.h. Berend Moses Rothenborgs korrekte sten i X fotograferet af undertegnede i Af indskriften l. 2 3 Ber ben ha reb og l. 4 Moshe Rojthenborg. 5

4 Et landmark er jo i kartografi noget let genkendeligt, vi orienterer os ud fra, f.eks. Eiffeltårnet i Paris, London Eye i London osv. I sammenhæng med kirkegårdene skal landmarks forstås som velbevarede sten, der allerede er identificerede med sikkerhed. At tælle sten alene fra rækkernes begyndelse eller bagfra fra slutningen er alt for usikkert, ikke mindst fordi hvilket jeg dog først senere fandt ud af Margolinskys nummerering også medtager sten, der ikke findes mere. Desuden hænder det, at Margolinsky med et efterstillet a har indføjet grav og stennumre mellem to fortløbende numre, altså f.eks. 16, 17, 17a, 18 hvorved nr. 18 i virkeligheden er nr. 19 osv. Forklaringen er sandsynligvis, at han i første omgang ganske enkelt har glemt eller overset en grav eller sten. Konklusionen er derfor: Det tælleri, som Margolinskys arbejde lægger op til, dur slet ikke. Toms Parser Ud over Tom s List involverer denne lille beretning også en anden finurlighed, der har fået navn efter mig, nemlig Toms Parser. Professionelt har jeg en baggrund i lingvistik og datalogi (databehandling af naturlige sprog som dansk og formelle sprog som programmeringssprog). Det var derfor naturligt for mig at betragte det hele som et datalogisk problem: Margolinskys arbejde er en støjfyldt model af kirkegårdene, og nu gælder det om at optimere modellen. Elsebeth Paikin sendte mig en maskinlæsbar (OCRscannet) version af Margolinskys afsnit om Mølle gade i Jødiske Dødsfald, og jeg programmerede en parser til at analysere afsnittet. Denne beretning skal ikke være for teknisk, men dog lige et par ord om, hvad en parser er: Når et menneske med dansk som modersmål analyserer en dansk sætning (finder grundled, udsagnsled osv.), benytter han noget viden om dansk, som gerne kaldes en grammatik. En parser fungerer ligesom et sådant menneske, og ligesom mennesket skal parseren have adgang til viden i form af en grammatik. Udover parseren har jeg altså implementeret en grammatik, der beskriver Margolinskys særlige sprogbrug i Jødiske Dødsfald, herunder hans måde at notere grav og stenpositioner. Parseren er så i stand til at finde konflikter mellem Margolinskys tekst og min grammatik. En konflikt har to mulige årsager: 1) Min grammatik er forkert eller 2) Margolinskys tekst er forkert. 6 Mit første forsøg med min parser afdækkede så mange konflikter, at jeg var overbevist om, at jeg måtte have misforstået Margolinskys nummereringssystem (at min grammatik var forkert). Jeg sendte de første ca. 20 konflikt eksempler til Allan Falk, der efter nogen tid svarede, at der var en meget enkel forklaring: Der var tale om 20 afskrivningsfejl fra det håndskrevne kartotek. Dette gjorde at jeg fik blod på tanden, og jeg strammede min grammatik til, så den blev endnu mere intolerant overfor urimeligheder. Allan Falk holdt i begyndelsen styr på alle fundne fejl i et Excel ark og rapporterede løbende til JGS bestyrelsen, at nu havde Toms Parser igen fundet X antal fejl. Jeg vil hertil nok lige præcisere, at det var mig der fandt fejlene ved hjælp af min parser og grammatik! Men jeg tror nok der gik sære frasagn om denne mirakuløse Toms Parser blandt dem, der fulgte med i mit arbejde. De fejl, der er fundet på denne måde, giver så også indblik i, hvordan Margolinskys to bøger om kirkegårdene er blevet til. To ting står fast: 1) manuskripterne er blevet indtastet på skrivemaskine fra kartotekskortene, og 2) Margolinsky har ikke selv foretaget indtastningen. Det første ses af, at fejl i grav og stenpositioner er typiske slåfejl: indtasteren har f.eks. ramt en nabotast til det tilsigtede tegn eller har byttet om på to tegn. Det andet ses af, at mange fejl er simple misforståelser af angivelserne på kortene. F.eks. kan en række på et kartotekskort være angivet som nr. 4 og herefter med en overstregning korrigeret til nr. 6. Dette har indtasteren opfattet som nr. 46, en misforståelse Margolinsky umuligt selv kan være ophavsmand til. Især i afsnittet om Møllegade er der mange sådanne fejl (ca. en på hver anden side). Sandsynligvis er der her heller ikke tale om samme indtaster som i afsnittene om provinskirkegårdene, der jo blev trykt første gang tyve år tidligere. Det er næsten udelukkende i angivelserne af gravog stenpositionerne, der er fundet fejl. Formodentlig fordi disse angivelser for indtasterne har været ligeså meningsfulde som stregkoderne på butiksvarer. Men der er dog også eksempler på typiske slåfejl i den øvrige tekst. I Fredericia er der f.eks. en gravlagt, der døde som talnudist ikke en type nudist jeg ellers har hørt om før! På et standardtastatur er m og n jo nabobogstaver. Dette er altså en slåfejl, ikke en læse eller stavefejl.

5 Alle fejl, der er blevet korrigeret på grundlag af det håndskrevne kartotek, er omhyggeligt blevet registreret som trykfejl. Men der er flere fejl, der har rod helt tilbage i kartoteket. Fælles for de sidste er, at de først endelig kan verificeres som fejl og korrigeres, når vi har studeret de relevante steder på selve kirkegårdene. Som typisk eksempel kan nævnes gravstenen for Abraham Levin kaldt Lyngby (død 24/1 1845), der både ifølge Jødiske Dødsfald og kartoteket skulle være at finde i J i Møllegade. Problemet er, at man på det tidspunkt var ved at gravlægge på de sidste pladser i carre G række 7, mens carre J slet ikke var taget i brug endnu (se fig. 3). Vi har endnu ikke fotograferet og studeret stenene i carre G og J, men jeg forventer at finde Abraham Levins sten i G 7 19, hvor der er en tom plads og hvor den kronologisk hører hjemme. Fig. 3: Møllegade med begravelser (blå prikker) og gravsten (røde prikker) i I cirklen den dubiøse placering af Abraham Levins sten fra 1845 i J 17 19, helt isoleret fra de øvrige begravelser. Jeg forventer at finde den rigtige plads i G Kortet (2D modellen) er genereret af webapplikationen. Udover trykfejl og faktuelle fejl (med rod tilbage i kartoteket) er der også en del mangler. Enkelte kort er glemt. Sten, der ikke kan identificeres, er udeladt i Jødiske Dødsfald, men er medtaget i den del af arkivet, der hedder Systematisk (i webapplikationen er disse uidentificerbare sten anført under navnet NN ). Endelig har en automatiseret sammenligning med Allan Falks genealogiske database afsløret, at en del gifte kvinders fødenavne mangler. En samlet opgørelse over fundne fejl og mangler må dog vente til registreringsarbejdet har fundet sine første, foreløbige afslutning. Webapplikationen Toms Parser har for længst udtjent sin rolle. De sætningsled, den fandt og måske korrigerede, er nu indlæst i strukturerede database tabeller, og det hele gjort tilgængelig i webapplikationen, man kan se på webadressen tom.brondsted.dk/ mosaiskebegravelser Webapplikationen benytter sig også af elektroniske kort over kirkegårdene (2D modeller se fig.3), 7 og her plottes gravstenspositionerne ind, således at det sammen med fotografierne af stenene bliver fuldstændig entydigt, hvilke beskrivelser der hører til hvilke sten, og hvor disse befinder sig. Det er denne entydighed, Margolinskys Jødiske Dødsfald mangler. Og det er denne mangel på entydighed, der ovenfor har fået mig til at konkludere, at bogen ikke dur som registrant til gravstenene. Dette råder webapplikationen nu bod på. Webapplikationen tillader brugerne at se på data på flere måder. Man kan naturligvis ligesom i Jødiske Dødsfald slå et navn op i navnelisten. Man vil da se graven og stenen (hvis der er en sådan) i kontekst af rækken den indgår i. Genealoger bør da også se på de tilstødende grave, da f.eks. ægtefæller ofte er begravet ved siden af hinanden. Man kan også se begravelserne kronologisk. Hvis man f.eks. af folketællingerne 1787 og 1801 kan se, at en person må være død i mellem de to årstal, men ikke kan finde den pågældende

6 gennem navnelisten, kan man søge efter kandidater blandt alle begravede fra perioden. Man kan navigere rummeligt, dvs. vælge en kirkegård, carre, række og studere de enkelte sten i rækken. En sådan virtuel spadseretur er ledsaget af fotos af alle trin fra carre over række til sten, og 2D modellen viser konstant hvor man er. Endelig kan man studere udviklingen i en kirkegård gennem særlig animation af 2Dmodellerne. Animationerne viser den gradvise ubrugtagelse kirkegårdenes arealer. Resterende arbejde Som nævnt i begyndelsen mangler vi endnu at fotografere hen ved ¾ del af stenene. Dette betyder dog ikke, at vi kun er kvart færdige med det samlede arbejde. Hele den tekstuelle del af databasen er færdig, og hele arbejdet med computerprogrammet, der viser websiderne, genererer 2D modellerne osv. er også færdigt (det drejer sig nok om ca linjers PHP, ECMA og JAVA kode). Allan Falk har gjort et stort arbejde med scanning af Margolinskys gravstensafskrifter fra provinsen, og dette arbejde er også afsluttet nu. Selve fotograferingen indebærer ikke den største arbejdsbyrde, specielt ikke nu, hvor vi har udviklet en metode, der hedder skyd først, spørg bagefter. Vi fotograferer altså løs, dokumenterer i oversigtsfotos hvordan rækkerne ser ud, og venter med spørgsmålene, dvs. identifikationen af stenene på fotografierne, til vi kommer hjem. Der er denne sidste del, der er den mest arbejdskrævende, men også den mest spændende. Der har nok flydt mindst s mellem mig og Allan Falk i forbindelsen med identifikationen af stenene, vi har fotograferet indtil nu. Til sammenligning: Selve fotografe ringen af alle sten i Fredericia tog mig blot ca. 4 timer. Jeg skylder også at fortælle, at vi indtil nu har været tre om at fotografarbejdet, nemlig mig, Allan Falk (der oven i købet har investeret i et dyrt kamera til formålet) og Jørgen Poulsen. Jørgen har dog været så uheldig at få tildelt rækkerne med de liggende, sefardiske sten i Møllegade. Disse liggende sten har været helt dækket af mos, så meget af hans tid har været brugt til lugearbejde og rengøring, mens Allan og jeg bare kunne fotografere løs. Når de resterende sten er fotograferet, identificeret og indlæst i databasetabeller, vil webapplikationen være færdig i en foreløbig version, vi måske kan kalde 1.0 Beta. Justeringer af 2D modellerne vil også komme på tale, specielt for de kirkegårde (Horsens, Svendborg, Nakskov og Slagelse), jeg slet ikke har besøgt endnu. En del af fotografierne er pga. uheldige lysforhold eller andet ikke helt vellykkede. Specielt i de første rækker i carre X i Møllegade og carre C i Fredericia har bevoksning i en række tilfælde umuliggjort gode fotografier. Figur 4 nedenfor er et ekstremt eksempel på problemer med bevoksning i sandhedens interesse det mest ekstreme jeg kunne finde. Hvis bevoksningen fjernes, bør mange sten fotograferes om. Fig. 4.: Dette er et totalt mislykket foto formodentlig af stenen for Eva Wessely (d. 1789) i Møllegade carre X række 4 nr. 8. Lige foran og over stenen vokser en stor, tæt taks, og et bedre foto kan ikke tilvejebringes før dette træ er fældet. De nederste linjer af inskriptionerne på en del sten er desuden dækket af det voksende kulturlag (se eksempel i fig. 1a b ovenfor). Lidt nænsomt gravearbejde forud for fotograferingen ville gøre underværker. Endelig blev en del sten slet ikke fundet ved første gennemgang (de er markeret med sort i webapplikationen). I det mindste nogle af disse sten er givetvis midlertidigt nedtaget og under renovation og vil altså dukke op igen. Kort sagt: Vi bør nok indstille os på en iteration nr. 2 af fotograferingen, før vi kommer til en version af webapplikationen, vi kan kalde 1.0 Alfa Final Release. 8

7 Fremtiden, efter version 1 Når version 1 er færdig og først til den tid kan vi begynde at tænke på, hvad version 2.0 skal indeholde. I mit hoved og, véd jeg, også i Allans rumsterer der nogle tanker om fulde afskrifter og oversættelser i stil med det, Steinheim instituttet har præsteret i databasen for Königstrasse (se JGS NYT nr. 1 vol. 5 marts 2008). De moderne belysnings og scanningsteknikker, man dér har anvendt til afdækning af næsten udviskede inskriptioner, så jeg gerne anvendt på flere af de ældste sten i Møllegade og Fredericia. Det vil da være en opgave for Nationalmuseet (se fig. 5 nedenfor). Endelig kunne det også være en idé at få samlet alle kendte historiske fotografier af gravstenene i databasen. Det vil sige fotografier o. 30 år gamle eller ældre, og som viser stenene i en anden og måske bedre tilstand end den nuværende (se fig. 6a b.). Et mindre antal historiske fotos fra forskellige udgivelser er allerede gjort tilgængelige i webapplikationen. Historiske fotos vil være et glimrende supplement til mine, Allans og Jørgens moderne fotos. Mange især nyere sten (fra efter ) er blevet renoveret eller måske ligefrem udskiftet. I Odense er flere sten med oprindelige ordrige hebraiske inskriptioner blevet erstattet af moderne sten med danske, ordknappe inskriptioner som dem, man gerne ser på en almindelig, kristen kirkegård. F.eks. Her hviler [navn, årstal]. Fred være med hans sjæl. Enkelte steder har jeg set hebraiske navneinskriptioner erstattet af inskriptioner med latinske bogstaver, altså indhugget i den oprindelige, hebraiske sten (de nulevende efterkommere har nok ikke kunnet læse hebraisk). For så vidt må det understreges, at webapplikationens fotos viser stenene, som de ser ud i dag. Historiske fotos vil vise hvordan de så ud for år tilbage, og tilsammen vil de vise en udvikling. Ikke blot et naturligt forfald som følge af vejr, vind, frost og måske luftforurening, men også i en del tilfælde en stilforandring. Om 50 år kan det måske give mening igen at tage en rundtur med fotoapparatet. Men regn ikke med mig til den tid! Fig. 5: Af positionen at dømme stenen for Allan Falks forfader Philip Israel Eichel fra 1771 i Møllegade X , fotograferet af undertegnede i Man kan se, at det har været en fornem sten, men indskriften er helt udvisket. Det kan ikke udelukkes at indskriften kan synliggøres med moderne belysnings og scanningsteknikker i stil med dem, der har været anvendt ved renovationen af Königstrasse i Altona. Fig. 6a b.: T.v. gravstenen for Blume Salomonsen (Nyborg) f. Levy begravet 1837 i X (i Jødiske Dødsfald fejlagtigt angivet som X ). Foto af Allan Falk Stenen fandt Jørgen Poulsen ved siden hendes mands i den privat udlejede have til den gamle direktørbolig. Begge sten er stærkt forvitrede. T.h. den samme sten afbilledet i Slægten Salomonsen fra 1927, men her stadig med tydelig inskription. De to graves placering skyldes pladsnød, og noget tyder på at man heller ikke på det tidspunkt har haft helt styr på gravenes placering. Ved begravelsen af Moses Salomonsen Nyborg i 1801 har menighedsforstanderen nemlig noteret 'Mausche Nyborg ligger begravet ved siden af den gamle Høj i Nærheden af Porten til den ældste Del af Kirkegaarden. Husk! Ved Fodenden af Graven fandt man en ældgammel Grav. Man maa ingensinde begrave nogen paa det Sted'. 9

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS June 2013 Den kulturelle grav Muslimske gravsteder i Danmark Helle Lykke Nielsen Døden er universel, men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad kulturelt betinget.

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database Databaseteori 19. Databaser Fra længe før EDB alderen har man haft arkiver med viden: lande har haft folkeregistre med oplysninger om landet borgere, firmaer har haft oplysninger om kunder og salg, man

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Rette bunkefejl i Legacy

Rette bunkefejl i Legacy Rette bunkefejl i Legacy - med programmet Microsoft Access Indhold Programmet Microsoft Access... 1 Oprette korte stednavne... 3 Den tunge måde at rette på... 3 Den lettere måde... 4 Slette stednavne...

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk DIGITALISERING I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver, kan vi tilbyde både produkter og hjælp til forskellige opgaver, der sikre det bedst

Læs mere

Symboler på gravsten. og deres betydning

Symboler på gravsten. og deres betydning på gravsten og deres betydning Gravsten fortæller om menneskers liv og den tid, de har levet i. Inskriptionerne i stenene, med navnetrækket på afdøde samt fødsels- og dødsåret indhugget, vidner om de konkrete

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Denne korte vejledning om data management gennemgår hvordan data i et projekt håndteres, og hvordan datagangen kan styres i et

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Negativer: Photograficas. af frederik berg olsen

Negativer: Photograficas. af frederik berg olsen E n n a t u r a l b o r n h o l m e r s p r o d u k t i o n Negativer: af frederik berg olsen K ø b e n h a v n 2 0 0 1 Kender du det? Du ser det perfekte motiv, hiver dit kamera frem - klik - fremkalder

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter.

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter. Tilstandsrapport Kort om Istedløven Skulpturen Istedløven blev skabt af billedhugger H. W. Bissen til minde om de faldne danske soldater i krigen 1848 1850. Den blev afsløret den 25. juli 1862 på Sankt

Læs mere

Kan unge med dårlige læsefærdigheder. ungdomsuddannelse? Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research

Kan unge med dårlige læsefærdigheder. ungdomsuddannelse? Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research Kan unge med dårlige læsefærdigheder gennemføre en ungdomsuddannelse? Dines Andersen Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 1:2005 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Dette er simple regler som alle spillere skal følge

Dette er simple regler som alle spillere skal følge Generelle Regler Dette er simple regler som alle spillere skal følge Spilleder (GM) En GM eller spilleder er personer som er ansvarlige for at spillet og reglerne fungere og følges. Dvs. at man skal under

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere