Om registreringen af de ældste jødiske gravsten Af Tom Brøndsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om registreringen af de ældste jødiske gravsten Af Tom Brøndsted"

Transkript

1 På opfordringer (en hel del endda!) fra JGS' formand Elsebeth Paikin vil jeg her fortælle lidt om det igangværende arbejde med at fotografere og registrere gravstenene på de jødiske kirkegårde i Danmark. Arbejdet omfatter alle kirkegårdene på nær de to yngste i København, og det foreløbige resultat kan beses på tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser Her i vintermånederne, hvor selve fotograferingsarbejdet ligger stille, er ca. 1/4 del af stenene "i hus". De er altså fotograferet og identificeret i den grad vi (dvs. Allan Falk og jeg) har kunnet tyde tilstrækkelig mange detaljer (navne, årstal osv.) af de til tider meget svært læsbare, hebraiske inskriptioner. I andre tilfælde har vi alene ud fra positionen måttet anslå stenenes sandsynlige identiteter. Da der er tale om et igangværende arbejde vil jeg ikke så meget fokusere på endelige konklusioner (stenenes tilstand samlet set, hvad der er gået tabt osv.), men mere på motivationen bag arbejdet. Nærmere bestemt vil jeg fortælle lidt om forløbet der førte til, at jeg gik i gang med arbejdet. Formål/Motivation: Genealogi/Religion/Kulturarv Lad det med det samme være sagt, at min motivation for registreringsarbejdet ikke så meget bunder i min interesse for genealogi, altså det forhold at gravstensinskriptionerne er en vigtig kilde til bestemmelse af slægtskabsforhold mellem jøder i det århundrede. Langt det meste af den genealogiske information, vi kan fravriste inskriptionerne, er vel nok allerede nedfældet i de trykte kilder, Allan Falk har anvendt til sin "Dansk Jødisk Genealogisk Database" (se JGS NYT nr. 4 vol. 7, nov. 2010). For så vidt skal vi heller ikke forvente, at arbejdet vil afdække væsentligt genealogisk nyt. Men lidt har også ret. Jeg vil tro, at Allan Falk, der har været meget hjælpsom med identifikationen af stenene, indtil nu hen ved 20 gange har foretaget et par småjusteringer af sin genealogiske database på baggrund af det, vi har fundet ud af. Men mere genealogi er det heller ikke blevet til! Motivationen bag registreringsarbejdet har for mig heller ikke noget med religion at gøre. Jeg er vel det man kalder kulturkristen (dog ikke medlem af Folkekirken), og idéen om at man som afdød til tid og evighed også længe efter forskydningen af de tektoniske plader har skabt nye kontinenter og Om registreringen af de ældste jødiske gravsten Af Tom Brøndsted Nr. 1 Vol. 8 Marts 2011 tilintetgjort andre skal ligge på samme sted, er mig noget fremmed. Men jeg respekterer naturligvis de religiøse følelser mange knytter til kirkegårdene. For mig er de jødiske kirkegårde og de op til over 300 år gamle gravsten først og fremmest en historisk kulturarv. De udgør ikke bare de danske jøders kulturarv. Der er tale om en dansk (eller for den sags skyld europæisk) kulturarv. Personligt har jeg som ikke jøde 22 direkte forfædre begravet i Møllegade i København. Jeg tror ikke der er mange nulevende troende jøder, der har en tilsvarende stor "aktiepost" i denne kirkegård. Og mon ikke størstedelen af nulevende efterkommere til de gravlagte i Møllegades carre X fra 1700 tallet er kulturkristne som jeg? Netop derfor er jeg også af den mening, at f.eks. udgifter til renovering og bevaring af i hvert fald sten fra 1700 tallet bør afholdes af Nationalmuseet, altså af vores fælles kasse. Ikke af Mosaisk Troessamfund, der økonomisk vist også har nok at se til med de noget yngre legatgravsteder, det har forpligtet sig til at vedligeholde. Men denne diskussion skal dog ikke føres her. Hvad findes der i forvejen af registranter? Hvis man som jeg primært betragter de ældre jødiske kirkegårde som en slags museer med bevaringsværdige mindesten, vil man nok også forvente, at der for længst er udarbejdet en registrant med fotografier og udførlige beskrivelser af eksperter i klasse med Josef Fischer, Julius Margolinsky eller andre. Indtil for ganske få år siden var jeg selv overbevist om, at en sådan (uudgivet) samlet registrant måtte findes et eller andet sted f.eks. i Mosaisk Troessamfund, på Nationalmuseet eller det Kgl. Bibliotek. Uden sammenligning i øvrigt: Vores runesten er jo velbeskrevet først og fremmest i de to tykke bind "Danmarks Runeindskrifter" af Lis Jacobsen og Erik Moltke fra 1941/42. Faktum er, at det nærmeste vi kommer en sådan registrant er Julius Margolinskys bog Jødiske Dødsfald i Danmark fra Denne bog desværre uden fotografier af gravstenene kendes vel stort set af alle, der interesserer sig for dansk jødisk genealogi. Kapitlerne om kirkegårdene i provinsen er et ordret genoptryk af Margolinskys tidligere udgivelse De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer fra 1957, hvor dog også et lille udvalg af hebraiske inskriptioner er afskrevet, 3

2 oversat og forklaret. Men heller ikke her med fotografier. Julius Margolinskys to udgivelser er øjensynlig udtog af hans håndskrevne kartotek Margoteket beskrevet af Allan Falk i JGS NYT nr. 3 vol. 5, sept Det er vigtigt at understrege dette, da der har vist sig at være rigtig mange afskrivningsfejl og misforståelser i bogudgivelserne. Margolinsky har helt sikkert ikke selv foretaget afskrifterne. Men herom nedenfor. Det håndskrevne kartotek må altså betragtes som primær i forhold til udgivelserne. Kartoteket er øjensynlig blevet til over en lang periode (måske 30 år), og ikke alt er kommet med i udgivelserne. Ældst er formodentlig den del, der vedrører provinskirkegårdene. På kartotekskortene og også i udgivelserne om provinsen er der mere biografisk information om de gravlagte end på de tilsvarende kartotekskort for Møllegade. Desuden har provinskortene på bagsiden afskrifter af alle længere, ikketrivielle hebraiske gravtekster (se fig. 1a b). En særlig del af kartoteket kaldt Systematisk indeholder kartotekskort for Møllegade ordnet efter carre, række og sten eller gravnummer. Ellers er resten af kartoteket ordnet som i udgivelserne efter kirkegård og herefter alfabetisk efter de gravlagtes efternavne. Fig. 1a b: T.v. Gravstenen for Elieser Lipmann begr i Ålborg A 3 5. Foto fra 2010 af undertegnede. T.h. J. Margolinskys afskrift vel nok fra omkring Det ses at de sidste 3 linjer af stenens inskription i dag er dækket af kulturlaget. Muligvis har Margolinsky måttet grave en smule, da han i sin tid foretog afskriften. Spørgsmålet om Margolinskys arbejder, specielt hans Jødiske Dødsfald, kan gøre det ud for en anvendelig registrant til gravstenene vil jeg besvare med et klart nej. Naturligvis nej! Dette svar er jo baggrunden for, at jeg i det hele taget har påbegyndt arbejdet beskrevet i denne artikel. Men lad mig forklare, hvorfor jeg siger nej: Derfor dur Jødiske Dødsfald ikke som registrant Personlige erfaringer For mig har det været en længere proces at forstå, hvorfor Julius Margolinskys Jødiske Dødsfald er 4 så lidt bevendt til at identificere gravsten på kirkegårdene. For at forklare processen vil jeg kort berette om mine tre første besøg i Møllegade. Måske vil mange kunne nikke genkendende til mine frustrationer: Omkring 1995 aflagde jeg med hans bog under armen mit første besøg i Møllegade med det formål at fotografere i det mindste et par af gravstenene til mine 22 forfædre omtalt ovenfor. Den venlige portner gav mig lov til at bruge ½ time, og den tid anvendte jeg til at prøve at finde sten nr. 17, række 15 i carre X. Her ligger ifølge Margo

3 linsky Rachel Fürst, død Men ifølge Josef Fischer er der tale om Rachel Rothenburg født Fürst, enke efter overrabbineren Moses Rothenburg i Hamborg. Og stenen skulle være velbevaret. De 30 minutter skulle altså bruges til at få afklaret dette spørgsmål. Hebraisk kunne jeg absolut ikke, men det burde jo ikke være så svært at finde carre X, tælle sig frem til sten nr. 17 i række 15 og fotografere den. Fotografiet jeg tog viste sig dog at gengive stenen for en mand! Ved mit andet besøg, vel nok omkring år 2000, var jeg bedre forberedt. Jeg havde bl.a. forsøgt at konstruere hebraiske stavemåder af de navne, jeg var interesseret i, men igen gik et eller andet helt galt. At tælle sten er ikke helt let, når mange af dem er væltet og ligger eller måske altid har ligget mellem rækkerne! Jeg søgte kun i carre X, og her er vildtvoksende æbletræer og takstræer for ikke nævne brændenælder også et problem. Papirlapperne med mine konstruerede hebraiske navne har jeg ikke gemt. Ellers ville jeg måske i dag, hvor jeg har lært mig lidt hebraisk, kunne forklare, hvorfor de viste sig nytteløse. Ved mit tredje besøg var jeg i gode hænder, i selskab med personer, hvis ekspertise jeg nærede ubegrænset tillid til. Det var afslutningen på besøget af JGS venskabsforening fra Hamborg i 2009, hvor bestyrelsen arrangerede et besøg i Møllegade. Forud for mødet havde bestyrelsen opfordret deltagerne til at fremsende lister med de sten, de var interesserede i, og jeg var ikke sen til at e mine 22 føromtalte forfædre. Min medfødte beskedenhed afholdt mig fra at tilføje sten også for søskende til mine forfædre på ønskesedlen. Dette ville ellers nok have bragt mig op på måske 100 sten, som ekspertpanelet skulle udpege for mig. Jeg tror nok bestyrelsen var lettere rystet, selv over den stærkt reducerede liste med kun 22 sten. I hvert fald fortalte Allan Falk senere, at min ønskeseddel internt var blevet omtalt som Tom s List, i kærlig erindring om Steven Spielbergs Schindler s List! Det tredje besøg var dog langt fra en fiasko, selvom vi slet ikke kom igennem min liste. Jeg kom vitterlig hjem med et 2 3 fotografier, som senere viste sig at være dem jeg søgte. Hertil kommer dog også en del svipsere (fig. 2a b). Men diskussionen mellem deltagerne, når vi stod ved en sten, vi mente var anført på en deltagers liste, overbeviste mig om, at vi her havde med et problem at gøre, som Jødiske Dødsfald ikke kunne løse. Vi havde brug for at kunne se opstillinger af de enkelte rækker i samlet overblik. Især havde vi behov for at se, hvad der burde være på gravpladserne før og efter den sten vi ledte efter og hvis tilstand vi ikke kendte. Denne kunne jo være bevaret kun som ulæselig grusbunke. Og så havde vi brug for flere landmarks end dem stierne mellem carre erne samt stenrækkernes endepunkter kunne yde. I hvert fald i de ældste afdelinger af kirkegårdene. Fig. 2a b: T.v. Gravstenen for Zerla Wallich i Møllegade X (fra 1775), som vi i 2009 fejlagtigt antog tilhørte Berend Moses Rothenborg død samme år. Fotoet er fra venskabsmødet i T.h. Berend Moses Rothenborgs korrekte sten i X fotograferet af undertegnede i Af indskriften l. 2 3 Ber ben ha reb og l. 4 Moshe Rojthenborg. 5

4 Et landmark er jo i kartografi noget let genkendeligt, vi orienterer os ud fra, f.eks. Eiffeltårnet i Paris, London Eye i London osv. I sammenhæng med kirkegårdene skal landmarks forstås som velbevarede sten, der allerede er identificerede med sikkerhed. At tælle sten alene fra rækkernes begyndelse eller bagfra fra slutningen er alt for usikkert, ikke mindst fordi hvilket jeg dog først senere fandt ud af Margolinskys nummerering også medtager sten, der ikke findes mere. Desuden hænder det, at Margolinsky med et efterstillet a har indføjet grav og stennumre mellem to fortløbende numre, altså f.eks. 16, 17, 17a, 18 hvorved nr. 18 i virkeligheden er nr. 19 osv. Forklaringen er sandsynligvis, at han i første omgang ganske enkelt har glemt eller overset en grav eller sten. Konklusionen er derfor: Det tælleri, som Margolinskys arbejde lægger op til, dur slet ikke. Toms Parser Ud over Tom s List involverer denne lille beretning også en anden finurlighed, der har fået navn efter mig, nemlig Toms Parser. Professionelt har jeg en baggrund i lingvistik og datalogi (databehandling af naturlige sprog som dansk og formelle sprog som programmeringssprog). Det var derfor naturligt for mig at betragte det hele som et datalogisk problem: Margolinskys arbejde er en støjfyldt model af kirkegårdene, og nu gælder det om at optimere modellen. Elsebeth Paikin sendte mig en maskinlæsbar (OCRscannet) version af Margolinskys afsnit om Mølle gade i Jødiske Dødsfald, og jeg programmerede en parser til at analysere afsnittet. Denne beretning skal ikke være for teknisk, men dog lige et par ord om, hvad en parser er: Når et menneske med dansk som modersmål analyserer en dansk sætning (finder grundled, udsagnsled osv.), benytter han noget viden om dansk, som gerne kaldes en grammatik. En parser fungerer ligesom et sådant menneske, og ligesom mennesket skal parseren have adgang til viden i form af en grammatik. Udover parseren har jeg altså implementeret en grammatik, der beskriver Margolinskys særlige sprogbrug i Jødiske Dødsfald, herunder hans måde at notere grav og stenpositioner. Parseren er så i stand til at finde konflikter mellem Margolinskys tekst og min grammatik. En konflikt har to mulige årsager: 1) Min grammatik er forkert eller 2) Margolinskys tekst er forkert. 6 Mit første forsøg med min parser afdækkede så mange konflikter, at jeg var overbevist om, at jeg måtte have misforstået Margolinskys nummereringssystem (at min grammatik var forkert). Jeg sendte de første ca. 20 konflikt eksempler til Allan Falk, der efter nogen tid svarede, at der var en meget enkel forklaring: Der var tale om 20 afskrivningsfejl fra det håndskrevne kartotek. Dette gjorde at jeg fik blod på tanden, og jeg strammede min grammatik til, så den blev endnu mere intolerant overfor urimeligheder. Allan Falk holdt i begyndelsen styr på alle fundne fejl i et Excel ark og rapporterede løbende til JGS bestyrelsen, at nu havde Toms Parser igen fundet X antal fejl. Jeg vil hertil nok lige præcisere, at det var mig der fandt fejlene ved hjælp af min parser og grammatik! Men jeg tror nok der gik sære frasagn om denne mirakuløse Toms Parser blandt dem, der fulgte med i mit arbejde. De fejl, der er fundet på denne måde, giver så også indblik i, hvordan Margolinskys to bøger om kirkegårdene er blevet til. To ting står fast: 1) manuskripterne er blevet indtastet på skrivemaskine fra kartotekskortene, og 2) Margolinsky har ikke selv foretaget indtastningen. Det første ses af, at fejl i grav og stenpositioner er typiske slåfejl: indtasteren har f.eks. ramt en nabotast til det tilsigtede tegn eller har byttet om på to tegn. Det andet ses af, at mange fejl er simple misforståelser af angivelserne på kortene. F.eks. kan en række på et kartotekskort være angivet som nr. 4 og herefter med en overstregning korrigeret til nr. 6. Dette har indtasteren opfattet som nr. 46, en misforståelse Margolinsky umuligt selv kan være ophavsmand til. Især i afsnittet om Møllegade er der mange sådanne fejl (ca. en på hver anden side). Sandsynligvis er der her heller ikke tale om samme indtaster som i afsnittene om provinskirkegårdene, der jo blev trykt første gang tyve år tidligere. Det er næsten udelukkende i angivelserne af gravog stenpositionerne, der er fundet fejl. Formodentlig fordi disse angivelser for indtasterne har været ligeså meningsfulde som stregkoderne på butiksvarer. Men der er dog også eksempler på typiske slåfejl i den øvrige tekst. I Fredericia er der f.eks. en gravlagt, der døde som talnudist ikke en type nudist jeg ellers har hørt om før! På et standardtastatur er m og n jo nabobogstaver. Dette er altså en slåfejl, ikke en læse eller stavefejl.

5 Alle fejl, der er blevet korrigeret på grundlag af det håndskrevne kartotek, er omhyggeligt blevet registreret som trykfejl. Men der er flere fejl, der har rod helt tilbage i kartoteket. Fælles for de sidste er, at de først endelig kan verificeres som fejl og korrigeres, når vi har studeret de relevante steder på selve kirkegårdene. Som typisk eksempel kan nævnes gravstenen for Abraham Levin kaldt Lyngby (død 24/1 1845), der både ifølge Jødiske Dødsfald og kartoteket skulle være at finde i J i Møllegade. Problemet er, at man på det tidspunkt var ved at gravlægge på de sidste pladser i carre G række 7, mens carre J slet ikke var taget i brug endnu (se fig. 3). Vi har endnu ikke fotograferet og studeret stenene i carre G og J, men jeg forventer at finde Abraham Levins sten i G 7 19, hvor der er en tom plads og hvor den kronologisk hører hjemme. Fig. 3: Møllegade med begravelser (blå prikker) og gravsten (røde prikker) i I cirklen den dubiøse placering af Abraham Levins sten fra 1845 i J 17 19, helt isoleret fra de øvrige begravelser. Jeg forventer at finde den rigtige plads i G Kortet (2D modellen) er genereret af webapplikationen. Udover trykfejl og faktuelle fejl (med rod tilbage i kartoteket) er der også en del mangler. Enkelte kort er glemt. Sten, der ikke kan identificeres, er udeladt i Jødiske Dødsfald, men er medtaget i den del af arkivet, der hedder Systematisk (i webapplikationen er disse uidentificerbare sten anført under navnet NN ). Endelig har en automatiseret sammenligning med Allan Falks genealogiske database afsløret, at en del gifte kvinders fødenavne mangler. En samlet opgørelse over fundne fejl og mangler må dog vente til registreringsarbejdet har fundet sine første, foreløbige afslutning. Webapplikationen Toms Parser har for længst udtjent sin rolle. De sætningsled, den fandt og måske korrigerede, er nu indlæst i strukturerede database tabeller, og det hele gjort tilgængelig i webapplikationen, man kan se på webadressen tom.brondsted.dk/ mosaiskebegravelser Webapplikationen benytter sig også af elektroniske kort over kirkegårdene (2D modeller se fig.3), 7 og her plottes gravstenspositionerne ind, således at det sammen med fotografierne af stenene bliver fuldstændig entydigt, hvilke beskrivelser der hører til hvilke sten, og hvor disse befinder sig. Det er denne entydighed, Margolinskys Jødiske Dødsfald mangler. Og det er denne mangel på entydighed, der ovenfor har fået mig til at konkludere, at bogen ikke dur som registrant til gravstenene. Dette råder webapplikationen nu bod på. Webapplikationen tillader brugerne at se på data på flere måder. Man kan naturligvis ligesom i Jødiske Dødsfald slå et navn op i navnelisten. Man vil da se graven og stenen (hvis der er en sådan) i kontekst af rækken den indgår i. Genealoger bør da også se på de tilstødende grave, da f.eks. ægtefæller ofte er begravet ved siden af hinanden. Man kan også se begravelserne kronologisk. Hvis man f.eks. af folketællingerne 1787 og 1801 kan se, at en person må være død i mellem de to årstal, men ikke kan finde den pågældende

6 gennem navnelisten, kan man søge efter kandidater blandt alle begravede fra perioden. Man kan navigere rummeligt, dvs. vælge en kirkegård, carre, række og studere de enkelte sten i rækken. En sådan virtuel spadseretur er ledsaget af fotos af alle trin fra carre over række til sten, og 2D modellen viser konstant hvor man er. Endelig kan man studere udviklingen i en kirkegård gennem særlig animation af 2Dmodellerne. Animationerne viser den gradvise ubrugtagelse kirkegårdenes arealer. Resterende arbejde Som nævnt i begyndelsen mangler vi endnu at fotografere hen ved ¾ del af stenene. Dette betyder dog ikke, at vi kun er kvart færdige med det samlede arbejde. Hele den tekstuelle del af databasen er færdig, og hele arbejdet med computerprogrammet, der viser websiderne, genererer 2D modellerne osv. er også færdigt (det drejer sig nok om ca linjers PHP, ECMA og JAVA kode). Allan Falk har gjort et stort arbejde med scanning af Margolinskys gravstensafskrifter fra provinsen, og dette arbejde er også afsluttet nu. Selve fotograferingen indebærer ikke den største arbejdsbyrde, specielt ikke nu, hvor vi har udviklet en metode, der hedder skyd først, spørg bagefter. Vi fotograferer altså løs, dokumenterer i oversigtsfotos hvordan rækkerne ser ud, og venter med spørgsmålene, dvs. identifikationen af stenene på fotografierne, til vi kommer hjem. Der er denne sidste del, der er den mest arbejdskrævende, men også den mest spændende. Der har nok flydt mindst s mellem mig og Allan Falk i forbindelsen med identifikationen af stenene, vi har fotograferet indtil nu. Til sammenligning: Selve fotografe ringen af alle sten i Fredericia tog mig blot ca. 4 timer. Jeg skylder også at fortælle, at vi indtil nu har været tre om at fotografarbejdet, nemlig mig, Allan Falk (der oven i købet har investeret i et dyrt kamera til formålet) og Jørgen Poulsen. Jørgen har dog været så uheldig at få tildelt rækkerne med de liggende, sefardiske sten i Møllegade. Disse liggende sten har været helt dækket af mos, så meget af hans tid har været brugt til lugearbejde og rengøring, mens Allan og jeg bare kunne fotografere løs. Når de resterende sten er fotograferet, identificeret og indlæst i databasetabeller, vil webapplikationen være færdig i en foreløbig version, vi måske kan kalde 1.0 Beta. Justeringer af 2D modellerne vil også komme på tale, specielt for de kirkegårde (Horsens, Svendborg, Nakskov og Slagelse), jeg slet ikke har besøgt endnu. En del af fotografierne er pga. uheldige lysforhold eller andet ikke helt vellykkede. Specielt i de første rækker i carre X i Møllegade og carre C i Fredericia har bevoksning i en række tilfælde umuliggjort gode fotografier. Figur 4 nedenfor er et ekstremt eksempel på problemer med bevoksning i sandhedens interesse det mest ekstreme jeg kunne finde. Hvis bevoksningen fjernes, bør mange sten fotograferes om. Fig. 4.: Dette er et totalt mislykket foto formodentlig af stenen for Eva Wessely (d. 1789) i Møllegade carre X række 4 nr. 8. Lige foran og over stenen vokser en stor, tæt taks, og et bedre foto kan ikke tilvejebringes før dette træ er fældet. De nederste linjer af inskriptionerne på en del sten er desuden dækket af det voksende kulturlag (se eksempel i fig. 1a b ovenfor). Lidt nænsomt gravearbejde forud for fotograferingen ville gøre underværker. Endelig blev en del sten slet ikke fundet ved første gennemgang (de er markeret med sort i webapplikationen). I det mindste nogle af disse sten er givetvis midlertidigt nedtaget og under renovation og vil altså dukke op igen. Kort sagt: Vi bør nok indstille os på en iteration nr. 2 af fotograferingen, før vi kommer til en version af webapplikationen, vi kan kalde 1.0 Alfa Final Release. 8

7 Fremtiden, efter version 1 Når version 1 er færdig og først til den tid kan vi begynde at tænke på, hvad version 2.0 skal indeholde. I mit hoved og, véd jeg, også i Allans rumsterer der nogle tanker om fulde afskrifter og oversættelser i stil med det, Steinheim instituttet har præsteret i databasen for Königstrasse (se JGS NYT nr. 1 vol. 5 marts 2008). De moderne belysnings og scanningsteknikker, man dér har anvendt til afdækning af næsten udviskede inskriptioner, så jeg gerne anvendt på flere af de ældste sten i Møllegade og Fredericia. Det vil da være en opgave for Nationalmuseet (se fig. 5 nedenfor). Endelig kunne det også være en idé at få samlet alle kendte historiske fotografier af gravstenene i databasen. Det vil sige fotografier o. 30 år gamle eller ældre, og som viser stenene i en anden og måske bedre tilstand end den nuværende (se fig. 6a b.). Et mindre antal historiske fotos fra forskellige udgivelser er allerede gjort tilgængelige i webapplikationen. Historiske fotos vil være et glimrende supplement til mine, Allans og Jørgens moderne fotos. Mange især nyere sten (fra efter ) er blevet renoveret eller måske ligefrem udskiftet. I Odense er flere sten med oprindelige ordrige hebraiske inskriptioner blevet erstattet af moderne sten med danske, ordknappe inskriptioner som dem, man gerne ser på en almindelig, kristen kirkegård. F.eks. Her hviler [navn, årstal]. Fred være med hans sjæl. Enkelte steder har jeg set hebraiske navneinskriptioner erstattet af inskriptioner med latinske bogstaver, altså indhugget i den oprindelige, hebraiske sten (de nulevende efterkommere har nok ikke kunnet læse hebraisk). For så vidt må det understreges, at webapplikationens fotos viser stenene, som de ser ud i dag. Historiske fotos vil vise hvordan de så ud for år tilbage, og tilsammen vil de vise en udvikling. Ikke blot et naturligt forfald som følge af vejr, vind, frost og måske luftforurening, men også i en del tilfælde en stilforandring. Om 50 år kan det måske give mening igen at tage en rundtur med fotoapparatet. Men regn ikke med mig til den tid! Fig. 5: Af positionen at dømme stenen for Allan Falks forfader Philip Israel Eichel fra 1771 i Møllegade X , fotograferet af undertegnede i Man kan se, at det har været en fornem sten, men indskriften er helt udvisket. Det kan ikke udelukkes at indskriften kan synliggøres med moderne belysnings og scanningsteknikker i stil med dem, der har været anvendt ved renovationen af Königstrasse i Altona. Fig. 6a b.: T.v. gravstenen for Blume Salomonsen (Nyborg) f. Levy begravet 1837 i X (i Jødiske Dødsfald fejlagtigt angivet som X ). Foto af Allan Falk Stenen fandt Jørgen Poulsen ved siden hendes mands i den privat udlejede have til den gamle direktørbolig. Begge sten er stærkt forvitrede. T.h. den samme sten afbilledet i Slægten Salomonsen fra 1927, men her stadig med tydelig inskription. De to graves placering skyldes pladsnød, og noget tyder på at man heller ikke på det tidspunkt har haft helt styr på gravenes placering. Ved begravelsen af Moses Salomonsen Nyborg i 1801 har menighedsforstanderen nemlig noteret 'Mausche Nyborg ligger begravet ved siden af den gamle Høj i Nærheden af Porten til den ældste Del af Kirkegaarden. Husk! Ved Fodenden af Graven fandt man en ældgammel Grav. Man maa ingensinde begrave nogen paa det Sted'. 9

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

2014 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk. Forside

2014 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk. Forside 2014 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk. Forside Driftsmateriellet Forord 1980 1980 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk Side 0.010 Driftsmateriellet Forord 2014 Genoplivning af et 40 år

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 Vi rækker vore hænder frem 22 - Gådefuld er du vor Gud på Tak og ære være Gud Nadververs:

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 725 Det dufter lysegrønt 435 Aleneste Gud 493 Gud Herren så til jorden ned 11 Nu takker alle Gud Den intense

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 9. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang Salmer:

Prædiken til 9. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang Salmer: 1 Prædiken til 9. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang Salmer: 403 Denne er dagen 683 Den nåde som vor Gud har gjort 370 Menneske din egen magt 69 Du fødtes på jord Nadververs: 412 v. 56 af Som vintergrene

Læs mere

Ændring af sætninger for begivenheder i Legacy

Ændring af sætninger for begivenheder i Legacy Ændring af sætninger for begivenheder i Legacy Indhold Sådan virker det nu...1 Sådan kan du ændre standardsætninger...2 Sådan opbygger du en ny begivenhed fra bunden...6 Varieret sprog...7 Jeg vil vise,

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

3. søndag efter påske, den 17. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Johs 14,1-11 Salmer: 749, 434, 20, 332, 379, 242, 474, 484.

3. søndag efter påske, den 17. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Johs 14,1-11 Salmer: 749, 434, 20, 332, 379, 242, 474, 484. 1 3. søndag efter påske, den 17. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 14,1-11 Salmer: 749, 434, 20, 332, 379, 242, 474, 484. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Digte lå billederne i en kuvert sammen med program for dagen

Digte lå billederne i en kuvert sammen med program for dagen Steen Kaalø Digte er vel digte eller er de? Digte som får megen opmærksomhed i øjeblikket, kan nogle gange virke frastødende. Måske er digtene gode men den næsten salvelsesfulde dyrkelse af digteren kan

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen 725-10-787 Valdemarsgudstjeneste. 15/6-07. 20.30. Johs. 3,16. Jørgen Christensen Læsning: Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

24 s e Trin. Søndag d.15.november Vinderslev kirke kl Hinge kirke kl (da b).

24 s e Trin. Søndag d.15.november Vinderslev kirke kl Hinge kirke kl (da b). 24 s e Trin. Søndag d.15.november 2015. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30 (da b). Salmer: Vinderslev kirke kl.9: 318 Stiftet Guds søn 560 Det livets ord / 541 Vær du mig nær 732 Dybt hælder

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

3 s.e. HTK. 22.januar Vinderslev kirke kl.9 (da b). Hinge kirke kl

3 s.e. HTK. 22.januar Vinderslev kirke kl.9 (da b). Hinge kirke kl 3 s.e. HTK. 22.januar 2016. Vinderslev kirke kl.9 (da b). Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 356-448,v.1-3 (dåb) v.4-6/ 66-42 Hinge kl.10.30: 356-208- 47/ 66-121- 471 Dette hellige evangelium

Læs mere

Variable. 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0

Variable. 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0 Variable 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0 2 a x = 5 b x = 1 c x = 1 d y = 1 e z = 0 f Ingen løsning. 3

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Arbejdermuseet. Opgave projekt om industrialiseringen. Praktik i andre skoleformer Eva Björk

Arbejdermuseet. Opgave projekt om industrialiseringen. Praktik i andre skoleformer Eva Björk Arbejdermuseet Opgave projekt om industrialiseringen Praktik i andre skoleformer Eva Björk Løn og ligestilling Nedenunder finder du en tavle over hvad en kvinde, mand og barn tjente i gennemsnittet i timen.

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Plænesten. Når man skal vælge gravsten

Plænesten. Når man skal vælge gravsten Gravsten Når man skal vælge gravsten Grindsted Sten- og Billedhuggeri er en stenvirksomhed, der fremstiller gravsten efter individuelle ønsker. Vi sætter kvaliteten over kvantiteten af det arbejde, vi

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke

4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke 4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke Ålum Kirke (Se illustration 1) ligger i den frugtbare Nørreå-dal som forbinder Randers og Viborg. Området er rigt på fortidslevn fra mange forskellige tider.

Læs mere

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af.

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af. Tekster: Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Rødding 9.00 281 Nu nærmer sig (mel. Vor Herres Jesu mindefest) 292 Kærligheds og sandheds ånd 319 Vidunderligst 302 Gud Helligånd, o kom! (mel. Aug. Winding)

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Juledag, fredag den 25. december Tekst: (1. Mos 1,1-5) Johs 1,1-14 Salmer: 99, 434, 114, 115, 116, 108 v.4-6, 102

Juledag, fredag den 25. december Tekst: (1. Mos 1,1-5) Johs 1,1-14 Salmer: 99, 434, 114, 115, 116, 108 v.4-6, 102 1 Juledag, fredag den 25. december 2015 Jesper Stange Vor Frue kirke kl. 17 Tekst: (1. Mos 1,1-5) Johs 1,1-14 Salmer: 99, 434, 114, 115, 116, 108 v.4-6, 102 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Indholdsfortegnelse De 5 klassiske fotofejl Fejl 1 Du er for langt væk Fejl 2 Du er for doven Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Fejl 4 Du tjekker ikke hele motivet Fejl 5 Du bruger din flash forkert

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari.

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari. National test Elev. Kan anvendes til både norm- og kriteriebaserede resultater. Registreringsprogram for resultaterne af elevernes afholdelse af nationale test i dansk. Denne fulde udgave af programmet

Læs mere

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den.

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 21. februar 2016 Kirkedag: 2.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 402 * 388,1-4 * 299 * 643 * 388,5 * 609,4-5 LL: 402 * 388 * 643 * 609,4-5 I vores

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

Læs selv om KORTTRICKS. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana

Læs selv om KORTTRICKS. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om KORTTRICKS Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om KORTTRICKS Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Korttricks 3 Magi eller matematik? Findes magi? Kan en tryllekunstner

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Salmer: 223 Herren af søvne Det er påske 230 Påskemorgen slukker sorgen 241 Tag det sorte kors 236 v. 3-4 Påskeblomst 234 Som forårssolen

Salmer: 223 Herren af søvne Det er påske 230 Påskemorgen slukker sorgen 241 Tag det sorte kors 236 v. 3-4 Påskeblomst 234 Som forårssolen 2. påskedag II 28. marts 2016 Sundkirken 10 Salmer: 223 Herren af søvne Det er påske 230 Påskemorgen slukker sorgen 241 Tag det sorte kors 236 v. 3-4 Påskeblomst 234 Som forårssolen Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Jørgen Christensen , s.e.Påske. 6/ Johs. 10, Der er noget utrolig menneskeligt og

Jørgen Christensen , s.e.Påske. 6/ Johs. 10, Der er noget utrolig menneskeligt og Jørgen Christensen 408-51-750-309 249-482 749 674,1+2+7-11 2.s.e.Påske. 6/4-08. 10.00. Johs. 10,22-30. Der er noget utrolig menneskeligt og genkendeligt over disse menneskers længsel efter vished, da de

Læs mere

Nytår I 2016, Ølgod og Strellev kirker

Nytår I 2016, Ølgod og Strellev kirker I evangeliet til i dag hører vi om, at et barn får sit navn. Og jeg kan lige så godt indrømme det: Jeg har et problem med navne. Alle, der har gået til konfirmationsforberedelse hos mig, eller til minikonfirmandundervisning,

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv!

Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv! Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv! Prædiken i TV nytårsnat 2002-03 1. læsning (5 Mos 30,11-15.19-20) Nytårsnats første læsning er fra Det gamle Testamente.

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere