SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011"

Transkript

1

2 SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011

3 Dansk Søredningsselskab Vision Igennem frivilligt arbejde at redde værdier og liv til søs Forebygge at uheld bliver til ulykker og katastrofer - vi kalder det forebyggende søredning. Skabe tryghed ved at være fysisk tilstede og alment kendt i hele Danmark.

4 Dansk Søredningsselskab formål og fakta Foreningens formål er at yde søassistance til bådejere og andre, der måtte have behov herfor, samt assistere myndigheder i nødsituationer og aktiviteter naturligt forbundne hermed. Ydelsen er gratis og udføres af frivillige bosat tæt på stationerne med lokalkendskab til farvandet. Udrykningstiden er max 30 min. oftest 15 min. Alarmering foregår via direkte opringning til vagthavende på den lokale station eller via SOK og Lyngby Radio. DSRS kan ikke tilkaldes direkte på 112 sådanne opgaver udføres kun på SOK s kommando og ønske. DSRS er ikke en konkurrent til SOK udelukkende et supplement Medlemskab koster 550 kr. pr. kalenderår medlemmer får tilsendt materiale til båden og vagttelefonnumre.

5

6 Eksempler udskrift af logbog fra Melding d kl. 12:50 Melding tilgået: DSRS-Helsingør Anmeldt af: SOK Årsag: Motorbåd med motorproblemer nord for ven Reddere: Preben og Poul Vagtcentral: Freddi Udrykning kl.:13:15:00 Hjemkomst kl.:15:30:00 Bugseret til: Helsingør Medlem: Nej Hændelsesbeskrivelse: Båden var på vej fra Gilleleje til København da den fik motorproblemer mellem Helsingør og ven. Indmeldt ved ankomst til Helsingør. (28) Melding d kl. 14:19 Melding tilgået: DSRS Lynetten Anmeldt af: MOC syd Årsag: Problemer med skrue Reddere: preben-rune Vagtcentral: Kenneth Udrykning kl.:14:55:00 Hjemkomst kl.:18:45:00 Bugseret til: Hvidovre havn Medlem: Nej Hændelsesbeskrivelse: Fiske båd der havde fået eget garn i skruen. Drev på land ved Kalvebod broen. Bugseret til Hvidovre Havn. Kuvert udleveret. (35)

7 Eksempler udskrift af logbog fra Melding d kl. 21:00 Melding tilgået: DSRS Lynæs Anmeldt af: MOCN Årsag: Rødt Nødblus ved Fr-værk Reddere: Peter M, Jørgen og Erik F Vagtcentral: Udrykning kl.: 21:20:00 Hjemkomst kl.: 23:00:00 Hændelsesbeskrivelse: Afsøgte brændingen ved Fr-værk sammen med beredskabet fra Fr-værk og Fr-sund samt en redningshelikopter-dog uden resultat. (54) Melding d kl. 08:45 Melding tilgået: DSRS - Årø Havn Anmeldt af: MOCN Årsag: Eftersøgning af båd med to personer Reddere: Leif & Ole Vagtcentral:Ole Udrykning kl.: 09:00:00 Hjemkomst kl.: 12:20:00 Hændelsesbeskrivelse: Eftersøgningen fra i går genoptaget. Vi søger nord for Aarø og MOCN dirigerer os til at sejle syd for Aarø. Her er en mand fundet druknet at en fisker. Det viser sig at være den ene af de to savnede. Den tomme båd findes lidt senere af redningshelikopteren. Den anden savnede person finder vi druknet ca. 3 sømil SV for Aarø. Vi assisterer Redningshelikopteren med bjærgning af personen. Begge de savnede personer bar redningsvest. (21)

8 Eksempler udskrift af logbog fra Melding d kl. 11:45 Melding tilgået: DSRS Spodsbjerg Anmeldt af: Spodsbjerg Havn Årsag: Motorstop Reddere: Jens S og Jørgen H. Vagtcentral:Jørgen R Udrykning kl.: 12:00:00 Hjemkomst kl.:14:50:00 Bugseret til: Spodsbjerg Medlem:Nej Hændelsesbeskrivelse:En mindre gummibåd (ca. 4 m) med 2 tyske lystfiskere ombord fik motorstop i Langelandsbæltet på pos. N , E Blev bugseret til Spodsbjerg. (15) Melding d kl. 23:38 Melding tilgået: DSRS Lynetten Anmeldt af: LYRA Årsag:tilskadekomst Reddere: Kenneth Preben Udrykning kl.:23:38:00 Hjemkomst kl.:02:05:00 Hændelsesbeskrivelse:Vi var på øvelse i KBH havn i forbindelse med distortion havne festen. Vi var på vej hjem, da alarmen kom fra Lyngby radio om 2 tilskadekomne ude ved 3 kroner fortet. vi sejlede ud til 3 kroner fortet og mødtes med hvidstens rib. Stor var forbavselsen da de tilskadekomne blev fundet inde på stenene ved 3 kroner fortet, for der var ikke mindre en 12 tilskadekomne, som efter at have været til havnefest skulle hjem i en fart. Der kom bare en 2 meter høj, 3 meter bred sten mole i vejen. Vi sejlede de hårdest sårede ud til Hvidsten som lå i lynetteløbet. En anden båd havde 2 læger om bord som også havde hørt alarmen, og de var så sejlet ud til hvidsten, hvor de 2 læger assisterede de tilskadekom- ne. vi sejlede i alt 8 af de tilskadekomne fra 3 kroner ud til hvidsten, som efterfølgende sejlede ind til Toldboden hvor ambulancerne ventede.

9 Dansk Søredningsselskab - fakta DSRS blev etableret i 2004 som almen nyttig forening. Der er foreløbigt etableret 9 stationer under foreningen. Foreningen har i november 2013 registreret 1500 betalende medlemmer og 150 frivillige. Der har i 2013 været 230 udkald til stationerne mere end 1/3 er rekvireret fra SOK Foreningen samarbejder med de øvrige nordiske frivillige søredningsselskaber i Sverige, Norge, Finland og på Ålandsøerne.

10 Dansk Søredningsselskab - Stationer

11 DSRS Organisation DSRS Bestyrelse Forretningsudvalg Sekretariat Teknik Uddannelse Helsingør Lynæs Årø Lynetten Rudkøbing Nykøbing Falster Kerteminde Spodsbjerg Bregnør

12 Dansk Søredningsselskab - Bestyrelse Ole Lyngenbo, læge (formand for DSRS) Steen Wintlev, Sejladschef i Dansk Sejlunion, (næstformand i DSRS) Niels Bagge, formand for Foreningen til Søfartens fremme Jes Anker Mikkelsen, partner, advokatvirk. Bech-Bruun Leif Linden, Revisor, Kallermann revision Mathias Rassov, Beredskabsforbundet/Direktør i PR Perceptor Rolf Westerstrøm, Direktør, Svensk Søredningsselskab (SSRS)

13 DSRS Spodsbjerg-Nimbus redningsfartøj

14 DSRS Lynetten-Zodiac 6,5

15 DSRS Rudkøbing - demo i Svendborg

16 DSRS Bregnør-Zodiac 7,5

17 DSRS Helsingør-RS Kronborg-Zodiac 7,3

18 Dansk Søredningsselskab - uddannelse Krav til bådførere Minimum: speedbådscertifikat VHF Førstehjælp Kompetence til at håndtere båd og udstyr Grundigt kendskab til procedurer/retningslinjer Godkendes af DSRS bestyrelse

19

20 DSRS standardbåd ribcraft 6,8 m. Bilag 1 dok 16 A 3 D tegning af DSRS standardbåd

21 Den perfekte redningsmand Kan kontakte sin egen central 24/7 Kan komme til et års møde Har hjelm med indbygget radio så han kan tale med helikopter/sok Har speedbådscertifikat Har hjertestarter ved hånden Er med på min 4 store øvelser årligt Har sommer og vinter dragt Har førstehjælpskursus og VHF Kan mødes med andre i DSRS Har en god og sikker båd Har en uniform til havne arbejde Er på øvelse med SOK en gang om året Har indgående kendskab til at trække skibe af og bugsere Har et leder kursus

22 Tekniske krav til redningsbåde og udstyr Sikkerhed ved sejlads med redningsbåde (2007) Branchevejledning udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros af Planudvalget for brand- og redning - som består af repræsentanter for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Forbundet af Offentligt Ansatte, Falck Danmark A/S og Fagligt Fælles Forbund, 3F. *Litteraturhenvisninger: Lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 om sikkerhed til søs. Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.

23 Dansk Søredningsselskab - fremtiden Status: De frivillige vil gerne være med i havnene og er den væsentligste ressource ( gratis rådighed ). SOK og beredskabet bakker op bruger DSRS Fritidssejlerne er glade for os medlemstallet er hurtigt stigende Organisationen er logistisk på plads og velfungerende Udfordringen: Organisationen har ikke midler til nyanskaffelser og bedre uddannelse og kan ikke blive landsdækkende på medlemskontingenter og båddonationer

24 Oxford Research rapport til TrygFonden SOK vurderer på nuværende tidspunkt, at SAR-området i Danmark er varetaget af et solidt beredskab men at DSRS er et velkomment supplement på området. SOK hæfter sig ved, at forudsætningen for at DSRS kan være en aktiv spiller på SAR-området i Danmark er, at SOK skal være fuldt bekendt med, og kunne stole på, DSRS udstyr og kompetencer i forbindelse med SARindsatser. Det er Oxford Researchs vurdering, at selvom DSRS fokuserer på at assistere fritidssejlere i de danske farvande, da er berettigelsen af DSRS i Danmark også betinget af, at de kan anses som en legitim SAR-aktør. I denne nuværende kontekst er det Oxford Researchs vurdering, at DSRS i et fremadrettet perspektiv i udgangspunktet kan fokusere på at konsolidere de efterspurgte SAR-kompetencer. Det være sig således primært i forhold til uddannelse og udstyr, hvor niveau og kvalitet kan optimeres og tydeliggøres. En eventuel udbygning af antallet af redningsstationer i DSRS kan med fordel udskydes indtil kompetence- og udstyrsniveauet er på et højere og tilfredsstillende niveau ved de eksisterende DSRS stationer. Det er Oxford Researchs vurdering, at DSRS strukturelle set up er gennemarbejdet og med relativt klare arbejdsdelinger mellem de respektive frivillige. Organisationen vurderes således efter DSRS nuværende størrelse at have et solidt fundament.

25 Arbejdsplan frem til 2015 Fortsat tæt samarbejde med de relevante fonde Konsolidering af organisationen uddannelse, træning og udstyr Synlighed i havne logo på både - uniformer Øvelser med SOK og Marinehjemmeværn Etablere centralværksted Kampagne sikkerhed og tryghed til søs OBS spot fritidssejleren som overlever tipskupon om sikkerhed og tryghed til søs vind sikkerhedsudstyr til båden Ny web side Sikkerheds App med vejrdata mv.

26

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 Landsdækkende totalservice ved brandskade Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ nr. 3 2012 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet MHV på stor arktisk øvelse Guide i alarmering Sådan kommer du til søs inden for en time En succes fylder 20 år Frivillige bærer uddannelsesugen

Læs mere

NR.5 MAJ 2009 22. ÅRGANG. Borgmester Jan Boye til standerhejsning

NR.5 MAJ 2009 22. ÅRGANG. Borgmester Jan Boye til standerhejsning ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.5 MAJ 2009 22. ÅRGANG Borgmester Jan Boye til standerhejsning Klubben har efterhånden nogle år på bagen, sagde borgmesteren den fylder 100 år i 2011. Med den aktivitet, der hersker

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG England vs. Danmark Stærkt samarbejde Annoncebooking Annoncebookning udgives i samarbejde med Horisont Gruppen a/s, der tager sig af lay-out, produktion og udgives annoncesalg.

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ NR. 2 2012 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Jubilæum for fuld skrue Nyhed i Maritime Force Protection Undervandsdronen fuldfører missionen under overfladen Den mørkeblå skole Få

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

April 27. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

April 27. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 April 27. Årgang. Nr. 1 09 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK

PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK SUNDHEDSMINISTERIET OG AMTSRÅDSFORENINGEN I DANMARK SEPTEMBER 1991 PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK Udvalget om præhospital behandling BETÆNKNING NR. 1225 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 www.vestbrand.dk 1 Borgmester Søren Enemark forord 2009 På Vestegnen har vi et dygtigt og ansvarsbevidst brandvæsen

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Til havnepersonale og havnebestyrelser m.fl. uddannelseskatalog 2013 1 Uddannelseskatalog 2013 Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har hermed fornøjelsen

Læs mere

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden FRIVILLIG august 2013 Totalforsvarets Dag 2013 FKB Årsmøde 2013 Blå blink på Priden FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Regionale Samlingspunkter åbnes i år Beredskabsforbundet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 2 marts 2011 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FOREBYGGE SES STAFET Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan i Vejle Side 6-7 NR. 2 marts 2011 9. ÅRGANG

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 9 november 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Slukning til søs Flådestationen i Frederikshavn var en del af øvelsespladsen for 24 mand fra Århus Brandvæsen, der er blevet uddannet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 5 juni 2010

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 5 juni 2010 NR. 5 juni 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Dilemmaer Det danske beredskab har fået et øvelsessekretariat. En ny øvelsesdug kom på bordet ved et velbesøgt øvelsesseminar

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund NR. 5 juni 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilddåb for tværgående SINE-snak 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund Foto: Rene Gammelmark Side 18-21

Læs mere

Årsberetning 2000. Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service

Årsberetning 2000. Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service Årsberetning 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service Indhold Bestyrelsens beretning Side 3 Arbejdsmiljøet må ikke drukne i bureaukrati - interview med Peter Bjerregaard

Læs mere

Tursejleren. Festligt og aktivt landstræf. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 3 august 2008 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Festligt og aktivt landstræf. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 3 august 2008 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 3 august 2008 www.tursejleren.dk Festligt og aktivt landstræf INDHOLD Foreningsside og kolofon...2 Skipperen har ordet... 4 Landstræf i højt humør... 6 Quiz for

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

BRANDVÆSEN. Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 5 Juni 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21 BRANDVÆSEN NR. 5 Juni 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362 ISSN 2245-8913

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere