ANALYSENOTAT Ulovlig download stadig stort problem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSENOTAT Ulovlig download stadig stort problem"

Transkript

1 ANALYSENOTAT Ulovlig download stadig stort problem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT CHARLOTTE ENEVOLDSEN Hvis man tror, at problemerne med piratkopiering og ulovlig fildeling af bl.a. film og musik var et problem, som blev løst med fremkomsten af billige og nemt tilgængelige lovlige underholdningstilbud via live-streaming og download, må man tro om igen. At der måske var større offentlig opmærksomhed omkring problemet i sluthalvfemserne og start-2000 erne betyder langtfra, at der ikke er tale om meget udbredte brud på kunstnerne og producenternes rettigheder. Samtidig er det helt tydeligt, at man ikke for alvor har fået gjort op med en underliggende forståelse og kultur, som tilsiger, at det eksempelvis er langt mindre slemt at downloade ulovlig musik eller film, end det ville være at stjæle dem i butikken. Det er stadig et stort problem, at mange downloader eller streamer ulovligt kopieret materiale som film, serier og musik Dansk Erhverv har afdækket problemets omfang i en undersøgelse, som både viser hvor mange, der faktisk foretager ulovlig download og streaming, og dokumenterer en udbredt opfattelse af, at det ikke for alvor er uacceptabel og alvorlig kriminalitet. Undersøgelsen er baseret på personer, som udgør et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning i. Den indsamlede data er således velegnet til at vise den faktiske adfærd og generelle holdning i befolkningen, dog med det forbehold at man sagtens kan forestille sig, at mange ikke åbent vil indrømme (selv i en anonymiseret survey), at de enten selv har foretaget ulovlig downloads, eller at de ikke selv tager afstand fra det. Derfor må resultaterne tages som minimumsestimater, og det er meget sigende, at det selv i det lys er så mange, der enten selv bryder loven eller i hvert fald ikke synes, det er særlig galt, at andre gør det. Hovedresultaterne er: 11 pct. af danskerne synes, det er i orden at bryde loven ved at downloade eller streame ulovligt kopieret indhold 27 pct. af danskerne har på et eller andet tidspunkt downloaded eller streamet ulovligt indhold, mens 12 pct. har gjort det de seneste 12 måneder idet man godt kan forestille sig, at der er endnu flere, som blot ikke vil indrømme det i en survey Blandt dem som har gjort det, synes 46 pct. ikke det er i orden hvilket både kan være udtryk for, at de har fået dårlig samvittighed, men også at de egentlig ikke synes, det er i orden, men bliver fristet over evne af de mange muligheder Det er især de yngre og mænd, som downloader og streamer ulovligt, men omvendt er det langtfra kun i denne gruppe, man finder personer, som gør det I nogle tilfælde er mange af brugerne ikke klar over, at siden er ulovlig, mens langt de fleste brugere af de store ulovlige portaler godt er klar over, at de bryder loven 11 pct. af danskerne synes, det er i orden at downloade/streame ulovligt 12 pct. har gjort det inden for de seneste 12 måneder - DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 47 / 2016

2 1/10 danskere synes det er i orden at downloade ulovligt Den nedenstående figur 1 giver et oversigtsbillede over, hvor mange der generelt set synes, det er i orden at downloade eller streame ulovligt kopieret indhold. 11 pct. angiver, at de synes, det er i orden. Det er klart at der kan være mange som reelt finder det acceptabelt, men ikke vil indrømme det i en survey (hvilket den høje ved ikke andel formentlig er en antydning af). Derfor er det meget sigende for befolkningens holdning, at hver tiende ikke har noget som helst problem med åbent at indrømme, at de finder det acceptabelt og i orden at bryde loven ved at downloade eller streame ulovligt kopieret indhold. 1/10 synes det er i orden at Figur 1 Hvad er generelt din holdning til, at nogle personer downloader eller streamer ulovligt kopieret indhold (fx musik, film/serie, computerspil)? 63% downloade eller streame ulovligt kopieret indhold 26% 11% Det er i orden, da det alligevel er Det er ikke i orden at gøre det, for dyrt og/eller besværligt at fordi det er ulovligt anskaffe sig det man ønsker på lovlig vis Ved ikke Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=1004 Ser man på den faktiske adfærd, er det blandt personerne i stikprøven 12 pct., som har downloaded eller streamet ulovligt indhold de seneste 12 måneder, og 27 pct. har gjort det på et eller andet tidspunkt i deres liv. Med andre ord er det at bryde loven og krænke rettighedshaverne meget udbredt i befolkningen. Tabel 1 Andel som har downloaded eller streamet ulovligt kopieret indhold Nogensinde Seneste 12 måneder Har downloaded ulovligt 23% 10% Har streamet ulovligt 19% 8% Begge dele eller en af delene 27% 12% Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=1004 Anm.: Tabellen opsummerer besvarelserne fra fire spørgsmål, Har du nogensinde downloaded ulovligt kopieret indhold (fx musik, film/serier, computerspil)?, Har du gjort det inden for de sidste 12 måneder?, Har du nogensinde streamet noget ulovligt kopieret indhold (fx musik, film/serier, computerspil)? Har du gjort det inden for de seneste 12 måneder? DANSK ERHVERV 2

3 Interessant nok er det blot 29 pct. af dem, som faktisk indrømmer at have downloaded eller streamet ulovligt materiale, som synes, det er i orden, jf. nedenstående figur. Det tyder på en vis dobbeltmoral, at mange har fået skrupler, at de lod sig friste over evne, selvom de godt vidste, det var forkert, hvad de gjorde, eller at de ikke var klar over, at tjenesten var ulovlig på det tidspunkt, hvor de brugte den. Figur 2 Hvad er generelt din holdning til, at nogle personer downloader eller streamer ulovligt kopieret indhold (fx musik, film/serie, computerspil)? Det er i orden, da det alligevel er for dyrt og/eller besværligt at anskaffe sig det man ønsker på lovlig vis 29% 39% 29 pct. af dem som faktisk har gjort det, synes det er i orden kunne tyde på at mange trods alt har lidt dårlig samvittighed, men bliver fristet over evne Det er ikke i orden at gøre det, fordi det er ulovligt 36% 46% Ved ikke 25% 25% Har downloaded eller streamet ulovligt kopieret indhold Har downloaded eller streamet ulovligt kopieret indhold inden for de seneste 12 måneder Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=204, 88. henholdsvis for personer som har downloaded eller streamet ulovligt kopieret indhold, og personer der har gjort det de seneste 12 måneder. Selvom kun hver tiende direkte angiver at det ikke er i orden, så er det trods alt kun i omegnen af to ud af tre af personerne i stikprøven, som entydigt tager afstand ved at betegne det som i høj grad uacceptabelt eller i nogen grad uacceptabelt, jf. tabellen på næste side. Det er eksempelvis langt flere, som tager klart afstand fra at rejse i tog uden gyldig billet, selvom begge typer forteelser grundlæggende indebærer, at man snyder sig fra at betale, hvad man skal, og opnår en økonomisk fordel i forhold til de lovlydige borgere. Det er således tydeligt, at der er relativt mange danskere, som ikke for alvor synes, at det er et problem, at mange krænker rettighedshavere og tilegner sig digitalt materiale på ulovlig vis. Sammenlignet med andre typer kriminalitet er det slående, at ulovlig download eller streaming ikke vurderes som særligt problematisk, men snarere er en lidt bagatelliseret forteelse. DANSK ERHVERV 3

4 Tabel 2 Hvordan vurderer du følgende handlinger? I høj grad I nogen grad I mindre grad Det er uacceptabelt uacceptabelt uacceptabelt acceptabelt Ved ikke Total Køre i bil selvom man har en promille over det tilladte 91% 4% 1% 1% 3% 100% Stjæle slik i supermarkedet 88% 6% 1% 1% 3% 100% Rejse med toget uden at købe billet 73% 16% 6% 2% 3% 100% Aflevere en stil i skolen som man har fundet på nettet som sin egen 72% 14% 8% 2% 4% 100% Lyve på sit CV når man søger job 71% 16% 8% 2% 3% 100% Download af ulovligt kopieret indhold (fx musik, film/serier, computerspil) 50% 22% 14% 5% 8% 100% Streame ulovligt kopieret indhold (fx høre et musiknummer, som er uploaded ulovligt på Youtube) 44% 21% 17% 10% 9% 100% Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=1004 Den nedenstående tabel 3 opsummerer, hvem der er mest tilbøjelig til generelt set at synes, det er i orden at downloade eller streame ulovligt kopieret indhold. Som det fremgår, er det i høj grad mænd og i høj grad yngre personer. Der er dog i alle aldersgrupper nogle, som synes, det grundlæggende er i orden. Tilsvarende viser den nedenstående tabel 4 en uddybet opstilling over, hvor udbredt det er i forskellige befolkningsgrupper at downloade eller streame ulovligt downloaded materiale. Det er igen tydeligt, at det rent faktisk er mest udbredt blandt mænd og yngre personer, men også, at det langtfra kun er i disse befolkningsgrupper, den ulovlige praksis trives. Eksempelvis er det hver tiende i undersøgelsen, som har gjort det inden for de seneste 12 måneder i aldersgruppen år. Kun 72 pct. svarer entydigt, at det i høj grad eller i nogen grad er uacceptabelt at downloade ulovligt kopieret indhold DANSK ERHVERV 4

5 Tabel 3 Hvad er generelt din holdning til, at nogle personer downloader eller streamer ulovligt kopieret indhold (fx musik, film/serie, computerspil)? Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=1004 Anm.: Det har været muligt for respondenterne at svare henholdsvis Det er i orden, da det alligevel er for dyrt og/eller besværligt at anskaffe sig det, man ønsker, på lovlig vis, Det er ikke i orden at gøre det, fordi det er ulovligt samt Ved ikke. * Rød blok omfatter Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. I orden Ikke i orden Ved ikke Total n Total 11% 63% 26% 100% 1004 Mand 15% 60% 25% 100% 512 Kvinde 8% 66% 27% 100% 492 Under 30 år 22% 50% 28% 100% år 19% 55% 26% 100% år 10% 63% 27% 100% år 6% 68% 26% 100% år 5% 71% 25% 100% 441 Folkeskole, realeksamen 10% 64% 26% 100% 297 Almen gymnasial uddannelse inkl. HF og studenterkurser 21% 50% 29% 100% 72 Erhvervsuddannelse 11% 58% 32% 100% 327 Kort videregående uddannelse 8% 69% 22% 100% 77 Mellemlang videregående uddannelse 9% 69% 22% 100% 172 Lang videregående uddannelse 18% 77% 5% 100% 51 Ved ikke/foretrækker ikke at oplyse det 0% 59% 41% 100% 8 Selvstændig 9% 59% 31% 100% 33 Fuldtid 13% 61% 26% 100% 363 Deltid 11% 55% 34% 100% 52 Studerende 18% 58% 24% 100% 76 Pensionist, efterløn eller førtidspensionist 5% 68% 27% 100% 425 Arbejdssøgende 11% 82% 7% 100% 34 Andet 34% 39% 27% 100% 19 Landet 17% 58% 26% 100% 94 Landsby 11% 64% 25% 100% 141 Mindre by (op til ) 8% 64% 28% 100% 166 Mellemstor by (op til ) 13% 62% 24% 100% 129 Større by 9% 60% 31% 100% 193 København, Aarhus, Odense, Aalborg 12% 65% 23% 100% 281 Rød blok* 12% 64% 24% 100% 421 Blå blok** 11% 62% 27% 100% 440 ** Blå blok omfatter Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre. DANSK ERHVERV 5

6 Tabel 4 Har du nogensinde downloaded ulovligt kopieret indhold (fx musik, film/serier, computerspil)? / Har du nogensinde streamet ulovligt kopieret indhold (fx musik, film/serier, computerspil)? Andel som har downloaded/streamet ulovligt Andel som har gjort det inden for de seneste 12 måneder n Total 27% 12% 1004 Mand 32% 13% 512 Kvinde 22% 11% 492 Under 30 år 67% 35% år 45% 20% år 20% 10% år 17% 5% år 3% 0% 441 Folkeskole, realeksamen 17% 9% 297 Almen gymnasial uddannelse 53% 29% 72 Erhvervsuddannelse 22% 7% 327 Kort videregående uddannelse 33% 14% 77 Mellemlang videregående uddannelse 29% 15% 172 Lang videregående uddannelse 41% 15% 51 Ved ikke/foretrækker ikke at oplyse det 14% 14% 8 Selvstændig 43% 29% 33 Fuldtid 30% 11% 363 Deltid 32% 14% 52 Studerende 68% 39% 76 Pensionist, efterløn eller førtidspensionist 7% 2% 425 Arbejdssøgende 16% 4% 34 Andet 26% 21% 19 Landet 24% 16% 94 Landsby 20% 11% 141 Mindre by (op til ) 17% 4% 166 Mellemstor by (op til ) 28% 14% 129 Større by 23% 6% 193 København, Aarhus, Odense, Aalborg 36% 18% 281 Rød blok* 31% 15% 421 Blå blok** 24% 8% 440 Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=1004 * Rød blok omfatter Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. ** Blå blok omfatter Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre. DANSK ERHVERV 6

7 Samlet set er det altså tydeligt, at en væsentlig del af danskerne downloader og streamer ulovligt, og at en ret stor del af befolkningen ikke synes, det er en alvorlig sag. Der er altså blandt mange danskere en underliggende forståelse af, at det måske nok er ulovligt og ikke noget, man underholder om til familiemiddagen, men omvendt heller ikke noget som er særlig alvorligt. På den ene side har det skabt et lovligt alternativ til den ulovlige download og streaming, men på den anden side har det givetvis også øget interessen for de digitale muligheder, hvor det at hente ulovligt indhold måske tidligere var noget, som i højere grad var forbeholdt personer med særlig computerkyndighed. Under alle omstændigheder er det en ganske stor del af befolkningen, som kender til mange af de forskellige populære tjenester som Apple itunes, Netflix, HBO og Youtube. Også de ulovlige tjenester som fx PopCorn Time, Torrenz og the Pirate Bay er kendt af mange. Hele 7 pct. af personerne i undersøgelsen angiver faktisk, at de bruger Popcorn Time og the Pirate Bay, hvilket understreger, at det er relativt udbredt at anvende ulovlige tjenester for at få adgang til digitalt indhold. Det er ikke i alle tilfælde sådan, at brugerne er klar over, at en tjeneste er ulovlig. Mens de fleste brugere af Popcorn Time og Pirate Bay er bevidste om, at siden er ulovlig, er der mange, som tror (eller i hvert fald angiver at tro), at fx Onlinemovies og Yts er lovlige sider, selvom det ikke er tilfældet. Det er gengivet nedenfor i tabel 5. Det understreger, at en del af problemet formentlig også simpelthen kan være manglende viden blandt brugerne, om end man selvfølgelig også må sige, at folk i sidste ende selv har ansvaret for, at det, de gør, er lovligt, navnlig i forhold til tilbud og internetsider, der er for gode til at være sandt. Ser man mere detaljeret og konkret på, hvilken adfærd danskerne har i forhold til forbrug af digitalt indhold, er det tydeligt, at mange har taget de forskellige sider som Netflix, HBO og lignende til sig. Det er uddybet nedenfor i figur 3. DANSK ERHVERV 7

8 Figur 3 De følgende spørgsmål handler om streaming og download på nettet. Vi er interesserede i, hvor meget du gør brug af disse muligheder og hvilke. Kender du til nogle af disse sites? Youtube 66% 24% 10% Netflix 46% 41% 13% TV2play 26% 56% 18% Yousee play 22% 56% 22% Viaplay 27% 50% 23% Spotify 30% 45% 26% TDC play 16% 57% 27% Apple itunes/apple Music 25% 45% 30% Google Play 14% 51% 35% HBO 20% 41% 40% Telmore musik 6% 36% 57% Napster 3% 28% 70% The Pirate Bay 7% 21% 72% Filmstriben 9% 17% 73% Popcorn Time 4% 18% 77% Tidal 3% 20% 77% Reddit 6% 15% 80% Soundcloud 8% 10% 82% Ereolen 7% 11% 82% Torrentz 4% 12% 84% Deezer 3% 11% 86% Riidr Watch Series Sefilm 123movies Onlinemovies yts 3% 8% 3% 5% 2% 5% 1% 5% 2% 4% 0% 3% 89% 92% 93% 94% 94% 97% Ja, har brugt Ja, har hørt om Nej, kender ikke Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=1004 DANSK ERHVERV 8

9 Tabel 5 Så vidt du ved, er det så en lovlig eller ulovlig side? Lovlig Ulovlig Ved ikke n* Youtube 92% 0% 7% Netflix 94% 0% 6% TV2play 94% 1% 5% Yousee play 92% 1% 7% Viaplay 91% 1% 9% Spotify 88% 1% 11% TDC play 93% 1% 6% Apple itunes/apple Music 90% 0% 9% Google Play 88% 1% 11% HBO 95% 0% 5% Telmore musik 91% 0% 9% Napster 31% 35% 34% The Pirate Bay 7% 85% 8% Filmstriben 82% 3% 15% Popcorn Time 8% 78% 14% Tidal 83% 2% 15% Reddit 61% 8% 31% Soundcloud 80% 4% 16% Ereolen 88% 4% 8% Torrentz 10% 75% 15% Deezer 79% 5% 16% Riidr 59% 7% 33% Watch Series 21% 50% 29% Sefilm 26% 33% 42% 123movies 25% 25% 50% Onlinemovies 28% 27% 45% yts 28% 30% 42% Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv. *n er givet ved antallet af svarpersoner, som har angivet, at de kender til den pågældende tjeneste DANSK ERHVERV 9

10 Den nedenstående tabel 6 opsummerer, hvor mange af brugerne af ulovlige portaler, der er klar over, at portalen er ulovlig. Antallet af besvarelser er lavt, så resultaterne bør tages med betydelige forbehold. Hvis man kan gå ud fra, at alle svarer ærligt, er det tydeligt, at de fleste godt ved, at de store ulovlige tjenester er ulovlige, men at der også findes mange mindre sider, som mange bruger uden at være klar over, at det er ulovligt. En del af den ulovlige download og streaming skyldes altså uvidenhed, eller anderledes beskrevet, at siderne foregiver at være lovlige, og folk måske ikke når at tænke over, at det lyder for godt til at være sandt. Ved de store sider vidste de fleste brugere godt, at den var ulovlig, men ved mange mindre sider er en del brugere ikke klar over det Tabel 6 Andel af respondenter der har anvendt de forskellige sider Brug af side i den tro den var lovlig Brug af side velvidende at den er ulovlig Brug af side uden at vide hvorvidt den var lovlig eller ulovlig Total n* Onlinemovies 30% 47% 23% 100% 11 Torrentz 13% 80% 6% 100% 33 Popcorn 24% 71% 4% 100% 31 Time Sefilm 43% 47% 10% 100% 17 Yts 34% 66% 0% 100% 3 The Pirate 19% 76% 5% 100% 51 Bay 123movies 35% 41%% 24% 100% 9 Watch Series 23% 67% 10% 100% 23 Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=1004. Anm.: Kun personer som angiver at de har anvendt den pågældende side Det er i meget høj grad serier og film som ulovligt downloades eller streames. Samtidig er det dog også tydeligt, at problemet findes for mange forskellige typer digitalt indhold, herunder især musik, computerspil og bøger. Figur 4 Hvilke typer ulovligt kopieret indhold har du inden for de seneste 12 måneder downloaded eller streamet? Det er især serier, film og musik, som kopieres og deles ulovligt Serier/film eller lignende Musik Computerspil Bøger Andet 14% 13% 17% 37% 92% Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv,n=88, alle der enten har downloaded eller streamet ulovligt indhold inden for de seneste 12 måneder. DANSK ERHVERV 10

11 Alt i alt er det tydeligt, at det fortsat er et stort problem, at mange ikke respekterer den intellektuelle ejendomsret for film, serier, musik, computerspil og andre digitale produkter. Mens de færreste trods alt ville stjæle fra en fysisk butik, er der en helt anden accept eller i hvert fald manglende afstandtagen, når det foregår på internettet. Selvom det måske føles som en forbrydelse uden et offer, er det desværre ikke tilfældet, for rettighedshaverne både den enkelte kunster og de forskellige producenter mv. mister den indtægt, de er berettigede til. Det er både urimeligt og svækker blandt andet incitamentet til at udgive digitalt indhold, finde gode og brugervenlige lovlige måder at stille digitalt indhold til rådighed for kunderne på og i øvrigt udvikle de lovlige tilbud. Analysen dokumenterer klart, at man desværre ikke er kommet så langt med at få gjort noget ved dette problem, som man kunne have håbet på i takt med, at der er kommet mange lovlige og relativt billige tjenester, der tilbyder nem adgang til digitalt indhold. DANSK ERHVERV 11

12 OM DETTE NOTAT Ulovlig download stadig stort problem er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 47 i Redaktionen er afsluttet den 10. november. OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på eller tlf NOTER i Data er indsamlet af Norstat for Dansk Erhverv i oktober I alt er indsamlet besvarelser, der er eftervægtet for at rette op på mindre skævheder i samplingen og derved sikre datarepræsentativitet i forhold til den voksne befolkning DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 47 / 2016

Danskerne bryder stadig loven på nettet

Danskerne bryder stadig loven på nettet ANALYSE Danskerne bryder stadig loven på nettet Resumé Det lovlige marked for streamingtjenester bliver stadigt større, og som forbruger kan du i dag vælge mellem en lang række udbydere inden for tv-serier

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke ANALYSENOTAT Black Friday 2016: kan forbrugsfesten fortsætte? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD De senere par år har den danske detailhandel taget den amerikanske

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN CLEMENSEN Digitaliseringen griber om sig og forårsager grundlæggende forandringer

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Velfærd og erhvervsvilkår er hinandens forudsætninger God velfærd og gode

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

ANALYSENOTAT Julegaverne rykker på nettet

ANALYSENOTAT Julegaverne rykker på nettet ANALYSENOTAT Julegaverne rykker på nettet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Julen nærmer sig med hastige skridt, og med julen følger også indkøb af julegaver. Dansk

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF, RASMUS LARSEN LINDBLOM Flere foretrækker private end offentlige plejehjem

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser ANALYSE E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik netop har udgivet giver os den nyeste og mest aktuelle

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere

Læs mere

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det?

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ENERGIPOLITISK CHEF SØREN BÜCHMANN Et flertal af kommunalpolitikerne

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Deleøkonomien fik sit folkelige gennembrud i 2016, og står foran et politisk gennembrud i 2017 med taxalovgivning og deleøkonomi-strategi

Læs mere

ANALYSENOTAT E-sporten boomer

ANALYSENOTAT E-sporten boomer ANALYSENOTAT E-sporten boomer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD E-sporten er i kraftig vækst. Der organiseres professionelle turneringer med store præmiepenge,

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag AF POLITISK KONSULENT TINE MARIE ANDERSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Onsdag den 14. februar er det Valentinsdag, og det er i høj grad

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter

Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter ANALYSE Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter Resumé Danmarks høje afgiftsniveau giver stadig en masse danskere incitament til at købe illegalt indførte nydelsesmidler, som sælges i Danmark

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler?

ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler? ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND De selvkørende biler er på vej, og flertallet er positive Hvad der for få år siden

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på Digitalt nødråb: vores r klæder os ikke godt nok på AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Digitaliseringen påvirker samfundet og ikke mindst arbejdsgange, krav og forventninger

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Notat. Analysenotat. 13. maj 2013

Notat. Analysenotat. 13. maj 2013 Notat Analysenotat 13. maj 2013 Når man har købt en vare i en butik, har man haft lejlighed til at se og prøve den. Forbrugerne har ikke krav på at få byttet varer, men mange butikker yder den service.

Læs mere

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Årets julehandel nærmer sig. Salget op til jul har stor betydning

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt Notat Danskernes oplevelser med kopivarer Piratkopiering er et stigende problem på verdensplan. I 2011 snuppede EU's toldmyndigheder varer for 10 mia. kr. 1 Dertil kommer selvsagt det formentlig langt

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden ANALYSE Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden Hvis man tror at deleøkonomi kun er et storbyfænomen for folk i hovedstaden tager man fejl, for faktisk er der også en del nordjyder og personer bosat

Læs mere

Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film. Gennemførtaf YouGov for Egmont

Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film. Gennemførtaf YouGov for Egmont Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film Gennemførtaf YouGov for Egmont Sp.1 På hvilke af følgende måder ser du film og/eller TV-serier derhjemme? Du kan markere flere svar På

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Deleøkonomiens vækstpotentiale

Deleøkonomiens vækstpotentiale Deleøkonomiens vækstpotentiale AF MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEBASTIAN CLEMENSEN BA.OECON RESUMÉ Knap hver tiende voksne dansker har inden for de seneste 6 måneder brugt en deleøkonomisk tjeneste

Læs mere

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU Danskernes opbakning til EU står stadigvæk stærkt efter en periode med uro i

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Har du nogensinde købt en vare, brugt den, og efterfølgende forsøgt at bytte den i en butik?

Har du nogensinde købt en vare, brugt den, og efterfølgende forsøgt at bytte den i en butik? Analysenotat Mange danskere snyder med returvarer Byttesystemet sikrer forbrugere gode muligheder for at fortryde køb, og få kompensation hvis en vare viser sig at være gået i stykker. En analyse baseret

Læs mere

Misbrug af betalingskort

Misbrug af betalingskort ANALYSE Misbrug af betalingskort Misbrug af betalingskort er desværre et betydeligt problem i Danmark både for danske forbrugere og for dansk erhvervsliv. Når der sker misbrug af betalingskort, kan det

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen?

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? ANALYSE Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Resumé Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Holdningerne er delte og mens nogle er parate til at pendle langt efter et hvilket

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Bytning af julegaver 2018

Bytning af julegaver 2018 ANALYSE Bytning af julegaver 2018 De danske forbrugere bytter gaver for ½ mia. kr. i 2018 I mange uger op til jul er der meget travlt i danske butikker, men også i dagene og ugerne efter jul har den danske

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Notat Danskernes arbejdsvillighed Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Man diskuterer meget, om der er for svage incitamenter til at tage et job i tilfælde af arbejdsløshed, blandt andet som følge af et dagpengesystem

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

E-sporten boomer ANALYSE

E-sporten boomer ANALYSE ANALYSE E-sporten boomer E-sporten har oplevet en meget voldsom vækst de senere år, og nye tal viser, at denne tendens fortsatte ufortrødent i 2017. Da der ikke findes officielle totale opgørelser af e-sportens

Læs mere

Ungdomsuddannelse, privatansættelse og løn

Ungdomsuddannelse, privatansættelse og løn ANALYSE Ungdomsuddannelse, privatansættelse og løn Der er systematisk væsentlige forskel på, hvad gennemsnitslønnen er for personer med en stx, hf, hhx og htx-baggrund. Der er også store forskel på, hvor

Læs mere

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst AF CHEFKONSULENT MICHAEL BREMERSKOV JENSEN OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Største frihandelsaftale i mange år I sommers afsluttede

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Struer Kommune. Kommunalvalg Struer Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59577

Struer Kommune. Kommunalvalg Struer Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59577 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59577 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Lyngallup til BT om OL bonus og selvtægt Dato: 27. marts 2012

Lyngallup til BT om OL bonus og selvtægt Dato: 27. marts 2012 Lyngallup til BT om OL bonus og selvtægt Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen?

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? ANALYSE Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Resumé Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Holdningerne er delte og mens nogle er parate til at pendle langt efter et hvilket

Læs mere

E-sporten boomer videre

E-sporten boomer videre ANALYSE E-sporten boomer videre Hovedfindings Danske Spils tal for betting på e-sportsområdet giver en interessant indikation på den hastige vækst, e-sporten oplever i disse år. Tager vi udgangspunkt i

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter ANALYSE Virksomhedernes outsourcing skifter karakter Danske virksomheder har udnyttet mulighederne ved en international arbejdsdeling, så de eksempelvis kan outsource til udlandet. Det kan være forbundet

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming. Maj 2018

DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming. Maj 2018 DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming Maj 2018 1 M e t o d e Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 30. november - 11. december 2017 via internettet

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark FL4 Cross border access to content online DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE"

Læs mere

Gallup om pension. Gallup om pension. TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789

Gallup om pension. Gallup om pension. TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 Gallup Feltperiode: Den 25.27. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte personer på 2560 år Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 710

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Detailbranchen endelig på vej mod genopretning Efter en vedvarende

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark

Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark ANALYSE Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark Resumé Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark. Det er vurderingen fra 447 virksomheder, der har deltaget i en survey

Læs mere

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet?

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? STEMME I MORGEN TOTAL (A) Socialdemokr(B) Radikale Ven

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Gallup om salg af Nets

Gallup om salg af Nets TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 Gallup Feltperiode: Den 25.-27. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere