NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest"

Transkript

1 Uge NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Is i maven og god sommer Håndtering af overbelægning i Medicinsk afdeling Registrering af infektioner to gange årligt Vest i førertrøjen med e-dok Ringkøbing 100 år Afvikling af ferie og attestation af feriekort Ny registreringsansvarlig overlæge for Hospitalsenheden Vest Hvad betyder multimedieskatten for dig? 9,2 mio. kr. til arbejdsmedicinsk forskning Vikar Region Midt er trådt i funktion Workshop: Bliv en haj til patientinformation Temadag: Planlæg plads i akutmodtagelsen Nyhedsbrevet holder sommerferie Is i maven og god sommer Det er med en god portion is i maven, at sommerferien melder sig i år. Et overforbrug på 40 mio. kroner i årets første halvdel viser, at der var al mulig grund til, at vi i efteråret 2008 tog en række håndfaste og til tider barske værktøjer i brug for at bremse opdriften i udgifterne. Og merforbruget i 2009 viser, at det tager tid at bremse op. Når der alligevel er gode grunde til at bevare roen og skue fremad med en vis optimisme, er det, fordi vi nu er begyndt at indfri de aftaler, der er lavet for Lønkurven er knækket, og vi ved, at der rundt omkring i Hospitalsenheden Vest er investeret megen energi og mange timer i flytning og samling af funktioner samtidig med, at patienterne har skullet passes. Det er formidabelt godt gjort, og vi må forvente, at aktivitetsniveauet nu igen er på vej op. I skal have en stor tak for indsatsen i første halvdel af Det giver os grund til at tro, at de håndtag vi har taget i brug også virker. Så is i maven og nyd sommeren. Der bliver rigeligt brug for friske kræfter til at matche de nye udfordringer som er givet os med blandt andet genåbningen af det frie sygehusvalg fra 1. juli og meraktivitetspakker på blandt andet kræft og hjerteområdet. Med venlig hilsen hospitalsledelsen 1

2 Håndtering af overbelægning i Medicinsk afdeling I lyset af udfordringerne på Medicinsk afdeling med overbelægning har hospitalsledelsen og Medicinsk, Ortopædkirurgisk, Gynækologisk/Obstetrisk og Kirurgisk afdeling samt Akutafdelingen drøftet, hvordan de aktuelle problemer med kapaciteten kan håndteres. Det er fortsat hovedreglen er, at der ikke må være overbelægning på Akut Sengeafsnit (ASA), - der skal være en tom plads til den næste patient. Derudover er der peget på følgende to løsningsinstrumenter: 1. Afdelingerne skal sikre flowet af patienter ved: at sikre, at erfarne overlæger er til stede og rydder op (vurdering, handlingsplan, udskrivelse m.v.) at sikre tilstrækkeligt effektivt brug af operationskapacitet at der arbejdes med at sikre fleksibilitet ved, at patienten kan overflyttes fra Akutafdelingen til stationære sengeafsnit, hvis KBU-lægen har konfereret en plan med superviserende læge (mellemvagt eller bagvagt) 2. Kan der, på trods af ovenstående, ikke skabes sammenhæng mellem kapacitet og efterspørgsel må de øvrige afdelinger bistå. Dette håndteres ved at: ansvarshavende sygeplejerske kontakter øvrige afdelingsledelser, hvorefter afdelingsledelserne udreder muligheden for at tage ekstra patienter afdelingernes / afsnittenes muligheder for at tage i mod patienter kan forøges ved at gøre brug af, i prioriteret rækkefølge: ledig kapacitet, indkalde ekstra personale, bruge vikarkorps, overveje aflysning af elektive patienter, påbud Det sengeafsnit som modtager patienter fra et andet speciale skal varetage plejen. I de situationer hvor der åbnes "ferielukkede" senge som ikke er bemandede, drøftes behovet for indkaldelse af ekstra personale. Udløser ovenstående procedurer ikke den nødvendige kapacitet, vil afdelingerne modtage patienterne efter kvote. Læs hele notatet: Vestergaard på 2720 eller plan- og sekretariatschef Poul Michaelsen på Vest i førertrøjen med e-dok Konverteringen af e-dok i Hospitalsenheden Vest har betydet, at antallet af godkendte e-dok dokumenter i Region Midtjylland er steget betydeligt. Hospitalsenheden Vest bidrager med imponerende 50 procent af samtlige godkendte dokumenter i Region Midtjylland. Vi er således kommet forrygende fra start, for seneste statistik fra juni 2009 viser, der nu totalt er godkendte dokumenter - heraf er de dokumenter fra Vest. Klinisk Biokemisk Afdelings velrenommerede dokumentsamling er selvfølgelig den helt store bidragsyder. 2

3 På under e-dok - Nyheder, finder du den samlede statistik for alle hospitalsenheder i Region Midtjylland. Vestergaard på 2720 eller kvalitetskonsulent Henriette Fyhn på Registrering af infektioner to gange årligt I foråret deltog Hospitalsenheden Vest, som det eneste hospital i Region Midtjylland, i den landsdækkende undersøgelse af hospitalserhvervede infektioner for fire udvalgte infektionsdiagnoser. Resultatet er, at Hospitalsenheden Vest ligger tilfredsstillende under landsgennemsnittet med en infektionsrate på 5,6 procent. Landsgennemsnittet er 8,3 procent. Hospitalsledelsen har besluttet at følge anbefalingen fra Statens Serum Institut, sådan at vi fremover registrerer hospitalsinfektioner to gange årligt - næste gang i efteråret i ugerne Hygiejnekontaktpersonerne skal fortsat foretage registreringen sammen med hygiejnesygeplejerskerne. For yderlige informationer er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Henning Vestergaard på 2720 og hygiejnesygeplejerske Ian Gottlieb på 501. Ringkøbing 100 år 21. august 2009 fejrer Regionshospitalet Ringkøbing officielt sit 100 års jubilæum. Det sker med en reception for inviterede gæster om eftermiddagen, mens der om aftenen bydes op til sang og dans for personalet i Velling Forsamlingshus. Også patienterne på hospitalet får serveret en jubilæumsmiddag på dagen, og ugen inden, lørdag den 15. august, åbner hospitalet dørene for byens borgere. Program for åbent hus annonceres i dagspressen. For yderlige informationer er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Ida Gøtke på 2730 og kommunikationschef Finn Møller på Afvikling af ferie og attestation af feriekort I forbindelse med starten af et nyt ferieår, har HR i Administrationen fået en del henvendelser vedrørende afvikling af ferie optjent under konflikten i Reglen er, at ferie optjent under konflikten afvikles forud for ferie optjent ved Hospitalsenheden Vest, fordi ferie optjent under konflikt sidestilles med ferie optjent hos anden arbejdsgiver og dermed ikke betragtes som A-kasse ferie. Jf. den regionale ferieaftale fra 2008 er det ikke længere nødvendigt med attestation på feriekortet af en arbejdsgiver. Det betyder, at en medarbejder nu fremover selv kan udfylde og underskrive feriekortet i forbindelse afvikling af ferie. Vestergaard på 2720 eller koordinator Anna Bruun på

4 Ny registreringsansvarlig overlæge for Hospitalsenheden Vest Overlæge Ole Carstensen på Arbejdsmedicinsk klinik har overtaget arbejdet som registreringsansvarlig overlæge for Hospitalsenheden Vest efter ledende overlæge i Kirurgisk afdeling Hans Jørgen Frederiksen. Ole Carstensen vil som registreringsansvarlig overlæge varetage den overordnede lægefaglige del af arbejdet med at dokumentere, optimere og kvalitetssikre patientregistreringen i Hospitalsenheden Vest. Arbejdet består bl.a. i at bistå afdelingerne i forhold til involvering/support i dokumentation af arbejdsgange og udfærdigelse af procedure for registrering og kodning. Hospitalsledelsen ønsker overlæge Ole Carstensen tillykke med sin nye stilling. Vestergaard på 2720 eller HR-chef Lasse Plougstrup Hansen på Hvad betyder multimedieskatten for dig? Multimedieskatten er nu vedtaget og betyder, at du fra januar 2010 vil blive beskattet et engangsbeløb på kr. om året, hvis du har multimedier stillet til rådighed som (delvist) er betalt af arbejdsgiver. Multimedier omfatter: Arbejdstelefon, hvis den benyttes privat/hjemme Bredbånd PC, som tages med hjem Læs mere om den nye multimedieskat i Midtnyt s. 3: Vestergaard på 2720 eller HR-chef Lasse Plougstrup Hansen på ,2 mio. kr. til arbejdsmedicinsk forskning Arbejdsmedicinsk klinik i Herning har modtaget støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til hele 6 forskellige 3-årige forskningsprojekter, til et samlet beløb på 9,2 mio. kr. ph.d.-projekt vedr. effekten af kognitiv terapi og arbejdspladsintervention hos sygemeldte stressramte ph.d.-projekt vedr. forekomsten af kollektive stressprocesser på arbejdspladser ph.d.-projekt vedr. arbejdsrelaterede determinanter for tilbagevenden og forbliven i arbejde samt fornyet hjertesygdom hos personer, med iskæmisk hjertesygdom ph.d.-projekt vedr. sammenhængen mellem Q-feber og graviditetsudfald blandt kvinder i risikoerhverv Projekt om risikofaktorer for arbejdsrelateret vold på psykiatriske afdelinger, i hjemmeplejen og i fængselsvæsenet (indeholder ph.d.-projekt) Projekt om arbejdsmiljøfaktorers betydning for muskuskeletal helbred Vestergaard på 2720 eller professor Johan Hviid Andersen på 2473 og souschef og psykolog Ph.d. Kent Jacob Nielsen på

5 Vikar Region Midt er trådt i funktion Regionsrådet har besluttet at oprette et regionalt vikarbureau. Fra 1. juli vil det være muligt at booke vikarer i Vikar Region Midt. Den lokale vagtliste eksisterer stadigvæk og fungerer som før ved siden af det regionale bureau. Proceduren er stadig, at vikar bestilles i receptionen. Hvis det ikke er muligt for receptionen at skaffe en vikar, går receptionen videre til Vikar Region Midt, som forsøger at skaffe en vikar primært fra bureauets egne ansatte. Hvis det ikke er muligt, vil det ske fra et af de private vikarbureauer, som Region Midtjylland har indgået aftale med. Vikar Region Midt melder direkte tilbage til afdelingen. Hvis afdelingen har nogle specielle behov, f. eks. som følge af at ferieplanen ikke hænger sammen, er afdelingen velkommen til at kontakte Vikar Region Midt direkte for at høre om de har mulighed for at hjælpe. Telefonnummer til bookingkontoret Vikar Region Midt er mellem kl Mailadressen er Nye fælles lønaftaler gældende for alle vikarer i Region Midtjylland, uanset hvor de vikarierer, vil træde i kraft 1. september Indtil da gælder der de lønaftaler for vagtlisten, som vi kender i dag. For Vikar Region Midt gælder de nuværende takster, som man kan få nærmere oplyst ved henvendelse, men taksterne er lavere end de tilsvarende takster i de private vikarbureauer. Vestergaard på 2720 eller personalekonsulent Peter Husted på Workshop: Bliv en haj til patientinformation Skriftlig patientinformation er en stor udfordring for hospitalerne og en væsentlig del af kommunikationen med patienterne. Du kan nu være med på en dag med inspiration og praktiske øvelser, der vil give dig input og redskaber til at gøre den skriftlige patientinformation endnu bedre på din afdeling. Tid og sted: Fredag 25. september 2009 kl på Hotel Eyde i Herning Nogle af landets førende kommunikationsfolk vil dele ud af deres erfaringer og give dig gode råd til dit arbejde med den skriftlige patientinformation. Frist for tilmelding er 31. august. Pris inkl. fuld forplejning og fagligt program: kr. plus moms. Læs programmet for workshoppen, og hvordan du tilmelder dig: Vestergaard på 2720 eller kommunikationschef Finn Møller på

6 Temadag: Planlæg plads i akutmodtagelsen Arbejder du f.eks. med planlægning, dimensionering eller drift af fælles akutmodtagelser eller andre hospitalsafdelinger med lignende udfordringer? Center for Kvalitetsudvikling i regionen inviterer i samarbejde med Deloitte Business Consulting til temadag om Patientflow og dimensionering af kapacitet med udgangspunkt i Fælles Akutmodtagelse Tid og sted: Fredag 4. september 2009 kl i Århus Målet med temadagen er bl.a. at sætte fokus på, hvordan man konkret kan dimensionere kapaciteten på en fælles akutmodtagelse. Læs mere om tilmelding samt temadagens program og oplægsholdere: Vestergaard på 2720 eller chefkonsulent Ole Teglgaard på Introduktionskursus for hygiejnekontaktpersoner Nye hygiejnekontaktpersoner i Hospitalsenheden Vest har længe efterspurgt et grundkursus i infektionshygiejne. Derfor har Hygiejnekomiteen anbefalet et introduktionskursus for nye hygiejnekontaktpersoner á fire timers varighed, som også vil bidrage til at opfylde den regionale strategi om kompetenceudvikling på det infektionshygiejniske område. Hospitalsledelsen har derfor besluttet, at introduktionskurset for hygiejnekontaktpersoner fremover er et led i hygiejnekontaktpersonernes kompetenceudvikling sammen med den nuværende årlige temadag. Første introduktionskursus bliver 21. oktober For yderlige informationer er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Ida Götke på 2730 og hygiejnesygeplejerske Anette Jensen på Nyhedsbrevet holder sommerferie Nyhedsbrevet holder sommerferie fra og med uge 28-31, men vender tilbage igen fredag 7. august. Mere info? Dette nyhedsbrev udsendes elektronisk af hospitalsledelsen til medarbejdere i Hospitalsenheden Vest. Nyhedsbrevet findes desuden i printet udgave centrale steder i hospitalsenheden og på Derudover modtager regionsrådet og pressen elektronisk kopi af nyhedsbrevet. Har du ideer, forslag, ris/ros eller kommentarer til hospitalsledelsens nyhedsbrev, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Merete Friis Jeppesen på eller mail: Skriv også, hvis du gerne vil have nyhedsbrevet sendt til din private mailadresse. 6

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 24-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Husk - fri sommerbuffet 17. juni Sundhedsministeren på besøg Status på økonomi og budget Trepartsmidler til kompetenceudvikling i Vest Tredelt ledelse

Læs mere

Store visioner søges til storhospital i Vest side 7

Store visioner søges til storhospital i Vest side 7 UnderVesten Marts 2010 Nr. 01 3 UnderVesten Marts 2010 Nr. 01 Store visioner søges til storhospital i Vest side 7 Hvad er meningen med sygehusplanerne? side 12 Godt samarbejde giver Danmarks hurtigste

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg Nyhedsbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013 672 nye parkeringspladser på RH Viborg Det er med stor glæde, at vi i denne uge kan imødekomme det påtrængende behov for flere p-pladser på RH

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02 juni 2014 Nr. 02 Det sidste blad? side 8 Fremtidens arbejdsplads side 14 Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest 1 Under Vesten leder Redaktion Kommunikationschef

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom...side 3 Forskning i forebyggelse Fokus på

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

10/2014. Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser

10/2014. Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. sb10 Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser Offentligt 10/2014 Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser 10/2014 Beretning om hospitalernes

Læs mere

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT

PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT Juni 2014 Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT Udkommer 4 gange om året. marts-juni-september-december Her har du billedet af 2. hold på kompetenceudviklingsforløbet for social og sundhedsassistenter

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014 Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation Med indførelsen af ambulante hofteoperationer har Center for Planlagt Kirurgi

Læs mere

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -2 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014

Læs mere

02/15 SOCIALRÅDGIVEREN. Tilbage på job, men hvordan? Nye og lavere sagstal fra DS Det Danmark, vi kender Minister trækker voksenreform efter kritik

02/15 SOCIALRÅDGIVEREN. Tilbage på job, men hvordan? Nye og lavere sagstal fra DS Det Danmark, vi kender Minister trækker voksenreform efter kritik 02/15 SOCIALRÅDGIVEREN Efter stress Tilbage på job, men hvordan? Nye og lavere sagstal fra DS Det Danmark, vi kender Minister trækker voksenreform efter kritik Pisken er ikke den rette medicin Lavere ydelser

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

- hvad så? Øjenafdelingen netværker via facebook

- hvad så? Øjenafdelingen netværker via facebook Oktober 2012 Nr. 03 En STOR dag Det er stort, og det bliver ikke større - sådan udtrykker regionsrådsformand Bent Hansen sig om betydningen af, at spadestikket er blevet taget til Det Nye Hospital i Vestjylland,

Læs mere

tema: NY PÅ HOSPITALET

tema: NY PÅ HOSPITALET Aarhus Universitetshospital personaleblad 05 2012 tema: NY PÅ HOSPITALET Mary giver lettere adgang til australske kræfterfaringer 4 Digital indkaldelse af patienter på vej 12 Gang i byggeriet 14 Redaktion:

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling HMU bød ledende bioanalytiker Jette Krüger

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 5. august 2014 /SUBERG Refer fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Koncerndirektør Anne Jastrup, Vicedirektør Per Grønbech,

Læs mere