NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest"

Transkript

1 Uge NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Husk - fri sommerbuffet 17. juni Sundhedsministeren på besøg Status på økonomi og budget Trepartsmidler til kompetenceudvikling i Vest Tredelt ledelse i Akutafdelingen Samling af akut kardiologi på Hjertemedicinsk afsnit Find din dokumentsamling på e-dok portalen Mød din danske og internationale kollega i fritiden Social- og sundhedsassistenter får papir på kompetencerne Tilskud til multimediesystem i Onkologihuset Ny lommehåndbog med generelle sundhedsaftaler Personalefotos til ID-kort Nye p-pladser klar ved Regionshospitalet Herning Husk fri sommerbuffet 17. juni Som tak for alles tålmodighed og jeres store indsats under den seneste tids flytninger og omrokeringer inviterer hospitalsledelsen alle medarbejdere til fri sommerbuffet. Tid og sted: Onsdag 17. juni kl og kl Restoen på Regionshospitalet Herning og Holstebro Regionshospitalet Lemvig: Buffet i Multirummet på N3 fra kl til (Der tages mad fra til vagtpersonalet) Regionshospitalet Ringkøbing: Buffet i mødelokalerne fra til (Der tages mad fra til vagtpersonalet) Regionshospitalet Tarm: Her modtager personalet maden og anretter buffet i Røntgenafdelingen. For yderligere informationer er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Henning Vestergaard på 2720 eller driftschef Jens Peter Østergaard på

2 Sundhedsministeren på besøg Onsdag 17. juni får vi besøg af sundhedsminister Jacob Axel Nielsen. På vej til borgermøde i Lemvig om regionens sygehusplaner lægger ministeren vejen forbi mellem kl for at se på den eksisterende bygningsmasse i Hospitalsenheden Vest. Afdelinger og afsnit får nærmere besked om de konkrete tidspunkter for sundhedsministerens besøg. Vestergaard på Status på økonomi og budget Godt halvvejs her i 2009 må vi konstatere, at selvom vi i sidste halvdel af 2008 tog mange og barske forholdsregler i brug for at finde de udmeldte besparelser og bremse væksten i vores aktiviteter, så er vi endnu ikke helt i mål. Første halvdel af 2009 viser således et overforbrug på 40 mio. kr. i forhold til de budgetterede udgifter. Men der er lys forude. Vi kan glæde os over, at lønkurven fra juni måned viser, at besparelserne for alvor er ved at slå igennem, sådan at vi nu er tæt på det niveau, vi har budgetteret med i På driftssiden har vi et merforbrug på vores vikarbudgetter, som giver anledning til, at vi må følge dette forbrug endnu tættere, end vi har gjort før. På aktivitetssiden ligger vi 4 procent under niveau i forhold til, hvad vi skal præstere for at trække pengene hjem. Flere steder går det dog rigtigt godt. Blandt andet på det urologiske område, hvor det er lykkedes at øge aktiviteten med 7 procent over det aftalte niveau for Generelt må vi forvente, at den energi og de mange timer vi i første halvdel af 2009 har investeret i at flytte og samle afdelinger og funktioner meget snart vil give et positivt afkast på aktivitetssiden. Der vil igen være luft til at tage flere planlagte operationer ind. For at sikre en stabil udvikling i forhold til at opfylde vores budgetmål for 2009 fastholder vi indtil videre det selektive ansættelsesstop. Samtidig er det helt afgørende, at alle afdelinger foretager en hurtigt og korrekt registrering af vores patienter, så vi undervejs kan justere kursen, når det er påkrævet. Vestergaard på 2720 eller koordinator Helle Vadmand Jensen på Trepartsmidler til kompetenceudvikling i Vest I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008 blev der afsat midler for at styrke kompetenceudviklingen inden for de regionale arbejdspladser som et supplement til den indsats, der allerede finder sted. Alle ansatte, som hører under en overenskomst eller aftale indgået af en organisation under LO, AC eller FTF, er omfattet af muligheden for at få del i midlerne. 2

3 Næste skridt er at få etableret en lokal organisation i Vest med medarbejderrepræsentanter, hvor eventuelle temaområder kan drøftes og at få fastlagt en procedure for ansøgninger. De forskellige afdelinger og personalegrupper kan allerede nu overveje initiativer, som enten er delt op på faggruppe eller individniveau. Initiativer, som f.eks. går på tværs af faggrupper og organisatoriske enheder, er også velkomne. Husk i den forbindelse, at MUS-samtalen er den rette platform for udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner for alle medarbejdere. Der kommer mere information, når ansøgningsproceduren m.v. er fastlagt. For yderligere information er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Ida Gøtke på 2730 eller HR-chef Lasse P. Hansen på Tredelt ledelse i Akutafdelingen Arbejdsdelingen i den midlertidige ledelse af Akutafdelingen - interimsledelsen - som består af cheflæge Per Østergaard Jensen, ledende overlæge Marianne Breddam, Ortopædkirurgisk Afdeling og ledende oversygeplejerske Karen Vilsgaard, - er nu på plads. Per Østergaard Jensen er formand for interimsledelsen med ansvar for de relationer som Akutafdelingen har til regionen, præhospitalsområdet, andre hospitaler, kommunerne m.fl. Marianne Breddam har det lægefaglige ansvar for Akutafdelingen og herunder de kliniske basisuddannelser (KBU- lægerne). Karen Vilsgaard er næstformand for interimsledelsen og er formand for akutafdelingens LMU, sikkerhedsudvalg og kvalitetsudvalg, og har desuden hovedansvaret for plejeområdet i akutafdelingen. For yderligere information er du velkommen til at kontakte cheflæge Per Østergaard Jensen på 2710 eller ledende overlæge Marianne Breddam på 5330 / ledende oversygeplejerske Karen Vilsgaard på Samling af akut kardiologi på Hjertemedicinsk afsnit 15. juni er det nye akutte Hjertemedicinske afsnit i Hospitalsenheden Vest klar til at modtage akutte kardiologiske patienter i B5s lokaler i Herning. Afsnittet markerer åbningen kl Pressen er velkommen til at deltage. Fra på mandag modtager Hjertemedicinsk afsnit alle akutte hjertepatienter i optageområdet omkring Hospitalsenheden Vest. Afsnittet har plads til 36 akutte hjertepatienter. Der er 8 akutte semiintensive modtagestuer og opdateret kredsløbsovervågningsudstyr til alle patienter på afsnittet. På M1 i Holstebro er der plads til 8 kardiologiske patienter. Her modtages akutte patienter, som i forvejen er indlagt på Regionshospitalet Holstebro. Desuden er der lokale behandlingstilbud i form af ambulante funktioner og rehabilitering i Holstebro, Ringkøbing og Herning. Samlingen af den akutte kardiologi er et led i centraliseringen af akutfunktionerne i Hospitalsenheden Vest. For yderligere information er du velkommen til at kontakte cheflæge Per Østergaard Jensen på 2710 eller afdelingssygeplejerske Hanne Berg på 2015 / specialeansvarlig overlæge Troels Niemann på

4 Find din dokumentsamling nu på e-dok portalen Du kan nu finde din dokumentsamling via genvejen e-dok på computerens Skrivebord eller via Du kan også finde mange nyttige oplysninger om e-dok på vores hjemmeside. Du kan f.eks. stille spørgsmål via vores nye e-dok webforum: OBS: Vær opmærksom på, at Hygiejnehåndbogen for Hospitalsenheden Vest er nedlagt. Du finder de gældende regionale hygiejne-dokumenter under 1.6 Hygiejne i dokumentsamlingen Regionale dokumenter: Har du spørgsmål eller yderligere brug for hjælp, kan du kontakte superbrugeren på din afdeling. For yderligere information er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Ida Götke på 2730 eller kvalitetskonsulent Henriette Fyhn på Mød din danske og internationale kollega i fritiden Vil du gerne lære dine internationale og danske kolleger bedre at kende? Vil du gerne vide mere om danske forhold og dansk hygge? Så grib chancen og invitér til kaffe, dyrk fritidsaktiviteter sammen og udvid dit faglige og sociale netværk. Er du interesseret i at høre mere, afholdes der opstartworkshop 25. juni, hvor danske og internationale kolleger kan lære hinanden bedre at kende. Deadline for tilmelding er 22. juni til HR-konsulent Meksyde Reshidi på eller skriv til Du kan tilmelde dig enten som familie eller som enkeltperson. Deltagerne bestemmer selv i hvilket omfang, de vil mødes og under hvilke rammer, f.eks. til frokost eller i fritiden. Vestergaard på 2720 eller HR-konsulent Meksyde Reshidi på Social- og sundhedsassistenter får papir på kompetencerne Det Sygeplejefaglige Råd i Hospitalsenheden Vest har, sammen med en nedsat arbejdsgruppe, udviklet en generel kompetenceprofil for gruppen af social- og sundhedsassistenter. Kompetenceprofilen beskriver de krav og forventninger, der er til en social- og sundhedsassistent i Hospitalsenheden Vest. Profilen er samtidigt et redskab til at arbejde videre med systematisk kompetenceudvikling, der skal være dynamisk, udfordrende og udviklende for den enkelte medarbejder. Kompetenceprofilen kan hentes her: For yderligere information er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Ida Götke på 2730 eller uddannelseskonsulent Erna Leth på

5 Tilskud til multimediesystem i Onkologihuset Hospitalsenheden Vest har søgt Trygfonden om tilskud til indkøb af et multimediesystem til Onkologihuset. Hospitalsledelsen har netop modtaget besked fra Trygfondens regionale råd i Midtjylland, at rådet vil støtte det gode formål med kr. Systemet erstatter de nuværende TV og radioer. Udover radio og TV indeholder systemet adgang til internet, lydbøger. video, spil og mulighed for tilslutning af Playstation. Herudover kan systemet på sigt udvides med andre af hospitalets IT-systemer. Vestergaard på 2720 eller afdelingsleder for Teknisk afdeling Thorkil Vandborg på Ny lommehåndbog med generelle sundhedsaftaler Nu er sundhedsaftalerne for det somatiske område i Region Midtjylland udkommet i et lommehåndbogsformat, som er beregnet for personale på hospitaler, i kommuner og praksissektoren. Lommehåndbogen beskriver de generelle sundhedsaftaler og uddeles på de enkelte afdelinger og afsnit. De specifikke aftaler, som Hospitalsenheden Vest samarbejder med kommuner og praksissektoren om i hverdagen, findes fortsat i Sundhedsaftaler e-dok: For yderligere information er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Ida Götke på 2730 eller specialkonsulent Ulla Rasmussen på Personalefotos til ID-kort Det nye atelier i Foto Kommunikation står nu klar i Herning på Gl. Landevej 51A 1 sal.th. Åbningstider: Mandage og onsdage kl For at lette ekspeditionstiden skal der udfyldes et skema før fotografering til ID-kort i Herning og Holstebro. Husk desuden at tage tjenestenr. med. Skemaet kan printes her: Vestergaard på 2720 eller kommunikationschef Finn Møller på Nye p-pladser klar ved Regionshospitalet Herning I forbindelse med opførelsen af Onkologihuset ved Regionshospitalet Herning blev der mulighed for etablering af ca. 120 p-pladser. De sidste p-pladser er nu klar til brug. 5

6 P-pladserne ved indgang V - og de nye p-pladser i kælderen ved indgang V - er tidsbegrænsede med tre timer fra kl til (forbeholdt for patienter). For de nye p-pladser over mod Overgade er der ikke tidsbegrænsning. Viser det sig, at der er for få p-pladser til patienterne, kan der eventuelt ske ændringer. Seks af de nuværende p-pladser ved indgang Ø1 ændres til tre-timers parkering, og 12 af de nuværende pladser ved indgang N3 (Arbejdsmedicinsk Klinik) ændres ligeledes til tre-timers parkering. Der vil inden for kort tid blive opsat skilte, så der ikke er tvivl om parkeringsmulighederne. Kortet over Regionshospitalet Herning er under revision og vil snarest blive udsendt til afdelingerne. Vestergaard på 2720 eller afdelingsleder for Teknisk afdeling Thorkil Vandborg på Mere info? Dette nyhedsbrev udsendes elektronisk af hospitalsledelsen til medarbejdere i Hospitalsenheden Vest. Nyhedsbrevet findes desuden i printet udgave centrale steder i hospitalsenheden og på Derudover modtager regionsrådet og pressen elektronisk kopi af nyhedsbrevet. Har du ideer, forslag, ris/ros eller kommentarer til hospitalsledelsens nyhedsbrev, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Merete Friis Jeppesen på eller mail: Skriv også, hvis du gerne vil have nyhedsbrevet sendt til din private mailadresse. 6

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02 juni 2014 Nr. 02 Det sidste blad? side 8 Fremtidens arbejdsplads side 14 Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest 1 Under Vesten leder Redaktion Kommunikationschef

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uddrag af mail-korrespondance 23. februar: Fra regionsrådsformand Bent Hansen og regionsdirektør Bo Johansen, Region Midtjylland: Kære hospitalsledelser. En stor

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

TEMA: SE DIN FREMTIDIGE ARBEJDSPLADS

TEMA: SE DIN FREMTIDIGE ARBEJDSPLADS 1 UNDERVESTEN Oktober 2011 Nr. 03 ET VALG MED HJERTET Læs, hvorfor afdelingssygeplejerske Karen Margrethe Kølbæk valgte efterlønnen midt i en spændende karriere. Side 24 FRISKE ØJNE GAV POTE Onkologisk

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Nyhedsbrev. Spareplan 2015-2019. Hospitalsenheden Vest Staben. Planen fylder i hverdag og tanker se status

Nyhedsbrev. Spareplan 2015-2019. Hospitalsenheden Vest Staben. Planen fylder i hverdag og tanker se status Nyhedsbrev Nr. 13 den 22. maj 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Spareplan 2015-2019 Planen fylder i hverdag og tanker se status Spareplanen Prøvehandling med stabsprintere Pinsen nærmere sig Sommerfest

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013

Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013 Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 29. februar 2013 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf e-mail: mona.vennersdorf@vest.rm.dk Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem« Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2011»Tag bladet med hjem«akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS Med ekspresfart mod akkreditering Høj kvalitet i højhuset Bakkegården

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere