EKSPRESSEN. MC kørekursus SIDE 14. Ignitech SIDE 26. Ventilinspektion SIDE 12. Min gule veninde SIDE 10. Ducati TTI SIDE 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPRESSEN. MC kørekursus SIDE 14. Ignitech SIDE 26. Ventilinspektion SIDE 12. Min gule veninde SIDE 10. Ducati TTI SIDE 6"

Transkript

1 EKSPRESSEN MEDLEMSBLAD NR. 79 MARTS 2008 Ducati TTI SIDE 6 Min gule veninde SIDE 10 Ventilinspektion SIDE 12 MC kørekursus SIDE 14 Ignitech SIDE 26

2 Redaktionen siger... 2 Kassemesterens klumme... 4 Regionerne... 4 Elefanten - Del Ducati TTI... 6 TTI tilblivelse... 8 Min gule veninde Ventilinspektion MC kørekursus Et historisk tilbageblik Ignitech Kontaktpersoner Formand / President: Peter Hansen Sødingevej 47, 5750 Ringe Tlf.: Kasserer: Johnny lautrup Lindhardt Boltonvej 23, 2300 København S. Tlf.: Klubbens Girokonto: nr.: Redakteur / Editor - Ducati Ekspressen: Brian Hekto Sørensen Syvendehusvej 22, 2750 Ballerup Tlf.: / DTP: Morten Jacobsen Falkonergårdsvej 15, 1, 1959 Frb. C Tlf.: Jylland & Klubbutikken: Bo Madsen, Industrivej 1, 8450 Hammel Tlf.: Finn Olesen Rolfsgade 123 b, 6700 Esbjerg Tlf.: Sjælland: Lars Carlsen Mirabellevej 9, 4300 Holbæk Tlf.: Fyn: Flemming Johansen Fyn Odense Udenrigsminister: Søren Johansen Kildegårdsvej 3, 3660 Stenløse Tlf.: Værktøjsudlån: Flemming Aabæk Petersen Højlandsvej 13, 2600 Glostrup Tlf.: Andre vigtige personer: Web sjasker: Jan Skovsgaard Markledet 7, 5220 Odense SØ Tlf.: Copyright Ducati Klub Danmark Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. Bladlayout af: Morten Jacobsen. Redaktionen siger Så står sæsonen 2008 for døren. Vinter har vi ikke set meget af; men alligevel bliver man overrasket, når solen begynder at bage ind ad vinduet og man bemærker erantis i bedet, når man går ud i værkstedet. Hvorfor er vinteren aldrig lang nok, og køresæsonen altid så kort? Forhåbentlig bliver sæsonen i år bedre end den meget våde omgang, vi havde sidste år! Mange har benyttet vinteren til at lave spændende ombygninger og opgraderinger. I sidste nummer af Ducati Ekspressen viste vi nogle af de spændende projekter, der har været gang i. Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået, var det godt læsestof for mange. Så alene dét, må jo være en god grund til at flere skriver om deres egne små projekter - store som små. Det er dog ikke alle, der bruger vinteren med en skuenøgle i hånden. De lader et værksted om det beskidte arbejde, og vågner først til dåd heromkring 1. marts. Det betyder IKKE, at de ikke er noget at skrive om, da vi ved, at mange også er glade for at læse om ture, race og lignende Ducati-relateret stof. Det er sagt før; men formlen er ganske enkel: Læse Ducati Ekspressen = Skrive til Ducati Ekspressen Det kan endda reduceres til Læse = Skrive, da Ducati Ekspressen står på begge sider af lighedstegnet! Vi hjælper gerne med at skrive det helt færdigt, og husk der er også behov for korte artikler, eller bare gode billeder! Finder du en spændende rute på turen, eller har gode oplevelser på de små krogede sogneveje - så skriv om det! Bor du på et helt fantastisk Gasthaus i Sydtyrol - så skriv om det! Fotograferer du en fantastisk Ducati, en gammel italiensk racer, eller finder et sjovt og relevant motiv - så send det til os! Har du forslag, har du startet en lokal 'fraktion' eller bare slået dig sammen med nogle lokale Ducatister i et 'køre-laug' - så skriv om det! Denne sæson ser ud til at blive både spændende og fuld af aktiviteter. Flere arrangementer er efterhånden blevet traditioner. Igen i år er der en banedag arrangeret af Ducati Klub Danmark i samarbejde med Moto Guzzi Klub Danmark. MC-Racing er valgt 2 som samarbejdspartner for selve bane-delen og det kommer til at foregå på Sturup Raceway, som vi husker fra Ude i regionerne er der også en vis aktivitet at spore; vi er nu over 900 medlemmer, så vi begynder at fylde lidt i landskabet. Kør nu fornuftigt og pas på jer selv derude - vi ønsker at beholde vore læsere! Med Venlig Hilsen Redaktionen Formanden - Nye tider Selvfølgelig er det lidt underligt for mig at skrive den sidste formandsberetning her, jeg har været med til at starte klubben, og jeg har været i bestyrelsen altid, formand siden Men nu går jeg af det er bestemt ikke fordi jeg ikke brænder for klubben mere, men for at gi plads til nye ideer og nye mennesker. Interessen for DUCATI fylder meget i min hverdag, og det blevet mere og mere i alle årene, så meget at jeg ikke kun arbejder med det for sjov, DUCerne er også med i mit firma WESTSIGN, hvor vi laver det der populært hedder costumizing. Vi designer, dekorerer, restaurerer, optimerer på de kære køretøjer. Det fortsætter vi med, og vi er i øjeblikket ved at udbygge så vi får dobbelt så meget plads at boltre os på. Dette er selvfølgelig også en grund til at stoppe som formand, for jeg mener at klubben skal fortsætte med at være en interesseklub uden at man blander økonomiske interesser ind i klubarbejdet. Så tak for denne gang, jeg glæder mig til at fortsætte som menigt medlem og vil bestemt ikke stoppe med at blande mig! Vi er i fuld gang med at planlægge årets aktiviteter, og meget er allerede i gang. Vi havde en fin fælles italienerstand på Herning messen, og der var som sædvanlig stor interesse for klubben. Jeg var også i Århus i februar og snakke DESMO ventiler, sikke en entusiasme der er i Århus fraktionen.

3 På fyn sker der også en masse, jeg er sikker på at Flemming fortæller mere om det, og i Panda er vi 11 mand der skal til Frankrig og Italien i forbindelse med Monza Superbike, og vi vil lede efter så mange hårnåle som muligt! Generalforsamlingen er io støbeskeen, og Finn har lovet os at vi må prøve nye cykler som der jo snart er tradition for, der er snak om en Hypermotard, en 848 og en ny monster. Jeg har gang i mange cykler i øjeblikket, men inden turen til alperne må jeg se at nå til elefanten også, jeg har planer om at sænke forenden og få en 320 helflydende serie Oro skive hængt på, og mon ikke der kan fjernes endnu et par kilo. Den gamle røde skal bare lige ha et almindeligt eftersyn, så skulle den være forårsklar. Og så har min svoger købt 748 efter rigtig mange år uden MC, så jeg skal ud og finteste den inden han skal i gang - jeg var ikke så svær at overtale! Og SUPERBIKE er i gang, jeg skal da lige love for at de andre har dummet sig ved at gi lov til 1200 cc, det så da i hvert fald sådan ud i de første løb, nu venter vi bare på MotoGP, men det er vel desværre lige så computerstyret som sidste år, så vil jeg foretrække at se Superbike. For øvrigt, hvem vil være den nye formand, husk nu at stille op! Vi ses snart. Hilsen Peter Rigets tilstand Ja, så er det tid for et lille økonomioverblik igen. Det kan med glæde konstateres, at økonomien i DKD er på vej til at blive sundere. Forudsigelsen fra sidste nummer af ekspressen om en udgang af 2007 med en kassebeholdning på ca , kom ikke til at holde stik. Beløbet blev noget højere, idet vi gik ud af 2007 med et indestående på kr. Grunden til mankoen kan dels tilskrives at trykkeriregningen og porto for decembernummeret af ekspressen først forfaldt i januar. Endvidere spillede en senere udsendelse af kontingentopkrævninger ind (portoudgiften dermed udskudt til 08), og endelig blev medlemstilgangen lidt højere end forventet. Budgettet holdt i det store hele som forventet. Da det ikke ligefrem er højsæson for MC kørsel og arrangementer, er der ikke de store udgifter i perioden. Udgifterne koncentrer sig primært omkring kontorartikler. På afholdt bestyrelsesmøde 16. januar 2008, blev budgettet for kalenderåret gennemgået. I referatet andetsteds i Ekspressen er enkeltpunkterne beskrevet. Det kan kort nævnes at vi gearer lidt op på værktøjssiden, lægger hjemmesiden ud til professionelt hostingfirma samt giver et tilskud til banedagen Corsa Italiana. Overblik over den samlede økonomi, vil blive præsenteret i forbindelse med generalforsamlingen i maj, hvor der udover regnskabet for året, fremlægges et overordnet budget for det kommende regnskabsår. Medlemstilgangen er sløjet lidt af i perioden set i forhold til sidste periode, helt som forventet tidspunktet på året taget i betragtning. I perioden fra 01.nov til 29. februar, har 37 nye medlemmer således bidraget med kr. Medlemstilgangen har i perioden fra sidste generalforsamling og frem til udgangen af februar 08, været på imponerende 124 stk. Ved redaktionens slutning, havde ikke mindre end 450 personer indbetalt kontingentet FØR sidste indbetalingsdag som var 01. marts Ved eventuelle spørgsmål er undertegnede, som sædvanligt, til Jeres disposition. Il Cassiere della DKD Johnny Lautrup Lindhardt Referat fra bestyrelsesmøde d. 16/ Hermed referat omkring de væsentligste punkter ved afholdt møde på Fyn den 16/ Der refereres fra følgende dagsordenspunkter: 1) Generalforsamling ) Budget 2008/2009 3) Vedtægter 4) Banedag 5) Anskaffelser 6) Hjemmesiden 7) Eventuelt Bestyrelsen var i øvrigt fuldtallig, suppleret af Flemming fra værktøjsudlånet. Websjaskeren deltog af arbejdsmæssige grunde ikke. Ad 1) Generalforsamling 2008 Traditionen tro afholdes generalforsamlingen i dette lige år på Fyn, og igen lægger MC-Panda faciliteter til. Datoen, som allerede er sat i kalenderen, blev den 31/ Som et nyt tiltag, vil der blive sat en info/velkomstbod op, hvor man registrerer sig, når man ankommer til generalforsamlingen. 3 Opgaver omkring Mad, MC ere til prøvekørsel m.m. blev fordelt, og der nedsattes et aktivitetsudvalg bestående af Lars (Sjællandsk kontaktperson), Flemming (Fynsk kontaktperson) samt Finn (sydvestjysk kontaktperson). Ad 2) Budget 2008/2009 Budgettet blev gennemgået, og det kunne konstateres at de aktiviteter der planlægges, også kan finansieres. Budgettet hænger med andre ord fornuftigt sammen, og der er penge til at yde tilskud til forskellige arrangementer. Budgettet vil blive fremlagt sammen med regnskabet på årets generalforsamling. Ad 3) Vedtægter Det blev besluttet at der kigges på klubbens vedtægter. DKD er nu en klub på vej mod 1000 medlemmer, og der er måske behov for en udvidelse af vedtægterne. Emner som ændring af regnskabsåret, revisor/bilagskontrollanter, suppleanter m.m. blev drøftet. Der nedsattes et udvalg bestående af Søren (Udenrigsministeren), Brian (Redaktøren) og Johnny (Kassemesteren). Eventuelle vedtægtsændringer vil blive fremlagt som forslag på årets generalforsamling. Ad 4) Banedag Banedagen blev aftalt afholdt i august, arrangøren blev MC-Racing. Datoen er lagt i kalenderen, og opslag er at finde på Baren. Medlemmer der evt. ikke har internetadgang, er meget velkommen til at kontakte Kassemesteren for yderligere info. Ad 5) Anskaffelser Beholdningen af udlånsværktøj udvides. Flemming fra værktøjsudlån laver sammen med Udenrigsministeren en ønskeliste Ad 6) Hjemmesiden Ducati.dk har desværre haft et par nedbrud, med hovedbrud hos websjaskeren til følge. Det blev derfor besluttet at kigge efter alternativt/professionelt sted at hoste hjemmesiden. Ad 7) Eventuelt Væsentligste punkt under eventuelt var, at Formanden der er på valg i år, proklamerede at han ikke genopstiller der bliver derved en ledig formandspost i DKD Næste bestyrelsesmøde afholdes i øvrigt den 29/ Referat fra dette møde vil være at finde i førstkommende nummer af Ekspressen efter denne dato. Mvh. Finn/Johnny

4 Kassemesterens Klumme Når disse linier skrives, er sæson 08 så småt startet for os uden helårsforsikring. Sæsonstart er måske så meget sagt med en enkelt tur, inden sne og haglbygerne hærgede landet, og Øresundsbroen samt livsnerven over Storebælt måtte lukkes for høje, lette køretøjer. Sneen pristes dog højt af nogle operatører indenfor offentlig transport, idet DSB igen fik mulighed for hive undskyldninger for den uregelmæssige drift op af mølposen. Det skal blive spændende at følge sæsonen og se, hvor mange arrangementer der bliver stablet på benene. Jeg håber, at vejret til bakkeåbningen arter sig, men dette ved I nok allerede når dette nummer af ekspressen rammer Jeres bord. Til stortræffet i Esbjerg skærtorsdag, starter måske en ny tradition, idet der forsøges arrangeret en Ducati Line-up. Medlemmer af Ducati klubben er budt til morgenkaffe hos Finn Olesen fra kl Der vil komme indlæg i Baren under generelt, mød op og vær med til at profilere mærket og ikke mindst klubben. Udover ovennævnte, fortsætter de lokale arrangementer, kaffemøder, cafeaftener m.m., følg med i baren Jeg vil gerne her slå et slag for vores banedag, der afholdes sammen med Moto Guzzi. Arrangementet benævnt Corsa Italiana, afholdes den 17. august 2008 på Sturup i Sydsverige. Afviklingen står firmaet MC-Racing for. Det kan anbefales at besøge deres hjemmeside med henblik på de praktiske detaljer. Medlemmer af DKD deltager til en særdeles favorabel pris á kr., og der arbejdes kraftigt på at dette, udover banekørsel, kommer til at dække et socialt arrangement. Husk, at alle kan være med, idet der er lavet en klasseinddeling, der tager højde for, at der er deltagere som prøver dette for første gang, såvel som klubbens racerdrenge, der kører Europa tyndt og lever og ånder for race. Det bliver således muligt at dygtiggøre sig, øve sin svingteknik, komme ud med professionelle masterkørere, der spotter fejl og retter ens kørestil til, og når man ikke selv er på banen, bydes der på ren underholdning i form af højpotent race (mon ikke også med deltagelse af et par klassikere som sædvanligt). Jeg kan love jer en fantastisk oplevelse, under sikre forhold: Der er ingen gamle damer, katte eller løsgående hunde på banen, asfalten er perfekt og der garanteres blå blink frit område hele dagen. Husk endvidere generalforsamlingen hos Panda den 31. maj; sædvanlig festivitas med prøvekørsler af spændende cykler samt ikke mindst spændende kogekunst og festligt samvær. Masser af teltplads, så medbring kun roligt det nødvendige touringgrej: Enkeltmandsbivuak og tandbørste (der er nok en eller anden der har lidt tandpasta til overs). Bemærk, forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Generalforsamlingen er ved simpelt flertal beslutningsdygtig, uanset fremmøde så vil du præge din klub, så mød op. Den økonomiske situation vil jeg ikke gå i dybden med her, denne kan man læse om i indlægget rigets tilstand. Der er desværre ikke rullet mange rabatordninger ind, hvis man altså lige ser bort fra den særdeles favorable pris på banedagen og dragtdesigneren (se forrige nummer). Jeg havde håbet på at kunne snuse mere op, end det rent faktisk er blevet til, men det skal nok komme. For yderligere info kontakt: Il Cassiere della DKD Johnny Lautrup Lindhardt Region Fyn Ja nu er vintersæsonen ved at nærme sig en afslutning? og panikken nærmer sig da det halve af Ducatien ligger hos maleren, og den anden halvdel er spredt ud over det meste af værkstedet, men der er lys forude, da rygterne siger at maleren er ved at være færdig, og Peter er ved at klæbe mærker på. Siden sidst har vi været ude og bowle mod Albion, hvilket må siges at være en succes. Ducati klub Danmark havde flest deltagere på det vindende hold, vandt samlet og havde den deltager med flest point, en scorer på 241 point godt gået Lars. En stor tak for opbakningen også til fam. Meyer-Lassen som kom fra Sjælland for at deltage, samt til Super IB der fungerede som chear leader på sidelinien. Onsdag den er vi inviteret på Rundvisning hos Bryggeriet Vestfyn. Jeg håber at møde mange af vores medlemmer. Tilmelding til undertegnede senest den Skruekursus på Fyn vil løbe af staben Lørdag den hos Kurt som sædvanligt Islandsgade Odense C, tilmelding til undertegnede I løbet af sæsonen vil jeg forsøge at arrangere nogle fælles køreture, men der er frit slag til at komme med forslag, og evt. selv arrangere noget. Følg med på hjemmesiden. Vi ses derude Flemming 4

5 Elefanten - del 2 af FINN OLESEN Det store eftersyn, maling m.m. udviklede sig hurtigt til at omfatte endog meget mere. Jeg opdagede at en af møtrikkerne på den forreste cylinder var løs: Da jeg ville spænde møtrikken kunne jeg konstatere, at det desværre var støttebolten, der var brækket. Efter lidt skriveri med tekniskkyndige personer i klubben, fik jeg at vide, at det er et kendt problem på motorer fra årgang 93. På dette tidspunkt brugte fabrikken rustfrie støttebolte, som ikke har mulighed for at strække sig, i hvert fald ikke mere end en gang. Rådet var, at jeg udskiftede støtteboltene i begge cylindre. Nye bolte, møtrikker og de nødvendige pakninger blev bestilt hos Madsens garage. Da der var lidt leveringstid på reservedelene, kunne jeg jo ligeså godt checke motoren lidt ud, nu hvor den alligevel lå på arbejdsbordet. Det blev hurtigt til, at jeg også kunne male motorens sidedæksler, slibe ventiler m.m. Ventetiden blev også brugt til at købe nyt kåbeglas. Efter mange timers surfen på internettet, så jeg pludselig et link i Baren til et dansk firma, SB fiberglas. Jeg kontaktede SB fiberglas i Brøndby og fik kontakt med Søren Bjerre, som villigt og kompetent besvarede mine spørgsmål. Ca. fire uger senere kom et perfekt glas med posten og jeg blev løbende informeret via af Søren Bjerre. Det var en god oplevelse, at handle med SB fiberglas. I mellemtiden fandt jeg flere småting, som skulle skiftes, nemlig motorskjoldet og batterikassen. Begge dele blev fundet brugt hos formanden og til pris, som var til at betale. Elefanten skal bruges på ferieture og min erfaring er, at det er besværligt at slæbe to sidetasker og en topboks op på hotelværelset. Derfor har jeg besluttet mig for at købe én stor topboks og en vandtæt taske til bagsædet. Jeg er ikke til alu-kufferter og en motorcykel, der er lige så bred som en Fiat 600, og efter lidt søgen på bl.a. E-bay, fandt jeg et firma i Tyskland, Motorrad Schwarm, som sælger Hepco Becker udstyr. Her købte jeg topboks, adapterplade og indertaske, for halv pris i forhold til louis.de. Hos Daniele Moto fik jeg, med hjælp fra klubbens formand, fat i en ny oval lyddæmper, lavet i aluminium. Lyddæmperen er smal og kan være inde under sidedækslet, i modsætning til den originale dæmper, der fylder en del ud til højre side. Jeg har også lige bestilt et Jetkit, som passer til udstødningen, så jeg kan få et mere jævnt træk. Reservedelene er kommet og genopbygningen er begyndt, der blot for få timer i døgnet til at blive færdig til 1. marts. 5

6 Ducati TT1 racer, 750ccm årg. 87' af MIKE SPILE Det hele startede med, at jeg ville prøve at finde mig en 350 er Ducati til race. Pludselig en dag finder jeg en Ducati TT1 racer på E-Bay.com som ikke var så køn, men til gengæld rimelig billig. Som man kan se på billedet, var den ikke i samme stand som da den blev leveret fra fabrikken. Men - jeg bød på den, vandt auktionen og min far kørte så til sydtyskland for at hente raceren. Da den var kommet hjem på værkstedet, begyndte vi så at kigge lidt på den. Tanken som sad på var hjemmelavet og meget dårligt lavet. Vi byggede så videre på tanken, spartlede den og gjorde den flot. Jeg er selv rigtig tilfreds med resultatet. Rammen er en 750 er sport fra 87. Vi skar en del af rammen og svejsede nogle nye rør i, så den kom til at ligne en rigtig TT1 er ramme. Det kom den til og resultatet kan ses på billederne. Mange af de dele, der sidder på, kan man dårligt beklage sig over. Der sidder nemlig en Verlicchi bagsvinger på, 17 magnesium fælge, flydende bremseskiver og mange andre ting. Motoren er en 750 er Pantah som er tunet professionelt. Der er virkeligt lavet noget ved den, kan man se. Den har dobbelt racertænding, NCR knastaksler, 2 * 41mm Dellorto racer-karburatorer, større ventiler, højere stempler og tørkobling. Vi kiggede bare lige i motoren og samlede den igen; der skulle ikke laves noget ved den, fordi den var så flot indvendig. Vi fik så malet rammen, sat motoren i og fælgene på. Så blev der poleret lidt, og ja, så skulle kåben, bagenden, forskærmen og tanken bare males. Jeg ville have den skulle ligne fabriksraceren lidt, som den blev lavet dengang, men alligevel ikke helt. Det skulle også være noget jeg selv kunne lide at se på. Mere skulle der faktisk ikke til for at få en super fed Classic Racer, så nu skal jeg bare ud og gi den gas til sommer. På billederne her kan man se det færdige resultat - flot ikke? 6

7 7

8 Tilblivelsen af TT1 af PETER LEISTED På baggrund af Mike Spile s artikel om skabelsen af sin egen TT1 i samarbejde med hans fader, ducatiguruen Peder Spile, som har bygget mange fantastiske Ducatier, vil jeg komme med baggrunden for tilblivelsen af Ducati TT1. Ducati TT2 og TT1 er manges drøm, heriblandt min egen, som er kommet tæt på med en modificeret Ducati 750 F1, stærkt hjulpet af samme Peder Spile. Den endelige drøm, en TT1, er endnu ikke fuldbyrdet for mig, så mens drømmen arbejder sig hen imod virkelighed, vil jeg nyde Mikes TT1. Når jeg skal fortælle om TT1, er jeg nødt til at starte fra starten, og det er med Pantah en der var en revolution, da den kom frem første gang i 1979 og den legendariske Franco Farne der på det tidspunkt var chefmekaniker for Ducati og byggede to 600 Pantah er med race kit som blev sat ind i det nationale italienske juniormesterskab (TT2). De vandt fem sejre samt mesterskabet. Rammen var en standard Pantahramme med en 583cc motor med 70 HK. Andre Pantah er vandt spanske mesterskaber, tyske mesterskaber I 1981 kom TT2 eren fra Dr. Fabio Taglionis hånd.. et mesterværk med en komplet ny ramme fra Verlicchi, der kun vejede 7 kilo, havde cantilever med en Paioli-støddæmper. Rammen var meget kompakt og stærk, kun med lige rør, og formet i triangel omkring kronrøret. En 18 liter glasfibertank var nærmest sænket ned i rammen, og det hele malet i rød/gul. Motoren var boret op til 597cc. Hele cyklen vejede 122 kilo og ydede 76 HK på baghjulet. Dens debut kom i det italienske mesterskab TT2, som den vandt. Samme år deltog Tony Rutter på Isle Of Man på en Pantah, der var bygget af Steve Wynne med et 600 fabriks racing-kit og standard Pantahramme med små modifikationer. Tony Rutter vandt Formula2-løbet med en gennemsnitsfart på 164 km/t og med hurtigste omgang på 167 km/t. Ducati fabrikken fik stor glæde.. og tilbød Rutter en fabriks TT2. Samme år kørte Massimo Broccoli en TT2 er der var droslet ned til 500cc i den sidste afdeling af det italienske mesterskab for 500GP, og blev nr. 7!! i feltet af 500GP Suzuki og Yamaha. TT2 eren blev Ducatis vej tilbage til racerbanerne, og til historien hører, at Tony Rutter blev verdensmester i Formula2 fire år i træk. TT2 blev kun produceret i 50 eksemplarer fra fabrikkens hånd, og i dag ses mange replicaer rundt omkring, bygget af entusiaster, som har brugt tid, og ikke mindst penge, på projektet. Da Formula2 serien måske ville forsvinde i 1984, skyndte Ducati sig at producere en 750 version af TT2 eren, naturligt nok med navnet TT modellen havde 92 heste til at trække 135 kilo, og havde en topfart på 250 km/t. Tony Rutter blev nr. 3 på Daytona Battle of The Twins og i juli samme år, vandt Juan Garriga 24 timers løbet på Montjuich i Barcelona. Tony Rutter kørte i 1984 både TT1 og TT2, vandt som før nævnt TT2 titlen, og blev samlet nr. 3 i Formula1, med en 2. plads på Isle of Man. TT1 eren blev brugt en del i Endurance race, med svingende held Endurance modellen havde anden svinger og dæmpning, link system som det kendes fra senere 851 og 888 modeller. I det hele taget var 1985 ikke det bedste år for 750 TT1, men der var gode resultater, heriblandt Marco Luchinelli som fik en 6. plads på Daytona i Formula1 klassen, samt 8

9 den italienske Formula1 serie hvor Ducati 750 TT1 tog de første 7 pladser!!! 1985 var også sidste år for Tony Rutter, som var involveret i en grim ulykke på Montjuich i Spanien, der nær havde kostet ham livet startede godt for Marco Luchinelli, da han vandt Battle of The Twins races på Daytona på en 750 F1 racer der var boret op til 851 cc. Senere vandt han på Laguna Seca og Santamonica i Misano, men en æra var ved at være forbi: Den 2-ventilede Pantah havde nået ydeevnen, og 1987 blev sidste år fabriks TT1 eren deltog i store løb, hovedsagligt internationale BoTT løb. Heldigvis gik der kun et år, før samme Marco Luchinelli kunne krybe op på en 851 og vinde det første Superbike løb på Donnington og det er jo en helt anden historie, som I må høre en anden gang.. TT1 eren blev produceret i 25 eksemplarer, og igen bygget i utallige replikaer. Herhjemme har Tom Haasum en special F1 som har vundet internationale løb med Jan Christiansen ved roret, og den kan ses i Haasums forretning. Ducati 750 F1, der kom i 1985, var en længe ønsket gadeversion af TT1 eren. Der blev produceret 2501 stk. 750 F1 i årene 1985 til 1987 incl. specialmodellerne, som mange måske vil genkende navnene Monjuich, (200 stk) Laguna Seca, (296 stk) og Santamonica, (204 stk). Og nu ved I hvorfor specialmodellerne af F1 hedder som de gør. (Standard 750F1 blev produceret i 1801 stk.) Og for at slutte lidt af, kan jeg fortælle at Carl Fogarty begyndte med at køre racerløb på sin fars Ducati TT2, og det var starten på en stor karriere. Og Mike starter der, hvor store racerkørere, som Tony Rutter, Marco Luchinelli, Walter Villa, Virginio Ferrari, Kenny Roberts, Jimmy Adamo, Franco Uncini, Angel Nieto, Graeme McGregor, Walter Cussigh, Trevor Nation og mange andre med dem, startede. Så selv om mange mener, at Ducati 750 F1 er den sidste fundamentalist rawboned Ducati der blev produceret, lever drømmen videre hos en lille gruppe, og vi hilser Mike velkommen i Danmarks hurtigste ekstremistgruppe. 9

10 Min gule veninde. Af Palle Winther. "Er du ikke noget af en nar??" spørger fruen i huset. 10

11 Er du ikke noget af en nar?? spørger fruen i huset. Øøhh, hvad mener du?? spørger jeg troskyldigt. Vi havde lige læsset min nyerhvervede kanariegule Ducati 851 S3 af traileren og jeg kunne absolut ikke se noget galt idet, men hendes slutbemærkning var ikke til at tage fejl af, Du bliver sgu aldrig klogere! og deri har hun nok meget ret. Jeg erhvervede min første MC som 16 årig, den borede knallert var blevet for kedelig, så en 350 cc Jawa var der mere skrald i, især efter lygter, lydpotter og andet unødvendigt skrammel var pillet af. Min kammi havde en 500 cc AJS, så vi fornøjede nabolaget hver aften med opvisning efter mørkets frembrud. Det skulle selvfølgelig ende galt, og en mørk oktober aften udførte vi et stunt, der meget sjældent bliver vist offentligt: Vi drønede frontalt sammen Og her skulle min MC-karierre faktisk have endt, hvis man var ved sin fulde forstand. Selv efter åbent benbrud, smadret kæbe og andre småpillerier var der tid nok til at tænke over tingene i de tre måneder jeg lå på hospitalet. Men næh, det første jeg gjorde efter hjemkomst, var at sætte mig op på den borede for så at vælte ti meter henne af vejen, en NSU Quickly havde jo ikke krykker eller støttehjul! Dagens hjernedøde højdepunkt! Jeg fik så kørekort som 19 årig og samme dag købte jeg en 250 cc MZ af min fætter. Den kørte jeg meget på som lærling uden store omkostninger, men på det tidspunkt begyndte de japanske risgryder at komme frem, så den blev skiftet ud med en Aermacchi-Harley Davidson, en rigtig lille hysterisk 250 cc enstamper, som kunne følge Yamaha s små raketter til dørs. Jeg har for resten stor glæde af den endnu, den var med god gammeldags kick starter og hvis man ikke havde helt styr på hvor stemplet befandt sig når man trådte, smækkede den tilbage og da jeg var blevet belært om det et par gange, gav det som bonus en varig ankelskade. Så fulgte en 250 cc Honda som jeg var rigtig glad for, selvom den sørgede for, at jeg fik slebet ballerne et par gange på asfalten. En 350 cc Suzuki afsluttede karrieren, og de firhjulede overtog. En 600 cc BSA veteran og en 350 cc Matchless var lige på gæsteoptræden i kort tid, men det blev ikke til noget kæresteri. Så fulgte det sædvanlige livsmønster med hus, kone, børn og kedelige biler, men MC interessen forsvandt aldrig: Selvom jeg har været så heldig, at kunne gøre min anden interesse til selvstændig levevej blev der aldrig tid i overskud, før jeg lukkede butikken pga gigt i fingrene. At det blev til MC igen er egentlig min kones skyld: Hun skulle absolut have et nyt køkken og en kammerat stod for arbejdet. Han mente også, at det var på tide jeg fik en MC igen og han havde faktisk liiige en til salg. Så inden fruen fik set sig om og kunne nå at brokke sig, var jeg ejer af en Morale: Hold fingrene langt væk fra motorcykler, det er stærkt vanedannende!! Honda Shadow og blev samtidig indlemmet i en eksklusiv lukket klub af 20 oldinge der kun havde MCér i hovedet. Det kneb dog noget med at følge med disse galninge, så Shadow en blev skiftet ud med en ny Yamaha DragStar på 1100 cc. Interessen for Ducati startede ret banalt: Jeg stod en aften og betragtede en Ducati, der fik nogle tæsk på et rullefelt og det var ret imponerende. Brølet alene overdøvede og duperede alt i miles omkreds. Man kunne jo heller ikke undgå at bemærke resultaterne på racerbanerne, så der måtte jo være noget mere i det, end larmen. Og på et eller andet tidspunkt endte jeg på klubbens hjemmeside og i Kramkisten havde Hekto en annonce i med en gul Duc 851 til salg. Det var i øvrigt et krav, at den skulle være gul, igen et fjollet påhit. Så fulgte det sædvanlige pingpong mellem 11 sælger og køber og det hele endte op med en trailertur til det midtjyske. Den var indført fra Tyskland og havde faktisk stået herhjemme i to et halvt år uden at blive brugt eller indregistreret. Ejeren havde en mere samt en Laverda i stalden, så den gule skulle væk. Det var absolut med en vis skepsis, og om jeg overhovedet kunne holde kørestillingen ud, da jeg efterhånden er ret bovlam, men prøvekørslen var særdeles positiv, bortset fra en øm r..! Og sådan blev det! Den har nu fået den store service og venter nu bare på en nummerplade og det lune forår. Og så vil det vise sig, hvor længe det varer, inden mit kørekort ligner et brugt titurs buskort.. Forresten mener min kone, at den vil pynte i et hjørne af plejehjemmet - sammen med rolatoren!!

FORZA DUCATI! Danmarks-premiere EKSPRESSEN TT ISLE OF BORNHOLM 2006 SIDE 20 DYNOJET HOS ITALIEN BIKE STORE SIDE 8

FORZA DUCATI! Danmarks-premiere EKSPRESSEN TT ISLE OF BORNHOLM 2006 SIDE 20 DYNOJET HOS ITALIEN BIKE STORE SIDE 8 Afsender: Webersvej 119 7500 Holstebro EKSPRESSEN MEDLEMSBLAD NR. 75 DECEMBER 2006 Danmarks-premiere Se den nye Superbike søndag den 17. december fra kl. 10-16. Vi hygger med julestue og byder på glögg

Læs mere

Bayliss side 8. Fra 916 til Desmocedici Side 6. 748/853 side 10. Nybegynder på MC. Sølvbryllup side 20. Medlemsblad nr.

Bayliss side 8. Fra 916 til Desmocedici Side 6. 748/853 side 10. Nybegynder på MC. Sølvbryllup side 20. Medlemsblad nr. E K S P R E S S E N Medlemsblad nr. 82 december 2008 Fra 916 til Desmocedici Side 6 Bayliss side 8 748/853 side 10 Nybegynder på MC side 12 Sølvbryllup side 20 1 Redaktionen siger....... 2 Fra formanden.........

Læs mere

DUCATI EKSPRESSEN. Spile Racing side 14. Imola 200 side 16. Forårstræning side 10. Raceinspiration Side 6. Radical Ducati. Unbrakos eventyr side 18

DUCATI EKSPRESSEN. Spile Racing side 14. Imola 200 side 16. Forårstræning side 10. Raceinspiration Side 6. Radical Ducati. Unbrakos eventyr side 18 DUCATI EKSPRESSEN Medlemsblad nr.94 APRIL 2012 FOTO JENS HØJMANN 2012 Raceinspiration Side 6 Radical Ducati side 8 Forårstræning side 10 Spile Racing side 14 Imola 200 side 16 Unbrakos eventyr side 18

Læs mere

DUCATI EKSPRESSEN. Overseas SIDE 8. Ny teknik SIDE 12. Ciao Franco SIDE 6. Pantah Madness SIDE 14. Helligbrøde? SIDE 18.

DUCATI EKSPRESSEN. Overseas SIDE 8. Ny teknik SIDE 12. Ciao Franco SIDE 6. Pantah Madness SIDE 14. Helligbrøde? SIDE 18. DUCATI EKSPRESSEN MEDLEMSBLAD NR.105 APRIL 2015 Ciao Franco SIDE 6 Overseas SIDE 8 Ny teknik SIDE 12 Pantah Madness SIDE 14 Helligbrøde? SIDE 18 Pusleri SIDE 20 REDAKTØREN SIGER INDHOLD #105 Redaktøren

Læs mere

DUCATI EKSPRESSEN. Racing 2014. Omvendt. Hovedpine? side 14. I Opløftet Tilstand side 18. Bekendelser side 20. Banedage 2014 Side 6

DUCATI EKSPRESSEN. Racing 2014. Omvendt. Hovedpine? side 14. I Opløftet Tilstand side 18. Bekendelser side 20. Banedage 2014 Side 6 DUCATI EKSPRESSEN Medlemsblad nr.101 MARTS 2014 FOTO: KIM LUNDBERG ANDERSEN Banedage 2014 Side 6 Racing 2014 side 8 Omvendt side 10 Hovedpine? side 14 I Opløftet Tilstand side 18 Bekendelser side 20 INDHOLD

Læs mere

DUCATI EKSPRESSEN. Mere WDW side 10. German TT side 16. Pantahtur side 20. Store Banedag. WDW Side 6. Arsenalet side 26 FOTO JENS ASTRUP 2012

DUCATI EKSPRESSEN. Mere WDW side 10. German TT side 16. Pantahtur side 20. Store Banedag. WDW Side 6. Arsenalet side 26 FOTO JENS ASTRUP 2012 DUCATI EKSPRESSEN Medlemsblad nr.96 OkTOBER 2012 FOTO JENS ASTRUP 2012 WDW Side 6 Mere WDW side 10 German TT side 16 Pantahtur side 20 Store Banedag side 22 Arsenalet side 26 INDHOLD #96 Redaktøren siger...3

Læs mere

DUCATIEKSPRESSEN DUCATIKLUB DANMAR K

DUCATIEKSPRESSEN DUCATIKLUB DANMAR K DUCATIEKSPRESSEN DUCATIKLUB DANMAR K medlemsblad nr. 73 - JUni 2006 2 DUCATIEKSPRESSEN NR. 73 - JUNI 2006 DUCATIEKSPRESSEN NR. 73 - JUNI 2006 3 kontakt: Formand / President: Peter Hansen Sødingevej 7,

Læs mere

DUCATI EKSPRESSEN. Sportstouring side 16. Monsterglæde side 22. Battle of the Twins. Bologna or Bust. Teknik side 28.

DUCATI EKSPRESSEN. Sportstouring side 16. Monsterglæde side 22. Battle of the Twins. Bologna or Bust. Teknik side 28. DUCATI EKSPRESSEN Medlemsblad nr.100 OkTOBER 2013 GF Referat Side 4 Bologna or Bust side 6 Sportstouring side 16 Monsterglæde side 22 Battle of the Twins side 24 Teknik side 28 INDHOLD #100 Redaktøren

Læs mere

DUCATI EKSPRESSEN. SDK side 18. GF 2014 Side 5. Teknik side 29. Romantik. Gade & Bane. CHGP side 14. PP Banedag side 11. Classic TT side 10

DUCATI EKSPRESSEN. SDK side 18. GF 2014 Side 5. Teknik side 29. Romantik. Gade & Bane. CHGP side 14. PP Banedag side 11. Classic TT side 10 DUCATI EKSPRESSEN Medlemsblad nr.103 OKTOBER 2014 FOTO: NIELS HORSKJÆR GF 2014 Side 5 PP Banedag side 11 Classic TT side 10 CHGP side 14 SDK side 18 Gade & Bane side 22 Romantik side 26 Teknik side 29

Læs mere

DUCATI EKSPRESSEN. M-Shock side 22. Shims side 24. Panigale Setup side 18. Min Cykel. Gran Turismo Side 6. Tips & Tricks side 29

DUCATI EKSPRESSEN. M-Shock side 22. Shims side 24. Panigale Setup side 18. Min Cykel. Gran Turismo Side 6. Tips & Tricks side 29 DUCATI EKSPRESSEN Medlemsblad nr.98 APRIL 2013 Gran Turismo Side 6 Panigale Setup side 18 M-Shock side 22 Shims side 24 Min Cykel side 26 Tips & Tricks side 29 INDHOLD #98 Redaktøren siger...3 Kassemesteren

Læs mere

Gæt en dims! Billedet til venstre. Ford Focus WRC billedet er taget ved åbent hus hos Martin Iversen i Sønderborg, der er en artikel

Gæt en dims! Billedet til venstre. Ford Focus WRC billedet er taget ved åbent hus hos Martin Iversen i Sønderborg, der er en artikel Gæt en dims! Forsiden: Billedet er taget på årets Ringe træf. På billedet ser vi Helle fra Ford Motor Company. Hun overrækker gaven til bil nr. 100. Det var Jesper Jakobsen. Han kører i en Escort Cabriolet

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 =============================================================

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= Albions bestyrelse: Formand: Elmegårdsvej 57, Bellinge, 5250 Odense SV Tlf. 65 96 16 11 E-mail: formanden@mc-albion.dk

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

BUTIK, BIBLIOTEK, FOTO- OG UDKLIPSARKIV:

BUTIK, BIBLIOTEK, FOTO- OG UDKLIPSARKIV: Attraction 197 A Formand: Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: 86 98 31 77 Kasserer, medlemsregister: Preben Buchhave Udbyhøjvej 15, st. th., 8900 Randers. Tlf 86 43 75 53. Sekretær: Peder

Læs mere

Annoncer for private: Alt Triumph-relateret gratis under Køb & Salg.

Annoncer for private: Alt Triumph-relateret gratis under Køb & Salg. Dansk Triumph Automobil Klub Dansk Triumph Automobilklubs bestyrelse: Formand: Morten Henningsen (420) morten@dtak.dk Frederikssund 47383806 Næstformand: Børge Ensted Jensen (653) Vejle 5865884 Kasserer:

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

News nr. 6. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2007-14. årgang. Drømmer du om... - lang forgaffel? Kassereren har ordet - om timers søgen på nettet

News nr. 6. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2007-14. årgang. Drømmer du om... - lang forgaffel? Kassereren har ordet - om timers søgen på nettet 2007-14. årgang News nr. 6 Drømmer du om... - lang forgaffel? Kassereren har ordet - om timers søgen på nettet Køreteknisk kursus - og lidt stof til eftertanke... Virago Syd i Sverige - en hyggelig sensommerferie

Læs mere

OASEN. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub. 2014, 37. årg.

OASEN. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub. 2014, 37. årg. OASEN Nr. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub 4 2014, 37. årg. DANSK LAND-ROVER KLUBS HOVEDBESTYRELSE & UDVALG OASEN LEDER OASEN ADRESSEÆNDRING DLRK s medlemmer skal selv foretage adresseændring til

Læs mere

Medlemsblad for Aarhus Automobil Sport se opdaterede nyheder mm. på www.bilsport.dk

Medlemsblad for Aarhus Automobil Sport se opdaterede nyheder mm. på www.bilsport.dk AAS RUNDT Nr. 483 - maj 2010 Tilsluttet DASU Forårstravlhed hos AAS Svensker landskampen ved åbningsløbet på Jyllandsringen endte med en kneben sejr til broderlandet. Forinden havde Bernd Thrysøe taget

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema SIDE 7 RØR DIG GENNEM HELE ÅRET FORÅRSKURSUS 2012 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub

Dansk Triumph Automobil Klub Dansk Triumph Automobil Klub Dansk Triumph Automobilklubs bestyrelse: Formand: Morten Henningsen (420) morten@dtak.dk Frederikssund 47383806 Næstformand: Knud Hartmann (937) knud@dtak.dk Solbjerg 86929333

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 152 juli 2014 30. årgang tema KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE Ung patient SIDE 4 Belønning til læge for den gode konsultation

Læs mere