1 min. Stilhed til minde om DSP s stifter Erik Thomsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 min. Stilhed til minde om DSP s stifter Erik Thomsen."

Transkript

1 Referat 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: John Villadsen Stemmetællere: Elin Kragh, Karen Thing Thomsen, Maria Hyllested Hansen 1 min. Stilhed til minde om DSP s stifter Erik Thomsen. 2. Formandens beretning Spørgsmål til valg af Heste Magasinet: Difference mellem Ridehesten og HM. Differencen er anvendt til den nye hjemmeside, ingen kontingentnedsættelse, Kommer bladet ud til det samme antal læsere. EK: bestemt antal sider? PN: Fast to sider, men vi kan også få tre hvis behovet er der. Mere udførlige omtaler skal findes på hjemmesiden. Karen Thing: Tilbagemelding fra de øvrige ponyforbund omkring championat? Per Nielsen: Positiv tilbagemelding ved sidste LU-møde, ingen problem ifht. navnet Sportspony-avlschampionat. Positiv respons også fra FJ (Fjordhesten). Så længe DSP står for arrangementet er navnet OK (JOS) PHJ: benytte LU s kalender i MH. AH: Dette vil bestyrelsen forsøge. Fremhæver samtidig DSP s egen kalender i bladet. JM: Hjemmesiden er svær at printe fra. Stor enighed om dette. Bestyrelsen tager hånd om dette Connie: Der mangler en printknap i rullefeltet. Per påtager sig ansvaret. Leverandøren er blevet bedt om det, men dette er åbenbart ikke gennemført konsekvent. Britta: Kommer der ikke billeder af vores heste fra kåringer i bladet? Per: Dette ville findes på hjemmesiden. AH: 98% er på nettet. Men der er stadig en vis skepsis fra flere sider over at de oplysninger kun kan findes online. Bladet er et vigtigt blikfang i forhold til kunder. Per: Er der mere information i Ridehesten? Helle M. Savner info omkring kurser via DV JOS: Er medlemsbladet for medlemmerne eller dem der skal købe? HansG: Glad for skiftet. Har man oversigt over hits på hjemmesiden. DSP s hjemmesiden skal være det sted der tricker. Ked af at vi ikke har salgsannoncer? Debat omkring ponyer på Ridehesten som bruger DSP s logo. AH: DSP har ikke patent og mener ikke at de er noget større problemer. Daniel: Mener ikke at manglende billeder er noget større problem, lille Lise kan sagtens finde det på hjemmesiden. Kay.: Ikke ked af at miste Ridehesten. Er meget utilfreds med at alle ponyer kan profilere sig af DSP uden at have nogen tilknytning. Bør kunne kontrolleres af fx bestyrelsen.

2 Tanja: Glad for det nye blad, har for første gang læst hele bladet. Anne: Enig, også glad Karen: Link til HesteData bør kunne løse dette problem. De gør det på HesteNettet. Positiv over skiftet til HM. Tror på flere positive historier omkring DSP, der har allerede været flere. Per: Har rettet henvendelse til en sjællandsk opdrætter, som dog afviste vores henvendelse kategorisk. Det vil koste 50000,- at patentere/beskytte navn og logo. Fremadrettet er alle heste jo registreret, så det burde med tiden ikke være noget problem at koble logo op på registreringsnummer. Beretningen er godkendt Avlsledelsen beretning: Louise forhindret, så Anita tager over. Emil trådt ud, Michael Højgaard ind. Ændringer i avlsplanen ifht. Godkendelse af afstamining på udenlandske hopper, da det kan være svært at dokumentere evt. kåringer i hoppestammen. Springpony-program copypaste ala DV med få ændringer. Kan også bidrage til indeksberegning. Ændrede krav ifht. Elitestatus til hopper, problemer omkring infosport, Sundhedsprogram hjulpet af central database ifm. Dyrlægerne. Pt. OCD. Anonym database, som bl.a. foreningerne kan trække data fra. Sadel- og 1-dags afprøvning: hvilke krav skal stilles og hvordan skal de vises til eliteskue, hvad er frivilligt? JM: har haft kontakt til 21 danske hestedyrlæger?? Elin: Baggrund for at slække på krav til elitedyr? AH: Oppriotere rideresultater Kay: Husk at DRF s pønalitetsperiode er løbende stævneår plus de to foregående år. Eliteskue: kopiere DV, hvor der er løsspring, under rytter eller løs. Jens Søegaard: Mht. springponyprogram: svært med arvbarhed på det vi bedømmer. Per: Håber at DRF-portalen virker fremover. Kay: Forkert status på dressur-ponyerne. Military-resultater mangler. Sara: B-pony uden placeringer, så systemet virker. Overrækkelse af diplomer- medaljer: De medaljer som ikke blev afleveret under GF, kan rekvireres ved henvendelse til kasserer Hans Hedeman Regnskab: Hans Hedemand gennemgår regnskabet. Årets resultat 8800 i minus. Tab på grimer ved Steens Rideudstyr, manglende sponsorindtægter

3 Kåringer: Fremgang i indtægter. Sparet en kåringsplads bort. Fortsat ca. 350 medlemmer. Fortsat med i Herning, første gang på JBK (ikke noget godt indtryk, for få besøgende) Regionsoverskud: retur fra Hingsteshow i Vallensbæk Kasper: Ingen indtægter på kataloger? HH: Sidste år var der noget bladværk, som kom ind under dette punkt Anne: Hvorfor er medajlehoppeskuet så meget dyrere i år? HH: Muligvis en anden fordeling? Anne: Gæstestald? JOS: manglende katalogslag hænger sammen med at folk kan printe det fra nettet? Per: Skal vi fremover lave fysiske kataloger? Elin Kragh: Der kommer folk som ikke kender DSP, så vi bør have fysiske kataloger med på dagen. HH: Det fynske Dyrskue har iår ikke udsendt katalog, men opkrævet 30,- hvid man ønsker katalog. Lauritz Gellert: Uoverensstemmelse mellem indtægter og udgifter.? HH: Nej, de gratis kataloger er medregnet Daniel: Mulighed for at tilvælge katalog mod merpris.. Maria: Det der er dyrt er de kataloger som ikke bliver solgt. Per: To muligheder: Udlevering på dagen eller at man printer selv.. Jens Ole: Katalog er en service og arrangementerne giver alle overskud Per: Så skal kataloger og tastning på Videncentret op under arrangementerne, og så giver de ikke overskud Egon: Vigtigt at have katalognumrene, når nu vil selv skal lave trensenumrene:-) Egon: Savner lidt gennemsigtighed i regnskabet, fx med hensyn til printerudgifter og stald ved eliteskue. AH: Teltstald er væsentligt dyrere end alm. stald, så det giver ikke nødvendigvis overskud, blot fordi der er mere opstaldning JOS: Egtved Ridecenter en mulighed. CSL: Middelfart Ridecenter tager 900,- pr.dag. Per: Det er bestyrelsens ansvar at leje disse bokse, fremfor at pålægge de enkelte medlemmer en øget udgift ifm. Flytning til større sted med større kapacitet. Kasper: Ros for at forplejning er mindsket. HH: Bestyrelsesmedlemmer får den lave kørselstakst AneLS: Forøget opmærksomhed omkring samkørsel. Godt initiativ med opslag på hjemmesiden ifm. GF Per: Samkørsel forudsætning for godtgørelse. Organisationsplan begynder at virke, dvs. færre bestyrelsesmøder. Budget: Forventet underskud på følskue. Billigere blad PR (Per): fravalgt Herning, penge kanaliseret over på hjemmeside og championat ifm championat - jubilærum PHJ: øget udgifter til championat bør vel også give tilsvarende indtægter og øget overskud? Per: Mulighed for links på hjemmeside, allerede et par stykker i støbeskeen

4 Daniel: Opdeling af championat over to weekender pga. forventet flere starter, vilket øger udgifter ifm. Leje af etablissement. Maria: Debatforum kunne give flere besøg på hjemmesiden, deraf flere annoncekroner. JOS: Prisstigning på hingsteannoncer, uheldigt i disse tider, hvor bedækningstallet er faldende. Per og Hans: Det vil blive taget op igen, men prisstigningen er begrænset. Der har nærmest ikke være en stigning de sidste tre-fire år plus blomster mod de normale 3200 HH: Husk at melde ind til medlemslisten, den er gratis. Link til egen hjemmeside koster 200,- Elin: Savner bestyrelses-referater på hjemmesiden. AH: sidste referat er endnu ikke godkendt Elin: savner referater fra tlf-møder AH, Daniel: vi skal mødes fysisk for at kunne underskrive det JOS: Stor diskussion på mails, ergo er der ikke så meget at diskuterer på bestyrelsesmødet. Per: Erkender at der mangler få referater og lover at der vil være øget fokus på evt. mailkorrespondance. Fortsat usikkerhed/utilfredshed omkring hingsteliste/annoncering fra flere sider. Egon: Rabat ved flere hingste? Daniel: Hovedsponsor for DSP: 30000,-, men platinpakken koster 10000,-, Hvad gør vi ved resten? Det er nødvendigt med individuelle aftaler.. Per: Tager kritikken til efterretning og bestyrelsen vil vende tilbage med andet oplæg Regnskabet enstemmigt godkendt Virksomhedsplan AH: Større vægt på det økonomiske råderum, championater, sidste del af organisationsplan. Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag Skriftlig opstilling af kandidater: Fire på valg: Anita, Hans, Conni og Per. Alle villige til genvalg Skriftlig opstilling: Per (19) Anita (19) Hans (27) Conni (30) Ane Lund Sørensen - John Villadsen - Jens Søgaard - Pernille Justesen - Knud Jensen - Kay Walton (20) Maria -

5 Kasper Petersen - Jens Ole Sørensen - Anita tilbyder at træde ind som 1. suppleant. Kasper Petersen tilbyder at træde ind som 2. suppleant. Begge er valgt uden afstemning. Valgtaler: Per: fortsætte samarbejdet også med de øvrige forbund Anita: lidt på standby i efteråret, men nu klar igen. Brænder især for Avlsledelsen og den nye struktur Conni: dejligt med kontakten til medlemmerne, brænder for arrangementerne. Hans: fortrudt sidste proklamation og er klar til endnu et par år. Kay: synes at DSP er på vej ind i en rigtig spændende udvikling, kan bidrage med meget på ridemæssige side, er både avler og ponymor og har været med også på internationalt plan Revisorer: Genvalg til Helle Mouritsen og Elin Kragh Orientering fra Per omkring Videnscentret Heste: 25% nedgang i bedækning Nedsat arbejdsgruppe til revision om Lov om hold af heste Opfordring til at oplyse om krav om pas til alle heste Rabat ved annoncering i vores medlemsblad Evt: JMouritsen: Overvej hvordan forretningsudvalget får inddraget alle medlemmer af bestyrelsen. Per: Forretningsudvalgt blev allerede nedlagt efter sidste års generalforsamling LauritzGellert: Spørger til hvordan man har tænkt sig at opdele i spring og dressur. JOS: Svært med arvbarheden, specielt med ponyer da mange er dobbeltbegavede. 7,5 eller 8 ved hoppekåringer PHJ: bange for at det bliver for udvandet ved at sætte kravet for lavt AH: Ca 1/3 i Springponyprogrammet LauritzGellert: Spørger Jens Søgaard hvordan DV håndterer dette JensS: Svært med arvbarhed Egon: Nævner egen hingst (Ammadoor?) JOS: Flest afkom i springning er Champion de Luxe, så man skal passe på ikke at skelne for hårdt på afstamningen. Stine:?? JOS: rytterne vil have kønne ponyer, ligemeget om det er til dressur og springning. Jens S: Indenfor varmblod er det vigtigt med springblod i flere generationer, hos ponyerne er man flere generationer bagefter Stine: vigtigt med gode dommere, ellers får vi ikke selekteret Karen: tvivl hvor hun skal stille hoppen, skal en dobbeltbegavet hoppe stille to gange? AH: dommerne kan vælge at udtage hoppen til fx gangarter selvom den er stillet i springning JensS: kåring er avlsrådgivning, så det ville være synd at smide den ud, hvis den er stillet forkert.

6 Forslag: DR (ny kåringsklasse, stillet af PHJ): tages med til avlsledelsen Egon: skal koldblods med til championater? Kasper: Fjordheste på 165? Elin: Er det pga. økonomi? Sætte renommé over styr? Kay: Pas på at DSP ikke drukner iblandt de andre. Vigtigt at vi promoverer vores egne. Stine: Så må vi bare melde flere DSP ere til. JOS: Hvis vi taber stort til fjordhesten, så skal vi nok til at kigge indad:-) Daniel: Lad dem kommer og håbe at de køber en DSP med hjem. Maria: Lad det komme an på en prøve. Kommer der for mange, så man vi tage det op igen.+ JMouritsen: Hjemmesiden skal være forbeholdt DSP-ponyer Ane: Vær omhyggelig med prop., så vi ikke risikere at DSP-ponyerne udgør en mindre del. LarsT: Har vi selv inviteret dem ind, så kan de også stå på vores hjemmeside hvis de vinder Egon: Koldblod indgår ikke i DSP s arbejde Kay: Resultaterne skal self. Vises, men der er ingen grund til at opreklamere dem. Daniel: evt. opdeling, så vi bare står som arrangører. Kasper: synes at de skal være medlem, vil ikke arbejde for at tyve fjordheste kan afholde stævne. HansG: Selvfølgelig skal resultaterne være der, men der behøver ikke at være billeder. Per: Hvor ville fokus ligge, hvis ikke alle resultater foreligger. Flere deltagerer kunne også give flere deltagere i finalen. JMouritsen: DSP er for DSP, ikke alle de andre. Per: Tænk på det faldende bedækningstal, om tre år er der max. 60 hopper deraf to kåringspladser. Det gælder om at finde samarbejdspartnere, til at nedbringe omkostninger. Kay: Italien har fået øje på DSP, der er flere på vej.. Stine: Lad os bare tage dem der kommer. Elin: Tror I at de er tilfredse med bare at betale? Per: Det er de gået med på. Møde 24.2 omkring samarbejde mellem ponyforbund. Henvendelse fra hesteforbund, som gerne vil deltage. Netværk mellem racer med fællestræk. Knud Jensen: hoppekåring flyttet fra Hammelev til Hedensted Conni: efter ønske fra avlsledelse pga. dårlig bund. Bedre placering efter nedlæggelse af en kåringsplads. John: Landsskue i Herning. Ros til Karen for hendes indsats. Kasper: Vælge at udstille med stand på dyrskuer, når vi har droppet Herning og JBK Michelle: Hvad skal der til for at få DSP-dommer (Hjørring)? JensS: Har været i Hjørring og han kan godt udtage til eliteskue Karen: Der har været stand i Herning, men det kræver at nogen vil påtage sig det. Kasper: hvad skal der til få at dommerne er godkendt. Tvivl om Niels Therkelsen, men han er OK. PHJ: forespurgt om muligheden for, at F-føl kan udtages til eliteskue. Men dette afvises uden diskussion. Karen: oplyser at der skal findes en ny til at stå for show i Herning, henvendelse kan ske til Christina Brogaard Lund. HH: ponyavlsforbund på Fyn har lavet en sammenslutning og der vil fremover være flere arrangementer annonceret på vores hjemmeside. Sara: kan vallakker tilmeldes sadelkåring?

7 Det er taget til efterretning og prop. vil blive formuleret, således at det kan lade sig gøre.

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat Stormøde den 17. november 2012

Referat Stormøde den 17. november 2012 Referat Stormøde den 17. november 2012 Stormøde mellem Hovedbestyrelsen, Regionsbestyrelserne og Avlsledelsen. Formand Jan Pedersen (JP) startede med at byde velkommen til stormødet. Trods en lidt tynd

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling 2010-02-06 Velkomst ved Kresten Møller. Skeptisk om hvor stort fremmøde der vil være på grund af vejret, men der er mange mødt frem.

Generalforsamling 2010-02-06 Velkomst ved Kresten Møller. Skeptisk om hvor stort fremmøde der vil være på grund af vejret, men der er mange mødt frem. Generalforsamling 2010-02-06 Velkomst ved Kresten Møller. Skeptisk om hvor stort fremmøde der vil være på grund af vejret, men der er mange mødt frem. Efterfølgende fællessang nr 98 Jeg elsker den brogede

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmødet

Referat fra Repræsentantskabsmødet Referat fra Repræsentantskabsmødet Lørdag den 8. februar 2014 kl. 10.00 Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om forbundets virksomhed

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 David Levy byder velkommen og orienterer om, at Helle Rosenlund og Jan Rosenlund er syge og er derfor ikke tilstede. Årsnåle uddeles, hvorefter

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Referat. 1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Talerliste: Brian Sørensen Stemmetællere: Eva Køhler, Pia Nyrup

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmødet

Referat fra Repræsentantskabsmødet Referat fra Repræsentantskabsmødet Lørdag den 13. februar 2010 kl. 10.00 i Dr. Margrethe Hallen, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om forbundets

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011 Agenda Årets elite atlet kåres af Morten Fenger. Med brug af Skype blev Line Jensen og Rasmus Henning kåret som årets elite atleter. Årets idrætsleder og årets AG er kåres af Thomas Blom Henrik Skovby

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere