Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kundens IT miljø - Region Midtjylland"

Transkript

1 Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen i RM - OneRM Arkitekturprincipper for Region Midtjyllands it-installation Interoperabilitet Overholdelse af fællesoffentlige standarder og anbefalinger Driftcenter opbygning Fakta og krav vedr. servere: Eksisterende decentrale installationer på institutioner Klienter, model for afvikling og installation af applikationer Fakta og krav vedr. klienter: BSK - brugerstyring og validering Funktioner Vedligehold af stamdata Validering af brugernavn og password Integrationer Sikkerhedsmodel og funktionsopdeling

2 Overordnet beskrivelse af it-installationen i RM - OneRM Al it drift i Region Midtjylland er besluttet samlet i en central organisation, der fungerer som itleverandør for alle institutioner og funktioner under Region Midtjylland. Fysisk samles it-drift i tre driftscentre - placeret i Horsens, Århus og Holstebro - således konsolideres hidtidige installationer på regionens institutioner centralt i moderne driftsmiljøer. Denne sammenlægning er ikke endeligt gennemført og forventes at løbe over mindst 2-3 år. Dette betyder at der fortsat er selvstændige installationer på en del af regionens institutioner uden tilknytning til det overordnede AD. Der er indført tværgående it-systemer som post/kalender, EPJ, røntgenarkiv, sagsstyring, økonomi etc., ligesom der er indført et fælles RegionsID dvs. samordning af brugerid er og passwords til centrale systemer. Der er indført standarder for modeller af PC er, printere, mobiltelefoner etc. gældende for nye indkøb. Der er et vist spænd af maskiner på alder, software versioner etc. Alle nye systemer der indkøbes og idriftsættes, skal være fungerende i det centrale miljø og levere services til klienter på tværs af de eksisterende AD er.

3 Arkitekturprincipper for Region Midtjyllands it-installation Region Midtjylland sigter mod en systemarkitektur der kan bidrage til at realisere følgende mål: Sikker drift. Service skal kunne leveres, til rette tid på det rette sted i det rette omfang. Standardisering. Der anvendes åbne standarder i videst muligt omfang. Det tilstræbes at data kan anvendes på tværs af systemer. Det tilstræbes at data som f.eks. brugeroplysninger, CPR-register data hentes fra regionens fælles ressourcer. Målet bidrager til at undgå redundante inkonsistente data. Standardisering medvirker til at understøtte interoperabilitet mellem systemer. Skalerbarhed. Systemer skal kunne udvides i det omfang det kræves for at imødegå krav til større volumen i produktionen. Holdbarhed. Der bygges modeller, hvor data, forretningslogik og præsentation kan fungere uafhængigt og derved bevares i en form der fremtidssikrer adgangen til data. Region Midtjylland tager udgangspunkt i ITIL ved opbygning af strukturer og processer i IT organisationen. Principper og terminologi fra ITIL kan derfor med fordel anvendes i forbindelse med beskrivelse dokumentation og design af systemet, samt opbygning af processer til udvikling, drift og vedligeholdelse af systemet. Interoperabilitet Interoperabilitet (populært at komponenter og delsystemer i arkitekturen kan snakke sammen ) er en afgørende forudsætning realiseringen af den serviceorienterede systemarkitektur og for realiseringen af en række af de ovenfor anførte målsætninger. Kravet om interoperabilitet indebærer en forudsætning om: At der på forretningssiden findes åbne, dokumenterede datamodeller (datadefinitioner med definition af i hvilken kontekst data anvendes) og åbne, dokumenterede snitflader og protokoller for anvendelse/kommunikation af data. At der på den tekniske side tilsvarende findes åbne, dokumenterede definitioner af hvorledes komponenter i leverancens tekniske platform (middlewarelag og driftsplatform) interagerer defineret i form af standarder. En åben standard er således en standard, der er dokumenteret (i tilstrækkelig detalje), frit tilgængelig (gratis) og forbliver frit tilgængelig. En vigtig skelnen går mellem proprietære standarder (har en ejer med mulighed for begrænsninger i standardens anvendelse), de facto' standarder (dominerende standarder uden at være offentligt vedtagne) og de jure (offentlige) standarder (vedtaget af offentlige (danske eller internationale) standardiserings organer). Region Midtjylland sigter, medmindre andre forhold taler imod, mod at anvende de jure

4 standarder, og sekundært mod at anvende de facto standarder med tilstrækkelig grad af åbenhed. Målsætningen om anvendelse af åbne standarder, åbne snitflader og åbne datamodeller er en afgørende forudsætning for interoperabilitetskravet og dermed for realiseringen af en serviceorienteret systemarkitektur. Anvendelse af åbne standarder, åbne snitflader og åbne datamodeller er endvidere afgørende for at kunne opnå større leverandøruafhængighed og realisere en flerleverandør strategi, for investeringens levedygtighed, samt for mulighederne for en fortsat videreudvikling og udbygning af systemløsningen i takt med ændrede behov og nye muligheder. Overholdelse af fællesoffentlige standarder og anbefalinger Region Midtjyllande ønsker at følge de fællesoffentlige anbefalinger videst muligt under hensyntagen til forvaltningsmæssige/forretningsmæssige krav.

5 Driftcenter opbygning Region Midtjyllands it-installation er bygget op omkring tre driftscentre, der indbyrdes er forbundet med hurtige netværksforbindelser. Det er moderne driftscentre med central nødstrøm, køling, adgangskontrol og brandsikring/alarmering. Fakta og krav vedr. servere: Primær serverdrift afvikles på Microsoft Windows på virtuelle servere i VMware. Server operativsystemer fra Microsoft installeres og vedligeholdes på en standardiseret måde og overvåges fra central side med værktøjer fra IBM og Microsoft. Servere er installeret med antivirus programmel fra McAffee. Der anvendes SAN og NAS til alle storage formål. EMC er primær leverandør af storagesystemer. Der er etableret fælles database server clustre baseret på MS-SQL og Oracle - disse skal anvendes til database afvikling for alle installationer. Der må ikke kræves fysiske tilknytninger til serverne - fx. licens dongles, da afviklingen af serverne flyttes mellem fysiske servere for sikring af driftsafviklingen. Der er centraliseret backup system baseret på Tivoli Storage Manager fra IBM. Der afvikles desuden drift på platforme fra IBM (AIX) og Oracle (Solaris) med tilhørende storagesystemer. Eksisterende decentrale installationer på institutioner Klienter, model for afvikling og installation af applikationer Klienter er primært baseret på hardware fra Lenovo og kører Microsoft Windows XP SP2 og SP3. Der anvendes pt. Internet Explorer i versionerne 6 og 7. Der kan tilbydes alternative browsere som Mozilla Firefox og Google Chrome hvis der er behov for høj hastighed/ overholdelse af standarder. Fakta og krav vedr. klienter: Klienter modtager IP adresse og netværkskonfiguration via DHCP Navne på servere opløses via DNS Brugere har ikke lokal administrator rettigheder Maskiner er tilmeldt AD og modtager politikker og rettigheder herfra Klient maskiner er ikke nødvendigvis i samme AD som centrale servere! Software afvikles primært via Citrix XenApp platformen, sekundært ved lokal installation Al klient programmel skal kunne scriptinstalleres silent via CAPA CMS værktøj Der må ikke kræves manuelle routiner ved installation - fx. licenser/aktivering mv. Der må ikke anvendes hardware licensdongles og licenser skal kunne styres centralt og automatisk.

6 BSK - brugerstyring og validering Region Midtjyllands BrugerStamdataKatalog (BSK) har to primære funktioner: Vedligehold af stamdata om personer ansat i Region Midtjylland herunder deres adgang til ressourcer, jobfunktioner, ansættelser og rollestyring Validering brugernavn og password for brugere med RegionsID. BSK er bygget på Novells Identity and Access Management platform. Det stiller en bred vifte af integrationsmetoder til rådighed for tilknyttede systemer, men fra It-udvikling, arkitektur og designs side anbefales det at de metoder der anvendes er i overensstemmelse med de principper for integration, der er beskrevet i dette dokument. Metoderne er prioriterede for at understøtte de klienter og systemer, der oftest anvendes i Region Midtjylland. Funktioner Alle personer, der har et ansættelseslignende hos Region Midtjylland kan oprettes i BSK. En bruger der oprettes i BSK registreres med CPR-nummer og tildeles et unikt RegionsID. Vedligehold af stamdata I BSK opbevares en lang række oplysninger om ansatte, der enten er personlige data eller data der knytter sig personens ansættelser. Til disse data knyttes oplysninger om adgang til ressourcer, roller og rettigheder. Alle disse data kan ved integration bringes til anvendelse i eksterne systemer. Validering af brugernavn og password I BSK findes en flere metoder til direkte validering af brugernavn og password. Primært anvendes LDAP eller BSK s authentication webservice. Derudover er bruger i BSK repræsenteret med samme brugernavn og password i OneRM Active Directory der giver mulighed at anvende Microsofts standard metoder til validering af brugere. Integrationer De mulige scenarier for integration af BSK data i eksterne systemer er mangfoldige. De følgende fire metoder er dem der anbefales. Rækkefølgen er prioriteret for systemer, der kan anvende flere af metoderne. For hver metode opstilles en liste med nogle af de systemer der anvende metoden. 1. Validering bruger og dennes tilhørsforhold og roller direkte mod Active Directory a. Outlook b. Filsystemer c. ProNestor 2. LDAP eller webservice Integration direkte til BSK a. CIC (Digital Signatur klient til PC og Citrix)

7 b. Sygesikringen c. Patologi d. CPR opslag

8 3. Synkronisering af stamdata til integreret system og validering mod BSK eller Active Directory a. EPJ b. ESDH c. Synkronisering af stamdata inklusivt brugernavn og password til integreret system d. edok e. ØS

9 Sikkerhedsmodel og funktionsopdeling Systemet skal leve op til danske (og internationale) standarder for sikkerhed og overholde krav til sikkerhed og adgangskontrol i standarder på sundhedsområdet. Systemet skal overholde gældende "Lov om behandling af personoplysninger", "Sundhedsloven", samt overholde Region Midtjyllands informationssikkerhedspolitik. Dette bør ske i overensstemmelse med DS484:2005 afsnit 15 Overensstemmelse med lovbestemte og kontraktlige krav. Derudover skal systemet overholde gældende regler indenfor dette område som foreskrevet i Danmark og EU. Herunder især håndtering af logning vedr. brugeradgang til person-henførbare oplysninger. IT-sikkerheden for den samlede løsning skal være i overensstemmelse med DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed. Logdata være tilgængelig for Region Midtjylland. Brugerrettigheder skal tildeles som roller i enten AD grupper eller via BSK.

Region Mitjyllands IT miljø

Region Mitjyllands IT miljø Regionshuset Århus It-Udvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 5003 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 1-12-2011 Bilag 2.1 Region Mitjyllands IT miljø Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3

Læs mere

Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø. It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø. It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (), it-arkitekt, Arkitektur og Design Side 1 af 16

Læs mere

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Supplerende kravspecifikation

Supplerende kravspecifikation SOLRØD KOMMUNE ESDH Supplerende kravspecifikation Bilag 2B April 2007 SOLRØD KOMMUNE Indledning... 3 Overordnede mål... 3 Den supplerende kravspecifikation... 5 Vejledning til besvarelsen... 5 1. Krav

Læs mere

Fælles mail- og kalenderprojekt

Fælles mail- og kalenderprojekt Fælles mail- og kalenderprojekt Bjarne Poulsen (DJF), Peter Frost (ASB), Svend Aage Lund Mogensen (HUM), Søren Christensen (NAT), Søren Juhl (SUN), Søren Staunsager (SAM), Jens Hørlück (AU IT) Projektnavn

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

CPR-kontoret Januar2012

CPR-kontoret Januar2012 CPR-kontoret Januar2012 Udviklingsplan for CPR-systemet 2012 2015 1. Indledning Det Centrale Personregister (CPR) indeholder grundlæggende personoplysninger om 9,2 mio. mennesker, som har tilknytning til

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform. Aftale om levering af service 2013

Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform. Aftale om levering af service 2013 l Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Aftale om levering af service 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 2 Læsevejledning 4 2.1 Underbilag 4 3 Referencearkitektur 5 3.1 Formål 5 3.1.1 Statens

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Økonomiforvaltningen Koncernservice. It-miljøbeskrivelse. Bilag 02.1 IT-miljø (Situationsbeskrivelsen) Side 1 af 29

Økonomiforvaltningen Koncernservice. It-miljøbeskrivelse. Bilag 02.1 IT-miljø (Situationsbeskrivelsen) Side 1 af 29 It-miljøbeskrivelse Bilag 02.1 IT-miljø (Situationsbeskrivelsen) Side 1 af 29 Indledning... 4 København Kommunes IT-miljø... 4 Arbejdspladser... 4 PC-arbejdspladser... 4 Citrix-arbejdspladser... 5 Mobile

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere