Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer"

Transkript

1 Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer Oversat forkortet udgave af: The International Classification of Headache Disorders, 2 nd Edition. (ICHD-II). Cephalalgia 2004;24 suppl. 1: Se den fulde version via Dansk Hovedpine Selskabs hjemmeside: vælg undermenu»links«. Oversættelsen er varetaget af Dansk Hovedpine Selskabs bestyrelse.

2 Denne meget forkortede udgave af den nyeste version af den internationale hovedpineklassifikation er til lommebrug. Den giver den fulde klassifikation, men diagnostiske kriterier er kun medtaget for primære hovedpiner. Tidligere benyttede udtryk, korte beskrivelser, kommentarer, referencer, definition af termer og index er ligeledes fjernet. Denne udgave vil være tilstrækkelig ved daglige rutiner i de fleste situationer, men den uforkortede udgave bør konsulteres vedrørende symptomatiske hovedpiner, ansigtsneuralgier og ansigtssmerter- eller i tvivlstilfælde. Generelle regler 1. Hvis patienten har mere end én hovedpinelidelse, skal de alle diagnosticeres. Den for patienterne værste form anføres først. 2. For at stille en diagnose skal alle bogstav-afsnittene opfyldes. 3. Tilføj efter hver diagnose det estimerede antal hovedpinedage pr. år i parentes. 4. Diagnostiske kriterier anført på ét- eller to-ciffer niveau gælder som regel også underformerne, men undtagelser og/eller mere specifikke kriterier er listet under underformerne. 5. Patienter som for første gang udvikler en bestemt form for hovedpine i nær tidsmæssig tilknytning til debut af én af lidelserne i grupperne 5-13, kodes til disse grupper ved anvendelse af det fjerde ciffer til at specificere hovedpinetypen. En kausal forbindelse er imidlertid ikke nødvendigvis antydet. Hvis en allerede eksisterende primær hovedpine forværres, i tæt tidsmæssig relation til f.eks et traume, er der 2 muligheder. 1. Man kan kode diagnosen for den primære hovedpine. 2. Man kan kode både primær diagnose og diagnosen associeret med det pågældende traume. Faktorer der understøtter en tilføjelse af den sidste diagnose er; a) tæt tidsmæssig relation til traumet, b) markant forværring af den allerede eksisterende hovedpine, c) god evidens for at det pågældende traume kan forværre den primære hovedpine og d) bedring af hovedpinen når patienten er kommet sig af traumet. 6. Indkod til den grad (antal cifre), som formålet kræver. 7. Hvis én hovedpinetype opfylder de diagnostiske kriterier for forskellige kategorier hovedpine, indkod da den første diagnose for hvilken kriterierne er opfyldt. 2

3 8. Hvis en patient har en form for hovedpine der opfylder et sæt af diagnostiske kriterier, forekommer der oftest lignende episoder som ikke helt tilfredsstiller kriterierne. Dette kan skyldes behandling, mangel på evne til at erindre symptomer nøjagtigt og andre faktorer. Bed patienten om at beskrive et typisk ubehandlet anfald eller et anfald behandlet uden held og konstater om der har været tilstrækkeligt af disse anfald til at stille diagnosen. Estimer så antallet af dage pr. år med denne type hovedpine og læg dertil behandlede anfald og mindre typiske anfald. 9. En betydelig vanskelighed for en eksakt diagnose er afhængigheden af en korrekt sygehistorie for at kunne bestemme hvilke kriterier der er opfyldt. I mindre klare tilfælde anbefales det at lade patienten nedskrive anfaldskarakteristika prospektivt ved hjælp af en hovedpinekalender, før diagnosen stilles. 10. Hvis et fjerde ciffer skal bruges i forbindelse med en diagnose på to-ciffer niveau, indsæt da 0 som det tredje ciffer. Klassifikation ICHD-II ICD-10NA Diagnose 1. G43 Migræne 1.1 G43.0 Migræne uden aura 1.2 G43.1 Migræne med aura G43.10 Typisk aura med migræne hovedpine G43.10 Typisk aura med ikke-migræne hovedpine G Typisk aura uden hovedpine G Familiær hemiplegisk migræne G Sporadisk hemiplegisk migræne G Basilarismigræne 1.3 G43.82 I barndommen forekommende periodiske symptomer, som kan være forløbere for eller associeret med migræne G43.82 Cyklisk forekommende opkastninger G Abdominal migræne G Benign paroksysmal vertigo i barndommen 1.4 G43.81 Retinal migræne 3

4 1.5 G43.3 Komplikationer til migræne [kodes som tillægsdiagnose] G43.3 Kronisk migræne (migræne 15 dage pr måned) G43.2 Status migrænosus G43.3 Persisterende aura uden infarkt G43.3 Migrænøst infarkt G43.3 Migræne-trigget epilepsi [kodes sammen med G40.x eller G41.x for at specificere epilepsitype] 1.6 G43.83 Mulig migræne G43.83 Mulig migræne uden aura G43.83 Mulig migræne med aura G43.83 Mulig kronisk migræne 2. G44.2 Hovedpine af spændingstype 2.1 G44.2 Sporadisk episodisk hovedpine af spændingstype ( 12 dage pr år) G44.20 Sporadisk episodisk hovedpine af spændingstype associeret med perikraniel ømhed G44.21 Sporadisk episodisk hovedpine af spændingstype ikke associeret med perikraniel ømhed 2.2 G44.2 Hyppig episodisk hovedpine af spændingstype (hovedpine 1 men 15 dage pr måned) G44.20 Hyppig episodisk hovedpine af spændingstype associeret med perikraniel ømhed G44.21 Hyppig episodisk hovedpine af spændingstype ikke associeret med perikraniel ømhed 2.3 G44.2 Kronisk hovedpine af spændingstype ( 15 dage pr måned) G44.22 Kronisk hovedpine af spændingstype associeret med perikraniel ømhed G44.23 Kronisk hovedpine af spændingstype ikke associeret med perikraniel ømhed 2.4 G44.28 Mulig hovedpine af spændingstype G44.28 Mulig sporadisk episodisk hovedpine af spændingstype G44.28 Mulig hyppig episodisk hovedpine af spændingstype G44.28 Mulig kronisk hovedpine af spændingstype 4

5 3. G44.0 Klyngehovedpine og andre trigeminale autonome hovedpiner (TAC) 3.1 G44.0 Klyngehovedpine G44.01 Episodisk klyngehovedpine G44.02 Kronisk klyngehovedpine 3.2 G44.03 Paroksysmal hemikrani G44.03 Episodisk paroksysmal hemikrani G44.03 Kronisk paroksysmal hemikrani 3.3 G44.08 Kortvarige unilaterale neuralgiforme hovedpine anfald med konjuktival injektion og tåreflåd (SUNCT) 3.4 G44.08 Mulig TAC G44.08 Mulig klyngehovedpine G44.08 Mulig paroksysmal hemikrani G44.08 Mulig SUNCT 4. G44.80 Andre primære hovedpineformer 4.1 G Idiopatisk stikkende hovedpine 4.2 G Benign hostehovedpine 4.3 G Benign anstrengelseshovedpine 4.4 G Hovedpine associeret med seksuel aktivitet G Preorgasme hovedpine G Orgasme hovedpine 4.5 G44.80 Hypnisk hovedpine 4.6 G44.80 Primær tordenskralds hovedpine 4.7 G44.80 Kontinuerlig hemikrani 4.8 G44.2 Ny daglig persisterende hovedpine 5. G44.88 Hovedpine associeret med traumer mod hoved og nakke 5.1 G Akut post-traumatisk hovedpine 5.2 G44.3 Kronisk post-traumatisk hovedpine 5.3 G Akut hovedpine ved whiplash 5.4 G Kronisk hovedpine ved whiplash 5.5 G44.88 Hovedpine ved traumatisk intrakranielt hæmatom 5.6 G44.88 Hovedpine ved andre hoved- og nakke traumer 5.7 G44.88 Post-kraniotomi hovedpine 6. G44.81 Hovedpine associeret med vaskulære lidelser 6.1 G Hovedpine ved iskæmisk infarkt eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI) 5

6 6.2 G Hovedpine ved non-traumatisk intrakraniel blødning 6.3 G Hovedpine ved ikke-rumperet vaskulær malformation 6.4 G Hovedpine ved arteritis 6.5 G Smerter fra a. carotis eller a. vertebralis 6.6 G Hovedpine ved cerebral venøs trombose 6.7 G44.81 Hovedpine ved anden intrakraniel vaskulær lidelse 7. G44.82 Hovedpine associeret med ikkevaskulære intrakranielle lidelser 7.1 G Hovedpine ved højt tryk i cerebrospinalvæsken 7.2 G Hovedpine ved lavt tryk i cerebrospinalvæsken 7.3 G44.82 Hovedpine ved ikke-infektiøse inflammatoriske lidelser 7.4 G Hovedpine ved intrakraniel neoplasme 7.5 G Hovedpine relateret til intrathekal injektion 7.6 G44.82 Hovedpine ved epilepsi 7.7 G44.82 Hovedpine ved Chiari malformation type I 7.8 G44.82 Forbigående hovedpine og neurologiske symptomer med CSF-lymfocytose (HaNDL) 7.9 G44.82 Hovedpine associeret med anden ikke-vaskulær intrakraniel lidelse 8. G44.4 Hovedpine associeret med subeller stanser eller deres seponering G G44.40 Hovedpine induceret ved akut brug af/eller udsættelse for substanser 8.2 G44.41 Medicin-overforbrugs hovedpine eller G G Ergotamin (ergotamin indtag 10 dage/måned i 3 måneder) G44.41 Triptaner (triptan indtag 10 dage/måned i 3 måneder) 6

7 8.2.3 G Simple analgetika (analgetika indtag 15 dage/måned i 3 måneder) G44.83 Opioider (opioid indtag 10 dage/måned i 3 måneder) G Blandet overforbrug (indtag 10 dage/måned i 3 måneder) G Andre substanser G44.41 Mulig medicin-overforbrugs eller hovedpine G G44.4 Hovedpine som en bivirkning til kronisk medicinering 8.4 G44.83 Hovedpine på grund af seponering af en substans 9. G Hovedpine associeret med eller infektioner G G Hovedpine ved intrakraniel infektion 9.2 G Hovedpine ved systemisk infektion 9.3 G Hovedpine ved HIV/AIDS 9.4 G Kronisk post-infektiøs hovedpine eller G G Hovedpine associeret med homeostatiske forstyrrelser 10.1 G Hovedpine ved hypoxi og/eller hyperkapni 10.2 G Dialyse hovedpine 10.3 G Hovedpine ved arteriel hypertension 10.4 G Hovedpine ved hypothyroidisme 10.5 G Faste hovedpine 10.6 G Kardiel hovedpine 10.7 G Hovedpine ved andre forstyrrelser i homeostasen 11. G44.84 Hovedpine eller ansigtssmerter associeret med abnormiteter i kranium, nakke, øjne, ører, næse, bihuler, tænder, mund eller andre strukturer i kranie eller ansigt 11.1 G Hovedpine ved lidelser i kraniet 11.2 G Hovedpine ved lidelser i nakken 11.3 G Hovedpine ved lidelser i øjnene 7

8 11.4 G Hovedpine ved lidelser i ørene 11.5 G Hovedpine ved lidelser i næse og sinus 11.6 G Hovedpine ved lidelser i tænder, kæber og forbundne strukturer 11.7 G Hovedpine ved temporomandibulær ledsygdom 11.8 G44.84 Hovedpine ved andre lidelser i kranium, nakke, øjne, ører, næse, bihuler, tænder, mund eller andre strukturer i kranie eller ansigt 12. R51 Hovedpine associeret med psykiske lidelser 12.1 Hovedpine ved somatiserende lidelse 12.2 Hovedpine ved psykotisk lidelse 13. G Kranielle neuralgier og centralt G udløste ansigtssmerter eller G G Trigeminus neuralgi 13.2 G Glossopharyngeus neuralgi 13.3 G Nervus intermedius neuralgi 13.4 G Nervus laryngealis superior neuralgi 13.5 G Nervus nasociliaris neuralgi 13.6 G Supraorbitalis neuralgi 13.7 G Andre endegrene neuralgier 13.8 G Occipitalis neuralgi 13.9 G Hals-tunge syndrom G Ekstern kompressions hovedpine G Kuldeprovokeret hovedpine G Vedvarende (ikke neuralgiform) smerte ved kompression af hjernenerver eller øvre cervikale rødder grundet strukturelle læsioner G Opticusneuritis G Okulær diabetisk neuropati G Hovedpine eller ansigtssmerter ved eller herpes zoster G G Tolosa-Hunt syndrom G43.80 Ophtalmoplegisk»migræne«13.18 G Centrale årsager til ansigtssmerter eller G

9 13.19 G Andre kranielle neuralgier eller anden centralt medieret ansigtssmerte 14. R51 Andre hovedpineformer, kranielle neuralgier, centrale eller perifere former for ansigtssmerter R51 Hovedpine ikke klassificeret andetsteds 14.2 R51 Uspecificeret hovedpine Diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer Sidste kriterium for alle primære hovedpiner: (ikke anført under hver form for korthedens skyld) Mindst ét af følgende: 1. Sygehistorie, almen somatisk og neurologisk undersøgelse tyder ikke på en af de lidelser der anføres i grupperne Sygehistorie og/eller almen somatisk og/eller neurologisk undersøgelse tyder på en sådan lidelse, men dette er udelukket ved parakliniske undersøgelser. 3. En sådan lidelse er til stede, men migræne, hovedpine af spændingstype eller klyngehovedpine optræder ikke for første gang i tæt tidsmæssig relation til lidelsen. 1. [G43] Migræne 1.1 [G43.0] Migræne uden aura A. Mindst 5 anfald der opfylder B-D. B. Hovedpineanfald varende 4-72 timer (ubehandlet eller behandlet uden held) C. Hovedpinen har mindst 2 af følgende karakteristika: 1. Unilateral lokalisation 2. Pulserende karakter 3. Moderat eller stærk intensitet 4. Forværring ved at gå op ad trapper eller lignende rutinemæssig fysisk aktivitet D. Under hovedpinen mindst ét af følgende: 1. Kvalme og/eller opkastninger 2. Fotofobi og fonofobi 9

10 1.2 [G43.1] Migræne med aura A. Mindst 2 anfald der opfylder B B. Migræneaura som opfylder B-C for en af underformerne [G43.10] Typisk aura med migræne hovedpine A. Mindst 2 anfald der opfylder B-D B. Aura bestående af mindst ét af følgende, men ikke inkluderende kraftnedsættelse: 1. Fuldt reversible visuelle symptomer inklusive positive egenskaber (f.eks. flimmer, pletter eller linier) og/eller negative egenskaber (f.eks. synstab) 2. Fuldt reversible sensoriske symptomer inklusive positive egenskaber (f.eks. prikken og stikken) og/eller negative egenskaber (f.eks. følelsesløshed) 3. Fuldt reversibel dysfasi C. Mindst 2 af følgende: 1. Homonyme synsforstyrrelser og/eller unilaterale sensoriske forstyrrelser 2. Mindst et aurasymptom udvikles gradvist over 5 minutter og/eller forskellige aura symptomer opstår i forlængelse af hinanden 5 minutter 3. Hvert symptom varer 5 og 60 minutter D. Hovedpine opfyldende B-D for 1.1 Migræne uden aura begynder under eller efter aura indenfor 60 minutter [G43.104] Typisk aura uden hovedpine Som undtagen: B. Aura bestående af mindst ét af følgende, men ikke inkluderende kraftnedsættelse: 1. Fuldt reversible visuelle symptomer inklusive positive egenskaber (f.eks. flimmer, pletter eller linier) og/eller negative egenskaber (f.eks. synstab) 2. Fuldt reversible sensoriske symptomer inklusive positive egenskaber (f.eks. prikken og stikken) og/eller negative egenskaber (f.eks. følelsesløshed) D. Ingen hovedpine under aura eller indenfor 60 minutter 2. [G44.2] Hovedpine af spændingstype 2.1 [G44.2] Sporadisk episodisk hovedpine af spændingstype A. Mindst 10 episoder der forekommer 1 dag/måned i gennemsnit ( 12 dage/år) og opfylder kriterierne B-D B. Hovedpine varende fra 30 minutter til 7 dage 10

11 C. Hovedpinen har mindst 2 af følgende karakteristika: 1. Bilateral lokalisation 2. Pressende/strammende (ikke pulserende) karakter 3. Mild eller moderat intensitet 4. Ingen forværring ved rutinemæssig fysisk aktivitet som f.eks. at gå op ad trapper D. Begge de følgende: 1. Ingen kvalme eller opkastning (anorexi kan optræde) 2. Højst et af følgende: fotofobi eller fonofobi E. Hovedpinen skyldes ikke anden sygdom 2.2 [G44.2] Hyppig episodisk hovedpine af spændingstype Som 2.1 bortset fra: A. Mindst 10 episoder der forekommer 1 men 15 dage/måned i gennemsnit i 3 måneder ( 12 men 180 dage/år) og opfylder kriterierne B-D 2.3 [G44.2] Kronisk hovedpine af spændingstype Som 2.1 bortset fra: A. Hovedpine forekommer 15 dage/måned i gennemsnit i 3 måneder ( 180 dage/år) og opfylder kriterierne B-D B. Hovedpinen varer timer eller kan være konstant til stede D. Begge de følgende: 1. Højst et af følgende: fotofobi, fonofobi eller mild kvalme 2. Hverken moderat eller svær kvalme eller opkastning 3. [G44.0] Klyngehovedpine og andre trigeminale autonome hovedpiner 3.1 [G44.0] Klyngehovedpine A. Mindst 5 anfald der opfylder kriterierne B-D B. Stærk unilateral, orbital, supraorbital og/eller temporal smerte varende 15 til 180 minutter ubehandlet. C. Hovedpinen skal være fulgt af mindst ét af følgende symptomer, som skal være til stede på smertesiden: 1. Konjuktival injektion og/eller tåreflåd 2. Nasalstenose og/eller rhinorrhoea 3. Øjenlågsødem 4. Pande- og ansigtssved 5. Miosis og/eller ptose 6. Følelse af rastløshed eller agitation D. Anfaldshyppighed: fra 1 hver anden dag til 8 om dagen 11

12 3.1.1 [G44.01] Episodisk klyngehovedpine A. Kriterierne A-D for 3.1 opfyldt B. Mindst 2 perioder af hovedpine (klyngeperioder) varende (ubehandlet) dage og adskilt af anfaldsfri perioder på 1 måned [G44.02] Kronisk klyngehovedpine A. Kriterierne A-D for 3.1 opfyldt B. Ingen anfaldsfri periode igennem et år eller mere, eller anfaldsfri perioder 1 måned. Sponseret af JC

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud BØRN OG UNGE MED hovedpine Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Børn og unge med hovedpine Hovedpine og migræne rammer omkring 5% af alle børn i alderen 3-11 år. Faktisk er der beskrevet tilfælde af

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004 Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport Afleveret 29/3 2004 Udarbejdet af fysioterapeut Jesper Ottosen Ulrikkenborg allé 27 st. tv. 2800 Lyngby (DF-medlemsnummer:

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Kroniske orofaciale smerter

Kroniske orofaciale smerter Kroniske orofaciale smerter peter svensson Smerter har altid spillet en væsentlig rolle for tandlægefaget, og tandpiner er fortsat i dag en af de hyppigste årsager til, at patienter søger tandlægelig behandling.

Læs mere

KARKIRURGI. William Paaske

KARKIRURGI. William Paaske KARKIRURGI William Paaske 3. udgave 2001 3. udgave 2001 2. udgave 1999 1. udgave 1998 ISBN 87-987377-1-6 William Paaske email: website: http://www.paaske.org Karkirurgi, p. 3 INDHOLD

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

Ydersiden af bagsiden er beigefarvet og varmestemplet med "EVRA".

Ydersiden af bagsiden er beigefarvet og varmestemplet med EVRA. 1. LÆGEMIDLETS NAVN EVRA 203 mikrogram/24 timer + 33,9 mikrogram/24 timer depotplaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert 20 cm 2 depotplaster indeholder 6 mg norelgestromin (NGMN) og 600

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten Marts 2015 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Medicinering og hovedpine. Organisation i DHC. Hovedpine. Dansk Hovedpinecenter. Dansk Hovedpinecenter

Medicinering og hovedpine. Organisation i DHC. Hovedpine. Dansk Hovedpinecenter. Dansk Hovedpinecenter Hovedpine Medicinering og hovedpine Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afd., Glostrup Hospital Hovedpine Temadag, Skejby, 26. november 2009 Dansk Hovedpinecenter

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

spændingshovedpine og bidfunktion

spændingshovedpine og bidfunktion side 09 AF: TANDLÆGE PER STYLVIG perstylvig@webspeed.dk FOTO: SINE FIIG www.bidfunktion.com Kronisk spændingshovedpine og bidfunktion Behandling af kronisk spændingshovedpine som følge af dysfunktioner

Læs mere

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital.

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital. Hovedpine Song Guo, læge, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital Sted 22-03-2015 og dato (Indsæt Song Guo Dias 1 International Classification of Headache Disorders

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 1 Praktiske anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc Inge Ris

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 1 Praktiske anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc Inge Ris

Læs mere

Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15

Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15 Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15 Kompendium. Ken Lunn Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy) 2. udgave (A4 format) 2000 Skolen for medicinsk Urteterapi (1. udgave

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 UDKAST TIL HØRING National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan

Læs mere

NAKKEBESVÆR. Undersøgelse og behandling. af columna cervikalis

NAKKEBESVÆR. Undersøgelse og behandling. af columna cervikalis NAKKEBESVÆR Undersøgelse og behandling af columna cervikalis ii Indholdsfortegnelse EVIDENS UNDERSØGELSE Klassifikation -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Den lille Neurokirurg

Den lille Neurokirurg KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille Neurokirurg Af Asma Bashir, læge 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk Kompendium Kittelbog: s. 113-141 Basisbog

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Side 1 af 17 VEJ nr 9606 af 12/12/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-12-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den fulde tekst Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF BØRN OG UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF BØRN OG UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF BØRN OG UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE 2011 Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit

Læs mere