Status på Bright Green Island-strategien 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på Bright Green Island-strategien 2014"

Transkript

1 Status på Bright Green Island-strategien 2014 Rød=ikke implementeret Gul=delvis implementeret Lysegrøn=implementeret med plads til forbedringer Mørkegrøn=implementeret, evt. i modificeret form Indsats Formål Status Single Point of Entry Tilflytterboliger bare prøv bolig Moderne bæredygtige boliger Task Force Polen God, Grøn og Gratis Internetportal og modtagekontor, der hjælper og servicerer tilflyttere og erhvervsliv. Den eneste indgang til Bornholm som tilflyttere, iværksættere og erhvervsliv behøver at forholde sig til. Herfra bliver de hjulpet videre til relevant og de rette instanser. Kontoret vil også fungere som ambassade for Videnspionerer. Single Point of Entry er realiseret i 2008 med etableringen af Business Center Bornholm og Der etableres særlige lejeboliger rettet mod tilflyttere, hvorfra man kan gå på jagt efter drømmehuset og undersøge jobmuligheder på Bornholm. Boligerne skal opføres i et havneområde og være moderne og bæredygtige med lavt energiforbrug og høj arkitektonisk kvalitet. En gruppe under Bornholms Vækstforum arbejder på at realisere projektet. Der etableres både helårs- og fritidshuse. De to første passivhuse på Bornholm står færdige i Husene er udviklet og bygget af private bornholmske virksomheder, bl.a. igennem erhvervsklynge-samarbejde. Der etableres en fleksibel arbejdsstyrke fra Polen til at dække behovet for arbejdskraft i sommersæsonen. Samtidig sigtes der imod at gøre initiativet så attraktivt for sommerfuglene i form af en Sommer Camp, at de vil have lyst til at komme tilbage og måske blive ansporet til at blive for at arbejde eller uddanne sig. Busdriften på Bornholm overgår til 2. generations bioethanol eller el, og samtidig gøres den gratis. Pilotprojekt på rute til seværdigheder. Der arbejdes mod en drift i Er etableret ved og fysisk afprøvet. Bliver genprøvet pr 1/ Udviklingskontrakter med BCB og VHHR behøver skærpelse og der er behov for indtænkning af Bright Park Bornholm Bliver foreløbig løftet som en del af Bright Park Bornholms tilbud Er sket fx på Kommandanthøjen og planlagt i Bølshavn men det planlægningsmæssige perspektiv i forhold til udlægning af arealer kan forbedres. En arbejdsgruppe har arbejdet med problemstillingen men behovet har ændret sig Økonomi er undersøgt uden det er lykkedes at finde en forretningsmodel

2 Green Solution Room Elementernes dage Port of Green Tech Energy Biogasol Revitalisering af havne Idrætsturisme på Bornholm Klima på landkortet Senest i 2014 etableres et bæredygtigt kongrescenter på Bornholm med plads til 700 gæster. Kongrescenteret vil være et af verdens mest miljøvenlig og desuden bæredygtigt socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk. En gruppe under Bornholms Væksthus arbejder med projektet. Bornholm indfører en ny officiel mærkedag, mandag i uge 7, hvor der sætte fokus på de fire naturelementer: Ild, luft, vand og jord, der har formet øens unikke natur. Elementernes dag er startskuddet til to ugers spændende og stemningsfulde aktiviteter i uge 7 og 8, hvor resten af Danmark holder vinterferie. En udvalgt havn på Bornholm udvikles til centrum for forskning og afprøvning af bæredygtig teknologi. Der etableres bæredygtige boliger prøv bare bolig til tilflyttere, forskerboliger og kunstnerboliger. Området skal henvende sig til hele Østersøregionen. Havnen udvælges medio Der etableres produktionsanlæg for 2. generations bioethanol i Aakirkeby. Projektet har i 2009 modtaget 85 mio. kr. i støtte fra Energistyrelsen. Anlægget forventes opført Åben arkitektkonkurrence, for både borgere og professionelle, om nye projekter og anvendelsesmuligheder for havnene i Hasle, Allinge, Nørrekås Lystbådehavn og Årsdale Havn. Vinderforslaget bruges som operativt værktøj i det videre arbejde. Mulighederne for et stort, samlende sports- og kulturcenter på Bornholm undersøges af en arbejdsgruppe under Bornholms Vækstforum. Der tages stilling til undersøgelsens udfald ultimo Vi skal stå stærkt i klima og energidebatten. Når de nævnte projekter er virkeliggjort, vil Bornholm have en unik position. Herfra vil vi med rette kunne udstikke nye mål og standarder for bæredygtig vækst og udvikling, fx ved afholdelse af regional/national Klima/Energi camp. Bornholm skal ydermere profileres som Energy Tours-destination (teknologi-besøg) og Energilaboratorium, bl.a. via det internationale netværk Energy Konferencecenteret er etableret Der har været afholdt et projekt omhandlende en turistværdig ude aktivitet 365 dage i et år. Der er på den baggrund ikke fundet grundlag for at indføre elementernes dag Green Solution House har overtaget rollen som stedet, hvor der afprøves bæredygtige teknologier Projektet er afprøvet men nåede dog ikke til Bornholm Havnene Hasle, Nørre Kås lystbådehavn og Allinge har fået et løft. Ligeledes er der blevet investeret i Hammerhavn, Sandvig havn og Svaneke havn Uudnyttet potentialet er der fortsat men i kraft af satsningen på øget outdoor turisme er man godt på vej Er indfriet først med projekterne Transplan og Ecogrid og sidenhen Powerlab dk. Og sidste skud på stammen er partnerskabsprojektet om Strategisk energiplanlægning (SEP), hvor energistyrelsen direkte opfordrede Bornholm at søge

3 Grøn energi i innovative netværk Bright Green Island design Tours, via EnergiMap, og markedsføring i forbindelse med Klimatopmødet 09 i København. 3 årigt projekt som skal føre til dannelse af energiklynge, der skal bære Bornholms visioner på energiområdet igennem ved udvikling og demonstration af grøn energi, som mindsker afhængigheden af fossile brændstoffer og reducerer CO2- udledningen. Bornholm er yderst velegnet som forsøgsområde for afprøvning af nye energiteknologiske løsninger projektet skal bl.a. styrke Bornholms muligheder for at blive Energilaboratorium. Projektet er startet i marts Nyt design-koncept, der skal markedsføre og gøre budskabet om Bornholm som Bright Green Island visuelt, levende og forståeligt. Bright Green Island-produkter er lokalt designede og bæredygtigt producerede, lokalt eller fair trade i den 3. verden. Overskuddet fra salg af produkterne skal finansiere ny, bæredygtigt producerede Bright Green Island-designs. De første to produkter er gået i handlen sommeren Projektet er gennemført og der er etableret et formelt samarbejde mellem energiaktører på Bornholm i EUB. Denne indgår i et samarbejdsprojekt med bl.a. BRK om demonstration af en strategisk energiplanlægningsmodel Der er udviklet et design men det er ikke sat i systematisk produktion af flere designprodukter.

4 Øvrige projekter/ initiativer der støtter op om BGI Listen er ikke udtømmende og ikke gennemverificeret, men viser, at der er en mangfoldig drivkraft på Bornholm, der i et eller andet omfang relaterer sig til Bright Green Island. Indsats Formål Status Udvikling af nye tema- eller eventbaserede turismeprodukter Kommercialisering af Know-how på energiområdet Informationskampa gne Erhvervsturismesek retariat - Convention Bureau Bornholm og Bright Conventions PowerLabDK Den naturvidenskabelige At udvikle og afprøve temaforløb eller events i skuldersæsonerne inden for fire fokustemaer: Krydstogt, Lejrskole, Gourmet og Outdoor. At dyrke de nye forretningsmuligheder, der opstod i kølvandet på aktiviteterne i projektet, Grøn Energi i Innovative Netværk i relation til Klimatopmødet COP15. At få de gode historier og resultater ud - og sætte Bornholm på landkortet med business magasinet "B" og således udbrede kendskabet Branding Strategien "Bright Green Island". At udvikle et erhvervsturismesekretariat på Bornholm og igangsætte en opsøgende salgsaktivitet for at tiltrække flere erhvervsturister til Bornholm, særligt i segmentet inden for Bright Green Island At afprøve nye teknologier indenfor el i 1:1 skala samt igangsætte regionale aktiviteter på Bornholm for at lade lokale små og mellemstore virksomheder (SMV er) udnytte spin-off mulighederne fra PowerLabDK. Projektet ejes af et konsortium bestående af bl.a. DTU Elektro. Det forventes, at projektet vil gøre det attraktivt at etablere virksomhed, tilføje konkret indhold i relation til visionen Bright Green Island samt bidrage til et internationalt fokus på Bornholm som grøn test ø. At skabe bred forankring af strategien "Bright Green Island", samt sikre størst muligt "spin-off" til Bornholm af Projektet er afsluttet og har efter eget udsagn understøttet den brandingstrategiske vision "Bright Green Island 2014" med henblik på at skabe synergi med andre tiltag under disse overskrifter. Projektet er afsluttet og har bidraget til Markedsføringen af Bright Green Island til udlandet bl.a. gennem en udstillingsstand under selve klimatopmødet som har genereret flere kontakter og afstedkommet en mindre strøm af erhvervsturister (Energy Tours) Projektet er afsluttet og fortsat gennem udviklingskontrakt med BCB. Projektet er afsluttet således at konceptet er udviklet men mangler at finde sin endelige driftsform Projektet er i sit afsluttende stadie Der er ikke igangsat aktiviteter

5 søjle i relation til Bornholms akademis udviklingskontrakt Campus Bornholms grønne uddannelser Bright Green Test Island BGTImodelleringsprojekt Laundry Logics ApS Udviklingsprojekt Comfortness Koncept Bornholm Omdøbning af møbelfabrik Det grønne pakhus Det grønne formidlingsprojekt i LAG/ de to store EU-projekter (Powerlab og Ecogrid) ved at udvikle "en naturvidenskabelig søjle" i det bornholmske uddannelsesvæsen fra daginstitution over folkeskole og gymnasium til de videregående uddannelser At udvikle undervisningen på HHX og HTX i en grøn, bæredygtig retning og samtidig skabe større synergi mellem de pågældende uddannelsesretninger og det bornholmske erhvervsliv bl.a. ved undervisning i livscyklusanalyser. At udvikle en skalérbar samfundsmodel med henblik på at tilbyde Bornholm som testsite og demonstration for afprøvning af miljøteknologiske løsninger At udvikle nye systemer, metoder og løsninger til at simulere, styre, planlægge og optimere driftsomkostninger, miljø og energiforbrug forbundet med industriel vaskeridrift. At udvikle og afprøve et koncept for kompetenceudvikling af turisme-virksomheder, der kan styrke og udvikle turisterhvervets virksomheder til vækst og arbejdsfastholdelse med fokus på fire indsatsområder: Værtskab, kvalitet, bæredygtighed og ledelse/innovation. Den gamle møbelfabrik i Nexø er omdøbt til Bright Park Bornholm. På deres hjemmeside henviser de til deres vision om at være det foretrukne sted på Bornholm for iværksætteri, kreativitet og bæredygtige projekter. At øge det lokale kendskab til og brug af bæredygtige og energibesparende løsninger inden for byggeri, energi og klima gennem etablering af et showroom og oplevelsescenter på Bright Park Bornholm. Dermed forventes efterspørgslen efter og produktionen af bæredygtige løsninger at øges. Samt at øge klima- og erhvervsturismen gennem besøgende gæster til udstillingen. At formidle om den omstillingsproces, der er på energiområdet til borgere, da processens videre succes er afhængig af borgernes egne investeringer, hvilket skal til for Projektet er i sin afsluttende fase. Der er udviklet en simuleringsmodel som driftes og videreudvikles af Foreningen Energi Udvikling Bornholm i samarbejde med BRK Projektet er afsluttet og bidrager til Bright Green Island konceptet idet der er udviklet tekniske løsninger, der kan bruges og sælges på det globale marked. Projektet er fortsat i gang men det forventes at projektet med sit fokus på bæredygtighed vil kunne være med til at understøtte værdikæden omkring Bright Green Islandstrategien og investeringerne i erhvervsturisme baseret på bl.a. Energy Tours og Green Solution House. Bright er blevet et buzz-word og materialiserer sig enkelte stedet Projektet er i gang Projektet er i gang. Der er fx trykt et hæfte med en række eksempler på energirigtige tiltag og inspirationspostkort er i proces.

6 Energikontorregi. Grøn industrisymbiose Grønt Byggeri at nå målet om en grøn bæredygtig ø, der er uafhængig af importerede fossile brændstoffer. Facilitere at en virksomheds affald kan blive en anden virksomheds ressource En fokuseret indsats på at skabe energirigtige renoveringer af huse gennem kampagner, efteruddannelse, husstandsbesøg og energivejledninger Aktiviteten i gang med at lokalisere potentialer og facilitere match mellem virksomheder. Meget tyder på, at potentialet er større, end der kan realiseres gennem den nuværende finansiering (projektet Strategisk energiplanlægning (SEP)) Projektet er med succes i sin afsluttende fase og skal forankres efter projektophør. Har potentiale for ressourceoptimering ved energieffektivitet. Grønt Netværk Et grønt netværk blandt pædagoger Har manglet opbakning og et sted at adressere sit initiativ Lokal Innovation En fortælling skaber fortællinger. Via information på hjemmesider som fx kan alle lade sig inspirere til at udvikle nye produkter eller services Vores Bornholm Økologi på bornholmske marker Bæredygtig Erhvervsudvikling/ Ålborg modellen At mobilisere social kapital mhp at styrke nye strukturer i det bornholmske samfund gennem projekter At undgå pesticider i bornholmsk drikkevand At der i brk s/bcb s virksomhedskontakt indtænkes en miljø og energivejledning og at virksomhedskontakten bliver mere koordineret I dag er flere bornholmske virksomheder involveret i grøn udvikling - lokalt såvel som ud over øens grænser. Øen har cementeret et stærkt fødevarebrand, som baner vej for, at lokale producenter kan sælge eksklusive lækkerier som bl.a. oste, økologisk kød, øl, karameller, chokolade, is og olie til kunder over hele verden. Inden for turisme er en række nye produkter lanceret indenfor oplevelsesturisme og udvikling af grønne rammer for møder og konferencer. Når det gælder social bæredygtighed har Bright Green Islandvisionen vist sig i stand til at udvikle nye virksomhedsmodeller, som giver meningsfuld beskæftigelse til mennesker med handicaps eller andre udfordringer, som gør dem ude af stand til at passe et arbejde på almindelige vilkår. Der blev udarbejdet et stort projektkatalog indeholdende mange forslag med reference til Bright Green Island som et ikke nærmere defineret koncept, men den manglende effektuering kan delvis tilskrives et uopfyldt behov for et sted at forankre de mange idéer. Tvillingefødevareprojekterne om brk s indkøb af økologiske og lokale fødevarer kan bidrage til at sætte en bevægelse i gang Under udformning

7 Energimesser Agenda 21 Energioptimering Elbil til alle Formidling af energi, produkter og viden til de bornholmske borgere. Samarbejde mellem BRK og Energitjenesten Bornholm. Kommunen har i en årrække via agenda 21 midler ydet støtte til foreninger og borgere, der arrangerer aktiviteter med fokus på miljø og bæredygtighed. Agenda 21 dækker over at kommunen som følge af Rio-konventionen skal forholde sig til nedenstående: Mindskelse af miljøbelastningen, Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, Fremme af biologisk mangfoldighed, Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde, Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. At fremme energirenovering i den bornholmske boligmasse ved at gennemføre en bred vifte af aktiviteter, som kan vise husejere på Bornholm, hvordan de kan energioptimere deres bolig. Bl.a. v.h.a. en energi-gennemgang af huset, der munder ud i en husrapport med anbefalinger. Efterfølgende bruges de gode eksempler fra projektet som rollemodeller for andre husejere gennem fire pjecer og diverse artikler i pressen. at etablere en fysisk infrastruktur i form af holdepladser med ladestandere til elbiler Hertil knyttes 2-4 nyudviklede MY Car 2, som kan benyttes af borgere og virksomheder i et givent område således, at det bliver så enkelt, nemt og billiget som muligt for alle, at vælge elbilstransport frem for Afholdt årligt siden I 2009 med 4 messer. Siden 1 messe om året. I 2014 også med regnvandsrelaterede klimaløsninger. Typisk mellem 1200 og 1800 besøgende i løbet af en weekend. Der er bl.a. ydet støtte til følgende aktiviteter: En række arrangementer med fokus på økologisk mad og lokal produktion Foredrag om fx bæredygtige byggematerialer, kemi i børns hverdag og brændeovne Formidling af natur fx i Aarsdale samt på Balkalyngen samt formidling af viden om invasive arter Medbevillingsgiver til projekter om: Fossilfri transport Energirenoveringskampagne Projektet er gennemført og medførte at 50 boligejere i gennemsnit investerede kr. i energiforbedringer til en samlet sum af 5,5 mio. kr. Projektet er gennemført og der er etableret en web-baseret delebilsordning med 4 faste stationer ét på hver af øens 4 rådhuse. Derud over er der etableret et antal virksomhedsaftaler.

8 Del dit lort Grøn hverdagstransport andre fossile transportformer. At producere ungdomsteaterforestillingen Del dit lort! om bæredygtighed, som blev opført på bornholmske skoler og institutioner og i hele landet. Forestillingen skal være igangsætter for debatter og initiativer om bæredygtighed blandt unge på Bornholm og i resten af landet, og fungere som spydspids for en øget interesse for bæredygtighed blandt unge og deres institutioner. At sætte fokus på grønne valg og muligheder indenfor persontransport på Bornholm Teaterforestillingen blev gennemført, og i forlængelse af stykket samlede Bornholms Teater godt 35 personer fra en bred vifte af bornholmske beslutningstagere og foreningsog organisationsfolk til et idémøde. Opgaven lød på at finde på ideer til, hvordan vi gør bæredygtighed til en ægte folkesag på Bornholm. Resultatet var et idékatalog en bruttoliste over forslag til bæredygtighedstiltag på Bornholm. Projektet blev gennemført med flg. elementer: Event inspirationsaften om Bornholm som cykel-ø, Workshop omkring grøn mobilitet, Workshop om hvordan gør vi transporten på Bornholm grønnere? Samt gennemførsel af et El-bils rally

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Bornholms Vækstforums splan 2011 2012 på aktiviteter November 2011 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø splan 2011-2012 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling 3:..vælger den lokale råvare & produktion 4:..fremtidssikrer gennem mangfoldighed 5:..søger

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN. OPTIMÉR

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011

CAMPUS BORNHOLM. Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011 CAMPUS BORNHOLM Fremtiden starter her Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011 Campus Bornholm blev skabt i 2010 ved en fusion af det tidligere Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen.

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab i 2035 Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Bornholms Vækstforum Handlingsplan 2013 2014 Inkl. status på handlingsplan 2011-2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø UDKAST Handlingsplan 2013-2014 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 26.11.2012

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Klimarådet d

Klimarådet d Klimarådet d. 10.6.2015 Dagsorden Status på Klimarådets anbefalinger A. MARKERING AF HORSENS KOMMUNES INDSATSER B. FASTLÆGGELSE AF KONKRETE MÅL 1. CO 2 reduktion for geografisk enhed: 4 % årlig reduktion

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm FAKTA OM BORNHOLM 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm Bornholm har 41.303 indbyggere (1. jan. 2012). Indbyggertallet har været faldende de seneste år. I perioden 2011-2012 faldt indbyggertallet

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune

Handlingsplan. Business Center Bornholm. Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune Handlingsplan 2012 2013 Business Center Bornholm Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune Godkendt Bestyrelsen for Business Center Bornholm, den Godkendt Bornholms Vækstforum, den Godkendt Erhvervs-

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011 Yderlig information: Vækstforumsekretariatet

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

2. Underbyggende data (de vigtigste) for den smarte specialisering. Hvilke data understøtter, at der er tale om netop denne smarte specialisering?

2. Underbyggende data (de vigtigste) for den smarte specialisering. Hvilke data understøtter, at der er tale om netop denne smarte specialisering? Bornholms foreløbige bidrag vedr. Smart Specialisering. Rev. 050413/ Smart specialisering regionalt bidrag: 1. Regional smart specialisering Her nævnes et begrænset antal smarte specialiseringer, der er

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Status, sept. 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre,

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Fra hjertet Bornholm har Behov for ny vækstmodel; brændende platform Dygtige virksomheder; succes Industriel kerne (foruden landbrug/turisme);

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018 - og Planudvalgets mål for 2018 ØPU-01 Serviceplanlægning Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund sk bæredygtig ø Afdækning af servicebehov og dermed kobling til mål om planlægning. Serviceområder

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

Handlingsplan 11. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø

Handlingsplan 11. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bilag til Vækstforum Den 6/6-2011, pkt. 19 Handlingsplan 11 Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bornholms Vækstforum vedtog

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere