INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig verden og være aktive i eget liv. Hos os bidrager vi til elevernes lyst til læring, lyst til livet, livsglæde og livskvalitet, indrammet i en tryg hverdag præget af rutiner og traditioner. På Waldemarsbo styrker vi vejen til et godt liv. Vi har høj professionalisme, specialpædagogisk viden og tydelig resultatskabelse som er med til at påvirke verden omkring os. Værdier Glæde & fællesskab Tillid & troværdighed Ansvarlig & menneskeklog Professionalisme & udvikling ELEVGRUPPEN Waldemarsbo Efterskole er en efterskole for unge mellem 15 og 18, der har særlige læringsforudsætninger begrundet i boglige- og læringsmæssige vanskeligheder samt funktionsmæssige vanskeligheder. Enkelte elever kan dog være ældre, såfremt dette er velmotiveret- og begrundet i forhold til deres udvikling. En stor del af Waldemarsbo

2 Efterskoles elevgruppe er også elever med diagnoser inden for autismespektret og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det er en forudsætning for at blive optaget på Waldemarsbo, at eleven har et særligt undervisningsbehov. Foreningen Ligeværds formåls paragraf siger: At fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte. KURSET Efterskolens kursus er på 41 uger. En kursusuge har 7 dage. Selvom der ikke i alle weekender er normal undervisning lørdag-søndag, opfordres eleverne til at have weekendophold på skolen, hvor der altid foregår Forskellige fritids eller undervisningsprægede aktiviteter. Alle eleverne undervises dagligt mandag kl samt , tirsdag kl og onsdag kl , torsdag kl samt kl og fredag kl Om aftenen er der desuden aktivitetstilbud. Nogle er obligatoriske. HOLDINDDELING Holdindelingen, både hvad antal elever og lærere angår, varierer efter de enkelte elevers læringsforudsætninger og behov. Det generelle udgangspunkt er som følger: Fællestimer: 68 elever+1-3 lærer eller 68 elever+ 4 lærere Morgensamling: 68 elever lærere Liniefag: 7 linjefagshold á 2 eller 3 lærere (alt efter elevsammensætning) Valgfag: 7 hold lærere Obligatoriske fag: (geografi, biologi, historie, samfundsfag, matematik, dansk og natur/teknik): 7 hold á 8-10 lærere Engelsk: 4 hold á 2 lærere med 8-10 elever Dansk : 7 hold mellem 5-10 elever á 2-3 lærere Mat : 7 hold mellem 5-10 elever á 2-3 lærere Obligatorisk Idræt : 4 hold+ 5 lærere Medborgerskabstimer:: 7 hold +15 lærere Aftenaktiviteter: 1-2 hold + 3 eller 4 lærere Dansk matematikkurser 3-4 elever +1 lærer OVERSIGT OVER ÅRETS UNDERVISNINGSTILBUD Linjefagene, de obligatoriske fag og valgfagene ligger mellem kl og Tilbudsfagene ligger fra kl eller fra kl

3 Linjefag 1.periode Friluftsliv (RD,JS) Idrætslinje (JT,JL) Den grønne linje (MS, HU) Kunstlinjen (LAa,AR) Dyr/ Natur (Kaa, JSØ, LUP) Kortfilm (BE,DL) Køkkenlinje (GO,JJ) 2.periode Håndværk &design (JSø,JJ,JSø) Medie (LAa, BE) Teater (AR,DL) Dyr/ Natur (Kaa,GO, LUP) Idræt (JT,JL Dyr/ naturlinjen (JT,LUP) Køkkenlinje (RD,HU) Obligatoriske fag Dansk (alle lærere) Matematik(alle lærere) Engelsk (9.10..kl) (RD,JL,HU,HW,BP, AR, LUP,Kaa) Orienteringsfag (GO,LAa,DL,MS) Fællestimer(TK,NS) Folkedans (AT;TK;JS) Medborgerskab(alle lærere) Anden motion (TBW,,Kaa) Svømning (HU,LN,JS,JB) Kristendom(alle lærere) Samfundsfag(alle lærere) 3 emneuger (alle) Dansk (alle lærere) Matematik (alle lærere) Engelsk (RD,JL,HU,HW,B P, AR, LUP,Kaa) Orienteringsfag (GO,LAa,DL,MS) Fællestimer(TK, NS) Medborgerskab (alle lærere) Motion (,TBW,Kaa,) Svømning (LN,HU,JS,JB) Folkedans (AT,JS,TK) Kristendom(alle lærere) Samfundsfag(alle lærere) Geografi(alle) Biologi(alle) Historie(alle) Projekt.tuger ( DK

4 indsamlingen) (Alle lærere) 1.periode 2.periode 3.periode Valgfag Dansk (MS) Mekanik (JSø) Keramik (TBW) Fodbold(LUP) Heste og dyr( GO) Zumba(LAa) It-nørd (OK) Guitar Løb/leg (RD) billedkunsttbw) Dansk(avis (MS) Bagning (RD) Heste(GO,Kaa) Musik(JSø) Inde- Fodbold (HW) Teatersport(AR) Ipads og Foto (SUS) Løb/Motion(RD) Fodbold (HW ) Keramik (TBW) Dansk (DL) Brugskunst (LN) Musik (JL,JSØ) Hest (Kaa, GO) Emneuger Tilbudsfag Dette organiseres af de lærere der har aftentilsyn Lejrsskoler Krop og motion Jul (kristendom) Skydning Styrketræning Halaktivitet Badminton Billedkunst Musik/samspil sang DK- indsamlingen projektuger. (Samfundsfag og geografi) Påske (kristendom) Berlin/ historie/geo skydning styrketræning Zumba Halaktivitet Badminton Musik/samspil sang lejrskole Berlin festival Skydning Styrketræning Billedkunst Bue og Pil Musik/samspil sang festival

5 kl. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 07:00 Godmorgen Godmorgen Godmorgen Godmorgen Godmorgen 07:15 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad 07:30 07:45 Klar til dagen Klar til dagen Klar til dagen Klar til dagen Klar til dagen 08:00 Motion Engelsk, Fællestime Engelsk, Kontaktteam 08:15 Orienteringsfag Orienteringsfag 08:30 08:45 09:00 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 09:15 Dansk/mat. i Dansk/mat. i Dansk/mat. i Dansk/mat. i Dansk/mat. i 09:30 linjefagsteam linjefagsteam linjefagsteam linjefagsteam linjefagsteam 09:45 10:00 Linjefag Linjefag Linjefag Linjefag Linjefag 10:15 10:30 Pause Pause Pause Pause Pause 10:45 11:00 11:15 11:30 Linjefag Linjefag Linjefag Linjefag Linjefag 11:45 12:00 12:15 12:30 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 12:45 13:00 13:15 13:30 Tema timer 13:45 Valgfag Svømning Studietid Valgfag Pæd.tilrettelagt & 14:00 samvær 14:15 motion 14:30 14:45 Folkedans 15:00 Områderengøring Områderengøring Hjem på weekend 15:15 15:30 Værelsesrengøring :00 Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning 16:15 Motion 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

6 17:45 18:00 Siesta Siesta Siesta Siesta 18:15 18:30 Aftenaktivitet Aftenaktivitet Aftenaktivitet Aftenaktivitet 18:45 19:00 Tilbage fra 19:15 skydning fitness filmaften Banko weekend 19:30 fitness billedkunst hallen fitness 19:45 musik 20:00 20:15 20:30 Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning 20:45 21:00 21:15 Medieaflevering Medieaflevering Medieaflevering Medieaflevering 21:30 Klar til natten Klar til natten Klar til natten Klar til natten 21:45 22:00 I sin seng I sin seng I sin seng I sin seng 22:15 22:30 ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz 22:45 ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz 23:00 ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz FÆLLESTIMER: 1 gang ugentligt er der fællestime, hvor der gøres brug af fortælling, sang og oplysning om Danmark og Dansk kultur. Der arbejdes med livsnære og aktuelle emner. Desuden indgår musik, historie, geografi, Kristendom og samfundsorientering i undervisningen. Samværet og undervisningen styrker fællesskabet og skal give eleverne en forståelse af vigtigheden af aktivt medborgerskab. Eleverne skal opnå en forståelse for og lære at medborgerskab handler om følelsen af at høre til i et større fællesskab, at vise social ansvarlighed og Om at have rettigheder og pligter indenfor fællesskabet. Sidst men ikke mindst handler medborgerskab om at deltage i udviklingen af fællesskabet. MORGENSAMLINGER: Hver formiddag indledes dagen med en fælles morgensamling for alle elever og medarbejdere. Der lægges vægt på oplysning, fællessang, mærkedage og årets gang og traditioner. Samværet og undervisningen ved Samlingerne styrker fællesskabet. Elever og lærere planlægger i fællesskab indhold til morgensamlingerne. LINJEFAG:( se undervisningsoversigt)

7 Linjefagene er et væsentligt og bærende element i undervisningen. Eleverne får i løbet af skoleåret mulighed for at vælge 2 forskellige linjefag. I hver periode har eleverne således mulighed for at arbejde Koncentreret med faget og fordybe sig i et særligt fagligt område. Undervisningen tager sit udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger. Sommetider er undervisningen mere produktorienteret, så eleverne også oplever nødvendigheden af samarbejde og fællesskab for at løse en opgave. Der ligger obligatorisk matematik og dansk i alle linjefagsmodulerne hele skoleåret. OBLIGATORISKE FAG::( se undervisningsoversigt) Den obligatoriske undervisning i dansk og matematik er integreret hele året igennem i linjefagene. Alle linjefag begynder med et bogligt bånd hver dag. Engelsk for 9. og 10 kl. ligger tirsdag og torsdag morgen hele skoleåret Historie, geografi, biologi og samfundsfag ligger i hele anden undervisningsperiode torsdage og fredage samt i visse emneuger. Obl Motion og svømning ligger man, tirsdag, onsdag VALGFAG:(se undervisningsoversigt) I løbet af skoleåret tilbydes forskellige valgfag. De forskellige valgfagstilbud er en kombination af specifikke faglige, hobby og interesse fag. Udbuddet af valgfag har altid en bredde i indholdet, så vi tilgodeser drenge, piger, faglige og personlige interesser og kompetencer. I modsætning til linjefagene, hvor der er 2 perioder, er der 3 perioders valgfag. EMNEUGER:(se undervisningsoversigt) I løbet af skoleåret tilrettelægges en række emneuger, der har til formål at give eleverne mulighed for at fordybe sig i et særligt emne. Det har oftest en historisk, kulturel eller faglig relation. Emneugerne er præget af undervisning med høj intensitet, der samtidig styrker fællesskabet. Ofte munder de ud i et produkt, hvor forældre og skolekreds involveres. PROJEKTUGER: Eleverne har 3 projektuger. Her bliver eleverne stillet overfor lidt større krav., som led i den personlige og faglige udvikling. De 3 projektuger er indholdet DK-indsamling med fokus på samfundsfag og geografi. Hvert linjefag fordyber sig i forskellige hjælpeorganisationer og deres indsats og mål med dette. KONTAKTLÆRERFUNKTION En kontaktgruppeteam ( består af 2 lærere) består af elever. Som kontaktlærer har man ansvaret for sine elevers trivsel og udvikling. Opnår man, at disse to elementer går hånd i hånd, er kontaktlæreropgaven løst til fulde. TRIVSEL: I større eller mindre grad har alle elever brug for en omsorgsperson til at vejlede og hjælpe omkring praktiske gøremål, sociale relationer og personlige forhold. Vægtningen mellem vejledning og hjælp afhænger naturligt af den enkeltes elevs funktionsniveau, hvor det tilstræbes at elevens personlige ansvarlighed gradvist øges. Konkrete eksempler: Praktiske gøremål: Orden på værelse, skab og ting, tøjvask, hjemrejse, økonomi

8 Sociale relationer: Opførsel, omgangstone, spisesituation, kammeratskab Personlige forhold: Hygiejne, lægebesøg, medicin Mange af disse aspekter er tidligere blevet varetaget af forældrene. Det handler ikke blot om at blive en forældreerstatning, men tværtimod ofte at medvirke til en frigørelsesproces. UDVIKLING: Et vigtigt mål i elevernes efterskoleophold er, at de opnår større selvværd og selvstændighed. Det er kontaktlærerens opgave at medvirke i og optimere denne udviklingsproces. Omdrejningspunktet i dette forløb er ikke blot elevens potentialer, men i høj grad en bevidst indsats omkring den personlige udvikling. Det handler altså om kontinuerligt at formulere konkrete mål og indsatsområder sammen med eleven, hvor eleven i videst muligt omfang inddrages, bevidst- og ansvarliggøres omkring effektuering af de opstillede mål. Kontaktlæreren er i denne proces formidler til de øvrige medarbejdere, hvor realkompetencebeskrivelserne suppleret med mundtlig dialog, fungerer som koordinerende redskab med kontaktlæreren som tovholder. Kontaktlæreren sørger således for etablering af og opfølgning på pædagogiske initiativer. Evaluering: Realkompetencebeskrivelser/målinger og beviser. Elevens undervisning og handleplan. Hver elev har en digital elevmappe som er online på en selvstændig hjemmeside, hvori vi dokumenterer og synliggør elevens personlige, sociale og faglige udvikling/mål/elevplan samt evalueringen. Elev/ lærermålinger uploades med det samme. De personlige og sociale kompetencer måles 3 gange på et skoleår. De faglige kompetencer måles og evalueres i begyndelsen af en undervisningsperiode og i slutningen. Her evalueres undervisningen endvidere samt de mål som eleven har opsat i samarbejde med sin lærer.. Målet er, at eleven helst skulle få et ejerskab til målene/ realkompetencemålingerne og dermed sin udvikling. Realkompetencebeskrivelserne/målingerne indeholder elevens kompetencer, potentialer, undervisnings og handleplaner. Det er et redskab for både elev og lærer til at følge elevens udvikling og hele tiden kunne justere.. På nye elevers Dag får hver enkelt elev lavet en PAS-sreening (Pædagogisk Analyse System). Denne afdækning har til formål at vise, hvilke indlæringsmetoder der egner sig bedst til den enkelte elev. Der er ikke tale om hverken en intelligenstest eller personlighedstest, men udelukkende en afdækning af de personlige styrkesider i en indlæringssituation. MÅL: at sætte fokus på elevens udvikling og læring både fagligt, personligt og socialt at eleven bliver opmærksom på egen læring og udvikling og får ejerskab til denne at finde egnede metoder til at dokumentere og evaluere denne udvikling og læring at realkompetencebeskrivelserne som redskab kan understøtte det daglige arbejde med elevens faglige, personlige og sociale udvikling.

9 MIDLER: Elevens egne målsætninger Evalueringsark med sociale, praktiske og faglige kompetencer, realkompetencebeviser. MEDBORGERSKAB/ kombineret med Tematimerne hver fredag: Faget er obligatorisk for alle, og arbejdet i faget tager udgangspunkt i demokratisk Dannelse og folkelig oplysning. Undervisningen foregår i kontaktgrupper, hvor 2 kontaktgrupper og 2 kontaktlærere er sammen om 9-10 elever. Eleverne skal få en forståelse for og lære at medborgerskab handler om følelsen af at høre til i et større fællesskab, at vise social ansvarlighed og om at have rettigheder og pligter indenfor fællesskabet. Sidst men ikke mindst handler medborgerskab om at deltage i udviklingen af fællesskabet. Mål Vi vil gerne understøtte og videreudvikle elevens kompetence til deltagelse og medbestemmelse i et fællesskab. I et demokratisk samfund skal alle borgere have mulighed for et aktivt medborgerskab og for medbestemmelse. Dette gælder også vores udsatte elevgruppe og er en meget vigtig og essentiel form for undervisning og oplysning for gruppen elever med særlige behov for at de kan orientere sig og føle sig som ligeværdige borgere. Hvordan: Et aktivt medborgerskab kræver i første omgang, at rammerne giver mulighed for deltagelse og mulighed for ansvarlighed. Derudover må den enkelte elev kunne udfolde ansvars- og myndighedskompetencer, der muliggør deltagelse. Eleven skal støttes i og opøve evne til, at kunne vælge, beslutte og blive respekteret for sine ønsker - på et etisk grundlag. Som lærere har vi en opgave med at tilrettelægge læreprocesser, der understøtter den enkeltes kompetence til deltagelse og medbestemmelse i et fællesskab. Frihed, ansvar, myndighed, deltagelse, tilgængelighed, moral og etik - er centrale begreber i spørgsmål om medbestemmelse og medborgerskab. Eksempler på konkrete emner: Elevråd, Demokrati og stemmeret: kommunalvalg, Nem- ID, Sygesikring, Sundhed, samvær, sex og hygiejne, Skole, uddannelse og vejledning, Klima og miljø, hjælpeorganisationer Røde kors og unicef

10 DANSK/MAT( JÆVNFØR FÆLLES MÅL) Al undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Basisundervisningen i dansk og matematik ligger i det første modul af linjefagstiden hver dag. Matematik: Indhold Ekstra matematik er tænkt som et ekstra alternativ til den matematikundervisning, der sker på de respektive linjefag. Undervisningen vil bl.a. indeholde færdighedsregning og problemregning. Derudover vil undervisningen også indeholde fremlæggelse, samarbejde og orden. Fokuspunkter i ekstra matematik - Skriftlighed: De skal lære at opstille deres opgaver på den mest hensigtsmæssige måde, - huske tekst, mellemregninger og orden. - Regnearter: Genopfriske de fire regnearter. - Selvstændighed: give tingene en ekstra chance, før man spørger. - Samarbejde og formidling. - Almengøre matematikken, så den bliver et brugbart redskab i dagdagen. Mål for undervisningen Målene for undervisningen bygger på Klare Mål faghæfte 12: Matematik, men overordnet sagt har matematikundervisningen stor nytteværdi: 1. Matematik er nødvendig i forsat skolegang og uddannelse 2. I et samfund, der bygger på demokrati, må alle have en fornemmelse for tal, for at kunne orientere sig og få indflydelse 3. Matematik anvendes i mange erhverv Eksempler på hvad ekstra matematik kan indeholde Arbejde med tal og algebra - Kende til de hele tal, decimaltal og brøker. De fire regnearter og positionssystemet. - Benytte hovedregning, overslag, skriftlige udregninger og lommeregner - Bruge computeren som et værktøj i matematik - Kendskab til brug af variable, herunder som de indgår i formler, ligninger og funktioner - Regne med decimaltal, brøker og procent. Kende til sammenhængene mellem disse - Arbejde med forandringer og strukturer, - talfølger og mønstre - Kende til koordinatsystemet og sammenhængen mellem tal og tegning Arbejde med geometri - Kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet. - Tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved brug af computer.

11 - Måle og beregne omkreds, areal og rumfang i såvel konkrete situationer som i teoretiske tegninger - Arbejde med fysiske modeller og enkelte tegninger, herunder perspektivtegning Matematik i anvendelse - Vælge og benytte regnearter i forskellige sammenhænge - Anvende og forstå enkelte informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk - Anvende faglige redskaber som grafisk afbildning, tabeller og diagrammer - Indsamle og behandle data - Foretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår - Få bevidstgjort matematikken i det dagligee og gjort den praktisk anvendelig Kommunikation og problemløsning - Samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning - Kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer - Beskrive løsningsmetoder gennem samtale og skriftlige notater - Formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber Evaluering: Den enkelte elev bliver løbende evalueret vhj realkompetencemålinger. Det er vigtigt med denne elevgruppe at støtte konstant op i hele processen, så eleven kan overskue og være med i undervisningsforløbet og sætte realistiske mål og delmål. Dansk: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form forstå og beherske sprogets samspil med andre udtryksmidler læse klart og flydende op og udtrykke en personlig forståelse af det læste lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling beherske samspillet mellem stemme og kropssprog afpasset efter genre og situation lytte til norsk og svensk med forståelse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation

12 beherske et sikkert sprog med korrekt stavning og kunne læse korrektur på egne og andres tekster præsentere en tekst i samspil med andre grafiske udtryksmidler beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, samt fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge talesproget bevidst og alsidigt i samtale, samarbejde og i samspil med andre. De skal opnå skrive- og læseglæde, og øge deres indlevelse og indsigt i virkelighedens verden, samt udvikle deres kreative side. Der lægges vægt på, at eleverne mundtligt og skriftligt kan give udtryk for egne tanker og oplevelser, samt drøfte og vurdere skønlitteratur med udgangspunkt i egne oplevelser og forståelse. Der arbejdes med specialsammensat danskmateriale udarbejdet i og til elevens linjefag, så teori og praksis kan kobles. Der arbejdes med lærebøger Der arbejdes med it og elektroniske medier indgår naturligt i undervisningen. Der læsetrænes hver dag i 20 minutter Indhold: Læsning, oplæsning, samtale. Skrivning, stavning og ordforråd. Egne og fælles mundtlige og skriftlige tekster. Grammatik. Billeder og billedsprog. Rim, rytme, ironi og ordspil. Computer og undervisningsspil. Evaluering af undervisningen vil foregå løbende gennem samtale og fremvisning af forskellige opgaver, og kan være med til at give eleverne nye forudsætninger for at sætte sig nogle kortsigtede og langsigtede mål.

13 ENGELSK( jvnf Fælles Mål slutmål for 9.klassetrin.) Vi har 4 engelskniveauer. Hold1: trinmål for faget engelsk efter 4.kl.trin. Hold 2: trinmål for faget engelsk efter 7.kl. trin. Hold 3 og hold 4: trinmål for faget engelsk efter 9.kl.trin. Formålet med engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber, således at de kan forstå talt og skreven engelsk, samtidig med at de styrkes i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Eleverne skal arbejde med kommunikative færdigheder, samt sprog og sprogbrug for at de kan anvende engelsk i forskellige sammenhænge. I samarbejde med skolens ledelse deler lærerne engelsk eleverne i fire hold, således at undervisningen stemmer overens med ens forudsætning samtidig med at man udfordres på det niveau man er. For de elever der har potentiale og forudsætninger til at gå til FSA, vil de have mulighed for at blive forberedt hertil. Undervisningen hertil vil tage afsæt i slutmål for 9. klassetrin. Mål Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå talt engelsk inden for forskellige genrer, herunder lyd- og billedmedier om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans forstå udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, spontanitet og lethed i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde deltage i samtaler og diskussioner om udvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

14 vælge lytte- og læsestrategier ift. teksttype, situation og formål vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden om skriveprocessens faser være bevidste om egne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejde med disse udnytte de mange muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen anvende viden om ligheder og forskelle mellem engelsk og andre sprog vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, ift. den foreliggende aktivitet eller opgave anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, it-baserede ordforrådsprogrammer, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol hensigtsmæssigt udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse anvende forskellige kilder på selvstændig og kritisk vis. Vi ønsker, at undervisningen giver eleverne mulighed for at tilegne sig sproglige kommunikative kompetencer; at de tør tale sproget og tør udtrykke sig. Eleverne skal blive i stand til at tale, læse, lytte og skrive samt opnå indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Endvidere arbejder vi med sproglig opmærksomhed og sprogtilegnelse. Eleverne skal tilegne sig nye ord og vendinger, så de oplever succes i deres forsøg på at tale engelsk Hvordan Undervisningen omfatter sproglige aktiviteter, der medvirker til at opbygge elevernes selvtillid som sprogbrugere og til at give dem sproglig bevidsthed. Der skiftes mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) med mulighed for fordybelse afhængigt af indhold og aktiviteternes art. Emnerne vil tage udgangspunkt i elevernes virkelighed samt deres omverden. De vil møde emner fra deres hverdag i familien, i skolen og i fritiden, som appellerer til deres sproglige fantasi. Undervisningen tager afsæt i det som eleven ved og kan fra de øvrige fag, hvor indholdet bygges op omkring konkrete og virkelighedsnære emner. Der skabes en tryg atmosfære, så eleven får mod og lyst til at anvende det de lærer. Elevens selvtillid prioriteres højt, da vi mener det skaber fundamentet for at udvikle elevens fremmedsproglige kompetence. Organisering: Der er 4 niveauer/hold i engelsk. Holdet med det højeste niveau forsøger vi at give muligheden for at gå til afgangsprøve i mundtlig engelsk.

15 Evaluering af undervisningen vil foregå løbende gennem samtale og fremvisning af forskellige opgaver, og kan være med til at give eleverne nye forudsætninger for at sætte sig nogle kortsigtede og langsigtede mål. Geografi/ Orienteringsfag: (de elever som er fritaget for engelsk) Formålet med undervisning i orienteringsfagene / geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Eleverne skal iagttage, opleve og undersøge. Undervisningen skal bygge på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår. Se evt. Der vil være forskellige arbejdsmetoder i brug: - Feltarbejde (havnen, Faxe kalkbrud, åen) - Kortlæsning både teoorietisk og praktisk - Klima (generelt, forandringer, menneskelige påvirkning etc) - naturkatastrofer - Levevis Organisering: Der er 2 niveauer/ hold. Evaluering af undervisningen vil foregå løbende gennem samtale og fremvisning af forskellige opgaver, og kan være med til at give eleverne nye forudsætninger for at sætte sig nogle kortsigtede og langsigtede mål. Motion: Alle elever har obligatorisk motion mindst en gang om dagen. Mål: At eleverne motiveres til fysisk aktivitet i almindelighed og til udvikling af deres eget kropskendskab, muligheder, ressourcer og vilje. At eleverne oplever og opnår større forståelse for motionen og kostens indflydelse på den fysiske og psykiske velvære.

16 Indhold Tilrettelæggelsen af undervisningen vil blive foretaget med størst mulig hensyntagen til elevens evner. Undervisningen tage i denne periode udgangspunkt i at det først og fremmest foregår udendørs. Bortset fra svømningen og folkedans! Af aktivt indhold kan nævnes: - Cykelture - Løbeture - Gå- ture - Folkedans - Cirkeltræning i hal Svømning Mål: At eleverne motiveres til at bruge vnadets mange muligheder og derigennem dygtiggøre sig. At gøre eleverne bekendt med forskellige træningsformer og aktiviteter. Indhold: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes holdets niveau. Træpning af de 4 svømmearter: bryst, crawl, rygcrawl, butterfly samt vendinger, udspring fra kant og vippe. Bjergning og vandlege i bred forstand. Den enkelte elev kan afslutte med at tage diverse distance- mærker. 1.periode: 11. august 19.december Linjefag Kortfilm: Overordnede formål: Et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb med teoretiske og praktiske øvelser der giver eleven forudsætningerne for at gennemføre produktionen af en kortfilm. - At eleven oplever processen fra idéudvikling til færdig filmproduktion. - At eleven gennem oplevelser med medier udvikler sig og får succesoplevelser ved at blive ekspert på et område. - At eleven kan bruge egne erfaringer og bidrage til et socialt fællesskab baseret på ligeværd og forståelse for hinandens forskelligheder.

17 - At et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb hvor der arbejdes procesorienteret på et niveau som er udfordrende men dog opnåeligt, skal være direkte medvirkende til at udvikle elevens selvtillid. - At eleven lærer et håndværk og får en forståelse for hvordan lyd- og billedproduktion virker. - At eleven udvikler sociale kompetencer i et trygt og tilrettelagt specialpædagogisk miljø hvor der er fokus på samarbejde, glæde og humor. Dansk og matematik Et teoretisk og praktisk/musisk tilrettelagt forløb hvor dansk og matematikfaglige øvelser indgår i filmundervisningen. Danskfaglig udvikling foregår eksempelvis ved dramaøvelser, genrekendskab, stemningsbeskrivelser og samarbejde i forbindelse med en kortfilmsproduktion. Mål At eleven får tilegnet sig nedenstående kompetencer i faget medie og billedsprog: - Kendskab til medieproduktion og individuelt tillærte færdigheder i håndværket medieproduktion. - Kendskab til video og billedbehandlingsprogrammer - Kendskab til hvordan man offentliggør medieproduktioner. Undervisningen skal lede frem mod at eleverne får tilegnet kompetencer på det danskfaglige, matematikfaglige og mediefaglige plan. For at sikre en konstruktiv udvikling bruges realkompetenceskemaerne til at nå disse mål.. Eleven vil få kendskab til rollefordeling, produktion og planlægning af et medieforløb ved at prøve at være kameramand, lydmand, tekniker, skuespiller og manuskriptforfatter. Eleverne vil igennem forløbet vise små produktioner som fremlægges og præsenteres til morgensamlingen for resten af skolen. Evaluering Undervisningens indhold evalueres mundtligt ud fra medieproduktionen. Der reflekteres over indhold, formål og personligt opnåede forventninger efterhånden som eleven lærer nye teknikker, og dette bliver holdt op imod den foreløbige produktion, hvor nye mål sættes i samarbejde med eleven. Realkompetencemålingerne bruges i samarbejde med eleven og skrives i starten af forløbet hvor elevens kompetencer og udviklingsmuligheder kortlægges. I slutningen af forløbet bruges målingerne til at evaluere elevens udbytte af faget. Dyr og Naturlinjen: Igennem en undervisning, tilrettelagt så den bedst muligt tilgodeser både den enkelte og hele gruppen, med udgangspunkt i fagene dyr og natur, vil vi forsøge at udvikle elevens individualitet og få det mest mulige ud af elevens potentiale. Der vil i undervisningen blive lagt stor vægt på den enkeltes trivsel, en vis rummelighed, tryghed samt forståelse og respekt for hinandens tilgang til faget. I forhold til Fælles mål bruges dele af fagene natur og teknik samt biologi.

18 Mål At eleven kommer til at opleve hvilke muligheder naturen rummer for læring og oplevelser At eleven oplever glæde ved samværet mellem dyr og mennesker At eleven får indsigt og rutine i røgt og pleje og dyr, og oplever forståelsen af det dermed forbundne ansvar overfor umælende væsener At eleven opnår en forståelse for hvad naturens spisekammer rummer af muligheder At eleven får styrket sine personlige og faglige kompetencer At støtte og udvikle elevernes samarbejde At eleverne opnår kendskab til diverse arbejdsredskaber, samt håndværksmæssige traditioner Undervisnings indhold Den daglige undervisning vil være præget af rutineopgaver i kombination med temaer ud fra årstiderne. Rutinerne vil typisk bestå af dyre pasning med alt hvad dette indeholder af foderlære, sygdomslære, almen røgt og pleje, vedligeholdelse af bygninger, bure og hegn etc. Vi indsamler og tilbereder mad over bål Vi lærer de elementære grundregler i omgangen med heste og at blive fortrolige med dem. Fagene dansk og matematik vil så vidt muligt foregå med udgangspunkt i dagligdagen med beskrivelser af det oplevede. Træning i fremlæggelse, internetsøgning samt brug af digitale medier vil være dele af undervisningen. Eleven får mulighed for at lave sin egen personlige mappe, som f.eks. kan indeholde emner som ovennævnte. I anden skoleperiode vil der desuden blive undervist i de obligatoriske fag, samfundsfag, biologi, biologi, geografi og historie. Bedømmelse og evaluering af elevens formåen vil foregå via linjefagets kompetencemålinger. Friluftslinjen: Intro Med lejren som centrum laver vi aktiviteter ud i naturen. Enten med naturen som mål for oplevelser og læring eller med naturen som middel til udfordrende oplevelser og læring. I den daglige undervisning søger vi at opholde os i, og gøre erfaringer med, naturen fordi vi ønsker at gøre eleven seende, så eleven kan se sig selv i forhold til naturen, kammeraterne og den omgivende verden. I Friluftsliv ser vi udelivet som modvægt til indelivet. Faget dækker over et bredt spektrum

19 af friluftsaktiviteter, med hovedoverskrifterne Lejrliv, Færden i det Fri & Håndværk som omdrejningspunkt. Formål At eleverne udvikler forståelse for forholdet mellem naturen, samfundet og mennesket. At eleverne kan omgås planter, dyr og mennesker på en etisk og miljømæssig forsvarlig måde. Det er vigtigt at eleverne oplever et trygt læringsmiljø, med ro og samtidig oplever sig selv i et udviklende gruppe-tilhørsforhold. Mål Målet med Friluftsliv, er at eleven tilegner sig viden, kundskaber og kompetencer til at kunne tage på tur og færdes i naturen på en forsvarlig måde samt få en masse gode oplevelser i samspil med naturen, sig selv og omverdenen. Samarbejdet i elevgruppen vil være i fokus. I undervisningen vil eleverne blive stillet i situationer hvor samarbejde er nødvendig for at opgaven lykkes. Dette er for at sætte fokus på vigtige elementer ved samarbejde, så som kommunikation, ærlighed og empati. Målet er at eleven opdager hvilken betydning deres egen indsats har for at teamet kan lykkes. Undervisningen skal fremme elevernes fantasi, arbejdsglæde og følelsesmæssige engagement, gennem samspillet mellem planlægning og udførelse, for at nå frem til egen erkendelse, af kvalitet og egne evner. Hvordan Undervisningen vil være tilrettelagt i en vekselvirkning mellem fysiske aktiviteter, der til tider kan være fysisk udfordrende, og som skal gennemføres i teams, samt opgaver af mere individuel karakter. Dele af undervisningen vil have karakter af decideret teknisk træning, som f.eks. orientering. Andre dele af undervisningen vil lægge vægt på optimering af samarbejdet i strukturerede aktiviteter. Lejrliv omhandler især kendskab til bål, madlavning i det fri og livet i en lejr - overnatning, hygiejne og den gode stemning. Færden i det Fri omhandler især vandring, udstyrskendskab, pakning af dette samt orientering, kano & kajak at finde vej ved hjælp af kompas, GPS og forskellige kort. Håndværk omhandler især filtning, smedning, knivfremstilling, træarbejde

20 Undervisningen i friluftsliv er tværfaglig, hvilket vil sige, at dansk, matematik, kulturhistorie og geografi indgår i samspil med de emner vi beskæftiger os med på linjefaget. Vi evaluer undervisningen med skolens realkompetence skema indenfor friluftsliv. Idrætslinjen: Overordnede formål: - Et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb med teoretiske og praktiske øvelser der giver eleven forudsætningerne for at gennemføre idrætsundervisningen. - At eleven gennem hjælp fra lærerne oplever glæden og velvære ved at dyrke idræt. - At eleven gennem lege og spil får styrket sin motorik og koordineringsevner. - At eleven kan bruge egne erfaringer og bidrage til et socialt fællesskab baseret på ligeværd og forståelse for hinandens forskelligheder. - At styrke elevens sociale kompetencer, igennem undervisning som har fokus på den enkelte elevs potentialer og muligheder for udvikling. - Et teoretisk og praktisk/musisk tilrettelagt undervisningsforløb i individuelt tilrettelagte opgaver er med til at styrke elevens faglige niveau. Dansk og matematik Arbejdet med dansk og matematik vil foregår hovedsageligt gennem praktisk undervisning. Der bliver arbejdet med følgende emner: - kroppens opbygning - kost og motion - livsstil I arbejdet med disse emner vil vi i dansk lægge særligt fokus på skriftligt arbejde og læsning. I arbejdet med disse emner vil vi i matematik lægge særligt fokus på de 3 regnearter og målenheder.(cm, meter, deciliter osv.) Mål: At eleven får tilegnet sig nedenstående kompetencer i faget Idræt - Styrke sociale og personlige kompetencer i forbindelse med fair play og samarbejde med de øvrige elever. Dette sker igennem boldbasis hvor man træner tekniske og taktiske

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre.

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre. Dansk At eleverne gør erfaringer med at bruge det talte og skrevne sprog At fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre At eleverne tilegner sig færdigheder inden for danskfaget

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere