INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig verden og være aktive i eget liv. Hos os bidrager vi til elevernes lyst til læring, lyst til livet, livsglæde og livskvalitet, indrammet i en tryg hverdag præget af rutiner og traditioner. På Waldemarsbo styrker vi vejen til et godt liv. Vi har høj professionalisme, specialpædagogisk viden og tydelig resultatskabelse som er med til at påvirke verden omkring os. Værdier Glæde & fællesskab Tillid & troværdighed Ansvarlig & menneskeklog Professionalisme & udvikling ELEVGRUPPEN Waldemarsbo Efterskole er en efterskole for unge mellem 15 og 18, der har særlige læringsforudsætninger begrundet i boglige- og læringsmæssige vanskeligheder samt funktionsmæssige vanskeligheder. Enkelte elever kan dog være ældre, såfremt dette er velmotiveret- og begrundet i forhold til deres udvikling. En stor del af Waldemarsbo

2 Efterskoles elevgruppe er også elever med diagnoser inden for autismespektret og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det er en forudsætning for at blive optaget på Waldemarsbo, at eleven har et særligt undervisningsbehov. Foreningen Ligeværds formåls paragraf siger: At fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte. KURSET Efterskolens kursus er på 41 uger. En kursusuge har 7 dage. Selvom der ikke i alle weekender er normal undervisning lørdag-søndag, opfordres eleverne til at have weekendophold på skolen, hvor der altid foregår Forskellige fritids eller undervisningsprægede aktiviteter. Alle eleverne undervises dagligt mandag kl samt , tirsdag kl og onsdag kl , torsdag kl samt kl og fredag kl Om aftenen er der desuden aktivitetstilbud. Nogle er obligatoriske. HOLDINDDELING Holdindelingen, både hvad antal elever og lærere angår, varierer efter de enkelte elevers læringsforudsætninger og behov. Det generelle udgangspunkt er som følger: Fællestimer: 68 elever+1-3 lærer eller 68 elever+ 4 lærere Morgensamling: 68 elever lærere Liniefag: 7 linjefagshold á 2 eller 3 lærere (alt efter elevsammensætning) Valgfag: 7 hold lærere Obligatoriske fag: (geografi, biologi, historie, samfundsfag, matematik, dansk og natur/teknik): 7 hold á 8-10 lærere Engelsk: 4 hold á 2 lærere med 8-10 elever Dansk : 7 hold mellem 5-10 elever á 2-3 lærere Mat : 7 hold mellem 5-10 elever á 2-3 lærere Obligatorisk Idræt : 4 hold+ 5 lærere Medborgerskabstimer:: 7 hold +15 lærere Aftenaktiviteter: 1-2 hold + 3 eller 4 lærere Dansk matematikkurser 3-4 elever +1 lærer OVERSIGT OVER ÅRETS UNDERVISNINGSTILBUD Linjefagene, de obligatoriske fag og valgfagene ligger mellem kl og Tilbudsfagene ligger fra kl eller fra kl

3 Linjefag 1.periode Friluftsliv (RD,JS) Idrætslinje (JT,JL) Den grønne linje (MS, HU) Kunstlinjen (LAa,AR) Dyr/ Natur (Kaa, JSØ, LUP) Kortfilm (BE,DL) Køkkenlinje (GO,JJ) 2.periode Håndværk &design (JSø,JJ,JSø) Medie (LAa, BE) Teater (AR,DL) Dyr/ Natur (Kaa,GO, LUP) Idræt (JT,JL Dyr/ naturlinjen (JT,LUP) Køkkenlinje (RD,HU) Obligatoriske fag Dansk (alle lærere) Matematik(alle lærere) Engelsk (9.10..kl) (RD,JL,HU,HW,BP, AR, LUP,Kaa) Orienteringsfag (GO,LAa,DL,MS) Fællestimer(TK,NS) Folkedans (AT;TK;JS) Medborgerskab(alle lærere) Anden motion (TBW,,Kaa) Svømning (HU,LN,JS,JB) Kristendom(alle lærere) Samfundsfag(alle lærere) 3 emneuger (alle) Dansk (alle lærere) Matematik (alle lærere) Engelsk (RD,JL,HU,HW,B P, AR, LUP,Kaa) Orienteringsfag (GO,LAa,DL,MS) Fællestimer(TK, NS) Medborgerskab (alle lærere) Motion (,TBW,Kaa,) Svømning (LN,HU,JS,JB) Folkedans (AT,JS,TK) Kristendom(alle lærere) Samfundsfag(alle lærere) Geografi(alle) Biologi(alle) Historie(alle) Projekt.tuger ( DK

4 indsamlingen) (Alle lærere) 1.periode 2.periode 3.periode Valgfag Dansk (MS) Mekanik (JSø) Keramik (TBW) Fodbold(LUP) Heste og dyr( GO) Zumba(LAa) It-nørd (OK) Guitar Løb/leg (RD) billedkunsttbw) Dansk(avis (MS) Bagning (RD) Heste(GO,Kaa) Musik(JSø) Inde- Fodbold (HW) Teatersport(AR) Ipads og Foto (SUS) Løb/Motion(RD) Fodbold (HW ) Keramik (TBW) Dansk (DL) Brugskunst (LN) Musik (JL,JSØ) Hest (Kaa, GO) Emneuger Tilbudsfag Dette organiseres af de lærere der har aftentilsyn Lejrsskoler Krop og motion Jul (kristendom) Skydning Styrketræning Halaktivitet Badminton Billedkunst Musik/samspil sang DK- indsamlingen projektuger. (Samfundsfag og geografi) Påske (kristendom) Berlin/ historie/geo skydning styrketræning Zumba Halaktivitet Badminton Musik/samspil sang lejrskole Berlin festival Skydning Styrketræning Billedkunst Bue og Pil Musik/samspil sang festival

5 kl. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 07:00 Godmorgen Godmorgen Godmorgen Godmorgen Godmorgen 07:15 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad 07:30 07:45 Klar til dagen Klar til dagen Klar til dagen Klar til dagen Klar til dagen 08:00 Motion Engelsk, Fællestime Engelsk, Kontaktteam 08:15 Orienteringsfag Orienteringsfag 08:30 08:45 09:00 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 09:15 Dansk/mat. i Dansk/mat. i Dansk/mat. i Dansk/mat. i Dansk/mat. i 09:30 linjefagsteam linjefagsteam linjefagsteam linjefagsteam linjefagsteam 09:45 10:00 Linjefag Linjefag Linjefag Linjefag Linjefag 10:15 10:30 Pause Pause Pause Pause Pause 10:45 11:00 11:15 11:30 Linjefag Linjefag Linjefag Linjefag Linjefag 11:45 12:00 12:15 12:30 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 12:45 13:00 13:15 13:30 Tema timer 13:45 Valgfag Svømning Studietid Valgfag Pæd.tilrettelagt & 14:00 samvær 14:15 motion 14:30 14:45 Folkedans 15:00 Områderengøring Områderengøring Hjem på weekend 15:15 15:30 Værelsesrengøring :00 Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning 16:15 Motion 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

6 17:45 18:00 Siesta Siesta Siesta Siesta 18:15 18:30 Aftenaktivitet Aftenaktivitet Aftenaktivitet Aftenaktivitet 18:45 19:00 Tilbage fra 19:15 skydning fitness filmaften Banko weekend 19:30 fitness billedkunst hallen fitness 19:45 musik 20:00 20:15 20:30 Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning 20:45 21:00 21:15 Medieaflevering Medieaflevering Medieaflevering Medieaflevering 21:30 Klar til natten Klar til natten Klar til natten Klar til natten 21:45 22:00 I sin seng I sin seng I sin seng I sin seng 22:15 22:30 ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz 22:45 ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz 23:00 ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz FÆLLESTIMER: 1 gang ugentligt er der fællestime, hvor der gøres brug af fortælling, sang og oplysning om Danmark og Dansk kultur. Der arbejdes med livsnære og aktuelle emner. Desuden indgår musik, historie, geografi, Kristendom og samfundsorientering i undervisningen. Samværet og undervisningen styrker fællesskabet og skal give eleverne en forståelse af vigtigheden af aktivt medborgerskab. Eleverne skal opnå en forståelse for og lære at medborgerskab handler om følelsen af at høre til i et større fællesskab, at vise social ansvarlighed og Om at have rettigheder og pligter indenfor fællesskabet. Sidst men ikke mindst handler medborgerskab om at deltage i udviklingen af fællesskabet. MORGENSAMLINGER: Hver formiddag indledes dagen med en fælles morgensamling for alle elever og medarbejdere. Der lægges vægt på oplysning, fællessang, mærkedage og årets gang og traditioner. Samværet og undervisningen ved Samlingerne styrker fællesskabet. Elever og lærere planlægger i fællesskab indhold til morgensamlingerne. LINJEFAG:( se undervisningsoversigt)

7 Linjefagene er et væsentligt og bærende element i undervisningen. Eleverne får i løbet af skoleåret mulighed for at vælge 2 forskellige linjefag. I hver periode har eleverne således mulighed for at arbejde Koncentreret med faget og fordybe sig i et særligt fagligt område. Undervisningen tager sit udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger. Sommetider er undervisningen mere produktorienteret, så eleverne også oplever nødvendigheden af samarbejde og fællesskab for at løse en opgave. Der ligger obligatorisk matematik og dansk i alle linjefagsmodulerne hele skoleåret. OBLIGATORISKE FAG::( se undervisningsoversigt) Den obligatoriske undervisning i dansk og matematik er integreret hele året igennem i linjefagene. Alle linjefag begynder med et bogligt bånd hver dag. Engelsk for 9. og 10 kl. ligger tirsdag og torsdag morgen hele skoleåret Historie, geografi, biologi og samfundsfag ligger i hele anden undervisningsperiode torsdage og fredage samt i visse emneuger. Obl Motion og svømning ligger man, tirsdag, onsdag VALGFAG:(se undervisningsoversigt) I løbet af skoleåret tilbydes forskellige valgfag. De forskellige valgfagstilbud er en kombination af specifikke faglige, hobby og interesse fag. Udbuddet af valgfag har altid en bredde i indholdet, så vi tilgodeser drenge, piger, faglige og personlige interesser og kompetencer. I modsætning til linjefagene, hvor der er 2 perioder, er der 3 perioders valgfag. EMNEUGER:(se undervisningsoversigt) I løbet af skoleåret tilrettelægges en række emneuger, der har til formål at give eleverne mulighed for at fordybe sig i et særligt emne. Det har oftest en historisk, kulturel eller faglig relation. Emneugerne er præget af undervisning med høj intensitet, der samtidig styrker fællesskabet. Ofte munder de ud i et produkt, hvor forældre og skolekreds involveres. PROJEKTUGER: Eleverne har 3 projektuger. Her bliver eleverne stillet overfor lidt større krav., som led i den personlige og faglige udvikling. De 3 projektuger er indholdet DK-indsamling med fokus på samfundsfag og geografi. Hvert linjefag fordyber sig i forskellige hjælpeorganisationer og deres indsats og mål med dette. KONTAKTLÆRERFUNKTION En kontaktgruppeteam ( består af 2 lærere) består af elever. Som kontaktlærer har man ansvaret for sine elevers trivsel og udvikling. Opnår man, at disse to elementer går hånd i hånd, er kontaktlæreropgaven løst til fulde. TRIVSEL: I større eller mindre grad har alle elever brug for en omsorgsperson til at vejlede og hjælpe omkring praktiske gøremål, sociale relationer og personlige forhold. Vægtningen mellem vejledning og hjælp afhænger naturligt af den enkeltes elevs funktionsniveau, hvor det tilstræbes at elevens personlige ansvarlighed gradvist øges. Konkrete eksempler: Praktiske gøremål: Orden på værelse, skab og ting, tøjvask, hjemrejse, økonomi

8 Sociale relationer: Opførsel, omgangstone, spisesituation, kammeratskab Personlige forhold: Hygiejne, lægebesøg, medicin Mange af disse aspekter er tidligere blevet varetaget af forældrene. Det handler ikke blot om at blive en forældreerstatning, men tværtimod ofte at medvirke til en frigørelsesproces. UDVIKLING: Et vigtigt mål i elevernes efterskoleophold er, at de opnår større selvværd og selvstændighed. Det er kontaktlærerens opgave at medvirke i og optimere denne udviklingsproces. Omdrejningspunktet i dette forløb er ikke blot elevens potentialer, men i høj grad en bevidst indsats omkring den personlige udvikling. Det handler altså om kontinuerligt at formulere konkrete mål og indsatsområder sammen med eleven, hvor eleven i videst muligt omfang inddrages, bevidst- og ansvarliggøres omkring effektuering af de opstillede mål. Kontaktlæreren er i denne proces formidler til de øvrige medarbejdere, hvor realkompetencebeskrivelserne suppleret med mundtlig dialog, fungerer som koordinerende redskab med kontaktlæreren som tovholder. Kontaktlæreren sørger således for etablering af og opfølgning på pædagogiske initiativer. Evaluering: Realkompetencebeskrivelser/målinger og beviser. Elevens undervisning og handleplan. Hver elev har en digital elevmappe som er online på en selvstændig hjemmeside, hvori vi dokumenterer og synliggør elevens personlige, sociale og faglige udvikling/mål/elevplan samt evalueringen. Elev/ lærermålinger uploades med det samme. De personlige og sociale kompetencer måles 3 gange på et skoleår. De faglige kompetencer måles og evalueres i begyndelsen af en undervisningsperiode og i slutningen. Her evalueres undervisningen endvidere samt de mål som eleven har opsat i samarbejde med sin lærer.. Målet er, at eleven helst skulle få et ejerskab til målene/ realkompetencemålingerne og dermed sin udvikling. Realkompetencebeskrivelserne/målingerne indeholder elevens kompetencer, potentialer, undervisnings og handleplaner. Det er et redskab for både elev og lærer til at følge elevens udvikling og hele tiden kunne justere.. På nye elevers Dag får hver enkelt elev lavet en PAS-sreening (Pædagogisk Analyse System). Denne afdækning har til formål at vise, hvilke indlæringsmetoder der egner sig bedst til den enkelte elev. Der er ikke tale om hverken en intelligenstest eller personlighedstest, men udelukkende en afdækning af de personlige styrkesider i en indlæringssituation. MÅL: at sætte fokus på elevens udvikling og læring både fagligt, personligt og socialt at eleven bliver opmærksom på egen læring og udvikling og får ejerskab til denne at finde egnede metoder til at dokumentere og evaluere denne udvikling og læring at realkompetencebeskrivelserne som redskab kan understøtte det daglige arbejde med elevens faglige, personlige og sociale udvikling.

9 MIDLER: Elevens egne målsætninger Evalueringsark med sociale, praktiske og faglige kompetencer, realkompetencebeviser. MEDBORGERSKAB/ kombineret med Tematimerne hver fredag: Faget er obligatorisk for alle, og arbejdet i faget tager udgangspunkt i demokratisk Dannelse og folkelig oplysning. Undervisningen foregår i kontaktgrupper, hvor 2 kontaktgrupper og 2 kontaktlærere er sammen om 9-10 elever. Eleverne skal få en forståelse for og lære at medborgerskab handler om følelsen af at høre til i et større fællesskab, at vise social ansvarlighed og om at have rettigheder og pligter indenfor fællesskabet. Sidst men ikke mindst handler medborgerskab om at deltage i udviklingen af fællesskabet. Mål Vi vil gerne understøtte og videreudvikle elevens kompetence til deltagelse og medbestemmelse i et fællesskab. I et demokratisk samfund skal alle borgere have mulighed for et aktivt medborgerskab og for medbestemmelse. Dette gælder også vores udsatte elevgruppe og er en meget vigtig og essentiel form for undervisning og oplysning for gruppen elever med særlige behov for at de kan orientere sig og føle sig som ligeværdige borgere. Hvordan: Et aktivt medborgerskab kræver i første omgang, at rammerne giver mulighed for deltagelse og mulighed for ansvarlighed. Derudover må den enkelte elev kunne udfolde ansvars- og myndighedskompetencer, der muliggør deltagelse. Eleven skal støttes i og opøve evne til, at kunne vælge, beslutte og blive respekteret for sine ønsker - på et etisk grundlag. Som lærere har vi en opgave med at tilrettelægge læreprocesser, der understøtter den enkeltes kompetence til deltagelse og medbestemmelse i et fællesskab. Frihed, ansvar, myndighed, deltagelse, tilgængelighed, moral og etik - er centrale begreber i spørgsmål om medbestemmelse og medborgerskab. Eksempler på konkrete emner: Elevråd, Demokrati og stemmeret: kommunalvalg, Nem- ID, Sygesikring, Sundhed, samvær, sex og hygiejne, Skole, uddannelse og vejledning, Klima og miljø, hjælpeorganisationer Røde kors og unicef

10 DANSK/MAT( JÆVNFØR FÆLLES MÅL) Al undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Basisundervisningen i dansk og matematik ligger i det første modul af linjefagstiden hver dag. Matematik: Indhold Ekstra matematik er tænkt som et ekstra alternativ til den matematikundervisning, der sker på de respektive linjefag. Undervisningen vil bl.a. indeholde færdighedsregning og problemregning. Derudover vil undervisningen også indeholde fremlæggelse, samarbejde og orden. Fokuspunkter i ekstra matematik - Skriftlighed: De skal lære at opstille deres opgaver på den mest hensigtsmæssige måde, - huske tekst, mellemregninger og orden. - Regnearter: Genopfriske de fire regnearter. - Selvstændighed: give tingene en ekstra chance, før man spørger. - Samarbejde og formidling. - Almengøre matematikken, så den bliver et brugbart redskab i dagdagen. Mål for undervisningen Målene for undervisningen bygger på Klare Mål faghæfte 12: Matematik, men overordnet sagt har matematikundervisningen stor nytteværdi: 1. Matematik er nødvendig i forsat skolegang og uddannelse 2. I et samfund, der bygger på demokrati, må alle have en fornemmelse for tal, for at kunne orientere sig og få indflydelse 3. Matematik anvendes i mange erhverv Eksempler på hvad ekstra matematik kan indeholde Arbejde med tal og algebra - Kende til de hele tal, decimaltal og brøker. De fire regnearter og positionssystemet. - Benytte hovedregning, overslag, skriftlige udregninger og lommeregner - Bruge computeren som et værktøj i matematik - Kendskab til brug af variable, herunder som de indgår i formler, ligninger og funktioner - Regne med decimaltal, brøker og procent. Kende til sammenhængene mellem disse - Arbejde med forandringer og strukturer, - talfølger og mønstre - Kende til koordinatsystemet og sammenhængen mellem tal og tegning Arbejde med geometri - Kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet. - Tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved brug af computer.

11 - Måle og beregne omkreds, areal og rumfang i såvel konkrete situationer som i teoretiske tegninger - Arbejde med fysiske modeller og enkelte tegninger, herunder perspektivtegning Matematik i anvendelse - Vælge og benytte regnearter i forskellige sammenhænge - Anvende og forstå enkelte informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk - Anvende faglige redskaber som grafisk afbildning, tabeller og diagrammer - Indsamle og behandle data - Foretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår - Få bevidstgjort matematikken i det dagligee og gjort den praktisk anvendelig Kommunikation og problemløsning - Samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning - Kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer - Beskrive løsningsmetoder gennem samtale og skriftlige notater - Formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber Evaluering: Den enkelte elev bliver løbende evalueret vhj realkompetencemålinger. Det er vigtigt med denne elevgruppe at støtte konstant op i hele processen, så eleven kan overskue og være med i undervisningsforløbet og sætte realistiske mål og delmål. Dansk: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form forstå og beherske sprogets samspil med andre udtryksmidler læse klart og flydende op og udtrykke en personlig forståelse af det læste lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling beherske samspillet mellem stemme og kropssprog afpasset efter genre og situation lytte til norsk og svensk med forståelse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation

12 beherske et sikkert sprog med korrekt stavning og kunne læse korrektur på egne og andres tekster præsentere en tekst i samspil med andre grafiske udtryksmidler beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, samt fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge talesproget bevidst og alsidigt i samtale, samarbejde og i samspil med andre. De skal opnå skrive- og læseglæde, og øge deres indlevelse og indsigt i virkelighedens verden, samt udvikle deres kreative side. Der lægges vægt på, at eleverne mundtligt og skriftligt kan give udtryk for egne tanker og oplevelser, samt drøfte og vurdere skønlitteratur med udgangspunkt i egne oplevelser og forståelse. Der arbejdes med specialsammensat danskmateriale udarbejdet i og til elevens linjefag, så teori og praksis kan kobles. Der arbejdes med lærebøger Der arbejdes med it og elektroniske medier indgår naturligt i undervisningen. Der læsetrænes hver dag i 20 minutter Indhold: Læsning, oplæsning, samtale. Skrivning, stavning og ordforråd. Egne og fælles mundtlige og skriftlige tekster. Grammatik. Billeder og billedsprog. Rim, rytme, ironi og ordspil. Computer og undervisningsspil. Evaluering af undervisningen vil foregå løbende gennem samtale og fremvisning af forskellige opgaver, og kan være med til at give eleverne nye forudsætninger for at sætte sig nogle kortsigtede og langsigtede mål.

13 ENGELSK( jvnf Fælles Mål slutmål for 9.klassetrin.) Vi har 4 engelskniveauer. Hold1: trinmål for faget engelsk efter 4.kl.trin. Hold 2: trinmål for faget engelsk efter 7.kl. trin. Hold 3 og hold 4: trinmål for faget engelsk efter 9.kl.trin. Formålet med engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber, således at de kan forstå talt og skreven engelsk, samtidig med at de styrkes i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Eleverne skal arbejde med kommunikative færdigheder, samt sprog og sprogbrug for at de kan anvende engelsk i forskellige sammenhænge. I samarbejde med skolens ledelse deler lærerne engelsk eleverne i fire hold, således at undervisningen stemmer overens med ens forudsætning samtidig med at man udfordres på det niveau man er. For de elever der har potentiale og forudsætninger til at gå til FSA, vil de have mulighed for at blive forberedt hertil. Undervisningen hertil vil tage afsæt i slutmål for 9. klassetrin. Mål Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå talt engelsk inden for forskellige genrer, herunder lyd- og billedmedier om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans forstå udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, spontanitet og lethed i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde deltage i samtaler og diskussioner om udvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

14 vælge lytte- og læsestrategier ift. teksttype, situation og formål vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden om skriveprocessens faser være bevidste om egne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejde med disse udnytte de mange muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen anvende viden om ligheder og forskelle mellem engelsk og andre sprog vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, ift. den foreliggende aktivitet eller opgave anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, it-baserede ordforrådsprogrammer, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol hensigtsmæssigt udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse anvende forskellige kilder på selvstændig og kritisk vis. Vi ønsker, at undervisningen giver eleverne mulighed for at tilegne sig sproglige kommunikative kompetencer; at de tør tale sproget og tør udtrykke sig. Eleverne skal blive i stand til at tale, læse, lytte og skrive samt opnå indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Endvidere arbejder vi med sproglig opmærksomhed og sprogtilegnelse. Eleverne skal tilegne sig nye ord og vendinger, så de oplever succes i deres forsøg på at tale engelsk Hvordan Undervisningen omfatter sproglige aktiviteter, der medvirker til at opbygge elevernes selvtillid som sprogbrugere og til at give dem sproglig bevidsthed. Der skiftes mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) med mulighed for fordybelse afhængigt af indhold og aktiviteternes art. Emnerne vil tage udgangspunkt i elevernes virkelighed samt deres omverden. De vil møde emner fra deres hverdag i familien, i skolen og i fritiden, som appellerer til deres sproglige fantasi. Undervisningen tager afsæt i det som eleven ved og kan fra de øvrige fag, hvor indholdet bygges op omkring konkrete og virkelighedsnære emner. Der skabes en tryg atmosfære, så eleven får mod og lyst til at anvende det de lærer. Elevens selvtillid prioriteres højt, da vi mener det skaber fundamentet for at udvikle elevens fremmedsproglige kompetence. Organisering: Der er 4 niveauer/hold i engelsk. Holdet med det højeste niveau forsøger vi at give muligheden for at gå til afgangsprøve i mundtlig engelsk.

15 Evaluering af undervisningen vil foregå løbende gennem samtale og fremvisning af forskellige opgaver, og kan være med til at give eleverne nye forudsætninger for at sætte sig nogle kortsigtede og langsigtede mål. Geografi/ Orienteringsfag: (de elever som er fritaget for engelsk) Formålet med undervisning i orienteringsfagene / geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Eleverne skal iagttage, opleve og undersøge. Undervisningen skal bygge på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår. Se evt. Der vil være forskellige arbejdsmetoder i brug: - Feltarbejde (havnen, Faxe kalkbrud, åen) - Kortlæsning både teoorietisk og praktisk - Klima (generelt, forandringer, menneskelige påvirkning etc) - naturkatastrofer - Levevis Organisering: Der er 2 niveauer/ hold. Evaluering af undervisningen vil foregå løbende gennem samtale og fremvisning af forskellige opgaver, og kan være med til at give eleverne nye forudsætninger for at sætte sig nogle kortsigtede og langsigtede mål. Motion: Alle elever har obligatorisk motion mindst en gang om dagen. Mål: At eleverne motiveres til fysisk aktivitet i almindelighed og til udvikling af deres eget kropskendskab, muligheder, ressourcer og vilje. At eleverne oplever og opnår større forståelse for motionen og kostens indflydelse på den fysiske og psykiske velvære.

16 Indhold Tilrettelæggelsen af undervisningen vil blive foretaget med størst mulig hensyntagen til elevens evner. Undervisningen tage i denne periode udgangspunkt i at det først og fremmest foregår udendørs. Bortset fra svømningen og folkedans! Af aktivt indhold kan nævnes: - Cykelture - Løbeture - Gå- ture - Folkedans - Cirkeltræning i hal Svømning Mål: At eleverne motiveres til at bruge vnadets mange muligheder og derigennem dygtiggøre sig. At gøre eleverne bekendt med forskellige træningsformer og aktiviteter. Indhold: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes holdets niveau. Træpning af de 4 svømmearter: bryst, crawl, rygcrawl, butterfly samt vendinger, udspring fra kant og vippe. Bjergning og vandlege i bred forstand. Den enkelte elev kan afslutte med at tage diverse distance- mærker. 1.periode: 11. august 19.december Linjefag Kortfilm: Overordnede formål: Et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb med teoretiske og praktiske øvelser der giver eleven forudsætningerne for at gennemføre produktionen af en kortfilm. - At eleven oplever processen fra idéudvikling til færdig filmproduktion. - At eleven gennem oplevelser med medier udvikler sig og får succesoplevelser ved at blive ekspert på et område. - At eleven kan bruge egne erfaringer og bidrage til et socialt fællesskab baseret på ligeværd og forståelse for hinandens forskelligheder.

17 - At et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb hvor der arbejdes procesorienteret på et niveau som er udfordrende men dog opnåeligt, skal være direkte medvirkende til at udvikle elevens selvtillid. - At eleven lærer et håndværk og får en forståelse for hvordan lyd- og billedproduktion virker. - At eleven udvikler sociale kompetencer i et trygt og tilrettelagt specialpædagogisk miljø hvor der er fokus på samarbejde, glæde og humor. Dansk og matematik Et teoretisk og praktisk/musisk tilrettelagt forløb hvor dansk og matematikfaglige øvelser indgår i filmundervisningen. Danskfaglig udvikling foregår eksempelvis ved dramaøvelser, genrekendskab, stemningsbeskrivelser og samarbejde i forbindelse med en kortfilmsproduktion. Mål At eleven får tilegnet sig nedenstående kompetencer i faget medie og billedsprog: - Kendskab til medieproduktion og individuelt tillærte færdigheder i håndværket medieproduktion. - Kendskab til video og billedbehandlingsprogrammer - Kendskab til hvordan man offentliggør medieproduktioner. Undervisningen skal lede frem mod at eleverne får tilegnet kompetencer på det danskfaglige, matematikfaglige og mediefaglige plan. For at sikre en konstruktiv udvikling bruges realkompetenceskemaerne til at nå disse mål.. Eleven vil få kendskab til rollefordeling, produktion og planlægning af et medieforløb ved at prøve at være kameramand, lydmand, tekniker, skuespiller og manuskriptforfatter. Eleverne vil igennem forløbet vise små produktioner som fremlægges og præsenteres til morgensamlingen for resten af skolen. Evaluering Undervisningens indhold evalueres mundtligt ud fra medieproduktionen. Der reflekteres over indhold, formål og personligt opnåede forventninger efterhånden som eleven lærer nye teknikker, og dette bliver holdt op imod den foreløbige produktion, hvor nye mål sættes i samarbejde med eleven. Realkompetencemålingerne bruges i samarbejde med eleven og skrives i starten af forløbet hvor elevens kompetencer og udviklingsmuligheder kortlægges. I slutningen af forløbet bruges målingerne til at evaluere elevens udbytte af faget. Dyr og Naturlinjen: Igennem en undervisning, tilrettelagt så den bedst muligt tilgodeser både den enkelte og hele gruppen, med udgangspunkt i fagene dyr og natur, vil vi forsøge at udvikle elevens individualitet og få det mest mulige ud af elevens potentiale. Der vil i undervisningen blive lagt stor vægt på den enkeltes trivsel, en vis rummelighed, tryghed samt forståelse og respekt for hinandens tilgang til faget. I forhold til Fælles mål bruges dele af fagene natur og teknik samt biologi.

18 Mål At eleven kommer til at opleve hvilke muligheder naturen rummer for læring og oplevelser At eleven oplever glæde ved samværet mellem dyr og mennesker At eleven får indsigt og rutine i røgt og pleje og dyr, og oplever forståelsen af det dermed forbundne ansvar overfor umælende væsener At eleven opnår en forståelse for hvad naturens spisekammer rummer af muligheder At eleven får styrket sine personlige og faglige kompetencer At støtte og udvikle elevernes samarbejde At eleverne opnår kendskab til diverse arbejdsredskaber, samt håndværksmæssige traditioner Undervisnings indhold Den daglige undervisning vil være præget af rutineopgaver i kombination med temaer ud fra årstiderne. Rutinerne vil typisk bestå af dyre pasning med alt hvad dette indeholder af foderlære, sygdomslære, almen røgt og pleje, vedligeholdelse af bygninger, bure og hegn etc. Vi indsamler og tilbereder mad over bål Vi lærer de elementære grundregler i omgangen med heste og at blive fortrolige med dem. Fagene dansk og matematik vil så vidt muligt foregå med udgangspunkt i dagligdagen med beskrivelser af det oplevede. Træning i fremlæggelse, internetsøgning samt brug af digitale medier vil være dele af undervisningen. Eleven får mulighed for at lave sin egen personlige mappe, som f.eks. kan indeholde emner som ovennævnte. I anden skoleperiode vil der desuden blive undervist i de obligatoriske fag, samfundsfag, biologi, biologi, geografi og historie. Bedømmelse og evaluering af elevens formåen vil foregå via linjefagets kompetencemålinger. Friluftslinjen: Intro Med lejren som centrum laver vi aktiviteter ud i naturen. Enten med naturen som mål for oplevelser og læring eller med naturen som middel til udfordrende oplevelser og læring. I den daglige undervisning søger vi at opholde os i, og gøre erfaringer med, naturen fordi vi ønsker at gøre eleven seende, så eleven kan se sig selv i forhold til naturen, kammeraterne og den omgivende verden. I Friluftsliv ser vi udelivet som modvægt til indelivet. Faget dækker over et bredt spektrum

19 af friluftsaktiviteter, med hovedoverskrifterne Lejrliv, Færden i det Fri & Håndværk som omdrejningspunkt. Formål At eleverne udvikler forståelse for forholdet mellem naturen, samfundet og mennesket. At eleverne kan omgås planter, dyr og mennesker på en etisk og miljømæssig forsvarlig måde. Det er vigtigt at eleverne oplever et trygt læringsmiljø, med ro og samtidig oplever sig selv i et udviklende gruppe-tilhørsforhold. Mål Målet med Friluftsliv, er at eleven tilegner sig viden, kundskaber og kompetencer til at kunne tage på tur og færdes i naturen på en forsvarlig måde samt få en masse gode oplevelser i samspil med naturen, sig selv og omverdenen. Samarbejdet i elevgruppen vil være i fokus. I undervisningen vil eleverne blive stillet i situationer hvor samarbejde er nødvendig for at opgaven lykkes. Dette er for at sætte fokus på vigtige elementer ved samarbejde, så som kommunikation, ærlighed og empati. Målet er at eleven opdager hvilken betydning deres egen indsats har for at teamet kan lykkes. Undervisningen skal fremme elevernes fantasi, arbejdsglæde og følelsesmæssige engagement, gennem samspillet mellem planlægning og udførelse, for at nå frem til egen erkendelse, af kvalitet og egne evner. Hvordan Undervisningen vil være tilrettelagt i en vekselvirkning mellem fysiske aktiviteter, der til tider kan være fysisk udfordrende, og som skal gennemføres i teams, samt opgaver af mere individuel karakter. Dele af undervisningen vil have karakter af decideret teknisk træning, som f.eks. orientering. Andre dele af undervisningen vil lægge vægt på optimering af samarbejdet i strukturerede aktiviteter. Lejrliv omhandler især kendskab til bål, madlavning i det fri og livet i en lejr - overnatning, hygiejne og den gode stemning. Færden i det Fri omhandler især vandring, udstyrskendskab, pakning af dette samt orientering, kano & kajak at finde vej ved hjælp af kompas, GPS og forskellige kort. Håndværk omhandler især filtning, smedning, knivfremstilling, træarbejde

20 Undervisningen i friluftsliv er tværfaglig, hvilket vil sige, at dansk, matematik, kulturhistorie og geografi indgår i samspil med de emner vi beskæftiger os med på linjefaget. Vi evaluer undervisningen med skolens realkompetence skema indenfor friluftsliv. Idrætslinjen: Overordnede formål: - Et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb med teoretiske og praktiske øvelser der giver eleven forudsætningerne for at gennemføre idrætsundervisningen. - At eleven gennem hjælp fra lærerne oplever glæden og velvære ved at dyrke idræt. - At eleven gennem lege og spil får styrket sin motorik og koordineringsevner. - At eleven kan bruge egne erfaringer og bidrage til et socialt fællesskab baseret på ligeværd og forståelse for hinandens forskelligheder. - At styrke elevens sociale kompetencer, igennem undervisning som har fokus på den enkelte elevs potentialer og muligheder for udvikling. - Et teoretisk og praktisk/musisk tilrettelagt undervisningsforløb i individuelt tilrettelagte opgaver er med til at styrke elevens faglige niveau. Dansk og matematik Arbejdet med dansk og matematik vil foregår hovedsageligt gennem praktisk undervisning. Der bliver arbejdet med følgende emner: - kroppens opbygning - kost og motion - livsstil I arbejdet med disse emner vil vi i dansk lægge særligt fokus på skriftligt arbejde og læsning. I arbejdet med disse emner vil vi i matematik lægge særligt fokus på de 3 regnearter og målenheder.(cm, meter, deciliter osv.) Mål: At eleven får tilegnet sig nedenstående kompetencer i faget Idræt - Styrke sociale og personlige kompetencer i forbindelse med fair play og samarbejde med de øvrige elever. Dette sker igennem boldbasis hvor man træner tekniske og taktiske

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN

Indholdsplan TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN 2013-2014 1 Lærerteam 2013-14 1. række tv.: Caroline Leth-Nissen, Berit Ø. Kristensen, Signe L. Israelsson, Sasja Nielsen, Kim Sørensen, Gitte P. Glöde, Rasmus

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s.

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s. ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2014/ 2015 Værdigrundlag. s. 3 Eleverne. s. 3 Undervisningen. s. 3 Kostskolearbejdet. s 4 Fag undervisningen. s. 4 Linjefag Valgfag. s. 12 Arbejdsliv Drama Filt Fiskeri/Fluebinding

Læs mere