Her bor vi i dag. Side 1 af 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her bor vi i dag. Side 1 af 16"

Transkript

1 Her bor vi i dag Side 1 af 16

2 Forord af formanden. Jeg har altså ikke rigtig styr på historien, - faktisk er der sket så meget, i de 6 år jeg er kommet i Frederikssund, at jeg dårligt kan holde styr på det! og netop det, har vel egentligt også været en af de største udfordringer i udformningen af denne skrivelse der har ganske simpelt været gang i sagerne i alle 25 år. At få det hele med er umuligt, at vælge det vigtigste er uretfærdigt, ikke at skrive noget ville være en forbrydelse så vi har valgt at få noget med, ikke det hele, ikke altid det vigtigste men rigeligt, til at belyse nogle milepæle, et forløb og den mangfoldighed som et højt aktivitetsniveau giver. Jeg vil gerne sige tak til Jens OZ1AKY, uden hvis indre og fysiske arkiv, dette skriv ikke havde været muligt, og til OZ8JK hvis endnu længere hukommelse og inspiration har givet detaljerne kraft. Det er mit håb at klubben også klarer de næste 25 år, hvilket med den nuværende dynamik ikke burde være en stor opgave. Og husk EDR Frederikssund er åben hver onsdag fra ca. 19:15, muligvis undtagen juleaften og nytårsaften. OZ1DUG, Joakim Formand Side 2 af 16

3 Klubbens tilblivelse Vi siger godt nok, at EDR Frederikssund afdeling har jubilæum den 3. februar i år; det er også rigtigt; men der har tidligere været tiltag til at starte en afdeling, idet redaktionsudvalget har fundet ud af der i 1955 var en gruppe radiointeresserede unge mennesker, som forsøgte at starte en afdeling. Gruppen bestod af OZ5CB Chr. Buhl, Lillebroderen, Ole OZ7VH Leif Hansen, Knud Boldsen, OZ8FN Nyberg og OZ8JK Jørgen Kristoffersen. Tiltaget blev desværre ikke til noget. Der skulle gå 27 år inden der i begyndelsen af 1982 var der en gruppe bestående af OZ1BBN, OZ1ASO, OZ7FI, OZ8RQ, OZ1CRY, OZ1AKY, OZ1BAR og OZ6UP som indkaldte til en stiftende generalforsamling af EDR Frederikssund afdeling. Den stiftende generalforsamlingen blev afholdt i den daværende SDS s mødelokaler på Torvet i Frederikssund. Indkaldelse blev udsendt til ca. 300 licenserede amatører i Jyllinge, Ølstykke, Slangerup, Lynge, Allerød, Gørløse, Skævinge, Ølsted, Frederiksværk, Liseleje, Hundested, Jægerspris, Skibby, Kirke Hyllinge og Frederikssund. OZ8JK ved sin station model 1955 På den stiftende generalforsamling den 3. februar 1982 mødte 54 personer op af disse havde 51 licens og de 43 var medlem af EDR. Inden generalforsamlingen var erklæret afsluttet var afdelingen en realitet og havde 47 medlemmer. Bestyrelsen kom til at består af disse personer Formand: OZ1AKY Jens Dette skrev Frederiksborg Amts Avis den Næstformand: OZ7FI Ole Kasserer: OZ1BBN Ragna Sekretær: OZ1ASO Niels Erik (Buller) Bestyrelsesmedlem: OZ6CJ Jess OZ8RQ Poul Erik OZ5FX Freddy Suppleant: OZ1DQA - Peter OZ1CVN Bendt Revisor: OZ1ATI Flemming OZ6UP Knud Revisorsuppleant: OZ1BAN Egon Side 3 af 16

4 Hvad skete der det første leveår.. Straks efter den stiftende generalforsamling tog den nyvalgte bestyrelse fat på arbejdet. Allerede den 8. februar havde bestyrelsen og referenten underskrevet referatet fra den stiftende generalforsamling. De vedtagne vedtægter skulle sendes til godkendelse hos EDR s Hovedbestyrelse. Nu skulle der vælges call et godt et, der sagde noget om klubbens tilhørsforhold - efter flere overvejelser blev OZ6FRS valgt OZ 6 FredeRikSsund. Der skulle findes mødelokaler - en klub der allerede i opstarten har 47 medlemmer finder ikke bare lige noget den kan være i; men ved Kommunens hjælp gik det alligevel. Der skulle laves program for afdelingens aktiviteter. Det berørte heldigvis ikke bestyrelsen så meget, da den stiftende generalforsamling havde nedsat et foredragsudvalg bestående af 2 x Steen OZ3SW og OZ9ZI samt en repræsentant fra bestyrelsen, nemlig OZ5FX. De første møder blev afholdt i bibliotekssalonen i gågaden, hvorefter vi omkring maj fik tildelt et klasselokale i på Oppe Sundby skole, hvor vi så var en periode. I slutningen af 1982 havde Frederikssund Kommune overtaget den daværende Skolen ved Kæret fra Forsorgen, med det for øje at lave et Foreningscenter. Vi kom i betragtning og fik i begyndelsen af oktober 1982 tildelt det lokale vi har den dag i dag. Det lille lokale Radio rummet fik vi et års tid senere, da den/de foreninger, der havde fået tildelt lokalet ikke ønskede at gøre brug af det alligevel. Med en vis overtalelse og med de daværende licensregler i hånden lykkedes det os at få lokalet eksklusivt (vi skulle jo have et lokale, der kunne aflåses, således at kun klubbens medlemmer havde adgang). Det nedsatte foredragsudvalg barslede hurtigt med et program for året og det blev til ca. 10 foredrag. Endvidere deltog vi allerede i vort 1. leveår i EDRs Field Day; hvor vi så vidt huskes blev nummer 2 ikke så dårligt af en nystartet afdeling! Vikingen er tegnet af et af afdelingens første medlemmer nu afdøde OZ8RQ Poul Erik Brammer. I de første år blev der udfyldt et sådant kort for alle nye medlemmer. Side 4 af 16

5 Pressen var os meget venligt stemt i vores første leveår. Her er nogle uddrag af hvad der var i aviserne før og efter den stiftende generalforsamling Som enhver anden aktivitet i afdelingen er Public Relation stærkt afhængig af initiativ og vilje til at få det gjort. OZ6FRS er meget aktive omkring den stiftende generalforsamling, hvor der er stor aktivitet. Før generalforsamlingen kunne man læse følgende i Frederiksborg Amts Avis den 30 Januar: Man kan vel kun supplere med bemærkningen sådan skal det gøres. Efter den stiftende generalforsamling blev der aflagt rapport i bla. Frederikssund avis Folkebladet for Ølstykke og Omegn Som det kan ses fik vi i de første leveår en hel del pressebevågenhed. Side 5 af 16

6 Da vi flyttede herud på Foreningscentret Pedersholm fik vi også presseomtale at hele den Nordsjællandske presse se her hvad de skrev : Side 6 af 16

7 Antenneanparter. Hvad er det nu for en størrelse? Vi var jo en nystartet afdeling og manglede både antenne udstyr og radio. Hvor er det nu lige man skaffer ca kr. til en ny radio? Kommunen var nok ikke lige stedet at hente pengene, nu hvor vi lige havde fået nye gratis lokaler stillet til rådighed! Jo, bestyrelsen udsteder da bare nogle antenneanparter, som blev solgt til medlemmerne, de fandtes i 50,- kr. og 100 kr. stykker. Meningen var så et der skulle indløses en eller to anparter, hvert år ved generalforsamlingen, afhængig af foreningens økonomi. Mange af dem der fik indløst deres anparter valgte at donere beløbet til afdelingen. I 1995 var afdelingens økonomi så god og der var så få anparter ude at generalforsamlingen besluttede at tvangsindløse de resterende anparter og hermed var anparternes æra forbi. Medens klubbens medlemmer købte antennepater var bestyrelsen i kontakt med Undervisnings- og Kulturforvaltningen om et forhåndstilsagn til opsætning af en antenne-mast. Forvaltningen var så venlig at forelægge spørgsmålet for Teknisk Forvaltning der ikke havde nogle indvendinger dog skulle vi ansøge om byggetilladelse på normal vis. Så langt så godt, masten fandt vi hos en entreprenør, der havde brugt den som lysmast på en byggeplads, rotoren blev købt brugt. Vores første antenne var en brugt TH6, der blev købt i Asnæs, hvor den var taget den ned, fordi der ved stærk vind kom vibrationer i hans mast, således at antennen var ved at rasle fra hinanden. Fundamentboltene blev købt til en fornuftig pris. Da mast, rotor og antenne var i hus, blev der søgt om byggetilladelse og gravearbejdet til fundament blev påbegyndt Vi startede på at grave et hul på 1,5x1,5m, da vi kom ca. ½ m ned stødte vi på både kloakrør og et stærkstrømskabel af de lidt større. Teknisk Forvaltning havde ingen tegninger over grunden. Nå, vi flyttede hullet og sagde lidt humoristisk, at vi gravede et hul til at smide jorden fra det næste hul i. Gravearbejdet foregik med håndkraft - blåleret var hård, stenhård da vi kom ned i ca. 75 cm dybde. Efter 3-4 weekender var vi kommet ned i ca. 2m s dybde. Så blev der bestilt Side 7 af 16

8 grus, sten og cement samt lånt eller lejet en blandemaskine og en lørdag gik vi i gang med at blande og støbe 3,5 m2 beton med håndkraft, støbningen skulle foretages i én arbejdsgang, så vi havde lange arme da vi var færdige. Masten blev rejst, antennerne opsat og alt var fryd og gammen indtil et par år efter hvor en storm bukkede vores toprør. Toprøret var åbenbart lidt klejn - 50 mm, så vi fik en smed til at skifte topbøsningen til en større - vel og mærke medens masten stod op!!!! Det hjalp, toprøret overlevede den store orkan vi havde senere i Siden er TH6 eren blevet udskiftet, en ny storm ødelagde den og der er kommet flere antenner til. Frederikssund kan nu se smuk ud set fra en antenne Side 8 af 16

9 Gennem alle årene har HF Field day været en årlig tilbagevendende begivenhed. Afdelingen har i næsten alle de 25 år den har eksisteret deltaget i EDR s HF field day. De første mange år var vi den evige 2 er kun overgået af Roskilde afdeling; men i de senere år er afdelingen sløjet en del af på det - eller rettere det bliver svære og svære at skaffe operatører. De første tre år holdt vi til helt nede ved fjorden langt uden for Marbæk. I forbindelse med at vi var der, måtte vi dele mark med et par køer. De var absolut ikke glade for vore antennekabler. Den ene af køerne dristede sig alligevel til at gå over først det ene forben meget højt, så det andet forben meget højt så et bagben og til sidst et elegant spring og fuld kraft frem. Den anden ko vilde absolut ikke over vi måtte forbarme os over den og pille kablerne af radioen og trække den væk. På disse tider skulle vi jo huske at meddele HB hvor vi kørte fra og kunne han komme og se på vore installationer om vi nu også kørte lovligt. HB kom også og han ville gerne vide hvor vi fik strøm fra der var ingen små hidsige generatorer at høre. Vi viste ham et tomme tykt kabel, som pegede op mod nogle bygninger og strakts for HB-medlemmet af sted i kablets retning for efter at have gået ca. 100 meter at stå mere eller mindre på udgangspunktet. Vi havde lånt en generator, som stod inde i stor kassevogn og var nærmest lydløs. HBmedlemmet fik sin motion den dag og vi andre grinede lidt af ham. Når vi trak strøm fra denne generator skulle kablet være rullet helt ud og det sendte HB-medlemmet på skovtur Efter at have kørt fra denne QTH nogle gange flyttede vi til St. Rørbæk, hvor vi kørte fra Bakkegaarden, som ligger lige uden for St. Rørbæk. De sidste år har vi kørt fra Græse, hvor vi låner OZ3SW s hestefold. Gennem årene har antenne farmen skiftet en del. Vi har kørt med alt lige fra tråd antenner til HB9CV på 40 meter til 4 square til både 40 og 80 meter. Så er der rejsegilde på en HB9CV til 40 meter! Sådan ser en 4 square til 80 meter ud. Den skal bare bruge plads; men til gengæld så virker den bare! Side 9 af 16

10 VHF tester (tirsdagstesterne) I begyndelsen af 90erne blev der kørt en del tirsdagstester. Det var især OZ1EYN, OZ1FIT, OZ7ABM, OZ7FI og OZ9AAD, der var meget aktive. I 1992 blev det på årsbasis til en 4. plads. SHF stævner I en årrække var afdelingen også involveret i det årlige SHF stævne, som blev afholdt hos Siemens i Ballerup, hvor vi havde mulighed for at låne de nødvendige faciliteter. At det var hos Siemens, det blev afholdt skyldtes at OZ9ZI, der er ansat hos Siemens, bar en hel del af det organisatoriske med at skaffe foredragsholdere, hvorimod afdelingen sørgede for at skrive til de deltagere, der havde været med tidligere. Foredragene blev primært holdt på tysk, da det var tyske amatører, der holdt foredragene bla. kom DC0DA, DB6NT samt flere andre i en årrække. Foredragene blev de fleste år optaget på videobånd og disse bånd er stadig i afdelingens besiddelse. Sponsorer til disse stævner var foruden Siemens, som lagde lokaler til, Procom A/S og Landsforeningen EDR. DC0DA og DB6NT gennemgår udstyret inden forsøgene starter I 1990 var det slut med foredragene, da var der efterhånden også blevet bygget så meget udstyr at det nu gik ud på at få udstyret afprøvet. Man gjorde det, at der blev placeret folk i Norge, i Nordjylland og her på Sjælland. Det lykkedes da også at få forbindelse på både 10 GHz og 24 GHz fra Frederikshavn til lige syd for Kyndby værket. Antennefarmen, der blev brugt til forsøgene. Læg mærke til antennen i midten den er til 76 GHz og vi skriver 1994 Efter nogle år forsvandt denne årlige tilbagevendende aktivitet stille og rolig. Side 10 af 16

11 Det årlige loppemarked I 1997 fik klubbens daværende sekretær OZ2Q den ide, at Frederikssund og Hillerød afdeling skulle slå pjalterne sammen og prøve at skabe et samarbejde, ved at lave et HAM loppemarked. Vi valgte at det den første gang skulle afholdes i Frederikssund afdeling og så var det meningen at afdelingerne skulle skiftes til at afholde arrangementet. Arrangementet blev afholdt den 16. august 1997 og bliver stadig afholdt under mottoet: - kræmmere med masser af gode sager - slyngelstue med øl/vand/kaffe/kage - gratis løgn og sludder mand og mand imellem Det første år samlede ca. 170 deltagere og dette antal har været meget stabil gennem de 10 år vi har afholdt loppemarkedet. Mange af sælgerne har været med gennem alle årene, men selvfølgelig har der været en vis udskiftning. Vi har haft sælgere både fra Norge og Sverige. Hillerød afdeling var som nævnt medarrangør det første år; men ønskede ikke at deltage mere. Frederikssund afdeling holder stadig traditionen ved lige og den skal vi nok holde i hævd, ellers er der sikkert mange, der bliver skuffet over ikke at skal til Frederikssund tredje lørdag i august, selv HB flytter eller forkorter deres HB-møde! I alle årene er arrangementet blevet afholdt udendørs uanset vejret nogle af sælgerne har dog sikret sig mod vejret! Side 11 af 16

12 Klubbens Hjemmeside. Naturligvis har en radioamatør forening en hjemmeside, det er i den moderne verden et genialt værktøj til at holde dialog med medlemmerne om alt muligt, ligesom at det ofte tjener som arkiv for alle mulige (og umulige) informationer. I 2000 var den daværende kasserer OZ1PIF, Peter ansvarlig mod protest for hjemmesiden som medlemmerne allerede dengang syntes var rigtig god. Siden blev en årrække hosted under Senere overtog OZ6YM, Palle hjemmesiden og vedligehold af samme. Samtidig med at OZ6YM overtog hjemmesiden besluttede bestyrelsen at tiden var inde til at få eget domænenavn og vi købte navnet OZ6FRS.DK. OZ6YM, vores nye webmaster, valgte at skrive siden helt om og dele den op på en anden måde. Siden, har i dag dette udseende og er hosted på OZ6YM s private server. Navnlig i forbindelse med vores projekter og foredrag er hjemmesiden god til at dele information ud på. Et problem for de fleste klubbers hjemmesider er at opnå de to væsentlige mål samtidigt, nemlig at tiltrække nye og levere medlemsservice de nye (kommende medlemmer) er sikkert ikke interesseret i en eller anden detalje/rettelse omkring et projekt fra sidste år, ligesom eksisterende medlemmer allerede har fattet, hvor foreningen bor og hvem der er i bestyrelsen. Med den nuværende hjemmeside har vi en fornuftig balance mellem de forskellige formål og den tid man kan forvente at frivillige kan lægge i vedligeholdelse af siden. Side 12 af 16

13 Formandens 5. min Vor sekretær OZ2Q, der lige var hjemvendt fra Tyskland, hvor han havde called DL4MHU, medbragte nogle ideer, som vi forsøgte at gennemføre. Blandt andet holdt formanden i den klub han frekventerede i Sydtyskland den første mødedag i måneden et indlæg på 5 min, hvor han fortalte løst og fast om hvad der skete i klubben. Dette håndhævede vi et årstid, hvorefter det løb ud i sandet Denne ide tog vi op et halvårs tid hvorefter det løb ud i sandet igen. Måske var det en ide at genoptage. Hvad er der så sket gennem årene? Gennem alle årene har der været holdt et foredrag med et eller andet indhold mindst en gang om måneden. Foruden disse foredrag har der også gennem årene blevet gennemført mange forskellige projekter. Kun nogle enkelte af disse projekter vil blive nævnt ellers ville dette skrift blive en hel bog. Foruden foredragene og projekterne har bestyrelsen også arrangeret virksomhedsbesøg til mange forskellige virksomheder. Virksomhedsbesøg Af virksomhedsbesøg kan i flæng nævnes: - Procom A/S - Fly station Værløse flere gange (mekanisk værksted) - Tune lufthavn - Penol - Topsil - Telelab i Tåstrup - Radiomuseet i Ringsted - Risø - Radioamatørernes museum - Hove senderen, desværre havde der lige været brand i antennesystemet, så vi kunne ikke afprøve nogle gode 70 cm antenner. Og sådan kan vi blive ved. Der har altid været meget interessant, at være ude at se de forskellige virksomheder, hvor de fleste har en eller anden tilknytning til vor hobby. Projekter Spektrumsanalysatoren Afdelingens nok største og mest ambitiøse har uden tvivl været spektrumsanalysator projektet, men det var også det der indtil nu tog længst tid. Som der blev skrevet i forordet til dokumentationen: Det spectrumanalysatorprojekt, der gennem de seneste ca. 6 år har kørt i EDR Frederikssund afdeling, og som nu er ved at tage sin afslutning, blev oprindelig til på grundlag af nogle ideer fra OZ3SW - Steen. Steens oprindelige ideer er dateret august 89 og blev fremlagt på et møde i afdelingen i marts 1990, hvor det blev besluttet af gennemføre projektet. Steens oprindelige specifikationer var følgende: Frekvensområde Span pr div. Sweep pr div (700) MHz 50MHz - 5KHz 5, 2, 1 seq. 1S - 1mS 5, 2, 1 Seq Side 13 af 16

14 Dynamik område Display område Opløsnings Bw. Attenuator Outputs Frekvensudlæsning +30ddBm(1W) dBm 80dB 1MHz - 1KHz individuel 10, 20, 30, 40 og 50 dbm Sweep ± 5 volt Analog 0-4 volt 80dB 1. LO 0 dbm 2. LO -30 dbm DC voltmeter ± 2,5MHz De oprindelige specifikationer blev under projektforløbet ændret en del, således at analysatorens specifikationer nu er de, der er beskrevet i afsnittet blokdiagram og tekniske data. Af andre projekter kan nævnes Catalina. En gang i 80erne var der en artikel I OZ om en 5 bånds HF tranceiver, den var der naturligvis strakt en del medlemmer, som skulle i gang med; men det viste sig hurtigt at det ikke bare lige var til at eftergøre. Artiklen var mere eller mindre kun et oplæg; men med fælles hjælp kom der da en del af stationerne op at kør; en del af dem kuldsejlede og ligger sikker stadig hos medlemmerne og venter på at stumperne bliver brugt til andre projekter PA trin til HF De seneste projekt der har set dagens lys i afdelingen er et PA trin til HF baseret på billige transistorer, Trinet, der ikke er helt færdig endnu, kommet til at kunne afgive 1 Kw! 70cm repeater I alle årene indtil 2006 var klubfrekvensen kanal 50; men efterhånden som alle disse moderne dørklokker termometre o.l. på i 70 cm båndet kommer mere og mere frem kunne kanal 50 ikke længere bruges af de medlemmer der bor længst væk. Bestyrelsen blev derfor enige om at få etableret en repeater, den kører nu under call OZ2REX SWR computer Diverse målebroer Microwattmetre LNA til 144 og 470 MHz VNA Hvor er vi så i dag med, hvor vi fejrer 25 års jubilæum? Klubbens formand udtrykker det således: Der er ikke nogen tvivl om at EDR Frederikssund afdeling primært er en byggeklub. Ud over den byggeaktivitet eksperimenterende radioamatører kan stable på benene alene, foregår der en målrettet indsats for at få skabt større projekter, hvor flere medlemmer er bidragsydere. Samlet giver dette klubben identitet og basis for megen hygge, heldigvis også for knap så entreprenante amatører. Side 14 af 16

15 Her er et højt koncentreret billede af hvad der er på færde 1. High tech, hvor vi i fællesskab går efter det sublime (VNA, SWR Bro, PA-trin, LNA, Antenner, Spectrumanalysator, Power-tab osv.), ud fra nogle fælles behov for noget, hvor der er håndgribelig gevinst på to områder - penge og funktionalitet. Samtidig får vi en mere uhåndgribelig gevinst i form af "selvfølgelig kunne vi også skabe det". I nogle tilfælde er disse projekter en art "byggesæt" (VNA og LNA), med solid kvalitetssikring. Projekterne ender typisk med helt færdige enheder. Klubbens identitet er her, at sikre at overliggeren ligger så højt som muligt og at vi kommer over. Sporet er kendetegnet ved aktivt (nogle gange Groft ) at udnytte de mange spidskompetencer, vi har blandt medlemmerne. 2. Folkevogn, uddannelse, hvor målsætningen er at skabe noget i fællesskab. Her er målsætningen ikke økonomisk eller funktionel, men mere et spørgsmål om at "skabe", "løse problematikker", "bygge op", "forstå hvordan det virker" osv. set ud fra et teknisk synspunkt er der ikke "nyskabelser". Klubbens identitet er her at skabe rammerne om fælles læring, ved at sætte overliggeren i deltagernes øjenhøjde. Sporet bliver forhåbentligt kendetegnet ved at ledere og medløbere er de samme personer; men bør ikke indeholde byggesæt (de er jo gjort færdige ikke brug for tænkehat). 3. Klubbens behov, målsætningen er at bygge elementer til klubbens installationer og deltagelse i FD mm. CQ-maskine og PA-trin er i denne kasse. 4. Grupper Ved siden af disse spor er der en hel del "udenomsparlamentariske" aktiviteter, hvor medlemmer har deres egen målsætning om at "gøre" et eller andet - en fællesdrøm er vel at bygge en station - udtrykt blandt andet i CDG2000 projektet eller i et pludselig opstået behov hos flere, for et LC meter, vistnok af jysk herkomst. - Klubbens identitet er at man i klubben kan finde fæller, der har samme behov og derfor kan dele erfaringer, problemer, løsninger og indkøb. 5. Enkeltmedlemmer bygger/reparerer og tager med til fælles skue helt for egen kraft. Der er naturligvis stor forskel på det enkelte medlems behov/ønske for at markedsføre sig og ambitionsniveau - og det er helt fint. Klubbens identitet er her, at andre medlemmer kan levere inspiration og hjælp En væsentlig forudsætning for at få hjulene til at køre rundt er, at have en infrastruktur i form af et velassorteret lager og en god database over indholdet dette opnås gennem OZ1AKY, Jens som er lagerforvalter og gennem at klubkassen rimelig frit deltager i finansiering af større indkøb. Da projekterne ofte strækker sig over længere tid har vi indrettet et årligt møde til at holde status over igangværende projekter, og vi anvender en projektmodel (nogen vil kalde de en produkt-udviklings model), det giver os mulighed for at måle fremdrift i flere afsnit, så vi kan se at der sker noget selvom projektet ikke er færdigt og ikke uvæsentligt giver modellen mulighed for at skifte arbejdshold i forløbet, for at sikre at det ikke er ham rodehovedet med den gode ide der hænger på det hele og at sikre at ordensmennesker tidligt kan komme i spil. Kort kan man vel sige at resultatet, som minimum skal være serieproduktion af reproducerbare prototyper, frem for streger på et papir, der virker i 3 ud af 9 fuglereder Side 15 af 16

16 Og så skal vi lige have lidt statistik Redaktionsudvalget har set lidt på hvor mange besøgende der har været i afdelingen i alle årene: År Antal År Antal År Antal Bestyrelserne gennem årene har redaktionsudvalget også set lidt på: År Formand Næstformand Kasserer Sekretær Best. 1 Best. 2 Best OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ1ASO OZ6CJ OZ8RQ OZ5FX 1983 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ1ASO OZ6CJ OZ8RQ OZ5FX 1984 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ1MM OZ6CJ OZ8RQ OZ5FX 1985 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ1MM OZ6CJ OZ7YK OZ8GY 1986 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN Leif Andersen OZ6CJ OZ7YK OZ8GY 1987 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN Leif Andersen OZ6CJ OZ7YK OZ8GY 1988 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ1CRY OZ6CJ OZ1DCA OZ8GY 1989 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ1CRY OZ5UJ OZ1DCA OZ8GY 1990 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ5UJ OZ4NE OZ1DCA OZ8GY 1991 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ5UJ OZ4NE OZ1DCA OZ8GY 1992 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ5UJ OZ4NE OZ1DCA OZ8GY 1993 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ5UJ OZ4NE OZ1DCA OZ8GY 1994 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ5UJ OZ4NE OZ1DCA OZ8GY 1995 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ5UJ OZ4NE OZ1DCA OZ8GY 1996 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ2Q OZ4NE OZ1FIT OZ8GY 1997 OZ1AKY OZ7WE OZ3SW OZ2Q OZ5RZ OZ1FIT OZ8GY 1998 OZ1AKY OZ7WE OZ3SW OZ2Q OZ5RZ OZ1FIT OZ1PIF 1999 OZ1AKY OZ7WE OZ3SW OZ2Q OZ5RZ OZ1FIT OZ1PIF 2000 OZ3SW OZ7WE OZ1PIF OZ9MO OZ5RZ OZ1FIT OZ1RNO 2001 OZ3SW OZ7WE OZ1PIF OZ9MO OZ5RZ OZ1FIT OZ1RNO 2002 OZ3SW OZ7WE OZ1PIF OZ9MO OZ5RZ OZ1FIT OZ1RNO 2003 OZ3SW OZ1RNO OZ1PIF OZ9MO OZ5RZ OZ1FIT OZ1DUG 2004 OZ1DUG OZ1RNO OZ1PIF OZ1CBW OZ5RZ OZ3QY OZ6YM 2005 OZ1DUG OZ8PG OZ1PIF OZ1CBW OZ7FI OZ3QY OZ6YM 2006 OZ1DUG OZ8PG OZ1AKY OZ1CBW OZ7FI OZ3QY OZ6YM 2007 Medlemstallet har ligget meget stabilt på omkring medlemmer Side 16 af 16

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vi er på toppen af Thy eller rettere vores repeatere er.

Vi er på toppen af Thy eller rettere vores repeatere er. www.oz5thy.dk EDR Hurup afd. Hvem er de? OZ5THY er en lokal afdeling af radio PC og elektronik interesserede, under landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører. Vi har klublokaler på adressen

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Danish Contest Academy Af OZ1ADL Jan Thøgersen

Danish Contest Academy Af OZ1ADL Jan Thøgersen oz1adl.qxd 21-09-2012 13:49 Side 1 Danish Contest Academy Af OZ1ADL Jan Thøgersen Hvordan får vi mere OZ på Verdenskortet i diverse Contests? Og hvorledes udbreder vi kendskabet til Radio Sport - og hvordan

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Vi har været på besøg på Hedensted-senderen ved Kragelund igen! 2 OZ6HR nyt, Oktober 2011 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012.

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012. GRUBBE ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB EIF Sølvgade 102-104 vi Advokat Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18 1220 København K 20. juni 2012 Ejd. 523 BSAlmga Sekr.: May-Britt Gad Andresen Direkte nr.:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle-

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 27. juni 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- rupvej 7 Risskov. Til stede: Hans Chr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere