Her bor vi i dag. Side 1 af 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her bor vi i dag. Side 1 af 16"

Transkript

1 Her bor vi i dag Side 1 af 16

2 Forord af formanden. Jeg har altså ikke rigtig styr på historien, - faktisk er der sket så meget, i de 6 år jeg er kommet i Frederikssund, at jeg dårligt kan holde styr på det! og netop det, har vel egentligt også været en af de største udfordringer i udformningen af denne skrivelse der har ganske simpelt været gang i sagerne i alle 25 år. At få det hele med er umuligt, at vælge det vigtigste er uretfærdigt, ikke at skrive noget ville være en forbrydelse så vi har valgt at få noget med, ikke det hele, ikke altid det vigtigste men rigeligt, til at belyse nogle milepæle, et forløb og den mangfoldighed som et højt aktivitetsniveau giver. Jeg vil gerne sige tak til Jens OZ1AKY, uden hvis indre og fysiske arkiv, dette skriv ikke havde været muligt, og til OZ8JK hvis endnu længere hukommelse og inspiration har givet detaljerne kraft. Det er mit håb at klubben også klarer de næste 25 år, hvilket med den nuværende dynamik ikke burde være en stor opgave. Og husk EDR Frederikssund er åben hver onsdag fra ca. 19:15, muligvis undtagen juleaften og nytårsaften. OZ1DUG, Joakim Formand Side 2 af 16

3 Klubbens tilblivelse Vi siger godt nok, at EDR Frederikssund afdeling har jubilæum den 3. februar i år; det er også rigtigt; men der har tidligere været tiltag til at starte en afdeling, idet redaktionsudvalget har fundet ud af der i 1955 var en gruppe radiointeresserede unge mennesker, som forsøgte at starte en afdeling. Gruppen bestod af OZ5CB Chr. Buhl, Lillebroderen, Ole OZ7VH Leif Hansen, Knud Boldsen, OZ8FN Nyberg og OZ8JK Jørgen Kristoffersen. Tiltaget blev desværre ikke til noget. Der skulle gå 27 år inden der i begyndelsen af 1982 var der en gruppe bestående af OZ1BBN, OZ1ASO, OZ7FI, OZ8RQ, OZ1CRY, OZ1AKY, OZ1BAR og OZ6UP som indkaldte til en stiftende generalforsamling af EDR Frederikssund afdeling. Den stiftende generalforsamlingen blev afholdt i den daværende SDS s mødelokaler på Torvet i Frederikssund. Indkaldelse blev udsendt til ca. 300 licenserede amatører i Jyllinge, Ølstykke, Slangerup, Lynge, Allerød, Gørløse, Skævinge, Ølsted, Frederiksværk, Liseleje, Hundested, Jægerspris, Skibby, Kirke Hyllinge og Frederikssund. OZ8JK ved sin station model 1955 På den stiftende generalforsamling den 3. februar 1982 mødte 54 personer op af disse havde 51 licens og de 43 var medlem af EDR. Inden generalforsamlingen var erklæret afsluttet var afdelingen en realitet og havde 47 medlemmer. Bestyrelsen kom til at består af disse personer Formand: OZ1AKY Jens Dette skrev Frederiksborg Amts Avis den Næstformand: OZ7FI Ole Kasserer: OZ1BBN Ragna Sekretær: OZ1ASO Niels Erik (Buller) Bestyrelsesmedlem: OZ6CJ Jess OZ8RQ Poul Erik OZ5FX Freddy Suppleant: OZ1DQA - Peter OZ1CVN Bendt Revisor: OZ1ATI Flemming OZ6UP Knud Revisorsuppleant: OZ1BAN Egon Side 3 af 16

4 Hvad skete der det første leveår.. Straks efter den stiftende generalforsamling tog den nyvalgte bestyrelse fat på arbejdet. Allerede den 8. februar havde bestyrelsen og referenten underskrevet referatet fra den stiftende generalforsamling. De vedtagne vedtægter skulle sendes til godkendelse hos EDR s Hovedbestyrelse. Nu skulle der vælges call et godt et, der sagde noget om klubbens tilhørsforhold - efter flere overvejelser blev OZ6FRS valgt OZ 6 FredeRikSsund. Der skulle findes mødelokaler - en klub der allerede i opstarten har 47 medlemmer finder ikke bare lige noget den kan være i; men ved Kommunens hjælp gik det alligevel. Der skulle laves program for afdelingens aktiviteter. Det berørte heldigvis ikke bestyrelsen så meget, da den stiftende generalforsamling havde nedsat et foredragsudvalg bestående af 2 x Steen OZ3SW og OZ9ZI samt en repræsentant fra bestyrelsen, nemlig OZ5FX. De første møder blev afholdt i bibliotekssalonen i gågaden, hvorefter vi omkring maj fik tildelt et klasselokale i på Oppe Sundby skole, hvor vi så var en periode. I slutningen af 1982 havde Frederikssund Kommune overtaget den daværende Skolen ved Kæret fra Forsorgen, med det for øje at lave et Foreningscenter. Vi kom i betragtning og fik i begyndelsen af oktober 1982 tildelt det lokale vi har den dag i dag. Det lille lokale Radio rummet fik vi et års tid senere, da den/de foreninger, der havde fået tildelt lokalet ikke ønskede at gøre brug af det alligevel. Med en vis overtalelse og med de daværende licensregler i hånden lykkedes det os at få lokalet eksklusivt (vi skulle jo have et lokale, der kunne aflåses, således at kun klubbens medlemmer havde adgang). Det nedsatte foredragsudvalg barslede hurtigt med et program for året og det blev til ca. 10 foredrag. Endvidere deltog vi allerede i vort 1. leveår i EDRs Field Day; hvor vi så vidt huskes blev nummer 2 ikke så dårligt af en nystartet afdeling! Vikingen er tegnet af et af afdelingens første medlemmer nu afdøde OZ8RQ Poul Erik Brammer. I de første år blev der udfyldt et sådant kort for alle nye medlemmer. Side 4 af 16

5 Pressen var os meget venligt stemt i vores første leveår. Her er nogle uddrag af hvad der var i aviserne før og efter den stiftende generalforsamling Som enhver anden aktivitet i afdelingen er Public Relation stærkt afhængig af initiativ og vilje til at få det gjort. OZ6FRS er meget aktive omkring den stiftende generalforsamling, hvor der er stor aktivitet. Før generalforsamlingen kunne man læse følgende i Frederiksborg Amts Avis den 30 Januar: Man kan vel kun supplere med bemærkningen sådan skal det gøres. Efter den stiftende generalforsamling blev der aflagt rapport i bla. Frederikssund avis Folkebladet for Ølstykke og Omegn Som det kan ses fik vi i de første leveår en hel del pressebevågenhed. Side 5 af 16

6 Da vi flyttede herud på Foreningscentret Pedersholm fik vi også presseomtale at hele den Nordsjællandske presse se her hvad de skrev : Side 6 af 16

7 Antenneanparter. Hvad er det nu for en størrelse? Vi var jo en nystartet afdeling og manglede både antenne udstyr og radio. Hvor er det nu lige man skaffer ca kr. til en ny radio? Kommunen var nok ikke lige stedet at hente pengene, nu hvor vi lige havde fået nye gratis lokaler stillet til rådighed! Jo, bestyrelsen udsteder da bare nogle antenneanparter, som blev solgt til medlemmerne, de fandtes i 50,- kr. og 100 kr. stykker. Meningen var så et der skulle indløses en eller to anparter, hvert år ved generalforsamlingen, afhængig af foreningens økonomi. Mange af dem der fik indløst deres anparter valgte at donere beløbet til afdelingen. I 1995 var afdelingens økonomi så god og der var så få anparter ude at generalforsamlingen besluttede at tvangsindløse de resterende anparter og hermed var anparternes æra forbi. Medens klubbens medlemmer købte antennepater var bestyrelsen i kontakt med Undervisnings- og Kulturforvaltningen om et forhåndstilsagn til opsætning af en antenne-mast. Forvaltningen var så venlig at forelægge spørgsmålet for Teknisk Forvaltning der ikke havde nogle indvendinger dog skulle vi ansøge om byggetilladelse på normal vis. Så langt så godt, masten fandt vi hos en entreprenør, der havde brugt den som lysmast på en byggeplads, rotoren blev købt brugt. Vores første antenne var en brugt TH6, der blev købt i Asnæs, hvor den var taget den ned, fordi der ved stærk vind kom vibrationer i hans mast, således at antennen var ved at rasle fra hinanden. Fundamentboltene blev købt til en fornuftig pris. Da mast, rotor og antenne var i hus, blev der søgt om byggetilladelse og gravearbejdet til fundament blev påbegyndt Vi startede på at grave et hul på 1,5x1,5m, da vi kom ca. ½ m ned stødte vi på både kloakrør og et stærkstrømskabel af de lidt større. Teknisk Forvaltning havde ingen tegninger over grunden. Nå, vi flyttede hullet og sagde lidt humoristisk, at vi gravede et hul til at smide jorden fra det næste hul i. Gravearbejdet foregik med håndkraft - blåleret var hård, stenhård da vi kom ned i ca. 75 cm dybde. Efter 3-4 weekender var vi kommet ned i ca. 2m s dybde. Så blev der bestilt Side 7 af 16

8 grus, sten og cement samt lånt eller lejet en blandemaskine og en lørdag gik vi i gang med at blande og støbe 3,5 m2 beton med håndkraft, støbningen skulle foretages i én arbejdsgang, så vi havde lange arme da vi var færdige. Masten blev rejst, antennerne opsat og alt var fryd og gammen indtil et par år efter hvor en storm bukkede vores toprør. Toprøret var åbenbart lidt klejn - 50 mm, så vi fik en smed til at skifte topbøsningen til en større - vel og mærke medens masten stod op!!!! Det hjalp, toprøret overlevede den store orkan vi havde senere i Siden er TH6 eren blevet udskiftet, en ny storm ødelagde den og der er kommet flere antenner til. Frederikssund kan nu se smuk ud set fra en antenne Side 8 af 16

9 Gennem alle årene har HF Field day været en årlig tilbagevendende begivenhed. Afdelingen har i næsten alle de 25 år den har eksisteret deltaget i EDR s HF field day. De første mange år var vi den evige 2 er kun overgået af Roskilde afdeling; men i de senere år er afdelingen sløjet en del af på det - eller rettere det bliver svære og svære at skaffe operatører. De første tre år holdt vi til helt nede ved fjorden langt uden for Marbæk. I forbindelse med at vi var der, måtte vi dele mark med et par køer. De var absolut ikke glade for vore antennekabler. Den ene af køerne dristede sig alligevel til at gå over først det ene forben meget højt, så det andet forben meget højt så et bagben og til sidst et elegant spring og fuld kraft frem. Den anden ko vilde absolut ikke over vi måtte forbarme os over den og pille kablerne af radioen og trække den væk. På disse tider skulle vi jo huske at meddele HB hvor vi kørte fra og kunne han komme og se på vore installationer om vi nu også kørte lovligt. HB kom også og han ville gerne vide hvor vi fik strøm fra der var ingen små hidsige generatorer at høre. Vi viste ham et tomme tykt kabel, som pegede op mod nogle bygninger og strakts for HB-medlemmet af sted i kablets retning for efter at have gået ca. 100 meter at stå mere eller mindre på udgangspunktet. Vi havde lånt en generator, som stod inde i stor kassevogn og var nærmest lydløs. HBmedlemmet fik sin motion den dag og vi andre grinede lidt af ham. Når vi trak strøm fra denne generator skulle kablet være rullet helt ud og det sendte HB-medlemmet på skovtur Efter at have kørt fra denne QTH nogle gange flyttede vi til St. Rørbæk, hvor vi kørte fra Bakkegaarden, som ligger lige uden for St. Rørbæk. De sidste år har vi kørt fra Græse, hvor vi låner OZ3SW s hestefold. Gennem årene har antenne farmen skiftet en del. Vi har kørt med alt lige fra tråd antenner til HB9CV på 40 meter til 4 square til både 40 og 80 meter. Så er der rejsegilde på en HB9CV til 40 meter! Sådan ser en 4 square til 80 meter ud. Den skal bare bruge plads; men til gengæld så virker den bare! Side 9 af 16

10 VHF tester (tirsdagstesterne) I begyndelsen af 90erne blev der kørt en del tirsdagstester. Det var især OZ1EYN, OZ1FIT, OZ7ABM, OZ7FI og OZ9AAD, der var meget aktive. I 1992 blev det på årsbasis til en 4. plads. SHF stævner I en årrække var afdelingen også involveret i det årlige SHF stævne, som blev afholdt hos Siemens i Ballerup, hvor vi havde mulighed for at låne de nødvendige faciliteter. At det var hos Siemens, det blev afholdt skyldtes at OZ9ZI, der er ansat hos Siemens, bar en hel del af det organisatoriske med at skaffe foredragsholdere, hvorimod afdelingen sørgede for at skrive til de deltagere, der havde været med tidligere. Foredragene blev primært holdt på tysk, da det var tyske amatører, der holdt foredragene bla. kom DC0DA, DB6NT samt flere andre i en årrække. Foredragene blev de fleste år optaget på videobånd og disse bånd er stadig i afdelingens besiddelse. Sponsorer til disse stævner var foruden Siemens, som lagde lokaler til, Procom A/S og Landsforeningen EDR. DC0DA og DB6NT gennemgår udstyret inden forsøgene starter I 1990 var det slut med foredragene, da var der efterhånden også blevet bygget så meget udstyr at det nu gik ud på at få udstyret afprøvet. Man gjorde det, at der blev placeret folk i Norge, i Nordjylland og her på Sjælland. Det lykkedes da også at få forbindelse på både 10 GHz og 24 GHz fra Frederikshavn til lige syd for Kyndby værket. Antennefarmen, der blev brugt til forsøgene. Læg mærke til antennen i midten den er til 76 GHz og vi skriver 1994 Efter nogle år forsvandt denne årlige tilbagevendende aktivitet stille og rolig. Side 10 af 16

11 Det årlige loppemarked I 1997 fik klubbens daværende sekretær OZ2Q den ide, at Frederikssund og Hillerød afdeling skulle slå pjalterne sammen og prøve at skabe et samarbejde, ved at lave et HAM loppemarked. Vi valgte at det den første gang skulle afholdes i Frederikssund afdeling og så var det meningen at afdelingerne skulle skiftes til at afholde arrangementet. Arrangementet blev afholdt den 16. august 1997 og bliver stadig afholdt under mottoet: - kræmmere med masser af gode sager - slyngelstue med øl/vand/kaffe/kage - gratis løgn og sludder mand og mand imellem Det første år samlede ca. 170 deltagere og dette antal har været meget stabil gennem de 10 år vi har afholdt loppemarkedet. Mange af sælgerne har været med gennem alle årene, men selvfølgelig har der været en vis udskiftning. Vi har haft sælgere både fra Norge og Sverige. Hillerød afdeling var som nævnt medarrangør det første år; men ønskede ikke at deltage mere. Frederikssund afdeling holder stadig traditionen ved lige og den skal vi nok holde i hævd, ellers er der sikkert mange, der bliver skuffet over ikke at skal til Frederikssund tredje lørdag i august, selv HB flytter eller forkorter deres HB-møde! I alle årene er arrangementet blevet afholdt udendørs uanset vejret nogle af sælgerne har dog sikret sig mod vejret! Side 11 af 16

12 Klubbens Hjemmeside. Naturligvis har en radioamatør forening en hjemmeside, det er i den moderne verden et genialt værktøj til at holde dialog med medlemmerne om alt muligt, ligesom at det ofte tjener som arkiv for alle mulige (og umulige) informationer. I 2000 var den daværende kasserer OZ1PIF, Peter ansvarlig mod protest for hjemmesiden som medlemmerne allerede dengang syntes var rigtig god. Siden blev en årrække hosted under Senere overtog OZ6YM, Palle hjemmesiden og vedligehold af samme. Samtidig med at OZ6YM overtog hjemmesiden besluttede bestyrelsen at tiden var inde til at få eget domænenavn og vi købte navnet OZ6FRS.DK. OZ6YM, vores nye webmaster, valgte at skrive siden helt om og dele den op på en anden måde. Siden, har i dag dette udseende og er hosted på OZ6YM s private server. Navnlig i forbindelse med vores projekter og foredrag er hjemmesiden god til at dele information ud på. Et problem for de fleste klubbers hjemmesider er at opnå de to væsentlige mål samtidigt, nemlig at tiltrække nye og levere medlemsservice de nye (kommende medlemmer) er sikkert ikke interesseret i en eller anden detalje/rettelse omkring et projekt fra sidste år, ligesom eksisterende medlemmer allerede har fattet, hvor foreningen bor og hvem der er i bestyrelsen. Med den nuværende hjemmeside har vi en fornuftig balance mellem de forskellige formål og den tid man kan forvente at frivillige kan lægge i vedligeholdelse af siden. Side 12 af 16

13 Formandens 5. min Vor sekretær OZ2Q, der lige var hjemvendt fra Tyskland, hvor han havde called DL4MHU, medbragte nogle ideer, som vi forsøgte at gennemføre. Blandt andet holdt formanden i den klub han frekventerede i Sydtyskland den første mødedag i måneden et indlæg på 5 min, hvor han fortalte løst og fast om hvad der skete i klubben. Dette håndhævede vi et årstid, hvorefter det løb ud i sandet Denne ide tog vi op et halvårs tid hvorefter det løb ud i sandet igen. Måske var det en ide at genoptage. Hvad er der så sket gennem årene? Gennem alle årene har der været holdt et foredrag med et eller andet indhold mindst en gang om måneden. Foruden disse foredrag har der også gennem årene blevet gennemført mange forskellige projekter. Kun nogle enkelte af disse projekter vil blive nævnt ellers ville dette skrift blive en hel bog. Foruden foredragene og projekterne har bestyrelsen også arrangeret virksomhedsbesøg til mange forskellige virksomheder. Virksomhedsbesøg Af virksomhedsbesøg kan i flæng nævnes: - Procom A/S - Fly station Værløse flere gange (mekanisk værksted) - Tune lufthavn - Penol - Topsil - Telelab i Tåstrup - Radiomuseet i Ringsted - Risø - Radioamatørernes museum - Hove senderen, desværre havde der lige været brand i antennesystemet, så vi kunne ikke afprøve nogle gode 70 cm antenner. Og sådan kan vi blive ved. Der har altid været meget interessant, at være ude at se de forskellige virksomheder, hvor de fleste har en eller anden tilknytning til vor hobby. Projekter Spektrumsanalysatoren Afdelingens nok største og mest ambitiøse har uden tvivl været spektrumsanalysator projektet, men det var også det der indtil nu tog længst tid. Som der blev skrevet i forordet til dokumentationen: Det spectrumanalysatorprojekt, der gennem de seneste ca. 6 år har kørt i EDR Frederikssund afdeling, og som nu er ved at tage sin afslutning, blev oprindelig til på grundlag af nogle ideer fra OZ3SW - Steen. Steens oprindelige ideer er dateret august 89 og blev fremlagt på et møde i afdelingen i marts 1990, hvor det blev besluttet af gennemføre projektet. Steens oprindelige specifikationer var følgende: Frekvensområde Span pr div. Sweep pr div (700) MHz 50MHz - 5KHz 5, 2, 1 seq. 1S - 1mS 5, 2, 1 Seq Side 13 af 16

14 Dynamik område Display område Opløsnings Bw. Attenuator Outputs Frekvensudlæsning +30ddBm(1W) dBm 80dB 1MHz - 1KHz individuel 10, 20, 30, 40 og 50 dbm Sweep ± 5 volt Analog 0-4 volt 80dB 1. LO 0 dbm 2. LO -30 dbm DC voltmeter ± 2,5MHz De oprindelige specifikationer blev under projektforløbet ændret en del, således at analysatorens specifikationer nu er de, der er beskrevet i afsnittet blokdiagram og tekniske data. Af andre projekter kan nævnes Catalina. En gang i 80erne var der en artikel I OZ om en 5 bånds HF tranceiver, den var der naturligvis strakt en del medlemmer, som skulle i gang med; men det viste sig hurtigt at det ikke bare lige var til at eftergøre. Artiklen var mere eller mindre kun et oplæg; men med fælles hjælp kom der da en del af stationerne op at kør; en del af dem kuldsejlede og ligger sikker stadig hos medlemmerne og venter på at stumperne bliver brugt til andre projekter PA trin til HF De seneste projekt der har set dagens lys i afdelingen er et PA trin til HF baseret på billige transistorer, Trinet, der ikke er helt færdig endnu, kommet til at kunne afgive 1 Kw! 70cm repeater I alle årene indtil 2006 var klubfrekvensen kanal 50; men efterhånden som alle disse moderne dørklokker termometre o.l. på i 70 cm båndet kommer mere og mere frem kunne kanal 50 ikke længere bruges af de medlemmer der bor længst væk. Bestyrelsen blev derfor enige om at få etableret en repeater, den kører nu under call OZ2REX SWR computer Diverse målebroer Microwattmetre LNA til 144 og 470 MHz VNA Hvor er vi så i dag med, hvor vi fejrer 25 års jubilæum? Klubbens formand udtrykker det således: Der er ikke nogen tvivl om at EDR Frederikssund afdeling primært er en byggeklub. Ud over den byggeaktivitet eksperimenterende radioamatører kan stable på benene alene, foregår der en målrettet indsats for at få skabt større projekter, hvor flere medlemmer er bidragsydere. Samlet giver dette klubben identitet og basis for megen hygge, heldigvis også for knap så entreprenante amatører. Side 14 af 16

15 Her er et højt koncentreret billede af hvad der er på færde 1. High tech, hvor vi i fællesskab går efter det sublime (VNA, SWR Bro, PA-trin, LNA, Antenner, Spectrumanalysator, Power-tab osv.), ud fra nogle fælles behov for noget, hvor der er håndgribelig gevinst på to områder - penge og funktionalitet. Samtidig får vi en mere uhåndgribelig gevinst i form af "selvfølgelig kunne vi også skabe det". I nogle tilfælde er disse projekter en art "byggesæt" (VNA og LNA), med solid kvalitetssikring. Projekterne ender typisk med helt færdige enheder. Klubbens identitet er her, at sikre at overliggeren ligger så højt som muligt og at vi kommer over. Sporet er kendetegnet ved aktivt (nogle gange Groft ) at udnytte de mange spidskompetencer, vi har blandt medlemmerne. 2. Folkevogn, uddannelse, hvor målsætningen er at skabe noget i fællesskab. Her er målsætningen ikke økonomisk eller funktionel, men mere et spørgsmål om at "skabe", "løse problematikker", "bygge op", "forstå hvordan det virker" osv. set ud fra et teknisk synspunkt er der ikke "nyskabelser". Klubbens identitet er her at skabe rammerne om fælles læring, ved at sætte overliggeren i deltagernes øjenhøjde. Sporet bliver forhåbentligt kendetegnet ved at ledere og medløbere er de samme personer; men bør ikke indeholde byggesæt (de er jo gjort færdige ikke brug for tænkehat). 3. Klubbens behov, målsætningen er at bygge elementer til klubbens installationer og deltagelse i FD mm. CQ-maskine og PA-trin er i denne kasse. 4. Grupper Ved siden af disse spor er der en hel del "udenomsparlamentariske" aktiviteter, hvor medlemmer har deres egen målsætning om at "gøre" et eller andet - en fællesdrøm er vel at bygge en station - udtrykt blandt andet i CDG2000 projektet eller i et pludselig opstået behov hos flere, for et LC meter, vistnok af jysk herkomst. - Klubbens identitet er at man i klubben kan finde fæller, der har samme behov og derfor kan dele erfaringer, problemer, løsninger og indkøb. 5. Enkeltmedlemmer bygger/reparerer og tager med til fælles skue helt for egen kraft. Der er naturligvis stor forskel på det enkelte medlems behov/ønske for at markedsføre sig og ambitionsniveau - og det er helt fint. Klubbens identitet er her, at andre medlemmer kan levere inspiration og hjælp En væsentlig forudsætning for at få hjulene til at køre rundt er, at have en infrastruktur i form af et velassorteret lager og en god database over indholdet dette opnås gennem OZ1AKY, Jens som er lagerforvalter og gennem at klubkassen rimelig frit deltager i finansiering af større indkøb. Da projekterne ofte strækker sig over længere tid har vi indrettet et årligt møde til at holde status over igangværende projekter, og vi anvender en projektmodel (nogen vil kalde de en produkt-udviklings model), det giver os mulighed for at måle fremdrift i flere afsnit, så vi kan se at der sker noget selvom projektet ikke er færdigt og ikke uvæsentligt giver modellen mulighed for at skifte arbejdshold i forløbet, for at sikre at det ikke er ham rodehovedet med den gode ide der hænger på det hele og at sikre at ordensmennesker tidligt kan komme i spil. Kort kan man vel sige at resultatet, som minimum skal være serieproduktion af reproducerbare prototyper, frem for streger på et papir, der virker i 3 ud af 9 fuglereder Side 15 af 16

16 Og så skal vi lige have lidt statistik Redaktionsudvalget har set lidt på hvor mange besøgende der har været i afdelingen i alle årene: År Antal År Antal År Antal Bestyrelserne gennem årene har redaktionsudvalget også set lidt på: År Formand Næstformand Kasserer Sekretær Best. 1 Best. 2 Best OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ1ASO OZ6CJ OZ8RQ OZ5FX 1983 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ1ASO OZ6CJ OZ8RQ OZ5FX 1984 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ1MM OZ6CJ OZ8RQ OZ5FX 1985 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ1MM OZ6CJ OZ7YK OZ8GY 1986 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN Leif Andersen OZ6CJ OZ7YK OZ8GY 1987 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN Leif Andersen OZ6CJ OZ7YK OZ8GY 1988 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ1CRY OZ6CJ OZ1DCA OZ8GY 1989 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ1CRY OZ5UJ OZ1DCA OZ8GY 1990 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ5UJ OZ4NE OZ1DCA OZ8GY 1991 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ5UJ OZ4NE OZ1DCA OZ8GY 1992 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ5UJ OZ4NE OZ1DCA OZ8GY 1993 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ5UJ OZ4NE OZ1DCA OZ8GY 1994 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ5UJ OZ4NE OZ1DCA OZ8GY 1995 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ5UJ OZ4NE OZ1DCA OZ8GY 1996 OZ1AKY OZ7FI OZ1BBN OZ2Q OZ4NE OZ1FIT OZ8GY 1997 OZ1AKY OZ7WE OZ3SW OZ2Q OZ5RZ OZ1FIT OZ8GY 1998 OZ1AKY OZ7WE OZ3SW OZ2Q OZ5RZ OZ1FIT OZ1PIF 1999 OZ1AKY OZ7WE OZ3SW OZ2Q OZ5RZ OZ1FIT OZ1PIF 2000 OZ3SW OZ7WE OZ1PIF OZ9MO OZ5RZ OZ1FIT OZ1RNO 2001 OZ3SW OZ7WE OZ1PIF OZ9MO OZ5RZ OZ1FIT OZ1RNO 2002 OZ3SW OZ7WE OZ1PIF OZ9MO OZ5RZ OZ1FIT OZ1RNO 2003 OZ3SW OZ1RNO OZ1PIF OZ9MO OZ5RZ OZ1FIT OZ1DUG 2004 OZ1DUG OZ1RNO OZ1PIF OZ1CBW OZ5RZ OZ3QY OZ6YM 2005 OZ1DUG OZ8PG OZ1PIF OZ1CBW OZ7FI OZ3QY OZ6YM 2006 OZ1DUG OZ8PG OZ1AKY OZ1CBW OZ7FI OZ3QY OZ6YM 2007 Medlemstallet har ligget meget stabilt på omkring medlemmer Side 16 af 16

VHF Field Day 2013 OZ3PY EDR Afdeling Fredericia

VHF Field Day 2013 OZ3PY EDR Afdeling Fredericia Fredericia den 14. juli 2013 VHF Field Day 2013 OZ3PY EDR Afdeling Fredericia Hermed en beretning fra VHF Field Day 2013 fra EDR afdeling Fredericia. Vi har de senere år været aktive fra en mark i Bolskov

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

OZ9HBO. EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003

OZ9HBO. EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 3 Referat fra generalforsamlingen 4 Vedtægter 10

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye Side 1 af 5 Bulletin 08-2001 Foredrag og andet fra Afdelingerne: Kreds 1: Københavns Afdelingen OZ5EDR: I afdelingen er der stor interesse for PIC 16 programmering til div. projekter, så som frekvenstællere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE Referat af Ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og referent John Norup valgt. Tid: lørdag, den 31. maj 2014, kl. 10. Sted: 2. Formandens beretning Vedligeholdelse af foreningens veje. En af bestyrelsens

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark.

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark. FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 hverdage 8 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk Fensmark Antenneforenings

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter.

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Efter mødet mellem gruppen, Ezai og projektlederen gik gravearbejdet videre lørdag. - - De kom dog ikke så langt.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Danish Contest Academy Af OZ1ADL Jan Thøgersen

Danish Contest Academy Af OZ1ADL Jan Thøgersen oz1adl.qxd 21-09-2012 13:49 Side 1 Danish Contest Academy Af OZ1ADL Jan Thøgersen Hvordan får vi mere OZ på Verdenskortet i diverse Contests? Og hvorledes udbreder vi kendskabet til Radio Sport - og hvordan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

EDR Ringsted OZ3RIN - - deltagelse i VUSHF Field Day 2010.

EDR Ringsted OZ3RIN - - deltagelse i VUSHF Field Day 2010. EDR Ringsted OZ3RIN - - deltagelse i VUSHF Field Day 2010. Traditionsmæssigt har EDR Ringsted klubben nu gennem en årrække deltaget i både HF og VUSHF Field Day testerne. Og det var så atter på programmet

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2004 Nr. 3. OZ2EDR - Generalforsamling Referat (af OZ6OQ -Knud) Formanden OZ1KKH Erik bød velkommen.

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2004 Nr. 3. OZ2EDR - Generalforsamling Referat (af OZ6OQ -Knud) Formanden OZ1KKH Erik bød velkommen. Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2004 Nr. 3 OZ2EDR 51. årgang OZ2EDR - Generalforsamling 15-04-2004 Referat (af OZ6OQ -Knud) Formanden OZ1KKH Erik bød velkommen. Agenda: 1. Valg af dirigent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet.

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2013 i Langhårsklubben Fredag den 24. maj 2013 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Jens Jensen, JJ Leif Hansen, LH Carsten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Vi har været på besøg på Hedensted-senderen ved Kragelund igen! 2 OZ6HR nyt, Oktober 2011 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nr. 1, Januar 2014 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling. Juleafslutningen var som sædvanlig et hyggeligt punktum på året.

Nr. 1, Januar 2014 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling. Juleafslutningen var som sædvanlig et hyggeligt punktum på året. Nr. 1, Januar 2014 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig et hyggeligt punktum på året. 2 OZ6HR nyt, Januar 2014 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2014 Medlemsblad for OZ6HR

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012 Nr årgang

Nyhedsbrev december 2012 Nr årgang Nyhedsbrev december 2012 Nr. 47 5. årgang foto: Erik Frikke Juletoget er på vej. Nyhedsbrevet Dette nummer af nyhedsbrevet er det sidste i det herrens år 2012. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Bolig med karakter 03: Et liv med modeller

Bolig med karakter 03: Et liv med modeller Bolig med karakter 03: Et liv med modeller Erik har en hobby, der for alvor har sat spor i huset. I sin dagligstue har han et kæmpe modeltog-anlæg, hvor nogle af de 125 lokomotiver med vogne kører rundt

Læs mere

MJK Limfjordens generalforsamling lørdag den 28/02-2009 kl. 14:00 i Kulturbroen.

MJK Limfjordens generalforsamling lørdag den 28/02-2009 kl. 14:00 i Kulturbroen. Nyhedsbrev februar 2009 Hej alle gode MJ ere! Vi gentager for en sikkerheds skyld fra sidste nyhedsbrev: Indkaldelse til: MJK Limfjordens generalforsamling lørdag den 28/022009 kl. 14:00 i Kulturbroen.

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere