Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde Hverdagens aktiviteter Måltider, mad og drikke Måltider, mad og drikke Personlig hygiejne Bad Øvre toilette/ Nedre toilette Af og påklædning Toiletbesøg & Kateter-/stomipleje Mobilitet Forflytning Færden, indendørs Færden, udendørs Husførelse Rengøring Tøjvask Indkøb Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket Rådgive / vejlede personer i borgerens netværk, så de handler passende i relation til borgeren Oplæring i opgaveløsning i relation til den visiterede borger Sikre/udføre Praktiske opgaver Rengøring Rengøring Tøjvask Tøjvask Indkøb Indkøb Mad Mad Andre praktiske opgaver Diverse Personlige opgaver Personlig hygiejne Bad...27

2 Øvre toilette/ Nedre toilette Af og påklædning Toiletbesøg & Kateter/stomipleje Indtagelse af mad og drikke herunder medicingivning Indtagelse af mad, drikke og medicin Helbred/sygdom/sundhedsfremme/forebyggelse Tilsyns-/omsorgsbesøg Fast vagt Medicingivning Mobilitet Forflytning Vending / lejring Af-/udspænding Ledsagelse struktur og sammenhæng Struktur og sammenhæng Udvikle/fastholde 1.1 Hverdagens aktiviteter 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service ( 83 ) 2. Oplæring eller vejledning i nødvendige personlige eller praktiske opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre. 3. Hvad er formålet med indsatsen? At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: At udvikle/fastholde hverdagens aktiviteter, som borgeren ikke selv magter. 4. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Måltider, mad og drikke, herunder: - Indtage mad og drikke. - Tilberede / anrette mad/drikke. - Opvask / oprydning i relation til måltider/mad/drikke. - Medicinindtagelse. Personlig hygiejne, herunder: - Bad. - Øvre toilette. - Nedre toilette. - Af-/påklædning.

3 - Toiletbesøg Færden, herunder: - Forflytninger. - Færden indendørs. - Færden udendørs. Husførelse, herunder: - Rengøring. - Tøjvask. - Indkøb. Se nærmere i indsatskatalog for de enkelte indsatser. 5. Hvem kan modtage: Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger. Indsatsen? - Som kan udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne - helt eller delvist. - Som har udviklet kompetencer til selv at varetage opgaverne, men har brug for hjælp til at fastholde disse. 6. Indsatsen er visiteret, tidsbegrænset og målrettet. Omfanget, er fagligt og individuelt vurderet Her vil det være kommunen der leverer ydelsen. Jf. lov om social service ( 92) 8. Uddannelse indenfor sundhedsområdet, andet personale skal være specifikt oplært til opgaven. Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. 9. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ved varig hjælp er indsatsen omkostningsfri for borgeren Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsreguleret betaling 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 90 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Bevilget hjælp udføres som aftalt. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen. Den aftalte tid overholdes med + / - 60 min.

4 11. Hvordan følges op på indsatsen? Revisitation foregår løbende efter behov. Opfølgning i henhold til visitation. Opfølgning sker via behandling af klager. Myndigheden fører løbende kontrol med leverandørerne. 12. Brugerundersøgelse? Der foretages brugerundersøgelse hvert 4. år. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslægen samt kommunalt tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. jf. lov om social service ( 151 ) 13. Indsatsen leveres kun når borgeren er hjemme. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Borgeren har indenfor den visiterede tidsramme, mulighed for at bytte til andre indsatser. Er borgeren kun bevilget personlig pleje, kan der kun byttes indenfor dette område. Er borgeren også bevilget praktisk hjælp, kan der byttes mellem disse opgaver. Personalet vurderer om det er fagligt forsvarligt at bytte en indsats. Gentagne bytninger vil medføre at visitator vurderer behovet for evt. at ændre afgørelsen. Jf. lov om social service ( 94 ) 14. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Der kan klages over afgørelsen og udførelsen til: Kommunens klageråd. Der henvises til klagevejledning Måltider, mad og drikke Måltider, mad og drikke Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren, ikke er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring, i relation til ernæring. Indsatserne kan være oplæring i relation til: - Indtagelse af mad og drikke. - Tilberede / anrette mad/drikke, ud fra rammerne inden for sikre/udføre. - Opvask / oprydning i relation til måltider / mad / drikke. - Medicinindtagelse. Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger: Som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne helt eller delvist.

5 Indsatsen kan leveres alle dage, hele døgnet. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Mikroovn udlånes, hvis borgeren er visiteret til madservice, ellers må borgeren selv anskaffe og betale for mikroovn. Der kan ansøges om relevante spiseredskaber og andre hjælpemidler. Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Personlig hygiejne Bad Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring, i relation til bad. Indsatserne kan være oplæring i relation til brusebad: vask af krop hårvask klipning og rensning af fingernegle optørring efter bad Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist.

6 Indsatsen kan leveres i dagtiden på hverdage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Øvre toilette/ Nedre toilette Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring, i relation til øvre/ nedre toilette. Indsatserne kan være oplæring i relation til øvre/nedre toilette: vask af over og under krop tandbørstning frisering barbering briller / høreapparat klipning / rensning af negle Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger: som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne helt eller delvist. Indsatsen kan leveres i dagtiden på hverdage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre /udføre indsats.

7 Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Her vil det være kommunen der leverer indsatsen Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Af og påklædning Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til af og påklædning. Indsatserne kan være oplæring i relation til af og påklædning: af- og påklædning af- og påklædning, kropsbårne hjælpemidler Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder.

8 Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Toiletbesøg & Kateter-/stomipleje Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til toiletbesøg. Indsatserne kan være oplæring i relation til: Toiletbesøg Toiletbesøg, skift af ble Toiletbesøg, tømme toiletspand Toiletbesøg, give / tømme bækken / kolbe Toiletbesøg, tømme / skifte kateterpose Toiletbesøg, skiftning af stomiplade / pose Toiletbesøg, tømme stomipose. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder.

9 Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt, før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Mobilitet Forflytning Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til forflytning. Indsatserne kan være oplæring i relation til: Forflytning Forflytning ligger ofte implicit i andre indsatser. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder.

10 Der er mulighed for supervision af forflytningsvejledere. Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats. Anvisninger i forflytningsplan, skal efterleves af leverandøren Færden, indendørs Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at kunne færdes indendørs. Indsatserne kan være oplæring i relation til: At bevæge sig i et rum At bevæge sig fra et rum til et andet At bevæge sig rundt i boligen i relation til toiletbesøg, tage mad og drikke. Færden kan ligge implicit i andre indsatser. Indsatsen gives i kombination med en træningsindsats. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der kan vælges mellem Samsø Kommune

11 Der er mulighed for supervision af forflytningsvejledere. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Anvisninger i forflytningsplan, skal efterleves af leverandøren Færden, udendørs Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at kunne færdes udendørs. Indsatserne kan være oplæring i relation til: at færdes til og fra postkasse at færdes til og fra affaldscontainer. Færden kan ligge implicit i andre indsatser. Indsatsen gives i kombination med en træningsindsats. Borgere, med moderate begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen omfang? Indsatsen kan leveres på hverdage i dagtiden. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der kan Samsø Kommune.

12 Der er mulighed for supervision af forflytningsvejledere. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Anvisninger i forflytningsplan, skal efterleves af leverandøren Husførelse Rengøring Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre.? At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at gøre rent i daglige opholdsrum. Der ydes oplæring til rengøring i de daglige opholdsrum. Det vil almindeligvis være: Køkken, toilet / bad, soveværelse, indendørs gangarealer og 1 opholdsstue. Indsatserne kan være oplæring i relation til: - Oprydning. - Støvsuge / feje i stue. - Støvsuge / feje i gang. - Støvsuge / feje i køkken. - Støvsuge / feje i soveværelse. - Støvsuge / feje i toilet/bad. - Gulv vask i stue. - Gulv vask i gang. - Gulv vask i køkken. - Gulv vask i soveværelse. - Gulv vask i toilet/bad. - Støve af i Stue. - Støve af i Gang. - Støve af i Køkken. - Støve af i Soveværelse.

13 - Støve af i toilet/bad. - Vask af toilet. - Vask af Håndvask og spejl. - Vask af Køkkenbord. - Vask af Køleskab. - Vask af Mikroovn. - Vask af Affaldsspand. - Vask af kørestol. - Skift af sengelinned. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres på hverdage i dagtiden. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre/ udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der kan vælges Samsø Kommune Borgeren skal selv stille godkendte rengøringsredskaber og rengøringsmidler til rådighed. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før rengøringen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Tøjvask Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre.? At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at vaske tøj.

14 Indsatserne kan være oplæring i relation til: - at sortere vasketøj - at vaske tøj i maskine, eller vaskeri tilknyttet bolig - at hænge tøj op - at tage tøj ned - at lægge tøj sammen - at lægge tøj på plads - at tørre tøj i tumbler - at sende tøj på eksternt vaskeri. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres på hverdage i dagtiden. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Borgeren skal selv stille godkendte vaskemidler til rådighed, vaskemaskine og tørretumbler skal være i forsvarlig stand. Skal tøjet transporteres over længere afstande, skal borgeren stille kurv med hjul til rådighed. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Indkøb

15 Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at købe ind. Indsatserne kan være oplæring i relation til: - planlægger indkøb, skrive liste - iværksætte indkøb, bestille varer - sætte varer på plads - hæve penge Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres på hverdage i dagtiden. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Hjælp til at hæve penge, leveres max x 1 månedligt Der kan vælges Samsø Kommune Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Leverandører udarbejder og følger løbende op på APV. Ved visitation til indkøb, afholder kommunen udgiften til udbringning af varer. Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats. 1.2 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service ( 83 )

16 Oplæring til personer i borgerens netværk. Hvad er formålet med indsatsen? At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: At medvirke til, at borgerens netværk er oplært i forhold til personlige og praktiske opgaver. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Rådgive/vejlede personer i borgerens netværk, så de handler passende i relation til borgeren, herunder: - Oplæring i opgaveløsning i relation til den visiterede borger. Se nærmere i indsatskatalog for de enkelte indsatser. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen er visiteret, tidsbegrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Der kan Samsø Kommune. Her vil det være kommunen der leverer ydelsen. Jf. lov om social service ( 92) Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ved varig hjælp er indsatsen omkostningsfri for borgeren. Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsreguleret betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 90 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Bevilget hjælp udføres som aftalt. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen. Den aftalte tid overholdes med +/- 60 min.

17 Hvordan følges op på indsatsen? Revisitation foregår løbende efter behov Opfølgning i henhold til visitation Opfølgning sker via behandling af klager Myndigheden fører løbende kontrol med leverandørerne Brugerundersøgelse? Der foretages brugerundersøgelse en gang årligt. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslægen samt kommunale tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. Jf. lov om social service ( 151 ) Indsatsen leveres kun når borgeren er hjemme. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Borgeren har indenfor den visiterede tidsramme, mulighed for at bytte til andre indsatser. Er borgeren kun bevilget personlig pleje, kan der kun byttes indenfor dette område. Er borgeren også bevilget praktisk hjælp, kan der byttes mellem disse opgaver. Personalet vurderer om det er fagligt forsvarligt at bytte en indsats. Der kan ikke byttes indsatser på tværs af leverandører. Gentagne bytninger vil medføre at visitator vurderer behovet for evt. at ændre afgørelsen. Jf. lov om social service ( 94 ) Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Der kan klages over afgørelsen og udførelsen til: Kommunens klageråd Der henvises til klagevejledning Rådgive / vejlede personer i borgerens netværk, så de handler passende i relation til borgeren Oplæring i opgaveløsning i relation til den visiterede borger Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre. At pårørende kan varetage opgaver og handle passende i relation til borgeren. - Oplæring i opgaveløsning i relation til den visiterede borger.

18 Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan 2. Sikre/udføre 2.1 Praktiske opgaver Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service ( 83 ) Hjælp til nødvendige praktiske opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre. Hvad er formålet med indsatsen? At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: - at sikre / udføre praktiske opgaver, som borgeren ikke selv magter. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. - Rengøring - Tøjvask

19 - Indkøb - Mad - Andre praktiske opgaver Se nærmere i indsatskatalog for de enkelte indsatser. Borgere, med moderate, svære og totale begrænsninger - som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne - som ikke har andre personer i husstanden, som kan varetage opgaverne. Indsatsen er visiteret, tidsbegrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Jf. lov om social service ( 92) Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ved varig hjælp er indsatsen omkostningsfri for borgeren. Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsreguleret betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 90 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Bevilget hjælp udføres som aftalt. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen. Den aftalte tid overholdes med +/- 60 min. Hvordan følges op på indsatsen? Revisitation foregår løbende efter behov Opfølgning i henhold til visitation Opfølgning sker via behandling af klager Myndigheden fører løbende kontrol med leverandørerne Brugerundersøgelse? Der foretages brugerundersøgelse en gang årligt. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslægen samt kommunale tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. Jf. lov om social service ( 151 )

20 Indsatsen leveres kun når borgeren er hjemme. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Borgeren har indenfor den visiterede tidsramme, mulighed for at bytte til andre indsatser. Er borgeren kun bevilget praktisk hjælp, kan der kun byttes indenfor dette område. Er borgeren også bevilget personlig pleje, kan der byttes mellem imellem disse. Personalet vurderer om det er fagligt forsvarligt at bytte en indsats. Der kan ikke byttes indsatser på tværs af leverandører. Gentagne bytninger vil medføre at visitator vurderer behovet for evt. at ændre afgørelsen. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Der kan klages over afgørelsen og udførelsen til: Kommunens klageråd. Der henvises til klagevejledning Rengøring Rengøring Hjælpe med de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.? At medvirke til at renholde boligens daglige opholdsrum At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger. Der ydes hjælp til rengøring i de daglige opholdsrum. Det vil almindeligvis være: Køkken, toilet/bad, soveværelse, indendørsgangarealer og 1 opholdsstue. - Oprydning - Støvsuge / feje i stue - Støvsuge / feje i gang - Støvsuge / feje i køkken - Støvsuge / feje i soveværelse - Støvsuge / feje i toilet/bad - Gulv vask i stue - Gulv vask i gang - Gulv vask i køkken - Gulv vask i soveværelse - Gulv vask i toilet / bad - Støve af i stue - Støve af i gang - Støve af i køkken - Støve af i soveværelse

21 - Støve af i toilet/bad - Vask af toilet - Vask af håndvask og spejl - Vask af køkkenbord - Vask af køleskab - Vask af mikroovn - Vask af affaldsspand - Vask af kørestol - Skift af sengelinned Borgere, med lette, moderate, svære og totale begrænsninger - som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage rengøringen - som ikke har andre personer i husstanden, der kan varetage rengøringen Indsatsen leveres hverdage i dagtimerne og som hovedregel hver 3. uge. Borgeren skal selv stille godkendte rengøringsredskaber og rengøringsmidler til rådighed. Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering) som skal være godkendt før rengøringen kan Tøjvask Tøjvask Hjælpe med opgaver omkring tøjvask som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.? At medvirke til at renholde borgerens tøj/linned.

22 At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger. - At sortere vasketøj - At vaske tøj i maskine, eller vaskeri tilknyttet bolig - At hænge tøj op - At tage tøj ned - At lægge tøj sammen - At lægge tøj på plads - At tørre tøj i tumbler - At sende tøj på eksternt vaskeri. Borgere med moderate, svære og totale begrænsninger: - som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage tøjvasken - som ikke har andre personer i husstanden, som kan varetage tøjvasken Indsatsen leveres hverdage i dagtimerne og som hovedregel hver 14. dag. Der kan vælges mellem Samsø Kommune. Borgeren skal selv stille godkendte vaskemidler til rådighed og vaskemaskine og tørretumbler skal være i forsvarlig stand. Skal tøjet transporteres over længere afstande, skal borgeren stille kurv med hjul til rådighed. Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Indkøb Indkøb Hjælpe med de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.

23 At medvirke til at fornødne varer findes i hjemmet. At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger. - Planlægge indkøb, skrive liste - Iværksætte indkøb, bestille varer - Sætte varer på plads - Hæve penge Borgere med moderate, svære og totale begrænsninger: - som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at sikre indkøbene - som ikke har andre personer i husstanden, som kan sikre indkøbene Indsatsen leveres hverdage i dagtimerne og som hovedregel 1 gang ugentligt. Hjælp til at hæve penge, leveres max én gang hver 14. dag. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Leverandører udarbejder og følger løbende op på APV. Ved visitation til indkøb, afholder kommunen udgiften til udbringning af varer Mad Mad Vejlede eller hjælpe med de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.

24 At borgerens ernæringstilstand sikres At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger At tilberede, anrette og servere morgenmad At tilberede, anrette og servere drikkevarer og mellemmåltider At varme / anrette madservice eller anden tilberedt mad Anrette og servere smurt smørrebrød Borddækning / afrydning og opvask Borgere med moderate, svære og totale begrænsninger: som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaven som ikke har andre personer i husstanden, som kan varetage opgaven Indsatsen kan leveres alle dage, hele døgnet. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Mikroovn udlånes, hvis borgeren er visiteret til madservice ellers må borgeren selv anskaffe og betale for mikroovn Andre praktiske opgaver Diverse Hjælp til de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.

25 At medvirke til at løse andre nødvendige praktiske opgaver. At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger. Tømning af skraldespand Tømning af postkasse Sengeredning Vande blomster Trække gardiner fra og lufte ud Tjek køleskab Borgere med svære og totale begrænsninger: som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne som ikke har andre personer i husstanden som kan varetage opgaverne Indsatsen leveres hverdage og i dagtimerne. Vedr. bankærinder henvises til gældende retningslinier. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Leverandøren udarbejder og følger løbende op på APV 2.2 Personlige opgaver. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service ( 83 ) Hjælp til nødvendige personlige opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre.

26 Hvad er formålet med indsatsen? At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: At sikre / udføre personlige opgaver som borgeren ikke selv magter At borgeren medinddrages og aktiveres ud fra ressourcer / belastninger Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Personlig hygiejne, herunder: o Bad o Øvre toilette o Nedre toilette o Af-/påklædning o Toiletbesøg Indtagelse af mad/drikke, herunder o Indtagelse af mad / drikke Helbred/sygdom/sundhedsfremme/forebyggelse, herunder o Tilsyns- / omsorgsbesøg o Fast vagt o Medicingivning Mobilitet, herunder o Forflytning o Vending / lejring o Af- / udspænding o Ledsagelse Struktur og sammenhæng, herunder: o Struktur og sammenhæng i hverdagens aktiviteter Se nærmere i indsatskatalog for de enkelte indsatser. Borgere med lette, moderate, svære og totale begrænsninger: Som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne. Indsatsen er visiteret, tidsbegrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Borgere bosiddende i plejeboliger/plejehjem er ikke omfattet af retten til selv at vælge leverandør. Her vil det være kommunen der leverer ydelsen. Jf. lov om social service ( 92 )

27 Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ved varig hjælp er indsatsen omkostningsfri for borgeren. Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsreguleret betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 90 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Bevilget hjælp udføres som aftalt Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen Den aftalte tid overholdes med +/- 60 min Hvordan følges op på indsatsen? Revisitation foregår løbende efter behov Opfølgning i henhold til visitation Opfølgning sker via behandling af klager Myndigheden fører løbende kontrol med leverandørerne Brugerundersøgelse? Der foretages brugerundersøgelse hvert 4. år. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslægen samt kommunale tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. Jf. lov om social service ( 151 ) Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Borgeren har indenfor den visiterede tidsramme, mulighed for at bytte til andre indsatser. Er borgeren kun bevilget personlig pleje, kan der kun byttes indenfor dette område. Er borgeren også bevilget praktisk hjælp, kan der byttes mellem imellem disse. Personalet vurderer om det er fagligt forsvarligt at bytte en indsats. Der kan ikke byttes indsatser på tværs af leverandører. Gentagne bytninger vil medføre at visitator vurderer behovet for evt. at ændre afgørelsen. Jf. lov om social service ( 94 ) Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Der henvises til klagevejledning Personlig hygiejne Bad Hjælp til de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83 skatalog for hjemmeplejen Lov om Social Service 83 Indledning og formål skatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

aktiviteter og tilsyn/omsorg

aktiviteter og tilsyn/omsorg Understregningerne betyder, at der er lavet ændringer i kvalitetsstandarden i forbindelse med beslutningen om at indføre klippekortsordning selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter. Side 1 af 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indsatskatalog jævnfør 83

Indsatskatalog jævnfør 83 Indsatskatalog jævnfør 83 1 Indholdsfortegnelse. Indsatser med henblik på at sikre / udføre opgaver. Overskrift 83 2.1.1 Rengøring 3 4 2.1.2 Tøjvask 5 2.1.3 Indkøb 6 2.1.4 Mad - Dag 7 2.1.4 Mad - Aften

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Personlig hjælp og pleje Ydelsestype Personlig hjælp og pleje Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i plejeboligerne

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i plejeboligerne Januar 2015 Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i plejeboligerne Indhold Indledning Ældrepolitiske mål og kvalitetsmål Hvem kan få

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Ydelseskatalog 1 Indledning:... 3 Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Personlig hjælp og pleje:... 4 Morgenpleje/bad:... 5 Støttestrømper:... 5 Morgenmad:... 5 Middagsmad:... 6 Aftensmad...

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Index Indledning 2 Indsats 1: Faglig funktionsvurdering 5 Indsats 1: Anretning og tilberedning af mad og drikke 6 Indsats 1: Indtagelse

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Note - bemærkninger til ældrerådets høringssvar

Note - bemærkninger til ældrerådets høringssvar Sagsnr. 27.36.00-P23-1-14 Dato 21-2-2015 Note - bemærkninger til ældrerådets høringssvar Ældrerådets overordnede høringssvar: Generelt finder Ældrerådet, at materialet indsatskataloger for praktisk bistand

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag findes følgende

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Ydelseskatalog Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Kolding Kommune Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse Praktisk hjælp Side Hjemmetræning praktisk hjælp 3 A0 / A0.H Praktisk hjælp, rengøring 4

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 22 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2 Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med Personlig

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 Sundhedsloven hjemmesygepleje Opgaver plejecentrene: på Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver Indledning Kommunalbestyrelsen har vedtaget kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger i Ballerup

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Index Indledning 2 Indsats 1: Faglig funktionsvurdering 5 Indsats 1: Anretning og tilberedning af mad og drikke 6 Indsats 1: Indtagelse

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

FSIII SEL indsatskatalog

FSIII SEL indsatskatalog FSIII SEL indsatskatalog Version 1.0 Juni 2015 Indhold Indledning... 1 Rammerne for FSIII... 2 Formålet med FSIII servicelovs-indsatskataloget... 2 Pakker... 3 Rehabilitering... 4 Fælles kommunalt indsatskatalog

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte

Praktisk hjælp og støtte og støtte Ydelsestype og støtte Ydelsens Serviceloven 83, stk.1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Indsatskatalog 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Indsatskatalog 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Indsatskatalog 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Indholdsfortegnelse Indledning 2 83a: Faglig funktionsvurdering for rehabiliteringsforløb 6 83a: Opstartsindsats til Rehabilitering efter

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Funktionsevnevurderingen går kort fortalt ud på at vurdere borgerens funktionsevne inden for udvalgte områder,

Funktionsevnevurderingen går kort fortalt ud på at vurdere borgerens funktionsevne inden for udvalgte områder, Doknr. 24265-14 Funktionsvurdering. Funktionsevnevurderingen går kort fortalt ud på at vurdere borgerens funktionsevne inden for udvalgte områder, Sagsbehandler/visitationen udfylder relevante funktionsområder

Læs mere