Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde Hverdagens aktiviteter Måltider, mad og drikke Måltider, mad og drikke Personlig hygiejne Bad Øvre toilette/ Nedre toilette Af og påklædning Toiletbesøg & Kateter-/stomipleje Mobilitet Forflytning Færden, indendørs Færden, udendørs Husførelse Rengøring Tøjvask Indkøb Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket Rådgive / vejlede personer i borgerens netværk, så de handler passende i relation til borgeren Oplæring i opgaveløsning i relation til den visiterede borger Sikre/udføre Praktiske opgaver Rengøring Rengøring Tøjvask Tøjvask Indkøb Indkøb Mad Mad Andre praktiske opgaver Diverse Personlige opgaver Personlig hygiejne Bad...27

2 Øvre toilette/ Nedre toilette Af og påklædning Toiletbesøg & Kateter/stomipleje Indtagelse af mad og drikke herunder medicingivning Indtagelse af mad, drikke og medicin Helbred/sygdom/sundhedsfremme/forebyggelse Tilsyns-/omsorgsbesøg Fast vagt Medicingivning Mobilitet Forflytning Vending / lejring Af-/udspænding Ledsagelse struktur og sammenhæng Struktur og sammenhæng Udvikle/fastholde 1.1 Hverdagens aktiviteter 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service ( 83 ) 2. Oplæring eller vejledning i nødvendige personlige eller praktiske opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre. 3. Hvad er formålet med indsatsen? At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: At udvikle/fastholde hverdagens aktiviteter, som borgeren ikke selv magter. 4. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Måltider, mad og drikke, herunder: - Indtage mad og drikke. - Tilberede / anrette mad/drikke. - Opvask / oprydning i relation til måltider/mad/drikke. - Medicinindtagelse. Personlig hygiejne, herunder: - Bad. - Øvre toilette. - Nedre toilette. - Af-/påklædning.

3 - Toiletbesøg Færden, herunder: - Forflytninger. - Færden indendørs. - Færden udendørs. Husførelse, herunder: - Rengøring. - Tøjvask. - Indkøb. Se nærmere i indsatskatalog for de enkelte indsatser. 5. Hvem kan modtage: Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger. Indsatsen? - Som kan udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne - helt eller delvist. - Som har udviklet kompetencer til selv at varetage opgaverne, men har brug for hjælp til at fastholde disse. 6. Indsatsen er visiteret, tidsbegrænset og målrettet. Omfanget, er fagligt og individuelt vurderet Her vil det være kommunen der leverer ydelsen. Jf. lov om social service ( 92) 8. Uddannelse indenfor sundhedsområdet, andet personale skal være specifikt oplært til opgaven. Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. 9. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ved varig hjælp er indsatsen omkostningsfri for borgeren Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsreguleret betaling 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 90 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Bevilget hjælp udføres som aftalt. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen. Den aftalte tid overholdes med + / - 60 min.

4 11. Hvordan følges op på indsatsen? Revisitation foregår løbende efter behov. Opfølgning i henhold til visitation. Opfølgning sker via behandling af klager. Myndigheden fører løbende kontrol med leverandørerne. 12. Brugerundersøgelse? Der foretages brugerundersøgelse hvert 4. år. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslægen samt kommunalt tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. jf. lov om social service ( 151 ) 13. Indsatsen leveres kun når borgeren er hjemme. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Borgeren har indenfor den visiterede tidsramme, mulighed for at bytte til andre indsatser. Er borgeren kun bevilget personlig pleje, kan der kun byttes indenfor dette område. Er borgeren også bevilget praktisk hjælp, kan der byttes mellem disse opgaver. Personalet vurderer om det er fagligt forsvarligt at bytte en indsats. Gentagne bytninger vil medføre at visitator vurderer behovet for evt. at ændre afgørelsen. Jf. lov om social service ( 94 ) 14. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Der kan klages over afgørelsen og udførelsen til: Kommunens klageråd. Der henvises til klagevejledning Måltider, mad og drikke Måltider, mad og drikke Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren, ikke er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring, i relation til ernæring. Indsatserne kan være oplæring i relation til: - Indtagelse af mad og drikke. - Tilberede / anrette mad/drikke, ud fra rammerne inden for sikre/udføre. - Opvask / oprydning i relation til måltider / mad / drikke. - Medicinindtagelse. Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger: Som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne helt eller delvist.

5 Indsatsen kan leveres alle dage, hele døgnet. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Mikroovn udlånes, hvis borgeren er visiteret til madservice, ellers må borgeren selv anskaffe og betale for mikroovn. Der kan ansøges om relevante spiseredskaber og andre hjælpemidler. Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Personlig hygiejne Bad Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring, i relation til bad. Indsatserne kan være oplæring i relation til brusebad: vask af krop hårvask klipning og rensning af fingernegle optørring efter bad Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist.

6 Indsatsen kan leveres i dagtiden på hverdage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Øvre toilette/ Nedre toilette Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring, i relation til øvre/ nedre toilette. Indsatserne kan være oplæring i relation til øvre/nedre toilette: vask af over og under krop tandbørstning frisering barbering briller / høreapparat klipning / rensning af negle Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger: som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne helt eller delvist. Indsatsen kan leveres i dagtiden på hverdage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre /udføre indsats.

7 Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Her vil det være kommunen der leverer indsatsen Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Af og påklædning Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til af og påklædning. Indsatserne kan være oplæring i relation til af og påklædning: af- og påklædning af- og påklædning, kropsbårne hjælpemidler Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder.

8 Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Toiletbesøg & Kateter-/stomipleje Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til toiletbesøg. Indsatserne kan være oplæring i relation til: Toiletbesøg Toiletbesøg, skift af ble Toiletbesøg, tømme toiletspand Toiletbesøg, give / tømme bækken / kolbe Toiletbesøg, tømme / skifte kateterpose Toiletbesøg, skiftning af stomiplade / pose Toiletbesøg, tømme stomipose. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder.

9 Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt, før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Mobilitet Forflytning Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til forflytning. Indsatserne kan være oplæring i relation til: Forflytning Forflytning ligger ofte implicit i andre indsatser. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder.

10 Der er mulighed for supervision af forflytningsvejledere. Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats. Anvisninger i forflytningsplan, skal efterleves af leverandøren Færden, indendørs Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at kunne færdes indendørs. Indsatserne kan være oplæring i relation til: At bevæge sig i et rum At bevæge sig fra et rum til et andet At bevæge sig rundt i boligen i relation til toiletbesøg, tage mad og drikke. Færden kan ligge implicit i andre indsatser. Indsatsen gives i kombination med en træningsindsats. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der kan vælges mellem Samsø Kommune

11 Der er mulighed for supervision af forflytningsvejledere. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Anvisninger i forflytningsplan, skal efterleves af leverandøren Færden, udendørs Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at kunne færdes udendørs. Indsatserne kan være oplæring i relation til: at færdes til og fra postkasse at færdes til og fra affaldscontainer. Færden kan ligge implicit i andre indsatser. Indsatsen gives i kombination med en træningsindsats. Borgere, med moderate begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen omfang? Indsatsen kan leveres på hverdage i dagtiden. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der kan Samsø Kommune.

12 Der er mulighed for supervision af forflytningsvejledere. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Anvisninger i forflytningsplan, skal efterleves af leverandøren Husførelse Rengøring Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre.? At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at gøre rent i daglige opholdsrum. Der ydes oplæring til rengøring i de daglige opholdsrum. Det vil almindeligvis være: Køkken, toilet / bad, soveværelse, indendørs gangarealer og 1 opholdsstue. Indsatserne kan være oplæring i relation til: - Oprydning. - Støvsuge / feje i stue. - Støvsuge / feje i gang. - Støvsuge / feje i køkken. - Støvsuge / feje i soveværelse. - Støvsuge / feje i toilet/bad. - Gulv vask i stue. - Gulv vask i gang. - Gulv vask i køkken. - Gulv vask i soveværelse. - Gulv vask i toilet/bad. - Støve af i Stue. - Støve af i Gang. - Støve af i Køkken. - Støve af i Soveværelse.

13 - Støve af i toilet/bad. - Vask af toilet. - Vask af Håndvask og spejl. - Vask af Køkkenbord. - Vask af Køleskab. - Vask af Mikroovn. - Vask af Affaldsspand. - Vask af kørestol. - Skift af sengelinned. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres på hverdage i dagtiden. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre/ udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der kan vælges Samsø Kommune Borgeren skal selv stille godkendte rengøringsredskaber og rengøringsmidler til rådighed. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før rengøringen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Tøjvask Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre.? At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at vaske tøj.

14 Indsatserne kan være oplæring i relation til: - at sortere vasketøj - at vaske tøj i maskine, eller vaskeri tilknyttet bolig - at hænge tøj op - at tage tøj ned - at lægge tøj sammen - at lægge tøj på plads - at tørre tøj i tumbler - at sende tøj på eksternt vaskeri. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres på hverdage i dagtiden. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Borgeren skal selv stille godkendte vaskemidler til rådighed, vaskemaskine og tørretumbler skal være i forsvarlig stand. Skal tøjet transporteres over længere afstande, skal borgeren stille kurv med hjul til rådighed. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Indkøb

15 Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at købe ind. Indsatserne kan være oplæring i relation til: - planlægger indkøb, skrive liste - iværksætte indkøb, bestille varer - sætte varer på plads - hæve penge Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres på hverdage i dagtiden. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Hjælp til at hæve penge, leveres max x 1 månedligt Der kan vælges Samsø Kommune Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Leverandører udarbejder og følger løbende op på APV. Ved visitation til indkøb, afholder kommunen udgiften til udbringning af varer. Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats. 1.2 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service ( 83 )

16 Oplæring til personer i borgerens netværk. Hvad er formålet med indsatsen? At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: At medvirke til, at borgerens netværk er oplært i forhold til personlige og praktiske opgaver. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Rådgive/vejlede personer i borgerens netværk, så de handler passende i relation til borgeren, herunder: - Oplæring i opgaveløsning i relation til den visiterede borger. Se nærmere i indsatskatalog for de enkelte indsatser. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen er visiteret, tidsbegrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Der kan Samsø Kommune. Her vil det være kommunen der leverer ydelsen. Jf. lov om social service ( 92) Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ved varig hjælp er indsatsen omkostningsfri for borgeren. Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsreguleret betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 90 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Bevilget hjælp udføres som aftalt. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen. Den aftalte tid overholdes med +/- 60 min.

17 Hvordan følges op på indsatsen? Revisitation foregår løbende efter behov Opfølgning i henhold til visitation Opfølgning sker via behandling af klager Myndigheden fører løbende kontrol med leverandørerne Brugerundersøgelse? Der foretages brugerundersøgelse en gang årligt. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslægen samt kommunale tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. Jf. lov om social service ( 151 ) Indsatsen leveres kun når borgeren er hjemme. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Borgeren har indenfor den visiterede tidsramme, mulighed for at bytte til andre indsatser. Er borgeren kun bevilget personlig pleje, kan der kun byttes indenfor dette område. Er borgeren også bevilget praktisk hjælp, kan der byttes mellem disse opgaver. Personalet vurderer om det er fagligt forsvarligt at bytte en indsats. Der kan ikke byttes indsatser på tværs af leverandører. Gentagne bytninger vil medføre at visitator vurderer behovet for evt. at ændre afgørelsen. Jf. lov om social service ( 94 ) Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Der kan klages over afgørelsen og udførelsen til: Kommunens klageråd Der henvises til klagevejledning Rådgive / vejlede personer i borgerens netværk, så de handler passende i relation til borgeren Oplæring i opgaveløsning i relation til den visiterede borger Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre. At pårørende kan varetage opgaver og handle passende i relation til borgeren. - Oplæring i opgaveløsning i relation til den visiterede borger.

18 Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan 2. Sikre/udføre 2.1 Praktiske opgaver Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service ( 83 ) Hjælp til nødvendige praktiske opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre. Hvad er formålet med indsatsen? At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: - at sikre / udføre praktiske opgaver, som borgeren ikke selv magter. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. - Rengøring - Tøjvask

19 - Indkøb - Mad - Andre praktiske opgaver Se nærmere i indsatskatalog for de enkelte indsatser. Borgere, med moderate, svære og totale begrænsninger - som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne - som ikke har andre personer i husstanden, som kan varetage opgaverne. Indsatsen er visiteret, tidsbegrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Jf. lov om social service ( 92) Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ved varig hjælp er indsatsen omkostningsfri for borgeren. Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsreguleret betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 90 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Bevilget hjælp udføres som aftalt. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen. Den aftalte tid overholdes med +/- 60 min. Hvordan følges op på indsatsen? Revisitation foregår løbende efter behov Opfølgning i henhold til visitation Opfølgning sker via behandling af klager Myndigheden fører løbende kontrol med leverandørerne Brugerundersøgelse? Der foretages brugerundersøgelse en gang årligt. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslægen samt kommunale tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. Jf. lov om social service ( 151 )

20 Indsatsen leveres kun når borgeren er hjemme. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Borgeren har indenfor den visiterede tidsramme, mulighed for at bytte til andre indsatser. Er borgeren kun bevilget praktisk hjælp, kan der kun byttes indenfor dette område. Er borgeren også bevilget personlig pleje, kan der byttes mellem imellem disse. Personalet vurderer om det er fagligt forsvarligt at bytte en indsats. Der kan ikke byttes indsatser på tværs af leverandører. Gentagne bytninger vil medføre at visitator vurderer behovet for evt. at ændre afgørelsen. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Der kan klages over afgørelsen og udførelsen til: Kommunens klageråd. Der henvises til klagevejledning Rengøring Rengøring Hjælpe med de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.? At medvirke til at renholde boligens daglige opholdsrum At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger. Der ydes hjælp til rengøring i de daglige opholdsrum. Det vil almindeligvis være: Køkken, toilet/bad, soveværelse, indendørsgangarealer og 1 opholdsstue. - Oprydning - Støvsuge / feje i stue - Støvsuge / feje i gang - Støvsuge / feje i køkken - Støvsuge / feje i soveværelse - Støvsuge / feje i toilet/bad - Gulv vask i stue - Gulv vask i gang - Gulv vask i køkken - Gulv vask i soveværelse - Gulv vask i toilet / bad - Støve af i stue - Støve af i gang - Støve af i køkken - Støve af i soveværelse

21 - Støve af i toilet/bad - Vask af toilet - Vask af håndvask og spejl - Vask af køkkenbord - Vask af køleskab - Vask af mikroovn - Vask af affaldsspand - Vask af kørestol - Skift af sengelinned Borgere, med lette, moderate, svære og totale begrænsninger - som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage rengøringen - som ikke har andre personer i husstanden, der kan varetage rengøringen Indsatsen leveres hverdage i dagtimerne og som hovedregel hver 3. uge. Borgeren skal selv stille godkendte rengøringsredskaber og rengøringsmidler til rådighed. Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering) som skal være godkendt før rengøringen kan Tøjvask Tøjvask Hjælpe med opgaver omkring tøjvask som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.? At medvirke til at renholde borgerens tøj/linned.

22 At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger. - At sortere vasketøj - At vaske tøj i maskine, eller vaskeri tilknyttet bolig - At hænge tøj op - At tage tøj ned - At lægge tøj sammen - At lægge tøj på plads - At tørre tøj i tumbler - At sende tøj på eksternt vaskeri. Borgere med moderate, svære og totale begrænsninger: - som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage tøjvasken - som ikke har andre personer i husstanden, som kan varetage tøjvasken Indsatsen leveres hverdage i dagtimerne og som hovedregel hver 14. dag. Der kan vælges mellem Samsø Kommune. Borgeren skal selv stille godkendte vaskemidler til rådighed og vaskemaskine og tørretumbler skal være i forsvarlig stand. Skal tøjet transporteres over længere afstande, skal borgeren stille kurv med hjul til rådighed. Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Indkøb Indkøb Hjælpe med de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.

23 At medvirke til at fornødne varer findes i hjemmet. At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger. - Planlægge indkøb, skrive liste - Iværksætte indkøb, bestille varer - Sætte varer på plads - Hæve penge Borgere med moderate, svære og totale begrænsninger: - som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at sikre indkøbene - som ikke har andre personer i husstanden, som kan sikre indkøbene Indsatsen leveres hverdage i dagtimerne og som hovedregel 1 gang ugentligt. Hjælp til at hæve penge, leveres max én gang hver 14. dag. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Leverandører udarbejder og følger løbende op på APV. Ved visitation til indkøb, afholder kommunen udgiften til udbringning af varer Mad Mad Vejlede eller hjælpe med de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.

24 At borgerens ernæringstilstand sikres At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger At tilberede, anrette og servere morgenmad At tilberede, anrette og servere drikkevarer og mellemmåltider At varme / anrette madservice eller anden tilberedt mad Anrette og servere smurt smørrebrød Borddækning / afrydning og opvask Borgere med moderate, svære og totale begrænsninger: som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaven som ikke har andre personer i husstanden, som kan varetage opgaven Indsatsen kan leveres alle dage, hele døgnet. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Mikroovn udlånes, hvis borgeren er visiteret til madservice ellers må borgeren selv anskaffe og betale for mikroovn Andre praktiske opgaver Diverse Hjælp til de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.

25 At medvirke til at løse andre nødvendige praktiske opgaver. At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger. Tømning af skraldespand Tømning af postkasse Sengeredning Vande blomster Trække gardiner fra og lufte ud Tjek køleskab Borgere med svære og totale begrænsninger: som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne som ikke har andre personer i husstanden som kan varetage opgaverne Indsatsen leveres hverdage og i dagtimerne. Vedr. bankærinder henvises til gældende retningslinier. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Leverandøren udarbejder og følger løbende op på APV 2.2 Personlige opgaver. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service ( 83 ) Hjælp til nødvendige personlige opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre.

26 Hvad er formålet med indsatsen? At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: At sikre / udføre personlige opgaver som borgeren ikke selv magter At borgeren medinddrages og aktiveres ud fra ressourcer / belastninger Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Personlig hygiejne, herunder: o Bad o Øvre toilette o Nedre toilette o Af-/påklædning o Toiletbesøg Indtagelse af mad/drikke, herunder o Indtagelse af mad / drikke Helbred/sygdom/sundhedsfremme/forebyggelse, herunder o Tilsyns- / omsorgsbesøg o Fast vagt o Medicingivning Mobilitet, herunder o Forflytning o Vending / lejring o Af- / udspænding o Ledsagelse Struktur og sammenhæng, herunder: o Struktur og sammenhæng i hverdagens aktiviteter Se nærmere i indsatskatalog for de enkelte indsatser. Borgere med lette, moderate, svære og totale begrænsninger: Som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne. Indsatsen er visiteret, tidsbegrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Borgere bosiddende i plejeboliger/plejehjem er ikke omfattet af retten til selv at vælge leverandør. Her vil det være kommunen der leverer ydelsen. Jf. lov om social service ( 92 )

27 Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ved varig hjælp er indsatsen omkostningsfri for borgeren. Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsreguleret betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 90 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Bevilget hjælp udføres som aftalt Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen Den aftalte tid overholdes med +/- 60 min Hvordan følges op på indsatsen? Revisitation foregår løbende efter behov Opfølgning i henhold til visitation Opfølgning sker via behandling af klager Myndigheden fører løbende kontrol med leverandørerne Brugerundersøgelse? Der foretages brugerundersøgelse hvert 4. år. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslægen samt kommunale tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. Jf. lov om social service ( 151 ) Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Borgeren har indenfor den visiterede tidsramme, mulighed for at bytte til andre indsatser. Er borgeren kun bevilget personlig pleje, kan der kun byttes indenfor dette område. Er borgeren også bevilget praktisk hjælp, kan der byttes mellem imellem disse. Personalet vurderer om det er fagligt forsvarligt at bytte en indsats. Der kan ikke byttes indsatser på tværs af leverandører. Gentagne bytninger vil medføre at visitator vurderer behovet for evt. at ændre afgørelsen. Jf. lov om social service ( 94 ) Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Der henvises til klagevejledning Personlig hygiejne Bad Hjælp til de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp + afløsning eller aflastning for voksenområdet

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp + afløsning eller aflastning for voksenområdet Sundhed Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp + afløsning eller aflastning for voksenområdet Udkast 1 til Udgave 9 af xx. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2 2. Grundlag 2 3.

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlag... 3 3. Mål... 4 4.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2014 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2013 Side 1 af 36 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver...

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere