Rengøring, tøjvask og indkøb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengøring, tøjvask og indkøb"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring... 7 Praktisk hjælp - Tøjvask... 8 Praktisk hjælp Indkøb... 9 Psykisk pleje og omsorg Anden hjælp Målrettede pædagogiske opgaver Medicingivning... 13

3 Visitationskriterier Centersygeplejersken anvender Kommunernes Landsforenings Fælles sprog I som vurderingsredskab. Centersygeplejersken tager udgangspunkt i en individuel konkret vurdering af den enkelte borgers funktionsevne og helhedssituation. Det omfatter nedenstående vurderingsområder: Vurderingsområder Personlig pleje Mad og drikke Mobilitet Daglig husførelse Aktivitet Socialt samvær/ensomhed Mental/psykisk tilstand Akut/kronisk sygdom/handicap Boligens indflydelse Vurderingsområdet omfatter Evnen til at klare personlig hygiejne, af og påklædning og toiletbesøg. Evnen til at tilberede og anrette mad, samt evnen til at spise og drikke. Balance, forflytninger og gangfunktion Ganghjælpemidler f.eks. talerstol, kørestol. Transport, herunder brug af transportmidler Rengøring, tøjvask og indkøb Evnen til at medvirke ved, deltage i eller gennemføre aktiviteter med mening for borgeren. Definitionen på en aktivitet vil afhænge af den enkelte borger. Kan foregå i borgerens hjem eller i centerets fællesrum. Evnen til at etablere og vedligeholde kontakt til andre. Vurderingen går på borgerens funktion og ikke netværkets størrelse. Professionelt personale netværket. Dækker intellektuelle, mentale og psykiske evner. F.eks. evnen til at tilegne sig ny viden, bevidstheden om egne behov, kommunikative evner, hukommelse, orientering. Stemningsleje, angst. Evnen til at tage vare på sig selv i forhold til helbred/helbredsproblemer fysisk, psykisk og socialt. Boligens egnethed i forhold til borgerens samlede funktionsevne. Inden for vurderingsområderne vurderes den enkelte borgers grad af selvhjulpenhed. Vurderingen vil hermed udgøre et grundmateriale for enhver efterfølgende vurdering/ revisitation. Efter at borgeren er vurderet efter Fællessprog 1, udarbejder centersygeplejersken en helhedsvurdering ud fra sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser og en døgnrytmeplan. I helhedsvurderingen indgår både ydelser, jævnfør kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, samt kvalitetsstandarder for sygepleje. Døgnrytmeplanen udleveres til borgeren som afgørelse for visiteringen. Der vurderes altid individuelt og i sammenhæng med netværksressourcer. Kvalitetsstandard for plejeboliger 3

4 Funktionsniveauer Serviceniveau Funktionsniveau Beskrivelse af borgeren Serviceniveau Niveau 1 Borgeren er selvstændig og overskuer egen situation. Har ikke brug for hjælp. Kan være bevilget hjælpemiddel. Nøgleord: Ingen/ ubetydelige begrænsninger Ydelse: Vejledning Niveau 2 Borgeren er aktiv, tager selv initiativ og udfører aktiviteten med let støtte og hjælp. Nøgleord: Moderate begrænsninger Ydelse: Vejledning og konkret støtte. Niveau 3 Borgeren deltager og kan ved hjælp af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Nøgleord: Svære begrænsninger Ydelse: Vejledning, støtte og hjælp. Niveau 4 Borgeren er ude af stand til at tage vare på sig selv og har brug for fuldstændig personassistance. Nøgleord: Totale begrænsninger Ydelse: Hjælp til alt Kvalitetsstandard for plejeboliger 4

5 Kvalitetsstandarder Plejeboliger Personlig pleje Beskrivelse af ydelsen personlig pleje med kan indgå i Støtte og/eller hjælp til personlig pleje jf. 83 i Lov om social service At støtte og/eller hjælpe en person ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder i et kortere eller længere tidsrum således: At borgeren bevarer og/eller genvinder den for borgeren bedst mulige sundhedstilstand. At hygiejnen er sundhedsmæssig forsvarlig. At borgeren får sundhedsfaglig vejledning. At støtten og/eller hjælpen planlægges og udføres i et aktivt samspil med borgeren. Hjælp/støtte til personlig pleje kan indeholde: Bad: som udgangspunkt 1 gang om ugen, fodbad samt sengebad. Hårvask: Vaske, tørre hår, oprulning på curler og frisering. Øvre/nedre toilette: i sengen eller på badeværelset. Mundhygiejne, hudpleje, almindelig neglepleje, barbering. Af påklædning: samt evt. kropsbårne hjælpemidler. Toiletbesøg: Hjælp til at komme på toilettet. Tømme kolbe eller toiletspand. Skifte ble. Kateterpleje, stomipleje, tømme/skifte pose. Forflytning/lejring: Hjælpe op af og i seng/stol m.v.. Andet Oprydning i forbindelse med udførelse af opgaven (f.eks. sengeredning, aftørring af fliser, aftørring af badeværelsesgulv, tømme affaldspose). Efterse og renholde hjælpemidler. Karbad, hårpleje, som normalt udføres af en frisør. Klipning af tånegle hos borgere med kredsløbslidelser i benene eller diabetes. Hjælp til personlig pleje ydes hele døgnet ved vurderet behov. Kvalitetsstandard for plejeboliger 5

6 Ernæring Beskrivelse af ydelsen ernæring med kan indgå i Støtte og/eller hjælp til ernæring m.m. jf. 83 i Lov om social service. At støtte og/eller hjælpe en person ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder således: At der sikres borgeren mulighed for at vælge en sund og ernæringsrigtig kost. At der sikres borgeren tilstrækkelig indtagelse af væske og føde At fejlernæring forebygges og borgerens velvære og trivsel derved sikres. Der indgår som udgangspunkt altid fuld døgnkostpakke ved indflytning på plejecenter. Støtte og/eller hjælp til ernæring m.m..: Hjælp i forbindelse med måltider. De enkelte opgaver kan nærmere defineres som følger: Vejledning i ernæringsrigtig kost Tilberedning/servering af måltider. Servering af drikke samt hjælp til spisning Borgerne har mulighed for deltagelse ved tilberedning/servering af måltider. Dette afhænger af borgerens tilstand og de fysiske rammer på plejecentret. Tilberedning af varm mad (kan dog i særlige tilfælde fraviges jf. ovenstående) Generelt henvises til kommunens døgnkostpakke for borgere i plejecenterboliger. Døgnkostens ernæringsværdi og mængde følger Fødevaredirektoratets gældende Anbefalinger for den danske institutionskost. Der er brugerbetaling for levering af ydelser. I ydelsen indgår kun øl, vand og vin ved særlige lejligheder. Det enkelte plejecenter udarbejder egne retningslinjer for til- og afmelding af måltider, samt opkrævning af betaling for mad, tilpasset de frister leverandøren giver mulighed for. I leve/bomiljøer indkøber personalet i de enkelte enheder egen kold kost. Kvalitetsstandard for plejeboliger 6

7 Praktisk hjælp - Rengøring Beskrivelse af ydelsen rengøring med kan indgå i Støtte og/eller hjælp til rengøring jf. 83 i Lov om social service. At støtte og/eller hjælpe en person ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder således: At boligen i samråd med borgeren og ud fra borgerens ressourcer og kommunens serviceniveau holdes ren. Støtte og/eller hjælp til rengøring: Der er på hvert plejecenter udarbejdet en rengøringsstandard, se plejecentrets hjemmeside. Disse standarder er udarbejdet med specielt øje for de specielle hygiejniske princippet, der skal overholdes, når mange plejekrævende borgere bor tæt sammen. Andet: Vask af genbrugshjælpemidler. Tømme postkasse og bære affaldspose ud. Vinduespudsning kan være en del af servicepakken. Vinduespudsning, hovedrengøring, pudsning af sølvtøj og oprydning efter gæster. Som minimum hver 14 dag. Kvalitetsstandard for plejeboliger 7

8 Praktisk hjælp - Tøjvask Beskrivelse af ydelsen tøjvask med kan indgå i Støtte og/eller hjælp til tøjvask jf. 83 i Lov om social service At støtte og/eller hjælpe en person ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder således: At borgerens tøj og linned, i samråd med borgeren og ud fra borgerens ressourcer og kommunens serviceniveau, holdes rent. Hjælp til tøjvask: Maskinvask/tørretumling i vaskeri, tilknyttet boligen. Sammenlægning af borgerens eget tøj. Lægge tøj på plads. Der kan købes vask af linned via servicepakke. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp, hvor der bor en ægtefælle/samlever på adressen. Der hjælpes ikke med strygning og rulning af sengetøj, duge, undertøj og lignende samt håndvask af uldtøj/tøj, der ikke tåler maskinvask/tørretumbling. Som udgangspunkt ydes tøjvask én gang ugentligt. Afhængig af behov for tøjskift, kan det blive nødvendigt at borgeren indkøber ekstra undertøj/sengelinned. Fravælges linnedpakken, kan der kun vaskes sengelinned en gang ugentligt. Der er brugerbetaling for omkostninger til tøjvask. Der henvises til serviceydelser på de enkelte plejecentre. Kvalitetsstandard for plejeboliger 8

9 Praktisk hjælp Indkøb Beskrivelse af ydelsen indkøb med kan indgå i Støtte og/eller hjælp til indkøb jf. 83 i Lov om social service. At støtte og/eller hjælpe en person ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder således: At indkøb planlægges og udføres i et aktivt samspil med borgeren eller dennes pårørende. Hjælp til indkøb af personlige fornødenheder samt bankbesøg. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp, hvor der bor en rask ægtefælle/samlever. Hjælp til indkøb af madvarer, hvis servicepakken fravælges. Som udgangspunkt ydes hjælp til indkøb en gang om måneden. Kvalitetsstandard for plejeboliger 9

10 Psykisk pleje og omsorg Beskrivelse af ydelsen psykisk pleje og omsorg med kan indgå i Støtte og/eller hjælp til psykisk pleje og omsorg jf. 83 i Lov om social service. Støtte og/eller hjælpe en person ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder således: At hverdagen kan fungere. At borgeren genvinder psykisk stabilitet under og efter kriser og derved oplever tryghed i hverdagen. At borgerens psykiske funktionsniveau styrkes så dagligdagen magtes. At borgeren bevarer eller genskaber evnen til at drage omsorg for eget liv. Psykisk hjælp og støtte: Samtaler Støtte, guide og/eller hjælpe borgeren til at strukturere hverdagen. Støtte, guide og/eller hjælpe borgeren med at skabe kontakt til pårørende, kommunale/andre offentlige myndigheder, læge m.m. Omsorgsrelaterede opgaver: Læse avis/breve/kort m.m.. Skrive breve/kort m.m.. Kvalitetsstandard for plejeboliger 10

11 Anden hjælp Beskrivelse af ydelsen anden hjælp med kan indgå i Støtte og/eller hjælp til anden hjælp jf. 83 i Lov om social service. Støtte og hjælpe en person ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder således: At borgeren fortsat kan varetage egne administrative opgaver. At borgeren får mulighed for udadrettet aktivitet/socialt samvær ved hjælp af personledsagelse til aktivitetscenter beliggende i tilknytning til borgerens bolig. At borgeren får hjælp til at vurdere egen sundhedstilstand. Hjælp til transport og ledsagelse til aktivitetstilbud. Hjælp til særlige undersøgelser i sygehusregi. Ledsagelse/transport til aktiviteter udenfor plejecenteret som f.eks. læge, sygehus og laboratorium. Fremsendelse af fx urinprøver til egen læge. Støtte, guide og/eller hjælp tildeles efter vurderet behov. Kvalitetsstandard for plejeboliger 11

12 Målrettede pædagogiske opgaver Beskrivelse af ydelsen målrettede pædagogiske opgaver med kan indgå i Støtte og/eller hjælp ved behov for undervisning, rådgivning og vejledning jf. 83 i Lov om social service. At støtte, guide og/eller hjælpe en person ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder således: At borgeren genvinder og/eller vedligeholder fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Vejledning og undervisning i kost og sund livsførelse Vejledning i brug af hjælpemidler Konkret instruktion i brug af hjælpemidler Støtte, guidning og/eller hjælp tildeles efter vurderet behov. Ydelsen leveres døgnet rundt. Kvalitetsstandard for plejeboliger 12

13 Medicingivning Beskrivelse af ydelsen medicingivning med kan indgå i Støtte og/eller hjælp til medicingivning/medicinindtagelse jf. 83 Lov om social service. At støtte og/eller hjælpe en person ved tab af fysiske eller psykiske færdigheder således: At borgeren får den ordinerede medicin korrekt. Huske borgeren på at tage sin medicin. Dosering/ophældning af f. eks flydende medicin Stille medicin frem, som er doseret fra apotek, sygeplejerske, social og sundhedsassistent eller hospital. Støtte/hjælpe med indtagelse af medicin. Bortskaffelse af klinisk affald, så som kanyler m.v. Varig forebyggende behandling som eks. øjendrypning/laksantia. Nærmere beskrivelse af hjælpen fremgår af helhedsbeskrivelsen og Afhentning af medicin på apoteket. Hjælp til medicingivning ydes hele døgnet ved vurderet behov. Kvalitetsstandard for plejeboliger 13

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013 Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013 Kvalitetskrav og ydelseskatalog for leverandører af serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere