Energihuset Intelligent energistyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energihuset Intelligent energistyring"

Transkript

1 Energihuset Intelligent energistyring Allerede i dag kan man få systemer, der kan styre og/ eller regulere vores forbrug af el, vand, varme og måske ventilation i vores boliger. I fremtiden vil disse systemer blive mere almindelige, og vi vil få sensorer og computere, der kan hjælpe os med at spare på energien og fordele energiforbruget til tidspunkter, hvor prisen er lav. Du kan lære mere om disse løsninger ved at vælge én af følgende tre opgaver: Mobile sensorer Smart Grid-simulator Energihuset

2 OM MOBILE SENSORER Nogle steder har du sikkert oplevet, fx at lyset i et rum tænder, når du træder ind i rummet. Dette sker, fordi en sensor registrer en ændring i fx lys, skygge, varme eller bevægelse. Sensoren sender derved et elektrisk signal til lampen, som derefter tænder. Andre steder er det måske en dør, der åbner sig; en tyveri-alarm, der går i gang eller noget helt tredje, der sker. Find selv eksempler på sensorer, som vi kan møde i hverdagen! Her i laboratoriet har vi to mobile sensorer. Sensorerne er placeret på hver sin kasse. På begge kasser er der en kontakt, hvor du kan tænde for systemet, samt en lampe, der kun lyser, når den får et signal fra sensoren. Når der er tændt for kontakten, vil sensoren registrere bevægelse (infrarød stråling) i området foran sensoren. Når det sker, sender sensoren et elektrisk signal til lampen, som derved tænder. Opgaver og udfordringer Find et sted på din skole, hvor det vil være smart at bruge en sensor fx til at tænde for lyset! Husk: Det er smart, hvis sensoren kan medvirke til, at skolens forbrug af energi bliver mindre! Husk også: Sensoren skal placeres, så den kan se alle personer, der kommer ind i rummet! Tag en af kasserne med derhen, hvor du mener, at det vil være smart at bruge sensoren. Placér kassen, hvor du mener, at den vil virke bedst. Afprøv derefter systemet. Hvis du mener, at sensoren skal styre andet end tænd/sluk af lys, skal du bare notere det på svarfelterne på næste side. Svar også på de andre spørgsmål. PS: Du må gerne finde flere steder, hvor sensorer kan være smarte at bruge på skolen.

3 Hvor på skolen mener du, at det vil være smart at bruge sensoren? Hvad skal sensoren tænde/slukke for? Hvor og hvordan skal sensoren placeres, for at virke mest hensigtsmæssigt? Hvilke fordele mener du, at det vil være smart at bruge sensoren til netop der?

4 OM SMART GRID-SIMULATOREN Smart Grid er en internationalt anvendt betegnelse for elektronisk styring af hele elforsyningen. I mange lande er man er i fuld gang med at udvikle disse intelligente elsystemer. Ønsket er at skabe systemer, der forbedrer effektivitet, pålidelighed, økonomi og ikke mindst bæredygtighed i vores elforsyning. Smart Grid anses som en forudsætning for, at vi i Danmark kan håndtere de store variationer i mængden af strøm i elnettet, der vil opstå i takt med, at vindmøller og andre vedvarende energikilder skal levere en stadigt større del af elektriciteten. Du kan se to korte film om Smart Grid på flg. link: (6:42) dks-forskning-og-udvikling/smart-grid/sider/film-smart- Grid-Danmark.aspx (14:38) Her i laboratoriet har vi en simulator, der består af to paneler. På det ene panel kan en gruppe på 2-3 personer styre (simulere) samfundets energiforsyning, og på det andet panel kan en anden gruppe styre (simulere) samfundets energiforbrug. Simuleringen forgår over et døgn (forkortet til ca. 12 min.) i år Opgaver og udfordringer Se figur næste side Del jer i to hold, der skal styre henholdsvis elforsyningen og el-forbruget. El-forsyningen skal sørge for, at forbrugerne har den energi, de har brug til den billigst mulige pris og med den mindst mulige udledning af C0 2 til atmosfæren (se den samlede produktion nederst til venstre på panelet). Forbrugerne skal foretage nogle valg med hensyn til deres hjem, og de skal dagligt sørge for at forskellige processer udføres: madlavning, vask, opladning af elbilen mm. Forbrugeren har en interesse i at dette gøres til den mindst mulige pris. Døgnet starter og slutter kl. 7 om morgenen. Når døgnet er gået vurderes præstationerne. El-produktionen vurderes på følgende: Har de undgået, at elforsyningen har været overbelastet, og/eller at elforsyningen er brudt ned (se de røde, gule og det grønne felt øverst til højre på panelet) Har de minimeret overskudsproduktionen - der går til spilde Har de minimeret CO 2 -udledningen Forbrugerne vurderes på følgende: Har de udført de faste opgaver i løbet af dagen: tilberedning af morgenmad, frokost og aftensmad klaret opvasken og tøjvasken opladt deres elbil Har de udført ovenstående til en fornuftig udgift (se de varierende priser øverst til højre på panelet)

5

6 SMART GRID arbejdsark - forbruger Vi skriver året 2020 energien er steget i pris i forhold til nu. Der er indført intelligente systemer, så forbrugerne betaler skiftende priser for energien afhængig af produktionsmetoder og efterspørgsel. Alle forbrugere har deres egen el-bil. Mange forbrugere har deres eget solpanel på taget. Mange funktioner, der angår forbruget, er computerstyrede, men i denne øvelse skal I (forbrugerne) selv foretage nogle valg i løbet af et døgn, der går fra kl. 7 om morgenen til næste dag kl. 7. Før døgnet begynder, skal I foretage nogle valg disse kan ikke ændres i løbet af døgnet. Valgene foretages på knapperne i panelets venstre side: Har I eget solpanel? Tryk Tænd/Sluk Vælger I at have alle apparater i huset til at stå i standby, når de ikke bruges så de lynhurtigt kan tændes? Tryk Tænd/Sluk Har alle beboere i huset eget TV, egen radio, PC mm? Tryk Tænd/Sluk Hvilken energikilde har I huset - varmepumpe, fjernvarme, oliefyr eller el-varme? Bemærk her: Varmeforbruget afregnes over elregningen Tryk Tænd udfor én af energikilderne Når I som forbrugere har truffet disse valg, skal I notere disse valg på resultatarket (næste side). Herefter giver I besked til det andet hold, som styrer forsyningen de vil så starte døgnets forløb. I løbet af døgnet, skal I foretage en række valg: I skal lave mad 3 gange morgenmad, frokost og aftensmad I skal klare opvask og tøjvask - mindst én opvask og mindst én tøjvask - i løbet af døgnet I skal sørge for, at bilen er klar til at køre 3 gange i løbet af døgnet, og den skal være fuldt opladet, når døgnet er gået. I kan løbende foretage en række aflæsninger på kontrolpanelet: Hvor meget producerer jeres solpanel hvis I har et sådant? Hvad er den aktuelle pris pr kwh? Hvad er klokken? Hvad er det samlede forbrug i løbet af det igangværende døgn målt i kr? I får løbende information på LCD-displayet om jeres valg og opgaver. Hvis I ikke udfører jeres opgaver i løbet af døgnet pålægges i en strafafgift svarende til den forventede udgift til at klare opgaverne efter en gennemsnitlig takst. Når døgnet er gået får I en række data om jeres forbrug og udgifter oplyst. Noter også disse oplysninger på resultatarket (næste side).

7 SMART GRID resultatark - forbruger Inden I gennemfører et døgn på simulatoren, skal I notere følgende: Valg før døgnets start Eget solpanel App. på standby Eget TV, radio mm. JA NEJ JA NEJ JA NEJ Varmepumpe Fjernvarme Oliefyr Elvarme JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ Når I har gennemført et døgn på simulatoren, aflæser I følgende data : FORBRUG,00 KR. STRAFAFGIFT,00 KR. BIL KØRT I STÅ GANGE SAMLET UDGIFT,00 KR.

8 SMART GRID arbejdsark - forsyning Vi skriver året 2020 energien er steget i pris i forhold til nu. Der er indført intelligente systemer, så forbrugerne betaler skiftende priser for energien afhængig af produktionsmetoder og efterspørgsel. Jeres opgave er at sørge for, at der altid er den fornødne energi til jeres lokalsamfund i løbet af et døgn fra kl. 7 om morgenen til næste dag kl. 7. I denne øvelse går vi ud fra at forsyningsselskabet selv skal sørge for al energien der kan altså ikke importeres energi fra det omgivende samfund eller fra udlandet. I råder over: 3 kulfyrede kraftværker det ene (Kul 1) vil altid være tændt og tjener som grundforsyning til al den øvrige produktion. Værkerne yder hver 32 MW og det tager næsten 3 timer for et kulfyret kraftværk at nå fuld ydelse og den samme tid at lukke det ned igen. 3 gasfyrede kraftværker på hver 25 MW alle tre kan slukkes og tændes det varer ca. 1 timer at nå fuld ydelse og samme tid at lukke det ned igen. En solenergi-park med en ydelse op til 9,6 MW. Ydelsen er afhængig at solindstrålingen. Forsyningen har mulighed for at tænde og slukke denne energikilde med øjeblikkelig virkning. En vindmøllepark med en ydelse op til 60 MW. Ydelsen er afhængig af vindforholdene. Forsyningen har mulighed for at tænde og slukke denne energikilde med øjeblikkelig virkning. I modtager løbende varsler på LCD-displayet om sol- og vindforhold samt varsler om forventede markante ændringer i forbrugernes behov for energi. Før døgnet begynder, skal I sætte Stop/Start-omskifteren på Stop og trykke på den røde Reset-knap på bagsiden. De 7 sæt trykknapper stilles automatisk til start-indstillingen, som vist her: I må ikke ændre på disse indstillinger før døgnforløbet er startet. Når forbrugerne melder klar, skifter I omskifteren til Start - og døgnet begynder. I løbet af døgnet, skal I foretage en række valg: Tænd og sluk de forskellige energiforsyninger, således at der altid er energi nok til forbrugerne det anbefales, at forsyningen aldrig kommer under 115% i forhold til behovet. Procenten aflæses på de 5 LEDlamper øverst til højre. Undgå at producere for meget strøm den går til spilde og kan forårsage for stor udledning af CO 2 Når døgnet er gået, får I en række data oplyst om jeres evner til at styre el-produktionen i samfundet. Noter disse på resultatarket.

9 SMART GRID resultatark - forsyning Når I har gennemført et døgn på simulatoren, skal I notere følgende data som vises på LCDdisplayet: ANTAL BLACK-OUTS GANGE ANTAL GANGE MED OVERPRODUKTION GANGE SAMLET CO2 UDLEDNING TONS

10 OM ENERGIHUSET For at give et billede af hvor meget man faktisk kan spare i et hus, har vi opbygget en model af et hus. Der er fire rum bryggers, soveværelse bad og køkken. I rummene er der monteret komponenter, der skal symbolisere energiforbruget og intelligente komponenter, der skal hjælpe jer med at sænke energiforbruget. For enden af huset kan I se den medfølgende styring bag en glasplade. Her er desuden monteret en ventilator, der symboliserer husets ventilationsanlæg. Modellen er udstyret med pumper, belysning og ventilationsanlæg, som et moderne hus vil være det i dag. I vil i opgavesættet blive introduceret til den brugerflade, som Kjærgaard har udviklet til husstyring. Det er den I skal løse de efterfølgende opgaver med. Ved at løse opgaverne, får I et indblik i, hvordan man selv kan være med til at bestemme, hvornår man vil bruge energi, og hvad det betyder for forbruget i en helt almindelig familie. Man kalder det intelligent boligstyring, men husk at det er teknik, der styrer energien. Intelligensen kommer fra jer! Opgaverne har stigende sværhedsgrad fra start til slut, og det er vigtigt at løse opgaverne fuldstændigt, for at programmet kan godkende det, og I kan komme videre.

11 Opstart af hus Opgaver og udfordringer Når huset startes op, skal det nulstilles til Level 1. Tryk på Reset til Level 1 i bunden af skærmbilledet I kan senere skifte level på knappen øverst i skærmbilledet Øvelse 1 Husets grundforbrug. Et hus har altid et grundforbrug, uanset om der er nogen hjemme eller ej. Grundforbruget er der, fordi pumperne til varmt vand og rumopvarmning kører hele tiden, ligesom ventilationen også kører. Prøv at måle hvor meget strøm grundforbruget udgør på en time Tryk på Start ny måling og aflæs forbruget Skift til Level 2: Tryk på Næste level Øvelse 2 Husets øvrige forbrug. kwh Nu vil vi se på, hvad det koster at lade alt i hele huset stå tændt. Det kunne fx ske på en vinteraften. For at tænde lyset skal I: Klikke på teksten til et af rummene Tryk derefter på pæren Gør dette ved alle pærerne og stikkontakterne, i alle rum og husk det udvendige lys Tryk Start ny Måling på oversigtsbilledet og aflæs forbruget for en time: kwh Hvis der var smileys for husets energiforbrug, ville vi ende på en sur smiley. Der må kunne spares en del her!

12 Øvelse 3 Introduktion af husstyringen. Selvom det er muligt at få brugerfladen til huset over på en ipad eller en anden smart platform, så er det stadig meget rart at kunne betjene huset på de tryk, der er rundt omkring i rummene. Lad os prøve at programmere et tryk: Tryk på badeværelset, og derefter på knappen ud for Lys1 Her er der forskellige muligheder, I kan enten: Trykke på Indlær tænd-tryk hvorefter I skal trykke på det tryk i huset, I gerne vil bruge eller I kan: Trykke på et af nullerne til venstre for knappen og få en liste frem med tilgængelige tryk. Gør det samme med Lys2 og stikkontakten. Brug nogle andre knapper i trykket. For at gøre det nemmere at få slukket for alting i et rum, kan et tryk programmeres til formålet: Sluk-tryk er dedikerede til kun at slukke, hvorimod tænd-tryk både tænder og slukker. Indlær det sidste tryk som sluk-tryk på både Lys1, Lys2 og stikkontakten Vælg kort tryk til lysene og langt tryk til stikkontakten Øvelse 4 Who goes here? Med PIR-sensorer kan man se, om nogen bevæger sig rundt i huset. I nogle rum, som for eksempel badeværelset, kan det være rart at tænde lyset automatisk, hvis det samtidig er mørkt udenfor (DarkOn). Gå ind på Lys1 Tryk på Tilknyttet sensor, og vælg sensoren fra listen (sensor 4). Tryk på Tænd DarkOn Test det ved at skifte til nat på Dag/Nat-kontakten (den sidder udenfor huset på gavlen). På brugerfladen kan man se, at Solen i øverste venstre hjørne skifter til måne, når man aktiverer kontakten (skumringsrelæet).

13 Øvelse 5 Glemt at slukke? Den klarer vi Tryk på køkkenet Start med at programmere tænd-sluk til lyset og stikkontakten. PIR-sensoren kan også bruges til at se, om der er vedvarende aktivitet i et rum. Tilknyt en sensor til Lys1 og Lys2. Lav AutoSluk efter 5 minutter hvis det er lyst, og efter 10 minutter hvis det er mørkt. Programmer AutoSluk af lyset i badeværelset også. Øvelse 6 Sluk Alt Tryk på bryggerset. Start med at programmere tænd-sluk og auto-sluk til lyset. Programmer stikkontakten så I mener, at man kan spare noget. Når man går hjemmefra kan man lige så godt slukke for det hele. I stedet for at rende rundt i hele huset og tjekke, om der er slukket, kan vi programmere et tryk til sluk alt Start med at indlæse et sluk-tryk som Langt tryk. Tryk på knappen her for at kopiere til udklipsholderen Når trykket er i udklipsholderen kan det nemt kopieres ind på de andre lys og stikkontakter ved at trykke på Tryk Vælg tænding og kopier trykket ind som Langt sluk-tryk på alle tændinger. Husk belysning ude. Øvelse 5 Alt kan ske i soveværelset I må nu bruge de erfaringer, I har samlet og prøve at programmere soveværelset så energirigtigt som muligt.

14 Øvelse 7 At presse citronen Tryk på varme-knappen Her har vi husets grundforbrugere. Dem kan vi også gøre lidt ved for at spare på strømmen. Indlær husets sensorer i ventilationen, og indstil tiden til 15 minutter så ventilationen kører ned på lavt niveau efter 15 minutter uden bevægelse. Indlær husets sensorer i brugsvandspumpen, og indstil tiden til 5 minutter, så pumpen kører med et interval af minutter og slukker helt, hvis der ikke er aktivitet. Hold tyven ude, og pengene i madrassen Tryk på tyverialarm Trykket uden på huset er til alarmen, og hertil skal vi have lavet en kode. De fire tryk repræsenterer talværdierne 1, 2, 3, 4. Dvs. at koden fx kunne være Minus-længden er 4 og max er 8. Lav en kode til tyverialarmen. Prøv at til-/frakoble alarmen og få den til at gå af ved at lave en bevægelse. Det kan være, at der skal mere til at skræmme tyven væk, så lad os prøve at få noget lys til at blinke. Gå ind på noget lys. Tryk på et af nullerne under SceneKald Nr. og vælg 103 Alarmtilkolingsblink. Tryk på K og Kip (blink). Kobl alarmen til igen og prøv at aktivere den. Hjemmesimulering kan også bruges til at holde indbrudstyvene væk. Det simulerer, at der er nogen hjemme ved at tænde og slukke forskellige ting rundt om i huset. Vælg medtag i hjemmesimulering under noget lys. Kobl alarmen til og se simuleringen. Eftersom der ikke er nogen hjemme, når alarmen er koblet til, er der jo god mulighed for at spare på energien. Lav AutoSluk af nogle ting, når alarm tilkobles vha. SceneKald. Lav AutoSluk af brugsvandspumpen under varme.

15 LINKS OG EFTERBEHANDLING Ideer til opfølgning på Den Energi-rigtige Husstyring Spareiver Undersøg jeres energiforbrug hjemme på udvalgte produkter. Det kunne være familiens TV, PC eller lys på børneværelset. Man laver først måling på en helt almindelig uge, hvor alle opfører sig almindeligt. Derefter lægges en strategi for mulige besparelser, hvorefter der atter måles en uge, hvor besparelserne overholdes. Herefter kan laves beregninger på, hvad der er at hente på de foreslåede besparelser. EnergiFlexHouse: Teknologisk Institut arbejder med energieffektiv teknologi. I EnergiFlexHouse er der bygget to ens huse. Det ene benyttes til målinger og det andet bebos af en testfamilie. Familiens forbrug opdateres hvert 12. minut på hjemmesiden: Når jeg er blevet voksen/danmark år 2040 Hvordan tror du, at energisituationen ser ud i Danmark år 2040? Hvilke energiformer anvendes, og hvordan fordeler forbruget sig mellem disse energiformer? Er der stadig kulfyrede kraftværker? Har vi A-kraft eller vindkraft? På hvilken måde transporterer vi os rundt i byerne og på landet?

16 Insero Science Academy, Chr. M. Østergaardsvej 4A, 8700 Horsens

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Vindlaboratoriet. Vindenergi

Vindlaboratoriet. Vindenergi Vindlaboratoriet Vindenergi Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende energi. Overalt ser man vindmøller i landskabet, og i mange år har Danmark været blandt de førende

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget Tag temperaturen på energiforbruget Termografi-undersøgelser afslører, hvor godt boligejere passer på energi til boliopvarmning. Med termografi kan man se, hvor varmen slipper ud og dermed også, hvor man

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Forsyn dig selv med energi

Forsyn dig selv med energi Lærervejledning Formål I denne aktivitet skal eleverne vha. en ombygget kondicykel få konkrete erfaringer med at forsyne sig selv med energi, dvs. mærke energibehovet til at dække forskellige belastninger

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

PDA bluetooth/ wireless LAN

PDA bluetooth/ wireless LAN systemet smart-house bygger på Dupline-systemet, der er et såkaldt bus-system. Det vil sige en installationsbus, der i to ledninger sender signaler rundt i huset til diverse afbrydere, termostater, sensorer,

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Jan Serup Hylleberg Direktør Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning 5% vind i 22 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vindkraftkapacitet i MW og vindkraftdækning af elforbruget

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Sp.1) Fordelingen af besvarelser fra hhv. Tranehaven og Tranevænget

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

MOBIL LAB. Vindlaboratoriet VIND ENERGI. Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Vindlaboratoriet VIND ENERGI. Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Vindlaboratoriet VIND ENERGI Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Introduktion Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY FORBRUG... 4 Belysning:...

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069

Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069 Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069 K N U D W E X Ø E A / S Skættekæret 11 2840 Holte Tel.: 45 46 58 00 Fax: 45 46 58 01 wexoe@wexoe.dk www.wexoe.dk Printed

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere