RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering"

Transkript

1 Revision 2014, RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør DDGU Danish Tour, i løbet af året - primært fra april til september men med mulighed for turneringsafholdelse i marts, oktober og november også, hvis der er potentiale for det. - Ultimo oktober hvert år offentliggøres forslag til turneringskalenderen for året efter på og turneringsarrangører kan ansøge om at afholde en eller flere turneringer via formularen på - Ultimo december året før/primo januar i turneringsåret offentliggøres datoerne for DDGU Danish Tour på - Alle turneringer sanktioneres som PDGA EuroChallenge Tour turneringer - enten som C-tier eller som B-tier - og de deltagende PDGA medlemmers PDGA rating bliver derfor opdateret. Ligeledes bliver DDGU medlemmers handicap udregnet. - Udenlandske spillere kan også deltage på DDGU Danish Tour. - Det kræver PDGA medlemskab at deltage på touren i alle rækker undtagen i Hygge-rækken. - Der spilles efter PDGA s gældende regler - senest revideret pr. 1/ Website med banekort (inkl. hvilke huller der spilles i semifinalen og finalen), information, tidsskema osv. bør være tilgængeligt på turneringens website 6 uger inden tee-off. - I den samlede tourstilling tæller en spillers bedste resultater fra tourens antal turneringer minus 2. 1-dags og 2-dages turneringer tæller lige meget. I år tæller altså en spillers x bedste resultater til den samlede stilling. - Der tilbydes flg. rækker på DDGU Danish Tour: Open MPO Åben for ALLE. Henvender sig primært til de bedste mænd under 40 år. Women FPO Åben for ALLE KVINDER. Master MPM Åben for alle, som er fyldt eller fylder 40 i år. Grandmaster MPG Åben for alle, som er fyldt eller fylder 50 i år. Am MA1 Åben for alle, som ikke har et Pro-medlemskab af PDGA. Junior U16 MJ2 Åben for alle, som ikke er fyldt eller fylder 17 i år. Hygge Åben for ALLE. Bemærk i resten af dokumentet at Hygge-rækken IKKE bliver rapporteret til PDGA, IKKE modtager pengepræmier og IKKE indgår i en samlet stilling på touren. - DDGU henstiller til at mænd under 40 år med en PDGA-rating på over (bedre end) eller et DDGU-handicap på under (bedre end) 15,0 - spiller i Open-rækken (MPO). - En række i en turnering bliver oprettet ved én indbetalt tilmelding pr. seneste tilmeldingsdato til turneringen. Tilmelding og betaling foregår i vores system DDGU Scorekeeper via on-line kreditkort betaling eller PayPal. - Turneringsarrangøren bestemmer selv datoen for sidste tilmeldingsfrist, som også er sidste dag for betaling til turneringen, men DDGU skal bruge op til 5 hverdage for at videreformidle penge (minimum 70% af deltagergebyrerne) til turneringsarrangøren til brug for præmier, udgifter osv.

2 - Tilmelding og betaling til Hygge-rækken kan dog godt foregå på selve dagen, og i kontanter til turneringsarrangøren, hvis turneringsarrangøren vælger at åbne op for denne mulighed. - For at få refunderet tilmeldingsgebyret ved et evt. afbud til en turnering skal spilleren kunne fremvise lægeerklæring på sygdom/skade eller spilleren skal angive en tvingende grund, såsom dødsfald i familien el. lign. Alternativt kan man sælge sin plads til en spiller i SAMME RÆKKE. Turneringslederen skal så have besked hurtigst muligt af hensyn til planlægning med grupper, scorekort, leaderboard osv. - I turneringer der spilles på baner med 9 huller, skal der kunne rummes 45 deltagere, men der må ikke være flere. På baner med 18 huller må der maksimalt være 90 deltagere og der skal minimum være plads til 72 deltagere. Turneringsprogram - I fordeling af alle grupper i alle runder tilstræbes primært grupper med 4 eller 5 deltagere, og der må ikke på noget tidspunkt i turneringen være grupper indeholdende under 3 deltagere eller over 5 deltagere (bortset fra ved evt. Sudden death i finalen - se længere nede). - Deltagere i rækkerne Open (MPO) og Master (MPM) spiller fra længste (som regel hvid) tee, alle andre rækker spiller fra næstlængste (som regel gul) tee. - Ved 2-dages turneringer spilles således: 1. To runder á 18 huller lørdag og to runder af 18 huller søndag for alle rækker. Disse skal spilles som 2 runder med hver 18 huller med en pause. Der må således ikke spilles f. eks. 3 x 12 huller på en evt. 12 hullers-bane eller 4 x 9 huller med pause på en evt. 9 hullersbane (her spilles så 2x9 + 2x9). 2. Finalerunde á 5 huller for de 4 bedste OPEN-spillere. - Ved 1-dags turneringer spilles i alle rækker: 1. To runder á 18 huller. Disse skal spilles som 2 runder med hver 18 huller med en pause. Der må således ikke spilles f. eks. 3 x 12 huller på en evt. 12 hullers-bane eller 4 x 9 huller med pause på en evt. 9 hullers-bane (her spilles så 2x9 + 2x9). 2. En finalerunde á 9 huller for de 4 bedste i de rækker, hvor der var mindst 4 betalte tilmeldinger. I Women og Grandmaster er kun 2 betalte tilmeldinger nødvendigt for en finale. Hvis der i alt er 5 eller færre Women og Grandmaster, bør disse spille finale sammen i samme gruppe. Der spilles med flyvende start", således at rækkerne starter med 7-10 min. mellemrum på første finalehul i flg. rækkefølge: Junior (MJ2), Grandmaster (MPG), Women (FPO), Am (MA1), Master (MPM), Open (MPO). - I første runde fordeles deltagerne i to puljer efter hhv. længste og næstlængste tee. Deltagerene i hver pulje opdeles i grupper vha. lodtrækning. Skulle der på en given tee være et ulige antal deltagere ift. en fornuftig gruppeopdeling, må turneringslederen frit vælge at flytte de overskydende deltagere over på den anden tee. DDGU anbefaler dog umiddelbart at deltagere i Am-rækken der er i overskud på næstlængste tee flyttes til længste tee-grupperne (Open og Master). - I anden runde deles ved 1-dags turneringer grupperne ud fra scores i de respektive rækker. Ved 2-dages turneringer deles i anden runde grupperne udelukkende ud fra scores, men der opdeles stadig på hhv. længste og næstlængste tee. Her anbefaler DDGU, at deltagerne med højeste (dårligste) scores fra længste tee (Open og Master), som er i overskud ift. fornuftig

3 gruppeinddeling, flyttes til gul tee-grupperne. Dér kan de sorteres ind efter score som spillede de fra gul tee. - I tredje og fjerde runde ved 2-dages turneringer deles grupperne ud fra scores i de respektive rækker. - I tilfælde af at en eller flere deltagere ligger lige inden OPEN-finalen, og dermed vil give flere end 4 deltagere i finalen, spilles sudden death på følgende måde: ALLE delte placeringer går med i finalen men spiller så sudden death "undervejs" og vil løbende udgå til der er 4 deltagere, som så spiller hele finalen færdig (se eksempel 1 sidst i dette dokument). - Se eksempel 2 for forslag til et fuldt turneringsprogram for en 2-dages turnering. Gebyrer - I samtlige rækker er deltagergebyret pr. deltager pr. turneringsdag 100 kr. (altså 100 kr. ved 1-dags turneringer og 200 kr. ved 2-dages turneringer). - Gebyrerne indeholder alle sanktioneringer til DDGU og PDGA. - Turneringsarrangøren (selve turneringslederen) skal gennemgå PDGA s Official s Exam (http://www.pdgastore.com/store/officials-exam.html). DDGU refunderer udgiften, når prøven er bestået. Turneringslederen tilbydes gratis medlemskab af DDGU. - Minimum 50% af de samlede deltagergebyrer i rækkerne går til præmier i selve turneringen. - Maksimum 15% af de samlede deltagergebyrer går til indkøb og gravering af pokaler samt til daglig drift af DDGU. Evt. oprunding af præmier til nærmeste 10 kr. (se kapitel vedr. præmier) tages fra disse 15%. - Præcis 15% af de samlede deltagergebyrer i samtlige rækker (bortset fra Hygge-rækken), går til den samlede præmiepulje på DDGU Danish Tour. - Præcis 20% af de samlede deltagergebyrer kan gå til udgifter/overskud ved turneringsafholdelse, inkl. evt. spillerpakker, morgenmad, frokost el. lign. Det er helt op til turneringsarrangøren, hvordan disse ca. 20% skal bruges - det er sågar muligt at lægge dem oveni præmiepuljen for turneringen. Pointgivning - Der gives point i alle rækker (bortset fra Hygge-rækken) i hver turnering til den samlede tour stilling efter følgende regler deltagere i rækken): Rækkevinderen får =V De efterfølgende placeringer får faldende osv. (se eksempel 3 sidst i dette dokument). Alle delte placeringer får samme point (højeste point f. eks. vil alle delte 3. pladser fra eksemplet ovenover med 15 deltagere alle få 125,67 point). Spillere der ikke gennemfører turneringen, eller som har betalt og ikke kommer til start, får ingen point.

4 Præmier i hver turnering - I hver oprettet Pro-række med fire eller flere deltagere, uddeles pengepræmier efter nedenstående skema (hvor antal deltagere står som koloner og placering som rækker) % 60% 45% 38% 35% 30% 27% 26% 25% 25% 2 40% 30% 25% 20% 20% 20% 19% 19% 18% 3 25% 20% 18% 17% 15% 14% 14% 14% 4 17% 15% 13% 12% 12% 11% 10% 5 12% 11% 10% 10% 9% 8% 6 9% 9% 8% 7% 7% 7 7% 6% 6% 6% 8 5% 5% 5% 9 4% 4% 10 3% - Alle pengepræmier rundes altid OP til nærmeste 10 kr. Se eksempel 4 sidst i dette dokument for udregning af præmier. I hver oprettet AM-række med fire eller flere deltagere gives der gavekort-præmier (el. lign.) til en værdi efter følgende skema (hvor antal deltagere står som koloner og placering som rækker). - Evt. sponsorpræmier i form af enten penge eller merchandise tæller ikke med i regnskabet i pengepræmierne, men anses blot som ekstra præmier til glæde for deltagerne. De kan f. eks. gives som Hole-In-One eller Closest-To-Pin præmier eller de kan lægges oveni de samlede pengepræmier for turneringen (ved penge-sponsorater) og fordeles som turneringsarrangøren ønsker. Dvs. at turneringsarrangøren/den arrangerende klub ikke må inddrage sponsorpræmierne som overskud til sig selv eller klubben, eller bruge dem til at dække evt. udgifter, ifm. turneringen. Overskuddet må derfor i alle tilfælde maksimalt udgøre de 20%, som angivet i kapitlet om gebyrer herover. - I hyggerækken gives der som udgangspunkt ikke præmier. 75% af tilmeldingsgebyret går til spillerpakker, mens 25% går til arrangøren. DDGU kan evt. være behjælpelige med at skaffe spillerpakker.

5 Præmier i den samlede tour stilling - Præmiepuljen til den samlede tour stilling i en given række er resultat af antal tilmeldte deltagere over sæsonen i rækken. - Der gives præmier til de bedst placerede i hver oprettet række efter de samme principper som ved hver turnering (se ovenfor). - Er der mellem præmiemodtagerne to eller flere spillere med samme antal point, får de hver især præmier svarende til gennemsnittet af procentfordelingen, således at de hver modtager præmier med samme værdi (se eksempel 4 sidst i dette dokument). Når det gælder Am-rækken (MA1) og Junior-rækken (MJ2), tilstræbes en så ligelig fordeling som muligt af præmierne mellem evt. delte placeringer. - Er der nogle rækker hvor to eller flere spillere deler førstepladsen, og der dermed ikke er fundet en vinder på DDGU Danish Tour, findes vinderen således: 1. Den spiller der har GENNEMFØRT flest turneringer, bliver vinder på DDGU Danish Tour. 2. Hvis dette er det samme antal, er det den spiller der har fået flest point i en turnering, der bliver vinder på DDGU Danish Tour. 3. Er der efter punkt 1 og 2 ikke fundet en vinder, deles titlen mellem spillerne. - Der vil være en repræsentant fra DDGU til stede til at overrække præmierne for den samlede tour stilling efter den sidste turnering - enten ved selve den sidste turnering, eller ved et evt. efterfølgende DM. Er en spiller, der skal modtage en præmie, ikke til stede ved sidste turnering, kontakter DDGU spilleren vedr. det praktiske i forbindelse med at sende præmien. Administration - Før turneringen har turneringsarrangøren flg. opgaver: 1. Være sikker på at hans/hendes PDGA medlemskab er betalt og gyldigt - der kræves PDGA medlemskab af turneringsarrangører på PDGA EuroChallenge Tour. 2. Have bestået PDGA Official Exam. 3. Tilbyde tilmelding via eget website, eller en til lejligheden tildelt side på med alle oplysninger i god tid. Evt. også bruge PDGA s kalendersystem til at offentliggøre tilmeldingslisten, men dette bestemmer turneringsarrangøren selv. 4. Koordinere med den ansvarlige for DDGU Scorekeeper i god tid inden registrering/tilmelding starter, og opgive informationer om antal deltagere, registeringsperiode, evt. tilkøb som frokost, overnatning og lign. Dette kan gøres på e- mail - Efter turneringen har turneringsarrangøren flg. opgaver: 1. Samme aften som turneringen slutter at maile resultaterne til DDGU på i den af DDGU standardiserede resultatskabelon (Excel-fil). For at lette dette opfordres turneringsarrangøren til at bruge skabelonen til at indtaste resultater løbende under turneringen på f. eks. en bærbar computer. Således kan stilling og grupper også nemmere udregnes og videreformidles til deltagerne under turneringen. - Ifm. turneringen tager DDGU sig af flg. opgaver:

6 1. I starten af året at sanktionere turneringerne som PDGA EuroChallenge Tour C-tier eller B-tier (ud fra turneringsarrangørernes ønske). 2. Inden turneringsstart at sende DDGUs standardiserede resultatskabelon (Excel-fil) til turneringsarrangøren. 3. Inden for 5 hverdage efter tilmeldings-deadline at indbetale minimum 70% af tilmeldingsgebyrerne via bankoverførsel til turneringsarrangøren. 4. Samme aften som turneringen slutter, at uploade de modtagne resultater fra turneringarrangøren til PDGA s website, så der kan linkes fra til de officielle resultater. 5. Sende elektronisk PDGA turneringsrapport (resultater, udbetalingssatser, baneinformation og andre detaljer) til PDGA s hovedkvarter og den danske PDGAlandekoordinator efter turneringens afslutning i samråd med turneringsarrangøren. 6. Uploade resultaterne til DDGU Scorekeeper, så der automatisk udregnes handicap, tour stilling og statistik på banerne. Nyttige links DDGUs website: PDGAs website: PDGA Europes website: DDGU Scorekeeper: scorekeeper.ddgu.dk PDGAs regler: Europæiske dokumenter: Appendiks A: Eksempler Eksempel 1. Delte placeringer inden afgørelse af de 4 finaledeltagere: Spiller A, B og C ligger på de 3 første pladser, men spiller D, E og F deler fjerdepladsen. Alle seks spillere starter i finalen. Spiller A, B og C har allerede sikret sig at spille alle 9 huller i finalen, mens spiller D, E og F spiller sudden death løbende. Spiller D og E får en 3'er på første finalehul, mens spiller F får en 4'er og dermed må udgå. På andet og tredje finalehul for spiller D og E begge 3'ere og er fortsat med. Først på fjerde finalehul sikrer spiller E sig at spille resten af finalen med en 3'er mod en 5'er for spiller D, som dermed udgår. Spiller A, B, C og E spiller dermed de sidste fem finalehuller færdige. Eksempel 2. Forslag til fuldt turneringsprogram for en 2-dages turnering: Lørdag: Spillermøde og registrering runde, 18 huller Frokost runde, 18 huller Søndag: runde, 18 huller Frokost runde Finale for top 4 i OPEN-rækken

7 Præmieoverrækkelse Eksempel deltagere i en række giver følgende pointfordeling: - Vinderen får 145 point (100+3x15) - nr. 2 får point ( /15) - nr. 3 får point (145-2x145/15) - nr. 4 får 116 point (145-3x145/15) - nr. 5 får point (145-4x145/15) osv. Eksempel 4. Præmieudregning ved 40 deltagere: I Open har 40 deltagere betalt tilmeldingsgebyr i en to-dages turnering. Der gives altså pengepræmier til de 7 bedste. Vinderen får dermed 27% af de 50% af deltagergebyrerne i Open = 1080 kr., mens nr. 7 får 7% af de 50 % af deltagergebyrerne i Open = 280 kr. Appendiks B: Sådan får du en god turnering - Offentliggør website for turneringen med banekort (inkl. hvilke huller der spilles i semifinalen og finalen), information, tidsskema, mulighed for forplejning, overnatning, transport osv. hurtigst muligt og helst senest 6 uger inden tee-off. - Tilbyd evt. gratis morgenmad til deltagerne. Dette giver en god, social og hyggelig opstart på turneringsdagene og bør kunne gøres for ganske små midler. - Start så tidligt som muligt søndag så folk kan nå hjem i ordentlig tid. - Forsøg at fremme hygge-rækken og lok evt. juniorer til (evt. ved at turneringen lader juniorer spille gratis). - Husk at informere om 888-reglen: hvis TD en observerer, at en spiller DNF er uden grund eller med vilje spiller radikalt under niveau skal vedkommende indberettes og kan risikere at få en straf af PDGA på minus fem rating point. - Tag stilling til, om der skal give trofæer til en eller flere topplaceringer i rækkerne. Kan være en god souvenir at få med hjem fra turneringen. - Lav sideturneringer som CTP (Closest-To-Pin), HIO (Hole-In-One) eller sjove indslag som flest kast på et hul, hvor mange discs i søen under denne turnering, tip top 3 i hver række osv. - Undgå helst ændringer af permanente baner; især forlængelse af de eksisterende huller. Det kan dog være spændende med specialdesignede huller til finaler, så længe dette tydeligt fremgår på websitet. - Hvis du afholder en 1-dags turnering, anbefales det at holde et ekstra arrangement den anden weekenddag, så langtfrarejsende deltagere kan få mere disc golf ud af weekenden. Holder du f. eks. din 1-dags turnering en lørdag, ville det være godt med en pargolf-turnering, en DDGUworkshop el. lign. søndag. DDGU vil gerne være behjælpelige med at arrangere dette; især workshops. - Det anbefales at banen opfylder følgende standarder:

8 1. Rimelig græsslåning, således at deltagerne kan finde deres discs uden at risikere lost disc pga. for højt græs. 2. Tydelig markering af teesteder senest 1 uge inden tee-off indtil de endelige teemarkeringer kommer op. F. eks. som teelinier der er sprayet på jorden. 3. Markering af kurveplacering ved ikke-permanente kurve senest 1 uge inden tee-off og indtil de endelige kurve sættes op. F. eks. med et sprayet kryds, pinde el. lign. 4. At kurvene er af metal og har flere end en række kædeled, samt står i vater og overholder PDGAs regler for højde over jorden osv. (www.pdga.com/tech-standards). Anbefalede kurve kunne være: DGA Mach III/IV, Innova DISCatcher Pro, Latitude 64 Pro Basket, kurvene fra Johansens Smedeværksted i Nørresundby. - På DDGU Danish Tour bør tændte mobiltelefoner og personsøgere undgås under runderne og turneringsarrangøren bedes påminde om dette. - DDGU anmoder turneringsarrangøren om at forbyde indtagelse af alkohol før og mellem runderne samt appellere til deltagerne om at undgå rygning under runderne, så sportens seriøsitet og image fastholdes. Indtagelse af alkohol og rusmidler under selve runderne er i øvrigt forbudt i flg. reglerne og bør medføre diskvalifikation (jf. PDGAs regler). - PDGA har deres egen såkaldte Competition Manual, som turneringsarrangører i USA og Canada skal følge. Denne har IKKE førsteprioritet for turneringsarrangører i Europa! Der skal man i stedet følge retningslinierne for PDGA Europe s EuroChallenge Tour (hvis der er noget, der ikke er angivet her i DDGUs retningslinier). Den senest opdaterede Guide to PDGA Europe and PDGA EuroTour kan altid downloades på - DDGU besidder en såkaldt turneringskasse (er i virkeligheden flere fysiske plasticbokse) indeholdende effekter, som er relevante ved afholdelse af turneringer. Denne kasse er til udlån til turneringsarrangører, som måtte ønske dette. Der er udarbejdet en liste over kassens indhold, og det er turneringsarrangøren som er ansvarlig for at kassens indhold svarer til listens ved aflevering efter lån. Listen forsøges holdt a jour på

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR Revision 2016, 18.01.2016 Turneringsform RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR - Der afholdes mellem fire (4) og seks (6) 1-dags- eller 2-dagesturneringer, som udgør DDGU Danish Tour i løbet af året - primært

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR PRODISCUS DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

RETNINGSLINIER FOR PRODISCUS DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Revision 2015, 19-02-2015 RETNINGSLINIER FOR PRODISCUS DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør Prodiscus

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR Revision 2017, 19.02.2017 Turneringsform RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR - Der afholdes mellem fire (4) og seks (6) 1- eller 2-dagsturneringer, som udgør DDGU Danish Tour i løbet af sæsonen - primært

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds vest Turneringsbetingelser:

Læs mere

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg)

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) fremmødte: Andreas Lindberg, Arne Mejlholm, Sinus Frank

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 2 2014 Mødedato: 28.01-2014 Til stede: Per Varming (PV), Johnny Winther (JOW), Lars Ostenfeldt (LO), Christian Munk Poulsen (CMP) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016 for JT All In Racing BMX Cup 2016 Dansk BMX National Cup 2016 Indholdsfortegnelse 1 Information omkring løbsserien... 3 1.1 Løbsansvarlige... 3 1.2 Baner og dato... 3 2 Regler, klasser, tilmelding og registrering...

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Junior Distrikts Tour

Junior Distrikts Tour Junior Distrikts Tour Turneringsbetingelser 2014 Turneringen arrangeres af de enkelte distrikter og er ingen DGU turnering. Formål JDT skal styrke interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter Indbydelse DM udendørs 2015 UNGDOM Riffel BK og junior 50-200 og 300 meter DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Ungdom Riffel: D. 12.-13.

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering Arrangør-manual Danmarksmesterskab Bouldering (senior) Indhold: 1. Indledning... 2 2. Deltagere... 2 3. Konkurrencens format... 2 4. Rutebygning... 3 5. Dommere... 3 6. Forberedelse og planlægning... 3

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Fredag den 19. juni 2009 ****

Fredag den 19. juni 2009 **** Marienlyst Cup Pro/Am 2009 Fredag den 19. juni 2009 **** Hotel & Casino Marienlyst A/S Ndr. Strandvej 2 DK 3000 Helsingør Tel.: +45 4921 4000 Fax: +45 4921 4900 E-mail: hotel@marienlyst.dk www.marienlyst.dk

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

3-4 uger før turneringen

3-4 uger før turneringen 3-4 uger før turneringen Annoncering og opslag Kontoret sørger efter aftale med turneringsudvalget (Mogens Jespersen - MJ) for, at der sættes opslag på turneringstavlen i forhallen, når der åbnes for tilmelding

Læs mere

Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej 138 5210 Odense NV 5000 Odense C

Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej 138 5210 Odense NV 5000 Odense C Dato: 14-17. oktober 2015. Haller: Paarup hallerne Næsby hallerne Paarupvej 21 Maylandsvænget 9 5210 Odense NV 5270 Odense N Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej 138 5210 Odense

Læs mere

ODENSE BOWLINGHAL. indbyder hermed alle licenserede ungdomsbowlere og spillere i aldergruppen 18-23årige. D. 16. & 17.

ODENSE BOWLINGHAL. indbyder hermed alle licenserede ungdomsbowlere og spillere i aldergruppen 18-23årige. D. 16. & 17. ODENSE BOWLINGHAL indbyder hermed alle licenserede ungdomsbowlere og spillere i aldergruppen 18-23årige Odense Eventyrstævne D. 16. & 17. september 2017 www.bowlinghal.dk Odense Bowlinghal indbyder hermed

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Stævnet er snittællende og der skal spilles i klubdragt. Medlemskort skal forevises ved afhentning af slagsedler.

Stævnet er snittællende og der skal spilles i klubdragt. Medlemskort skal forevises ved afhentning af slagsedler. www.bowlinghal.dk Odense Bowlinghal indbyder hermed alle licenserede ungdomsspillere til Ungdomsrankingstævne. Yderligere vil Odense Bowlinghal også gerne indbyde ungseniorer til Odense Eventyrstævne.

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Technical Guide for Car Steam Wash Cup 2017

Technical Guide for Car Steam Wash Cup 2017 for Car Steam Wash Cup 2017 Indholdsfortegnelse 1 Information omkring løbsserien... 3 1.1 Løbsansvarlige... 3 1.2 Baner og dato... 3 2 Regler, klasser, tilmelding og registrering... 3 2.1 Regler... 3 2.2

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Teknik - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Teknik - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ.

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ. DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej 189 8930 Randers NØ. Fremmødte: Joakim Bank Lauridsen, Niels Madsen Kloster, Thomas Rasmussen, Kasper Hornby,

Læs mere

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open 19. 21. januar 2018 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af:

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Ægtepargolf 2015 1 Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Eli Hage Niels Hage Kirsten Kobborg Niels Kobborg 30662176 51493432 40306135 30740848 labo@mail.dk kirstenkobborg@youmail.dk

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2012

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2012 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2012 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 09. 10. juni 2012 Stævnet henvender

Læs mere

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program Indbydelse DM udendørs 2015 SENIOR Riffel UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og Nordisk Program DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer DM Senior Riffel:

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2016

Seniorklubben Årsplan 2016 Seniorklubben Årsplan 2016 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 16.-23. Golfrejse april

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 Arrangementet arrangeres efter UCI s reglement for BMX med følgende ændringer og tillæg. Arrangørlandet skal fremsende nyt Nordisk reglement

Læs mere

Officielle Medalist Dartliga.dk regler DOUBLE (Danmark) Gældende for sæsonen 2015

Officielle Medalist Dartliga.dk regler DOUBLE (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler DOUBLE (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 20. 22. januar 2017 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i finalerne - og som noget nyt Sprint Åben

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

Invitation til Yonex Denmark Junior 2013 i Odense

Invitation til Yonex Denmark Junior 2013 i Odense Invitation til Yonex Denmark Junior 2013 i Odense Tilmelding: Tilmelding skal foregå via www.badmintonpeople.dk senest torsdag den 26. september 2013. Her SKAL du også bestille T-shirt, bespisning, overnatning

Læs mere

Ladies Section Danmark Sæson 2011

Ladies Section Danmark Sæson 2011 Ladies Section Danmark Sæson 2011 Turneringsdatoer Indledende runder 2011 1. På egen damedag uge 19 2. På egen damedag uge 21 3. På egen damedag uge 24 Alle resultaterne fremsendes, efterhånden som de

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende Oktober 2013 Træningsplads og arealer... 2 Indskrivning... 2 Betaling... 2 PRØVER... 3 Kredsens præmieregler/tilskud...

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Praktiske oplysninger OK-Cup marts 2015 i Gråsten

Praktiske oplysninger OK-Cup marts 2015 i Gråsten Praktiske oplysninger OK-Cup 28. 29. marts 2015 i Gråsten Arrangør: Håndboldklubben Egene Gråsten Indkvartering / overnatning Praktiske oplysninger FREDAG: Kontaktperson: Lotte 20 68 52 26 eller Karin

Læs mere

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Velkommen til Vejle Påske Cup 17.-19. april 2014 Det er os igen en stor fornøjelse at kunne invitere Jer til vores helt unikke håndboldstævne

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Officielle Medalist Dartliga.dk regler DOUBLE (Danmark) Gældende for efterårssæsonen 2015

Officielle Medalist Dartliga.dk regler DOUBLE (Danmark) Gældende for efterårssæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler DOUBLE (Danmark) Gældende for efterårssæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 29.-31. MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag den 14. januar 2018 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE

Læs mere

KVIK Årgangs Cup 2017

KVIK Årgangs Cup 2017 KVIK Årgangs Cup 2017 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2017 Stævnet giver årgangssvømmere mulighed for at konkurrere under super optimale forhold

Læs mere

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F Indbydelse til DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F 2 0 1 6 Sønderhedevej 11 6710 Esbjerg V 75269219 Kære golfspiller Esbjerg PI og Dansk Politiidrætsforbund har hermed fornøjelsen

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL MIDSOMMERC 2015 6. 7. juni 2015 Stævnet henvender sig til svømmere, der kan lide fest og farver, og er for alle årgange. Der vil være: Perfekte sportslige

Læs mere

Indbydelse til Rødovre Cup 2013 Teknik Plus Landshold må deltage i stævnet Lørdag den 21. september 2013

Indbydelse til Rødovre Cup 2013 Teknik Plus Landshold må deltage i stævnet Lørdag den 21. september 2013 Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Rødovre Taekwondo Klub Dato: 21. september 2013 Sted: RødovreHallen Rødovre Parkvej 425 2610 Rødovre Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber, Deltager krav:

Læs mere

HJERTELIG VELKOMMEN. Faxe Kondi Cup års Jubilæum

HJERTELIG VELKOMMEN. Faxe Kondi Cup års Jubilæum HJERTELIG VELKOMMEN BK Amager og Bryggerigruppen A/S ønsker hermed samtlige hold, trænere og tilskuere hjertelig velkommen til ungdomsstævnet, Faxe Kondi Cup 2004 20 års Jubilæum Vi er glade og stolte

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Praktiske oplysninger OK-Cup 12. 13. april 2014 i Gråsten

Praktiske oplysninger OK-Cup 12. 13. april 2014 i Gråsten Praktiske oplysninger OK-Cup 12. 13. april 2014 i Gråsten Arrangør: Håndboldklubben Egene Gråsten Praktiske oplysninger Indkvartering / overnatning Indkvartering sker på fra Johs. Koch s vej i OK campingvogn

Læs mere

Turneringsreglement, parturneringer Semifinaler og finaler

Turneringsreglement, parturneringer Semifinaler og finaler Dette turneringsreglement er gældende for semifinaler og finaler i Dame Par, Senior Par, Mix Par og Åben Par. Tilmelding og betaling 1. Alle deltagende spillere skal være medlem af DBf. ( 301A) 2. Der

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 13.-15. APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag d. 22. januar 2017 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE CUP

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej Odense NV 5000 Odense C

Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej Odense NV 5000 Odense C Dato: 18-21 oktober 2017. Haller: Paarup hallerne Næsby hallerne Paarupvej 21 Maylandsvænget 9 5210 Odense NV 5270 Odense N Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej 138 5210 Odense

Læs mere

Dansk Squash Forbund Regler for Junior Turneringer. Junior Grand Prix turneringen

Dansk Squash Forbund Regler for Junior Turneringer. Junior Grand Prix turneringen Dansk Squash Forbund Regler for Junior Turneringer Junior Grand Prix turneringen Indholdsfortegnelse: 1 Turneringens formål... 3 2 Bestemmelserne omfatter... 3 3 Turneringsbestemmelser... 3 3.1 Klassificering

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision. Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i denne periode mulighed

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. JBU s Ungdomsstævne. Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011

Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. JBU s Ungdomsstævne. Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011 Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til JBU s Ungdomsstævne Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011 Sæsonens 7. rankingstævne Præmiepulje på kr. ca. 20.000,00 Indbydelse - Proportioner

Læs mere

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER 25. - 27. SEPTEMBER Det er 36. gang Haderslev Svømmeklub inviterer til Syd Cup, og i år er der foretaget nogle ændringer i programmet i forhold til 2014. Vi håber, at det også i år vil blive et stævne

Læs mere

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30.

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2008 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark Esbjerg Svømmeklub byder hermed velkommen til 18th Danish International Swim Cup et af verdens største svømmestævner! Svømmehallerne

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

BSF Café Open #2 Jule-edition lørdag den 21. december kl. 11

BSF Café Open #2 Jule-edition lørdag den 21. december kl. 11 KBgK og Ballerup-Skovlunde Fodbold Café arrangerer i samarbejde med DBgF BSF Café Open #2 Jule-edition lørdag den 21. december kl. 11 Kom og få en hyggelig dag i Ballerup Skovlunde Fodboldklubs lokaler.

Læs mere

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Invitation til: HORSENS OPEN 9-10 August 2013 International Moth joller. Horsens sejlklub. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Sejladsen vil foregå på

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er... 4 6 Point...

Læs mere