RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering"

Transkript

1 Revision 2014, RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør DDGU Danish Tour, i løbet af året - primært fra april til september men med mulighed for turneringsafholdelse i marts, oktober og november også, hvis der er potentiale for det. - Ultimo oktober hvert år offentliggøres forslag til turneringskalenderen for året efter på og turneringsarrangører kan ansøge om at afholde en eller flere turneringer via formularen på - Ultimo december året før/primo januar i turneringsåret offentliggøres datoerne for DDGU Danish Tour på - Alle turneringer sanktioneres som PDGA EuroChallenge Tour turneringer - enten som C-tier eller som B-tier - og de deltagende PDGA medlemmers PDGA rating bliver derfor opdateret. Ligeledes bliver DDGU medlemmers handicap udregnet. - Udenlandske spillere kan også deltage på DDGU Danish Tour. - Det kræver PDGA medlemskab at deltage på touren i alle rækker undtagen i Hygge-rækken. - Der spilles efter PDGA s gældende regler - senest revideret pr. 1/ Website med banekort (inkl. hvilke huller der spilles i semifinalen og finalen), information, tidsskema osv. bør være tilgængeligt på turneringens website 6 uger inden tee-off. - I den samlede tourstilling tæller en spillers bedste resultater fra tourens antal turneringer minus 2. 1-dags og 2-dages turneringer tæller lige meget. I år tæller altså en spillers x bedste resultater til den samlede stilling. - Der tilbydes flg. rækker på DDGU Danish Tour: Open MPO Åben for ALLE. Henvender sig primært til de bedste mænd under 40 år. Women FPO Åben for ALLE KVINDER. Master MPM Åben for alle, som er fyldt eller fylder 40 i år. Grandmaster MPG Åben for alle, som er fyldt eller fylder 50 i år. Am MA1 Åben for alle, som ikke har et Pro-medlemskab af PDGA. Junior U16 MJ2 Åben for alle, som ikke er fyldt eller fylder 17 i år. Hygge Åben for ALLE. Bemærk i resten af dokumentet at Hygge-rækken IKKE bliver rapporteret til PDGA, IKKE modtager pengepræmier og IKKE indgår i en samlet stilling på touren. - DDGU henstiller til at mænd under 40 år med en PDGA-rating på over (bedre end) eller et DDGU-handicap på under (bedre end) 15,0 - spiller i Open-rækken (MPO). - En række i en turnering bliver oprettet ved én indbetalt tilmelding pr. seneste tilmeldingsdato til turneringen. Tilmelding og betaling foregår i vores system DDGU Scorekeeper via on-line kreditkort betaling eller PayPal. - Turneringsarrangøren bestemmer selv datoen for sidste tilmeldingsfrist, som også er sidste dag for betaling til turneringen, men DDGU skal bruge op til 5 hverdage for at videreformidle penge (minimum 70% af deltagergebyrerne) til turneringsarrangøren til brug for præmier, udgifter osv.

2 - Tilmelding og betaling til Hygge-rækken kan dog godt foregå på selve dagen, og i kontanter til turneringsarrangøren, hvis turneringsarrangøren vælger at åbne op for denne mulighed. - For at få refunderet tilmeldingsgebyret ved et evt. afbud til en turnering skal spilleren kunne fremvise lægeerklæring på sygdom/skade eller spilleren skal angive en tvingende grund, såsom dødsfald i familien el. lign. Alternativt kan man sælge sin plads til en spiller i SAMME RÆKKE. Turneringslederen skal så have besked hurtigst muligt af hensyn til planlægning med grupper, scorekort, leaderboard osv. - I turneringer der spilles på baner med 9 huller, skal der kunne rummes 45 deltagere, men der må ikke være flere. På baner med 18 huller må der maksimalt være 90 deltagere og der skal minimum være plads til 72 deltagere. Turneringsprogram - I fordeling af alle grupper i alle runder tilstræbes primært grupper med 4 eller 5 deltagere, og der må ikke på noget tidspunkt i turneringen være grupper indeholdende under 3 deltagere eller over 5 deltagere (bortset fra ved evt. Sudden death i finalen - se længere nede). - Deltagere i rækkerne Open (MPO) og Master (MPM) spiller fra længste (som regel hvid) tee, alle andre rækker spiller fra næstlængste (som regel gul) tee. - Ved 2-dages turneringer spilles således: 1. To runder á 18 huller lørdag og to runder af 18 huller søndag for alle rækker. Disse skal spilles som 2 runder med hver 18 huller med en pause. Der må således ikke spilles f. eks. 3 x 12 huller på en evt. 12 hullers-bane eller 4 x 9 huller med pause på en evt. 9 hullersbane (her spilles så 2x9 + 2x9). 2. Finalerunde á 5 huller for de 4 bedste OPEN-spillere. - Ved 1-dags turneringer spilles i alle rækker: 1. To runder á 18 huller. Disse skal spilles som 2 runder med hver 18 huller med en pause. Der må således ikke spilles f. eks. 3 x 12 huller på en evt. 12 hullers-bane eller 4 x 9 huller med pause på en evt. 9 hullers-bane (her spilles så 2x9 + 2x9). 2. En finalerunde á 9 huller for de 4 bedste i de rækker, hvor der var mindst 4 betalte tilmeldinger. I Women og Grandmaster er kun 2 betalte tilmeldinger nødvendigt for en finale. Hvis der i alt er 5 eller færre Women og Grandmaster, bør disse spille finale sammen i samme gruppe. Der spilles med flyvende start", således at rækkerne starter med 7-10 min. mellemrum på første finalehul i flg. rækkefølge: Junior (MJ2), Grandmaster (MPG), Women (FPO), Am (MA1), Master (MPM), Open (MPO). - I første runde fordeles deltagerne i to puljer efter hhv. længste og næstlængste tee. Deltagerene i hver pulje opdeles i grupper vha. lodtrækning. Skulle der på en given tee være et ulige antal deltagere ift. en fornuftig gruppeopdeling, må turneringslederen frit vælge at flytte de overskydende deltagere over på den anden tee. DDGU anbefaler dog umiddelbart at deltagere i Am-rækken der er i overskud på næstlængste tee flyttes til længste tee-grupperne (Open og Master). - I anden runde deles ved 1-dags turneringer grupperne ud fra scores i de respektive rækker. Ved 2-dages turneringer deles i anden runde grupperne udelukkende ud fra scores, men der opdeles stadig på hhv. længste og næstlængste tee. Her anbefaler DDGU, at deltagerne med højeste (dårligste) scores fra længste tee (Open og Master), som er i overskud ift. fornuftig

3 gruppeinddeling, flyttes til gul tee-grupperne. Dér kan de sorteres ind efter score som spillede de fra gul tee. - I tredje og fjerde runde ved 2-dages turneringer deles grupperne ud fra scores i de respektive rækker. - I tilfælde af at en eller flere deltagere ligger lige inden OPEN-finalen, og dermed vil give flere end 4 deltagere i finalen, spilles sudden death på følgende måde: ALLE delte placeringer går med i finalen men spiller så sudden death "undervejs" og vil løbende udgå til der er 4 deltagere, som så spiller hele finalen færdig (se eksempel 1 sidst i dette dokument). - Se eksempel 2 for forslag til et fuldt turneringsprogram for en 2-dages turnering. Gebyrer - I samtlige rækker er deltagergebyret pr. deltager pr. turneringsdag 100 kr. (altså 100 kr. ved 1-dags turneringer og 200 kr. ved 2-dages turneringer). - Gebyrerne indeholder alle sanktioneringer til DDGU og PDGA. - Turneringsarrangøren (selve turneringslederen) skal gennemgå PDGA s Official s Exam (http://www.pdgastore.com/store/officials-exam.html). DDGU refunderer udgiften, når prøven er bestået. Turneringslederen tilbydes gratis medlemskab af DDGU. - Minimum 50% af de samlede deltagergebyrer i rækkerne går til præmier i selve turneringen. - Maksimum 15% af de samlede deltagergebyrer går til indkøb og gravering af pokaler samt til daglig drift af DDGU. Evt. oprunding af præmier til nærmeste 10 kr. (se kapitel vedr. præmier) tages fra disse 15%. - Præcis 15% af de samlede deltagergebyrer i samtlige rækker (bortset fra Hygge-rækken), går til den samlede præmiepulje på DDGU Danish Tour. - Præcis 20% af de samlede deltagergebyrer kan gå til udgifter/overskud ved turneringsafholdelse, inkl. evt. spillerpakker, morgenmad, frokost el. lign. Det er helt op til turneringsarrangøren, hvordan disse ca. 20% skal bruges - det er sågar muligt at lægge dem oveni præmiepuljen for turneringen. Pointgivning - Der gives point i alle rækker (bortset fra Hygge-rækken) i hver turnering til den samlede tour stilling efter følgende regler deltagere i rækken): Rækkevinderen får =V De efterfølgende placeringer får faldende osv. (se eksempel 3 sidst i dette dokument). Alle delte placeringer får samme point (højeste point f. eks. vil alle delte 3. pladser fra eksemplet ovenover med 15 deltagere alle få 125,67 point). Spillere der ikke gennemfører turneringen, eller som har betalt og ikke kommer til start, får ingen point.

4 Præmier i hver turnering - I hver oprettet Pro-række med fire eller flere deltagere, uddeles pengepræmier efter nedenstående skema (hvor antal deltagere står som koloner og placering som rækker) % 60% 45% 38% 35% 30% 27% 26% 25% 25% 2 40% 30% 25% 20% 20% 20% 19% 19% 18% 3 25% 20% 18% 17% 15% 14% 14% 14% 4 17% 15% 13% 12% 12% 11% 10% 5 12% 11% 10% 10% 9% 8% 6 9% 9% 8% 7% 7% 7 7% 6% 6% 6% 8 5% 5% 5% 9 4% 4% 10 3% - Alle pengepræmier rundes altid OP til nærmeste 10 kr. Se eksempel 4 sidst i dette dokument for udregning af præmier. I hver oprettet AM-række med fire eller flere deltagere gives der gavekort-præmier (el. lign.) til en værdi efter følgende skema (hvor antal deltagere står som koloner og placering som rækker). - Evt. sponsorpræmier i form af enten penge eller merchandise tæller ikke med i regnskabet i pengepræmierne, men anses blot som ekstra præmier til glæde for deltagerne. De kan f. eks. gives som Hole-In-One eller Closest-To-Pin præmier eller de kan lægges oveni de samlede pengepræmier for turneringen (ved penge-sponsorater) og fordeles som turneringsarrangøren ønsker. Dvs. at turneringsarrangøren/den arrangerende klub ikke må inddrage sponsorpræmierne som overskud til sig selv eller klubben, eller bruge dem til at dække evt. udgifter, ifm. turneringen. Overskuddet må derfor i alle tilfælde maksimalt udgøre de 20%, som angivet i kapitlet om gebyrer herover. - I hyggerækken gives der som udgangspunkt ikke præmier. 75% af tilmeldingsgebyret går til spillerpakker, mens 25% går til arrangøren. DDGU kan evt. være behjælpelige med at skaffe spillerpakker.

5 Præmier i den samlede tour stilling - Præmiepuljen til den samlede tour stilling i en given række er resultat af antal tilmeldte deltagere over sæsonen i rækken. - Der gives præmier til de bedst placerede i hver oprettet række efter de samme principper som ved hver turnering (se ovenfor). - Er der mellem præmiemodtagerne to eller flere spillere med samme antal point, får de hver især præmier svarende til gennemsnittet af procentfordelingen, således at de hver modtager præmier med samme værdi (se eksempel 4 sidst i dette dokument). Når det gælder Am-rækken (MA1) og Junior-rækken (MJ2), tilstræbes en så ligelig fordeling som muligt af præmierne mellem evt. delte placeringer. - Er der nogle rækker hvor to eller flere spillere deler førstepladsen, og der dermed ikke er fundet en vinder på DDGU Danish Tour, findes vinderen således: 1. Den spiller der har GENNEMFØRT flest turneringer, bliver vinder på DDGU Danish Tour. 2. Hvis dette er det samme antal, er det den spiller der har fået flest point i en turnering, der bliver vinder på DDGU Danish Tour. 3. Er der efter punkt 1 og 2 ikke fundet en vinder, deles titlen mellem spillerne. - Der vil være en repræsentant fra DDGU til stede til at overrække præmierne for den samlede tour stilling efter den sidste turnering - enten ved selve den sidste turnering, eller ved et evt. efterfølgende DM. Er en spiller, der skal modtage en præmie, ikke til stede ved sidste turnering, kontakter DDGU spilleren vedr. det praktiske i forbindelse med at sende præmien. Administration - Før turneringen har turneringsarrangøren flg. opgaver: 1. Være sikker på at hans/hendes PDGA medlemskab er betalt og gyldigt - der kræves PDGA medlemskab af turneringsarrangører på PDGA EuroChallenge Tour. 2. Have bestået PDGA Official Exam. 3. Tilbyde tilmelding via eget website, eller en til lejligheden tildelt side på med alle oplysninger i god tid. Evt. også bruge PDGA s kalendersystem til at offentliggøre tilmeldingslisten, men dette bestemmer turneringsarrangøren selv. 4. Koordinere med den ansvarlige for DDGU Scorekeeper i god tid inden registrering/tilmelding starter, og opgive informationer om antal deltagere, registeringsperiode, evt. tilkøb som frokost, overnatning og lign. Dette kan gøres på e- mail - Efter turneringen har turneringsarrangøren flg. opgaver: 1. Samme aften som turneringen slutter at maile resultaterne til DDGU på i den af DDGU standardiserede resultatskabelon (Excel-fil). For at lette dette opfordres turneringsarrangøren til at bruge skabelonen til at indtaste resultater løbende under turneringen på f. eks. en bærbar computer. Således kan stilling og grupper også nemmere udregnes og videreformidles til deltagerne under turneringen. - Ifm. turneringen tager DDGU sig af flg. opgaver:

6 1. I starten af året at sanktionere turneringerne som PDGA EuroChallenge Tour C-tier eller B-tier (ud fra turneringsarrangørernes ønske). 2. Inden turneringsstart at sende DDGUs standardiserede resultatskabelon (Excel-fil) til turneringsarrangøren. 3. Inden for 5 hverdage efter tilmeldings-deadline at indbetale minimum 70% af tilmeldingsgebyrerne via bankoverførsel til turneringsarrangøren. 4. Samme aften som turneringen slutter, at uploade de modtagne resultater fra turneringarrangøren til PDGA s website, så der kan linkes fra til de officielle resultater. 5. Sende elektronisk PDGA turneringsrapport (resultater, udbetalingssatser, baneinformation og andre detaljer) til PDGA s hovedkvarter og den danske PDGAlandekoordinator efter turneringens afslutning i samråd med turneringsarrangøren. 6. Uploade resultaterne til DDGU Scorekeeper, så der automatisk udregnes handicap, tour stilling og statistik på banerne. Nyttige links DDGUs website: PDGAs website: PDGA Europes website: DDGU Scorekeeper: scorekeeper.ddgu.dk PDGAs regler: Europæiske dokumenter: Appendiks A: Eksempler Eksempel 1. Delte placeringer inden afgørelse af de 4 finaledeltagere: Spiller A, B og C ligger på de 3 første pladser, men spiller D, E og F deler fjerdepladsen. Alle seks spillere starter i finalen. Spiller A, B og C har allerede sikret sig at spille alle 9 huller i finalen, mens spiller D, E og F spiller sudden death løbende. Spiller D og E får en 3'er på første finalehul, mens spiller F får en 4'er og dermed må udgå. På andet og tredje finalehul for spiller D og E begge 3'ere og er fortsat med. Først på fjerde finalehul sikrer spiller E sig at spille resten af finalen med en 3'er mod en 5'er for spiller D, som dermed udgår. Spiller A, B, C og E spiller dermed de sidste fem finalehuller færdige. Eksempel 2. Forslag til fuldt turneringsprogram for en 2-dages turnering: Lørdag: Spillermøde og registrering runde, 18 huller Frokost runde, 18 huller Søndag: runde, 18 huller Frokost runde Finale for top 4 i OPEN-rækken

7 Præmieoverrækkelse Eksempel deltagere i en række giver følgende pointfordeling: - Vinderen får 145 point (100+3x15) - nr. 2 får point ( /15) - nr. 3 får point (145-2x145/15) - nr. 4 får 116 point (145-3x145/15) - nr. 5 får point (145-4x145/15) osv. Eksempel 4. Præmieudregning ved 40 deltagere: I Open har 40 deltagere betalt tilmeldingsgebyr i en to-dages turnering. Der gives altså pengepræmier til de 7 bedste. Vinderen får dermed 27% af de 50% af deltagergebyrerne i Open = 1080 kr., mens nr. 7 får 7% af de 50 % af deltagergebyrerne i Open = 280 kr. Appendiks B: Sådan får du en god turnering - Offentliggør website for turneringen med banekort (inkl. hvilke huller der spilles i semifinalen og finalen), information, tidsskema, mulighed for forplejning, overnatning, transport osv. hurtigst muligt og helst senest 6 uger inden tee-off. - Tilbyd evt. gratis morgenmad til deltagerne. Dette giver en god, social og hyggelig opstart på turneringsdagene og bør kunne gøres for ganske små midler. - Start så tidligt som muligt søndag så folk kan nå hjem i ordentlig tid. - Forsøg at fremme hygge-rækken og lok evt. juniorer til (evt. ved at turneringen lader juniorer spille gratis). - Husk at informere om 888-reglen: hvis TD en observerer, at en spiller DNF er uden grund eller med vilje spiller radikalt under niveau skal vedkommende indberettes og kan risikere at få en straf af PDGA på minus fem rating point. - Tag stilling til, om der skal give trofæer til en eller flere topplaceringer i rækkerne. Kan være en god souvenir at få med hjem fra turneringen. - Lav sideturneringer som CTP (Closest-To-Pin), HIO (Hole-In-One) eller sjove indslag som flest kast på et hul, hvor mange discs i søen under denne turnering, tip top 3 i hver række osv. - Undgå helst ændringer af permanente baner; især forlængelse af de eksisterende huller. Det kan dog være spændende med specialdesignede huller til finaler, så længe dette tydeligt fremgår på websitet. - Hvis du afholder en 1-dags turnering, anbefales det at holde et ekstra arrangement den anden weekenddag, så langtfrarejsende deltagere kan få mere disc golf ud af weekenden. Holder du f. eks. din 1-dags turnering en lørdag, ville det være godt med en pargolf-turnering, en DDGUworkshop el. lign. søndag. DDGU vil gerne være behjælpelige med at arrangere dette; især workshops. - Det anbefales at banen opfylder følgende standarder:

8 1. Rimelig græsslåning, således at deltagerne kan finde deres discs uden at risikere lost disc pga. for højt græs. 2. Tydelig markering af teesteder senest 1 uge inden tee-off indtil de endelige teemarkeringer kommer op. F. eks. som teelinier der er sprayet på jorden. 3. Markering af kurveplacering ved ikke-permanente kurve senest 1 uge inden tee-off og indtil de endelige kurve sættes op. F. eks. med et sprayet kryds, pinde el. lign. 4. At kurvene er af metal og har flere end en række kædeled, samt står i vater og overholder PDGAs regler for højde over jorden osv. (www.pdga.com/tech-standards). Anbefalede kurve kunne være: DGA Mach III/IV, Innova DISCatcher Pro, Latitude 64 Pro Basket, kurvene fra Johansens Smedeværksted i Nørresundby. - På DDGU Danish Tour bør tændte mobiltelefoner og personsøgere undgås under runderne og turneringsarrangøren bedes påminde om dette. - DDGU anmoder turneringsarrangøren om at forbyde indtagelse af alkohol før og mellem runderne samt appellere til deltagerne om at undgå rygning under runderne, så sportens seriøsitet og image fastholdes. Indtagelse af alkohol og rusmidler under selve runderne er i øvrigt forbudt i flg. reglerne og bør medføre diskvalifikation (jf. PDGAs regler). - PDGA har deres egen såkaldte Competition Manual, som turneringsarrangører i USA og Canada skal følge. Denne har IKKE førsteprioritet for turneringsarrangører i Europa! Der skal man i stedet følge retningslinierne for PDGA Europe s EuroChallenge Tour (hvis der er noget, der ikke er angivet her i DDGUs retningslinier). Den senest opdaterede Guide to PDGA Europe and PDGA EuroTour kan altid downloades på - DDGU besidder en såkaldt turneringskasse (er i virkeligheden flere fysiske plasticbokse) indeholdende effekter, som er relevante ved afholdelse af turneringer. Denne kasse er til udlån til turneringsarrangører, som måtte ønske dette. Der er udarbejdet en liste over kassens indhold, og det er turneringsarrangøren som er ansvarlig for at kassens indhold svarer til listens ved aflevering efter lån. Listen forsøges holdt a jour på

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

-lig velkommen til Blaksets Bridgecenter

-lig velkommen til Blaksets Bridgecenter -lig velkommen til Blaksets Bridgecenter Nadia Bekkouche, Frederik Bjerregaard, Knut Blakset, Lars Blakset, Mathias Bruun, Thomas Vang Larsen (Otto) og Peter Nielsen byder alle nye og gamle medlemmer velkommen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

BLIV EN BEDRE TENNISFORÆLDRE

BLIV EN BEDRE TENNISFORÆLDRE BLIV EN BEDRE TENNISFORÆLDRE Retningslinier til hjælp for unge tennisspilleres forældre Skrevet af Miguel Crespo og Dave Miley The International Tennis Federation, ITF Ltd, 1999 Forfatterne ønsker at takke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND

DANSK ATLETIK FORBUND 0 DANSK ATLETIK FORBUND KONKURRENCEREGLER 2014-2015 1 Indhold IAAF s KONKURRENCEREGLER 2014-2015... 5 DEFINITIONER... 5 KAPITEL 1 - INTERNATIONALE ATLETIKKONKURRENCER... 7 Regel 1 - Internationale atletikkonkurrencer...

Læs mere