RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering"

Transkript

1 Revision 2014, RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør DDGU Danish Tour, i løbet af året - primært fra april til september men med mulighed for turneringsafholdelse i marts, oktober og november også, hvis der er potentiale for det. - Ultimo oktober hvert år offentliggøres forslag til turneringskalenderen for året efter på og turneringsarrangører kan ansøge om at afholde en eller flere turneringer via formularen på - Ultimo december året før/primo januar i turneringsåret offentliggøres datoerne for DDGU Danish Tour på - Alle turneringer sanktioneres som PDGA EuroChallenge Tour turneringer - enten som C-tier eller som B-tier - og de deltagende PDGA medlemmers PDGA rating bliver derfor opdateret. Ligeledes bliver DDGU medlemmers handicap udregnet. - Udenlandske spillere kan også deltage på DDGU Danish Tour. - Det kræver PDGA medlemskab at deltage på touren i alle rækker undtagen i Hygge-rækken. - Der spilles efter PDGA s gældende regler - senest revideret pr. 1/ Website med banekort (inkl. hvilke huller der spilles i semifinalen og finalen), information, tidsskema osv. bør være tilgængeligt på turneringens website 6 uger inden tee-off. - I den samlede tourstilling tæller en spillers bedste resultater fra tourens antal turneringer minus 2. 1-dags og 2-dages turneringer tæller lige meget. I år tæller altså en spillers x bedste resultater til den samlede stilling. - Der tilbydes flg. rækker på DDGU Danish Tour: Open MPO Åben for ALLE. Henvender sig primært til de bedste mænd under 40 år. Women FPO Åben for ALLE KVINDER. Master MPM Åben for alle, som er fyldt eller fylder 40 i år. Grandmaster MPG Åben for alle, som er fyldt eller fylder 50 i år. Am MA1 Åben for alle, som ikke har et Pro-medlemskab af PDGA. Junior U16 MJ2 Åben for alle, som ikke er fyldt eller fylder 17 i år. Hygge Åben for ALLE. Bemærk i resten af dokumentet at Hygge-rækken IKKE bliver rapporteret til PDGA, IKKE modtager pengepræmier og IKKE indgår i en samlet stilling på touren. - DDGU henstiller til at mænd under 40 år med en PDGA-rating på over (bedre end) eller et DDGU-handicap på under (bedre end) 15,0 - spiller i Open-rækken (MPO). - En række i en turnering bliver oprettet ved én indbetalt tilmelding pr. seneste tilmeldingsdato til turneringen. Tilmelding og betaling foregår i vores system DDGU Scorekeeper via on-line kreditkort betaling eller PayPal. - Turneringsarrangøren bestemmer selv datoen for sidste tilmeldingsfrist, som også er sidste dag for betaling til turneringen, men DDGU skal bruge op til 5 hverdage for at videreformidle penge (minimum 70% af deltagergebyrerne) til turneringsarrangøren til brug for præmier, udgifter osv.

2 - Tilmelding og betaling til Hygge-rækken kan dog godt foregå på selve dagen, og i kontanter til turneringsarrangøren, hvis turneringsarrangøren vælger at åbne op for denne mulighed. - For at få refunderet tilmeldingsgebyret ved et evt. afbud til en turnering skal spilleren kunne fremvise lægeerklæring på sygdom/skade eller spilleren skal angive en tvingende grund, såsom dødsfald i familien el. lign. Alternativt kan man sælge sin plads til en spiller i SAMME RÆKKE. Turneringslederen skal så have besked hurtigst muligt af hensyn til planlægning med grupper, scorekort, leaderboard osv. - I turneringer der spilles på baner med 9 huller, skal der kunne rummes 45 deltagere, men der må ikke være flere. På baner med 18 huller må der maksimalt være 90 deltagere og der skal minimum være plads til 72 deltagere. Turneringsprogram - I fordeling af alle grupper i alle runder tilstræbes primært grupper med 4 eller 5 deltagere, og der må ikke på noget tidspunkt i turneringen være grupper indeholdende under 3 deltagere eller over 5 deltagere (bortset fra ved evt. Sudden death i finalen - se længere nede). - Deltagere i rækkerne Open (MPO) og Master (MPM) spiller fra længste (som regel hvid) tee, alle andre rækker spiller fra næstlængste (som regel gul) tee. - Ved 2-dages turneringer spilles således: 1. To runder á 18 huller lørdag og to runder af 18 huller søndag for alle rækker. Disse skal spilles som 2 runder med hver 18 huller med en pause. Der må således ikke spilles f. eks. 3 x 12 huller på en evt. 12 hullers-bane eller 4 x 9 huller med pause på en evt. 9 hullersbane (her spilles så 2x9 + 2x9). 2. Finalerunde á 5 huller for de 4 bedste OPEN-spillere. - Ved 1-dags turneringer spilles i alle rækker: 1. To runder á 18 huller. Disse skal spilles som 2 runder med hver 18 huller med en pause. Der må således ikke spilles f. eks. 3 x 12 huller på en evt. 12 hullers-bane eller 4 x 9 huller med pause på en evt. 9 hullers-bane (her spilles så 2x9 + 2x9). 2. En finalerunde á 9 huller for de 4 bedste i de rækker, hvor der var mindst 4 betalte tilmeldinger. I Women og Grandmaster er kun 2 betalte tilmeldinger nødvendigt for en finale. Hvis der i alt er 5 eller færre Women og Grandmaster, bør disse spille finale sammen i samme gruppe. Der spilles med flyvende start", således at rækkerne starter med 7-10 min. mellemrum på første finalehul i flg. rækkefølge: Junior (MJ2), Grandmaster (MPG), Women (FPO), Am (MA1), Master (MPM), Open (MPO). - I første runde fordeles deltagerne i to puljer efter hhv. længste og næstlængste tee. Deltagerene i hver pulje opdeles i grupper vha. lodtrækning. Skulle der på en given tee være et ulige antal deltagere ift. en fornuftig gruppeopdeling, må turneringslederen frit vælge at flytte de overskydende deltagere over på den anden tee. DDGU anbefaler dog umiddelbart at deltagere i Am-rækken der er i overskud på næstlængste tee flyttes til længste tee-grupperne (Open og Master). - I anden runde deles ved 1-dags turneringer grupperne ud fra scores i de respektive rækker. Ved 2-dages turneringer deles i anden runde grupperne udelukkende ud fra scores, men der opdeles stadig på hhv. længste og næstlængste tee. Her anbefaler DDGU, at deltagerne med højeste (dårligste) scores fra længste tee (Open og Master), som er i overskud ift. fornuftig

3 gruppeinddeling, flyttes til gul tee-grupperne. Dér kan de sorteres ind efter score som spillede de fra gul tee. - I tredje og fjerde runde ved 2-dages turneringer deles grupperne ud fra scores i de respektive rækker. - I tilfælde af at en eller flere deltagere ligger lige inden OPEN-finalen, og dermed vil give flere end 4 deltagere i finalen, spilles sudden death på følgende måde: ALLE delte placeringer går med i finalen men spiller så sudden death "undervejs" og vil løbende udgå til der er 4 deltagere, som så spiller hele finalen færdig (se eksempel 1 sidst i dette dokument). - Se eksempel 2 for forslag til et fuldt turneringsprogram for en 2-dages turnering. Gebyrer - I samtlige rækker er deltagergebyret pr. deltager pr. turneringsdag 100 kr. (altså 100 kr. ved 1-dags turneringer og 200 kr. ved 2-dages turneringer). - Gebyrerne indeholder alle sanktioneringer til DDGU og PDGA. - Turneringsarrangøren (selve turneringslederen) skal gennemgå PDGA s Official s Exam (http://www.pdgastore.com/store/officials-exam.html). DDGU refunderer udgiften, når prøven er bestået. Turneringslederen tilbydes gratis medlemskab af DDGU. - Minimum 50% af de samlede deltagergebyrer i rækkerne går til præmier i selve turneringen. - Maksimum 15% af de samlede deltagergebyrer går til indkøb og gravering af pokaler samt til daglig drift af DDGU. Evt. oprunding af præmier til nærmeste 10 kr. (se kapitel vedr. præmier) tages fra disse 15%. - Præcis 15% af de samlede deltagergebyrer i samtlige rækker (bortset fra Hygge-rækken), går til den samlede præmiepulje på DDGU Danish Tour. - Præcis 20% af de samlede deltagergebyrer kan gå til udgifter/overskud ved turneringsafholdelse, inkl. evt. spillerpakker, morgenmad, frokost el. lign. Det er helt op til turneringsarrangøren, hvordan disse ca. 20% skal bruges - det er sågar muligt at lægge dem oveni præmiepuljen for turneringen. Pointgivning - Der gives point i alle rækker (bortset fra Hygge-rækken) i hver turnering til den samlede tour stilling efter følgende regler deltagere i rækken): Rækkevinderen får =V De efterfølgende placeringer får faldende osv. (se eksempel 3 sidst i dette dokument). Alle delte placeringer får samme point (højeste point f. eks. vil alle delte 3. pladser fra eksemplet ovenover med 15 deltagere alle få 125,67 point). Spillere der ikke gennemfører turneringen, eller som har betalt og ikke kommer til start, får ingen point.

4 Præmier i hver turnering - I hver oprettet Pro-række med fire eller flere deltagere, uddeles pengepræmier efter nedenstående skema (hvor antal deltagere står som koloner og placering som rækker) % 60% 45% 38% 35% 30% 27% 26% 25% 25% 2 40% 30% 25% 20% 20% 20% 19% 19% 18% 3 25% 20% 18% 17% 15% 14% 14% 14% 4 17% 15% 13% 12% 12% 11% 10% 5 12% 11% 10% 10% 9% 8% 6 9% 9% 8% 7% 7% 7 7% 6% 6% 6% 8 5% 5% 5% 9 4% 4% 10 3% - Alle pengepræmier rundes altid OP til nærmeste 10 kr. Se eksempel 4 sidst i dette dokument for udregning af præmier. I hver oprettet AM-række med fire eller flere deltagere gives der gavekort-præmier (el. lign.) til en værdi efter følgende skema (hvor antal deltagere står som koloner og placering som rækker). - Evt. sponsorpræmier i form af enten penge eller merchandise tæller ikke med i regnskabet i pengepræmierne, men anses blot som ekstra præmier til glæde for deltagerne. De kan f. eks. gives som Hole-In-One eller Closest-To-Pin præmier eller de kan lægges oveni de samlede pengepræmier for turneringen (ved penge-sponsorater) og fordeles som turneringsarrangøren ønsker. Dvs. at turneringsarrangøren/den arrangerende klub ikke må inddrage sponsorpræmierne som overskud til sig selv eller klubben, eller bruge dem til at dække evt. udgifter, ifm. turneringen. Overskuddet må derfor i alle tilfælde maksimalt udgøre de 20%, som angivet i kapitlet om gebyrer herover. - I hyggerækken gives der som udgangspunkt ikke præmier. 75% af tilmeldingsgebyret går til spillerpakker, mens 25% går til arrangøren. DDGU kan evt. være behjælpelige med at skaffe spillerpakker.

5 Præmier i den samlede tour stilling - Præmiepuljen til den samlede tour stilling i en given række er resultat af antal tilmeldte deltagere over sæsonen i rækken. - Der gives præmier til de bedst placerede i hver oprettet række efter de samme principper som ved hver turnering (se ovenfor). - Er der mellem præmiemodtagerne to eller flere spillere med samme antal point, får de hver især præmier svarende til gennemsnittet af procentfordelingen, således at de hver modtager præmier med samme værdi (se eksempel 4 sidst i dette dokument). Når det gælder Am-rækken (MA1) og Junior-rækken (MJ2), tilstræbes en så ligelig fordeling som muligt af præmierne mellem evt. delte placeringer. - Er der nogle rækker hvor to eller flere spillere deler førstepladsen, og der dermed ikke er fundet en vinder på DDGU Danish Tour, findes vinderen således: 1. Den spiller der har GENNEMFØRT flest turneringer, bliver vinder på DDGU Danish Tour. 2. Hvis dette er det samme antal, er det den spiller der har fået flest point i en turnering, der bliver vinder på DDGU Danish Tour. 3. Er der efter punkt 1 og 2 ikke fundet en vinder, deles titlen mellem spillerne. - Der vil være en repræsentant fra DDGU til stede til at overrække præmierne for den samlede tour stilling efter den sidste turnering - enten ved selve den sidste turnering, eller ved et evt. efterfølgende DM. Er en spiller, der skal modtage en præmie, ikke til stede ved sidste turnering, kontakter DDGU spilleren vedr. det praktiske i forbindelse med at sende præmien. Administration - Før turneringen har turneringsarrangøren flg. opgaver: 1. Være sikker på at hans/hendes PDGA medlemskab er betalt og gyldigt - der kræves PDGA medlemskab af turneringsarrangører på PDGA EuroChallenge Tour. 2. Have bestået PDGA Official Exam. 3. Tilbyde tilmelding via eget website, eller en til lejligheden tildelt side på med alle oplysninger i god tid. Evt. også bruge PDGA s kalendersystem til at offentliggøre tilmeldingslisten, men dette bestemmer turneringsarrangøren selv. 4. Koordinere med den ansvarlige for DDGU Scorekeeper i god tid inden registrering/tilmelding starter, og opgive informationer om antal deltagere, registeringsperiode, evt. tilkøb som frokost, overnatning og lign. Dette kan gøres på e- mail - Efter turneringen har turneringsarrangøren flg. opgaver: 1. Samme aften som turneringen slutter at maile resultaterne til DDGU på i den af DDGU standardiserede resultatskabelon (Excel-fil). For at lette dette opfordres turneringsarrangøren til at bruge skabelonen til at indtaste resultater løbende under turneringen på f. eks. en bærbar computer. Således kan stilling og grupper også nemmere udregnes og videreformidles til deltagerne under turneringen. - Ifm. turneringen tager DDGU sig af flg. opgaver:

6 1. I starten af året at sanktionere turneringerne som PDGA EuroChallenge Tour C-tier eller B-tier (ud fra turneringsarrangørernes ønske). 2. Inden turneringsstart at sende DDGUs standardiserede resultatskabelon (Excel-fil) til turneringsarrangøren. 3. Inden for 5 hverdage efter tilmeldings-deadline at indbetale minimum 70% af tilmeldingsgebyrerne via bankoverførsel til turneringsarrangøren. 4. Samme aften som turneringen slutter, at uploade de modtagne resultater fra turneringarrangøren til PDGA s website, så der kan linkes fra til de officielle resultater. 5. Sende elektronisk PDGA turneringsrapport (resultater, udbetalingssatser, baneinformation og andre detaljer) til PDGA s hovedkvarter og den danske PDGAlandekoordinator efter turneringens afslutning i samråd med turneringsarrangøren. 6. Uploade resultaterne til DDGU Scorekeeper, så der automatisk udregnes handicap, tour stilling og statistik på banerne. Nyttige links DDGUs website: PDGAs website: PDGA Europes website: DDGU Scorekeeper: scorekeeper.ddgu.dk PDGAs regler: Europæiske dokumenter: Appendiks A: Eksempler Eksempel 1. Delte placeringer inden afgørelse af de 4 finaledeltagere: Spiller A, B og C ligger på de 3 første pladser, men spiller D, E og F deler fjerdepladsen. Alle seks spillere starter i finalen. Spiller A, B og C har allerede sikret sig at spille alle 9 huller i finalen, mens spiller D, E og F spiller sudden death løbende. Spiller D og E får en 3'er på første finalehul, mens spiller F får en 4'er og dermed må udgå. På andet og tredje finalehul for spiller D og E begge 3'ere og er fortsat med. Først på fjerde finalehul sikrer spiller E sig at spille resten af finalen med en 3'er mod en 5'er for spiller D, som dermed udgår. Spiller A, B, C og E spiller dermed de sidste fem finalehuller færdige. Eksempel 2. Forslag til fuldt turneringsprogram for en 2-dages turnering: Lørdag: Spillermøde og registrering runde, 18 huller Frokost runde, 18 huller Søndag: runde, 18 huller Frokost runde Finale for top 4 i OPEN-rækken

7 Præmieoverrækkelse Eksempel deltagere i en række giver følgende pointfordeling: - Vinderen får 145 point (100+3x15) - nr. 2 får point ( /15) - nr. 3 får point (145-2x145/15) - nr. 4 får 116 point (145-3x145/15) - nr. 5 får point (145-4x145/15) osv. Eksempel 4. Præmieudregning ved 40 deltagere: I Open har 40 deltagere betalt tilmeldingsgebyr i en to-dages turnering. Der gives altså pengepræmier til de 7 bedste. Vinderen får dermed 27% af de 50% af deltagergebyrerne i Open = 1080 kr., mens nr. 7 får 7% af de 50 % af deltagergebyrerne i Open = 280 kr. Appendiks B: Sådan får du en god turnering - Offentliggør website for turneringen med banekort (inkl. hvilke huller der spilles i semifinalen og finalen), information, tidsskema, mulighed for forplejning, overnatning, transport osv. hurtigst muligt og helst senest 6 uger inden tee-off. - Tilbyd evt. gratis morgenmad til deltagerne. Dette giver en god, social og hyggelig opstart på turneringsdagene og bør kunne gøres for ganske små midler. - Start så tidligt som muligt søndag så folk kan nå hjem i ordentlig tid. - Forsøg at fremme hygge-rækken og lok evt. juniorer til (evt. ved at turneringen lader juniorer spille gratis). - Husk at informere om 888-reglen: hvis TD en observerer, at en spiller DNF er uden grund eller med vilje spiller radikalt under niveau skal vedkommende indberettes og kan risikere at få en straf af PDGA på minus fem rating point. - Tag stilling til, om der skal give trofæer til en eller flere topplaceringer i rækkerne. Kan være en god souvenir at få med hjem fra turneringen. - Lav sideturneringer som CTP (Closest-To-Pin), HIO (Hole-In-One) eller sjove indslag som flest kast på et hul, hvor mange discs i søen under denne turnering, tip top 3 i hver række osv. - Undgå helst ændringer af permanente baner; især forlængelse af de eksisterende huller. Det kan dog være spændende med specialdesignede huller til finaler, så længe dette tydeligt fremgår på websitet. - Hvis du afholder en 1-dags turnering, anbefales det at holde et ekstra arrangement den anden weekenddag, så langtfrarejsende deltagere kan få mere disc golf ud af weekenden. Holder du f. eks. din 1-dags turnering en lørdag, ville det være godt med en pargolf-turnering, en DDGUworkshop el. lign. søndag. DDGU vil gerne være behjælpelige med at arrangere dette; især workshops. - Det anbefales at banen opfylder følgende standarder:

8 1. Rimelig græsslåning, således at deltagerne kan finde deres discs uden at risikere lost disc pga. for højt græs. 2. Tydelig markering af teesteder senest 1 uge inden tee-off indtil de endelige teemarkeringer kommer op. F. eks. som teelinier der er sprayet på jorden. 3. Markering af kurveplacering ved ikke-permanente kurve senest 1 uge inden tee-off og indtil de endelige kurve sættes op. F. eks. med et sprayet kryds, pinde el. lign. 4. At kurvene er af metal og har flere end en række kædeled, samt står i vater og overholder PDGAs regler for højde over jorden osv. (www.pdga.com/tech-standards). Anbefalede kurve kunne være: DGA Mach III/IV, Innova DISCatcher Pro, Latitude 64 Pro Basket, kurvene fra Johansens Smedeværksted i Nørresundby. - På DDGU Danish Tour bør tændte mobiltelefoner og personsøgere undgås under runderne og turneringsarrangøren bedes påminde om dette. - DDGU anmoder turneringsarrangøren om at forbyde indtagelse af alkohol før og mellem runderne samt appellere til deltagerne om at undgå rygning under runderne, så sportens seriøsitet og image fastholdes. Indtagelse af alkohol og rusmidler under selve runderne er i øvrigt forbudt i flg. reglerne og bør medføre diskvalifikation (jf. PDGAs regler). - PDGA har deres egen såkaldte Competition Manual, som turneringsarrangører i USA og Canada skal følge. Denne har IKKE førsteprioritet for turneringsarrangører i Europa! Der skal man i stedet følge retningslinierne for PDGA Europe s EuroChallenge Tour (hvis der er noget, der ikke er angivet her i DDGUs retningslinier). Den senest opdaterede Guide to PDGA Europe and PDGA EuroTour kan altid downloades på - DDGU besidder en såkaldt turneringskasse (er i virkeligheden flere fysiske plasticbokse) indeholdende effekter, som er relevante ved afholdelse af turneringer. Denne kasse er til udlån til turneringsarrangører, som måtte ønske dette. Der er udarbejdet en liste over kassens indhold, og det er turneringsarrangøren som er ansvarlig for at kassens indhold svarer til listens ved aflevering efter lån. Listen forsøges holdt a jour på

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

HÅNDBOLD STÆVNE VARDE 13. - 14. SEPTEMBER

HÅNDBOLD STÆVNE VARDE 13. - 14. SEPTEMBER HÅNDBOLD STÆVNE 28 EGE CUP 2008 VARDE 13. - 14. SEPTEMBER EGE-CUP 2008 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKEBANK har hermed fornøjelsen for 28. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER EGE CUP 2009 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKE BANK har hermed fornøjelsen for 29. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder sted den

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

Indbydelse til DM teknik 2011 - Fredericia

Indbydelse til DM teknik 2011 - Fredericia Promotor: Dansk Taekwondo Klub ArrangÄr: 04-11-2011 Fredericia Taekwondo Klub Dato: 26-11-2011 Sted: Strib Fritids- og Aktivitetscenter Ny Billeshavevej 1-3 Strib 5500 Middelfart Regler: DTaF s regler

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014 har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september Holdinddeling: Damer A: 3. Division og Kvalifikationsrække, Fyns- og Jyllandsserie Herrer A: 3. Division og Kvalifikationsrække,

Læs mere

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013.

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013. ALBERTSLUND HÅNDBOLD Indbyder hermed til Sportyfied cup 1. og 2. juni 2013. Det er med stor glæde, at vi igen i år kan invitere til stævne i Albertslund, denne gang for 43. gang og denne gang med ny hovedsponsor

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

BSF Café Open #2 Jule-edition lørdag den 21. december kl. 11

BSF Café Open #2 Jule-edition lørdag den 21. december kl. 11 KBgK og Ballerup-Skovlunde Fodbold Café arrangerer i samarbejde med DBgF BSF Café Open #2 Jule-edition lørdag den 21. december kl. 11 Kom og få en hyggelig dag i Ballerup Skovlunde Fodboldklubs lokaler.

Læs mere

Indbydelse til Beg/Talent Cup - Fredericia LÄrdag den 18. september 2010

Indbydelse til Beg/Talent Cup - Fredericia LÄrdag den 18. september 2010 Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste tilmelding: ArrangÄr: 27. august 2010 Fredericia Taekwondo Klub Info mail sendes til de klubber der har tilmeldt deltagere, info Dato: LÅgges ogsç pç forbundets

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2015 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Regler for Den Gyldne Mikrofon

Regler for Den Gyldne Mikrofon Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14.

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14. 24. 26. JANUAR Dato 24. 26. Januar 2014 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

YOUNG PRAISE Fredag d. 27. januar 2012 kl. 19-21 for alle fra 5-9. klasse &

YOUNG PRAISE Fredag d. 27. januar 2012 kl. 19-21 for alle fra 5-9. klasse & Indbydelse YOUNG PRAISE Fredag d. 27. januar 2012 kl. 19-21 for alle fra 5-9. klasse & GRATIS KIDSVOLLEY/VOLLEYBALL-STÆVNE Lørdag d. 28. januar 2012 kl. 9-16 for alle fra 3-9. klasse Efterskolen Solgården

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste tilmelding: ArrangÄr: 17. september 010 Gladsaxe Taekwondo Klub Samheon Info mail sendes til de klubber der har tilmeldt deltagere, info Dato: LÅgges ogsç

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2015 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Ny Skjern -regel afprøves til Skjern Bank Jule Cup 2013. VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Skjern Håndbold - U10 stævne 28.-29. december i Tarm Idrætscenter VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Hermed skal der lyde

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Velkommen til Hedeboturneringen 2015

Velkommen til Hedeboturneringen 2015 25.-27. september 2015 Velkommen til Hedeboturneringen 2015 Velkommen til årets udgave af Hedeboturneringen. I år er det med stolthed at vi kan præsenterer den 42. udgave af vores populære turneringen.

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

Officielle PDGA regler

Officielle PDGA regler Officielle PDGA regler 2006 udgave Dansk oversættelse af DFSU 1 Officielle PDGA disc golf regler Den stigende popularitet for disc golf skyldes den fascination det giver at kaste en flyvende disc med stor

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

DM i volleyball 2012 for efterskoler

DM i volleyball 2012 for efterskoler M i volleyball 2012 for efterskoler Tirsdag d. 24.- onsdag d. 25. april 2012 Indbydelse og kampplan M i volleyball 2012 renge Pulje Sydvestjyl. Vesterbølle GI I alt Sæt/point/plac Vesterbølle GI, jerre

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder til Handelsbanken Aarhus Open 5. 7. juni 2015 AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012 Instruks 19. 23. november 2012 Side 1/7 1. Generelt 1.1. Turneringen afvikles overalt som en ren Mitchell turnering i rækker à 4-15 borde. Turneringen afvikles over 24 spil, men da der er såvel lige som

Læs mere