VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL"

Transkript

1 NB YHEDS REV NYHEDSBREV April 2009 VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL STIEBEL ELTRON KØRER I SAMARBEJDE MED DE FØRENDE DANSKE VVS-GROSSISTER EN KAMPAGNE PÅ JORDVARMPUMPETYPEN WPC DE KOMMENDE MÅNEDER Jordvarmepumpe type WPC. Flere uvildige undersøgelser kårer varmepumperne som de mest økonomiske og miljørigtige varmesystemer på markedet. STIEBEL ELTRON Jordvarmepumpe WPC høster energien i jorden, hvilket gør den til et miljørigtigt og økonomisk rentabelt system. Til en rigtig vinder. STIEBEL ELTRON og Pettinaroli vil gerne give dine kunder mulighed for at få fingrene i vore vindervarmepumper - jordvarmepumperne WPC, så dine kunder kan høste alle fordelene ved dette system. Vi kører derfor sammen med de førende danske VVSgrossister en kampagne på denne varmepumpetype de kommende måneder. Dine kunder får ikke blot adgang til et enestående system, DU får også systemet til en favorabel pris. Varmepumpen er velegnet til eksisterende byggeri og nybyggeri. FORÅRSKAMPAGNE PÅ WPC Vi tilbyder:» Tysk kvalitet og mange års erfaring» Smukt design» God varmeøkonomi» Høj virkningsgrad» Lavt støj- og vedligeholdelsesniveau» Mulighed for ekstra garantitegning Læs i øvrigt artiklen på bagsiden, der beskriver hvorledes du med WPL Cool fra STIEBEL ELTRON kan tilføre dit hus lidt mere luksus. WPL Cool varmer boligen op med energi fra udeluften på kolde dage og overtager kølingen af rummene i sommerheden.

2 SKIFT OLIEFYRET UD MED EN VARMEPUMPE OG SPAR - SE HVOR MEGET NEDENFOR! Økonomiberegningseksempel: Nyere oliefyr udskiftes enten med ny oliekedel eller jordvarmeanlæg. Hus på 180 m² opført i 1980 med fire beboere. Nuværende oliefyr Olieforbrug i dag 2650 ltr/år Oliepris 8 kr./ltr Brænder- og kedeleffektivitet 85 % Service og skorstensfejning 1.500kr./år Nyt oliefyr Forventet olieforbrug 2500 ltr/år Oliepris 8 kr./ltr Brænder- og kedeleffektivitet 90 % Service og skorstensfejning 1.500kr./år Varmepumpe (jordvarme) Nominel ydelse 9 kw Årseffektivitet 3.6 (-) Serviceomkostninger 750 kr./år Investering* kr. Elpris 1.5 kr./kwh Årlige driftsomkostninger, nu Inkl. service, skorstensfejning og el til brænder/pumpe kr./år Årlige driftsomkostninger, nyt oliefyr (90% effektivitet) Inkl. service, skorstensfejning og el til brænder/pumpe kr./år Årlige driftsomkostninger, varmepumpe Inkl. service kr./år Årlig besparelse ved varmepumpe sammenlignet med nyt oliefyr kr./år Svarende til en simpel tilbagebetalingstid på: 6.3 år *: Bemærk venligst, at installationsomkostningerne er beregnet som differencen mellem varmepumpeinstallationen og de omkostninger, der må forventes, hvis det eksisterende oliefyr skal renoveres/udskiftes. Ved udskiftning af oliefyr er der forudsat en effektivitet på 90%. Teknologisk Institut Sidst godkendt 6. marts 2009 Læs i øvrigt næste side, hvor jordvarmepumpen kåres som testvinder i katagorien laveste omkostninger og største miljøhensyn i forbindelse med nybyggeri. VARMT VAND VEDVARENDE ENERGI RUMOPVARMNING MOD GRØNNERE TIDER MED VAND OG VARME. UDGAVE » VARMEPUMPER» VENTILATION» SOLVARME» TEKNISKE DATA OG TILBEHØR Rekvirer brochuren over det store, spændende og brede varmepumpeprogram fra Stiebel Eltron eller se den på Ring for yderligere informationer

3 NYHEDSBREV April 200 VARMEPUMPER VINDER VED NYBYGGERI OG MODERNISERINGSPROJEKTER Anvender man olie eller gas til opvarmning har man to grundlæggende problemer: For det første er stigningen i brændstofpriserne ikke til at standse, for det andet bidrager forbrændingen af fossile brændstoffer og dermed frigivelsen af CO2 væsentligt til klimaforandringerne. Løsningen er jævnfør den mangeårige tyske specialist inden for vedvarende energi, STIEBEL ELTRON: Varmepumpen. STIEBEL ELTRON er en af markedets største og mest erfarne varmepumpeproducenter. To tyske medier, tidsskriftet Öko Test og tv-programmet ARD Ratgeber Bauen + Wohnen har testet forskellige varmesystemer og kommer frem til samme resultat: Varmepumpen er det bedste system til både nybyggeri og moderniseringsprojekter. Det tyske tidsskrift Öko Test, vurderede de samlede omkostninger i forbindelse med de forskellige varmeanlæg og opstillede beregninger for nybyggeri og eksisterende byggeri, og sammenlignede jordvarmevarmepumpen med en gaskedel, med og uden solfangerunderstøttelse, samt med et træpillefyr, et oliefyr og en oliekedel. Vinderen i kategorien laveste omkostninger og største miljøhensyn i forbindelse med nybyggeri var jordvarmepumpen. Den skiller sig klart ud med det laveste energiforbrug, den laveste luftforureningsgrad og med de laveste årlige energiomkostninger. Også på området samlede årlige omkostninger er varmepumpen klart den billigste i forbindelse med nybyggeri. De billigste og reneste varmeanlæg til moderniseringsprojekter lyder overskriften over sammenligningstabellen for moderniseringsområdet. Jordvarmepumpen fik den bedste placering under miljøvenlighed blandt de testede varmeanlæg, og er således det reneste anlæg. Også på moderniseringsområdet scorer varmepumpen højest, når det gælder de årlige energiomkostninger. Energieffektive varmepumper er med fremme, når det drejer sig om økonomiske og miljørigtige varmesystemer. Et indslag i den tyske tv-udsendelse ARD Ratgeber Bauen und Wohnen stod under mottoet: hvilket varmeanlæg til mit hus?. Svaret var entydigt: Varmepumpen. For et udregningseksempel: Et nybygget hus på 150 M², havde man lavet beregninger med udgangspunkt i mere end 150 forskellige former for bygnings- og anlægstekniker. Resultatet af beregningerne blev: At varmepumpetekniken utvivlsomt lå forrest. Beregningerne viste tydeligt, at varmepumpetekniken er forbundet med de laveste driftsomkostninger, efterfulgt af gasbrændsels- og pilletekniken. Desuden viste resultaterne, at det på grund af de lave samlede omkostninger er en god forretning at vælge varmepumpen, også selvom man skal ud at finansiere den. Eksperterne bag udregningerne havde også lavet beregninger med henblik på moderniseringsprojekter. Her viste resultaterne, at man ligesom i nybyggeri opnår det bedste forhold mellem investering og driftsomkostninger, hvis man vælger en luft vandvarmepumpe.

4 HS1 - GULVVARMESTYRING TIL VARMEPUMPER MULIGGØR DRIFT AF VARMEPUMPE UDEN BUFFERBEHOLDER NYHEDER Trådløs styring specielt designet til varmepumpeanlæg kombineret med gulvvarme og -køling. Muliggør varmepumpedrift uden bufferbeholder. Anlægget består af styring (230V), rumtermostater og telestater. Leveringsklar fra maj WPF - SKYHØJ DISPONIBEL EFFEKT VARMEPUMPER MED OP TIL 400 KW VARMEEFFEKT Hvordan skal vi varme vores boliger op i fremtiden? De, der i dag sætter deres lid til varmepumpens fremsynede teknologi, sætter deres energiforsyning på en solid basis, skåner miljøet og sparer derudover en masse penge. Varmepumpen udgør en af de mest effektive teknologier til varmeproduktion. Ikke kun indehavere af et- eller tofamilieshuse bekymrer sig om deres fremtidige energiforsyning, også indehavere af større boligkomplekser, kontor- og industribygninger vil i øget antal gå over til varmepumpen. Der er hjælp at finde! Den nye varmepumpeserie WPF fra STIEBEL-ELTRON er specielt udviklet til at forsyne større bygninger med varme. Med WPF en flytter de fordelagtige besparelser ved opvarmningen med den moderne varmepumpe også ind i ejendomme med energibehov på op til 400 KW. Den nye varmepumpeserie udnytter den energi, der er i jorden i rigelige mængder, til den omkostningsbesparende opvarmning af store bygninger og det med fremløbstemperaturer på op til 60 C. Varmepumpens ydre lader umiddelbart ane, hvad det kompakte kraftbundt kan præstere. De enkelte enheder fås i fem effekttrin op til 66 KW og i kaskadekobling op til 400 KW varmeeffekt. Op til seks af disse moduler kan kombineres i en enhed. Som noget helt enestående på markedet kan to enheder stables ovenpå hinanden. Pladsen kan således udnyttes optimalt. WPF 20-66: Varmepumper med op til 400 KW varmeeffekt. Løsningen der også opfylder behovet i større boligkomplekser, kontor- og industribygninger.

5 WPL 5 N - KULDIOXID SOM KØLEMIDDEL STIEBEL ELTRON går nye veje inden for varmeteknikken! Varmepumper, der drives med det naturlige kølemiddel kuldioxid (CO2), er særligt egnede til rum- og brugsvandsopvarmning i nybyggeri med meget lavt energiforbrug, f.eks. lavenergihuse. Kuldioxid kendetegnes ved en meget høj varmeeffekt og besidder en meget høj varmetransmissionskoefficient. Med sin nyudviklede varmepumpe WPL 5 N går STIEBEL ELTRON nye veje inden for varmeteknikken og beviser endnu engang på fornem vis sin pionerrolle som markedsleder inden for vedvarende energi. CO2-varmepumper arbejder med et højere tryk og opnår derved højere temperaturer. Fremløbstemperaturen kan nå helt op på 70 C. Det lykkedes STIEBEL ELTRON s ingeniører at afstemme samtlige komponenter til at kunne bære det højere tryk. Desuden kan varmepumpen nu opbygges mere kompakt med mindre kompressorer og mindre rørprofiler. WPL 5 N sætter nye normer inden for miljøvenlighed og effektivitet. Den hastighedsregulerende kompressor bruger nemlig kun den mængde energi der er behov for. Med et minimalt pladsbehov og et lavt støjniveau under drift kan systemet med varmepumpe og 200 L varmvandsbeholder med integreret varmepumpestyring anvendes til mange formål. Den kompakte varmepumpedel anbringes på en ydervæg og varmvandsbeholderen inden døre. De to enheder er, hvilket specielt er interessant for håndværkeren, NYHEDER forbundet via en elektrisk og hydraulisk forbindelse. De fornødne cirkulationspumper til den monoenergetiske varmedrift er allerede indbygget. En enhed med høj ydelse: Udedelen, der egner sig til vægmontering og den dertil hørende 200 L varmvandsbeholder. Med den hastighedsregulerende kompressor bruger varmepumpen kun den mængde energi der er behov for.

6 LWZ - MULTI-FUNKTIONEL KOMPLET VENTILATIONS- OG VARMEANLÆG FRA STIEBEL ELTRON. Multi-funktionel STIEBEL ELTRON LWZ 303/403 er en varmepumpe, som er specielt designet til at opfylde de krav, som stilles til energieffektiv varme og ventilation i det nye bygningsreglement. For det første leverer anlægget den nødvendige rumopvarmning og varmt brugsvand og for det andet sikrer den optimal ventilation af beboelsen. Ved hjælp af den innovative kryds-modstrøms varmeveksler, genindvindes op til 90% af varmen fra ventilationsluften. Herved sikres, at næsten ingen energi går tabt. Som komplet enhed er LWZ 303/403 udstyret med 200 liter varmtvandsbeholder og alle reguleringsfunktioner for varme, ventilation og varmt brugsvand. Varmefunktion STIEBEL ELTRON LWZ 303/403 er en ventilationsvarmepumpe, som udnytter den energi, som findes i ventilationsluften. I modsætning til andre typer af ventilationsvarmepumper kan LWZ 303/403 også udnytte energien i udeluften. Det sikrer, at varmepumpen, selv ved meget lave udetemperaturer, er i stand til at dække behovet for rumopvarmning og varmt brugsvand, med en meget høj virkningsgrad. Selv ved en udendørs temperatur på -18 C kan systemet sikre den nødvendige energi. Ventilation Som komplet enhed sikrer STIEBEL ELTRON LWZ 303/304 udskiftningen af indeluften, som specielt i nye huse er meget vigtig. Det integrerede ventilationsmodul sikrer ikke kun kontinuerlig udskiftning af luften, men via den unikke modstrømsvarmeveksler genindvindes op til 90% af energien i den udgående luft. Dette innovative system sikrer at luften udskiftes uden træk og med et meget lille varmetab. Solenergi STIEBEL ELTRON LWZ 303/304 SOL tilføjer muligheden for at integrere et solvarmeanlæg i systemet. Solvarmepanelet opsamler strålevarmen fra solen og sender energien til systemet via en varmeveksler. Panelerne fungerer uafhængigt af udetemperaturen og har en imponerende høj virkningsgrad - selv i vinterperioden. Varmepumpens reguleringsfunktion sikrer at solvarmen udnyttes optimalt. Solvarmen kan således udnyttes til både varmt brugsvand og rumopvarmning men også til forvarmning af ventilationsluften. Den ekstra energileverandør på taget supplerer varmepumpen og sikrer yderligere energibesparelser. Læs mere på

7 VENTILATION FRISKE FILTRE SIKRER FRISK LUFT OG LANG LEVETID Varme fødder og frisk luft i lungerne, det er livet en kold og blæsende vinterdag, ikke kun for os også for vore hjem. Ved almindelig udluftning ryger en stor del af den kostbare varme dog direkte ud i det blå og kvaliteten af den indkommende luft er, specielt i nærheden af stærkt befærdede veje og i byområder, som følge af et højt indhold af partikler, ikke nødvendigvis særlig høj og kan måske ligefrem medføre nedsat livskvalitet. Stiebel-Eltrons moderne ventilationssystemer med varmegenvinding giver dig frisk luft i lungerne, imens de holder dine fødder varme. Ventilationssystemerne er forsynede med filtre, der sørger for, at den støvholdige brugte luft i hjemmet løbende filtreres og udskiftes med frisk filtreret udeluft, og systemerne genvinder samtidigt energien fra den udskilte luft til opvarmning af den nye, friske luft, der tilføres systemet. Ventilationssystemernes integrerede filtre har forskellige formål: Filtrene ved ventilerne i ydermurerne opfanger støv og tungmetaller fra den indstrømmende udeluft. Filtrene i ventilationsenhederne beskytter ventilatorerne, rørledningerne og varmevekslerne mod skidt, herved opnås et rent system og optimale forhold for allergikere, samt en længere levetid for systemerne. Ventilatorer er stort set vedligeholdelsesfrie. For at opretholde en fejlfri drift og lang levetid skal man dog løbende sikre sig, at filtrene i systemerne ikke smudser til (Stiebel Eltron anbefaler min. hver 3. måned). Disse skal i givet fald skiftes eller om muligt renses. Og det gælder naturligvis for såvel filtrene inde i systemerne, som for filtrene ved ydermurerne. Erfaringer viser dog, at brugerne ikke nødvendigvis forstår vigtigheden i, at filtrene er rene og derfor kun sjældent udskifter disse. Følgen af driften med de tilsmudsede filtre er, at støjniveauet i systemerne, ligesom strømforbruget øges, og at systemets levetid nedsættes. Kort sagt: Skab optimale forhold for dig selv og dit hjem, anvend Stiebel Eltron ventilationssystemer med varmegenvinding og husk jævnligt at udskifte/ rense filtrene! I vores brede sortiment af ventilationssystemer med varmegenvinding finder du følgende enheder: LWZ 303 / 403 Integral / Sol (ventilationsvarmepumper til ventilation, rum- og brugsvandsopvarmning) LWZ 70/170/270 Plus, LWZ 100 (ventilationsenheder) LWA 203/303 Sol, LWA 403 (ventilationsenheder til ventilation, rum- og brugsvandsopvarmning) LWA 100, LWA 252 (enheder til ventilation og brugsvandsopvarmning). Stiebel Eltron er naturligvis leveringsdygtig i filtre til hele sortimentet, både til aktuelle og til udgåede modeller.

8 WPL COOL LIDT MERE LUKSUS I DIT MODERNISERINGSPROJEKT Den sommerkølige vinteropvarmning Hvad sker der i verden? Man har på fornemmelsen, at det ikke er vinter, når det er vinter, og at sommeren byder på den ene varmerekord efter den anden. Klimaændringerne efterlader sine spor. At have det behageligt køligt om sommeren og dejligt varmt om vinteren det ville være ideelt. Et apparat, der kan begge dele? Den nye WPL cool fra STIEBEL ELTRON. Denne serie af luft/vand varmepumper giver dig alle muligheder for moderne rumtemperering, idet disse varmepumper både kan køle og varme efter behov. En ting står klart: Vi skal også fremover have opvarmet vore boliger nogle gange mere, nogle gange mindre. Samtidigt må vi indstille os på mærkbart mere ekstreme temperaturer. WPL cool arbejder optimalt ved udetemperaturer på 20 til +30 C. Den nye varmepumpe kan anvendes til både rum- og brugsvandsopvarmning, og og det er det særlige ved denne varmepumpe køling. En reversibel kølekreds det vil sige et omvendt kredsløb muliggør kølefunktionen. Om sommeren bliver varmepumpen praktisk talt til klimaanlæg. Den uønskede rumvarme transporteres ud til varmepumpen over ventilatorkonvektorer og afgives til udeluften. En elektronisk ekspansionsventil sørger for, at processen styres optimalt. Den indstiller sig optimalt på begge driftsformer ved hjælp af en enestående reguleringselektronik. Særligt velegnet til moderniseringsprojekter Som fremtidssikret investering bidrager det moderne system væsentligt til værdi- og komfortstigningen af ejendomme. Lige som de tusinder af STIE- BEL ELTRON luft/vand varmepumper, der er blevet installeret i årenes løb, fås også den nye WPL cool til indendørs- og udendørsopstilling og med sine tre effekttrin er den særdeles velegnet til moderniseringsprojekter. Kompaktenheden er rustbeskyttet af et hvidlakeret varmforzinket stålkabinet. Ved udendørsopstilling beskytter et tag varmepumpen mod vind og vejr. I hætten er luftindsugningsog udsugningåbningerne desuden integreret. Med en WPL cool her en udendørs version opstillet i en have får brugeren dobbelt bonus: Varmepumpen varmer boligen op med energi fra udeluften på kolde dage og overtager køling af rummene i sommerheden. PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK Tel Fax Internet:

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper God varme bedre for miljøet og bedst for økonomien Luft/luft varmepumper er til dig, der har elopvarmning i huset eller

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning www.varmepumpesiden.dk Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding

Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri m a r k e d s f ø r e n d e b o l i g v e n t i l at i o n m e d va r m e g e n v i n d i n g Nilan VP 18 Compact-serien Aktiv/passiv varmegenvinding VP

Læs mere