VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL"

Transkript

1 NB YHEDS REV NYHEDSBREV April 2009 VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL STIEBEL ELTRON KØRER I SAMARBEJDE MED DE FØRENDE DANSKE VVS-GROSSISTER EN KAMPAGNE PÅ JORDVARMPUMPETYPEN WPC DE KOMMENDE MÅNEDER Jordvarmepumpe type WPC. Flere uvildige undersøgelser kårer varmepumperne som de mest økonomiske og miljørigtige varmesystemer på markedet. STIEBEL ELTRON Jordvarmepumpe WPC høster energien i jorden, hvilket gør den til et miljørigtigt og økonomisk rentabelt system. Til en rigtig vinder. STIEBEL ELTRON og Pettinaroli vil gerne give dine kunder mulighed for at få fingrene i vore vindervarmepumper - jordvarmepumperne WPC, så dine kunder kan høste alle fordelene ved dette system. Vi kører derfor sammen med de førende danske VVSgrossister en kampagne på denne varmepumpetype de kommende måneder. Dine kunder får ikke blot adgang til et enestående system, DU får også systemet til en favorabel pris. Varmepumpen er velegnet til eksisterende byggeri og nybyggeri. FORÅRSKAMPAGNE PÅ WPC Vi tilbyder:» Tysk kvalitet og mange års erfaring» Smukt design» God varmeøkonomi» Høj virkningsgrad» Lavt støj- og vedligeholdelsesniveau» Mulighed for ekstra garantitegning Læs i øvrigt artiklen på bagsiden, der beskriver hvorledes du med WPL Cool fra STIEBEL ELTRON kan tilføre dit hus lidt mere luksus. WPL Cool varmer boligen op med energi fra udeluften på kolde dage og overtager kølingen af rummene i sommerheden.

2 SKIFT OLIEFYRET UD MED EN VARMEPUMPE OG SPAR - SE HVOR MEGET NEDENFOR! Økonomiberegningseksempel: Nyere oliefyr udskiftes enten med ny oliekedel eller jordvarmeanlæg. Hus på 180 m² opført i 1980 med fire beboere. Nuværende oliefyr Olieforbrug i dag 2650 ltr/år Oliepris 8 kr./ltr Brænder- og kedeleffektivitet 85 % Service og skorstensfejning 1.500kr./år Nyt oliefyr Forventet olieforbrug 2500 ltr/år Oliepris 8 kr./ltr Brænder- og kedeleffektivitet 90 % Service og skorstensfejning 1.500kr./år Varmepumpe (jordvarme) Nominel ydelse 9 kw Årseffektivitet 3.6 (-) Serviceomkostninger 750 kr./år Investering* kr. Elpris 1.5 kr./kwh Årlige driftsomkostninger, nu Inkl. service, skorstensfejning og el til brænder/pumpe kr./år Årlige driftsomkostninger, nyt oliefyr (90% effektivitet) Inkl. service, skorstensfejning og el til brænder/pumpe kr./år Årlige driftsomkostninger, varmepumpe Inkl. service kr./år Årlig besparelse ved varmepumpe sammenlignet med nyt oliefyr kr./år Svarende til en simpel tilbagebetalingstid på: 6.3 år *: Bemærk venligst, at installationsomkostningerne er beregnet som differencen mellem varmepumpeinstallationen og de omkostninger, der må forventes, hvis det eksisterende oliefyr skal renoveres/udskiftes. Ved udskiftning af oliefyr er der forudsat en effektivitet på 90%. Teknologisk Institut Sidst godkendt 6. marts 2009 Læs i øvrigt næste side, hvor jordvarmepumpen kåres som testvinder i katagorien laveste omkostninger og største miljøhensyn i forbindelse med nybyggeri. VARMT VAND VEDVARENDE ENERGI RUMOPVARMNING MOD GRØNNERE TIDER MED VAND OG VARME. UDGAVE » VARMEPUMPER» VENTILATION» SOLVARME» TEKNISKE DATA OG TILBEHØR Rekvirer brochuren over det store, spændende og brede varmepumpeprogram fra Stiebel Eltron eller se den på Ring for yderligere informationer

3 NYHEDSBREV April 200 VARMEPUMPER VINDER VED NYBYGGERI OG MODERNISERINGSPROJEKTER Anvender man olie eller gas til opvarmning har man to grundlæggende problemer: For det første er stigningen i brændstofpriserne ikke til at standse, for det andet bidrager forbrændingen af fossile brændstoffer og dermed frigivelsen af CO2 væsentligt til klimaforandringerne. Løsningen er jævnfør den mangeårige tyske specialist inden for vedvarende energi, STIEBEL ELTRON: Varmepumpen. STIEBEL ELTRON er en af markedets største og mest erfarne varmepumpeproducenter. To tyske medier, tidsskriftet Öko Test og tv-programmet ARD Ratgeber Bauen + Wohnen har testet forskellige varmesystemer og kommer frem til samme resultat: Varmepumpen er det bedste system til både nybyggeri og moderniseringsprojekter. Det tyske tidsskrift Öko Test, vurderede de samlede omkostninger i forbindelse med de forskellige varmeanlæg og opstillede beregninger for nybyggeri og eksisterende byggeri, og sammenlignede jordvarmevarmepumpen med en gaskedel, med og uden solfangerunderstøttelse, samt med et træpillefyr, et oliefyr og en oliekedel. Vinderen i kategorien laveste omkostninger og største miljøhensyn i forbindelse med nybyggeri var jordvarmepumpen. Den skiller sig klart ud med det laveste energiforbrug, den laveste luftforureningsgrad og med de laveste årlige energiomkostninger. Også på området samlede årlige omkostninger er varmepumpen klart den billigste i forbindelse med nybyggeri. De billigste og reneste varmeanlæg til moderniseringsprojekter lyder overskriften over sammenligningstabellen for moderniseringsområdet. Jordvarmepumpen fik den bedste placering under miljøvenlighed blandt de testede varmeanlæg, og er således det reneste anlæg. Også på moderniseringsområdet scorer varmepumpen højest, når det gælder de årlige energiomkostninger. Energieffektive varmepumper er med fremme, når det drejer sig om økonomiske og miljørigtige varmesystemer. Et indslag i den tyske tv-udsendelse ARD Ratgeber Bauen und Wohnen stod under mottoet: hvilket varmeanlæg til mit hus?. Svaret var entydigt: Varmepumpen. For et udregningseksempel: Et nybygget hus på 150 M², havde man lavet beregninger med udgangspunkt i mere end 150 forskellige former for bygnings- og anlægstekniker. Resultatet af beregningerne blev: At varmepumpetekniken utvivlsomt lå forrest. Beregningerne viste tydeligt, at varmepumpetekniken er forbundet med de laveste driftsomkostninger, efterfulgt af gasbrændsels- og pilletekniken. Desuden viste resultaterne, at det på grund af de lave samlede omkostninger er en god forretning at vælge varmepumpen, også selvom man skal ud at finansiere den. Eksperterne bag udregningerne havde også lavet beregninger med henblik på moderniseringsprojekter. Her viste resultaterne, at man ligesom i nybyggeri opnår det bedste forhold mellem investering og driftsomkostninger, hvis man vælger en luft vandvarmepumpe.

4 HS1 - GULVVARMESTYRING TIL VARMEPUMPER MULIGGØR DRIFT AF VARMEPUMPE UDEN BUFFERBEHOLDER NYHEDER Trådløs styring specielt designet til varmepumpeanlæg kombineret med gulvvarme og -køling. Muliggør varmepumpedrift uden bufferbeholder. Anlægget består af styring (230V), rumtermostater og telestater. Leveringsklar fra maj WPF - SKYHØJ DISPONIBEL EFFEKT VARMEPUMPER MED OP TIL 400 KW VARMEEFFEKT Hvordan skal vi varme vores boliger op i fremtiden? De, der i dag sætter deres lid til varmepumpens fremsynede teknologi, sætter deres energiforsyning på en solid basis, skåner miljøet og sparer derudover en masse penge. Varmepumpen udgør en af de mest effektive teknologier til varmeproduktion. Ikke kun indehavere af et- eller tofamilieshuse bekymrer sig om deres fremtidige energiforsyning, også indehavere af større boligkomplekser, kontor- og industribygninger vil i øget antal gå over til varmepumpen. Der er hjælp at finde! Den nye varmepumpeserie WPF fra STIEBEL-ELTRON er specielt udviklet til at forsyne større bygninger med varme. Med WPF en flytter de fordelagtige besparelser ved opvarmningen med den moderne varmepumpe også ind i ejendomme med energibehov på op til 400 KW. Den nye varmepumpeserie udnytter den energi, der er i jorden i rigelige mængder, til den omkostningsbesparende opvarmning af store bygninger og det med fremløbstemperaturer på op til 60 C. Varmepumpens ydre lader umiddelbart ane, hvad det kompakte kraftbundt kan præstere. De enkelte enheder fås i fem effekttrin op til 66 KW og i kaskadekobling op til 400 KW varmeeffekt. Op til seks af disse moduler kan kombineres i en enhed. Som noget helt enestående på markedet kan to enheder stables ovenpå hinanden. Pladsen kan således udnyttes optimalt. WPF 20-66: Varmepumper med op til 400 KW varmeeffekt. Løsningen der også opfylder behovet i større boligkomplekser, kontor- og industribygninger.

5 WPL 5 N - KULDIOXID SOM KØLEMIDDEL STIEBEL ELTRON går nye veje inden for varmeteknikken! Varmepumper, der drives med det naturlige kølemiddel kuldioxid (CO2), er særligt egnede til rum- og brugsvandsopvarmning i nybyggeri med meget lavt energiforbrug, f.eks. lavenergihuse. Kuldioxid kendetegnes ved en meget høj varmeeffekt og besidder en meget høj varmetransmissionskoefficient. Med sin nyudviklede varmepumpe WPL 5 N går STIEBEL ELTRON nye veje inden for varmeteknikken og beviser endnu engang på fornem vis sin pionerrolle som markedsleder inden for vedvarende energi. CO2-varmepumper arbejder med et højere tryk og opnår derved højere temperaturer. Fremløbstemperaturen kan nå helt op på 70 C. Det lykkedes STIEBEL ELTRON s ingeniører at afstemme samtlige komponenter til at kunne bære det højere tryk. Desuden kan varmepumpen nu opbygges mere kompakt med mindre kompressorer og mindre rørprofiler. WPL 5 N sætter nye normer inden for miljøvenlighed og effektivitet. Den hastighedsregulerende kompressor bruger nemlig kun den mængde energi der er behov for. Med et minimalt pladsbehov og et lavt støjniveau under drift kan systemet med varmepumpe og 200 L varmvandsbeholder med integreret varmepumpestyring anvendes til mange formål. Den kompakte varmepumpedel anbringes på en ydervæg og varmvandsbeholderen inden døre. De to enheder er, hvilket specielt er interessant for håndværkeren, NYHEDER forbundet via en elektrisk og hydraulisk forbindelse. De fornødne cirkulationspumper til den monoenergetiske varmedrift er allerede indbygget. En enhed med høj ydelse: Udedelen, der egner sig til vægmontering og den dertil hørende 200 L varmvandsbeholder. Med den hastighedsregulerende kompressor bruger varmepumpen kun den mængde energi der er behov for.

6 LWZ - MULTI-FUNKTIONEL KOMPLET VENTILATIONS- OG VARMEANLÆG FRA STIEBEL ELTRON. Multi-funktionel STIEBEL ELTRON LWZ 303/403 er en varmepumpe, som er specielt designet til at opfylde de krav, som stilles til energieffektiv varme og ventilation i det nye bygningsreglement. For det første leverer anlægget den nødvendige rumopvarmning og varmt brugsvand og for det andet sikrer den optimal ventilation af beboelsen. Ved hjælp af den innovative kryds-modstrøms varmeveksler, genindvindes op til 90% af varmen fra ventilationsluften. Herved sikres, at næsten ingen energi går tabt. Som komplet enhed er LWZ 303/403 udstyret med 200 liter varmtvandsbeholder og alle reguleringsfunktioner for varme, ventilation og varmt brugsvand. Varmefunktion STIEBEL ELTRON LWZ 303/403 er en ventilationsvarmepumpe, som udnytter den energi, som findes i ventilationsluften. I modsætning til andre typer af ventilationsvarmepumper kan LWZ 303/403 også udnytte energien i udeluften. Det sikrer, at varmepumpen, selv ved meget lave udetemperaturer, er i stand til at dække behovet for rumopvarmning og varmt brugsvand, med en meget høj virkningsgrad. Selv ved en udendørs temperatur på -18 C kan systemet sikre den nødvendige energi. Ventilation Som komplet enhed sikrer STIEBEL ELTRON LWZ 303/304 udskiftningen af indeluften, som specielt i nye huse er meget vigtig. Det integrerede ventilationsmodul sikrer ikke kun kontinuerlig udskiftning af luften, men via den unikke modstrømsvarmeveksler genindvindes op til 90% af energien i den udgående luft. Dette innovative system sikrer at luften udskiftes uden træk og med et meget lille varmetab. Solenergi STIEBEL ELTRON LWZ 303/304 SOL tilføjer muligheden for at integrere et solvarmeanlæg i systemet. Solvarmepanelet opsamler strålevarmen fra solen og sender energien til systemet via en varmeveksler. Panelerne fungerer uafhængigt af udetemperaturen og har en imponerende høj virkningsgrad - selv i vinterperioden. Varmepumpens reguleringsfunktion sikrer at solvarmen udnyttes optimalt. Solvarmen kan således udnyttes til både varmt brugsvand og rumopvarmning men også til forvarmning af ventilationsluften. Den ekstra energileverandør på taget supplerer varmepumpen og sikrer yderligere energibesparelser. Læs mere på

7 VENTILATION FRISKE FILTRE SIKRER FRISK LUFT OG LANG LEVETID Varme fødder og frisk luft i lungerne, det er livet en kold og blæsende vinterdag, ikke kun for os også for vore hjem. Ved almindelig udluftning ryger en stor del af den kostbare varme dog direkte ud i det blå og kvaliteten af den indkommende luft er, specielt i nærheden af stærkt befærdede veje og i byområder, som følge af et højt indhold af partikler, ikke nødvendigvis særlig høj og kan måske ligefrem medføre nedsat livskvalitet. Stiebel-Eltrons moderne ventilationssystemer med varmegenvinding giver dig frisk luft i lungerne, imens de holder dine fødder varme. Ventilationssystemerne er forsynede med filtre, der sørger for, at den støvholdige brugte luft i hjemmet løbende filtreres og udskiftes med frisk filtreret udeluft, og systemerne genvinder samtidigt energien fra den udskilte luft til opvarmning af den nye, friske luft, der tilføres systemet. Ventilationssystemernes integrerede filtre har forskellige formål: Filtrene ved ventilerne i ydermurerne opfanger støv og tungmetaller fra den indstrømmende udeluft. Filtrene i ventilationsenhederne beskytter ventilatorerne, rørledningerne og varmevekslerne mod skidt, herved opnås et rent system og optimale forhold for allergikere, samt en længere levetid for systemerne. Ventilatorer er stort set vedligeholdelsesfrie. For at opretholde en fejlfri drift og lang levetid skal man dog løbende sikre sig, at filtrene i systemerne ikke smudser til (Stiebel Eltron anbefaler min. hver 3. måned). Disse skal i givet fald skiftes eller om muligt renses. Og det gælder naturligvis for såvel filtrene inde i systemerne, som for filtrene ved ydermurerne. Erfaringer viser dog, at brugerne ikke nødvendigvis forstår vigtigheden i, at filtrene er rene og derfor kun sjældent udskifter disse. Følgen af driften med de tilsmudsede filtre er, at støjniveauet i systemerne, ligesom strømforbruget øges, og at systemets levetid nedsættes. Kort sagt: Skab optimale forhold for dig selv og dit hjem, anvend Stiebel Eltron ventilationssystemer med varmegenvinding og husk jævnligt at udskifte/ rense filtrene! I vores brede sortiment af ventilationssystemer med varmegenvinding finder du følgende enheder: LWZ 303 / 403 Integral / Sol (ventilationsvarmepumper til ventilation, rum- og brugsvandsopvarmning) LWZ 70/170/270 Plus, LWZ 100 (ventilationsenheder) LWA 203/303 Sol, LWA 403 (ventilationsenheder til ventilation, rum- og brugsvandsopvarmning) LWA 100, LWA 252 (enheder til ventilation og brugsvandsopvarmning). Stiebel Eltron er naturligvis leveringsdygtig i filtre til hele sortimentet, både til aktuelle og til udgåede modeller.

8 WPL COOL LIDT MERE LUKSUS I DIT MODERNISERINGSPROJEKT Den sommerkølige vinteropvarmning Hvad sker der i verden? Man har på fornemmelsen, at det ikke er vinter, når det er vinter, og at sommeren byder på den ene varmerekord efter den anden. Klimaændringerne efterlader sine spor. At have det behageligt køligt om sommeren og dejligt varmt om vinteren det ville være ideelt. Et apparat, der kan begge dele? Den nye WPL cool fra STIEBEL ELTRON. Denne serie af luft/vand varmepumper giver dig alle muligheder for moderne rumtemperering, idet disse varmepumper både kan køle og varme efter behov. En ting står klart: Vi skal også fremover have opvarmet vore boliger nogle gange mere, nogle gange mindre. Samtidigt må vi indstille os på mærkbart mere ekstreme temperaturer. WPL cool arbejder optimalt ved udetemperaturer på 20 til +30 C. Den nye varmepumpe kan anvendes til både rum- og brugsvandsopvarmning, og og det er det særlige ved denne varmepumpe køling. En reversibel kølekreds det vil sige et omvendt kredsløb muliggør kølefunktionen. Om sommeren bliver varmepumpen praktisk talt til klimaanlæg. Den uønskede rumvarme transporteres ud til varmepumpen over ventilatorkonvektorer og afgives til udeluften. En elektronisk ekspansionsventil sørger for, at processen styres optimalt. Den indstiller sig optimalt på begge driftsformer ved hjælp af en enestående reguleringselektronik. Særligt velegnet til moderniseringsprojekter Som fremtidssikret investering bidrager det moderne system væsentligt til værdi- og komfortstigningen af ejendomme. Lige som de tusinder af STIE- BEL ELTRON luft/vand varmepumper, der er blevet installeret i årenes løb, fås også den nye WPL cool til indendørs- og udendørsopstilling og med sine tre effekttrin er den særdeles velegnet til moderniseringsprojekter. Kompaktenheden er rustbeskyttet af et hvidlakeret varmforzinket stålkabinet. Ved udendørsopstilling beskytter et tag varmepumpen mod vind og vejr. I hætten er luftindsugningsog udsugningåbningerne desuden integreret. Med en WPL cool her en udendørs version opstillet i en have får brugeren dobbelt bonus: Varmepumpen varmer boligen op med energi fra udeluften på kolde dage og overtager køling af rummene i sommerheden. PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK Tel Fax Internet:

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

STORE VARMEPUMPEPROJEKTER MED STOR ØKONOMISK GEVINST

STORE VARMEPUMPEPROJEKTER MED STOR ØKONOMISK GEVINST STORE VARMEPUMPEPROJEKTER MED STOR ØKONOMISK GEVINST referenceprojekter STORE varmepumpeanlæg Besparelse: 154.000 kr/år Effektfaktor COP på 4,27 Besparelse: 106.000 kr/år Energiesparelse: 2,5 mio./år Besparelse:

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Perfekt bolig - med egen energiforsyning. Et effektivt varmesystem - maksimal komfort, på begrænset plads

Perfekt bolig - med egen energiforsyning. Et effektivt varmesystem - maksimal komfort, på begrænset plads VEDVARENDE ENERGI VARMEPUMPER MED VENTILATION Perfekt bolig - med egen energiforsyning. Et effektivt varmesystem - maksimal komfort, på begrænset plads 01 2015 STIEBEL ELTRON er fuld af energi Vi tager

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss jordvarmepumper. Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out eller

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Opnå energi til det daglige behov.

Opnå energi til det daglige behov. VARMT VAND VEDVARENDE ENERGI RUMOPVARMNING Opnå energi til det daglige behov. VARMEPUMPER VENTILATION SOLAR 05 2012 Vedvarende energi varmeforsyning i naturlig balance. Bliv uafhængig af fossile brændstoffer

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme.

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING...høj ydelse til den private bolig Nilan JVP Jordvarme (jord/vand) Nilan JVP Jordvarme Skru op for jordvarmen og ned for varmeregningen (jordvarme)

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt brugsvand Daikin

Læs mere

MOD GRØNNERE TIDER VAND OG VARME.

MOD GRØNNERE TIDER VAND OG VARME. VARMT VAND VEDVARENDE ENERGI RUMOPVARMNING MOD GRØNNERE TIDER VAND OG VARME. UDGAVE 07 2007» VARMEPUMPER» VENTILATION» SOLVARME» TEKNISKE DATA OG TILBEHØR INDHOLD Kvalitet et spørgsmål om design 03 Vi

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Tog det bedste og gjorde det perfekt

Tog det bedste og gjorde det perfekt Tog det bedste og gjorde det perfekt compact p by nilan Passivhus-certificeret ventilations- og varmeløsning med utallige muligheder Compact p Compact P er en total ventilations- og varmeløsning med varmegenvinding

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper 10. udgave 12. juni 2009

Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper 10. udgave 12. juni 2009 12. juni 2009 Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper 10. udgave 12. juni 2009 Når man står overfor at skulle vælge en varmepumpe, er det meget vigtigt at vælge en varmepumpe med en høj effektivitet.

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt vand Daikin Altherma er et komplet opvarmnings- og varmtvandssystem med en funktion for

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Energirigtig velvære GULVVARME OG KØLING I LAVENERGIHUSE

Energirigtig velvære GULVVARME OG KØLING I LAVENERGIHUSE Energirigtig velvære GULVVARME OG KØLING I LAVENERGIHUSE 05 2014 5006 Hvorfor lavenergihuse? Byggesektoren tegner sig for 40 % af EU s energiforbrug og 36 % af CO 2 -udslippet. Mere end 90 % af miljøbelastningen

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Mitsubishi Electric SF

Mitsubishi Electric SF Mitsubishi Electric SF varmepumpe Folk vil ofte have varme i sommerhuset, også når det står tomt. Mitsubishis varmepumpe med sin +10ºC funktion er en god løsning på dette. Den passer perfekt til alle slags

Læs mere